2008 The Stenersen Museum. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, Curator Hans Arentz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz"

Transkript

1 ØYSTEIN TØMMERÅS

2 2008 The Stenersen Museum Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, including photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the publisher. Photographies: Ole Hesledalen, p 13 and p 25 Jens Hamran, p 10 and p Thomas Widerberg, Front and back and p 9 Øystein Tømmerås, All other photographies Front- and back: IMG _04, 2007, 140x230cm Design: Stian Berger, Printing: Rolf Ottesen Grafisk Produksjon All pictures oil on canvas, if nothing is mentioned. ISBN

3 SLIPS - TIE #3, 2003, 60X90 CM

4

5 HERREEKVIPERING # 9: DEN IRANSKE AMBASSADØRENS PRESSEKONFERANSE GENTLEMEN S EQUIPAGE # 9: THE IRANIAN CHARGE D AFFAIRS NEWS CONFERENCE, 2004, 160X120 CM

6 UTSIKT_3 VIEW_3, 2008, 175X200CM

7 Øystein Tømmerås Mellom fokus og oppløsning Den norske maleren Øystein Tømmerås befinner seg i en figurativ maleritradisjon. Figurativ betyr i denne sammenhengen ikke nødvendigvis det samme som fotorealistisk, selv om fotografi er utgangspunkt for de fleste av bildene hans. Innenfor samtidskunsten er det figurative maleriet komplekst felt, noe som også gjelder for billedproduksjonen til Øystein Tømmerås. Han henter fritt fra et bredt malerteknisk register, også innenfor ett og samme bilde. I dag er distinksjonen mellom abstraksjon og figurasjon utdatert og uten innholdsmessig og formal mening. Resultatet er at det figurative maleriet i dag blir oppfattet svært ulikt, og har helt mistet karakteren av å være en stil. Tømmerås maler seg inn i en diskurs som ikke lenger ser på det figurative kun som en illusjon av virkeligheten, men som en mulig strategi til å formidle noe nytt innenfor samtidskunsten. Til det trenger han noe mer enn en stil. Han benytter seg av flere stilretninger og kombinasjoner av stiler for å formidle dette. Utgangspunktet for bildene til Tømmerås er alltid ett eller flere fotografier, noen ganger over 100 fotografier til et bilde. I starten av sin karriere benyttet han mest egne fotografier, etter hvert har han også begynt å låne fra andre kilder. Med hjelp av overhead, lysbildefremviser eller et opptegnet rutenett lager han en skisse på lerretet før han begynner å male. Fra rundt år 2006 har han også lagt mer arbeid i å bearbeide billedråstoffet digitalt. Dette verktøyet har gitt han nye muligheter til å manipulere det figurative utgangspunktet, både fargemessig, i valg av billedutsnitt, abstraksjonsnivå og i bruk av billedmontasje. Som følge av denne bearbeidingen lages helt nye bilder som utgangspunkt for å arbeide frem selve maleriet. Overføringen fra foto til maleri foregår skritt for skritt i et langsomt forløp, der en rekke beslutninger rundt selve utføringen må fattes etter hvert. 360 graders maleri to hovedverk Øystein Tømmerås betjener seg av et sett strategier i forhold til formale og innholdsmessige problemstillinger. Noen eksempler fra hans billedproduksjon kan belyse dette. To sentrale arbeider i hans produksjon stilte han ut allerede på Kunstakademiets Avgangsutstilling i Begge var sammensatt av et antall atskilte lerreter i ulik størrelse med hvert sitt avgrensete motiv. Det ene, Hjertemønsterdukbordet (en-ellerannen-morgen-eller-kveld-mix), besto av 31 deler. Det andre, Optiker Arne Køltzow (360 i-ett-mix), besto av 26 deler. I sistnevnte bilde står den eldre optikeren sentralt plassert og møter oss i sin butikk på Grünerløkka. Som tittelen antyder, forsøker dette bildet å formidle hele rommet, 360 grader rundt, på én flate. Vi ser ut gjennom vinduet mot gaten, baldakinen rammer inn bildet øverst der det henger på utsiden i en brutt rekke. Vi oppdager brune kassemontere fylt med briller. Beskrivelsen av diverse utstyr og inventar drar blikket vårt videre rundt i lokalet, og vi leser både speilvendt og rettvendt tekst. Bildet utgjør et rikt puslespill av ulike perspektiver og størrelsesforhold, og monokromt uførte fargeflater veksler med nøye utpenslete figurative gjengivelser.

8 Verket inneholder både et klassisk portrett og stillebenmotiver. Dessuten forener det assosiasjoner til optikk, både formalt og innholdsmessig, med vurderinger rundt den vestlige kunsten generelt. Vesterlandsk billedkunst, filosofi og vitenskap har helt siden renessansen vært knyttet til den sette og fysiske observerbare verden. Billedkunsten har strebet etter å gi sanne representasjoner av verden på en billedflate, bl.a. med regler for perspektiv og fargesyn. Optikken har gitt viktige hjelpemidler til å se og oppdage, og gitt avgjørende bidrag til utviklingen av fotografiet. Fotografiet som medium har på sin side først blitt oppfattet som en trussel, for deretter å ha bidratt positivt til billedkunsten. Tømmerås benytter selv flere av disse optiske virkemidlene både forut for og under selve malerprosessen. Collagens bruk av montasjeteknikk er et ektefødt barn av fotografiet. Et besøk hos en optiker på Grünerløkka kan være mer enn vi aner noen ganger og få oss til å se uventede sammenhenger. Det neste aspektet som lett kan knyttes til dette verket er den nære forbindelsen mellom stil og design på den ene siden og butikkinventarer og brilleproduksjon på den andre. Her er vi inne i en butikk hvor tiden har stått stille en stund, autentisk med møbler og inventar og farger preget av 1960-tallets estetikk. Optikeren synes ikke å ha vært opptatt av tidens skiftende moter. Tiden synes å ha løpt fra dette konseptet, noe som kan bekreftes per i dag, da butikken er nedlagt. Det hviler en nostalgisk aura av noe forgangent over motivet, som er viktig å skildre. Mens Optiker Arne Køltzow i hovedsak er malt i varmgule, brune og rødlige toner, så er Hjertemønsterdukbordet preget av kjølige grønnlige. Der det førstnevnte prøvde å fange inn et helt butikkmiljø, er det fokusert på et stilleben av halvfulle flasker, glass og askebeger i det andre. Dukmønsteret i dette bildet binder motivet sammen. Fraværet av mennesker forsterker inntrykket av oppbrudd og tomhet etter sammenkomsten. Rusen som var i flaskene og ølboksene er overført til de fraværende deltakerne. Restene er det fragmenterte bordet og de ulike perspektivene på bordet og gjenstandene. Der vi i bildet med optikeren kunne oppleve en helhet som var truet, får vi i dette arbeidet et bilde av fragmentering og oppløsning. Hvert enkeltbilde i Hjertemønsterdukbordet er skarpt gjengitt, men helheten er mistet av syne. Oppløsningstendensen forsterkes av at rommet rundt bordet ikke er redegjort for, og dermed ikke avsluttet. Tømmerås har gitt seg selv muligheten til å fortsette å bygge ut det uavsluttede bildet, men bare med monokromt bemalte lerretsflater, uten at det føyer noe til selve motivet. Det hele fremstår som et puslespill med utbyttbare biter. Det vi først oppfattet som entydige perspektiver, oppløses i like mange andre mulige perspektiver. De to bildene som er beskrevet her står godt til hverandre og i opposisjon til hverandre som to ulike tilnærminger til et tema som vi kan assosiere til flyktighet, helhet og oppløsning. Begge bildene er fragmentert og oppdelt i biter som tilsynelatende hører sammen i et logisk hele. Optiker Arne Køltzow er satt sammen av utsnitt fra et 360 graders blikk. Bildet bryter dermed med et hevdvunnet prinsipp i vår vestlige billedverden innenfor en

9 TELEFONKIOSK PHONE BOX, 2007, 130X150CM

10 DØRHÅNDTAK DOOR HANDLE, 2005, 75X90CM

11 realistisk tradisjon, nemlig om et fast ståsted hvorfra vi betrakter verden. Det å beskrive ting fra ulike vinkler samtidig, fremstille ulike romlige utsnitt i samme bilde og se forside og bakside samtidig kan tilbakeføres til kubismens billedeksperimentering. Kubismen beholdt også kontakten med virkeligheten gjennom trompe l oeuil-effekter, både i form av virkelige gjenstander som tekst og illusjonistiske fremstillinger av materialer og malte illusjoner. Samtidig er bruddet med kubismen tydelig når det kommer til bruken av sterke illusjonistiske virkemidler i fremstillingen av sentrale objekter som flasker, glass, ølbokser, verktøy, møbler, personer etc. Spenningen mellom disse to motsatt formdannende prinsipper setter oss som betrakter i en vanskelig og utsatt posisjon. Hvordan kan Tømmerås på denne måten ri to hester samtidig? Ganske enkelt fordi det ser ut til å fungere. Vi godtar det. Vi godtar det trolig fordi vi synes det er visuelt utfordrende, spennende og innholdmessig meningsfullt. Vi finner en form for sammensmelting av collagens lek med overlapping, gjentakelser og forskyvning, så vel som perspektivforstyrrelser og andre elementer fra et kubistisk formvokabular. Hjertemønsterdukbordet er et arbeid Tømmerås startet på allerede i En utgave av det ble stilt ut i 2003 i Galleri Blunk, Trondheim. Her ble det betydelig utvidet med andre motiver av interiører og gjenstander, og det dannet slik en lang frise. Frisen erobret 270 grader av det fysiske rommet, i det den ble montert sammenhengende rundt tre vegger. Dette verket endte så i omarbeidet utgave som en utsmykning på Sykehuset i Telemark. At dette er et viktig motiv viser han på Kunstakademiets Avgangsutstilling i Da produserte han enda en utgave av midtmotivet, der han valgte å isolere stillebenmotivet og bygget det videre ut. Lommerusk og annet tilfeldig En utvikling eller en variant av disse sammensatte bildene finner vi i Lommerusk, Her er særlig bruken av det flatemessige fra Hjertemønsterdukbordet forsterket, i det vi ikke ser ut over en bordflate som de enkelte bildelementene synes å ligge på. Illusjonen av bordplate eller vinduskarm er i seg selv uten perspektiv. Ingenting av rommet rundt er beskrevet, men med tingene strødd utover befinner vi oss stående å se litt på skrå ovenfra og ned. De 20 bitene som utgjør verket er montert med tilnærmet lik avstand til hverandre både i lengde- og høyderetning. Men vi ser at selv om de hadde ligget tett i tett, så hadde verken gjenstandene eller tremønsteret funnet hverandre presist. De hadde måttet tilpasses på nytt uten at puslespillet hadde gått opp. Bitene som mangler i ytterste rad føles ikke nødvendige for det helhetsinntrykk vi tross alt oppnår. Mynter og sedler, bil- og husnøkler, klippekort til offentlig transport og en kølapp er de objektive fakta. Disse to bildene viser klassiske stillebenmotiver fra hverdagens handlinger. Begge motivene synes å kretse rundt ideen om noe tilforlatelig, det tilfeldig hverdagslige, hvor bare restene etter handlinger og gjøremål er tilbake. Mens Tømmerås i Hjertemønsterdukbordet og i andre motiver henter formelementer både fra det figurativt rombeskrivende og det dekorativt flatebetonte, finner vi noen bilder som i mindre grad blander disse. Bordmønster, Cake Coctailbar, Berlin og Tapetmønster Bar Robinet, Oslo fra 2004, refererer til barer i Berlin og Oslo. Men det er ellers lite i de abstraherte mønstrete og rutete motivene som knyttes til aktivitetene og lokalene der. Kvadratformen på bildene er også med på å understreke ready-made-preget og den popkulturelle atmosfæren. I den andre retningen finner vi bilder som Bruktmarked, Treptow, Berlin og serien av Slips fra I de siste er riktignok gjenstandene isolert og ligger mot en ensfarget bakgrunn, men her er det redegjort for lys- og skyggemodellering. Bruktmarked er v el et eksempel på det nærmeste vi kommer det vi kan kalle forførerisk illusjonisme, der lite av malerens penselstrøk avslører seg. Men slipsene er malt med tidvis tydelige penselstrøk, noe som trekker oss i retning av å tenke på slips som malte lerretsflater.

12 Tre arbeider fra Slips -serien inngikk i en utstilling Tømmerås hadde i Bergen i 2005, med tittelen Herreekvipering. Begrepet herreekvipering er foreldet og sterkt knytter an til en viss dekadent moteverden. Særlig ett bilde skiller seg ut på denne utstillingen, nemlig Den iranske ambassadørens pressekonferanse. Fra utstillingsteksten leser vi: I bildet Herreekvipering # 9: Den iranske ambassadørens pressekonferanse» skjuler det seg en historie som på sin måte symboliserer denne dekadansen. Pressekonferansen utspiller seg høsten 1979, noen måneder etter Ayatollah Khomeinis revolusjon i Iran. Den styrtede herskeren Shahen har gått i eksil i Mexico, og Khomeinis ambassadør er på jakt etter noen av pengene som Shahen har tatt med seg ut av Iran og investert i Mexico. Blant de nye lover og regler som Khomeini innførte i Iran, var regler om hvordan man skulle kle seg og se ut. Det ble bl.a. forbudt å bære solbriller og slips. Dessuten skulle alle offentlige tjenestemenn ha skjegg. På pressebildet av den iranske ambassadøren er det imidlertid nettopp denne forbudte ekviperingen som er i øyenfallende. I solbriller, prangende slips, glattbarbert med tidsriktig kutt av kinnskjegget, poserer ambassadøren som en klisjé på en colombiansk narkokonge, eller en italiensk mafiaboss. Bildet er derfor både et dokument over hendelser i forbindelse med en dramatisk omveltning, men også en liten allegori over hvordan Herreekviperingens symboler og koder stadig er i endring. Det noe spesielle ved dette bildet er at selve fotografiet av den iranske ambassadøren har Tømmerås bevart siden gymnastiden og plukket det frem igjen senere. I forbindelse med et utstillingsbesøk i Praha traff Tømmerås det norske ambassadørparet der, som hadde møttes ved den norske ambassaden i Iran under revolusjonstiden og som kunne poengtere det spesielle ved bildet. Denne utstillingen var kanskje den mest konseptuelle Tømmerås har vist. En helhetlig, idémessige tankegang finner vi igjen både i enkeltbilder og i utstillingskonsepter, men den blir aldri programmatisk. Den kan oppdages mer som en undertone i arbeidene og prosjektene hans. Kompleksiteten hos Tømmerås Når vi ser på noen bilder Tømmerås malte i 2002 under Akademitiden, kan det synes som om han har gått en lang vei frem til i dag. På den annen side er det nok visse holdninger, elementer og tilnærminger som kan sies å utgjøre en linje i hans kunstnerskap hittil. Bilder som Ovn og Aksebeger er malt på treplater avrundet i hjørnene med påmonterte metallbånd langs billedkanten og bilder som 1964 DS19 Cabriolet U Sine som viser nærbildet av to lykter og forskjermen er malt på aluminiumsplater. Gjenstandene i disse bildene representerer typiske eksempler på produktdesign fra perioder fra sent 1950-tall til noe ut på 1960-tallet. Hverdagsgjenstander hadde funnet vegen inn i kunsten for lengst, men denne nøkterne og distanserte måten å isolere og portrettere gjenstandene på var nytt. Det er et poeng at Tømmerås ikke går av veien for å bruke tilfeldige motiver fra sin nære omgivelser, som i eksemplene over og i Dørhåndtak. Men samtidig er malemåte og komposisjon svært variert utført. Slik å lete opp motiver i ens umiddelbare nærhet ligger i forlengelsen av en bohemisk du-skal-male-ditt-liv-tradisjon. Går vi frem til Tømmerås senere utstillinger, så er bruken av digital manipulering blitt en viktigere del av uttrykket. Her er det ikke først og fremst sammenstillingen av lerreter som utgjør et hele. Det er ofte flere fotografier som settes sammen til fotomontasjer som deretter overføres i et komplekst og visuelt rikholdig billeduttrykk. Motivvalget de par siste årene har gått mer i retning av urbane scener fra både inn- og utland, hektiske steder fylt av trafikk og mennesker, og panoramaer over bylandskap i ulike fargebelysninger. Det hektiske og urbane fremstilles ved å montere transparente lag over hverandre, og bruken av speilinger i vinduer utvider synsfeltet og gjenskaper en kompleks virkelighet av mange elementer på en gang.

13 1964 DS19 CABRIOLET U SINE, 2002, 60X90 CM, OLJE PÅ ALUMINIUM - OIL ON ALUMINIUM Fra 2007 finner vi også to bilder som skiller seg noe ut gjennom motivvalg og fremstillingsmåte. Disse bildene kan lett leses inn i en kontekst av hjemlige motiver. Det dreier seg her om fremstilling av arkitektur, av to signalbygg fra den norske modernismens før- og etterkrigstid: Den populære norske, røde telefonkiosken fra 1932, og Jordal Amfi, bygget til De olympiske leker i Oslo i Rødt, hvitt og grått (og litt blått i himmelpartiet over Amfiet) dominerer fargevalget, en fargesammensetting vi sjelden finner anvendt i Tømmerås bilder. Hele motivet er heller ikke synlig her, da de delvis er skjult og fremtrer innenfor en tilsynelatende lekende opptegnet kaligrafisk form. Resten av lerretet holdes hvitt. Det er som om vi kan tenke oss at motivene gradvis kommer til å forsvinne, eller tvert om, gradvis avdekkes på lerretet.

14 360 grader på Stenersenmuseet En ny variant av et 360 graders motiv er produsert til denne utstillingen i form av et landskapsmotiv malt på 11 lerreter, til sammen 16,5 m langt. Utgangspunktet for maleriet er mange fotografier av et fjellandskap i et rundperspektiv sett fra en båt ute på fjorden. Midt i bildet ser vi at han står akterut på vei vekk fra motivet. På sidene betrakter han motivet fra stavnen som om han var på veg fremover. Motivet er Stefjorden i Tysfjord kommune. Et av fjellene i bakgrunnen er Stetind, som for øvrig ble kåret til Norges nasjonalfjell høsten 2002 og kjent fra norsk kunsthistorie. Men dette fjellet er ikke gjort til noe hovedpoeng i denne sammenhengen, dette er mer et generelt landskapsutsnitt uten noe entydig fokus. Tømmerås legger ikke skjul på at bildet er en montasje av mange bilder. Her er montasjen imidlertid utført noe annerledes enn tidligere, det vil si uten overlapping. Overgangene er utført ved hjelp av endringer i fargevalg, valør og tone, som uttrykk for varierende årstider og tider på døgnet. Graden av abstraksjon er gjennomført i tilnærmet tre nivåer; himmelpartiet er utført mest abstrahert, fjellandskapet er mest utpenslet i detaljrikdom, mens sjøen er utført på et tredje nivå. Lerretene i dette verket er montert i en svakt buet frise, som om han antyder at vi er i ferd med å bli omringet av landskapet. Tømmerås viser også på denne utstillingen en variant av den billed- og motivtypen jeg viste til tidligere; bymotiver. Men her vil tilnærmet samme komposisjon og motiv gjentas i tre bilder av samme format, men i helt forskjellige fargekombinasjoner, i en Warhol-liknende serigrafisk gjentakelse. Motivene er i utgangspunktet digitale billedmontasjer, men er nå malt enda mer oppløst og abstrahert enn det vi har sett tidligere. På den måten utvider han sitt formale repertoar. Samletittelen han benyttet på noen av de tidligere bymotivene finner vi igjen på disse tre; IMG _01, IMG _02, IMG _03. Titlene er anonyme og serielle, men vi legger merke til den delen av tittelen som utgjør datoen for utstillingsåpningen på Stenersenmuseet. Tømmerås har laget en ny billedtype til denne utstillingen. Uten tittel består av ca x 15 cm kvadratiske mdf-plater plassert langs rette linjer horisontalt og vertikalt, tilsynelatende spredt tilfeldig utover veggflaten. Mange plater eller biter er utelatt fra bildet. Den informasjonen som er fjernet gjør det svært vanskelig å finne ut hva motivet er på tross av den figurative malemåten. En annen utgave av det teoretisk umulige bildet, eller kanskje det utopiske bildet, er også laget til denne utstillingen. The White Puzzle lages i ny, større og hel versjon, et puslespill som består av 3000 brikker, trebrikkene er skåret ut med laser etter Tømmerås skisse, noe over 1 kvadratmeter i størrelse, og alle brikkene er hvitmalte. Spenningen bak dette verket ligger i tanken på å utføre det utopiske eller umulige bildet. Puslespillesken er påført et silketrykk. Hele produksjonen er gjort i beste ready-madetradisjon. Tømmerås kan i sin billedutfoldelse synes å være både utfordrende og på samme tid overlegent lekende. Prosessen synes å ha vært viktig siden vi ikke kan finne noe entydig program for hans maleriske virke, om det ikke er å prøve ut maleriets mangfoldige og komplekse muligheter. Motivmessig, malerteknisk og formalt går han stadig nye veier. Overraskelsene er iøynefallende og sprangene i produksjonen er stadig utfordrende. Hans tekniske løsninger er et resultat av denne prosessen og krever stadig utvikling på et høyt faglig nivå. Tømmerås tar leken og alvoret videre på Stenersenmuseet. Hans Arentz, museumslektor og kurator

15 OPTIKER ARNE KØLTZOW (360 -I-ETT-MIX) OPTICIAN ARNE KÖLTZOW (360 -IN-ONE-MIX), 2004, 270X390 CM

16

17 NEON - NEON, 2005, 90X220 CM

18 FROKOST BREAKFAST, 2005, 90X220 CM

19

20

21 FJORDEN THE FJORD, IN PROGRESS 110X1650CM, UNDER ARBEID PÅ ATELIERET, 2008

22

23

24

25 ASKEBEGER ASHTRAY, 2002, 120X90CM, OLJE PÅ TREPLATE OIL ON WOODEN PLATE

26 TAPETMØNSTER, BAR ROBINET, OSLO WALLPAPER PATTERN, BAR ROBINET, OSLO, 2004, 100X100CM BORDMØNSTER, CAKE COCKTAILBAR, BERLIN TABLE PATTERN, CAKE COCKTAIL BAR, BERLIN, 2004, 100X100 CM

27 Øystein Tømmerås Between Focus and Dissolution The Norwegian painter Øystein Tømmerås works in a realistic tradition. Although photography is Tømmerås point of departure, in this context realistic does not necessarily mean photorealistic. The concept of realistic painting is a complex field within contemporary art, as reflected in Øystein Tømmerås pictorial production. Tømmerås applies a wide range of painterly techniques in his works, even within the same painting. The modernist distinction between realistic and abstract painting is outdated and no longer has any relevance or formal significance. Today the concept of realistic painting is far ranging and is rarely characterized in terms of one specific style. Tømmerås paintings can be understood in relation to a discourse where realistic painting is no longer seen only as a representation of reality, but as a possible strategy to reinvent contemporary art. He applies a number of styles and combinations of styles in this exploration. Tømmerås point of departure is always one or more photographs; he sometimes uses more than 100 photographs for one picture. At the beginning of his career he generally used his own photographs. Later he began appropriating photographs from other sources. Before he starts painting Tømmerås always sketches his pictures on the canvas with the use of an overhead projection, a slide projection or a grid. From about 2006 he also began digitally reworking his photographic material. This gave him new possibilities to manipulate the realistic language of photography through colour, cropping, abstraction, sampling and photo montage. Based on this, Tømmerås is able to make entirely new pictures as a starting point for his paintings. The transformation of photography to painting is a slow process involving much thought and many considerations. Painting 360 degrees two major works In resolving problems of form and content Øystein Tømmerås applies certain strategies which are exemplied through a couple of works. Both where exhibited in The Academy of Arts Graduate Show in 2004, and they should be considered as major works of Tømmerås production. Both are composed of several canvases in various sizes with different subjects. Heartpatternedtableclothtable (one-or-another-morning-or-night-mix) consists of 31 separate canvases, while Optician Arne Költzow (360 -in-one-mix) consists of 26 canvases. In Optician Arne Költzow (360 -in-one-mix) we see an old optician in his shop at Grünerløkka in Oslo. In this picture Tømmerås is trying to represent the entire 360 degrees of the room on one surface. We are looking through the window of the shop towards the street. A canopy frames the upper part of the picture. We also see brown showcases filled with eyeglasses. The depiction of different equipment and inventory leads our gaze through the pictorial space, and we can see both straight and mirrored text. The picture comprises an intricate puzzle of different perspectives and proportions. Monochrome colour fields interchange with neat and exact realistic representations. This work is a classical portrait, but it also connects to the still-life tradition within the history of painting. Furthermore, it unites associations around optics, in form and content, with contemplations on the western tradition of art in general. Ever since the renaissance Western art, philosophy and science have been concerned with the visual and physically observable world. A true representation of the world on a pictorial surface has traditionally been the objective of the visual arts, expressed by adhering to rules of perspective and colour. The science of optics has been of great importance in our way of seeing and discovering the world. It also played a major part in the development of photography. From early on photography was considered a threat to painting, and

28 BRUKTMARKED FLEE MARKET, TREPTOW BERLIN, 2004, 90X90 CM

29 only later was measured as a positive contribution to the visual arts. Tømmerås makes use of optics throughout the production process. The pictorial montage used in different collage techniques is a by-product of the invention of photography. We find that a visit to an optician in Grünerløkka can turn out to be more than promised, and make us see unexpected relations in reality. Another characteristic of this work is the close connection between style and design on the one side and the shop inventory and the production of glasses on the other. In this shop, with its authentic furniture, inventory and colours, time seemingly stopped during the 1960 s. The optician is apparently not very concerned with style changes in interior design. Somehow the shop appears to be stuck in time as an historic relic, which is the whole point. The shop is closed once and for all. There is a certain nostalgic air of something bygone that defines the picture. While Optician Arne Költzow is painted in warm yellow, brown and red hues, Heartpatternedtableclothtable is created with cool hues of green. While the first depicts an entire shop interior, the other is a still life with half empty bottles, glasses and an ashtray. A feeling of change and emptiness is underlined by the absence of people after the gathering. The spirits in the bottles and the beer cans has been transferred to the absent partygoers. Our only impression of the party is through the table and the leftovers, represented through fragmented and diverse perspectives. While we could experience a threatened totality in Optician Arne Költzow, this picture gives us an impression of fragmentation and dissolution. The picture in each separate canvas of Heartpatternedtableclothtable is sharp, but the picture as a whole is vague and partly lost. The impression of dissolution is underlined by the emptiness surrounding the table and the undefined borders of the painting. The painting somehow appears to be unfinished. It seems that the artist has the possibility to expand the painting without limits, although only in the monochrome surfaces of the canvases surrounding the table and hence without any additional information about the subject. The work brings to mind a puzzle with exchangeable pieces. What at first look like unambiguous perspectives, now dissolve into a great variety of possible points of view. Optician Arne Költzow and Heartpatternedtableclothtable relate to each other and oppose each other at the same time, as different approaches to subjects of transitoriness, totality and dissolution. Both pictures are fragmented and cut into parts which seemingly fit into a logical totality. Optician Arne Költzow is composed as segments of a 360 degree perspective. In this sense the picture goes against an age old principle within the realistic tradition of Western painting, namely the concept where the viewing of the world is reduced to a single and dimensionless point. Representation through different perspectives, angles and special compositions can already be found in the experimentation of cubism. In Tømmerås works there is a certain resemblance to the overlapping and repetitions typical of cubist collage, as well as distortion of perspective and other aspects of the cubist visual language. In cubism reality was also represented through trompe l oeuil, i.e. actual fragments of text or illusions. Despite the similarities Tømmerås paintings differ from cubism in one important way. In contrast to the abstract language of cubism Tømmerås paints in an almost hyper realistic manner, as seen in the representation of bottles, glasses, beer cans, tools, furniture, people etc. The opposition between the spatial fragmentation and hyper realistic representation of objects in Tømmerås pictures makes viewing difficult. How is it possible to unite these two concepts of viewing? Simply because it seems to work perfectly, and we somehow accept it. We accept what we see because it is visually challenging, exciting and meaningful. Tømmerås started working on Heartpatternedtableclothtable in In 2003 one version of the work was exhibited in a show at Galleri Blunk in Trondheim. The work was expanded with other subjects of interior and objects, resulting in a frieze. The frieze was comprised of 270 degrees around the room, continuously extending over three walls of the gallery. A modified version of this work was used for a public decoration

30 at Telemark Hospital (205 x 900 cm). The importance of this work is underlined by the fact that it was also included in The Graduate Show 2004 of The State Academy of Arts in Oslo. Pocket fluff and other casual stuff Pocket fluff from 2005 is a variation of Tømmerås pictorial techniques. The flatness of Heartpatternedtableclothtable is increased in this picture, while the surface of the table melds with the surface of the canvas. The table top is represented as flat and frontal without any illusions of perspective. The imaginary room around the table is not depicted. A slight spatial illusion is achieved through the pocket fluff on the table top. The work consists of 20 canvases placed in a symmetrical grid with a fixed gap between each one. Despite this symmetry there is a certain overlapping and shifting among the depicted objects on the tabletop. The missing pieces along the edges of the work do not compromise the impression of a pictorial totality. There are coins, bills, key and tickets. The theme in Pocket fluff is a classic still life subject, as is the case with Heartpatternedtableclothtable. Both pictures appear to be concerned with something accidental the chance objects of everyday life. The swapping of spatial illusion and decorative flatness is a recurring strategy in Tømmerås artistic production, although not always in the same way as in Heartpatternedtableclothtable. Decorative flatness is of great importance in Table pattern, Cake Cocktail Bar, Berlin (2004) and Wallpaper pattern, Bar Robinet, Oslo (2004). Even though these works through their tittles refer to specific places, and thus have a certain representational purpose, we experience them as abstract and decorative patterns. The concept of representation of reality by means of perspective and spatial illusion is absent in these works. On the other hand there are also works such as Flea Market, Treptow, Berlin (2004), executed in a style closer to photorealism. With precise depiction and spatial illusion through perspective these works also portray the chance objects of everyday life. The series Ties from 2003 can also be understood in the sphere of every day objects. The series was part of an exhibition titled Gentlemen s Equipage at a gallery in Bergen in The term gentlemen s equipage gives an impression of something long gone as well as a luxurious lifestyle. One picture in particular stood out in this exhibition, The Iranian Charge d Affairs News Conference (2004). The exhibition catalogue reads as follows: The Gentlemen s Equipage: Iranian Charge d Affairs News Conference tells a hidden story of a life of luxury and decadence. The news conference was held in autumn 1979, a few months after the Iranian revolution of Ayatollah Khomeini. The former head of state, The Shah, was in exile in Mexico, and Khomeini s ambassador was tracking funds The Shah had withheld and invested in Mexico. Along with all the new legal regulations introduced by Khomeini s regime was a strict dress code. Amongst others it was forbidden to wear sunglasses and ties. Furthermore, public servants should not be bearded. From this point of view the sunglasses, the flashy ties and the whiskers of the ambassador become an apparent aspect of the news photography from the press conference. The posing ambassador gives the impression of a decadent life, almost like a cliché of a Colombian drug lord or an Italian Mafioso. The picture is a documentation of a historical drama, as well as a picture of the symbols of gentlemen s codes of fashion. Tømmerås has kept the original news photograph since his high school days, and only later used it in his art. Tømmerås later met with the Norwegian ambassador to Iran, who could confirm the theatricality of the picture. The exhibition in Bergen was amongst Tømmerås most conceptual as reflected both in separate works and the entire exhibition. While never programmatic, the concepts of Tømmerås art can be seen as an undercurrent of his projects.

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer