lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14"

Transkript

1 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt fro doktor llerseths slottspillskole side 2l tolenotter side 24

2 Kjsp sjakkbokene hos Akademika -stort utvalg i sjakk- og bridgeboker i butikken pi Blindern. Sivilingenior freiafr AnnEsfEfii vs Ridgivning - Byggeledelse - Taksering

3 itt::!it:ii:!::: STORMESTER GAUSEL NORGE HAR FATT sin tredje og Oslo Schakselskap sin annen stormester. Utnevnelsen av Einar Gausel pi F DE-kongressen i Paris var den gledelige fullbyrdelse av en malbevisst prosess gjennom flere 6r, og vi gratulerer Gausel med hans velfortjente tittel. EINAR GAUSELS vei til stormesterverdigheten ligner mer p6 Jonathan Tisdalls enn pa Simen Agdesteins. Mens Simens karriere nermest var eksplosjonsartet og ga ham IGM-tittelen i en alder av 186r, har Einars lopebane vart langt mer skrittvis. I likhet med Tisdall m6tte han ni p6 slutten ga flere runder for tittelen var der den skulle vare. DET HERSKET JO en viss usikkerhet rundt ett eller to av nappene som Gausel hadde tatt, men efter at han sa gikk til topps i Aars i Danmark med overbevisende score, var ingen tvil lenger tilstede. Muligens hadde FIDE-kongressen kommet til 6 godta alle hans inntegninger ogsi far Aarsresultatet. Men det var allikevel riktig av NSF og av pressen 5 ta forbehold og ikke skru i varet forventninger som kunne ha blitt knust i Paris. Alt annet ville bare vert dumt. EINAR GAUSEL er en meget solid spiller som bar ha alle muligheter for i plassere og etablere seg godt i det internasjonale stormestermiljo. Med lgmtittelen i lommen kan han spille desto friere i de kommende Ar- og ti6r - og legge nye alen til sin vekst. SOM KLUBBMEDLEM er stormester Gausel hoyt vurdert, ikke minst fordi han har sett at det hviler en forpliktelse pd vire toppspillere til A sta pi for klubbe nar det kreves. Med sin spillestyrke har han sikkert ofte folt seg bare m6telig motivert og inspirertil i stille opp i lagkamper mot spillere han normalt bor kunne sla i simultan. Men han har innsett og erkjenner at som klubbmedlem spiller han i slike sammenhenger ikke primart for seg selv, men for OSS. DET TAKKER Vl ham for, og vi hiper og tror at han ogs6 i sin nye verdighet fortsatt vil vare et godt og forbilledlig OSS-medlem. Gratulerer, stormester Einar Gausel! K.B.

4 A) {fto formannetw tqrn Kjare medlemmer! Under internasjonale friidrettsstevner lyder starterens ord: Go to the startl Som formann i OSS er min oppfordring (uten starterens pistol!): Go to the club! Kanskje reagerer noen p6 en slik oppfordring. Men ganske tidlig etter at jeg ble valgt til formann, fikk jeg flere henvendelser fra medlemmer som ip-urte omtrlnt som sd: Hva kan styret gjore for i fi flere medlemmer til i besske klubben? Erlig talt har jeg intet sesam - sesam. Det er mange som onsker gjenopplivelse av oss-kvelder med godt fremmote, lynsjakk og gode replikker. Styret skal ikke l1pe fra sitt ansvar. Jeg tror allikevel at det viktigste kan gjores av medlemmene selv. Tillat meg derfor i sporre tilbake: Hva har du 6jort for A bedre fremmotet og dermed ktubbmiljoet? Kanskje kan jeg gi noe ottere i klubben, kanskje kan jeg kontakte medlemmer jeg kjenner og avtale spilling? Jeg har inntrykk av at noks mange sitter pi gjerdet (eller ringer i et halwjis initiativ og spor om det er "noen folk i klubben i kveld") og venter pi at fremmotet skal bli bedre. Det finnes dog unntak. Roar Elseth har i host tatt initiativ overfor andre mesterspillere for i fa til et lynsjakkmiljo igjen. OgsA enkelte andre medlemmer har vart aktive. Det har gitt visse frukter. Bra! oppfatt dette ikke som press fra min side. Mange er svart opptatt med arbeid, iamilie og annet. Sjakk er ikke det viktigste i livet; det bare virker slik av og til. 56 ta mitt sporsmil i beste mening. Jeg onsker dere gledelig jul og mange sjakkgleder i Go to the Skar

5 -VI BOR KUNNE HEVDE OSS GODT I ARENE FREMauER Sformesfer Einar Gausel interujuet av Knut Backman - Oppriktig talt tror jeg Norge i de sin stormestertittel pi FIDE-kongressen i Paris. En pen gebursdags- kommende Ar bar kunne fa en stormestergarde som virkelig kan hevde gave. seg internasjonalt, sier Norges og - Selv ans6 jeg de nappene jeg Oslo Schakselskaps nyutnevnte hadde pa forh6nd, samtlige fra stormester, Einar Gausel. Gausdal, for A vere si solide at det - Bide Jonathan Tisdall og jeg bor ville vare utidig flisespikkeri om de kunne ni opp mot Simen Agdesteins ikke skulle bli godkjent. Det ga meg nivarende nivi, og dessuten mener en trygghetsfolelse mens jeg spilte i jeg det bare er et sporsmal om relativt kort tid far i alle fall Rune Djur- gjorde det s6pass godt der (Gausel Aars, og kanskje var det derfor jeg huus slutter seg til oss. vant som kjent, foran bl.a. diverse - Men Simen har liksom fift en stormestre. Red.s anm.) spesiell strileglans rundt sift - Men jeg har jo forstaelse for at navn. Skyldes det bare at han ble Norges Sjakkforbund og andre ikke stormester i si ung alder? ville utbasunere min stormestertittel - Nei. Simen er et talent av de for den var helt indiskutabel, og det sjeldne - det er det nok bare en var den jo forst efter Aars-turneringen. Man vet jo aldri hva FIDE kan mening om. Han har et veldig potensiale, og man kan jo undres pi finne pa! om han har utnyttet det fullt ut. Jeg merker nar jeg analyserer med NIAR IAMERIKA Simen eller vi gjennomgir partier pd Det er nok med Einar Gausel som datamaskjermen han tar tingene med mange andre i det daglige langt raskere enn jeg selv gjor. Men sjakkmiljo, at man ikke vet s6 altfor jeg merker tross alt ogs6 en viss mye om dem utenfor brettet. For skjerpelse av min egen sjakklige eksempel er det sikkert ikke s6 evne den senere tid, smiler Gausel, mange av vire medlemmer som vet ikke uten selvironi. at Gausel tilbrakte ni 5r av sitt unge liv i Nord-Amerika, fra han var tre til FALTE SEG TRYGG han var tolv ir gammel. Forst bodde Einar Johan Gausel er fadt 30. han tre 6r i Boston, der hans far, november 1963 og folte folgetig 32 Arne Gausel, tok sin doktorgrad. 6r omtrent samtidig med at han fikk Derefter bar det til Montreal i

6 Canada, der Gausel senior var Professor i seks ir. Med andre ord er virt arverdige medlem WillY L. Olsen ikke den forste Prominente OSS-er som kjenner Canada og Montreal. - Det betyr vel at du er helt tosproglig? - Ja, og Jonathan Tisdall og jeg snakker bare amerikansk oss imellom, sa vedlikeholder vi sproget begge to! Til Norge og Oslo vendte Einar Gausel si tilbake som tolviring i Sjakk hadde han ikke noe sarlig greie pa: - Nei, det forbod seg selv, i og med at jeg ikke spilte organisert sjakk som barn, bemerker han selv 16t1. - Men da jeg var blitt 16 6r, begynte jeg i fatte litt interesse for spillet. Min ett 5r eldre bror Erik var blitt med i OSS i 1978, men jeg gikk til SK Stjernen. - Ja, det ble Pistitt at Erik ikke ville ha deg med i OSS, fordi du var for dirlig? - Nija, det skyldtes nok helst at vi ikke nettopp var verdens beste venner pi den tiden, slik man gjerne ser blant sosken der det er liten aldersforskjell. Jeg foretrakk i ha min egen - Jeg hadde lart trekkene av min klubb! far, som for avrig er for mye akademiker til virkelig 6 kunne bli IM OG NORGESMESTER noen god sjakkspiller! Vi spilte Men det tok ni ikke mere enn et irs forovrig endel bridge i familiekretsen tid for ogsi Einar var P6 Plass i - mine foreldre, min bror Erik og jeg OSS. I mellomtiden hadde han bl. a. selv. Jeg var og er en elendig besskt OSS pa onsdagene og deltatt i de 6pne lynturneringene, som bridgespiller, og fordi min far var den desidert sterkeste av oss, dannet han minnes med stor begeistring - han og jeg alltid makkerpar, for 6 det var stor og sterk deltagelse hver utligne styrken. Jeg fikk fryktelig med eneste gang. kjeft hver eneste kveldl Og s6 ble det mer og mer fart i sakene, og ni gikk det bare 6n vei BEGYNTE I''STJERNEN' med sjakkspilleren Einar Gausel, Einar Gausels far er fra KarmoY i nemlig oppover. Han ble aldri Rogaland, som jo i dag har en spesiell klang i sjakkfolks orer, forst og uttatt til A representere Norge i juniormester, men i 1983 ble han fremstakket vare Hagesether-klanen. Familienavnet skriver seg imid- 15 i et av de sterkeste junior-vm junior-vm i Belfort. Der ble han nr. lertid ira stedet Gausel, mellom som har vert arrangert, med Kiril Sandnes og Stavanger. Og naturligvis: Stormester Einar Gausels som Nigel Short og Valerij Salov Georgiev som vinner og med folk mor, fodt Leithe, er fra Tromso - den blant deltagerne. byen som det Apenbart ikke er mulig Historien videre kjenner vi stort for OSS 6 komme utenom! sett - Gausel ble lm i 1988 og ble Som det har vart PiPekt i livsvarig medlem i OSS, som de pressen, ble Einar Gausel aldri noen ovrige lm'er. Og i 1992 ble han Nor- barnestjerne.

7 Stormester Einar Gausel iet bedndet oyeblikk, med Atle Gronn som beundrende publikum. Den tomme flasken har inneholdt leftal gesmester under Landsturneringen i Kristiansund. Ellers har han jo feiret en rekke triumfer pd Gausdal, og han understreker hvilken enorm betydning Gausdal-turneringene har hatt bade for norsk og nordisk elitesjakk. "VIKER IKKE UNNA'' - Du har fitt ord pi deg for ikke i tilstrebe blendende briljans i dine partier. Stemmer det? - Det man kan si er at jeg ikke, som f.eks. den talentfulle og publikumsvennlige svensken Jonny Hector, gir efter strupen si A si fra forste trekk av. Men jeg g6r slett ikke av veien for forviklinger og kombinatoriske ovelser n6r de byr seg. Forovrig er det jo en tydelig, generell tendens i internasjonal elitesjakk til en noe friskere og mer taktisk betonet spillestil enn tidligere, Apenbart inspirert av Kasparov og andre idoler itiden. Efter artium har Gausel bl.a. tatt Markedsforingsskolen og studerte ogsi et 5r pi Bl, samtidig som han arbeidet endel i det private naringsliv. Men de senere 6r har han bestemt seg for i satse pi en ren sjakklig karriere, bl. a. ogsi som spaltist i Dagbladet og Vi Menn. Dessuten er han ivrig engasjert i lnternetsjakkvirksomhet. UTENFOR BRETTET - Blir det tid til stort mer? Hva med samfunnsmessige og politiske interesser? - Det er mangt og meget i dette land, ikke minst i sosialpolitikken, jeg gjerne si anderledes. Men jeg er ikke medlem av noe parti. Jeg sogner imidlertid klart til hoyresiden, og som velger har jeg alternert mellom Hoyre og Fremskrittspartiet. Ellers

8 tar jeg meg tid til i lese en god del, og er bl.a. opptatt bade av realvitenskaper som astronomi, og av parapsykologi. Jeg anser meg for en noksa "indelig"' person, noe kanskje ikke alle tror. - Du er medlem av Statskirken? - Ja, og jeg har ingen planer om 6 melde meg ut heller. Jeg er alt annet enn ateist, og jeg har liten sans for unge foreldre av min egen generasjon som ikke doper sine barn fordi Gud ikke kan bevises matematisk. Selv er jeg glad for den oppdragelsen jeg fikk og som ga meg klare verdiholdepunkter. - Hva med idrett? - Som teniring drev jeg en del med ishockey og vektlofting, men det har jo stilnet av. Jeg bor imidlertid pa Ammerud ved Grorud, og i likhet med intervjueren i hans unge dager har jeg vandret en del i Lillomarka, bade p6 ski og tilfots. Ypperlig terreng! KUPERT LANDSKAP Det sjakklige terreng som vil mote stormester Einar Johan Gausel i irene fremover, blir nok ogsi ganske innbydende - delvis kupert, ma vi tro, men sikkert ogs6 med lange strekninger der han kan la sin efterhvert ganske betydelige rutine og sine stayeregenskaper komme til sin rett - slik det bl.a. skjedde i Aarsturneringen i Danmark, Einar Gausel storste turneringstriumf hittil. Bide i sin spalte i Dagbladet, og pa medlemsmste i OSS nylig, berommet han ikke minst stormester Bent Larsen ("Ham ma vi snart sorge for a fa til Norge pd besok igjen!"), og her kommenterer Gausel sin seier over den danske legenden i Aars: Larsen - Gausel Aars (5), e4 e6 2.d4 ds 3.Sc3 SfG 4.e5 SfdT 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 cxd4 8.Sxd4 LcS 9.Dd {-0 a6 11.h4 Lxd4 12.Lxd4 b5 13.h5 b4 14.Sa4 Dc7?l15.Kbl a5? 15...Sxd4 16.Lf2 La6 17.LxaG Txa6 {8.Sc5 Larsen var misfornoyd med dette, men for meg virker det logisk Sxc519.Lxc5 Tc8 20.Ld6 Dd fsl? (Tisdall) $a7 22.h t5 Sb5 24.Thf1 24.D95 Sxd6 25.exd6 Dxd6 26.Dffi Df8 27.Txd5 Tac6 ser ok ut for svart: 28.Td7 exfs 29.D95 Td6 30.Td1 Txdl 31.Txdl fxg Sxd6 25.exd6 Dxd6 26.fxg6 txg627.dd4 Tc7 28.Tf6 TaB 29.De ? er muligens bedre. F.eks a4 30.Te1 Te7 31.Dd3 med trusselen Txg Te830.Tdfl a Dc5? 31.Dxc5 Txc5 32.T1l og hvit angrep langs 7. raden avgjor umiddelbart. 31.Df2 b3 32.cxb3axb3 33.axb3 Db4?! Tidsnod Ta8var selvfolgelig bedre. 34.Tt4 De7 35.Dd4 Ta8 36.b4! TcaT 37.b5 Ta{+ 38.Kc2 Tc8+ 39.Kb3 Txfl 4O.Txfl Dd Tb841.bo (41.Db4 De8 42.b0 Dd8) 41...Db742.Kc2 var tross alt et bedre forsok.

9 %E% %e% % %8% %t % %t%tr& %n%t% % %N%ft% %e%%% 7ffi.%%% %%%H% 41.Db4? Jeg hadde ingen oversikt over trekknummeret her, og Larsen prover (amatormessig nok) i provosere fram en panikkreaksjon. 41.D97+ DxgT 42.hxg7 Tc4 43.fa1 KxgT 44.b6 Tc8 (44...T645.Ta6) 45.Kb4 og hvit vinner d4142.Ka2 DdS+ 0-l p.g.a. 43.Kb1 De4+ 44.Ka2 Ta8+ 45.Kb3 Dd3+ og 0-1 Ofstad og Bukne i Schwarzwaldt Blant 193 deltagere oppnadde virt medlem Per Ofstad, norgesmester av 1961, en meget anstendig delt 20 plass i verdensmesterskapet for seniorer (over 60) i Bad Liebenzell i Schwarzwaldt i Tyskland. Ofstad scoret 7.0 pong pi 11 runder, og ble strengtatt nummer 27 pa kvalitet. Verdensmester ble stormester Jevgenij Vasjukov med I Y2. deltok 6tte stormestre og en lm'er. Samtidig deltok v6rt medlem Roald Bukne i en Spen turnering samme sted, og Bukne scoret der 50 prosent. Hva vet du om sjakkl 1) Hvem er kalt den "den storste sjakkspiller blant musikere og den storste musiker blant sjakkspillere"l 9) Hvilken nordmann har spilt remis medjose Capablanca i et sjakk-ol! il Hvilken dpning baerer nawrel "Damiano"l 4) Oslo Schakselskap (Christiania Schakselskab) ble stiftet i Men klubben hadde en forgienger, som gikk inn fi 6r tidligere. Hva het den! 5) Hvem var verdensmester mellom Mikhail Botuinnik og Boris Spasskij! 6) Hva forstir du ved begrepet "lavering"l 7) Hvem var president i Verdenssiakkforbundet (FIDE) efter dr. Max Euwe og for Florencio Campomanesl B) Hvem var dettel q Hvor mange medlemsland (omhent) har FIDEI A) rss B) 110 C)85 10) Hvor ble NM (hndstumeringen spilt i Svar side: 9

10 H.q.l:.fi Arets hostturnering samlet alt i alt 48 Klasse Elite: deltagere, lilleputtmesterskapet1 Sverre Heim 5.5 poeng av 7 innbefattet. Som kjent gjelder 2-3 Einar Hatlebakk 4.5 hostturneringen alltid klubbmesterskapet, og vinneren av overste 4 Viggo Guddahl4 2-3 Hans Kr. Harestad 4.5 klasse fikk dermed tittelen klubbmester Derefter fulgte Jon QvortruP 2,5, 5 Svein Johannessen 3.5 Det ble Sverre Heim, v6r hjemvendte eks-norgesmester (1980), Trygstad 1.5. Sheila Barth Berntsen 2 og Kristian som gjorde svenske av seg gjennom Klasse log ll flere 6r. Heim, som naturlig nok er oppvokst i Tromso, representerte i 1 Trond Svela 6.5/9 sin tid Akademisk, men ble hovedmedlem av OSS i rene. Efter 2 Geir Moseng Alexander Flaata 6 at han kom tilbake til Oslo igjen, er Klasse lllog lv han en ganske regelmessig 1 Rolf Moe 8.5/9 klubbgjenger, og vi har ogsi hatt 2 Edvin Eids6 8 gleden av i se ham pi vart forstelag 3 Leif Vatne 6.5 i Ostlandsserien. Forovrig bod eliteklassen pi en Lillepuftmesterskapet blanding av rutine og ungdom, som 1 Lars GrotmolT/7 det fremg6r av resultatlisten. 2 Harald Berg-Jensen 5 I Einar Hatlebakk, trofast og atltid premiert deltager iv\rt klubbmesterskap. Her gratuleres han ved julebordet 1993 av davarende formann, Knut Bgckman, mens Tormod Fyi (t.v. ) a pplauderer u hemmet. l0

11 3 Joakim Larsen 4.5 Svene Heim, noen dr for han ble klubb- mester- Tiden ble for knapp til a fa med et av klubbmester Heims partier, og vi regner med 6 komme tilbake til det. Men her folger Einar Hatlebakks sluttspillforing i siste runde mot Viggo Guddahl. Det dreier seg om den klassiske "Lucenas gevinststilling", men Hatlebakk anfarer at hvits betingelser for 6 holde remis var til stede i utgangspunktet. Men Guddahl var ikke si familier med dette sluttspillet som Hatlebakk - han har vunnet det en gang for i turnering. Viggo Guddahl- Einar Hatlebakk 1.d4 SfO 2.c4 eg 3.Sc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d L92 Lg7 8.Sf3 O-O 9.O-O SaO 10.e4 Tb8 11.Te1 Lg4 12.h3 Lxf3 13.Dxf3 Te8 14.Lfl Sc7 15.1f4 Shs 16.1d2 bs 17.Tab1 b4 18.Se2 Sb5 19.a4 Lxa3 20.Lxa3 SfG h6 22.Lrt6 Dxf6 23.Dx6 Lxf6 24.a4 Sa3 25.Txb8 TxbS 26.f4 Vi gratulerer spesieltlilleputtmester Lars Grotmol, som vant alle sine Tb4 27.L92 Sc2 partier. 28.Tc1 Sd4 29.Sxd4 Lxd4+ 30.Kfl Txa4 31.e5? dxes 32.fxe5 Lxe5 33.Txc5 Lxg3 34.Ke2 h5 35.Kd3 LeS 36.1f1 Kg7 37.Tb5 a5 38.Tc5 Ta3+ 39.Ke4 Lh2 40.Tc6 Ta4+ 41.Ke3 Lf4+ 42.KR Td4 43.Tc5 a4 44.Ta5 g5 45.Le hxg4 hxg4+ 47.Kg2 fs 48.d6 Kf6 49.d7 TxdT 50.Txa4 Td2 51.Kf1 Le3? 52.Lxg4 fxg4 53.Txg4 Kfs 54.Fa4 Lf4 55.Ke1 Th2 56.Kdl Kg4 57.Ta3 Td2+ 58.Ke1 Tb2 59.Kdl KfS 60.Ta4 Le3 61.Tc4 Ke5 62.Ke1 Ld4 63.Tc8 Ke4 %H%%% %%%% %%%% %%%% %'"Ng% % %%%%?w%%% %%ffi,% 64.Te8+? Tapstrekket. 64.Tf8 Kd3 65.Kf8 forer til remis Kd3 55.Kfl Tt Kei Tf6 67.TdB 67.Kd1 er bedre. Vinstvarianten er komplisert: 67...Tt1+ 68.Te1 Tt2 69.Te7 Tg2 70.Te8 Tb2 71.Tc8 Lb6 72.IcG Le3 73.Td6+ Ld4 74.TcG Td2+ 75.Kc1 Tf2 76.Kb1 Tb2+ 77.Kc1Tbs 78.Kd1 LcS 79.Kc1 Le3+ og sort vinner Tfl 68.Td6 Ogsi 68.Td5 Ta7 69.Kf1 Tg7 taper T970-1

12 NM for Unqdom: Gull og bronse til OSS NM for ungdom gikk denne gang av stabelen i Porsgrunn i tiden november. Dette mesterskapet har i den senere tid fatt offisiell status som norgesmesterskap, etter at det opprinnelig startet opp som et rent skolesjakkmesterskap. NA derimot, er denne turneringen blitt et samlingsted for omtrent alle de beste juniorene i landet. I ir var det som vanlig meget god deltagelse, og hele 242 spillere deltok, fordelt p6 fem aldersgrupper fra 25 Ar og nedover. Det er ogsi slik at de to beste i hver klasse kvalifiserer seg direkte til Nordisk mesterskap for ungdom som i Ar spilles i Danmark (riktignok bare de under Dette er nok med pi 6 gjore turneringen enda mer attraktiv. Leif Erlend Johannessen gikk til topps i sin Knapp betenkningstid k/asse. Vi ble innkvartert pi en skole et en helg, men etter manges mening lite stykke fra Porsgrunn sentrum og er dette altfor liten tid, spesielt i de bare noen hundre meter fra Porsgrunnhallen, hvor mesterskapet behover litt bedre tid for 5 spille god eldre aldersgruppene hvor mange skulle foregi. Men det var ogs6 en sjakk. del som foretrakk myke hotellsenger fremfor harde skolegulv. Ingen parademarsj for OSS Etter en ipningsseremoni med tale av representanter bide fra fylke De store overaskelsene bod ikke og kommune, kunne turneringen dette mesterskapet pi, kanskje endelig begynne. Pa det forste bortsett fra vinneren i eldste klasse, partiet hadde vi bare tre kvarter pa Nina Hagesather. Likevel gikk det klokken. Betenkningstiden i de ikke like godt med OSSmedlemmene som man kunne hatt andre rundene var heller ikke bedre enn 1 time p6 40 trekk og 1/2 time forventninger om pa forhand. En av pa resten av partiet. Dette gjores de som ikke lyktes var blant annet forovrig for A fa plass til 7 runder pa ratingfavoritten i nest yngste klasse,

13 Alt OSS fikk med seg var faktisk bare en 1. plass og en 3. plass. Seieren kom i nest eldste klasse. Den bedriften sto Leif Erlend Johannesen for, etter A ha ledet fra start til m6l. En glimrende prestasjon av denne meget lovende unge spilleren, selv om han vel var den storste forhandsfavoritten. I eldste klasse fikk vi den andre medaljen for mesterskapet da Kristian Trygstad nermest snublet i milstreken og ikke kom seg skikkelig i m6l. Han ledet gjennom hele tumeringen, spilte glimrende sjakk, men tapte altsi da uheldigvis i siste runde. Fryktelig synd for Kristian som heller ikke kvalifiserte seg til Nordisk Mesterskap med sin 3. plass. AGRM Resultatliste: A: dr 1) Nina Hagesether, Hauge, 6 poeng. 2) Erik Tonning, Bergens, ) Kristian Trygstad OSS, 5 1/ ) Simen M. Klevstrand, OSS,4. B: ir 1) Leif Erlend Johannesen, 6. 2) Stig Tjomsland, Nordstrand, 5 % 3) Kjetil A. Lie, Porsgrunn, 5%....7) Jens L. Hjort, OSS, 5. C: Ar 1) Flemming Christenson, Nordstrand, 7. 2) Daniel Hersvik, Bergen, 6. 3) Jorgen Lavik, Bergen, ) Nicolay Langfeldt, OSS, 5. D: Ar 1) Espen Lie, Porsgrunn, 6 %. 2) Joachim Berg-Jensen, Porsgrunn, 5. 3) Lars Gunnesdal, Berum, 5 %. 4\ OSS, 5 /2. 5) Joakim Larsen, OSS, )Lars Grotmol, OSS,5. E: 10 irog yngre 1) Erik V. lgllset, Kistiansund, 6%. 2) Rune Sevland, Sevland, 6 %. 3) Laila Viestad, Hauge, 6. 4) Amund Teigum, OSS, 5. Generalforsamling Som folge av at vir klubb akter 6 endre regnskapsaret slik at det falger kalenderaret, blir den ordinere generalforsamling 1996 fremskyndet betydelig. Vi tar sikte pi i avholde den 23. februar, men narmere underretning vil selvsagt bligitt pa vanlig mite. Eventuelle forslag som onskes behandlet pi generalforsamlingen m6 vare innsendt innen 15. januar Oystein Skar, formann Skuffelser i Ostlandsserien Det 96r tregere enn vanlig for vdre lag forstedivisjon. Efter en pen start for OSS ll, der OSS I og Nordstrand ble sldrtt, gikk laget pa et kfart tap 2-4 mot Sarpsborg i tredje runde ssndag 10. desember. Det ble en forholdsvis mork dag ogsi for OSS l, som matte noye seg med 3-3 mot Nordstrand. Simen Agdestein tapte prestisjeoppgjoret mot Jonathan Tisdall, men allikevel sa det ut til at seieren var berget, innlil Per Ofstad dessverre grep feil etter 6 timers spill mot Ole J Gyldenis og bukket partietil remis. Vi ser frem til sterkere innsats i varhalviret. Det gjelder de fire plassene som Ostlandet har i NMfinalen, og vi skal helsta to av dem!

14 SI"frGET VED HfrSTI]IGS (1066 os 199s) En rapport fra klubbavisens oyenvitne, Tormod Fyri. HASTINGS T}NTERNATIONAT CHESS CONGRESS revansjematch etterat Steinitz tapte titefen til Lasker i Drommen om Hastings For uvitende: Den forste internasjonale turnering i Hastings var nettopp denne, og de som er flinke i hoderegning, finner da ut fort ut at det i Ar er 1006r siden, og det ville engelskmennene selvf0lgelig feire med A avholde en spesiell siakkongress - samme m6ned som dengang, nemlig i august. (At det i 6rene ikke ble arrangert noe serlig sjakk, synes ikke engelskmennnene A ta sa hoytidelig, siden Hvorfor reiser man (les: Fyri) til Hastings for A spille sjakk? det dreide seg om et 100-Ars-jubileum. Det var farsl med den sakalte Som mange av OSS vil vite, har jeg i mange 6r vert sjakkhistorisk "Victory Congress 1919" det ble fart i interessert, og navnet Hastings dukker da opp i svart mange sammen- I mange ir har jeg selv "dromt" sakene. henger, som et slags "sjakkens om i spille i Hastings, og i 6r var det Mekka" - serlig i forbindelse med absolutt pi tide A vakne, sarlig fordi den Arlige nyttirsturneringen, hvor det neste Ar antagelig ikke ville bli adskillige stormestre, ja, faktisk ogsi arrangert noen sommerturnering- og de fleste verdensmestre har deltatt. 101 da bokstavelig talt ville ha vart Men - storst av alle lyser den med ute (i dobbelt forstand). Det ryktes tallet 1895 bak, hvor datidens nemlig at arrangorene har store "creme de la creme" deltok. For 6 problemer med A skaffe okonomiske antyde styrken pi denne, vil jeg midler - selv til den tradisjonelle nyftdrskongress. sette den i kategorien "kandidatturnering", i og med at 22 Jeg tok alts6 derfor den raskeste av verdens beste spillere deltok, varianten: ruten Fornebu-London med Lasker og Steinitz i spissen- de (Gatwick) med fly - deretter tog fra to som Aret lar hadde spilt sin VM- Gatwick (hvor jernbanestasjonen

15 Vdr mann i Hastings, Tormod Fyn G.v.), her i intelleffiuell samtale med Rolf Baastad. som ikke var der. finnes "vegg i vegg" med flyplassen) fi til noe lignende, med andre orden helt fabelaktig kombinasjon. (Jeg til Hastings - dette forst og fremst fordi jeg hater transportetapper. kan skrive minst et par sider om mitt Hele reisen tok da ca. 5 timer. "forhold" til dette partiet, men jeg regner med at sjefsredaktoren vil Inspirerende klassiker nedlegge veto imot, sa den historien En annen "pddriver" var forovrig fir vi ta siden, da vi neppe fdr plass i det parti fra Hastingsom har gjort dette nummer uansett. mest inntrykk pi meg, helt siden jeg Gledelig nok var partiet med i turneringsprogrammet - med original- spilte gjennom det forste gang, nemlig Steinitz - von Bardeleben, kommentarer av Dr. Tarrasch) Det ville jo vare morsomt om Det lyktes ikke riktig denne gang 6 jeg selv kunne spille i Hastings, og spille et slikt "drommeparti", men jeg

16 har fremdeles sjansenl Da Steinitz spilte det nevnte parti (som fikk 1. skjonnhetspremie (fullt fortjent!) var han ca. 596r. (Undertegneder "bare 49", s6 det er enni hap.). Bronstein var der Jubileet ble innledet med et arrangement p6 Hastings Pier, hvor eresgjest David Bronstein spilte remis mot en lokal kjendis, Dr. Pahick Moore, i 19 trekk, et parti med levende brikker, som skulle vere en slags rekapitulasjon fra 1895 (ble det sagt.). (Den svarte kongen var selvfolgelig en neger...). Etter spillet innrsmmet Dr. Moore at mesteparten av trekkene var avtalt pi forhind - slik virket det ogsi pa undertegnede. Deretter spilte lm McDonald fra England simultan mot 20 spillere, alt mens temperaturen 16 pa ca. 30 plussgrader- og himmele narmest var skyfri. (Hvordanoen orker A gi rundt med hvit skjorte, jakke, bukse og slips i et slikt var, er meg fullstendig ubegripelig - men det var det mange som gjorde, mest av PLIKT (tror jeg)- ikke fordide hadde lyst... Da varmen ble for mye av det gode, tok jeg heller en spasertur opp til den lokale sjakklubb, da jeg var nysgjerrig pi 6 se den. Dessuten fikk jeg da "varmet opp" med noen lynpartier mot et par av klubbens medlemmer. Bare eft tap Selve turneringen ble spilt i det flunkende nye "Phoenix Art Centre"- en floy av "William Parker School". Med hensyn til navnevalget, er dette lett i forst6, ndr man fir opplyst at hele denne floyen pi skolen ble totalskadet av brann for fa Ar siden, en skade som siden ble beregnetil hele 5 millioner norske kroner... I den forste turneringen (hvor betenkningstiden var noenlunde "normal", dvs. 40 trekk pa 2 timer osv) lyktes det meg A score 3,5 pa 6 runder (med bare ett tapsparti som tilogmed virket litt unodvendig - en litt dirlig variant for svart i Tarraschforsvaret.) Samme dag som denne turneringen sluttet (p6 en fredag), startet jeg min neste, en helgeturnering med "Grand Prix"- betenkningstid. Her fikk jeg 3 p. pa 5 runder, ogs6 her med bare ett tap. God dessert Som "dessert" spilte jeg tilslutt den sakalte "lntel Qualifiefl' - mest for "moro skyld" - her var feltet adskillig sterkere. En "dross" stormestre, internasjonale og FIDE-mestre menget seg med oss amatorer for 6 spille 11 runder over 2 dager med 25 minutter pr. spiller pr. parti. Her scoret jeg 4 p., hvilket mi anses som et godt resultat motstandernes ELO-snitt tatt i betraktning, jeg spilte bl.a. mot en lm pi 2400 og en F DE-mester P6 samme nivi. Hoydepunktet i denne turneringen var da det lyktes meg i feie en amerikaner med angitt ELO pa 2100 av banen!! Han ga meg faktisk en kompliment for spillet etterpa, selv om jeg tydelig merket at han ikke likte A tape mot en "pudding", dvs. en motstander flere hundre EIOpoeng under sin egen spillestyrke (hvem gjor forresten det?).

17 Arnold J. Eikrem dukket opp pa 1895?? Turneringskomiteen lot heller ikke til A ha oppdaget alle de slutten av min andre turnering, akkurat da jeg holdt pa A awikle et vunnet bondesluttspill, si dermed ble senteret selwolgelig var utstyrt med - moderne hjelpemidlene som kunst- Norges representasjon fordoblet! - i alle fall ble det IKKE benyttet noe dvs. jeg var eneste norske deltager, som heter mikrofoner og hoyttalere. og Arnold eneste norske tilskuer! Undertegnede sjanset derfor etterhvert pi at INGEN av beskjedene Dette medforte at en av mine partiavslutninger havnet i "Adressa" i som ble ropt opp borte i et hjorne var Trondheim (nemlig fra det etterfolgende parti). fra Norge), det var i hvert fall umulig serlig viktige (og ikke vedkom Fyri for undertegnede d hore noe som lkke bare stas helst. (Det kan vel ikke vare at Alt under disse turneringene var turneringsledelsen gikk rundt med ikke bare "gloria". Serlig under hver sin sparekniv??) INTEL-turneringen brukte arrangorene (Stuart Reuben & Co,) utrolig ma jeg ogsi ta med at offentlig Mens vi er inne pa det negative, lang tid pa 6 sette opp runden. SAvidt Arnold visste, ble det spilt etter av busser, og etter min mening er for kommunikasjon i Hastings dekkes Schweizersystemet, og det er vel d6rlig (i alle fall sammenlignet med ikke sa vanskelig at rundeoppsettet Oslo.). De fleste bussene lot til 6 behover A ta mere enn et kvarter slutte 6 ga ved 18-tiden, og deretter hver gang? - selv om vi var ca 120 kun en sjelden gang i lapet av kvelden. Noen rutetabell var narmest deltagere?? Jeg anslo at denne turneringen varte ca. 3 tirner lengre (!) umulig 6 oppdrive - da jeg spurte en enn norske arrangarer ville brukt pi sjafor, fikk jeg beskjed om 6 henvende meg "pi kontoret". PA hol- tilsvarende, og foreslo for Arnold (for spok) at na fikk han overta som turneringslederl - da smille han lurt... "BUS STOP" - og ikke noe skilt med deplasssene var det kun skilt med Grunnen kan jo vare folgende: rutetider I DET HELE TATT! Mine Monradkortene ble ikke lagt ut pi drosjeutgifter ble derfor endel storre bordene - og parsammensetningenenn jeg hadde regnet med... Men heller ikke ropt opp! - nei, alle kortene ble stukket inn i noen store fodte far ta opp med sine MP'er dette er en politisk sak, som de inn- "kartotekmapper", og lagt frem (Members of Parliament). fremme ved scenen i lokalet. For hver runde m6tte da samtlige deltagere bane seg vei; forst FREM for 6 Da disse tre turneringer var ferdig- "Ny norsk rekord" finne ut hvilket bord man skulle spille spilt, hadde jeg altss spilt 22 partier ved- og ser TILBAKE lor & frnne bordet med riktig nummer. Det hele noyelse noterer som "norsk rekord i p& f0 dager, hvilket leg med tor- virket utrolig "gammeldags" - kanskje ville man ogs6 med hensyn til eller Simen har spilt s5 mange i Hastings" - verken Barda, Zwaig avviklingen imitere forholdene i denne byen.

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red.

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red. Foto: red. Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500 nr. 3 2008 2 I n n h o l d Nr. 3 2008 årg 74 Redaksjonell leder: To sommeroverraskelser... 4 Leserbrev...

Detaljer

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk!

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100- årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve bursdagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk! VELKOMMEN til sjakkfesten NM 2014 i Trondheim, i det nye og flotte Clarion Hotel & Congress. Forholdene blir førsteklasses med alle deltagerne i én stor og flott spillesal, og hotellet ligger midt i havneområdet

Detaljer

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3

Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester. nr. 3 Leif Øgaard (55) - ny norsk stormester nr. 3 2007 Ny lærdom? I alle fall ny glede! Vi har mange fine sjakkfristelser. Se dem i nettbutikken, og på Landsturneringen!! KASPAROV: HOW TO PLAY THE NAJDORF VOL.

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2013 ÅRG. 69 Innhold NFSFs organisasjon 2 Lederen/redaktørens hjørne 3 Partispalten 4 Sjakkperler 6 Trond

Detaljer

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David.

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 2 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Tjølsen i ledelsen! Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. I dette

Detaljer

Bulletin 5. Landsturneringen 2005

Bulletin 5. Landsturneringen 2005 Bulletin 5 Landsturneringen 2005 Dag 5 Så spisser det seg til. Flere og flere ser mer og mer deprimerende ut. Noen lyser opp etter endelig å få uttelling for tidligere svake resultater. Klasse 5 er ferdig

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4 Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester Tallaksen og Lie i stikkamp om NM nr. 4 2007 I just received my first copy of New In Chess, and after spending the last 24 hours devouring it, I thought I d give

Detaljer

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen

Sheila. med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL. nr. 6. Foto: Øivind Johansen Sheila Foto: Øivind Johansen med 9,5 av 14 og WIM-tittel i OL nr. 6 2004 Springertrekk (Størrelse m/ramme: ca. 85 cm x 80 cm) fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! Årets julepresang,

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

Følg Magnus på hjemmebane!

Følg Magnus på hjemmebane! Følg Magnus på hjemmebane! Her er program for Sjakkens superlanghelg på Gjøvik over nyttår. Velkommen som både spiller og tilskuer! Som sjakkinteressert må du til den store sjakkfestivalen på Gjøvik rundt

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland

Norway Chess. Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013. Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne. møter verdens sjakkelite i Rogaland Norway Chess Superturnering i sjakk 7.-18. mai 2013 Magnus Carlsen: side 8-10 Sjakkens første superstjerne møter verdens sjakkelite i Rogaland Stor skolesjakkturnering: Barn i Rogaland spiller sjakk side

Detaljer

MEDLEMMER SOM VAR PÅTREFFBARE I OSS. Noen få har i 2008 fremdeles årene ute

MEDLEMMER SOM VAR PÅTREFFBARE I OSS. Noen få har i 2008 fremdeles årene ute Tore J. Nilsen juni 2010 MEDLEMMER SOM VAR PÅTREFFBARE I OSS Noen få har i 2008 fremdeles årene ute Det er nok mulig at kronologikken vingler, sjangler og halter noe i det følgende - men hva pokker kan

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN

Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN 1930 2005 Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN Lederen har ordet Gratulerer med 75- årsjubileet! Ski Bridgeklubb er tross sin voksne alder en vital senior. 2005 har vært en aktiv sesong for klubben.

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Duoen Helgeness Velkommen til Lillehammer! For tredje gang kan vi ønske velkommen til bridgefestival på Lillehammer. Norsk

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett!

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett! NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 5/6 Desember 2004 10. årgang God Jul Hjelp Macho å løse julenøtter og jule-x side 35, 36, 37 Hvordan spiller du? Nord 64 9752 5 ED10653 Syd EKDJ5 KD

Detaljer

e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Pa speidereventyr i England AcT KoRSVoLD Sommerens store eventyr startet fra Oslo onsdag 1,2. juli 'Lg6'l-. Jon Ekstr am og jeg steg ombord i flyet til London. 5 timer senere

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Sjakkbegreper Rating

Sjakkbegreper Rating Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Banken som ble ranet forskriftsmessig!

Banken som ble ranet forskriftsmessig! Axel Dammann Banken som ble ranet forskriftsmessig! Med DnC i vekst, jobbetid og krise c L 0 m+ l" 0"-3.za : E m Y 5z.-.z?s3 MC" z c a, a-.2." W@zi $U ba crc $is(n

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer