Tekna Nytt. NR årg. 15. september 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004"

Transkript

1 Tekna Nytt NR årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten BERGEN tlf fax Ellen Hauge Daglig Leder Erling Hammer Styrets leder Kjell Herfjord Styrets nestleder Linda Francis kasserer Tone Eikeland Solløs Styremedlem Pål Albert Olsen Styremedlem Arild Litlekalsøy Styremedlem Nils Jarle Kvam Styremedlem Ragnhild Andersen Fagrådets leder Kari Langvik Studentkontakt leder Ellen Hauge Redaktør Tekna Nytt Gudmund P Olsen medl. Valgkom Krister Nyløkken medl. Valgkom og Leder for Studentutvalget BEDRIFTSBESØK HOS BAKER BRUN Torsdag 23.september kl 1900 inviterer vi til bedriftsbesøk hos Baker Brun Høstens første arrangement er hos Baker Brun på Damsgård. FOREDRAG OM MAR-ECO TOKTET FORSKNINGSDAGENE 2004 Kom og prøv Petter Smart hjelmen på Tekna, Nito og Renate sin felles stand på Forskningstorget på Vågsalmenningen 17. og 18. september fra kl Les mer på side 3 Les mer på side 3 På dypet nær 4000m, har 60 forskere fra 16 nasjoner hentet opp en mengde ny viten, slående bilder og levende organisme, hvorav flere trolig nye arter for vitenskapen Onsdag 13. oktober inviteres du til Havforskningsinstituttet for å høre mer om MAR-ECO toktet. Les mer på side 4 INVITASJON TIL ALLE TEKNA SINE TILLITSVALGTE I BERGENSOMRÅDET Vær fortsatt med og skap fremtiden! Tekna mot Se side 5 LEDEREN HAR ORDET Leder av Bergen avdeling er veldig fornøyd med at Universitetet i Bergen opplever rekordstor økning av studenter som søker realfaglig utdanning sammenlignet med resten av landet. Se side 2 OMVISNING OG FOREDRAG PÅ HAUKELAND SYKEHUS side 6 FRA KRITT TIL TAVLE TIL E-LÆRING I PRAKSIS side 6 OPPSUMMERING AV PROSJEKTET "REALFAG I SKOLEN" side 7 TEKNAS HEDERSTEGN TIL GUDMUND PER OLSEN side 6

2 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 2 LEDEREN HAR ORDET I flere år har det vært klaget over at det er for få studenter som søker realfaglig utdanning. Klagen er nok berettiget. Hele den vestlige verden står overfor en realfagskrise. Årets tall fra Statistisk Sentralbyrå og Samorda opptak viser at 13,6 prosent færre ønsker å bli sivilingeniør. 4,2 prosent færre vil bli ingeniør. Den mest populære naturvitenskaplige utdanningsretningen er Spill- og medieprogrammering, der veksten er på 883 prosent. Søkningen til studier innen Datasikkerhet øker også, med 400 prosent. Miljøbioteknologi er en annen studieretning som er populær med 300 prosents økning. Dette er betenkelig. De gamle romere ville ha brød og sirkus. Det unge Norge vil visst bare ha sirkus. Brød har vi nok av så lenge det strømmer olje og gass opp av Nordsjøen. Bildet er imidlertid ikke helsvart fordi vi kan konstatere at ved Universitetet i Bergen er det rekordstor økning av studenter som søker realfaglig utdanning sammenlignet med resten av landet. Ved Institutt for fysikk og teknologi er det mer enn 100% økning på begynnerkursene sammenlignet med i fjor. Det er tydelig at ungdommen på Vestlandet ser en fremtid i realfagene og tar ansvar for fremtiden. Det kan være mange grunner til det. Vi har både olje- og gass- aktivitet tett inn på oss og ungdommen ser at dette representerer et stort arbeidsmarked i mange år framover som krever realfaglig kompetanse. Dessuten har Institutt for fysikk og teknologi opprettet 4 teknologisk orienterte masterprogram i industriell instrumentering, mikroelektronikk, petroleumsteknologi og prosessteknologi. Vi skal heller ikke se bort fra at det som Tekna, Avdeling Bergen, har iverksatt i de siste årene med fokus på realfag både i grunnskole, ungdomsskole og videregående skole nå bærer frukter. Det har vært arrangert større møter om matematikkundervisning i skolen og årlige konkurranser innen Lego League der elever fra grunn- og ungdomsskoler har fått anledning til å prøve sine tekniske ferdigheter. Spesielt er det verdt å nevne at takket være iherdige personer i vår forening er Bergen blitt tildelt den skandinaviske finalen i First Lego League. Dette er et skandinavisk arrangement som skal gå av stabelen den 27. november i år der flere hundre barn og ungdom fra hele Skandinavia skal konkurrere om de beste tekniske løsninger der automatisering og styring av Lego roboter samt løsning av teoretiske oppgaver innen fysikk og teknologi er sentrale emner. Tekna, Avdeling Bergen har bevilget ,- kr til arrangementet og i tillegg til dette gikk generalforsamlingen på siste årsmøte inn for å stille garanti for inntil ,-. Dette er fremsynt. Det setter byen på kartet og appellerer til den oppvoksende slekt som oppdager gleden ved å kunne og skape. Vår lokale forening har også kjøpt inn matematikksekker fylt med enkle remedier og sendt til to av skolene i nærområdet for og inspirere lærere og elever og for å avmytologisere at matematikk er vanskelig. I Bergen har vi også Vitensenteret som nå er kommet godt i gang med å bygge opp et interaktivt eksperimentsenter for skolen der barn kan lære naturfag og oppleve hvordan fysikk, kjemi og biologi fungerer gjennom eksperimenter. Norsk Hydro deler ut en teknologipris en gang i året til de tre beste elevene fra videregående skole i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her får alle skoler (gymnas) tilsendt et oppgavesett der elevene skal bruke sine fysikkunnskaper for å løse teoretiske og praktiske oppgaver innen olje og gassteknologi. Vi ser det nytter og Tekna har tatt ansvar for at vi vil ha realfaglig kompetanse også fremtiden. Da er brødet sikret. Erling A Hammer

3 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 3 BEDRIFTSBESØK HOS BAKER BRUN TORSDAG 23.SEPTEMBER KL 1800 Torsdag 23.sept kl 1800 inviteres alle Tekna medlemmer m/familie til bedriftsbesøk hos Baker Brun på Damsgård. Dette er en tradisjonsrik bedrift med et topp moderne produksjonsanlegg. Grunnlagt i 1887 av Ferdinand Brun, oldebarn av den kjente dikterbispen Johan Nordahl Brun. Hans far var kolonialkjøpmann og Ferdinand hadde gått i lære hos Ditlef Martens og hadde videre utdanning fra bakerier i den gang Kristiania og fra København. Foruten bakeriet på Damsgård har Baker Brun også et bakeri i Hardanger. Baker Bruns skillingsboller er viden kjent og mange er det som kjøper sitt daglige brød hos Baker Brun, fra den fineste lyse loff til det mørkeste mørke brød. Og det kommer jevnlig nye og spennende varianter. Mindre kjent er det nok at Baker Brun er blant de største når det gjelder å forsyne storhusholdninger over hele landet med frosne halvfabrikata. Baker Bruns ferske brød og boller kan siden hentes ut av bakerier over det ganske land. Vi ser fram til en interessant, velduftende og velsmakende aften hos Baker Brun. Påmelding til eller tlf innen onsdag 22. september. FORSKNINGSDAGENE 2004 Ingeniørdagene 2004 arrangeres i år som en del av Forskningsdagene. Tekna, Nito og Renate har felles stand på Vågsallmenningen 17. og 18. september fra kl Tema for årets Ingeniørdager er todelt. Det ene er følg dine drømmer, og det andre er din digitale hverdag. Kom og test ut Petter Smart hjelmen! Et kjempespennende konsept hvor ungdommene som kommer kan få prøve en maskin som kan hjelpe dem med å finne ut av hva de vil bli. Reaksjoner på illustrasjoner/bilder gir ukontrollerbare reaksjoner som registreres. Basert på resultatene vil hver og en få en anbefaling om hva en bør bli av yrke... Alle blir IKKE oppfordret til å bli ingeniør!!! Konkurranse krever at besøkende leser brosjyren, som ligger/deles ut på stand, for å kunne svare. Premie er en scooter.

4 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 4 FOREDRAG OM MAR-ECO TOKTET PÅ DEN MIDT-ATLANTISKE RYGGEN SOMMEREN 2004 Dato: Onsdag 13. oktober kl 19:00 Sted: Kantinen (2.etg) høyblokken på Havforskningsinstituttet på Nordnes Påmelding innen 11. oktober. Vi lever på den blå planet, men kjenner til eller tlf forbløffende lite til hva som lever i havet under de blå flater. Utforskningen av det marine dyreliv er i virkeligheten nettopp begynt, og det er først når vi tar i bruk moderne forskningsfartøyer og den ypperste teknologi at vi virkelig kan lære mer om økosystemene i havet. Forskningsprogrammet Census of Marine Life tar denne situasjonen på alvor og utfordrer marinbiologene til å utnytte den ypperste teknologi til å vinne virkelig ny kunnskap i havområder vi kjenner lite til. Prosjektet MAR-ECO, som er et element i Census of Marine Life, tar utfordringen og skal studere dyrelivet langs havets store fjellkjeder. MAR-ECO er et internasjonalt forskningsprosjekt som engasjerer forskere fra 16 nasjoner. Norge ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen koordinerer prosjektet som skal styrke kunnskapen om forekomst, utbredelse og økologi til dyr og dyresamfunn langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene. MAR-ECO og Census of Marine Life er svært opptatt av forskningsformidling til et bredt publikum. Selv i planleggingsfasen har prosjektet fått en betydelig oppmerksomhet. Ekspedisjoner til ukjente havdyp og økosystemer er pirrende, både for forskningsmiljøene og allmennheten. Så onsdag 13.oktober er det din tur til få høre om prosjektet. På dypet nær 4000m, har 60 forskere fra 16 nasjoner hentet opp en mengde ny viten, slående bilder og levende organisme, hvorav flere trolig nye arter for vitenskapen Les mer

5 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 5 INVITASJON TIL ALLE TEKNA SINE TILLITSVALGTE I BERGENSOMRÅDET Vær fortsatt med og skap fremtiden! Tekna mot Fredag 22.oktober kl 1730 inviteres du som er Tekna tillitsvalgt til møte med representanter fra Teknas Hovedstyret og sentrale administrasjon for å debattere spørsmål som gjelder foreningens fremtid. Kvelden blir avsluttet med middag og sosialt samvær. Foreningen har fått nytt navn, ny organisasjon og klare kjerneverdier. Nå er tiden inne til å drøfte hva vi skal gjøre videre. Våre kjerneverdier er soliditet, omsorg, mot og mangfold. Dagens visjon for Tekna ble vedtatt av representantskapet første gang i 1999: Tekna skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom utvikling og anvendelse av teknologi. Langsiktige mål for foreningen finner du i vedlagte foreningspolitiske grunnlag som sist ble vedtatt i Er visjon og mål slik vi ønsker dem når vi også tenker fremover? I 2024 er foreningen 150 år. Hvordan vil vi at foreningen skal fremstå da? Foreningens hovedstyre inviterer nå til møte og debatt om visjon og mål for fremtiden. Dette er et ledd i våre forberedelser til Representantskapsmøtet Aktuelle spørsmål er: Med utgangspunkt i Teknas formål: Hvilke ambisjoner skal vi ha for årene som kommer, og hvordan kan vi jobbe for å oppfylle dem? Hva vil medlemmene forvente av foreningen 10 år og 20 år frem i tid? Hva vil vi som tillitsvalgte med Tekna? Hvilke utfordringer følger av samfunnsutviklingen? Kan vi samles om en visjon? Skal den være annerledes enn dagens? Hvilke områder skal være hovedområder for foreningen? Hvordan skal Teknas møteplasser være? Er det noen mål og ambisjoner vi ikke lenger behøver å ha? Er det noen mål og ambisjoner vi absolutt bør føre videre? Hvilke nye mål skal vi sette for foreningen? Påmelding til distriktskontorleder Ellen Hauge e-post eller tlf innen fredag 15.oktober Ca en uke før arrangementet vil du motta detaljert program og et debatthefte med bakgrunnsstoff og problemstillinger vi håper du kan finne tid til å tenke gjennom før møtet. Med vennlig hilsen Ellen Hauge Leder av distriktskontoret Tekna Vestlandet. for Hovedstyret og Generalsekretær Kåre Rygg Johnsen

6 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 6 OMVISNING OG FOREDRAG PÅ HAUKELAND SYKEHUS Tirsdag 2. november kl inviteres du til foredrag om transport og logistikk ved Haukeland Universitetssykehus, samt omvisning i den nye miljøhallen som åpnes 18. oktober. Frammøte ved informasjonsskranken i 0.etg. i sentralblokken. Det vil bli enkel servering. Påmelding til Distriktskontorleder Ellen Hauge på tlf eller e-post innen mandag 1.november. FRA KRITT TIL TAVLE TIL E-LÆRING I PRAKSIS Bedriftsintern opplæring basert på moderne teknologi Torsdag 11. november kl 15:00 (merk tidspunktet) inviterer Tekna Bergen avdeling til besøk på Statoil sitt opplæringssenter på Sandsli for å høre om Bedriftsintern opplæring basert på moderne teknologi. "Fra kritt til tavle til e-læring i praksis" - Bakgrunn - Historie - Kvalitetsikring - Demonstrasjon - Fordeler/ulemper - Hva gjøres i Statoil - Hva kommer - Konsepter (tid og sted) Det vil bli satt opp buss fra sentrum. Gi beskjed ved påmelding om du trenger transport. Påmelding til eller tlf innen tirsdag 9. november. Det vil bli servering av kaffe og rundstykker. TEKNAS HEDERSTEGN TIL GUDMUND PER OLSEN På Teknas foreningspolitiske kongress i Oslo, fredag 4. juni, ble Gudmund Per Olsen fra Bergen avdeling tildelt foreningens hederstegn. Hederstegnet utdeles til medlemmer som har skjøttet tildelte verv på fremragende måte, eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Gudmund har vært i 2 år i Hovedstyret og vært leder for Tekna Bergen avdeling.

7 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 7 HØSTENS PLANLAGTE AKTIVITETER FRA FAGRÅDET Vi starter høstsemesteret med et besøk hos Baker Brun på Damsgård. Senere står følgende på programmet: - Havforskningsinstituttet med foredrag om sommerens store tokt med G.O.Sars 13.okt. - Høyteknologisenteret (ikke tidfestet ennå) - Møte om pensjonsreformen og den nye arbeidslivsloven (ikke tidfestet) - Besøke Haukeland universitetssykehus og få et innblikk i driften av Bergens største arbeidsplass (2. november) - Kronstadutbyggingen og andre store utbyggingsplaner. Dersom det er noen som har bestemte tema de ønsker Tekna skal ta opp, eller bedrifter de synes vi bør besøke, er vi svært takknemmelige for forslag. Det mest spennende og interessante vet vi ofte ikke om og derfor er vi avhengige av tips. Hilsen Fagrådet OPPSUMMERING AV PROSJEKTET REALFAG I SKOLEN Dette prosjektet ble startet i fjor etter initiativ fra Hovedstyret. Prosjektleder var Trine Eide Olsen fra GS og i prosjektgruppen satt representanter fra Hovedstyret, Realistene og Avdelingene. Undertegnede ble invitert til å delta som representant fra Bergen avdeling. Prosjektet ble avsluttet med et Utdanningspolitisk seminar der KUF (Stortingets kirke, undervisnings- og forskningskomité) og representanter fra NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og undervisning) var invitert. Vi har hatt møter med fagmiljøene og vi har diskutert ulike skolepolitiske tema. Prosjektgruppen har diskutert og gitt innspill til høringsnotat til Kvalitetsutvalgets innstilling om grunnopplæring (Kvalitetsreformen) og kommentert Stortingsmelding nr 30 Kultur for læring. Etter oppfordring fra KUF har Tekna utarbeidet et notat om fem tiltak for å sikre at skolen får nok realfagslærere. Notatet er sendt til saksordfører for Stortingsmelding nr 30. Arbeidet til prosjektgruppen vil bli videreført i et Skolepolitisk Forum. Det var stor enighet om dette og at det er viktig at Tekna er aktivt med i skoledebatten. Tekna kan være både politisk aktør og praktisk bidragsyter og både på det lokale og det nasjonale plan. Ragnhild Andersen

8 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 8 67 PERSONAR TROSSA VÈRET OG FEKK EIN HYGGELEG TUR TIL TRIKOTASJEMUSEET I SALHUS Sjølv om vèrgudane ikkje var på arrangørane si sida, så koste alle dei 67 små og store seg på sommarturen med Midthordaland til Salhus. Både voksne og barn synes de gamle strikkemaskinene var spennende. Her får en jente prøve en liten strikkemaskin. Styret i Tekna Bergen avd. arrangerte båttur med MS Midthordaland frå Bradbenken til Salhus. Båten var bygg nr 2 på Stord Verft i 1947 og var soleis ein kulturhistorisk oppleving på linje med Trikotasjemuseet. Museet er eit av dei ti norske kulturminne med nasjonal status og er verd å vitje. Fabrikken i Salhus vart etablert i 1859 av to tyskarar og gav mange Salhusingar ei kjærkoma inntekt i 130 år. På det meste hadde fabrikken 350 arbeidsplassar. Dei merka lite til nedgangstida i 1930-åra. Grunnen til at det var starta tekstilverksemd i Salhus var den riklege tilgang på vatn som vart brukt til vasking og skylling av ull. Til Salhus kom folk frå øyane roande og siglande med båtane lasta med ull. Frå fastlandet omkring kom dei køyrande og dei fekk betalt for ulla eller bytte inn ulla i sokkar, tjukke gensarar eller ullundertøy. Kronemakkoen frå Salhus var mjuk og fin og var kjend over store delar av verda. Det var liv og røre og ullprodusentane fekk godt betalt for fabrikken hadde god økonomi. Omvisninga omfatta karderiet, spinneriet, spoleloftet, strikkeloftet og systova. Her kunne du drøyme deg vekk i i all finmekanikken med felles drivakslinger hjul og reimer. Du kunne sjå korleis maskinene verka og jentene som viste oss omkring var dyktige, unge og pene. Det var ei oppleving å sjå korleis ungane fylgde med. Dei flokka seg kring guidane og dei fekk prøve strikkemaskiner og spolemaskiner og dei fekk ull med seg heim. Kanskje fekk ungane ein kime til teknologisk og industriell interesse som seinare kan verka inn på deira vegvalg til realfagleg utdanning? I dag er industrien borte men historia lærer oss at tiltaksrike personar vart sedde opp til og støtta av folket gjennom trufast og samvitsfullt arbeid. Det var stor trivnad i slike industrisamfunn som voks opp omkring fossefall kring land og strand. Dei betalte ikkje arbeidsgjevaravgift som i dag og heller ikkje var fossekrafta på børs. Då var heller ikkje behovet for arbeidsledigheitstrygd så stort. Erling Hammer

9 Tekna Nytt NR årg. 15. sptember 2004 side 9 REFERAT FRA BYVANDRING TORSDAG 3. JUNI For 5. gang tok Ertresvaag oss med på byvandring. Denne gangen var Nygård og Møhlenpris de utvalgte områder, men vi fikk også med oss litt av Sydnes og Engen. At Thor Møhlen har gitt navn både til en gate og til hele området, vet vel alle som har bodd i denne byen noen år, men at Nygård egentlig het nye Lungegård er nok ukjent for de fleste. Nygård er regulert etter datidens mote med rette vinkler og rette gater, at noen av gatene ble i bratteste laget betydde ingenting. Bare den gamle gaten fra før reguleringen og den store utbyggingen av Nygårdshøyden, bryter denne rettvinkelheten. Gaten var opprinnelig en allé, men i dag er nesten bare navnet igjen, nemlig Allégaten. Ertresvaag forteller ikke bare om hus og gater, men han gir historien liv. Han forteller om hvem som bodde hvor, hvordan folk flyttet etter hvert som byen vokste, hvordan utbyggingen av de ulike områder skjedde og hva som styrte utbyggingen. Vi gleder oss allerede til neste års byvandring! Ragnhild Andersen

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Bibliotekaren. Travle dager med Finn-Ulrik i NRKs fjernsynsarkiv MAI. Ny dagbok fra en bibliotekars hverdag: TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET

Bibliotekaren. Travle dager med Finn-Ulrik i NRKs fjernsynsarkiv MAI. Ny dagbok fra en bibliotekars hverdag: TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Bibliotekaren NR. 4 / 1996-4. ÅRGANG MAI Hva jobber bibliotekarer egentlig med? Etter opprettelsen av BF har vi blitt mer klar over hva som er felles for bibliotekarers

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer