Her har vi en oppgave, folkens!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her har vi en oppgave, folkens!"

Transkript

1 Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete klar til aksjon Både Harran idrettslag, Nyskudd 4H og Harran oppvekstsenter skal delta i forskjellige former for vårrydding. For Merete Grande Knudsen kan det bli travle dager. Hun er nemlig med alle stedene. Side 7 Side Svart Cyan Magenta Gul

2 2 MNAvisa DU BRINGER! Miljøstasjoner Skvett n-systemet gjør det mulig å bli kvitt flere former for miljøfarlig avfall/spesialavfall. I hver kommune er det minst en Miljøstasjon hvor slikt avfall kan leveres. Eksempler på miljøfarlig avfall er oljerester, løsemidler, spraybokser, maling, lim og lakkrester, plantevernmidler m.m. Avfallet blir sortert, og noe blir gjenvunnet, noe blir brukt som energi, mens en del blir sendt til miljømessig forsvarlig sluttbehandling i Norge eller i utlandet. Glasscontainere Klart og farget glass og rengjort metallemballasje kan leveres i glassigloer/ glasshus som finnes en rekke sentrale steder i kommunene. Dette sendes til Norsk Glassgjenvinning og blir råstoff i ny produksjon. Lyspærer, keramikk, porselen og plastflasker må ikke leveres hit. Slikt avfall pakkes inn og leveres i restavfallet. NyGammelt Etablert i Namsos. Eies og drives av MNAs medlemskommuner. Etablert med tanke på ombruk/ gjenbruk. Utvikles til å bli et sentralt returpunkt for mange typer utrangerte varer som ikke bør gå til avfallsplassen. NyGammelt er sammen med Stormyra mottakssted for kjøleskap etc. og elektronisk avfall i Namsos. VI HENTER! Restavfall Restavfall hentes hver tredje uke hos abonnenten. Du får hvert år utdelt 20 svarte sekker for å oppbevare restavfallet i avfallsstativet. Dette avfallet blir komprimert og emballert på Stormyra i Overhalla. Deretter blir det sendt til ulike mottak der det utvinnes energi gjennom brenning. Matavfall Matavfall hentes hver uke hos abonnenten. Spesielle vannfaste poser til å oppbevare matavfallet i får du gratis i en eller flere av forretningene der du bor eller hos renovatøren. Matavfallet legges i egen beholder i avfallsstativet. Slikt avfall blir i dag sendt til Innherred Renovasjon der det blir kompostert. Papiravfall Papiravfall blir hentet hver tredje uke hos abonnenten. I papirsekken skal du legge aviser, ukeblader og annet lesestoff UTEN lim eller plast. Dette papiret blir sendt Drikkekartong I Namsos er det satt ut endel containere for mottak av brukte drikkekartonger. De aller fleste skolene er med i en innsamlingsordning. Kartongene skylles og brettes. For å spare plass stikkes 8 12 stykker inn i en kartong. Også abonnenter som ikke har tilbud om levering av drikkekartong, kan spare plass i restavfallssekken ved å bruke denne metoden. Innsamlet kartong blir råstoff i produksjon av konvolutter, skilleark m.m. Medisinretur Det er etablert et eget innsamlingssystem for medisinrester. Medisiner med utgått dato eller medisiner du ikke lenger skal bruke, skal du ikke kaste sammen med restavfallet eller i wc. Lever dette til apotekene eller i spesielle beholdere på legenes venterom og i institusjoner. Dermed sikres en forsvarlig behandling. Tekstilinnsamling Innsamling av brukte klær/tekstiler skjer i samarbeid med Fretex (Frelsesarmeen). På grunn av avsetningsproblemer er det nå bare NyGammelt i Namsos som tar i mot klær. Klærne må være reine og heile. Knapper/glidelås må være i orden. til Norske Skog som bruker returpapiret som råstoff i ny papirproduksjon. Riktig sortert papir er ettertraktet vare. Bleier Barnefamilier har anledning til å levere bleier særskilt. Disse hentes vanligvis samtidig med matavfallet. Bleier legges i særskilte blanke plastposer som du får ved å henvende deg til renovatøren. Bleiene skal som hovedregel komprimeres sammen med restavfallet og leveres til energigjenvinning. Energisekken I og med at papirsekken ikke skal inneholde alle typer papirprodukter, får du hvert år fem gjennomsiktige energisekker. Her kan du legge limte kataloger, konvolutter, gavepapir, brunt papir, pizzaesker og bøker. Sekken hentes samtidig med restavfallet og innholdet blir energigjenvunnet. Utgiver: MNA, tlf Tekst og layout: Trio Media Hold Norge rent 2005 Våren er en aktiv periode med rydding og stelling rundt hus og hage. Før 17. mai bør det være ryddet både i private hager og langs veier og gater. Det er mange som tar dette alvorlig og som ønsker et miljø hvor det er ryddig og pent. Vi i MNA ønsker å bidra til dette med den årlige ryddeaksjonen med gratis ekstraleveranser for husstander både til renovasjonsbil i rute og til betjente mottak i kommunene og på Stormyra avfallsmottak. I tillegg har vi i de fleste kommunene etablert egne ruter for innsamling av kuldemøbler. Til tross for en økende bevissthet omkring avfall og kildesortering, har vi i løpet av de siste åra dessverre sett en økende tendens til forsøpling i nærområdene. Dette gjelder ikke bare i vårt område; det ser ut til å være en generell tendens som gjelder for hele landet. En rekke lag, organisasjoner, kommuner og bedrifter gjennomfører i år en landsomfattende ryddeaksjon under mottoet Hold Norge Rent. MNA ønsker å bidra aktivt til at vi i vårt område også gjennomfører en aksjon som kan gi oss et nærområde fri for forsøpling. For oss er det bekymringsfullt når returpunkt for glass og metallemballasje, samt mottak for miljøfarlig avfall, i perioder nærmest svømmer over av søppel som i utgangspunktet ikke skal inn til disse returpunktene. Vi har satset en del på etablering av returpunkter hvor folk selv kan bringe enkelte typer avfall fram til et felles ubetjent mottak. Dette er i utgangspunktet avfallstyper som tåler lagring og som det er enkelt for folk flest å sortere ut. Systemer hvor den enkelte husstand bringer spesielle avfallsfraksjoner fram til et felles, ubetjent mottak, er normalt mye billigere i drift enn betjente mottak og henteordninger. Gjennom å bedre våre rutiner for henting og å bevisstgjøre husstandene til i større grad å ta ansvar for forsøpling ved bruk, håper vi å beholde flest mulig av dagens ubetjente returpunkter. Men vi trenger hjelp fra brukerne til å få riktig kvalitet på det som bringes inn til disse punktene. Et argument for å ta med restavfall/søppel til ubetjente mottak, har vært at restavfallet/søppelet hentes for sjelden og at restavfallssekken er for liten. Vi har kanskje ikke informert godt nok om at alle kan levere ekstra mengde restavfall til renovasjonsbilen som kommer til hver husstand hver tredje uke. Det må betales ekstra for leveransen. Vi har valgt dette framfor å heve det generelle gebyret for renovasjon. Differensiering av gebyret har vi knyttet til hvor store mengder restavfall som leveres av den enkelte, og vi har flere tilbud til dem som har problemer med at standardgebyret ikke dekker deres behov. Merker for ekstralevering av sekker fås kjøpt hos MNA, kommunen og en rekke butikker i området. Dette egner seg for de som enkelte uker må supplere med en ekstra sekk. Dersom du har behov for å levere ekstra mengder hver uke, kan du abonnere på en større beholder. Vi har beholdere som rommer 240 l og 360 l. Standardabonnementet er på en 100 l sekk. Når du abonnerer på en større beholder følger beholderen med i abonnementet og du slipper eget sekkestativ. Restavfall som vi i dag opplever som et stort problem ved våre ubetjente mottak, er derfor enkelt å løse ved et utvidet abonnement eller ved ekstra leveranse. Jeg håper at abonnentene støtter opp om Hold Norge Rent og vil benytte de ordninger vi har på riktig måte, og at vi sammen kan bidra til å øke trivselen ved å minske forsøplinga i vår region. Det må være en felles målsetting å holde hele MNA-området rent! ULF JOHNSEN Daglig leder Side Svart Cyan Magenta Gul

3 MNAvisa 3 Gjør ryddinga enklere Er du med i en velforening, idrettslag eller noen annen ideell organisasjon, er du utfordret til å være med på Hold Norge rentaksjonen. I MNA-området har du som kjent mulighet til å levere ekstra avfall i forbindelse med tradisjonell vårrydding. I år skal vi dessuten ta oss ekstra på tak for å rydde og rengjøre fellesarealene i kommunene. Vi har valgt uke 18 og 19 som aksjonsuker, forteller prosjektleder Bo Pettersen i Retura MNA. I samarbeid med Retura NT stiller vi containere gratis til disposisjon ved opprydding på offentlige steder. Vi både bringer containere ut og henter dem. Det eneste du må gjøre er å ta kontakt med Retura NT på telefon for å avtale nærmere, legger Pettersen til. Er interessen stor? Ja, gledelig mange namdalinger er i ferd med å planlegge ulike aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Ikke minst har vi fått henvendelser fra mange skoler og velforeninger allerede. De får blant annet vite at nettadressene og kan gi mange tips om aktiviteter og tilbyr dessuten informasjonsmateriell, diplomer, plakater etc. Noe av dette kan Retura MNA også tilby direkte, legger Pettersen til. Bo Pettersen (til høyre) i Retura MNA og Erling Gartland i Retura NT har store forventninger til Hold Norge rent-aksjonen i Namdalen. Blant annet tilbys fri leie av containere i aksjonsukene. Levering til mottaksstasjon/miljøtorg Innenfor åpningstida i mai kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall. Dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. (Gjelder ikke Namdalseid) NB! Stormyra har lengre åpningstid også 25. april. Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid Grong miljøtorg, Vårryggen Torsdag NB! Høylandet miljøtorg Torsdag og Overhalla miljøtorg, Stormyra Hverdager Mandager i mai NyGammelt miljøtorg, Namsos Hverdager (Noen typer avfall) Lørdager Namdalseid miljøtorg, Dalavika Onsdag 4.5. og Flatanger miljøtorg, Lauvsnes Tirsdag 3.5. og Osen miljøtorg, Steinsdalen Torsdag og Roan miljøtorg, Roan havn Mandag 2.5. og Fosnes miljøtorg, Jøa Torsdag Salsnes miljøtorg Onsdag Nærøy miljøtorg, Kolvereid Hver torsdag Matmortua miljøtorg Hver dag Torsdager Leka miljøtorg Tirsdag Bindal miljøtorg, Terråk Torsdag og NB! Abonnenter i Namdalseid har egne ordninger for kuldemøbler og EE-avfall. Du kan levere 3 ekstra sekker Hver abonnent kan fritt levere inntil tre sekker ekstra avfall (gjelder ikke kuldemøbler/hvitevarer) samtidig med vanlig innsamling av restavfall. Uke 15 Jøa og Myrvika Bindal Leka Nærøy Uke 16 Lund og Salsnes Namsos sone 3 Osen Roan Namdalseid m/sitter Uke 17 Flatanger m/sætervika Namsos sone 1 Overhalla Vikna Uke 18 Namsos sone 2 Grong Høylandet Levering av grovavfall til containerbil evt. lastebil I en del områder med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovavfall til bil. Fri levering av inntil 0,5 m 3 grovavfall. Avfall ut over dette må påsettes avfallsmerke. Innsamlingsbil kjører 20. april (start kl ) Sætervika Småværet Jøssund Utvorda Sitter Nord-Statland Innsamlingsbil kjører 10. mai (start kl.10.00) Skotnes Bogen Gravvik Innsamlingsbil kjører 11. mai (start kl.10.00) Lyngsnes Ramstadlandet Garstad Austafjord Innsamlingsbil kjører 12. mai (start kl.10.00) Røytvoll Skjelsviksjøen Bindalseidet Solstad Gutvik Nord-Gutvik Nord-Horsfjord Innsamlingsbil kjører 13. mai (start kl ) Salsbruket Side Svart Cyan Magenta Gul

4 4 MNAvisa Unngår vi å rote sli Mens kommunene i Ytre Namdal til en viss grad kjemper for å få lagt fellesoppgaver til sin kommune, er situasjonen noe annerledes når det gjelder renhold av fellesarealer. Her må hver kommune, Leka, Bindal, Nærøy og Vikna, ta ansvar for sitt område. Ikke minst er dette aktuelt i forbindelse med Hold Norge rent-aksjonen. Kystgruppeordførerne vil derfor på forskjellig vis bidra til å gjøre Ytre Namdal til et enda renere og triveligere sted å være. Det viktigste er å unngå å rote. Vi som bor her, skal trives, slår Bindals-ordfører Magne Paulsen fast. I tillegg skal våre gjester ha en fin opplevelse når de er i kommunen. Og da er det en forutsetning at vi har det rent rundt oss. I forhold til den kommende vårryddinga, har vi foreløpig ikke lagt konkrete planer. Men det er klart at vi skal legge til rette for en vellykket aksjon, både gjennom praktiske tiltak, i samarbeid med Retura MNA og via informasjon og motivasjon i meldingsbladet Båtsaumen, forteller Paulsen. Han legger likevel ikke skjul på at enkeltmenneskets holdninger og innsats er avgjørende for at Bindal skal framstå som et rent område. Allerede i gang Fra Leka meldes det at man allerede er i gang med ryddinga. Ordfører Arve Haug registrerer med tilfredshet at det allerede er samlet inn betydelige mengder metallskrap og gjenstander. Fra kommunens side er det kanskje mest effektivt om vi legger til rette for ryddeaksjoner og avfallssortering. Det er vi nå i ferd med når det gjelder jern og skrap, som plutselig har blitt en ettertraktet vare. Vi planlegger nå å finne et permanent sted for mellomlagring av slikt avfall. Ellers har vi jo tradisjon for at skolen og uteseksjonen samarbeider om vårryddinga. Men det fritar ikke alle oss andre. Skal vi ha det rent, må alle bidra i sitt nærmiljø. Og jeg ser gledelig stor bedring i Leka. Gjennom vårt meldingsblad, Lekaposten, vil vi i ukene framover opplyse om hva som skal skje, og hvordan lekværingene kan bidra, opplyser ordføreren. kommunen. Både på grunn av at det er trivelig, fordi vi vil være miljøvennlige og at det er riktig å ta vare på ressursene. I år følger vi det opplegget som Retura MNA legger til rette for. Det skulle bare mangle, sier ordfører Steinar Aspli. Han viser dessuten til at Nærøy har flere Grønt Flagg-skoler og -barnehager. De driver godt miljøarbeid! Det samme kan eksempelvis sies om 4H-klubben i Gravvik som årlig rydder langs vegkantene, og hagelaget i Ottersøy som går foran med et godt eksempel. Men nå er det viktig at alle mann bidrar, enten det er i velforeninger, næringsforeninger, idrettslag eller andre organisasjoner. Jeg må understreke at rydding i nærmiljøene likevel mest av alt er en oppgave for den enkelte. Kommunens oppgave er mer tilretteleggerens, legger han til. Gode tradisjoner Vi har gode erfaringer med storstilte ryddedugnader i Vikna. Både hos oss og i nabokommunene tok vi oss jo skikkelig på tak i fjor før kongebesøket. Men det er like viktig at vi har det rent og pent også når vi ikke venter storfint besøk, legger Vikna-ordfører Karin Søraunet til. Hun berømmer skolebarnas årvisse oppryddingsaksjoner. De er en bærebjelke i vårryddinga. Men voksne må også ta sin del av ansvaret, sier kommunens førstedame som selv akter å delta i Hold Norge rentaksjonen. I kraft av sin beliggenhet har Vikna mange turister, for så vidt hele året, men mest om sommeren. Da er det viktig at vi benytter anledninga til å framstå som en hyggelig kommune å komme til. La meg i den sammenheng trekke fram Austafjord skole, som i flere år har samarbeidet med Statens naturoppsyn om rydding på øyene. Det er et flott tiltak, sier ordføreren, som i skrivende stund ser at snøen forsvinner og mye rask dukker fram. Det skal bort, lover hun på vegne av sine medborgere. Vi stiller Nærøy har gode tradisjoner med å holde det rent i Side Svart Cyan Magenta Gul

5 MNAvisa 5 pper vi å rydde EMBALLASJE AV GLASS OG METALL Håndbok på nettet Ønsker du informasjon om kildesortering i husstandene, kan du klikke deg inn på Der vil du, ledsaget av Pyra og Midas, finne svar på de aller fleste spørsmål om kildesortering i husholdningene. KOMMUNE BINDAL FLATANGER FOSNES GRONG HØYLANDET LEKA NAMDALSEID NAMSOS NÆRØY OSEN OVERHALLA ROAN VIKNA PLASSERING Terråk Helstad Kjella Bindalseidet Bogen Vik Lauvsnes Utvorda Jøssund Salsnes Seierstad Dun Lund Harran Bergsmo Mediå Sentrum Kongsmoen Gutvik Skei Sentrum Sjøåsen Statland Tøtdal Bangsund Spillum Prix Østbyen NyGammelt Rimi ABC Otterøy Foldereid Kolvereid Naustbukta Måneset Ottersøy Varøya Strand Abelvær Hofles Salsbruket Osen Samvirkelag Sætervika Sandviksberget Vingsand Steinsdalen Skjervøya Øysletta Ranemsletta Skage Skogmo Bessaker Reppklev Roan Austafjord Ofstad Rørvik Side Svart Cyan Magenta Gul

6 6 MNAvisa Trenger du container? Har du behov for avfallscontainer i forbindelse med oppussing etc., tar du kontakt med Retura NT på telefon Du kan disponere containeren en uke. Du betaler kun for frakt og avfallsbehandling. Endret hentedato i Bindal og Nærøy På grunn av Kristi Himmelfartsdag 5. mai, er det endret hentedato for matrester og restavfall på torsdagsrutene i Bindal og Nærøy. I Bindal er henting flyttet fram til onsdag 4. mai. I Nærøy vil henting finne sted torsdag 12. mai. Engangsgrillen et avfallsproblem Årlig blir det solgt om lag 1,2 millioner engangsgriller her til lands. Mange blir liggende i friluftsområdene etter bruk. Ifølge Friluftsrådenes landsforbund blir det årlig brukt 10 millioner kroner på å rydde opp etter folk som bruker engangsgriller. En del av pengene går til å utbedre sviskader, som også er et problem ved bruk av slike griller. Vi gratulerer! Namdal Avfallstransport som har ansvaret for avfallsinnsamlinga i de ni midtre og sørlige kommunene i MNA-området, er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO14001 Miljøledelse. Sertifikatene innebærer at selskapet kan dokumentere at det har et system som tar vare på miljøet, og sørger for god kvalitet på varer og tjenester. Dessuten at de har kontrollrutiner som tar vare på disse målsettingene. Teknologisk Institutt kontrollerer jevnlig at kravene følges. Hageavfall i Namsos Uke 18 og 19 Innsamling starter kl etter samme rute som innsamling av matrester. Uke 18: Mandag og tirsdag Uke 19: Onsdag og torsdag (t.o.m. Spillumshøgda) Avfallet må leveres buntet eller i papirsekk. Buntene må ikke være over to meter lange og ikke over 20 kilo i vekt. Sekker fås kjøpt på Stormyra avfallsanlegg, hos NyGammelt og på Felleskjøpet. Sikre lasten Et godt råd: Når du skal bringe avfall til miljøtorg eller avfallsmottak, er det lurt å bruke et minutt ekstra på å sikre lasten. Det bidrar til mindre forsøpling og ekstraarbeid. Tekstilaksjon over sommeren Den årvisse innsamlinga av brukte tekstiler vil finne sted i august/september. Nærmere kunngjøring vil komme senere. Planen er uansett at alle kommuner skal oppsøkes slik at du kan levere inn pent brukt og rengjort tøy. Vil du ikke vente så lenge, kan tøy leveres på NyGammelt eller tekstilcontaineren som i en forsøksperiode er plassert ved Frivillighetssentralen på Kolvereid. Innsamling av småapparater skyter i været Returordninga for småelektronikk har blitt en suksess. Fra 2003 til 2004 viser tallene en vekst på hele 44 prosent på landsbasis. En fylkesvis rangering viser at nordtrønderne er de fjerde dyktigste i landet. Produkter som mobiltelefoner, fotoapparater, hårfønere, elektriske tannbørster, små husholdningsapparater og klokker må ikke kastes i restavfallet eller andre steder fordi de inneholder skadelige stoffer. Du kan enten levere dem inn i forretninger som selger slike produkter eller på de kommunale miljøtorgene. Da vil deler av apparatene bli gjenvunnet og andre deler bli uskadeliggjort. Innsamling av kuldemøbler, hvitevarer og annet EE-avfall Har du kjøleskap, fryser, vaskemaskin, tv-apparat eller lignende store gjenstander du ønsker å bli kvitt på en enkel måte, vil MNA hjelpe deg. Vi vil gjennomføre egen innsamling for slike produkter i slutten av mai og utover i juni måned. For å gjøre dette tilbudet enkelt og effektivt, må gjenstandene være plassert ved avfallsstativene eller ved vegen. Poenget er at det må være enkelt for våre mannskaper å få det på bilen. Abonnenter som ønsker å få hentet slikt avfall, må melde fra til teknisk kontor i sin kommune innen 10. mai. (Gjelder ikke Namdalseid som har egen ordning) Oppgi navn, adresse og hva som skal leveres. Dato for innsamling blir gjort kjent gjennom melding til den enkelte som ønsker å benytte tilbudet. Side Svart Cyan Magenta Gul

7 MNAvisa 7 Hjelp oss å holde bygda ren! Stor og liten. Jenter og gutter. Og voksne. Medlemmer i idrettslaget. I velforeninger, Nyskudd 4H og på Harran oppvekstsenter. De har en felles oppfordring til alle andre harrasbygg: I starten på mai går vi sammen om en storstilt ryddedugnad på alle offentlige områder! Utfordringa er en del av Hold Norge rent-aksjonen som går over hele landet. Når sant skal sies har folk i Harran gode tradisjoner for å holde det rent. Idrettslaget, som eier Harran camping, sørger for at det anlegget er presentabelt før sesongen. Stasjonsbyen vel og Fiskumtrøa vel har begge gode tradisjoner på området og tar begge utfordringa om et ekstra tak i år. Det lureste er vel ikke å kaste fra seg søppel, sier et av barna på Harran oppvekstsenter. Da slipper vi nemlig å rydde! Og det er noe av poenget. Gode vaner med kildesortering og godt tilrettelagte ordninger for avfalls- De ber alle bidra til å holde Harran rent. Foran fra venstre: Ole Petter Johansen (7. klasse), Gabriel Bostad (barnehagen), Mathias Fjerdingen Gartland (barnehagen), Peder Espelund (barnehagen) og Severin Sagmo (6. klasse). Bak fra venstre: Else Fiskum (miljøkoordinator), Amalie Kolsvik (barnehagen), Tone Elise Elstad (1. klasse), Hanne Aune (2. klasse), Merete Grande Knudsen (5. klasse), Randi Viken Falmår (Fiskumtrøa vel og Harran IL) og Olaug Lona (Nyskudd 4H). Vi sier bare: Lykke til! håndtering gjør jobben mye enklere. Det vet de en del om på Harran oppvekstsenter. Grønt Flagg-koordinatorene Else Fiskum og Kristin Fornes har i lang tid ledet barna gjennom et kildesorteringsprosjekt. Neste år er enøk energiøkonomisering tema på miljøskolen. MNAvisa utfordret harrasbyggen på kort varsel til å mønstre representanter for grupper som vil være med på årets ryddeaksjon. Responsen var overveldende. På teksten under bildet ser du hvilke lag og foreninger som lover full innsats når aksjonsdagen kommer. Og de utfordrer alle andre til å være med! Erling holder orden To ganger i uka, mandag og torsdag, er Erling Johansen innom Miljøbua ved Samvirkelaget på Høylandet. Miljøbua er et ekstratilbud på stedet hvor folk flest kan levere papp, drikkekartong og plast. En helt grei jobb, sier Namas Vekst-medarbeideren, som har hatt ansvaret siden i fjor høst. Enkelte roter litt mer enn nødvendig, og noen sorterer ikke helt bra. Men vi holder da orden, og gir beskjed om når bua skal tømmes, forklarer Johansen. Han trives bedre når det er orden i nærmiljøet. Erling Johansen (til venstre) har ansvaret for å holde orden i og rundt Miljøbua på Høylandet. Her sammen med Knut Årsandøy, salgs- og produksjonsansvarlig i Namas Vekst. Side Svart Cyan Magenta Gul

8 8 MNAvisa Dugnad m/kaffe og vafler Så gjør de det igjen folk på Spillum går foran med et godt eksempel! Med idrettslaget i spissen planlegges nå vårens store ryddedugnad. Tirsdag 10. mai fra klokka 1800 utfordrer idrettslaget velforeninger og bedrifter i området til å delta i en aksjon for å gjøre Spillum til et enda triveligere sted. Det er naturlig at idrettslaget tar dette initiativet, sier leder Jarl Andreassen. Blant annet fordi vi har mange medlemmer som alltid stiller opp. La meg legge til at opprydding på og rundt området ved idrettsparken er en årlig begivenhet. Her satser vi jo på trivsel, både på fotballbanen, sandvolley-anlegget og badeplassen. I tillegg har vi jo flotte turstier som benyttes mye, legger Andreassen til. Trasig å måtte rydde opp etter andre? Både ja og nei. Vi gjør dette til en positiv kveld hvor alle blir vinnere ved at trivselen økes. I år kan det bli litt ekstra arbeid etter den store militære aktiviteten i området i mars. Selv om soldatene ikke rotet så mye, vil det nok være en del etterlatenskaper som dukker opp når snøen forsvinner, tror Andreassen. Å rydde opp kan også virke preventivt Helt sikkert. Du tenker deg nok om både en og to ganger før du hiver fra deg sigarettsneiper og sjokoladepapir i et område som er rent og pent, mener Andreassen som opplyser at Retura NT stiller containere til fri disposisjon i forbindelse med den store dugnaden. Han benytter også anledninga til å utfordre andre idrettslag og velforeninger til å sette av en time eller to til rydding av fellesområdene i sine nærmiljøer. Men husk, legger han til: De bør gjøre som oss å avslutte aksjonen med kaffe og vafler! Ny kontrakt for Miljøservice Miljøservice Ottersøy AS har inngått en femårs-kontrakt med Retura MNA om henting av husholdningsavfall i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. Kontraktene trer i kraft 1. oktober og vil innebære et bedre tilbud til abonnentene. Blant annet vil det bli henting av matrester og bleier ukentlig, mens restavfall og papir vil bli hentet samtidig, hver tredje uke. Dessuten vil det bli enkelte endringer i ruter og hentedager. MNA vil komme tilbake med konkret informasjon til alle aktuelle husstander i god tid før omlegginga. Morten Heggli i Lauvhammeren velforening (til venstre) og SIL-leder Jarl Andreassen oppfordrer alle på den rette sida av Namsen til å bli med på ryddedugnaden 10. mai. Avfallet forsvinner ikke over natta Hvis du kaster ting i naturen, vil det meste brytes ned etter hvert. Men det tar lengre tid enn de fleste tror. Og i mellomtida ligger det der som skjemmende og unødvendig forsøpling. Under finner du eksempler på hvor lang tid naturen bruker på å bryte ned forskjellige produkter. Sigarettstumper: Opptil 12 år Aluminiumsbokser: Opptil 300 år Brusflasker (plast): Mer enn 400 år Plastposer: år Glass: Mer enn en million år Melkekartonger (papp med plastbelegg): 5 år Papir: 2 5 måneder Appelsinskall: 6 måneder Ullsokker: 1 5 år Sko av lær/skinn: år Nylontekstiler: år Bomullsfiller: 1 5 måneder Tau av naturfiber: 3 14 måneder Trenger du egentlig flere argumenter for å la være å kaste ting i naturen? Side Svart Cyan Magenta Gul

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer 11 Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Forfall. Avfall. Innfall.

Forfall. Avfall. Innfall. INFORMASJON FOR KOMMUNENE 20 20 KILDE- SORTERINGS- KALENDER Forfall. Avfall. Innfall. FLEKKEFJORD KVINESDAL LUND SIRDAL Hei! Søppel er bare et annet ord for muligheter. Lek med dem selv, eller overlat

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer