ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang"

Transkript

1 ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/ årgang

2 FYLKESLAGSLEDERE 2008 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien Alta TROMS Inger Johansen Fjæreplyttveien 3b 9022 Krokelvdalen NORDLAND Siv Olsen Hagen Holstveien Bodø TRØNDELAG Per Norman Oma Nardoskrenten Trondheim MØRE OG ROMSDAL Grete Bæverfjord Vennevold 6612 Grøa SOGN OG FJORDANE Kari Ann S. Sandvik 5961 Brekke HORDALAND Trond Hauge Sædalssvingene Bergen ROGALAND Knut-Oskar Sørskår Kristtornveien Haugesund VEST-AGDER Trine Lohne Olsen Salemsveien Søgne AUST-AGDER Tore Gustavsen Valbergv Tvedestrand VESTFOLD Erik Bostrøm Solløkkakroken Sandefjord ØSTFOLD Anja Gretland Sledemeien Borgenhaugen TELEMARK Brian Norborg Solumgt Skien HEDMARK/ OPPLAND Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg BUSKERUD Ingunn Engebretsen Beversvingen Vestfossen OSLO/AKERSHUS Thor Bye Odinsvei 5a 1413 Trollåsen HJEMMESIDENE til Assistanse: E-POST: Notater: Kontoret: Leder: Kasserer: Kurskomite: Hjemmesidene: STYRET 2008 Leder: Eli Vogt Godager Nord-Torpvegen Nord-Torpa mob: hjem: jobb: Kasserer Hilde M. Hansen Libakkfaret 1 b 1184 Oslo Styremedlem Svein Erik Haldorsen Arkitektvägen Haparanda- SE: (tlf fra Sverige) Styremedlem Friede Hagen Midtibakken 2338 Espa Styremedlem Christine Amlie Villas of Ranaissance San Diego Ca92122, USA 5215 Fiore Terrace # 214 (001) Styremedlem Jørg Kunzendorf Skogstien Hundhamaren Styremedlem Karen Marie Oma Nardoskrenten Trondheim (red. Notater) Styremedlem Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg (red. Notater) Styremedlem Gro Anita Rød Kodalveien Andebu Styremedlem Brita Skotheimsvik Oskar Bråthensvei Elverum (red. Notater) Valgkomite: Siv Olsen Hagen, Thor Bye og Inger Johansen 2

3 Nr NOTATER Sporveisgt Oslo Tlf Fax Årsabonnement kr 200,- Gratis for medlemmer Planlagt utgitt 4 utgaver i 2008 Forsidebilde: Fra årets barneleir på Hurdalssenteret. Foto: BUA REDAKSJONSKOMITE Brita Skotheimsvik Karen Marie Oma Kristel Gården Paulsen Lederen: Litt om nytt og litt om gammelt... side 4 Bygg for alle... side 5 Takk for lånet... side 6 Kistefos-museet et hyggelig sommerbesøk... side 7 Barnas Ridderuke side 8 Reisebrev fra San Diego... side 9 Dagliglivet skal ikke være ekstremsport... side 10 Assistanses nettsider til bruk i hverdagen... side 12 Fra helse- og sosial til likestilling... side 13 Nytt fra NLB... side 14 Langvandring som mestringsstrategi... side 15 Nytt magasin mot diskriminering... side 16 Nye filmer med synstolking... side 16 Kurskatalog for skoleåret 2008/2009 er klar... side 17 Vil dere være med til Tyskland... side 17 Oversikt over aktuelle rettigheter og muligheter. side 18 Informasjonsmateriell fra Assistanse... side 19 Takk for lånet side 6 Kistefos-museet, et hyggelig sommerbesøk side 7 Reisebrev fra San Diego, USA side 9 Fra helse-og sosial til likestilling side 13 FRIST FOR STOFF MANUSKRIPT/DISKETT MANUSKRIPT KAN OGSÅ TIL NESTE NUMMER SENDES TIL: MAILES TIL: 11. november ASSISTANSE Sporveisgt. 10, 0354 Oslo 3

4 LEDEREN HAR ORDET... Litt om nytt og litt om gammelt Av Eli Vogt Godager Av og til føler jeg at jeg gjentar meg sjøl, når jeg skal skrive ledere til Notater, men det får så være. Mange av våre oppgaver som organisasjon er der alltid, og endringer tar tid, lang tid. Særlig når vi for det meste jobber med Assistanse på nattskiftet. Det er en kjempeutfordring å drive interessepolitikk fra kjøkkenbenken, på kveldstid. Få politikere og beslutningstakere som er på plass da. Dette gjentar jeg kanskje til det kjedsommelige. Dere får holde det ut. For det er sant. På vårt nært forestående årsmøte fremmer styret en viktig sak; retningslinjer for fylkeslag. Kanskje kan vi virke formalistiske i en organisasjon der det pt varierer veldig hvilken aktivitet som er i de ulike fylkene. Men kanskje er det i en tid som dette man trenger noen formelle retningslinjer å forholde seg til. Det kan faktisk lette det praktiske arbeidet. Styret legger ikke fram denne saken for å stikke kjepper i hjulene for samarbeid mellom fylkeslag og i regioner, men for at dette skal foregå på en strukturert måte. Og helst på den samme måten over hele landet. Noen kommer etter oss og det er da viktig at de kommer til og inn i en organisasjon der strukturene og det organisatoriske er godt ivaretatt. Vi forvalter også offentlige midler, både nasjonalt og lokalt. Dette er også et moment som krever ordning och reda. Vi håper årsmøtet slutter opp om retningslinjene og at tanker og kommentarer kommer inn i forkant av årsmøtet, slik at vi kan gi alle forslag knyttet til dette en god behandling. I skrivende stund er tre av fem regionsamlinger gjennomført. Før vi treffes på foreldrekurs er det gjennomført to samlinger til. Dette er vi stolte av. Det er første gang på flere år at alle familier i Assistanse har fått muligheten til å delta på en aktivitetshelg for hele familien. Programmet er laget over den samme list landet rundt. Uteaktivitet og friluftsliv, kombinert med den gode samtalen mellom mennesker som vet hva hverdagen med barn og ungdom med synshemming betyr. Disse samlingene er viktige, ikke bare for barna og ungdommene med synshemming, men også for søsken. Søskenrollen er utfordrende og å by på et fellesskap med andre søsken, kan kanskje gjøre hverdagen litt enklere? I november arrangerer Assistanse for første gang en egen samling for søsken. Bare for søsken. Invitasjon ble sendt ut sammen med innkallingen til årsmøte. Vi mener her vi gjør et viktig stykke arbeid og er veldig spente på responsen. Å bygge nettverk mellom søsken i ca samme situasjon er av uvurderlig betydning for disse ungenes egen utvikling. Å bli sett som selv, ikke som søstera eller broren til. Ikke det at noen legger opp til en slik rolle for sine barn, men ofte kan det bli slik, uten at vi tenker over det. Søsken har mye å lære oss. Det får vi nå også på trykk. Gjennom lang tid har vi jobbet med prosjektet Søsken i fokus, gjennom samlinger og arbeidet med å spre erfaringene. Et sterkt og vakkert hefte om det å være søsken i en familie med et barn/ ungdom med synshemming blir et slags sluttprodukt fra dette prosjektet. Et hefte som vi håper vil bidra til bevisstgjøring og gjenkjennelse. Et løft for hele familien. Vi gleder oss til å sende det ut til alle våre medlemsfamilier. Vår skoleundersøkelse er i ferd med å bli ferdigstilt. Vi takker alle som har stilt opp og vil begynne å ta den i bruk, så fort den er helt klar. Litt internt lese-arbeid gjenstår. Wenche Bekken har gjort en kjempejobb med å systematisere informasjon og erfaringer fra opp mot 20 familier. Selv om Assistanse representerer en svært uensartet gruppe kan det sees konturer av noe som er felles. Vi kommer tilbake i Notater og på så fort rapporten er ferdigstilt. Notater binder Assistanse sammen. Selv om familien ikke deltar på verken foreldrekurs, regionsamlinger eller det som måtte skje i eget fylkeslag, får alle Notater. Vi gjør alle våre erfaringer, i barnehage, på skole, i møte med andre deler av apparatet, gjennom hyggelige opplevelser.. ja alt mulig. Notater er et sted å dele. Skriv noen ord da vel, hvis du/dere har gjort noen erfaringer dere tenker kan være nyttige også for andre. Sene høstkvelder er fine å bruke til å skrive! 4

5 Nettstedet Bygg for alle er åpnet. Av: Eli Knøsen Statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings- og administrasjonsdepartementet åpnet Statsbyggs nye nettsted Bygg for alle 21. august, på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Statsbygg har utviklet et databasert registreringssystem, som også skal gjøre det mulig for publikum å sjekke tilgjengeligheten til bygg via internett. Bygg for alle er utviklet på basis av det europeiske registreringssystemet you-too. I dag er det mulig å sjekke tilgjengeligheten til over 300 av Statsbyggs egne bygg. som museer, undervisningsbygg, tinghus, trafikkstasjoner og kontorer. Flere publikumsrelaterte eiendommer vil bli lagt ut fortløpende, når informasjon er komplettert. Planen er også at andre forvaltere skal kunne synliggjøre tilgjengeligheten til deres eiendommer på dette nettstedet. Bak utviklingen av nettstedet står i første rekke Statsbygg, mens Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat har bidratt økonomisk. Statsbygg står for innhold og drift, mens eierne av de respektive byggene har ansvar for kvaliteten på innlagte data. Bygg for alle består av tre moduler: publikumsmodul, registreringsmodul og forvaltningsmodul. Det er publikumsmodulen som nå er åpen for alle. De to andre modulene bruker Statsbygg til å kartlegge tilgjengelighet og utbedre sine bygg i forhold til krav om universell utforming. Bygg for alle har lagt til grunn håndboka Bygg for alle, utgitt av Statens bygningstekniske etat og Husbanken, veiledning til teknisk forskrift og interesseorganisasjoners anbefalinger som kriterier til universell utforming. Innganger, interne forbindelser og besøksmål registreres ved at det tas mål av bredder, stigninger, nødvendig kraftbruk for å åpne dører osv. Samtidig vurderes belysning, skilting, orienteringsmuligheter og andre forhold som kan være viktige for synshemmede, og mulige problemer for astmatikere og allergikere registreres. Ett ledd i undersøkelsene er også å gjennomføre intervju med lokal driftsansvarlig/forvalter for å kartlegge om det finnes utstyr - for eksempel teleslynger, og å kartlegge hvordan bygningen brukes. Kilde: Hvit luft trå varsomt på operataket i Bjørvika denne store uslipte perle full av mennesker som vandrer i sollyset operataket er som livet plutselig snubler du i en kant i en skygge vær beredt i alt dette hvite lurer lumske arkitekters usynlige trinn KMO Etterlysning Jeg er mor til ei 14-årig jente som er blind. Hun ønsker seg sommerjobb for å kunne tjene egne penger. Har gjort noen utspill i forhold til dette tidligere, uten å lykkes Jeg skulle gjerne hatt noen gode tips til hvordan hun skal skaffe seg det. Er det noen som har fått til dette, som har tips til fremgangsmåte, type jobb osv for blinde og svaksynte ungdommer? Jeg tror og håper at noen har fått til dette, og svært takknemlig for tilbakemeldinger. Kanskje kan vi få til en artikkel om emnet her i Notater, jeg vil tro flere er interessert i dette! Jeg kan kontaktes på e-post: Vennlig hilsen Friede S. Hagen Til Diktleseren Universell utforming? Taket på operaen i Bjørvika egner seg best for blinde. Da er stokken uansett på vakt og sveiper framfor brukeren slik at enhver ujevnhet i bakken avsløres. Stedet er usedvanlig dårlig egnet for svaksynte, særlig for dem som orienterer seg etter kontraster. Stedet flyter. Seende, merk advarsels-plakaten nederst ved inngangen, taket er i tillegg glatt i regnvær! Ferdsel på eget ansvar.. KMO 5

6 Takk for lånet! Vi i BUA strutter av stolthet over det tilbudet vi har muligheten til å gi blinde og svaksynte barn og unge, og vi oser av takknemlighet for at vi er så heldige å få lov til å oppleve dette sammen med dem! Vi kan lage verdens tøffeste leir, full av spektakulære aktiviteter og med spesielt fokus på trygghet, sosialt samvær, vennskap etc etc, men ingenting av dette får vi gjennomført uten verdens «herligaste ongar»!!, og en haug med fantastisk engasjerte og flotte ledere! Sitat fra èn av lederne: «Dette er virkelig ei uke je kjæm tel å skryte tå, og som je er stolt over å ha fått være me på!, je så, opplevde og skjønte på barna at dette var sommerens store høydepunkt!» Vi benytter denne muligheten til å atter igjen si tusen takk for lånet av verdens herligaste ongar! :-)..og for utrolig varmende og positive tilbakemeldinger! Stor hilsen fra oss i BUA :-) Hurdal in my heart fra hele Norge strømmer de til årets gyldne uke i lang rekke beveger de seg vil du ha ei arm? fnisende, hoiende, støyende til langt på natt midt i gjengen, ungdom over alt nærhet som dirrer, vennskap som gror overtrøtte jenter, tullete gutter lederne nesten like unge som deltakerne glede og samhold håper ingen faller utenfor så annerledes enn hverdagen en sommerdrøm å komme hjem full av vennlighet, nok for et helt år? Tusen takk til lederne i BUA (blindeforbundets barne- og ungdomsavdeling) og til alle de unge voksne som stiller som ledsagere og hjelpeledere. Barne- og ungdomsleiren er gull verd for deltagerne, et pusterom både for dem som reiser og for oss som er igjen hjemme. Vi foreldre vet at ungene er trygge og har det bra, vi kan senke skuldrene og bruke litt ekstra tid på søsken og hverandre. De som reiser kan også senke skuldrene og være blant «sine egne» og ha ei ukes fri fra foreldremas og hverdagsstrev. Tusen takk for den kjempejobben dere gjør år etter år for å gi ungene våre gode opplevelser. KMO En glad gjeng på Hurdalssjøen under Blindeforbundets ungdomsleir i juni 08. Foto BUA. 6

7 Kistefos-museet et hyggelig sommerbesøk, også når du er synshemmet! På vår runde på Østlandet i sommer, var vi så heldige at vi fikk lagt turen om Kistefos-museet på Jevnaker. Vi hadde lest om dette gamle tresliperiet som var skapt om til et kultursted med både museum, skulpturpark og utstillinger. Og besøket ga mersmak! Stedet er et gammelt industrianlegg, de gamle bygningene er tatt i bruk til utstillingslokaler, en koselig kafé med god, hjemmelaget mat, en liten butikk, og selvsagt til museum. Det gamle tresliperiet som ble lagt ned på femtitallet står nesten intakt. Men det mest spennende i mine øyne er det som skjer mellom og rundt disse gamle bygningene: skulpturparken. Langs gangstiene og på plenarealene er det plassert ut drøyt 20 skulpturer laget i forskjellige materialer og med helt ulike uttrykk, både tradisjonelle og abstrakte former som setter fantasien i sving. Og det aller beste: De fleste skulpturene er merket med en oppfordring til å ta på dem! Det er ikke daglig kost, men hvilken dimensjon i opplevelsen av kunst å kunne kjenne med hele deg størrelse, form, materiale og overflatestruktur! Det sier jeg som seende. Og når man ikke eller nesten ikke ser, er jo dette måten å oppleve kunst på. For den som ser noe byr stedet på noen skulpturer som er ekstra spennende: Hvordan omgivelsene speiler seg dvs farger og mønstre som forandrer seg med din bevegelse, og det å se gjennom og hvordan ting forandrer seg da. Men dette er det vanskelig å beskrive på en god måte med ord, det må oppleves. Så blir det opp til den enkelte å oppfatte dette som et tips eller en oppfordring til å legge veien om Kistefosmuseet. Dette er iallfall en varm anbefaling! Stedet er et hyggelig sted hvor man bare kan være, nyte og oppleve. Vil du vite mer, har museet også en egen hjemmeside med både tresliperiets historie, informasjon om alt som skjer der og bilder fra skulpturparken (interaktivt i form av et kart hvor du klikker på numrene, og tekst om og bilde av den aktuelle skulpturen kommer opp). Gå inn på: Gertrude Mulders 7

8 Barnas Ridderuke januar 2009 Blindemisjonen IL støtter Barnas Ridderuke med reisekostnader, kursavgift og startkontingent for inntil 10 synshemmede/blinde etter søknad til Barnas Ridderuke/Beitostølen Helsesportsenter. I samarbeid med den lokale sportsforretning vil deltakerne kunne prøve ulikt skiutstyr. Det blir også mulighet til å kjøpe skiutstyr til ca. halv pris under uka. Hver deltaker tar med eller kjøper skismøring til eget bruk. Barnas Ridderuke arrangeres av Beitostølen Helsesportsenter i samarbeid med Ridderrennets Venner ANSVARSFORHOLD Uka er ikke en del av Helsesportsenterets ordinære tilbud. Det vil ikke blir krevet legeattest av deltakerne. Arrangøren gjør oppmersom på at de foresatte er ansvarlig for at deltakernes helsetilstand er tilfredsstillende i forhold til aktivitetsuka. Vi må derfor ha foresattes underskrift ved påmelding. Deltakerne må selv kunne administrere sine evt medisiner og ta forholdsregler i forhold til sin funksjonshemning. Medisinsk personell ved Beitostølen Helsesportsenter vil være tilgjengelig i forbindelse med sin vaktordning, hvis det skulle bli behov for spesiell hjelp i løpet av uka. SKIUTSTYR Alle som har eget utstyr, tar dette med. Det brukes vanlig løypeutstyr. Søknadsfrist: 25. nov 2008 INSTRUKTØRER Det blir 1-2 deltaker pr instruktør. Ledsagere/instruktører rekrutteres hovedsakelig fra Norges Idrettshøgskole, studiet Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF). Dette er voksne som har god kjennskap til arbeid med funksjonshemmede, dels via studiet og dels fra praksis ved Beitostølen Helsesportsenter. Den enkelte deltaker vil få hjelp hele døgnet under uka. FORESATTE Foreldre/søsken/lærere/støttekontakter er selvsagt også velkommen til uka. De må selv ordne med innkvartering m.v. i forbindelse med oppholdet. Enkelte, om helt nødvendig, vil kunne få sitt opphold dekket om de har funksjon som ledsager etter avtale med arrangøren. (For mer info om søknad, se baksiden) BARNAS RIDDERUKE 2009 Hensikten med Barnas Ridderuke er å gi et tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, særlig de som tidligere ikke har hatt så store muligheter til å gå på ski. Det blir vektlagt tilpasning av riktig utstyr og evt. hjelpemidler. Vi håper og tror at man gjennom et slikt arrangement kan bidra til å gjøre vinteren til en positiv årstid også for barn og unge med funksjonshemninger HVEM KAN SØKE Uka er åpen for både nybegynnere og viderekommende. Vi tar først og fremst sikte på barn med fysiske funksjonshemninger, mellom år, fra hele landet. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing (løype) som aktivitet, og har muligheter til å følge opp aktiviteten siden. Barnas Ridderuke: Vi har hvert år mottatt verdifull støtte fra Blindemisjonen IL, Den Norske Bokklubben samt det lokale næringslivet på Beitostølen. PROGRAM Deltakerne får skiinstruksjon gjennom hele uka (mandag-torsdag). Instruksjonen foregår gjennom lek og turgåing, på flatmark og i bakker. På kveldstid vil det bli arrangert underholdning og sammenkomster. Fredag avsluttes uka med det 27. Barnas Ridderrenn, et skirenn med distanser fra 1 km til 10 km. Deltakerne og instruktører skal bo i hytter på Beitostølen. Disse vil i fellesskap lage mat, vaske opp etc. SØKNAD Deltakerantallet på uka er begrenset til ca 50 deltakere. Alle som søker får skriftlig svar innen De som blir tatt med på uka, må betale kursavgiften på kr. 800,- før de får sitt opptak godkjent Søknadsskjema kan lastes ned fra: ØNSKER DU MER INFORMASJON? Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Beitostølen Helsesportsenter, tlf Spør etter Tone-Lill TID OG STED Uka arrangeres på Beitostølen (uke 3). Deltakerne ankommer Beitostølen søndag før kl Avreise blir lørdag morgen den 17.01, senest kl ØKONOMI Kursavgiften er kr 800,- Deltakerne får gratis innkvartering, bespisning etc. Reisen til og fra Beitostølen må den enkelte dekke og ordne selv. Deltakerne kan søke lokale instans- Søknad sendes til: Barnas ridderuke Beitostølen Helsesportsenter 2953 Beitostølen Tlf: Fax:

9 Reisebrev fra San Diego, USA Vi er en familie på fire, mor og far og to gutter på 12 og 15. Den eldste ble sterkt svaksynt 81/2 år gammel. Vi har lenge de siste årene syslet med tanken på å tilbringe et år i USA- vi har familie i California og har vært hos dem mye. Tomas har en forskerjobb og har lenge hatt lyst til å samarbeide med et senter i California. Men med barn i skolealder, lærere som blir opplært i synspedagogikk, når er det lurt å gjøre det? Men vi fant ut at den beste tiden å dra for ungene var når den yngste var i slutten av barneskolen og når eldstemann var mellom ungdomsskolen og videregående skole. Litt nølende kom vi i gang, litt fordi jeg nettopp hadde begynt i ny jobb, og mest fordi vår eldste begynte å få dårlig hørsel i vinter, i tillegg. Det var ingen forklaringer, bortsett fra litt forkjølelse, og så en ørebetennelse. I løpet av våren fant jeg kontaktinformasjon til skoledistriktet i San Diego på internett og fant etter litt om og men frem til den personen som har ansvar for blinde og synshemmede i San Diego. Vi fikk kontakt på telefon og mail og jeg sendte over en IOP oversatt av farmor- tusen takk! og informasjon om hvordan tilretteleggingen har vært her i Bergen. Mannen som heter Stephen var veldig imøtekommende og jeg følte meg trygg på at dette ville bli bra. Han foreslo at vår eldste begynte på den skolen som ikke lå nærmest oss, men nest nærmest. Man har rett til å gå på den skolen som er nærmest, styrt etter postnummer, men den har ikke det de kaller resource-room eller V.I teacher, on-spot m.a.o et rom med punktprinter, og lærer med kompetanse i synspedagogikk. Vi valgte selvfølgelig den skolen som ligger litt lenger unna, men som har dette utstyret og kompetansen! Foto: Tomas Eagan Bildet utenfor skolen: skolebussene står på rekke og rad utenfor skolen til de elevene som har lang vei eller har rett på skyss som våre elever På tross av at alt føltes litt skummelt med tanke på hørselsproblematikk, avlyste vi ingenting, og etter stor jobb med å pakke ned huset i kjelleren (vi leier ut hus og katt til hyggelig tysk familie som tenker å bosette seg i Bergen) var vi på vei. Det som skjer, det skjer, og leger og sykehus finnes både hjemme og der borte! Vi krysset fingrene og håpet på det beste! Vi kom frem til San Diego 10. Juli og sendte en mail til Stephen samme dag for å si at vi var fremme litt fordi vi planla å møtes før han dro på ferie. 2 dager senere kom han og hans kollega Karen på besøk og vi fikk en god prat. Vi informerte dem og de trygget oss på at skolen er bra og spesielt the V.I. teacher er fantastisk. Hun har akkurat vært hjemme i morspermisjon, men kom tilbake i august. Vi føler oss heldige. Dagen etter fikk vi komme på besøk på skolen og alle vi møtte var hyggelige og ønsket oss veldig velkommen. Vår tenåring var ærlig når han ble spurt om han gledet seg. Han var noe tvilende i sitt svar. Vi fikk også omvisning litt borte i gaten der Stephen har kontoret sitt. Der er det et kontor som Brailler alt elevene skal ha braillet. Det sitter flere damer der og skriver hele dagen. Assistentene på skolen går frem og tilbake flere ganger om dagen for å hente tekster som lærerene leverer til V.I og så blir det gjort. Jeg har tenkt å intervjue disse litt senere og få vite litt mer og det de gjør. Tenk å hatt et slikt kontor til våre elever hjemme?? Forts. neste side 9

10 USA har noe som heter Braille Institute over hele landet, i hvertfall i de større byene. I San Diego ligger B.I. like ved der vi bor, faktisk i gå avstand. Vi stakk innom en ettermiddag for å høre hva dette egentlig er. Vi ble tatt varmt i mot av en resepsjonist, og fikk kontakt med Amy som har ansvar for barn og unge. Hun lignet på Linda i BUA så vi følte oss hjemme med en gang. Hun fortalte at de har et ettermiddagsprogram som barn og unge kunne melde seg på det de var mest interessert i, eller trengte for å bli selvhjulpne. Programmene som tilbys kan variere fra ADL til skolehjelp, m.m. I tillegg har de foreldregrupper. Amy fortalte at mange av de andre som går der går på samme skole som vår gutt. Mange gutter i noenlunde samme alder. Vi er spent! Sommerferien varte helt til 2.september. Skolen ringer inn til første time kl Det forventes at man kommer presis, 3 ganger for sent så får man en kraftig konsekvens. (skal finne ut hva det er - uten å teste! ) Lunsj spises ute, bord med og uten tak, og en egen kantinebygning der man kan kjøpe mat har også bord inne. Sånn kan man ha det med 24 grader celsius hele året. Noen få dager med regn i året... bergenserene kan bare nyte dette året!! Braille Institute programmet begynner i slutten av september, vi gleder oss til å oppleve det. Allerede etter 4 dager med skole ser vi at dette blir et lærerrikt år. Akkurat nå sitter begge guttene og gjør lekser - søndag formiddag. Leksene til vår eldste blir laget på punkt samme dag som lærer leverer det inn til trykking. Motivasjonen til å arbeide er sakte stigende og vi er spent på hva dette året bringer. Her er det forventning i luften... fortsettelse følger! Varm solhilsen fra Christine Amlie. Skolen har 1500 elever. Det er rolig på skolen selv om det er så mange elever tilstede. Elevene går rolig fra rom til rom og ingen hopper, roper eller tuller. Jeg må innrømme at jeg er overrasket. Det vi hører om amerikansk skole er noe annet enn det vi ser her. Timeplanen til alle elevene på trinnet er lik hver dag. Det tok litt tid før vi skjønte det, vi gikk rundt og lurte på hvordan morgendagen kom til å bli... helt lik! Vår tenårings timeplan ser slik ut: Første time er matte, så advisory som man har bare 3 ganger i uken, og varer i 20 minutter (rådgivning av din kontaktlærer- hva trenger du hjelp til for å klare deg bedre), gym, (Physical education: P.E.), english, earth science, V.I (visual impairment med V.I teacher) og tilslutt math learning center. Bildet er et kart for blinde over skolens område. Skolen rommer 1500 elever, så det er en stor skole, men relativt grei å forholde seg til for de som ikke ser fordi nesten alt ligger ryddig og på rekke, men det er en god del stolper som holder oppe noen tak utenfor klasserommene som kan bli litt å stange hodet i. Foto: Christine Amlie. Dagliglivet skal ikke være ekstremsport Av Eli Vogt Godager Dette er innledningsteksten på det nye nettstedet om ADL. En kjempegod overskrift. Manglende kunnskaper og ferdigheter i ADL (aktiviteter i dagliglivet), kan ikke bare gjøre hverdagen til ekstremsport, det kan også gjøre hverdagen ganske trang og uverdig. Det gjør noe med ens eget syn på seg selv å måtte ha hjelp til ting andre klarer sjøl, manglende ferdigheter i små praktiske ting kan føre til sosial isolasjon og et smalt utvalg mat å velge mellom. Ikke moro å spise ferdigpizza hver dag, fordi det er det man klarer. Ikke moro å være med noen hjem hvis du ikke klarer å få knytt skoene dine sjøl eller gå med gummistøvler hele året, fordi det er mest praktisk. Mange av oss foreldre (og sikkert mange lærere også) strever med å lære bort disse hverdagslige tingene, noe vi seende på et vis har i ryggmargen, vi bare vet hvordan ting gjøres, på autopilot. Da blir det vanskelig å lære bort til en som ikke ser. Det er så mange ledd når man begynner å bryte handlinger ned for å finne ut hva det faktisk er man gjør. Å lese en av handlingskjedene på var en veldig bevisstgjøring ift dette. En veldig god bevisstgjøring for meg sjøl. Når jeg står og skal vise noe, må jeg 10

11 faktisk tenke nøye gjennom hver eneste bevegelse jeg gjør, hver handling som er en del av en oppgave. Ikke rart det blir vanskelig å utføre en oppgave for en som er blind, når jeg som skal lære bort har hoppet over halvparten av detaljene, fordi de var så automatiserte for meg sjøl. Vi har tidligere i Notater skrevet om ADL-prosjektet som er i gang på Tambartun, og hvor Assistanse er en viktig samarbeidspartner. Nå begynner resultatene å komme, en nettside er på plass. Her vil vi finne oppskrifter og fremgangsmåter på viktige aktiviteter og måter å utføre disse på. Blind hverdag henvender seg til flere målgrupper: Foreldre/foresatte til blinde barn og unge som ønsker å lære seg ADL-ferdigheter for å kunne formidle kunnskapen videre. Personer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring av blinde barn og unge i dagliglivets aktiviteter. Blinde barn, unge og voksne som selv ønsker å finne løsninger på praktiske utfordringer i dagliglivet. Handlingene som beskrives på nettstedet er delt i kategorier: Alle, A-Å (81) Fritid 1 (19) Fritid 2 (22) Hjem 1 (32) Hjem 2 (12) Kultur (15) Skole og arbeid (23) Arbeid (6) Skole (21) På denne måten kan man finne fram til oppskrift på det man trenger. Og nettstedet er slett ikke statisk. Her vil det komme mer, og det er veldig mulig å komme med spørsmål og forslag til ting som bør omtales og måter å gjøre ting på. Et eksempel: Komme i kontakt med medelever i skolegården Framgangsmåte: 1. Jeg lager en fortelling sammen med læreren. Historien må inneholde hva som er viktig å ta hensyn til når jeg vil snakke med andre og når andre snakker til meg. Eksempel fortellingen om Per (link kommer..). Historien handler om hvordan det er å være på skolen. 2. Jeg og læreren går igjennom fortellingen vi har skrevet og diskuterer hvordan jeg tar kontakt med andre. Følgende kan være viktig å ta hensyn til: mitt kroppsspråk. Det er viktig at jeg ser på den jeg snakker med. At jeg lytter og virker interessert i hva de andre sier. At jeg gir tilbakemelding på hva de sier og følger opp med spørsmål og kommentarer. At jeg er oppmerksom på å ikke bli for passiv eller at jeg blir for dominerende og snakker for mye. 3. Noen sier hei til meg ute i skolegården. 4. Jeg sier hei tilbake og spør hva hun/han holder på med. 5. Jeg kan også bli invitert inn i en samtale. Da er det viktig å vise interesse. 6. Jeg hører en stemme jeg kjenner i skolegården. 7. Jeg vurderer om vedkommende er opptatt i samtale med andre. Hvis ja, er det viktig å ikke forstyrre. 8. Hvis det ikke tar for lang tid, venter jeg til samtalen er over. 9. Jeg vender meg mot personen jeg ønsker kontakt med, går bort og sier hei. 10. Det blir mer personlig hvis jeg bruker navnene til den eller de jeg vil snakke med. 11. Jeg avslutter med å si ha det eller snakkes senere. Tilrettelegging: Jeg lager en fortelling sammen med læreren. På den måten får jeg tenkt gjennom situasjonen. Jeg og læreren min setter av tid til å snakke gjennom tingene. Hvis det er ting jeg lurer på, går jeg og snakker med læreren min. Vi har grunn til å være glade og stolte for at dette nettstedet har kommet på plass. Jeg tror det vil være til nytte og glede for flere av oss i hverdagen. Og det kommer mer, det kommer en lærebok og trolig kurs også for oss foreldre! ADL vil også bli en enda mer integrert del av foreldre/barnkurs og elevkurs ved sentrene. Barn og ungdommer som føler seg trygge i ADL, føler seg også tryggere sosialt, og kan lettere få til å bli en del av klasse og nærmiljø og kanskje lettere gjøre selvstendige valg! Tambartun og Assistanse har sammen søkt om et nytt prosjekt, et mobility-prosjekt. ADL og mobility henger tett sammen. Å ta seg fram på en god måte er også en viktig del av det å leve et selvstendig liv. Vi håper vi får anledning til å gå løs på dette også. Og bare for å ha sagt det offentlig: Det er en fryd å samarbeide med prosjektet som styres fra Tambartun! 11

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Synshemming og arbeid

Synshemming og arbeid Synshemming og arbeid En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten Masteroppgave ved Institutt for Sosialantropologi Eva Jeppsson Universitetet i Bergen Mai 2013

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6 Våre Barn NR. NR. 1 32012 2011 27. 26. ÅRGANG UTGITT UTGITT AV STØTTEFORENINGEN AV FOR FOR KREFTSYKE BARN BARN SKB SKB PPT Pedagogiskpsykologisk tjeneste SIDE 12 ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten SIDE

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer