Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005."

Transkript

1 Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning V / Klubbsekretær Øivind Tjøm

2 Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen. Gravdahl fikk sin velfortjente takk for all hjelpen under våre dekkaksjoner. Kommende guvernør for distrikt Norden Erlend med sin Anne-Grethe.

3 Presidenten hilser: Kjære Kiwanisvenner. Med dette året bak oss, kan vi i Kiwanis Club Tønsberg, se tilbake på mer enn 35 års virksomhet i lokalsamfunnet. Jubileet ble markert med et vellykket arrangement på Oseberg gård takket være jubileumskomiteen, som besto av Per Garder og Rolf Rolfsen. Vi har også ved dette jubileet laget et jubileumshefte, som i grove trekk fikk frem hovedsakene i klubbens virksomhet. Heftet var utarbeidet av Øivind Tjøm (layout og bilder) og undertegnede ( tekst ). Ved jubileumsfesten hadde jeg gleden av å hedre fem medlemmer med Øien-medaljen. De var Ragnar Askum, Olav Tomas Moen, Gunnar A Nilsen, Gunnar Styrerud og Øivind Tjøm. Dette er medlemmer som gjennom mange år har gjort en hederlig innsats i klubben vår. For inneværende år har klubben gitt tilsagn til innkjøp av en ponni, for ridning for funksjonshemmede barn. Vi har også bevilget penger til innkjøp av en brygge for funksjonshemmede på Fjærholmen. Dette skal inngå i et pionerprosjekt med Tønsberg Seilforening og Norges Seilerforbund. Dette året har vi startet opp med en klubbavis. Øivind Tjøm og Øyvind Ottestad er redaksjonskomiteen. De to har gjort en meget god jobb, som har gledet meg og klubben. Et av mine mål for denne presidentperioden, var å styrke det interne klubbmiljøet. Klubbavisen har vært et meget godt bidrag til det indre liv i klubben. Videre ville jeg legge vekt på et godt møteprogram. Programkomiteen la vekt på å få en rød tråd igjennom hele året. Vi kalte programmet for Tønsberg hva nå. Til møtene har klubben benyttet seg av eksterne foredragsholdere og eksterne besøk, med bl.a. tur til Riggerloftet og Haugar Kunstmuseum. Medlemsmøtene har vært godt besøkt i år også. Det synes jeg er gledelig. Klubben har også i år fått noen nye medlemmer. Dette er et positivt tilskudd til klubben vår, og hjelper også til å holde gjennomsnittsalderen nede. Ved siste konvent fikk flere medlemmer av Kiwanis Club Tønsberg viktige tillitsverv: Erlend Sande Guvernør District Norden Jan Egil Larsen Distriktsekretær Per Wefling Regnskapsfører Statius Jansen Ansvarlig for Kep og Baltikum Kiwanis Club Tønsberg har nå startet arbeidet med planlegging for neste års konvent her i byen. En egen konventkomite er nedsatt med følgende medlemmer: Rolf R, Per G og Øivind T. For øvrig er det gledelig å kunne gå av som president i klubben, når vi dette året fortsatt har en meget god økonomi. En viktig suksessfaktor i klubben er våre trofaste medlemmer og våre respektive partnere. Jeg vil med dette takke våre respektive for god støtte gjennom hele året. Jeg er også takknemlig for det positive støtten jeg har fått fra resten av styret dette året. Knut Kværne 3

4 Medlemmer pr : Amundsen Askum Berge Klaus Rolf Ragnar Ola Christopersen Truls Djupvik Roar Bjørn Per Gunnar Arnt Ivar Johan Svein Svein Statius I. Oddmund Einar Knut Jan Egil Rune Tore Ulf Roar Olav Tomas Gunnar A. Øyvind Rolf Stig Jan Erik Erlend Gunnar Øivind Knut Henry Per Eivind Engø Erikstad Garder Hansen Hanssen Haugstad Hundstuen Håkonsen Jansen Karlsen Klinkenberg Kværne Larsen Larsen Larsen Mathisen Moen Nilsen Ottestad Rolfsen Rolfsen Røed Sande Styrerud Tjøm Vollane Wefling Peter Heiberg Wirsching Gul farge: Seniormedlemskap. Komiteer: Program: PR: Finans: Bjørn Erikstad, Øyvind Ottestad, Øivind Tjøm og Knut Kværne Ragnar Askum, Knut H. Vollane Per Wefling, Tore Ulf Larsen, Øivind Tjøm Kalender prod. Arnt Ivar Hansen, Per Garder, Per Wefling, Knut Kværne. Kalender salg Bingo: Dekkskift: SOS/HUM: Musikk: Ridning: Seiling: Vekst: Knut Vollane, Øyvind Ottestad, Klaus Rolf Amundsen, Gunnar Nilsen. Peter Wirsching, Ola Berge Statius Jansen, Per Garder, Jan Erik Røed Olav Tomas Moen, Roar Mathisen, Rune Larsen, Eivind Djupvik Tore Ulf Larsen, Ole Vidar Johansen Jan Erik Røed, Olav Tomas Moen Bjørn Erikstad, Svein Hundstuen, Øyvind Ottestad Statius Jansen, Bjørn Erikstad, Rune Larsen Hus/Fest/Trivsel: Ole Vidar Johansen, Gunnar Hansen, Johan Haugstad, Roar Engø Sommeravsl.: Ola Berge, Roar Engø Styret: President Visepresident Past President Sekretær Kasserer Regnsk.kontr. Styremedlem Regnskap Knut Kværne Øyvind Ottestad Olav Tomas Moen Øivind Tjøm Tore Ulf Larsen Øivind Tjøm Per Garder Knut H. Vollane Jan Erik Røed Roar Mathisen Per Wefling Konvent 2006: Rolf Rolfsen, Per Garder, Øivind Tjøm. Kiwanisfestivalen: Tore Ulf Larsen, Olav Tomas Moen, Øyvind Ottestad, Bjørn Erikstad, Ole Vidar Johansen, Johan Haugstad, Jan Erik Røed, Knut Kværne Redaksjonskomite: Øyvind Ottestad og Øivind Tjøm 4

5 Program: Det var lagt ned et stort arbeide i programmet for 2004 / Temaet var: Tønsberg, hva nå? På til sammen 8 møter ble medlemmene presentert for lokale størrelser som hver hadde ansvaret for viktige deler av vårt lokalmiljø. DATO PROGRAM 04.okt Styremøte 11.okt Åpent møte 18.okt Møte m/foredrag Tønsbergpakka 2 V/ Jørn Magdhal 22.okt Dekkskift 23.okt Dekkskift 25.okt Internt møte, arbeidsmøte pakking kalender. Utdeling kalender 01.nov Middagsmøte styremøte 08.nov Åpent møte 13.nov 35 års jubileums fest med damer. 22.nov Interklubbmøte, Jarlsberg Travbane 27.nov Eventuelt salg av restopplag av kalendere 29.nov Internt møte, arbeidsmøte oppsum. Kalendersalg. Ekstraordinert årsmøte. 06.des Middagsmøte, internt møte styremøte 13.des Juleavslutning m/god julemat 03.jan Middagsmøte styremøte 10.jan Arbeidsmøte 17.jan Møte m/foredrag Kaldnesbyen v/erik Carlsen 25.jan Fellesmøte med KC Blanca 31.jan Internt møte oppsumering kalendere 07.feb Middagsmøte styremøte 14.feb Torskeaften 21.feb Internt møte 28.feb Foredragsmøte. Kay Sudland, Berg fengsel. 07.mar Middagsmøte styremøte MRS kommer med forslag 14.mar Møte m/foredrag Islam i Vestfold v/rana 21.mar Internt møte

6 01.apr Dekkaksjon 02.apr Dekkskasjon 04.apr Middagsmøte styremøte 11.apr. Internt møte, bowling 18. Apr. Møte m/foredrag, Øystein Holt, krim i Vestfold. 25.apr Interklubbmøte Jarlsberg Trav.KC.Tgb.+Blanca 02.mai Valgmøte / styremøte 09.mai Visepresidentens møte 17.mai Enkel servering i lokalene våre for de som vil m/damer 23.mai Foredragsmøte / E. Sommer Kystkultursenteret m/damer 30.mai Internt møte 06.jun Middagsmøte / styremøte 07.jun Planleggingsmøte for påtroppende presidenter 13.jun Avslutning hos Ola og Rigmor m/damer 17.jun Båttur 28.jun Handikappgrilling på Fjærholmen / frivillig assitanse 15.aug Middagsmøte / styremøte 22.aug Foredragsmøte: Haugar museum, omvisning av Caroline Berg, m/damer 29.aug Internt møte 30.aug Divisjonsrådsmøte i Horten 05.sep Middagsmøte / styremøte 12.sep Komiteerapporter 19.sep Foredragsmøte: Vestfold frem til unionsoppløsning m/damer 26.sep Internt møte 30.sep Årsmøte m/damer 6

7 Styret: Komiterapporter Redaksjonen. Redaksjonen har startet opp med et månedlig nyhetsblad i klubben: CLUBnyheter. Det er til sammen utgitt 10 nummer à to A4 sider i farger. Bladet sendes alle medlemmer enten på e- post eller som vanlig post. I tillegg sendes det til Kiwanis-nytt og distriktet. PR : President, kasserer, visepresident og sekretær. Styret har hatt 11 møter og behandlet til sammen 78 saker fordelt på følgende temagrupper: Budsjett og regnskap. Program. Medlemmene. Klubblokalene. Humanitære saker. Saker fra / til distriktet. Kiwanisfestivalen Det er ført protokoll fra alle møtene. Protokollen er sendt alle i styret og i tillegg hengt opp i klubblokalet. I tillegg har styret arrangert.. medlemsmøter. Dette omfatter: 14 interne- / arbeidsmøter 8 møter med foredrag og damer 9 middagsmøter 4 interklubb møter / møter med KC Blanca årsmøte, ekstraordinert årsmøte, valgmøte, visepresidentens møte, arbeidsmøter, juleavslutning, sommeravslutning, bowling, med mer. Til sammen 42 møter. Tønsbergs Blad fotograferer når Johanssen får æresprisen. Vår viktigste kanal for PR ut mot allmenheten har i år som tidligere vært Tønsbergs Blad. Avisen er vanligvis meget imøtekommende og lager på henvendelser alltid noe stoff i forbindelse med våre dekkaksjoner, adventskalenderen, gaveoverrekkelser og årsmøter. Nærradioen har sendt snutter for dekkaksjoner. Næravisen for Nøtterøy og Tjøme Øyene som utkommer hver torsdag har bare vært interessert i å ta inn stoff hvis de kan komme før TB.

8 Finans: Komiteen har, sammen med regnskapsfører, utarbeidet og lagt frem regnskap og budsjett til behandling og vedtak på interne møter og på årsmøte og på ekstraordinært årsmøte. Ridning: Konvent 2006: Jan Erik sørge r for at rytterne får pølser. Roffe forhandler med ledelsen i hotell Klubben. Komiteen har hatt som oppgave å få konventet til i Tønsberg Dette ble utført på en måte som overbeviste distriktstyret. Vi fikk oppgaven i skarp konkuranse med fire Folloklubber. Vi har valgt å kalle det: Konvent Tunsberg. Byen under fjellet. Etter at vi fikk tilslaget, har komiteen arbeidet med de praktiske detaljer som: hotell, bespisning, teknisk arrangement, budsjetter med mer. For presentasjon utarbeidet vi, godt hjulpet av Camilla Sande, en presentasjonds video og en brosjyre. Begge deler ble lagt frem for deltakerne på konventet Vi er engasjert i Skauen Ridesenter i Stokke hvor vi har sponset med ponnien Kiwanis Stjerna. Den er mye benyttet til terapiridning for bevegelseshemmede. Det er senteret som står for driften av hesten. Klubben vår var med og arrangerte sesongavslutningen for året 2004 den 14. desember Likeså var vi med på sommeravslutningen den 14. juni Pølsefest med tilbehør for barna og ledsagere begge ganger. Skauen Ridesenter stilte 2 ponnier til disposisjon for Kiwanis Dagen på Jarlsberg den 20. august Imidlertid ble dette arrangementet avlyst fordi budsjettet gikk ut med et tap. Siden alle klubbene i Vestfold i så fall måtte dekke underskuddet i fellesskap ble løsningen altså en avlysning av det hele. Klubben vår har sponset rideutstyr til terapi ridning ved Skauen Ridesenter med kr ,-. Videre har klubben vedtatt ytterligere å sponse nok en ponni for terapi ridning med kr ,-. Skauen Ridesenter har i juni måned d.å. kjøpt en hest i Litauen for kr ,-, og 8

9 regningen for denne er etter avtale sendt til Kiwanis Club Tønsberg. Sylvi Solheim forteller at ponnien er veldig tillitsfull og barna er allerede i full gang med terapi ridning. Offisiell overrekkelse vil foregå i oktober måned. SOS/HUM Det har vært i størelsesorden kr. 200,- til kr ,-. De fleste søknadene som er avslått fra oss har vi ment at ligger utenfor vårt område eller har det vært en del ukonkrete opplysninger i søknadene. Noen har vi innhentet tilleggsopplysninger fra og det har ført til noen ganger at det ble bevilget midler. Seiling: Våre fadderbarn. Komiteen har hatt et meget ryddig samarbeid med klubbsekretæren. Det har alltid blitt sendt svarbrev til søkerne at søknaden er mottatt med informasjon om når søknaden vil bli behandlet. En meget ryddig ordning som viser for søkerne at søknaden blir behandlet på en seriøs måte. Vi har behandlet 33 søknader totalt. Det har vært søknader både fra private personer til foreninger, menigheter og lag av alle slag. Av de 33 søknadene vi har behandlet er det 13 søknader som har fått støtte fra oss. 9 Den nye brygga er testet og funnet i orden. Vi har til sammen hatt tre møter samt telefonkontakt. Vi har i denne perioden spesielt jobbet med ny brygge for funksjonshemmede på Fjærholmen. Vi utarbeidet en plan for hvordan vi så for oss brygga med mulighet for god adkomst for rullestol. Et av vilkåra var da at den måtte være meget stø. I samarbeid med Ørsta Brygger og Tønsberg Seilforening ble det utarbeidet en spesialbrygge med mulighet for mange hjelpemidler innstøpt. Planen ble forelagt vårt styre som bevilget opptil kr Den samme plan ble forelagt styret i Tønsberg Seilforening som så meget positivt på dette og vil dekke det overskytende kronebeløp. Det ble også satt av mer plass til brygga på seilforeningens område. Brygga er i dag på plass. Den er midlertidig montert og vil utover høsten bli ferdig stilt. Den vil få navnet Kiwanis Brygga. Skilt er bestilt. Total kostnad ca kr Brygga vil bli innvieet seinere i høst

10 hvor presse vil bli invitert. Den er allerede tatt i bruk for en slagpasient som på denne måten kom seg på båttur. Tror dette vil bli en fin PR for Kiwanis. Dekkaksjonen: Kalender produksjon: Det har ikke vært avholdt mange møter, da alle kjente sine oppgaver fra tidligere. Flere av medlemmene i klubben var behjelpelige blant annet til annonsesalg og med på å skaffe gevinster. En stor takk til disse. Vi hadde også i år problemer med den offentlige behandlingen av søknaden, nye krav og skjemaer samt ferieavikling førte til at vi fikk godkjenningen sent, men vi klarte allikevel å overholde leveringsfristen. Vi hadde stand på konventet i Sarpsborg som Øyvind Ottestad var ansvarlig for. Dette er med på å gjøre kalenderen bedre kjent blant klubbene. Også i år hadde vi 5 gevinster pr. dag, noe som har blitt godt mottatt. Totalt var det 22 av klubbene i Norge som solgte kalendere - vi nærmer oss hver tredje klubb. Det ble i 2004 solgt kalendere. Kalender salg: Sammen med russen delte vi ut overskuddet til Leger uten grenser og til Røde kors. Stas og Olav Tomas strever med å skifte dekk. Dekkaksjonen i fjor høst og i vår ble veldig godt besøkt med 68 på høsten og 108 i vår. Det er det beste resultatet vi har hatt. Vi sendte som vanlig ut brev til de kundene som vi har på liste og aveterte i avisen. Gravdahls auto som vi låner lokalene av sponset annonsene. Vi stilte mannsterke opp fredag og lørdag som vannlig, vi hadde hjelp av på fredagene an Sigurd Spæren og Arne?????, Bjørn ordnet med det. De fikk tilbud om torskeaften / juleavslutning hos oss, det virket som de satte pris på det. Vi hadde en del uhell med montering av hjulene i år, men vi erstattet og ryddet opp i det. Kundene ble tilbudt vafler og kaffe mens vi skiftet hjul, på høsten solgte vi også kalendere. Vi startet en uke tidligere i år og det ser ut som det var lurt. Komiteen takker for innsatsen som dere ga I årets aksjon og håper dere fortsatt står på, uten dere ingen aksjon. 10

11 Vekst: Vi begynte året ganske positivt med opptil tre forslag, og med ett resultat. Vi har ellers vært så heldige at vi har fått to nye medlemmer fra andre klubber, hvorav distriktsekretæren er en av dem. Det medfører at vi har både guvenør og distriktsekretær i vår klubb kommende år. I alt har det blitt en styrkelse på tre medlemmer, mens vi mistet ett medlem etter sommerferien. Det som går igjen i år som også tidligere, vi kommer med altfor få forslag på nye medlemmer. Undertegnede selv har arbeidet med to nye, men det er vanskelig å få nye mennesker til å delta i vårt gode arbeid. Kjære medlemmer tenk dere godt om, kanskje vi kan bli flinkere i kommende år. Musikk- og Kiwanisfestival: Planer om en Kiwanis Dag i samarbeide med Sidebygningen Teie Hovedgård I året som har gått har vi bevilget kr. 2038,- til musikkinstrumenter og utstyr til The Mondays. Et utvidet samarbeide er innledet med komiteene for Ridning og Seiling. Formål: Se på mulighetene for en KIWANIS Club/Sidebygningen - Handikap Festival Gruppa har hatt forberedende samtaler med representanter for Sidebygningen v/pål Fredriksen og Jan Heidenstrøm senest den 27/ Formålet med samtalene har vært å finne en plattform for en Aktivitets Dag for brukerne av Sidebygningen. Sidebygningen er svært interessert i rammen for opplegget og vil også være med på å godkjenne detaljer når tiden nærmer seg. Tid og Sted: Fastsatt dato for Dagen Torsdag den 1/ Arrangementet skal samtidig være en våravslutning for Sidebygningen. Sted: Fjærholmen Seilesenter med alle dens fasiliteter. Avtale og dato er booket med Seilforeningen v/bjørn Erikstad Fra ca. kl til ca Aktiviteter: - (foreløpig aktiviteter på planlegging) Ridning: Hester og utstyr leies inn fra Skauen Ridesete. Jan Erik Røed og Skauen Ridesenter har allerede gjort avtaler om dette. De som ønsker det skal få prøve Ridning som Terapi - med instruktører. Seiling: Tilgang til flere typer Båter; - Seiling, Kanoer, - samt STOR BÅT (v/geir Klevjer) - Foreløpige samtaler med Gunnar Bakke (Tlf: / ) - i Sjøspeiderne - som kan stille med solide Kanoer og instruktører. Musikk: The Mondays, Tirsdagsklubben samt evt. andre grupper fra andre steder i Vestfold får anledning til å vise seg fram. Idrett og Lek: Svampkasting, Tombola, Lotteri etc. tilrettelegges in den grad det blir tid for det. Idrett og Aktiviteter er Terapi Grilling (Team fra Sidebygningen tar seg av det praktiske) og servering v/kiwanis Pål: Billetter ved inngangen (a for eksempel kr. 50,-) - byttes i Mat fra Grillen? Dette for å skape en viss orden. Dans:Gruppa No Problem (v/jan Heidenstrøm) spiller opp til dans som avslutning. No Problems er utrolig populære blant alle på Sidebygningen. Dans og Bevegelse er Terapi. Pål Fredriksen - mener man kan forvente fra mennesker til en slik Vårfest. Han mener også at vi ikke bør presse for mange aktiviteter inn i tidsperspektivet. Publikummet vi har med å gjøre vil allikevel konsentrere seg mest om MAT

12 og DANS. Budsjett og Planlegging: Kiwanis Club Tønsberg skal utarbeide en plan og budsjett for det hele samt stå for de utgifter som påløper til Musikk, transport av personer og utstyr, mat og drikke etc. Alt skal skje i nært samarbeide med Pål Fredriksen og Jan Heidenstrøm. Sommeravslutning: Bingo: Vår vaktperiode i tiden ble som vanlig avviklet på en tilfredstillende måte. Dessverre viste det seg at årets arrangement gav noe mindre utbytte enn siste sesong. Ordinær generalforsamling ble avholdt på Midtløkken Bo- og Servicesenter Andelshavere 30 arrangement a kr. 800 = kr andel gjesteforeninger kr Til sammen kr pr. andelshaver. Hus / fest / trivsel: Som vanlig ble vi godt mottatt av Rigmor og Ola. Hovedregnskap: Fond: Budsjett: Regnskap: Drift Kr Kr Humanitært Kr Kr Sum: Kr Kr Drift: Etter vedtak i klubben gjøres nå regnskapet opp pr Dette er årsaken til at budsjettet ikke er brukt opp. En del poster som var med i budsjettet er ikke belastet regnskapet enda. Dette vil fremstå i balansen som kortsiktig gjeld. Humanitært: Den store kostnaden, Kiwanisfestivalen, ble utsatt til Videre har styret heller ikke måtte bruke av reserven som lå i budsjettet. Begge deler er overført neste års budsjett. En vellykket teatertur med nogot attåt. 12

KIWANIS CLUB TØNSBERGS 40ÅRS JUBILEUM PÅ MORGEDAL HOTELL 6.-8. NOVEMBER 2009 Velkommen til fjellheimen, til Morgedal med skisportens vugge!

KIWANIS CLUB TØNSBERGS 40ÅRS JUBILEUM PÅ MORGEDAL HOTELL 6.-8. NOVEMBER 2009 Velkommen til fjellheimen, til Morgedal med skisportens vugge! 40 år Kiwanis Club Tønsberg 2004 2009 1 KIWANIS CLUB TØNSBERGS 40ÅRS JUBILEUM PÅ MORGEDAL HOTELL 6.-8. NOVEMBER 2009 Velkommen til fjellheimen, til Morgedal med skisportens vugge! Vårt 35 års jubileum

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg

Kiwanis Club Tønsberg Kiwanis Club Tønsberg Årsmelding 2005-2006 V / klubbsekretær Øivind Tjøm PRESIDENTEN HILSER: MEDLEMMENE: Kjære medlemmer! Vi har vært gjennom et spennende år med mange utfordringer. Da vi på høsten kk

Detaljer

35 år. Kiwanis Club Tønsberg 1969-2004

35 år. Kiwanis Club Tønsberg 1969-2004 2004 35 år Kiwanis Club Tønsberg 1969-2004 0 KIWANIS CLUB TØNSBERG 35 ÅR. Ved vårt 25 års jubileum ble det utgitt en fyldig beretning i tekst og bilder for hele perioden fra starten i 1969. Nå ved 35 års

Detaljer

Årsmøte 28. september 2015 Kiwanis Club Tønsberg 2014-2015

Årsmøte 28. september 2015 Kiwanis Club Tønsberg 2014-2015 Årsmøte 28. september 2015 Kiwanis Club Tønsberg 2014-2015 Innhold: Styrets årsrapport Styret Medlemsliste Komiteer Program Komiterapporter Gave til Frelsesarmeen Vedlegg: Regnskap 1 . ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning Utvalgsmedlemmer. Utvalget for 2015 har bestått av følgende personer:

Årsberetning Utvalgsmedlemmer. Utvalget for 2015 har bestått av følgende personer: Årsberetning 2015. 1.0 Utvalgsmedlemmer Utvalget for 2015 har bestått av følgende personer: Joachim Heidenstrøm, leder Erling Søyland, nestleder Øystein Bråten, sekretær Bjørn Erik Aster, kasserer Styremedlemmer:

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!!

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Dette blir et åpent møte hvor vi også har invitert bl.a. brukere ved Haslum Seniorsenter, soneleder, etc. Vi oppfordrer

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015 Kiwanisnytt Nr. 06 2014 2015 September 2015 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist September 2015! Vi

Detaljer

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Styret i Arendal Veterankorps 2012: Ai, ai captain! (Øystein) Kul type... (Roald) Et lite geni? (Pål) Formann: Roald Mentyjærvi Kasserer: Pål Nilsen Sekretær: Torunn

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. 21 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Årsmøte 2011 2010 1991

Årsmøte 2011 2010 1991 Årsmøte 2011 2010 Agenda Tilbakeblikk 2010 Styret 2010/ 2011 Årsregnskap 2010 Medlemsoversikt 2010 Aktiviteter 2011 SRVWK Treff 2011 Bugwald Klubbeffekter www.srvwk.com Tilbakeblikk 2010 Sør Rogaland VW

Detaljer