OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter"

Transkript

1 Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS T2 Tittel: Bilag D12 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter E Eksempler på Nytt punkt 5.4, 6.3 og 9.3 GMORS GMFLI GMFLI E For implementering GMORS GMFLI GMFLI E For implementering GMTAB GMFLI GMKND E For implementering GMTAB GMFLI GMKND E For implementering - Lagt til dok. type RI GMTAB GMRTV GMKND E For implementering GMTAB GMRTV GMKND A Revidert etter kommentarer GMTAB A Revidert etter kommentarer GMTAB Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: Systemkode: Antall sider: OO 00 Side: 1 av 18 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T20100 PDOSL AO PR 0006 E09 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 Hensikt Teknisk dokumentasjon Krav til Entreprenørens generelle arkiv- og forsendelsesrutiner Tekstdokumenter Krav til tittelfelt og nummerstruktur Elektronisk format Tegninger Krav til tegningsnummerering Tittel Revisjonsfelt Entreprise Elektronisk format: Revisjon av dokumenter og tegninger Revisjonskoder U-revisjon av dokumenter og tegninger «under bygging» Som bygget Kopiering Forsendelser Klassifsering Nummerering ProArc ProjectWise Vedlegg: Distribusjon av arbeidstegninger Maler Referanser T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 2 av 18

3 1 Hensikt Hensikten med dette dokumentet er å tilrettelegge for systematikk, sporbarhet, flyt og revisjonskontroll i saksbehandlingen av teknisk dokumentasjon, herunder et hensiktsmessig og felles nummereringssystem som bidrar til raskt og enkelt søk, og gjenfinning av dokumentasjon i det elektroniske arkivet. Dette dokumentet beskriver: krav til system for nummerering og revisjon av tekniske dokumentasjon krav til digitale formater bruk av nummereringskoder og attributtkoder For å ivareta oppfølgingen av dette har Byggherren etablert ProArc som dokumenthåndteringssystem. Byggherren har etablert og bemannet et dokumentsenter som har ansvar for mottak, registrering og distribusjon av all teknisk dokumentasjon mellom alle deltakere i prosjektet. 2 Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon er definert ved at slik dokumentasjon gjennomløper flere revisjoner og opparbeider en dokumenterbar revisjonshistorikk. Andre karakteristiske kjennetegn er at teknisk dokumentasjon beskriver noe om et anlegg, en anleggsdel, en prosess, en komponent eller et område. Eksempler: Tegninger/kart, spesifikasjoner for utstyr, tekniske beregninger, rapporter og prosedyrer. Teknisk dokumentasjon kan være både tekstdokumenter og tegninger. 3 Krav til Entreprenørens generelle arkiv- og forsendelsesrutiner Entreprenøren skal opprette et hensiktsmessig arkiv for dokumenter, rapporter og tegninger som mottas. Når nye revisjoner/utgaver av dokumenter, rapporter og tegninger mottas, skal tidligere revisjoner umiddelbart trekkes tilbake fra produksjonslinjen og erstattes med siste revisjon. T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 3 av 18

4 4 Tekstdokumenter 4.1 Krav til tittelfelt og nummerstruktur Alle tekstdokumenter skal benytte OSL T2s mal. Hvert enkelt dokument skal identifiseres ved bruk av tittelfeltet under. A Utkast GMTAB Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: Systemkode: Antall sider: OO 00 Side: 1 av 2 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T AN RA 0001 A Dokumentnummer Dokumentnummeret er et unikt nummer som sier noe om hvilket prosjekt det tilhører, hvem som har utarbeidet det, hvilket fag det gjelder for, samt hva slags type dokument det er. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T AN RA 0001 A01 Prosjektnummer: OSL T2s prosjektnummer: T20100 Kontraktsnummer: Utgivers kontraktsnummer (der OSL T2 er utgiver benyttes PDOSL) Fag: Fagkoder angir type fag (Bygg, VVS, Elektro etc.) FAG NAVN FORKLARING AA Arkitekt AB Bygg Alle bygg (byggteknisk) AC Anlegg Veier, plasser, banesystemer, landskap AD Drivstoff (rørsystem) Rørsystem for tilførsel av drivstoff AE Elektro Elkraft (dekker også innflyvning og banelys), høyspent og lavspent AF Flyoperativt Navigasjon/ kommunikasjon/ NATS og bakkeradar/ Terminalradar/ docking/ integrerte arbeidsstasjoner T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 4 av 18

5 FAG NAVN FORKLARING AI IKT Styringssystemer (f. eks for kabling alarmer, adgangsbegrensning, tavle og høyttalere) AL Eiendom Eiendom/ marked utleie-, eiendoms- og markedsarealer, kommersiell utvikling AM Maskinteknikk Heis, rulletrapp, bevegelige broer, BHS, røntgen, sikkerhetsutstyr AN Miljø AO Generelt Dekker typiske tverrfaglige generelle emner (multidisipliner) AV VVS Varme, ventilasjon, sanitær, termisk energi AW VA Vann og avløp BD Driftssentralen Brukes kun til interne tegninger (laget av Datatorg) BF Brann Dokumenttype: Dokumenttypekoder angir hvilken type innhold dokumentene har. TYPE NAVN Eksempler BL Bøyeliste Bøyelister ES Eierskifte Eierskiftedokument, Deleierskiftedokument FD FDV-dokumentasjon FDV-dokumentasjon, FDVinstrukser, Samsvarserklæring, Funksjonsbeskrivelser KB Kontraktsbilag Kontraktsbilag LI Lister, tabeller (HovedUtstyrsListe, dokumentplan) Sjekkliste, Mangelliste, HUL, Dokumentplan, Tegningsliste, Sjekkliste for eierskifte PF Prekval. dok/ Forespørselsdokument Invitasjon til prekvalifisering, Tilbudsinnbydelse PL Planer (fremdrift, HMS, KS, organisasjon, opplæringsunderlag) Produksjonsplan, Oppstartsplan, Bemanningsplan, Kostnadsbudsjett, Kvalitetsplan, SHA-plan, Ytre Miljø-plan, Beredskapsplan, Avfallsplan, Opplæringsplan T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 5 av 18

6 PR Prosedyre/ instruks Prosedyrer, FAT-/SATprosedyrer, stillingsbeskrivelser, rutiner RA Rapport/ analyse/ beregning/ utredning Ferdigbefaring, overtagelsesprotokoll, SATrapport RI Risikoanalyser Risikoanalyser, risikovurderinger SK Skjema/ mal Rombehandlingsskjema, kontrollskjema, maler Løpenummer: Fortløpende nr. avhengig av de forestående faktorer. Revisjon: Se kapittel Tittel Dokumentenes tittel skal være selvforklarende i forhold til dokumentets innhold. Det skal ikke benyttes forkortelser i tittel Attributter: Attributter er definert som hjelpefeltkoder som skal forenkle gjenfinning av dokumentet i ProArc. Attributter er ikke en del av dokumentnummeret, men skal fylles inn i tittelfeltet for hvert enkelt dokument. Områdekode: OO Systemkode: 00 Områdekoder: Områdekoder angir geografiske områder på lufthavnen og benyttes til: Nummerering av rom, utstyr og bygningsmessige installasjoner. Nummerering av teknisk dokumentasjon iht. dette dokument. Kodene er gitt i dokument OSLAS-AU-LI-0005 Systemkoder: Systemkodene er basert på NS3451 Bygningsdelstabellen, men er tilpasset aktuelle installasjoner på OSL. Kodene er gitt i dokument OSLAS-AU-LI-0007 og benyttes for nummerering av utstyr og bygningsmessige installasjoner Bunntekst for tekstdokumenter: Alle dokumenter skal ha en bunntekst som vist under: T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 6 av 18 T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 6 av 18

7 Bunnteksten skal speile informasjonen gitt på forside med tittel, revisjon, revisjonsdato, dokumentnummer og sidehenvisning. 4.2 Elektronisk format Entreprenør kan bruke følgende formater for oversendelse av tekstdokumenter: Microsoft Office (.doc,.xls,.mpp osv) Adobe Acrobat, OCR-behandlet Grafikk, bilder etc. (.jpg) Evt. andre formater skal avtales og godkjennes av OSL før bruk. Der entreprenøren utarbeider tekstdokumentasjon spesifikt for sin leveranse, selv eller via underentreprenør, skal redigerbart originalformat overleveres. Filnavnet skal være identisk med dokumentnummeret. T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 7 av 18

8 Eksempel på forside: T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 8 av 18

9 5 Tegninger 5.1 Krav til tegningsnummerering Alle tegninger skal ha et unikt og logisk oppbygd tegningsnummer. Hver tegning skal gis et unikt nummer i henhold til følgende nummereringsformat: Utgiver Fag Område System Løpenr. Rev. ##### XX XXX ## #### XNN Utgiver: Kontraktsnummer til den som etablerer dokumentet Fagkode: Fagdelskode, se dette dokument Område: Se liste for områdekoder, delområder/bygningskoder, undergruppekoder: OSLAS-AU-LI-0005 System: Se liste for system/bygningstabell: OSLAS-AU-LI-0007 Løpenummer: Fortløpende nummer avhengig av de forestående faktorer, evt. følge system beskrevet i leverandørens DAK-manual Revisjon: Se kapittel 6 Leverandørene er ansvarlige for å ta ut korrekt nummer for egne tegninger. Alle kodene som benyttes i nummereringsstrengen vedlikeholdes av OSL. Alle felt i tegningsnummeret skal fylles ut med korrekt antall karakterer. Krav til nummerering av DAK-filer er gitt i OSLAS-BU-SP-0010 Krav til data assistert konstruksjon (DAK) for leverandører. 5.2 Tittel Alle tegninger skal ha en logisk oppbygd tittel. Tittelen skal inneholde tegningens fag og hvilket område, bygg, etasje evt hvilken installasjon tegningen omhandler. På tegning skal angi type tegning (plan, snitt, skjema etc.), samt hvilket område og anlegg tegningen gjelder for. Linje 1: Linje 2: Linje 3: [Område] Eksempel: SENTRALBYGNING VEST [Tegningstype] [Nivådefinisjon / snittangivelse], [aksedefinisjon] Eksempel: PLAN NIVÅ C M/DEKKE OVER, AKSE 00-99/AA-ZZ [Fagspesifikk typeangivelse av tegning] Eksempel: FORMTEGNING, ARMERINGSTEGNING, DETALJ, SKJEMATEGNING ETC T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 9 av 18

10 5.3 Revisjonsfelt Revisjonsfeltet inneholder informasjon om den gjeldende revisjon og fylles inn som vist under: Rev: Tegningens revisjon Dato: Revisjonsdato Tekst: Revisjonens hensikt Laget Initialer til den som har laget tegningen Sjekket Initialer til den som har kontrollert tegningen Godkj. Initialer til den som har godkjent tegningen Prosjektnr. Prosjektet tegningen gjelder for. I dette prosjektet: T20100 Rev. Utg. Kontraktsnummeret til utgiver/den som reviderer eksisterende tegning. OR Oppdragsgivers representant 5.4 Entreprise For feltet «Gjelder for entreprise» Entrepriser som har kontraktsfestede arbeider i forbindelse med tegningen listes opp i dette feltet For feltet «Til informasjon for entreprise» Feltet lister opp entrepriser som skal ha tegningen til informasjon. Opplistede entrepriser har ingen kontraktsfestede arbeider i forbindelse med tegningen. T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 10 av 18

11 Eksempel på tittelfelt: T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 11 av 18

12 5.5 Elektronisk format: Entreprenør skal benytte følgende lagringsformater for tegninger: Adobe Acrobat (.pdf) (For utveksling av dokumenter) Søkbart. Bruk av andre formater må godkjennes av Byggherren på forhånd. Filnavnet skal være identisk med tegningsnummeret. 6 Revisjon av dokumenter og tegninger 6.1 Revisjonskoder Hver gang teknisk dokumentasjon revideres skal dette markeres ved at neste stigende revisjonsnummer påføres på forsiden av tekstdokumenter eller i tittelfeltet på tegninger. Revisjonshistorikken skal alltid angi siste revisjon øverst. Revidering av teknisk dokumentasjon gjøres først når dokumentet har blitt offisielt utgitt. Revisjonsnummeret består av en revisjonskode (X) og et revisjonstall (01-99), totalt 3 karakterer. Følgende gyldige revisjonskoder skal angi formålet med revisjonen: A B E F U Intern utgave Oversendelse til OSL for kommentar*/ informasjon (brukes også for tilbudstegninger) For bygging, fabrikasjon, implementering Som bygget Utgått Revisjonstallet er løpende og angir revisjonsrekkefølgen, for eksempel A01, B02, B03, E04, F05 *Interdisiplin kontroll (IDK) OSL T2 beregner 21 dager for å gi tilbakemelding på dokumentasjon som oversendes for IDK. 6.2 U-revisjon av dokumenter og tegninger «under bygging» Koding av utgåtte dokumenter og tegninger Når en tegning eller et dokument utgår skal dette synliggjøres ved revidering. Den nye revisjonen vil få revisjon Unn. Det skal også henvises til eventuelle dokumenter eller tegninger som erstatter det gamle Tegning/dokument utgår og erstattes med en ny tegning/dokument Den gamle tegningen/dokumentet endrer status til U. Hvis siste revisjon var E04 vil den utgåtte tegning/dokument få revisjon U05. På revisjon U05 påføres revisjonslinjen: Tegning/dokument utgått, erstattet av tegning/dokument nr. X (det nye tegnings-, eller dokumentnummeret). T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 12 av 18

13 Den nye tegningen får nytt nummer og revisjonsløpenummer 01. I feltet erstatning for skal det stå tegningsnummeret til den U-reviderte tegningen. Det nye dokumentet får nytt nummer og revisjonsløpenummer 01. På revisjonslinjen for revisjon X01 påføres: Dokumentet erstatter dokument nr X---- (det nummeret den erstatter) Tegning/dokument utgår og erstattes ikke med en ny tegning/dokument Tegningen/dokumentet endrer status til U. Hvis siste revisjon var for eksempel var E02 vil den utgåtte tegning/dokument få revisjon U03. På revisjonslinjen for revisjon U03 påføres: Tegningen/dokumentet er utgått. 6.3 Som bygget Ved prosjektets slutt skal alle leverandører oppdatere dokumentplaner med tilhørende dokumenter/tegninger, og disse skal ha status «Som Bygget». Dokumentplanen skal da ha oppnådd status F-revisjon. Team_T - Tegninger Som bygget status Utførende leverer rødstrek i henhold til T20100-PDOSL-AO-PR-0067 Rutine for rødstrek. Team_T oppdaterer i henhold til tabell under og sender inn PDF i de tilfellene hvor det er levert rødstrek fra utførende. Øvrige revisjonskoder markeres ut i dokumentplanen i henhold til tabell under: Revisjon av tegninger i dokumentplanen ved prosjektets slutt Dokumentplan - kolonnen «Status ved prosjektslutt» A - intern utgave Skal ikke forekomme B - kommentar/tilbud Inngår i Tilbudsunderlaget Ikke benyttet videre som arbeidstegning Kryss av i kolonnen - Tilbud Gjenstående B- revisjoner Skal U-revideres eller F-revideres Kryss av i kolonnen Utgått eller send inn F- rev ny pdf E For bygging, fabrikasjon Endringer på opprinnelig arbeidstegning Utfør rettelse opprevider til F-revisjon pdf sendes inn Ingen endringer på opprinnelig (siste) arbeidstegning Kryss av i kolonnen Som bygget F-revisjon Som bygget T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 13 av 18

14 U-revisjon Utgår Kryss av i kolonnen - Utgått Utgår og erstattes av ny Den nye tegningen skal henvise til U-revidert tegning (eget felt på tegning) Kryss av i kolonnen Utgått Merk: Sett inn referanse til ny tegning i egen kolonne i dokumentplanen Tegninger som brukes som arbeidsunderlag for flere entrepriser oppdateres til «som bygget» etter hvert som hver entreprise har sendt inn rødstrek. Dokumenter Som bygget status FDV-dokumenter opprevideres alltid til revisjon F (som bygget). Revisjon på dokument i dokumentplanen ved prosjektets slutt Dokumentplan - kolonnen «Som Bygget» A - intern utgave Skal ikke forekomme B - kommentar/tilbud Inngår i Tilbudsdokumentet Gjenstående B-revisjoner Skal U-revideres eller F-revideres Kryss av i kolonnen - Tilbud Kryss av i kolonnen Utgått eller send inn F-rev ny pdf E For bygging, fabrikasjon, implementering Underveisdokumentasjo n dokumenter benyttet i prosjektperioden (eks. SHA-/KS-planer, Risikoanalyser, prosedyrer, o l.) E-revisjon består Kryss av i kolonnen Som bygget Kontraktsbilag i E- revisjon E-revisjon består Kryss av i kolonnen Som bygget Gjenstående E- revisjoner Skal U-revideres eller F-revideres Kryss av i kolonnen Utgått eller send inn F-rev ny pdf T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 14 av 18

15 F-revisjon Som bygget U-revisjon Utgår Kryss av i kolonnen - Utgått Utgår og erstattes av ny Det nye dokumentet skal henvise til U- revidert dokument Kryss av i kolonnen Utgått Merk: Sett inn referanse til nytt dokument i egen kolonne i dokumentplanen 7 Kopiering Byggherre bekoster og oversender inntil 2 kopier av papirformat. Kopier utover dette blir for Leverandørens kostnad. 8 Forsendelser 8.1 Klassifsering Alle tegninger og dokumenter i en forsendelse skal inneholde samme forsendelsesklasse. Forsendelsesklasser angis på følgende måte: K= for kommentar M= for implementering I = for informasjon 8.2 Nummerering Forsendelsene til OSLT2 nummereres som følgende: K-NR P-NR Forsendelse Løpenummer NNNNN T20100 F NNNN K-NR: Kontraktsnummer med OSL P-NR: Prosjektnummer Benytt T20100 Forsendelse: F Løpenummer: Fortløpende nummerering. Eksempel: T20100-F-1001 T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 15 av 18

16 8.3 ProArc Leverandører/entreprenører kan få tilgang til ProArc for å motta tegninger, etc. 8.4 ProjectWise Leverandører/entreprenører kan få tilgang til ProjectWise for utveksling av elektroniske dokumenter og tegninger. Ved forsendelser til OSL T2 skal en forsendelse legges i en mappe med forsendelsesnummeret som navn på mappen. Leverandøren sender e-post til dokumentsenteret med beskjed om at forsendelsessnr NNNNN- T20100-F-NNNN er klar for overtagelse. E-posten sendes til Forsendelsen blir offisielt overtatt av OSL når forsendelsen er dokumentfaglig kontrollert (ikke innholdet i dokumentasjonen). Overtagelsen bekreftes av OSL T2s dokumentcontroller ved å låse forsendelsesmappen, og tilføye OK. T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 16 av 18

17 9 Vedlegg: 9.1 Distribusjon av arbeidstegninger T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 17 av 18

18 9.2 Maler Disse malene vil bli utdelt: Dokumentmal T2 teknisk dokumentasjon.xlt Dokumentmal T2 teknisk dokumentasjon.dot 9.3 Referanser Krav til dokumentplan for T2-prosjektet Krav til standard forside Teknisk dokumentasjon Rutine for rødstrek Systemkoder Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder Komponenttypekoder T20100-PDOSL-AO-PR-0070 T20100-PDOSL-AO-SK-0003 T20100-PDOSL-AO-PR-0067 OSLAS-AU-LI-0007 OSLAS-AU-LI-0005 OSLAS-AU-LI-0008 T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Side 18 av 18

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311 Veiledning bransjens Web-baserte internkontrollsystem Nelfo og Profsys AS Ver. 140311 Hva er - og Hvorfor NIK? Hvorfor trenger din bedrift et system for internkontroll? Forebygge og unngå avvik og feil

Detaljer

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Utkast: PROSEKTREGISTERET. Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter

Utkast: PROSEKTREGISTERET. Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter Utkast: PROSEKTREGISTERET Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter 1 Innhold: Arkivering av dokumentasjon... 3 Prosjektregisteret... 3 Definisjon av prosjekt og prosjekthierarki... 3 Praktisk bruk

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer