Her har vi en oppgave, folkens!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her har vi en oppgave, folkens!"

Transkript

1 Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete klar til aksjon Både Harran idrettslag, Nyskudd 4H og Harran oppvekstsenter skal delta i forskjellige former for vårrydding. For Merete Grande Knudsen kan det bli travle dager. Hun er nemlig med alle stedene. Side 7 Side Svart Cyan Magenta Gul

2 2 MNAvisa DU BRINGER! Miljøstasjoner Skvett n-systemet gjør det mulig å bli kvitt flere former for miljøfarlig avfall/spesialavfall. I hver kommune er det minst en Miljøstasjon hvor slikt avfall kan leveres. Eksempler på miljøfarlig avfall er oljerester, løsemidler, spraybokser, maling, lim og lakkrester, plantevernmidler m.m. Avfallet blir sortert, og noe blir gjenvunnet, noe blir brukt som energi, mens en del blir sendt til miljømessig forsvarlig sluttbehandling i Norge eller i utlandet. Glasscontainere Klart og farget glass og rengjort metallemballasje kan leveres i glassigloer/ glasshus som finnes en rekke sentrale steder i kommunene. Dette sendes til Norsk Glassgjenvinning og blir råstoff i ny produksjon. Lyspærer, keramikk, porselen og plastflasker må ikke leveres hit. Slikt avfall pakkes inn og leveres i restavfallet. NyGammelt Etablert i Namsos. Eies og drives av MNAs medlemskommuner. Etablert med tanke på ombruk/ gjenbruk. Utvikles til å bli et sentralt returpunkt for mange typer utrangerte varer som ikke bør gå til avfallsplassen. NyGammelt er sammen med Stormyra mottakssted for kjøleskap etc. og elektronisk avfall i Namsos. VI HENTER! Restavfall Restavfall hentes hver tredje uke hos abonnenten. Du får hvert år utdelt 20 svarte sekker for å oppbevare restavfallet i avfallsstativet. Dette avfallet blir komprimert og emballert på Stormyra i Overhalla. Deretter blir det sendt til ulike mottak der det utvinnes energi gjennom brenning. Matavfall Matavfall hentes hver uke hos abonnenten. Spesielle vannfaste poser til å oppbevare matavfallet i får du gratis i en eller flere av forretningene der du bor eller hos renovatøren. Matavfallet legges i egen beholder i avfallsstativet. Slikt avfall blir i dag sendt til Innherred Renovasjon der det blir kompostert. Papiravfall Papiravfall blir hentet hver tredje uke hos abonnenten. I papirsekken skal du legge aviser, ukeblader og annet lesestoff UTEN lim eller plast. Dette papiret blir sendt Drikkekartong I Namsos er det satt ut endel containere for mottak av brukte drikkekartonger. De aller fleste skolene er med i en innsamlingsordning. Kartongene skylles og brettes. For å spare plass stikkes 8 12 stykker inn i en kartong. Også abonnenter som ikke har tilbud om levering av drikkekartong, kan spare plass i restavfallssekken ved å bruke denne metoden. Innsamlet kartong blir råstoff i produksjon av konvolutter, skilleark m.m. Medisinretur Det er etablert et eget innsamlingssystem for medisinrester. Medisiner med utgått dato eller medisiner du ikke lenger skal bruke, skal du ikke kaste sammen med restavfallet eller i wc. Lever dette til apotekene eller i spesielle beholdere på legenes venterom og i institusjoner. Dermed sikres en forsvarlig behandling. Tekstilinnsamling Innsamling av brukte klær/tekstiler skjer i samarbeid med Fretex (Frelsesarmeen). På grunn av avsetningsproblemer er det nå bare NyGammelt i Namsos som tar i mot klær. Klærne må være reine og heile. Knapper/glidelås må være i orden. til Norske Skog som bruker returpapiret som råstoff i ny papirproduksjon. Riktig sortert papir er ettertraktet vare. Bleier Barnefamilier har anledning til å levere bleier særskilt. Disse hentes vanligvis samtidig med matavfallet. Bleier legges i særskilte blanke plastposer som du får ved å henvende deg til renovatøren. Bleiene skal som hovedregel komprimeres sammen med restavfallet og leveres til energigjenvinning. Energisekken I og med at papirsekken ikke skal inneholde alle typer papirprodukter, får du hvert år fem gjennomsiktige energisekker. Her kan du legge limte kataloger, konvolutter, gavepapir, brunt papir, pizzaesker og bøker. Sekken hentes samtidig med restavfallet og innholdet blir energigjenvunnet. Utgiver: MNA, tlf Tekst og layout: Trio Media Hold Norge rent 2005 Våren er en aktiv periode med rydding og stelling rundt hus og hage. Før 17. mai bør det være ryddet både i private hager og langs veier og gater. Det er mange som tar dette alvorlig og som ønsker et miljø hvor det er ryddig og pent. Vi i MNA ønsker å bidra til dette med den årlige ryddeaksjonen med gratis ekstraleveranser for husstander både til renovasjonsbil i rute og til betjente mottak i kommunene og på Stormyra avfallsmottak. I tillegg har vi i de fleste kommunene etablert egne ruter for innsamling av kuldemøbler. Til tross for en økende bevissthet omkring avfall og kildesortering, har vi i løpet av de siste åra dessverre sett en økende tendens til forsøpling i nærområdene. Dette gjelder ikke bare i vårt område; det ser ut til å være en generell tendens som gjelder for hele landet. En rekke lag, organisasjoner, kommuner og bedrifter gjennomfører i år en landsomfattende ryddeaksjon under mottoet Hold Norge Rent. MNA ønsker å bidra aktivt til at vi i vårt område også gjennomfører en aksjon som kan gi oss et nærområde fri for forsøpling. For oss er det bekymringsfullt når returpunkt for glass og metallemballasje, samt mottak for miljøfarlig avfall, i perioder nærmest svømmer over av søppel som i utgangspunktet ikke skal inn til disse returpunktene. Vi har satset en del på etablering av returpunkter hvor folk selv kan bringe enkelte typer avfall fram til et felles ubetjent mottak. Dette er i utgangspunktet avfallstyper som tåler lagring og som det er enkelt for folk flest å sortere ut. Systemer hvor den enkelte husstand bringer spesielle avfallsfraksjoner fram til et felles, ubetjent mottak, er normalt mye billigere i drift enn betjente mottak og henteordninger. Gjennom å bedre våre rutiner for henting og å bevisstgjøre husstandene til i større grad å ta ansvar for forsøpling ved bruk, håper vi å beholde flest mulig av dagens ubetjente returpunkter. Men vi trenger hjelp fra brukerne til å få riktig kvalitet på det som bringes inn til disse punktene. Et argument for å ta med restavfall/søppel til ubetjente mottak, har vært at restavfallet/søppelet hentes for sjelden og at restavfallssekken er for liten. Vi har kanskje ikke informert godt nok om at alle kan levere ekstra mengde restavfall til renovasjonsbilen som kommer til hver husstand hver tredje uke. Det må betales ekstra for leveransen. Vi har valgt dette framfor å heve det generelle gebyret for renovasjon. Differensiering av gebyret har vi knyttet til hvor store mengder restavfall som leveres av den enkelte, og vi har flere tilbud til dem som har problemer med at standardgebyret ikke dekker deres behov. Merker for ekstralevering av sekker fås kjøpt hos MNA, kommunen og en rekke butikker i området. Dette egner seg for de som enkelte uker må supplere med en ekstra sekk. Dersom du har behov for å levere ekstra mengder hver uke, kan du abonnere på en større beholder. Vi har beholdere som rommer 240 l og 360 l. Standardabonnementet er på en 100 l sekk. Når du abonnerer på en større beholder følger beholderen med i abonnementet og du slipper eget sekkestativ. Restavfall som vi i dag opplever som et stort problem ved våre ubetjente mottak, er derfor enkelt å løse ved et utvidet abonnement eller ved ekstra leveranse. Jeg håper at abonnentene støtter opp om Hold Norge Rent og vil benytte de ordninger vi har på riktig måte, og at vi sammen kan bidra til å øke trivselen ved å minske forsøplinga i vår region. Det må være en felles målsetting å holde hele MNA-området rent! ULF JOHNSEN Daglig leder Side Svart Cyan Magenta Gul

3 MNAvisa 3 Gjør ryddinga enklere Er du med i en velforening, idrettslag eller noen annen ideell organisasjon, er du utfordret til å være med på Hold Norge rentaksjonen. I MNA-området har du som kjent mulighet til å levere ekstra avfall i forbindelse med tradisjonell vårrydding. I år skal vi dessuten ta oss ekstra på tak for å rydde og rengjøre fellesarealene i kommunene. Vi har valgt uke 18 og 19 som aksjonsuker, forteller prosjektleder Bo Pettersen i Retura MNA. I samarbeid med Retura NT stiller vi containere gratis til disposisjon ved opprydding på offentlige steder. Vi både bringer containere ut og henter dem. Det eneste du må gjøre er å ta kontakt med Retura NT på telefon for å avtale nærmere, legger Pettersen til. Er interessen stor? Ja, gledelig mange namdalinger er i ferd med å planlegge ulike aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Ikke minst har vi fått henvendelser fra mange skoler og velforeninger allerede. De får blant annet vite at nettadressene og kan gi mange tips om aktiviteter og tilbyr dessuten informasjonsmateriell, diplomer, plakater etc. Noe av dette kan Retura MNA også tilby direkte, legger Pettersen til. Bo Pettersen (til høyre) i Retura MNA og Erling Gartland i Retura NT har store forventninger til Hold Norge rent-aksjonen i Namdalen. Blant annet tilbys fri leie av containere i aksjonsukene. Levering til mottaksstasjon/miljøtorg Innenfor åpningstida i mai kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall. Dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. (Gjelder ikke Namdalseid) NB! Stormyra har lengre åpningstid også 25. april. Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid Grong miljøtorg, Vårryggen Torsdag NB! Høylandet miljøtorg Torsdag og Overhalla miljøtorg, Stormyra Hverdager Mandager i mai NyGammelt miljøtorg, Namsos Hverdager (Noen typer avfall) Lørdager Namdalseid miljøtorg, Dalavika Onsdag 4.5. og Flatanger miljøtorg, Lauvsnes Tirsdag 3.5. og Osen miljøtorg, Steinsdalen Torsdag og Roan miljøtorg, Roan havn Mandag 2.5. og Fosnes miljøtorg, Jøa Torsdag Salsnes miljøtorg Onsdag Nærøy miljøtorg, Kolvereid Hver torsdag Matmortua miljøtorg Hver dag Torsdager Leka miljøtorg Tirsdag Bindal miljøtorg, Terråk Torsdag og NB! Abonnenter i Namdalseid har egne ordninger for kuldemøbler og EE-avfall. Du kan levere 3 ekstra sekker Hver abonnent kan fritt levere inntil tre sekker ekstra avfall (gjelder ikke kuldemøbler/hvitevarer) samtidig med vanlig innsamling av restavfall. Uke 15 Jøa og Myrvika Bindal Leka Nærøy Uke 16 Lund og Salsnes Namsos sone 3 Osen Roan Namdalseid m/sitter Uke 17 Flatanger m/sætervika Namsos sone 1 Overhalla Vikna Uke 18 Namsos sone 2 Grong Høylandet Levering av grovavfall til containerbil evt. lastebil I en del områder med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovavfall til bil. Fri levering av inntil 0,5 m 3 grovavfall. Avfall ut over dette må påsettes avfallsmerke. Innsamlingsbil kjører 20. april (start kl ) Sætervika Småværet Jøssund Utvorda Sitter Nord-Statland Innsamlingsbil kjører 10. mai (start kl.10.00) Skotnes Bogen Gravvik Innsamlingsbil kjører 11. mai (start kl.10.00) Lyngsnes Ramstadlandet Garstad Austafjord Innsamlingsbil kjører 12. mai (start kl.10.00) Røytvoll Skjelsviksjøen Bindalseidet Solstad Gutvik Nord-Gutvik Nord-Horsfjord Innsamlingsbil kjører 13. mai (start kl ) Salsbruket Side Svart Cyan Magenta Gul

4 4 MNAvisa Unngår vi å rote sli Mens kommunene i Ytre Namdal til en viss grad kjemper for å få lagt fellesoppgaver til sin kommune, er situasjonen noe annerledes når det gjelder renhold av fellesarealer. Her må hver kommune, Leka, Bindal, Nærøy og Vikna, ta ansvar for sitt område. Ikke minst er dette aktuelt i forbindelse med Hold Norge rent-aksjonen. Kystgruppeordførerne vil derfor på forskjellig vis bidra til å gjøre Ytre Namdal til et enda renere og triveligere sted å være. Det viktigste er å unngå å rote. Vi som bor her, skal trives, slår Bindals-ordfører Magne Paulsen fast. I tillegg skal våre gjester ha en fin opplevelse når de er i kommunen. Og da er det en forutsetning at vi har det rent rundt oss. I forhold til den kommende vårryddinga, har vi foreløpig ikke lagt konkrete planer. Men det er klart at vi skal legge til rette for en vellykket aksjon, både gjennom praktiske tiltak, i samarbeid med Retura MNA og via informasjon og motivasjon i meldingsbladet Båtsaumen, forteller Paulsen. Han legger likevel ikke skjul på at enkeltmenneskets holdninger og innsats er avgjørende for at Bindal skal framstå som et rent område. Allerede i gang Fra Leka meldes det at man allerede er i gang med ryddinga. Ordfører Arve Haug registrerer med tilfredshet at det allerede er samlet inn betydelige mengder metallskrap og gjenstander. Fra kommunens side er det kanskje mest effektivt om vi legger til rette for ryddeaksjoner og avfallssortering. Det er vi nå i ferd med når det gjelder jern og skrap, som plutselig har blitt en ettertraktet vare. Vi planlegger nå å finne et permanent sted for mellomlagring av slikt avfall. Ellers har vi jo tradisjon for at skolen og uteseksjonen samarbeider om vårryddinga. Men det fritar ikke alle oss andre. Skal vi ha det rent, må alle bidra i sitt nærmiljø. Og jeg ser gledelig stor bedring i Leka. Gjennom vårt meldingsblad, Lekaposten, vil vi i ukene framover opplyse om hva som skal skje, og hvordan lekværingene kan bidra, opplyser ordføreren. kommunen. Både på grunn av at det er trivelig, fordi vi vil være miljøvennlige og at det er riktig å ta vare på ressursene. I år følger vi det opplegget som Retura MNA legger til rette for. Det skulle bare mangle, sier ordfører Steinar Aspli. Han viser dessuten til at Nærøy har flere Grønt Flagg-skoler og -barnehager. De driver godt miljøarbeid! Det samme kan eksempelvis sies om 4H-klubben i Gravvik som årlig rydder langs vegkantene, og hagelaget i Ottersøy som går foran med et godt eksempel. Men nå er det viktig at alle mann bidrar, enten det er i velforeninger, næringsforeninger, idrettslag eller andre organisasjoner. Jeg må understreke at rydding i nærmiljøene likevel mest av alt er en oppgave for den enkelte. Kommunens oppgave er mer tilretteleggerens, legger han til. Gode tradisjoner Vi har gode erfaringer med storstilte ryddedugnader i Vikna. Både hos oss og i nabokommunene tok vi oss jo skikkelig på tak i fjor før kongebesøket. Men det er like viktig at vi har det rent og pent også når vi ikke venter storfint besøk, legger Vikna-ordfører Karin Søraunet til. Hun berømmer skolebarnas årvisse oppryddingsaksjoner. De er en bærebjelke i vårryddinga. Men voksne må også ta sin del av ansvaret, sier kommunens førstedame som selv akter å delta i Hold Norge rentaksjonen. I kraft av sin beliggenhet har Vikna mange turister, for så vidt hele året, men mest om sommeren. Da er det viktig at vi benytter anledninga til å framstå som en hyggelig kommune å komme til. La meg i den sammenheng trekke fram Austafjord skole, som i flere år har samarbeidet med Statens naturoppsyn om rydding på øyene. Det er et flott tiltak, sier ordføreren, som i skrivende stund ser at snøen forsvinner og mye rask dukker fram. Det skal bort, lover hun på vegne av sine medborgere. Vi stiller Nærøy har gode tradisjoner med å holde det rent i Side Svart Cyan Magenta Gul

5 MNAvisa 5 pper vi å rydde EMBALLASJE AV GLASS OG METALL Håndbok på nettet Ønsker du informasjon om kildesortering i husstandene, kan du klikke deg inn på Der vil du, ledsaget av Pyra og Midas, finne svar på de aller fleste spørsmål om kildesortering i husholdningene. KOMMUNE BINDAL FLATANGER FOSNES GRONG HØYLANDET LEKA NAMDALSEID NAMSOS NÆRØY OSEN OVERHALLA ROAN VIKNA PLASSERING Terråk Helstad Kjella Bindalseidet Bogen Vik Lauvsnes Utvorda Jøssund Salsnes Seierstad Dun Lund Harran Bergsmo Mediå Sentrum Kongsmoen Gutvik Skei Sentrum Sjøåsen Statland Tøtdal Bangsund Spillum Prix Østbyen NyGammelt Rimi ABC Otterøy Foldereid Kolvereid Naustbukta Måneset Ottersøy Varøya Strand Abelvær Hofles Salsbruket Osen Samvirkelag Sætervika Sandviksberget Vingsand Steinsdalen Skjervøya Øysletta Ranemsletta Skage Skogmo Bessaker Reppklev Roan Austafjord Ofstad Rørvik Side Svart Cyan Magenta Gul

6 6 MNAvisa Trenger du container? Har du behov for avfallscontainer i forbindelse med oppussing etc., tar du kontakt med Retura NT på telefon Du kan disponere containeren en uke. Du betaler kun for frakt og avfallsbehandling. Endret hentedato i Bindal og Nærøy På grunn av Kristi Himmelfartsdag 5. mai, er det endret hentedato for matrester og restavfall på torsdagsrutene i Bindal og Nærøy. I Bindal er henting flyttet fram til onsdag 4. mai. I Nærøy vil henting finne sted torsdag 12. mai. Engangsgrillen et avfallsproblem Årlig blir det solgt om lag 1,2 millioner engangsgriller her til lands. Mange blir liggende i friluftsområdene etter bruk. Ifølge Friluftsrådenes landsforbund blir det årlig brukt 10 millioner kroner på å rydde opp etter folk som bruker engangsgriller. En del av pengene går til å utbedre sviskader, som også er et problem ved bruk av slike griller. Vi gratulerer! Namdal Avfallstransport som har ansvaret for avfallsinnsamlinga i de ni midtre og sørlige kommunene i MNA-området, er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO14001 Miljøledelse. Sertifikatene innebærer at selskapet kan dokumentere at det har et system som tar vare på miljøet, og sørger for god kvalitet på varer og tjenester. Dessuten at de har kontrollrutiner som tar vare på disse målsettingene. Teknologisk Institutt kontrollerer jevnlig at kravene følges. Hageavfall i Namsos Uke 18 og 19 Innsamling starter kl etter samme rute som innsamling av matrester. Uke 18: Mandag og tirsdag Uke 19: Onsdag og torsdag (t.o.m. Spillumshøgda) Avfallet må leveres buntet eller i papirsekk. Buntene må ikke være over to meter lange og ikke over 20 kilo i vekt. Sekker fås kjøpt på Stormyra avfallsanlegg, hos NyGammelt og på Felleskjøpet. Sikre lasten Et godt råd: Når du skal bringe avfall til miljøtorg eller avfallsmottak, er det lurt å bruke et minutt ekstra på å sikre lasten. Det bidrar til mindre forsøpling og ekstraarbeid. Tekstilaksjon over sommeren Den årvisse innsamlinga av brukte tekstiler vil finne sted i august/september. Nærmere kunngjøring vil komme senere. Planen er uansett at alle kommuner skal oppsøkes slik at du kan levere inn pent brukt og rengjort tøy. Vil du ikke vente så lenge, kan tøy leveres på NyGammelt eller tekstilcontaineren som i en forsøksperiode er plassert ved Frivillighetssentralen på Kolvereid. Innsamling av småapparater skyter i været Returordninga for småelektronikk har blitt en suksess. Fra 2003 til 2004 viser tallene en vekst på hele 44 prosent på landsbasis. En fylkesvis rangering viser at nordtrønderne er de fjerde dyktigste i landet. Produkter som mobiltelefoner, fotoapparater, hårfønere, elektriske tannbørster, små husholdningsapparater og klokker må ikke kastes i restavfallet eller andre steder fordi de inneholder skadelige stoffer. Du kan enten levere dem inn i forretninger som selger slike produkter eller på de kommunale miljøtorgene. Da vil deler av apparatene bli gjenvunnet og andre deler bli uskadeliggjort. Innsamling av kuldemøbler, hvitevarer og annet EE-avfall Har du kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende store gjenstander du ønsker å bli kvitt på en enkel måte, vil MNA hjelpe deg. Vi vil gjennomføre egen innsamling for slike produkter i slutten av mai og utover i juni måned. For å gjøre dette tilbudet enkelt og effektivt, må gjenstandene være plassert ved avfallsstativene eller ved vegen. Poenget er at det må være enkelt for våre mannskaper å få det på bilen. Abonnenter som ønsker å få hentet slikt avfall, må melde fra til teknisk kontor i sin kommune innen 10. mai. (Gjelder ikke Namdalseid som har egen ordning) Oppgi navn, adresse og hva som skal leveres. Dato for innsamling blir gjort kjent gjennom melding til den enkelte som ønsker å benytte tilbudet. Side Svart Cyan Magenta Gul

7 MNAvisa 7 Hjelp oss å holde bygda ren! Stor og liten. Jenter og gutter. Og voksne. Medlemmer i idrettslaget. I velforeninger, Nyskudd 4H og på Harran oppvekstsenter. De har en felles oppfordring til alle andre harrasbygg: I starten på mai går vi sammen om en storstilt ryddedugnad på alle offentlige områder! Utfordringa er en del av Hold Norge rent-aksjonen som går over hele landet. Når sant skal sies har folk i Harran gode tradisjoner for å holde det rent. Idrettslaget, som eier Harran camping, sørger for at det anlegget er presentabelt før sesongen. Stasjonsbyen vel og Fiskumtrøa vel har begge gode tradisjoner på området og tar begge utfordringa om et ekstra tak i år. Det lureste er vel ikke å kaste fra seg søppel, sier et av barna på Harran oppvekstsenter. Da slipper vi nemlig å rydde! Og det er noe av poenget. Gode vaner med kildesortering og godt tilrettelagte ordninger for avfalls- De ber alle bidra til å holde Harran rent. Foran fra venstre: Ole Petter Johansen (7. klasse), Gabriel Bostad (barnehagen), Mathias Fjerdingen Gartland (barnehagen), Peder Espelund (barnehagen) og Severin Sagmo (6. klasse). Bak fra venstre: Else Fiskum (miljøkoordinator), Amalie Kolsvik (barnehagen), Tone Elise Elstad (1. klasse), Hanne Aune (2. klasse), Merete Grande Knudsen (5. klasse), Randi Viken Falmår (Fiskumtrøa vel og Harran IL) og Olaug Lona (Nyskudd 4H). Vi sier bare: Lykke til! håndtering gjør jobben mye enklere. Det vet de en del om på Harran oppvekstsenter. Grønt Flagg-koordinatorene Else Fiskum og Kristin Fornes har i lang tid ledet barna gjennom et kildesorteringsprosjekt. Neste år er enøk energiøkonomisering tema på miljøskolen. MNAvisa utfordret harrasbyggen på kort varsel til å mønstre representanter for grupper som vil være med på årets ryddeaksjon. Responsen var overveldende. På teksten under bildet ser du hvilke lag og foreninger som lover full innsats når aksjonsdagen kommer. Og de utfordrer alle andre til å være med! Erling holder orden To ganger i uka, mandag og torsdag, er Erling Johansen innom Miljøbua ved Samvirkelaget på Høylandet. Miljøbua er et ekstratilbud på stedet hvor folk flest kan levere papp, drikkekartong og plast. En helt grei jobb, sier Namas Vekst-medarbeideren, som har hatt ansvaret siden i fjor høst. Enkelte roter litt mer enn nødvendig, og noen sorterer ikke helt bra. Men vi holder da orden, og gir beskjed om når bua skal tømmes, forklarer Johansen. Han trives bedre når det er orden i nærmiljøet. Erling Johansen (til venstre) har ansvaret for å holde orden i og rundt Miljøbua på Høylandet. Her sammen med Knut Årsandøy, salgs- og produksjonsansvarlig i Namas Vekst. Side Svart Cyan Magenta Gul

8 8 MNAvisa Dugnad m/kaffe og vafler Så gjør de det igjen folk på Spillum går foran med et godt eksempel! Med idrettslaget i spissen planlegges nå vårens store ryddedugnad. Tirsdag 10. mai fra klokka 1800 utfordrer idrettslaget velforeninger og bedrifter i området til å delta i en aksjon for å gjøre Spillum til et enda triveligere sted. Det er naturlig at idrettslaget tar dette initiativet, sier leder Jarl Andreassen. Blant annet fordi vi har mange medlemmer som alltid stiller opp. La meg legge til at opprydding på og rundt området ved idrettsparken er en årlig begivenhet. Her satser vi jo på trivsel, både på fotballbanen, sandvolley-anlegget og badeplassen. I tillegg har vi jo flotte turstier som benyttes mye, legger Andreassen til. Trasig å måtte rydde opp etter andre? Både ja og nei. Vi gjør dette til en positiv kveld hvor alle blir vinnere ved at trivselen økes. I år kan det bli litt ekstra arbeid etter den store militære aktiviteten i området i mars. Selv om soldatene ikke rotet så mye, vil det nok være en del etterlatenskaper som dukker opp når snøen forsvinner, tror Andreassen. Å rydde opp kan også virke preventivt Helt sikkert. Du tenker deg nok om både en og to ganger før du hiver fra deg sigarettsneiper og sjokoladepapir i et område som er rent og pent, mener Andreassen som opplyser at Retura NT stiller containere til fri disposisjon i forbindelse med den store dugnaden. Han benytter også anledninga til å utfordre andre idrettslag og velforeninger til å sette av en time eller to til rydding av fellesområdene i sine nærmiljøer. Men husk, legger han til: De bør gjøre som oss å avslutte aksjonen med kaffe og vafler! Ny kontrakt for Miljøservice Miljøservice Ottersøy AS har inngått en femårs-kontrakt med Retura MNA om henting av husholdningsavfall i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. Kontraktene trer i kraft 1. oktober og vil innebære et bedre tilbud til abonnentene. Blant annet vil det bli henting av matrester og bleier ukentlig, mens restavfall og papir vil bli hentet samtidig, hver tredje uke. Dessuten vil det bli enkelte endringer i ruter og hentedager. MNA vil komme tilbake med konkret informasjon til alle aktuelle husstander i god tid før omlegginga. Morten Heggli i Lauvhammeren velforening (til venstre) og SIL-leder Jarl Andreassen oppfordrer alle på den rette sida av Namsen til å bli med på ryddedugnaden 10. mai. Avfallet forsvinner ikke over natta Hvis du kaster ting i naturen, vil det meste brytes ned etter hvert. Men det tar lengre tid enn de fleste tror. Og i mellomtida ligger det der som skjemmende og unødvendig forsøpling. Under finner du eksempler på hvor lang tid naturen bruker på å bryte ned forskjellige produkter. Sigarettstumper: Opptil 12 år Aluminiumsbokser: Opptil 300 år Brusflasker (plast): Mer enn 400 år Plastposer: år Glass: Mer enn en million år Melkekartonger (papp med plastbelegg): 5 år Papir: 2 5 måneder Appelsinskall: 6 måneder Ullsokker: 1 5 år Sko av lær/skinn: år Nylontekstiler: år Bomullsfiller: 1 5 måneder Tau av naturfiber: 3 14 måneder Trenger du egentlig flere argumenter for å la være å kaste ting i naturen? Side Svart Cyan Magenta Gul

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer 11 Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

TØMME- KALENDER. Papp. EE-avfall. Papir. Batterier. Tekstiler. Trevirke. Hageavfall. Matavfall. Plastemballasje. Glass- og metallemballasje

TØMME- KALENDER. Papp. EE-avfall. Papir. Batterier. Tekstiler. Trevirke. Hageavfall. Matavfall. Plastemballasje. Glass- og metallemballasje EE-avfall Matavfall Hageavfall Glass- og metallemballasje Papir Isopor FULLDISTRIBUSJON Plastemballasje Hvite- og brunevarer Vinduer TØMME- KALENDER Restavfall Metall Batterier Farlig avfall Drikkekartong

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. REPRENSTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP Torsdag 23. OKTOBER 2014 kl 12.30

MØTEPROTOKOLL. REPRENSTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP Torsdag 23. OKTOBER 2014 kl 12.30 M N MIDTRE NRMORL RVFRLLSSELSKRP TENIC MILIO - SICAP VERDIER MØTEPROTOKOLL REPRENSTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP Torsdag 23. OKTOBER 2014 kl 12.30 Motested: Moterom MNAs lokaler i Barlia -

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 1.1 Ordningen for miljøstasjon... 2 1.2 Oppstart av arbeidet... 3 2 Arbeidsoppgaver... 3 2.1 Rydding og fjerning av avfall... 3 2.2 Store gjenstander, møbler

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

STORRUSKEN 2012. Nå er tiden inne for en ny RUSKENAKSJON. Vi ønsker nye og gamle Ruskenryddere vel møtt til ny innsats!

STORRUSKEN 2012. Nå er tiden inne for en ny RUSKENAKSJON. Vi ønsker nye og gamle Ruskenryddere vel møtt til ny innsats! Oslo kommune Bymiljøetaten v/ Ruskensekretariatet Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo Til borettslag, boligsameier, velforeninger og andre beboergrupper 7. mars 2012 STORRUSKEN 2012 Nå er tiden inne for en ny

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Hentekalender. Kildesortering vårt felles ansvar for miljøet. Aukra (Fastland) Molde Nesset

Hentekalender. Kildesortering vårt felles ansvar for miljøet. Aukra (Fastland) Molde Nesset Kildesortering vårt felles ansvar for miljøet Hentekalender 2009 Aukra (Fastland) Molde Nesset Skumring ved Reknes fyr. Foto: Bjarne Nygård Se flere flotte bilder fra Molde kameraklubb inne i kalenderen.

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent, gjestene må selv

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Hentekalender 2010. Kunst i søppel. Aukra (fastland) Molde Nesset. Aukra (Fastland) Molde Nesset. Fellesdistribusjon

Hentekalender 2010. Kunst i søppel. Aukra (fastland) Molde Nesset. Aukra (Fastland) Molde Nesset. Fellesdistribusjon Hentekalender 2010 B Aukra (fastland) Molde Nesset 2009 Aukra (Fastland) Molde Nesset Fellesdistribusjon Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Kunst i søppel Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 Foto:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE Brosjyren er trykt på resirkulert papir Papirkostnaden er betalt av Grønt Punkt Norge AS MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE For private husholdninger med renovasjonsabonnement. 2016 Rauma kommune leier miljøstasjon

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

*\OGLJ www.tronderbilene.no

*\OGLJ www.tronderbilene.no ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal 2/1-26/6 11 S S Fra Åtlo... 0705b... Romma... 0700... Småland...... Smålandsbakkan... 0655... Frosta sentrum... 0710 1410 Til Juberg... 0715 1420 Fra Tautra... 0650b... Øvre

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Utgave 2. Ruteavvik på hellig- og høytidsdager. Gyldig 17/8 2009-19/6 2010

Ruter. i Nord-Trøndelag. Utgave 2. Ruteavvik på hellig- og høytidsdager. Gyldig 17/8 2009-19/6 2010 Ruter i Nord-Trøndelag Utgave 2 Ruteavvik på hellig- og høytidsdager Gyldig 17/8 2009-19/6 2010 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim 17/8 09-19/6

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no Ruter i Nord-Trøndelag Gyldig 15/8 2011-1/1 2012 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden Endringer i uke 52 FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim 15/8-31/12 11 S S Fra Åtlo... 0700b...

Detaljer

Kildesorteringsguide for Aker Brygge

Kildesorteringsguide for Aker Brygge Kildesorteringsguide for Aker Brygge Innledning 80% DENNE GUIDEN viser deg hvordan du kildesorterer avfallet på riktig måte og bruker avfallsrampene på Aker Brygge. MÅLET er å kildesortere 80 prosent av

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Turnéplan: Historia om alfabetet

Turnéplan: Historia om alfabetet Man 12. sep. 2016 kl. 09:15 Kolvereid skole trinn: 1, antall: 34 7970 KOLVEREID 74 38 28 90 Magnhild Katinka Vardehaug magnhild.vardehaug@naroy.kommune.no 97012046 Man 12. sep. 2016 kl. 11:00 Kolvereid

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

PÅSKERUTER 2016. www.tronderbilene.no

PÅSKERUTER 2016. www.tronderbilene.no 1 PÅSKERUTER 2016 V3 Gjelder fra og med 21 mars til og med 28 mars Dager og tidspunkt rutene kjøres er markert med. Side 1 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Trønderbilene Side 1 Namsos - Steinkjer

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 16/8 2010-1/1 2011. www.tronderbilene.no. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 16/8 2010-1/1 2011. www.tronderbilene.no. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden Ruter i Nord-Trøndelag Gyldig 16/8 2010-1/1 2011 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim Km 16/8 10-1/1 11 S DX7 S 5 7 Fra Åtlo... 0705b 0800......

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender 2013 Kildesorteringskalender Sorteringsguide finner du bakerst i kalenderen. Se baksiden av kalenderen, der står det viktig informasjon! Kalender 1 Foto: Thierry Guillaume / Plainpicture / NTB scanpix

Detaljer