ÅRSBERETNING LOGO, WEB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING LOGO, WEB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLOGO JUSTERT LOGO, WEB 1

2 ÅRSBERETNING 2014 Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre og kan se tilbake på 48 års virksomhet. Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre. Stiftelsen har utdelt totalt ca kr 214 mill (nominelt) til de fastsatte formål gjennom årene og har utdelt Anders Jahres Kulturpris årlig siden REGNSKAP 2014 Årets nettoresultat fra virksomheten utgjorde kr 15 mill (kr 20,8 mill). Fjorårets tall står i parentes. Avkastning på totalkapital var 7,3 % (10,5 %). Etter fradrag av alle kostnader med kr 4,5 mill (kr 4 mill) er årsresultatet kr 10,4 mill (kr 16,8 mill). Driftskostnader minus Landstadsenteret og utdelingskostnader, utgjør 1,5% (1,4%) av totalkapitalen. Stiftelsens totalkapital er 208,9 mill (kr 203,5 mill). Det innebærer en netto formuesøkning på kr 5,4 mill (10,9), som utgjør 2,6% (5,5%), i forhold til i fjor etter at utdeling med kr 5,1 mill som utgjør 2,5% av gjennomsnittlig totalkapital, samt drifts- og utdelingskostnader med kr 4,5 mill er dekket. Årets resultat er disponert som følger: Til fond for fremtidig forhøyelse av grunnkapital kr Avsatt til utdeling 2015 kr Utdeling mindre enn tidligere avsetning kr Til stiftelsens frie kapital (Disposisjonsfond) kr Sum kr I 2014 beskjeftiget Stiftelsen 1 årsverk. Det er ikke registrert sykefravær. Stiftelsen ivaretar likestillingskravet. Virksomheten er av en slik art at det ytre miljø ikke påvirkes på en uheldig måte. Etter styrets oppfatning er grunnlaget for fortsatt drift til stede. Årsregnskap for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Videre er det styrets oppfatning at regnskap, noter og årsberetning gir et korrekt bilde av Stiftelsens virksomhet og stilling i ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

3 KAPITALFORVALTNING Styret har som mål å oppnå en langsiktig vekst i stiftelsens realkapital samtidig som utdelingene skal opprettholde realverdien. Avkastningen på totalkapitalen har variert fra år til år, de siste 3 år, 9 % annualisert. Det har gitt basis for en årlig utdeling som i gjennomsnitt har representert ca 2,5-3,5 av totalkapitalen i perioden. Av Stiftelsens verdier er ca 40 % (41) plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond, 9% (9) er plassert i eiendom og resten ca 51% (50) er plassert i bankinnskudd og rentebærende verdipapirer. Stiftelsen følger en forsiktig, men aktiv investeringspolitikk. Den største risiko for vår fremtidige formuesutvikling er knyttet til verdensøkonomien og utviklingen i børsmarkedene. Stiftelsestilsynet har i november 2014 gjennomført et rutinemessig overordnet tilsyn med gjennomgang av kontrollpunkter hos Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Stiftelsestilsynet har et løpende prosjekt «Tilsyn med de store» hvor målet er å bli kjent og samtidig undersøke om stiftelsen rent faktisk har etablert grunnleggende og nødvendige prosedyrer, som det fremgår av 7 i stiftelsesloven «føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsenes vedtekter og denne lov». Stiftelsestilsynet har vurdert vår Stiftelse og «kan ikke se at det foreligger åpenbare mangler verken ved organiseringen av stiftelsen, dens internkontroll eller kapitalforvaltning.» Haugar Vestfold Kunstmuseum, Kongeportrettutstilling Foto: Øystein Thorvaldsen ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

4 UTDELINGER Det ble i 2014 besluttet utdelt totalt kr (kr ). Totalt ble det besluttet å støtte i alt 118 (112) større og mindre gavesøknader innenfor humanitær, kulturell og sosial art i Norge med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Årets enkeltbidrag fra og med kr : Blues Factory kr Benkeprosjektet i Sandefjord kr Det Norske Akademis Store Ordbok, 4 årig prosjekt kr Foreningen Kulturelt Initiativ kr Haugar Vestfold Kunstmuseum «Kongeportretter» kr Oslo Kammermusikkfestival kr Stella Polaris kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon, 2-årig prosjekt kr Stiftelsen Nytt Osebergskip, Klåstadprosjektet kr Stiftelsen Sandefjord Kurbad kr Vestfold Symfoniorkester kr Stiftelsen Våle Prestegård, 2 årig prosjekt kr Tunsberg bispedømme, viderefordeling kr Ungdomssymfonikerne kr Vestfoldmuseene, Hvalfangstmuseet, 3 årig prosjekt kr Vestfold Røde Kors, viderefordeling kr Det Norske Akademis Store Ordbok Stiftelsen bidrar med kr pr år frem til og med 2017, som er sluttfinansieringen for å få den nasjonale digitale ordboken ferdig og publisert. Prosjektet er i samarbeid med flere stiftelser og Kulturdepartementet. Benkeprosjektet Ideen er å engasjere for eksempel utsatt ungdom til byens behov for fargelegging, individualitet og aktivisering. Unike, fargerike benker i mange utforminger produseres og dekoreres av for eksempel ungdom som har fallt ut av videregående, stoffmisbrukere, innvandrergrupper og funksjonshemmede, og i tillegg foreninger innen idrett og kultur. Benkene plasseres ut i Sandefjords sentrum og er en del av planlagt byutvikling. ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

5 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origo prosjektet i Tønsberg er et 3-årig prosjekt, som fikk sin start i 2013 med støtte fra AJHS. Målet for prosjektet er todelt, ivareta det diakonale samt utfordre menneskers iboende kunstneriske og kulturelle kompetanse i dialog med byens øvrige befolkning. Tunsberg bispedømme, viderefordeling AJHS har støttet diakonalt arbeid innenfor bispedømmet i mange år. Det inkluderer blant annet de årlige Jahre-kursene som Tunsberg bispedømme arrangerer for helsearbeidere innen ulike sektorer, som sjelden blir prioritert for en slik kompetanseheving. Det er 6 kurskvelder i løpet av høsten og som deltagerne deltar på i sin fritid. Antall deltagere er ca hver høst. Landstadsenteret for Kirke og Kultur Anders Jahres Humanitære Stiftelse eier eiendommen Landstadsenteret for Kirke og Kultur i Storgaten 20, inkludert gårdsplass, i sentrum av Sandefjord. Eiendommen ble kjøpt i 1994, totalrenovert og innviet 28. mai Eiendommen stilles til disposisjon for daglig bruk av Sandar og Sandefjord menigheter til beste for kirkelige, sosiale og kulturelle aktiviteter i området på årsbasis, vederlagsfritt og kostnadsfritt. Menighetene koordinerer også utlån til lag og foreningers møtevirksomhet innenfor sosial/humanitær og kulturell sektor. Stiftelsens styre anser kostnaden ved bruk av eiendommen som et bidrag (kr ) og en allmennyttig utdeling til beste for Sandefjord. Eiendommen er mer eller mindre i daglig bruk. Beregnet antall besøkende i året er ca personer. Stiftelsen benytter også eiendommen til eget behov. Haugar Vestfold Kunstmuseum Kongeportrettutstilling Andy Warhol: Kronprinsesse Sonja, 1982 Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design Foto: Jaques Lathion ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

6 Prisvinnere fra 2014, fra venstre: Vilhelm Christensen, Johanne Borthne, Kristin Jarmund, Kari Nissen Brodtkorb og Grete Sofie Borud Nybakken. Foto: Paal-André Schwital Anders Jahres Kulturpris I Stiftelsens vedtekter fremgår: Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv. Anders Jahres Kulturpris ble utdelt i Universitetets Aula i Oslo 4. september 2014 til arkitekten Kari Nissen Brodtkorb og arkitekten Kristin Jarmund med kr hver. Prisvinnerne i samråd med Prisutvalget, har utpekt henholdsvis ballettdanseren Grete Sofie Borud Nybakken og arkitektduoen Johanne Borthne og Vilhelm Christensen til å motta Anders Jahres pris for yngre kunstnere, med kr til hver. Prisutvalget gir følgende begrunnelse for tildelingen (sitat fra pressemeldingen): «Prisvinnerne hedres for sine gjennomførte og kunstnerisk følsomme bygg, og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen.» Kari Nissen Brodtkorb (72) er særlig kjent for sine mange og nyskapende boligprosjekter. Over en årrekke har de satt standard for hva som er mulig, både innenfor bygningsindustriens teknologiske standard, og økonomiens stramme rammer. Hun har vært konsekvent i sitt engasjement for krav om en god bostandard. Hennes bygg utmerker seg ved en helhetlig form og bevisste materialvalg. Nissen Brodtkorbs evne til å lese et sted, en situasjon eller en gitt forutsetning, gir hennes arkitektur en tydelighet som er både lesbar og forståelig. Hun fortolker modernismen slik den opprinnelig fremsto: arkitektur som et verktøy for å fremme menneskers livsvilkår og livskvalitet. ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

7 Blant hennes mest kjente byggverk er bolig- og næringskomplekset Stranden på Aker Brygge i Oslo (1990) for hvilket hun mottok Houens fonds diplom. Andre sentrale verk av Kari Nissen Brodtkorb er Lysaker Brygge, Centralhuset Gøteborg, Sørenga og Bystranda Terrasse i Kristiansand. Kristin Jarmunds (59) arbeider har høstet stor internasjonal oppmerksomhet. Dette ble manifestert ved hennes utnevnelse som æresmedlem i det amerikanske arkitektlauget (AIA) i Hun skaper en helhetlig arkitektur gjennom sin originale bruk av volumer og sine meget bevisste material og fargevalg. Byggene fremstår som både funksjonelle og poetiske på samme tid. Den menneskelige hverdagen tilføres nye verdier og opplevelser i hennes byggverk. De har i særlig grad bidratt til å løfte kvaliteten på skoler og utdanningssteder. Dette kommer spesielt til uttrykk i bygg som Westerdals School of Communication eller Råholt og Gjerdrum ungdomskoler. Nydalen T-banestasjon har løftet opplevelsen til reisende og det norske ambassadebygget i Kathmandu har forsterket forbindelsen mellom Norge og Nepal. På denne måten blir hennes arkitektur viktig i den samfunnsmessige utviklingen utover, men aldri i motsetning til, den estetiske opplevelsen. Om vinnerne av Anders Jahres pris for yngre kunstnere 2014 Johanne Borthne (36) og Vilhelm Christensen (30) i arkitektselskapet Superunion har blant annet jobbet med Kanye West og har vunnet en rekke arkitektkonkurranser, eksempelvis for nye Asker Torg og Ruten i Sandnes i samarbeid med Space Group. I 2012 ble deres kontor nominert til Norsk Forms pris for unge arkitekter og Iakov Chernikhov International Prize. Nylig ble deres arkitektkontor også inkludert på det ledende design- og livsstilsmagasinet Wallpapers liste over de 20 mest talentfulle arkitektkontorene i verden, som det eneste fra Skandinavia. Grete Sofie Borud Nybakken (22) er fremadstormende danser i Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett. Hun har vært et talent å regne med helt fra barnsben av. Allerede som 16-åring ble hun antatt til Royal Ballet School i London hvor hun senere fullførte sin utdannelse. Etter dette har hun hatt prestisjefulle roller i Nøtteknekkeren og Alan Øyens Petrusjka, og til høsten danser hun i Ibsens Gjengangere på Operaens hovedscene. Prisutvalget for utdeling av Anders Jahres Kulturpris Styret oppnevner prisutvalget. Prisutvalget for 2014 har hatt følgende sammensetning: Åse Kleveland, leder Bentein Baardson Svein Aaser Kjetil Trædal Thorsen Svein Olav Hoff ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

8 UTVIKLING ETTER ÅRSSKIFTET Stiftelsens totalkapital, inkludert urealiserte verdier på verdipapirer, er ca. kr 213,6 mill. pr , som er en økning av kapitalen på 2,2% etter kostnader, hittil i år. Det er avsatt kr 6,5 mill til utdeling i 2015, inkludert Anders Jahres Kulturpris og forberedelse til Stiftelsens 50 års jubileet i Etter årsskiftet fortsetter børsmarkedene hjemme og ute å være preget av politisk uro, lave oljepriser og lave renter som nærmer seg null. Det rammer oljenæringen her hjemme, men er positivt for mange bedrifter som ikke er i oljenæringen. Det forventes fortsatt global vekst. Ungdomssymfonikerne Begge foto: Lars Igesund ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

9 ORGANISASJON Styret Styret har pr følgende sammensetning: Svein Aaser, styreleder Ellen Gjerpe Hansen, nestleder Herbjørn Hansson Åse Kleveland Bentein Baardson Odd Gleditsch d.y. Administrasjon Anne-Merethe Lie Solberg er direktør for Stiftelsen. Stiftelsen revideres av Deloitte AS. Stiftelsen er medlem av Stiftelsesforeningen og var en av initiativtakerne og bidragsyterne til opprettelsen i Sandefjord, 16. mars 2015 Svein Aaser Styreleder Ellen Gjerpe Hansen Herbjørn Hansson Åse Kleveland Bentein Baardson Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Odd Gleditsch d.y. Styremedlem Anne-Merethe Lie Solberg Direktør ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

10 ÅRSREGNSKAP 2014 RESULTAT Note Inntekter Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst/tap verdipapirer ved realisasjon Netto endring urealisert kursgevinst/tap Sum nettoresultat investeringer Kostnader Note 2 Lønn og personalkostnader Honorar og prosjektkostnader Drift og vedlikehold, Storgaten 20, Landstadsenteret Note 3 Administrasjonskostnader Sum totale kostnader Finanskostnader - - Årsresultat Anvendelse av årsresultat Til fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen Avsatt til utdeling Utdeling utover/-mindre enn årets avsetning Fra/til annen egenkapital Sum BALANSE Eiendeler Anleggsmidler Note 4 Note 5 Varige anleggsmidler Storgaten 20, Sandefjord, bygning Landstadsenteret Storgaten 20 tomter, grunnarbeid Inventar, Landstadsenteret Sum varige anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i eiendom Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer Note 6 Verdipapirer Markedsbaserte aksjer Aksjefond Markedsbaserte obligasjoner/fond Sum verdipapirer ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

11 Note 7/8 Bank, kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler Note 1 Note 8 Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen Annen egenkapital Til utdeling Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Påløpne kostnader Note 9 Pågående prosjekter under utdeling Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord Svein Aaser Styreleder Ellen Gjerpe Hansen Herbjørn Hansson Åse Kleveland Bentein Baardson Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Odd Gleditsch d.y. Styremedlem Anne-Merethe Lie Solberg Direktør ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

12 Noter til årsoppgjør 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld og forpliktelser som forfaller innen 1 år er oppført som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Verdipapirer i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Markedsbaserte verdipapirer er regnskapsført til markedsverdi pr Fordringer oppføres til pålydende. Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet. Note 2 Lønn og godtgjørelse Lønnskostnad Lønn og annen godtgjørelse Styrehonorar Prisutvalg Arbeidsgiveravgift Sum Antall årsverk er 1. Direktør har mottatt kr i lønn og kr i andre skattepliktige godtgjørelser. I 2014 er det utbetalt kr i styrehonorar. Det er utbetalt kr i godtgjørelse til prisutvalg. Stiftelsen er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene. Note 3 Administrasjonskostnader Revisjonshonorar for 2014 er kostnadsført med kr inkludert mva. Note 4 Varige anleggsmidler Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur Bygg Tomter Kunst Inventar Sum Kostpris Overført utdeling 1999 og tidligere Avskrivning Årets tilgang 0 Bokført verdi Årets avskrivning 0 Forsikringsverdi ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

13 Drift og vedlikehold Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur Landstadsenteret for Kirke og Kultur er oppført med drift og vedlikeholdskostnad på kr Eiendommen lånes vederlagsfritt ut til Sandar og Sandefjord menigheter for lag og foreningers møtevirksomhet innenfor sosialt/humanitært og kulturell sektor for ett år av gangen. Antall besøkende i året er stabilt ca personer. Styret anser kostnaden ved bruk av eiendommen kr , som en almennyttig utdeling til beste for Sandefjord. Eiendommen er mer eller mindre i daglig bruk. Eiendommen benyttes også til noe møtevirksomhet for Stiftelsen. Note 5 Finansielle anleggsmidler Kostpris Aksjer Antall aksjer Eierandel NOK Midtåsen AS, Sandefjord ,8 % Drengsrudhagen AS, Asker ,0 % Nydalen Kontorbygg AS, Oslo ,75 % Nydalen Kontorbygg II AS, Oslo ,00 % Hoffsveien Kontorbygg AS, Oslo ,00 % Sum Note 6 Verdipapirer Kostpris Markedsverdi Urealisert Markedsbaserte aksjer i portefølje NOK bokført NOK NOK Norske aksjer Utenlandske aksjer Sum handelsportefølje Kostpris Markedsverdi Urealisert Markedsbaserte aksjefond NOK bokført NOK NOK Aksjefond/eiendomsfond Sum aksjefond Kostpris Markedsverdi Urealisert Obligasjoner bokført Markedsbaserte obligasjoner/fond Sum obligasjoner/fond Note 7 Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler og står på egen konto. ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

14 Note 8 Egenkapital Fremtidig fond til forhøyelse Annen Grunnkapital av grunnkapital egenkapital Utdeling Egenkapital Saldo Årets resultat Utdeling Saldo Økning/reduksjon pr Annen egenkapital er fri egenkapital (tidligere kalt disposisjonsfond). Note 9 Pågående prosjekter under utdeling Prosjekter, som er vedtatt å støtte, som eksempelvis pågår over flere år før ferdigstillelse, mottar delutbetalinger etter progresjon eller som venter på oppstart. Svelvik Frivilligsentral Ungdomsskolens valgfag «innsats for andre» gir bl a eldre dataopplæring. ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

15 ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

16 ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

17 Utdeling 2014 Kategorier (fjorårets tall i parentes) Pensjonistforeninger etc og sykdomsgrupper 71 (74) lag og foreninger kr Sosial/humanitære institusjoner til viderefordeling 2 (1) institusjoner kr Kultur og sosialprosjekter, 30 (36) institusjoner, foreninger etc kr Kultur og sosialprosjekter, 4 (3) institusjoner, 2 3 årig kr Anders Jahres Kulturpris Sum total ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING

18 Anders Jahres Humanitære Stiftelse Postboks 440 Sentrum 3201 Sandefjord Telefon: E-post:

ÅRSBERETNING ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE

ÅRSBERETNING ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE ÅRSBERETNING 2013 ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE 1 ÅRSBERETNING 2013 Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre og kan se tilbake på 47 års

Detaljer

ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE

ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE Årsberetning 2011 ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE 1 Årsberetning 2011 Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre, og kan se tilbake på 45 års

Detaljer

Årsberetning 2010. Fotograf: Harry Wahlvåg

Årsberetning 2010. Fotograf: Harry Wahlvåg Årsberetning 2010 Fotograf: Harry Wahlvåg Innhold Om Stiftelsen UNI 3 Styrets beretning 4 Skadevernprisen 2010 12 Erkjentlighetsprisen 2010 13 Stiftelsens avkastning 15 Regnskap 2010 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår Årsrapport 2014 Touch of Dance 5. driftsår Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen. I evighetens perspektiv SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal disponerer store verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2006

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2006 2006 INNHOLD: INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 6 Kursen er satt Side 8 Funk Side 12 Styrets årsberetning Side 15 Resultatregnskap Side 16 Balanse Side 18 Kontantstrømanalyse Side 19 Noter Side 28 Revisjonsberetning

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsrapport 2013 Styrets beretning 2013 ETABLERINGEN SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og Gran

Detaljer

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 INNHOLD INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 7 Fem år, og veien videre Side 9 NorgesFilm AS Side 11 Cultiva Ekspress Side 13 Kilden Side 15 Agder Kunstnersenter Side 17 Sørlandets

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2011. 2. driftsår

Årsrapport 2011. 2. driftsår Årsrapport 2011 2. driftsår Ringerike Ishockeyklubb Sparebankstiftelsen har evighetens perspektiv! Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige!

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Årsrapport 2014 Vi utløser gode krefter Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og allmennyttig stiftelse. Stiftelsen er en langsiktig eier i DNB og bruker overskuddet til samfunnets nytte. «Vi utløser

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Fotograf: Nina Sæther

ÅRSBERETNING 2011. Fotograf: Nina Sæther ÅRSBERETNING 2011 Fotograf: Nina Sæther Innhold Hvem er vi? 4 Stiftelsens bevilgninger 6 Skadevernprisen 2011 18 Erkjentlighetsprisen 2011 19 Stiftelsens avkastning 21 Regnskap 2011 25 Revisjonsberetning

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013. 4. driftsår

Årsrapport 2013. 4. driftsår Årsrapport 2013 4. driftsår Turvei på Hovsenga Visjon: Vi skal bidra til positiv utvikling av ringerikssamfunnet Verdier: Vi er samfunnsbyggende og langsiktige! Et godt år for sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer