Nybegynnerkurs inne. Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nybegynnerkurs inne. Bakgrunn"

Transkript

1 Nybegynnerkurs inne Bakgrunn Mål: kurset skal gi deltagerene nødvendige ferdigheter til trygt å kunne benytte innendørs klatreanlegg på selvstendig grunnlag. Deltakere/ forutsetninger: Det kreves ingen tidligere klatreerfaring. Normal fysisk form er tilstrekkelig og nødvendig for å ha godt utbytte av kurset. Deltagere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Erklæring om samtykke medbringes første kursdag. Skjema kan lastes ned fra Innstruktør: Skal være godkjent av sikkerhetsansvarlig i klubben. Dette innebærer ferdigheter tilsvarende Instruktør inne i NKFs trenerstige. Omfang/ varighet: Kurset består av to hoveddeler hver på ca 4-5 timer som tar for seg opplæring og innøving av basisferdigheter. Deretter inngår en oppfølgingsdel med prøve for Bratt kort. Hoveddelene gjennomføres over to dager/kvelder, med oppfølgingsdelen og prøven ca en uke etter. Rammen for kurset: Kurset gjennomføres i innendørs klatreanlegg. Rutene skal være utstyrt med faste mellomforankringer og snuanker i toppen av veggen. Det stiller 1 eller 2 instruktører, som hver kan ta inntil 6 kursdeltagere. Leie av nødvendig utstyr til deltagerene inngår i kursavgiften. Innhold Generelt om kurset Kurset fokuserer på innlæring av sikrings metodikk og håndverk. I sikringsarbeidet brukes metodene beskrevet i NKFs metodesett og som vist i filmen om gjennomføring av test for Bratt kort tilgjengelig på NKFs hjemmesider. Dette kurset vil for mange være deres første møte med klatring. Det er derfor viktig at deltagerne får et reflektert møte med sporten. Det innebærer at det legges vekt på selvstendig ansvar for vurderinger rundt sikkerhet, sikker gjennomføring av det grunnleggende håndverket og sentrale verdier innen klatresporten. Gjennomføring I oppbyggingen av kursmodulene er det lagt vekt på å skape en naturlig og trygg progresjon med tydelig sammenheng mellom læringsemnene. Kursleder vurderer tidsbruk fordelt på de ulike emnene etter nivået blant deltagerene. Hensikten - hvorfor vi gjør slik og slik, må hele tiden komme tydelig frem. Det er viktig å etablere taulagene på en måte som gjør dem i stand til å være selvkritiske og etter hvert ta vare på seg selv på det nivået de befinner seg. Det er viktig allerede her

2 å etablere begrepet: VELG TUR ETTER EVNE. Kurset skal gjennomføres med overskudd og trivsel hos deltagerne. Kursleder må ikke være redd for å bryte inn og benytte situasjoner som oppstår til å belyse relevante ting, - dette gjelder positive aspekter så vel som negative. Ikke vær redd for å gi ros! Modul 1 - Basisutstyr og teknikker (4-5 timer) Mål: Gi deltagerne solid kunnskap om det utstyr som er vanlig på innendørs klatreanlegg, og sikker bruk av dette. Læringsemne 1: Sikringskjeden presentasjon av de ulike elementene. Selen: Riktig størrelse, hvordan den tas på, treing av spenner o.s.v. Dette er deltagernes første fysiske møte med utstyr som har med sikkerheten å gjøre. Klatretauet: Presenter hvordan tauet er bygd opp og hvilken funksjon det har. Svært viktig å presisere hvor viktig det er å ta vare på tauet da det er navlestrengen i sikringssystemet. Taubrems: Presenter vanlige typer av taubrems; sticht, tube, gri-gri. Presiser faremomenter ved bruk; klemfare, varmgang. Mellomforankringer: Presentasjon av bolt og henger. Det presiseres svært tydelig at man ikke må tre fingre gjennom hengeren for å holde seg fast! Presentasjon av skrukarabin og standard karabin. Det presiseres svært tydelig hvor man må bruke skrukarabin og hvor det er greit med vanlig karabin. Snuanker: Presentasjon av vanlige typer snuanker på innevegger. Prinsippet om to uavhengige sikringspunkter. Læringsemne 2: Sikringsteknikk Åttetallsknute til innbinding i klatreselen: Instruktør viser og deltagerne prøver seg frem og sjekker hverandre til begge i taulaget kan knuten godt. Presiser at knuten skal være nær selen dvs. ikke for romslig løkke og enden på tauet ut av knuten skal være cm. Innkobling av taubrems: Instruktøren demonstrerer korrekt innkobling av tube- og sticht-taubrems. Legg vekt på at karabinen skal skrues igjen umiddelbart når tauet og bremsen kobles inn i selen. Kammeratsjekk: sjekke klatreselen til hverandre; alle spenner riktig tredd og låst sjekke innbindingen i åttetallsknute hos hverandre; riktig knute og passe lang tamp sjekke at taubremsen er riktig innkoblet og at den låser, samt at skrukarabinen er låst Bruk av taubrems: Gi ut og ta inn slakk, nedfiring. Det skal utlukkende brukes 4-trinns grepskifte når det tas inn slakk! Vær nøye med at alle får med seg bevegelsene og legg vekt på hendenes posisjoner og et fast grep om tauet. Dette kan gjerne tørrtrenes i taulagene så alle har det klart for

3 seg før klatringen starter. Sikring ved topptauing: Den som skal klatre klatrer 2-3 meter opp og setter seg i selen. Den som sikrer holder personen på taubremsen og prøver rolig nedfiring til bakken igjen. Den som klatrer kan nå klatre noen ganger opp og bli firt ned. Rollene byttes slik at begge i taulaget får inn rutinene. Dersom taulagene organiseres med 3 personer på hvert, skal tredjemann innledningsvis alltid sikre (holde et godt grep om) tauet i etterkant av sikreren. Han/ hun kan samtidig følge med og gi tilbakemelding på sikrerens håndarbeid. For å få mest mulig øving på de sikkerhetskristiske aspektene, er det hensiktsmessig at kursdeltakerene tar sele av og på når de veksler på å sikre og klatre. Dette vil gi trygghet og skikkelig innlæring, samt at det gjør at fokuset på kammeratsjekken økes. Er det tre personer i hvert taulag, kan denne delen gjøres naturlig ved at de deler på to seler og dermed blir nødt til å bytte ved rullering. Modul 2 - Taulagsarbeid (4-5 timer) Mål: Gi deltagerne forståelse for og kunnskap om de prinsipper og teknikker som ligger til grunn for å klatre sikkert som et taulag. Læringsemne 3: Kommunikasjon, rutiner og opptreden Å klatre sammen i taulag innebærer en kontrakt basert på tillit mellom to klatrere: To som klatrer sammen legger helsa si (i ytterste konsekvens; livet sitt) i hendene til hverandre. To personer som klatrer sammen er derfor avhengig av tillit til hverandre for å få en positiv opplevelse av klatringen. Kontrakten innebærer flg. pkt.: Generelt: - Kommunikasjon og åpenhet - Gjensidig respekt - Tillit Før, under og etter klatring: - Være våken og ha fokus på oppgaven - Kammeratsjekk - Rett og plikt til å korrigere på ting som går på akkord med sikkerheten - Bidra til å gi taulagskameraten en god følelse

4 Taulagsrutine: Alltid grundig kammeratsjekk Klatrer varsler at han/hun er klar til å starte: Klatrer! Sikrer kvitterer at han/hun er klar til å sikre: Sikrer! Dersom klatrer underveis ønsker stramt tau: Ta! Dersom klatrer underveis ønsker slakkere tau: Gi! Etter hvil i veggen; klatrer varsler om at han/hun starter på igjen: Klatrer! Klatrer har nådd (og klippet inn) toppankeret: Ta! Sikrer kvitterer når slakk er tatt inn og klatrer kan belaste tauet: Har deg! Klatrer er klar til nedfiring; etablerer øyekontakt med sikrer: Ned! Læringsemne 4: Klatring på topptau. Deltagerene praktiserer taulagsrutine som beskrevet over. Instruktørene overvåker aktiviteten og veileder der det trengs. Sentrale pkt. for den som leder er flg.: - Konsekvensen av å avvike fra linja; sideveis pendelfall. - Balanse; forsøk å ha tyngdepunktet over føttene slik at beina bærer vekta. - Bruk beina til framdrift og armene til å holde kroppen inntil veggen. - Ha god og tydelig kommunikasjon med sikrer. Sentrale pkt. for den som sikrer er flg.: - Vær trygg på bruk av taubrems. - Stå riktig plassert; passe langt fra veggen. - Vær oppmerksom på at klatrer vil pendle ut fra veggen ved fall i overhengende vegg. - Vurdere bruk av hansker. Risiko ved å unnlate bruk presenteres. - Ha 100 % fokus på den som klatrer. - Ta inn passe mye tau hele tiden. For stramt tau er ubehagelig for klatrer. For slakt tau gir løsbukt som kan hekte seg fast. - Til enhver tid være forberedt på et fall. - Være til støtte for den som leder.

5 Læringsemne 5: Klatring på led. Det er viktig å presisere at risikoen øker betraktelig når man leder. Sentrale pkt. for den som leder er flg.: - Konsekvensen av å dra ut mye tau ved klipping av mellomforankring. - Planlegge ledingen. Antall kortslynger. - Planlegge bevegelsene og hvor man etablerer seg ved hver bolt. Det er her viktig hvor man står; høyt eller lavt i forhold til bolten og om du står sikkert. - Ikke få tauet bak leggen! - Klippe tauet riktig i hver sikring oppover. Det er her viktig å gjøre oppmerksom på at gal klipping kan medføre at tauet kan klippe seg ut ved et evt. fall. - Innklipping på topptaufestet. Avhengig av type snuanker; f.eks. standard karabin først så skrukarabin før man fires ned. - Å ta pause i veggen når kreftene tar slutt Sentrale pkt. for den som sikrer er som flg.: - Være trygg på bruk av taubrems. - Vurdere bruk av hansker. Risiko ved å unnlate bruk presenteres. - Ha 100 % fokus på den som klatrer. - Gi ut passe mye tau hele tiden. Vær spesielt oppmerksom ved klipping. - Til enhver tid være forberedt på et fall. - Være til støtte for den som leder. - Følg med på hva klatrer gjør og varsle om farlige situasjoner; feil klipping, tau bak leggen, glemt å klippe mellomforankring etc. Alle deltagerene skal sikre under fall på led. Instruktør eller annen kursdeltager skal sikre tauenden i bakkant under denne øvelsen. Det er imidlertid ikke et absolutt krav om at alle deltagere må forsøke klatring på led.

6 Modul 3 Repetisjon og avsluttende prøve (2 timer) Mål: Deltagerene skal repetere de ferdigheter de har tilegnet seg gjennom kursmodul 1 og 2 og avlegge Bratt kort test. Her er hensikten at kursleder og instruktører observerer og veileder på ting for å etablere best mulig utvikling av sikringsrutiner hos deltagerne. Testen som kvalifiserer til utstedelse av Bratt kort gjennomføres iht. NKFs retningslinjer. Anslått tidforbruk er ca 15 minutter pr. deltager. Litteratur Ingen litteratur deles ut til deltagerene på dette kurset. NKF har imidlertid en del publikasjoner som kan komme til nytte både før og etter kurset; f.eks. "Innføring i klatring" som omhandler alt fra det å være nybegynner til å komme seg videre på egenhånd. Sjekk NKFs publikasjonsliste på internett.

Sjekk dine fordeler som Brattkortinnehaver på klatring.no! brattkort. Ansvarlig: Norges klatreforbund Produksjon: Akilles Tegninger: Georg Sojer

Sjekk dine fordeler som Brattkortinnehaver på klatring.no! brattkort. Ansvarlig: Norges klatreforbund Produksjon: Akilles Tegninger: Georg Sojer Sjekk dine fordeler som Brattkortinnehaver på klatring.no! brattkort Ansvarlig: Norges klatreforbund Produksjon: Akilles Tegninger: Georg Sojer Velkommen til klatring! Gratulerer med Brattkort! Du er nå

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 À jour 15.3.2011 2 Innholdsfortegnelse DEL 1 - GENERELT 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter.

Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter. TEMAHEFTE VANNJET 1 Sammendrag Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter. Det tar for seg den grunnleggende tekniske oppbygningen til vannjetene, gir en innføring

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer