Vestfold BERETNING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold BERETNING 2008"

Transkript

1 Vestfold BERETNING 2008 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Lars Egeland Turid Bergene Anita Myrseth Ayla Tessem Eva Ulland Shahriyar Boluri Jan Focas Leder Nestleder Sekretær/Kasserer SU-representant Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingen vararepresentanter er valgt for 2008 Faglig kontaktperson Kvinnepolitisk kontaktperson Miljøpolitisk kontaktperson Internasjonal kontaktperson Gruppeleder fylkestinget Jan Jensen Ingrid Gjermundrød Michael Bo Bermann Hassan Fattouhi Ivar Ramberg Representantskapet: Larvik Tom Kristensen Sandefjord Birger Larsen Lardal Marit Fjellstad Andebu Ingrid Gjermundrød Stokke Rikard Romtveit Tønsberg/Nøtterøy Kaja Vintervold Aasmyhr Tjøme Morten Brevig Hansen (fom ) Nina Gustavsen Re Elisabeth Sand Horten Agnete Dale Tessem Holmestrand Merete Astrup Sande Lars Lund Svelvik Anita Myrseth (?) Hof Mona Rønningen Vestfold SU Ayla Tessem Landsstyrerepresentant: Revisorer: Lars Egeland, Tønsberg medlem Johnny Pettersen, Sandefjord Turid Bergene, Larvik Vara Bergljot Styrvold, Lardal Michael Bo Bergmann, Horten 2. vara Anita Myrseth, Sande 3. vara Valgkomité: Rune Mathisen, Re (leder) Michael Bo Bergmann, Horten Bergljot Styrvold, Lardal Nominasjonskomité: Olav Sanness Vika, Tønsberg (leder) Turid Bergene, Larvik Ingrid Gjermundrød, Andebu Lars Lund, Sande Morten Borge, Horten Maria Jimana Valdivia, Sandefjord Vestfold

2 2. Oppfølging av arbeidsplanen. Vedtak Arbeidsplan 2008 Sikre utbygginga av Vestfoldbanen Hva er gjort Årsmøtet vedtok uttalelse om Vestfoldbanen, saken er tatt opp internt i partiet i mange sammenhenger, Vestfold SVs leder var med og tok initiativ til og deltok i den såkalte Folkeaksjonen for jernbane, stortingsrepr. Har tatt saken opp i stortingsgruppa. Saken er også tatt opp med fylkeslederne i de samarbeidende fylkene (Agder, Telemark, Vestfold) som har vedtatt å prioritere Sørvest-banen. Vestfold SV deltok også på samferdselspolitisk seminar for SV våren 2008 hvor prosjekt-finansiering ble et tema. Våren 2008 gjorde finansminister Kristin og samferdselsministeren det klart at det ville komme midler til oppstart på utbygginga av parsellen Barkåker-Tønsberg i statsbudsjettet. Det gjorde det også, og arbeidet starter våren I forbindelse med Statsbudsjettet 2009 kom det også midler til planlegging av dobbeltspor Holm-Nykirke. Det var imidlertid ikke midler til Eidanger-banen. Vestfold SV vedtok en intern uttalelse til stortingsgruppa m.fl. om saken. I forbindelse med arbeidet i Transportkomiteen ble det klart at det settes av midler til kjøp av tomtegrunn for ny trase Larvik-Eidanger. Prioritere arbeidet med lokale klima- og energiplaner i Vestfold Bekjempe sosial dumping og New Public Management i kommuner, fylker og annen offentlig virksomhet. Professor Georg Høyer innledet på representantskapsmøte i Sandefjord høsten 2008 hvor temaet var miljøpolitikk, hva som er riktige tiltak og ikke minst hvilke grenser som finnes for vekst. Faglig utvalg arrangerte sammen med Vestfold SV en konferanse i Larvik om sosial dumping høsten Larvik SV arrangerte møte om NPM i sykehusene. Fylkesleder skrev en kronikk til avisene i fylket som en oppfølging av dette. Fylkesleder har sendt kronikk til avisene om New Public Management. Fylkesstyret har vedtatt en uttalelse om sosial dumping som ble sendt til avisene vinteren Vestfold

3 Sørge for at det foreslås kommunale handlingsplaner mot vold og seksuelle overgrep. Prioritere samarbeid med fagforeningene og breie folkelige org. for å sikre flertall for fortsatt rødgrønn regjering i Vi deltok på besøk av Bård Vegar Solhjell og Manuela Osmundsen med bl.a. besøk på Krisesenteret i Tønsberg. Vold og seksuelle overgrep var planlagt som tema for representantskapet, men utgikk til fordel for debatt om asylpolitikk. Vestfold SV har vært representert på flere konferanser i regi av LO og særforbund. Andre saker: FrP og stortingspensjonene Trykkefrihet og Muhammedtegningene Tjenestedirektivet Asylpolitikk Statsbudsjettet - presentasjon Statsbudsjettet innspill til politisk ledelse i Finansdepartementet Statsbudsjettet innspill til kultur Revidert nasjonalbudsjett - drivstoffpriser Afghanistan Forslag til nytt arbeidsprogram for SV Leserbrev i Vestfold-avisenene fra leder Leserbrev i Vestfold-avisene fra leder Pressemelding med utfordring til neimedlemmene i regjeringen, uttalelse vedtatt av Vestfold SVs representantskap, trykt i Vestfold-avisene Tema på møte i representantskapet med Gülay Kutal som innleder, kronikk fra leder i Vestfold-avisene. Felles pressekonferanse med SP og AP, innlegg i Vestfold-avisene Fylkesstyret prioriterte Vestfold-banen og langsiktig finansiering. Fylkesstyret vedtok å prioritere at Thesbiteateret får bevilgning på Statsbudsjettet på linje med for eksempel Grenland Friteater. Pressemelding, kronikk i Vestfold-avisene fra leder Kronikk i Vestfold-avisene fra leder Åpent representantskapsmøte med SVs nestleder Audun Lysbakken. Fordeling av temaer til innspill på ulike politikk-områder. 3. Møtevirksomhet i fylkesstyret og representantskapet. Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden hatt 8 møter, og har behandlet 45 saker. Sakene har bl.a. vært organisatoriske saker av typen Referatsaker og Økonomi, samt forberedelser til møter i Representantskapet, landsstyresaker, og saker til fylkestinget. Fylkesstyret mottar og tar stilling til en del invitasjoner til møter, konferanser og lignende i løpet av året. Representantskapet Representantskapet har i perioden hatt 6 møter, og behandlet 29 saker. Vi fortsetter tradisjonen med at møtene i Representantskapet skal arrangeres som debattmøter, med et politisk tema knyttet opp mot prioriteringene i arbeidsplanen. Tema for møtene dette året har vært; Vestfold

4 1) Tirsdag 26.februar Partikontoret i Tønsberg Tema Verden til Venstre m. innleder Knut Kjelstadli Vedtak om felles fylkessekretærordning Budsjett for VSV 2008 vedtas 2) Tirsdag 8. april Høyskolen i Vestfold, Bakkenteigen Tema Stjernøutvalgets innstilling om høyere utdanning m. innleder Rektor Petter Aasen Forøvrig orientering bl.a. i forhold til arr. 1. mai. 3) Torsdag 29. mai Vestfold Kunstmuseum, Haugar, Tønsberg Tema Nasjonal transport plan jernbane eller vei m. innleder Hallgeir Langeland Valg av nom.kom for VSV Innspill til statsbudsjettet Forøvrig orientering om økonomisk status og «Regjeringa ut i landet» 4) Torsdag 18. september - Partikontoret i Tønsberg Tema Asylpolitikk m. innleder Gulay Kutal Forøvrig orienteringssaker, bl.a. om nominasjonsprosessen. 5) Torsdag 23. oktober Rådhuset i Sandefjord Tema Hvordan kan Norge bli bærekraftig? m. innleder Karl Georg Høyer Orientering om høringsuttalelser vedr. Distriktssekretærordning Fylkeslagets arbeid i prosessen med nytt arbeidsprogram for SV ) Torsdag 27. november - Vestfold Kunstmuseum, Haugar, Tønsberg Tema Forslag til arbeidsprogram for SV m. innleder Audun Lysbakken Praktiske saker til fylkesårsmøtet Orientering fra nom.kom. og noen ytringer i forhold til valgkampstrategi For øvrig orienteringssaker 4. Representasjon Inga Marte Torkildsen er stortingsrepresentant for Vestfold SV Ivar Ramberg og Nell Gaalaas-Hansen er Vestfold SVs representanter på fylkestinget. Lars Egeland landsstyrerepresentant for Vestfold SV. Jan Jensen er faglig kontaktperson for Vestfold SV. Årsmelding fra Jan er vedlagt årsberetningen. Ingrid Gjermundrød er kvinnepolitisk kontaktperson for Vestfold SV. Årsmelding fra Ingrid er vedlagt årsberetningen. Michael Bo Bergmann er miljøpolitisk kontaktperson for Vestfold SV. Årsmelding fra Michael er vedlagt årsberetningen. Hassan Fattouhi er Vestfold SVs kontaktperson for internasjonalt arbeid. Beretning fra Hassan er vedlagt årsberetningen. Michael Bo Bergmann er Vestfold SVs kontaktperson for partiets ideologi-debatt Verden til venstre Vestfold

5 5. Kontakten med lokallaga/medlemmer Lokallaga er representert med sin representant i representantskapet. Ut over dette har det vært telefonkontakt og e-poster mellom partikontoret og de enkelte lokallag. Lokallaga blir holdt kontinuerlig orientert om aktiviteten i fylkesstyret og representantskapet, ved at melding om protokoller sendes lokallagsleder eller kontaktperson. Ved flere anledninger har møtene i representantskapet blitt arrangert i samarbeid med lokallaget, og alle medlemmer har blitt invitert til å møte under den politiske delen. 6. Kontakten med fylkestingsgruppa Fylkestingsgruppas leder Ivar Ramberg har møterett på møtene i fylkesstyret og i representantskapet. Årsberetning fra fylkestingsgruppa er vedlagt årsberetningen. 7. Kontakten med stortingsrepresentanten, stortingsgruppa og partiet sentralt Stortingsrepresentanten får innkalling til møtene i representantskapet, og møter så sant hun har anledning. Inga Marte stiller også opp på mange andre arrangement og samlinger på vegne av fylkeslaget. Forøvrig har fylkesleder og org.sekr. og andre, både fra fylkeslag og lokallag jevnlig kontakt med henne. Landsstyremøtene er den andre kanalen for å skaffe seg informasjon om hva som skjer sentralt, og om hvilke saker som blir behandlet. Lars tar opp saker til LS med fylkesstyret og rep.skapet når det er behov/mulig, og han orienterer tilsvarende om saker som har vært diskutert på møtene. Saker Flykjøp Nasjonal Transportplan Økonomisk politikk Hva Vestfold SV / landsstyrerepresentanten har ment Det ble innkalt til tre ekstraordinære telefonmøter om saken. Mellom møtene sendte leder ut en e-post på Vestfold SV-debatt for å få innspill. Enighet i landsstyret om å bli i regjering og ikke ta dissens, men å jobbe for at det brukes så lite penger som mulig på fly og at kampfly i Norden ses på samlet. Diskutert i fylkesstyret som selvsagt prioriterte Sør-vest-banen og en eller annen type prosjektfinansiering av jernbane. Gjennomslag for langsiktig finansiering og prioritering av intercity-triangelet Lillehammer- Halden-Skien. Vestfold SVs fylkesstyre ønsket å åpne for økt skatt, prioriterte makspris i barnehagene, kraftig omfordeling med skjerpelse for de rike og sterkere fattigsomsbekjemping Vestfold

6 Kontakt med våre sentrale tillitsvalgte foregår for øvrig på e-post, telefon. Dessuten skjer det mye kontakt på konferanser, seminarer og møter i partiets organer. 8. Organisatorisk status Vestfold SV er i en ny organisatorisk situasjon i og med at vi nå deler fylkessekretær-ressursen med tre andre fylkeslag (Telemark og Agder-fylkene). Organisasjonssekretær og kontorsekretær har kontorsted i Skien, men org.sekr. deltar på alle møter i rep.skapet og noen møter i fylkesstyret. Fylkespartiets nye organisering fungerer greit, mye kommunikasjon foregår som tidligere nevnt på e-post. Vi på fylkeskontoret er hele tiden avhengig av å få melding om nye e- postadresser og andre adresseendringer, til medlemsregisteret. Det er en forutsetning for at kommunikasjonen skal fungere. For øvrig har vi bare gode erfaringer med dette. Vedr. informasjonsrutiner har altså den aller meste av informasjon fra fylkeslaget og kommunikasjon med lokallaga foregått via e-post. Dette er en effektiv og praktisk måte og det har vert få tilfeller av misforståelser. Vedtak Arbeidsplan 2008 Etablere og gjennomføre et program for organisasjonsbygging i samarbeid med lokallaga, nabofylkene og partiet sentralt Etablere Representantskapet som et spennende sted for utvikling av politikk Nedsette en nominasjonskomité for stortingsvalget i 2009 Øke medlemstallet Hva er gjort Det har vært avholdt 6 representantskapsmøter hvor politiske tema med eksterne foredragsholdere har vært satt på dagsordenen. Tre av møtene er arrangert i samarbeid med lokallag. Det ble nedsatt en nominasjonskomite før sommeren 2008 som leverte sin innstilling i november. Ikke vært gjennomført systematisk verving. Org.sekr. har ved noen anledninger blitt invitert (eller invitert seg selv) til aktiviteter i lokallaga. Som også nevnt har det ved flere anledninger vært samarbeide mellom representantskapet og lokallag om temamøtene i rep.skapet, og alle medlemmer har blitt invitert til å møte under den politiske delen. Fylkeslaget nettsider blir kontinuerlig oppdatert av nettredaktør Michael Bo Bergmann. Partiets nye nettsider er nå operative, og vil håper det kan stimulere flere lokallag også til å bruke sidene sine aktivt. Organisasjonssekretær Marit Nagel Rønningen har 100% stilling. Kontorsekretær Heidi Svanlund er ansatt i 100% stilling og partiet har en samarbeidsavtale med NAV i forhold til refusjon for redusert arbeidsevne. Vestfold SU er igjen i aktivitet. SU er representert både i fylkesstyret og representantskapet, og har deltatt på noen møter og samlinger i løpet av året. SVs org.sekretær og økonomiansvarlig i SU samarbeider om den praktiske økonomistyringen. Det er gjort vedtak om egen bankkonto for SU, det vil bli iverksatt straks Vestfold

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer