Vegskil ved Åmot, vegen til høgre fører innover heii til gamle gardar som Kvammen, Subø og Skuldalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegskil ved Åmot, vegen til høgre fører innover heii til gamle gardar som Kvammen, Subø og Skuldalen."

Transkript

1 Myllargutvegen tek av frå E134 ved Nutheim i Flatdal og fylgjer fylkesveg 503 fram til Straume bru, Øyfjell, der ein kjem inn på fylkesveg 801 fram til Rauland. Vidare fyljer ein Rv. 362 gjennom Rauland, langs Totak til Arabygdi og Edland der du kjem inn på E134 i Haukeligrend. Myllargutvegen byrjar ved Nutheim Gjestgiveri, ein gamal turiststad, som har vore i drift sidan Bygdene Flatdal og Åmotsdal hev gjennom dei seinste to mannsaldrane vore eit "kulturbeite" for målarar og grafikarar. Kjende kunstnarar som Erik Werenskiold, Henrik Sørensen, Kai Fjell og Harald Kihle henta inspirasjon i dette miljøet. Nutheim gjestgiveri med den gamle Hjartdal prestegard, er vide kjend som eit kunstnarsenter. Biletkunstnarane Erlend og Terje Grøstad og bilethoggarane Trygve Barstad og Ellen Grøstad held til her. Du fylgjer fylkesveg 503, og etter 4 km kjem me til vegskil tillangelim. Eit alternativ til Myllargutvegen er vegen gjennom Langlim, langs Gjevarvatn til Øyfjell. Du kjem forbi Manndal kapell, som vart opna i Altartavla er måla av Terje Grøstad, og dei fire evangelistane på preikestolen er måla av Kai Fjell, Harald Kihle, Willi Midelfart og Henrik Sørensen. Du køyrer no inn i Dyrlandsdalen, gjennom Valejuvet, ein vill og vakker dal, med gamle gardar og husmannsplassar på båe sidene. Vegen går vidare gjennom Åmotsdal, ei bygd med mykje interessant arkitektur og natur. Some in fylgje av at Groven Landhandel vart lagt ned, har bygdefolket samla seg og med mykje dugnadsinnsats fått sett opp eit nytt hus som inneheld ein velassortert daglegvareforretning. Åmotsdal kyrkje er bygd av Jarand Rønjom i Eva Bull Holtes Museum er det nye tilbodet som Åmotsdal kan by på. Her finn du og Åmotsdal Handverkstun, og her kan du få kjøpt handlaga bruksting; skåp, kister, skiver (bord), hyller, rosemåla bruksting og pyntegjenstandar m.m. Dei kan og tilby ulike møblar i gamal stil, og tek imot bestilling på moderne kjøkken i heiltre.

2 Vegskil ved Åmot, vegen til høgre fører innover heii til gamle gardar som Kvammen, Subø og Skuldalen. Myllargutvegen gjeng gjennom Skoregrendi, der brunsvidde gamle tun ligg i den bratte lii. Ved Lonestaul delar vegen seg, du kan køyre rett fram, eller du vil køyre Fjellvegen som tek av til høgre over Kvambekkheii til Longvik i Rauland (bomveg). Den eldre gangvegen kryssar du på høgste punktet. Til venstre langs denne vegen ser du fleire steinvarp. Ferdafolket kunne tryggje seg med å kaste på ein stein. Før det ber ned mot bygdi, står det skilt til Dansarsteinen (merkt gangveg 1,5 km). Det er ein stor flat stein, der seterfolket møttest og dansa. Her skal Myllarguten ha spela då han gjætte på Kjos. Flott utsyn. Køyrer du rett fram kjem du til Drivarbekkdalen og her ligg Øyfjell Treindustri. Dei lagar møblar og kjøkkeninventar der ein kombinerer det moderne, praktiske med god telemarkstradisjon. På sudsia av Viksvatn er det registrera buplassar frå steinalderen. Ved Straume bru kjem du inn på f.veg 801. Køyr til venstre nokre hundre meter og der finn du Galleri Straume, vidare ca 6 km ligg Øyfjell sentrum. Her er det landhandel, lafteverkstad, skule med barnehage og grendehus. Her ligg Øyfjell Bygdemuseum, Vinje s einaste bygdemuseum. Veg over til kommunesentret Åmot i Ytre Vinje. I Straumekrysset ligg Langhuset med tilbod innan byggevarer,stein,torv, her finn du og Høvleriet, som lagar listverk og kledning. Frå Straume bru fylgjer me no f.veg 801til høgre mot Rauland. Ved Dyrlandsvatn ligg Snurrebassen Tredreieri og rosemålarverkstad. Brureberget. Om lag 1/2 km. før Lognvikvatn og like innmed vegen på venstre hand, er ein bratt fjellvegg med ei grop liksom ei dør. Til særmerkte haugar og berg er det ofte knytt gamle folkeminne og segner. Og her i

3 Brureberget blei ei heil brureferd innkvervd av tussane, heitest det. Då brureferdi kom forbi på veg til kyrkja, stod porten på vidan vegg. Det lyste så fint inne i berget. Ein liten gråkledd ein kom ut med ein ølbolle. Han baud drikke, med han hopa seg inn i ljosken og brurefolket fylgde viljelaust etter. Porten gleid att og sidan hev ingen sett dei. Ved Austbø kjem du inn på riksveg 37. Særmerkt for Austbø grendi er alle rosemåla ivistoger frå fyrste helvti av 1800-talet: på Mo-gardane, Nystog, Svalastog og Skeie. Målarane som hev arbeidd her, er mellom dei fremste i landet frå den "klassiske" perioden av norsk rosemåling, Austbø Hotel hev ei interessant blanding av gamal folkekunst og moderne biletkunst av høg kvalitet. Krossen er sentrum i Rauland. Her finn du m.a. varesenter, treindustri, bank, post I butikk, helsehus, kafeteria, galleri, idrettsbane og hoppbakke. Raulandsutstillinga vert skipa til kvar sumar. Djuvland fjellgard ligg 1,2 km. frå Krossen. I Rauland sentrum kjem du inn på r.v. 362 mot Arabygdi / Haukeligrend, og litt framme er vegskil med bygdeveg om Nesland, her ligg Rauland Kunstmuseum her finn du arbeide av bilethoggarane Dyre Vaa, Knut Skinnarland, Tor Vaa og grafikaren Svallaug Svalastoga som er landskjende kunstnarar knytte til Rauland. Her ligg også Raulandsakademiet A/S og Høgskulen i Telemark, Institutt for folkekultur. Vidare frå Neslandskrysset ligg Haddlandsgrend framfor deg. Sporanes ved Bituosen er det einaste kjende helleristningsfeltet i Øvre Telemark. Raulandsgrend. Her ligg garden Rauland (Nigard) som hev gjeve namn til grendi, soknet og tidlegare heradet. Grendi hev overnattingstilbod av ymse slag og slalåmbakke. Vegskil til Kråmviki, Møsstrond, ca. 12 km. Vå. I denne grendi har Dyre og Aslaug Vaa slektsrøter. Vågrendi er kjend frå segnfiguren Dyre Vaa (1600-talet), som er

4 grunnlaget for Welhavens dikt "Den gjæveste bonde i Vinje gjeld var Dyre Vaa at nevne" Sandviki er ei varm kro, der det mellom anna veks alm. Almebork var viktig mattilskot i naudsår. Denne almeskogen er verna. Det er stor snørasfare omkring her. Våningshuset på garden er sikra med ein stor plogforma steinmur. I Arabygdi ligg Kose, Myllarheimen. Myllarguten, Torgeir Augundson, var fødd i Sauherad i Han spela i bryllup alt som åtteåring. I 1831 møtte han Ole Bull, eit møte som kom til å ha mykje å sei for dei båe og for norsk musikk og folkemusikk. Han blei henta til Bergen i 1850, for å spela på opninga av Det Norske Theater. I 1852 kaupte han Sudistog Øygarden, men han var ingen bonde og måtte snart ifrå garden. Myllarguten flutte då bort til husmannsplassen Kose, her levde han dei seinste åri av livet sitt, og døydde i 1872 i stor fatigdom. Kose er no museum. Eigar og drivar er Vinje kommune. Museet er ope i sumarhalvåret. Monument over Myllarguten av Dyre Vaa. Urdbøuri. I øvre enden av Totak ligg denne fleire hundre meter breie uri, som etter folkefantasien skal vera Tor med hamaren som har laga. I det han slo hamaren i Nipanuten miste han hamaren og den blei borte i ura. Så måtte Tor ned og leite, han kasta den ene steinen etter den andre, snart hit og snart dit, og slik dreiv han på til han fann att hammeren sin. Men då var det også blitt ein veg gjennom ura. Den dag i dag vert denne kaller for Torsvegen. At den ikkje vart særlig god, kan en vel tenke seg, slik hastverksarbeid som det var, men vegen er blitt nytta av bygdefolket i alle år inntil bilvegen kom. Her har hestane gått med tunge klyvjar, og her har husdyra fare både haust og vår. Torsvegen er merkt og lett å gå, ca. 1 km. Neste vegskil fører til Songavatnet. Frå Songavegen gjeng det sideveg (bom) til Gjøsløys, ein fin, gamal attlagd gard. Vidare gjeng det god gangveg langs Bora, forbi gamle støylar, som fortel om støylsdrift i eldre tid.songavegen fører vidare inn til Songadammen og Trolldalsdammen. Songadammen er

5 1050 m lang og 37 m høg. Det var det største damanlegget i Nord Europa då det stod ferdig fyrst på 60- talet. Etter reguleringa er Songavatnet, med høgste regulera vasstand 975 m.o.h. Myllargutvegen gjeng vidare forbi Venemodammen. Ved Brufloti står kvernhuset der Myllarguten hadde sitt møte med Fossegrimen. Edland/ Haukeli er skule- handels og næringssenteret for Øvre Vinje, med eit viktig trafikkknutepunkt ved Tallaksbru. Her er, post I butikk, ymse overnattingstilbod og matserveringsstader. Fleire forretningar, Haukelitunet varesenter, Haukeli Husflidslag med handverksutsalg. Ved Edland skule ligg samfunnshus med Storeguthalli. I festsalen er det fast utstilling av ialt 17 arbeid med motiv frå Draumkvede, som presten og biletkunstnaren Sigmund Lystrup hev gjeve kommunen. I festsalen vert også Haukeliutstillinga kvar sumar skipa til. Dette er ei bygdeutstilling av husflidsvarer og kunsthandverk, måleri og akvarellar. På Edland ligg garden Haugen der Myllarguten budde ei tid. Han vart gift med Ingeber Rikardsdotter Haugenog budde på ein stad som heitte Rispehaugen. Det er ingen ting att av denne huseplassen, men ein veit kor husa stod. Myllargutvegen endar ved vegskilet med E134 ved Haukelitunet i Haukeligrend. Me takkar for turen og ynskjer deg god tur vidare mot vest, og velkomen attende.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2010 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Skiheistoppen. Frå toppen av skiheisen. Hit er det lett å ta seg opp, og det er fin utsikt både mot Gol og innover mot Hemsedal.

Skiheistoppen. Frå toppen av skiheisen. Hit er det lett å ta seg opp, og det er fin utsikt både mot Gol og innover mot Hemsedal. Mange turstigar i Gol er godt rydda og merka. I denne faldaren finn du omtale av 16 turar. Dei fleste er rundturar, og gjort unna på 2-3 timar i familietempo. Turane har relativt stor høgdeskilnad Dei

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Ut på tur i Vindafjord

Ut på tur i Vindafjord Ut på tur i Vindafjord 2014 Turkart og informasjon finn ein på www.vindafjord.kommune.no Foto: Dag Smemo Bjoa - Gråhorgja 740 m.o.h. Følg fylkesveg 543 frå Ølensvåg til Innbjoa, ca 15 km utover langs fjorden.

Detaljer

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71 turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no Velkomen til Lærdal... der historia vert fortald Sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda

Detaljer

Pilegrimsvandrar i Fron

Pilegrimsvandrar i Fron Pilegrimsvandring har lange tradisjonar i Europa. Dette motivet er frå Galicia i Spania med tittel Monumento al peregrino. Med kamskjell i hatten og pilegrimsstav i hand mot målet, Santiago del Compostela

Detaljer

Øydvin Gard 2008 www.oydvin-gard.no

Øydvin Gard 2008 www.oydvin-gard.no Geitahuset Øydvinstod Kultursti Huset vart bygt i slutten av 1930- åra som geitahus og naust. Det er grindbygg med 3 stk grinder. Fyrste høgda er reisverk. Det kom steinskreda ned på taket for ein del

Detaljer

Nissedal Heidi Nornes Bryntesen. 02.09.2011 1

Nissedal Heidi Nornes Bryntesen. 02.09.2011 1 Nissedal 1 Fakta om Nissedal...3 Verd å se og oppleve i Nissedal...3 Kabelferge Fjoneferga, Norges minste kabelferge...3 Om Fjone...4 Hellemalerier...4 Treungenfestivalen...5 Tre Nisser Steinverksted...5

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE 18 19 FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har

Detaljer

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane 2 3 4 FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane Venstre side: Treskurd frå Flekstveitloftet. Det var Øystein Midtbru frå Brunkeberg som skar desse rosene i 1790. Høgre side: Valknute Valknute i solhjul

Detaljer

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i

Detaljer

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11.

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Jutulen Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Innhald Årsmøteinnkalling side 5 Årsmelding og rekneskap 2007 side 6 Program for opningsstemna 21. juli 1957 side 10 Dagningen 22.7.1957: Sol

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 Mangt kan ein kan rapportera frå i eitt årsoppgjer for diakoniarbeidet

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Austevoll - friske opplevingar

Austevoll - friske opplevingar Austevoll guide 14/15 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer

Fakta. Bv Jane Brit Sande

Fakta. Bv Jane Brit Sande Sterkare kvinner i Sambolabo 22 Fakta Bistandsprosjektet «Rogalandsgarden» blei starta for 50 år sidan, og i den forbindelse blei det arrangert tur til Kamerun og dei landsbyane det er og har vore utviklingsprosjekt

Detaljer

Gluggen. Fleirkulturell kveld

Gluggen. Fleirkulturell kveld Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer