Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: Veidekke Entreprenør AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: Veidekke Entreprenør AS Massehotell Verkseier Furulunds Vei 23, Alnabru Søknad om forlenget tillatelse til mellomlagring og behandling av gravemasser 1

2 Innhold Virksomhetsdata... 2 Bakgrunn/historikk... 3 Eksisterende tillatelse... 3 Ønske om fem års forlengelse av tillatelsen... 3 Endring av eksisterende tillatelse... 3 Mottak av masser som ikke er dokumentert på forhånd... 3 Tilsyn ved anlegget... 3 Oppgradering av anlegget... 4 Asfaltering... 4 Forbedret system for vannoppsamling... 4 Lagring av masser under tak... 5 Forbedring av driftsrutinene ved anlegget... 5 Mottakskontroll... 5 Gjennomgang/revisjon av Internkontrollsystemet... 5 Intern revisjon av anleggets drift og HMS rutiner/systemer... 5 Virksomhetsdata Virksomhet: Veidekke Entreprenør AS Anleggets adresse: Verkseier Furulunds vei 23 Gårds og bruksnummer: 116/106, Oslo kommune. Postadresse: Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo Kontaktperson: Tore Frogner Telefon: E-post: 2

3 Bakgrunn/historikk Dokken Miljø har driftet mottaksanlegget for gravemasser på Alnabru siden Dokken miljø er nå fusjonert inn i Veidekke Entreprenør AS. Den største kunden til mottaksanlegget på Alnabru er Oslo kommune ved Vann og Avløpsetaten (VAV). VAV trenger et mellomlager for mange mindre graveprosjekter i forbindelse med kontinuerlig oppgradering av vann- og avløpsnettet i Oslo. Mottaket på Alnabru er et viktig ledd i logistikken for disse gravemassene siden mottaket er et fleksibelt mellomlager med kort transportavstand fra prosjektene i Oslo. Fra innkjøring til anlegget overtar Veidekke Entreprenør AS ansvaret for videre karakterisering, behandling og transport til godkjente mottaksanlegg for sluttdisponering. Eksisterende tillatelse Driften opererer etter tillatelse fra Fylkesmannen datert , endret Tillatelsen hadde opprinnelig gyldighet til frem , men ble i brev fra Fylkesmannen av forlenget frem til Ønske om fem års forlengelse av tillatelsen Veidekke har nylig forlenget leieperioden med kommunen med 5 nye år. Denne forlengelsen av leieperioden var i forståelse med VAV, som har et ønske om å fortsatt ha muligheten til å kunne levere til mottaket. Veidekke, ved Veidekke Entreprenør AS søker derfor om forlenget driftstillatelse frem til Endring av eksisterende tillatelse Mottak av masser som ikke er dokumentert på forhånd Kapitel 4.1 første setning i andre avsnitt søkes endret til: Dersom masser ikke er klassifisert på forhånd, skal massene mellomlagres i tette containere, eller på tett dekke under tak, der de holdes adskilt til de er ferdig analysert og klassifisert Tilsyn ved anlegget Fylkesmannen var på tilsyn ved anlegget den Temaene var massehåndtering, mottakskontroll og internkontroll med risikovurdering. Tilsynet avdekket følgende 6 avvik: Avvik 1 - Dokumentasjon på mengde forurensede masser levert til eksternt mottak med tillatelse etter forurensningsloven Avvik 2 - Masser med forskjellig forurensningsgrad blandes Avvik 3 - Forurensningsfare knyttet til mellomlagring Avvik 4 - Prøvetaking Avvik 5 - Mottakskontroll Avvik 6 - Internkontroll Tilsynet ble avsluttet , med kommentar om at tilbakemeldingen fra Dokken ikke var helt fullstendig, men at resterende punkter vil bli fulgt opp ved neste rutinemessige kontroll. I det følgende beskrives de tiltak som er utført og planlagt for å rette opp avvikene i sin helhet. 3

4 Oppgradering av anlegget Asfaltering Områdetfor mellomlagringav masserog parkeringsområdetpå eiendommenble asfalterti mai Forbedret system for vannoppsamling Det skillesnå mellom2 vannstrømmer,rent overvannsomikkeer i kontaktmed forurensedemasser og sigevannfra mellomlagredemasser. Regnvannsomfaller på asfaltertflate utenfor områdethvor massenehåndteres,og dervedikkeer kontaminert,føresdirektetil infiltrasjon i grunnen. Sigevannfra mellomlageretfor masserhar nå kontrollert avrenningtil oppsamlingskummed sandfang.deretterledesvannettil et nytt sandfangog sågjennomet sandfilter.påden måten fjernesmestepartenav partiklenefra vannet.forå fjerne vannløstekomponenterpumpesderetter vannetgjennomet kullfilter. Massersomlagresutendørser inerte massersomi utgangspunktetikke skalgi avrenningi miljøfarligekonsentrasjoner.vi menerat renseprosessenmed partikkelfjerningog kullfilter gjørvannetsårent at det problemfritt kaninfilteresi grunnen.forå dokumenteredette skal 4

5 det tas jevnlige prøver 1 gang i måneden.rensing og infiltrasjon i grunnen er for øvrig den løsningen VAV anbefaler fremfor å belaste avløpssystemet. Lagring av masser under tak Det skal etableres en hall på eiendommen hvor alle forurensede masser som ikke er karakterisert på forhånd skal lagres. Det tas sikte på å få etablert tak innen året Forbedring av driftsrutinene ved anlegget Mottakskontroll I tillegg til forhåndsdokumentasjon av massene skal arbeidende formann gjennomføre en grundig vurdering av massene ved mottaket. Det skal gjøres observasjoner av massenes beskaffenhet som lukt, synlig avfall etc. Ved mistanke om at massene ikke svarer til forhåndsdokumentasjonen skal massene legges i container, eller under tak, og prøvetas for ytterligere analyser. Mistanke om usikre masser kan være sterk lukt av massene (f.eks. av olje eller kjemikalier), synlig avfall eller uvanlig farge. Ansvarlig på mottaksstedet skal varsle miljøansvarlig for prosjektet, som så vil foreta prøvetaking og analyser. Videre mottak av disse massene skal stanses mens utredningene pågår. Gjennomgang/revisjon av Internkontrollsystemet Veidekke vil gjennomgå og revidere internkontrollsystemet ved virksomheten i juli/august Alle endringer/ forbedringer som er beskrevet over vil da tas med i internkontrollsystemet. Intern revisjon av anleggets drift og HMS rutiner/systemer Dette vil bli utført av Veidekke sentralt når internkontrollsystemet er gjennomgått og revidert, mest sannsynlig i september

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1379.01 2013.340.I.FMOA 2013/ 22814 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AKER SYKEHUS, FYRINGSANLEGG - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0836.02 2013.338.I.FMOA 2013/22564 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer