Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36"

Transkript

1 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side Utgave 3 AUGUST ÅRgaNG Varme under jorda BKK Fjernvarme undersøker om Fyllingsdalen får Norges første anlegg for jordvarme i fjernvarme. Side 12 13

2

3 Energi Fjernvarme er et bilag til bransjebladet Energi utgave Ansvarlig redaktør Ola N. Nedrelid Redaksjonssjef Øystein Meland Teknikkjournalist Monica Bjermeland Redaksjonelle bidrag Morten Valestrand Jan Dahlmann Sissel Graver Hugo Ryvik Design Therese Breang Hansen Hege Blix Bernhardsen Annonser Fredrik Kveen Tlf: Faks: Jonny Wedde Tlf: Faks: Abonnement Energi Tlf: Faks: Kontakt med redaksjonen Nettadresse Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Utgiver Europower AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Eier Energi eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group. NHST utgir også Dagens Næringsliv, Europower, Upstream, Recharge og en rekke andre publikasjoner MILJØMERKET Trykksak Trykk HA Grafisk AS Forsidefoto Foto: BKK Energi Fjernvarme 04 Fikk fjernvarme-fritak 06 Nøkternt fornybarmål 08 Nordisk perspektiv i Jönköping 10 Tar geotermisk energi inn i rampelyset 12 Bergen kan få varme fra dypet 14 Dypvarme kan bli billigere 16 ESA-beslutning gir nye muligheter for fjernvarme 18 Utelot fjernvarme i energistrategi 19 Vil investere i fornybar energi 20 Konkurrenter går sammen ESA-beslutning gir nye muligheter for fjernvarme Enova-støtte til utbygging av fjernvarme og fjernkjøling er fortsatt sikret. Dette har ESA nylig avgjort. ESAs godkjenning omfatter støtte til kommersielle aktører som ønsker å bygge ut både fjernvarme- og fjernkjøling, men også støtte til kraftvarmeverk. Støtten omfatter også infrastruktur for fjernvarme og fjernkjølig og gjelder fram til Bakgrunnen for godkjenningen er at ESA, på lik linje med norske myndigheter, mener at det ikke vil skje utbygging av infrastruktur for varme og kulde uten støtte. Støtten er derfor både velegnet og nødvendig for å sørge for miljøvennlig energiproduksjon, og at dette når ut til sluttbrukerne. Med godkjenningen av Enova-støtten er finansieringsbiten, enda en viktig del av et større rammeverk, på plass: I slutten av juni undertegnet Norge og Sverige avtalen om grønne sertifikater, og det foreligger også et utkast til Bergen kan få varme fra dypet Støtte og utfordringer Ola N. Nedrelid er ansvarlig redaktør i bransjebladet Energi. 22 Ny svensk aktør på veg til Norge? 24 Look to Lillestrøm 26 Industrien vil inn i varmen 28 Slipp spillvarmen ut i rørene 30 Skybrud lukkede Københavns centrale fjernvarmesystem 31 Forskningsstudie underbygger forslag til nytt EU-direktiv 32 Siden sist 33 Leverandørtorget 28 Slipp spillvarmen ut i rørene vedtak om innføring av fornybardirektivet med et mål om en fornybarandel på 67,5 prosent. Fjernvarme kan spille en viktig rolle for å nå det norske fornybarmålet. Dagens produksjon og planer vil gi 10 TWh i Samtidig er det regjeringens oppgave å målsette den faktiske andelen fornybar varme; noe fjernvarmemiljøet venter med spenning på. Det er allerede kjent at målet for fornybar kraft er satt til 13,2 TWh gjennom sertifikatordningen Med et rammeverk på plass betyr det at fokus nå i større grad vil dreie mot andre områder som konsesjonsprosesser og med mulighet for større grad av lokalt engasjement og innflytelse. En hasteoppgave å ta fatt på for varmemiljøet er å få på plass fjernvarme i Energi21, den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Slik energistrategien foreligger nå, er ikke fjernvarme nevnt med ett eneste ord

4 Utbygging ENERGI FJERNVARME Fikk fjernvarme-fritak Den nye bydelen Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo har fått fritak fra tilknytningsplikten fordi kommunen mener den lokale biosentralen er mer miljøvennlig enn Hafslunds fjernvarme. Hafslund er uenig. av øystein meland Det er tobakksfamilien Andresens eiendoms selskap Ferd Eiendom som står bak det enorme boligprosjektet på tobakksfabrikkens gamle eiendommer i Oslo. Totalt skal det i løpet av de neste ti til femten årene reises boliger i området, i tillegg til de næringseiendommene og boligene som allerede er etablert. Eget energiselskap. Energiforsyningen til et slikt prosjekt blir dermed av en viss størrelse, og ifølge eiendomsselskapet har det vært viktig at prosjektet skal framstå som miljøvennlig. Den lokale varmeforsyningen som Oslo kommune nå har sagt ja til, er basert på en tidligere oljefyrsentral ved Tiedemanns Tobaksfabrik (bildet) som tidligere ble benyttet til å produsere energi for å holde tobakken fuktig i forbindelse med sigarettproduksjon. I 2008 ble anlegget ombygd til et pellets anlegg, og det er denne formen for biodrivstoff man planlegger å benytte også i framtiden. Ifølge driftsselskapet Ferd Energi AS vil varme sentralen ha en fornybarandel på rundt 98 prosent. Oslo kommune krever at lokale løsninger må være minst 90 prosent fornybare for at det blir gitt fritak fra tilknytningsplikten. Hafslund har vært et av de fjernvarmeselskapene i Norge som har opplevd mest kritikk for høyt innslag av fossilt brensel i fjernvarmesystemet. I 2010 lå andelen fornybar i Oslos fjernvarme på noe over 50 prosent, ifølge Ferd Energi. Hafslund. Det er Norges største fjernvarme selskap som nå har fått en liten knekk på sine utbyggingsplaner i Oslo. Det er flere store prosjekt på gang i Oslo, ikke minst i Ensjøområdet. Hafslund er imidlertid ikke enig i kommunens vurdering av de to alternativene. Hafslunds anlegg er best når det gjelder primærenergibruk og andre miljø utslipp enn CO 2. Når det gjelder CO 2 -utslipp, er det ikke grunnlag for å konkludere sikkert med at det ene anlegget er bedre enn det andre. I den grad det er mulig å konkludere med noen grad av sikkerhet på dette punktet, framstår det som mest sannsynlig at Hafslund er best også på dette punktet, skriver informasjonssjef Truls Jemtland i en epost til Energi. Nesten selvgående. Ifølge Ferd vil anlegget på Ensjø fjernstyres av leverandøren Bioenergy AS på Lysaker, som også foretar en ukentlig inspeksjon. Ellers er planen at fyringsanlegget stort sett skal passe seg selv. Oslo kommune har satt som vilkår at minst 90 prosent av energien skal være fornybar. Anlegget skal benytte trepellets som drivstoff, som regnes for å være klimanøytralt. Da utbyggingen av Ensjø-området, som omfatter langt flere boligprosjekter enn Tiedemannsbyen, ble Hafslund invitert til å bygge opp systemer for varme forsyning til hele området. Tiedemandsbyen er en del av Ensjøbyen, og Oslo kommune inviterte alle selskapene som jobber med infrastruktur inn til et samarbeid om utvikling av bydelen for lang tid tilbake. Som et resultat av denne koordinerte planleggingen og utførelsen har Hafslund Fjernvarme bygget fjernvarmetilførsler inn på alle sider av det aktuelle bygge prosjektet. Et unntak fra tilknytningsplikten vil derfor ikke få konsekvenser for muligheten til å tilby fjernvarme til andre tilstøtende områder i denne spesielle saken, men selskapets økonomi for prosjektet blir selv følgelig skade lidende når de opprinnelige planene og forut setningene endres på denne måten da grunn investeringene for området er allerede tatt, skriver Jemtland. Andre prosjekter. Oslo preges for tiden av mange igangsatte boligprosjekter, etter en liten dødperiode de siste to tre årene. Jemtland opplyser til Energi at det så langt ikke er mottatt veldig mange fritakssøknader i forhold til tilknytningsplikten, men at det er prosjekter som nå bygges hvor dette er blitt aktuelt. Hafslund har mottatt et ønske om forhåndsuttalelse for det siste utbyggingstrinnet av Vulkan-utbyggingen (et boligog nærings prosjekt i Oslo sentrum). For de første byggetrinnene er det valgt en løsning med gjenvinning av energi fra kjøleanleggene samt solvarme, skriver Jemtland. Ensjøbyen: Den gamle pipen til Tiedemanns Tobakksfabrikk har fått nytt liv tilknyttet en biobrenselsentral. Foto: øystein meland

5 Kommunikasjonshuset Renommé renomme.no Fjernvarmerørene som skåner miljøet og reduserer utgiftene Logstor kontirør har innebygget diffusjonssperre av aluminium. Den moderne produksjonsmetoden medfører at man får en kontrollert og garantert jevn densitet i isoleringsskummet i hele røret. Resultatet er lavere kostnader, betydelig reduksjon i CO2 utslipp samt at isolasjonsverdien vil være like god i hele rørets levetid. IQHeat er den mest avanserte kundesentralen i Alfa Lavals produktprogram. IQHeat kombinerer den siste utviklingen innen fjernvarme og IT-teknikk i én og samme kundesentral. IQHeat er utstyrt med TCP/IP kommunikasjon som muliggjør full fjernstyring og overvåking via blant annet Internett eller telenettet. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Tlf:

6 Intervju ENERGI FJERNVARME Nøkternt fornybar Fornybarmålet er ambisiøst i europeisk sammenheng, men nøkternt i norsk sammenheng. Fjernvarmen bør spille en betydelig rolle for å nå målet. av ola n. nedrelid ola. En fornybarandel på 67,5 prosent for Norge er ambisiøst i europeisk sammenheng, men nøkternt ut fra Norges unike fornybare kraftog varmeressurser, mener daglig leder Heidi Juhler (bildet) i Norsk Fjernvarme: Fjernvarmen bør spille en klar rolle for å oppnå Norges fornybarforpliktelser i 2020, fordi den bidrar til et mer robust energisystem, og fordi EU skjerper krav om fjernvarme i flere direktiver som er relevante for Norge. Juhler peker på at Norges fornybar andel varierer fra år til år, og at det i seg selv er et argument for mer fjernvarme. I 2009 lå andelen på 65 prosent på grunn av lavere energiforbruk. Hun minner om at finanskrise og en mild vinter gav netto krafteksport. I 2010 sank andelen som følge av høyt energiforbruk. Da gav økonomisk vekst og kald vinter nettoimport. Det underbygger behovet for mer varmeproduksjon som faktor i det norske energisystemet, slik vi har presentert det gjennom varmeenergipakken: Fornybar fjernvarme og biovarme reduserer utslipp, gir en bedre effektbalanse, sørger for energieffektivisering og gir nye arbeidsplasser, sier Juhler. Hun minner om at investeringer i biokraft vil omfattes av elsertifikatordningen, og dermed gi denne typen termisk energi som Norge trenger, og samtidig fremme fjernvarmeutbygging. Dessuten mener hun EU forsterker betydningen av fjernvarme som et energieffektivt tiltak direkte gjennom vedtak i flere direktiver: det gjelder energieffektivisering, bygningsdirektivet og fornybardirektivet. Det skjerpede fokuset på fordelene med fjernvarme er kommet inn som følge av konklusjoner fra EU-studien EcoHeat, som har kartlagt rammevilkår for fjernvarme i 14 europeiske land, og hvor Norsk Fjernvarme har bidratt. Konklusjonen er at OED må lansere et nytt og ambisiøst mål for fornybar varme, som utløser investeringer der de trengs, mener Juhler. Hvilke krav bør stilles til Enova ved inngåelse av en ny avtale? Det viktigste er at Enova gjennomf ører de politiske målene, som er gitt av regjeringen og Stortinget. Enova skal være en garantist for politikernes løfter om prioritering av varmeutbygging og energieffektivisering. Da kan aktørene i markedet stole på en forutsigbar og langsiktig styring av virke midlene. Dette gjelder særlig for investeringer i infrastruktur for fjernvarme, mener Juhler. Det er Olje- og energi departementet som skal stille krav til Enova, og det bør være krav til finansieringsordninger basert på lang siktighet og teknologinøytralitet som sikrer likverdige vilkår for fornybar kraft og varme. Juhler er også opptatt av at planlegging i et systemperspektiv vil Konklusjonen er at OED må lansere et nytt og ambisiøst mål for fornybar varme, som utløser investeringer der de trengs kreve et bedre samarbeid mellom Enova og Statnett. Statnett har ansvaret for energiforsyningen, men trenger Enovas kompetanse til å vurdere et bredere spekter av virkemidler når kraftsituasjonen er anstrengt. Varmeenergipakken til Norsk Fjernvarme, Norsk Bioenergiforening og Avfall Norge er et slikt virkemiddel som avlaster områder med anstrengt nett med fornybar varme. Dette kan kombineres med energisparepakken som foreslås av NITO, Naturvernforbundet og fylkes kommunene i Sør- og Nord- Trøndelag, mener Heidi Juhler. Det er nylig presentert flere eksempler på at passivhus bruker mer energi enn boliger bygget etter gamle regler. Dette rimer ikke med at byggenæringen har lovet en halvering av energibehovet i bygninger fram mot Hva kan gjøres? Alle studier som er gjort det siste 10-året, både i Norge og i Europa, viser et betydelig avvik på beregnet energiforbruk og det som faktisk måles. Årsakene er fulgt opp, og kan som Enova påpeker, oppsummeres til dårlig kvalitet på selve bygget, på utstyr for vannbåren varme og arbeidet som er gjort kombinert med brukernes adferd og annet bruk av bygget enn beregnet, sier Juhler. Hun forteller at i fjor etablerte varme bransjen prosjektet Varmekompetanse for omlegging til fornybar varme. Det er også utarbeidet et kompendium med støtte fra Enova og lavenergi programmet. For tiden pågår det en kursserie i de største byene rettet mot rørleggere, fyringsteknikere, ingeniører og planleggere som skal øke kompetansen på området. Det er samtidig viktig at utbyggere også vektlegger kvalitet og ikke bare pris når de velger utstyr i bygget. Boligprodusentenes forening mente at fjernvarmebransjen burde skjerpe seg og bli mer effektive. Som profesjonelle på varmeforsyning har alle fjernvarmeselskaper krav til effektivitet og rutiner, samtidig som press på lønnsomheten krever optimal produksjons planlegging og drift. Energieffektivisering må vi jobbe for både i bygg og i energisystemene. Den største jokeren er likevel å styre folks behov for mye eller lite varme, samtidig som verdier for beregnet energibruk ikke har tatt hensyn til ekstremt kalde vintre i nord. Energibehov er ikke en statisk størrelse, men styres også av befolkningsveksten, som forventes å blir svært høy i de største byene, særlig i Osloregionen. Der vil fjernvarme gi den sikreste, enkleste og rimeligste varmef orsyningen, sier Juhler. Hun mener det er mer problematisk at lavenergibygg får dispensasjon fra tilknytningsplikten med den begrunnelsen at de ikke trenger oppvarming, mens de i realiteten bruker mye energi: Det har stoppet fjernvarmeutbygging i nye bydeler, og bidrar til en strammere effektsituasjon i kulde perioder dersom bygget forsynes med elvarme eller varmepumper. Aktører klager over at de ikke oppnår stordriftsfordeler i varmemarkedet, fordi konsesjoner blir porsjonert ut. Hva bør skje? Det er sunt med konkurranse i varmemarkedet som i andre

7 ENERGI FJERNVARME mål Ultralyd varme-, kjøle- og flowmålere for deg som er opptatt av nøyaktighet, driftssikkerhet og en leverandør som yter support når du trenger det! Målerne leveres i alle størrelser opp til DN100. Med solid fagmiljø i Trondheim og Oslo har vi levert målere, montasje og kurs til blant andre Statkraft Varme i over 10 år. Nå utvider vi produktsortimentet med ultralyd målere produsert hos Landis+Gyr. Måleren benyttes av svært mange fjernvarmeverk over hele Europa og tilfredsstiller de krav man har til en moderne måler i dag. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt målebehov! markeder. Fjernvarme er lokal forsyning, og i fylker med stor avstand mellom byene kan man godt ha forskjellige eiere. Fjernvarmekonsesjonen skal gi det kundegrunnlaget som kreves Foto: Øystein Meland for å få lønnsomhet i ut byggingen. Infrastruktur er kostbart å bygge ut, og etableres som regel etter politiske beslutninger i kommunen Trondheim: Frank Molander Oslo: Espen Karlsholmen

8 Messer ENERGI FJERNVARME Nordisk perspektiv i Jönköping Som oppvarming innfor Fjernvarmedagene i Oslo kan man ta turen til den svenske Fjärrvärmemässan i Jönköping. Nordisk fjernvarme står i sentrum. av morten valestrand, göteborg Fjärrvärmemässan pågår fra 20. til 22. september, uken før de norske Fjernvarmedagene. Åpningsdagen tirsdag byr på det engelskspråklige seminaret Nordic District Energy Development, der Heidi Juhler fra Norsk Fjernvarme skal holde et innlegg. Hva skal du lære svenskene denne gang? Det handler nok mest om å utveksle er faringer og fortelle hva som er annerledes, sier hun. Den største forskjellen er kanskje at norsk fjernvarme har vært regulert fra starten av. Viktig biokraft. For Norges del står de kommende elsertifikatene høyt på dagsorden, med alt hva det innebærer av trusler og muligheter, sier Heidi Juhler. Mulighetene er ikke minst avhengige av veksten i biokraftvarmen, mener hun et annet sentralt tema i Jönköping. Dagen derpå vies til diskusjoner rundt moderne fjernvarmeteknikk, alt fra prosjek tering og samordning av ledningsnett til over våking. Man kan også fordype seg i fjernkjøling og miljøanalyse. Fire i én. I år får Fjärrvärmemässan selskap av tre andre messer som arrangeres samtidig. Messearrangøren Elmia håper derfor å kunne fordoble fjorårets besøkstall til totalt besøkere. Sammen med Park & Golf, boligmessen Fastighet og avfallsmessen Waste & Recycling mobiliserer man sterkt rundt temaet energieffektivisering, en av fjernvarmens naturlige arenaer. Fokus Oslo. Effektiv fjernvarme er også et stort tema på Fjernvarmedagene i Oslo den 27. og 28. september. Fokus ligger på det systemmessige perspektivet og behovet for fleksibilitet i energiforsyningen. Også Fjernvarmedagene har i år økt sin kapasitet da fjorårets etterspørsel var større enn tilbudet. På Thon Hotel Ullevål Stadion vil 30 utstillere over to etasjer vise bransjens teknologiutvikling i form av produktnyheter og tjenester. Foto: fredrik kveen NORDISK SAMLING: Til Jönköping kommer fjernvarmens nordiske samarbeidsorganisasjon Nordvarme med representanter fra Island, Sverige, Finland, Danmark og Norge. Rammene. Både i Sverige og Norge blir det politiker opptreden. Til den norske paneldebatten er flere politiske partier invitert til å identifisere hovedlinjene mellom borgelig og rød-grønn energipolitikk. Et viktig spørsmål i Oslo blir hvordan norske fjernvarmeselskaper kan imøtekomme EUs skjerpede krav til energieffektivisering. Svaret kan kanskje hentes i Jönköping. To messer i september Den svenske Fjärrvärmemässan 2011 går av stabelen den september på messeområdet Elmia i Jönköping (svenskfjarrvarme.se). Jönköping ligger øst for Göteborg, riksveg 44/47 fra Uddevalla Uken etterpå arrangeres Fjernvarmedagene i Oslo, den 27. og 28. september (www.fjernvarme.no). I Jönköping åpner kraftvarme verket dørene for besøkere. I Oslo blir det visning av kommunens nye forbrennings anlegg på Klemetsrud

9 STOR For oss er enhver kunde stor og viktig, samme hvor stor eller liten bestillingen er. Har vi lovet å levere, gjør vi det til avtalt dato. Vi holder det vi lover. STØRRE Vi har klart å vokse og bli større, til tross for lavkonjunktur og mange konkurrenter. De siste fire årene har vi mer enn fordoblet omsetningen vår. Rørene våre inngår nå i fjernvarmenettene i Norge, Sverige og flere andre land. STØRST Til det store norske markedet vårt har vi valgt vår største selger, Peder Gillerborn. Han er ikke bare høy (205 cm på strømpelesten), men også veldig hyggelig. Han har den største erfaringen med fjernvarmerør som du kan tenke deg. Ta gjerne kontakt med ham: Powerpipe produserer og lagerfører produkter for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling. Hemmeligheten bak suksessen vår er foruten kvaliteten på produktene våre menneskene i selskapet vårt, som driver virksomheten frem med sin vilje og sitt engasjement. Hos oss får du klare svar og en leveringsdato som overholdes. Vi har alltid de samme sjåførene som kjører til Norge. De er hyggelige og imøtekommende, alltid klare til å hjelpe. Rørene får du i tide, den personlige varmen får du på kjøpet. Foto: Mats Udde Jonsson Vi holder det vi lover Ellesbovägen 101, Hisings Kärra. Tel Fax E-post

10 Geotermisk ENERGI FJERNVARME Tar geotermisk energi Status, utsikter og muligheter for geotermisk energi står på dagsordenen når Norges første konferanse om temaet holdes i Bergen i september. av hugo ryvik Vi håper å få trommet sammen rundt 70 deltakere. Ideen er å skape en arena der folk kan etablere gode ideer, sier Inga Berre, leder for seminarets styringsgruppe og professor ved Universitetet i Bergen. Navnet på konferansen er GeoEnergi2011, og den går av stabelen september. Langsom fremdrift. Det går sakte, men sikkert fremover for geotermisk energi. I Australia, Tyskland og USA foregår det en del satsinger. Europa har cirka 200 fjernvarmeanlegg som utnytter dyp geotermisk energi. I Norge er det bare Rock Energy som har konkrete planer, og det er bare Green Energy Group av norske selskap som tjener penger på dyp geotermisk energi, sier Inga Berre til Energi. Green Energy Group satser ikke i Norge i det hele tatt, men retter blikket ut i verden. Selskapet leverer moduler til geotermiske kraftverk, og har blant annet hatt en større leveranse til Kenya. Rock Energy vil bygge et demonstrasjonsanlegg på Haraldrud i Oslo. Der skal det bores meter ned i bakken og hentes opp varmt vann til Hafslunds fjernvarmeanlegg med hjelp av en patentert, norskutviklet teknologi. Nede i dypet skal det bores ti tynne, to kilometer lange brønner for å skape et kunstig geotermisk system. Anlegget skal gi 25 gigawatttimer varme per år. Opprinnelig var planen at boringen skulle komme i gang i andre halvår Men finansieringsproblemer gjør at prosjektet er kraftig forsinket. Direktør Thor Erik Musæus i Rock Energy ønsker ikke å si noe mer til Ill: Rock Energy AS Energi om framdriften før finansieringen er på plass. Representanter for både Green Energy Group og Rock Energy skal holde innlegg på GeoEnergi2011 Med i Energi 21. Inga Berre ser det som en aldri så liten seier at geotermisk energi kom med i rapporten fra Energi 21. Tidligere har dette energiområdet ikke vært nevnt. I Norge har vi ikke så mye løsmasse i de øvre lagene, mest fast fjell. Derfor er det ikke så problematisk å bore her. Jeg synes det er gledelig at grunn geotermisk energi har hatt en sterk vekst i Norge i det siste. Antallet varmepumper som

11 ENERGI FJERNVARME inn i rampelyset FIRE typer geotermiske energisystemer: Grunt Geotermisk System (GGS), Naturlig Hydrotermisk System (NHS), og Konstruert Geotermisk System (KGS) basert på borede brønner. Rundt hjørnet til høyre et KGS basert på oppsprekking. brukes til industrianlegg og større bygninger har blitt langt flere, sier hun. I 2010 ble fellesskapet Norwegian Center for Geothermal Energy Resarch (CGER) dannet av folk fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og industri, alle entusiaster for dyp geologisk energi. Gjennom CGER-nettverket er det etablert flere spennende prosjekter og samarbeid. Deltakerne i nettverket har gitt god respons på seminaret. Vi får ikke så mye pengestøtte, bare litt fra Innovasjon Norge og fra partnerne, så det er mye dugnadsinnsats både i nettverket og med konferansen. leder: Professor Inga Berre ved Universitetet i Bergen leder styringsgruppen for GeoEnergi _NE_fjernvarme:220X :23 Side 1 Foto: UiB Norsk Energi Hoffsveien 13, 0275 Oslo Tlf.: Norsk Energi - ledende innen alle ledd i utbygging av fjernvarme Kontakt oss! Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi

12 Geotermisk varme ENERGI FJERNVARME Bergen kan få varme Befaring: Grunneier Arne Løvaas, Astrid Håvik (BKK), og Odleiv Olesen (NGU) på befaring i Fyllingsdalen Snart får vi vite om det er varmt nok dypt nede i bakken under Bergen til at varmen kan utnyttes i fjernvarmesystemer. Professor Birkelandsvei 24b B4, 1081 Oslo - Tlf , Fax av hugo ryvik I månedsskiftet august september starter en spennende prøveboring ved Sælevatnet i Fyllingsdalen ved Bergen meter ned i bakken skal det bores. Der håper forsker Odleiv Olesen fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) å finne en temperatur på mellom 25 og 40 grader. Temperaturen én kilometer ned vil gi oss en pekepinn på hvor høy temperaturen er på 4 5 kilometers dyp. Det er slike dyp vi må ned på for å finne høye nok temperaturer til å kunne utnytte den geotermiske varmen til oppvarming eller strømproduksjon i Norge, sier Odleiv Olesen til Energi. I forkant av prøveboringene er det gjort omfattende geofysiske undersøkelser med fly på Vestlandet. Kan bli lønnsomt. Hvis borekostnadene går ned, og det oppdages områder med høye termiske agenter, kan det bli lønnsomt å utnytte dyp geotermisk energi Begge Foto: BKK i Norge. I første omgang til fjernvarme systemer, tror Olesen. Produksjon av elektrisitet ligger nok adskillig lenger fram i tid. Flere tiår, vil jeg tro, sier han. Prøveboringer som er gjort i de forskjellige landsdelene i Norge, viser at temperaturen varierer mye på meters dyp. De laveste temperaturene er nede i 12 grader, de høyeste er oppe i 27 grader. Fyllingsdalen har de beste forholdene for dyp geotermisk energi som vi hittil har kartlagt i Norge. Løvstakkgranitten som finnes her, har Norges høyeste innhold av uran. For radoninnhold i bygninger er høyt radioaktivt innhold en ulempe, men det gir også den fordelen at det blir mer varme nede i bakken. Det blir som naturens egen kjernekraft. Når elementer brytes ned, blir varme produsert, forteller Olesen. Planlegger mer. Fjernvarme er i høyeste grad interessant for energiselskapet BKK, som er med på prosjektet. Dyp geotermisk energi

13 ENERGI FJERNVARME fra dypet er en av satsingene til BKK, og kan bli en del av konsernets virksomhet i framtiden. I dag har selskapet fjernvarmenett i Bergen, og planlegger å bygge et nytt i Fyllingsdalen. I Bergen by ligger skifer over granitten. Den kan fungere som isolasjon, noe som kan gi enda høyere temperaturer nede i bakken, mener Odleiv Olesen. Kostbar boring. Boringen i Fyllingsdalen vil ta drøyt én måned og koste 1,1 millioner kroner. Bergarten det skal bores i er prekambrisk granittisk gneis, delvis dekket av et tynt lag av kvartære Det blir som naturens egen kjernekraft sedimenter. Arbeidet utføres av det svenske selskapet Drillcon. Etter at boringen er ferdig, må temperaturen i borehullet stabiliseres i noen måneder. Olesen regner med å få de første dataene ved årsskiftet. Deretter er det analysering og beregninger. Prosjektet skal være ferdig til sommeren Viktig for oljeselskapene. Formålet med prøve boringen er ikke bare å utrede potensialet for fjernvarme. Mer kunnskap skal skaffes om varmeutviklingen i bergartene, og effekten det har på varmestrøm og temperatur i sedimentbassenger på den norske kontinentalsokkelen. Dette er viktig å vite når potensialet for å finne olje skal vurderes. FyllinGSDALEn: I Fyllingsdalen kan temperaturen nede i bakken være høyere enn andre steder i Norge. Prøveboringen er en del av det store COOP-prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project), et samarbeidsprosjekt mellom Oljedirektoratet, NGU, ti oljeselskap og BKK. NYHED 2011 Nu også dobbeltrør med aluspærre Lambda 0,024 W/mK Isoplus tilbyder komplette systemer til fjernvarme samt faglig rådgivning på alle projektstadier. Vi er leveringsdygtige i kundetilpassede løsninger samt special produkter. Vores serviceafdeling bistår bl.a. med montage og renovering af muffer samt montage eller renovering af alarmsystem. Vi er certificerede i henhold til ISO 9001, ISO og vores produkter er EHP certificerede. Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Korsholm Alle 20 DK-5500 Middelfart Tel.:

14 Ny teknologi ENERGI FJERNVARME Dypvarme kan bli billigere ny norsk teknologi: Energi fra dype geotermiske anlegg kan bli betydelig billigere med en ny, norsk boreteknologi. Anlegget på bildet ligger i Thisted og er ett av to i Danmark. Begge er boret med tradisjonell teknologi. Norge har ingen slike anlegg.. Foto: Dong Et norskutviklet borekonsept kan bringe kostnadene for dyp geotermisk varme ned i sju øre per kilowattime. Om 36 måneder kan det være en realitet. av hugo ryvik Professor Arild Rødland ved NTNU er primus motor i utviklingen av en ny teknisk løsning for elektropulsboring (EPB). Teknologien kan angivelig redusere kostnadene for dypboring til geotermisk energi fra til kroner per meter. Nå har kommersialiseringsprosessen begynt. 7 øre per kwh. Høye borekostnader er en stor utfordring når varme skal hentes kilometervis nede i bakken. Rødland mener at hans teknologi kan bringe energikostnadene ned til 7 øre per kilowattime produsert varme fra meters dybde. Beregningen er gjort for borehull med diameter centimeter. Til sammenligning regner Rock Energy, som planlegger et demonstrasjonsanlegg på Haraldsrud, med å komme ned i øre. EPB-teknologien vår er funksjonsteknisk bevist. Vi forhandler nå med et amerikansk og fem europeiske selskaper om applikasjonskontrakter. Tre er geotermiske prosjekter med store og mange hull. Tidshorisonten for å se utstyret i drift er 36 måneder, sier Arild Rødland til Energi. Ut på lisens. Teknologien springer ut fra NTNU, og er utviklet videre av Unodrill, Statoil og Mesta. Ideen er at den skal lisensieres til selskap som vil utvikle applikasjoner. Disse får fulle rettigheter på applikasjonen, og Unodrill er operatør i forhold til lisensieringen. Tradisjonell boreteknologi hemmes av lav borehastighet og av at borekronene slites fort i hardt fjell. Elektropulsboring gjøres med mikrosekundlange høyspenningspulser mellom to elektroder. Borekronen består av en krans av elektroder som legges mot fjellet. Høyspenningspulsene som fyres av bryter fjellet. Ved å flytte elektrodene, brytes mer fjell. Borkaksen løftes til overflaten ved å sirkulere væske inn og ut av borehullet. Eksperimenter som er utført har ifølge Rødland vist at hans løsning gjør dette raskere og mer effektivt enn andre EPB-løsninger. Borehastigheten kan komme opp i ti meter per time, hvilket er fem til ti ganger raskere enn konvensjonell boreteknologi. EPB er mer effektiv ved større hulldiameter og gir lav kronekostnad per meter. Og jo større hull, jo bedre blir varmevekslingen, sier Rødland. Lukket system. I Norge er HDR-system mest aktuelt, i og med at vi har mye fast fjell. Det vil si at fjellet er varmt, tørt og tett (HDR står for Hot Dry Rock). Et lukket system konstrueres hvor vann sirkuleres i grunnen gjennom borehull. Varmevekslingen skjer i et av hullene. Kaldt vann varmes opp på vei ned til meters dybde og hentes opp igjen i et isolert senterhull. Da holder det grader og kan sendes direkte til forbrukerne. Et meter dypt hull med fire grenhull kan gi 50 GWh varme, nok til norske husstander. Ingen ekstra sprenging eller hydraulisk frakturering er nødvendig med vår metode, forteller Rødland

15 FJERNVARME Infratek den komplette entreprenøren Infratek utfører vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg. I tillegg utfører Infratek totalentrepriser for bygging av distribusjonsnett inklusiv montering av kundesentraler for fjernvarme. Kundene er energiselskap, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme Totalentrepriser Infratek er en betydlig aktør av totalentrpriser innen fjernvarme. Vi har egne ressurser innen for alle fagområder. Prosjektledelse Prosjektering Anlegg- og byggteknisk Sveising, muffing og rørteknisk Leverer til avtalt tid og riktig kvalitet er viktig for oss og våre kunder Vedlikehold og beredskap Infratek har 30 års erfaring med vedlikehold og beredskap av fjernvarmeanlegg. Vi kan levere: Beredskapsavtaler Serviceavtaler Driftsavtaler Alle typer vedlikeholdsoppdrag Infratek kan gi deg en sikker varmeleveranse Er du eier eller bruker av fjernvarme, ta kontakt med: Avdelingsleder Jan Torstensen e-post: VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRASTRUKTUR INFRATEK ENTREPRENØR AS POSTADRESSE 0247 OSLO SENTRALBORD BESØKSADRESSE INTERNETT BREIVOLLVEIEN 31, 0668 OSLO INFRATEK.NO

16 Juss ENERGI FJERNVARME ESA-beslutning gir nye muligheter for fjernvarme støtte: Enova-sjef Nils-Kristian Nakstad har fått klarsignal fra Esa på Energifondet. Godkjennelsen gjelder fram til Foto: Øyvind Elvsborg Espen Bakken er partner i Arntzen de Besche. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente 18. juli Enovas notifisering av Energifondet. Godkjennelsen gir ytterligere muligheter for å tildele offentlig støtte til prosjekter for fjernvarme og fjernkjøling. av espen bakken Enova har i flere år tildelt offentlig støtte til fjernvarmeprosjekter blant annet gjennom programmene for Fjernvarme Infrastruktur og Fjernvarme Nybygg. Støtten kommer fra Energifondet som forvaltes av Enova. Offentlig støtte. Energifondets midler kommer fra overføringer på statsbudsjettet og et påslag på nettariffen på 1 øre per kwh, som skal brukes til en omlegging til mer miljøvennlig energibruk og energiproduksjon blant annet i kommersielle foretak. Energifondet faller således inn under EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte. Offentlig støtte som tildeles kommersielle foretak er som utgangspunkt forbudt, og må notifiseres til ESA og godkjennes før eventuell tildeling av støtte. Dersom slik godkjennelse ikke foreligger, vil støtten være ulovlig og vil måtte tilbakebetales med renter av aktøren som har fått tildelt støtte. Dette betyr at det er avgjørende ikke bare for støttegiveren Enova at tildelinger fra Energifondet er godkjent av ESA, men ikke minst også for aktørene som mottar støtte. ESAs godkjennelse av den tidligere energifondsordningen løp ut i 2010, og Energifondet måtte på nytt notifiseres til ESA. Støtte både til varme og kjøling. Den nylige godkjennelsen innebærer at det fremdeles kan tildeles offentlig støtte til kommersielle aktører som ønsker å bygge ut både til «Energy-efficient district heating and cooling plants» og «District heating and cooling infrastructure». ESAs godkjennelse gir altså rom for støtte både til fjernvarme og fjernkjøling. ESAs godkjennelse omfatter for det første støtte til utbygging av anlegg for produksjon av fjernvarme og fjernkjøling, samt støtte til såkalte kraftvarmeverk, hvor det i tillegg til varme/kjøling også produseres en viss andel elektrisitet. Dette forutsetter for det første at anlegget klart vil føre til en energisparing. Videre følger det av ESAs godkjennelse at støtten bare Godkjennelsen innebærer at det fremdeles kan tildeles offentlig støtte til kommersielle aktører gis til de ekstra kostnadene som medgår til å bygge et energieffektivt anlegg, sammenlignet med henholdsvis oppvarming med elektrisitet hos sluttbrukerne, eller kjøling med bruk av air condition eller lignende. Når det gjelder støtte til infrastruktur for fjernvarme og -kjøling, godkjenner ESA også støtte til dette. Bakgrunnen for godkjennelsen er at ESA, i likhet med norske myndigheter, mener at utbygging av infrastruktur for varme og kulde en del steder i Norge ikke vil finne sted uten støtte, og at det derfor både er et egnet og nødvendig tiltak for å sørge for miljøvennlig energiproduksjon og at dette når ut til sluttbrukere. Mulighet frem til Ordningen som i dag er godkjent, vil avløse den eksisterende godkjennelsen av Energifondet fra 2006, og vil gjelde frem til Godkjennelse innebærer at Enova fremdeles kan tildele støtte til ulike prosjekter, uten at enkelttildelingene trenger godkjennelse av ESA. Dette forutsetter likevel at de detaljerte vilkårene for støtten er oppfylt, slik at denne ikke innebærer noen risiko for konkurransevridning mellom kommersielle aktører

17 Multiconsult din totalrådgiver i fjernvarmeprosjekter Multiconsult har levert tjenester til fjernvarmebransjen i en årrekke og har omfattende erfaring fra alle faser i et fjernvarme- og fjernkjøleprosjekt. Vi utfører varmeplaner, konsesjonssøknader, Enova-søknader, forprosjekter, termiske nettanalyser, prosjektering og byggeledelse for våre kunder. Multiconsult ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og er i dag en ledende aktør på fornybare energikilder. Vi fortsetter utviklingen av vårt energimiljø for å tilby løsninger som ivaretar fremtidens energibehov. Kontakt: Ingar Øygarden, tlf meter kw 312 prosjekter

18 Energi21 Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen NO-0131 Oslo Telefon: Telefaks: Utgiver: Energi21 Norges forskningsråd Direktør: Lene Mostue Telefon: Design: Endre Barstad Grafisk Trykk: 07 Gruppen Opplag: 2000 Oslo 06/2011 Energi21 ENERGI FJERNVARME Utelot fjernvarme i energistrategi Energi21, den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, nevner ikke fjernvarme med et ord. av monica bjermeland Det stemmer at fjernvarme ikke var en del av mandatet til Energi21, sier Morten Fossum, gruppeleder i innsatsgruppen Fornybar termisk energi. Ønsket samkjøring. Vi diskuterte det mye i gruppen vår, men oppgaven vår var å se på rå stoffene bioenergi, geotermisk energi og varmepumpe- og kuldesystemer. Distribusjonssystemer var ikke et tema, sier Fossum til Energi. Dermed er fjernvarme fullstendig utelatt fra sluttrapporten til Energi21. Det er synd, for fjernvarme er jo en viktig betingelse for å kunne bruke bioenergi og geotermisk energi. Energiformene er nærmest verdiløse uten. Biogruppen, som utgjorde en del av hovedgruppen Fornybar termisk energi, var svært kritiske til at energisystemer ikke var et tema, sier han. Men mye falt utenfor mandatet. Det vil alltid være en utfordring å avgrense, medgir Fossum. Ellers mener han Energi21 kunne vært flinkere til å samkjøre de ulike sektorene; tenke mer tverrfaglig. Framtiden innen fornybarfeltet vil være å se mulighet for å kombinere de ulike fornybare energikildene i et fjernvarmesystem. Intern konkurranse vil ingen av oss tjene på. skuffet: Synd å utelate fjernvarme fra Energi21, mener Morten Fossum. Foto: Privat Energi21 Nasjonal strategi for forskning, utvikling,demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi CO2 Faksimile: Energi21 GODE ENERGILØSNINGER PÅ VÅR MÅTE Seniorrådgiver innen fornybar varme Sweco er et av Norges ledende flerfaglige rådgiverfirma innen teknikk og miljø, og har rundt 1000 ansatte og 27 kontorsteder. Innen energi jobber vi med alle ledd i energiforsyningskjeden. I tillegg har vi spisskompetanse innen fornybare energikilder og er en pådriver for å jobbe frem de bærekraftige og effektive samfunnsløsningene. Vi dekker et etterspurt fagfelt og har mange spennende oppdrag fremover. Prosjektene vi jobber med omfatter energisentraler, fjernvarmenett, kundesentraler og oppkopling mot sekundærnettene. Du blir en sentral person i avdeling fornybar varme som jobber med fjern-, nær- og punktvarmeanlegg basert på bioenergi og varmepumper. Du vil også jobbe tverrfaglig og samarbeide med andre fagavdelinger innen Sweco. Er du siv.ing./ing. med prosess- og/eller energiutdannelse og har relevant erfaring fra prosjektering, bygging eller drifting av fjern- og nærvarmeanlegg og brenne for faget fornybar varm, er det deg vi søker. Noe som passer for deg? Les mer om og søk på stillingen via

19 ENERGI FJERNVARME av ola n. nedrelid Disse tallene framgår av en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Hafslund i juni i år. Undersøkelsen viser at de fleste innbyggerne i Oslo og Akershus er villige til å investere i fornybar energi. Dersom prisen er på sammenlignbart nivå med alternativ oppvarming, vil hele 81 prosent benytte seg av fjernvarme. Dette er spesielt hyggelige tall idet Hafslunds fjernvarmepris ligger godt under kundens oppvarmingskostnader basert på olje og elektrisitet, sier Morten Schau, informasjonssjef i Hafslund. 70 prosent av kundene oppgir at de kildesorterer avfallet sitt, mens 16 prosent sier de delvis kildesorterer. To av tre mener at fjernvarme er viktig for at Oslo skal bli en renere by, mens bare tre prosent er uenig i påstanden. Undersøkelse Vil investere i fornybar energi Hele 64 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus sier de er villige til å investere for å ta i bruk fornybar energi til oppvarmingen av sine hjem. Fire av fem vil velge fjernvarme til oppvarming av sin bolig dersom prisen er den samme som for annen oppvarming Morten Schau understreker at tallene er særdeles positive for Hafslund, som for tiden gjennomfører en storstilt utbygging av fjernvarme i Oslo, Oppegård og på Gardermoen. Svarene gir oss en indikasjon på at folk har sett de positive sidene ved fjernvarme, både privatøkonomisk og miljømessig, sier Schau. Dersom en kunde skal kunne benytte fjernvarme, må bygget ha oppvarming basert på vannbåren varme, som regel radiatorer eller gulvvarme. Det er i hovedsak boligblokker og næringsbygg med vannbåren varme som tilbys fjernvarme. Vi har kartlagt de fleste byggene i Oslo med vannbåren varme, og har laget en plan for når disse kan tilknyttes fjernvarmenettet, sier Morten Schau. Fjernvarme i Oslo Fjernvarmevirksomheten i Oslo medfører at svært mange eldre oljefyringsanlegg fases ut, og er dermed et viktig bidrag til å redusere luftforurensningene i Oslo. Utslippene av både NOx og svevestøv, som er av de viktigste forurensingskomponentene i sentrum, reduseres betydelig. Utslippene av klimagasser reduseres også betydelig, og tilsvarer årlig utslippene fra over biler som hver kjører kilometer i Oslos gater. I tillegg reduserer fjernvarme behovet for lokal lagring av fyringsolje hos kunder og redusert behov for distribusjon av olje med tankbil. Hafslund Fjernvarme produserer årlig over 1,5 milliard kilo wattimer (1500 GWh). Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet til cirka boenheter. Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. En betydelig andel av Hafslunds fjernvarmeproduksjon kommer fra Oslo kommunes avfallsforbrenning ressurser som ellers ville blitt sett på som avfall. Videre benyttes det en stor del biobrensel og varmepumper som henter ut varme fra kloakk. Fjernvarmedagene 2011 Norsk Fjernvarme inviterer til Fjernvarmedagene september Thon Hotell, Ullevål konferansesenter i Oslo Vinteren belyste på ny fordelene med fjernvarme og fjernvarmens fleksibilitet, samtidig som den fortalte oss at energibransjen står overfor utfordringer. Årets Fjernvarmedager setter fokus på strømkrisen vinteren 2010/11 og svakhetene i elnettet. Du vil få anledning til å møte politikere og få vite hva de nye målene for ny fjernvarmeutbygging vil være. Vi vil legge frem nye spennende studier om fjernvarme og varmemarkedet og gi en fyldig presentasjon av løsninger og produkter fra leverandørene. Fjernvarmedagene inneholder også en stor leverandørutstilling. Velkommen til Fjernvarmens største bransjetreff. For mere informasjon, program og påmelding, gå inn på Spørsmål rettes til Heidi Juhler på tlf Vi har 30 utstillerplasser (bestill i god tid)!

20 Samarbeid ENERGI FJERNVARME Konkurrenter Norsk Kulde AS har historie tilbake til Selskapet har vokst til å bli en av Norges ledende entreprenører innen industriell kjøleteknologi, spesialisert innen design, produksjon, installasjon og service. NH3 HØYTEMPERATUR VARMEPUMPER FOR FJERNVARMEANLEGG OG PROSESSINDUSTRI Naturlig kuldemedium Miljøvennlig kuldemedium Høy virkningsgrad/cop Effekt fra 0,5 MW til 200 MW Max temperatur 100 ºC Min temperatur - 40 ºC Lave driftskostnader Lave vedlikeholdskostnader De to tidligere konkurrentene Narvik Fjernvarme og Statkraft Varme har slått seg sammen for å bygge ut fjernvarme i Narvik. Utbyggingen kan starte allerede til våren. av monica bjermeland Intensjonsavtalen om å danne et felles selskap for å bygge, drifte og eie et fjernvarmeanlegg i Narvik ble inngått i juni. Like etterpå trakk Narvik Fjernvarme konsesjonssøknaden sin og sluttet seg til Statkrafts. Signaler fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tyder på at dette kan føre til en raskere avgjørelse. NVE mener initiativet er positivt. Vi tror vi får konsesjon allerede i høst, sier Bjørnar Olsen, informasjonssjef i Statkraft, til Energi. To søkere. Uavhengig av hverandre vurderte begge aktørene Narvik som et interessant område for fjernvarmesatsing og sendte inn konsesjonssøknad. I prosessen erkjente

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Energidagene 2013. Dilemmaenes tid. Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører. Lokal eller sentral energiproduksjon?

Energidagene 2013. Dilemmaenes tid. Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører. Lokal eller sentral energiproduksjon? Energidagene 2013 Dilemmaenes tid Lokal eller sentral energiproduksjon? Fjernvarme med fornybar energi dilemmaer for fjernvarmeleverandører Frank Sagvik Daglig leder Akershus Energi Varme Innhold Akershus

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009 www.fjernvarme.no Hvor miljøvennlig er fjernvarmen? Kl 15.10 Miljønytte ved fjernvarmen i Trondheim, v/sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme Kl 15.35 Virker

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Trude Tokle, seniorrådgiver i Enova Fagseminar om Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Gardermoen 4. november 2010 Fornybar varme skal være den foretrukne

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Plusshus og fjernvarme

Plusshus og fjernvarme Plusshus og fjernvarme Einar Wilhelmsen Zero Emission Resource Organisation Vår visjon En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZEROs misjon ZERO skal bidra til å begrense klimaendringene

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen

Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen Bakgrunn Enova utlyste konkurranse om utarbeidelse av en potensialstudie for dypgeotermisk energi sist vinter. Norconsult fikk oppdraget. Ser

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar termisk energi. IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen

Innsatsgruppe Fornybar termisk energi. IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen Innsatsgruppe Fornybar termisk energi IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen 15.2.2011 Energi 21 Innsatsgruppe Fornybar termisk energi Tre Arbeidsgrupper Fire rapporter: Geotermisk energi

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER

TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi ENGINEERING, DESIGN OG RÅDGIVNING Globalt firma med 10 000 ansatte innen engineering, design og rådgivning

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Sorptiv kjøling Fjernvarmedagene Oktober 2016

Sorptiv kjøling Fjernvarmedagene Oktober 2016 Sorptiv kjøling Fjernvarmedagene 2016 12. Oktober 2016 Tom Erik Sundsbø, Energileder, Olav Thon Gruppen Knut Inderhaug, Direktør Forretningsutvikling, Hafslund Varme Agenda 1. Kort om Hafslund-konsernet

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Nytt energisystem for Mustad Eiendom

Nytt energisystem for Mustad Eiendom Nytt energisystem for Mustad Eiendom Nye løsninger for utnyttelse av geoenergi ASKER 24.03.2017 Thor Erik Musæus Adm.dir. Agenda 1. Innledning om Rock Energy AS 2. Energibrønner 2000 3. 4. 5. 6. Marked

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Data til bruk i Breeam-sertifisering for kunder av Statkraft Varme i Ås

Data til bruk i Breeam-sertifisering for kunder av Statkraft Varme i Ås NOTAT TIL: FRA: Aktører som jobber med Breeam i Ås Statkraft Varme AS : DATO: 2017 Data til bruk i Breeam-sertifisering for kunder av Statkraft Varme i Ås - 2017 Om Statkraft Varme AS Statkraft Varme er

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Utviklingen i varmemarkedet og etterspørsel etter skogindustriprodukter.

Utviklingen i varmemarkedet og etterspørsel etter skogindustriprodukter. Utviklingen i varmemarkedet og etterspørsel etter skogindustriprodukter. Erik Trømborg Møte Bionext 7. juni 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 BAKGRUNN Ca halvparten av energiforbruket

Detaljer

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system. Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system Inga Berre Matematisk Institutt Universitetet i Bergen NGU 4.februar 2009 Verdens energiforbruk Gass 20,9% Kjernekraft

Detaljer

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette.

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette. ANSKAFFELSE AV TERMISK ENERGI TIL NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK OG NYTT MUNCH-MUSEUM I foreliggende dokument følger spørsmål og svar nr. 2-10 pr. 16.08.2016. Dessuten følger det informasjon om ytterligere

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design Sweco Et av Europas ledende rådgiverselskaper innen teknikk, miljø og arkitektur Virksomhetsområder Sweco konsern 17% Vann og miljø 16% Industri 15% Energi 14% Areal

Detaljer

SESJON: NY FJERNVARME TIL NYE BYGG TERMISK SMARTNETT HVA SKJER PÅ FELTET?

SESJON: NY FJERNVARME TIL NYE BYGG TERMISK SMARTNETT HVA SKJER PÅ FELTET? SESJON: NY FJERNVARME TIL NYE BYGG TERMISK SMARTNETT HVA SKJER PÅ FELTET? Fjernvarmedagene 2012 Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi 2 OM RAMBØLL Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk Ca.

Detaljer

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Agenda Bakgrunn/historikk Prognoser Utgangspunkt Konseptutvikling Tilgjengelige energiressurser

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

Fjernvarme. i passivhus

Fjernvarme. i passivhus Fjernvarme i passivhus En regional aktør på Agder Agder Energi Varme Leverer rundt 135 GWh i 2013, vekst ~10 GWh/år Konsesjon for Arendal, Grimstad og Kristiansand Arendal metangass fra avfall pluss bio

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer