Markedsrapport. God start for våre fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. God start for våre fond"

Transkript

1 Markedsrapport Mars Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør 3 Kompensasjon av for lavt avkastningskrav i SKAGEN Vekst 4 Muligheter for ekstra høyrente Uttaksavtaler lev av avkastningen IKM-ansatte med innskuddspensjon hos oss 7 Obligatorisk tjenestepensjon hvilken modell er best? Født tallknuser elsker risiko 9 Skatten økes fra nyttår Wenche Skorge blir ny kommunikasjonsdirektør 10 Makrokommentaren 11 Innkalling til ekstraordinært valgmøte i verdipapirfondene til SKAGEN Fondene 12 Avkastning og risikomålinger 13 Porteføljeforvalternes beretning 20 Portefølje SKAGEN Vekst 22 Portefølje SKAGEN Global 24 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 26 Portefølje rentefondene 29 Fondsrangering Avkastningstall God start for våre fond Alle våre aksjefond har levert bedre avkastning enn sine respektive referanseindekser. Rentefondene har også gjort det bra, spesielt SKAGEN Avkastning. Sidene Klikk her! Sentrale markedsdrivere intakt Så langt i 2005 har mange av de sentrale markedsdriverne vært de samme som i Stigende styringsrenter i USA, lave obligasjonsrenter, god konjunkturutvikling og lave risikopremier i rentemarkedene og ikke minst gode resultater fra selskapene. Den høye oljeprisen er imidlertid et skjær i sjøen. Se porteføljeforvalters beretning sidene Klikk her! Styringsrenten i tre prosent til nyttår? Vår nyansatte renteforvalter, Torgeir Høien, skisserer en mulighet for at styringsrenten til Norges Bank er tre prosent ved årsskiftet, opp fra dagens 1,75 prosent. Side 10. Klikk her! 30 Fondsdoktoren 31 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Redaksjonen: Tore Bang ansvarlig redaktør Helge B. Rutgersen Lisen Dybdahl Signe Vaula SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), Postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Klingenberggt. 5, 0161 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim Stockholm Kungsgatan 72A Stockholm, Sverige

2 En god start på året Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal administrerende direktør 2005 har startet bra. Våre aksjefond er etter årets to første måneder opp prosent. Alle ligger foran sine referanseindekser. Desto viktigere er det at andelseiere som har vært med oss i mange år, også de som kom inn på forrige topp høsten 2000, kan glede seg over at investeringene i våre aksjefond har gitt en meget god langsiktig avkastning. Viktig er det også at stadig nye porteføljeselskaper bidrar til avkastningen både absolutt og relativt til markedene. Vi opplever ingen begrensninger med å finne billige, men gode selskaper i de globale aksjemarkedene. Investeringer som baseres på vår verdiorienterte investeringsfilosofi. Dette gjør at aksjene i fondene ikke nødvendigvis blir dyrere selv om fondskursene stiger. Netto tegning i fondene var ved utgangen av uke 9 på millioner kroner fordelt med millioner på aksjefond og 365 millioner på rentefond. Rentefondene forsetter også å gi god avkastning i forhold til sine målsetninger. SKAGEN Avkastning har steget 1,5 prosent hittil i år, mens SKAGEN Høyrente er komfortabelt foran sitt mål om å slå bankrentene. Januar og februar er en intensiv periode for kontakt med kundene. Vi har holdt 54 informasjonsmøter siden årsskiftet rundt i hele landet med til sammen 2700 deltakere, inklusive valgmøtet i Stavanger. Takk for at dere kom og hørte på oss. Takk også til alle dere som fylte ut de nettbaserte evalueringsskjemaene etterpå. Disse blir lest, og tatt til etterretning! Evalueringene var gjennomgående meget gode, men samtidig fikk vi konstruktive og kritiske tilbakemeldinger som hjelper oss til å bli bedre. I begge av årets to første måneder har vi hatt rundt unike brukere av våre hjemmesider, Renten skal opp Det er hyggelig at disse blir flittig brukt. Vi lover å gjøre sidene enda bedre og mer brukervennlige når disse fremstår i ny drakt på forsommeren en gang. Vår overordnede forretningsidé er å gi våre andelseiere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, samt være best i klassen på kommunikasjon, service og kompetent oppfølgning. Vi jobber kontinuerlig med å styrke organisasjonen for å nå denne målsettingen. I den anledning begynte Torgeir Høien i mars som ny renteforvalter hos oss, og overtar ansvaret for SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. Dette innebærer økt analysekapasitet og kompetanse som styrker vår renteforvaltning. Vi har også vært så heldige å få Statoils informasjonsdirektør, Wenche Skorge, med på laget. Wenche går inn som kommunikasjonsdirektør hos oss, med ansvaret for kommunikasjonsavdelingen i SKAGEN Fondene. Hun har mer enn 20 års erfaring med kommunikasjon innen Statoil-konsernet, og blir et viktig bidrag i vår bestrebelse om å holde en meget høy kvalitet på kommunikasjonen med våre kunder og omgivelser. Tore Bang ansvarlig redaktør Du sitter nå med første utgave av SKAGEN Fondenes nye og større utgave av markedsrapporten. Med et opplag på over , er markedsrapporten den beste informasjonskanalen vi har for å nå ut til både nåværende og potensielle nye andelseiere. Nå er det imidlertid ikke alle som leser rapporten. Ofte fordi de synes den er vanskelig tilgjengelig, med alt for mye komplisert fagstoff. Mange skylder også på at de ikke har tid. Vi ønsker selvsagt at flest mulig skal lese mest mulig av det som står i markedsrapporten, spesielt siden vi legger mye tid og ressurser i rapporten. Vi håper å oppnå denne målsettingen ved å øke antall sider med fire, fylle dem med råd om sparing og personlig økonomi, aktuelle profiler samt en fast spalte hvor vi svarer på spørsmål fra våre andelseiere. Som SKAGEN Fondenes fondsdoktor har vi Helge B. Rutgersen. Helge har tidligere jobbet som journalist i bladet Dine Penger, hvor han blant annet var bladets fondsekspert. Med andre ord, det er ikke tilfeldig at Helge nå jobber i SKAGEN Fondene. Vår nytilsatte renteforvalter, Torgeir Høien, skal ha en fast makrokommentar i markedsrapportene fremover. I dette nummeret tar han for seg hvilken vei renten vil gå et tema som mange er veldig opptatt av, både sparere og lånetakere. Stadig flere, inkludert den europeiske sentralbanksjefen, snakker om en forventet renteøkning utover i året. Det store spørsmålet er når renteøkningene kommer, og hvor mye renten kommer til å stige. Høien skisserer en situasjon hvor sentralbanksjef Gjedrem kommer med sin første økning av styringsrenten, med 0,25 prosentpoeng, på styremøtet i Norges Bank den 30. juni. Videre utover i 2005 kan styringsrenten bli satt opp med ytterligere ett prosentpoeng, slik at den ved årets utgang ender på 3,0 prosent. Hyggelig for de som sparer i rentefond, mindre hyggelig for de som nettopp har kjøpt seg en dyr bolig med gjeld opp til pipa.

3 Tilbake til førstesiden 3 Skal aksjemarkedet ned nå da, som renten skal opp? Aktørene i aksjemarkedet er ikke så opptatt av hva som skjer med den korte renten. Det er de lange obligasjonsrentene som er den største konkurrenten til aksjeplasseringer. Her ligger markedets forventinger om en gradvis økning i styringsrenten innbakt. Basert på selskapenes inntjening, sammenlignet med avkastningen i obligasjonsmarkedet, er ikke aksjemarkedene, verken i Norge, Europa eller Asia dyre. Dette kan du lese mer om i porteføljeforvalternes beretning. En ting kan imidlertid ikke gjentas for ofte: Å time aksjemarkedet er umulig. Fordel sparingen din over tid, så reduserer du risikoen. Dette kan gjøres enten gjennom spareavtaler eller i form av uttaksavtaler. Hvordan sistnevnte avtaler fungerer, blir godt beskrevet i denne markedsrapporten. Kompensasjon av for lavt avkastningskrav i SKAGEN Vekst Det foretas en regnskapsmessig korreksjon i SKAGEN Vekst. Nåværende andelseiere blir tildelt flere andeler, mens tidligere andelseiere vil bli kompensert med kontantoppgjør. Dette skjer som følge av for lavt avkastningskrav i beregningen av variabelt forvaltningshonorar. Gjennom perioden har det vært brukt for lavt avkastningskrav for beregning av variabelt forvaltningshonorar i SKAGEN Vekst. For andelseiere som har vært med i SKAGEN Vekst fra start, og som fortsatt er andelseiere, utgjør merbelastningen totalt i overkant av én prosent målt over hele perioden. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 0,09 prosent pr år. For en typisk kunde som har investert mellom og kroner, kan det dreie seg om mellom 50 til 200 kroner avhengig av avkastningen i eierperioden. Totalt er det snakk om en merbelastning på 21 millioner kroner. Tar vi høyde for avkastning på disse pengene, er verdien omkring 37 millioner kroner. Stavanger Fondsforvaltning AS vil i sin helhet dekke dette, uten kostnader for verken andelseiere eller aksjefondet SKAGEN Vekst. Fondets kurs blir ikke berørt. Alle tidligere og nåværende andelseiere i SKAGEN Vekst blir fullt ut kompensert for merbelastningen, inklusive avkastning eller renter på beløpet. Vi skal med andre ord sette alle så langt det lar seg gjøre i en posisjon som om dette aldri hadde skjedd. Regnskapsteknisk korreksjon Feilen har oppstått ved renteberegning for kapitalisering av variabelt forvaltningshonorar. Enkelt forklart: SKAGEN Vekst har variabelt forvaltningshonorar. Dette inntreffer når fondet gir en avkastning over seks prosent pr år etter at det faste honoraret på én prosent er beregnet. Da går én tidel av meravkastningen utover seks prosent som godtgjørelse til forvaltningsselskapet. Avkastningskravet på seks prosent pr år, før variabelt forvaltningshonorar beregnes, skal gjelde alle dager også hellig- og helgedager. Dessverre er disse blitt utelatt i beregningsgrunnlaget. Dermed har ikke avkastningskravet reelt sett vært seks prosent. Årsaken er altså feil utførelse av renteberegningen i SKAGEN Vekst ikke ved selve modellen for variabelt forvaltningshonorar. Feil til tross for omfattende kontroll En slik feil skal ikke skje, og i alle fall ikke eksistere i så lang tid. SKAGEN Fondene har omfattende rutiner for å avdekke eventuelle feil. Kontroller foretas av både interne og eksterne parter. Like fullt har feilen skjedd. SKAGEN Fondene oppdaget feilen gjennom en rutinemessig vurdering av nettoavkastningen og netto andelsverdi i SKAGEN Vekst den 2. mars i år. Feilen er rettet opp Da SKAGEN Fondene oppdaget feilen, gikk alarmen umiddelbart. Vi har jobbet kontinuerlig med å finne en løsning hvor vi ivaretar alle andelseierne i SKAGEN Vekst på en best mulig måte. Vi har lagt frem vårt forslag til løsning i et møte med Kredittilsynet, som ikke hadde merknader til dette. SKAGEN Fondene har nå bedt en uavhengig tredjepart nærmere bestemt et revisjonsselskap vi aldri har hatt noen forretninger med om en fullstendig gjennomgang av korreksjonsoppgjøret, slik at vi er sikre på at dette blir foretatt helt riktig. For øvrig har SKAGEN Fondene gått gjennom modellene for variabelt forvaltningshonorar, og implementering av dette, i både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, uten at det er avdekket noen feil. Beregningsgrunnlaget for variabelt forvaltningshonorar i SKAGEN Vekst er allerede endret, slik at det for 2005 er helt korrekt. Netto andelsverdi i aksjefondet er ikke påvirket av dette. Full kompensasjon krone for krone Det er selvfølgelig meget beklagelig det som har skjedd. SKAGEN Fondene er opptatt av andelseierens tillit. Det er derfor viktig for oss å ordne opp i det som har skjedd på en ryddig måte. Derfor skal forvaltningsselskapet dekke den reelle merbelastningen pluss avkastning eller renter på beløpet. Alle vil bli kompensert krone for krone for det de har blitt belastet for mye inklusiv avkastning på midlene. Vi skal gjøre vårt ytterste for å sette alle berørte andelseiere i posisjon som om feilen ikke var skjedd. Alle kostnader forbundet med korreksjonsoppgjøret blir i sin helhet dekket av Stavanger Fondsforvaltning AS. Det påløper selvsagt ingen tegningsomkostninger. Fondskursen blir ikke berørt. Ei heller får dette effekt på andre SKAGEN-fond. Kompensasjonen til nåværende andelseiere kommer i form av nye andeler. Hvis man ønsker å omgjøre kompensasjonen til kontanter, kan dette som vanlig gjøres uten innløsningsprovisjon. Kompensasjon for renter Tidligere andelseiere i SKAGEN Vekst vil bli kompensert med et kontantbeløp tilsvarende merbelastningen i perioden de var andelseiere. I tillegg får de kompensasjon for renteinntekter fra salgstidspunkt. Renten blir beregnet på bakgrunn av tremåneders NIBOR. SKAGEN Fondene samarbeider med Verdipapirsentralen (VPS) om å gi direkte kompensasjon til alle tidligere andelseiere med 100 kroner eller mer til gode. Imidlertid vil alle som melder (gyldige) krav til SKAGEN Fondene bli kompensert uansett beløpets størrelse. Gjenstående beløp fra umeldte krav vil etter foreldelsesfristens utløp i sin helhet tilhøre SKAGEN Vekst, slik at Stavanger Fondsforvaltning AS ikke tjener noe på dette.

4 Rentefondet SKAGEN Avkastning Muligheter for ekstra høyrente i et lavrenteklima Tilbake til førstesiden 4 SKAGEN Avkastning har de siste 12 månedene levert rundt dobbel så høy avkastning som det norske obligasjonsmarkedet målt ved statsobligasjonsindeksen med tre års rentefølsomhet. Samtidig har kurssvingningene vært under halvparten. Ross Porter Noen spør seg hvordan dette er mulig i dagens lavrenteklima. Kan den gode risikojusterte avkastningen fortsette? SKAGEN Avkastning har som et absolutt mål å ikke tape penger over en horisont på seks måneder. Kundene bør derfor ha minst seks måneders investeringshorisont for å kompensere for eventuelle kortsiktige svingninger. Det operative målet er å gi bedre avkastning enn SKAGEN Høyrente på seks måneders sikt. Det innebærer at fondet må være forsiktig med totalrisikoen. Undervurderte obligasjoner utenfor Norge Til tross for at vi i dag har et globalt lavrenteklima, ser vi fortsatt gode muligheter for betydelig meravkastning ved å investere i underprisede obligasjoner hovedsakelig i utlandet. Rundt 80 prosent av midlene til SKAGEN Avkastning er investert i korte rentepapirer i Norge. Resten er plassert i statsobligasjoner i land som ligger i en såkalt motfase til den USA-ledede konjunktursyklusen. Som verdiforvalter velger vi statsobligasjoner som er rimelig priset i forhold til vekst og inflasjon. I dag synes vi norske obligasjoner er stivt priset. Vi finner imidlertid fortsatt billige statsobligasjoner i land som Ungarn, Mexico og Storbritannia land med fallende inflasjon og betydelig høyere renter enn i Norge. Vi selger når det blir dyrt I 2004 hadde vi god avkastning på vår polske statsobligasjon. Da rentemarkedet i Polen generelt og denne obligasjonen spesielt, etter vår mening ble fullt priset, valgte vi å selge. I november erstattet vi den polske statsobligasjonen med en meksikansk statsobligasjon. Selv om vi befinner oss i et globalt lavrenteklima, ser vi at det alltid finnes land hvor rentemarkedet ikke er dyrt. Dersom vi er disiplinerte, og utelukkende investerer i billige statsobligasjoner i land som er i riktig utvikling, tror vi også at 2005 kan bli et år hvor fondet kan oppnå en avkastning over fem prosent med lavere kurssvingninger enn det norske obligasjonsmarkedet. Vi er nødt til å ta noe valutarisiko Selv om vi i 2004 oppnådde tilfredsstillende avkastning, tapte vi noe på at vi bare var delvis valutasikret. Den manglende valutasikringen må imidlertid sees opp mot at der dyrt å valutasikre seg, spesielt i land som har en fallende rentekurve. Like fullt er svingningene og dermed totalrisikoen i SKAGEN Avkastning lav. For å lese mer om vår investeringsstrategi, anbefaler vi å lese månedsrapporten for SKAGEN Avkastning som ligger på I likhet med hva tilfellet er for våre aksjefond, publiserer vi også månedrapporter for våre rentefond på våre nettsider. Uttaksavtaler lev av avkastningen Å spare penger i fond er enkelt. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å selge fondsandeler for å dekke løpende forpliktelser. SKAGEN Fondene setter salgene dine i system, slik at du unngår å selge alle andelene på bunn. Dermed reduseres risikoen betydelig, og du kan høste jevnlig av fondssparingen din. Helge B. Rutgersen Hele poenget med å spare penger enten det er i aksjefond, rentefond, bank eller andre finansielle instrumenter er å få mer penger i morgen. På ett eller annet tidspunkt skal pengene benyttes, men det er sjelden du trenger alle pengene på en gang. Dessverre selger mange aksjefondssparere alle andelene sine i en jafs og på dårlige kurser for så å sette dem i banken i påvente av forbruk. For de som ønsker å redusere risikoen på sparepengene sine, eller skal bruke dem snart til for eksempel å foreta en større investering i bolig, bil, båt hytte, kunst eller noe annet, er dette både fornuftig og riktig å gjøre. De aller fleste er imidlertid best tjent med å ha noe av sparingen i aksjer. Kanskje bør du heller vurdere å satse på å ta ut litt av avkastningen hver måned? Da får du i pose og sekk: Penger ut og fortsatt avkastning. Når og hvor mye skal jeg selge? Det er fornuftig å ha en del penger stående i aksjefond uansett alder. Spørsmålet er; når og hvor mange andeler du skal selge for å opprettholde en ønsket livsstandard? Du kan selvfølgelig selge andeler på faste tidspunkter for eksempel hvert år, kvartal eller måned. Men dette blir ofte litt styr å holde rede på eller lett å glemme å selge... Det er nettopp derfor SKAGEN Fondene har lansert det vi kaller uttaksavtaler. Vi setter salgene dine i system. Hver måned, hvert kvartal eller hvert år på den datoen du selv bestemmer selges andeler, og pengene overføres til bankkonto. Dette skjer helt automatisk. Det er ingen tvil om at du oppnår høyere avkastning på pengene dine ved å la alt bli stående inne i aksjemarkedet til evig tid. Men det er de færreste av oss som har råd til å la alle sparepengene stå uberørt. At SKAGEN Fondene tilbyr det vi kaller uttaksavtaler er kun en konsekvens av at vi har sett at våre andelseiere har behov og ønske om å (delvis) leve av fondsplasseringen. Tre modeller litt for enhver smak Du kan velge mellom tre forskjellige uttaksavtaler alle med forskjellige virkemåter som dekker forskjellige behov. Resultatet er imidlertid det samme: Du kan (delvis) leve av fondspengene dine samtidig som du henter avkastning på pengene du fortsatt har stående inne. De tre typene med uttaksavtaler hos SKAGEN Fondene er: 1. Du kan selge andeler for et fast beløp hver måned. Dette egner seg spesielt godt for deg som ønsker oversiktelighet, eller krever å få utbetalt et fast beløp hver måned.

5 Tilbake til førstesiden 5 2. Du kan selge en fast prosentandel av til enhver tid innestående andeler. Du må da ha råd til å leve selv om du én måned får for lite penger utbetalt, samt ha evner til å håndtere problemet med at du enkelte måneder får store summer utbetalt. Du får en livsløpsavtale en uttaksavtale som aldri tar slutt. 3. Du kan selge et fast antall andeler hver eneste måned. Også her bestemmes uttakenes størrelse av markedets utvikling. I dette tilfellet tapper du fondskontoen din helt. Du bestemmer imidlertid selv hvor lenge du ønsker avtalen skal løpe. Mulige bruksområder for en uttaksavtale Din egen AFP Gradvis nedtrapping fra arbeidslivet Dekke innteksttap ved redusert stilling Minstepensjonister med oppsparte midler Sikkerhetsnett ved mulig arbeidsledighet Utvidet svangerskapspermisjon Her følger et par eksempler på disse modellene: Pensjon Videre- og etterutdanning Sabbatsår Underholdsbidrag til barn Omsorgspermisjon 34 år med uttaksavtaler basert på verdensindeksen I desember 1969 satte du inn en million kroner i et globalt aksjefond som utviklet seg likt som verdensindeksen. Dette fondet har i gjennomsnitt steget med 10,1 prosent pr år ved utangen av januar Din million har med andre ord steget til 29,5 millioner kroner. Hadde du hver måned tatt ut 0,5 prosent av innestående beløp, ville du etter drøye 35 år eller 442 månedlige utbetalinger fått utbetalt totalt 5,3 millioner kroner, med en gjennomsnittlig månedlig utbetaling på drøyt kroner. Etter uttakene på til sammen 5,3 millioner kroner, hadde du ved utgangen av januar i år fortsatt innestående knappe 3,6 millioner kroner. Totalt har millionen fra 1969 vokst til nesten 8,9 millioner kroner. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen på pengene du har hatt stående inne (såkalt pengevektet avkastning) har vært 9,76 prosent. Om du i stedet hadde du solgt et fast antall andeler hver måned, slik at kontoen ble tømt ved utangen av januar 2005 altså like lang tidsperiode som i eksempelet over ville du fått utbetalt drøyt 11,3 millioner kroner, fordelt over 422 måneder. Gjennomsnittlig månedlig utbetaling har da vært i overkant av kroner. Din gjennomsnittlige årlige avkastning på pengene du har hatt stående inne har vært 10,7 prosent noe høyere enn om du hadde tatt ut et fast månedlig beløp. Men, du har nå ingen penger stående inne i fondet... Hva så om du valgte å selge andeler for et fast beløp hver eneste måned? For eksempel 5000 kroner (dette utgjør 0,5 prosent av det opprinnelige innskutte beløpet) kroner i måneden tilsvarer en årsinntekt på rundt regnet kroner (gitt 50 prosent marginalskatt). Fordelt over 422 måneder har du fått utbetalt drøyt 2,1 millioner kroner. Du har fortsatt innestående i overkant av 5,7 millioner kroner. Den årlige avkastningen på pengene du har hatt innestående har vært 8,6 prosent. Hva så med uttaksavtaler i SKAGEN Fondene? Ovennevnte eksempler tok for seg utviklingen til verdensindeksen. SKAGEN Fondene tilbyr ikke indeksprodukter, da vi mener at det er mulig å skape en meravkastning med en aktiv verdibasert forvaltning risikoen tatt i betraktning. Vi vil nå se på hvordan de tre modellen hadde fungert om du hadde en uttaksavtale i SKAGEN Global. 22 prosent p.a. med uttak på 5000 i måneden La oss holde oss til et innskudd på én million kroner, og se på perioden fra SKAGEN Globals oppstart i august 1997 til og med januar En fast månedlig utbetaling på kroner fordelt over 90 måneder (7 1 2 år) ville gitt deg en total utbetaling på kroner. Du har da fortsatt innestående drøyt 3,5 millioner. Din pengevektede avkastning har vært 22,4 prosent. Til sammenligning har SKAGEN Global i samme periode gitt 22 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning. 27 prosent pr år dersom du tømte kontoen din Hadde du satset på å tømme kontoen din over denne perioden ved å selge et fast antall andeler hver måned, hadde du fått ut totalt drøyt 2,5 millioner kroner. Den årlige gjennomsnittlige pengevektede avkastning hadde da blitt på hele 27 prosent. Gjennomsnittlig månedlig utbetaling beløper seg til kroner. Ingen av utbetal-ingene ville vært under kroner. 23,5 prosent pr år ved uttak på 0,5 prosent Dersom du hver måned solgte 0,5 prosent av til enhver tid innestående beløp, ble samlet uttak drøyt kroner. Det gjennomsnittlige beløpet du har fått ut i måneden er på kroner. Fortsatt har du da innestående rundt regnet 2,9 millioner. Din gjennomsnittlige årlige pengevektede avkastning har vært 23,5 prosent. 40 av de 90 månedlige utbetalingene har vært under kroner. Avhengig av mål begrens uttakene dine Det er imidlertid viktig å huske på at dersom du ønsker å ha en livsløpsavtale, så kan ikke det månedlige prosentvise uttaket være for høyt. Et månedlig uttak på 0,5 prosent tilsvarer en årlig avkastning på 6,17 prosent. Dersom fondet over tid gir avkastning over dette, vil du kun spise av avkastningen. Tar du derimot ut 1 prosent hver måned, må fondet gi en årlig avkastning på 12,7 prosent over tid. Dette er høyere enn den historiske avkastningen i aksjemarkedet, og følgelig høyere enn det vi forventer at markedet skal gi. Er imidlertid målet å tømme fondskontoen, kan godt det månedlige uttaket være forholdsvis høyt. På den annen side, da er det andre modeller for uttaksavtaler som faktisk kan fungere bedre. Det er uansett ditt behov som skal avgjøre hva du skal velge. For rådgivning om uttaksavtaler, kontakt en av våre formuesforvaltere på telefon eller via e-post Kan godt ha aksjer i voksen alder Altfor mange i alderen over 60 år selger unna det de har av både aksjer og aksjefond. Kanskje fordi de har fått råd om at de bør gjøre dette som følge av at de i en så høy alder bør ta minimalt med risiko. Ja, for du har vel hørt den gamle tommelfingerregelen som sier at aksjer i en spareportefølje bør utgjøre 100 minus alderen din. Kanskje er dette riktig. På den annen side lever vi stadig lengre. Har du først blitt godt voksen, er det stadig mer sannsynlig at du blir enda eldre enn normalt. Tenk deg at du nå er 67 år og skal gå av med pensjon. Skulle du fulgt tommelfinger-regelen 100 minus alder, burde du nå ha 33 prosent av finansformuen din stående i aksjer. En 67-åring forventes å leve i over femten år. Tenk deg videre at du som 67- åring ønsker å bruke opp sparepengene dine før du blir 85 år, noe som gir deg 18 år med mye kos og moro. Du har altså totalt 18 års sparehorisont. Pengene skal imidlertid disponeres underveis, slik at gjennomsnittlig står sparepengene dine på konto i ni år. Ni år i aksjemarkedet gir meget høy sannsynlighet for gevinst. Husk at en utbyttejustert verdensindeks målt i norske kroner aldri har gitt negativ avkastning målt over syv år. Et tilleggspoeng er om du trenger alle aksjepengene dine som pensjonist, eller om hele eller deler av beløpet fortsatt kan stå og formere seg til arvingene overtar.

6 450 IKM-ansatte med innskuddspensjon hos oss To selskaper med totalt 450 ansatte i den Solabaserte IKM Gruppen AS har inngått avtale om innskuddspensjon hos SKAGEN Fondene. Avtalen er godt mottatt blant de ansatte og deres fagforeninger, i følge Finansdirektør Ørjan Gjerde. Gjerde tror pensjonssparing fortsatt vil være et tema fremover, og at også andre IKMselskaper vurderer innskuddspensjonsordninger, dersom de ansatte ønsker det. Tilbake til førstesiden 6 Signe Vaula Avtalen gjelder for de to største selskapene i konsernet, IKM Testing AS, med ca. 250 ansatte og IKM Mekaniske AS, med ca. 200 ansatte. Synlig og lett forståelig Gjerde mener at innskuddspensjonsordningen er meget velegnet for sparing til fremtidig pensjon, samtidig som den bidrar til forutsigbarhet i bedriftens kostnader. Innskuddspensjon er et veldig synlig og konkret spareprodukt ikke minst sammenlignet med de mer mystiske forsikringsordningene. I tillegg er ordningen enkel å forstå, sier Gjerde. Populært blant ansatte Det er attraktivt for medarbeiderne å få en egen personlig sparekonto som de kan følge med på, i følge Gjerde. De ansatte er opptatt av sparing og ordningen er populær. Hver og en kan når som helst sjekke pensjonskontoen og ikke minst påvirke spareprofilen sin ved selv å velge fondene de ønsker. Det er også et ekstra pluss at de kan spare på egen hånd til reduserte priser i tillegg, understreker Gjerde. Opptatt av pensjon Det har den siste tiden vært mye fokus på pensjonsordninger i media og det økende behovet for å spare selv. I IKM har også pensjon blitt diskutert ofte den siste tiden. IKM Gruppen AS IKM Gruppen AS morselskap for 17 driftsselskap, som hovedsaklig driver virksomhet innen oljeindustrien, særlig rettet mot drift/ vedlikehold og nybygg Leverer tjenester innen følgende forretningsområder: -Elektro/Instrument, -Ferdigstillelse, -Engineering/ Construction Hovedfokus i det norske markedet, men med økt fokus på internasjonalisering i årene fremover Økende aktivitet mot offentlig virksomhet og landbasert industri Ca. 900 ansatte, hovedsakelig i Norge, men også i Storbritannia, Canada, Spania og Singapore Hovedkontor på Sola, like utenfor Stavanger Omsatte for ca. 820 mill. kroner i 2004, med et resultat før skatt på ca. 38 mill. kroner Våre ansattes fagorganisasjoner er svært opptatt av pensjon, og er fornøyd med at ordningen nå er på plass. Implementeringen er en del av de årlige Asbjørn Vagle, SKAGEN Fondene og lønnsoppgjørene, og Ørjan Gjerde, IKM er fornøyde med vil implementeres pensjonsavtalen. gradvis ved at deler av lønnstilleggene allokeres til pensjonssparing, forteller han. Lokalt selskap med topp resultater Til slutt forteller Gjerde at IKM Gruppen vurderte flere andre aktører som tilbyr forskjellige former for pensjonssparing før valget falt på SKAGEN Fondene. Vi var opptatt av å finne en aktør som kan forvalte våre ansattes pensjonspenger på best mulig måte, noe SKAGEN Fondene har dokumentert med sin gode avkastningshistorikk. I tillegg er selskapet en lokal aktør og en av de beste fondsforvalterne i verden, noe som var viktige argumenter i vår beslutning, avslutter Gjerde. Innskuddspensjon i SKAGEN Fondene En ordning om innskuddspensjon i SKAGEN Fondene har en rekke fordeler både for den ansatte og for bedriften. Her er noen av dem: Fordeler for den ansatte Økonomisk trygghet som pensjonist Enkelt og forståelig God historisk avkastning på fondene Få fond gjør det enkelt å velge Mulighet til å påvirke egen pensjon Følg verdiutviklingen på våre nettsider Skattefritt til utbetalingene begynner Den oppsparte kapitalen er sikret de etterlatte Tilleggssparing til reduserte kostnader God rådgivning Fordeler for bedriften Lave og forutsigbare kostnader God oversikt over kostnader og forpliktelser Et synlig pensjonsgode, verdsatt av de ansatte Ordningen er enkel å administrere på internett Skattefordel innskuddet er fradragsberettiget ved ligningen God rådgivning

7 Obligatorisk tjenestepensjon hvilken modell er best? Tilbake til førstesiden 7 SKAGEN Fondene mener at modellen obligatorisk minstekrav for supplerende pensjonsordninger er den beste av de to hovedmodellene regjeringen foreslår for obligatorisk tjenestepensjon. Anne Ludvigsen Rønning De to modellene for obligatorisk tjenestepensjon i Pensjonsmeldingen som ble lagt frem den 10. desember 2004 er kort fortalt følgende: En innskuddsordning som kommer på toppen av modernisert folketrygd I denne modellen er det individuelle innskuddskonti som forvaltes av godkjente pensjonsinnretninger. Skattemyndighetene står for innkreving av innskudd. Ordningen, som i hovedsak tilsvarer den svenske premiepensjonsordningen (PPM), skal omfatte alle og være lik for alle. Obligatoriske minstekrav til supplerende pensjonsordninger I denne modellen innføres en lovpålagt forpliktelse til å opprette en ordning for supplerende alderspensjon i det enkelte foretak. Minstestandarder innarbeides i eksisterende lovgivning, og etablerte ordninger som oppfyller disse, vil kunne fortsette som før. Født tallknuser elsker risiko Risiko er ikke så farlig, så lenge den som utsetter deg for risiko leverer, sier førsteamanuensis og doktor i risiko- og pålitelighetsanalyse, Harald Haukås. Tore Bang Han fullfører sin risikoanalyse med følgende: Man må ta risiko for å tjene penger, noe som forutsetter at forvalter gis frihet. Hvis du er like flink til å ta risiko, som Kristoffer Stensrud, er ikke risiko så farlig. Jeg er ingen usosial tallfrik, hvis det er det du insinuerer Det er fordeler og ulemper med begge modellene. Vi mener obligatoriske minstekrav til supplerende pensjonsordninger, er den beste. Den tar utgangspunkt i dagens etablerte lovgivning for tjenestepensjon, er enkel, gunstig kostnadsmessig samt gjør det mulig å gjennomføre obligatorisk tjenestepensjon for alle på en rask måte. I tillegg slipper man å foreta store endringer i de ordningene som allerede er tegnet. Om lag arbeidstakere er omfattet av tjenestepensjonsordninger i dag. Nye rettferdige skatteregler for IPA? Som vi skrev i markedsrapport 6/2004 er det i dag en del grupper arbeidstakere som ikke har muligheten til å spare til sin pensjon på en skattegunstig måte. Selvstendig næringsdrivende samt de som står utenfor arbeidslivet kan i dag spare til pensjon innenfor en IPA-ordning. Dette er en ordning som har mindre gunstige skatteregler enn tjenestepensjonsordningene. SKAGEN Fondene ser frem til en eventuell ny lovgivning der det gis fullt fradrag for innbetalinger til IPA etter samme regler og satser som gjelder for tjenestepensjoner. Med slike regler på plass har alle muligheten til å spare til pensjon basert på like skattemessige vilkår. SKAGEN Fondene tilbyr pensjonsprodukter både til private og bedrifter. Ta kontakt på med oss på telefon for mer informasjon. Så stor tro har Haukås på SKAGEN Fondenes investeringsdirektør at han har satt 60 prosent av sparepengene sine i Kristoffers fond, SKAGEN Kon-Tiki. Solgte Hennes-aksjer han ikke eide For å understreke at han ikke tuller når det gjelder sitt avslappede forhold til risiko, kjøpte nylig trebarnsfaren Harald Haukås salgsopsjoner for kroner i Hennes & Mauritz (H&M). Sagt på godt norsk solgte han aksjer han ikke eide, for om mulig å kjøpe de billigere tilbake på et senere tidspunkt. Å foreta en slik transaksjon på samme dag som Hennes & Mauritz skuffet markedet med betydelig dårligere tall enn forventet, og kursen stupte, synes imidlertid ikke ideell. Hennes & Mauritz hadde lang tid i forkant av de svake tallene levert kvartalstall som var på linje med eller bedre enn markedets forventninger. Mange satt fullastet med Hennes-aksjer. I et sånt case tar det gjerne mer enn en dag med kursreaksjon før de negative tallene ligger innbakt i børskursen. Jeg tar en kalkulert risiko, som kan gi en meget god risikojustert avkastning, sier Haukås. 800-meter n på 2,02 Skjønt fritid Haukås, med forskerjobb samt en rekke konsulentoppdrag, og på toppen en kone og tre jenter i alderen fire til ti år, så er vel dette et fremmedord for deg? Nå ja, jeg får i hvert fall tid til å være litt friidrettrener. Har tatt et C-kurs. Jeg drev faktisk med friidrett selv da jeg var ung. Begynte som 14-åring, og satte personlig rekord på 800 meter som 17-åring, med 2,02. Det var faktisk en brukbar tid, på kretsnivå. Du var også brukbar i matematikk gjennom skoleårene. Var dette en medfødt egenskap? Harald Haukås. Lærerne spurte foreldrene mine i første klasse om hvem som hadde lært meg matte. Det er nok som du indikerer, medfødte egenskaper.

8 Tilbake til førstesiden 8 Som førte deg til olympiaden i matte? Ja, det var i 1985, i Warzawa. Vi var seks stykker som var tatt ut fra Norge. Totalt var det 42 land som var med. Slått av seksåring i matteolympiaden Og hvilken plass kom dere på? Vi kom langt nede på listen, men ble best i Norden. Konkurransen gikk over to dager. Den første dagen fikk jeg tre av 21 poeng. En seksåring klarte utrolige 19 poeng. Da fikk jeg et realistisk syn på meg selv. Dagen etter var seksåringen så trøtt at han bare klarte to poeng. Han ville bare sove. Jeg, som var nitten år, klarte igjen tre poeng. For å forsvare min egen og lagets relativt svake innsats, så var vi med bare for gøy. Flertallet av de andre, med russerne, østeuropeere og amerikanere i spissen, hadde ligger flere uker i treningsleir før olympiaden. De hadde med seg egne mattetrenere. Ingen usosial tallfrik Du og de øvrige på OL-laget fra den gang, har dere alle viet deres liv til tallenes mystikk, i universitetenes mindre lukrative tjeneste? Å nei, jeg er ingen usosial tallfrik, hvis det er det du insinuerer. Jeg var ikke spesielt interessert i skolen. Matte brukte jeg ikke tid på. De andre fagene gikk også ganske så greit. Jeg trengte ikke å overanstrenge meg særlig på skolen. Mye av tiden på universitetet gikk faktisk med til sosiale aktiviteter, sier Haukås som fullførte sivilingeniørstudiet i risikoanalyse på NTH i Når det gjelder å tjene penger på mine mattekunnskaper, så har jeg jo ikke akkurat blitt rik. Skjønt med en base i universitetsmiljøet har jeg da tjent så jeg har til smør på brødet. Den av oss som har blitt virkelig rik fra mattelaget i 1985 er den ene av grunnleggerne av Fast, Tor Egge, sammen med sin professor. Det er disse to som er hjernene bak selskapet, påpeker Haukås. Doktor i pålitelighet Etter endt sivilingeniørstudie med statistikk og pålitelighetsanalyse som spesialområde, bar det rett videre til fire år med doktorstudier ved universitetet i Oslo. Fire år senere, med totalt åtte års utdannelse på sine unge skuldre, kunne Haukås smykke seg med tittelen Dr. Scient i statistikk og pålitelighetsanalyse. Som doktor i pålitelighet så er det vel ingen grunn til ikke å stole på tallene du mater tidskrifter som Dine Penger og lignende med, den såkalte Haukås-modellen. En modell som ligger til grunn for rangering av fond i media, gjerne i form av terningkast. Kan du beskrive hva Haukås-modellen egentlig er, uten å bruke et eneste tall? Den måler hvor godt du får betalt i form av kortsiktige gevinster i forhold til den prisen du betaler i form av kortsiktig tap sett i forhold til markedet. Sagt på en annen måte, hvor mye gevinst får jeg i forhold til markedet og hvor mye tap får jeg i forhold til markedet? Om tapene til for eksempel i SKAGEN Kon-Tiki er relativt større enn markedet, gjør ikke det noe så lenge gevinstene er desto større. En god del aksjefond gir ikke meravkastning på lang sikt, de klarer ikke så slå risikofri rente! Hvorfor skal man sitte som andelseier i et aksjefond og påta seg en betydelig høyere risiko enn det man får risikofritt, uten å oppnå høyere avkastning. Alt for mange gjør det, nesten beklager Haukås på vegne av de aktuelle fondsforvalterne. Mye SKAGEN og litt Odin Hvilke fond har du selv investert sparepengene dine i? Som nevnt har jeg 60 prosent i SKAGEN Kon-Tiki. Ellers har jeg noe i SKAGEN Global, pluss noe i Odin Sverige og Odin Norge. I Odin Norge har jeg sittet helt siden 1994, da jeg puttet inn AMS-kroner på vegne av kona som nå er verdt godt over Det er ikke bare SKAGEN som gjør det bra blant norske fondsforvaltere, Odin gjør det ikke så verst de heller, sier en balansert Haukås. Ved å bruke din egen Haukås-modell i praksis, så har du vel tjent en del penger? Jeg har i hvert fall klart å velge riktige forvaltere. Selv om du ser at markedet er lavt, betyr det en del å velge riktig forvaltere på lang sikt. Det er en enorm forskjell på 10 prosent, 15 prosent og 20 prosent årlig avkastning over lengre tid. I de Hvorfor skal man sitte som andelseier i et aksjefond og påta seg en betydelig høyere risiko enn det man får risikofritt, uten å oppnå høyere avkastning. Alt for mange gjør det senere årene har det gått rimelig greit. Også sett i et perspektiv som inkluderer nedturen i aksjemarkedene frem til våren På det tidspunkt da aksjemarkedet var i ferd med å bunne ut kjøpte jeg faktisk, på trass, noen fondsandeler for å vise at jeg mente alvor i mitt budskap om at aksjer da var billige. Jeg holdt en god del foredrag rundt de tider, hvor budskapet mitt var et klart kjøp. De som hørte på meg den gang er nok fornøyd i dag. Samtidig fikk jeg meg en smell med enkeltaksjer etter 11. september Jeg var for tøft eksponert i enkeltaksjer. Det var en erfaring som var verdt å ta med seg videre, påpeker Haukås. Tapte alle sparepengene på Norsk Data Din første erfaring med aksjemarkedet var imidlertid en, etter datidens inntekt og pengeverdi, dyr fornøyelse? Ingen tvil om det, men også en verdifull erfaring. Midt på 1980-tallet kjøpte jeg 200 aksjer i Norsk Data. Dette var etter en periode hvor aksjen hadde falt kraftig. Norsk Data gikk faktisk opp 50 prosent rett etter at jeg kjøpte, men jeg solgte dessverre ikke - og ble sittende hele veien til kirkegården. Da lærte jeg at man ikke skal forelske seg i en aksje. Og tapet ble? Jeg tapte hele innsatsen på 7000 kroner, som var mye penger for en student som meg. Litt fikk jeg imidlertid igjen, da jeg gjennom megler fikk omsatt aksjene for en krone. Etter meglerhonorar ga dette meg riktignok null kroner, men jeg fikk realisert og utgiftsført tapet. Dermed fikk jeg jo igjen 28 prosent av investeringen. Lurte godtroende tippere og lottospillere Er det ikke litt betenkelig at du som doktor i pålitelighet gir ut en strategibok om tipping og lotto det er jo som å rappe godteri av småungene? Det var noe jeg skrev for gøy som stipendiat i Oslo sammen med en statistikkprofessor og en annen stipendiat. Bare 50 kroner kostet boken. Veldig billig for en så morsom bok. Boken solgte i eksemplarer. En smarting tok faktisk og kopierte et system fra boken, og solgte det for 200 kroner. Som sannhetsvitne til at systemet fungerte, viste han til at dette var utviklet av Universitetet i Oslo. Det var jo for så vidt riktig det. Meldte du denne frekke kopisten til politiet? Nei, man kommer jo ingen vei med slike anmeldelser. Se bare på den gjengen nede i Østfold som selger de tre produktene som det etterspørres mest av i dag, slankepiller, potenspiller og piller som gjør at du vinner i tipping og lotto. Selv om det er bevist at disse pillene ikke virker for noen av delene, blir de jo aldri dømt, sier Haukås som aldri har latt seg friste til å videreutvikle Haukåsmodellen til også å inkludere disse meget lukrative markedssegmentene. PS: Da denne artikkelen gikk i trykken har Haukås realisert et tap på 2000 kroner, tilsvarende 20 prosent, på sine H&M-opsjoner. I stedet satset han kroner på kjøpsopsjoner i Electrolux, som han en uke senere solgte med rundt 30 prosent i gevinst. Med andre ord et godt plaster på Hennes-såret.

9 Nye regler for overføring av aksjefondsandeler som arv eller gave: Skatten økes fra nyttår Går du med planer om å gi bort andeler i aksjefond enten som arv eller gave kan det ofte være en fordel å gjøre det før nyttår. Det kan spare arvingene, eller de heldige mottakerne av gaven, for mange skattekroner. Dette sier statsautorisert revisor Gunnar Slettebø (bildet), PricewaterhouseCoopers AS, når han forklarer hvordan de nye skattereglene blir for overføring av aksjefondsandeler som arv og gave. Aksjonærmodellen øker skattegrunnlaget I november 2004 ble det vedtatt nye regler for beskatning av utbytte og gevinster på aksjer for personlige aksjonærer og andelshavere i aksjefond (ikke obligasjonsfond). Det nye regelsettet kalles aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen innføres med virkning fra 1. januar Aksjonærmodellen innebærer i korte trekk at når en personlig andelshaver realiserer gevinster som overstiger årets beregnede risikofrie avkastning (skjermingsrenten), tillagt eventuelle ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år, vil det overskytende bli beskattet på andelseiers hånd som alminnelig inntekt med 28 prosent. Skjermingsfradraget tilfaller den andelseieren som eier andelene 31. desember i inntektsåret. Ved overgangen til aksjonærmodellen skal andelens kostpris for andeler i beholdning pr , settes til anskaffelseskost pluss akkumulert RISK i eiertiden. Andelshavere som er selskaper omfattes ikke av aksjonærmodellen ut i fra et hensyn om å unngå kjedebeskatning. Disse omfattes av fritaksmetoden. Innføring av kontinuitet ved arv og gave av aksjer og andeler omfattet av aksjonærmodellen. Ved arveovergang og gavedisposisjon av aksjefondsandeler som omfattes av aksjonærmodellen må man være oppmerksom på to forhold; Tilbake til førstesiden 9 1. Hva blir skattemessig kostpris for de som arver eller mottar aksjefondsandeler som gave? Mottaker skal videreføre arvelater/givers skattemessige verdier. Arvelater/givers kostpris, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og eventuelle andre skatteposisjoner videreføres på arvtager/gavemottager som arvingens inngangsverdi. Dette prinsippet betegnes skattemessig kontinuitet. Kontinuitet skal bare skje ved overføring til subjekt som omfattes av aksjonærmodellen fra subjekt som omfattes av aksjonærmodellen. Eksempel: Ola kjøpte for flere år siden en andel i SKAGEN Vekst for 100 og har fått tillagt 10 i skjermingsfradrag i sin eierperiode. Han gir andelen som arveforskudd til sin sønn, Per. Andelskurs på tidspunktet for arveovergang var 200. Per får da en skattemessig inngangsverdi/kostpris på 110 om overgangen skjedde i 2006 eller senere. Hadde imidlertid overførselen skjedd i 2005, ville inngangsverdien vært lik andelskurs Ut i fra hvilket grunnlag skal det beregnes arveavgift dersom man mottar aksjefondsandeler i form av arv eller gave? For aksjefondsandeler skal arveavgiftsgrunnlaget i utgangspunktet være til virkelig verdi, det vil si andelskurs på tidspunkt for overgang av arv eller gave. Kontinuitetsprinsippet innebærer at arvingen eller gavemottakeren overtar aksjefondsandeler med latente gevinster eller tap. Det er derfor vedtatt at arveavgiftsgrunnlaget skal reduseres med latent skatt på gevinsten, og økes med latent skattereduksjon som følge av tapet arvingen mottar. På tidspunkt for beregning av arveavgift (normalt når råderetten for andelene overføres til arving) er det usikkert når en eventuell realisasjon av aksjene eller aksjefondsandelene skjer samt når og hvor mye utbytte som blir utbetalt. Lovgiver har derfor ved en sjablonberegning fastsatt størrelsen på fradraget eller tillegget i arveavgiftsgrunnlaget. Ved beregning av arveavgiftsgrunnlaget for aksjefondsandeler skal det gjøres et fradrag med et beløp som tilsvarer 20 prosent av latent gevinst som en realisasjon av andelene på dette tidspunkt hadde medført. Det gis tilsvarende et tillegg med et beløp som tilsvarer 20 prosent av latent tapsfradrag som en realisasjon av andelene hadde medført. Hvis regelen om skattemessig kontinuitet medfører at inngangsverdien på aksjefondsandelene blir høyere enn arveavgiftsgrunnlaget, begrenses skjermingsgrunnlaget/inngangsverdien oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Dette vil typisk kunne inntreffe dersom arvelater har et latent tap på aksjeandelene koplet med positive skjermingsfradrag. Eksempel: Ola gir andeler i SKAGEN Vekst som angitt ovenfor i arveforskudd til sin sønn Per. Per får et arveavgiftsgrunnlag lik andelsverdi på tidspunktet for arveovergang (200) minus 20 prosent av latent gevinst på ( ) = 182, som skal benyttes for fastsettelse og beregning av arveavgiften. Wenche Skorge blir ny kommunikasjonsdirektør Wenche Skorge (49) overtar som kommunikasjonsdirektør og leder for kommunikasjonsområdet i SKAGEN Fondene. Hun kommer til SKAGEN Fondene fra stillingen som direktør for informasjon og samfunnskontakt i Statoil. Skorge har mer enn 20 års erfaring innen journalistikk og informasjonsformidling, hvorav brorparten av tiden har vært som informasjonssjef i forskjellige forretningsområder i Statoil. SKAGEN Fondenes forretningsidé er å gi best risikojustert avkastning, kommunikasjon, service og kompetent oppfølgning til våre kunder. Ansettelsen av Wenche Skorge styrker kommunikasjonsarbeidet ytterligere, en av kjernekompetansene i SKAGEN Fondene, sier administrerende direktør Harald Espedal. Kommunikasjonsavdelingen i SKAGEN Fondene har ansvaret for hele vårt kommunikasjonskonsept i de landene vi har aktivitet. Herunder all skriftlig og elektronisk kommunikasjon gjennom vår markedsrapport, internettsider og øvrig informasjonsmateriell. Videre har avdelingen ansvaret for markedsanalyse, kontakt med media og ratingbyråer. Kommunikasjonsavdelingen teller åtte årsverk. Wenche Skorge har vært andelseiervalgt varamedlem til styret i SKAGEN Fondene siden Hun går ut av styret i forbindelse med ansettelsen. Viseadministrerende direktør Åge K. Westbø, som til nå har hatt ansvar for Kommunikasjon, skal konsentrere seg om den internasjonale virksomheten. Denne er i sterk vekst gjennom etableringen i Sverige og økende forretningsvolum i Danmark. I tillegg merker vi økende interesse for SKAGEN Fondene utenfor Skandinavia.

10 Styringsrenten i tre prosent til nyttår? Tilbake til førstesiden 10 Torgeir Høien makrokommentaren Etter å ha vært for sent ute med å kutte renten i 2002, er spørsmålet hvor lenge Norges Bank må vente før rentenivået normaliseres. 1,75 prosent kan karakteriseres som nødrente. Sannsynligvis settes renten opp med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i Norges Bank 30. juni. Oppgangen kommer trolig til å fortsette i et moderat tempo utover høsten, og renten kan ende opp på tre prosent ved årsskiftet. Men uten signifikant høyere inflasjon de nærmeste månedene, forblir styringsrenten på 1,75 prosent utover sommeren. Å få kjerneinflasjonen opp på 2,5 prosent, er alfa og omega for Norges Bank. Så selv om de fleste indikatorene viser at norsk økonomi går bra, strammes ikke pengepolitikken til hvis ikke årsveksten i konsumprisen (justert for avgifter og energivarer) akselererer. Prisfall i januar Det så lovende ut på senhøsten i fjor, med en månedsvekst i konsumprisene som tilsvarte rundt 2,5 prosent på årsbasis. Men Norges Bank fikk en kalddusj da konsumprisindeksen for januar kun viste en årsvekst på 0,7 prosent. I siste inflasjonsrapport, som kom i november, hadde Norges Bank anslått årsveksten i kjerneinflasjonen til 1,3 prosent i januar. På grunn av vintersalget er det normalt med et fall i prisene fra desember til januar, men også justert for sesongsvingninger var prisveksten negativ i januar. Rentene sank på denne nyheten. Ble ikke prisene justert opp for momsen? Ved nyttår ble merverdiavgiften oppjustert. Statistisk sentralbyrå antar at dette umiddelbart slår ut i økte konsumpriser, og trekker derfor i fra avgiftsøkningen for å regne ut kjerneinflasjonen. Men bedriftene kan ha ventet med avgiftspåslag i prisene. Det betyr at Statistisk sentralbyrå justerte inflasjonen for en avgiftsøkning som ikke fullt ut hadde blitt effektiv. Hvis dette var tilfellet, kan det bli en viss oppjustering av kjerneinflasjonen de nærmeste månedene. Fra januar til februar steg prisene med 0,4 prosent. Noe av denne oppgangen kan tilskrives momseffekten. Men siden det var like stor prisvekst fra januar til februar i fjor, ble årsveksten i konsumprisene 0,7 prosent også i februar. Gjedrem overrasket markedet I sin årstale 17. februar overrasket Svein Gjedrem med å justere på bankens rentesyn. Han gikk bort fra å snakke om at Norges Bank ville ligge etter andre sentralbanker med å sette opp renten. Nå konstaterte han kun at Norges Bank hadde ligget etter andre sentralbanker. Skiftet fra presens til perfektum ble lagt merke til. Gjedrem ga ikke uttrykk ikke bekymring for den lave inflasjonen i januar. Han virket rimelig sikker i sin tro på at inflasjonen vil ta seg opp de neste månedene, og han forberedte folk på at tidspunktet for en første renteøkning nærmer seg. Markedene reagerte med å sende opp de korte rentene. De ligger nå litt høyere enn før vi fikk KPI-tallene for januar. Starter renteoppgangen 30. juni? De fleste forventer at første renteheving kommer 30. juni. Da har Norges Bank fått med seg inflasjonstallene til og med mai, og de kan legge frem en ny rente-strategi i inflasjonsrapporten som publiseres samme dag. I skrivende stund antar vi at forventningene trolig blir bearbeidet ytterligere i inflasjonsrapporten som kommer 16. mars. Hovedstyret oppjuster da sannsynligvis det aktuelle renteintervallet fra dagens 1,25 2,25 til 1,5 2,5 prosent. Sterk vekst taler for økt rente Norges Bank har presisert at de har et fleksibelt inflasjonsmål, hvor det både skal tas hensyn til prisutviklingen og veksten i økonomien. Det at den økonomiske veksten er god, med en annualisert vekst i BNP på litt over fem prosent i siste kvartal 2004, taler derfor for at Svein Gjedrem er utålmodig med å få opp renten. Han ønsker ikke å overstimulere realøkonomien gjennom pengepolitikken. Men hensynet til kronekursen taler for moderasjon Frykt for en sterk krone er et hensyn som taler for forsiktighet i pengepolitikken, selv om inflasjonen skulle ta seg opp slik Norges Bank venter. Med et hett oljemarked vil renteøkninger lett fyre opp under kronekursen. Og Norges Bank ønsker ikke å gi tradisjonell konkurranseutsatt sektor en ny smell, som høsten Det blir derfor høyst sannsynlig moderasjon som kommer til å prege Norges Bank fremover. Banken ønsker en gradvis rentenormalisering. Men de ser an inflasjonen før renten heves, og skuer på valutamarkedets respons når renten heves. Mest sannsynlig blir det 25 prosentpoeng på hvert rentemøte fra 30. juni og ut året. Da står renten i tre prosent 2. desember. Utvikling kjerneinflasjon, Norges Banks styringsrente og inflasjonsanslag Prosent årsvekst 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Norges Banks inflasjonsanslag i november, v.s. Styringsrenten, h.s. Faktisk inflasjon, v.s. -0,25 1,5 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar Kilde: EcoWin 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

11 Innkalling til ekstraordinært valgmøte i verdipapirfondene til SKAGEN Fondene I anledning at andelseiervalgt varamedlem Wenche Skorge tiltrer som kommunikasjonsdirektør i forvaltningsselskapet, arrangeres det ekstraordinært valgmøte. Andelseiere i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon- Tiki, SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og SKAGEN Avkastning ønskes velkommen. Tilbake til førstesiden 11 eller via post til Grytingskroken 4, 4041 Hafrsfjord. Forslag kan også sende pr e-post til Feiring av SKAGEN Kon-Tikis treårsdag Den 5. april 2002 lanserte SKAGEN Fondene vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Vi så da flere lavt prisede og gode selskaper i vekstmarkedene, som andre aktører i markedet enten overså, ikke ønsket eller ikke kunne investere i. Sammen med våre kunder ønsket vi å delta i den voksende verdiskapningen i disse selskapene. Tid: Onsdag 13. april kl Sted: Annen etasje på Hall Toll i Stavanger. Til behandling på det ekstraordinære valgmøtet foreligger: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen 2. Valg av ett varamedlem til styret i Stavanger Fondsforvaltning A/S På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Godkjent fullmaktskjema kan fremskaffes enten på eller ved å ta kontakt med Kundeservice på telefon Forslag til nytt andelseiervalgt varamedlem til styret kan fremmes til lederen for valgkomiteen Harald Sig Pedersen, innen fredag 18. mars 2005, ved å sende e-post til Etter at den formelle delen av det ekstraordinære valgmøtet er gjennomført, feirer vi SKAGEN Kon-Tiki sin treårsdag. Vår investeringsdirektør og forvalter av fondet, Kristoffer Stensrud, tar en gjennomgang av Kon-Tiki-ferden så langt, og ser på mulighetene i vekstmarkedene fremover. Det vil bli servert eksotisk mat og god drikke. Nærmere informasjon og påmelding på eller ta kontakt med Kundeservice på Påmeldingsfrist 8. april. Med vennlig hilsen Styret i Stavanger Fondsforvaltning AS Martin Gjelsvik Styreformann På tide å flytte? Har du andeler hos andre fondsleverandører? Da har du trolig mottatt årsoppgaven nylig. Hvis du ikke er fornøyd med avkastningen du har fått, er det kanskje på tide å revurdere fondsleverandør. SKAGEN Fondenes målsetting er å gi våre andelseiere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. På kan du overføre fondsandeler fra din nåværende fondsleverandør til våre fond. For mer informasjon, ta kontakt med oss på telefon eller

12 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst 12,12 % 28,81 % 61,40 % 23,45 % 15,94 % 12,10 % 20,17 % Oslo Børs hovedindeks 9,87 % 28,70 % 59,96 % 16,27 % 5,78 % 4,74 % 10,17 % SKAGEN Global 10,45 % 19,89 % 53,02 % 19,01 % 12,64 % 7,95 % 22,95 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) 3,17 % -1,18 % 18,41 % -3,64 % -6,52 % -7,03 % 0,45 % SKAGEN Kon-Tiki 14,22 % 31,80 % 78,64 % 30,22 % Morgan Stanley vekstmarkedsindeks (NOK) 11,51 % 11,57 % 38,25 % 8,67 % SKAGEN Avkastning 1,49 % 5,67 % 6,01 % 6,80 % 6,33 % 6,39 % 7,21 % (BRIX t.o.m )/ST4X obligasjonsindeks 0,34 % 3,05 % 7,22 % 6,91 % 6,81 % 6,52 % 7,19 % SKAGEN Høyrente 0,30 % 1,96 % 3,07 % 4,36 % 5,07 % 5,34 % 5,65 % Statssertifikatindeks 0,5 0,30 % 1,86 % 3,42 % 4,68 % 5,26 % 5,50 % 5,66 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0,33 % 2,12 % 3,07 % Statssertifikatindeks 0,25 0,29 % 1,80 % 2,95 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 0,11 % 1,44 % 7,18 % 10,15 % 7,35 % SKAGEN Global 21,07 % 34,61 % 22,65 % 19,16 % 14,99 % SKAGEN Kon-Tiki 20,23 % 40,40 % SKAGEN Avkastning 2,62 % -1,21 % -0,10 % -0,48 % -0,13 % SKAGEN Høyrente 0,10 % -0,34 % -0,31 % -0,20 % -0,15 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0,32 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 15,33 16,54 21,32 22,00 21,12 Oslo Børs hovedindeks 16,95 18,96 24,77 24,74 23,17 SKAGEN Global 14,59 16,50 20,57 23,00 22,26 Morgan Stanley verdensindeks (NOK) 9,39 12,23 18,33 18,21 17,65 SKAGEN Kon-Tiki 19,56 21,04 Morgan Stanley vekstmarkedsindeks (NOK) 16,01 18,18 SKAGEN Avkastning 1,17 1,13 1,45 2,01 1,86 ST4X obligasjonsindeks 2,45 3,23 2,95 2,85 2,66 SKAGEN Høyrente 0,05 0,42 0,64 0,66 0,63 Statssertifikatindeks 0,5 0,16 0,62 0,76 0,74 0,70 SKAGEN Høyrente Institusjon 0,10 Statssertifikatindeks 0,25 0,06 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 6,14 7,57 7,36 6,95 7,88 SKAGEN Global 7,48 7,38 8,29 10,21 10,66 SKAGEN Kon-Tiki 7,91 9,82 SKAGEN Avkastning 2,09 2,61 SKAGEN Høyrente 0,12 0,31 0,29 0,28 0,26 SKAGEN Høyrente Institusjon 0,07 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst 1,73 3,52 0,88 0,52 0,29 Oslo Børs hovedindeks 1,48 3,00 0,48 0,10 0,03 SKAGEN Global 1,17 3,03 0,69 0,35 0,10 Morgan Stanley verdensindeks -0,56 1,08-0,55-0,69-0,78 SKAGEN Kon-Tiki 1,42 3,60 Morgan Stanley vekstmarkedsindeks (NOK) 0,36 1,73 SKAGEN Avkastning 3,33 2,61 1,70 0,66 0,57 ST4X obligasjonsindeks 0,51 1,30 1,42 0,99 0,79 SKAGEN Høyrente 2,92 0,19 0,10 0,14 0,07 Statssertifikatindeks 0,5 0,39 0,67 0,50 0,38 0,27 SKAGEN Høyrente Institusjon 3,18 Statssertifikatindeks 0,25 0,00 Information Ratio per SKAGEN Vekst 0,02 0,19 0,98 1,46 0,93 SKAGEN Global 2,82 4,69 2,73 1,88 1,41 SKAGEN Kon-Tiki 2,56 4,11 SKAGEN Avkastning 1,25-0,46 SKAGEN Høyrente 0,83-1,11-1,08-0,70-0,59 SKAGEN Høyrente Institusjon 4,43 Tilbake til førstesiden 12 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennom snittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andels eier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanse indeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanse indeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere relativ risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere avkastning enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser. * Referanseindeksen for SKAGEN Kon-Tiki var verdensindeksen fra til og vekstmarkedsindeksen etter denne dato. Avkastningstallene for referanseindeksen er derfor en kombinasjon av disse indeksene.

13 Sentrale markedsdrivere intakt Tilbake til førstesiden 13 Porteføljeforvalternes beretning To måneder inn i 2005 har mange av de sentrale markedsdriverne vært de samme som i Stigende styringsrenter i USA, lave obligasjonsrenter, god konjunkturutvikling, lave risikopremier i rentemarkedene og ikke minst gode resultater fra selskapene. Alle våre aksjefond har levert bedre avkastning enn sine respektive referanseindekser. Rentefondene har også gjort det bra, spesielt SKAGEN Avkastning. SKAGEN Vekst er etter årets to første måneder opp 12,1 prosent, mot 9,9 prosent for Oslo Børs Hovedindeks. SKAGEN Global har steget med 10,5 prosent, mens verdensindeksen bare la på seg 3,2 prosent. Andelseierne i SKAGEN Kon-Tiki opplevde en oppgang på 14,2 prosent, mot vekstmarkedsindeksen som i samme periode var opp 11,5 prosent. Også rentefondene har hatt en meget god start på året SKAGEN Avkastning er så langt det desidert beste norske obligasjonsfondet, med en avkastning på 1,5 prosent. Pengemarkedsfondene SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon har hittil i år hatt en avkastning på 0,3 prosent, som er på linje med sine respektive referanseindekser. Internasjonal økonomi Dollaren opp og ned oljen mot nye høyder Dollarfallet og en høy oljepris som toppet ut var hovedtemaene i Lenge til solnedgang?: Solen ser ikke ut til å gå ned i rigg- og offshoremarkedet med det første. perioden. Verdensøkonomien ser ut til å ha klart belastningen fra høyere oljepriser bra. Etter at oljeprisen passerte toppen i slutten av oktober for så å rutsje relativt raskt utforbakke, så vi en noe friskere utvikling i aksjemarkedene. Selskapsresultatene har også overrasket positivt. Sentrale indikatorer fra europeisk og japansk næringsliv indikerer en skuffende vekstutvikling mot slutten av Dette har økt forventningene til en mer stimulerende økonomisk politikk for å kompensere for mindre drahjelp fra eksportmarkedene, som følge av den fallende dollaren. USA strammer tøylene? 2005 startet med en markert styrking av amerikansk dollar sammen med en svekkelse av den norske kronen. Denne trenden reverserte i midten av februar. I den senere tid har vi sett fortsettelse av valutatrendene fra i fjor, med blant annet en svak amerikansk dollar, sterk norsk krone og sterke søramerikanske og asiatiske valutaer. I årsrapporten for 2004 trakk vi frem amerikanske ubalanser og oljepris som to av de største risikofaktorene for Så langt er Grafen viser kursutviklingen til SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global, SKAGEN Vekst og Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks.

14 Tilbake til førstesiden 14 det få tegn til at ubalansene i USA er blitt noe mindre. I årets to første måneder har oljeprisen steget med hele 10 dollar fatet. I skrivende stund noteres oljen på nivå med toppen i fjor høst på over 50 dollar fatet. Fortsatt høy vekst i Kina Nøkkeltall for utviklingen i kinesisk økonomi indikerer fortsatt sterk vekst. Høye containerrater og lave metallagre understøtter dette. Mye tyder derfor på at økningen vi har sett i oljepriser er drevet av økt etterspørsel, og at Kina og andre hurtigvoksende økonomier i Asia fortsatt er hovedårsaken til at etterspørselen etter olje og andre råvarer blir høyere enn det markedet hadde forventet. Råvareindeksen har i februar gjort et nytt hopp oppover på ca. 10 prosent, målt i amerikanske dollar. Siden bunnen i slutten av 2001 har denne indeksen, som består av diverse metaller, korn, soya, olje, gull osv., steget med hele 65 prosent målt i amerikanske dollar. Nytt i februar var det at matråvarer som hvete, mais og soyabønner brøt fallende trender og viste markante prisstigninger. Økte råvarepriser kan igjen være kimen til økte inflasjonsforventninger i rentemarkedene. Dette har vi foreløpig ikke sett mye til. Men den økte inflasjonstakten vi har sett i USA den senere tid, sammenholdt med økte inflasjonsimpulser fra råvarer, fraktrater og høye kapasitetsutnyttelser i flere industridisipliner, kan fort medføre at ordet inflasjon igjen kan komme på obligasjonsmarkedsaktørenes lepper. Internasjonal renteutvikling Videre opp i USA uendret i Europa Den amerikanske sentralbanken fortsetter å sette opp styringsrentene. I begynnelsen av februar ble renten satt opp ytterligere 0,25 prosentpoeng, til 2,5 prosent. Selv etter den sjette renteøkningen siden i fjor sommer er det et godt stykke igjen til styringsrentene kommer opp på nivåer tilsvarende nøytral pengepolitikk. Sentralbanksjef Alan Greenspan har uttalt at nøytral pengepolitikk tilsier styringsrenter i området 3,5 5 prosent startet med et markert fall i amerikanske obligasjonsrenter. Denne trenden snudde samtidig med at kursutviklingen for amerikanske dollar pekte nedover igjen i begynnelsen av februar. Ved utgangen av februar var amerikanske 10-års renter på 4,4 prosent, som tilsvarer en renteoppgang på 0,15 prosentpoeng siden årsskiftet. Inflasjonsimpulsene er høyere i USA enn i de fleste andre steder i verden, blant annet som følge av svakere amerikansk dollar de siste tre årene og relativt høy kapasitetsutnyttelse i deler av økonomien. Det er derfor på sin plass at den amerikanske sentralbanken er forholdsvis aggressiv i sine renteøkninger i denne fasen. Europa trenger fortsatt stimulanser I motsetning til USA, har Europa fortsatt behov for økonomiske stimulanser for å holde de økonomiske hjulene i gang. Årsaken til dette er, foruten de velkjente strukturproblemene, den sterke utviklingen for euroen og små kapasitetsproblemer i både industriog servicenæringer. Vi ser derfor fortsatt ingen behov for renteøkninger i eurosonen. Økte amerikanske obligasjonsrenter kan imidlertid smitte over på Europa spesielt hvis økte inflasjonsforventninger får fotfeste blant obligasjonsinvestorene. Tendensen med økt forskjell mellom amerikanske og europeiske obligasjonsrenter kan likevel fortsette. Råvarepriser Stanger i kapasitetstaket økte investeringer Som nevnt har vi i 2005 sett en prisoppgang for de fleste råvarer. Råvareprisene fortsetter sin himmelferd På grunn av omfattende deltakelse fra finansielle aktører (spesielt hedgefond) i de fleste råvaremarkedene, har svingningene i prisene for flere råvarer vært høye de siste årene. Underliggende er pristrendene fortsatt stigende, først og frem som følge av lave lagre og høy kapasitetsutnyttelse hos de fleste råvareprodusentene. Mange prosjekter er satt i gang for å øke produksjonskapasiteten for både olje, kull, metaller, jernmalm osv. Vi er godt i gang med en ny investeringssyklus, som kan vare i flere år. Det tar imidlertid tid å øke kapasitet og fjerne flaskehalsproblemer. Så lenge vi ikke får økonomiske tilbakeslag eller innstramminger i Asia, blir det fortsatt høye fortjenestemarginer de nærmeste årene for de mest kostnadseffektive råvareprodusentene. Hvor mye bremser oljen? En av våre jokere for den økonomiske utviklingen har i lang tid vært utviklingen i energiprisene. Selv om de vestlige land er blitt mindre følsomme for oljeprisøkninger enn de var for 20 år siden, medfører fortsatt høye(re) oljepriser en oppbremsing av de hurtigvoksende økonomiene i Asia. Veksten i disse landene er mye mer energiintensiv enn i vesten. Situasjonen fra i fjor, hvor veksten i etterspørselen fra Kina ble undervurdert, kan godt også bli tilfellet i år. Dette, kombinert med det faktum at kapasitetsutnyttelsen blant oljeprodusentene er rekordhøy, tilsier at vi må være forberedt på fortsatt høye oljepriser en god stund fremover. Eventuelle markedssjokk betyr mest sannsynlig prisoppgang og ikke prisnedgang. Investeringsstrategi Aksjer har mer å gå på selv med økte renter Selv om mye taler for økte obligasjonsrenter, og dermed høyere avkastningskrav i aksjemarkedet, mener vi fortsatt verdsettelsen av aksjer generelt, og Europa, Asia og vekstmarkedene spesielt, fortsatt er lav i forhold til rentenivået. Høyere renter trenger derfor ikke nødvendigvis bety fallende aksjemarkeder. Ved årsskiftet var det blant mange markedsaktører stor skepsis til den globale konjunkturutviklingen. Dette kunne vi blant annet se med bakgrunn i fallende obligasjonsrenter og liten interesse for råvareselskaper. Som vi skrev i årsrapporten for 2004 har vi et optimistisk syn på konjunkturene for Veksttakten blir imidlertid lavere enn rekordveksten vi så i fjor. Når det gjelder utviklingen i Asia fortsetter Kina som den store Kilde: EcoWin En indeks sammensatt av 17 råvarer, basert på fremtidige priser, har steget bratt siden utgangen av Med en fortsatt pen vekst i Kina og gode konjunkturer i de fleste land rundt om i verden, er det ikke mye som tyder på at indeksen skal snu nedover med det første.

15 Tilbake til førstesiden 15 Prosent Når øker styringsrenten i euroland og Norge? Eurosonen jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb Kilde: EcoWin vekstmotoren, men en skal ikke undervurdere det globale vekstbidraget fra India, Thailand, Pakistan og øvrige land i regionen. UK Sverige Norge Mens både USA og Storbritannia har satt opp styringsrenten flere ganger, ligger både eurorenten og den norske styringsrenten på bunnivåer i denne rentesyklusen. Det er imidlertid bare et tidsspørsmål før også disse rentene vender nesen oppover. Når og hvor mye gjenstår å se. USA Prosent Pessimistene holder aksjekursene nede Som nevnt er selskapsvurderingene generelt fortsatt på et attraktivt nivå globalt, spesielt sett opp mot den avkastningen man kan få i rentemarkedet. Årsaken er den omtalte konjunkturpessimismen som har vært fremtredende i aksjemarkedene. Høye kontantstrømmer de senere årene, kombinert med lave bedriftsinvesteringer, har medført at selskapenes regnskapsmessige balanser generelt er mye sunnere enn på lenge. Overdreven spekulasjon har vært fraværende så langt i denne konjunkturoppgangen, og finansmarkedenes svingninger har vært lave. Som følge av dette er risikopremiene på et lavt nivå i forhold til det som har vært vanlig de siste 6-7 årene. Lave risikopremier i rente-markedet og stabile finansmarkeder bør etter vår mening ikke tolkes som stille før stormen, men heller sees på som tegn på en sunn økonomisk situasjon både hva gjelder regioner, enkeltland og bedrifter. Hva så med de amerikanske ubalansene? Unntaket fra den forannevnte skyfrie himmelen er: Ubalansene i USA og risikoen for fortsatt stigende amerikanske renter kombinert med stigende internasjonal skepsis mot å finansiere USAs gigantiske underskudd med tilhørende store låneopptak. Ubalanser eller ei, i SKAGEN Fondene er det som alltid verdiskapningen i selskapene som viser vei. Selv om mye i dag ser rosenrødt ut når det gjelder selskapenes rammebetingelser, er det viktig at vi i vurderingene av selskapene tar høyde for at utviklingen i rammebetingelsene kan dreies mot det verre utover i SKAGEN Vekst Spesielt sterkt globalt Aksjefondet SKAGEN Vekst skal ha minimum 50 prosent av aksjeinvesteringene i norske selskaper. I løpet av årets to første måneder har fondet steget med 12,1 prosent, mens Oslo Børs Hovedindeks til sammenligning har steget med 9,9 prosent. Morgan Stanleys verdensindeks målt i norske kroner er opp 3,2 prosent så langt i år. De norske selskapene i SKAGEN Vekst (51,7 prosent av fondet) har økt i verdi med 12,3 prosent siden nyttår. Dette er 2,4 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. De utenlandske selskapene i fondet har steget med 15,8 prosent i samme periode, noe som tilsvarer hele 12,6 prosentpoeng bedre utvikling enn Morgan Stanleys verdensindeks målt i norske kroner. Avkastningstallene for delporteføljene er brutto, hvilket betyr at forvaltningshonorarer, agio/disagio på bankinnskudd og netto rente ikke er tatt hensyn til. De største positive bidragsyterne så langt i år har vært Stolt Nielsen, C G Geophysique, Samsung Electronics og Norsk Hydro. De største negative bidragsyterne har vært Tomra, Sun Microsystems, Telkom Indonesia og Concordia Maritime. Oljesmurt Oslo Børs fortsatt i verdenstoppen Oslo Børs har fortsatt fjorårets meget gode utvikling inn i 2005, som en av de vestlige børsene med best kursutvikling. Den store kursdriveren har vært aksjemarkedets endrede forventinger og oppjusteringer av en normal langsiktig oljepris. I skrivende stund tilsier aksjemarkedets verdsettelse av oljeselskapene en langsiktig oljeprisforventning på mellom 35 og 40 amerikanske dollar. For bare noen få måneder siden var aksjemarkedets verdsettelse av oljeselskapene basert på langsiktige oljeprisforventninger mellom 25 og 28 dollar fatet. Dette til tross for at det da var mulig å selge olje langt inn i fremtiden til over 40 dollar per fat riktignok i begrenset volum. Oppjusteringen av forventet langsiktig oljepris har vært meget godt drivstoff for en svært god kursutvikling til selskaper innen olje, oljeservice og offshore. Oljeservice bedre rustet mot boble Vi har etter årsskiftet fått stadig nye bekreftelser på de bedrede rammebetingelsene innen oljeservicesektoren. Den ene meldingen etter den andre tikker inn med nye kontrakter og riggrater som vi må tilbake til tidlig på 1980-tallet for å se maken til. Kapasitetsutnyttelsen i flere av segmentene er høy, og de gode kortene ved forhandlingsbordet har definitivt gått fra oljeselskapene til serviceselskapene. Aksjemarkedet har selvfølgelig tatt inn over seg de gode rammebetingelsene, og verdsettelsen av selskapene begynner å nærme seg nivåene vi så i Dette kan virke skremmende på noen og enhver, men etter vår oppfatning er den investeringssyklusen vi nå ser innen oljeindustrien mye mer robust enn de forventningene som var basis for oljeserviceboblen i Stabil bransjebalanse Bransjebalansen i fondet er holdt tilnærmet uendret siden årsskiftet. Innen energi har vi økt posten i Ganger Rolf og FMC Technologies. I tillegg har vi deltatt i emisjoner i riggselskapene Awilco og Odfjell Invest. Betydelig økning av stålpriser, økt pris på boreutstyr, samt mangel på verftskapasitet og høyere verftsmarginer har resultert i en kraftig økning i nybyggingspriser for rigger. Spesielt for flåten av jackuprigger, som i dag er meget gammel, er det behov for nye enheter både for å møte økt etterspørsel samt erstatte enheter som ikke lenger overholder oljeselskapenes krav. Strategien blant norske riggredere om å være tidlig ut med å kontrahere ser ut for å være basert på robuste forutsetninger. Videre har vi i perioden kjøpt og solgt aksjer i Stolt Offshore med god gevinst.

16 Tilbake til førstesiden 16 Inn i tysk upopulært stål Nytt porteføljeselskap er det tyske stålselskapet Salzgitter. Selskapet er etter at de overtok Mannesmann for noen år siden blant annet markedsleder innen stålrør for bruk i oljeindustrien. Selv om aksjekursen har vist god stigning de siste to årene, er selskapet fortsatt rimelig basert på både inntjening (P/E 8) og egenkapital (pris/bok 0,8). Selv om Salzgitter har store pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført, er balansen, justert for dette, meget solid. Netto kassebeholdning tilsvarer halve børsverdien for selskapet. Fortsatt er det pene potensialer for bedret inntjening, da gamle stålkontrakter med lav pris fornyes med nye kontrakter til betydelig høyere markedspriser. I tillegg trengs en avklaring om av hva selskapet har tenkt å bruke den store kassebeholdningen til. Dette er sentrale elementer som kan endre selskapets status som et av Tysklands mest upopulære børsnoterte selskaper. Andre nykommere i porteføljen er det britiske forvaltningsselskapet Aberdeen Asset Management og det tyrkiske konglomeratet Sabanci Holding. Bakgrunnen for disse investeringene er beskrevet under SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. I tillegg til ovennevnte har vi økt i de gamle porteføljeselskapene Aareal Bank, Catch Communications, Louisiana Pacific, Dixons Group og Eletrobras. Helt ute av Telenor Som følge av at kursmålet vårt ble nådd, er Telenor solgt helt ut av porteføljen. Etter å ha vært porteføljeselskap i rundt ett og et halvt år er selskapsverdien nesten doblet. Telenor fremstår etter vårt skjønn ikke lenger som undervurdert. Oppnåelse av kursmål er også årsaken til at vi har begynt å redusere posten i det danske teleselskapet TDC. Andre selskaper hvor vi har redusert vårt innehav etter god kursutvikling er I. M. Skaugen, Schibsted, Yara, Banco Bradesco, Petrobras ord. og United Intl. Enterprises. Høydeskrekk? Oslo Børs setter for tiden stadig nye kursrekorder og flere og flere gir uttrykk for økt høydeskrekk. Med bakgrunn i 1998 og perioden har mange erfart at det som stiger kommer ned igjen. Selv om selskapene i forhold til egenkapital er verdsatt høyere enn det som har vært historisk gjennomsnitt, er det SKAGEN Global Flying start Året 2005 begynte med en flying start for SKAGEN Global. Med litt drahjelp fra en styrkende dollar og med solide fremganger i resultatene til våre porteføljeselskaper, endte avkastningen etter to måneder på 10,5 prosent. Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, målt i norske kroner, steg i samme periode med 3,2 prosent. De største bidragsyterne i årets to første måneder var Samsung Electronics, som leverte gode kvartalstall, Hyundai Merchant Marine, Petrobras, CMB og Bank Austria. De største negative bidragsyterne var SCA, Telkom Indonesia, Indosat, Kinnevik og Votorantim. Ingen januareffekt Perioden var preget av en helt fraværende januareffekt. Flertallet av vinneraksjene var upopulære selskaper som nylig hadde skuffet markedet med sine resultater. Spesielt var denne trenden fremtredende i Europa. Verken dyrt eller billig på Oslo Børs P/B P/B FIRST Baser på forholdet mellom børsverdi og bokført egenkapital prises nå Oslo Børs til historisk gjennomsnitt for de 20 siste årene. et stykke igjen til den høye generelle verdsettelsen vi så i 1997 og Man må ikke glemme at flere av de store indekstunge selskapene på Oslo Børs har generert betydelige aksjonærverdier de seneste årene. All time high trenger derfor ikke bety det samme som dyrt. Selskapenes balanser er sunnere enn på lenge, og selskapsinntjeningen på Oslo Børs akkumulert er stadig økende. Utbyttene fra selskapene vil nå rekordnivåer denne våren på grunn av solid kapitalsituasjon og innføring av dobbeltbeskatning av utbytte fra Det er vanskelig å se for seg hva som kan snu den gode spiralen vi nå ser. Til tross for dette mener vi det er viktig å ha nøkterne forventninger til markedsutviklingen på Oslo Børs for resten av Verdsettelsen av selskapene for tiden gjør at aksjemarkedet er sårbart for negative skift i forventningene. Spesielt gjelder dette oljeprisen. I tillegg er vi i et valgår der politisk støy sannsynligvis blir et tilbakevendende tema det neste halvåret. Alle bransjer, med unntak av telekom, var positive bidragsytere til porteføljen. Kapitalvarer, finans og energi var de beste bidragsyterne, mens relativt svakest utvikling opplevdes i telekom, defensive konsumvarer og medisin. Videre opp i Petrobras Så langt i år er følgende større endringer foretatt i porteføljen: Innen energi har vi økt postene i Petrobras og Forest Oil. Begge disse selskapene har en vekstprofil, både hva gjelder reserveoppbygging og produksjon, som ligger klart høyere enn oljeindustrien generelt de neste par årene. Samtidig har vi kjøpt mer i oljeserviceselskapene Transocean og FTI Technologies. Det er en klar trend blant oljeselskaper globalt å øke sine investeringer. Riggratene har derfor hatt en pen utvikling, spesielt innen boring på dypere farvann. Vi har solgt oss helt ut av det finske Fortum Oy, til all-time-highpriser. Selskapet er nok ett av Nordens best drevne kraftselskaper, men har etter vår mening nå fått en for stiv prislapp. Kjøper mer i SCA etter skuffende tall Innen råvarer har vi økt ytterligere i svenske SCA, etter noe skuffende resultater for fjerde kvartal i fjor. Selskapet har endret sin strategi noe. De kommer til å redusere oppkjøpsvirksomheten dramatisk, og i stedet fortsette sin konsolideringsprosess gjennom

17 Tilbake til førstesiden 17 blant annet å omallokere produksjonskapasitet først og fremst til nye EU-land hvor kostnadsnivået er lavere. Dette indikerer en høyere grad av disiplin hos ledelsen. Vi ønsker imidlertid også å se en mer sjenerøs utbyttepolitikk på sikt, da SCA i dag er til dels betydelig overkapitalisert. Vi har fortsatt å øke postene i Louisiana-Pacific, Boliden og Kemira GrowHow. Vi har solgt oss gradvis ned de siste 12 månedene i børsvinnerne Longview Fibre og kobberprodusenten Antofagasta. Hyundai M. Marine største shippingpost Innen kapitalvarer, siste kvartalenes vinnersektor, har vi solgt betydelige poster i CMB, Exmar, AP Møller-Mærsk, samt i Finnair hvor vi nå er helt ute. Vi har kjøpt oss opp i sektorens hovedinvestering, Hyundai Merchant Marine. Denne investeringen utgjør nå mer enn fire prosent av fondet. Vi har også, etter konfirmasjon av selskapets evne til å øke prisene på sine produkter, kjøpt oss opp i japanske Komatsu samt Bunge. TUI ny hovedpost i porteføljen Innen forbruksvarer har vi økt betydelig i reise- og logistikkoperatøren TUI, som nå utgjør en ny hovedinvestering i fondet. Til tross for en stadig mer solid balanse og lysere fremtidsutsikter er selskapet, som tidigere nevnt, ett av de mest upopulære selskapene i Europa. Inn i ett av verdens best drevne selskaper Vi har også kjøpt en post i det amerikanske medieselskapet McGraw-Hill. Selskapet er etter vårt syn ett av de absolutt best drevne selskapene i verden de siste ti årene. Avkastning på kapitalen har vært på over 20 prosent hvert år, både i solskinn og regnvær. Selskapet er overkapitalisert, og de to divisjonene, Professional publishing og ratingbyrået Standard & Poor s (S&P s), har ingen større synergier og bør derfor på sikt splittes opp. Som referansepunkt, så handles Moody s (det andre store verdensomspennende ratingselskapet) til nesten det dobbelte av hva S&P s implisitt er priset til i dag. Etterspørselen etter både akademisk litteratur og ratingtjenester forventes å vokse hurtig de kommende årene. S&P s er en av de største vinnerne når det gjelder den økende interessen for uavhengig selskapsanalyse. Både USA og Europa viser en klar trend av både outsourcing, som for eksempel Nordea i Skandinavia, og krav på uavhengighet hva gjelder slike tjenester. S&P s gjør ironisk nok mye av denne jobben gjennom sin kredittanalyse, slik at disse oppdragene er et nytt og meget lukrativ forretningsområde for selskapet. Helt ute av Pearson Som motpost til kjøpet av McGraw-Hill har vi solgt oss helt ut av britiske Pearson og den svenske varekjeden Mekonomen. Sistnevnte ble kjøpt på 55 kroner under en emisjon i mai På salgskurs 200 kroner aksjen, tilsvarende nesten fire ganger bokført egenkapital, var selskapet stivt priset. J. Sainsbury ble økt betydelig i perioden. Selskapet kom med det første gode resultatet på mange kvartaler. Det er nå håp om at de har lagt det verste bak seg, og at resultatene av omstruktureringen under den nye ledelsen kommer til å vise seg sterkere i tiden fremover. Vi har også økt posten i det tyrkiske konglomeratet Yazicilar Holding. I Aarhus United har vi solgt oss ned til gode priser. Vi har akseptert budet på oppkjøp av United Plantations. 135 prosent i Chr. Hansen seksgangeren i Bancolombia Innen medisin har vi økt i hovedposten vår Eisai samt amerikanske Pfizer som kom inn i porteføljen i desember. Vi har solgt oss ned i Christian Hansen, etter en oppgang på 135 prosent de siste tolv månedene. Europeiske aksjer attraktive i forhold til obligasjoner 25,0 0,030 Bond yield 0,035 22,5 0,040 0,045 20,0 17,5 15,0 12,5 10, ,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 Historisk sett utvikler direkteavkastningen på obligasjoner og P/Enivået på aksjer seg relativt parallelt. Fallende obligasjonsavkastning tilsier høyere P/E-nivåer, og vise versa. Etter den store turbulensen rundt årtusenskiftet har imidlertid utviklingen gått stort sett i utakt. I dag er spriket de to i mellom veldig stort. Det store spørsmålet er om det er rente- eller aksjemarkedet som får rett til slutt. De tyrkiske konglomoratet Sabanaci Holding er også en ny post i porteføljen, også i SKAGEN Vekst og SKAGEN Kon-Tiki (se kommentar under SKAGEN Kon-Tiki). Posten i Kinnevik er økt, mens vi har solgt oss ned i Yapi Kredit Bank og Bancolombia. Sistnevne etter en reise på nesten seksgangen i investeringsresultat. Kjøpte argentinske Olav Thon Innen eiendomssektoren har vi solgt oss helt ut av IVG Immobilien med pen gevinst etter å ha vært inne i selskapet i tre kvartaler. I stedet har vi kjøpt oss inn i det argentinske eiendomsselskapet Inversiones y Representaciones. Selskapet kan best beskrives som argentinske Olav Thon, med en eiendomsportefølje primært beliggende i Buenos Aires. Fokus er på kjøpesentre samt et stort tomteareal beregnet for boligprosjekter og næringsbygg. Selskapet har konvertert sin gjeld til aksjer gjennom et konvertibelt lån direkte etter Argentina-krisen i 2002, og investerte umiddelbart 500 millioner US dollar i eiendom i Buenos Aires til krisepriser. En oppjustering av eiendomsporteføljen til dagens markedspriser tilsier etter vår mening en verdi tilsvarende nesten det dobbelte av børskurs. Satser på britisk fondsforvalter Vi har også solgt oss helt ut av Old Mutual, og kjøpt oss inn i Aberdeen Asset Management. Selskapet er en av de største børsnoterte fondsforvalterne. Virksomheten fordeler seg med en tredjedel innen eiendomsforvaltning og øvrig virksomhet innen verdipapirforvaltning. Primært er det snakk om institusjonelle penger. Aberdeen Asset Management leder rankingsligaen, spesielt for asiatiske produkter i Storbritannia, og har erfart solid inngang av ny kapital i 2004 (ca. 10 prosent av kapitalen). Selskapet er vurdert til kun en prosent av samlet forvaltningskapital, hvilket er dramatisk lavere enn konkurrentene. Selskapet er upopulært etter den såkalte split-kapital-skandalen, som nå er ute av bøkene. Som en konsekvens av de økonomiske utleggene dette medførte har selskapet en relativ høy gjeldsgrad (stor del konvertibelt lån), men den frie kontantstrømmen er høy. Aksjonærstrukturen er åpen, og aksjen handles til litt over bokført egenkapital. Utbyttet gir 3,6 prosent direkteavkastning. Postene i Samsung Electronics preferanseaksjer og Eletrobras har også lagt på seg noe under årets to første måneder. P/E

18 Tilbake til førstesiden 18 SKAGEN Kon-Tiki Frisk start på året SKAGEN Kon-Tiki var ved utgangen av februar opp 14,2 så langt i år, mot Morgan Stanleys utbyttejusterte vekstmarkedsindeks målt i norske kroner, som var opp 11,5 prosent. Den friske starten på året skyldes et fortsatt rally i sektorene energi og transport, hvor SKAGEN Kon-Tiki fortsatt har relativ høy eksponering. Medisin og teknologi var også gode bidragsytere, selv om disse sektorene vare svake i det globale markedsbildet. Alle sektorene i fondet har bidratt positivt så langt i år. De svakeste sektorene var telekom og nyttetjenester. Av regioner med spesielt bra utvikling i perioden må Asia (inkl. Japan) samt Øst-Europa trekkes frem. Sterk valutautvikling i Tyrkia, Øst-Europa og Korea har vært med på å løfte aksjekursene fra disse regionene, men det gode resultatet er først og fremst oppnådd som følge av vårt høye fokus på riktig selskapsvalg. Brasiliansk olje en vinner i år Innen energisektoren har SKAGEN Kon-Tikis hovedinvestering, Petrobras, så langt i år bidratt med nær det dobbelte av hva selskapet leverte i løpet av hele fjoråret. Oljeservice-selskapet China Oilfields Services har reversert fjorårets svake utvikling, og er blant fondets største bidragsytere hittil i år. Selskapets økonomiske stilling er utmerket, vekstambisjonene høye og vurderingen lav. Vi har store forventinger til selskapet også i tiden fremover. Innen råvarer har Grupo Mexico og Vale Rio del Doce utviklet seg sterkt, og vi har økt våre posisjoner i begge selskapene. Grupo Mexico, verdens tredje største kobberprodusent, nyter godt av et stramt kobbermarked som gir god inntjening. Selskapet fortsetter å forbedre sin balanse, og konsoliderer i disse dager to av sine datterselskaper gjennom å fusjonere sitt heleide selskap Minera Mexico inn i Southern Peru. Vale Rio del Doce, verdens mest effektive og hurtigst voksende produsent av jernmalm og aluminiumoksyd, nyter godt av økt kinesisk etterspørsel av stål. Påbegynte globale prisforhandlinger for jernmalm indikerer en prisoppgang på rundt 70 prosent i år. Dersom dette blir tilfellet, prises selskapet til en forventet P/E på mellom fem og seks. Brasiliansk treforedling en taper i år Etter et sterkt resultatbidrag gjennom 2004, er det brasilianske treforedlingsselskapet Votorantim fondets mest negative bidragsyter så langt i år. Styrking av valutaen i Brasil har ikke vært gunstig. Vi har imidlertid tro på fortsatt økte papirpriser, som skal være med på å løfte selskapet videre oppover. Votorantim er meget konkurransedyktig, med bransjens laveste kostnadsnivå. Markedsposisjonen har også blitt styrket gjennom overtagelsen av konkurrenten Ripasa. Inn i koreansk sink Ny investering innen råvarer er Korea Zinc. Selskapet er verdens største sinksmelter, og produserer i tillegg bly, kobber, samt biproduktene gull, sølv og indium. Sinkprisene følger utviklingen i kobber- og nikkelprisene, med et tidsslep. Til tross for pen prisoppgang for sink i den senere tid, har også sinklagrene opplevd et til dels dramatisk fall. Dette skulle borge for fortsatt prisoppgang for sink i tiden fremover. Positivt er det også for sinkprisene at Kina nå har gått over fra å være eksportør til å bli importør av sink, som følge av økt etterspørsel av galvanisert stål. Vi har igjen kjøpt oss opp i det sørafrikanske gullselskapet Harmony Gold. Dette har tidligere vært en skuffende investering for oss. Etter et mislykket oppkjøpsforsøk av selskapet Gold Fields, har imidlertid kursen nå falt ned til langt under bokførte verdier. Selskapet har en høy operasjonell gearing, og kan nyte godt av en høyere gullpris og en eventuell svekkelse av den rekordsterke sørafrikanske valutakursen Kraftig inntjeningsvekst i vekstmarkedene BCA Research Til tross for en meget pen kursutvikling for vekstmarkedene, har P/Enivået faktisk falt siden år Dette som følge av en meget sterk utvikling i inntjeningen til selskapene. Den sterke inntjeningsveksten kan imidlertid ikke vare evig, og det forventes en noe svakere vekst fremover. Dog høy nok til at mange selskaper i disse markedene har et attraktivt forhold mellom pris og inntjening. Etter et kursfall på ca. 75 prosent er Harmony Gold blant de mest upopulære selskapene i verden. Selskapet er nødt til å forbedre sin operasjonelle drift etter sitt mislykkede oppkjøpsforsøk ved å foreta betydelige kostnadskutt. Fantastiske Antofagasta Det chilenske kobberselskapet Antofagasta har hatt en fantastisk kursutvikling. Kursnivået har nå kommet opp på et så høyt nivå at vi har valgt å selge oss helt ut av selskapet. Som i fjor fortsetter Hyundai Merchant Marine å være den beste bidragsyteren i SKAGEN Kon-Tiki, og vi har redusert oss noe. Vi har også redusert oss i Hanjin Shipping, og solgt oss helt ut av LNG-rederiet Korea Line. Vi har fortsatt god tro på flere segmenter innen det globale transportmarkedet fremover, og fastholder en høy porteføljevekt innen denne sektoren. Innen luftfart har vi erstattet Korean Air med nykommeren Thai Airways. Selskapet er et kvalitetsselskap, med en solid balanse som har klart å skape store verdier i et vanskelig luftfartsmarked. Selskapet prises til en forventet P/E på under 6 for inneværende år, selv med en lav kabinfaktor i årets første måneder etter Tsunamikatastrofen. Stor tyrkisk bidragsyter Det tyrkiske konglomeratet Yazicilar Holding har utviklet seg svært tilfredsstillende etter at SKAGEN Kon-Tiki kjøpte seg inn i selskapet mot slutten av fjoråret, og er blant fondets største bidragsytere i år. Også det kroatiske matvareselskapet Podravka har gitt et viktig resultatbidrag i årets første måneder. Vi har økt vår posisjon i det slovenske bryggeriet Pivovarna Lasko, etter en relativt svak utvikling i perioden. Selskapet har nå kjøpt seg opp fra 48 til 89 prosent eierandel i bryggeriet Pivovarna Union, etter en årelang strid med Interbrew om kontrollen av selskapet. Pivovarna Union ble kjøpt rimelig, og Pivovarna Lasko vil innkonsolidere det nye selskapet og øke markedsandelen sin kraftig i området. Innen medisin har vi så smått økt vår posisjon i hovedinvesteringen Hanmi Pharmaceuticals. I perioden solgt vi oss helt ut av LG Life Sciences, etter en hyggelig avkastning siden inntreden sommeren Større endringer innen finans I årets to første måneder har SKAGEN Kon-Tikis investeringer innen finanssektoren endret seg en god del. Vi har foretatt nedsalg i Daewoo Securities, Bancolumbia og Hannover Re. Sistnevnte er nå helt ute av fondet

19 Tilbake til førstesiden 19 Nykommeren Sabanci Holding er kjøpt opp til å bli bransjens hovedinvestering. Det tyrkiske finanskonglomeratet handles til rabatt på underliggende verdier, og er gjeldfritt. Selskapet er familiestyrt, og hadde et generasjonsskifte sist sommer, da en kvinnelig etterarving overtok styringen i selskapet. Dette utløste en familiekrangel, som igjen resulterte i at enkeltmedlemmer solgte seg ut. Vi benyttet anledningen til å kjøpe noen ganske store poster til hyggelige priser. Sabanci Holding vil være en hovedaktør innen en rekke strukturelle endringer i det nye Tyrkia, spesielt innen bank, bil og varehandel. En oppstykking og/eller børsnotering av enkeltdeler innen konsernet kan frembringe de underliggende verdiene i selskapet. Argentinsk bank Andre nye selskap i SKAGEN Kon-Tiki i perioden er Aberdeen Asset Management (se kommentar under SKAGEN Global) og Kiwoom.com begge gamle kjenninger i SKAGEN Kon-Tikisammenheng. En annen nykommer er Grupo Financiero Galicia, Argentinas største bankholdingselskap. Etter at Argetina misligholdt gjelden sin i 2001, har de nå kommet til enighet med investorene. Landet forventes å bli friskmeldt i april. Grupo Financiero Galicia sitter med en portefølje av misligholdte statsobligasjoner som ble nedskrevet til nær null, etter Argentina-krisen i 2001/2002. Disse blir etter alle solemerker konvertert til nye statsobligasjoner, som vil være attraktive for investorer og gi en normal kupongrente. I det nest største selskapet innen finans, Bank Austria, hygger vi SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning SKAGEN Fondenes rentefondene har startet året bra. SKAGEN Avkastning har oppnådd en avkastning på 1,5 prosent mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente som var på linje med referanseindeks. Avkastningen til SKAGEN Høyrente har vært på linje med 3 måneders NIBOR-rente, bruttorenten bankene låner seg imellom, og klart bedre enn vanlig bankrente. Tjener godt på rentefall i Ungarn SKAGEN Avkastning har også i år fått god uttelling på sine investeringer i utlandet, som har ligget mellom 15 og 20 prosent av fondets samlede midler. Spesielt har det ungarske statspapiret vært en god bidragsyter, da inflasjonen i Ungarn har falt kraftig og styringsrenten er blitt satt ned fra 9,5 til 8,25 prosent. Inflasjonen ser ut til å falle under tre prosent i løpet av første kvartal, og vi ser gode muligheter for at styringsrenten dermed kan bli satt helt ned til seks prosent over sommeren. oss over svært gode resultater for 2004, samt ledelsens oppjusterte inntjeningsmålsetninger for kommende år. Aksjen har fortsatt sin ferd mot nye høyder. Økt i Samsung etter topp tall Etter en meget sterk rapport for fjorårets fjerde kvartal økte vi vår posisjon i ankerinvesteringen Samsung Electronics. Det er godt å registrere at vår hovedinvestering nå er i storform og er fondets nest største bidragsyter så langt i år etter Hyundai Merchant Marine. Ved utgangen av februar utgjorde de ti største investeringene i fondet over 47 prosent av porteføljen. Poster som stod for mer enn to prosent utgjorde til sammen 70 prosent av fondets verdi. Vi har fortsatt fokus på å opprettholde konsentrasjonsgraden i fondet. Vekstmarkedene har generelt sett opplevd et betydelig fall i både inflasjon og obligasjonsrenter det siste året. Dette gir grobunn for en solid økonomisk vekst. Inntjeningsveksten i selskapene er betydelig høyere enn i industrialiserte land, likevel prises selskapene lavere basert på inntjeningsmultipler (P/E, P/CF osv.). Dette gir oss som verdiforvalter muligheten å finne lavt prisede selskaper, og få veksten med på kjøpet. Det er lite som tyder på at den økonomiske veksten vil svekke seg i vekstmarkedsland fremover, selv om dette kan bli tilfellet i enkelte industrialiserte land. Dette bør også være med å øke interessen for vekstmarkedene, og våre investeringer, utover i Forventninger om høyere rente Til tross for at inflasjonen har overrasket på nedsiden, har renteforventningene i Norge steget noe så langt i år og kronekursen har i den senere tid styrket seg. Dette skyldes at markedet tror at Norges Bank skal legge større vekt på andre forhold, som høy lånevekst og boligprisoppgang, enn inflasjonen når de skal vurdere riktig styringsrente fremover. Norges Bank har mandat til å vektlegge andre faktorer enn kjerneinflasjon, og fleksibilitet til å gjøre det fordi inflasjonsmålet skal oppnås på ett til tre års horisont. Vi får sannsynligvis mer innsikt i dette når inflasjonsrapporten blir lagt fram i midten av mars. SKAGEN Høyrente holder som alltid lavest mulig rentefølsomhet, for med det å være et produkt mest mulig lik sparing på høyrentekonto i bank. Den andre tunge investeringen i SKAGEN Avkastning er en post i meksikanske statsobligasjoner med lang løpetid. Signalrenten i Mexico ser ut til å ha toppet ut, og vi forventer god avkastning når sentralbanken finner tiden moden for å starte operasjon rentenedsettelser. I ventetiden nyter vi godt av ti prosent løpende avkastning på investeringen. Felles for investeringene i både Ungarn og Mexico er at landene ikke ligger i den typiske USA-ledede rentesyklusen. Derfor bør de kunne bli gullkantede, selv om det generelle globale rentenivået stiger. SKAGEN Høyrente får det tøffere mot 3 måneders NIBOR SKAGEN Høyrente har frem til nå ikke hatt problemer med å oppnå en avkastning på linje med eller bedre enn 3 måneders NIBOR. For de neste månedene ser imidlertid denne oppgaven noe tøffere ut. De typiske korte rentepapirene (sertifikatene) har steget i pris (lavere rente) som følge av at likviditeten i det norske rentemarked har vært rekordhøy. Den løpende renten på fondet ligger derfor i skrivende stund noe under NIBOR-renten. Vi håper dette markedet normaliserer seg snart. Den løpende avkastningen til fondet er imidlertid godt over hva man i gjennomsnitt får på høyrentekonto i landets største banker. J. Kristoffer C. Stensrud investeringsdirektør Filip Weintraub porteføljeforvalter Torgeir Høien porteføljeforvalter Kristian Falnes porteføljeforvalter Ross Porter porteføljeforvalter Beate Bredesen porteføljeforvalter

20 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden 20 Minimum 50 prosent av midlene i aksjefondet SKAGEN Vekst skal til enhver tid være investert i Norge, resten skal være plassert i det globale aksjemarkedet. Målinger foretatt av tidsskriftet Dine Penger og Morningstar plasserer SKAGEN Vekst blant de aksjefondene som har gitt høyest avkastning i forhold til risikoen. Risikoen til fondet er, isolert sett, blant de laveste i klassen. Redusert risiko oppnås gjennom grundige analyser av de enkelte selskapene, samt hovedtendensene i norsk og internasjonalt næringsliv. I tillegg er en betydelig del av fondets midler investert utenfor Norges grenser. Dette gjør at fondet kan ta del i den verdiskapningen som finner sted i selskaper som opererer innen bransjer og markeder som ikke finnes på Oslo Børs. Vi leter etter selskaper som er solide, men underpriset. SKAGEN Vekst passer for investorer som ønsker et aksjefond med god balanse mellom norske og globale selskaper. Fondet har et bredt mandat som gir stor frihet til å investere i en rekke selskaper, bransjer og regioner. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart 690,43 % Gjennomsnittlig avkastning per år 20,18 % S&P s kvantitativ rating (Ratingen gjelder kun for det norske markedet) Forvaltningskapital mill kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,0 0,7 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link Godkjent for markedsføring i Norge, Sverige og Danmark Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks UCITs-fond Ja Porteføljeforvalter Kristian Falnes Årstall Avkastning Referanse- Forvaltnings- Antall Totalindeks kapital* andelseiere kostnad Hittil i år pr ,12 % 9,87 % ,75 % 38,45 % ,52 % ,25 % 48,40 % ,17 % ,91 % -31,09 % ,00 % ,33 % -16,57 % ,47 % ,25 % -1,68 % ,18 % ,98 % 45,54 % ,31 % ,47 % -26,65 % ,46 % ,23 % 31,60 % ,74 % ,09 % 32,03 % ,01 % ,72 % 11,60 % ,95 % ,13 % 7,13 % ,78 % *I millioner kroner NAV SKAGEN Vekst Historisk kursutvikling SKAGEN Vekst Oslo Børs Hovedindeks 20 % geometrisk årlig avkastning Kontanter Nyttetjenester Telekom Informasjonsteknologi Bank og finans Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer Kapitalvarer, service og transport Råvarer Energi Bransjefordeling SKAGEN Vekst 1,4 % 1,2 % 3,4 % 9,9 % 11,9 % 3,7 % 5,8 % 5,3 % 21,2 % 12,0 % 24,3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % i % av Nettoforvaltningskapital g p Geografisk fordeling SKAGEN Vekst Kontanter Sør Amerika 1,4 % 3,7 % Perifer EU 9,7 % Norge 50,6 % Nord Amerika 7,2 % Kjerne EU 11,3 % Japan 1,9 % EMEA 1,4 % Asia ex Japan 12,9 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % i % av Nettoforvaltningskapital

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Velkommen til temamøte for kvinner

Velkommen til temamøte for kvinner Velkommen til temamøte for kvinner Alle bildene tilhører Skagens Museum (utsnitt) Frihet og penger. Det er en sammenheng! Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Arv og gaver - verdien av å planlegge Pengedoktoren

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Vårt hovedsystem er VPS Fund Services

Vårt hovedsystem er VPS Fund Services FAQ for FKS Vårt hovedsystem er VPS Fund Services Hovedbildet Et viktig verktøy Her finner du alt du trenger: Transaksjonshistorikk Beholdning med beregnet skattemessig gevinst og justert kostpris Spareavtaler

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked IPS en kommersiell vurdering Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked Nye spareordninger kommer forbrukerne til gode Endelig! IPS - Pensjonssparing med ekstra gunstige betingelser 1 Sparing til

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto - Mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer for deg som privat person - Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Pensjon Pluss, Innskuddspensjon

Pensjon Pluss, Innskuddspensjon Pensjon Pluss, Innskuddspensjon Ved pensjonstidspunktet vil du få pensjon fra flere kilder; folketrygden, tjenestepensjon og eventuelle individuelle pensjonsordninger. For oversikt over hvilke pensjoner

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer