lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14"

Transkript

1 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt fro doktor llerseths slottspillskole side 2l tolenotter side 24

2 Kjsp sjakkbokene hos Akademika -stort utvalg i sjakk- og bridgeboker i butikken pi Blindern. Sivilingenior freiafr AnnEsfEfii vs Ridgivning - Byggeledelse - Taksering

3 itt::!it:ii:!::: STORMESTER GAUSEL NORGE HAR FATT sin tredje og Oslo Schakselskap sin annen stormester. Utnevnelsen av Einar Gausel pi F DE-kongressen i Paris var den gledelige fullbyrdelse av en malbevisst prosess gjennom flere 6r, og vi gratulerer Gausel med hans velfortjente tittel. EINAR GAUSELS vei til stormesterverdigheten ligner mer p6 Jonathan Tisdalls enn pa Simen Agdesteins. Mens Simens karriere nermest var eksplosjonsartet og ga ham IGM-tittelen i en alder av 186r, har Einars lopebane vart langt mer skrittvis. I likhet med Tisdall m6tte han ni p6 slutten ga flere runder for tittelen var der den skulle vare. DET HERSKET JO en viss usikkerhet rundt ett eller to av nappene som Gausel hadde tatt, men efter at han sa gikk til topps i Aars i Danmark med overbevisende score, var ingen tvil lenger tilstede. Muligens hadde FIDE-kongressen kommet til 6 godta alle hans inntegninger ogsi far Aarsresultatet. Men det var allikevel riktig av NSF og av pressen 5 ta forbehold og ikke skru i varet forventninger som kunne ha blitt knust i Paris. Alt annet ville bare vert dumt. EINAR GAUSEL er en meget solid spiller som bar ha alle muligheter for i plassere og etablere seg godt i det internasjonale stormestermiljo. Med lgmtittelen i lommen kan han spille desto friere i de kommende Ar- og ti6r - og legge nye alen til sin vekst. SOM KLUBBMEDLEM er stormester Gausel hoyt vurdert, ikke minst fordi han har sett at det hviler en forpliktelse pd vire toppspillere til A sta pi for klubbe nar det kreves. Med sin spillestyrke har han sikkert ofte folt seg bare m6telig motivert og inspirertil i stille opp i lagkamper mot spillere han normalt bor kunne sla i simultan. Men han har innsett og erkjenner at som klubbmedlem spiller han i slike sammenhenger ikke primart for seg selv, men for OSS. DET TAKKER Vl ham for, og vi hiper og tror at han ogs6 i sin nye verdighet fortsatt vil vare et godt og forbilledlig OSS-medlem. Gratulerer, stormester Einar Gausel! K.B.

4 A) {fto formannetw tqrn Kjare medlemmer! Under internasjonale friidrettsstevner lyder starterens ord: Go to the startl Som formann i OSS er min oppfordring (uten starterens pistol!): Go to the club! Kanskje reagerer noen p6 en slik oppfordring. Men ganske tidlig etter at jeg ble valgt til formann, fikk jeg flere henvendelser fra medlemmer som ip-urte omtrlnt som sd: Hva kan styret gjore for i fi flere medlemmer til i besske klubben? Erlig talt har jeg intet sesam - sesam. Det er mange som onsker gjenopplivelse av oss-kvelder med godt fremmote, lynsjakk og gode replikker. Styret skal ikke l1pe fra sitt ansvar. Jeg tror allikevel at det viktigste kan gjores av medlemmene selv. Tillat meg derfor i sporre tilbake: Hva har du 6jort for A bedre fremmotet og dermed ktubbmiljoet? Kanskje kan jeg gi noe ottere i klubben, kanskje kan jeg kontakte medlemmer jeg kjenner og avtale spilling? Jeg har inntrykk av at noks mange sitter pi gjerdet (eller ringer i et halwjis initiativ og spor om det er "noen folk i klubben i kveld") og venter pi at fremmotet skal bli bedre. Det finnes dog unntak. Roar Elseth har i host tatt initiativ overfor andre mesterspillere for i fa til et lynsjakkmiljo igjen. OgsA enkelte andre medlemmer har vart aktive. Det har gitt visse frukter. Bra! oppfatt dette ikke som press fra min side. Mange er svart opptatt med arbeid, iamilie og annet. Sjakk er ikke det viktigste i livet; det bare virker slik av og til. 56 ta mitt sporsmil i beste mening. Jeg onsker dere gledelig jul og mange sjakkgleder i Go to the Skar

5 -VI BOR KUNNE HEVDE OSS GODT I ARENE FREMauER Sformesfer Einar Gausel interujuet av Knut Backman - Oppriktig talt tror jeg Norge i de sin stormestertittel pi FIDE-kongressen i Paris. En pen gebursdags- kommende Ar bar kunne fa en stormestergarde som virkelig kan hevde gave. seg internasjonalt, sier Norges og - Selv ans6 jeg de nappene jeg Oslo Schakselskaps nyutnevnte hadde pa forh6nd, samtlige fra stormester, Einar Gausel. Gausdal, for A vere si solide at det - Bide Jonathan Tisdall og jeg bor ville vare utidig flisespikkeri om de kunne ni opp mot Simen Agdesteins ikke skulle bli godkjent. Det ga meg nivarende nivi, og dessuten mener en trygghetsfolelse mens jeg spilte i jeg det bare er et sporsmal om relativt kort tid far i alle fall Rune Djur- gjorde det s6pass godt der (Gausel Aars, og kanskje var det derfor jeg huus slutter seg til oss. vant som kjent, foran bl.a. diverse - Men Simen har liksom fift en stormestre. Red.s anm.) spesiell strileglans rundt sift - Men jeg har jo forstaelse for at navn. Skyldes det bare at han ble Norges Sjakkforbund og andre ikke stormester i si ung alder? ville utbasunere min stormestertittel - Nei. Simen er et talent av de for den var helt indiskutabel, og det sjeldne - det er det nok bare en var den jo forst efter Aars-turneringen. Man vet jo aldri hva FIDE kan mening om. Han har et veldig potensiale, og man kan jo undres pi finne pa! om han har utnyttet det fullt ut. Jeg merker nar jeg analyserer med NIAR IAMERIKA Simen eller vi gjennomgir partier pd Det er nok med Einar Gausel som datamaskjermen han tar tingene med mange andre i det daglige langt raskere enn jeg selv gjor. Men sjakkmiljo, at man ikke vet s6 altfor jeg merker tross alt ogs6 en viss mye om dem utenfor brettet. For skjerpelse av min egen sjakklige eksempel er det sikkert ikke s6 evne den senere tid, smiler Gausel, mange av vire medlemmer som vet ikke uten selvironi. at Gausel tilbrakte ni 5r av sitt unge liv i Nord-Amerika, fra han var tre til FALTE SEG TRYGG han var tolv ir gammel. Forst bodde Einar Johan Gausel er fadt 30. han tre 6r i Boston, der hans far, november 1963 og folte folgetig 32 Arne Gausel, tok sin doktorgrad. 6r omtrent samtidig med at han fikk Derefter bar det til Montreal i

6 Canada, der Gausel senior var Professor i seks ir. Med andre ord er virt arverdige medlem WillY L. Olsen ikke den forste Prominente OSS-er som kjenner Canada og Montreal. - Det betyr vel at du er helt tosproglig? - Ja, og Jonathan Tisdall og jeg snakker bare amerikansk oss imellom, sa vedlikeholder vi sproget begge to! Til Norge og Oslo vendte Einar Gausel si tilbake som tolviring i Sjakk hadde han ikke noe sarlig greie pa: - Nei, det forbod seg selv, i og med at jeg ikke spilte organisert sjakk som barn, bemerker han selv 16t1. - Men da jeg var blitt 16 6r, begynte jeg i fatte litt interesse for spillet. Min ett 5r eldre bror Erik var blitt med i OSS i 1978, men jeg gikk til SK Stjernen. - Ja, det ble Pistitt at Erik ikke ville ha deg med i OSS, fordi du var for dirlig? - Nija, det skyldtes nok helst at vi ikke nettopp var verdens beste venner pi den tiden, slik man gjerne ser blant sosken der det er liten aldersforskjell. Jeg foretrakk i ha min egen - Jeg hadde lart trekkene av min klubb! far, som for avrig er for mye akademiker til virkelig 6 kunne bli IM OG NORGESMESTER noen god sjakkspiller! Vi spilte Men det tok ni ikke mere enn et irs forovrig endel bridge i familiekretsen tid for ogsi Einar var P6 Plass i - mine foreldre, min bror Erik og jeg OSS. I mellomtiden hadde han bl. a. selv. Jeg var og er en elendig besskt OSS pa onsdagene og deltatt i de 6pne lynturneringene, som bridgespiller, og fordi min far var den desidert sterkeste av oss, dannet han minnes med stor begeistring - han og jeg alltid makkerpar, for 6 det var stor og sterk deltagelse hver utligne styrken. Jeg fikk fryktelig med eneste gang. kjeft hver eneste kveldl Og s6 ble det mer og mer fart i sakene, og ni gikk det bare 6n vei BEGYNTE I''STJERNEN' med sjakkspilleren Einar Gausel, Einar Gausels far er fra KarmoY i nemlig oppover. Han ble aldri Rogaland, som jo i dag har en spesiell klang i sjakkfolks orer, forst og uttatt til A representere Norge i juniormester, men i 1983 ble han fremstakket vare Hagesether-klanen. Familienavnet skriver seg imid- 15 i et av de sterkeste junior-vm junior-vm i Belfort. Der ble han nr. lertid ira stedet Gausel, mellom som har vert arrangert, med Kiril Sandnes og Stavanger. Og naturligvis: Stormester Einar Gausels som Nigel Short og Valerij Salov Georgiev som vinner og med folk mor, fodt Leithe, er fra Tromso - den blant deltagerne. byen som det Apenbart ikke er mulig Historien videre kjenner vi stort for OSS 6 komme utenom! sett - Gausel ble lm i 1988 og ble Som det har vart PiPekt i livsvarig medlem i OSS, som de pressen, ble Einar Gausel aldri noen ovrige lm'er. Og i 1992 ble han Nor- barnestjerne.

7 Stormester Einar Gausel iet bedndet oyeblikk, med Atle Gronn som beundrende publikum. Den tomme flasken har inneholdt leftal gesmester under Landsturneringen i Kristiansund. Ellers har han jo feiret en rekke triumfer pd Gausdal, og han understreker hvilken enorm betydning Gausdal-turneringene har hatt bade for norsk og nordisk elitesjakk. "VIKER IKKE UNNA'' - Du har fitt ord pi deg for ikke i tilstrebe blendende briljans i dine partier. Stemmer det? - Det man kan si er at jeg ikke, som f.eks. den talentfulle og publikumsvennlige svensken Jonny Hector, gir efter strupen si A si fra forste trekk av. Men jeg g6r slett ikke av veien for forviklinger og kombinatoriske ovelser n6r de byr seg. Forovrig er det jo en tydelig, generell tendens i internasjonal elitesjakk til en noe friskere og mer taktisk betonet spillestil enn tidligere, Apenbart inspirert av Kasparov og andre idoler itiden. Efter artium har Gausel bl.a. tatt Markedsforingsskolen og studerte ogsi et 5r pi Bl, samtidig som han arbeidet endel i det private naringsliv. Men de senere 6r har han bestemt seg for i satse pi en ren sjakklig karriere, bl. a. ogsi som spaltist i Dagbladet og Vi Menn. Dessuten er han ivrig engasjert i lnternetsjakkvirksomhet. UTENFOR BRETTET - Blir det tid til stort mer? Hva med samfunnsmessige og politiske interesser? - Det er mangt og meget i dette land, ikke minst i sosialpolitikken, jeg gjerne si anderledes. Men jeg er ikke medlem av noe parti. Jeg sogner imidlertid klart til hoyresiden, og som velger har jeg alternert mellom Hoyre og Fremskrittspartiet. Ellers

8 tar jeg meg tid til i lese en god del, og er bl.a. opptatt bade av realvitenskaper som astronomi, og av parapsykologi. Jeg anser meg for en noksa "indelig"' person, noe kanskje ikke alle tror. - Du er medlem av Statskirken? - Ja, og jeg har ingen planer om 6 melde meg ut heller. Jeg er alt annet enn ateist, og jeg har liten sans for unge foreldre av min egen generasjon som ikke doper sine barn fordi Gud ikke kan bevises matematisk. Selv er jeg glad for den oppdragelsen jeg fikk og som ga meg klare verdiholdepunkter. - Hva med idrett? - Som teniring drev jeg en del med ishockey og vektlofting, men det har jo stilnet av. Jeg bor imidlertid pa Ammerud ved Grorud, og i likhet med intervjueren i hans unge dager har jeg vandret en del i Lillomarka, bade p6 ski og tilfots. Ypperlig terreng! KUPERT LANDSKAP Det sjakklige terreng som vil mote stormester Einar Johan Gausel i irene fremover, blir nok ogsi ganske innbydende - delvis kupert, ma vi tro, men sikkert ogs6 med lange strekninger der han kan la sin efterhvert ganske betydelige rutine og sine stayeregenskaper komme til sin rett - slik det bl.a. skjedde i Aarsturneringen i Danmark, Einar Gausel storste turneringstriumf hittil. Bide i sin spalte i Dagbladet, og pa medlemsmste i OSS nylig, berommet han ikke minst stormester Bent Larsen ("Ham ma vi snart sorge for a fa til Norge pd besok igjen!"), og her kommenterer Gausel sin seier over den danske legenden i Aars: Larsen - Gausel Aars (5), e4 e6 2.d4 ds 3.Sc3 SfG 4.e5 SfdT 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 cxd4 8.Sxd4 LcS 9.Dd {-0 a6 11.h4 Lxd4 12.Lxd4 b5 13.h5 b4 14.Sa4 Dc7?l15.Kbl a5? 15...Sxd4 16.Lf2 La6 17.LxaG Txa6 {8.Sc5 Larsen var misfornoyd med dette, men for meg virker det logisk Sxc519.Lxc5 Tc8 20.Ld6 Dd fsl? (Tisdall) $a7 22.h t5 Sb5 24.Thf1 24.D95 Sxd6 25.exd6 Dxd6 26.Dffi Df8 27.Txd5 Tac6 ser ok ut for svart: 28.Td7 exfs 29.D95 Td6 30.Td1 Txdl 31.Txdl fxg Sxd6 25.exd6 Dxd6 26.fxg6 txg627.dd4 Tc7 28.Tf6 TaB 29.De ? er muligens bedre. F.eks a4 30.Te1 Te7 31.Dd3 med trusselen Txg Te830.Tdfl a Dc5? 31.Dxc5 Txc5 32.T1l og hvit angrep langs 7. raden avgjor umiddelbart. 31.Df2 b3 32.cxb3axb3 33.axb3 Db4?! Tidsnod Ta8var selvfolgelig bedre. 34.Tt4 De7 35.Dd4 Ta8 36.b4! TcaT 37.b5 Ta{+ 38.Kc2 Tc8+ 39.Kb3 Txfl 4O.Txfl Dd Tb841.bo (41.Db4 De8 42.b0 Dd8) 41...Db742.Kc2 var tross alt et bedre forsok.

9 %E% %e% % %8% %t % %t%tr& %n%t% % %N%ft% %e%%% 7ffi.%%% %%%H% 41.Db4? Jeg hadde ingen oversikt over trekknummeret her, og Larsen prover (amatormessig nok) i provosere fram en panikkreaksjon. 41.D97+ DxgT 42.hxg7 Tc4 43.fa1 KxgT 44.b6 Tc8 (44...T645.Ta6) 45.Kb4 og hvit vinner d4142.Ka2 DdS+ 0-l p.g.a. 43.Kb1 De4+ 44.Ka2 Ta8+ 45.Kb3 Dd3+ og 0-1 Ofstad og Bukne i Schwarzwaldt Blant 193 deltagere oppnadde virt medlem Per Ofstad, norgesmester av 1961, en meget anstendig delt 20 plass i verdensmesterskapet for seniorer (over 60) i Bad Liebenzell i Schwarzwaldt i Tyskland. Ofstad scoret 7.0 pong pi 11 runder, og ble strengtatt nummer 27 pa kvalitet. Verdensmester ble stormester Jevgenij Vasjukov med I Y2. deltok 6tte stormestre og en lm'er. Samtidig deltok v6rt medlem Roald Bukne i en Spen turnering samme sted, og Bukne scoret der 50 prosent. Hva vet du om sjakkl 1) Hvem er kalt den "den storste sjakkspiller blant musikere og den storste musiker blant sjakkspillere"l 9) Hvilken nordmann har spilt remis medjose Capablanca i et sjakk-ol! il Hvilken dpning baerer nawrel "Damiano"l 4) Oslo Schakselskap (Christiania Schakselskab) ble stiftet i Men klubben hadde en forgienger, som gikk inn fi 6r tidligere. Hva het den! 5) Hvem var verdensmester mellom Mikhail Botuinnik og Boris Spasskij! 6) Hva forstir du ved begrepet "lavering"l 7) Hvem var president i Verdenssiakkforbundet (FIDE) efter dr. Max Euwe og for Florencio Campomanesl B) Hvem var dettel q Hvor mange medlemsland (omhent) har FIDEI A) rss B) 110 C)85 10) Hvor ble NM (hndstumeringen spilt i Svar side: 9

10 H.q.l:.fi Arets hostturnering samlet alt i alt 48 Klasse Elite: deltagere, lilleputtmesterskapet1 Sverre Heim 5.5 poeng av 7 innbefattet. Som kjent gjelder 2-3 Einar Hatlebakk 4.5 hostturneringen alltid klubbmesterskapet, og vinneren av overste 4 Viggo Guddahl4 2-3 Hans Kr. Harestad 4.5 klasse fikk dermed tittelen klubbmester Derefter fulgte Jon QvortruP 2,5, 5 Svein Johannessen 3.5 Det ble Sverre Heim, v6r hjemvendte eks-norgesmester (1980), Trygstad 1.5. Sheila Barth Berntsen 2 og Kristian som gjorde svenske av seg gjennom Klasse log ll flere 6r. Heim, som naturlig nok er oppvokst i Tromso, representerte i 1 Trond Svela 6.5/9 sin tid Akademisk, men ble hovedmedlem av OSS i rene. Efter 2 Geir Moseng Alexander Flaata 6 at han kom tilbake til Oslo igjen, er Klasse lllog lv han en ganske regelmessig 1 Rolf Moe 8.5/9 klubbgjenger, og vi har ogsi hatt 2 Edvin Eids6 8 gleden av i se ham pi vart forstelag 3 Leif Vatne 6.5 i Ostlandsserien. Forovrig bod eliteklassen pi en Lillepuftmesterskapet blanding av rutine og ungdom, som 1 Lars GrotmolT/7 det fremg6r av resultatlisten. 2 Harald Berg-Jensen 5 I Einar Hatlebakk, trofast og atltid premiert deltager iv\rt klubbmesterskap. Her gratuleres han ved julebordet 1993 av davarende formann, Knut Bgckman, mens Tormod Fyi (t.v. ) a pplauderer u hemmet. l0

11 3 Joakim Larsen 4.5 Svene Heim, noen dr for han ble klubb- mester- Tiden ble for knapp til a fa med et av klubbmester Heims partier, og vi regner med 6 komme tilbake til det. Men her folger Einar Hatlebakks sluttspillforing i siste runde mot Viggo Guddahl. Det dreier seg om den klassiske "Lucenas gevinststilling", men Hatlebakk anfarer at hvits betingelser for 6 holde remis var til stede i utgangspunktet. Men Guddahl var ikke si familier med dette sluttspillet som Hatlebakk - han har vunnet det en gang for i turnering. Viggo Guddahl- Einar Hatlebakk 1.d4 SfO 2.c4 eg 3.Sc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d L92 Lg7 8.Sf3 O-O 9.O-O SaO 10.e4 Tb8 11.Te1 Lg4 12.h3 Lxf3 13.Dxf3 Te8 14.Lfl Sc7 15.1f4 Shs 16.1d2 bs 17.Tab1 b4 18.Se2 Sb5 19.a4 Lxa3 20.Lxa3 SfG h6 22.Lrt6 Dxf6 23.Dx6 Lxf6 24.a4 Sa3 25.Txb8 TxbS 26.f4 Vi gratulerer spesieltlilleputtmester Lars Grotmol, som vant alle sine Tb4 27.L92 Sc2 partier. 28.Tc1 Sd4 29.Sxd4 Lxd4+ 30.Kfl Txa4 31.e5? dxes 32.fxe5 Lxe5 33.Txc5 Lxg3 34.Ke2 h5 35.Kd3 LeS 36.1f1 Kg7 37.Tb5 a5 38.Tc5 Ta3+ 39.Ke4 Lh2 40.Tc6 Ta4+ 41.Ke3 Lf4+ 42.KR Td4 43.Tc5 a4 44.Ta5 g5 45.Le hxg4 hxg4+ 47.Kg2 fs 48.d6 Kf6 49.d7 TxdT 50.Txa4 Td2 51.Kf1 Le3? 52.Lxg4 fxg4 53.Txg4 Kfs 54.Fa4 Lf4 55.Ke1 Th2 56.Kdl Kg4 57.Ta3 Td2+ 58.Ke1 Tb2 59.Kdl KfS 60.Ta4 Le3 61.Tc4 Ke5 62.Ke1 Ld4 63.Tc8 Ke4 %H%%% %%%% %%%% %%%% %'"Ng% % %%%%?w%%% %%ffi,% 64.Te8+? Tapstrekket. 64.Tf8 Kd3 65.Kf8 forer til remis Kd3 55.Kfl Tt Kei Tf6 67.TdB 67.Kd1 er bedre. Vinstvarianten er komplisert: 67...Tt1+ 68.Te1 Tt2 69.Te7 Tg2 70.Te8 Tb2 71.Tc8 Lb6 72.IcG Le3 73.Td6+ Ld4 74.TcG Td2+ 75.Kc1 Tf2 76.Kb1 Tb2+ 77.Kc1Tbs 78.Kd1 LcS 79.Kc1 Le3+ og sort vinner Tfl 68.Td6 Ogsi 68.Td5 Ta7 69.Kf1 Tg7 taper T970-1

12 NM for Unqdom: Gull og bronse til OSS NM for ungdom gikk denne gang av stabelen i Porsgrunn i tiden november. Dette mesterskapet har i den senere tid fatt offisiell status som norgesmesterskap, etter at det opprinnelig startet opp som et rent skolesjakkmesterskap. NA derimot, er denne turneringen blitt et samlingsted for omtrent alle de beste juniorene i landet. I ir var det som vanlig meget god deltagelse, og hele 242 spillere deltok, fordelt p6 fem aldersgrupper fra 25 Ar og nedover. Det er ogsi slik at de to beste i hver klasse kvalifiserer seg direkte til Nordisk mesterskap for ungdom som i Ar spilles i Danmark (riktignok bare de under Dette er nok med pi 6 gjore turneringen enda mer attraktiv. Leif Erlend Johannessen gikk til topps i sin Knapp betenkningstid k/asse. Vi ble innkvartert pi en skole et en helg, men etter manges mening lite stykke fra Porsgrunn sentrum og er dette altfor liten tid, spesielt i de bare noen hundre meter fra Porsgrunnhallen, hvor mesterskapet behover litt bedre tid for 5 spille god eldre aldersgruppene hvor mange skulle foregi. Men det var ogs6 en sjakk. del som foretrakk myke hotellsenger fremfor harde skolegulv. Ingen parademarsj for OSS Etter en ipningsseremoni med tale av representanter bide fra fylke De store overaskelsene bod ikke og kommune, kunne turneringen dette mesterskapet pi, kanskje endelig begynne. Pa det forste bortsett fra vinneren i eldste klasse, partiet hadde vi bare tre kvarter pa Nina Hagesather. Likevel gikk det klokken. Betenkningstiden i de ikke like godt med OSSmedlemmene som man kunne hatt andre rundene var heller ikke bedre enn 1 time p6 40 trekk og 1/2 time forventninger om pa forhand. En av pa resten av partiet. Dette gjores de som ikke lyktes var blant annet forovrig for A fa plass til 7 runder pa ratingfavoritten i nest yngste klasse,

13 Alt OSS fikk med seg var faktisk bare en 1. plass og en 3. plass. Seieren kom i nest eldste klasse. Den bedriften sto Leif Erlend Johannesen for, etter A ha ledet fra start til m6l. En glimrende prestasjon av denne meget lovende unge spilleren, selv om han vel var den storste forhandsfavoritten. I eldste klasse fikk vi den andre medaljen for mesterskapet da Kristian Trygstad nermest snublet i milstreken og ikke kom seg skikkelig i m6l. Han ledet gjennom hele tumeringen, spilte glimrende sjakk, men tapte altsi da uheldigvis i siste runde. Fryktelig synd for Kristian som heller ikke kvalifiserte seg til Nordisk Mesterskap med sin 3. plass. AGRM Resultatliste: A: dr 1) Nina Hagesether, Hauge, 6 poeng. 2) Erik Tonning, Bergens, ) Kristian Trygstad OSS, 5 1/ ) Simen M. Klevstrand, OSS,4. B: ir 1) Leif Erlend Johannesen, 6. 2) Stig Tjomsland, Nordstrand, 5 % 3) Kjetil A. Lie, Porsgrunn, 5%....7) Jens L. Hjort, OSS, 5. C: Ar 1) Flemming Christenson, Nordstrand, 7. 2) Daniel Hersvik, Bergen, 6. 3) Jorgen Lavik, Bergen, ) Nicolay Langfeldt, OSS, 5. D: Ar 1) Espen Lie, Porsgrunn, 6 %. 2) Joachim Berg-Jensen, Porsgrunn, 5. 3) Lars Gunnesdal, Berum, 5 %. 4\ OSS, 5 /2. 5) Joakim Larsen, OSS, )Lars Grotmol, OSS,5. E: 10 irog yngre 1) Erik V. lgllset, Kistiansund, 6%. 2) Rune Sevland, Sevland, 6 %. 3) Laila Viestad, Hauge, 6. 4) Amund Teigum, OSS, 5. Generalforsamling Som folge av at vir klubb akter 6 endre regnskapsaret slik at det falger kalenderaret, blir den ordinere generalforsamling 1996 fremskyndet betydelig. Vi tar sikte pi i avholde den 23. februar, men narmere underretning vil selvsagt bligitt pa vanlig mite. Eventuelle forslag som onskes behandlet pi generalforsamlingen m6 vare innsendt innen 15. januar Oystein Skar, formann Skuffelser i Ostlandsserien Det 96r tregere enn vanlig for vdre lag forstedivisjon. Efter en pen start for OSS ll, der OSS I og Nordstrand ble sldrtt, gikk laget pa et kfart tap 2-4 mot Sarpsborg i tredje runde ssndag 10. desember. Det ble en forholdsvis mork dag ogsi for OSS l, som matte noye seg med 3-3 mot Nordstrand. Simen Agdestein tapte prestisjeoppgjoret mot Jonathan Tisdall, men allikevel sa det ut til at seieren var berget, innlil Per Ofstad dessverre grep feil etter 6 timers spill mot Ole J Gyldenis og bukket partietil remis. Vi ser frem til sterkere innsats i varhalviret. Det gjelder de fire plassene som Ostlandet har i NMfinalen, og vi skal helsta to av dem!

14 SI"frGET VED HfrSTI]IGS (1066 os 199s) En rapport fra klubbavisens oyenvitne, Tormod Fyri. HASTINGS T}NTERNATIONAT CHESS CONGRESS revansjematch etterat Steinitz tapte titefen til Lasker i Drommen om Hastings For uvitende: Den forste internasjonale turnering i Hastings var nettopp denne, og de som er flinke i hoderegning, finner da ut fort ut at det i Ar er 1006r siden, og det ville engelskmennene selvf0lgelig feire med A avholde en spesiell siakkongress - samme m6ned som dengang, nemlig i august. (At det i 6rene ikke ble arrangert noe serlig sjakk, synes ikke engelskmennnene A ta sa hoytidelig, siden Hvorfor reiser man (les: Fyri) til Hastings for A spille sjakk? det dreide seg om et 100-Ars-jubileum. Det var farsl med den sakalte Som mange av OSS vil vite, har jeg i mange 6r vert sjakkhistorisk "Victory Congress 1919" det ble fart i interessert, og navnet Hastings dukker da opp i svart mange sammen- I mange ir har jeg selv "dromt" sakene. henger, som et slags "sjakkens om i spille i Hastings, og i 6r var det Mekka" - serlig i forbindelse med absolutt pi tide A vakne, sarlig fordi den Arlige nyttirsturneringen, hvor det neste Ar antagelig ikke ville bli adskillige stormestre, ja, faktisk ogsi arrangert noen sommerturnering- og de fleste verdensmestre har deltatt. 101 da bokstavelig talt ville ha vart Men - storst av alle lyser den med ute (i dobbelt forstand). Det ryktes tallet 1895 bak, hvor datidens nemlig at arrangorene har store "creme de la creme" deltok. For 6 problemer med A skaffe okonomiske antyde styrken pi denne, vil jeg midler - selv til den tradisjonelle nyftdrskongress. sette den i kategorien "kandidatturnering", i og med at 22 Jeg tok alts6 derfor den raskeste av verdens beste spillere deltok, varianten: ruten Fornebu-London med Lasker og Steinitz i spissen- de (Gatwick) med fly - deretter tog fra to som Aret lar hadde spilt sin VM- Gatwick (hvor jernbanestasjonen

15 Vdr mann i Hastings, Tormod Fyn G.v.), her i intelleffiuell samtale med Rolf Baastad. som ikke var der. finnes "vegg i vegg" med flyplassen) fi til noe lignende, med andre orden helt fabelaktig kombinasjon. (Jeg til Hastings - dette forst og fremst fordi jeg hater transportetapper. kan skrive minst et par sider om mitt Hele reisen tok da ca. 5 timer. "forhold" til dette partiet, men jeg regner med at sjefsredaktoren vil Inspirerende klassiker nedlegge veto imot, sa den historien En annen "pddriver" var forovrig fir vi ta siden, da vi neppe fdr plass i det parti fra Hastingsom har gjort dette nummer uansett. mest inntrykk pi meg, helt siden jeg Gledelig nok var partiet med i turneringsprogrammet - med original- spilte gjennom det forste gang, nemlig Steinitz - von Bardeleben, kommentarer av Dr. Tarrasch) Det ville jo vare morsomt om Det lyktes ikke riktig denne gang 6 jeg selv kunne spille i Hastings, og spille et slikt "drommeparti", men jeg

16 har fremdeles sjansenl Da Steinitz spilte det nevnte parti (som fikk 1. skjonnhetspremie (fullt fortjent!) var han ca. 596r. (Undertegneder "bare 49", s6 det er enni hap.). Bronstein var der Jubileet ble innledet med et arrangement p6 Hastings Pier, hvor eresgjest David Bronstein spilte remis mot en lokal kjendis, Dr. Pahick Moore, i 19 trekk, et parti med levende brikker, som skulle vere en slags rekapitulasjon fra 1895 (ble det sagt.). (Den svarte kongen var selvfolgelig en neger...). Etter spillet innrsmmet Dr. Moore at mesteparten av trekkene var avtalt pi forhind - slik virket det ogsi pa undertegnede. Deretter spilte lm McDonald fra England simultan mot 20 spillere, alt mens temperaturen 16 pa ca. 30 plussgrader- og himmele narmest var skyfri. (Hvordanoen orker A gi rundt med hvit skjorte, jakke, bukse og slips i et slikt var, er meg fullstendig ubegripelig - men det var det mange som gjorde, mest av PLIKT (tror jeg)- ikke fordide hadde lyst... Da varmen ble for mye av det gode, tok jeg heller en spasertur opp til den lokale sjakklubb, da jeg var nysgjerrig pi 6 se den. Dessuten fikk jeg da "varmet opp" med noen lynpartier mot et par av klubbens medlemmer. Bare eft tap Selve turneringen ble spilt i det flunkende nye "Phoenix Art Centre"- en floy av "William Parker School". Med hensyn til navnevalget, er dette lett i forst6, ndr man fir opplyst at hele denne floyen pi skolen ble totalskadet av brann for fa Ar siden, en skade som siden ble beregnetil hele 5 millioner norske kroner... I den forste turneringen (hvor betenkningstiden var noenlunde "normal", dvs. 40 trekk pa 2 timer osv) lyktes det meg A score 3,5 pa 6 runder (med bare ett tapsparti som tilogmed virket litt unodvendig - en litt dirlig variant for svart i Tarraschforsvaret.) Samme dag som denne turneringen sluttet (p6 en fredag), startet jeg min neste, en helgeturnering med "Grand Prix"- betenkningstid. Her fikk jeg 3 p. pa 5 runder, ogs6 her med bare ett tap. God dessert Som "dessert" spilte jeg tilslutt den sakalte "lntel Qualifiefl' - mest for "moro skyld" - her var feltet adskillig sterkere. En "dross" stormestre, internasjonale og FIDE-mestre menget seg med oss amatorer for 6 spille 11 runder over 2 dager med 25 minutter pr. spiller pr. parti. Her scoret jeg 4 p., hvilket mi anses som et godt resultat motstandernes ELO-snitt tatt i betraktning, jeg spilte bl.a. mot en lm pi 2400 og en F DE-mester P6 samme nivi. Hoydepunktet i denne turneringen var da det lyktes meg i feie en amerikaner med angitt ELO pa 2100 av banen!! Han ga meg faktisk en kompliment for spillet etterpa, selv om jeg tydelig merket at han ikke likte A tape mot en "pudding", dvs. en motstander flere hundre EIOpoeng under sin egen spillestyrke (hvem gjor forresten det?).

17 Arnold J. Eikrem dukket opp pa 1895?? Turneringskomiteen lot heller ikke til A ha oppdaget alle de slutten av min andre turnering, akkurat da jeg holdt pa A awikle et vunnet bondesluttspill, si dermed ble senteret selwolgelig var utstyrt med - moderne hjelpemidlene som kunst- Norges representasjon fordoblet! - i alle fall ble det IKKE benyttet noe dvs. jeg var eneste norske deltager, som heter mikrofoner og hoyttalere. og Arnold eneste norske tilskuer! Undertegnede sjanset derfor etterhvert pi at INGEN av beskjedene Dette medforte at en av mine partiavslutninger havnet i "Adressa" i som ble ropt opp borte i et hjorne var Trondheim (nemlig fra det etterfolgende parti). fra Norge), det var i hvert fall umulig serlig viktige (og ikke vedkom Fyri for undertegnede d hore noe som lkke bare stas helst. (Det kan vel ikke vare at Alt under disse turneringene var turneringsledelsen gikk rundt med ikke bare "gloria". Serlig under hver sin sparekniv??) INTEL-turneringen brukte arrangorene (Stuart Reuben & Co,) utrolig ma jeg ogsi ta med at offentlig Mens vi er inne pa det negative, lang tid pa 6 sette opp runden. SAvidt Arnold visste, ble det spilt etter av busser, og etter min mening er for kommunikasjon i Hastings dekkes Schweizersystemet, og det er vel d6rlig (i alle fall sammenlignet med ikke sa vanskelig at rundeoppsettet Oslo.). De fleste bussene lot til 6 behover A ta mere enn et kvarter slutte 6 ga ved 18-tiden, og deretter hver gang? - selv om vi var ca 120 kun en sjelden gang i lapet av kvelden. Noen rutetabell var narmest deltagere?? Jeg anslo at denne turneringen varte ca. 3 tirner lengre (!) umulig 6 oppdrive - da jeg spurte en enn norske arrangarer ville brukt pi sjafor, fikk jeg beskjed om 6 henvende meg "pi kontoret". PA hol- tilsvarende, og foreslo for Arnold (for spok) at na fikk han overta som turneringslederl - da smille han lurt... "BUS STOP" - og ikke noe skilt med deplasssene var det kun skilt med Grunnen kan jo vare folgende: rutetider I DET HELE TATT! Mine Monradkortene ble ikke lagt ut pi drosjeutgifter ble derfor endel storre bordene - og parsammensetningenenn jeg hadde regnet med... Men heller ikke ropt opp! - nei, alle kortene ble stukket inn i noen store fodte far ta opp med sine MP'er dette er en politisk sak, som de inn- "kartotekmapper", og lagt frem (Members of Parliament). fremme ved scenen i lokalet. For hver runde m6tte da samtlige deltagere bane seg vei; forst FREM for 6 Da disse tre turneringer var ferdig- "Ny norsk rekord" finne ut hvilket bord man skulle spille spilt, hadde jeg altss spilt 22 partier ved- og ser TILBAKE lor & frnne bordet med riktig nummer. Det hele noyelse noterer som "norsk rekord i p& f0 dager, hvilket leg med tor- virket utrolig "gammeldags" - kanskje ville man ogs6 med hensyn til eller Simen har spilt s5 mange i Hastings" - verken Barda, Zwaig avviklingen imitere forholdene i denne byen.

18 Jeg fikk ogsa sett en god del severdigheter under oppholdet, ettersom jeg b6de innledet og avsluttet med etpar sjakkfrie dager- hvilket jeg i ettertid synes er en grei oppskrift. Men "spille sjakk" var selvfolgelig hovedmotivet for d reise. Av severdigheter kan jeg nevne "Stedet for 1066-slaget" (betegnende nok en smiby kalt "BATTLE" fa km. nord for Hastings - besgk "hjemme hos" smuglerne i deres grotter osv.). Jeg deltok ogsi i jubileumsmiddagen, hvor jeg ble kjent med 112 nordmann (dvs. en aldrende amerikaner ved navn Berg - som nylig hadde begynt A lere seg "nirsk"). Han var meget hyggelig, og med et slikt navn bor han jo komme seg opp til en eller annen Gausdalturnering - ogsa fordi han fikk utlevert program etc. av den papasselige Arnold. Fant litt mat En annen kveld ble det arrangert en sikalt "sosial aften" hvor hoydepunktet for meg var endel lynpartier mot en neger fra London, som kun hadde reist til Hastings for i f6 noen A spille med! (sa han). Han var nemlig si dirlig i sjakk at INGEN ville spille med ham (i London). Jeg klarte i sl6 ham i alle partiene vire (unntatt det siste), selv om den sterkt reduserte belysningen (for 6 gjore stemningen mere sosial) gjorde det vanskelig A se brikkene, og praktisk talt UMULIG A se om noen av oss hadde tapt pi tid. Det lyktes meg ogsi i fi tak i noe spiselig, selv om tallerkenen med mat som jeg hadde forsynt meg med, FORSVANT pd uforklarlig vis et par ganger far jeg fikk tatt en bit. Slik ma man regne med nir det er "rushtid" rundt matbordet, og man knapt kan se hva man har forsynt seg med! Da det begynte A bli svart hostlig, var tiden faktisk inne for 6 reise hjem til Oslo, hvor det PLASKREGNET - i motsetning til hetebolgen som jeg fikk med meg dit. Alt i alt: "Deres utsendte" kom levende - og relativt uskadet (bide fysisk og psykisk) fra slaget det var det IKKE alle som gjorde - i hvert fall ikke i Vel hjemme igjen var jeg enig med meg selv om at jeg hadde hatt en fin tur. ET PARTIEKSEMPEL: Thomas Rendle - Tormod Fyri Siciliansk, Najdorf INTEL (Hurtigsjakk, Hastings 1995) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6. Lc4 Hver gang folk spiller dette mot meg, hiper jeg pd 6.195, men 6.1c4 er vel skarpere, siden Fischer pleide a spille det. 6...e67.Lb3 b5 8.f4 Lb7 9.Df3 Dc7 l0.le3 SbdT Sc5 12.f5 e5 13.Sde2 Scxe4 14.Sxe4 Lxe4 15.D93 Lb7 16.Sc3 d5 17.Tadt L95 Lcs+ 19.Khl d4 20.Se2 Se4 21.D94 h5? Her folte jeg meg nok litt for overlegen (og slappet av). FARLIG, FARLIG! Min motstander fra den lokale Hastings & St. Leonards Chess Club er bare 8 4r,"... Men "smaen" er skarp, han har lart hva "mellomtrekk" er: 22.Lxd8! hxg4 23.Lxc7 KxcT 24.Lxl7

19 "Asj da!" sa svart til seg selv, men det var FOR han fikk oye pa noe lurt. Lille Thomas ante fred og ingen fare, og tilbod her remis (skjonte jeg etterpa) men da jeg ikke horte hva han sa (p.g.a. STOY I LOKALET) ristet jeg for sikkerhets skyld pa hodet! %%%?w %Ag, %A7& t%%%% %t''n'rfrft% % vfta%t% %%%% ftrwft%a%ftqffi H:%H%W h3 Txh3+! 26.gxh3 sf K91 Sxh3++ Maft! SA ble det en lykkelig slutt, likevel. Losning, kryssord inr. 1/1995 Og jeg vil ha meg frabedt alle beskyldninger om "barnemishandling" R o K A D E U P (og lignende morsomheter). Kort tid o P E R A S K I P etter partiet var Thomas nemlig glad R T N T U L L E I N E L o og fornoyd igang med 6 spille LYN L A U K E R T T mot en av sine klubbkamerater (han slo jeg forovrig i siste runde - N K K V B i samme turnering). N D R E I E R N U E Forovrig er Thomas allerede D o E L G H U E "adoptert" av den lokale sjakklubb, da det ikke finnes (!) noen skolesjakkundervisning i Hastings (ifolge Premiekonkurranse Hvis du mener at du har korrekt svar hans far som ieg snakket med etter pa kryssordoppgaven og riktige partiet. Kanskje Sverre J. kan 6pne losninger pi Julenottene, si send en filial? eller lever alt sammen til redaksjonen i "OSS i mellom". Da Med hilsen. Deres Medarbeider Tormod Fyri. Svar pa "Hva vet du om sjakk?" 1) Franskmannen Francois-Andre Danican Philidor ( ) 2) Ernst Rojahn (Buenos Aires 193e). 3) 1.e4 e5 2.Sf3 f6 osv. 4) Kristiania Schakklub. 5) Tigran Petrosjan, Sovjet (verdensmester ). 6) Omgruppering av offiserene, uten at bondestrukturen berores, i hip om i forbedre posisjonen. 7) Den islandske stormester Fridrik Olafsson. 8 Arne Krogdahl, OSS, norgesmester 1937, president i Norges Sjakkforbund , aresmedlem i NSF. 9) Ca ) l Brannaysund. deltar du i trekningen av to bokpremier. Leveringsfrist 20. januar.

20 ''/ft % w %t %ft% %?ru, % %A% rfr, %'N %g% %%%% ft% %t% 'N %H% N %e I dette nummeretspalte skal vi ta opp det temaet som kanskje har voldt sjakkspillere storst problemer gjennom alle tider - nemlig matt i ett trekk. Hvor Hvit trakk her Dxh6. Han betraktet nok ofte sier ikke ens sjakklige intuisjon en folgene av de fristende trekkene Tb8+ at i denne stillingen er det matt i ett og Df8 som uoversiktlige. Sort klarer uten at man er kar om 6 finne det imidlertid i strukture tankene bedre og forlosende trekk. Vi vanlige dodelige brenner lss med...d91 matt. kan bare overveldet beundre de som er Forbloffende godt sett av unge Moen. tildelt den gudegaven A lose Det hsrer med at klaffen hans falt ca. ettrekksmattens mysterier. Skulle vi selv klare A matte er det som oftest en 10 trekk tidligere. Det andre eksemplet er fra tysk folge av tilfeldigheter. Man akter ir Bundesliga. bukke en bonde, men kommer borti springeren med skjorteermet. H Pliktskyldigst flytter man den rcfte brikke, hvoretter motstanderen %%%% gr6tkvalt erklarer seg matt. Noe "'ffi undrende ma vi rapportere til Dannevig % ffi, /fr, at jovisst, motstanderen mente vi %%%%A hadde vunnet. %tqfteqru % ljente-nm for noen 6r siden erklerte en spiller seg matt. Hennes motspiller % %E%%n stilte dannet opp brikkene for hun %%%% spurte. Men hvem vant egentlig? Ellers er det ikke uvanlig i disse unge mesterskapene at hver spiller blir matt Stormester Norwood spilte sort mol bide fem og seks ganger fsr noen Piskov. Han betrakter seg som s6 god endelig mener det tar vere nok. I blant at matt i ett ikke skal vere noe blir ogsa begge matt samtidig. Det er problem. I diagramstillingen trakk han utvilsomt denne mattreningen som gjor 1...Se6. Dette gjorde han for i hindre de unge sa gode og fremadstormende. 2.d5 hvoretter det jo er matt med I det fsrste eksemplet spiller en av de 2...Sc5. Hvit svarte 2.Sd5 matt! SAnn fremadstormende - Andreas Moen sort kan det ga! mot den gamle juniormester Anders Vi far vere glad de fleste sjakkspillere er s6 hoflige at de gir opp for det Klette. Begge representerer OSS. er for sent. T.B.

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Altibox Norway Chess 2016:

Altibox Norway Chess 2016: Pressemelding Kvalifiseringsturnering på Fagernes i påsken endte med svensk seier! Fagernes, Påskeaften 26.3.16 Stormester (GM) Nils Grandelius (22), Sverige, gikk seirende ut av kvalifiseringsturneringen

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen! Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest fredag den 26. september. Vi ønsker derfor å invitere alle

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester

Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester Sjakkvidunder Sjakkvidunder Hvordan Magnus Carlsen ble verdens yngste stormester Partiene og historien Av Simen Agdestein Kom forlag as post@komforlag.no www.komforlag.no Prosjektansvarlig Svein Gran

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK

REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK Tidspunkt: Onsdag 03.09.97 kl. 16.45 Sted: Frennings vei 3 Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salamonsen (pr. telefon) og Dag

Detaljer

Sjakkbegreper Rating

Sjakkbegreper Rating Sjakkbegreper For utenforstående kan sjakk virke som gresk. Det er like enkelt for de som kan det, som det er ubegripelig for de som ikke kan det. Men det er fort gjort å lære seg det viktigste. Her følger

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet Årsberetning 2013 for Brettet Innledning Brettet ble stiftet 18.9.01, og har således eksistert i 12 år i 2013. Det siste året har oppmøtet pr spillekveld har variert fra 5-14 spillere. Den 1.1.2013 var

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Bulletin 3. Landsturneringen 2005

Bulletin 3. Landsturneringen 2005 Bulletin 3 Landsturneringen 2005 Dag 3 Så var 4 kamper over og den dagens som tar mest på. Dobbelt runde er hardt for de fleste. Tett på toppen. For oss lokale så er det gledelig at vi klarer å henge med

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Foto: Atle Grønn Mens vi venter på stikkampen... Søkes! Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ønsker å slå sammen medlemsbladene Norsk Sjakkblad

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Den beste vant BULLETIN 8

Den beste vant BULLETIN 8 BULLETIN 8 Søndag 7. juli. Pris kr 20 Den beste vant Norgesmestertittelen og Kongepokalen gikk til stormester Jon Ludvig Hammer (23) som hadde god kontroll på partituviklingen i siste runde mot Rune Djurhuus

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress Grovfjord favoritt? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 03.05.2012 Stian Eilertsen scoret i bortekampen mot Stokmarknes i fjor, men det var ikke nok til å ta med poeng hjem. Kan Grovfjord greie det i år?

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3

Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3 Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3 Høy steming! Stemningen var høy da juniorlaget gikk av banen etter årets 2. seriekamp. Seier og 3 poeng mot Mastra var en strålende start på hjemmebane. Dessuten var

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG MARY KLINGEN Norges kanskje beste kvinnelige sjakkspiller gjennom tidene står på høyden av sin karriere. I klubbmesterskapet i "Stjernen" 1971 spillte hun seg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Korgen IL. Innstranden 2. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 19. juni kl. 14.00. Dommer: Knut Arild Antonsen, Dønna Dagens bedrift: mot

Korgen IL. Innstranden 2. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 19. juni kl. 14.00. Dommer: Knut Arild Antonsen, Dønna Dagens bedrift: mot 4.divisjon HESA 2011 Søndag 19. juni kl. 14.00 Korgen IL mot Innstranden 2 Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Bård Arne Vatnan Tom Rune Reinfjell Glenn Kalmar Hjemaas, Sondre Pedersen

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Verdens yngste stormester

Verdens yngste stormester Verdens yngste stormester Foto: Ómar Óskarsson nr. 3 2004 Ny moderne nettbutikk www.sjakknett.no Vi har fått inn neste generasjon sjakkcomputere Nå med lavere priser og bedre spillestyrke Travel Elo: 1450

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

1 En smart gutt. xabcdefghy. «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring.

1 En smart gutt. xabcdefghy. «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring. 1 En smart gutt Barneår fram til nyttår 2000 «Hvorfor rir man egentlig?» Magnus med filosofiske betraktninger som fireåring. Magnus er et stort talent. Det ser vi alle. Men hva er det som gjør han så enormt

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1 Foto: Sylvia Johnsen Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54 nr. 1 2004 Springer- trekk fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! En presang, en investering

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer