SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING"

Transkript

1 SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING

2 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige Seniorlag 12 Undomsavdeling 13 Ungdomsfotball år 14 Ungdomsfotball år 17 Keepertrening 20 Spillerutvikling 21 Barneavdeling 25 Barnefotball 6-10 år 26 Barnefotball år 29 Trenerutvikling 32 2

3 Oppsummering: Denne planen er et virkemiddel for å nå de sportslige målsetningene i FK Vidar. De sportslige hovedmålene er i tråd med klubbens ambisjon og visjon. For å nå hovedmålene beskrives hovedtiltakene for Miniavdeling og Ungdomsavdeling. Visjon FK Vidar skal levere gode fotballopplevelser og et sundt og godt miljø Ambisjon Vi skal prestere litt bedre hver eneste dag Sportslige hovedmål Å være blant de beste på spillerutvikling i byen og regionen Viderføre og opprettholde det store fokus på gode holdninger Tilby våre spillere de beste treningstilbud, og de beste mulighetene for utvkling gjennom store og gode treningsgrupper Sportslige delmål Gjennomføre tiltakene nedfelt for miniavdelingen i denne sportsplan Gjennomføre tiltakene nedfelt for ungdomsavdelingen i denne sportsplan Gjøre sportsplanen kjent og interessant å bruke som et verktøy Målsettingen er å implementere tiltakene i perioden Sportsplan skal eies av hele klubben. Sportslig leder er ansvarlig for å implementere planen og rapportere status på sportsplanen løpende til Styret. 3

4 Forord Fotballklubben Vidar er en av byens mest tradisjonsrike klubber både på den sosiale siden og på spillerutvikling. Klubben har fostret opp flere toppspillere til Norsk toppfotball og utenlandske ligaer. Det siste tiåret er mye av klubbens arbeid gjort på tradisjoner. Nødvendigheten med å få nedfelt denne sportsplan er for å kunne videreføre de gode Vidar verdiene samt vise god evne til modernisering. FK Vidar er alltid interessert i å knytte seg til nye trenere og ledere. Desto viktigere er det å ha en sportsplan som styrer klubbens verdier og visjoner. Klubbens nye anlegg bør tilrettelegge for god sportslig utvikling. Det er viktig å drive et godt fotballmiljø med de midlene en har til rådighet. Sportsplanen skal oppdateres annenhvert år. Våre trenere og ledere skal bruke denne i sitt daglige klubbarbeid. Den viser klubbens organisering og gir føringer på hvordan lag skal drives. Brede Hangeland tidligere Vidarspiller 4

5 Innledning Å få nedfelt klubbens visjoner og verdier er planlagt i lang tid. Arbeidet med å få laget en sportsplan i en stor klubb som Vidar er omfattende. Våren 2011 startet Sportslig leder i Ungdomsavdelingen, Gaute Meling, arbeidet med å involvere flere krefter i dette prosjektet. Både for å få den raskere på plass og for å kunne involvere personer og roller som faktisk skal jobbe etter planen. Sportsplanutvalget har bestått av: Gaute Meling Sportslig leder Jan Klepaker ass.trener Junior Gutt Kåre Fladmark hovedtrener Jenter 15 Tom Berge trener Gutt 13 Finn Mjærum hovedtrener Junior Jenter Ved oppdatering for 2013: Kjell Harald Thornes trener og trinnleder Gutt 11 Pål Drechsler Gutt 11 Sportsplanen har til hensikt å ta for seg momentene som er sentrale i forhold til utvikling av fotballspillere i alle aldersgrupper i klubben. Dette er moment som: planlegging, holdninger, kvalitet, mengde, matching og progresjon. Mange sportsplaner er svært omfattende med fokus på treningsaktiviteter/øvelser på det enkelte trinn. Denne sportsplanen gir ikke denne type detaljer. Sportsplanen gir hovedføringene og beskriver hvem som er ansvarlige for utarbeidelse, implementering og oppdateringer av disse planene. De detaljerte beskrivelsene angående treningsmål, treningsaktiviteter, øvelser, agenda på trenersamlinger etc. skal alltid være tilgjengelig på klubbens nettside og i klubbhuset. Sportsplanen skal virke som en katalysator for sportslig forbedringer/tiltak. Det er derfor viktig at både ledelse, trenerkoordinatorer, spillerutviklere, trenere etc involveres i arbeidet med etablering, utvikling og implementering av planen. 5

6 SENIORAVDELING 6

7 A-lag herrer MÅLSETNING Før sesongstart setter følgende personer målsetninger for sesongen for laget : Styret trener/støtte apparat Spillergruppen Det er helt avgjørende at vi drar i samme retning. Et opprykk er ikke lurt hvis ikke spiller gruppen har samme ambisjon. Eller hvis det økonomiske løftet blir for stort for klubben, i denne sammenheng styret. Da nytter det ikke hvis bare treneren vil. Hoved målsetning for A-laget er å bli blant de tre beste Underordnet målsetning er at hver enkelt spiller skal ha sin beste sesong. ORGANISERING A lagets støtte apparat består av en del personer med forskjellige oppgaver. Det vil føre for langt å gå inn på alle disse så her nevnes de viktigste: Hovedtreneren har ansvaret for trening og kamp og et overoppsyn på at alt fungerer i støtte apparat og spillertropp. Han kommuniserer også inn mot styret. Han lager en årsplan i forhold til treningsmengde og en skisse over innhold. Det som overstyrer en del av innholdet er hvordan vi ønsker å spille fotball, vår spillestil. Årsplanen går via periodeplaner ned til ukeplaner og dagsplaner. Det blir flere hensyn å ta underveis, som treningskamper og treningsleir. Foretar fysiske tester underveis for å måle spillerne mot seg selv og sjekke at de oppfyller våre krav. Har spillersamtaler og setter kortsiktige og langsiktige målsetninger. Evaluerer deretter. Han avgjør også hvilke junior spillere som skal hospitere i samråd med assistent trener og junior trener. Assistent trener har hovedansvar for Rekruttlaget og kommunikasjon inn mot juniorlaget. I tillegg til å delta på treninger og ha ansvar for hele eller deler av treningen. Tas med i diskusjon om treningsinnhold, laguttak og kampevaluering. Fysisk trener har hovedansvar for styrke/stabilitet/hurtighetstrening og kosthold. Han har et medansvar i forhold til utholdenhet og mental trening sammen med hovedtrener. Sportslig leder har ansvar for kontakt med nye spillere i samråd med hovedtrener. Skrive kontrakt med nye og eksisterende spillere. Han har også kommunikasjon inn mot styret. Spillende assistent trener har ansvar for deler av trening og er en rådgiver inn mot trening og kamp. Spesielt viktig inn mot laguttak Keeper trener har ansvaret for keeper trening to ganger i uken i forkant av felles trening. Trener generelt på keeperspesifikke ting, men også i samråd med hovedtrener, på arbeidsoppgaver som må ha spesielt fokus i forhold til kamp. Oppmann er også materialforvalter. Ser til at alt utstyr fungerer eller eksisterer. Med utstyr menes i denne sammenheng alt fra kamputstyr via materiell til medisinsk utstyr. Har også ansvar for alle papirer i forhold til kamp. Fysioterapeut/lege prøver vi å få til en gang i uken på trening. Har kommunikasjon inn mot skadet spiller og fysisk trener/hovedtrener i forhold til plan for opptrening. En av dem er til enhver tid med på kamp 7

8 Reiseansvarlig har ansvar for å bestille buss/fly til våre bortekamper. Samt ordne med bespisning der det er nødvendig. I tillegg til å være representert på terminliste møtet i regi av Norges Fotball Forbund. Spiller utvalg består av tre spillere som har møte med hovedtrener 1 gang pr.mnd og evaluerer tar opp ønsker/problemer på vegne av spillergruppen. Sosialt utvalg består av et par spillere og en fra støtte apparatet som planlegger sosiale aktiviteter i løpet av sesongen. Spillertropp Bør ideelt bestå av : 2 keepere 18 utespillere der disse igjen fordeler seg : 7 forsvarere 9 midtbanespillere/kanter 2 - angripere Av disse 18 spillerne bør det ideelt sett være 3-4 juniorer. Fordi talentutvikling er viktig og det gir i tillegg en bra aldersbalanse i spiller gruppen. Er det en i hver lagdel er det en ekstra bonus. Spilleren : Din teknikk og fotballforståelse sammen med dine fysiske forutsetninger er det som setter begrensninger eller gir deg flere valgmuligheter i alle beslutninger tatt av DEG i løpet av en fotballkamp. Spillerens teknikk, hans ferdigheter, det han kan med ballen påvirker hans valgmuligheter. Kan han bruke begge bein, har han et stort utvalg av finter et tungt skudd osv. En del av dine fysiske forutsetninger kan trenes opp. Hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet varierer litt fra person til person men kan påvirkes og trenes opp. Størrelse er mer forutbestemt og vanskeligere å gjøre noe med. Disse forutsetningene er med på å sette begrensninger ellere åpne muligheter for din beslutning på fotballbanen. Spilleforståelsen er den taktiske biten. Det å kunne ta den rette avgjørelsen på grunnlag av alle alternativer og muligheter som finnes i hver situasjon. En avgjørelse tatt i løpet av brøkdelen av et sekund. Det være seg om du selv har ballen, en medspiller har ballen eller om det er motstanderen som har ballen. Den mentale biten og risikovurderingen er det som skiller de beste fra de nest beste. Dette er den vanskeligste å måle i fotballens verden. Det påvirkes i tillegg av lagets spillestil og taktikk. Det å ha en vinnerskalle og være best når det gjelder. Er i likhet med de fysiske forutsetningene mulig å trene opp. Lær deg selv å kjenne så kan du slå på de rette bryterne selv. Trening : Treningens formål er å påvirke alle tidligere nevnte områder. Fysisk, teknisk,mentalt og ikke minst forståelsen av spillet. Vi arbeider med spillestil og hvordan en spiller fungerer i et system, gjennom å definere arbeidsoppgaven hans. Hva han skal gjøre offensivt og defensivt. Hva tallbenevnelsen er på hvordan vi spiller er underordnet , , har små nyanser av forskjeller. Hvordan løser vi høyt press, lavt press, overganger, spill mot etablert forsvar og ikke minst dø baller er viktigere spørsmål. Kamp : Når vi snakker samme språk, har en forståelse for hva vi jobber mot og kan lage en kamp plan. Vår taktikk der hver enkelts arbeidsoppgaver påvirkes av hvordan vi blir enige om å spille. En annen variabel som påvirkes er motstander laget. Hvordan spiller de? Hva er deres sterke sider? Og deres svake? 8

9 Evaluering : Utifra forannevnte faktorer kan vi foreta en analyse av hvor vellykket taktikken var. Hvordan den enkelte løste sine arbeidsoppgaver. Det viktigste momentet i evalueringen er om vi kan lære noe videre. Dra noen erfaringer slik at vi løser situasjonen bedre neste gang, og kanskje forsterke de tingene som var ekstra bra. Trening : Deretter er det tilbake på trening igjen og gjerne øve på de tingene som må bli bedre til neste kamp. A-laget forsvarer seg i hjemmekamp mot Vard Avslutning fra Vidar hjemme mot Jerv 9

10 B-lag/Rekruttlag herrer Laget kommer til å bestå mest av juniorspillere (tas ut etter nivå, innsats og vilje), samt enkelte gutte spillere vil få mulighet. A-lags spillere vil også benyttes, da mest de som er junior. Enkelte kamper vil laget bli forsterket. Hvem som blir med fra A-lag er også avhengig av hvilken divisjon vi spiller i og hvilken kampdag vi får. Her er det ønskelig med søndagskamper på gress/kunstgress (mandagskamper som andre valg), både med tanke på a- lag og junorlagets kamper. Det er viktig å skape en holdning internt i lagene som f.eks vise at spiller du ikke kamp på a-lag, så er du med på B-kamp, samt at vi får de beste juniorene med på b-kampene og at de synes det er ok å delta. Prinsipp: A-lags spillere skal bidra (ikke bare junorspillerne i a-stall) De beste junior spillerne er med til enhver tid (plukker ut antall og posisjoner etter behov). Førsterett på spillerne til kamp. Enkelte gutte spillere vil få mulighet Det er på B-kampene en viser seg frem med tanke på A-laget (også juniorkamper, men i mindre grad). Skape holdninger Blir satt større krav til den enkelte spiller (innsats, seriøsitet, holdninger). Juniorene får vist seg mer frem i forhold til A-lag Opprykk, fortest mulig til 4 divisjon Drift av laget: Assistent trener for A-lag har kampansvar for dette laget Juniorgruppen stiller med oppmann og birdrar med transport til kamp og dommeroppgjør. Formålet med laget: Spillerutvikling Junior får en bedre kamparena og på et høyre nivå enn junior 1 div. Er med å gjøre overgangen til A-lags spill (2.div) lettere Spilleren møter tøffere motstand fysisk etc. (er med på å herde spillerne etc.). Vi klarer å holde på talentene lenger i klubben (Vi ser at de juniorene som blir tatt opp i A-stallen bruker nesten et år på å ta nivået, tror derfor at spill i 4/5/6 divsjon vil gjøre at de takler overgangen lettere og bedre). 10

11 Vidar rekrutter i Dana cup A-lag kvinner Damelagets rolle som flaggskip for jenteavdelingen Damelaget representerer det høyeste sportslige nivået på jentesiden i FK Vidar, og det er således en grunnleggende ambisjon for all aktivitet i lagene nedenfor å skape flest mulig spillere med de nødvendige holdninger og ferdigheter til å kunne spille for Damelaget. Det er avgjørende for å sikre denne rollen som flaggskip at alle i klubben har en felles oppfatning av dette og at det også reflekteres i ord og handling. Damelaget skal fremstå som attraktivt sportslig, og det skal henge høyt for yngre spillere å få hospitere hos Damelaget. Samtidig er det en kjensgjerning at gjennomsnittsalderen på Damespillere ofte er lav ifht på herresiden, slik at seniordebuten for gode spillere normalt skjer i års alderen. Dette stiller spesielle krav til samspillet mellom lagene J16/J19/Dame slik at man får til gode hospiteringsløsninger, ettersom jenter ofte vil være opptatt av å ha et kjent miljø rundt seg som inkluderer venninnene. Spill på Damelaget må ufarliggjøres gjennom gode hospiteringsløsninger som tilrettelegger for at spilleren først blir godt kjent med spillere og støtteapparat før en diskuterer permanent flytting. Damelagets ambisjoner Damelaget i FK Vidar bør på kort sikt (1-2 år) være blant byens to beste lag. På lenger sikt bør målsettingen være å bli byens beste Damelag. Dette vil i praksis si 2.divisjon. Damelagets fremtid En slik ambisjon vil kreve et samarbeid med omkringliggende klubber for å sikre en levedyktig rekruttering, men det er heller ikke usannsynlig at et slikt samarbeid uansett vil måtte etterstrebes for å i det hele tatt sikre et levedyktig Damelag over tid. Alle byens klubber sliter med å få frem Damelag, og frafallet er markant i års alderen. FK Vidar bør derfor søke å samarbeide med fotballklubber i det naturlige nærområdet for å se på løsninger for en sportslig solid overbygning som sikrer overgangen fra J16 til Dame. FK Vidar har store utfordringer på rekrutteringssiden, men har et attraktivt Damelag. Ledelse av Damelaget 11

12 Damelaget skal til daglig ledes av en hovedtrener som har det overordnede sportslige ansvaret. Hovedtrener skal ha med seg to assisterende trenere som bistår på det sportslige etter behov for å sikre en effektiv treningsavvikling. Laget skal ha en egen lagleder som tar seg av de praktiske administrative oppgavene knyttet til reiser, kampavvikling, dommere, etc. Hovedtrener rapporterer til sportslig leder for dameavdelingen. Øvrige seniorlag Klubben har flere seniorlag som i hovedsak skal spille 7er fotball. De siste årene har det eksistert 7er lag for herrer, kvinner og et lag i G50-klassen. Disse lagene driftes av spillerne hvor en av dem er oppnevnt som lagleder/kontaktperson. Disse lagene trener på minikunstgress banen på sen kveldstid og skal ikke komme foran klubbens ungdommer og barn i tildeling. For å kunne forvente treningstid på kunstgress må laget spille i kretsen seriesystem. Dette på grunn av tildelingssystemet til kommunen. Klubben er åpen for et Veteranlag bestående av tidligere A-lags spillere og trenere/ledere fra klubben. 12

13 UNGDOMSAVDELING 13

14 Emil Randulff scoret i sin første landskamp Sunniva Wiencke fikk kontrakt med Klepp elite Ungdomsfotballen Karakteristiske trekk Store forskjeller i fysisk og mental utvikling - enkelte har kraftig lengdevekst 14

15 nes lett Mål for perioden Ved utløpet av toårsperioden, skal de fleste spillerne: il å fortsette med fotball i ulike spillsituasjoner. med og uten ball ensiktsmessige valg både kamp Fokus Trening bør foregå med ball, trening av hurtighet/spensttrening ukentlig. å finne løsninger selv, men enkle begreper som friløp, oppdekning og pasningsskygge kan man begynne å innføre. får en kamp lik trening. Klubben jobber kontinuerlig med anskaffelse av keepertrener. Det kan arrangeres keeperskole i helger som et åpent tilbud. Trening Treningene må inneholde mye spill på små områder og få spillere på hvert lag. Sørger for mange ballberøringer! Læringsmomenter år (nye momenter uthevet) 15

16 Taktikk: Forsvarstaktikk: ed press og sikring tander føres bort fra eget mål i ufarlig område Angrepstaktikk: fra langs bakken( keeper til back ) ed opp) Anbefalt treningsmengde: Alder Antall treninger pr.uke Antall timer pr. Trening 13 år 3 1,5 14 år 3 1,5 Kamp Det ideelle er å ha flere påmeldte lag, for å gi et godt tilbud til alle spillere. Alle spillere skal få et kamptilbud. Valg av lag i serie må tilpasses etter nivå og antall spillere. F.eks et 11er lag og et(flere) 7er lag. Det er en fordel å gjennomføre flere trenings kamper gjennom vinteren. Trenerne må utarbeide en aktivitetsplan for sesongen. (November for vinter og april for sommer) Sosialt befales. 16

17 Det sosiale blir viktigere og viktigere utover i ungdomsfotballen. Lurt å legge planer med litt perspektiv for å gi ungdommene noe å se fram mot, men også noe som de må jobbe litt for. Det er samlende og oppdragende for hele gruppa å dra på dugnad sammen for å jobbe mot et felles mål. Hvis gruppa deles i flere lag på kampene, er det ekstra viktig å ha sosiale aktiviteter for hele laget sammen. Sosiale aktiviter kan være: og fotball på TV i klubbhuset. 17

18 Ungdomsfotballen Karakteristiske trekk Ekstrem vektsperiode ing tsløpsorganene hov Mål for perioden Ved utløpet av toårsperioden, skal de fleste spillerne: -, kamp- og aktivitets-opplegg ha fått styrket sin motivasjon til å fortsette med fotball er fornuftige valg både med og uten ball erdigheter nomføre spill med både høyt og lavt press Det sportslige målet er å være blant de 1-4 beste i sin konkurranseklasse i Rogaland. Fokus estemmelse for spillerne -25 må ha 4 stk trenere+lagleder,sosial- og økonomi kontakter. cuper. l det. Samarbeid med utøvere, trenere og foreldre er nøkkelen her. - dette er en tid da det er litt andre ting de SKAL være med på.(vær tidlig ute med å booke inne konfirmasjonsdatoer, leirer osv. Viktig å ha spillersamtaler to ganger i året. Trening Viktig at treningene gjennspeiler at de møter "tøffere" forhold på kampene Deles opp i treningsgrupper, noen vil trene mer en andre. treningskamper før serien starter for å drille spillerne. treninger. utter i årsklassene under, dette er utrolig bra trening. 18

19 Momenter ger utføres mest mulig med ball Læringsmomenter år (nye momenter uthevet) Taktikk Igangsetting av spill fra keeper ntene for å motta ball fra keeper. Spillets gang eren bevege seg i forhold til nye muligheter avstand mellom lagdelene I forsvar arering vurdering av om det er riktig å takle eller presse/lede presse motstanderen sammen, drilling av forsvarsfireren 19

20 I angrep Oppspillsmønster e ballen i laget Utnyttelse av bakrom Anbefalt treningsmengde: Alder Antall treninger pr.uke Antall timer pr. Trening 15 år 4 1,5 16 år 5 1,5 Kamp Det ideelle er å ha flere påmeldte lag, for å gi et godt tilbud til alle spillere. Alle spillere skal få et kamptilbud trenings kamper på vinteren for å drille spillerne. Viktig å satse på cuper. befales Sosialt Det sosiale blir viktigere og viktigere utover i ungdomsfotballen. Lurt å legge planer med litt perspektiv for å gi ungene noe å se fram mot, men også noe som de må jobbe litt for. Det er samlende og oppdragende for hele gruppa å dra på dugand sammen for å jobbe mot et felles mål. Hvis gruppa deles i flere lag på kampene, er det ekstra viktig å ha sosiale aktiviteter for hele laget sammen. Sosiale aktiviter kan være: et Avslutning etter sesongen, med bowling e.l. i året Kveldsmat etter trening på klubbhuset 20

21 Keepertrening Opp til 10 år Allsidighet og variasjon hvor alle får prøve seg som målvakt Instruksjon på: år Fortsatt allsidighet og variasjon, men det kan være lurt å rullere på keeperplassen mellom de som har lyst til å stå i mål. Instruksjon på: år Vær spesielt observant på store forskjeller i den fysiske og psykiske utviklingen hos spillerne åringer som viser interesse for keeperrollen bør oppmuntres til å utvikle dette. Grunnteknikker trenes i en funksjonell sammenheng som krever beslutninger. Instruksjon på: år Valg/avgjørelser med hensyn til keeperrollen. Klubben bør ha egen keepertrener til å ha hovedansvar for keepertrening. Instruksjon på: tter gjenerobring 21

22 Spillerutvikling Et av klubbens hovedmål er utvikle spillere til eget A-lag, eller høyere nivå. Det er derfor viktig at klubbens trenere legger til rette for at enkeltspilleren får utvikle seg fremfor å utvikle gode lag. Et stort pokalskap hjelper lite dersom A-laget ikke får nok rekruttering fra egne rekker. Å ha spillere som er aktuelle for en klubb med Toppklubbstatus i Norge er attrativt for Vidar. Klubben er positiv til å sende spillere til større klubb, men aller helst via eget A-lag. Klubben må derfor gi spilleren et tilbud som er godt nok for hans/hennes nivå og ferdigheter for at spilleren skal synes det attraktivt å utvikle seg videre i Vidar. Junior: Juniorspillere som har A-lags potensial skal kunne få prøvet dette ut med treningsopphold hos A-laget. Det er A-lags trener og Juniortrener som avgjør hvem dette skal gis til og hvilket tilbud som skal gis. Dersom en spiller er god nok for en A-lags tropp skal han flyttes dit dersom han har vist A-lags nivå over tid på trening og i kamp. Prinsippet er en god nok, er en gammel nok teller i aller høyeste grad i Vidar. Utvelgelse av aktuelle spillere går derfor ikke etter alder, men potensial, ferdigheter og holdninger. Ungdomsavdelingen år: Målet til FK Vidar er å gi et godt treningstilbud til spillere som på sikt kan ta steget opp mot eget Junior- og A- lag. Vi vil også ha flest mulig spillere som er gode nok for Utviklingsgruppene og Team Rogaland i Rogaland Fotballkrets` spillerutviklingssystem. Det daglige spillerutviklingsarbeidet går på treningsarbeidet i eget lag. Lagenes beste spillere skal ha et tilbud på høyere nivå. Hvilket tilbud som skal gis fastsettes av Spillerutviklere og spillerens trener. Hver spiller som blir tatt ut til et yngre landslag er en milepæl for Vidars spillerutvikling. Gutt 16 i finaleseier i Dana cup

23 Dameavdelingen: FK Vidar er i en oppbyggningsfase i damefotballen. Denne avdelingen ble avviklet rundt millenniumsskifte. Spillerne ble overført til en annen lokal klubb for å skape et topplag. I 2005 ble et jentelag opprettet, og det er dette laget dagens dameavdeling er bygget etter. For mer rundt klubbens oppbygging av dame/jenteavdeling se under «Seniorlag A-lag kvinner». Vidarjentenes spillerutviklingsmodell er basert på hospitering og at aktuelle spillere flyttes opp på eldre og bedre lag. Dette vil kunne dreie seg både om trening og kamp eller bare trening eller kamp. Hospiteringstiltak på jentesiden må i større grad enn for guttene tilpasses jentenes ønsker da eget lag og venninnene ofte betyr vel så mye for jentene som egne ambisjoner. En god start for dette prosjektet i jentefotballen i Vidar, var da Susanne Vistnes ble hentet til Klepps Toppserielag etter tre sesonger i Vidar. Susanne Vistnes gikk fra Vidar til Klepp Elite 23

24 Barneavdeling 6 12 år: En av sportsplanens viktigste momenter er å få nedfelt et spillerutviklingsprinsipp i klubbens miniavdeling. En viktig start er trenerutvikling og rekruttering (se eget punkt under Trenerutvikling). Yngre spillere skal også ha lov til å være gode. Klubben skal legge til rette for at spillere med høyere ferdigheter skal få muligheten til å videreutvikle disse. I Vidar kan man hospitere til eldre lag uansett alder. Det er en treners ansvar å identifisere disse spillerne. I det daglige treningsarbeidet skal det legges vekt på mestring. Hver en spiller skal oppleve dette gjennom tid i Vidar. Store treningsgrupper skal deles opp, for å få bedre oppfølging av hver enkelt spiller. Det er viktig at vi varierer noe på gruppene i et slikt system. Klubbens bidrag for ekstratrening er viktig. Det bør inviteres til helgetreninger i klubbens regi innenfor et spesifikt tema. ALLE spillere har tilgang til dette tilbudet. Det deles inn i årsklasser for disse samlingene. Mats Thornes i aksjon for Gutt 11 24

25 Slik spiller vi fotball... Spillerne må lære at vi spiller mest mulig langs bakken. For å utvikle gode spillere skal vi prøve å spille mest mulig med ballen i laget med stor bevegelighet. Dette utvikler ferdighetene bedre enn å spille lange baller som kan være mer effektivt. Vi legger vekt på Fair Play fordi det gir et bedre grunnlag for utvikling enn fokuset om å ødelegge for de andre. Systemet er ikke det viktigste, men måten vi spiller på. Den skal være offensiv med vekt på ferdigheter, fart og fysikk. Gode holdninger er grunnlaget for å oppnå overnevnte punkter Alle må lære hva som skal til for å bli god. Alle er ikke like gode, men for å bli god må man forstå akkurat dette og rette opp feil som lagkameraten har gjort isteden for å kjefte eller fortvile. Fotball med smilet på lur. Slik kjennetegnes et Vidar-talent: Synes det er artig og liker å spille fotball. Tør å satse på sine sterke sider og utvikle dem. Tør å bryte grenser, tør å bli god. Går foran med et godt eksempel. Vet at han/hun er et resultat av et miljø, en klubb og sine kamerater. Blir god sammen med andre, ikke på bekostning av andre. 25

26 BARNEAVDELING 26

27 Barnefotballen 6-10år Karakteristiske trekk 6-12 regnet som den motoriske gullalder Mål for perioden Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og væremotiverte for fortsatt fotballaktivitet. I tillegg skal: med vrista - og utside av foten med begge bein -, utside og være i stand til å slå lengre pasninger lovlige deler av kroppen Fokus -, inn- og utsidevending dre I de første årene er det viktig å legge vekt på å bygge et lag bestående av både unger, trenere, ledere og foreldre. I denne perioden legges et viktig grunnlag for hvordan gruppa fungerer og forholder seg til hverandre på og utenfor trening. Det er derfor viktig å få på plass regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre på trening og hvilke konsekvenser det får om vi ikke overholder reglene. 27

28 Dette er også en god periode for trenerne å gå på Barnefotballkurs og aller helst hele trener 1/C-lisens kurset. Det øker kompetansen og bevisstgjøringen og gir dermed en bedre og mer givende treningshverdag for både unger og trenere. 6-8 Treningene skal være lekbetonte med artige og varierte øvelser og med stor andel spill. Husk at små unger ikke klarer å holde konsentrasjonen lenge og at det derfor er viktig at det ikke blir for lange sekvenser I denne perioden gjelder det samme som for 6-8, men treningene bør etter hvert få mer strukturert innhold rent fotballmessig. Det er lurt å lage en treningsplan og å dele opp året i bolker slik at alle læringsmomentene blir gjennomgått. (se under) Siden fotball er den idretten som aktiviserer flest barn her i landet har vi også et ansvar for å bidra til barnas motoriske utvikling. Mange av ungene har ikke god nok ballkontroll til at de får stimulert den i øvelser med ball. Derfor kan det være lurt å ha korte sekvenser i uten ball som fokuserer på å utvikle spenst, hurtighet, koordinasjon og balanse. Holdninger Viktig å bruke de første årene på å skape gode holdninger på treningene. Vi må på et tidlig tidspunkt bli enige om et sett med regler og hvilke konsekvenser det gir når reglene ikke følges. (Eks advarsel ved første overtredelse og 2 minutter på sidelinjen hvis det gjentar seg) Husk også at det er viktig at ungene får pauser og avbrekk i treningene, slik at bolkene ikke blir for lange og utfordringene med konsentrasjon blir for stor. Trening Mye smålagsspill aldri flere enn 5 på hvert lag inkl keeper. -4 uker, slik at ungene kjenner igjen øvelsene og merker progresjon. Ta utgangspunkt i læringsmomentene under tekniske ferdigheter i de forskjellige bolkene (eks. 3 uker med pasning, 3 uker med skudd osv.) Treningsmomenter Læringsmomenter 6-8 år (nye momenter uthevet) 28

29 Vidar spillere klar for å gå i angrep Læringsmomenter 9-10 år (nye momenter uthevet) Taktikk høyre og venstre bak/høyre og venstre foran. hvem er det som bestemmer når og hvordan ei pasning skal slåes? skjellen på å takle og skjerme. Treningsmengde Dette er anbefalt mengde av klubben: Alder Antall treninger pr.uke Antall timer pr. Trening 6-8 år

30 9-10 år 2 1 Kamp I denne perioden deltar lagene i miniserien. I tillegg er det sosialt og artig å delta på noen turneringer. 1-2 om våren og 1-2 om høsten i tillegg til 1-2 om vinteren kan være passende antall. Kampregler: Fokus på prestasjon ikke resultat piller på alle plasser Sosialt Gi postitiv feedback til alle 1-2 sosiale happeninger om våren og tilsvarende om høsten Barnefotballen Karakteristisk trekk: Motorisk gullalder ing av teknisk ferdigheter Mål for perioden Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og være motiverte for fortsatt fotballaktivitet. I tillegg skal: dribleferdigheten nskap om hvor på banen det er mest hensiktsmessig å benytte teknikkene på en tilfredsstillende måte og til en viss grad kan anvende dem funksjonelt i spillsituasjoner. 2. forsvarer Er kullet stort nok og spillerne er klar for større utfordringer, anbefaler FK Vidar å starte med 11er fotball et år før tiden. (Se eget kapittel «11 er fotball for 12 åringer») Fokus All trening bør foregå med ball, men innføring av hurtighet/spensttrening i små doser. fra Coerver Coaching øvelser 30

31 begreper som friløp, oppdekning og pasningsskygge kan man begynne å innføre. Trening Deles opp i treningsgrupper, noen vil trene mer en andre. Treningene må inneholde mye spill på små områder og få spillere på hvert lag. Sørger for mange ballberøringer! Aldersgruppen bør også oppfordres til å holde på med ball utenom ordinære treninger. Læringsmomenter år (nye momenter uthevet) Taktikk: Forsvarstaktikk: tstander har ballen er alle på laget forsvarspillere. Angrepstaktikk: røver å hindre motstander rom 31

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL INNHOLD 1. Visjon 2. Verdier 3. Mål Overordna mål Generelle sportslige mål Generelle sosiale mål Spesifikke lagmål 4. Kjøreregler/-prinsipp/- standarder Spillerstaller Hospitering

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer