ODIN Norge. Fondskommentar april Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN Norge. Fondskommentar april 2014. Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet"

Transkript

1 ODIN Norge Fondskommentar april 2014 Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet Storkontrakter for BW Offshore og Aker Solutions Godt resultat i Statoil - i samsvar med signaler Synergi i energi Hafslund kjøper nettvirksomhet i Østfold

2 Politisk uro ga store kursutslag også i april Etter kursfall i midten av måneden, knyttet til uro i Ukraina og sanksjoner mot Russland, tok aksjemarkedene seg opp igjen. Med 1,4 prosent oppgang hadde ODIN Norge litt lavere avkastning enn fondsindeksen OSEFX (+2,0 prosent) i april. Hittil i år er ODIN Norge opp 3,6 prosent, likt med OSEFX. Største bidragsyter til avkastningen i april var Statoil, i kjølvannet av gode resultater. Kursoppgang i Yara må ses i samband med at ukrainske konkurrenter har problemer med å skaffe russisk gass. Det har ikke vært selskapsspesifikke nyheter i Schibsted, men også andre nettbaserte medieaktører hadde svak kursutvikling i april. Vi økte innehavet i Atea i forventning om at både privat og offentlig etterspørsel i Norden blir bedre enn antatt. Innehavet i sjømatprodusenten Marine Harvest er også økt. I april benyttet vi kursoppgang til å redusere eierandelen i Yara. Det er en viss risiko for at kinesiske gjødselprodusenter vil benytte lave kullpriser til å øke eksporten av billig urea. Vi har også redusert vårt innehav i Ganger Rolv, dels fordi kostnadene ved oppgradering av gamle Fred. Olsen-rigger blir høyere enn antatt.

3 Ruglete start men 2014 bør likevel bli et godt aksjeår Det er oppside i det norske aksjemarkedet. Dersom vi forutsetter uendret P/B (Pris / Egenkapital) gjennom 2014, bør aksjemarkedet stige med forventet egenkapitalavkastning på nærmere 12 prosent. Figuren viser god sammenheng mellom P/B og egenkapitalavkastning ut over langsiktige statsrenter. Det kan til og med tenkes at P/B øker fra dagens nivå på 1,6. Vi ser spor av syklikalitet i aksjeprisingen, hvilket ikke er unaturlig i et land med så vidt mange sykliske og råvarebaserte selskaper som Norge. Aksjemarkedets inntjeningsavkastning («Earnings yield» = invers av P/E multiplikator) er også langt høyere enn renten. Når differansen er så vidt høy som 5,2 prosent, pleier aksjeavkastning de neste 12 månedene å være god, selv om vi her sammenligner investerings-alternativer med forskjellig risiko. 5.2% En viss forbedring i den globale konjunktursituasjonen, vedvarende lave renter og høy tilførsel av sentralbanklikviditet, trekker i positiv retning for aksjemarkedet. På den annen side kan politisk uro i land med store økonomiske problemer gi markedssvingninger også i vår del av verden.

4 «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet Høye oljepriser har holdt driftsresultatet fra oppstrøms virksomheten for de ni største børsnoterte oljeprodusentene («Big Oil») på nivåer over USD 250 mrd. de fire siste årene. Investeringene har imidlertid økt kraftig de senere år, og differansen («Cash margin») er på sitt laveste siden Etter at oljeselskapene reduserte sine investeringer på tidlig 2000-tallet, falt såkalt «Reserve-erstatningsrate» ned til lave 40 prosent i 2006 hvilket innebar at det kun ble registrert 0,4 fat i nye godkjente oljereserver i forhold til hvert fat som ble produsert. Investeringsoppgangen i årene etterpå har trukket «Reserve-erstatningsraten» opp til over 120 prosent i Det gir de fleste produsentene ryggdekning til å være mer tilbakeholdne med sine investeringer. Oljeselskapenes økte kostnadsbevissthet og kapitaldisiplin gjør at utbyggingsprosjekter skyves ut i tid. I så henseende er signalene fra Statoil på linje med hva andre store oljeselskaper nå kommuniserer - og har bidratt til god kursutvikling i aksjemarkedet. De store oljeprodusentenes «flokk-adferd» vil trolig fortsette å gi syklikalitet i både tilbud-, produksjon og priser i oljemarkedet. 4

5 Godt resultat i Statoil i samsvar med signaler Statoil rapporterte et godt 1Q14 resultat som følge av gode oppnådde priser, blant annet for amerikansk gass. Underliggende kostnader var stabile, men som vanlig inneholdt regnskapet en rekke engangspregede inntekts- og kostnadsposter. Statoil har blant annet solgt feltandeler i Aserbajdsjan og i Angola. Gitt selskapets signaler vedrørende behovet for å bedre kontantstrøm og kapitalavkastning, er det ikke overraskende at letekostnadene ble tatt ned med syv prosent siden i fjor. Samtidig rettes det stor oppmerksomhet mot utbyggingene av feltene Johan Sverdrup og Gudrun samt flere utenlandske felt. Aksjekursen gikk kraftig opp etter resultatfremleggelsen. STATOIL ASA Integrated Oil & Gas Market Value (mill) Price 184,30 Price currency NOK Net debt Reporting currency NOK Enterprise Value (mill) E 2015E -4FY -3FY -2FY -1FY 0FY 1FY 2FY Sales (mill) EBIT (operating Income) (mill) Net Income (mill) Price/earnings 23,7 12,1 6,0 6,4 14,7 11,9 11,8 Price/Book Value 2,3 2,0 1,8 1,4 1,3 1,6 1,4 EV/EBIT 4,5 3,8 2,7 2,4 3,4 4,0 4,0 Return on Equity (%) 8,9 18,2 31,6 23,0 11,8 14,1 12,8 Dividend yield (%) 4,1 4,5 4,2 4,9 4,8 4,0 4,0 5

6 Storkontrakter for BW Offshore og Aker Solutions Etter lengre tids spekulasjoner annonserte BW Offshore en kontrakt for et flytende produksjonsskip på Catcher-feltet i Nordsjøen. Kontrakten har en fast periode på syv år, er verdt USD 2,3 mrd. og har beregnet oppstart i Selskapet har siden 2012 jobbet med en forstudie av prosjektet betalt av oppdragsgiver. Prosjektet bør ha gode muligheter for å bli gjennomført i tide og innen gitte kostnadsrammer ettersom man nå tar utgangspunkt i et nybygget produksjonsskip fra Japan. Tidligere prosjekter basert på ombygging av eldre tankskip har medført kostnadsoverskridelser og forsinkelser for BWO. Oljeserviceselskapet Aker Solutions fikk god kursoppgang etter offentliggjøring av en stor kontrakt i Angola. Størrelsen er rundt NOK 14 mrd., med første levering av såkalte juletrær i andre kvartal Utstyret skal hovedsakelig produseres i Europa og installeres i en periode på nærmere fem år. Som følge av lange produksjonsserier, forventes det at inntjeningen på kontrakten blir god. Aker Solutions annonserte forøvrig en samarbeidsavtale med amerikanske Baker Hughes. BW OFFSHORE LTD Oil & Gas Equipment & Services Market Value (mill) Price 7,60 Price currency NOK Net debt Reporting currency USD Enterprise Value (mill) E 2015E -4FY -3FY -2FY -1FY 0FY 1FY 2FY Sales (mill) EBIT (operating Income) (mill) Net Income (mill) Price/earnings 27,2 50,1 538,3 10,7 10,2 10,3 Price/Book Value 0,7 1,4 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 EV/EBIT 43,7 43,4 23,0 26,5 11,6 13,0 12,7 Return on Equity (%) -1,0 1,8-9,1 0,1 7,4 7,5 7,5 Dividend yield (%) 0,0 0,0 0,0 6,5 8,4 1,5 1,5 AKER SOLUTIONS A Oil & Gas Equipment & Services Market Value (mill) Price 101,90 Price currency NOK Net debt Reporting currency NOK Enterprise Value (mill) E 2015E -4FY -3FY -2FY -1FY 0FY 1FY 2FY Sales (mill) EBIT (operating Income) (mill) Net Income (mill) Price/earnings 10,2 22,1 16,3 10,0 27,7 14,8 11,7 Price/Book Value 2,3 2,6 1,6 2,6 2,2 1,7 1,6 EV/EBIT 7,8 12,8 8,5 10,4 20,5 10,2 8,7 Return on Equity (%) 25,9 20,4 49,8 19,9 10,0 21,9 14,1 Dividend yield (%) 2,1 2,8 6,2 3,5 3,8 4,1 4,4 6

7 Nordic Semiconductor vokser med Bluetooth Smart Lavere kapitaldekningskrav for BNBank er positivt Brikkeprodusenten Nordic Semiconductor fikk god kursoppgang etter fremleggelsen av resultatet for første kvartal. Både salg og ordreinntak vokste kraftig og marginen for driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) kom opp i 7,6 prosent av inntektene, som er litt over nivået på 6,1 prosent i samme kvartal i fjor. Salget av Bluetooth Smart-brikker har nå kommet opp i 30 prosent av total omsetning, hvilket er hovedårsak til kursoppgangen. BN Bank fikk godkjent sin interne risikomodell for beregning av kapitaldekning. Det er godt nytt for eierbankene SRBank og Sparebanken Midt Norge som trolig får bedret sin kapitaldekning med rundt 0,5 prosent. Norske banker er underlagt strengere lokal regulering enn banker i de fleste andre land og er reelt sett blant de aller mest solide både i Nord- Europa og Nord Amerika. Vi vurderer således emisjonsfrykten i SR Bank og Sparebanken Midt Norge til å være overdrevet. Bankene har attraktiv aksjeprising med P/E-multipler på rundt 7. NORDIC SEMICOND Semiconductors Market Value (mill) Price 32,00 Price currency NOK Net debt -18 Reporting currency USD Enterprise Value (mill) E 2015E -4FY -3FY -2FY -1FY 0FY 1FY 2FY Sales (mill) EBIT (operating Income) (mill) Net Income (mill) Price/earnings 71,3 22,6 30,6 26,7 90,2 47,9 24,9 Price/Book Value 7,3 12,2 7,5 6,4 10,2 9,5 7,2 EV/EBIT 15,2 15,1 14,8 16,1 52,6 34,7 17,5 Return on Equity (%) 18,4 53,4 33,7 29,7 13,9 21,6 32,3 Dividend yield (%) #N/A N/A 9,5 16,7 0,0 0,0 0,1 0,1 7

8 Synergi i energi Hafslund kjøper nettvirksomhet Kraftleverandøren Hafslund annonserte kjøp av nett- og distribusjonsvirksomheten som Fortum har hatt i Østfold, inneholdende blant annet kunder og samlet kraftleveranse på 2,6 TWh årlig. Virksomheten har hatt omsetning i overkant av EUR 100 mill. per år og driftsresultat i underkant av EUR 40 mill. Prisen var EUR 340 mill., hvilket indikerer EV/EBITDA multiplikator på ni. Inntekter fra nettvirksomhet er regulert oppad av en offentlig bestemt beregningsrente for kapitalavkastning, men ettersom Østfold ligger nært opp til Hafslunds kjerneområde i Oslo, burde synergigevinstene på kostnadssiden være betydelige. 8

9 9 Porteføljeselskaper

10 Avkastning % (NOK) Siste måned Portefølje 1,39 HIÅ 3,57 Avkastning siste 3 år % (NOK) Indeks 2,03 3,84 Meravkastning -0,64-0,28 ODIN Norge Indeks Annualisert avkastning % (NOK) Risikomål (NOK 3 år) Portefølje Indeks 1 år 3 år 5 år 14,53-2,38 9,89 10 år 8,89 19,29 8,21 18,35 11,34 Meravkastning -4,76-10,59-8,46-2,46 Siden start 15,00 11,11 3,89 Alpha Beta Tracking Error Information Ratio Sharpe Ratio 1) Standardavvik 2) Portefølje -9,96 0,94 5,27-2,01-0,25 16,32 Indeks 0,39 16,38 1) Sharpe Ration bruker Norway - 3 MT Bills som risikofri 2) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet 10

11 Topp fem bidragsytere per selskap* 1 år** Statoil 3,14 % Schibsted 1,96 % SalMar 1,42 % Gjensidige Forsikring 1,36 % Nordic Semiconductor 1,23 % Svakeste bidragsytere* 1 år** Det Norske Oljeselskap -1,02 % Petroleum Geo-Services -0,42 % I.M. Skaugen -0,25 % Electromagnetic Geoservices -0,23 % Q-Free -0,20 % Bidrag per sektor* 1 år** Finans og Eiendom 3,00 % Kapitalvarer og - tjenester 2,84 % Industrivarer- og tjenester 2,48 % Energi 2,41 % Informasjonsteknikk 2,40 % Dagligvarer 1,65 % Materialer 1,35 % Telekom 0,44 % Forsyningsselskaper 0,25 % Helsetjenester -0,17 % * Gebyr og bankinskudd har blitt fjernet fra beregningen av bidragsytere og attribusjon. ** Alle beregninger av bidragsytere og attribusjon er i NOK. 11

12 Største innehav Utsteder Land Sektor % av total Statoil Norge Energi 9,66 % Yara International Norge Materialer 9,03 % Sparebank 1 SR-Bank Norge Finans og Eiendom 7,06 % Schibsted Norge Kapitalvarer og - tjenester 4,71 % Telenor Norge Telekom 4,69 % Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis Norge Finans og Eiendom 4,44 % Gjensidige Forsikring Norge Finans og Eiendom 4,02 % Subsea 7 Norge Energi 3,91 % Hafslund B Norge Forsyningsselskaper 3,77 % Det Norske Oljeselskap Norge Energi 3,58 % 12

13 Sektorfordeling Sektor Portefølje Indeks Over/Under Energi 26,01 % 31,62 % -5,61 % Finans og Eiendom 17,63 % 16,07 % 1,56 % Materialer 12,43 % 12,55 % -0,12 % Industrivarer- og tjenester 10,46 % 7,30 % 3,15 % Kapitalvarer og - tjenester 9,05 % 8,51 % 0,54 % Informasjonsteknikk 6,71 % 4,97 % 1,74 % Dagligvarer 6,40 % 9,46 % -3,06 % Telekom 4,69 % 9,46 % -4,78 % Forsyningsselskaper 3,77 % 0,00 % 3,77 % Helsetjenester 0,31 % 0,05 % 0,25 % Annet 2,55 % 0,00 % 2,55 % Totalt 100,00 % 100,00 % 0.00 % 13

14 Om ODIN Norge ODIN Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det norske aksjemarkedet. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fakta om fondet Ansvarlig forvalter Carl Erik Sando Forvalter siden Referanseindeks OSEFX Oslo Børs Fondindeks Basisvaluta NOK Forvaltningshonorar 2 % Tegn.-/innløsingsgebyr 0 % Minste tegningsbeløp NOK 14

15 Om forvalter Ansvarlig forvalter Carl Erik Sando kom til ODIN i mars Han er utdannet siviløkonom og har solid erfaring som finansanalytiker (Elcon Sec, Alfred Berg, Pareto) i perioden 1987 til 2006 og som porteføljeforvalter av norske og nordiske aksjer fra Folketrygdfondet fra 2006 til Carl Eriks lange fartstid og brede erfaring fra det norske finansmarkedet har gjort ham til en anerkjent ekspert på det norske aksjemarkedet. 15

16 Benytt våre kundetjenester Sjekk din beholdning, avkastning og mer Logg på dine fondssider hos ODIN Online Sett pengene dine i arbeid Tegn andeler i våre fond via nettet med BankID Hold deg oppdatert Oppgi din adresse for å motta vårt nyhetsbrev Snakk med oss

17 Vi minner om Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. Du finner mer informasjon på 17

18

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 15-2014 Synergi i energi Oppgang i blåtann Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport Tyrkia tilbake? Resultatvekst versus multippelekspansjon Gassratene

Detaljer

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 14-2014 Et «varslet» resultatvarsel Gode auksjonspriser Budrykter satte fart Syv magre år for livsforsikring Høegh over til Høegh i USA Catcher kontrakt Godt nytt

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 02-2014 Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet Lakseaksjer opp på spretne priser Farten øker for europeisk bilindustri Selger supertankere og supermarkeder

Detaljer

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Sotheby s åpner for bud Mindre tilbud i supply? Kan slutte gode nyheter i rigg Banker til med høyere kapitalkrav Tårevåt oppgang i tørrlast Globaltrans-resultat

Detaljer

ODINs ukekommentar 21-2014

ODINs ukekommentar 21-2014 ODINs ukekommentar 21-2014 Starka bror Gammel kjenning inn i nytt fond Incredible India Rabatten tilbake i shipping Nytt fra «utaskjærs» Aksjemarkedene Uken som gikk Aksjemarkedsutvikling seneste uke (i

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 36-2013 Nok var nok for Nokia Høye kurser frister til emisjoner På opptur med Samsonite Sikker nisjeforsikrer Vår afrikanske diamant skinner - Brazil is Norway on

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer