Agenda. IT i Oslo kommune. IT-revisjon i regnskapsrevisjonen. IT-revisjon i forvaltningsrevisjonen. Oslo kommune Kommunerevisjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. IT i Oslo kommune. IT-revisjon i regnskapsrevisjonen. IT-revisjon i forvaltningsrevisjonen. Oslo kommune Kommunerevisjonen"

Transkript

1 IT-revisjon som integrert del av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon Erfaringer fra i Oslo Gardermoen 26. Oktober 2010 Jan G Thoresen CISA CIA Seniorrådgiver Oslo Kommunerevisjon

2 Agenda IT i Oslo kommune IT-revisjon i regnskapsrevisjonen IT-revisjon i forvaltningsrevisjonen 2

3 Oslo Kommune 3

4 Arkitekturelementer i e-osloe Systemstøtte på konsernnivå Datavarehus Regnskap Lønn og personal Betalingsformidling Systemstøtte på sektornivå Fagsystemer som støtter tjenesteproduksjonen innenfor en sektor Systemstøtte på virksomhetsnivå Fagsystemer rettet mot virksomhetens myndighets-/fagområde Virksomhets- systemer Verdiøkende nettverkstjenester ( mail,, web, etc.) Felles systemer Sektor- systemer Sikkerhetstjenester / Katalogtjenester Teknologisk infrastruktur 4

5 Agenda IT i Oslo kommune IT-revisjon i regnskapsrevisjonen IT-revisjon i forvaltningsrevisjonen 5

6 Avdeling for regnskapsrevisjon 23 personer Matriseorganisert Team og faggrupper - Bydeler - Anskaffelser - Foretak - Mva og bokføringsregler - Etater - Lønn - IT-støtte - GKRS - IT-revisjon Rammeavtale om kjøp av IT-revisjon SQL*Plus Elektronisk arbeidsbok Sikrer at ISA ene blir fulgt Dokumentasjon av Planlegging Gjennomføring Vurderinger Rapportering Regnskapssystemet Anerkjente IT-standarder ISO

7 Overordnet planlegging: Størrelser og vesentlighet 7

8 Overordnet planlegging Overvåking Vedlikehold av porteføljebasen Systematisk overvåking Innspill fra regnskapsrevisor Planlegging Prioritere prosjekter Overordnet strategi regnskapsrevisjon Risikovurderinger Innspill fra forvaltningsrevisjonen Innspill fra: KU/ledelsen/revisor Felles applikasjoner Sektors- applikasjoner Virksomhets- applikasjoner REVISJONS- PLAN IT 8

9 Gjennomføring Tilnærmingsformer Integritetstesting i fellessystemene Ordinære IT-revisjoner Faggruppe IT-revisjon utfører Avrop på rammeavtale Deltakende IT-revisjoner IT-revisjonsgruppa utarbeider revisjonsprogram Regnskapsrevisorene utfører hele/deler Faggruppe analyserer og rapporterer Samkjørte IT-revisjoner Koble IT-revisjoner med andre IK-undersøkelser 9

10 Gjennomføring Innhold i integritetstesting Bekrefte integriteten i: Sentrale rapporter i regnskaps- og lønnssystemene Rapportgrunnlaget i regnskapssystemet Rapporteringsverktøyene i regnskaps- og lønnssystemene Automatposteringer og triggere i regnskapssystemet Arbeidsdelingen i fakturaflyt og bestilling Bokført lønn SQL*Plus 10

11 Gjennomføring Innhold IT-revisjoner Manuelle Konfigurerbare Hardkodede Kartlegging av flyt og nøkkelkontroller Evaluering og testing av applikasjonskontrollene Applikasjonskontroller Applikasjonsdrift Applikasjonsforvaltning IT-styring og intern kontroll Generelle IT-kontroller 11

12 Rapportering i IT-format Prosessnavn Hovedstruktur Hovedbudskap/konklusjon Sammendrag Detaljer Boksformat Innledning Høringskap. Peker 12

13 Overlevering og bruk Resultater fra IT-revisjon dokumenteres i arbeidsboken Arbeidsboken speiler konsernmodellen Bykassa Revisjonen er rettet mot etatene Arbeidsbok Virksomhetssystemer: Klient 1 Klientansvarlig kopierer relevante deler Klient 2 Fellessystemer og sektorsystemer: Klient n Resultater kopiert til fellesklient Fellesklient 13

14 Overlevering og bruk Gjenbruk og bruk av metoder/handlinger/resultater Nøkkelkontroller / revisjonshandlinger Nye metoder Det generelle IT-miljøet Applikasjonskontrollgjennomgangen 14

15 Oppsummering Utfordring å prioritere riktig God overlevering viktig Involvere regnskapsrevisor Konklusjoner Anbefalinger Relevante arbeidspapirer Ensartet bruk av arbeidsboken viktig Kopiere til riktig fase/område Henvisning IT-revisjon effektiviserer regnskapsrevisjonen 15

16 Agenda IT i Oslo kommune IT-revisjon i regnskapsrevisjonen IT-revisjon i forvaltningsrevisjonen 16

17 Avdeling for forvaltningsrevisjon 23 revisorer Team iht byrådsavdelingenes ansvar Omfattende planprosess IT-teamet deltar Spiller inn informasjon om IT-porteføljen Mottar bestillinger RSK001 FORVALTNINGS- Prosjektmodellen GODKJENT PLAN FOR Rammeavtale om kjøp av ITrevisjoner REVISJON 17

18 IT-revisjon i forvaltningsrevisjon Effektkjeden IT Pådrivere for IT-revisjon Effektivisere regnskapsrevisjonen IT representerer store verdier Lovpålagt intern kontroll Teknologien muliggjør og støtter virksomhetsprosesser bidrar til effektivisering og økt kvalitet 18

19 Produktivitet og styringsinformasjon i PP- tjenesten Vesentlighet og risiko Store informasjonsverdier (Journal for hele tjenesten i Oslo) Basis for styringsinformasjon/ledelsesrapportering Sensitive data Integritetsrisiko (Feil i styringsdata) Konfidensialitetsrisko (Personopplysningsloven) Målsetting FV Bidra til å besvare problemstilling i FV om tilfredsstillende skriftlig styringsinfo Bidra med uttrekk til FV for å analysere forhold knyttet til produksjon i PPT Andre målsettinger Oppfølging: Teste styringssystemet for informasjonssikkerhet Organisering Adskilte revisjonsprosjekter på hhv IT og FV 19

20 Produktivitet og styringsinformasjon i PP- tjenesten FV-rapporten IT-rapport som vedlegg Konklusjonene fra IT og FV gjengitt sammen Sammendraget i IT-rapporten eget kapittel Bidrag til forvaltningsrevisjonen Avdekket svakheter i journalsystemet: Muliggjorde feilregistrering og negativ effekt på styringsinformasjonen Vanskeliggjorde statistikkproduksjon grunnet svakheter i grunndata Avdekket inkonsistent registreringspraksis Uttrekk effektiviserte arbeidet og gav økt innsikt Andre bidrag Avdekket svakheter i styringssystemet for informasjonssikkerhet Effektiviserte pågående finansiell IT-revisjon Effekt Meldt forbedringstiltak på journalsystemet og styringssystemet 20

21 Generelle kontroller i og rundt Rusdata Vesentlighet og risiko Klientjournal for rusomsorgen Sensitive data om alle tjenestemottakerne Sterke lovkrav Konfidensialitetsrisiko Målsetting Evaluere IK Vurdere etterlevelse av sentrale lovkrav Organisering IT-revisjonsteam (E&Y) Rapportformat IT-format IT Resultat Dokumentert IK Viktige rutiner og retningslinjer mangler 21

22 Andre revisjoner Systemgjennomgang av byggesaksprosesser: Saksbehandlingssystem Behandling av skjenkebevillinger og kontroll av skjenkesteder: Saksbehandlingssystem Økonomisk styring av investeringsprosjekter: Prosjektstyringssystem Trafikkstyringssystem indre Oslofjord: KKI-system Innføring av sektorsystem i to bydeler: EPJ-system 22

23 Oppsummering Kombinert planlegging og gjennomføring Sammensatte team Økt forståelse Ulike detaljnivå Årsaksforklaring virkningsbeskrivelse Synliggjøre koblingen Flere målsettinger - flere budskap Hvordan rapportere? Kriteriene ligger i IT-standardene Utvelgelse - Ikke utvikling Dekker kravene Forvaltningsrevisjon eller undersøkelse? 23

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 7/2008 2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapportapport

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 1/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012 2015 Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

IT-revisjon, Rev2403

IT-revisjon, Rev2403 IT ADVISORY IT-revisjon, Rev2403 Torkil Hindberg, Ansvarlig for IT-revisjon i KPMG 23.03.10 ADVISORY Torkil Hindberg Alder: 31 år Stilling: Senior Manager i IT Advisory i KPMG Ansvarlig for IT-revisjon

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Rådmannens internkontroll Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer