Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 Side Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Hallagerbakken Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Hallagerbakken Borettslag avholdes onsdag kl i Hallagerbakken skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om utarbeidelse av retningslinjer for beplantning og utforming uteområder 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Hallagerbakken Borettslag Trond Arne Børsting /s/ Bård Knutzen /s/ Cecilie Stensrud /s/ Kristin Gautvik-Minker /s/ Asgeir Enersen /s/

3 Side Hallagerbakken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Trond Arne Børsting Hallagerbakken 96 C Nestleder Bård Knutzen Hallagerbakken 80 C Styremedlem Cecilie Stensrud Hallagerbakken 36 Styremedlem Kristin Gautvik-Minker Hallagerbakken 62 B Styremedlem Asgeir Enersen Hallagerbakken 54 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Amir Ali Hellerudveien 72 Varamedlem Per-Kenneth Øye Skogveien 20 A Varamedlem Tove Cecilie Dybedahl Hallagerbakken 88 E Varamedlem Eirin Bjerke Hallagerbakken 40 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Trond Arne Børsting Hallagerbakken 96 C Varadelegert OBOS generalforsamling Bård Knutzen Hallagerbakken 80 C VALGKOMITEEN Valgkomite Åsmund Børsum Hallagerbakken 56 Valgkomite Renee Høegh-Krohn Hallagerbakken 82 A Valgkomite John-Olav Sæter Hallagerbakken 66 A FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Hallagerbakken Borettslaget består av 219 andelsleiligheter. Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer : , 44, 45. Første innflytting skjedde i 1981.

4 Side Hallagerbakken Borettslag Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. STYRET Styret har kontor i Hallagerbakken 54. Styremøtene holdes normalt siste mandag i hver måned. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før neste møte. Henvendelser til styret kan rettes skriftlig til styrets postkasse i Hallagerbakken 54 eller til e-postadressen: og ikke direkte til styremedlemmene. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE / ANSATTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Kjell Øvergård AS som kan kontaktes på telefon eller på e-postadresse: Hovedinnhold i vaktmestertjenesten er daglig tilsyn av bygninger og fellesområder. Vaktmestertjenesten skal utføres på en slik måte at borettslaget fremstår som et godt vedlikeholdt område, med en høy grad av serviceinnstilling ovenfor beboere og styret. Det skal utvises aktsomhet og omsorg ovenfor borettslagets eiendom og eiendeler. Videre har vaktmester rapporteringsplikt til borettslagets styre om skader og feil som oppdages. I avtalen med vaktmester skal beboerne kunne benytte vaktmester til private oppdrag til samme pris som borettslaget betaler. Tjenester som skal dekkes av borettslagets felleskostnader skal styret alltid godkjenne før tjenesten rekvireres. Borettslaget har ingen faste ansatte. Ungdommer bosatt i borettslaget har imidlertid kunnet ha sommer-/deltidsjobb i korte perioder. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold. Dersom andelseier har behov for assistanse, ta kontakt på telefon Under den pågående rehabiliteringen har det vært utvidet vakthold. PARKERING / GARASJEANLEGG Til en del leiligheter følger garasjeplass med enheten. Øvrig parkering kan gjøres på merkede plasser på garasjetaket. Borettslaget har plasser med mulighet for motorvarmer til utleie oppe på garasjetaket. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Holmlia på telefon eller ved kontakt med styret, eventuelt vaktmester. Gjesteparkering foregår på oppmerkede plasser.

5 Side Hallagerbakken Borettslag Garasjeanlegget ble rehabilitert i I 2007 ble gjennomført ett års befaring hvor status og kontroll av arbeidene ble gjennomgått med entreprenør Skanska og konsulenter benyttet ifb. med de konstruksjonsmessige forhold. Nødvendig vedlikeholdsoppgaver for å holde garasjeanlegget i god stand etter rehabiliteringen er innarbeidet i borettslagets vedlikeholdsplan. På grunn av store forsinkelser med leveranse av nye garasjeporter ble disse først montert høsten 2007 og nye motorer levert våren Det elektriske anlegget ble oppgradert for å kunne ha stabile, driftsikre motorer til de nye portene. Alle beboere med parkeringsplass inne i garasjehuset har fått utdelt en stk. sender ifb. med bytte til nye porter. NØKLER Nøkkelrekvisisjon til systemnøkler (søppelrom, boder og garasje) kan kjøpes hos OBOS Holmlia. KABEL-TV Borettslaget er på linje med mange øvrige borettslag på Holmlia tilknyttet Multinett as, som eier infrastruktur og forhandler med aktuelle kabel-tv-leverandører. Etter at Multinett as har sagt opp avtalen med Get er det forhandlet med flere nye leverandører. Borettslaget har inngått avtale med Homebase for å levere grunnpakke på TV. Grunnpakken består av en fast del og en del hvor hver enkelt beboer kan velge sine egne kanaler. Grunnabonnementet betales kollektivt av borettslagene og belastes felleskostnadene. I tillegg tilbyr Homebase et bredt TV-utvalg, digital radio, telefoni og bredbånd. Dette leveres gjennom kabel-tv nettet. For nærmere informasjon om Homebase og tilbud, se Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Homebase har telefonnummer De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at det ikke gjøres inngrep av noen art i nettet. Dette unngås ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. TELEFONI På lik linje med kabel-tv er det Multinett som forhandler med aktuelle leverandører av telefonitjenester over bredbåndet. Se hjemmesiden Ønsker man leverandører utenfor avtaler med Multinett gis følgende informasjon (krever egen nett-leie til Multinett) : I tillegg er borettslaget tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis her opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge.

6 Side Hallagerbakken Borettslag Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium (rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av disse telefoni og internettjenester gjøres på KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2010 har kraftforvaltningsporteføljen fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2010 kan sammenlignes med en spotprisavtale. MÅLERAVLESNING FYRING OG VARMTVANN Fra ble det innført individuell måling for fyring og varmt vann i både rekkehus- og blokkleilighetene. De som bor i rekkehus får egen avregning direkte fra Viken Energinett/ Oslo Energi, på samme måte som for strøm. For blokkene føres eget fordelingsregnskap. Tillegget for fyring og varmt vann som innbetales gjennom felleskostnadene er en a-konto-innbetaling, som avregnes i forbindelse med måleravlesning i juni/juli. I forbindelse med flytting må Ista AS (tidligere Viterra Energy Services A/S) kontaktes på telefon , for å lese av målerne. Det holdes tilbake et depositum på kr 2.000,- i forbindelse med fraflytting. I blokkleilighetene er det installert målere som fjernavleses og man behøver derfor ikke selv lese av måleren. SEKUNDÆRNETTET FOR FJERNVARMEN Hafslund Fjernvarme AS har ansvaret for drift og vedlikehold av sekundærnettet fram til eiendomsgrensen for det innvendige anlegg 0,5 meter innenfor yttervegg. Ved lekkasje eller feil på den utvendige delen av fjernvarmeanlegget kan vakten på den døgnbemannede driftstelefon på Klemetsrud Kraftvarmeverk kontaktes på telefon

7 Side Hallagerbakken Borettslag FJERNVARME Alle borettslag med blokkbebyggelse har en VB2 tariff som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Hafslund Fjernvarme AS har en prisgaranti slik at fjernvarmeprisen alltid er det billigste av alternativene elektrisk strøm og fyringsolje. For budsjettåret 2011 er kraftprisen forventet å ligge noe lavere enn i år 2010, men prognosene er svært usikre. Det forventes ingen vesentlig økning av nettleien eller forbruksavgiften. Forventet gjennomsnittpris for budsjettåret 2011 er ca 85 øre/kwh. I 2010 ble tilsvarende gjennomsnittpris på ca 90 øre/kwh grunnet svært høye kraftpriser i både starten og slutten av året. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i år 2011 som i år 2010, regner Hafslund Fjernvarme AS med en reduksjon i fjernvarmekostnaden i 2011 på ca 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. MEDLEMSKAP I SØNDRE NORDSTRAND ENØK (SNE) Søndre Nordstrand Enøk (SNE) ble dannet i januar 2008 som en interesseorganisasjon for boligsammenslutninger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. I dag er 8 borettslag og boligsameier på Holmlia med til sammen vel leiligheter medlemmer av SNE, totalt nesten 40% av boligmassen på Holmlia. Hallagerbakken borettslaget er et av lagene som er medlem i SNE, som ledes av et styret på fem medlemmer og tre varamedlemmer. Aktivitetene finansieres gjennom bidrag fra medlemslagene. Ytterligere finansiering for omfattende prosjekter skaffes som tilskudd fra offentlige instanser. Målsetninger SNE SNE ønsker på vegne av sine medlemmer å organisere et godt samarbeid med fjernvarmeleverandøren, forskningsmiljøer og offentlige instanser for å sikre : Trygg leveranse av varme og varmt forbruksvann Til økonomisk konkurransedyktige betingelser Ved lavest mulig energiforbruk og påvirkning av miljøet. Aktiviteter i SNE 2010 : Finansiering, oppfølging søknad Oslo kommune, ENØK etaten Presentasjon av SNE under NBBL idedugnad Kontakt med politiske partier på Stortinget Møter, befaring og status rapporter undersentraler med Hafslund Fjernvarme Oppfølging av Hafslunds omfattende vedlikeholdsarbeider i lagene Oppfølging av månedlig / årlig energiforbruk Kritisk gjennomgang av kvalitetssikringssystemet til leverandør for fordelingsmålere Evaluering av forsøksprosjekt avtrekksventilasjon Informasjonsmøte/kurs og skriv til borettslagene Aktiv medspiller til oppstartsmøte med Hafslund og borettslagene ved forhandlingsstart ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

8 Side Hallagerbakken Borettslag Rehabiliteringen av rekkehusene vil gi en forbedret energiattest og vil slå positivt ut mht energimerking av leilighetene. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 8 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

9 Side Hallagerbakken Borettslag Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. I de tilfeller hvor borettslaget har ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. UTBYGGINGSSAKER OG BYGGEUTVALGETS ARBEIDE Styret foretar godkjenning av utbyggingssaker som del av grunnlag for bla søknad til Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune. Det er etablert et eget byggeutvalg som er rådgivere for styret i saker av byggeteknisk art. Byggeutvalget består av Martin Reichenbach (leder), Rolf Lahaug Nilsen og Kjell Røttereng. De er fagutvalg for styret og har i perioden hatt en stor aktivitet knyttet til søknader om forskjellige bygningsmessige arbeider, arbeid med drifts- og vedlikeholdsplanen, og ikke minst rehabiliteringen i rekkehusene for å nevne noe. Styret har hatt stor nytte av byggeutvalgets arbeid. Utvalget besitter en bred kompetanse på det byggefaglige området som også kommer beboerne til gode.

10 Side Hallagerbakken Borettslag På ekstraordinær generalforsamling i 1993 ble forslag til en samlet plan for utvidelse av rekkehusene godkjent. Denne planen, sammen med Utbygging av rekkehusene i Hallagerbakken borettslag Prosedyre ved søknad om utbygging og Egenerklæring som er utarbeidet av styret er retningsgivende for alle søknadene for påbygginger av rekkehus i borettslaget. Retningslinjene har tidligere vært distribuert i borettslaget. På Generalforsamlingen 2007 ble Utbygging av rekkehusene i Hallagerbakken borettslag, Prosedyre ved søknad om utbygging og Egenerklæring vedtatt endret. Disse er trykket opp i et eget hefte som er utdelt til alle som bor i rekkehus. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2010 Med bakgrunn i vedtak på ekstraordinær generalforsamling i 2009 er gjennomført og påstartet rehabilitering av rekkehusene. Rehabiliteringen har omfattet utskifting av vinduer, dører og kledning for å rette opp konstruksjonsfeil, utskifting av balkonger og etterisolering av fasader. Det har vært et omfattende prosjekt med behov for tett oppfølging av så vel økonomi, fremdrift, HMS-forhold og kvalitet/gjennomføring. Det er også lagt mye arbeide i forhold til løpende beslutninger, utbyggingssaker og informasjon underveis i rehabiliteringen. Arbeidene med rehabiliteringen fortsetter i I tillegg til rehabiliteringen av rekkehusene er de to siste av blokkoppgangene pusset opp og malt (hhv. nr. 34 og 44), samt at er rekkverk og håndløpere i blokkoppgangene er blitt malt Det er gjennomført overflatebehandling og noe nødvendig utskifting av vinduer og dører i blokkene. Tre av blokkoppgangene ble pusset opp og malt (hhv. nr. 38, 46 og 52). Arbeid med utbedring av lekeplasser og utskiftning av lekeapparater ble fullført sommeren Lekeplassene har nå god standard, og husker og andre lekeapparater tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Det er satt opp nye oversiktsskilt/-kart over borettslaget i rundkjøringa og ved den øvre bommen inn mot blokkene. På ekstraordinær generalforsamling ble egen sak om rehabilitering av rekkehusene fremmet. Med bakgrunn i tilstandskontroller og økonomiske analyser ble det vedtatt å gjennomføre rehabilitering av rekkehusene som omfatter utskifting av vinduer, dører og kledning for å rette opp konstruksjonsfeil, samt utskifting av balkonger. Rehabilitering av rekkehusene er planlagt gjennomført i Alle eldre bommer ble skiftet ut og det ble montert nye automatiske bommer. Alle lekeplasser ble vurdert mht sikkerhet og ikke godkjente lekeplasser ble påstartet erstattet av nye lekeapparater. Arbeidet forsetter i Tre av blokkoppganger ble pusset opp og malt (hhv. nr. 48, 56 og 58). Nye garasjeporter ble montert høst 2007, men for å sikre god drift ble det våren 2008 foretatt oppgradering av det elektriske anlegget for å kunne ha stabile, driftssikre motorer til de nye portene. Det ble foretatt oppussing av nytt styrerom i nr. 54, samt at tidligere vaskerier ble pusset opp for salg/hhv. utleie. Det ble påstartet tilstandskontroll av rekkehusene og blokkene med noe utbedringsresultat. Søppelboden ved 90-rekka ble utvidet og for å sikre avrenning ble det asfaltert i trappen mellom 94/96-rekka. Det er også gjennomført enkelte ENØK-tiltak.

11 Side Hallagerbakken Borettslag 2007 Alle garasjeporter ble skiftet ut og det ble montert nye motorer og alle beboere med garasjeplass fikk utlever en radiostyrt fjernåpner. Ny vaktmesteravtale ble gjort gjeldende fra , med betydelig oppgradering av tjenester og oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av borettslaget. Det ble gjennomført en del garantiarbeider på blokkenes balkonger. 4 balkongrekker av glass eksploderte uten fysisk påkjenning og entreprenøren har skiftet disse uten kostnader for borettslaget. Tre blokkoppganger er pusset opp og malt (oppgang nr 40, 42 og 54). I 2006 ble oppgang nr 36 pusset opp Rehabilitering av garasjeanlegg. Riving av dekke i plan 2 som følge av store mengder klorider. Renovering av bygg og elektrisk anlegg (lys, motorvarmere og varmekabler). Montering av nye varmefordelingsmålere på alle radiatorene og varmvannsmålere begge deler med GSM sendere (for fjernavlesing) samt nye termostatventiler for radiatorene i alle blokkene. Styret har i løpet av perioden jobbet videre med å forbedre avtrekksforholdene i borettslaget. I tillegg til ventilasjon av leiligheter, er det også gjort forbedringer i ventilasjonen i noen av søppelrommene i blokkene Utskifting av balkongene i blokkene Fasadene på alle blokkene er blitt slemmet. Vinduer og balkongdører er malt Rehabiliteringen av rekkehusenes fasader ble avsluttet. Slemming av 4 gavl endevegger på blokkene. Skiftet ut ca 20 takvifter. Justert taknedløp på rekkehusene Malerarbeid med rekkehusene ble planlagt og igangsatt av rekkene 82, 84, 90, 92 og 94. Det ble foretatt utskifting av ødelagte fasadebord og utbedring av vinduer på alle rekkehusene. Rekkverk ble satt opp lags stien mellom nedre og midtre gangvei. Gjennomført brannsikkerhetsinspeksjon i borettslaget Fase 3 av taktekkingsarbeidet ble avsluttet sommeren I denne sammenheng ble en del bordbekledning over bodene skiftet. Rehabilitering av skallmurene på blokkene. Prosjektbeskrivelse og anbudsrunde ble gjennomført høsten Arbeidene ble gjennomført i perioden januar mai Rehabiliteringen har bestått av: Etterforankring av teglskallmur. Etablering av dilatasjonsfuger. Utbedring av beslag og foringer rundt vinduer. Reparasjon av dragere. Deler av det elektriske anlegget i parkeringshuset ble overhalt. Dette inkluderte bl.a. oppgradering av nødlysanlegget og jordfeilbrytere på motorvarmerkontakter. Et antall takvifter ble skiftet ut pga elde. En del av antenneanleggets nedgravde kabel ble skiftet pga vannskader (ble dekket av UPC). Ny trapp og gelender ble satt opp på nedgang mellom rekke 92 og Fase 2 (1/3) av takarealet i borettslaget fikk nytt belegg. I forbindelse med taktekkingen ble en del bordbekledning og beslag over bodene i rekkehusene skiftet ut. Det ble skiftet ca 25 takvifter og noen defekte ventilatorer. Man startet prosjekt for oppgradering av skallmurer på blokkene. Det ble kjøpt inn 2 sentrifuger til vaskeriene i henholdsvis nr. 54 og 36.

12 Side Hallagerbakken Borettslag 1998 Ca 1/3 av det samlede takarealet i borettslaget fikk nytt belegg. Gamle stoppekraner ble skiftet i samtlige leiligheter på grunn av fare for lekkasje. Det ble installert individuell energimåling i alle leiligheter. Samtidig ble en rekke radiatorer utbedret. Beising av husene. Gangsti mellom 84 og 86 rekka og 66 og 68 rekka ble oppgradert Beising av rekkehusene. Utskifting av noe kledning. Utskifting av takviftene til søppelsjaktene på blokkene. Reparasjon av noen tak i rekkehusene. Installasjon av garasjeporter. Installasjonen ble finansiert av de som har garasje Beising av husene - oppstart. Det ble lagt varmekabler i den bratte gangveien ved 90 A. I forbindelse med en VVS-inspeksjon i våtrom i 1996 ble det avdekket skader i i alt 117 leiligheter. Eierne av disse leilighetene ble pålagt å foreta utbedring. VVS-skader som ble avdekket i VVS-kontrollen ble utbedret Oslo Energi, nå Viken Energinett, overtok eiendomsretten til sekundærledningsnettet for fjernvarmen og ansvaret for drift og vedlikehold av sekundærnettet frem til eiendomsgrensen for det innvendige anlegg, 0,5 m innenfor yttervegg. Garasjehuset ble rehabilitert. Blokkfasaden ble sikret. Ny beiserunde ble påbegynt. En del oppganger ble pusset opp. Råtne vinduslister i rekkehusene ble skiftet. Noen av vinduene er sannsynligvis så skadet at de må skiftes ut i løpet av noen år. Det ble gjennomført en VVS-kontroll i samtlige leiligheter Tak på rekkehus og blokker ble sikret. Beisearbeidet ble ferdigstilt Informasjonsskilt over borettslaget satt opp. Antenneanlegget ble oppgradert Skiftet tak på uteboder øvre tun 1990 Vaskeriene ble pusset opp STYRETS ARBEID Hallagerbakken Borettslag har tidligere vedtatt 3 grunnverdier : Trivsel Trygghet Ansvar Alle aktiviteter i styret har hatt utgangspunkt i disse grunnverdiene. Videre bygger borettslagets husordensregler på disse grunnverdiene. Etter ordinær generalforsamling 8.april 2010 har styret avholdt 8 ordinære styremøter, samt en enklere styrekonferanse (1 dag). I tillegg har styret under den pågående rehabiliteringen av rekkehusene avholdt byggemøter hver 14. dag i tilnærmet hele perioden. I tillegg har styrets medlemmer deltatt på ulike møter og aktiviteter, spesielt knyttet til arbeidet med omlegging av kabel-tv, bredbånd og telefonitjenestene. Spesielt har arbeidet med rehabiliteringen vært intensivt og tidkrevende gjennom hele 2010, med i tillegg til byggemøtene annenhver uke, mange små og store beslutninger, håndtering av byggesøknader, informasjonsarbeid og generell prosjektoppfølging.

13 Side Hallagerbakken Borettslag Styremedlemmene har klare definerte arbeidsområder. Mellom styremøtene holdes medlemmene orientert om aktuelle saker og hendelser innenfor den enkeltes ansvarsområde pr e-post. Det treffes også enklere beslutninger gjennom slik kommunikasjon. REHABILITERING AV REKKEHUSENE Store deler av styrets arbeid i perioden har vært oppfølging av rehabiliteringen av rekkehusene. Med bakgrunn i vedtak på ekstraordinær generalforsamling i 2009 gjennomføres rehabilitering av rekkehusene som omfatter utskifting av vinduer, dører og kledning for å rette opp konstruksjonsfeil, utskifting av balkonger og etterisolering av fasader. Styrets arbeid har vært omfattende mht oppfølging av så vel økonomi, fremdrift, HMSforhold og kvalitet/gjennomføring. Det er også lagt mye arbeide i forhold til løpende beslutninger og informasjon underveis i rehabiliteringen. Bakgrunn for rehabiliteringen Styret har i lengre tid arbeidet med en drift- og vedlikeholdsplan for borettslaget. Borettslaget nærmer seg 30 år og planmessig vedlikehold er viktig. Våren 2008 ba styret firmaet Hjellnes Consult om en tilstandskontroll av rekkehusene. Med denne som utgangspunkt har styret i samarbeide med byggeutvalget i borettslaget, jobbet videre med utvidede tilstandskontroller for både rekkehusene og blokkene. Størst vedlikeholdsbehov ble avdekket for rekkehusene, men også blokkene har hatt behov for vedlikehold. Blokkene har blant annet hatt behov for maling av dører og vinduer noe som ble utført sommeren Styret har holdt beboerne oppdatert på arbeidet med tilstandskontrollene og vedlikeholdsplanene i Hallagerbakken Nytt og på beboermøter. På beboermøtene er gitt informasjon om konsekvenser og kostnader for rehabiliteringen, avhengig av alternativ var omfanget på gjenstående forslag hhv omlag 25 og 30 mill.. Det ble på møtene også gitt informasjon om videre plan for arbeidene. Det var godt oppmøte og en rekke spørsmål og synspunkter ble drøftet, alle nyttige inspil som styret jobbet videre med i saken. Alle presentasjoner fra beboermøtene er lagt ut på borettslagets hjemmesider. Der finnes også annet underlag, som tilstandskontroller og likviditetsanalyser. Borettslaget har en ryddig og god økonomi. Det er i forbindelse med vedlikeholdsplanene og rehabilitering gjennomført likviditetsanalyser fra OBOS økonomiavdeling. Resultatene av likviditetsanalysen viser at det ikke vil være nødvendig å endre husleien som følge av rehabilitering av rekkehusene. Dette skyldes lave renter på eksisterende lån, samt at opprinnelige byggelån blir nedbetalt i løpet av de nærmeste 2-3 årene. Det ble også på tidligere generalforsamling (2008) vedtatt å avsette midler til et eget vedlikeholdsfond som bidrar positivt til borettslagets økonomi. Tilstandsrapportene har vist at rekkehusene var preget av en rekke feil i konstruksjonene. Det er avdekket blant annet manglende lufting under kledning og mangler med vannbord og vinduskonstruksjoner. Dette har medført omfattende råte og fuktskader. For å unngå ytterligere utvikling av fukt- og råteskader er det derfor behov for rehabilitering.

14 Side Hallagerbakken Borettslag Styret arbeidet ut fra tre hovedalternativer for gjennomføring av rehabilitering av rekkehusene, hvorav ett alternativ, skifte av vinduer/dører og kun delvis bytte av kledning, har falt bort da løsningen ikke imøtekom samtlige vedlikeholdsbehov. Styret kunne ikke stå bak dette alternativet, ettersom feil som skaper råte i kledningen ikke ville blitt rettet opp. På ekstraordinær generalforsamling ble egen sak om rehabilitering av rekkehusene fremmet. Med bakgrunn i tilstandskontroller og økonomiske analyser ble det vedtatt å gjennomføre rehabilitering av rekkehusene som omfatter uskifting av vinduer, dører og kledning for å rette opp konstruksjonsfeil, samt utskifting av balkonger. En oppsummering av øvrige vedtak er gjort i tekst under. Etterisolering av fasader Det ble i forbindelse med rehabiliteringen foreslått etterisolering av fasader. Det var gjennom de mottatte tilbud ikke store kostnadsforskjeller mellom alternativene. Etterisolering gir en ekstrakostnad på om lag 5,0 mill., totaltkostnad om lag 30 mill.. Det er flere fordeler med å gjennomføre etterisolering : Bedret inneklima og komfort Mulighet for energiklassifisering. Ny energimerking for bygninger innføres fra Det blir obligatorisk å synliggjøre bygningers energiytelse ved salg og utleie Nærmere 50 år til neste mulighet Økes til 1997 standard (200 mm), ikke praktisk gjennomførbart å øke til dagens standard, da dette også vil medføre større innvendige inngrep Reduserte fyringsutgifter Det ble vedtatt gjennomføring av etterisolering i forbindelse med rehabiliteringen. Valg av kledning i forbindelse med rehabiliteringen av rekkehusene I forbindelse med rehabiliteringen var det også nødvendig å vurdere type kledning og fremtidig / langsiktige vedlikeholdsalternativer. I hovedsak ble tre alternative typer kledning vurdert : 1. Vanlig trepanel, behandlet med maling / beis - vedlikehold ca hvert 7-9 år 2. Royal - ferdig oljet og impregnert kledning - oljebehandles hvert år 3. Kebony - kledning - tilnærmet vedlikeholdsfritt (brun i utgangspunktet, grå patina-farge over tid) Det ble vedtatt å benytte royal impregnert kledning med brunfarget pigment. Til vinduer og dører ble besluttet å velge gråtone som ble fastsatt av styret. Styret mener de gjennomførte arbeider med rehabiliteringen gir borettslaget et kraftig løft mht både estetikk og vedlikeholdbarhet, samt bidrar til redusert energiforbruk og dermed positiv mht energimerking av leilighetene.

15 Side Hallagerbakken Borettslag HMS-INTERNKONTROLL Styret har i perioden gjennomført internkontroll i henhold til internkontrollforskriften. Årlig internkontrollrunde ble foretatt i mai Styret har videreført arbeidet med HMS-handlingsplanens 6 hovedområder: 1. Brannsikkerhet 2. Vedlikehold av bygninger og fellesområder 3. Trafikk og barn 4. Renhold 5. HMS-kompetanse og opplæring 6. Informasjon og dokumentasjon Styret har i 2010 særlig prioritert HMS-kontroll knyttet til arbeidet med rehabiliteringen av rekkehusene herunder skilting, trafikksikring og sikring av byggeplasser og stillaser. Det er slått opp branninstruks i alle blokker og enkelte brannslukkere i garasjeanlegget er fornyet etter hærverk. Styret er i gang med en beredskapsplan som vil være ferdigstilt på nyåret MILJØCONTAINER Det har tilnærmet månedlig vært utplassert miljøcontainer for innsamling av blandet avfall og mindre el-produkter. I tillegg har vi samarbeidet med Oslo kommune om utplassering av containere for spesialavfall. Innsamlingstilbudene har vært godt mottatt og flittig brukt av beboerne. KABEL-TV, BREDBÅND OG TELEFONI I forbindelse med at Multinett i 2010 åpnet for konkurranse på kabelnettet, lyktes de ikke med å oppnå ny avtale med GET. Multinett inngikk i stedet avtale med NextGenTel og Homebase som konkurrerende tjenesteleverandører av TV-, brebåndog telefonitjenester over kabelnettet til borettslagene. Styret har i denne forbindelse sendt ut informasjon og avholdt et eget beboermøte om denne endringen. I likhet med flertallet av borettslagene tilknyttet Multinett, valgte styret Homebase som ny tjenesteleverandør til borettslaget. Styret vektla i sitt vedtak at Homebase kunne vise til positive referanser fra andre borettslag på Holmlia som nettopp hadde utrullet tjenestene fra denne leverandøren. I tillegg vektla styret muligheten for at hver enkelt husstand i en viss grad kan foreta individuelle valg av kanaler i grunnpakken. For øvrig vil det ifølge Multinett innen en 2 års-periode bli mulig for hver enkelt husstand å velge en av tjenesteleverandørene individuelt, dersom borettslaget ønsker å åpne for det. RENHOLD AV AVFALLSBEHOLDERE Styret sammen med vaktmester har sørget for jevnlig renhold av alle våre avfallsbeholdere, både de som står utendørs og de som befinner seg innvendig i blokkene. Det registreres fortsatt at det fortsatt plasseres mye skrot i søppelrommene. Styret har ved flere anledninger, både ved oppslag og i informasjonsaviser, minnet om at det kun er vanlig husholdningsavfall som skal plasseres i beholderne i våre søppelrom. SKADEDYR Borettslaget har en løpende avtale med Rentokil as om bekjempelse av smågnagere. Fra og med høsten 2003 ble avtalen utvidet til også å omfatte bekjempelse av sølvkre, som et lite skadedyr som har vært til plage for beboere i enkelte leiligheter. Styret oppfordrer beboere om å ta omgående kontakt hvis slike ting oppdages.

16 Side Hallagerbakken Borettslag VENTILASJON Styret har i flere år jobbet med å forbedre avtrekksforholdene i borettslaget. Alle defekte ventilasjonsvifter på tak er byttet, og det er gjennomført utskiftning av ventilatorhetter på kjøkken i fleste leilighetene. Etter det styret kjenner til skal alle leiligheter nå ha et ventilasjonsanlegg som fungerer tilfredsstillende. FJERNVARME Konsulentfirmaet Hjellnes Consult as har tatt stikkprøver av fjernvarmeanlegget i rekkehusene. Dette ble gjort etter noen klager fra beboere på energiregninger som de mener ikke stemmer. Det er avdekket noen mulige lekkasjepunkt ved inntak undersentral i HB 50 (på primærledning ) og mellom HB 66/ 68 er det også så høy temperatur på overflaten av det snøfrie området at det kan være lekkasje. Begge punktene vil sannsynligvis bli gravd opp. Både termokamera og lytteutstyr ble benyttet. Mellom blokkene ble det også termofotografert uten å finne tegn til lekkasje i tillegg til mange steder hvor det var bart utover i borettslaget. Snøfri overflate kan være en indikasjon på enten lekkasje eller lite isolasjon / grunne ledninger. De øvrige snøfrie områdene ble det ikke funnet lekkasje med lytting eller termofotografering. I undersentralene blir det regelmessig foretatt kontroll av varmtvannsforbruk og evt lekkasjer på ledningsnettet blir avdekket med at forbruket da også er jevnt over nattet. I den midtre sentralen AC 2 er det funnet feil med vannmåleren og den blir skiftet og ny måling må foretas. Det er imidlertid ikke funnet lekkasjer som påvirker fjernvarmeforbruk hos den enkelte beboer. I løpet av styreperioden har det vært utført mye reparasjoner av rør som lekker og også av defekte radiatorer både i rekkehus og i blokker. Styret har sammen med Hjellnes Consult As en løpende vurdering av tiltak for å bedre det vannbårne varmesystemet i borettslaget. Dette er fokusert i den vedlikeholdsplanen som styret og byggutvalget har jobbet videre med i perioden. HALLAGERBAKKEN NYTT OG BORETTSLAGETS HJEMMESIDE Hallagerbakken borettslag har utgitt 7 fyldige utgaver av Hallagerbakken-Nytt i løpet av 2010, i tillegg en rekke informasjonsskriv knyttet til rehabiliteringen, miljøcontainere, dugnad, halloween og juletretenning. Samtlige utgaver av Hallagerbakken-Nytt kan lastes ned fra borettslagets hjemmeside: På nettsiden finner nye og gamle beboere generell informasjon om borettslaget og informasjon fra styret. I løpet av 2010 hadde vi tilsammen 2229 besøkende på vår nettside. I snitt pr måned lå antall besøkende på ca 186. BARNEHAGEN Hallagerstua Foreldredrevet Barnehage ligger i nr 36/40. Barnehagen ble opprettet i 1986 og har i dag 27 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har opptaksregler som gir barn i borettslaget fortrinnsrett innenfor rammene av det statlige regelverket. Både private og offentlige barnehager omfattes av samlet opptak i Oslo.

17 Side Hallagerbakken Borettslag Styret anser det som verdifullt for beboerne å ha en barnehage i borettslaget. Både miljømessig og praktisk er det særlig positivt for småbarnsfamilier å ha en barnehage tilknyttet sitt eget nærmiljø. Barnehagen får jevnlig henvendelser fra barnefamilier som er på visning eller vurderer å flytte til borettslaget. Styret har en løpende dialog med barnehagens ledelse. Det har blitt holdt fire møter i Barnehagen har oppgradert lekeområdet med et nytt lekehus. Barnehagen betaler husleie og dekker selv alle sine kostnader til strøm, nettleie, varmtvann og fjernvarme til oppvarming. Fra og med 2010 må barnehagen selv håndtere og bekoste egen søppel. Barnehagen må sørge for at uteområdene i tilknytning til barnehagen er ryddet for eiendeler og søppel. Det gjøres oppmerksom på at barnehagen ikke har ansvaret for barn som ikke har plass i barnehagen, men som likevel befinner seg på barnehagens ute område i barnehagens åpningstid. Portene til inngjerdet uteareal skal være lukket i barnehagens åpningstid. Styret reforhandlet leieavtalen med Hallagerstua Foreldredrevet Barnehage i Den nye avtalen gjelder fra SOSIALE AKTIVITETER Vår- og høstdugnad Det ble avholdt dugnad 21. april. Under vårdugnaden fikk borettslaget besøk av Rusken og ruskengeneral Jan Hauger fra Oslo kommune, som i tillegg til å inspirere til innsats delte ut smågaver til barna. Også representanter fra Stiftelsen Holmlia Nærmiljø deltok på besøket. Høstens dugnad falt bort, grunnet rehabiliteringen. Styret skulle ønsket et større engasjement og oppmøte fra beboerne i forbindelse med den sosiale og viktige aktiviteten for å holde borettslaget pent. Under dugnaden ble gangveier feiet for vinterens strøgrus, lekeplassene, benker og bord ble rengjort og det ble ryddet for søppel. Styret håper på et stort oppmøte ved vårens dugnad, da skal det kostes og feires at rehabiliteringen er vel overstått. Juletretenning Tradisjon tro har styret stått for tenning av juletreet. Dette ble gjort 28. november som var første søndag i advent. Tenningen ble markert med gløgg, pepperkaker og julesang, og i tråd med tradisjonen kom også Nissen på besøk med overraskelser til barna. Eget sanghefte med julesanger var trykket opp i anledningen. NABOKLAGER Det har styreperioden vært lite naboklager på bråk og støy fra beboere. Styret ønsker et godt og vennlig miljø, og har inngått et samarbeid med Bomiljøtjenesten for å hjelpe til med dette i de få tilfeller der det har oppstått nabokonflikt eller gjentatte klager. Det har vært enkelte klager på dyrehold som ikke er i henhold til gjeldende husordensregler. Disse legger føringer for at alle beboere har plikt til å ha kontroll på sine dyr når de er ute i borettslaget. UTE OMRÅDENE/TREFELLING Utomhusplan I forbindelse med oppstart av rehabiliteringen av rekkehusene, så styret behovet for en helheltlig plan for fremtidige vedlikeholdsbehov. Det ble hentet inn anbud, og Dengin Hagedesign ble engasjert som utomhuskonsulent. Det har blitt holdt 3 møter mellom styret og Dengin, resten av kommunikasjonen er ivaretatt per e-post.

18 Side Hallagerbakken Borettslag Utomhusplanen er en helhetlig plan for vedlikehold og utbedring av fellesarealene i borettslaget. Planen dekker beplanting, belysning, oppgradering av benker, gjerder osv. Vi har fått oppdelt planen i forskjellige fremdriftsfaser (både kortsiktig og langsiktig). Dengin Hagedesign har aktivt bistått styret i valg av utelamper og ringeklokke. Disse har blitt tilbudt alle beboerne til en sponset pris. Fellesområdene/trefelling Hallagerbakken Borettslag kjennetegnes ved å være tilpasset det eksisterende terrenget. De store furutrærne og bjørketrærne rammer inn boligene. Utgangspunktet for styret og dets grøntutvalg er å bevare naturen og unngå for store inngrep. Grøntutvalget har mottatt og løpende behandlet søknader om beskjæring og trefelling. Det har dessverre vist seg vanskelig å finne en fast trepleier. I 2010 gikk grøntutvalget flere befaringer med trepleiere (arborister) uten at vi fikk til en fast avtale. Vi har derfor utarbeidet en skjøtselplan i samarbeid med Dengin slik at det skal forenkle jobben til en anleggsgartner. Styret vil i 2011 inngå en avtale med en anleggsgartner/arborist som vil ta seg av nødvendig trepleie. Styret utarbeidet i 2009 en plan for behandling av trefellingsøknader. Grøntutvalget behandler søknad og gir sin anbefaling til styret. Styret behandler søknaden. Kriteriene for vurdering av søknader om trefelling: Sikkerhet. Trepleier bistår. Utsikt Solforhold Skjerming av innsyn Avstand mellom tre og hus Sommeren 2010 ansatte styret nok en gang borettslagets glade ungdom til å male gjerder, rekkverk og benker og til å luke ugress samt annet forefallende arbeid i borettslagets fellesområder. Ordningen vil trolig gjentas i TRAFIKKSIKKERHET Hallagerbakken borettslag har et godt utgangspunkt for å få til et godt trafikk- og bomiljø for gående, syklende og bilister. Det ligger skjermet til uten mulighet for gjennomkjøring. Følgende regler gjelder i dag for parkering og trafikkforhold, jf 8 i husordensreglene. Kjøring med motorkjøretøyer (inkludert drosjebiler) på gangveier er generelt ikke tillatt. Følgende unntak gjelder: a) Renholdsverkets biler. b) Uniformerte utrykningskjøretøyer. c) Kjøretøyer/personer med skriftlig dispensasjon fra styret. d) Transport av bevegelseshemmede samt kjøring av store tunge kolli som ikke kan bæres. Eventuell kjøring må foregå i gangfart. Kjøretøyer hensatt på eiendommen (gangveien) kan uten forutgående varsel fjernes for eierens regning og risiko. All parkering skal skje på anviste plasser. Dørene til parkeringshuset skal alltid være lukket. Bruk av horn eller rusing av motorer er strengt forbudt på borettslagets område. Det er forbudt å vaske eller reparere biler på området. Bilvrak tillates ikke stående på parkeringsplasser.

19 Side Hallagerbakken Borettslag Når det likevel gis unntak for noe kjøring, gir borettslagets beliggenhet og utformingen av veiene en spesiell utfordring i forhold til trafikksituasjonen. Gangveiene i borettslaget bukter seg innover og det er mange stier på kryss og tvers av gangveiene. Det er mange svinger og veien er forholdsvis lange og smale. Det er til dels dårlig sikt. Det er flere lekeplasser inne på området. Hekker, busker etc. vokser flere steder inn i veien. I et borettslag med mange barn gir dette en betydelig risiko for skader og ulykker. Et barn som for eksempel kommer ut fra en sti mellom hekkene er svært vanskelig å få øye på. Styret har kommet til den klare erkjennelse at det samlede omfanget og farten motoriserte kjøretøy har inne på borettslagets bebygde område er uønsket stor og ikke i henhold til husordensreglene. Det er samlet sett relativt stor trafikk på veiene både av personbiler, søppelbiler, drosjer, håndverksbiler, flyttebiler, varelevering, post-, pizzabud og motorsykler etc. Dessuten skjer det også noe ulovlig parkering. Styret har derfor satt ned et trafikkutvalg for å forbedre trafikksituasjonen. Trafikkutvalget kom med forslag til en del forbedringstiltak i sin rapport av februar Rapporten og tiltakene omfatter trafikk- og ferdsel generelt, samt for eksempel parkering, skilting, bommer, fartsdumper, snøbrøyting, klipping av hekker/busker ved vei, belysning etc. Etter forslag fra styret vedtok generalforsamlingen 2007 å gi styret fullmakt til å iverksette de tiltak de mener er nødvendig for å oppnå en god trafikksikkerhet i borettslaget. Dette innebar at det kunne etableres fysiske fartsdempende tiltak (fartshumper) dersom andre tiltak viste seg ikke å ha tilstrekkelig virkning. Som ledd i det forbyggende arbeidet med trafikksikring vedtok styret å anskaffe nye bommer sommeren På grunn av tekniske problemer med konstruksjonene på bommene ble de først levert i uke 12 i De nye bommene går igjen automatisk og erstatter de tre gamle bommene ved innkjøringene til borettslaget. De er ikke låst. Det vil si at formålet først og fremst er å dempe farten i borettslaget ved at bilen må stoppes for å åpne bommen. Etter passering lukkes bommen automatisk slik at neste bil også må stoppe. Utrykningskjøretøy vil ikke bli hindret av disse bommene. De nye bommer har ikke ført til vesentlig forbedring i forhold til fart og unødvendig innkjøring i borettslaget. Det er fortsatt for mye og ikke minst for fort kjøring inne på gangveiene. Maksfart innenfor bommene er kun 5 km/t - altså gangfart. Styret har derfor vedtatt at det skal legges fartshumper på enkelte av gangveiene. INNKJØPSRUTINER Styret har utarbeidet og innført regler for innkjøp. Kort fortalt går disse ut på å forespørre minst 3 leverandører for alle kjøp over kr.5.000,-. Dersom mulig anbefales det å gjøre dette for alle kjøp. Kjøp skal alltid godkjennes i styret. I tillegg skal det inngås rammeavtaler for de typer varer eller tjenester som gjøres ofte f.eks. rørlegger, elektriker, vinduer, tømrer ol. Borettslagets medlemskap i SNE gir oss mulighet til et innkjøpssamarbeid med flere borettslag og dermed mulighet for bedre avtaler. Styret har til hensikt å lage disse avtalene slik at borettslagets beboere også skal kunne nyte godt av prisene og tilgjengeligheten avtalene vil gi. Informasjon om dette gis i Hallagerbakken Nytt. Et eksempel er vaktmester-avtalen som gir beboerne mulighet til å leie inn vaktmesteren til å utføre annet arbeid.

20 Side Hallagerbakken Borettslag LØPENDE OG FREMTIDIG BEHOV FOR VEDLIKEHOLDSARBEIDER Hallagerbakken borettslag er et veldrevet lag. Likevel vil behovet for vedlikehold bli større i årene fremover. Borettslaget var 29 år i 2010 noe som gjør at det kreves mer og mer ressurser til fremtidig drift og vedlikehold. Det er i denne anledning utarbeidet en vedlikeholdsplan for borettslaget med bistand fra bla vår rådgiver Hjellnes Consult as, vaktmester og byggeutvalget. Vedlikeholdsplanen er ment å ivareta de større vedlikeholdsoppgaver borettslaget står overfor, og den vil gjøre arbeidet med årlige og flerårlige budsjetter for vedlikehold og drift enklere for styret. Planutkastet ble presentert på generalforsamlingen Planen er fortsatt under utvikling, og det er nå gjennomført en mer detaljert tilstandsrapport av boligmassen vår, som også innebefatter en vurdering av hvilke oppgaver som bør prioriteres og hvilke oppgraderinger som er fornuftige med sikte på et langtidsperspektiv (30 år frem i tid.) BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat viser er underskudd på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets har negative disponible midler pr på kr ,- Borettslagets styre har for 2011 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettforslaget innebærer et supplerende låneopptak på kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2011 og Budsjett INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av salg av garasjenøkler og portåpnere.

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato Kl Møtested: Lakkegata skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato Kl Møtested: Lakkegata skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00 Møtested: Lakkegata skole. Tilstede var 17 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 18 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG Møtedato: Mandag 19. mai 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Holmlia kirke 53 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Tilstede var 20 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Referat fra beboermøte, 24.november

Referat fra beboermøte, 24.november Referat fra beboermøte, 24.november Det ble avholdt beboermøte i Nordstua den 24.november, hvor ca 35 beboere var tilstede. Agenda: 1- Kollektiv bredbånd / TV pakken 2- Annet / eventuelt. Her valgte styret

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer