2008 The Stenersen Museum. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, Curator Hans Arentz

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz"

Transkript

1 ØYSTEIN TØMMERÅS

2 2008 The Stenersen Museum Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, including photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the publisher. Photographies: Ole Hesledalen, p 13 and p 25 Jens Hamran, p 10 and p Thomas Widerberg, Front and back and p 9 Øystein Tømmerås, All other photographies Front- and back: IMG _04, 2007, 140x230cm Design: Stian Berger, Printing: Rolf Ottesen Grafisk Produksjon All pictures oil on canvas, if nothing is mentioned. ISBN

3 SLIPS - TIE #3, 2003, 60X90 CM

4

5 HERREEKVIPERING # 9: DEN IRANSKE AMBASSADØRENS PRESSEKONFERANSE GENTLEMEN S EQUIPAGE # 9: THE IRANIAN CHARGE D AFFAIRS NEWS CONFERENCE, 2004, 160X120 CM

6 UTSIKT_3 VIEW_3, 2008, 175X200CM

7 Øystein Tømmerås Mellom fokus og oppløsning Den norske maleren Øystein Tømmerås befinner seg i en figurativ maleritradisjon. Figurativ betyr i denne sammenhengen ikke nødvendigvis det samme som fotorealistisk, selv om fotografi er utgangspunkt for de fleste av bildene hans. Innenfor samtidskunsten er det figurative maleriet komplekst felt, noe som også gjelder for billedproduksjonen til Øystein Tømmerås. Han henter fritt fra et bredt malerteknisk register, også innenfor ett og samme bilde. I dag er distinksjonen mellom abstraksjon og figurasjon utdatert og uten innholdsmessig og formal mening. Resultatet er at det figurative maleriet i dag blir oppfattet svært ulikt, og har helt mistet karakteren av å være en stil. Tømmerås maler seg inn i en diskurs som ikke lenger ser på det figurative kun som en illusjon av virkeligheten, men som en mulig strategi til å formidle noe nytt innenfor samtidskunsten. Til det trenger han noe mer enn en stil. Han benytter seg av flere stilretninger og kombinasjoner av stiler for å formidle dette. Utgangspunktet for bildene til Tømmerås er alltid ett eller flere fotografier, noen ganger over 100 fotografier til et bilde. I starten av sin karriere benyttet han mest egne fotografier, etter hvert har han også begynt å låne fra andre kilder. Med hjelp av overhead, lysbildefremviser eller et opptegnet rutenett lager han en skisse på lerretet før han begynner å male. Fra rundt år 2006 har han også lagt mer arbeid i å bearbeide billedråstoffet digitalt. Dette verktøyet har gitt han nye muligheter til å manipulere det figurative utgangspunktet, både fargemessig, i valg av billedutsnitt, abstraksjonsnivå og i bruk av billedmontasje. Som følge av denne bearbeidingen lages helt nye bilder som utgangspunkt for å arbeide frem selve maleriet. Overføringen fra foto til maleri foregår skritt for skritt i et langsomt forløp, der en rekke beslutninger rundt selve utføringen må fattes etter hvert. 360 graders maleri to hovedverk Øystein Tømmerås betjener seg av et sett strategier i forhold til formale og innholdsmessige problemstillinger. Noen eksempler fra hans billedproduksjon kan belyse dette. To sentrale arbeider i hans produksjon stilte han ut allerede på Kunstakademiets Avgangsutstilling i Begge var sammensatt av et antall atskilte lerreter i ulik størrelse med hvert sitt avgrensete motiv. Det ene, Hjertemønsterdukbordet (en-ellerannen-morgen-eller-kveld-mix), besto av 31 deler. Det andre, Optiker Arne Køltzow (360 i-ett-mix), besto av 26 deler. I sistnevnte bilde står den eldre optikeren sentralt plassert og møter oss i sin butikk på Grünerløkka. Som tittelen antyder, forsøker dette bildet å formidle hele rommet, 360 grader rundt, på én flate. Vi ser ut gjennom vinduet mot gaten, baldakinen rammer inn bildet øverst der det henger på utsiden i en brutt rekke. Vi oppdager brune kassemontere fylt med briller. Beskrivelsen av diverse utstyr og inventar drar blikket vårt videre rundt i lokalet, og vi leser både speilvendt og rettvendt tekst. Bildet utgjør et rikt puslespill av ulike perspektiver og størrelsesforhold, og monokromt uførte fargeflater veksler med nøye utpenslete figurative gjengivelser.

8 Verket inneholder både et klassisk portrett og stillebenmotiver. Dessuten forener det assosiasjoner til optikk, både formalt og innholdsmessig, med vurderinger rundt den vestlige kunsten generelt. Vesterlandsk billedkunst, filosofi og vitenskap har helt siden renessansen vært knyttet til den sette og fysiske observerbare verden. Billedkunsten har strebet etter å gi sanne representasjoner av verden på en billedflate, bl.a. med regler for perspektiv og fargesyn. Optikken har gitt viktige hjelpemidler til å se og oppdage, og gitt avgjørende bidrag til utviklingen av fotografiet. Fotografiet som medium har på sin side først blitt oppfattet som en trussel, for deretter å ha bidratt positivt til billedkunsten. Tømmerås benytter selv flere av disse optiske virkemidlene både forut for og under selve malerprosessen. Collagens bruk av montasjeteknikk er et ektefødt barn av fotografiet. Et besøk hos en optiker på Grünerløkka kan være mer enn vi aner noen ganger og få oss til å se uventede sammenhenger. Det neste aspektet som lett kan knyttes til dette verket er den nære forbindelsen mellom stil og design på den ene siden og butikkinventarer og brilleproduksjon på den andre. Her er vi inne i en butikk hvor tiden har stått stille en stund, autentisk med møbler og inventar og farger preget av 1960-tallets estetikk. Optikeren synes ikke å ha vært opptatt av tidens skiftende moter. Tiden synes å ha løpt fra dette konseptet, noe som kan bekreftes per i dag, da butikken er nedlagt. Det hviler en nostalgisk aura av noe forgangent over motivet, som er viktig å skildre. Mens Optiker Arne Køltzow i hovedsak er malt i varmgule, brune og rødlige toner, så er Hjertemønsterdukbordet preget av kjølige grønnlige. Der det førstnevnte prøvde å fange inn et helt butikkmiljø, er det fokusert på et stilleben av halvfulle flasker, glass og askebeger i det andre. Dukmønsteret i dette bildet binder motivet sammen. Fraværet av mennesker forsterker inntrykket av oppbrudd og tomhet etter sammenkomsten. Rusen som var i flaskene og ølboksene er overført til de fraværende deltakerne. Restene er det fragmenterte bordet og de ulike perspektivene på bordet og gjenstandene. Der vi i bildet med optikeren kunne oppleve en helhet som var truet, får vi i dette arbeidet et bilde av fragmentering og oppløsning. Hvert enkeltbilde i Hjertemønsterdukbordet er skarpt gjengitt, men helheten er mistet av syne. Oppløsningstendensen forsterkes av at rommet rundt bordet ikke er redegjort for, og dermed ikke avsluttet. Tømmerås har gitt seg selv muligheten til å fortsette å bygge ut det uavsluttede bildet, men bare med monokromt bemalte lerretsflater, uten at det føyer noe til selve motivet. Det hele fremstår som et puslespill med utbyttbare biter. Det vi først oppfattet som entydige perspektiver, oppløses i like mange andre mulige perspektiver. De to bildene som er beskrevet her står godt til hverandre og i opposisjon til hverandre som to ulike tilnærminger til et tema som vi kan assosiere til flyktighet, helhet og oppløsning. Begge bildene er fragmentert og oppdelt i biter som tilsynelatende hører sammen i et logisk hele. Optiker Arne Køltzow er satt sammen av utsnitt fra et 360 graders blikk. Bildet bryter dermed med et hevdvunnet prinsipp i vår vestlige billedverden innenfor en

9 TELEFONKIOSK PHONE BOX, 2007, 130X150CM

10 DØRHÅNDTAK DOOR HANDLE, 2005, 75X90CM

11 realistisk tradisjon, nemlig om et fast ståsted hvorfra vi betrakter verden. Det å beskrive ting fra ulike vinkler samtidig, fremstille ulike romlige utsnitt i samme bilde og se forside og bakside samtidig kan tilbakeføres til kubismens billedeksperimentering. Kubismen beholdt også kontakten med virkeligheten gjennom trompe l oeuil-effekter, både i form av virkelige gjenstander som tekst og illusjonistiske fremstillinger av materialer og malte illusjoner. Samtidig er bruddet med kubismen tydelig når det kommer til bruken av sterke illusjonistiske virkemidler i fremstillingen av sentrale objekter som flasker, glass, ølbokser, verktøy, møbler, personer etc. Spenningen mellom disse to motsatt formdannende prinsipper setter oss som betrakter i en vanskelig og utsatt posisjon. Hvordan kan Tømmerås på denne måten ri to hester samtidig? Ganske enkelt fordi det ser ut til å fungere. Vi godtar det. Vi godtar det trolig fordi vi synes det er visuelt utfordrende, spennende og innholdmessig meningsfullt. Vi finner en form for sammensmelting av collagens lek med overlapping, gjentakelser og forskyvning, så vel som perspektivforstyrrelser og andre elementer fra et kubistisk formvokabular. Hjertemønsterdukbordet er et arbeid Tømmerås startet på allerede i En utgave av det ble stilt ut i 2003 i Galleri Blunk, Trondheim. Her ble det betydelig utvidet med andre motiver av interiører og gjenstander, og det dannet slik en lang frise. Frisen erobret 270 grader av det fysiske rommet, i det den ble montert sammenhengende rundt tre vegger. Dette verket endte så i omarbeidet utgave som en utsmykning på Sykehuset i Telemark. At dette er et viktig motiv viser han på Kunstakademiets Avgangsutstilling i Da produserte han enda en utgave av midtmotivet, der han valgte å isolere stillebenmotivet og bygget det videre ut. Lommerusk og annet tilfeldig En utvikling eller en variant av disse sammensatte bildene finner vi i Lommerusk, Her er særlig bruken av det flatemessige fra Hjertemønsterdukbordet forsterket, i det vi ikke ser ut over en bordflate som de enkelte bildelementene synes å ligge på. Illusjonen av bordplate eller vinduskarm er i seg selv uten perspektiv. Ingenting av rommet rundt er beskrevet, men med tingene strødd utover befinner vi oss stående å se litt på skrå ovenfra og ned. De 20 bitene som utgjør verket er montert med tilnærmet lik avstand til hverandre både i lengde- og høyderetning. Men vi ser at selv om de hadde ligget tett i tett, så hadde verken gjenstandene eller tremønsteret funnet hverandre presist. De hadde måttet tilpasses på nytt uten at puslespillet hadde gått opp. Bitene som mangler i ytterste rad føles ikke nødvendige for det helhetsinntrykk vi tross alt oppnår. Mynter og sedler, bil- og husnøkler, klippekort til offentlig transport og en kølapp er de objektive fakta. Disse to bildene viser klassiske stillebenmotiver fra hverdagens handlinger. Begge motivene synes å kretse rundt ideen om noe tilforlatelig, det tilfeldig hverdagslige, hvor bare restene etter handlinger og gjøremål er tilbake. Mens Tømmerås i Hjertemønsterdukbordet og i andre motiver henter formelementer både fra det figurativt rombeskrivende og det dekorativt flatebetonte, finner vi noen bilder som i mindre grad blander disse. Bordmønster, Cake Coctailbar, Berlin og Tapetmønster Bar Robinet, Oslo fra 2004, refererer til barer i Berlin og Oslo. Men det er ellers lite i de abstraherte mønstrete og rutete motivene som knyttes til aktivitetene og lokalene der. Kvadratformen på bildene er også med på å understreke ready-made-preget og den popkulturelle atmosfæren. I den andre retningen finner vi bilder som Bruktmarked, Treptow, Berlin og serien av Slips fra I de siste er riktignok gjenstandene isolert og ligger mot en ensfarget bakgrunn, men her er det redegjort for lys- og skyggemodellering. Bruktmarked er v el et eksempel på det nærmeste vi kommer det vi kan kalle forførerisk illusjonisme, der lite av malerens penselstrøk avslører seg. Men slipsene er malt med tidvis tydelige penselstrøk, noe som trekker oss i retning av å tenke på slips som malte lerretsflater.

12 Tre arbeider fra Slips -serien inngikk i en utstilling Tømmerås hadde i Bergen i 2005, med tittelen Herreekvipering. Begrepet herreekvipering er foreldet og sterkt knytter an til en viss dekadent moteverden. Særlig ett bilde skiller seg ut på denne utstillingen, nemlig Den iranske ambassadørens pressekonferanse. Fra utstillingsteksten leser vi: I bildet Herreekvipering # 9: Den iranske ambassadørens pressekonferanse» skjuler det seg en historie som på sin måte symboliserer denne dekadansen. Pressekonferansen utspiller seg høsten 1979, noen måneder etter Ayatollah Khomeinis revolusjon i Iran. Den styrtede herskeren Shahen har gått i eksil i Mexico, og Khomeinis ambassadør er på jakt etter noen av pengene som Shahen har tatt med seg ut av Iran og investert i Mexico. Blant de nye lover og regler som Khomeini innførte i Iran, var regler om hvordan man skulle kle seg og se ut. Det ble bl.a. forbudt å bære solbriller og slips. Dessuten skulle alle offentlige tjenestemenn ha skjegg. På pressebildet av den iranske ambassadøren er det imidlertid nettopp denne forbudte ekviperingen som er i øyenfallende. I solbriller, prangende slips, glattbarbert med tidsriktig kutt av kinnskjegget, poserer ambassadøren som en klisjé på en colombiansk narkokonge, eller en italiensk mafiaboss. Bildet er derfor både et dokument over hendelser i forbindelse med en dramatisk omveltning, men også en liten allegori over hvordan Herreekviperingens symboler og koder stadig er i endring. Det noe spesielle ved dette bildet er at selve fotografiet av den iranske ambassadøren har Tømmerås bevart siden gymnastiden og plukket det frem igjen senere. I forbindelse med et utstillingsbesøk i Praha traff Tømmerås det norske ambassadørparet der, som hadde møttes ved den norske ambassaden i Iran under revolusjonstiden og som kunne poengtere det spesielle ved bildet. Denne utstillingen var kanskje den mest konseptuelle Tømmerås har vist. En helhetlig, idémessige tankegang finner vi igjen både i enkeltbilder og i utstillingskonsepter, men den blir aldri programmatisk. Den kan oppdages mer som en undertone i arbeidene og prosjektene hans. Kompleksiteten hos Tømmerås Når vi ser på noen bilder Tømmerås malte i 2002 under Akademitiden, kan det synes som om han har gått en lang vei frem til i dag. På den annen side er det nok visse holdninger, elementer og tilnærminger som kan sies å utgjøre en linje i hans kunstnerskap hittil. Bilder som Ovn og Aksebeger er malt på treplater avrundet i hjørnene med påmonterte metallbånd langs billedkanten og bilder som 1964 DS19 Cabriolet U Sine som viser nærbildet av to lykter og forskjermen er malt på aluminiumsplater. Gjenstandene i disse bildene representerer typiske eksempler på produktdesign fra perioder fra sent 1950-tall til noe ut på 1960-tallet. Hverdagsgjenstander hadde funnet vegen inn i kunsten for lengst, men denne nøkterne og distanserte måten å isolere og portrettere gjenstandene på var nytt. Det er et poeng at Tømmerås ikke går av veien for å bruke tilfeldige motiver fra sin nære omgivelser, som i eksemplene over og i Dørhåndtak. Men samtidig er malemåte og komposisjon svært variert utført. Slik å lete opp motiver i ens umiddelbare nærhet ligger i forlengelsen av en bohemisk du-skal-male-ditt-liv-tradisjon. Går vi frem til Tømmerås senere utstillinger, så er bruken av digital manipulering blitt en viktigere del av uttrykket. Her er det ikke først og fremst sammenstillingen av lerreter som utgjør et hele. Det er ofte flere fotografier som settes sammen til fotomontasjer som deretter overføres i et komplekst og visuelt rikholdig billeduttrykk. Motivvalget de par siste årene har gått mer i retning av urbane scener fra både inn- og utland, hektiske steder fylt av trafikk og mennesker, og panoramaer over bylandskap i ulike fargebelysninger. Det hektiske og urbane fremstilles ved å montere transparente lag over hverandre, og bruken av speilinger i vinduer utvider synsfeltet og gjenskaper en kompleks virkelighet av mange elementer på en gang.

13 1964 DS19 CABRIOLET U SINE, 2002, 60X90 CM, OLJE PÅ ALUMINIUM - OIL ON ALUMINIUM Fra 2007 finner vi også to bilder som skiller seg noe ut gjennom motivvalg og fremstillingsmåte. Disse bildene kan lett leses inn i en kontekst av hjemlige motiver. Det dreier seg her om fremstilling av arkitektur, av to signalbygg fra den norske modernismens før- og etterkrigstid: Den populære norske, røde telefonkiosken fra 1932, og Jordal Amfi, bygget til De olympiske leker i Oslo i Rødt, hvitt og grått (og litt blått i himmelpartiet over Amfiet) dominerer fargevalget, en fargesammensetting vi sjelden finner anvendt i Tømmerås bilder. Hele motivet er heller ikke synlig her, da de delvis er skjult og fremtrer innenfor en tilsynelatende lekende opptegnet kaligrafisk form. Resten av lerretet holdes hvitt. Det er som om vi kan tenke oss at motivene gradvis kommer til å forsvinne, eller tvert om, gradvis avdekkes på lerretet.

14 360 grader på Stenersenmuseet En ny variant av et 360 graders motiv er produsert til denne utstillingen i form av et landskapsmotiv malt på 11 lerreter, til sammen 16,5 m langt. Utgangspunktet for maleriet er mange fotografier av et fjellandskap i et rundperspektiv sett fra en båt ute på fjorden. Midt i bildet ser vi at han står akterut på vei vekk fra motivet. På sidene betrakter han motivet fra stavnen som om han var på veg fremover. Motivet er Stefjorden i Tysfjord kommune. Et av fjellene i bakgrunnen er Stetind, som for øvrig ble kåret til Norges nasjonalfjell høsten 2002 og kjent fra norsk kunsthistorie. Men dette fjellet er ikke gjort til noe hovedpoeng i denne sammenhengen, dette er mer et generelt landskapsutsnitt uten noe entydig fokus. Tømmerås legger ikke skjul på at bildet er en montasje av mange bilder. Her er montasjen imidlertid utført noe annerledes enn tidligere, det vil si uten overlapping. Overgangene er utført ved hjelp av endringer i fargevalg, valør og tone, som uttrykk for varierende årstider og tider på døgnet. Graden av abstraksjon er gjennomført i tilnærmet tre nivåer; himmelpartiet er utført mest abstrahert, fjellandskapet er mest utpenslet i detaljrikdom, mens sjøen er utført på et tredje nivå. Lerretene i dette verket er montert i en svakt buet frise, som om han antyder at vi er i ferd med å bli omringet av landskapet. Tømmerås viser også på denne utstillingen en variant av den billed- og motivtypen jeg viste til tidligere; bymotiver. Men her vil tilnærmet samme komposisjon og motiv gjentas i tre bilder av samme format, men i helt forskjellige fargekombinasjoner, i en Warhol-liknende serigrafisk gjentakelse. Motivene er i utgangspunktet digitale billedmontasjer, men er nå malt enda mer oppløst og abstrahert enn det vi har sett tidligere. På den måten utvider han sitt formale repertoar. Samletittelen han benyttet på noen av de tidligere bymotivene finner vi igjen på disse tre; IMG _01, IMG _02, IMG _03. Titlene er anonyme og serielle, men vi legger merke til den delen av tittelen som utgjør datoen for utstillingsåpningen på Stenersenmuseet. Tømmerås har laget en ny billedtype til denne utstillingen. Uten tittel består av ca x 15 cm kvadratiske mdf-plater plassert langs rette linjer horisontalt og vertikalt, tilsynelatende spredt tilfeldig utover veggflaten. Mange plater eller biter er utelatt fra bildet. Den informasjonen som er fjernet gjør det svært vanskelig å finne ut hva motivet er på tross av den figurative malemåten. En annen utgave av det teoretisk umulige bildet, eller kanskje det utopiske bildet, er også laget til denne utstillingen. The White Puzzle lages i ny, større og hel versjon, et puslespill som består av 3000 brikker, trebrikkene er skåret ut med laser etter Tømmerås skisse, noe over 1 kvadratmeter i størrelse, og alle brikkene er hvitmalte. Spenningen bak dette verket ligger i tanken på å utføre det utopiske eller umulige bildet. Puslespillesken er påført et silketrykk. Hele produksjonen er gjort i beste ready-madetradisjon. Tømmerås kan i sin billedutfoldelse synes å være både utfordrende og på samme tid overlegent lekende. Prosessen synes å ha vært viktig siden vi ikke kan finne noe entydig program for hans maleriske virke, om det ikke er å prøve ut maleriets mangfoldige og komplekse muligheter. Motivmessig, malerteknisk og formalt går han stadig nye veier. Overraskelsene er iøynefallende og sprangene i produksjonen er stadig utfordrende. Hans tekniske løsninger er et resultat av denne prosessen og krever stadig utvikling på et høyt faglig nivå. Tømmerås tar leken og alvoret videre på Stenersenmuseet. Hans Arentz, museumslektor og kurator

15 OPTIKER ARNE KØLTZOW (360 -I-ETT-MIX) OPTICIAN ARNE KÖLTZOW (360 -IN-ONE-MIX), 2004, 270X390 CM

16

17 NEON - NEON, 2005, 90X220 CM

18 FROKOST BREAKFAST, 2005, 90X220 CM

19

20

21 FJORDEN THE FJORD, IN PROGRESS 110X1650CM, UNDER ARBEID PÅ ATELIERET, 2008

22

23

24

25 ASKEBEGER ASHTRAY, 2002, 120X90CM, OLJE PÅ TREPLATE OIL ON WOODEN PLATE

26 TAPETMØNSTER, BAR ROBINET, OSLO WALLPAPER PATTERN, BAR ROBINET, OSLO, 2004, 100X100CM BORDMØNSTER, CAKE COCKTAILBAR, BERLIN TABLE PATTERN, CAKE COCKTAIL BAR, BERLIN, 2004, 100X100 CM

27 Øystein Tømmerås Between Focus and Dissolution The Norwegian painter Øystein Tømmerås works in a realistic tradition. Although photography is Tømmerås point of departure, in this context realistic does not necessarily mean photorealistic. The concept of realistic painting is a complex field within contemporary art, as reflected in Øystein Tømmerås pictorial production. Tømmerås applies a wide range of painterly techniques in his works, even within the same painting. The modernist distinction between realistic and abstract painting is outdated and no longer has any relevance or formal significance. Today the concept of realistic painting is far ranging and is rarely characterized in terms of one specific style. Tømmerås paintings can be understood in relation to a discourse where realistic painting is no longer seen only as a representation of reality, but as a possible strategy to reinvent contemporary art. He applies a number of styles and combinations of styles in this exploration. Tømmerås point of departure is always one or more photographs; he sometimes uses more than 100 photographs for one picture. At the beginning of his career he generally used his own photographs. Later he began appropriating photographs from other sources. Before he starts painting Tømmerås always sketches his pictures on the canvas with the use of an overhead projection, a slide projection or a grid. From about 2006 he also began digitally reworking his photographic material. This gave him new possibilities to manipulate the realistic language of photography through colour, cropping, abstraction, sampling and photo montage. Based on this, Tømmerås is able to make entirely new pictures as a starting point for his paintings. The transformation of photography to painting is a slow process involving much thought and many considerations. Painting 360 degrees two major works In resolving problems of form and content Øystein Tømmerås applies certain strategies which are exemplied through a couple of works. Both where exhibited in The Academy of Arts Graduate Show in 2004, and they should be considered as major works of Tømmerås production. Both are composed of several canvases in various sizes with different subjects. Heartpatternedtableclothtable (one-or-another-morning-or-night-mix) consists of 31 separate canvases, while Optician Arne Költzow (360 -in-one-mix) consists of 26 canvases. In Optician Arne Költzow (360 -in-one-mix) we see an old optician in his shop at Grünerløkka in Oslo. In this picture Tømmerås is trying to represent the entire 360 degrees of the room on one surface. We are looking through the window of the shop towards the street. A canopy frames the upper part of the picture. We also see brown showcases filled with eyeglasses. The depiction of different equipment and inventory leads our gaze through the pictorial space, and we can see both straight and mirrored text. The picture comprises an intricate puzzle of different perspectives and proportions. Monochrome colour fields interchange with neat and exact realistic representations. This work is a classical portrait, but it also connects to the still-life tradition within the history of painting. Furthermore, it unites associations around optics, in form and content, with contemplations on the western tradition of art in general. Ever since the renaissance Western art, philosophy and science have been concerned with the visual and physically observable world. A true representation of the world on a pictorial surface has traditionally been the objective of the visual arts, expressed by adhering to rules of perspective and colour. The science of optics has been of great importance in our way of seeing and discovering the world. It also played a major part in the development of photography. From early on photography was considered a threat to painting, and

28 BRUKTMARKED FLEE MARKET, TREPTOW BERLIN, 2004, 90X90 CM

29 only later was measured as a positive contribution to the visual arts. Tømmerås makes use of optics throughout the production process. The pictorial montage used in different collage techniques is a by-product of the invention of photography. We find that a visit to an optician in Grünerløkka can turn out to be more than promised, and make us see unexpected relations in reality. Another characteristic of this work is the close connection between style and design on the one side and the shop inventory and the production of glasses on the other. In this shop, with its authentic furniture, inventory and colours, time seemingly stopped during the 1960 s. The optician is apparently not very concerned with style changes in interior design. Somehow the shop appears to be stuck in time as an historic relic, which is the whole point. The shop is closed once and for all. There is a certain nostalgic air of something bygone that defines the picture. While Optician Arne Költzow is painted in warm yellow, brown and red hues, Heartpatternedtableclothtable is created with cool hues of green. While the first depicts an entire shop interior, the other is a still life with half empty bottles, glasses and an ashtray. A feeling of change and emptiness is underlined by the absence of people after the gathering. The spirits in the bottles and the beer cans has been transferred to the absent partygoers. Our only impression of the party is through the table and the leftovers, represented through fragmented and diverse perspectives. While we could experience a threatened totality in Optician Arne Költzow, this picture gives us an impression of fragmentation and dissolution. The picture in each separate canvas of Heartpatternedtableclothtable is sharp, but the picture as a whole is vague and partly lost. The impression of dissolution is underlined by the emptiness surrounding the table and the undefined borders of the painting. The painting somehow appears to be unfinished. It seems that the artist has the possibility to expand the painting without limits, although only in the monochrome surfaces of the canvases surrounding the table and hence without any additional information about the subject. The work brings to mind a puzzle with exchangeable pieces. What at first look like unambiguous perspectives, now dissolve into a great variety of possible points of view. Optician Arne Költzow and Heartpatternedtableclothtable relate to each other and oppose each other at the same time, as different approaches to subjects of transitoriness, totality and dissolution. Both pictures are fragmented and cut into parts which seemingly fit into a logical totality. Optician Arne Költzow is composed as segments of a 360 degree perspective. In this sense the picture goes against an age old principle within the realistic tradition of Western painting, namely the concept where the viewing of the world is reduced to a single and dimensionless point. Representation through different perspectives, angles and special compositions can already be found in the experimentation of cubism. In Tømmerås works there is a certain resemblance to the overlapping and repetitions typical of cubist collage, as well as distortion of perspective and other aspects of the cubist visual language. In cubism reality was also represented through trompe l oeuil, i.e. actual fragments of text or illusions. Despite the similarities Tømmerås paintings differ from cubism in one important way. In contrast to the abstract language of cubism Tømmerås paints in an almost hyper realistic manner, as seen in the representation of bottles, glasses, beer cans, tools, furniture, people etc. The opposition between the spatial fragmentation and hyper realistic representation of objects in Tømmerås pictures makes viewing difficult. How is it possible to unite these two concepts of viewing? Simply because it seems to work perfectly, and we somehow accept it. We accept what we see because it is visually challenging, exciting and meaningful. Tømmerås started working on Heartpatternedtableclothtable in In 2003 one version of the work was exhibited in a show at Galleri Blunk in Trondheim. The work was expanded with other subjects of interior and objects, resulting in a frieze. The frieze was comprised of 270 degrees around the room, continuously extending over three walls of the gallery. A modified version of this work was used for a public decoration

30 at Telemark Hospital (205 x 900 cm). The importance of this work is underlined by the fact that it was also included in The Graduate Show 2004 of The State Academy of Arts in Oslo. Pocket fluff and other casual stuff Pocket fluff from 2005 is a variation of Tømmerås pictorial techniques. The flatness of Heartpatternedtableclothtable is increased in this picture, while the surface of the table melds with the surface of the canvas. The table top is represented as flat and frontal without any illusions of perspective. The imaginary room around the table is not depicted. A slight spatial illusion is achieved through the pocket fluff on the table top. The work consists of 20 canvases placed in a symmetrical grid with a fixed gap between each one. Despite this symmetry there is a certain overlapping and shifting among the depicted objects on the tabletop. The missing pieces along the edges of the work do not compromise the impression of a pictorial totality. There are coins, bills, key and tickets. The theme in Pocket fluff is a classic still life subject, as is the case with Heartpatternedtableclothtable. Both pictures appear to be concerned with something accidental the chance objects of everyday life. The swapping of spatial illusion and decorative flatness is a recurring strategy in Tømmerås artistic production, although not always in the same way as in Heartpatternedtableclothtable. Decorative flatness is of great importance in Table pattern, Cake Cocktail Bar, Berlin (2004) and Wallpaper pattern, Bar Robinet, Oslo (2004). Even though these works through their tittles refer to specific places, and thus have a certain representational purpose, we experience them as abstract and decorative patterns. The concept of representation of reality by means of perspective and spatial illusion is absent in these works. On the other hand there are also works such as Flea Market, Treptow, Berlin (2004), executed in a style closer to photorealism. With precise depiction and spatial illusion through perspective these works also portray the chance objects of everyday life. The series Ties from 2003 can also be understood in the sphere of every day objects. The series was part of an exhibition titled Gentlemen s Equipage at a gallery in Bergen in The term gentlemen s equipage gives an impression of something long gone as well as a luxurious lifestyle. One picture in particular stood out in this exhibition, The Iranian Charge d Affairs News Conference (2004). The exhibition catalogue reads as follows: The Gentlemen s Equipage: Iranian Charge d Affairs News Conference tells a hidden story of a life of luxury and decadence. The news conference was held in autumn 1979, a few months after the Iranian revolution of Ayatollah Khomeini. The former head of state, The Shah, was in exile in Mexico, and Khomeini s ambassador was tracking funds The Shah had withheld and invested in Mexico. Along with all the new legal regulations introduced by Khomeini s regime was a strict dress code. Amongst others it was forbidden to wear sunglasses and ties. Furthermore, public servants should not be bearded. From this point of view the sunglasses, the flashy ties and the whiskers of the ambassador become an apparent aspect of the news photography from the press conference. The posing ambassador gives the impression of a decadent life, almost like a cliché of a Colombian drug lord or an Italian Mafioso. The picture is a documentation of a historical drama, as well as a picture of the symbols of gentlemen s codes of fashion. Tømmerås has kept the original news photograph since his high school days, and only later used it in his art. Tømmerås later met with the Norwegian ambassador to Iran, who could confirm the theatricality of the picture. The exhibition in Bergen was amongst Tømmerås most conceptual as reflected both in separate works and the entire exhibition. While never programmatic, the concepts of Tømmerås art can be seen as an undercurrent of his projects.

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

Thomas Kvam. Portfolio

Thomas Kvam. Portfolio Thomas Kvam Portfolio Thomas Kvam Reasearch Fellow, National Academy of The Art, Oslo Thomas Kvam St. Halvardsgate 25c 0192 Oslo Norway Email: mail@thomaskvam.com Tlf: +47 932 30 697 Selected works 1:

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Skriftserie Konferanserapport No. 4-2006 IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 21. og 22. november 2005 Forside: Besøk på matematikksenterets

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway

Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway Innhold / Contents David Aasen Sandved: Innledning / Introduction 5 / 6 Marit Ingeborg Lange: Olaf Lange en

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY Ingun G. Klepp FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY CLEAN TO NEW- WASHED Dirty clothes - clean habits English summary Fagrapport nr. 2 2003 Statens institutt for forbruksforskning Fagrapport nr.

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer