STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN"

Transkript

1 VEDLEGG 20 SKJÅK STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN Eigar/festar G.nr/B.nr Tal objekt Kommentar Verneområde Breheimen NP Trulsbu 246/1 2 Vetldalen Breheimen NP Slæom 246/1 2 Mysubyttdalen Breheimen NP Fellesbuer Sauhytta 246/1 1 Almenningsbu Breheimen NP Sottjønnbu 246/1 1 Almenningsbu-WC Breheimen NP Glitterbu 246/1 1 Almenningsbu-naust Breheimen NP Grønstorrbu 246/1 1 Almenningsbu-hytte WC Breheimen NP Haukberghytta 246/1 1 Skjåk Jeger og fiskarlag Breheimen NP Kollungshytta 246/1 1 Skjåk Jeger og fiskarlag Breheimen NP Kvitingen- leger 246/1 1 Skjåk Almenning Breheimen NP Bu ved Nordre Kvilingsgrove 246/1 Skjåk Almenning Breheimen NP Miditlegeret-Fel-karihytta 246/1 Skjåk Almenning Breheimen NP Private buer og hytter Liv Dagsgard 246/1 3 Glittervatnet-naust-nasut-hytte Breheimen NP Jo Trygve Lyngved 246/1 3 Glittervatnet-naust-hytte-uthus Breheimen NP Lars/Livø Rustad 246/1 2 Nedre Søvertjønn-naust-hytte Breheimen NP Jarleif Haugen 246/1 2 Glittervatnet-naust-hytte Breheimen NP Magne Håvard Forberg 246/1 2 Lundadalsvatnet-naust-hytte Breheimen NP Mari Tøfte 246/1 1 Lundadalsvatnet-naust Breheimen NP Beitelaget 246/1 2 Lundadalsvatnet-naust-hytte Breheimen NP Mari Frøyse m.fl. 246/1 1 Lundadalsvatnet-hytte Breheimen NP Jørn, Jo, Torkjel Lund 246/1 1 Lundadalsvatnet-hytte Breheimen NP Stein Lundemo m.fl 246/1 2 Lundadalsvatnet-naust-hytte Breheimen NP Sverre Andersbakken 246/1 2 Lundadalsvatnet- Breheimen NP Kari Banken 246/1 1 Lundadalsvatnet-hytte Breheimen NP Jakop Sæther m.fl. 246/1 1 Lundadalsvatnet-hytte Breheimen NP Torstein Morken 246/1 1 Juvtjønn-hytte Breheimen NP

2 Arne Teigum 246/1 1 Juvtjønn-steinbu Breheimen NP Torgrim Rusten 246/1 1 Innaste Skauttjønn Breheimen NP Kjell Palmer Rusten 246/1 3 Sottjønn - naust-hytte -uthus Breheimen NP Ivar Teigen 246/1 Mysubyttvatnet-hytte Breheimen NP Egil Mork 246/1 Mysubyttvatnet-hytte Breheimen NP Sigmund Lilleødegård 246/1 2 Syrtbyttvatnet - hytte-uthus Breheimen NP Morten Brekkum 246/1 2 Syrtbyttvatnet- naust-uthus Breheimen NP Ola Pollmo 246/1 1 Syrtbyttvatnet-naust Breheimen NP Ola Moen 246/1 1 Syrtbyttvatnet-hytte Breheimen NP Hans Jakop Eide 246/1 1 Syrtbyttvatnet-naust Breheimen NP Odd Ivar Bakken 246/1 1 Skauttjønn Breheimen NP Lars/Livø Rustad 246/1 1 Nedre Søvertjønn-hytte-naust Breheimen NP Sæbjørn Forberg 246/1 1 Øvre Søvertjønn-steinbu Breheimen NP Steinar/Guro Øygard 246/1 3 Røykjeskålsvatnet-uthus-hytte-WC Breheimen NP Sigrun Åmodt 246/1 2 Røykjeskålsvatnet Breheimen NP Stig Banken 246/1 1 Huguvardstjønn-hytte Breheimen NP Liv Dagsgard 246/1 2 Glittervatnet - hytte-naust Breheimen NP Jarleif Haugen 246/1 2 Glittervatnet - naust-hytte Breheimen NP Jo Trygve Lyngved 246/1 2 Glittervatnet - naust-hytte-uthus Breheimen NP Åse Mette Storbråten 246/1 3 Nedre Leirvatnet - naust-hytte-uthus Breheimen NP Primitive Buer/ ufesta tvilsomt opphav - "Herreløst gods" Isakbue Umatr. 1 Lundadalen Heimrast Breheimen NP Erland Bue 246/1 1 Gjelåflaten Breheimen NP Bu ved Blankåtjønn 246/1 1 Blankåtjønn Breheimen NP Sauhytta-Tundradalen 246/1 Breheimen NP Mysubytta LVO Seterstul/setrer Mysubytta Torgeir Ødegård 246/1 1 Lyu Mysubytta LVO Sigmund Lilleødegård 246/1 3? Sterhus/Lyu/ Mysubytta LVO Ivar Teigen 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO Rita Brekkum 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO Per Øyvind Ørjasæter 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO

3 Egil Mork 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO Ole Mork 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO John Storbråten 246/1 Seterhus/Fjos/Lyu Mysubytta LVO Torgeir Teigum 246/1 1 Lyu Mysubytta LVO Røykjeskålslie geitseter Mysubytta LVO Røykjeskålslie geitseter 246/1 2? Seterhus+WC-fjos Mysubytta LVO Private buer og hytter Hans Gjeilo 246/1 Mysubytta Mysubytta LVO Hans Jakop Eide 246/1 Mysubytta Mysubytta LVO Håkon Ørjasæter 246/1 Mysubytta Mysubytta LVO Ingvald Ødegård 246/1 Mysubytta Mysubytta LVO Ivar/Gudmund Teigen 246/1 Mysubytta Mysubytta LVO Primitive Buer/ ufesta tvilsomt opphav - "Herreløst gods" Odd Jostein Bøhle 246/1 Mysubyttvegen-brakke Mysubytta LVO Bruer og andre installasjonar Mysubytta seterlag 246/1 Bilbruer sør for Sota Mysubytta LVO Mysubytta seterlag 246/1 Gangbru over Mysubytta Mysubytta LVO Strynefjellet LVO Private buer og hytter Liv Asta Brekke 246/1 Heillstuguvatnet Strynefjellet LVO Hans Sæther 246/1 Heillstuguvatnet Strynefjellet LVO Håvard Teigen 246/1 Vargevasskulane Strynefjellet LVO Hans Klepp's dødsbo 246/1 Langvatnet(Stryn) Strynefjellet LVO Kristen Mathias Hyrve 246/1 Vassvenda Strynefjellet LVO Telenor Holding 246/1 Kongsvarden Strynefjellet LVO Naust Grotlifolket 246/1 Heillstuguvatnet Strynefjellet LVO Hans Sæther 246/1 Glittervatnet Strynefjellet LVO Liv Asta Brekke 246/1 Heillstuguvatnet Strynefjellet LVO Bruer og andre installasjonar Statens vegvesen 246/1 Bru over Vassvendgrove Strynefjellet LVO Statens vegvesen 246/1 Bru over Videdøla Strynefjellet LVO

4 LOM Eigar/festar/ansvarleg G.nr/B.nr Tal objekt Kommentar Verneområde Breheimen NP Fellesbuer Bordhytta Lomseggen Sameie Breheimen NP Smithbue Lomseggen Sameie Breheimen NP Geitåbue 155/1/336 Lom Fjellstyre Breheimen NP Eilevbu Lomseggen Sameie Breheimen NP Eldre primitive (stein)buer Lomseggen Sameie 1 Bu ved Austre Sultjønn Breheimen NP Lomseggen Sameie 1 Bu ved Vestre Sultjønn Breheimen NP Hytter Christian Sulheim 1 Grunneigarbu ved Fjellgrove Breheimen NP Høydalen landskapsvernområde Hytter Odne Kvehaugen 155/1/64 Vetl-vassenden Høydalen LVO Arne Sundli 155/1/85 Høydalsvatnet Høydalen LVO Ola Gjeilo 155/1/48 Nordre Høydalen Høydalen LVO Seterstular og setrer Nordre Høydalen Høydalen LVO Bjørnar Brustugun 155/1/229 2 Høydalen LVO Invild Nyhus Hanslien 155/1/228 3 Høydalen LVO Magne Røhr 155/1/230 1 Høydalen LVO Jomar Torekveen 155/1/227 4 Høydalen LVO Torekveen 155/1/226 3? Høydalen LVO Søre Høydalen Høydalen LVO Oluf Kvanndalsvold 155/1/224 Høydalen LVO Ingvild Hanslien 155/1/225 Høydalen LVO Privat Turisthytte Reidar Øyjordet's etterkommarar 155/1/53 8 Høydalsseter Høydalen LVO Bruer og andre installasjonar Høydalsseter 1 Gangbru over Høya ved Nordre Høydalen Høydalen LVO

5 Lom Fjellstyre 1 Gangbru over Høya i Høyøyom Høydalen LVO Høydalsseter 1 Bilbru over Høya på vegen til Bukkebotn Høydalen LVO Høydalsseter 1 Veg Nordre Høydalen Bukkebotn Høydalen LVO Høydalsvegen veglag 1 Veg Vassenden - Nordre Høydalen Høydalen LVO Hydro 1 Massedeponi Bukkebotn (Tverrslag) Høydalen LVO Telenor 1 Reflektor på Blåhø Høydalen LVO Høyrokampen naturreservat Andre installasjonar Statens vegvesen Rasvollar langs Sognefjellsvegen? Høyrokampen NR Privat hytte 1 Vassinntak i lia til hytte ved Bøvertjønn Høyrokampen NR LUSTER Eigar/festar G.nr/B.nr Tal objekt Kommentar Verneområde Breheimen NP Sprongdalshytta 2 Sjølbetjent Breheimen NP Arentzbu 2 Sjølbetjent - Bygdt fyrste gong 1956 Breheimen NP Medalsbu 2/2 1 Naudbu - ubetjent, Leidulv Veka Breheimen NP Holmevassbu 1 Luster austre statsalmenning/jostedalen fjellstyre Breheimen NP Fellesbuer Hytta på Mannen/Spørteggbu 1 Jostedal Nutleikarlag, open for ålmenta Breheimen NP Stølar Bolstad- og Heltne sameige gnr Sel i Rausdalen nytta av DNT til vedlager + 1 tuft Breheimen NP Gjetarbu-Fellesbu Tilsynsbu i Haugs-Sveidalen 26/1 1 Johannes Hauge, open + eit par ruinar Breheimen NP Jervahytta - Tilsynsbu Nord for Åsete gnr Skjolden Beite- og sankelag, nordaust for Kolinosi Breheimen NP Mørkridsdalen landskapsvernområde Fast - sjå under stølen Fast 1 DNT Oslo og Omegn, sjølbetent Stølar og sel Ved Midtfjellet 1 ruin Ved Ofsarvatnet

6 Kristen Sverre Flohaug 26/2 3 Hytte-naust-vedskjul Hildegunn Fjøsne 27/2 1 Sel Olav Handeland 27/1 1 Hytte Fast 4 tufter/ruinar Håvard Moen frå 20/52 2 Sel Jan Oddvar Heltne 1 Sel Øyvind Andre Heltne 21/4 Tuft Oddvar Johan Bolstad 20/8 1 Sel leigd av DNT + ruin Arne Rebni Øverås 20? 1 Sel leigd av DNT Rune Fuglesteg 20/10 1 Sel + ruin Erik Flaten 21/5 1 Sel Hallvard Johan Bolstad 20/35 1 Sel Åsete 6 tufter Odd Magne Hatlevoll 1 Hytte Jenny Mørkrid Bakken 25/3 1 Sel Kjell Einar Ormberg 25/2 1 Sel Lars Mørkrid 25/4 1 Sel Johan Mørkrid 25/6 1 Sel Turid Bolstad Gudmundson 25/11 1 Sel Øyvind Listou 25/6 1 Sel Åsete - Osen Reidar Fjøsne? 1 Hytte Alf Vatne? 1 Hytte Åsta Ytrearne? 1 Hytte Berget Johan Mørkrid 25/6 2 Sel + løe Steinhaugen Lars Mørkrid 25/4 2 Sel + fjøs Knivbakkgjerdet 1 tuft Jenny Mørkrid Bakken 25/3 1 Løe Turid Bolstad Gudmundson 25/15 1 Løe Knivabakkli Jenny Mørkrid Bakken 25/3 og7 1 Sel

7 Øyving Listou 25/10 1 Sel Turid Gudmundson 25/11 1 Sel Kjell Einar Ormberg 25/2 1 Sel Johan Mørkrid 25/6 1 Sel Fjellsli 3 tufter Elias Bolstad 20/15 1 Sel Even Endre Bolstad 20/1 1 Sel Monica og Simon James Page 20/9 1 Sel Oddbjørn Bukve 202/2? 1 Hytte Nobbi 1 tuft Andreas Wollnick Wiese 20/12 1 Sel Gunn Tove Nyheim 20/5 1 Sel Fossen 2 tufter Gunn Tove Nyheim 20/25 2 Sankebu + uthus Andreas Wiese 20/12 1 Sel Liv Judith Bolsatd 20/13 1 Sel Langedalen (Dalen) 4 tufter Even Andre Bolstad 20/1 1 Sel Elias Bolstad 20/15 1 Sel Siv Merete og Knut Øyvind Marås 20/6 1 Sel Hallvard Johan Bolstad 20/35 1 Sel Gunn Tove Nyheim 20/5 1 Sel Jan Odvar Heltne 21/1 1 Sankebu Jan Odvar Heltne og Arne Øvreås 21/1, 20/3 1 Uthus Oddvar Johan Bolstad 20/8 1 Hytte sør for elvesletta Bolstadsveidalen 3 tufter Even Andre Bolstad og Arne Øverås 20/1, 20/3 1 Gjetarbu Råsane 2 tufter, restar etter 1 sel Tage Skjåk Moen 24/1 1 Sel Per Arvid Hauge 26/3 1 Sel Liane Øyvind Andre Heltne 21/4 1 Sel Monica og Simen James Page 20/9 1 Sel

8 Gunn Berit Nundal og Magne Hålien 20/52 1 Sel Dulsete 3 uthus/utedo/løe Tage Skjåk Moen 24/1 1 Hytte Håvard Moen 24/2 1 Sel Johannes Hauge 26/1 1 Sel Kristen Sverre Flohaug 26/2 1 Hytte Per Arvid Hauge 26/3 1 Hytte Skåri Kirstina Rebni 22/2 1 Sel Geir Vetti 23/1 1 Sel Morten Svendsen 22/1 1 Sel Myrasete Morten Svendsen 22/1 Murar Kristina Rebni 22/2 1 Sel Geirr Vetti 23/1 1 Sel Myrasetevatnet Kristina Rebni 22/2 1 Naust Stokkastølen 1 tuft Thomas Urnes 6/2? 1 Sel Johannes O. Yttri? 8/5 Jan Petter Nyløy? 8/3 Erik A. Fortun 5/1 Bruhaugstølen 1 tuft Jan Ove Fuglesteg 5/2 Nysethaugen Jan Norvald Steig 3/3? 1 Sel Smole 3 murar Sonja Kristin Bjørnevåg 3/2 Tuft Jan Norvald Steig 3/1? 1 Sel Indre Smole Murar?

9 Vigdalen landskapsvernområde Vigdalstøl 36/2 2 Hytte + uthus, leigd av DNT Oslo og Omegn Vigdalen LVO Lihansfjøsen 36/2 1 Leigd som sikringsbu av DNT Oslo og Omegn Vigdalen LVO Stølar og sel Drivande Vigdalen LVO Tormod Alme 35/2 Ruin Vigdalen LVO Lasse Tuften 35/3 1 Sel Vigdalen LVO Ola A. Kilen 35/1 1 Sel Vigdalen LVO Vigdalstøl Vigdalen LVO Olga Vigdal 36/12 1 Sel Vigdalen LVO August Johan Evensen 36/4 Tuft etter sel Vigdalen LVO Willy Vigdal 36/3 2 Sel/anneks/utedo Vigdalen LVO Kåre Vigdal 36/10 1 Sel Vigdalen LVO Oddvar Vigdal/Jan Elvøy, omtvista 36/1 1 Sel, selt som fritidsbustad, ikkje godkjent frådelt Vigdalen LVO Alfred Fossøy 36/11 1 Sel + uthus Vigdalen LVO Arne Stein Fossøy 36/? 2 Hytte/uthus Vigdalen LVO Breisetestølen Vigdalen LVO Liv Ellingseth 53/1 Tuft etter sel Vigdalen LVO Hans Urdahl 53/3, 4 1 Sel + tuft etter sel Vigdalen LVO Gøril Urdahl 53/2 1 Sel Vigdalen LVO Gunnar Wilhelmsen 53/5/1 1 Sel Vigdalen LVO

Fanaråken Opp 2014. Resultatliste. Luster 09.08.2014. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Bertine Thorsnes Lefdal IL Bjørn 187 1:29:34 00:00

Fanaråken Opp 2014. Resultatliste. Luster 09.08.2014. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Bertine Thorsnes Lefdal IL Bjørn 187 1:29:34 00:00 D 15-17 1 Silje Amalie Grindedal Brandvold Fana Langrenn/Bergen Løpeklubb 1 1:27:21 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 D 18-19 1 Bertine Thorsnes Lefdal 187 1:29:34 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 D 20-22 1

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108 15. Bøker Kommentarar: tekstdel s. 108 15.1 Bøker utgitt i Noreg etter år og språk 1990 2008* F 15.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1990 2008* 15.2 Bøker utgitt i Noreg etter språk

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55 Lagkonkurranse Konkurranse herrer Plassering Klubb Navn Tid 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30 Namdal LK Ole Marius Bach 01:10:48 Namdal LK Ove Haugereid 01:12:18 SUM TID 3:29:36 2 Namdal LK Espen Emanuelsen

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Nyttårsstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. 16 18.jan Overhalla

Nyttårsstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. 16 18.jan Overhalla NAMDALSCUPEN INNENDØRS 15 M 2015 ETTER 8. RUNDE I Namdalscupen innendørs 15 M skal ett mer enn halvparten av antall stevner være tellende. Feks med 12 stevner teller 7. Plass Skytter Skytterlag Klasse

Detaljer

Norske ALL TIME lister - svømming langbane

Norske ALL TIME lister - svømming langbane Norske ALL TIME lister - svømming langbane pr. 01.08.2005 "ALL TIME" listene viser de 25 beste norske svømmerne gjennom tidene i alle øvelser på langbane (50m basseng). Oversikten angir svømmerens navn,

Detaljer

SSF Cup 2015 - Individuelt 11-20 år Sluttstilling

SSF Cup 2015 - Individuelt 11-20 år Sluttstilling / / 1 Mathias Helgheim G11 19' 26' 26 26 26 26 22' 104 2 Erik Alnes Litsheim G11 26 22 8' 17 19 84 3 Are Gauteplass Lie IL Bjørn G11 22 16' 16' 17 26 16 81 4 Ingebrigt Nes Hjelle G11 10' 14' 22 22 19 17

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 2.dag 8. mar 2015

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 2.dag 8. mar 2015 KV 35-39 60 m (0) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 8,89 KV 35-39 800 m (0) 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 2.35.57 KV 40-44 3000

Detaljer

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn 1 2 Audun Øverbye Hanssen Team Lillehammer powered by sport 1 &Scott M20-24 0:11:38 2 10 Øivind Bjerkseth Asker Cykleklubb M25-29 0:11:39 3 15 Gregory Saw hardrocx-abax M35-39 0:11:40 4 1 Thomas Engelsgjerd

Detaljer

RESULTATER. Første hinder, starten av golfbanen. Rev.1

RESULTATER. Første hinder, starten av golfbanen. Rev.1 Første hinder, starten av golfbanen RESULTATER Rev.1 Start kl mål tid Start nretternavn Fornavn Lagnavn 12:00 13:02:11 01:02:11 1 Dale Nathalie Achievers MST 12:00 12:47:18 00:47:18 2 Danielsen Eivind

Detaljer

Deltakarliste. Etternamn Stilling. Kommune. Fornamn

Deltakarliste. Etternamn Stilling. Kommune. Fornamn Ann-Mari Abelvik Rådgjevar i adm Ørskog og Skodje Morten Abusdal Rektor Lærdal Line Adolfsen Rådgjevar oppvekst Stranda Jørgen Alisøy Lærar Fjaler Roy Asle Andreassen Høgskolelektor Volda Kjell Arnestad

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: *****

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: ***** Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med barnevernere som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

Resultatliste Finale Statoil NC Junior 17.01.2015 M 19/20 ĺr

Resultatliste Finale Statoil NC Junior 17.01.2015 M 19/20 ĺr Resultatliste Finale Statoil NC Junior 17.01.2015 M 19/20 ĺr Prolog Kvart Semi Finale Plass Startnr Navn Klubb Tid Plass Plass Plass Plass 1 370 Mattis Stenshagen NTG-L/Follebu SK 04:02,34 3 1 1 1 2 360

Detaljer

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Luftkrigsskolen Biblioteket Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Kull 14 55, 1963 2006 Samlet og redigert av Nina Beck Anderssen 2007 Innhold Innhold... 1 Hovedoppgaver 1963 2006... 3 Kull 14, 1961-1963...

Detaljer

N3- Nore'ellri*et 2012 Nore'ell- opp (siste motbakke), menn 70km

N3- Nore'ellri*et 2012 Nore'ell- opp (siste motbakke), menn 70km 1 1 Greg Saw Hardrocx- Proteinfabrikken 00:12:56 2 2 Carl Fredrik Hagen Team Oslo Sportslager 00:13:01 00:00:05 3 12 Kjell Karlsen Team Helium Kf 00:13:03 00:00:07 4 10 Thomas M. Knutsen Hardrocx- Proteinfabrikken

Detaljer

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 1.dag 7. mar 2015

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 1.dag 7. mar 2015 KV 35-39 1500 m (0) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS KV 35-39 200 m (Finale) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 30,16 KV 35-39 Kappgang

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Over Kölen rennet 2015

Over Kölen rennet 2015 G 16 år 1 Håvard Moseby Kjelsås IL - ski 74 12:17,3 00:00,0 2 Petter Stokkeland Tistedalen FL 56 12:21,0 00:03,7 3 Jan-Henrik Melbø Spydeberg IL 20 12:27,6 00:10,3 4 Emil Andre Wiig Skimt 49 12:35,5 00:18,2

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

12.09.2014 Stevne 1401038

12.09.2014 Stevne 1401038 Klasse FA 1 Hans Knigge Aron Skytterklubb FA 9/5 12/2 10/4 10/0 9/1 8/2 12/1 9/2 79/17 2 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere FA 9/6 12/5 10/5 8/0 10/1 8/5 12/1 9/5 78/28 3 Petter Berg Aron Skytterklubb

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius

DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius Agronomi i hardt vær Stumberg Hans Agronomi i hardt vær Wetlesen

Detaljer

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~ FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37. ~ 5 Arid tek ta vdelingen. Hjem sted lste åt slun s (Herred ell. by) l. Aasum, J olm Steinkjer 1911 1935 1936 2. Bergersen,

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer