Å sikre forståelse i samtaler med andrespråksbrukere. Jan Svennevig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å sikre forståelse i samtaler med andrespråksbrukere. Jan Svennevig"

Transkript

1 Å sikre forståelse i samtaler med andrespråksbrukere Jan Svennevig

2 Framvisning av forståelse i samtale 1. Presentasjonsfase: nytt bidrag til samtalen 2. Aksepteringsfase: respons på bidraget Vil vise tegn på hvordan bidraget er forstått 3. Ratifiseringsfase: respons på responsen Akseptere eller avvise samtalepartnerens forståelse av egen ytring

3 Forhandling om mening Anna: Bernt: Anna: Bernt: Anna: Her har du et feiebrett (1) Takk! (2) Ja akkurat. (3) Jada, ikke mas! Her har du et feiebrett Jada, ikke mas! (1) Jo, nå er jeg lei av at du ikke rydder på rommet ditt! (2) Jeg mente bare å hjelpe deg.

4 P1a A1a P1b A1b A1 Kvitteringer og forståelse C: e- hvor lenge i.. kurs i i-.. i amoen, (hånd utover).. i norskkurs? (hånd ut) S: mhm, det bjyner sånn cirka tiende august, C: ja. S:.. så går det da.. seks timer hver dag, fram til desember. C: til desember. S: [ja.] C: [seks] måner. S: ja C: nei- S: fem måner. C: fi- S: fire fem måner ja. atten uker er det. C: mhm, S: og da vil du komme tilbake hit, (vink innover) C: ja. S: til en ny norsktest, C: ja. (S: 2x dunk mot papirer) S:.. så ska vi se om du er blitt bedre. C: ja.

5 Strategier for å sikre forståelse i samtale Forebygge problemer Vise forståelse: kvitteringer Forklare vanskelige ord Dele opp informasjon i mindre biter Reparere problemer Sjekke hørsel Ignorere problemer

6 Vise forståelse med kvitteringer Minimal respons: ja, mhm Repetisjon: enkel eller modifisert Reformulering

7 Minimal respons S: fordi når du bjynner på vårt kurs, C: ja. S: så starter man ikke på null, (håndflate like over bordet) C: mhm, S: man starter oppe i annen etasje. (håndflate løftes i ansiktshøyde) [skjønner du?] C: [ he he he ] ja. S: ja. sånn atte ehm det er eh... man tenker at man skal ha cirka førti førtifem poeng, når man bynner på vårt kurs

8 Repetisjon S: hvor har du gått hen da a? A: den em Åsenhagen åpen barnehage den der er bare to dager norsk S: to dager norsk i uka A: ja Åsengata S: Åsengata A: ja S: ja

9 Modifisert repetisjon S: synes du det begynner å ordne seg? synes du det liksom nå du begynner å se at nå:, nå er det [fine ting som skjer?] J: [ jeg vil- ] jeg vil (.) eh barna kommer å se alle i orden. S: (.) du vi- du vil at barna skal se at alt er i orden. J: ja.

10 Fullstendig repetisjon viser oppfattelse Original du vil at barna skal se at alt er i orden. Pronominalisering du vil at de skal se at alt er i orden. du vil at de skal det. du vil det. Ellipse at barna skal se at alt er i orden. at alt er i orden

11 Reformulering S: men jeg tenkte først og fremst på dette kontoret hva slags hjelp du har fått, hvordan du ble mottatt til kommunen, hvordan informasjon du har fått? I:.. jeg tror det er ganske bra. S: ja. I: fordi når jeg trengte opplysninger eller andre ting, det gikk eh så fort. S: mhm I: ja og så- S: mhm du synes du har fått rask informasjon?.. rask tilbakemelding hvis du har spurt [om no]? I: [ ja mh ] ja riktig

12 Kvitteringer som forståelsesstrategier Sterkere Svakere Vise forståelse: Vise oppfattelse: Hevde forståelse: reformulering modifisert repetisjon enkel repetisjon minimal respons: mhm, ja

13 Strategier for å sikre forståelse i samtale Forebygge problemer Vise forståelse: kvitteringer Forklare vanskelige ord Dele opp informasjon i mindre biter Reparere problemer Sjekke hørsel Ignorere problemer

14 Forklaring av vanskelige ord S: eh så (.) det du kunne gjøre, var jo å søke noe som heter et etablererkurs, eh det er et senter, i Oslo, for fremmedspråklige, som eh gir kurs til folk som ønsker å starte for seg selv. et eller annet. hvis du har en forretningside. så du kan jo få adressen og gå dit, snakke med dem.

15 Kontekstualisere begrepet L: så mitt forslag for å komme dette nærmere er at eh vi rett og slett tar en ny eh leverbiopsi? (0.8) L: ehm du husker det? du fikk s- stukket [nål i (deg?)] P: [ja,] ja, L: ja, P: det er vevs prøve, L: du syns den er ille? P: jahehehehe (0.8) (L smiler) P: det er første gang i nitti eh nittiseks?

16 Forklare begrepet S: de spruter inn sånn katalysator kaller de det. K: ja heheheh S: det er akk- sånn jeg har gjort det jeg og, K: [akkurat] S: [fordi at,] når de tar røntgen, K: ja røntgen, S: ja, så SER de mye bedre: K: (.) lunge: S: ja. de sprøyter inn sånn bare litt sånn blåaktig vann, K: ja S: som slår bra ut eh når du blir filma. K: mhm

17 Strategier for å sikre forståelse i samtale Forebygge problemer Vise forståelse: kvitteringer Forklare vanskelige ord Dele opp informasjon i mindre biter Reparere problemer Sjekke hørsel Ignorere problemer

18 C: jeg prøve til i august? S: nei... ikke- ikke den testen, (to håndslag mot papir) da bjyner du på kurset, C: mhm, S: men du vet, du bjyner på et kurs, (hånd ned i lufta) C: ja. S: og de tar.. en test på deg. en annen test, (hånd sideveis) for å se hva du kan. C: åja. i desember. S:.. i august. C: i au[gust.] S: [ ja. ] S: ikke den testen der. (peker ned mot papiret) C: ja. S: men det er mange klasser,... (4x peker ned ved siden av hverandre) C: ja. S: og for at du skal komme i riktig nivå, (3x horisontal håndflate ut i lufta) riktig klasse, C: ja. S:.. så tar de en test på deg. (peker ned på papirene) C: mhm.

19 L: er du- skjønner du hva vi har sagt nu? P: ja, L: om at du kan godt bli gravid? P: ja? L: medisinerne går det vanligvis greit med? (0.5) L:.h men at hvis vi venter til virus er veldig lavt, er risikoen for å smitte barnet mindre. (0.5) L: du skjønner? P: ja, L: [men allerede NU] er risikoen liten. ikke sant? P: [men hvis det er-] P: hvis virus er lav, risk er også lav. L: ja. ja. (stort nikk)

20 L: so see if virus low, (hånd nedover) P: yeah, L: [risk low.] (taktslag med hånda) P: [risks also] low. yeah. L: 'key. and the lower the risk? (.) P: the better L: eh the lower the virus, the lower the risk. P: [ja.] L: [okey?]

21 Strategier for å sikre forståelse i samtale Forebygge problemer Vise forståelse: kvitteringer Forklare vanskelige ord Dele opp informasjon i mindre biter Reparere problemer Sjekke hørsel Ignorere problemer

22 Reparasjon 1 Problemytring «I går var jeg på konsert med Knut Buen» 2 Reparasjonsinnledning: Uspesifikk («hæh?») Lokalisering av problemet («med hvem?») Diagnose av problemet («hvem er det?») Forslag til løsning på problemet («han felespilleren?») 3 Selve reparasjonen: ny versjon av problemytringen

23 Løsningspotensial Problemytring: A: jeg har ikke brukt den mye kommun 1 Indikere forekomsten av et problem: B1: Hæ? 2 Lokalisere hvor i forrige ytring problemet er: B2: Mye kommun? 3 Angi årsaken til problemet: B3: Hva er kommun? 4 Angi hvordan problemet kan løses: B4: Kan du si det på engelsk? 5 Presentere mulige løsninger på problemet: B5: Du har ikke brukt kommunen mye?

24 Grad av sensitivitet i forskjellige reparasjonsinnledninger 1 Uttrykke manglende hørsel ( hva sa du? ) 2 Framsette mulig fortolkning av samtalepartnerens ytring ( du har ikke benyttet deg av kommunens tilbud? ) 3 Uttrykke manglende forståelse ( hva mener du? ) 4 Korrigere samtalepartnerens ytring ( kommunen heter det )

25 Uspesifikk reparasjonsinnleder G: vet du hva jeg jeg haster meg få jobb, jeg trenger egentlig selv, S: hva sier du? G: og eh jeg vil å gå i arbeidlivet så fort som mulig, S: [javel.] G: [ men] jeg trenger bare eh bare hjelp,

26 Overse språkproblemer S: du var flere dager der? J: ja to dager. S: ja, J: bare to dager. men jeg har ikke finger (0.7) i Italia. [ikke] jeg ikke [ eh ] S: [nei.] [ikke] fingeravtryk[kene] i [ i: ] J: [ nei ] [nei nei nei] S: systemet der. J: også jeg ikke eh ingenting [ i ] Italiet. S: [mhm] S: mhm.

27 Korrigering innbakt i kvittering S: ja jeg kan ta det opp med min leder og så får han avgjøre I: ja S: den saken. mhm, I: fordi i de to årene, eh jeg har ikke brukt den mye kommun, (1.0) S: du ha kke brukt kommunen mye, nei det er sant. det er sant.

28 Overse forståelsesproblemer A: min venner, to tre venner jobber sykehjem. S: okei A: ja: S: hvo- hvor jobber de hen a? A: e- en dame bor i Råvolds plass, S: ja, A: e andre e bor i (0.5) Skulset begge to. S: ja. A: ja. S: hvor jobber de hen a? A: eh andre dame jobber Stensrud, S: mhm, A: også det andre Filstad. S: okei. A: ja

29 Ignorere misforståelser S: eh hvitevarer som det heter, det kommer i tillegg. det vil si hvor mye- ja. hvor mye har du fra før av av dette med ehm vaskemaskin, kjøleskap, hvo- hvor mye har du fra før. J: e Ali kjøper. S: ja, [ han kjøper. ] J: [på boligkontor]et ja [han kjøper.] S: [men- men] der hvor du har leilighet nå, eller du bodde før, J: mhm. S: leiet du av de som [som leiet] ut til deg, J: [ møbler ] S: eller hadde du kjøleskap der?

30 S: hadde du (.) vaskemaskin som var din, som du eier. (1.9) J: før [jeg-] nei jeg har mobler, jeg ta (.) S: [ ja? ] S: [du hadde] noen få [møbler til deg] J: [ eh ] [ mobler ja jeg ] eie- ei- S: men hva med kjøleskap. hva med vaske[maskin.] J: [ nå? ] S: ja? J: nå. bra. S: jo, men jeg tro kke du skjønner hva jeg prøver å spørre deg om

31 S: p- på Storvik. J: på Storvik. S: du- du hadde noen møbler som var dine, J: [ja,] S: [du] hadde tallerkener, [ og så videre. ] J: [ ja taller- jeg-. ] S: men hva med kjøleskap? hadde DU et kjøleskap som var DITT kjøleskap? J: nei nei nei. S: nei. J: nei nei. S: hadde du VAske[maskin som var din?] J: [ nei nei ] nei ikke komfyr ikke ingen. S: okei så du LEIet av de som har leiligheten [på] Storvik. J: [ja.] ja. S: ja. det var det jeg lurte på

32 Forståelsesstrategier i samtale Forebygge problemer Kvitteringer viser i ulik grad forståelse, bruk reformulering Forklar vanskelige ord ved å skyte inn en parentes Del opp kompleks informasjon i mindre biter og sjekk forståelsen underveis Reparere problemer Gi samtalepartneren tid ved å be om repetisjon Vær tilbakeholden med å korrigere Si tydelig fra når det er opplagt at det er en misforståelse

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose.

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose. DRØMMESPINNEREN Et noe uvanlig første møte mellom en mann og ei kvinne. INT. S LEILIGHET. Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har

Detaljer