Kursoversikt Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs."

Transkript

1 Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på nettsiden eller vår facebook side for å få med siste oppdateringer på aktuelle kurs. Post og besøksadresse: ROM-Agder Skippergata Kristiansand E-post: Kontakttelefon:

2 Pårørendekurs Å leve med Kurs i mestring i å leve nær personer med psykiske lidelser og rusproblematikk Er du glad i, bekymret for eller pårørende til en person som strever med en psykisk lidelse eller rusproblematikk? På vegne av helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune arrangerer Energiverket i samarbeid med Mental Helse, A-larm og LPP mestringskurs for pårørende. Pårørende kan være venner, kjærester, ektefeller, kolleger, søsken, foreldre eller besteforeldre. Målet med mestringskurset er at pårørende lettere skal forstå og lære å forholde seg til psykiske lidelser og rusproblematikk. Kurset går over fire onsdagskvelder og holdes i lokalene til Energiverket aktivitetssenter på Tangen 11 i Kristiansand. Datoene er 4. mars, 11. mars, 18. mars og 25. mars. kl. 18 til ca. 21. Temaer: Hvordan mestre utfordringer og belastninger for pårørende? Ved Lise Kristiansen fra Mental Helse Kristiansand og Omegn. Hvordan kan vi forstå og forklare psykiske lidelser og rusproblematikk? Hva gir god psykisk helse? Ved psykologspesialist og forfatter Helge Sølvberg Egenerfaringer som pårørende. Veien til bedring. Ved May Olsen fra A-larm. Hvordan påvirker rus hjernen, følelser og atferd? Ved kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Lovverk, taushetsplikt og opplysningsplikt. Pårørende i møte med hjelpeapparatet. Ved jurist Bjørge Tveito Kurset er gratis og består av undervisning, dialog og samtaler basert på egenerfaring. Kaffe, te og kveldsmat blir servert i pausen. De som ønsker det får kursbevis for gjennomført kurs. For påmelding og ytterligere informasjon kontakt: Energiverket tlf: eller Du finner mer informasjon om kurset og Energiverket på

3 Kjøkkenprat leder kurs kl 10. Velkommen. Kaffe og frukt Presentasjonsrunder (som om Kjøkkenprat) kl 1015 Historikk og innhold Hva er en kjøkkenprat? Kan den ha andre navn? Hvorfor driver vi dette lavterskeltilbudet? Selvhjelp- og likemannsideologien som ligger til grunn Organisering og praktisk gjennomføring. leder rollen kan alle være leder for Kjøkkenpraten? Retningslinjer for gruppen kl minutters pause kl 1115 TEMA - Refleksjonsgruppe(r) ( = delerunde) med leder(ordstyrer) Etikk: moral, holdninger, diskresjon og regler Tilbakemelding på hvordan dette var kl 1200 Lunsj kl 1245 Kommunikasjon. Persepsjon. Tolkning. Joharis vindu. mv kl 1300 Rollespill: avgrense en som snakker helt på vidda kl 1400 Mulighet for personlig vekst. Veien videre for å lederskap av Kjøkkenpraten kl Runde på hvordan dagen har vært Kurset er en del av Prosjekt Kjøkkenpraten som Mental Helse i samarbeid med Rom-Agder driver med støtte fra Extrastiftelsen. Slik så programmet ut på første kurs, det vil bli satt opp flere kurs, og det vil da også være muligheter for andre enn mental helse medlemmer å delta dersom det er ledig plass. Ta kontakt med prosjektleder Anne Marie Løland Jensen på tlf eller Hakon Steen på tlf dersom det er noe du lurer på.

4 Verktøykassa s Selvutviklingskurs Selvstyrkingskurset går over 4 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom. Kurset kan også tilrettelegges etter bestilling. Det første kurset vil bli lagt til Bjorbekk 21-22/4 og 5-6/5. På kurset vil du få en innføring i temaene Empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ og systemnivå. I motsetning til prosesslederkurset er ikke målsetningen at du skal lære å lede øvelsene, men være aktivt deltagende. Det fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og grensesetting for seg selv og kommunisere dette til andre Målsetningen med kurset er å tilføre den enkelte et verktøy som: Styrker enkeltindividet slik at man blir mer bevist sine rettigheter og plikter Kan brukes for å få tilbake mestringsfølelsen Kan øke spontaniteten, slik at man blir aktiv deltagende i eget liv Kan bidra til at man tar kontroll over eget liv Gir økt selvinnsikt, slik at man kan sette grenser for seg selv, og i forhold til andre. Respektere andres grenser Hva kreves av deg som deltaker Det kreves ingen forberedelser eller forkunnskaper for å delta på selvstyrkingskurset. Kurslederne har ansvar for lede både teoretisk innføring, øvelsene og deltagerne gjennom hele kurset. Kurset er lagt opp til at du som deltager er mest mulig aktiv i øvelsene, slik at du får best mulig utbytte av kurset. På første kursdag vil du få utlevert et ressurshefte, med informasjon om verktøykassa, brukermedvirkning, kommunikasjon og Empowerment. Påmelding til Bjørg Kaspersen senest 10. april: Eventuelle spørsmål kan rettes på tlf

5 Verktøykassa s Prosesslederkurs Er du opptatt av likemannsarbeid eller vil du bidra til å styrke medlemmer i din brukerorganisasjon? Prosesslederkurset i Verktøykasse for Brukermedvirkning retter seg mot deg som har brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. For å kunne gå prosessleder kurset, må du ha et avklart forhold til egen helse, og de utfordringer du måtte ha stått ovenfor. Bakgrunnen for dette er at målet med kurset, er å gi deg opplæring i å lede en gruppe. Mennesker med forskjellige utfordringer krever at du som prosessleder har evnen til både å sikre trygghet i gruppa, lede øvelser og samtidig ikke lar egne erfaringer påvirke deg. Det å være prosessleder krever derfor at du har evnen til å legge til side egne utfordringer, og er trygg på deg selv. I prosesslederkurset skal du aktivt delta slik at du lærer deg de ulike øvelsene. Øvelsene er utviklet for å inkludere alle, styrke tryggheten i gruppen og sørge for at lave stemmer også høres. Øvelsene er i stor grad praktiske som har til hensikt å styrke selvbildet, spontanitet, kommunikasjon, refleksjon osv. Målet med kurset er å utdanne prosessledere som kan bruke materialet i verktøykassa. Som godkjent prosessleder i verktøykassa kan du sammen med en annen prosessleder, danne Empowerment grupper. Verktøyet er ment og styrke enkeltmennesker slik at de kan ta en aktiv rolle i eget liv, organisasjoner og brukerstyrte miljøer. Verktøykasse for brukermedvirkning er utviklet for å styrke brukermedvirkning på alle nivåer. Siden brukermedvirkning handler om samarbeid kan dette materialet også brukes i opplæring av fagpersonell. Materialet i verktøykassa legger vekt på personlig og kollektiv styrking. Gjennom kurset vil du lære om Empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individnivå og systemnivå. Kursets varighet er fordelt over 3 samlinger på 3 dager, med 14 dagers mellomrom. Høres dette ut som noe for deg? Ta gjerne kontakt slik at vi kan sette opp et kurs. Synes du dette virker spennende, men er usikker på om du har lyst eller mulighet til å være prosessleder? Da er kanskje selvstyrkingskurs noe for deg! Ta kontakt med oss på telefon eller e-post: så setter vi opp kurs når det er tilstrekkelig med antall deltakere.

6 SMIL forebygger psykiske vansker hos barn og unge Gruppetilbudet SMIL forebygger vanskeligheter hos barn og unge som har foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer. - SMIL-gruppene har gitt barna en opplevelse av ikke å være alene om problemene SINTEF har nå evaluert gruppetilbudet Styrket mestring i livet, forkortet til SMIL. SINTEF konkluderer med at barn og unge som har deltatt har fått mer kunnskap, har opplevd fellesskap med andre i samme situasjon som positivt, og har styrket deres opplevelse av å mestre hverdagen. - SINTEF-evalueringen viser at SMIL har gitt barna en opplevelse av ikke å være alene om å ha problemer. Dessuten har SMIL hjulpet dem til å erkjenne at det ikke er deres skyld at situasjonen hjemme er vanskelig, sier Per Øyvind Lindgren. Han er SMIL-ansvarlig i Kristiansand kommune. Stor pågang. I Kristiansand kommune har SMIL vært i gang siden barn og unge mellom 10 og 16 år har benyttet tilbudet. Lærings- og mestringssenteret (LMS) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus er samarbeidspartnere. Pågangen har vært så stor at barn som ønsker tilbudet ikke har fått plass. - Det er beklagelig. Vi vet også at flere unge over 16 år ønsker seg et tilbud som SMIL. Det er vårt håp at det vil bli ressurser til å starte opp flere SMIL-grupper, sier Lindgren. I Norge har rundt barn foreldre med psykiske lidelser barn er berørt av foreldres rusmisbruk. Mange barn opplever i tillegg at foreldre eller andre i nær familie blir alvorlig syke. Slike belastninger utgjør en risiko for at barna selv kan utvikle egne problemer. Tidlig forebygging reduserer sannsynligheten for at dette skal skje. - Å treffe andre barn og unge i samme situasjon letter bekymringene deres, det bidrar til økt åpenhet om problemene hjemme og gjør situasjonen mindre farlig, sier Iris Anette Olsen ved ABUP. Deler erfaringer. Grunnleggende i SMIL er at det skal være brukermedvirkning i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tilbudet. Iris Dahle (40) fra Kristiansand har opplevd store utfordringer i familien i egen oppvekst. Nå deler hun av sine erfaringer i møte med unge mennesker. - Det gjør godt å lese i SINTEF-evalueringen at erfaringer som mine kan være med på å bety noe for barn og unge og deres hverdag, sier hun. SMIL eies av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Kontaktperson i Kristiansand: Per Øyvind Lindgren, tlf

7 Andungen Andungen tilbyr samtalegrupper for voksne barn av psykisk syke. Samtalegruppen er ment som et mentalhygienisk hjelpemiddel for å bearbeide en vanskelig oppvekst. Medlemmene er ikke pasienter, men mennsker som har levd med store belastninger. Vi tilbyr det vi kaller basisgrupper, videregående gruppe uten tidsbegrensning, og åpne grupper/åpent hus. Basisgrupper De som ikke tidligere har deltatt i samtalegruppe i regi av Andungen, starter først i en basisgruppe. Basisgruppen har 5-8 medlemmer, og har to gruppeledere. Det er 11 gruppesamlinger av halvannen times varighet, en gang i uken (10 samlinger pluss en oppsummering). Alle medlemmene forplikter seg til å møte til de 11 samlingene. Det blir ikke tatt inn nye medlemmer etter de første samlingene, slik at medlemmene kan føle trygghet for gruppen vil bestå av de samme gjennom hele gruppeforløpet. Presentasjonssamling Den første gruppesamlingen er en presentasjonssamling, der medlemmene får informasjon om hva som skal skje i gruppene, og hvor de kan bli kjent med hverandre og gruppelederne. Temasamlinger De første fem samlingene består av møter med temainnspill. Andungen er overført til Kristiansand kommune, og per dato er det bare videregående grupper som er aktive. Kommunen vil evaluere Andungen i vår, og det vil derfor ikke være basisgrupper første halvår av 2015.

8 Mental helses Stigmakurs Målgruppe: Medlemmer av Mental Helse Program for Stigmasamling Lørdag Kl Rundstykker og kaffe Kl Velkommen Presentasjonsrunde Kl14.30 Hva er stigma? Hvorfor en studiering? v/linda Øye Leserinnlegg. Vi skal i løpet av disse to dagene ha klart et leserinnlegg som skal sendes til lokalavisene. Tema? Valg av personer som skal utarbeide dette. (Evt. Linda lage klart et utkast basert på de poengene som kommer frem til tema i plenum. Legges frem for gruppen søndag.) Kl14.45 Pause Kl Innledning «Egen stigmatisering» Kl15.15 Inndeling av grupper Kl15.30 Pause Kl15.40 Gruppearbeid med pause Kl16.10 Gjennomgang av gruppearbeid i plenum Kl16.30 Innledning «Stigmatisering folk i mellom» (samfunnet generelt) Kl16.45 Gruppearbeid med pause Kl17.30 Gjennomgang av gruppearbeid i plenum Kl Slutt for dagen Kl19.00 Middag og sosialt samvær Søndag Kl10.00 Stigmatiserende lovverk (Plenum) Førerkortkriterier, utvidet skolerett i videregående skole, forsikringskriteriene. (Psykisk helsevernlov) Er det andre lover og ordninger som stigmatiserer mennesker med psykiske lidelser? Kl Pause og utsjekking Kl11.15 Rollespill «Stigmatisering i media» Kl12.00 Lunsj Kl13.00 Hva lærte vi av rollespill? Oppsummering Kl13.45 Pause Kl14.00 Gjennomlesning/innspill, og endelig godkjenning av leserinnlegget. Kl14.45 Pause Kl15.00 Veien videre. (Hva nå etter samlingen? Kontaktpunkt med fylkeslag. Sende leserinnlegget til lokalavisen. Sende mail hvilken avis det sendes til, til og fylkeslaget en lokaliserer til. Ny samling med alle 3 gruppene samtidig i desember? Osv.) Kl16.00 Vel hjem

9 Lærings- og Mestringssenteret mestringskurs, Å leve bedre med seg selv og andre - Et mestringskurs om identitet, tanker og følelser, og kommunikasjon Målgruppe: Kurset er for deg som: Ønsker økt bevissthet om egen identitet og selvbilde Vil lære om samspill mellom tanker og følelser Vil lære noen grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon Ønsker verktøy til bruk i en utfordrende situasjon Ønsker å bidra til bedre samarbeid med andre mennesker Er motivert for å ta ansvar for egen helse, trivsel og livskvalitet Kurset inneholder: Presentasjon av teorier Refleksjon/ dialog Praktiske øvelser Ukas øvelse (hjemmeoppgave) Praktiske opplysninger: Kurset går over tre ganger, tre timer per gang. Kurset foregår i gruppe på 8 12 personer. Kurset er en del av Raskere tilbake -tilbudet som er et tilbud for dem som er i jobb og står i fare for å bli sykemeldt, eller er sykemeldt og ikke har gått over på arbeidsavklaringspenger. Henvisning Det må sendes henvisning fra fastlege til Lærings- og Mestringssenteret, Sørlandet sykehus. Pris: Kr 320,- (Spesialisttakst 2015) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. For nærmere opplysning: Lærings- og Mestringssenteret Arendal: Lærings- og Mestringssenteret Kristiansand: Lærings- og Mestringssenteret Flekkefjord:

10 Bipolar lidelse Målgruppe: Kurset er for pasienter og pårørende som ønsker å lære mer om det å leve med sykdommen. Målet er å gi deg kunnskap slik at du kan oppleve trygghet. Kunnskap er viktig for å kunne gjøre gode og riktige valg. På kurset møter du andre i samme situasjon som du kan dele dine erfaringer med. Innhold i kurset 1. Introduksjon hva er bipolar lidelse? 2. Årsaker til og forløp av bipolar lidelse 3. Mani og hypomani, symptomer og aktuelle tiltak 4. Depresjon og blandet tilstand, symptomer og aktuelle tiltak 5. Medikamentell / farmakologisk behandling 6. Allment om behandling 7. Stress og risikosituasjoner 8. Mestringsstrategier, livsførsel og regelmessighet 9. Økonomiske rettigheter/arbeid, trygd, juss/innleggelse 10. Oppsummering og evaluering Kurset holdes på Lærings- og Mestringssenteret, Sørlandet sykehus i Kristiansand Henvisning og påmelding Du må ha fått diagnosen i spesialisthelsetjenesten for å melde deg på. Skriftlig henvisning til kurset fra lege/behandler sendes til DPS Solvang/Strømme. Tlf DPS Solvang Tidspunkt Det holdes kurs i Kristiansand ca. en gang per halvår. Pris kr. 320,- (Spesialisttakst 2015) Ingen egenandel ved frikort Inkluderer kaffe/te og frukt Kursmateriell kr. 150,- Kurset arrangeres av DPS Strømme DPS Solvang Lærings- og Mestringssenteret, Sørlandet Sykehus HF

11 Modulbasert brukeropplæring, oppbygging. Målgruppe: Brukerrepresentanter fra organisasjonene Modulbasert brukeropplæring Modul 1 arrangeres av brukerorganisasjonene. Modul 2 gjennomføres av det enkelte helseforetak. Modul 3 er kun for brukerrepresentanter fra spesialisthelsetjenesten, og invitasjon til denne modulen sendes direkte til medlemmene av brukerutvalget, gjerne via sekretæren. Modul 1 er grunnutdanningen, modul 3 er en erfaringskonferanse for alle som besitter brukerrollen innen spesialisthelsetjenesten og modul 6 er et kurs i tale- og presentasjonsteknikk.

12 Modulbasert brukeropplæring Målgruppe: brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner Brukermedvirkning eller bruker med virkning Brukermedvirkning er en rettighet som er gitt gjennom særlovgivning og overordnet lovgivning, og utøves på flere ulike arenaer. Hvem Brukermedvirkning blir stadig mer etterspurt, og organisasjonenes utfordring er å finne nok kandidater som dekker etterspørselen. En brukermedvirker er en som representerer brukere av tjenester. Vedkommende skal selv ha en funksjonsnedsettelse eller være pårørende til en. Hva Brukermedvirkning er ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne nå et ønsket mål. Organisasjonene forstår brukermedvirkning slik: «Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og / eller tjenesteytere og på lik fot tilbyr dem kompetanse og spesialkunnskap basert på egne eller andres erfaringer for å kunne løse ulike samfunnsproblemer». Hvor Brukermedvirkning utøves på flere nivå: - Brukermedvirkning på individnivå: Betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine enge behov - Brukermedvirkning på tjenestenivå: Innebærer at du inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester - Brukermedvirkning på systemnivå: Er en arbeidsform / metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte Og arenaer: - Spesialisthelsetjenesten - NAV - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Samhandling Opplæring Som brukermedvirker skal du føle deg trygg i forhold til den oppgaven du har påtatt deg. Modulbasert brukeropplæring MBO1 gir en god innføring i hva det innebærer å være brukerrepresentant / brukerrollen og hvorfor brukermedvirkning er viktig. Alle brukermedvirkere vil få tilbud om å gjennomføre Modul 1. Jeg, en brukermedvirker Vi trenger DEG til å være med å bedre hverdagen til personer med nedsatt funksjonsevne. Synes du dette høres interessant og spennende ut? Ta kontakt med din organisasjon.

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer