RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER"

Transkript

1

2 RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for at han alltid har vist frem et bredt spekter av ulike teknikker på sine utstillinger, er det som grafiker han har gjort seg mest bemerket blant publikum. Denne utstillingen retter imidlertid fokuset mot hans omfattende produksjon av malerier, som han i de siste 30 årene har utført i en nær relasjon til motivene han har utviklet i sine øvrige kunstneriske uttrykksformer. For å understreke dette perspektivet presenteres også et 10-talls bronseskulpturer. Etter en turbulent barndom i Oslo kom Almén til Borre som 11-åring. Da skolegangen var over dro han til sjøs i utenriksfart, før han endte opp som matros på Bastø fergen. I 1970-årene fikk han kunstnerisk veiledning av Gunnar Romberg i Tønsberg, og av grafikeren Bjørn-Willy Mortensen i Åsgårdstrand. Etter debuten på Galleri Norske Grafikere i Oslo 1976, meislet han ut både sin karakteristiske stil og de temaer han kom til å kretse rundt i sin kunst. Inspirert av så ulike kunstnere som Lars Hertervig og Francis Bacon, har hans tøylet ekspressive og symbolmettede malerier ofte tatt utgangspunkt i selvbiografiske hendelser, men inkluderer også motiver med alt fra politisk undertrykking til sobre landskapsskildringer fra hans nærmiljø. Utstillingen er kuratert av professor Øivind Storm Bjerke, som også har forfattet teksten i boken som ledsager utstillingen. Boken publiseres på Galleberg forlag og vil gjengi flesteparten av utstillingens 60 malerier. Ragnar Almén (born 1949) has long played a very significant and active role on the art scene of Vestfold. Although best known for his prints, he has consistently exhibited works in a wide variety of techniques. For this retrospective exhibition we have chosen to focus on his contribution as a painter. Throughout the last 30 years his paintings have been created in a close relationship to the themes he has explored in other artistic techniques. To highlight this process ten bronze sculptures have been included in the exhibition. After a turbulent childhood in Oslo Almén arrived in Borre, eleven years old. On leaving school he went to sea as a merchant sailor, before returning to sail in local waters as an able seaman on the Bastø Ferry. During the 1970s he was given artistic tuition by Gunnar Romberg in Tønsberg and a grounding in printmaking by Bjørn-Willy Mortensen in Åsgårdstrand. After his debut in 1976 at Galleri Norske Grafikere (Norwegian Printmakers Gallery) his characteristic style began to emerge, as did the themes around which his art has revolved. Inspired by artists as diverse as Lars Hertervig and Francis Bacon, his paintings often heavy in symbolism and with a restrained expressivity explored personal experiences, but also themes as varied as political repression and the subdued landscapes near his home. This exhibition is curated by Øivind Storm Bjerke, professor at the University of Oslo. He has also authored the book that accompanies it. Published by Galleberg, the book reproduces most of the 60 paintings in the exhibition.

3 Hotell Wyspianski, rom 063, 2011 Olje på lerret 160 x 140 cm Foto: Tomas Moss,

4

5 BJARNE MELGAARD BATON SINISTER: VENEZIA-INSTALLASJONEN/ THE VENICE INSTALLATION 31. MARS 16. MAI Siden Bjarne Melgaard (f. 1967) viste utstillingen Hallo Maybe på Haugar i 2005 har hans kunstneriske karriere skutt ytterlige fart, særlig i New York der han nå er bosatt. Denne gangen skal han sette opp installasjonen Baton Sinister som han laget i forbindelse med Venezia-biennalen i 2011, og som mange mener ble hans internasjonale gjennombruddsverk. På åpningen sikret Sparebankstiftelsen DNB NOR seg installasjonen med henblikk på å deponere den i Haugars samling. I Venezia var Melgaard en del av den norske biennale-arrangøren OCAs program, der han som gjesteprofessor ved Università IUAV di Venezia gjennomførte et undervisningsopplegg som kretset omkring AIDS og kunstens mulighet til å forandre verden. Som avslutning på prosjektet leide han Palazzo Contarini Corfù, og sammen med sine 12 studenter «trashet» han det ærverdige palasset med ulike installasjoner under tittelen fra en gammel heraldisk form som opprinnelig betegnet «uekting» eller «bastard». Melgaards eget verk inkluderte et 20-talls malerier hvorav flere slo fast at og 70-årenes Black Panther «terrorister» ikke var tilstede på Venezia-biennalen. Her var også en flatskjerm der Melgaard samtalte med gay-teoretikeren og tidligere Berkeley-professoren Leo Bersani, om bl.a. homofobi og mot-terror fra homoseksuelle aktivister. Mottoet for Baton Sinister var da også: Art doesn t change anything! Allerede under biennalens innledende pressedager fikk installasjonen stor og positiv oppmerksomhet. Både kritikerne i New York Times og i kunstmagasinet Art Forum ranket Melgaards verk som en av de aller mest bemerkelsverdige presentasjonene dette året. In the few years since Bjarne Melgaard (born 1967) exhibited Hallo Maybe at Haugar in 2005 his artistic career has flourished, not least in New York where he now lives. This time he is showing the installation Baton Sinister which he fashioned for the Venice Biennale 2011, and which many commentators believe to be his breakthrough work internationally. The Sparebanken DNB NOR Foundation acquired the work at the biennale with a view to a long-term loan to Haugar. In Venice Melgaard was part of a programme arranged by the Office for Contemporary Art Norway. As guest professor at the Università Iuav di Venezia he led a course on the themes of AIDS and the ability of art to change the world. To round off the project Melgaard hired the Palazzo Contarini Corfù and together with 12 students trashed the stately palace with a number of installations under the umbrella title Baton Sinister. This was originally an heraldic charge indicating illegitimate birth in the family line. Melgaards s contribution included some 20 paintings, most of them declaring that the Domestic Terrorists in the militant Black Panther movement of the 1960s and 70s were not to be found at the Venice Biennale. On a flatscreen panel one could also follow Melgaard s conversation with Leo Bersani (gay theorist and emeritus professor at the University of California) on the topics of homophobia and acts of counterterrorism by homosexual activists. The motto for Baton Sinister was also: Art doesn t change anything! The installation caused quite a stir among Biennale commentators. The art critics of the New York Times and the magazine Art Forum ranked Melgaard s work amongst the most remarkable contributions on show.

6 JACK HELGESEN FAMILY COLLECTION ARKITEKTONER/ARCHITECTONS 16. MAI 30. SEPTEMBER Utstillingens tematikk er inspirert av en gruppe skulpturer som ble utført av Kasimir Malevich i 1920-årene. Intensjonen er å fylle Malevich abstrakte modeller med et fornyet innhold ved å presentere tre internasjonalt profilerte kunstnere som på ulike måter arbeider med temaer knyttet til forholdet mellom menneske og arkitektur. KNUT ÅSDAM (f. 1968) er en av Norges mest fremtredende kunstnere med et stort internasjonalt nedslagsfelt. Han har blant annet stilt ut på Veneziabiennalen, MoMA i New York og på Tate Modern i London. Åsdams installasjoner, filmer og fotografier tar pulsen på samtiden ved å sette søkelyset på globalisering, migrasjon og ulike ungdomskulturer. Han er spesielt opptatt av hvordan individet blir formet av sine urbane omgivelser, et tema som han også utforsker i en teoretisk/filosofisk sammenheng. DIANA AL-HADID (f. 1981) er fra Syria, men bor i New York. Hun arbeider med monumentale skulpturer som tar opp i seg arkitektoniske referanser, science fiction og astronomi. Det fragmentariske utrykket spiller på sivilisasjonens undergang og gjenreisning, samt på dialogen mellom østlige og vestlige kulturtradisjoner. DOMINIK LEJMAN (f. 1969) er en av Polens mest anerkjente kunstnere. Han arbeider med videomalerier og monumentale projeksjoner på bygninger i det offentlige rom. Lejman er spesielt opptatt av historisk ladede steder og forholdet mellom rom, kropp og arkitektur. Andre utvalg fra Helgesens samling vises samtidig på Vestfossen Kunstlaboratorium og Vigelandmuseet. Kurator for Arkitektoner er Tone Lyngstad Nyaas, som også har bidratt med en tekst til den felles katalogen. The theme of this exhibition has been inspired by Malevich s architecton sculptures of the 1920s. In an attempt to revitalize this abstract concept, works by three renowned contemporary artists have been selected, each in their different way exploring themes arising from the relationship between people and architecture. KNUT ÅSDAM (born 1968) is perhaps the most internationally acclaimed Norwegian artist today. He has exhibited at the Venice Biennale, MoMA in New York and Tate Modern in London. Åsdam s films, installations, and photographs illuminate contemporary problems of youth culture, globalization, and migration. He is especially drawn to issues of identity linked to urban architecture, a theme he has also explored in a theoretical/philosophic context. DIANA AL-HADID (born 1981) was born in Syria and lives today in New York. She creates monumental sculptures rich in references to architecture, science fiction, and astronomy. Her fragmentary style plays on the dialogue between eastern and western cultures and the rise and fall of civilization. DOMINIK LEJMAN (born 1969) is one of Poland s most renowned artists. He has specialized in video paintings and the projection of monumental images onto the façades of public buildings. Historically charged sites and the relationship between space, body, and architecture are characteristic elements of his work. Other selections of works from the Helgesen collection can be viewed at Vestfossen Kunstlaboratorium and the Vigeland Museum. The curator of Architectons is Tone Lyngstad Nyaas, who has also contributed a text to the shared exhibition catalogue. Diana Al-Hadid A Measure of Ariadne s Love, x 9 x 8 m

7

8

9 FRANK BRUNNER MIRROR MATTER 2. JUNI 9. SEPTEMBER Overgang, 2011 Olje på lerret 200 x 213 cm Threshold, Olje på lerret 200 x 300 cm Frank Brunner (f. 1971) har sin utdannelse både fra Kunstakademiet i Oslo, Ilja Repin-akademiet i St. Petersburg og fra Yale University i Connecticut. Hans malerier henger i en rekke offentlige og private samlinger, også i New York der han har vært bosatt i 13 år. En fellesnevner for Brunners fotobaserte malerier er hvordan den moderne sivilisasjon har formet og forandret vår relasjon til naturen. I tidlige og rikt detaljerte bilder med motiver fra drivhus, botaniske hager og zoologiske museer tematiserte han menneskets kontrollbehov og arkivering av naturen. I 2003 begynte han å arbeide med bilder som gjenga vannrefleksjoner han fant rundt om i New York. Gjennom disse motivene med speilinger og refleksjoner rettet han også et fokus mot forholdet mellom virkelighet og illusjon. I senere verk har han relatert seg til Arkimedes eksperiment under antikken, der han ved hjelp av en speilkonstruksjon skal ha lyktes i å reflektere sollyset slik at det ble dannet en dødelig stråle som satte fiendens skip i brann. Brunner forener her lysets kraft og skjønnhet både i fysisk og symbolsk forstand med dets evne til å inneholde sin egen motsats av selvdestruksjon og død. Slik blir hans poetiske og teknisk meget gjennomarbeidede malerier også et uttrykk for at naturen i det lange løp aldri lar seg forme etter våre behov. Utstillingen er kuratert av Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas og ledsages av en bok om kunstneren på Aschehoug forlag, der også den New York-baserte kunsthistorikeren Lilly Wei er bidragsyter. Etter Haugar går den videre til Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Frank Brunner (born 1971) studied art at the Oslo National Academy of the Arts, the Ilya Repin St. Petersburg State Academy, and Yale University in Connecticut. His paintings hang in many public and private collections, not least in New York where he lived for 13 years. One thread running through Brunner s photobased paintings is the way modern civilization has formed and altered our relationship to nature. In his early, richly detailed works with motifs from botanical gardens, greenhouses, and zoos our need to control and categorize nature is a recurring theme. In 2003 he started on a series of works depicting water reflections at various New York sites. The relationship between illusion and reality was one of the issues he focused on with these mirrored images. In later works he has explored his fascination with the story of Archimedes use of polished shields as an incendiary weapon, reflecting sunlight onto the ships of an invading fleet. The beauty and power of light, both physical and symbolic, are here united by Brunner; he is drawn to the inherent contradiction of light, containing both destruction and illumination. His poetic and most technically thorough paintings suggest therefore that nature can never be completely tamed to our will. The exhibition is curated by Haugar s Tone Lyngstad Nyaas and is accompanied by a new book about by the artist, published by Aschehoug. The New Yorkbased art historian Lilly Wei is also a contributor to the book. The exhibition will later be shown at the Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal.

10 NY FLØY FOR HAUGARS KUNSTSAMLING/ NEW WING FOR THE HAUGAR ART COLLECTION INNVIES 16. JUNI 17 år etter at Haugar ble åpnet som kunstmuseum i 1995 er det nå endelig blitt mulig å se en permanent presentasjon av den samling som museet har bygget opp i perioden. I tillegg til de arealer der våre mange temporære utstillinger er blitt vist, så er Haugar nå utvidet med 260 nye kvadratmeter i 2. etasje som tidligere var kontorer. Samlingen er ikke stor, men den inneholder mange viktige arbeider både av regionalt forankrede kunstnere, så vel som av høyt profilerte nasjonale navn. Særlig er det en glede å kunne vise at den nå også innbefatter en internasjonal stjerne på den kunsthistoriske himmelen Andy Warhol. Det blir ikke mindre gledelig da motivene i hans arbeider er hentet fra vår eneste norske kunstner i samme kategori Edvard Munch. Med innvielsen av den nye fløyen vil Haugar fra nå av også ha en fast utstilling av Andy Warhols serie After Munch. Her kan man se en rekke utsøkte eksempler på hans typiske og fargerike silketrykkteknikk, i tillegg til tre av de originale maleriene som han utførte i på bestilling fra en norsk gallerist i New York. At Haugar som det første museet i verden kan presentere en slik komplett samling, skyldes ene og alene vårt nære og gode samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR, som nå langtidsdeponerer hele sin nylig ervervede Warholsamling på Haugar. Ombyggingen av museet er både gjennomført og delvis finansiert av Vestfold fylkeskommune som eier bygningen. Høsten 2011 bevilget også kulturminister Anniken Huitfeldt en avgjørende del av finansieringsgrunnlaget. 17 years after the inauguration of Haugar as an art museum it will now be possible to view a permanent exhibition of some of the works that have been acquired by the institution. In addition to the existing galleries, where our temporary exhibitions are presently shown, some 260 square metres of new and refurbished space will now be available. The collection is as yet not very extensive, but does contain many important works by both regional artists and renowned Norwegian names. Furthermore Haugar will now be able to exhibit its collection in the company of an international art star, Andy Warhol. The fact that the Warhol works on view utilize images borrowed from the only Norwegian artist of similar stature, Edvard Munch, is especially pleasing. Containing several examples of his characteristic and colourful silkscreen prints, the After Munch-series also includes three of the original paintings on canvas that were commissioned by a Norwegian gallery owner in New York and completed in The reason that Haugar is the first museum ever to present such a complete collection of this series is entirely due to our close and fruitful collaboration with the Sparebanken DNB NOR Foundation, which has made a long-term loan of its recently acquired Warhol collection to Haugar. The rebuilding of the museum has been carried out and partly financed by its owner/proprietor Vestfold County. The financing of the project was secured last year with a grant from the Minister of Culture Anniken Huitfeldt.

11 andy warhol Madonna and Self-Portrait with Skeleton s Arm (After Munch), 1983 Silkscreen ink and polymer paint on canvas 129,5 x 180,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol Eva Mudocci (After Munch), 1984 Silkscreen ink and polymer paint on canvas, 127 x 96,5 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Silkscreen ink and polymer paint on canvas, 127 x 96,5 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc.

12

13 andy warhol Eva Mudocci (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board, 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol Madonna and Self-Portrait with Skeleton s Arm (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 81,3 x 101,6 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc.

14 PUSHWAGNER 22. SEPTEMBER 30. DESEMBER Hariton Pushwagner (Terje Brofos, f. 1940) er en nestor i norsk samtidskunst og har nærmest oppnådd kultstatus med sine pop- og tegneserieinfluerte verk. Kort tid etter utdannelsen på akademiet i Oslo møtte han forfatteren Axel Jensen som han hadde et nært samarbeid med i mange år årene tilbrakte han i London, men reiste også på lange studieturer til USA. Utstillingen, som også skal vises i England og Nederland, er den internasjonale lanseringen av Pushwagners tre originale hovedverk, samt en presentasjon av tidlige tegninger og skisser som ikke tidligere har blitt vist. Den grafiske tegneserien Soft City påbegynte han i 1969 og avsluttet i London i Sammen med animasjonsfilmen Soft City fra 2008, som også skal vises, utgjør disse tegningene en bitende sivilisasjonskritisk satire over det moderne samfunnsmaskineriets vilje til å forme alle individer likt. Han følger opp disse arbeidene i serien Family of Man fra 1980, der de små tegningene overføres til store flerfargede silketrykk. Inspirert av Aldous Huxleys roman Vidunderlige nye verden og forbildet Andy Warhol skapte han i årene sitt store hovedverk: Apocalypse Frieze. De syv maleriene i serien er for anledningen satt inn i en monumental ramme, slik opprinnelig var tenkt med henvisning til Jan van Eycks altertavle i Gent fra Den detaljrike frisen viser endeløse prosesjoner der krigens destruktivitet kommer til syne i de robotiserte skikkelsene, og der fabrikkene fremstår som dødsleire. Utstillingen er kuratert av direktør Anthony Spira ved MK Gallery i Milton Keynes utenfor London, med norske Natalie Hope O Donnell som medkurator. Etter åpningen her i juni går den videre til Haugar før den ender opp i Museum Boijmans van Beuningen i Rotterdam. Den omfattende katalogen inneholder bidrag fra bl.a. Carolyn Christov-Bakargiev (US), som også leder årets Documenta i Kassel. 3D III og 3D IV Serigrafi Fra A Day in the Life of Family Man, 1980 Hariton Pushwagner (Terje Brofos, born 1940) is a highly respected grand old man of Norwegian contemporary art, and his pop art- and cartooninspired works have attained cult status. Shortly after completing his art education in Oslo he struck up what would be a long and fruitful collaboration with the Norwegian author Axel Jensen. He spent the 1970s in London, when he was not on prolonged study trips to the USA. This exhibition, which is also being shown in England and Holland, will be the international debut for three of Pushwagner s most significant works. It will also contain drawings and sketches that are being exhibited for the first time. The series of prints called Soft City was started in 1969 and completed in London in Together with the 2008 animated version, which is also being shown, Soft City is a biting satire on the power of the machinery of modern society to force individuals into the same mould. This theme was further explored in Family of Man in 1980, the original drawings now transferred to multicoloured silkscreen prints. Inspired by Aldous Huxley s novel Brave New World and by his admiration for Andy Warhol Pushwagner created between 1986 and 1993 his major work: Apocalypse Frieze. For this exhibition the seven paintings in the series have been mounted in a monumental frame, as was the original intention, with reference to the Ghent altarpiece by Jan van Eyck. The highly detailed pictures show the destruction of war, with endless processions of robot humans, and factories turned into concentration camps. The exhibition has been curated by Anthony Spira, Director of the MK Gallery in Milton Keynes, near London, with co-curator Natalie Hope O Donnell. After its stay in England the exhibition travels to Haugar, and finally to the Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. The catalogue will include a contribution from Carolyn Christov-Bakargiev (US), head of this year s Documenta in Kassel.

15

16 Rutsch 3, 2012 kull på papir 123 x 123 cm

17 BENTE STOKKE NAVIGASJON/NAVIGATION 13. OKTOBER 30. DESEMBER Bente Stokke (f. 1952) er professor ved Kunsthøgskolen i Berlin, der hun også bor og arbeider. Med bakgrunn fra Royal College of Art i London og Jan van Eyck Academie i Nederland er hun en av Norges mest internasjonalt orientere kunstnere. I 1993 var hun Norges representant på Veneziabiennalen og i 1998 også Festspillutstiller på Haugar. Bente Stokke bruker ofte aske i sine installasjoner, et materiale som i bokstavelig forstand er de forbrente og pulveriserte restene fra samfunnets avfall. En betydningsfull referanse i hennes arbeider har vært skipsformen, både som symbol på reise og som metafor for overgangen mellom liv og død, slik skipsgraven historisk har fremstått. Hennes vanligvis konseptuelle og stedsspesifikke tilnærming utmerker også dette prosjektet, hvor hun har tatt utgangspunkt i Haugar-områdets kulturhistoriske levninger samt i museumsbygningens bakgrunn som sjømannsskole. I samarbeid med arkeolog Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune skal hun foreta en arkeologisk/ kunstnerisk utgraving av en av de to branngravene fra vikingtiden som ligger ved museets inngangsparti. Foruten aske fra denne gravhaugen vil utstillingen inneholde ulike typer av dokumentarisk materiale som er kunstnerisk bearbeidet i en rekke ulike uttrykksformer. Kurator for prosjektet er Tone Lyngstad Nyaas, og i den ledsagende boken bidrar foruten hun og Gansum også Jan Brockmann, David Elliot, Michael Hübl, Sune Nordgren og Ferdinand Ullrich med tekster. Making of 1, 2012 kull på papir Bente Stokke (born 1952) lives in Berlin, where she is professor of drawing at the Kunsthochschule. She has attended the Royal College of Art in London and the Jan van Eyck Academie in Holland, and is one of Norway s most internationally oriented artists. She represented Norway at the 1993 Venice Biennale and in 1998 was Festival Artist at Haugar. Bente Stokke often utilizes ash in her installations, a material that is literally the burned and pulverized detritus of society. Ship forms have also played a significant role in her work, both as a symbol of travel and as a metaphor for the transition from life to death, as also employed in historical ship burials. She has a conceptual and site-specific approach to new projects, and at Haugar she has taken as her point-of-departure the ancient Viking burial mounds in the area, and Haugar s previous history as a Maritime College. Together with archaeologist Terje Gansum she will undertake an archaeological excavation of one of the two mounds near the entrance to the museum, thought to contain a cremation burial. The ash from the site will form part of the exhibition material. Curator for the project is Tone Lyngstad Nyaas, and in the book accompanying the exhibition there will be texts by her and Gansum in addition to Jan Brockmann, David Elliot, Michael Hübl, Sune Nordgren and Ferdinand Ullrich.

18 KUNSTFORMIDLING Hver søndag er det åpne omvisninger på våre aktuelle utstillinger kl. 13 og 14. Spesielle omvisninger kan bestilles til både dag og kveld. Flere ganger i året er det familiesøndager. Disse er tilrettelagte for barnefamilier og kan by på mange spennende aktiviteter. Hvert år besøker nærmere ti tusen barn og unge Haugars utstillinger, bla. i regi av Den kulturelle skolesekken. De aller fleste skoleelevene får også et tilbud om å arbeide i våre verksteder og lage noe selv med basis i den kunst de har opplevd. MUSEUMSBUTIKK Salg av kunstbøker, kunsthåndverk, plakater, postkort og andre gaveartikler. CAFÉ OG KONFERANSER PÅ HAUGAR Et sted å møtes for grupper og organisasjoner som ønsker inspirasjon og påfyll gjennom kunstopplevelser, mat og sosialt samvær I tillegg til omvisninger kan vi legge til rette for andre arrangementer både på dag og kveldstid Et eget konferanserom med alle fasiliteter, med plass for inntil 50 personer Et fint sted å holde private selskaper. I hyggelige Carins Café som har alle rettigheter, går kulturelle og kulinariske retter hånd i hånd. Kontakt Carins Café tel eller VENNEFORENINGEN Haugar har en stor og aktiv venneforening som gjerne tar imot flere medlemmer. Foreningens formål er å øke interessen for samtidskunst, støtte museets virksomhet og bidra med innkjøp til samlingen. Medlemsskapet gir mange fordeler, inklusive invitasjoner til utstillingsåpninger, foredrag og spennende kunstreiser. Gjennom venneforeningen får du møte Haugars kunstnere, kuratorer og kunstskribenter. Kontakt: eller museet.

19 HAUGAR KUNSTMUSEET I HJERTET AV TØNSBERG

20 gråbrødregaten tønsberg åpent hele året: lørdag søndag september mai: tirsdag fredag juni august: mandag fredag entré: kr 70/50 gratis på tirsdager open all year: sat sun 12 5 sept may: tues fri 11 4 june aug: mon fri 11 5 tickets: nok 70/50 free entrance on tuesdays pushwagner: On the Road II, Serigrafi, fra A Day in the Life of Family Man, 1980 translation: andrew j. boyle, design: halvor bodin, trykk: spectra offset

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

1 l a m our de l oin

1 l a m our de l oin 1 L AMOUR DE LOIN en opera av an opera by Kaija Saariaho til libretto av to a libretto by Amin Maalouf innhold content Kjære publikum! 8 Dear friends! 9 av by Per Boye Hansen & Stein Olav Henrichsen Synopsis

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway

Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway Innhold / Contents David Aasen Sandved: Innledning / Introduction 5 / 6 Marit Ingeborg Lange: Olaf Lange en

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 USF Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 Denne versjonen av årsmeldingen inneholder ikke regnskap. INNHOLDSOVERSIKT SAMMENDRAG 2012 SIDE 3 FORMÅL,VISJON OG STRATEGI SIDE 4 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: I FILM HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 1/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement / UNIMA-medlemsskap

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video)

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video) Mo Abd- Ulla Would 1000 flowers make European Spring? It is a constant rehearsing on how to hold fast to any vision, any optimism in a world moving towards complacency, cultural conformity and corporate

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Thomas Kvam. Portfolio

Thomas Kvam. Portfolio Thomas Kvam Portfolio Thomas Kvam Reasearch Fellow, National Academy of The Art, Oslo Thomas Kvam St. Halvardsgate 25c 0192 Oslo Norway Email: mail@thomaskvam.com Tlf: +47 932 30 697 Selected works 1:

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Internasjonal dokumentar

Internasjonal dokumentar 98 INTERNASJONAL DOKUMENTAR INTERNASJONAL DOKUMENTAR 99 Internasjonal dokumentar BLI BERØRT OG UTFORDRET, OG TA STILLING International Documentaries BE MOVED, GET CHALLENGED, WAKE UP Støttet av: Oslo Dokumentarkino

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer