Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum"

Transkript

1 Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplan: september Arkitekturvandring 12. mai- 30. september Arkitektonisk utopi- verk fra Jack Helgesens samling 22. september- 31. desember PUSHWAGNER 13. oktober- 31. desember Bente Stokke- Navigasjon Permanent samling Munch by Warhol- ny fløy Formidlingstilbud: Museet tilbyr gratis omvisning til Vestfolds grunnskoler, barnehager, videregående skoler og høgskoler. Museet samarbeider med Den kulturelle skolesekken, men tilbudet gjelder også klasser som besøker museet på eget initiativ. Omvisning Varighet: 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere. Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne. Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanen til de ulike trinnene. Omvisning med verksted: Varighet: 1t 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere. Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne. Besøket består av en 45 minutters dialogbasert omvisning i museets aktuelle utstillinger, samt et opphold i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å uttrykke seg praktisk

2 gjennom et verkstedsarbeid som er basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes opp mot tematikk, teknikk og materialer i den aktuelle utstillingen. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging. Bestilling: Bestilling per telefon: , mandag fredag. Tidspunkt: , , Museet praktiserer faste tider, men gir rom for små forskyvninger. Spørsmål rettes til: tlf: Ida Sannes Hansen, tlf , e-post: Caroline Berg, tlf , e-post: Mari Ravler Johansen. tlf , e-post:

3 Arkitektoner 16.mai 30. september 2012 Utstillingen Arkitektonisk Utopia tematiserer hvordan tre internasjonalt profilerte samtidskunstnere på høyst ulike måter problematiserer forholdet mellom mennesket og dets arkitektoniske omgivelser. Syriske Diana Al-Hadid har fått et internasjonalt gjennombrudd med sine spektakulære skulpturer som tar opp i seg arkitektoniske strukturer som tårn, søyler, labyrinter og orgelpiper. Den organiske leken med arkitektoniske elementer får et utopisk tilsnitt i assimileringen av østlige og vestlige kulturtradisjoner, samt referansene til Sience fiction og romfart. Knut Åsdam er en av Norges fremste internasjonale billedkunstnere. Et vesentlig tema i hans arbeider er en undersøkelse av grensen mellom subjektet og dets arkitektoniske omgivelser. Hans filmer, installasjoner og fotografier problematiserer hvordan urbane strukturer ikke bare påvirker subjektets personlighet, men er konstituerende for menneskets psykofysiologiske tilstand, handlinger og bevegelser. Dominik Lejman er en av Polens fremste samtidskunstnere. Lejman arbeider med videoprojeksjoner på maleri, såkalte ekstallasjoner og monumentale videoprojeksjoner på arkitektur i det offentlige rom. I Breathing Cathedral (2000) lyser videoprojeksjonen av et gotisk hvelvtak på maleriets billedflate. Projektoren skaper ørsmå bevegelser slik at maleriet får en forflytning og en tidsdimensjon. Utstillingen er kuratert av Tone Lyngstad Nyaas med utgangspunkt i Jack Helgesens samling, og er et samarbeid med Vigelandsmuseet og Vestfossen kunstlaboratorium Diana Al- Hadid, A mesure of Adriane`s love (2007)

4 Arkitekturvandring- En by i endring september Tønsberg - en by i endring består av en byvandring etterfulgt av et arkitekturverksted på Haugar Kunstmuseum. Målsetning er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer: Ulike arkitektoniske stilarter og hvordan de gjenspeiles i Tønsbergs arkitektur. Lokalhistorie, arkitektur og byens identitet. Moderne arkitektur. Materialer, form og funksjon. Rommets betydning, bakgårder, torg og grønne lunger Arkitektur/skulptur i det offentlige rom. Hvem bestemmer? Hvordan forvaltes det offentlige rom? Endringer i infrastruktur og byplanlegging. Bygningsvern, rivning eller gjenbruk? Eksempler på gjenbruk av historisk arkitektur. Verksted En stor modell av Tønsbergs topografi med byens to høyder og sjøen, men uten spor av sivilisasjon er utgangspunktet i verkstedet. Elevene får konkrete oppgaver som enten er å lage en modell av et offentlig bygg i form av en skole, rådhus, museum eller boliger, parkanlegg, veinett og butikker. Omvisningene starter på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Vandringen vil foregå utendørs og vare ca tre kvarter. Elever og lærere bør kle seg etter været. Vi vil anbefale skolene å sette av to timer på omvisning med verksted.

5 Pushwagner 22. september- 31. desember 2012 Som første museum i Norge presenterer Haugar en retrospektiv av Hariton Pushwagner (navnet er sammensatt av Hare Krishna og det tyske ordet for handlevogn). Pushwagner er kunstnernavnet til Terje Brofos (1940), og hans offentlige og lekne persona er også en del av hans kunstneriske uttrykk. Pushwagner mottok prisen for beste utstiller på Høstutstillingen 2008,og fikk stor anerkjennelse på kunstbiennalene i Berlin og Sydney samme år. Haugar presenterer hovedsakelig Pushwagners verk fra og 80 tallet, en periode som karakteriseres av veldig detaljerte malerier av krigsmaskiner og mennesker fanget i fabrikklignende strukturer. Utstillingen er den første internasjonale lanseringen av Pushwagners tre hovedverk: Soft City , Family of Man 1980 og Apokalypse Frieze , samt en presentasjon tegninger og reisedagbøker som ikke har vært offentliggjort tidligere. En sentral tematikk i Pushwagners kunst er en kritikk av det moderne samfunnets samlebåndstilværelse. Vi ser store mengder mennesker som etteraper hverandre i standardiserte liv og handlinger, fra å kjøre bil, jobbe i enorme kontorlandskap til å bevege seg i uendelige trapper og ganger i et teknokratisk mareritt. Dette er tydelig i Pushwagners verk Soft City som ble påbegynt i 1969 sammen med Axel Jensen, og avsluttet i 1975/76 da Pushwagner bodde i London. Denne utstillingen åpner i Gallery KM i Milton Keynes i England og skal etter Haugar vandre videre til Museum Boijmans i Rotterdam.

6 Bente Stokke 13. oktober- 31. desember 2012 Året avsluttes med en helt unik utstilling hvor samtidskunstneren Bente Stokke (f.1952) går i dialog med Haugars bygning og historie. Stokke er kjent for sine monumentale installasjoner med forbrenningsaske hvor skipets form symboliserer reise og overgangen mellom liv og død. Parallelt med skipets universelle betydning som grav inneholder kunstnerens anvendelse av forbrenningsaske også et sivilisasjonskritisk perspektiv, da asken helt konkret er pulveriserte rester av samfunnets avfall. Bente Stokke eksperimenterer med et utvidet verk/skulpturbegrep der tid og rom er sentrale temaer. Hun visualiserer sine ideer ved bruk av en arkeologisk og arkivbasert fremgangsmåte. Hennes konseptuelle arbeider er inspirert av kunstnere som Joseph Beuys, Eva Hesse og Arte Povera bevegelsen i Italia. Stokke var Norges representant på Veneziabiennalen i 1993 og i 2004 ble det laget en film om hennes monumentale installasjon QUERNEREN, som hun utarbeidet i regi av nasjonalmuseet i Kværner-hallen i Lodalen. Formen med en lengde på 55 m påminte om et velvet skip som reiste seg opp fra gulvflaten likt en dynamisk urkraft. Det stedspesifikke utmerker seg i kunstnerens utstillingsprosjekt på Haugar, hvor hun har forsket i bygningens historie som sjømannskole. Men utstillingen peker også ut av bygningen og bort til de to store gravhaugene ved inngangspartiet til Haugar. Hun skal samarbeide med Fylkeskommunens leder for kultur, arkeologen Terje Gansum, som foretar en både arkeologisk og kunstnerisk utforskning av en av gravhaugene. Utstillingen vil inneholde askeforekomster fra utgravingen på Haugar, tegninger, trykk, fotografi, video, skulptur og installasjoner.

7 Munch by Warhol Sommeren 2012 utvider Haugar sine utstillingsarealer med Sparebankstiftelsens fløy, hvor popkunstneren Andy Warhols serie After Munch vil bli permanent presentert. Enkelte av verkene ble vist i fjor sommer, men denne utstillingen presenterer også nyinnkjøpte malerier. Dette blir dermed verdens største samling av denne serien, og det eneste sted hvor den kan oppleves daglig. Senhøstes 1982 arrangerte en norsk gallerist i New York en utstilling med over 100 arbeider av Munch. Andy Warhol, som holdt den norske kunstneren for å være en av de fire største gjennom alle tider, besøkte galleriet flere ganger i uken og lot seg til slutt overbevise om at han måtte lage nye og moderniserte utgaver av Munchs bilder, slik han tidligere i sin karriere hadde gjort med Leonardo og en del andre store mestere. Berømmelse og dagsaktualitet var viktig for Warhol. Han ønsket å lage kunstverk som alle kunne kjenne igjen og ha et forhold til. Man kan hevde at Munchs Skrik er like gjenkjennelig og berømt som filmstjernen Marilyn Monroe. Munch by Warhol kan derfor sees som en undersøkelse av statusen Munchs kunst har i vår samtid.

8 Verkstedsaktiviteter høst mai 30. september: Arkitektoner- Jack Helgesens kunstsamling Denne utstillingen viser flere kunstnere som med ulike virkemidler, materialer og uttrykk er opptatt av hvordan vi som mennesker skaper, bruker og innordner oss etter arkitekturen. Med temaer som identitet i relasjon med det urbane rom, har kunstnerne tatt utgangspunkt i byggetradisjoner fra det utopiske til mer kjente byggverk vi omgir oss med. Vi tilbyr et verksted inspirert av Diana Al-Hadids fantastiske installasjoner. Elevene fabuler omkring temaet; Hva kan arkitektur være og hva kan det formidle? Ved å bruke mange forskjellige typer materialer som tre, papp, plast, metall, tekstil, gips og hønsenetting skal de selv få lage store konstruksjoner som til slutt ender opp som en stor arkitektonisk inspirert skulptur! Dette verkstedet krever litt tid, og skal derfor være et samarbeidsprosjekt som flere klasser kan være involvert i. 22.september 31.desember: PUSHWAGNER Med inspirasjon fra Pushwagners fargesterke, detaljrike og egenartede tegnestil som kan minne om tegneserier, ønsker vi denne gangen og nettopp arbeide med tegneserie som uttrykk. Pushwagner er en norsk pop-art kunstner med et skarpt blikk på vår sivilisasjon. Han

9 bruker kunsten til å fortelle om historier fra vår egen tid og dystre fremtidsvisjoner. Vi vil ta opp temaer som perspektiv, fargebruk, hvordan man kan lage enkle strektegninger og metoder for å formidle en historie slik at elevene selv kan lage sin egen tegneserie. Vi ser også på andre tegneserier og deres visuelle utrykk. 13.oktober 31. desember: Bente Stokke- Navigasjon I samarbeid med kunstneren Bente Stokke har vi utarbeidet et verksted som knytter seg sterkt opp til hvordan kunstneren selv arbeider. Hun skal utforske gravhaugene ved Haugar som utgangspunkt for sine konseptuelle arbeider. Stokke vil med ulike materialer og teknikker bruke bl.a. askeforekomster for å lage sine kunstverk. Vi skal også arbeide som kunstarkeologer i verkstedet! Elevene får utdelt en liten bit av for eksempel jern, tre, stoff som skal være inspirasjon for å utarbeide et forslag om hva denne lille biten en gang kunne vært en større del av. I dette verkstedet er vi så heldige og arbeide tett sammen med kunstneren i en periode, for nært å knytte det opp til hennes tanker omkring arbeidsmetoder og selv få være med og kikke på utgravingene som vil foregå på utsiden.

10 Munch by Warhol Edvard Munch er en verdensberømt kunstner, og kanskje aller mest kjent for sitt maleri Skrik. Den amerikanske popkunstneren Andy Warhol var fan av Munchs kunst, og laget flere fargerike varianter av blant annet Skrik i serien After Munch (1983-4). Både Munch og Warhol eksperimenterte med grafisk kunst som tresnitt og silketrykk. Inspirert av Munch og Warhol, lager vi et trykk med mosegummi av Skrik i vår favorittfarger!

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015. KODE 2: Skiftende utstillinger

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Marit Laland. Edvard Munch i Kragerø. Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Marit Laland. Edvard Munch i Kragerø. Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Marit Laland Edvard Munch i Kragerø Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 Lærerveiledning for grunntrinnet Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Marianne Heske - tour Retour Vi ønsker

Detaljer

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n UiA KH3 fordypningsoppgave høst 2008 1 K H 2 0 0 K u n s t o g h å n d v e r k 3 H e n r i e t t e A l e s t r ø m Henriette Alestrøm, Student,KH3- fordypningsoppgave Høsten 2008 Universitetet i agder

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN

PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN S k i e n 2 0 0 5-2 0 0 6 www.rottejomfruen.no Foto:Tom Riis Fotomontasje:GSN PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN S k i e n 2 0 0 5-2 0 0 6 Et utsmykningsarbeid av billedkunstner Marit Benthe

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Arkitektur i skolen av alf howlid

Arkitektur i skolen av alf howlid Arkitektur i skolen av alf howlid Det er nytt at barn skal lære om arkitektur. Derfor har det som finnes av god arkitekturformidling for det aller meste vært rettet mot voksne. En mulighet til å nå barna

Detaljer

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Norge er et lite land i verden Statsminister Lars Korvald, 1973 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Kunstutvalgets sammensetning... 4 3. Kunstutvalgets

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 Jeg hilser dere fra Reggio Emilia i full vinterdrakt! Nylig hjemkommet med 15 cm snø i gatene og på torgene i Reggio, og i møte med 1200 deltakere fra hele verden på konferansen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom

Detaljer

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009

FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 FOTO: MONICA MARCELLA FRA HYDROGENFABRIKKEN 2009 side 4. 1.1. Prosjektets ide og mål 1.2. Finansiering og samarbeidspartnere 1.3. Organisering 1.4. Gjennomføring 1.5. Resultatene side 6 2.1. Øra Industripark

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken RAPPORT: Fra fjøs til forskningspark Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken Utstillingen: Et liv i lys og is Prosjektleder: Gerd Johanne Valen Referansegruppe: Eva Fuglei, Jørgen

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer