Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005."

Transkript

1 Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning V / Klubbsekretær Øivind Tjøm

2 Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen. Gravdahl fikk sin velfortjente takk for all hjelpen under våre dekkaksjoner. Kommende guvernør for distrikt Norden Erlend med sin Anne-Grethe.

3 Presidenten hilser: Kjære Kiwanisvenner. Med dette året bak oss, kan vi i Kiwanis Club Tønsberg, se tilbake på mer enn 35 års virksomhet i lokalsamfunnet. Jubileet ble markert med et vellykket arrangement på Oseberg gård takket være jubileumskomiteen, som besto av Per Garder og Rolf Rolfsen. Vi har også ved dette jubileet laget et jubileumshefte, som i grove trekk fikk frem hovedsakene i klubbens virksomhet. Heftet var utarbeidet av Øivind Tjøm (layout og bilder) og undertegnede ( tekst ). Ved jubileumsfesten hadde jeg gleden av å hedre fem medlemmer med Øien-medaljen. De var Ragnar Askum, Olav Tomas Moen, Gunnar A Nilsen, Gunnar Styrerud og Øivind Tjøm. Dette er medlemmer som gjennom mange år har gjort en hederlig innsats i klubben vår. For inneværende år har klubben gitt tilsagn til innkjøp av en ponni, for ridning for funksjonshemmede barn. Vi har også bevilget penger til innkjøp av en brygge for funksjonshemmede på Fjærholmen. Dette skal inngå i et pionerprosjekt med Tønsberg Seilforening og Norges Seilerforbund. Dette året har vi startet opp med en klubbavis. Øivind Tjøm og Øyvind Ottestad er redaksjonskomiteen. De to har gjort en meget god jobb, som har gledet meg og klubben. Et av mine mål for denne presidentperioden, var å styrke det interne klubbmiljøet. Klubbavisen har vært et meget godt bidrag til det indre liv i klubben. Videre ville jeg legge vekt på et godt møteprogram. Programkomiteen la vekt på å få en rød tråd igjennom hele året. Vi kalte programmet for Tønsberg hva nå. Til møtene har klubben benyttet seg av eksterne foredragsholdere og eksterne besøk, med bl.a. tur til Riggerloftet og Haugar Kunstmuseum. Medlemsmøtene har vært godt besøkt i år også. Det synes jeg er gledelig. Klubben har også i år fått noen nye medlemmer. Dette er et positivt tilskudd til klubben vår, og hjelper også til å holde gjennomsnittsalderen nede. Ved siste konvent fikk flere medlemmer av Kiwanis Club Tønsberg viktige tillitsverv: Erlend Sande Guvernør District Norden Jan Egil Larsen Distriktsekretær Per Wefling Regnskapsfører Statius Jansen Ansvarlig for Kep og Baltikum Kiwanis Club Tønsberg har nå startet arbeidet med planlegging for neste års konvent her i byen. En egen konventkomite er nedsatt med følgende medlemmer: Rolf R, Per G og Øivind T. For øvrig er det gledelig å kunne gå av som president i klubben, når vi dette året fortsatt har en meget god økonomi. En viktig suksessfaktor i klubben er våre trofaste medlemmer og våre respektive partnere. Jeg vil med dette takke våre respektive for god støtte gjennom hele året. Jeg er også takknemlig for det positive støtten jeg har fått fra resten av styret dette året. Knut Kværne 3

4 Medlemmer pr : Amundsen Askum Berge Klaus Rolf Ragnar Ola Christopersen Truls Djupvik Roar Bjørn Per Gunnar Arnt Ivar Johan Svein Svein Statius I. Oddmund Einar Knut Jan Egil Rune Tore Ulf Roar Olav Tomas Gunnar A. Øyvind Rolf Stig Jan Erik Erlend Gunnar Øivind Knut Henry Per Eivind Engø Erikstad Garder Hansen Hanssen Haugstad Hundstuen Håkonsen Jansen Karlsen Klinkenberg Kværne Larsen Larsen Larsen Mathisen Moen Nilsen Ottestad Rolfsen Rolfsen Røed Sande Styrerud Tjøm Vollane Wefling Peter Heiberg Wirsching Gul farge: Seniormedlemskap. Komiteer: Program: PR: Finans: Bjørn Erikstad, Øyvind Ottestad, Øivind Tjøm og Knut Kværne Ragnar Askum, Knut H. Vollane Per Wefling, Tore Ulf Larsen, Øivind Tjøm Kalender prod. Arnt Ivar Hansen, Per Garder, Per Wefling, Knut Kværne. Kalender salg Bingo: Dekkskift: SOS/HUM: Musikk: Ridning: Seiling: Vekst: Knut Vollane, Øyvind Ottestad, Klaus Rolf Amundsen, Gunnar Nilsen. Peter Wirsching, Ola Berge Statius Jansen, Per Garder, Jan Erik Røed Olav Tomas Moen, Roar Mathisen, Rune Larsen, Eivind Djupvik Tore Ulf Larsen, Ole Vidar Johansen Jan Erik Røed, Olav Tomas Moen Bjørn Erikstad, Svein Hundstuen, Øyvind Ottestad Statius Jansen, Bjørn Erikstad, Rune Larsen Hus/Fest/Trivsel: Ole Vidar Johansen, Gunnar Hansen, Johan Haugstad, Roar Engø Sommeravsl.: Ola Berge, Roar Engø Styret: President Visepresident Past President Sekretær Kasserer Regnsk.kontr. Styremedlem Regnskap Knut Kværne Øyvind Ottestad Olav Tomas Moen Øivind Tjøm Tore Ulf Larsen Øivind Tjøm Per Garder Knut H. Vollane Jan Erik Røed Roar Mathisen Per Wefling Konvent 2006: Rolf Rolfsen, Per Garder, Øivind Tjøm. Kiwanisfestivalen: Tore Ulf Larsen, Olav Tomas Moen, Øyvind Ottestad, Bjørn Erikstad, Ole Vidar Johansen, Johan Haugstad, Jan Erik Røed, Knut Kværne Redaksjonskomite: Øyvind Ottestad og Øivind Tjøm 4

5 Program: Det var lagt ned et stort arbeide i programmet for 2004 / Temaet var: Tønsberg, hva nå? På til sammen 8 møter ble medlemmene presentert for lokale størrelser som hver hadde ansvaret for viktige deler av vårt lokalmiljø. DATO PROGRAM 04.okt Styremøte 11.okt Åpent møte 18.okt Møte m/foredrag Tønsbergpakka 2 V/ Jørn Magdhal 22.okt Dekkskift 23.okt Dekkskift 25.okt Internt møte, arbeidsmøte pakking kalender. Utdeling kalender 01.nov Middagsmøte styremøte 08.nov Åpent møte 13.nov 35 års jubileums fest med damer. 22.nov Interklubbmøte, Jarlsberg Travbane 27.nov Eventuelt salg av restopplag av kalendere 29.nov Internt møte, arbeidsmøte oppsum. Kalendersalg. Ekstraordinert årsmøte. 06.des Middagsmøte, internt møte styremøte 13.des Juleavslutning m/god julemat 03.jan Middagsmøte styremøte 10.jan Arbeidsmøte 17.jan Møte m/foredrag Kaldnesbyen v/erik Carlsen 25.jan Fellesmøte med KC Blanca 31.jan Internt møte oppsumering kalendere 07.feb Middagsmøte styremøte 14.feb Torskeaften 21.feb Internt møte 28.feb Foredragsmøte. Kay Sudland, Berg fengsel. 07.mar Middagsmøte styremøte MRS kommer med forslag 14.mar Møte m/foredrag Islam i Vestfold v/rana 21.mar Internt møte

6 01.apr Dekkaksjon 02.apr Dekkskasjon 04.apr Middagsmøte styremøte 11.apr. Internt møte, bowling 18. Apr. Møte m/foredrag, Øystein Holt, krim i Vestfold. 25.apr Interklubbmøte Jarlsberg Trav.KC.Tgb.+Blanca 02.mai Valgmøte / styremøte 09.mai Visepresidentens møte 17.mai Enkel servering i lokalene våre for de som vil m/damer 23.mai Foredragsmøte / E. Sommer Kystkultursenteret m/damer 30.mai Internt møte 06.jun Middagsmøte / styremøte 07.jun Planleggingsmøte for påtroppende presidenter 13.jun Avslutning hos Ola og Rigmor m/damer 17.jun Båttur 28.jun Handikappgrilling på Fjærholmen / frivillig assitanse 15.aug Middagsmøte / styremøte 22.aug Foredragsmøte: Haugar museum, omvisning av Caroline Berg, m/damer 29.aug Internt møte 30.aug Divisjonsrådsmøte i Horten 05.sep Middagsmøte / styremøte 12.sep Komiteerapporter 19.sep Foredragsmøte: Vestfold frem til unionsoppløsning m/damer 26.sep Internt møte 30.sep Årsmøte m/damer 6

7 Styret: Komiterapporter Redaksjonen. Redaksjonen har startet opp med et månedlig nyhetsblad i klubben: CLUBnyheter. Det er til sammen utgitt 10 nummer à to A4 sider i farger. Bladet sendes alle medlemmer enten på e- post eller som vanlig post. I tillegg sendes det til Kiwanis-nytt og distriktet. PR : President, kasserer, visepresident og sekretær. Styret har hatt 11 møter og behandlet til sammen 78 saker fordelt på følgende temagrupper: Budsjett og regnskap. Program. Medlemmene. Klubblokalene. Humanitære saker. Saker fra / til distriktet. Kiwanisfestivalen Det er ført protokoll fra alle møtene. Protokollen er sendt alle i styret og i tillegg hengt opp i klubblokalet. I tillegg har styret arrangert.. medlemsmøter. Dette omfatter: 14 interne- / arbeidsmøter 8 møter med foredrag og damer 9 middagsmøter 4 interklubb møter / møter med KC Blanca årsmøte, ekstraordinert årsmøte, valgmøte, visepresidentens møte, arbeidsmøter, juleavslutning, sommeravslutning, bowling, med mer. Til sammen 42 møter. Tønsbergs Blad fotograferer når Johanssen får æresprisen. Vår viktigste kanal for PR ut mot allmenheten har i år som tidligere vært Tønsbergs Blad. Avisen er vanligvis meget imøtekommende og lager på henvendelser alltid noe stoff i forbindelse med våre dekkaksjoner, adventskalenderen, gaveoverrekkelser og årsmøter. Nærradioen har sendt snutter for dekkaksjoner. Næravisen for Nøtterøy og Tjøme Øyene som utkommer hver torsdag har bare vært interessert i å ta inn stoff hvis de kan komme før TB.

8 Finans: Komiteen har, sammen med regnskapsfører, utarbeidet og lagt frem regnskap og budsjett til behandling og vedtak på interne møter og på årsmøte og på ekstraordinært årsmøte. Ridning: Konvent 2006: Jan Erik sørge r for at rytterne får pølser. Roffe forhandler med ledelsen i hotell Klubben. Komiteen har hatt som oppgave å få konventet til i Tønsberg Dette ble utført på en måte som overbeviste distriktstyret. Vi fikk oppgaven i skarp konkuranse med fire Folloklubber. Vi har valgt å kalle det: Konvent Tunsberg. Byen under fjellet. Etter at vi fikk tilslaget, har komiteen arbeidet med de praktiske detaljer som: hotell, bespisning, teknisk arrangement, budsjetter med mer. For presentasjon utarbeidet vi, godt hjulpet av Camilla Sande, en presentasjonds video og en brosjyre. Begge deler ble lagt frem for deltakerne på konventet Vi er engasjert i Skauen Ridesenter i Stokke hvor vi har sponset med ponnien Kiwanis Stjerna. Den er mye benyttet til terapiridning for bevegelseshemmede. Det er senteret som står for driften av hesten. Klubben vår var med og arrangerte sesongavslutningen for året 2004 den 14. desember Likeså var vi med på sommeravslutningen den 14. juni Pølsefest med tilbehør for barna og ledsagere begge ganger. Skauen Ridesenter stilte 2 ponnier til disposisjon for Kiwanis Dagen på Jarlsberg den 20. august Imidlertid ble dette arrangementet avlyst fordi budsjettet gikk ut med et tap. Siden alle klubbene i Vestfold i så fall måtte dekke underskuddet i fellesskap ble løsningen altså en avlysning av det hele. Klubben vår har sponset rideutstyr til terapi ridning ved Skauen Ridesenter med kr ,-. Videre har klubben vedtatt ytterligere å sponse nok en ponni for terapi ridning med kr ,-. Skauen Ridesenter har i juni måned d.å. kjøpt en hest i Litauen for kr ,-, og 8

9 regningen for denne er etter avtale sendt til Kiwanis Club Tønsberg. Sylvi Solheim forteller at ponnien er veldig tillitsfull og barna er allerede i full gang med terapi ridning. Offisiell overrekkelse vil foregå i oktober måned. SOS/HUM Det har vært i størelsesorden kr. 200,- til kr ,-. De fleste søknadene som er avslått fra oss har vi ment at ligger utenfor vårt område eller har det vært en del ukonkrete opplysninger i søknadene. Noen har vi innhentet tilleggsopplysninger fra og det har ført til noen ganger at det ble bevilget midler. Seiling: Våre fadderbarn. Komiteen har hatt et meget ryddig samarbeid med klubbsekretæren. Det har alltid blitt sendt svarbrev til søkerne at søknaden er mottatt med informasjon om når søknaden vil bli behandlet. En meget ryddig ordning som viser for søkerne at søknaden blir behandlet på en seriøs måte. Vi har behandlet 33 søknader totalt. Det har vært søknader både fra private personer til foreninger, menigheter og lag av alle slag. Av de 33 søknadene vi har behandlet er det 13 søknader som har fått støtte fra oss. 9 Den nye brygga er testet og funnet i orden. Vi har til sammen hatt tre møter samt telefonkontakt. Vi har i denne perioden spesielt jobbet med ny brygge for funksjonshemmede på Fjærholmen. Vi utarbeidet en plan for hvordan vi så for oss brygga med mulighet for god adkomst for rullestol. Et av vilkåra var da at den måtte være meget stø. I samarbeid med Ørsta Brygger og Tønsberg Seilforening ble det utarbeidet en spesialbrygge med mulighet for mange hjelpemidler innstøpt. Planen ble forelagt vårt styre som bevilget opptil kr Den samme plan ble forelagt styret i Tønsberg Seilforening som så meget positivt på dette og vil dekke det overskytende kronebeløp. Det ble også satt av mer plass til brygga på seilforeningens område. Brygga er i dag på plass. Den er midlertidig montert og vil utover høsten bli ferdig stilt. Den vil få navnet Kiwanis Brygga. Skilt er bestilt. Total kostnad ca kr Brygga vil bli innvieet seinere i høst

10 hvor presse vil bli invitert. Den er allerede tatt i bruk for en slagpasient som på denne måten kom seg på båttur. Tror dette vil bli en fin PR for Kiwanis. Dekkaksjonen: Kalender produksjon: Det har ikke vært avholdt mange møter, da alle kjente sine oppgaver fra tidligere. Flere av medlemmene i klubben var behjelpelige blant annet til annonsesalg og med på å skaffe gevinster. En stor takk til disse. Vi hadde også i år problemer med den offentlige behandlingen av søknaden, nye krav og skjemaer samt ferieavikling førte til at vi fikk godkjenningen sent, men vi klarte allikevel å overholde leveringsfristen. Vi hadde stand på konventet i Sarpsborg som Øyvind Ottestad var ansvarlig for. Dette er med på å gjøre kalenderen bedre kjent blant klubbene. Også i år hadde vi 5 gevinster pr. dag, noe som har blitt godt mottatt. Totalt var det 22 av klubbene i Norge som solgte kalendere - vi nærmer oss hver tredje klubb. Det ble i 2004 solgt kalendere. Kalender salg: Sammen med russen delte vi ut overskuddet til Leger uten grenser og til Røde kors. Stas og Olav Tomas strever med å skifte dekk. Dekkaksjonen i fjor høst og i vår ble veldig godt besøkt med 68 på høsten og 108 i vår. Det er det beste resultatet vi har hatt. Vi sendte som vanlig ut brev til de kundene som vi har på liste og aveterte i avisen. Gravdahls auto som vi låner lokalene av sponset annonsene. Vi stilte mannsterke opp fredag og lørdag som vannlig, vi hadde hjelp av på fredagene an Sigurd Spæren og Arne?????, Bjørn ordnet med det. De fikk tilbud om torskeaften / juleavslutning hos oss, det virket som de satte pris på det. Vi hadde en del uhell med montering av hjulene i år, men vi erstattet og ryddet opp i det. Kundene ble tilbudt vafler og kaffe mens vi skiftet hjul, på høsten solgte vi også kalendere. Vi startet en uke tidligere i år og det ser ut som det var lurt. Komiteen takker for innsatsen som dere ga I årets aksjon og håper dere fortsatt står på, uten dere ingen aksjon. 10

11 Vekst: Vi begynte året ganske positivt med opptil tre forslag, og med ett resultat. Vi har ellers vært så heldige at vi har fått to nye medlemmer fra andre klubber, hvorav distriktsekretæren er en av dem. Det medfører at vi har både guvenør og distriktsekretær i vår klubb kommende år. I alt har det blitt en styrkelse på tre medlemmer, mens vi mistet ett medlem etter sommerferien. Det som går igjen i år som også tidligere, vi kommer med altfor få forslag på nye medlemmer. Undertegnede selv har arbeidet med to nye, men det er vanskelig å få nye mennesker til å delta i vårt gode arbeid. Kjære medlemmer tenk dere godt om, kanskje vi kan bli flinkere i kommende år. Musikk- og Kiwanisfestival: Planer om en Kiwanis Dag i samarbeide med Sidebygningen Teie Hovedgård I året som har gått har vi bevilget kr. 2038,- til musikkinstrumenter og utstyr til The Mondays. Et utvidet samarbeide er innledet med komiteene for Ridning og Seiling. Formål: Se på mulighetene for en KIWANIS Club/Sidebygningen - Handikap Festival Gruppa har hatt forberedende samtaler med representanter for Sidebygningen v/pål Fredriksen og Jan Heidenstrøm senest den 27/ Formålet med samtalene har vært å finne en plattform for en Aktivitets Dag for brukerne av Sidebygningen. Sidebygningen er svært interessert i rammen for opplegget og vil også være med på å godkjenne detaljer når tiden nærmer seg. Tid og Sted: Fastsatt dato for Dagen Torsdag den 1/ Arrangementet skal samtidig være en våravslutning for Sidebygningen. Sted: Fjærholmen Seilesenter med alle dens fasiliteter. Avtale og dato er booket med Seilforeningen v/bjørn Erikstad Fra ca. kl til ca Aktiviteter: - (foreløpig aktiviteter på planlegging) Ridning: Hester og utstyr leies inn fra Skauen Ridesete. Jan Erik Røed og Skauen Ridesenter har allerede gjort avtaler om dette. De som ønsker det skal få prøve Ridning som Terapi - med instruktører. Seiling: Tilgang til flere typer Båter; - Seiling, Kanoer, - samt STOR BÅT (v/geir Klevjer) - Foreløpige samtaler med Gunnar Bakke (Tlf: / ) - i Sjøspeiderne - som kan stille med solide Kanoer og instruktører. Musikk: The Mondays, Tirsdagsklubben samt evt. andre grupper fra andre steder i Vestfold får anledning til å vise seg fram. Idrett og Lek: Svampkasting, Tombola, Lotteri etc. tilrettelegges in den grad det blir tid for det. Idrett og Aktiviteter er Terapi Grilling (Team fra Sidebygningen tar seg av det praktiske) og servering v/kiwanis Pål: Billetter ved inngangen (a for eksempel kr. 50,-) - byttes i Mat fra Grillen? Dette for å skape en viss orden. Dans:Gruppa No Problem (v/jan Heidenstrøm) spiller opp til dans som avslutning. No Problems er utrolig populære blant alle på Sidebygningen. Dans og Bevegelse er Terapi. Pål Fredriksen - mener man kan forvente fra mennesker til en slik Vårfest. Han mener også at vi ikke bør presse for mange aktiviteter inn i tidsperspektivet. Publikummet vi har med å gjøre vil allikevel konsentrere seg mest om MAT

12 og DANS. Budsjett og Planlegging: Kiwanis Club Tønsberg skal utarbeide en plan og budsjett for det hele samt stå for de utgifter som påløper til Musikk, transport av personer og utstyr, mat og drikke etc. Alt skal skje i nært samarbeide med Pål Fredriksen og Jan Heidenstrøm. Sommeravslutning: Bingo: Vår vaktperiode i tiden ble som vanlig avviklet på en tilfredstillende måte. Dessverre viste det seg at årets arrangement gav noe mindre utbytte enn siste sesong. Ordinær generalforsamling ble avholdt på Midtløkken Bo- og Servicesenter Andelshavere 30 arrangement a kr. 800 = kr andel gjesteforeninger kr Til sammen kr pr. andelshaver. Hus / fest / trivsel: Som vanlig ble vi godt mottatt av Rigmor og Ola. Hovedregnskap: Fond: Budsjett: Regnskap: Drift Kr Kr Humanitært Kr Kr Sum: Kr Kr Drift: Etter vedtak i klubben gjøres nå regnskapet opp pr Dette er årsaken til at budsjettet ikke er brukt opp. En del poster som var med i budsjettet er ikke belastet regnskapet enda. Dette vil fremstå i balansen som kortsiktig gjeld. Humanitært: Den store kostnaden, Kiwanisfestivalen, ble utsatt til Videre har styret heller ikke måtte bruke av reserven som lå i budsjettet. Begge deler er overført neste års budsjett. En vellykket teatertur med nogot attåt. 12

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal.

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal. Kiwanisnytt Nr. 04 2014 2015 Juni 2015 Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Foto: Adnan Muhammad Mughal. 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Terje Kristian Th. Christensen Rådyrstien 5, 4950 Risør humanitar@kiwanis.no Komiteleder Tlf:+47 91 10 56 72 15/6 2015, Risør Årsrapport

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer