RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER"

Transkript

1

2 RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for at han alltid har vist frem et bredt spekter av ulike teknikker på sine utstillinger, er det som grafiker han har gjort seg mest bemerket blant publikum. Denne utstillingen retter imidlertid fokuset mot hans omfattende produksjon av malerier, som han i de siste 30 årene har utført i en nær relasjon til motivene han har utviklet i sine øvrige kunstneriske uttrykksformer. For å understreke dette perspektivet presenteres også et 10-talls bronseskulpturer. Etter en turbulent barndom i Oslo kom Almén til Borre som 11-åring. Da skolegangen var over dro han til sjøs i utenriksfart, før han endte opp som matros på Bastø fergen. I 1970-årene fikk han kunstnerisk veiledning av Gunnar Romberg i Tønsberg, og av grafikeren Bjørn-Willy Mortensen i Åsgårdstrand. Etter debuten på Galleri Norske Grafikere i Oslo 1976, meislet han ut både sin karakteristiske stil og de temaer han kom til å kretse rundt i sin kunst. Inspirert av så ulike kunstnere som Lars Hertervig og Francis Bacon, har hans tøylet ekspressive og symbolmettede malerier ofte tatt utgangspunkt i selvbiografiske hendelser, men inkluderer også motiver med alt fra politisk undertrykking til sobre landskapsskildringer fra hans nærmiljø. Utstillingen er kuratert av professor Øivind Storm Bjerke, som også har forfattet teksten i boken som ledsager utstillingen. Boken publiseres på Galleberg forlag og vil gjengi flesteparten av utstillingens 60 malerier. Ragnar Almén (born 1949) has long played a very significant and active role on the art scene of Vestfold. Although best known for his prints, he has consistently exhibited works in a wide variety of techniques. For this retrospective exhibition we have chosen to focus on his contribution as a painter. Throughout the last 30 years his paintings have been created in a close relationship to the themes he has explored in other artistic techniques. To highlight this process ten bronze sculptures have been included in the exhibition. After a turbulent childhood in Oslo Almén arrived in Borre, eleven years old. On leaving school he went to sea as a merchant sailor, before returning to sail in local waters as an able seaman on the Bastø Ferry. During the 1970s he was given artistic tuition by Gunnar Romberg in Tønsberg and a grounding in printmaking by Bjørn-Willy Mortensen in Åsgårdstrand. After his debut in 1976 at Galleri Norske Grafikere (Norwegian Printmakers Gallery) his characteristic style began to emerge, as did the themes around which his art has revolved. Inspired by artists as diverse as Lars Hertervig and Francis Bacon, his paintings often heavy in symbolism and with a restrained expressivity explored personal experiences, but also themes as varied as political repression and the subdued landscapes near his home. This exhibition is curated by Øivind Storm Bjerke, professor at the University of Oslo. He has also authored the book that accompanies it. Published by Galleberg, the book reproduces most of the 60 paintings in the exhibition.

3 Hotell Wyspianski, rom 063, 2011 Olje på lerret 160 x 140 cm Foto: Tomas Moss,

4

5 BJARNE MELGAARD BATON SINISTER: VENEZIA-INSTALLASJONEN/ THE VENICE INSTALLATION 31. MARS 16. MAI Siden Bjarne Melgaard (f. 1967) viste utstillingen Hallo Maybe på Haugar i 2005 har hans kunstneriske karriere skutt ytterlige fart, særlig i New York der han nå er bosatt. Denne gangen skal han sette opp installasjonen Baton Sinister som han laget i forbindelse med Venezia-biennalen i 2011, og som mange mener ble hans internasjonale gjennombruddsverk. På åpningen sikret Sparebankstiftelsen DNB NOR seg installasjonen med henblikk på å deponere den i Haugars samling. I Venezia var Melgaard en del av den norske biennale-arrangøren OCAs program, der han som gjesteprofessor ved Università IUAV di Venezia gjennomførte et undervisningsopplegg som kretset omkring AIDS og kunstens mulighet til å forandre verden. Som avslutning på prosjektet leide han Palazzo Contarini Corfù, og sammen med sine 12 studenter «trashet» han det ærverdige palasset med ulike installasjoner under tittelen fra en gammel heraldisk form som opprinnelig betegnet «uekting» eller «bastard». Melgaards eget verk inkluderte et 20-talls malerier hvorav flere slo fast at og 70-årenes Black Panther «terrorister» ikke var tilstede på Venezia-biennalen. Her var også en flatskjerm der Melgaard samtalte med gay-teoretikeren og tidligere Berkeley-professoren Leo Bersani, om bl.a. homofobi og mot-terror fra homoseksuelle aktivister. Mottoet for Baton Sinister var da også: Art doesn t change anything! Allerede under biennalens innledende pressedager fikk installasjonen stor og positiv oppmerksomhet. Både kritikerne i New York Times og i kunstmagasinet Art Forum ranket Melgaards verk som en av de aller mest bemerkelsverdige presentasjonene dette året. In the few years since Bjarne Melgaard (born 1967) exhibited Hallo Maybe at Haugar in 2005 his artistic career has flourished, not least in New York where he now lives. This time he is showing the installation Baton Sinister which he fashioned for the Venice Biennale 2011, and which many commentators believe to be his breakthrough work internationally. The Sparebanken DNB NOR Foundation acquired the work at the biennale with a view to a long-term loan to Haugar. In Venice Melgaard was part of a programme arranged by the Office for Contemporary Art Norway. As guest professor at the Università Iuav di Venezia he led a course on the themes of AIDS and the ability of art to change the world. To round off the project Melgaard hired the Palazzo Contarini Corfù and together with 12 students trashed the stately palace with a number of installations under the umbrella title Baton Sinister. This was originally an heraldic charge indicating illegitimate birth in the family line. Melgaards s contribution included some 20 paintings, most of them declaring that the Domestic Terrorists in the militant Black Panther movement of the 1960s and 70s were not to be found at the Venice Biennale. On a flatscreen panel one could also follow Melgaard s conversation with Leo Bersani (gay theorist and emeritus professor at the University of California) on the topics of homophobia and acts of counterterrorism by homosexual activists. The motto for Baton Sinister was also: Art doesn t change anything! The installation caused quite a stir among Biennale commentators. The art critics of the New York Times and the magazine Art Forum ranked Melgaard s work amongst the most remarkable contributions on show.

6 JACK HELGESEN FAMILY COLLECTION ARKITEKTONER/ARCHITECTONS 16. MAI 30. SEPTEMBER Utstillingens tematikk er inspirert av en gruppe skulpturer som ble utført av Kasimir Malevich i 1920-årene. Intensjonen er å fylle Malevich abstrakte modeller med et fornyet innhold ved å presentere tre internasjonalt profilerte kunstnere som på ulike måter arbeider med temaer knyttet til forholdet mellom menneske og arkitektur. KNUT ÅSDAM (f. 1968) er en av Norges mest fremtredende kunstnere med et stort internasjonalt nedslagsfelt. Han har blant annet stilt ut på Veneziabiennalen, MoMA i New York og på Tate Modern i London. Åsdams installasjoner, filmer og fotografier tar pulsen på samtiden ved å sette søkelyset på globalisering, migrasjon og ulike ungdomskulturer. Han er spesielt opptatt av hvordan individet blir formet av sine urbane omgivelser, et tema som han også utforsker i en teoretisk/filosofisk sammenheng. DIANA AL-HADID (f. 1981) er fra Syria, men bor i New York. Hun arbeider med monumentale skulpturer som tar opp i seg arkitektoniske referanser, science fiction og astronomi. Det fragmentariske utrykket spiller på sivilisasjonens undergang og gjenreisning, samt på dialogen mellom østlige og vestlige kulturtradisjoner. DOMINIK LEJMAN (f. 1969) er en av Polens mest anerkjente kunstnere. Han arbeider med videomalerier og monumentale projeksjoner på bygninger i det offentlige rom. Lejman er spesielt opptatt av historisk ladede steder og forholdet mellom rom, kropp og arkitektur. Andre utvalg fra Helgesens samling vises samtidig på Vestfossen Kunstlaboratorium og Vigelandmuseet. Kurator for Arkitektoner er Tone Lyngstad Nyaas, som også har bidratt med en tekst til den felles katalogen. The theme of this exhibition has been inspired by Malevich s architecton sculptures of the 1920s. In an attempt to revitalize this abstract concept, works by three renowned contemporary artists have been selected, each in their different way exploring themes arising from the relationship between people and architecture. KNUT ÅSDAM (born 1968) is perhaps the most internationally acclaimed Norwegian artist today. He has exhibited at the Venice Biennale, MoMA in New York and Tate Modern in London. Åsdam s films, installations, and photographs illuminate contemporary problems of youth culture, globalization, and migration. He is especially drawn to issues of identity linked to urban architecture, a theme he has also explored in a theoretical/philosophic context. DIANA AL-HADID (born 1981) was born in Syria and lives today in New York. She creates monumental sculptures rich in references to architecture, science fiction, and astronomy. Her fragmentary style plays on the dialogue between eastern and western cultures and the rise and fall of civilization. DOMINIK LEJMAN (born 1969) is one of Poland s most renowned artists. He has specialized in video paintings and the projection of monumental images onto the façades of public buildings. Historically charged sites and the relationship between space, body, and architecture are characteristic elements of his work. Other selections of works from the Helgesen collection can be viewed at Vestfossen Kunstlaboratorium and the Vigeland Museum. The curator of Architectons is Tone Lyngstad Nyaas, who has also contributed a text to the shared exhibition catalogue. Diana Al-Hadid A Measure of Ariadne s Love, x 9 x 8 m

7

8

9 FRANK BRUNNER MIRROR MATTER 2. JUNI 9. SEPTEMBER Overgang, 2011 Olje på lerret 200 x 213 cm Threshold, Olje på lerret 200 x 300 cm Frank Brunner (f. 1971) har sin utdannelse både fra Kunstakademiet i Oslo, Ilja Repin-akademiet i St. Petersburg og fra Yale University i Connecticut. Hans malerier henger i en rekke offentlige og private samlinger, også i New York der han har vært bosatt i 13 år. En fellesnevner for Brunners fotobaserte malerier er hvordan den moderne sivilisasjon har formet og forandret vår relasjon til naturen. I tidlige og rikt detaljerte bilder med motiver fra drivhus, botaniske hager og zoologiske museer tematiserte han menneskets kontrollbehov og arkivering av naturen. I 2003 begynte han å arbeide med bilder som gjenga vannrefleksjoner han fant rundt om i New York. Gjennom disse motivene med speilinger og refleksjoner rettet han også et fokus mot forholdet mellom virkelighet og illusjon. I senere verk har han relatert seg til Arkimedes eksperiment under antikken, der han ved hjelp av en speilkonstruksjon skal ha lyktes i å reflektere sollyset slik at det ble dannet en dødelig stråle som satte fiendens skip i brann. Brunner forener her lysets kraft og skjønnhet både i fysisk og symbolsk forstand med dets evne til å inneholde sin egen motsats av selvdestruksjon og død. Slik blir hans poetiske og teknisk meget gjennomarbeidede malerier også et uttrykk for at naturen i det lange løp aldri lar seg forme etter våre behov. Utstillingen er kuratert av Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas og ledsages av en bok om kunstneren på Aschehoug forlag, der også den New York-baserte kunsthistorikeren Lilly Wei er bidragsyter. Etter Haugar går den videre til Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Frank Brunner (born 1971) studied art at the Oslo National Academy of the Arts, the Ilya Repin St. Petersburg State Academy, and Yale University in Connecticut. His paintings hang in many public and private collections, not least in New York where he lived for 13 years. One thread running through Brunner s photobased paintings is the way modern civilization has formed and altered our relationship to nature. In his early, richly detailed works with motifs from botanical gardens, greenhouses, and zoos our need to control and categorize nature is a recurring theme. In 2003 he started on a series of works depicting water reflections at various New York sites. The relationship between illusion and reality was one of the issues he focused on with these mirrored images. In later works he has explored his fascination with the story of Archimedes use of polished shields as an incendiary weapon, reflecting sunlight onto the ships of an invading fleet. The beauty and power of light, both physical and symbolic, are here united by Brunner; he is drawn to the inherent contradiction of light, containing both destruction and illumination. His poetic and most technically thorough paintings suggest therefore that nature can never be completely tamed to our will. The exhibition is curated by Haugar s Tone Lyngstad Nyaas and is accompanied by a new book about by the artist, published by Aschehoug. The New Yorkbased art historian Lilly Wei is also a contributor to the book. The exhibition will later be shown at the Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal.

10 NY FLØY FOR HAUGARS KUNSTSAMLING/ NEW WING FOR THE HAUGAR ART COLLECTION INNVIES 16. JUNI 17 år etter at Haugar ble åpnet som kunstmuseum i 1995 er det nå endelig blitt mulig å se en permanent presentasjon av den samling som museet har bygget opp i perioden. I tillegg til de arealer der våre mange temporære utstillinger er blitt vist, så er Haugar nå utvidet med 260 nye kvadratmeter i 2. etasje som tidligere var kontorer. Samlingen er ikke stor, men den inneholder mange viktige arbeider både av regionalt forankrede kunstnere, så vel som av høyt profilerte nasjonale navn. Særlig er det en glede å kunne vise at den nå også innbefatter en internasjonal stjerne på den kunsthistoriske himmelen Andy Warhol. Det blir ikke mindre gledelig da motivene i hans arbeider er hentet fra vår eneste norske kunstner i samme kategori Edvard Munch. Med innvielsen av den nye fløyen vil Haugar fra nå av også ha en fast utstilling av Andy Warhols serie After Munch. Her kan man se en rekke utsøkte eksempler på hans typiske og fargerike silketrykkteknikk, i tillegg til tre av de originale maleriene som han utførte i på bestilling fra en norsk gallerist i New York. At Haugar som det første museet i verden kan presentere en slik komplett samling, skyldes ene og alene vårt nære og gode samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR, som nå langtidsdeponerer hele sin nylig ervervede Warholsamling på Haugar. Ombyggingen av museet er både gjennomført og delvis finansiert av Vestfold fylkeskommune som eier bygningen. Høsten 2011 bevilget også kulturminister Anniken Huitfeldt en avgjørende del av finansieringsgrunnlaget. 17 years after the inauguration of Haugar as an art museum it will now be possible to view a permanent exhibition of some of the works that have been acquired by the institution. In addition to the existing galleries, where our temporary exhibitions are presently shown, some 260 square metres of new and refurbished space will now be available. The collection is as yet not very extensive, but does contain many important works by both regional artists and renowned Norwegian names. Furthermore Haugar will now be able to exhibit its collection in the company of an international art star, Andy Warhol. The fact that the Warhol works on view utilize images borrowed from the only Norwegian artist of similar stature, Edvard Munch, is especially pleasing. Containing several examples of his characteristic and colourful silkscreen prints, the After Munch-series also includes three of the original paintings on canvas that were commissioned by a Norwegian gallery owner in New York and completed in The reason that Haugar is the first museum ever to present such a complete collection of this series is entirely due to our close and fruitful collaboration with the Sparebanken DNB NOR Foundation, which has made a long-term loan of its recently acquired Warhol collection to Haugar. The rebuilding of the museum has been carried out and partly financed by its owner/proprietor Vestfold County. The financing of the project was secured last year with a grant from the Minister of Culture Anniken Huitfeldt.

11 andy warhol Madonna and Self-Portrait with Skeleton s Arm (After Munch), 1983 Silkscreen ink and polymer paint on canvas 129,5 x 180,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol Eva Mudocci (After Munch), 1984 Silkscreen ink and polymer paint on canvas, 127 x 96,5 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Silkscreen ink and polymer paint on canvas, 127 x 96,5 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc.

12

13 andy warhol Eva Mudocci (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board, 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol The Scream (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 101,6 x 81,3 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc. andy warhol Madonna and Self-Portrait with Skeleton s Arm (After Munch), 1984 Screenprint on Lenox Museum Board 81,3 x 101,6 cm sparebankstiftelsen dnb nor the andy warhol foundation for the visual arts, inc.

14 PUSHWAGNER 22. SEPTEMBER 30. DESEMBER Hariton Pushwagner (Terje Brofos, f. 1940) er en nestor i norsk samtidskunst og har nærmest oppnådd kultstatus med sine pop- og tegneserieinfluerte verk. Kort tid etter utdannelsen på akademiet i Oslo møtte han forfatteren Axel Jensen som han hadde et nært samarbeid med i mange år årene tilbrakte han i London, men reiste også på lange studieturer til USA. Utstillingen, som også skal vises i England og Nederland, er den internasjonale lanseringen av Pushwagners tre originale hovedverk, samt en presentasjon av tidlige tegninger og skisser som ikke tidligere har blitt vist. Den grafiske tegneserien Soft City påbegynte han i 1969 og avsluttet i London i Sammen med animasjonsfilmen Soft City fra 2008, som også skal vises, utgjør disse tegningene en bitende sivilisasjonskritisk satire over det moderne samfunnsmaskineriets vilje til å forme alle individer likt. Han følger opp disse arbeidene i serien Family of Man fra 1980, der de små tegningene overføres til store flerfargede silketrykk. Inspirert av Aldous Huxleys roman Vidunderlige nye verden og forbildet Andy Warhol skapte han i årene sitt store hovedverk: Apocalypse Frieze. De syv maleriene i serien er for anledningen satt inn i en monumental ramme, slik opprinnelig var tenkt med henvisning til Jan van Eycks altertavle i Gent fra Den detaljrike frisen viser endeløse prosesjoner der krigens destruktivitet kommer til syne i de robotiserte skikkelsene, og der fabrikkene fremstår som dødsleire. Utstillingen er kuratert av direktør Anthony Spira ved MK Gallery i Milton Keynes utenfor London, med norske Natalie Hope O Donnell som medkurator. Etter åpningen her i juni går den videre til Haugar før den ender opp i Museum Boijmans van Beuningen i Rotterdam. Den omfattende katalogen inneholder bidrag fra bl.a. Carolyn Christov-Bakargiev (US), som også leder årets Documenta i Kassel. 3D III og 3D IV Serigrafi Fra A Day in the Life of Family Man, 1980 Hariton Pushwagner (Terje Brofos, born 1940) is a highly respected grand old man of Norwegian contemporary art, and his pop art- and cartooninspired works have attained cult status. Shortly after completing his art education in Oslo he struck up what would be a long and fruitful collaboration with the Norwegian author Axel Jensen. He spent the 1970s in London, when he was not on prolonged study trips to the USA. This exhibition, which is also being shown in England and Holland, will be the international debut for three of Pushwagner s most significant works. It will also contain drawings and sketches that are being exhibited for the first time. The series of prints called Soft City was started in 1969 and completed in London in Together with the 2008 animated version, which is also being shown, Soft City is a biting satire on the power of the machinery of modern society to force individuals into the same mould. This theme was further explored in Family of Man in 1980, the original drawings now transferred to multicoloured silkscreen prints. Inspired by Aldous Huxley s novel Brave New World and by his admiration for Andy Warhol Pushwagner created between 1986 and 1993 his major work: Apocalypse Frieze. For this exhibition the seven paintings in the series have been mounted in a monumental frame, as was the original intention, with reference to the Ghent altarpiece by Jan van Eyck. The highly detailed pictures show the destruction of war, with endless processions of robot humans, and factories turned into concentration camps. The exhibition has been curated by Anthony Spira, Director of the MK Gallery in Milton Keynes, near London, with co-curator Natalie Hope O Donnell. After its stay in England the exhibition travels to Haugar, and finally to the Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. The catalogue will include a contribution from Carolyn Christov-Bakargiev (US), head of this year s Documenta in Kassel.

15

16 Rutsch 3, 2012 kull på papir 123 x 123 cm

17 BENTE STOKKE NAVIGASJON/NAVIGATION 13. OKTOBER 30. DESEMBER Bente Stokke (f. 1952) er professor ved Kunsthøgskolen i Berlin, der hun også bor og arbeider. Med bakgrunn fra Royal College of Art i London og Jan van Eyck Academie i Nederland er hun en av Norges mest internasjonalt orientere kunstnere. I 1993 var hun Norges representant på Veneziabiennalen og i 1998 også Festspillutstiller på Haugar. Bente Stokke bruker ofte aske i sine installasjoner, et materiale som i bokstavelig forstand er de forbrente og pulveriserte restene fra samfunnets avfall. En betydningsfull referanse i hennes arbeider har vært skipsformen, både som symbol på reise og som metafor for overgangen mellom liv og død, slik skipsgraven historisk har fremstått. Hennes vanligvis konseptuelle og stedsspesifikke tilnærming utmerker også dette prosjektet, hvor hun har tatt utgangspunkt i Haugar-områdets kulturhistoriske levninger samt i museumsbygningens bakgrunn som sjømannsskole. I samarbeid med arkeolog Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune skal hun foreta en arkeologisk/ kunstnerisk utgraving av en av de to branngravene fra vikingtiden som ligger ved museets inngangsparti. Foruten aske fra denne gravhaugen vil utstillingen inneholde ulike typer av dokumentarisk materiale som er kunstnerisk bearbeidet i en rekke ulike uttrykksformer. Kurator for prosjektet er Tone Lyngstad Nyaas, og i den ledsagende boken bidrar foruten hun og Gansum også Jan Brockmann, David Elliot, Michael Hübl, Sune Nordgren og Ferdinand Ullrich med tekster. Making of 1, 2012 kull på papir Bente Stokke (born 1952) lives in Berlin, where she is professor of drawing at the Kunsthochschule. She has attended the Royal College of Art in London and the Jan van Eyck Academie in Holland, and is one of Norway s most internationally oriented artists. She represented Norway at the 1993 Venice Biennale and in 1998 was Festival Artist at Haugar. Bente Stokke often utilizes ash in her installations, a material that is literally the burned and pulverized detritus of society. Ship forms have also played a significant role in her work, both as a symbol of travel and as a metaphor for the transition from life to death, as also employed in historical ship burials. She has a conceptual and site-specific approach to new projects, and at Haugar she has taken as her point-of-departure the ancient Viking burial mounds in the area, and Haugar s previous history as a Maritime College. Together with archaeologist Terje Gansum she will undertake an archaeological excavation of one of the two mounds near the entrance to the museum, thought to contain a cremation burial. The ash from the site will form part of the exhibition material. Curator for the project is Tone Lyngstad Nyaas, and in the book accompanying the exhibition there will be texts by her and Gansum in addition to Jan Brockmann, David Elliot, Michael Hübl, Sune Nordgren and Ferdinand Ullrich.

18 KUNSTFORMIDLING Hver søndag er det åpne omvisninger på våre aktuelle utstillinger kl. 13 og 14. Spesielle omvisninger kan bestilles til både dag og kveld. Flere ganger i året er det familiesøndager. Disse er tilrettelagte for barnefamilier og kan by på mange spennende aktiviteter. Hvert år besøker nærmere ti tusen barn og unge Haugars utstillinger, bla. i regi av Den kulturelle skolesekken. De aller fleste skoleelevene får også et tilbud om å arbeide i våre verksteder og lage noe selv med basis i den kunst de har opplevd. MUSEUMSBUTIKK Salg av kunstbøker, kunsthåndverk, plakater, postkort og andre gaveartikler. CAFÉ OG KONFERANSER PÅ HAUGAR Et sted å møtes for grupper og organisasjoner som ønsker inspirasjon og påfyll gjennom kunstopplevelser, mat og sosialt samvær I tillegg til omvisninger kan vi legge til rette for andre arrangementer både på dag og kveldstid Et eget konferanserom med alle fasiliteter, med plass for inntil 50 personer Et fint sted å holde private selskaper. I hyggelige Carins Café som har alle rettigheter, går kulturelle og kulinariske retter hånd i hånd. Kontakt Carins Café tel eller VENNEFORENINGEN Haugar har en stor og aktiv venneforening som gjerne tar imot flere medlemmer. Foreningens formål er å øke interessen for samtidskunst, støtte museets virksomhet og bidra med innkjøp til samlingen. Medlemsskapet gir mange fordeler, inklusive invitasjoner til utstillingsåpninger, foredrag og spennende kunstreiser. Gjennom venneforeningen får du møte Haugars kunstnere, kuratorer og kunstskribenter. Kontakt: eller museet.

19 HAUGAR KUNSTMUSEET I HJERTET AV TØNSBERG

20 gråbrødregaten tønsberg åpent hele året: lørdag søndag september mai: tirsdag fredag juni august: mandag fredag entré: kr 70/50 gratis på tirsdager open all year: sat sun 12 5 sept may: tues fri 11 4 june aug: mon fri 11 5 tickets: nok 70/50 free entrance on tuesdays pushwagner: On the Road II, Serigrafi, fra A Day in the Life of Family Man, 1980 translation: andrew j. boyle, design: halvor bodin, trykk: spectra offset

Program for 2012 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum

Program for 2012 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Program for 2012 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplan for skoleåret 2011/2012: 2. januar- 29.februar Trash Art prosjekt 22.januar- 6. mai Ragnar Almèn- maleren 19. mai-

Detaljer

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplan: 03. - 14.september Arkitekturvandring 12. mai- 30. september Arkitektonisk utopi- verk fra Jack Helgesens samling 22. september- 31. desember

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010 Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 22. januar - 18. april 2010 dvard Munch står i dag som den sterkeste eksponent for det nordiske bidrag til modernismen og er den mest fremtredende nordiske kunstneren

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 30. januar - 20. februar 2010 RAPPORT FRA 2010 Velkommen til åpning av utstillingen Rapport fra 2010 Lørdag den 30.januar kl. 12 18 malerier for salg Kunstneren er tilstede.

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven 1 Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum

Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplanen for skoleåret 2010: 22.05.2010-05.09.2010 Munch by Andy Warhol 05.06.2010-05.09.2010 Kjærlighetens strand- Edvard Munch

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer