Håper universitetene sitter med nøkkelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håper universitetene sitter med nøkkelen"

Transkript

1 Page 1 of 6 Island etter finanskrisen: Håper universitetene sitter med nøkkelen Blikket mot Alltinget: Uvant med offentlige demonstrasjoner, har islendingene kommet i en ny politisk trassalder etter finanskrisen rammet øya. Også universitetssektoren er i en vanskelig situasjon, men det er først og fremst vanlige reykjavikinger som har klatret opp på barrikadene. Foto: Tor H. Monsen REYKJAVIK: Islandske politikere håper nøkkelen ut av finansuføret ligger hos universitetene. Derfor skjermes utdanningssektoren for de verste budsjettkuttene, men etter tre år med nedgang er smertegrensen allikevel nådd, i følge rektor Kristin Ingolfsdottir ved Universitetet på Island. Tor H. Monsen Tlf: Publisert: kl. 06:00 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 legger opp til et gjennomsnittlig kutt for alle universitetene på åtte prosent. Dette kommer i tillegg til betydelige nedskjæringer årlig siden Vi er forpliktet til å ta imot studenter så lenge vi har forutsetningene for det. Vi føler at vi nå har nådd smertegrensen.

2 Page 2 of 6 finanskrisen rammet Island i Samtidig har regjeringen forsøkt å skjerme utdanningssektoren gjennom den pågående krisen. Kristin Ingolfsdottir, rektor Sitter med nøkkelen - Siden 2009 har statsbudsjettet krympet med rundt tyve prosent, mens universitetene har sluppet unna med femten prosen, og utdanning ellers med ti prosent, opplyser minister for utdanning, forskning og kultur Katrin Jakobsdottir til Universitetsavisa. Det er hun som skal rettferdiggjøre overfor velgerne hvorfor universiteter skal slippe billigere unna den finansielle askeskyen enn for eksempel helse og velferdstjenester. Det er en utbredt oppfatning også på den politiske siden om at universitetene gjennom sin utdanningsvirksomhet og innovasjon sitter med nøkkelen for hvordan Island skal komme seg ut av uføret på noe lengre sikt. Tanken er å kutte noe mindre på disse områdene. Derfor har regjeringen opprettet et innovasjonsfond. I en tid hvor det nedskjæres på nær sagt alt, får fondet stå urørt i regjeringens forslag. Trommer til ingen nytte De islandske protestene i kjølvannet av finanskrisen har for lengst fått tilnavnet kasserollerevolusjonen. Protestene utenfor Alltinget har vært mange, lange og hørbare. Denne torsdagen tidlig i november trommes det på tomme oljefat - til liten nytte. Etter fire stive timer har fremdeles ingen politikere kommet ut for å møte demonstrantene. Universitetssektoren får sin del av kuttene, men det ligger ikke for professorene å rebellere i gatene for å bringe universitetenes vanskelige situasjon opp på politisk dagsorden. - Jeg så en kollega blant demonstrantene på TV en gang, forteller leder av Professorforbundet på Island, Gisli Mar Gislason. - Vi er nok for høflige folk til å demonstrere. Det må være opp til hvert enkelt medlem hvordan de velger å forholde seg. Professorforbundet vil ikke ta initiativ til å gå ut i gatene, sier biologiprofessoren. LES OGSÅ: Islandske universiteter på bristepunktet (http://www.universitetsavisa.no/politikk/article7047.ece) Fra skald til innovatør Island har liten erfaring i nyere tid med politisk protest i gatene. Demonstrantene utenfor Alltinget venter forgjeves. Det kan se ut som om også politikerne er i villrede om hvordan de skal forholde seg til islendingenes nye trassalder.

3 Page 3 of 6 Under krisen har universitetene har under krisen blitt en strategisk brikke som skal hjelpe Island ut av finansuføret. Det har blitt litt mindre fokus på forskere som skalder og garantister for opprettholdelsen av islandsk språk, kultur og uavhengighet, og større forventninger til dem som innovatører og verdiskapere. Samtidig er de syv universitetene på Island en sosial institusjon som et alternativ til arbeidsledighet for unge islendinger. Fem av institusjonene ligger utenfor hovedstaden og fungerer også som distriktspolitiske symboler på at det er liv laga også utenfor Reykjavik. Studier og arbeidsledighet Island har lite erfaring med moderne arbeidsledighet. Siden krisen slo inn har ledighetstallene gått fra i praksis null til oppunder ti prosent. Verst stilt er ungdommen. I møte med økende arbeidsledighet har Universitetet på Island økt sin studentmasse med 20 prosent årlig de siste to årene - uten flere ansatte og med økende underfinansiering per student. Rektor Kristin Ingolfsdottir er villig til å strekke seg langt, men har også et ansvar for både ansatte og for studentene som allerede finnes her. - Som et offentlig universitet har vi en sosial rolle å fylle. Vi er forpliktet til å ta imot studenter så lenge vi har forutsetningene for det. Vi føler at vi nå har nådd smertegrensen. Dette er en diskusjon vi må ta med regjeringen. Skulle vi stenge portene, må regjeringen og samfunnet finne alternativer for dem som da blir stående utenfor, sier hun. Sosial kontrakt Skulle landets største universitet med over studenter i et land med innbyggere bestemme seg for å stenge portene, må regjeringen finne andre beskjeftigelser for de unge. Universitetenes sosiale kontrakt på kort sikt hjelper å holde ledighetstallene nede. Arbeidsledighet er ikke et alternativ, insisterer Ingolfsdottir. Regjeringens Katrin Jakobsdottir innrømmer at pågangen utenfor universitetsportene har vært voldsom. Men slett ikke alle som ønsker det, har fått plass. - Underfinansieringen tar vi svært alvorlig. Hvis den ikke bedrer seg til neste år, må vi ta studentopptaket til en ny vurdering, skriver hun i en epost. Skolepenger og egalitarisme Lik rett til utdanning er en annen bestanddel i kontrakten. Dagens inngangsbillett til høyere utdanning er knappe norske kroner på de statlige universitetene. - En økning av adgangsavgiften ville hjulpet oss mye. Vi har forsøkt å få politisk gehør for dette, men ikke lykkes, forteller rektor Kristin Ingolfsdottir ved Universitetet på Island.

4 Page 4 of 6 Nivået på denne avgiften er bestemt av regjeringen og nedfelt i lovs form. I statsbudsjettet for 2011 er avgiften fortsatt uendret. Vanskelig mulighet - Å høyne skolepengene er en mulighet vi har for å kompensere for redusert basisbevilgning, men det er en vanskelig mulighet. Det sier rektor ved det private Reykjavik universitet, Ari Kristinn Jonsson. Om Jonsson ikke lykkes med å redusere de foreslåtte kuttene på ni prosent for 2011, står han i teorien fritt til å foreta de bedriftsøkonomiske grepene han trenger. I dag koster et semester på lavere grad oppunder norske kroner i semesteret, en moderat sum i vestlig sammenheng. Men den høye graden av statlig basisfinansiering og islandsk egalitarisme, kan en økning være politisk vanskelig å gjennomføre. Statlige tilskudd er i dag mellom 55 og 60 prosent for Reykjavik universitet. Det kan endre seg til det private universitetets disfavør om Jonsson begynner å kreve amerikanske og britiske priser for islandske studenter. - Vi ønsker å holde skolepengene så lave som mulig, men samtidig ha nok midler til å kunne fungere. Vi ønsker å se på om det er rom for å øke skolepenger noe. - Lite trolig under denne regjeringen, antyder minister for utdanning, forskning og kultur Katrin Jakobsdottir. - Dette er vi skeptisk til. Studenter på Island har ingen støtte utover ordinære studielån til å dekke slike utgifter og disse er ikke videre sjenerøse. Det er vanskelig å være student på Island i dag, understreker hun. Dyre utenlandsstudier Finanskrisen har avdekket svakheter ved en annen islandsk særegenhet. Svekkelsen av den islandske kronen har gjort utenlandsstudier dramatisk dyrere. Som et lite land er Island avhengig av å ha muligheten for akademiske impulser. De siste årene har antallet utenlandsstudenter ligget på rundt kroner i året. Det er blitt kostbart, ikke bare for studentene, men også for staten: Stipend og studielån for utenlandske studier er ikke basert på en fast sum i islandske kroner, men fastsatt ut fra levekostnadene i studielandet. Islandske studenter blir dermed valutamessig i stor grad kompensert for kursfallet. Men den sure svien kommer når studielånet skal betales tilbake i islandske kroner. I mellomtiden tar staten regningen.

5 Page 5 of 6 Hvor mye av studielånet islendingene betaler tilbake, avhenger av deres inntekt. Jo lavere inntekt, jo mindre betaler islendingen tilbake til staten. En hyggelig sosial ordning, men dyr for en statskasse som allerede er milliarder i manko. Når man legger til en hyggelig rente under markedsnivå og statens omkostninger for å forvalte studielånsordningen, regner ministeriet for utdanning, forskning og kultur at staten taper rundt femti øre på hver krone den låner ut. Fusjoner og distriktspolitikk Island har syv universiteter på en befolkning på ca mennesker. Om lag en tredjedel bor i Reykjavik-området, som har de to klart største universitetene og fleste studentene. Universitetsstatusen ble frisluppet på 1990-tallet for tidligere høyskoler og profesjonsutdannelser. Regjeringen ser helst at institusjonene slår seg sammen, men er svært forsiktig med å presse fram spørsmålet. Økonomisk og organisatorisk er det mye å hente, men politisk mye å tape i distriktene om de tidligere profesjonsutdanningene blir underbruk styrt fra hovedstaden. Katrin Jakobsdottir har tatt initiativ til en komité som på nytt skal utrede universitetsstrukturen. Forhandlinger med tanke på sammenslåinger er blitt forsøkt tidligere, men har strandet - blant annet på grunn av motvilje fra de små universitetene. De store geografiske avstandene mellom campus er også en utfordring. Universitetsnett skal samle I gavn, om ikke i navn, vil de små universitetene bli sterkere koblet på storesøster i hovedstaden: Jakobsdottir kaller det framtidige samarbeidet mellom de fire statlige institusjonene for universitetsnettet. Studenter immatrikulert et sted kan samtidig ta eksamener på et av de tre andre universitetene. Hvor en forsker er ansatt, trenger ikke legge begrensninger på hvor han eller hun underviser. Men å beholde de geografiske plasseringene er viktig: - Ministeriet har understreket behovet for mer samarbeid mellom universitetene. Vi har i dag syv universiteter hvorav mange underviser samme fagområder. Her ser vi et potensial. Vi forsøker også å prioritere kvalitet fremfor kvantitet det er viktigere for oss med førsteklasses undervisning og forskning enn å spre ressursene på mange steder, mener Jakobsdottir, som understreker at målet er å opprettholde god standard på alle fire stedene. Hjørnestensuniversitet Rektor Kristin Ingolfsdottir er formann for komiteen. - Det er ingen tvil om at distriktspolitikk spiller en stor rolle. De små universitetene har gjort mye for lokalsamfunnene, og har derfor sterke støttespillere, lokalt og blant rikspolitikerne.

6 Page 6 of 6 I små lokalsamfunn på den islandske landsbygden teller hver eneste arbeidsplass. Selv et knøtteuniversitet kan være en hjørnesteinsbedrift. Juss spredt tynt Fusjoner er et hett tema på Island for tiden, og det gjelder å trø varsomt. Universitetsavisas kilder ser liten framtid for de små universitetene utenfor Reykjavik med dagens struktur. - Jeg ser for meg at vi ender opp med to, muligens tre, universiteter i framtiden, sier Ari Kristinn Jonsson. Reykjavik Universitet er allerede i samtaler med et av miniuniversitetene vestpå med studenter med tanke på sammenslåing. Gisli Mar Gislason formann for det islandske Professorforbundet går lenger. - Regjeringen bør redusere antall universiteter til et eller to. Jeg ser for meg et i Reykjavik og et i Akureyri, slå han fast. Gislason er selv ansatt professor ved Universitetet på Island det klart største i landet. Island kan tilby jusstudier flere steder enn i Norge. - Hvorfor skal vi, i konkurranse med universiteter i andre vestlige land, undervise og forske innenfor business management og juss på fire universiteter, og innenfor ingeniørvitenskap på to? spør han. Tips oss på: Ansvarlig redaktør: Tore Oksholen RSS: Abonner på siste nytt Universitetsavisa utgis av NTNU og redigeres etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Avisen er medlem av Den norske fagpresses forening. Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet. Avisas retningslinjer og redaksjon Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2010 Universitetsavisa

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Skal alle få forsøke seg?

Skal alle få forsøke seg? Skal alle få forsøke seg? Om kvalitet i høyere utdanning, med fokus på realfag Kai A. Olsen Utgivers forord En hovedhensikt med CIVITA er å skape ny debatt. Ta opp vesentlige problemstillinger i vårt samfunn

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Skal alle få forsøke seg?

Skal alle få forsøke seg? CIVITA-rapport: Skal alle få forsøke seg? Om kvalitet i høyere utdanning Kai A. Olsen La sta! f (x) = x2-4x +3 Holder det ikke? 2x + 3 = 15 = 15-3 = 12 x = 12 2 x =? kroneverdien = 100 indeksen Skal alle

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer