For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år."

Transkript

1 Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding 5. Avmelding/ etteranmelding 6. Klasseinndeling 7. Lag 8. Lagledermøte 9. Heatinndeling 10. Protest 11. Resultatliste 12. Premiering 13. Funksjonærer se egen instruks 14. Konkurransebanen 15. Øvelsene 16. Oppvarming 17. Førstehjelp 18. Starten 19. Løpets gjennomføring 20. Tidtaking 21. Utstyr for konkurransen inkl. draktregler 22. Rekorder 23. Stevner 24. Instruks for funksjonærer 25. Resultatberegning Vedlegg 1 Alternative øvelser Vedlegg 2 Dommerkort Vedlegg 3 Regler for veteran og rookies Vedlegg 4 - Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser Disse reglene er laget med henblikk på NM, men brukes i prinsippet ved alle stevner. Kretsene og klubbene er ansvarlig for at egne deltakere er kjent med de gjeldende regler. Enhver regelutgave skal være merket med måned og årstall og være godkjent av NLS Sportskomité). 1

2 1. Arrangør Krets eller lag av NLS som vil arrangere NM skal søke om dette senest 31. mars året før. Stevneleder og overdommer skal godkjennes av hovedstyret senest 3mnd før NM. For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. 2. Innbydelse Det skal sendes innbydelse til kretsene og klubbene med detaljer senest 1mnd før påmeldingsfristens utløp. NM skal være kunngjort i NLS offisielle organ. Hvis arrangøren har program skal dette inneholde oversikt over funksjonærer, deltakende klubber/kretser, navneliste over deltakerne og vandrepriser med tidligere vinnere. Programmet skal være påtrykket NLS` offisielle logo. 3. Startberettiget Rett til å starte i NM har den som er medlem i NLS og som ikke har startforbud av hovedstyre, stevneledelse eller lege. Medlemskap avgjøres av hovedstyrets kontor. Deltaker i NM må være registrert medlem senest 3 mnd før stevnets første dag. Deltaker må starte for en, og bare en, av NLS kretser eller klubber. Ved overganger må godkjenning være gjort av NLS Sportskomité senest en måned før stevnets påmeldingsfrist. For å bli norsk mester individuelt må utøver ha norsk statsborgerskap. Utøver som ikke er norsk statsborger kan ikke representere Norge internasjonalt. Utenlandske statsborgere kan delta i NM. NLS Sportskomité kan sette kvalifiseringstider for NM. Tidene må være oppnådd i løpet av de foregående 15 mnd før stevnestart. 4. Påmelding Påmelding med startkontingent skal være arrangøren i hende senest 14 dager før konkurransen (på eget skjema), hvis ikke annen påmeldingsfrist er angitt. Deltakernes navn skal være oppført på påmeldingen. Beste tid for deltaker/ lag skal oppgis. Påmelding mottas bare fra kretsens sentrale administrasjon eller fra selvstendig klubb, og blir ikke registrert uten bestetid. Påmeldingstid skal være oppnådd i løpet av de foregående 15mnd før stevnestart. Sted og dato skal påføres påmeldingen. 5. Avmelding / etteranmelding Ved avmelding før påmeldingsfristen utløper blir 80 % av startkontingenten tilbakebetalt. Ved etteranmelding er startkontingenten 150 % men kan ikke skje senere enn 4 dager før stevnet. 6. Klasseinndeling Rookie Parallelt arrangement Se egne regler, vedlegg 3 Ungdom, fyller år i kalenderåret: Individuelt: jenter, gutter Lag (Nordisk stafett og Linethrow): åpen klasse Junior, fyller år i kalenderåret Individuelt: jenter, gutter Lag (Nordisk stafett og Linethrow ): jenter, gutter Senior, fra 19 år (junior kan delta men må velge klasse, ind./lag hver for seg) Individuelt: damer, herrer Lag (Nordisk stafett og Linethrow): damer, herrer Veteran, kun Nordisk stafett Se egne regler, vedlegg 3 2

3 4x25 medleystafett og dukkestafett: Ungdom (valgfri sammensetning gutter og jenter) Damer (junior og senior stiller i felles klasse) Herrer (junior og senior stiller i felles klasse) 7. Lag En krets/ klubb kan stille flere lag i samme klasse. Et lag i nordisk stafett består av 3 personer fra samme krets/ klubb. For 4x25 medleystafett består laget av 4 personer 8. Lagledermøte Det skal holdes minst ett møte for laglederne, med start senest 1 time før stevnets start 1. dag. Startliste med heatoppsett og navn skal da rettes. Starttider bør være påført. Strykninger skal gjøres ved registreringen på stevnets første morgen, senest på lagledermøtet. Klubbenes representanter på møtet skal være påført som lagledere på påmeldingen. 9. Heatinndeling Svømmernes bestetider skal brukes til seeding slik at de beste skal svømme i siste heat. Minst 3 i hvert heat. For Nordisk stafett skal de 9 beste lagene svømme i de 3 siste heat. Beste lag i siste heat, nest beste i nest siste heat osv., slik at de antatt beste lagene ikke møter hverandre. For de øvrige øvelsene skal de beste utøverne (ut fra påmeldingene) svømme i siste heat, de antatt svakeste i det første. I hvert heat skal beste svømmer ha bane 4, nest beste bane 3 osv. 5,2,6,1. I lag er rekkefølgen 2,3,1. Flere klasser kan slås sammen i et heat. Deltakere fra samme klasse skal da svømme ved siden av hverandre. I individuelle øvelser svømmes bare heat, ikke finaler. I lagkonkurransen skal det være finaler i hver klasse. 10. Protest Det kan leveres protest mot konkurransens avvikling eller avgjørelser tatt av hoveddommer, men ikke mot tidtaking eller tekniske regelbrudd. Protest leveres skriftlig til overdommer før, eller senest 30 min etter at øvelsen er avsluttet. Protestgebyr bestemmes hvert år. Bemerkninger til resultatlister anses ikke som protest. Eventuelle protester skal gå gjennom de respektive klubbers lagledere. 11. Resultatliste Fullstendig resultatliste sendes NLS innen 14 dager. Det er ønskelig at arrangøren også sender den til de kretser og klubber som har deltatt. Listen skal inneholde alle tider og poengsummer som er oppnådd. Sammenlagt resultat i poeng fra de individuelle øvelsene skal føres på egne lister og rangeres etter poengsum. Det skal være egen kolonne for straffepoeng individuelt og for tidstillegg/ disk i lagøvelsen. I lagsvømmingen skal resultatliste rangeres etter tid, men for ungdom skal svømt tid + straffetid brukes. I egen kolonne (KORR) skal straffetid eller disk settes inn. Det skal også være en kolonne for førstehjelp hvor disk settes inn. Lag som har disk skal rangeres sist i resultatlisten for klassen. Lagets 3 deltakere skal være navngitt. Etter hvert som resultatene fra hver øvelse er ferdige og godkjente av overdommer, slåes lister opp i svømmehallen. Når offisiell Diskliste for lag er klar til kunngjøring på søndag, skal speaker kalle sammen alle lagledere og hoveddommer deler ut. Protester kan da behandles umiddelbart. 3

4 12. Premiering I hver klasse blir det gitt NM-medaljer i gull-sølv-bronse med diplom. I lagkonkurransen får laget 1 diplom mens lagdeltakerne blir premiert med hver sin medalje. Øvrig premiering bestemmes av arrangøren. Vandrepremier: tildeles for det beste av de 2 mesterlagene i senior herrer og damer, og det beste av de 3 mesterlagene i klasse ungdom, junior jenter og junior gutter. Når en vandrepremie er vunnet 3 ganger av samme klubb/krets er den til odel og eie. Se resultatberegning for kåring beste lag 13. Funksjonærer Ved NM skal det minimum være: - Jury oppnevnt av NLS Sportskomité - 1 stevneleder - 1 overdommer - 1 starter. Reserve må finnes blant de øvrige funksjonærene. - Tidtakere. Helst 2 pr. bane. En av disse må være leder. - 5 dommere for teknikk, vending og mål - 1 speaker - 2 sekretærer - 2 dommere pr stasjon i førstehjelp og 1 pr dukke i HLR. Dommerne skal være utdannet i førstehjelp og HLR. I HLR skal det brukes HLR-instruktør med god erfaring, og hvis det er flere dukker skal det også være en leder for øvelsen. Dommer på HLR-dukke er suveren og avgjør selvstendig resultatet direkte. Leder skal bare koordinere øvelsen. På førstehjelpstasjon skal en av dommerne ha telefonen og nøye høre hvilke observasjoner laget har gjort. Se pkt 24 for funksjonærenes oppgaver og plikter. 14. Konkurransebanen Konkurransen holdes i 25 m basseng ute eller inne. Det må være minst 12 m bredt, og helst ha en dybde på mellom 1,8 m og 4 m på det dypeste. Hvis det ikke er normal dybde 10m ut fra kortsiden på den grunne delen av bassenget eller en skråbunn slik at dukken ikke ligger stille, må dukkens plassering flyttes og dette approberes av NLS Sportskomité, dette gjelder Nordisk stafett. Hver bane i lagkonkurransen nordisk stafett, skal være mellom 4 og 5 m bred (doble baner) og skal begrenses av baneskiller. På bassengets sider skal det være markering 6 m og 10 m fra startplassen for å angi dukkens plassering i Nordisk stafett. Det skal også være markering for ilandføringens 5m grense på 15m fra start for senior og junior, og 11m fra start for ungdom. Markering av grense for fiksering av offer skal være 5m fra kanten for vending. For redningsmedley skal det markeres etter 17,5m fra startsiden for dukkens plassering og etter 22,5m for grensen for fiksering. Markeringer på bassengets langside målt fra startpall på dyp side: - 5m, 10m, 13m, 14m, 15m, 17,5m, 20m, 22,5m Forekommer hinder på land bak startplassen skal en bakre grense markeres slik at alle baner har lik plass. Vær oppmerksom på takhøyde og hinder ved kast. Startpaller skal ikke brukes til lagkonkurransen Nordisk stafett. Deltakere og ledere får ikke bevege seg langs bassengets sider ved en pågående øvelse. Det er heller ikke lov å gå inn i målområdet under stevnet for andre enn deltakere og funksjonærer. 4

5 15. Øvelsene* Førstehjelp skal gjennomføres før de innledende heatene i Nordisk stafett. Rekkefølgen i hver øvelse bør være: Ungdom junior senior. I hver klasse svømmer jenter før gutter/ damer før herrer. Individuelle øvelser svømmer ikke finale. Finaler i lagkonkurransen nordisk stafett skal gå som siste øvelse. Program ungdom*: A1 200m hindersvømming A2U 50m redning av dukke med svømmeføtter A5 50m redning av dukke Program junior*: A1 200m hindersvømming A2 100m redning av dukke med svømmeføtter A4 100m kombinert redningsmedley A5 50m redning av dukke Program senior*: A1 200m hindersvømming A2 100m redning av dukke med svømmeføtter A4 100m kombinert redningsmedley A5 50m redning av dukke Hver øvelse får egen resultatliste, men det er de sammenlagte resultatene som teller for Norgesmesterskapet. En kan delta i bare en av øvelsene, og hver øvelse kan premieres. (se punkt 24 sekretær). *100m Manikin Tow kommer i tillegg i alle klasser SE VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser m hindersvømming (A1) Ett netthinder, 70cm dypt er plassert ca 12,5m fra startsiden. Det skal dykkes under hindret ved hver passering. Det er fri svømming, men utøveren må svømme i overflaten minst en gang før og etter hver hinderpassering. Straff: En gang pr. punkt: 1. Passert over hinderet = 200 poeng 2. Ikke svømme i overflaten mellom hinderpasseringene = 100 poeng 3. Løftet nettet med vilje = 200 poeng m redning av dukke med svømmeføtter (A2) Øvelsen: Etter startsignal stuper utøveren i vannet og svømmer 50m fri med svømmeføtter. Utøveren dykker etter dukken og kommer til overflaten med dukkens hode innen 10m og ilandfører dukken 50m. Svømmeføtter: Lengden på svømmeføttene skal ikke overstige 65cm. Bredden får ikke overstige 30cm. Om en utøver mister svømmeføttene etter starten, må han fortsette øvelsen. Det er tillatt å stoppe og ta på seg svømmeføttene og forsette øvelsen. Det er ikke tillatt å starte i et annet heat. Plassering av dukken: Dukken plasseres på rygg med bunnen inntil kortveggen og hodet ut fra veggen i den dype delen av bassenget. Ilandføring: Dukken skal ilandføres med fritt grep av minst en hånd hele veien til mål og ikke slippes før en hånd har berørt målveggen. - Dukken skal trekkes, ikke skyves (dukkens hode skal ikke være foran utøverens). 5

6 - Dukkens munn eller nese må hele tiden være over vann. - Det er ikke tillatt å gripe om dukkens hals, munn eller nese, eller bruke ringer eller stropper eller annet som er festet på den. Straff: En gang pr punkt: - Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 10m merket = 50 poeng. - Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket = DISK. - Hvis dukkens munn eller nese ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng - Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng - Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng - Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng m redning av dukke med svømmeføtter (A2U) Etter startsignal stuper utøveren i vannet og svømmer 25m fri med svømmeføtter. Utøveren dykker etter dukken og kommer til overflaten med dukkens hode innen 10m og ilandfører dukken 25m. Plassering av dukken: Dukken plasseres på rygg med bunnen inntil kortveggen og hodet ut fra veggen i den grunne delen av bassenget. Svømmeføtter, ilandføring og straffer se 15.3 (A2) m kombinert redningsmedley (A4) Øvelsen: Etter et startsignal stuper utøveren i vannet og svømmer 50m fri. Under og etter vendingen må utøveren svømme under vann til dukken som ligger ca 17,5m unna. Dukken ligger på rygg med hodet i fartsretningen. Dukken skal bryte overflaten med hodet maksimalt 5m fra dukkens midtbelte der den er plassert. Dukken ilandføres til 100m. Straff: En gang pr. punkt: - Hvis utøveren kommer opp under eller etter vendingen før svømmeren når dukken = 200 poeng - Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 5m merket = 50 poeng. - Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket = DISK. - Hvis dukkens munn eller nese ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng - Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng - Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng - Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng m redning av dukke (A5) Dukken er plassert på rygg med bunnen inntil kortveggen og hodet ut fra veggen i den dypeste delen av bassenget. For ungdom i den grunne delen. Start fra pall på motsatt side. 25m frisvømming inkludert dykking for å hente dukken. Den må bryte overflaten maksimalt 5m fra kortveggen med hodet. (Se A2) Hvis det ikke er mulig å plassere startpaller på den grunne siden, skal det startes fra kanten. Straff: En gang pr. punkt: - Ikke svømme i overflaten mellom startstup og dykk = 100 poeng - Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 5m merket = 50 poeng. - Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket = DISK. - Hvis dukkens munn eller nese ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng - Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng - Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng - Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng 6

7 x 25m Medleystafett (Dette er den internasjonale øvelsen 4x50m Rescuemedley som er tilpasset 25m basseng) Utstyr: Klasseinndeling: Konkurransebanen: Svømmeføtter x 2 (personlig) Torpedobøye (arrangør) Ungdom (valgfri sammensetning gutter og jenter) Damer (junior og senior stiller i felles klasse) Herrer (junior og senior stiller i felles klasse) Hvert lag disponerer en bane, ett heat kan bestå av opp til 6 lag. Beskrivelse av øvelsen: Hvert lag består av 4 utøvere som svømmer hver sin etappe: Utøver nr. 1 (1.etappe) 25m fri svømming: Starter fra startpall (eller fra kanten) på den grunne delen av bassenget. Ved startsignal svømmer utøveren 25m fri svømming. Ved veksling får utøver nr 2 ikke forlate kanten/pallen før nr.1 har berørt kanten/pallen. Utøver nr. 2 (2.etappe) 25m fri svømming med svømmeføtter Starter fra kanten når nr. 1 gjør tilslag. Svømmer 25m fri svømming med svømmeføtter. Ved veksling får utøver nr 3 ikke forlate kanten/pallen før nr.2 har berørt kanten/pallen. Utøver nr. 3 (3.etappe) 25m fri svømming med slep av torpedobøye. Starter fra startpall når nr. 2 gjør tilslag. Svømmer 25m fri med torpedobøyen på slep i full lengde. Etter at utøver nr. 3 har berørt kanten kan utøveren overlevere skulderreimen på torpedobøyen til utøver nr. 4 Utøver nr.4 (4.etappe) 25m fri sv. med svømmeføtter med slep av torpedobøye og utøver nr. 3 Starter i vannet med svømmeføtter på, må holde i kanten med minst en hånd til utøver nr. 3 gjør tilslag. Deretter overtar utøver nr. 4 skulderreimen på torpedobøyen, samtidig griper utøver nr.3 (som nå spiller offer ) fatt i selve torpedobøyen og holder fast. Nr. 4 svømmer så 25m fri svømming med svømmeføtter mens man sleper torpedobøyen og nr. 3 ( offeret ) - Utøver nr. 3 ( offer ) må ta tak i torpedobøyen før 5m - Utøver nr. 3 ( offer ) kan benytte beinspark for å hjelpe til mens man blir slept, men kan ikke hjelpe på annen måte. - Utøver nr. 3 ( offer ) MÅ holde i selve torpedobøyen, ikke i stroppene, ringene eller tauet. - Linen på torpedobøyen må være strukket ut i full lenge mens nr.3( offer ) blir slept. Feil: Tjuvstart Overveksling Nr. 3 sleper ikke torpedobøyen med linen strukket ut i full lengde Nr. 3 har ikke skulderreimen på skuldra hele distansen. Nr. 4 tar skulderreimen på torpedobøyen før nr. 3 har berørt kanten Nr. 4 slipper kanten før nr. 3 har berørt kanten Nr. 3 ( offer ) holder i tau, ringer eller stropper på torpedobøyen ved sleping Nr. 3 ( offer ) hjelper til med armbevegelser eller holder ikke torpedobøyen med begge hender Nr. 3 ( offer ) mister torpedobøyen etter man har passert 5m linjen Nr. 4 sleper ikke torpedobøyen og nr. 3 ( offer ) med linen strukket ut i full lengde etter at offer har passert 5m linjen (målt på hodet). En utøver svømmer mer enn 1 etappe (gjelder ikke nr. 3 som offer ) Unnlater å berøre kanten ved målgang 7

8 m kombinert lagsvømming med 3 personer (Nordisk stafett): Basseng: - 25m, hvert lag disponerer 2 baner. - Baneskillere mellom lagene Utstyr pr. bane: - 1 livbøye med line og 1 livbøye uten line - 1 kasteline, 23m med pose - 1 synkedukke. Hvis det er skrukorker på dukken skal den fylles helt med vann og korkene være påskrudd. Start: Nr 1 står på land ved start. Nr 2 står i vannet ved 10 (6)m Nr 3 står i vannet på den dype delen av bassenget Det startes fra den grunne delen av bassenget, god gulvplass! På langt fløytesignal skal de 3 lagmedlemmene innta sine startposisjoner. Starter kan avbryte når deltaker ikke holder bøyen flatt med begge hender eller ikke inntil brystet, eller er innenfor 10 (6)m linjen. Deretter går starten, den som da gjør feil, DISKVALIFISERES (eller får tillegg i tid for ungdom). Startkommando: BØYEN INN TIL KROPPEN! etterfulgt av et akustisk signal Kast med livbøye med line: Person 1 drar in bøyen, kaster ut den till person 2 som følger med inn til kanten der han/hun tar... Offeret - nr. 2 av lagmedlemmene - skal befinne seg stående med et ben på hver side av dukken 10 (6)m fra bassengkanten og holder bøyen i begge hender mot kroppen. Hvis en ikke når bunnen med bena må en holde seg på stedet ved å trå vann e. l. Redderen nr 1 står på land med linen til bøyen i hånden. Ved start slipper offeret bøyen, redderen haler den inn og kaster den ut til offeret igjen. Offeret skal hele tiden befinne seg med hode og kropp bak 10 (6)m linjen. Det er lov å flytte seg sidelengs bak denne linjen for å få tak i bøyen. Greier offeret ikke det, må kastet gjøres om. Når offeret har tak i bøyen, skal redderen trekke bøyen og offeret inn til bassengkanten. Under slepingen skal offeret ligge helt slapt til bøyen støter mot veggen. Bøyen kan ligge flatt eller stå på høykant. 8

9 Svøm med livbøye uten line... livbøyen uten line. Svømmer deretter 25 meter... Bøyen er plassert slik at ytterste kant tangerer bassengkanten. Nr 2 tar bøyen uten hjelp og svømmer den over til nr 3. Bøyen skal føres med armene og/eller overdelen av kroppen hele veien til bøyen treffer bassengkanten, da kan vekslingen skje. Nr 3 skal holde i kanten til bøyen treffer kanten og nr 3 har heller ikke lov til å hjelpe bøyen inn i kanten....til person 3. Når bøyen har gått i veggen tar person 3 bøyen og sparker ifra veggen... Nr 3 ilandfører nr 2: Nr 2 kryper inn i bøyen eller får hjelp av nr 3. Offeret skal ligge på rygg og "fikseres" av redderen slik at denne ikke glir ut av bøyen. Overkroppen skal være inni bøyen og begge armer over den. Fikseres betyr at nr 3 skal holde både om arm og bøyen (snoren er en del av bøyen) og må være gjort maks 5 m fra kanten (målt på offerets hode). Redderens berøring av veggen er startsignal for moment 4. 9

10 Når ilandføringen starter kan begge skyve fra mot bassengveggen. Det er ikke tillatt å skyve eller dytte bøyen foran seg. Transport av dukke:...stuper person 1 i vannet og henter livredningsdukken ved 10 meter......ilandfører dukken til andre siden. Når han/hun slår handen i veggen... Nr 1 stuper uti etter dukken som ligger på bunnen 10 m (6m for ungdom) fra kanten. Dukken ligger på rygg med hodet i fartsretningen og med midtfeltet på 10 m (6m for ungdom). Ved spesielle dybdeforhold kan avstanden forkortes, eller dukken legges på en oppbygning. Man kan maksimalt bruke en distanse på 5m fra det sted hvor dukken ligger til overflaten brytes av dukkens hode. Ilandføring skjer med en eller to hånds hode-, overarm- eller brystfatning. Det er ikke lov å holde om hals, munn eller nese. Ved vending skal redderen berøre bassengkanten med en hånd. Fortsett ilandføring tilbake. Kast med livline:...kaster person 2 eller 3 redningslinen.. Når redderen har berørt veggen, kaster nr 2 eller nr 3 linen til nr 1. Denne skal ta fatt i linen og dras inn av nr 2 og 3. Øvelsen er ferdig når nr 1 berører målveggen. 10

11 ...person 1 tar tak i linen og person 2 & 3 hjelper hverandre å dra person 1 i mål. Presiseringer: - Nr 2 eller nr 3 kan kaste linen flere ganger, men redderen må slepes et stykke. - Livlinens pose må ligge innenfor baneskillene når redderen griper den eller linen. Lander posen utenfor skilletauet må nytt kast gjøres. Lander den på skilletauet og blir liggende kan den trekkes inn i banen før svømmeren griper den eller linen. - Ved vending med dukken tillates fraskyv fra bassengveggen. - Ved ilandføring er det ikke tillatt å skyve dukken foran seg. Dukkens munn eller nese skal holdes over vann hele veien, men det er ikke tillatt å løfte dukken delvis ut av vannet med et ikke godkjent ilandføringsgrep. - Dukken skal bringes med helt til innslag og øvelsen er å betrakte som ikke fullført hvis man mister dukken og ikke bringer den helt til mål. Dukkens hode får ikke støte mot endeveggen verken før, ved eller etter innslaget. 11

12 15.8 Linethrow: Laget: Består av 2 personer. 1 person på land kasteren og 1 person i vannet offeret. Banen: Det benyttes 1 standard svømmebane pr lag, atskilt med baneskillere. 12m fra kortsiden strekkes et tau, eller hinder, på tvers av bassenget. Det må avmerkes et punkt på dette hinderet i hver bane, dette er merket der offeret skal holde hånden. På land på kortsiden avmerkes en kastesone som er 1 banebredde vid og 1,5 m bakover fra bassengkanten. Utstyr: Redningstau - Flyte-tau med diameter 8mm og lengde 16,5-17,5m, av flettet polypropylenmateriale. Starten: Begge utøverne står på land, kasteren holder den ene enden av tauet. Ved langt fløytesignal tar offeret den andre enden av tauet, hopper uti vannet og svømmer ut med tauet til det er helt strukket ut. Tauet skal på veien føres over hinderet. Når starteren så gir kommandoen PÅ PLASS skal begge innta startposisjon Kasteren står på land, urørlig med begge beinene samlet og armene tett inntil kroppen og holder enden på kastetauet i den ene hånden. Enden på tauet skal ikke være synlig. Offeret er i vannet ved 12m og holder på merket på hinderet og i kastetauet. <= Se bilde På et akustisk signal går starten, kasteren skal da dra inn linen og kaste den ut igjen til offeret. Som skal gripe kastetauet uten å slippe tak på hinderet. Når offeret så har tak i kastetauet må man slippe hinderet og holde fast i kastetauet med begge hender. Kasteren drar da inn offeret så raskt som mulig. Offeret kan hjelpe til med beinspark under inndragingen. Offeret må ligge på magen under inndraging. Når offeret berører kanten er øvelsen over. Kasteren kan ikke under noen omstendighet gå utenfor sin kastesone, og offeret må forbli i sin bane i vannet til hele øvelsen er over og overdommer gir klarsignal. Laget kan forsøke så mange ganger man kan, men når det har gått 45 sek vil øvelsen bli avblåst. De som da ikke er kommet i mål blir disket. 12

13 Disk: i) Offeret slipper merket på hinderet før man er i kontakt med kastetauet. ii) Offeret tar tak i kastetauet når det faller utenfor banen.. iii) Offeret ligger ikke på magen ved inndraging. iv) Offeret holder ikke kastetauet med begge hender ved inndraging. Offeret kan kun slippe tauet med en hand ved innslag. v) Offeret klatrer på tauet under inndraging. vi) Offeret forlater vannet før 45sek signalet. vii) Kasteren forlater kastesonen en eller annen gang under perioden fra start til 45sek signalet.. viii) Rekker ikke å få offeret til kanten før 45sek signalet. 13

14 16. Oppvarming Dette skal være regulert i programmet. Tiden reguleres i forhold til antall deltakere og disponibel tid i bassenget. Oppvarming i vannet gjøres først, på signal skal deretter oppvarming for kast skje. Etter at oppvarming er ferdig, kan ikke utstyr brukes før startsignal. 17. Førstehjelp gjenoppliving ** Førstehjelp (kun for nordisk stafett) kan arrangeres som en stor ulykke (internasjonal) i forbindelse med bassenget. Prioritering er viktig. Det kan være skadde både i vannet og på land, eller det arrangeres som mindre førstehjelpsstasjoner der laget samlet skal gjennom minst 2 førstehjelpsstasjoner. Førstehjelpen kan inneholde 1. Bevisstløs tilstand 2. Åndedrett og sirkulasjonssvikt 3. Brannskader 4. Blødning 5. Fall og kroppskader 6. Forgiftninger 7. Drukning 8. Redningsaksjon opptreden på skadestedet Gruppene kan kombineres. Kontroll av HLR for hver enkelt deltaker skal gjøres separat. Resultatene av førstehjelpen offentliggjøres etter de innledende heatene og de individuelle øvelsene. Laget må ha godkjent førstehjelp (inkl HLR) for å svømme finale Hver enkelt person må ha godkjent HLR for å få poeng på totallistene. Alle får plassering i de individuelle øvelsene. Litteraturhenvisning: Livredning for folk flest Norsk grunnkurs førstehjelp "Gjør noe da!" "Råd og hjelp" ** SE VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser Starten I individuelle øvelser skal start gjøres med startstup. På signal fra overdommer (langt fløytesignal) skal deltakerne gå opp på pallen og bli stående som de vil. Starteren overtar nå og gir kommando: "PÅ PLASS". Deltakerne skal da umiddelbart innta startstilling med minst en fot fremst på pallen. Når alle står stille gir starteren et akustisk startsignal. Det startes bare en gang. Hvis noen ikke umiddelbart står stille etter "På plass" skal starter si "Reis opp" og gi advarsel. Hvis noen er i startbevegelse så raskt at starteren er i ferd med å gi signal, skal starten gå og ikke kalles tilbake. De som var i en helt klar startbevegelse skal straffes etter innslag. Et heat starter altså aldri 2 ganger. Tyvstart straffes med 150 poeng. Tyvstart bedømmes på startbevegelse og ikke på urolighet. 14

15 19. Løpets gjennomføring Registrering (marshalling): Før løpets start skal utøveren ha registrert seg, og meldt seg klar til start hos den av funksjonærene som er ansvarlig for registreringen. Utøveren vil da kunne få beskjed om å oppholde seg på en anvist plass for å være klar når sitt heat begynner. Det er utøveren og den enkelte klubb sitt ansvar å sørge for at registreringen gjennomføres. Øvelsene skal gjennomføres etter de beskrevne regler. Oppstår tvilstilfeller skal overdommer avgjøre om det er brudd på reglene som fører til diskvalifikasjon eller tilleggspoeng, i lagsvømming får ungdom 10s tillegg i tiden første gang og 20s for andre gang, før diskvalifikasjon skjer ved 3. gangs regelbrudd under samme stevne. Deltaker som bevisst hindrer en annen, eller på annen måte oppnår fordel, skal diskvalifiseres og banedommer skal rapportere saken til overdommer. Har deltaker blitt hindret slik at tid er tapt kan overdommer gi omstart. Om slikt skjer i finalen kan overdommer bestemme omsvømming. Under løpet kan deltaker stå på bunnen, men ikke gå. Etter løpet skal utøverne bli ved sin bane, eller ved anvist plass i start/målområdet, og ikke forlate plassen før overdommer eller assisterende overdommer har gitt klarsignal til det. Eventuelle feil under løpets gang skal, så raskt dette er vurdert og godkjent av overdommer meddeles utøverne på en hensynsfull måte. Der man ser en systematisk feil skal det gis veiledning til hva som er rett. 20. Tidtaking Det kan være 1 3 tidtakere pr. bane: Hvis 2 har samme tid blir det offisiell tid Har alle klokkene forskjellig tid, skal mellomste klokke gjelde med 3 klokker, gjennomsnittstiden med 2 klokker og hvis en av 2 klokker faller ut den ene som er igjen. Brukes elektronisk utstyr tas tiden med 1/100 s, brukes manuelle klokker skal bare 1/10 s noteres. Siste desimal skal da strykes om den viser 2 desimaler. Ved beregning av gjennomsnittstid brukes vanlige avrundingsregler: 44,75 = 44,8. Hvis måldommerne har en annen rekkefølge enn tidene viser, skal deltakerne ha gjennomsnittstid for alle klokkene som er brukt på disse deltakerne. Måldommernes avgjørelse av rekkefølge skal gjelde. 21. Utstyr for konkurransen Utstyret skal være godkjent av stevneledelsen. Eget utstyr kan medbringes, og skal være tilgjengelig for andre når en selv ikke bruker det. Arrangøren skal ha melding om dette på forhånd, og dette avklares på lagledermøtet. Følgende utstyr brukes: - Redningstau for Line-Throw (ihht ILS regelverk for konkurranser), flyte-tau med diameter 8mm og lengde 16,5-17,5m, av flettet polypropylenmateriale - Vesta livbøye med line og uten line - Kasteline med pose - Torpedobøye ihht ILS regelverk for konkurranser - Livredningsdukke spesifisert slik: Glassfiber e.l, 100 cm lang, vekt 1kg under vann (dukke med 2 lodd), bakre halvdel av hodet skal være svart, et midtbelte fra 40 cm til 55 cm skal være malt i en annen farge enn dukken. - Svømmebriller kan brukes i alle øvelser. Dykkemaske og snorkel er ikke tillatt. NLS følger NSF (Norges svømmeforbund) når det gjelder draktregler i konkurransesammenheng: (i tråd med at ILS og ILSE følger FINA sine retningslinjer) Fra 1. januar 2010 gjelder følgende: En svømmer kan bare bruke én drakt For menn (gutter) skal svømmedrakten ikke gå over navlen eller under knærne For kvinner (jenter), ikke dekke nakken, gå utover skuldrene eller under knærne Alle svømmedrakter skal være av tekstil materiale (definert som et stoff som er vevet, strikket eller flettet) Det er ikke tillatt med glidelås eller andre låsesystemer 15

16 22. Rekorder På grunn av forskjellig mål og dybde i de forskjellige svømmehaller kan det bare noteres uoffisielle bestetider. 23. Stevner Alle kretser og lag tilsluttet NLS kan arrangere stevner i livredning. Dette bør planlegges i god tid slik at det kommer på årets terminliste. Deltakelse i utlandet skal være godkjent av hovedstyret på forhånd, og skal alltid ekspederes av styret i krets/ klubb. Alle resultater rapporteres til hovedstyrets kontor. 24. Instruks for funksjonærer Juryen er NM s øverste myndighet og ledes av et medlem i NLS SPORTSKOMITÉ med stevneleder og overdommer som medlemmer. Den behandler alle saker det oppstår tvil om, og saker som deltaker eller funksjonær forlanger behandlet av juryen. Stevneleder skal: - Lede konkurransen, overvåke og ha kontroll og autoritet over funksjonærer og deltakere. - Forsikre seg om at overdommer bruker gjeldende regelverk. - Oversende til juryen alle spørsmål angående konkurransen som ikke kommer inn under gjeldende regler, og saker som påklages av deltaker/ funksjonær. Overdommer: - Skal ha full kontroll og myndighet og instruere alle funksjonærer om stevnets avvikling. - Kan bytte ut og skifte funksjonærer etter behov og sette inn nye. - Kan gripe inn i konkurransen når som helst for å sikre regler eller personell. - Skal diskvalifisere deltakere for regelbrudd etter egen observasjon eller melding fra annen funksjonær. - Skal sikte lagenes nr. 2 over 10 m (6 m) merket før starter overtar, og dømme mottak av bøyen - Skal varsle deltakerne ved å strekke armen i været for at de skal være klare til start bak startpallen, ved lagkonkurransen gå i vannet til dukken. Overdommer blåser langt fløytesignal (som betyr at utøverne skal gå opp på pallen/ stille seg klare i vannet) og gir deretter kommandoen til starter. - Skal ta beslutning hvis måldommers protokoll og tidtaking ikke stemmer overens. - Skal motta dommerkort fra starter med heatets tyvstarter og fra banedommere for regelbrudd. Banedommer For teknikk, vending og mål skal: - Følge deltakerne under hele løpet, og ved slutten av løpet være plassert ved mållinjen med fri sikt over den. - Påse at reglene for de ulike øvelsene følges. - Bedømme deltakernes plassering i forhold til tidene som blir gitt ved at en av dem (leder) fører et måldommerkort for hvert heat som leveres til sekretæren sammen med tidene. - Rapportere alle regelbrudd til overdommer på et signert dommerkort med øvelse, heatnr., banenr., og feilen som ble gjort. Starter: - Har myndighet over deltakerne i heatet etter at overdommer har gitt over kommandoen. - Melder fra til overdommeren om deltakere som ikke følger ordre eller viser dårlig oppførsel ved staren. Overdommer kan diskvalifisere og vise deltakerne bort. Slikt regnes ikke som tyvstart. - Avgjør om starten er korrekt og melder hver deltaker som gjør tjuvstart til overdommer (poengfratrekk) på eget dommerkort. - Skal ved start stå hensiktsmessig plassert for deltakere og tidtakere på bassengets ene langside. 16

17 Tidtaker skal: - Ta tid på sin bane - Umiddelbart etter at deltakerne har svømt i mål, levere klokkene i sekretariatet og meddele tiden - Kontrollere veksling/ vending på sin banes kortside og rapportere hver overtredelse til overdommeren. Svømmeren kan få tilrop på 200 m når 50 m gjenstår. I lagsvømmingen er det tidtaker som skal plassere bøyen som ligger på kanten. Tidtakerleder skal: - Sjekke at alle klokkene er orden og at de er utprøvd - Bestemme tidtakernes plassering og hvilke baner de skal ha ansvaret for - Overvåke overføringen av tidene til sekretæren Sekretær skal: - Registrere tider fra tidtakerne, måldommerkort fra banedommer og dommerkort med straffer fra overdommer. Det skal føres en hensiktsmessig resultatliste for hver øvelse og egen liste for 3-kampen med sammenlagt poengsum med desimaler (ingen tider her) Resultatlistene for individuelle øvelser skal inneholde: Navn Klubb Tid Straff/disk (ingen poengsummer) Listene skal rangeres slik i lagkonkurransen og de individuelle øvelsene at det er tid + straffetid eller netto poengsum som brukes. 17

18 25. Resultatberegning***: For å kunne kåre en sammenlagt vinner blir alle resultater omregnet fra tid til poeng ved hjelp av følgende formel: Poengsum = (Bestetid på øvelsen (mm:ss,0)) x 1000 / (Oppnådd tid (mm:ss,0)) Bestetid på øvelsen vil da alltid få 1000 poeng, mens de resterende tidene vil få forholdsmessig lavere poengsum. *** SE VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser Kåring av bestemannspokal: Under NM i livredning er det satt opp 2 bestemannspokaler: Det skal deles ut en pokal til det beste av lagene (nordisk stafett) i klassene ungdom, junior jenter og junior gutter, samt en pokal til det beste av lagene (nordisk stafett) i klassene senior-damer og herrer. Bestemannspokalen går til det laget med høyest poengsum beregnet ved hjelp av følgende formel: Junior jenter, ungdom og senior damer: Poengsum = 1:45,0 x 1000 / (Oppnådd tid (mm:ss,0)) Junior gutter og senior herrer: Poengsum = 1:30,0 x 1000/ (Oppnådd tid (mm:ss,0)) 18

19 VEDLEGG 1 Alternative øvelser: Rekruttøvelser (beregnet for klassen - Rookie) 50m redning av synkering m/svømmeføtter Utstyr: Svømmeføtter (personlig) Synkering (arrangør) Beskrivelse av øvelsen: Synkeringen ligger på bunnen av bassenget helt inntil kortsiden i bassengets grunne del. Ringen skal være plassert midt i banen. Utøveren, som har på svømmeføtter, starter fra startpall (eller i vannet) fra bassengets dype del. Ved startsignal stuper utøveren i vannet og svømmer 25m fri svømming, ved bassengets grunne del dykker utøveren og tar opp synkeringen. Deretter ilandfører utøveren ringen tilbake 25m. Ringen må holdes over vann med ett- eller to-håndsgrep. Feil: - Tjuvstart - Utøveren tar ikke ringen til overflaten før 5m fra kortsiden av bassenget - Utøveren har hele ringen under vann mellom 5m merket og mål. Feil medfører tillegg i tid på 5s Alle feil skal meddeles utøveren på en hensynsfull måte så raskt som mulig etter målgang, utøverne skal samtidig veiledes til hva som er det riktige. 50 m hindersvømming Utstyr: Netthinder 70cm dypt Beskrivelse av øvelsen: Ett netthinder, 70cm dypt er plassert 12,5m fra startsiden. Utøveren starter fra startpall (eller i vannet) fra bassengets dype del. Ved startsignal stuper utøveren i vannet og svømmer fri svømming. Det skal dykkes under hindret ved hver passering. Svømmeren må svømme i overflaten minst en gang før og etter hver hinderpassering. Feil: Tjuvstart Passert over hinderet Ikke svømme i overflaten mellom hinderpasseringene Løftet nettet med vilje Feil medfører tillegg i tid på 5s Alle feil skal meddeles utøveren på en hensynsfull måte så raskt som mulig etter målgang, utøverne skal samtidig veiledes til hva som er det riktige. 19

20 Bøyestafett Stafetten kan arrangeres i vanlige svømmebaner, eller på tvers av bassenget, banene kan da evt. markeres med kjegler på hver side av bassenget. Utstyr: Livbøye uten line Illustrasjonsfoto Laget består av 2 personer som er i vannet på hver sin side av bassenget. Den første personen på laget skal svømme med livredningsbøyen foran seg over til den andre personen på laget, lagmedlem nr 2 skal ilandføre lagmedlem nr 1 inne i bøyen tilbake til start. Start: Bøyen er plassert i vannet mens nr. 1 på laget holder i bøyen og i bassengkanten (se bildet), nr 2 holder i kanten på motsatt ende. Svøm med livbøye uten line: Når starten går kan lagmedlem nr 1 sparke ifra bassengkanten og svømme bøyen over til nr 2. Bøyen skal føres med armene og/eller overdelen av kroppen hele veien til bøyen treffer bassengkanten, da kan vekslingen skje. Nr 2 skal holde i kanten til bøyen treffer veggen, men nr. 2 skal ikke hjelpe bøyen inn til veggen. Det er nr 1 som skal skyve bøyen helt til den treffer veggen. Nr 2 ilandfører nr 1: Når bøyen har truffet veggen skal nr 1 krype inn i bøyen eller få hjelp av nr 2 til å komme inn i bøyen. Offeret Nr.1 skal ligge på rygg og "fikseres" av redderen nr.2 slik at denne ikke glir ut av bøyen. Overkroppen skal være inni bøyen og begge armer over den. Fikseres betyr at nr 2 skal holde tak i både armen til nr.1 og bøyen (snoren er en del av bøyen). Når nr. 2 berører veggen er man i mål. 20

21 VEDLEGG 2 Dommerkort: 21

22 HLR Hjerte- og Lungeredning Navn: Klubb: Klasse: HLR Hjerte- og Lungeredning Navn: Klubb: Klasse: Utført: Utført: Bevissthetskontroll, sjekke personen. Rop om hjelp Frie luftveier Sjekke pust Varsle, ring 113 Hjertekompresjoner Godkjente innblåsninger Riktig antall 30 : 2 God rytme Bevissthetskontroll, sjekke personen. Rop om hjelp Frie luftveier Sjekke pust Varsle, ring 113 Hjertekompresjoner Godkjente innblåsninger Riktig antall 30 : 2 God rytme Totalvurdering (1 5, der 5 er best) Totalvurdering (1 5, der 5 er best) Kommentar: Godkjent: Nei Ja Kommentar: Godkjent: Nei Ja Sign: Sign: 22

23 Tjuvstartkort Tjuvstartkort Tjuvstartkort Tjuvstartkort Øvelse: Øvelse: Øvelse: Øvelse: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Bane nr Tjuvstart (kryss) Bane nr Tjuvstart (kryss) Bane nr Tjuvstart (kryss) Bane nr Tjuvstart (kryss) Måldommerkort Øvelse: Måldommerkort Øvelse: Måldommerkort Øvelse: Måldommerkort Øvelse: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Klasse: Heat: Rekkefølge Bane Rekkefølge Bane Rekkefølge Bane Rekkefølge Bane 23

24 4 x 25 DUKKESTAFETT Klasse Heat: Bane: 4 x 25 MEDLEYSTAFETT Klasse Heat: Bane: Start i vannet med en hånd på kanten/startpallen og dukken i den andre. For 25m basseng veksling på hver side. - Aktuell feil: Sett kryss: Tjuvstart Overveksling: slipper kanten før forrige utøver har berørt kanten Dukkens hode ikke holdt helt, klart og permanent over vannflaten Grep om dukkens hals, munn eller nese. Sluppet dukken en/ flere ganger under ilandføring Skjøvet dukken i stedet for å trekke Unnlater å berøre kanten ved målgang eller veksling Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag Ikke fullført øvelsen Kommentar: Sign: Nr 1 25m fri svømming Nr 2 25m fri svømming m/ svømmeføtter Nr 3 25m fri svømming m/ torpedobøye Nr 4 25m fri svømming m/ svømmeføtter, torpedobøye og nr.3 som offer Aktuell feil: Sett kryss: Overveksling nr. 4 tar skulderreimen på torpedobøyen før nr. 3 har berørt kanten Nr. 4 slipper kanten før nr. 3 har berørt kanten Nr. 3 ( offer ) holder i tau, ringer eller stropper på torpedobøyen ved sleping Nr. 3 ( offer ) hjelper til med armbevegelser eller holder ikke torpedobøyen med begge hender Nr. 3 ( offer ) mister torpedobøyen etter man har passert 5m linjen Nr. 4 sleper ikke torpedobøyen og nr. 3 ( offer ) med linen strukket ut i full lengde etter at offer har passert 10m linjen (målt på hodet). En utøver svømmer mer enn 1 etappe (gjelder ikke nr. 3 som offer ) Unnlater å berøre kanten ved målgang Ikke fullført øvelsen Kommentar: Sign: 24

25 A1 200 m hindersvømming Klasse Heat: Bane: Sett kryss: Poengfratrekk: (for sekretariat) Passert over hinderet = 200 poeng Ikke svømme i overflaten mellom hinderpasseringene = 100 poeng Løftet nettet med vilje = 200 poeng Ikke fullført øvelsen = DISK A2 100 m redning av dukke med svømmeføtter Klasse Heat: Bane: Sett kryss: Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 10m merket Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket Poengfratrekk: (for sekretariat): = 50 poeng. = DISK. Hvis dukkens ansikt ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng Slippe dukken en/flere ganger under ilandføring eller ved innslag = 100 poeng Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng Ikke fullført øvelsen = DISK Kommentar: Kommentar: Sign: Sign: 25

26 A2U 50 m redning av dukke med svømmeføtter Klasse Heat: Bane: A4 100 m kombinert redningsmedley Klasse Heat: Bane: Sett kryss: Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 10m merket Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket Poengfratrekk: (for sekretariat): = 50 poeng. = DISK. Hvis dukkens ansikt ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng Slippe dukken en/flere ganger under ilandføring eller ved innslag = 100 poeng Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng Ikke fullført øvelsen = DISK Kommentar: Sett kryss: Hvis utøveren kommer opp under eller etter vendingen før man når dukken Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 5m (22,5m) merket Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket Poengfratrekk: (for sekretariat): = 200 poeng = 50 poeng. = DISK. Hvis dukkens ansikt ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng Slippe dukken en/flere ganger under ilandføring eller ved innslag = 100 poeng Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng Ikke fullført øvelsen = DISK Kommentar: Sign: Sign: 26

27 A5 50m redning av dukke Klasse Heat: Bane: Nordisk stafett 110 m kombinert lagsvømming - 3 personer (senior/ junior (ungdom)) Klasse Heat: Bane: Sett kryss: Ikke svømme i overflaten mellom startstup og dykk Hvis dukkens hode bryter overflaten utenfor 5 m merket Hvis det med vilje svømmes flere meter under vann bortenfor merket Poengfratrekk: (for sekretariat): = 100 poeng = 50 poeng. = DISK. Hvis dukkens ansikt ikke holdes helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng Ved grep om dukkens hals, munn eller nese = 150 poeng Skyve dukken i stedet for å trekke = 150 poeng Slippe dukken en/flere ganger under ilandføring eller ved innslag = 100 poeng Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag = 100 poeng Ikke fullført øvelsen = DISK Kommentar: Sign: Nr 1 står på land ved start Nr 2 står i vannet ved 10 (6)m Nr 3 står i vannet ved den dype delen av bassenget Aktuell feil: Sett kryss: Nr 2 ikke befunnet seg bak 10m (6m) linjen Nr 2 hjulpet til under inndraging av bøye Nr 3 hjalp bøyen inn til kanten Nr 3 slapp kanten FØR bøyen var i kanten Ikke fiksert i bøyen før 5m Nr 3 ikke holdt i både bøye (snor) og person Nr 1 stupt uti før nr 3 tok i kanten Dukkens hode brutt overflaten mer enn 5m etter punktet der den lå på bunnen Dukkens hode ikke holdt helt, klart og permanent over vannflaten Grep om dukkens hals, munn eller nese. Sluppet dukken en/ flere ganger under ilandføring Skjøvet dukken i stedet for å trekke Nr 1 ikke tatt i kanten med en hånd under vendingen Kastet linen før nr 1 tok i kanten ved vending Ikke dratt linen inn og kastet ut på nytt ved bomkast Ikke slepet nr 1 et stykke Sluppet dukken en/ flere ganger under ilandføring eller ved innslag Dukkens hode støtt mot endeveggen ved innslag Ikke fullført øvelsen Kommentar: Sign: 27

28 LINETHROW (TAUKAST) Klasse Heat: Bane: Begge utøverne står på land til langt fløytesignal, offeret hopper så i vannet og inntar startposisjon ved 12m markeringen, kasteren inntar startposisjon på land. Aktuell feil: Sett kryss: Tjuvstart Offeret slipper merket på hinderet før man er i kontakt med kastetauet Offeret tar tak i kastetauet når det faller utenfor banen Offeret ligger ikke på magen ved inndraging Offeret holder ikke kastetauet med begge hender ved inndraging. Offeret kan kun slippe tauet med en hand ved innslag. Offeret klatrer på tauet under inndraging Offeret forlater vannet før 45sek signalet Kasteren forlater kastesonen en eller annen gang under perioden fra start til 45sek signalet Rekker ikke å få offeret til kanten før 45sek signalet A4 100 m redning med torpedobøye (Manikin Tow w/fins) Klasse Heat: Bane: Sett kryss: Poengfratrekk: (for sekretariat): benytte assistanse fra utstyr som ikke tilhører øvelsen (eks baneskillere, trapper, stiger o.l ) bassengbunnen er ikke iberegnet som slikt utstyr = 150 poeng medhjelperen ikke sluppet taket på dukken samtidig med at utøveren har berørt kanten = 150 poeng. medhjelperen dyttet på dukke = 150 poeng. medhjelperen plassert dukken feil eller tatt tak i den igjen etter at utøveren har berørt kanten = 150 poeng medhjelperen bevisst går i vannet under øvelsen eller på noen måte forstyrrer utøverne eller dommerne = 150 poeng ved 50m ikke berørt kanten før man berører dukken eller torpedobøyen = 150 poeng feil fiksering av dukken i torpedobøyen, f.eks ikke under begge armene på dukken eller at klipsen ikke er festet i en O-ring = 150 poeng ikke gjort fikseringen innenfor 5m sonen = 150 poeng dytte eller bære (ilandføre) dukken i stedet for å slepe = 150 poeng Kommentar: ikke svømt med fullt utstrukket line etter at dukkens hode har passert 10m merket (se UNNTAK fra denne regelen ved 25m basseng = 150 poeng ikke holdt dukkens munn og nese helt, klart og permanent over vannflaten = 150 poeng dukken falt ut av torpedobøyen under svømming = DISK Sign: fullført øvelsen uten å ha torpedobøyen og dukken på plass = DISK ikke berørt endekanten ved innslag = DISK Kommentar: Sign: 28

29 VEDLEGG 3 Regler for veteran og rookies 29

30 Veteran Veteranklassen i NM gjelder kun for Nordisk stafett. Dersom man ønsker å stille i individuelle øvelser/ medleystafett så stiller man i respektive seniorklasse. Nedre aldersgrense 35 år i kalenderåret (man må fylle 35 år inneværende år) Det kan gis disp. for 1 yngre person på laget, dersom gjennomsnittsalderen likevel er over 35. Man må velge klasse (i Nordisk stafett), man kan ikke stille i både senior og veteran. Damelag stiller i egen klasse, herrelag og mix-lag stiller i samme klasse. Det arrangeres IKKE førstehjelp for denne klassen, men alle må gjennomføre HLR. Betingelsen for at veteranklassen arrangeres i NM er at det må være minimum 3 lag påmeldt pr.klasse. Hvis det ikke er tilstrekkelig antall påmeldinger får de lagene som er påmeldt tilbud om å stille i respektive seniorklasse. Rookies -skal ikke være en del av Norgesmesterskapet. Øvelsene for denne klassen er å betrakte som et parallelt arrangement for å fremme rekruttering. Navn på dette årlige arrangementet: ROOKIE XX(året) eks: ROOKIE - 09 Utøverne skal ikke gjennomføre HLR-test. Alder 13 år 13 åringene må velge om de stiller i Rookie eller i NM-Ungdom når det gjelder de individuelle øvelsene. Det er imidlertid tillatt å stille i rookieklassen i de individuelle øvelsene og i ungdomsklassen på lagøvelse. Det kreves ingen påmeldingstider for denne klassen, heatene settes opp etter alder. Øvelser: 50 m hindersvømming 50 m redning av synke-ring m/svømmeføtter Bøyestafett Det er opp til hver enkelt arrangør å velge andre øvelser, men beskrivelser og regler for disse må tilkjennegjøres for alle i god tid før stevnet. Premiering til alle Resultatlisten skal være tilfeldig (eller alfabetisk) og unummerert Resultatlisten deles kun ut til de som er deltakende i arrangementet Den offisielle listen som kan sendes til andre og offentliggjøres skal kun være en deltakerliste og ikke inneholde resultater. 30

31 VEDLEGG 4 Tillegg til Regler for livredningskonkurranser

32 NM i livredning Endringer i programmet og gjennomføring av mesterskapet SERC førstehjelp vil bli arrangert som en egen øvelse (ikke knyttet til Nordisk stafett) med egen kåring av Norgesmester. Det er åpen klasse, dvs jenter og/ -eller gutter, i 3 aldersklasser: ungdom, junior og senior. 4 utøvere pr. lag som internasjonalt. Klasseinndeling: Ungdom Junior Senior - åpen klasse (4 utøvere valgfri sammensetning av jenter og gutter) - åpen klasse (4 utøvere valgfri sammensetning av jenter og gutter) - åpen klasse (4 utøvere valgfri sammensetning av jenter og gutter) Se vedlegg: SERC - prinsipper 4 x 25 medleystafett 3 klasser som før men nå uten finale, arrangeres med direkte finale Klasserinndeling: Ungdom Senior jenter Senior gutter - åpen klasse (4 utøvere valgfri sammensetning av jenter og gutter) - junior og senior stiller i felles klasse - junior og senior stiller i felles klasse 4 x 25 dukkestafett ny øvelse, arrangeres med direkte finale med samme klasseinndeling som medleystafett. Klasserinndeling: Ungdom Senior jenter Senior gutter - åpen klasse (4 utøvere valgfri sammensetning av jenter og gutter) - junior og senior stiller i felles klasse - junior og senior stiller i felles klasse Se regler i vedlegg: 4 x 25m dukkestafett 100m redning med torpedobøye (100m manikin tow with fins) ny øvelse for klassene junior og senior, vil komme inn også for ungdom i De ungdomsutøvere som ønsker det vil ha mulighet til å stille i Juniorklassen i år, disse vil da være med i resultatlisten på denne øvelsen separat, men resultatet i denne øvelsen blir ikke med i beregningen om sammenlagt poengsum. Se vedlegg: 100m redning med torpedobøye 32

33 Norgesmester individuelt (sammenlagtvinner) For junior og senior vil 4 av 5 øvelser være tellende når sammenlagtvinner skal kåres, dvs svakeste poengsum strykes. For ungdom gjelder 3 av 4 øvelser. Poengberegningen pr. øvelse er som tidligere. Nordisk stafett: Arrangeres i sin helhet på søndag, som avslutning på øvelsene i vannet. Gjennomføres med forsøk, semifinale og finale. Er ikke knyttet mot førstehjelp/serc og er således en ren stafettøvelse i vannet. HLR: Som tidligere skal alle gjennomføre HLR i forkant av mesterskapet. Dette vil vi i størst mulig grad gjennomføre i forkant av mesterskapet. Så fort klubben har levert påmeldingen kan dette gjennomføres. Det kan bli endringer i forhold til dette, når de preliminære påmeldingene er mottatt. 33

34 Redningsprinsipper for SERC (Simulated Emergency Response Competition) Til forskjell fra profesjonelle lifeguards som er trenet til å arbeide i team der hver og en kanskje har spesielle oppgaver, må livreddere være forberedt på å handle raskt og så riktig som mulig med lite spesialutstyr og mulighet til å benytte ekstrabemanning eller kommunikasjonssystemer i uventede nødssituasjoner. Under slike forhold skal sikkerheten til livredderne alltid være i fokus og ha høyeste prioritet. Livreddere skal bruke følgende grunnleggende steg for gjennomføring av redningsaksjonen: Oppfatte problemet (hva har skjedd?) Vurdere situasjonen Planlegge en løsning på problemet Utføre redningsarbeidet Behandle og ivareta de skadde For å vurdere situasjonen må livredderne ta hensyn til: - Sine egne og de skaddes ferdigheter og evner - Antall skadde - De skadedes plassering - Tilstanden til de skadede (f. eks ikke-svømmedyktig, svak svømmer) - Tilgjengelige hjelpemidler og assistanse - Forhold ved ulykkesstedet (f. eks vanndybde, forhold langs vannkanten, hindringer osv.) På bakgrunn av de vurderingene som blir gjort skal utøverne iverksette en plan: Eksempel: - Oppsøke hjelp eller assistanse? o Organisere og informere tilgjengelige hjelpere - Samle egnede hjelpemidler og utstyr - Utføre nødvendig redningsarbeid Planen bør sørge for å etablere kontroll over situasjonen og ha som mål å holde så mange som mulig i live. Når det er mange personer involvert blir utfordringen å lede redningsgruppen gjennom flere valg og prioriteringer. Når en plan er utarbeidet er man nødt til å reagere umiddelbart, samtidig må utøverne være på vakt for forandringer i situasjonen og forutsetningene og derav være i stand til å endre planen i forhold til forandringene. 34

35 Livredderne bør utføre redningsarbeidet etter følgende redningsprinsipper: Sørg for at alle som er bevegelige kommer i sikkerhet. - De som er bevegelige omfatter alle som i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd Sørg for sikkerheten til de som befinner seg i en truende situasjon eller i overhengende fare - De som befinner seg i en overhengende fare kan være ikkesvømmedyktige eller skadde svømmere. Utfør redning og start gjenopplivning av alle som trenger kontinuerlig og fortløpende behandling, Sørg for varsling! - De som trenger kontinuerlig og fortløpende behandling omfatter bl.a bevisstløse, tilsynelatende livløse eller personer med mistanke om rygg/ nakkeskade. Ivareta de øvrige skadde Ved en redningsaksjon må livredderne alltid huske: å utføre redning fra den posisjonen som best ivaretar egen sikkerhet. å lede i henhold til redningsprinsippene å nærme seg de skadde med stor forsiktighet. å unngå direkte kontakt med skadede som er ved bevissthet o forlenget arm Hvis det er absolutt nødvendig å gå i vannet må livredderne velge den mest effektive teknikken i den bestemte situasjonen UTEN å sette seg selv i fare på noe vis. I konkurransesammenheng: - SERC-deltakere forventes å handle som en gruppe av 4(3) individuelle livreddere som arbeider velkoordinert i et team ledet av en tydelig leder (lagkaptein). - Det er viktig at utøverne klart og tydelig viser sine handlinger og intensjoner for dommerne. 35

36 100m Redning med torpedobøye (100m Manikin tow with fins) Beskrivelse av øvelsen: Utøveren stuper uti på et akustisk startsignal, med svømmeføtter og en torpedobøye (rescue tube) på, deretter 50m fri svømming med svømmeføtter og torpedobøye, når denne distansen er tilbakelagt skal man fiksere, slå ( klikke ), torpedobøyen rundt magebeltet på en helly-dukke som er halvt nedsunket (flyter med hode og armer over vann), deretter er det ytterligere 50m fri svømming hvor man tauer dukken, liggende inne i torpedobøyen. Banen oppstilling av utstyr: 50m basseng: 10 m 25m basseng: Dukke som flyter Utøveren skal ha på svømmeføtter og torpedobøye 5 m 5 m 10 m Utstyr: 1 hellydukke halvfull med vann (skal flyte med vannlinjen på midtbeltet), torpedobøye og svømmeføtter. Medhjelper: Hver utøver MÅ ha en medhjelper som holder på Dukken helt fra start til utøveren har svømt 50m og berørt veggen. Umiddelbart etter utøveren har berørt veggen etter 50m MÅ medhjelperen slippe dukken. Utøveren skal nå ta tak i den og fullføre øvelsen. Medhjelperen skal bære badehette av samme type som utøveren. Spesifisering av regler (kronologisk): - Linen på torpedobøyen behøver ikke å være strukket ut i full lengde under frisvømmingen (første 50 m) - Medhjelperen må slippe dukken straks utøveren har berørt veggen etter 50m og ikke hjelpe utøveren på noen som helst måte - Utøveren skal ha klikket torpedobøyen rundt dukken før dukkens hode passerer 5m, linen skal være fullt utstrukket når dukkens hode passerer 10m - UNNTAK fra regelen om full utstrukket line gjelder her ved vending etter 75m, det er en 5m fri sone før og etter vending - øvelsen er over når utøveren berører kanten etter 100m 36

37 Feil / (Disk): i) benytte assistanse fra utstyr som ikke tilhører øvelsen (eks baneskillere, trapper, stiger o.l ) bassengbunnen er ikke iberegnet som slikt utstyr ii) medhjelperen ikke sluppet taket på dukken samtidig med at utøveren har berørt kanten iii) medhjelperen dyttet på dukken iv) medhjelperen plassert dukken feil eller tatt tak i den igjen etter at utøveren har berørt kanten v) medhjelperen bevisst går i vannet under øvelsen eller på noen måte forstyrrer utøverne eller dommerne vi) ved 50m ikke berørt kanten før man berører dukken eller torpedobøyen vii) feil fiksering av dukken i torpedobøyen, f.eks ikke under begge armene på dukken eller at klipsen ikke er festet i en O-ring viii) ikke gjort fikseringen innenfor 5m sonen ix) dytte eller bære (ilandføre) dukken i stedet for å slepe x) ikke svømt med fullt utstrukket line etter at dukkens hode har passert 10m merket (se UNNTAK fra denne regelen ved 25m basseng) xi) ikke holdt dukkens munn og nese helt, klart og permanent over vannflaten xii) dukken falt ut av torpedobøyen under svømming xiii) fullført øvelsen uten å ha torpedobøyen og dukken på plass xiv) ikke berørt endekanten ved innslag *Reglene er oversatt til norsk fra ILSE Competition manual, 2010 edition, og er noe forenklet. Det anbefales at man setter seg grundig inn i den engelske utgaven for alle detaljer. 37

38 4 x 25 m dukkestafett Banen og oppstilling ved start Beskrivelse av øvelsen: 4 utøvere skal skifte på å ilandføre en synkedukke, hver etappe er 25m Start: Før start stiller utøverne opp ved sin bane. 2 på hver side av bassenget. Ved langt fløytesignal går alle 4 utøverne i vannet og tar oppstilling som på tegningen Utøver nr. 1 henter opp dukken. Ved start holder nr.1 dukken med en hånd (dukkens munn eller nese over vann) den andre hånden skal holde i kanten eller startpallen Regler for ilandføring Dukken skal ilandføres med fritt grep av minst en hånd hele veien til mål og ikke slippes før en hånd har berørt målveggen. Eksempel: Nakkegrep Hakegrep Tohånds hodegrep Overarmsgrep Dukken skal trekkes, ikke skyves. Ansiktet (munn eller nese) må hele tiden være over vann. Det er ikke tillatt å gripe om dukkens hals, munn eller nese, eller bruke ringer eller stropper eller annet som er festet på den. Man skal vise forsiktighet Eksempel Dukkens hode skal IKKE støte mot endeveggen ved innslag Unntak ved bedømmelse: det er en frisone 5 m ved veksling med dukke, målt på dukkens hode. Unntak ved bedømmelse: det er en frisone 5 m ved veksling med dukke, målt på dukkens hode. 38

39 Veksling Den som ilandfører dukken må berøre veggen før neste utøver kan ta over dukken. Den som ilandfører kan ikke slippe dukken før neste utøver har tatt over, minst EN hånd skal hele tiden berøre dukken. I vekslingssonen (5m) skal det ikke bedømmes etter Regler for ilandføring, MEN de siste 5m for utøver 4 er ikke å betrakte som vekslingssone. Ved gjennomføring i 50m basseng vil det også foregå vekslinger i midten av bassenget. Vekslingssonen her er da 2 m på hver side av midtlinjen (totalt 4m) Alle utøverne må forbli i banen til overdommer blåser i fløyten og gir klarsignal Det er kun de 2 utøverne som skal veksle som kan hjelpe til under vekslingen Disk Benyttet feil ilandføringsteknikk i forhold til regler for ilandføring. Ikke hatt dukkens munn eller nese over vann Tatt i bruk hjelp fra teknisk utstyr av noe slag. Bassengbunnen er IKKE å bedømme som teknisk utstyr. Vekslet, dukken byttet over til neste utøver: før eller etter vekslingssonen før den som ilandfører berører veggen uten at den som venter på å ta over berører veggen Får hjelp av en tredje utøver i vekslingen Slipper dukken før neste utøver har kontakt med dukken Slipper dukken før man berører endeveggen ved innslag 39

40 Linethrow: Laget: Består av 2 personer. 1 person på land kasteren og 1 person i vannet offeret. Banen: Det benyttes 1 standard svømmebane pr lag, adskilt med baneskillere. 12m fra kortsiden strekkes et tau, eller hinder, på tvers av bassenget. Det må avmerkes et punkt på dette hinderet i hver bane, dette er merket der offeret skal holde hånden. På land på kortsiden avmerkes en kastesone som er 1 banebredde vid og 1,5 m lang. Utstyr: Redningstau: 8mm diameter, 16,5-17,5m langt, av flettet, flytende polypropylen. Starten: Begge utøverne står på land, kasteren holder den ene enden av tauet. Ved langt fløytesignal tar offeret den andre enden av tauet, hopper uti vannet og svømmer ut med tauet til det er helt strukket ut. Tauet skal på veien føres over hinderet. Når starteren så gir kommandoen PÅ PLASS skal begge innta startposisjon Kasteren står på land, urørlig med begge beinene samlet og armene tett inntil kroppen og holder enden på kastetauet i den ene hånden. Enden på tauet skal ikke være synlig. Offeret er i vannet ved 12m og holder på merket på hinderet og i kastetauet. <= Se bilde På et akustisk signal går starten, kasteren skal da dra inn linen og kaste den ut igjen til offeret. Som skal gripe kastetauet uten å slippe tak på hinderet. Når offeret så har tak i kastetauet må man slippe hinderet og holde fast i kastetauet med begge hender. Kasteren drar da inn offeret så raskt som mulig. Offeret kan hjelpe til med beinspark under inndragingen. Offeret må ligge på magen under inndraging. Når offeret berører kanten er øvelsen over. Kasteren kan ikke under noen omstendighet gå utenfor sin kastesone, og offeret må forbli i sin bane i vannet til hele øvelsen er over og overdommer gir klarsignal. Laget kan forsøke så mange ganger man kan, men når det har gått 45 sek vil øvelsen bli avblåst. De som da ikke er kommet i mål blir disket. 40

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap PROGRAM NM I LIVREDNING SANDBEKKEN BAD I RÆLINGEN 18.-20. OKTOBER 2013 Norges Livredningsselskap Norges Livredningsselskap 100 år i livredningens tjeneste Stiftet 6. juli 1906 HILSNING TIL NM - 1988-2013

Detaljer

Program. NM i Livredning 25. - 27. april 2014 Kristiansand, Aquarama

Program. NM i Livredning 25. - 27. april 2014 Kristiansand, Aquarama Program NM i Livredning 25. - 27. april 2014 Kristiansand, Aquarama Hilsning til NM 2014 Velkommen til Kristiansand (AQUARAMA) og NM i Livredning 2014. For første gang avvikles NM i 50 meters basseng.

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen NM i livredning og Rookie 2011 2.- 3. April Moss Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen: Bassenget:

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Utdannelse til SVØMMEDOMMER

Utdannelse til SVØMMEDOMMER Konkurrere på like vilkår Utdannelse til SVØMMEDOMMER Tilrettelagt på norsk av Hans O. Reykdal Revidert per 5.10.2005 av Reidar Hamre 1 Mål Holdning Kunnskap Hva som forventes av deg personlig og din oppførsel

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Regler for svømming. SV 7 Tidtaking A Elektronisk utstyr B Manuelt C Fastsettelse av tider og plassering D Diskvalifikasjon E Mellomtider

Regler for svømming. SV 7 Tidtaking A Elektronisk utstyr B Manuelt C Fastsettelse av tider og plassering D Diskvalifikasjon E Mellomtider Regler for svømming SV 1 Dommere og funksjonærer A Dommerbehov B Overdommer C Starter D Starters medhjelper E Vendedommersjef F Vendedommere G Teknikkdommere H Tidtakersjef I Tidtakere J Måldommersjef

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Oasen svømmehall, Namsos 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Midt 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb,

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 for senior og funksjonshemmede Bergen AdO Arena Torsdag 16. søndag 19. mars 2017 Innbydelse NM i svømming kortbane senior 2017- side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016 for junior, ungdom og funksjonshemmede Bergen Torsdag 17. søndag 20. november Innbydelse NM i svømming kortbane junior/um 2016 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Sofiemyrhallen 22.-24. mai 2009 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Kolbotn IL Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013 Norgesmesterskap svømming-kortbane 2013 for senior og funksjonshemmede Stavanger 14. 17. mars 2013 Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Stavanger Svømme

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars Stiftet1965 Innbydelsetil VU CUP2015 Jubileumsversjonen 7.og8.mars StevneterapprobertavNorgesSvømmeforbundogarrangeresihenholdtilNSFsloverogregler. VelkommentilNarvik,Vinterfestuka, VU CUP2015og50 årsfeiring!

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Nord (Landsdel ÅMØ) 2010 Setermoen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Nord 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Setermoen Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2012

Innbydelse til Høstjakta 2012 Innbydelse til Høstjakta 2012 22. og 23. September 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Bergen 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Arna Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming 2013 - side 2 Landsstevnet i svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Lambertseter, Oslo 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Hammerfest 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Hammerfest svømmeklubb på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 1910-2010 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Trondheim, Pirbadet 11.-13.februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme & Livredningsklub

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Karasjok Svømmeklubb/Kárášjoga vuodjansearvi, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2012

Innbydelse til TYR-stevnet 2012 Innbydelse til TYR-stevnet 2012 10. og 11. Mars 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Sandefjord 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!!

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse til TYR-stevnet 2013 6 og 7. April 2013 NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2016

Innbydelse til Høstjakta 2016 Innbydelse til Høstjakta 2016 17. og 18. September 2016 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2016 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2007

Norgesmesterskap i svømming 2007 Norgesmesterskap i svømming 2007 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Risenga svømmehall Torsdag 1. - søndag 4. mars 2007 Innbydelse NM i svømming kortbane 2007 side 2 Som teknisk arrangør

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2015

Innbydelse til Høstjakta 2015 Innbydelse til Høstjakta 2015 19. og 20. September 2015 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2015 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Førde 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Førde 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP

VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP Svømmeutvalget/Dommerutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no Innhold... 1 Hva er Call Room Hensikt Forventninger... 3 Call Room vil være en prøveordning

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015 Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Tid: 10.-12. april 2015 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015- - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne

Detaljer

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 2012 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte og godkjennelse, og etter deres lover og regler, har

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stiftet 1965 Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stevnet er approbert av Norges Svømmeforbund og arrangeres i henhold til NSFs lover og regler. Velkommen til Narvik, Vinterfestuka og VU-CUP 2014!

Detaljer

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013. for junior, senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013. for junior, senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013 for junior, senior og funksjonshemmede Aquarama,Kristiansand Torsdag 4. søndag 7. juli 2013 Innbydelse NM i svømming langbane 2013 - side 2 På vegne av Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL TS&LK har med NSF sin godkjenning gleden av å ønske norske og nordiske svømmere velkommen til det 37. TRØNDERSVØM, et nasjonalt stevne med internasjonal

Detaljer

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 SVØMMEGLEDE FOR ALLE Stav ang 1. og er, 30. 2. ok septe mbe tobe r, r 20 11 INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 1970 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

Tripp - trapp konkurranse

Tripp - trapp konkurranse Tripp - trapp konkurranse Klasseinndeling Klasse F (Oppvisningsklasse under 10 år) Valgfri høyde 3 hopp/stup tre valgfrie hopp eller stup, fra valgfri høyde, i valgfri posisjon. Samme hopp/stup kan utføres

Detaljer

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL TS&LK har med NSF sin godkjenning gleden av å ønske norske og nordiske svømmere velkommen til det 38. TRØNDERSVØM, et nasjonalt stevne med internasjonal

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007 Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Innbydelse ÅMØ 2007 side 2 Som teknisk arrangør har Kristiansund Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking Øvelse Hvordan/utførelse Kriterier (tid, lengde, mengde.) Poengberegning Rammer Dans En felles dans for alle som skal delta. En markering på at arrangementet starter. Ikke bestemt noe ang. type dans her

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2014

Innbydelse til TYR-stevnet 2014 Innbydelse til TYR-stevnet 2014 5. og 6. April 2014 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2014 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Norges Svømmeforbund 3. juli 2014. Svømmingens egenart. Vedlegg 1 til Sportslig plan svømming. Svømmingens egenart, Side 1

Norges Svømmeforbund 3. juli 2014. Svømmingens egenart. Vedlegg 1 til Sportslig plan svømming. Svømmingens egenart, Side 1 Svømmingens egenart Vedlegg 1 til Sportslig plan svømming Svømmingens egenart, Side 1 Svømmingens egenart og organisasjon! Babylonske og assyriske veggmalerier som er datert 6000 år tilbake i tid, viser

Detaljer

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 36. gang.

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 36. gang. Innbydelse til Olavslekene 2013 20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 36. gang. Nye OL startpaller med track start Sarpsborghallen lørdag 12. og søndag 13.

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 25.-28. september 2008 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL TS&LK har med NSF sin godkjenning gleden av å ønske norske og nordiske svømmere og masters-svømmere velkommen til det 41. TRØNDERSVØM, et nasjonalt stevne

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - langbane 2015 for junior, senior og funksjonshemmede AdO Arena - Bergen Lørdag 4. tirsdag 7. juli 2015 Innbydelse NM i svømming langbane 2015 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2009

Innbydelse til Høstjakta 2009 Innbydelse til Høstjakta 2009 26. og 27. September 2009 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2009 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 35. gang.

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 35. gang. Innbydelse til Olavslekene 2012 20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 35. gang. OL startpaller med track start Sarpsborghallen lørdag 13. og søndag 14. oktober

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang.

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang. Innbydelse til Olavslekene 2011 20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang. Nye OL startpaller med track start Sarpsborghallen lørdag 15. og søndag 16.

Detaljer

Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring.

Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring. Hei alle sammen. Vi har jobbet i hele høst med et forslag til nye regler for vannprøvene. Nå har vi endelig kommet så langt at de kan sendes ut på høring. Vi har beholdt de fleste av de øvelsene vi har

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 MANDAL 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Delta på judokonkurranse?

Delta på judokonkurranse? Delta på judokonkurranse? En guide til nye utøvere og foreldre Ippon Judoklubb post@ippon.no Mai 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Motivasjon - hvorfor delta på konkurranser...

Detaljer

Olavslekene. Innbydelse til. Sarpsborghallen lørdag 23. og søndag 24. oktober 2010

Olavslekene. Innbydelse til. Sarpsborghallen lørdag 23. og søndag 24. oktober 2010 Innbydelse til Olavslekene 2010 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 33. gang. Sarpsborghallen lørdag 23. og søndag 24. oktober 2010 Vi benytter helautomatisk

Detaljer

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall Norges Svømmeforbund og Svømmeklubben Poseidon har den gleden av å invitere til Nasjonal finale i Årsklassemønstring 2004.

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Norges Svømmeforbund 8. september 2014. Testbatteri. Vedlegg 4 til Sportslig plan svømming. Testbatteri, Side 1

Norges Svømmeforbund 8. september 2014. Testbatteri. Vedlegg 4 til Sportslig plan svømming. Testbatteri, Side 1 Testbatteri Vedlegg 4 til Sportslig plan svømming Testbatteri, Side 1 NSFs testbatteri - for ungdoms- og juniorsvømmere Innledning Hensikten med Norges Svømmeforbunds testbatteri er å teste spesifikke

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Tripp - trapp Finalen

Tripp - trapp Finalen Tripp - trapp Finalen Klasse D (Jenter) Klasse D (Gutter) Svikt 1m eller 3m, eller kombinasjon Svikt 1m eller 3m, eller kombinasjon Til sammen 5 ulike stup (hopp eller fall-/sittestup kan benyttes) Til

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Tverlandet Idrettslag Svømmegruppa. inviterer til. Tverlandsstevnet. Åpent stevne 19-20 januar 2013 DELSPONSOR HOVEDSPONSOR UTSTYRSLEVERANDØR

Tverlandet Idrettslag Svømmegruppa. inviterer til. Tverlandsstevnet. Åpent stevne 19-20 januar 2013 DELSPONSOR HOVEDSPONSOR UTSTYRSLEVERANDØR Tverlandet Idrettslag Svømmegruppa inviterer til Tverlandsstevnet Åpent stevne 19-20 januar 2013 Opplysninger Bassenget: Bassenget er 25 meter og har 4 baner med bølgedempende baneskillere, ferskvann og

Detaljer

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Bergens Svømme- og Livredningsklubb (BS-LK) som teknisk arrangør, gleden av å invitere til

Detaljer

Regler for masters. 2. Alle NSFs regler og bestemmelser gjelder for Masters konkurranser, med mindre det er gjort spesielle unntak i disse regler.

Regler for masters. 2. Alle NSFs regler og bestemmelser gjelder for Masters konkurranser, med mindre det er gjort spesielle unntak i disse regler. Regler for masters MGR - generelle regler for masterskonkurranser MSV - regler for masters svømming MST - regler for masters stup MGR A Masters programmet skal fremme velvære, vennskap og forståelse blant

Detaljer

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER Trondhjems Svømme- & Livredningsklub INVITERER TIL TS&LK har med NSF sin godkjenning gleden av å ønske norske og nordiske svømmere velkommen til det 39. TRØNDERSVØM, et nasjonalt stevne med internasjonal

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 Mandal 13-15/4 Mandal Svømmeklubb Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer