Din bruksanvisning SAMSUNG B7330

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SAMSUNG B7330 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593053"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: over hele verden Bluetooth QD ID: B Windows Media Player er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Filogoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance. bruk av denne manualen ulike funksjoner på < > kontrollerer eksempel: <Velg> hver skjerm, for (representerer funksjonstasten Velg) Opphavsrett og varemerker Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette telefonen utgjør tilhører sine respektive eiere: iii informasjon om sikkerhet og bruk innhold Sikkerhetsadvarsler Sikkerhetsregler.. 5 Viktig informasjon om bruk hurtigstartsveiledning Pakke ut. 13 Telefonens inndeling Taster Ikoner Sette sammen og klargjøre telefonen Slå telefonen på og av...

3 . 21 Arbeide med programmer Bruke grunnleggende samtalefunksjoner.. 22 Sende og vise tekstmeldinger Legg til og finn kontakter Bruke grunnleggende kamerafunksjoner Lytte til musikk.. 26 Konfigurere telefonen Laste ned applikasjoner fra Internett kommunikasjon Samtaler Meldinger iv media Kamera Innholdsbehandling..

4 Bildeglidere.. 40 FM-radio. 42 Streamingspiller Lydmerknader Talemerknader.. 44 Search Widget.. 59 tilkobling Wi-Fi...

5 Bluetooth USB.. 63 ActiveSync.. 64 Internett-deling Tilkoblinger.. 67 innhold personlig produktivitet.. 45 Kontakter Kalender Årsdag..

6 . 47 Office Mobile Adobe Reader LE 50 Oppgaver Smart-leser.. 51 tilleggsprogrammer Spill Java.. 69 Global klokke Alarmer...

7 Kalkulator Tipskalkulator Smart Converter Stoppeklokke Søk Mine filer web Internet Explorer.

8 Messenger RSS-leser Podcast.. 57 Fellesskap FringTM Microsoft My Phone innstillinger feilsøking..... a indeks...

9 .. e v informasjon om sikkerhet og bruk Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt. Sikkerhetsadvarsler Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges. Beskytt hørselen Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken. 2 Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt. Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes. Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting. informasjon om sikkerhet og bruk Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen. Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner. Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer) Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. 3 Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning. Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser. informasjon om sikkerhet og bruk Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr. Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsungservicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig. 4 Sikkerhetsregler Kjør sikkert til enhver tid Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig. Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale. informasjon om sikkerhet og bruk Følg alle sikkerhetsadvarsler og regler Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder. Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale. Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

10 5 Beskytt batterier og ladere mot skader Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 C/32 F eller over 45 C/113 F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene. Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene. Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet. Håndter telefonen forsiktig og fornuftig Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt. Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inne i telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler. Telefonen er laget av avansert elektronikk det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade. Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal. Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå &aringen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. informasjon om sikkerhet og bruk 9 Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes. informasjon om sikkerhet og bruk Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon. Korrekt avhending av batterier i dette produkt (Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier) Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. 10 Ansvarsfraskrivelse Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patentog varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten. "TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER." 11 informasjon om sikkerhet og bruk Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten. Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten. informasjon om sikkerhet og bruk 12 Pakke ut hurtigstartsveiledning Kontroller at produktesken inneholder følgende: Mobiltelefon Headset Batteri Reiseadapter (lader) PC-datakabel Brukerhåndbok CD-ROM1 Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler. Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen. 1. CD-skiven inneholder Microsoft ActiveSync-programvare, tilleggsprogramvare og andre programmer. 13 Telefonens inndeling Forsiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner: Høyttaler Lys Kameralinse foran for videosamtaler Skjerm Fireveis navigasjonstast Høyre funksjonstast Avslutt/Av/På Tilbake/Slett Bekreft Mikrofon Baksiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner: Kameralinse bak Minnekortspor Høyttaler hurtigstartsveiledning Volumtast Venstre funksjonstast Taletast Flerfunksjons kontakt Hjem-/ Oppgavebehandlertast QWERTYtastatur Batterideksel Kameratast Innvendig antenne 14 Taster Tast Funksjon Åpne ringeskjermen; Ringe ut eller besvare en samtale Utfører funksjonen som vises nederst på skjermen Bevege deg gjennom lister eller menyer; Bevege markøren opp, ned, til venstre eller til høyre Bekreft valget eller kjør valgt program Slår telefonen på eller av (trykk og hold); Avslutter en samtale; Går tilbake til hjemmeskjermen Skift til hjemmeskjermen fra et program; Åpne oppgavebehandling (trykk og hold) Tast Funksjon Gå tilbake til forrige meny eller skjerm; Slette tegn ~ Skriv tall, tegn og symboler Slett tegn hurtigstartsveiledning Bytt mellom store og små bokstaver i et tekstinntastingsfelt Bekreft valget; Start en ny linje i et tekstinntastingsfelt Bruk tegn på den øvre halvdelen av tastene i et tekstinntastingsfelt Åpner symbolskjermen i et tekstinntastingsfelt (trykk og hold) Sett inn mellomrom i tekstinntastingsfeltet; Aktiver eller deaktiver Stille profil fra hjemmeskjermen (trykk og hold) 15 Tast Funksjon Åpner funksjonen Meldinger Åpner hurtiglisteskjermen; Låser tastene (trykk og hold) Slår på kameraet (trykk og hold).

11 I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video Justerer telefonvolumet; Slår av ringesignalet under en innkommende samtale; Trykk og hold volumtasten opp for å zoome inn skjermen Ikoner Lær om ikonene som vises på skjermen. Ikon Definisjon Signalstyrke Talesamtale pågår Datasamtale pågår Parkert samtale GPRS-nett tilgjengelig GPRS-nett tilkoblet EDGE-nett tilgjengelig EDGE-nett tilkoblet Nettveksling (roaming) i GPRS-nett UMTS-nett tilgjengelig HSDPA-nett tilgjengelig hurtigstartsveiledning 16 Ikon Definisjon Batterinivå Varsling satt til vibrasjon Telefonlinje 1 eller 2 (nettverkstjeneste) Roaming (utenfor vanlig dekning) Bluetooth aktivert Bluetooth-headset tilkoblet Synk-feil Ny tekstmelding Ny multimediemelding Ny direktemelding Ny telefonsvarermelding Ubesvart samtale Samtaler blir viderekoblet Sette sammen og klargjøre telefonen Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk. Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIMkort (Universal Subscriber Identity Module). hurtigstartsveiledning 17 Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet, 1. Fjern batteridekselet. Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned. Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort. 3. Sett i batteriet. hurtigstartsveiledning Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [ ]. 2. Sett inn SIM-eller USIM-kortet. 4. Sett på batteridekselet igjen. 18 Lade batteriet Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet. 1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen. 2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten. 3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt. 4. Når batteriet er fullt oppladet ( -ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten. 5. Koble reiseladeren fra telefonen. 6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten. Om indikatoren for svakt batteri Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen. hurtigstartsveiledning Med trekanten opp Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien. 19 Sett inn et minnekort (valgfritt) Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microsdtm- eller microsdhctm-minnekort på opptil 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort). Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen. hurtigstartsveiledning 2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned. 1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen. 3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass. Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet. 20 Slå telefonen på og av For å slå på telefonen, trykk og hold [ slå på telefonen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet. For å slå av telefonen, trykk og hold inne [ ]. ] for å Deaktivere trådløse funksjoner, 1. På hjemmeskjermen trykker du [ Trådløsbehandling. 2. Velg Telefon. Telefonen viser ] på hjemmeskjermen. hurtigstartsveiledning Låse eller låse opp tastene Du kan låse tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk og hold [ ] på hjemmeskjermen. Trykk [ ] <Lås opp> [ ] når du vil låse opp tastene. 3. Trykk <Fullført>. Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1-2 over. Telefonen viser på hjemmeskjermen. Arbeide med programmer Åpne programmer eller mapper 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start>. 2. Velg et program eller en mappe. Hvis du vil bruke snarveiene på hjemmeskjermen, i hjemmeskjermen, blar du opp eller ned for å bevege deg blant snarveiene eller menyene. 21 Deaktivere trådløse funksjoner Ved å deaktivere de trådløse funksjonene i telefonen kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av nettverk på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel i fly og på sykehus. Bytte mellom programmer Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet, 1. Trykk [ hurtigstartsveiledning Bruke grunnleggende samtalefunksjoner Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner. ] <Start>. 2. Velg et program eller en mappe. Ringe ut 1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer på hjemmeskjermen. 2. Slå nummeret ved å trykke [ ]. For en videosamtale trykker du <Meny> Videoanrop. 3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen. Lukke programmer Det aktive programvinduet lukkes ved å trykke [ ]. Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen, 1. Trykk og hold [ ] for å åpne Oppgavebehandling. 2. Bla til et program og trykk <Avslutt>. Du lukker alle programmer ved å trykke <Meny> Avslutt alle oppgaver <Ja>. 22 Besvare en samtale 1. Trykk [ ] når noen ringer. 2. For videosamtaler trykker du på <Vis meg> for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran. 3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen. Sende og vise tekstmeldinger Lær å sende og vise tekstmeldinger. Juster volumet Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned. Sende em tekstmelding 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje... SMS/MMS. 2. Trykk <Meny> Ny. 3. Tast inn et telefonnummer, eller trykk på Bekreft-tasten hvis du vil velge en kontakt. 4. Bla ned og skriv inn teksten. 5. Send meldingen ved å trykke <Send>. hurtigstartsveiledning Vis og ring ubesvarte anrop Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop, 1. Trykk [ ]. ]. 2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.

12 3. Slå nummeret ved å trykke [ Ringe et nylig slått nummer 1. Trykk [ ] på hjemmeskjermen for å få en liste over nylig slåtte numre. 2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ for å ringe. ] Skrive inn tekst Telefonen er utstyrt med et QWERTY-tastatur for å gjøre skriving av tekst raskt og enkelt. Du kan skrive tekst slik du ville gjort det med et datamaskintastatur. 23 Bruk følgende taster når du skriver inn tekst: : slette tegn : starte en ny linje : bytter mellom små og store bokstavver; angir Caps lock (trykk raskt to ganger) Alt: skriver inn tall og symboler på den øvre delen av tastene; låser tall og symboler (trykk raskt to ganger) sym: åpner listen over symboler (trykk og hold) Space: setter inn et mellomrom Legg til og finn kontakter Lær det grunnleggende om bruken av Kontakter-funksjonen. Legge til en kontakt 1. Tast inn et nummer på hjemmeskjermen og trykk <Lagre>. 2. Trykk Bekreft en kontakttype. 3. Skriv inn kontaktinformasjonen. 4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke <Lagre> eller <Fullført>. hurtigstartsveiledning Åpne en tekstmelding 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje... SMS/MMS. 2. Velg en tekstmelding. Finne en kontakt 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Kontakter. 2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter Bla til kontaktens navn fra søkelisten. Når du har funnet kontakten, kan du: ringe kontakten ved å trykke [ ] rediger kontaktinformasjonen ved å trykke <Meny> Rediger Hvis du vil endre kamerafokus, trykker du navigasjonstasten mot venstre ( ). Du angir eksponeringsverdi ved å trykke navigasjonstasten mot høyre ( ). 3. Ta bildet ved å trykke på Bekrefttasten eller Kamera-tasten. 4. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>. Etter at du har tatt bilder, trykker du <Vis> for å se bildene raskt. hurtigstartsveiledning Bruke grunnleggende kamerafunksjoner Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer. Se bilder I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innholdsbeh... My Pictures en bildefil. Ta bilder 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer. Hvis du vil endre søkeren, trykker du navigasjonstasten opp ( ). Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ( ). Spille inn videoer 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Bytt til videomodus ved å trykke [1] Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer. Hvis du vil endre søkeren, trykker du navigasjonstasten opp ( ). Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ( ). Du angir eksponeringsverdi ved å trykke navigasjonstasten mot høyre ( ). 4. Begynn opptaket ved å trykke Bekrefttasten eller Kamera-tasten. 5. Avslutt opptaket med < >. 6. Lagre videoen ved å trykke <Lagre>. Etter at du har tatt opp video, trykker du <Vis> for å se videoene raskt. Lytte til musikk Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspileren. Legge inn musikkfiler på telefonen Start med å legge til filer til telefonen eller minnekortet: Laste ned via trådløst Internett. Motta via Bluetooth. Kopiere til et minnekort. Synkronisere med ActiveSync. hurtigstartsveiledning Spille av musikkfiler 1. Legg inn musikkfiler på telefonen. 2. I hjemmeskjermen trykker du <Start> <Mer> Windows Media. 3. Trykk <Meny> Oppdater bibliotek. 4. Når bibliotekene er oppdatert, trykker du <Fullført>. Se videoer I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innholdsbeh... My Videos en videofil Velg Min musikk. 6. Velg en musikkategori en musikkfil. 7. Kontroller avspilling med følgende taster: Tast Bekreft Volum Funksjon Setter avspillingen på pause eller fortsetter den Justerer volumet Opprett en spilleliste 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> <Mer> Windows Media. 2. Trykk <Meny> Bibliotek Min musikk. 3. Velg en musikkategori og bla til en musikkfil. 4. Trykk <Meny> Legge i kø. 5. Gjenta trinn 3-4 for å legge til flere filer. 6. Trykk <Meny> Avspilling <Meny> Lagre spilleliste. 7. Oppgi et navn på spillelisten og trykk <Fullført>. Den nye spillelisten blir lagret i Mine spillelister. hurtigstartsveiledning Venstre: Starter avspillingen på nytt / hopper bakover (trykk innen 3 sekunder) / søker bakover i en fil (trykk Navigasjon og hold) Høyre: Hopper forover, søker forover i en fil (trykk og hold) Opp/Ned: Justerer volumet 0 Bytt til fullskjermsvisning (kun videofiler) 8. Trykk <Meny> Stopp når du er ferdig. 27 Konfigurere telefonen Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser. 2. Bla til en profil og trykk <Fullført>. Du kan bytte profil raskt ved å trykke [ velge en annen profil. ] og Justerer volumet for tastelydene. I hjemmeskjermen trykker du volumtasten opp eller ned for å justere tastevolumet. hurtigstartsveiledning Tilpasse en profil 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Profiler. 2. Bla til en profil og trykk <Meny> Rediger. 3. Endre innstillingene etter behov. 4. Når du er ferdig med å tilpasse profilen, trykker du <Fullført>. Endre ringetonen 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Lyder Ringetone. 2. Bla til venstre eller høyre til en ringetone. 3. Trykk <Fullført>. Konfigurere telefonprofil Aktivere en profil 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Profiler. 28 Velg et tema for skjermen eller bakgrunnsbilde 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Skjerm Startskjerm. 2. Bytt tema ved å bla til venstre eller høyre i Oppsett for startskjerm. 3. Bla ned til Bakgrunnsbilde. 4. Bla til venstre eller høyre til bakgrunnsbildet. 5. Trykk <Fullført> når du er ferdig. Laste ned applikasjoner fra Internett hurtigstartsveiledning Du kan finne, kjøpe og laste ned Windows Mobile-programmer direkte fra Internettbutikken og dele vurderinger om programmene. Du finner også koblinger til andre webområder. I hjemmeskjermen trykker du <Start> <Mer> Marketplace. 29 Samtaler kommunikasjon Du kan sende og motta mange typer samtaler og meldinger over mobilnettet og Internett med denne telefonen.

13 I dette avsnittet lærer du å bruke avanserte samtalefunksjoner. Ringe et utenlandsnummer 1. På hjemmeskjermen: trykk og hold [0] for å sette inn +-tegnet. 2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ]. Ring en kontakt fra Kontakter Du kan ringe numre direkte fra Kontakter med lagrede kontakter. s I hjemmeskjermen trykker du <Start> Kontakter. 2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [ ] for å ringe. 30 Ringe fra samtaleloggen 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Programmer Samtalelogg. 2. Bla opp eller ned til et nummer eller navn, og slå nummeret ved å trykke [ ]. Meldinger I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Hvis du ønsker informasjon om inntasting av tekst, kan du se hurtigstartveiledningen. Viderekoble samtaler 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Telefon Taleanrop Viderekobling. 2. Velg et alternativ for videresending og oppgi et telefonnummer. Sende en multimediemelding 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje... SMS/MMS. 2. Trykk <Meny> Ny. 3. Oppgi et mottakernummer eller trykk <Meny> Legg til mottakere hvis du vil velge en kontakt. 4. Trykk <Meny> Bytt til MMS. 5. Bla ned og skriv inn meldingsteksten. 6. Trykk <Meny> Legg til og legg til et objekt. 7. Send meldingen ved å trykke <Send>. 31 kommunikasjon Sperre samtaler 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Innstillinger Telefon Taleanrop Nummersperring. 2. Velg en samtaletype et alternativ for sperring. Opprette en e-postkonto Før du kan sende eller motta e-postmeldinger, må du opprette en e-postkonto. 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje... Opprett e-post. For å opprette en e-postkonto på en rask måte, trykker du <Start> E-postveiviser. 2. Oppgi e-postadressen og passordet ditt og trykk <Neste>. 3. Hvis du vil konfigurere e-postkontoen manuelt, fjerner du merket for Prøv å hente e-postinnstillingene automatisk fra Internett. 4. Trykk <Neste>. 5. Velg den forhåndsdefinerte e-postleverandøren og trykk <Neste>. 6. Skriv navnet og kontonavnet ditt og trykk <Neste> Oppgi innkommende e- postserver og velg kontotype, og trykk deretter <Neste>. 8. Oppgi et brukernavn og passord, og trykk <Neste>. 9. Oppgi utgående e-postserver og trykk <Neste>. 10. Still inn hvor ofte telefonen skal koble seg til serveren og se etter innkommende e-postmeldinger under Autom. sending og mottak (om nødvendig). 11. Trykk <Fullfør>. kommunikasjon Sende en e-postmelding 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje Velg navnet til en e-postkonto. 3. Trykk <Meny> Ny. 4. Skriv inn en e-postadresse i Til-feltet eller trykk <Meny> Legg til mottaker hvis du vil velge en kontakt. 5. Bla ned og skriv inn et meldingsemne. 6. Bla ned og skriv inn meldingsteksten. 7. Trykk <Meny> Sett inn og legg ved en fil (om nødvendig). 8. Send meldingen ved å trykke <Send>. Lese meldinger Du kan åpne meldingsmapper for tekst- og multimediemeldinger på ett sted, og e-postmeldinger på et annet. Slik åpner du meldinger, 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje Velg SMS/MMS eller navnet til en e-postkonto. Innboksen for kontoen du valgte åpnes. 3. Hvis du vil laste ned hele e-postinnholdet, velger du en e-post fra listen og trykker du <Meny> Last ned melding. Hente e-post fra en e-postserver Før du henter e-post fra en internettleverandør eller VPN-tilkobling, må du opprette en e-postkonto. Se "Synkronisere dataene." s. 65 for informasjon om henting av meldinger fra Outlook-kontoen. 1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> Meldingstje Velg navnet til en e-postkonto. 3. Trykk <Meny> Send og motta. kommunikasjon Åpne eller lagre e-postvedlegg E-postvedlegg kan inneholde virus som kan skade telefonen. Beskytt telefonen ved å bare åpne vedlegg fra avsendere du stoler på. 33 Slik åpner du et vedlegg, 1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og trykk Bekreft-tasten. 2. Trykk Bekreft-tasten <Åpne> for å åpne vedlegget. Vedlegget åpnes i det tilhørende programmet. Slik lagrer du et vedlegg, 1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og last ned ved å trykke Bekreft-tasten. 2. Trykk Bekreft-tasten <Åpne> for å åpne vedlegget. 3. Trykk <Meny> Lagre som Angi et filnavn og en minneplassering, og trykk <Lagre>. kommunikasjon 34 Kamera media I dette avsnittet lærer du å bruke kamera, innholdsbehandling, ysbilder, FM-radio, streamingspiller, lydmerknader og talemerknader. Lær hvordan du tar bilder i forskjelllige moduser og tilpasser kamerainnstillinger. Ta en serie med bilder 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Trykk <Meny> Fotograferingsmodus Fl. bilder. 3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer. 4. Trykk og hold inne Bekreft-tasten eller kameratasten hvis du vil ta en serie med bilder. 5. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>. 35 Ta bilder med dekorative rammer 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Trykk <Meny> Fotograferingsmodus Enkeltbilde. 3. Trykk <Endre> <Vis>. media 4. Velg en bildelayout og trykk Bekreft-tasten. 5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer. 6. Ta de delte bildene for hvert segment ved å trykke Bekreft-tasten eller kameratasten. 7. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>. 4. Velg en ramme og trykk Bekreft-tasten. 5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer. 6. Ta et bilde med rammen ved å trykke Bekreft-tasten eller kameratasten. 7. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>. Ta bilder i smilemodus 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Trykk <Meny> Fotograferingsmodus Smilebilde. 3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer. 4. Trykk Bekreft-tasten eller kameratasten. 5. Rett kameralinsen mot motivet. Telefonen gjenkjenner mennesker i et bildet og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde. 6. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>. Ta delte bilder 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Trykk <Meny> Fotograferingsmodus Mosaikk. 3. Trykk <Endre> <Vis>. 36 Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver 1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet. 2. Trykk <Meny> Scene en scene. 3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer. 4. Ta bildet ved å trykke på Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør. Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør. Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546342

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG OMNIA W GT-I8350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 i bruksanvisningen

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY ACE 2 GT-I8160 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546328

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY ACE 2 GT-I8160 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546328 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY ACE 2 GT- I8160. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG GALAXY ACE 2 GT-I8160 i

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY ACE PLUS GT-S7500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546336

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY ACE PLUS GT-S7500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546336 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY ACE PLUS GT-S7500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG GALAXY ACE PLUS GT-S7500

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G). Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY GRAND 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/5770215

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY GRAND 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/5770215 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

SM-G920F. Brukerhåndbok

SM-G920F. Brukerhåndbok SM-G920F Brukerhåndbok Norwegian. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Innholdsfortegnelse Grunnleggende 4 Les dette først 5 Innhold i produktesken 6 Enhetsoppsett 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Slå

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N9

Brukerhåndbok for Nokia N9 Brukerhåndbok for Nokia N9 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet og lade batteriet 8 Første oppstart 11 Få mer hjelp 15 Grunnleggende bruk 15 Startvisninger

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 9 Antenneplasseringer

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 800

Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 2. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Brukerhåndbok Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...9 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...10

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Brukerhåndbok Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer