BemanningsNytt. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BemanningsNytt. Nr 5-2010"

Transkript

1 BemanningsNytt Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen i Nr Velkommen til dialogseminar: Mangfoldig arbeidskraft et konkurransefortrinn? Den 8. september arrangerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og NHO Service et seminar hvor man ser nærmere på bemanningsbransjens rolle i å øke kundenes etniske mangfold og hvilken nytte kundene har av dette. Meld deg på her innen 3. september. Tidspunkt: 8. september, kl (enkel lunsjservering) Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 Majorstuen, Oslo Husk årsmøtet og medlemstur! Årsmøtet for bemanningsbransjen arrangeres den 20. oktober. Alle medlemsbedrifter kan være representert. Påmelding må imidlertid skje så snart som mulig. Den 20. oktober kl til avholdes bemanningsbransjens årsmøte på DFDS skip ved kai på Vippetangen i Oslo. På møtet vil sentrale saker for bemanningsbransjen bli behandlet. Vil du være med å påvirke utviklingen av bransjeforeningen bør du være tilstede på møtet. Tradisjonen tro arrangeres det direkte påfølgende medlemstur til København. Her er det gode muligheter for nettverksbygging. Etter årsmøtet blir det generalforsamling i NHO Service. Mer informasjon og påmelding her Aktivitetskalender: 8. sept: IMDI Konferanse Integrering av innvandrere 15. sept: Frokostmøte 20. okt: Årsmøte + medlemstur til København 26. okt: Jusskurs 11. nov: Jusskurs tilpasset bemanningsbransjen 18. nov: Jusskurs

2 BemanningsNytt nr Side 2 Bedriftsansvar-, kriminalitets- og formueskadeforsikring Bemanningsbransjen i NHO Service har tegnet kollektiv bedriftsansvars- kriminalitetsog formueskadeforsikring for sine medlemmer. Premiene til disse forsikringene er dekket gjennom kontingenten. Før sommeren ble det inngått en ny og forbedret avtale. Fram til 1. juli var forsikringen plassert hos Protector Forsikring. Nå har Codan Forsikring, tidligere Trygg- Hansa Forsikring) overtatt. Den nye avtalen innebærer en forbedring av tilbudet både når det gjelder grad av dekning og fleksibilitet. Det er mulig å utvide dekningen i forhold til spesielle kontraktsvilkår hvor en påtar seg et større ansvar enn det som følger av den kollektive ordningen, dette kan for eksempel være aktuelt ved offshoreleveranser eller større rammeavtaler. Den kollektive forsikringsavtalen er tegnet i henhold til det ansvarsforhold som følger av standardavtalen til NHO Service for virksomheter innenfor bemanning og rekruttering. Dersom den enkelte bedrift velger å inngå avtaler hvor man påtar seg et større ansvar enn det som følger av denne avtalen dekkes ikke dette av forsikringen. Dersom din bedrift benytter andre avtaler anbefales det at dere kontakter Willis AS for å avklare dette. Vi har lagt ut informasjon om forsikringsavtalen her For nærmere informasjon og spørsmål, ta kontakt med: Willis AS (vår forsikringsagent) Telefon: , telefax: Mail: Kelly Global Workforce Index 2010 Kelly Global Workforce Index er en årlig, verdensomspennende undersøkelse blant arbeidstakere som avslører meningene rundt jobb og arbeidsliv sett fra et generasjonsperspektiv. Omkring arbeidstakere fra Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavet har svart på undersøkelsen, der resultatene har blitt publisert på kvartalsbasis. I norge er det 2400 respondenter. Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av norske arbeidstakere mener de ville vært mer produktive hvis de fikk mulighet til å dele fortjeneste eller ha en eierandel i arbeidsgivers virksomhet. 37 prosent av respondentene er i en ordning hvor deler av lønnen er knyttet til resultatmål. Ansatte i generasjon X (alderen år) er oftere i en form for prestasjonsbasert lønn enn de i generasjonen etter, generasjon Y (alderen 18-29) og de som representerer Baby Boomer generasjonen (alderen 48-65). De næringene som har høyest forekomst av prestasjonsbasert lønn er reise og fritid, IT, ingeniørfag og finansielle tjenester. Av de som ikke mottar lønn basert på resultat og prestasjon sier mer enn en tredjedel (34 prosent) at de vil være mer produktive hvis de har sine inntekter knyttet til resultatmål, og generasjon Y er ifølge undersøkelsen mest tiltrukket av denne formen for lønnssystem. Sett bort i fra lønn, er de mest ønskede frynsegodene trening, etterfulgt av fleksibel arbeidstid, ferie eller personlig time-off, og helsemessige fordeler. 47 prosent sier at helsetiltak fra arbeidsgivers side bør være en del av deres arbeidsbetingelser. Blant tiltak iverksatt av arbeidsgiver for å oppnå en helsegevinst, er de mest attraktive tilgang til treningsrom eller rabatter, etterfulgt av helseforsikring, bedriftstreningsprogrammer, helsetjenester på arbeidsplassen og et røykfritt miljø. Les mer om undersøkelsen her

3 BemanningsNytt nr Side 3 Høyeste verdi fremfor laveste pris Et ensidig fokus på lav pris utfordrer arbeidsavtaler og innebærer omgåelse av kollektive avtaler, lovmessige forpliktelser, opplæring og kvalitetsstyring. I tillegg kan et ensidig prisfokus tilrettelegge for en underskog av svart økonomi. Derfor oppfordrer NHO Service til at man tar i bruk systemet Høyeste verdi, som er tilpasset bl.a. bemanningsbransjen. Systemet er et praktisk hjelpemiddel til å finne ut hvilket tilbud som gir mest for pengene, og dermed er det økonomisk mest fordelaktige. Systemet sikrer krav til likebehandling av tilbydere og gjennomsiktighet anskaffelsesprosessen, og passer like godt for offentlige som private innkjøp. Bemanningsbransjen i NHO Service brukte for eksempel systemet ved valg av leverandør av kollektive forsikringer. Systemet baserer seg på en tre-trinns modell for tildeling av oppdrag og kontrakter: Trinn 1 er å definere avvisningskriterier. Det gjelder på det stadiet der en leverandør eventuelt skal eller kan avvises fra deltakelse i videre konkurranse. For at leverandøren i det hele tatt skal være med i anbudskonkurransen, må gyldig skattattest, mva.-attest og HMS-erklæring være innlevert samt at de formelle kravene til konkurransen er overholdt. Et eksempel på slikt formalkrav er at tilbudet er innlevert innen fristen. Trinn 2 er å definere kvalifikasjonskriterier. Dette er de krav som må være oppfylt for at leverandøren skal være ansett som skikket til å være med på anbudskonkurransen. I praksis dreier dette seg om ulike finansielle og økonomiske forhold samt krav teknisk kapasitet. Hvorvidt en leverandør er kvalifisert avgjøres ut fra studering av firmaattest, kredittvurdering, årsregnskap, referanser, kompetanse til nøkkelpersonell, HMS-, kvalitetssikring- og miljøstyringssystemer. Relevante tildelingskriterier for renhold er for eksempel organisering av oppdraget, driftsløsninger, opplæring/kontraktsspesifikk kompetanse, oppfølging, håndtering av avvik og reklamasjoner, miljøtiltak etc. Her er det også mulig å legge inn egne kriterier for å tilpasse vurderingen til andre innkjøp. Ved inngåelse av forsikringsavtale la vi for eksempel vekt på langsiktighet, skadebehandling, omdømme, oppmerksomget og fleksibilitet. Til hjelp har NHO Service utarbeidet et excelbasert verktøy som regner ut de vektede poengsummene og som til slutt regner ut en verdi for hver leverandør. Den leverandøren som får den høyeste verdien etter dette systemet, skal vinne konkurransen. Og det er ikke gitt at leverandøren med den laveste prisen har den høyeste verdien. Ved valg av forsikringsleverandør var det for eksempel leverandøren med best ballanse mellom pris og kvalitet som vant fram. Vi oppfordrer medlemmene til å se nærmere på dette systemet. Last ned Høyeste verdi her Les mer og last ned informasjonsmateriell her Trinn 3 er å bestemme forholdet mellom pris og kvalitet samt definerte tildelingskriterier. Hver bransje har utarbeidet egne lister over tildelingskriterier, og innkjøperen tildeler hver enkelt leverandør poeng etter hvor stor grad den enkelte leverandør oppfyller disse kriteriene. Utviklingssjef i NHO Service, Tore Barlo Har du spørsmål til dette, kan Tore Barlo kontaktes på

4 BemanningsNytt nr Side 4 Proffice Arbeidsmarkeds Analyse nr 11. Proffice Arbeidsmarkeds Analyse (PAMA) er en landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1030 ledere og 1527 arbeidstakere. Undersøkelsen er todelt og utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. PAMA nr 11 ble lansert før sommeren. I undersøkelsen svarer 1 av 2 arbeidstakere at husstandens økonomi er avhengig av to heltidsinntekter. Videre hevder 63 prosent at det er for strevsomt med begge foreldre i heltidsjobb når man er småbarnsforeldre. 1 av 2 ledere uavhengig av kjønn og nesten like mange arbeidstakere, er lei likestillingsdebatten. Undersøkelsen til Proffice viser at 6 av 10 ledere mener velferdssystemet er så bra at vi står fritt til å velge den utdanningen vi selv ønsker, selv om det leder til et dårlig betalt yrke. 53 % mannlige ledere mener kvinner ikke kan klage på lav lønn når de selv har valgt en yrkesretning de på forhånd vet gir lavere lønn enn andre yrker. 30 % kvinnelige ledere deler også denne holdningen. 1 av 3 mannlige ledere mener menn fortjener mer lønn fordi de jobber mer. Kun 12 prosent av kvinnene er enige i dette. Over halvparten av kvinnelige ledere mener at lønnen de har i dag er urettferdig i forhold til arbeidsinnsatsen. Bare 1 av 3 menn mener det samme. Ledere under 35 år og ledere i offentlig sektor er også mer misfornøyde med lønnen enn andre. 3 av 4 kvinnelige ledere mener kvinner må bli flinkere til å forhandle lønn og bonusordninger, skal de klare å tjene like mye som menn. Last med PAMA nr 11 her Like mange mannlige som kvinnelige arbeidstakere har fastlønn, men hele 9 av 10 menn mot 7 av 10 kvinner har ordnet seg med bonusordning og/eller betalt overtid. Over halvparten av de spurte i undersøkelsen ledere og arbeidstakere, kvinner og menn mener at en svangerskapspermisjon er med på å sinke karrieren til kvinner. Ny publikasjon Her er en ny publikasjon med nøkkeltall og informasjon om bemanningsbransjen. Heftet er basert på årsstatistikken for 2009 og er ment som en kort innføring om bemanningsbransjen beregnet på politikere, beslutningstakere, media og andre som ønsker å vite mer om bransjen. Last ned heftet.. Verdenskongress 2011 Ta turen til Rotterdam den mai 2011 Kongressen, som holdes i forbindelse med at bemanningsbransjens organisasjon i Nederland (ABU) feirer sitt 50- års jubileum, vil samle bransjefolk fra hele verden. Ettersom Nederland er et av de land hvor bemanningsbransjen er best innarbeidet kan man regne med at konferansen vil gi norske representanter nyttig faglig påfyll. Ellers vil konferansen være et meget bra sted for nettverksbygging. Les mer om konferansen her

5 BemanningsNytt nr Side 5 Bransjestatistikken 2. kvartal 2010 Det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel arbeidskraft. Når det igjen vekst. Etter et svært vanskelig år ser vi nå at trenden har snudd. Tallene som nå legges fram viser en 5% vekst i solgte timer siden samme tid i fjor. Dette er første gang på sju kvartaler at vi ser vekst i bemanningsbransjen. Det er verdt å legge til at veksten kommer i et kvartal hvor omsetningen i bemanningsbransjen har vært hemmet av flere streiker og askeproblematikk i luftfarten. Uten dette ville nok veksten vært større. At etterspørselen etter fleksibel arbeidskraft har begynt å stige igjen er gode nyheter. Det er en kjent sak at økt etterspørsel etter tjenester fra bemanningsbransjen er nært knyttet til vekst i næringslivet og lavere arbeidsledighet. Det er på Østlandet og i Midt-Norge vi ser den mest positive utviklingen. Der er veksten på 8%. På Sørlandet og Vestlandet har markedet flatet ut. Statistikken viser at det gjennom krisen har vært satset på nye områder. Særlig innen oppvekst og utdanning har det vært stor vekst med 47% flere solgte timer enn samme tid i fjor. Innen lager- logistikk og transport er også markedet igjen voksende. For første gang siden 2007 var det vekst i to kvartaler på rad. Fra 2. Kvartal i fjor til i år var det en vekst på hele 24% På tross av mange positive signaler er det viktig å understreke at det fortsatt er langt tilbake til nivået i 2007 og Det statistikken viser er at bunnen er nådd og at det igjen er vekst, sier han. Innen enkelte yrkesområder er det fortsatt utfordringer. Dette gjelder særlig Økonomi/regnskap med minus 15% og tekniske tjenester med nesten like stor nedgang. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger ser det ut som vi er tilbake til normalen etter et fryktelig år. I forhold til 2. Kvartal i fjor var det en vekst i antall rekrutterte til faste stillinger på nesten 115%. Bygg og anlegg ser ut til å være gjennom krisen. For første gang siden 2008 var det vekst sammenliknet med året før (+10%) Også innen industri og produksjon er utviklingen snudd til det positive (+9%). Innen dette området har vi ikke sett vekst siden ,0 % Prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q ,0 % -40,0 % Last ned Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjen i NHO Service Fagsjef Even Hagelien Telefon: Mobiltelefon: E-post:

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer