OKT 100 år med trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.lederne.no 03 10 OKT 100 år med trygghet"

Transkript

1 OKT 100 år med trygghet Håkonshallen, Bergen, 17. september 2010

2 Om Lederne Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. I jubileumsåret 2010 har over ansatte i vel bedrifter valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Disse er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger. Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet. Om Magasinet Lederne Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger. Om leserne Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. Utgiver Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: Ansvarlig Redaktør Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: Temanummer Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Utgivelsesplan 2010 nr 4 uke 48 Opplag : Layout : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) Annonser, Innstikk/bilag Norsk Kunde og Medlemsutvikling v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf: Innhold 3 Leder 4 Lederne miks 6 Feiret de første 100 årene med balansekunst 12 Prosessen bak Ledernes jubileumsbok 14 Ledernes nye samfunns- og samvittighetsprosjekt år i samme bedrift 17 Årets avdeling En ny dans for Coop 24 Livsløpsleverandøren Beerenberg 26 I hodet på en mester 28 Jacob Lund 29 Barnebryllup i Norges eldste barnehage? 30 Adovokaten svarer 32 Kirkenes - Europas svar på Singapore? 40 Lønn som fortjent 42 Velsmurt maskin 49 3 nyttige iphone apps 50 Rammevilkårene til fremtidens attføring 52 Lederne Aktuelt 58 Fra Alexander L. Kielland til Deepwater Horizon 59 Leserinnlegg LEDER Ved dette jubileet favner vi 100 års historie, fra nitti år av det 20. århundre til 10 år av det 21. århundre. Jeg er ubeskjeden nok til å si at vi i dag ikke bare favner vår egen historie som fagforbund. Vi favner også det nye og moderne Norges historie. Det er en innholdsrik og spennende historie. Jan Olav Brekke, forbundsleder Vårt år og utgangspunkt er Fem år tidligere hadde Norge løsrevet seg fra unionen med Sverige og blitt et selvstendig kongedømme. I 1905 ble også en av de sterkeste vekstmotorer for det nye Norge startet; Norsk Hydro. Selskapets grunnlegger og første generaldirektør Sam Eyde formulerte som sitt valgspråk: Der det er vilje er der vei. Hydro var basert på det som vil gi oss evig rikdom: Vannkraften. To generasjoner senere startet olje- og gasseventyret. Vårt forbunds grunnlegger var Carl Jensen. Han stilte seg i spissen for stiftelsen av De industrielle Formænd og Værksmestres Landsforbund, som i 1928 ble til Norges Arbeidslederforbund (NALF), og i 1998 til Lederne. Vi har i forbindelse med markeringen av vårt 100 årsjubileum nedlagt krans ved Carl Jensens grav på Solheim kirkegård i Bergen, slik det høver seg å minnes våre forfedre og grunnleggere. Hva vet vi ellers om året 1910? Jo, den internasjonale kvinnedagen ble innstiftet. For første gang lettet et sjøfly, i Frankrike. Her hjemme ble Norges Tekniske Høyskole (NTH) i dag NTNU grunnlagt i Trondheim. Flere kjente nordmenn ble født: Trygve Bratteli, Leif Juster, Ferdinand Finne og Claes Gill. I 1910 døde Bjørnstjerne Bjørnson. Folketellingen det året viste for øvrig at det bodde 2,4 millioner mennesker i Norge. Fem år etter unionsoppløsningen slo Sverige Norge 4-0 i fotball, og i den norske cupfinalen slo Lyn Odd 4-2. Og så ble altså vårt forbund født. Vår organisasjon står sentralt i fortellingene om det nye industrielle Norge. Vi var der både i den første og andre energirevolusjonen, både da vannkraften ble temmet og oljen ble funnet. Vi har også sett utvikling Lederne favner også Norges historie og vekst på mange andre samfunnsområder. Våre medlemmer har stått sentralt i de byggeprosjekter og den verdiskaping som har gjort Norge til et av verdens rikeste og et av de aller beste land å bo i. Jeg tillater meg å si at vi gjennom hundre år har representert mennesker som har levert innsats og svette, kunnskap og kreativitet, oppofrelse og lojalitet. Vi har gitt vårt bidrag til Norges vekst og utvikling, og vi skal gjøre det fortsatt. Vår historie har vært preget av målbevisst arbeid for våre medlemmers interesser. Fordi våre medlemmer i hovedsak har vært arbeidsledere, har ikke streik vært et virkemiddel som har kjennetegnet vår historie. Jeg vil snarere si at våre interesser har vært fremmet ved å vektlegge verdier som integritet, lojalitet og balanse. Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at vårt forbund har bidratt til brobygging, ro og stabilitet i norsk arbeidsliv. Vi markerer forbundets første hundre år med å utgi en bok som vi har kalt Balansekunstnerne. Den ligger ved dette magasinet til alle våre medlemmer. Jeg synes det er en god beskrivelse av hva vi har definert som vår oppgave, og det arbeid vi har gjort og fortsatt vil gjøre i det norske samfunn. Vårt forbund har først og fremst henvendt seg til mellomledere; de medarbeiderne i bedrifter og offentlig sektor som ofte er blitt stående mellom barken og veden i hierarkiet på en arbeidsplass og i en organisasjon. I et år som dette vender vi blikket både mot fortid, nåtid og fremtid. Vi takker de som var forbundets pionerer og første bygningsmenn og kvinner. Vi takker alle de som har båret vårt forbund frem i gode og i mindre gode dager, og vi takker hverandre for et godt fellesskap om en sak vi tror på og står for. (Utdrag fra hovedtalen under jubileumsmiddagen i Håkonshallen i Bergen 17. september 2010.) FORSIDEFOTO: Ingrid Harboe Lederne OKT

3 44 tiltak for å hente ut mer olje Eksperter foreslår 44 tiltak for å få mer olje ut av hvert felt på norsk sokkel. Boring av flere brønner vil være ett av de mest effektive tiltakene, mener ekspertutvalg. Olje- og energidepartementet oppnevnte tidligere i år et ekspertutvalg som skulle foreslå tiltak for å øke utvinningen på norsk sokkel. - Å få mer ut av feltene vil være en av de største utfordringene og mulighetene for både myndighetene og aktørene på norsk sokkel i tiden fremover. Hvordan vi skal klare dette vil bli en del av den kommende petroleumsmeldingen, sier Riis-Johansen i en pressemelding. Halvparten kan bli liggende Dersom ikke tiltak iverksettes vil rundt halvparten av oljen bli liggende igjen i bakket etter at feltene er stengt ned. En økning i utvinningsgraden på ett prosentpoeng tilsvarer bruttoverdier på om lag 270 milliarder kroner, ifølge statsråden. - Vi skal nå sette oss ned for å vurdere tiltakene. Jeg håper og tror at dette arbeidet vil bidra positivt i fortsettelsen i vårt arbeid med økt utvinning, sier statsråd Riis-Johansen. - Fremtidige generasjoner arver mindre Fremtidige generasjoner kan ikke forvente å arve rikdom fra sine foreldre etter den verste økonomiske krisen siden 1930-tallet, viser ny britisk undersøkelse. Av 6010 spurte europeere, sier bare 10 prosent at de har planer om å overføre «betydelig rikdom» til sine arvinger. Det viser en forbrukerundersøkelse utført av Absolute Strategy Research for Janus Capital Group, skriver den britiske avisen The Telegraph. Ytterligere 42 prosent av de spurte sa de ikke hadde intensjoner om å etterlate noe arv, mens de siste 48 prosentene var usikre. I FOKUS via aftenbladet.no via e24.no LEDERNE MIKS - Norske rigger har svære hull i vedlikeholdet Petroleumstilsynet er bekymret over vedlikeholdet på boreriggene på norsk sokkel. Det har vært nære på at man har fått store ulykker i Norge. BPs granskingsrapport etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen viste at dårlig vedlikehold på riggen var en av hovedårsakene til ulykken der 11 personer mistet livet og enorme mengder olje strømmet ukontrollert ut i Mexicogulfen i det som ble historiens største oljeutslipp. Også her hjemme er dårlig vedlikeholdte borerigger som opererer på norsk sokkel et stort problem. Allerede i februar i år kom Petroleumstilsynet med et kraftig varsko om vedlikeholdsituasjonen. - Vår oppfatning er at det fremdeles er svære hull i vedlikeholdet. Samtidig merker vi at det sterke fokuset på vedlikehold nå har blitt oppfattet av selskapene, men vi savner det løftet innen vedlikehold som vi mener trenges, sier Ole-Gunnar Faret, informasjonsansvarlig ved Petroleumstilsynet til DN.no. via dn.no Hydro vil bli ledende på resirkulering -Tiden er inne for Hydro til å trappe opp aktivitetene i resirkulering av aluminium, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg Norsk Hydro tar sikte på å bli Europas ledende aktør på resirkulering av aluminium. Det sa selskapets konsernsjef Svein Richard Brandtzæg under åpningen av messen "Aluminium 2010", ifølge en pressemelding. -Tiden er inne for Hydro til å trappe opp aktivitetene i resirkulering av aluminium. I tillegg til at det ventes av kundene våre, representerer det også en stor forretningsmulighet for selskapet, ettersom vi har kompetansen og det mest omfattende nettverket og kundebasen av alle aluminiumselskapene i Europa, sa Brandtzæg. via dn.no Ledernes nye samfunns- og samvittighetsprosjekt der mor og barn får et nytt liv i Rio de Janeiro. Se filmen - delta selv! 22. sep Ny bok: Balansekunstnerne om norsk mellomledelse gjennom 100 år. is.gd/fkqi1-21. sep Gratulerer med ny ValebrokkSenior - om norsk ledelse i 100 år sep Your Most Helpful Colleague (Don't You Hate Him?) sep Lederne står sterkere enn noensinne og ser frem mot de neste 100 årene: is.gd/fejkv Helt enig, dette er en situasjon våre medlemmer kjenner godt igjen Godt spørsmål. Et annet er hvor mange som føler de har tid til hverdagens rutiner, ledelse og i tillegg kompetanseheving? sep - Kvinnelige ledere hindrer ofte seg selv: sep POLLING Er du fornøyd med din egen leder på arbeidsplassen? Ja 57% Nei 25% Usikker Følg oss på twitter: fra lederne.no Tok du med deg jobben i sommerferien? 9% Antall stemmer: 46 nei 56% Ja, under 1t pr. dag 28% Antall stemmer: 226 Annonseinfo Formater: Vi støtter alle vanlige annonseformater som GIF, JPG, HTML og Flash. Størrelser: Norske ledere er ikke fornøyd med hvordan deres overordnede kommuniserer: sep Lederne feirer sine første 100 år personer er i dag samlet i Bergen. Altfor få norske ledere er på skolebenken: sep Ja, 1-2t pr. dag Ja, mer enn 2t pr. dag Toppbanner: 768x150 pixler, max 50 kb. Nettboard: 468x400 pixler, max 50 kb. Skyskraper: 180x500 pixler, max 50 kb. Rektangel: 300x250 pixler, max 50 kb. Minibanner: 468x100 pixler, max 20 kb. (Ta kontakt hvis det er problematisk å holde seg innenfor disse størrelsene) - Kvinner hindrer seg selv i å bli sjef Det er ikke lenger menn som hindrer kvinner i å bli ledere, men kvinner selv som vegrer seg mot å ta slike stillinger, mener personalsjef i konsulentselskapet Sweco, Anne Sødem. Flash: Vi kan spille av annonser i alle versjoner av flash-player, men anbefaler å levere i filene i versjon 7 eller 8 dersom det er mulig, da det ennå er mange brukere som ikke vil få vist annonsen i flash siden de har for gammel versjon av flash-player. Alle flash-annonser bør leveres med en jpg eller gif "fallback". Denne vises hvis brukeren ikke har installert flash eller har en eldre flash-player enn det annonsen krever. Hun fortalte i dag på et ledelsesseminar som ble avholdt i forbindelse med Ledernes jubileumsdager i Bergen at de mest fleksible arbeidsplassene er de som i dag vinner kampen om de beste hodene, skriver Pressenytt. Linken til annonsøren skal ikke legges inn i flash-annonsen, men man skal i stedet implementere clicktag i en knapp i annonsen: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); } Hvis du ønsker flere ulike linker på ulike steder i annonsen, legger du inn clicktag1, clicktag2 etc på de ulike knappene. Husk å sende med URL til linkene. CPU-bruk Macromedias Flash-spillere benytter seg av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit) når den håndterer animasjon, masker og når den kjører kode og utfører beregninger i Flash. Filer som inneholder avanserte animasjoner, transformasjoner, looper og tidsstyrt funksjonalitet tar større andel av datamaskinens prosessorkraft relativt sett. Om en annonse krever for mye prosessorkraft kan det I kampen om de beste hodene er fleksibilitet i forhold til familieliv og fritid stadig viktigere for bedriftene. påvirke ens egne eller andres annonser. En liten topp på 20-30% er helt normalt. Men om ikke CPUbruken stabiliserer seg på et relativt lavt nivå, bør det gjøres endringer. DN.no forbeholder seg retten til å fjerne annonser som fungerer dårlig eller bruker urimelig mye CPU umiddelbart og uten videre varsel. Lyd: Lyd er kun tillatt hvis den aktiviseres ved klikk, og alle lyder skal godkjennes av oss før de legges ut. Husk stoppknapp. - Det er ikke lenger slik at det er menn som hindrer kvinner i å få lederstillinger, men kvinner som selv velger dette bort fordi de føler det er vanskelig å kombinere lederrollen med det private. I altfor mange tilfeller ser vi at svært dyktige kvinnelige ledere gir seg etter de føder sitt første barn, sier Sødem. Annonser med video: Vi kan spille av video i flash-annonser. For å gjøre dette må videoen ligge i en egen fil, som blir hentet opp gjennom hovedannonsen. Denne videoen skal ikke lastes automatisk, men idet brukeren gjør en aktiv handling, altså ved mouseover, klikk eller lignende. Lyd, se eget punkt. Dersom det er ønskelig, kan filmer hentes (feedes) fra vår server, ta kontakt med oss for tekniske detaljer. 14% 6% LEDERNE MIKS LEDERNE I MEDIA 17. sept. 16. sept. Feirer 100 år mellom barken og veden - Mellomlederne er fortsatt i utsatt posisjon, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i jubileumsåret for Lederne. - Jeg mener det helt klart er like stort behov for ledere, som for andre, å organisere seg. Min oppfatning er at om det er noen som trenger en organisasjon i ryggen, så er det de i lederposisjoner, sier forbundsleder Jan Olav Brekke til E24. Denne uken feirer Lederne 100-årsjubileum. De fleste medlemmene er mellomledere og Brekke mener det fortsatt er behov for et sterk organisasjon for denne gruppen. - Å være mannen i midten er et kjent begrep. Mellomledere skal tilfredsstille medarbeidernes krav nedenfra og samtidig sette i live øverste ledelses mål og strategi, sier Brekke. I de senere årene har mellomlederne i større grad fått oppgaver knyttet til administrasjon og personalarbeid. I den sammenheng mener Brekke at kompetanseheving blant mellomlederne må prioriteres hos toppledelsen i bedriftene. - Å gi faglig påfyll og kompetanseheving må til til disse oppgavene, mener Brekke. I forbindelse med jubileet har Lederne utgitt boken Balansekunstnere som tar for seg mellomlederes utfordringer gjennom 100 år. Tidligere TV2- direktør Kåre Valebrokk, Eva Grinde, journalist i Dagens Næringsliv og historiker Yngve Nilsen er alle bidragsyter i boken. Nilsen har sett på organisasjonen Lederne i et historisk perspektiv fra den spede starten under framveksten av fagorganisering. Magasinet Lederne korrigerer I artikkelen 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro i magasinet Lederne nr 2/2010 er det noen feil. Bildet på side 7 har feil tekst: Kontrollrommet er ikke fra salpetersyrefabrikkene på Herøya, , men fra kontrollrommet på Ammoniakkfabrikk NI i Norsk Hydro startet ammoniakkfabrikkene på Herøya i 1968, ikke i 1965 og Etter tvungen lønnsnemnd fredag 1. oktober 1976 var medlemmene tilbake på jobb mandag 4. oktober 1976 (ikke i midten av oktober). Magasinet Lederne beklager, og takker kasserer for Ledernes avdeling Herøya, Arild Nygaard, for skarp korrektur. 15. sept. Bergensledere ærligst i landet Ledere i Bergen opplever sine egne ledere som ærligere og mer etiske enn kolleger i resten av Norge. Det viser en studie utført av Great Place To Work Institute Norge på oppdrag av arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Norske toppledere ligger likevel langt bak de beste bedriftslederne i Europa. I undersøkelsen blir norske mellomledere bedt om å vurdere sine egne sjefer. Administrerende direktør i Great Place To Work Institute Norge, Jannik Krohn Falck, forteller at undersøkelsen avdekker store geografiske forskjeller i norsk lederskap. Bergensledere scorer høyest på områdene ærlig og etisk forretningsførsel. Hele 82 prosent av lederne i Bergen mener deres egne sjefer er ærlige og etiske i sin forretningsførsel. Til sammenligning er landsgjennomsnittet i Norge 71 prosent, sier han. Likevel har norske ledere, også i Bergen, et godt stykke igjen dersom de sammenligner seg med toppbedriftene i Europa. I Europas 100 beste bedrifter oppgir 92 prosent at de opplever deres egne sjefer som ærlige og etiske, opplyser Falck. Skaper trygghet Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, mener ærlig og etisk forretningsførsel har stor betydning for hvordan en bedrift og arbeidsplass fungerer. Han tror at Bergen som gammel handelsby har lært at ærlighet og riktig forretningsførsel er viktig. Lederne OKT

4 For flere bilder, saker og film, se Feiret de første 100 årene med balansekunst Bergensordfører Gunnar Bakke ønsket jubileumsdeltakerne velkommen til byen der Lederne ble etablert i 1910 Det ble uforglemmelige jubileumsdager 16. og 17. september i byen mellom de syv fjell, Bergen. Her så Lederne dagens lys i 1910, og nå ble det feiret med fag, stil og underholdning. Lederne OKT

5 For flere bilder, saker og film, se Tekst: Sverre Simen Hov og Tale Jordbakke Foto: Ingrid Harboe Forbundsstyret avholdt møte 15. september, og jubileumsdagene startet 16. september med frokostseminar i samarbeid med Great Place To Work Institute der Ledernes jubileumsbok Balansekunstnerne ble lansert for 80 deltakere. - Lederne er ikke et streikeforbund. Vi betegnes nok riktigere av det som er tittelen på boken om forbundets første 100 år: Balansekunstnerne. Jeg er glad og stolt over boken og synes forfatterne har fått frem et spennende portrett av en organisasjon og en nasjon gjennom hundre år, sa nestleder Tor Hæhre da han lanserte boken. Alle Ledernes medlemmer får boken med denne utgaven av medlemsmagasinet. Den kan også kjøpes på og som en av landets første bøker for ipad og iphone. Great Place To Work Institute Av funn som skapte mange medieoppslag på frokostseminaret i samarbeid med Great Place To Work Institute var at kun 41 prosent av Ledernes medlemmer er fornøyd med kommunikasjonen fra sine egne ledere og at kun fire av ti føler de får nødvendig tilgang til kompetanseheving. Begge tallene er langt under de beste i Europa. - Dårlig kommunikasjon går direkte utover inntjeningen, og for å henge med i toppen er det viktig at norske bedrifter ser på videreutdanning av sine ledere som en investering, og ikke bare en utgift, sa forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, i en uttalelse til mediene. Ledelseskonferanse med NHO Etter frokostseminaret begynte ledelseskonferansen Ledelse i Norge i fortid, nåtid og fremtid, som Lederne og NHO arrangerte i samarbeid for 110 deltakere. Her var Ingrid Bjørnov konferansier, og hun holdt en profesjonell og underholdende rød tråd gjennom arrangementet. Av innlederne var forfatter Hans Olav Lahlum ( Ledelse i et historisk perspektiv ), statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet, HR-manager Kristin E. Flagstad i ISS og Anne Sødem, personalsjef i Sweco. - Det er de virksomhetene som gjør det mulig å være leder og småbarnsforeldre som klarer å kapre og ikke minst holde på de gode hodene. Det er ikke lenger menn som hindrer kvinner fra å bli ledere, men kvinner selv som vegrer seg fra å ta slike stillinger, var noe av det Sødem sa som skapte presseoppslag. Fløien Folkerestaurant Om kvelden 16. september tok vel 170 Lederne OKT

6 Jannik Krohn Falck, Great Place To Work Institute Kristin E. Flagstad, ISS Anne Sødem, Sweco For flere bilder, saker og film, se Hans Olav Lahlum Ingrid Bjørnov konferansedeltakere og ledsagere Fløibanen for å spise middag på Fløien Folkerestaurant. Her fremkalte standupkomiker Rune Andersen krampelatteren med sine imitasjoner av kjente nordmenn i et ledelsesperspektiv. Den årlige kongressen Fredag 17. september var det duket for Ledernes årlige kongress. Forbundsleder Jan Olav Brekke åpnet med en oppsummering av hvor organisasjonen står i dag, før han vendte blikket mot fremtiden. - Lederne hadde i 2009 sitt beste år noensinne. Aldri før har resultatene vært så gode, medlemmene talt så mange og vår plass i det offentlige rom vært større. Vi skal jobbe kontinuerlig med å befeste vår posisjon som den viktigste og sterkeste organisasjonen for norske ledere, sa han. Kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov fikk kongressens tilslutning til å innlede et samarbeidsprosjekt med mødrehjemmet Abrigo utenfor Rio de Janeiro for å utvikle dette til å bli Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt. Flere Lederneavdelinger har allerede gitt gaver til mødrehjemmet, og fra og med 2011 vil én krone av medlemmenes månedlige kontingent gå direkte dit. Se presentasjonsfilm om mødrehjemmet på Kransenedleggelse Umiddelbart etter kongressen ble det satt opp buss til Solheim kirkegård, der det ble lagt ned krans på graven til Ledernes første forbundsleder og drivkraften bak dannelsen i 1910, Carl Johan Jensen. Han var kun 34 år gammel i Stilfullt i Håkonshallen Og så, på kvelden 17. september, gikk i underkant av 300 stivpyntete gjester i prosesjon med buekorps til Håkonshallen for den høytidelige jubileumsmiddagen som markerte Ledernes 100-årsjubileum. Her var Bergens ordfører Gunnar Bakke gjest, og Ingrid Bjørnov hadde også her en viktig rolle som konferansier for hilsningstaler og gaveoverrekkelser. Fridtjov Jensen fikk tildelt forbundets æresmedlemskap og avdeling Kristiansund ble kåret til årets avdeling 2009 før kveldens overraskelse, Leiv Erik Larsen (18) som rørte Elisabeth Bettan Andreassen til tårer på TV2s X Faktor, trollbandt jubileumsgjestene med to sanger. Han er sønn av Øyvind Larsen, leder for Ledernes avdeling 57 Arendal. Kvelden ble avrundet til dans fra storband. Prikkfrie jubileumsdager ga svært fornøyde jubileumsdeltakere som fikk minner for livet. Lederne er mer enn noen gang beredt til fortsatt å bidra med balansekunst i det norske samfunn og på norske arbeidsplasser. Gina Lund Se og les alt fra jubileumsdagene Kjøp boken Balansekunstnerne på og for ipad / iphone Se bilder fra jubileumsfeiringen på Se filmen fra jubileumsdagene på Les alle sakene om jubileumsdagene på Lederne OKT

7 For flere bilder, saker og film, se Prosessen bak Ledernes jubileumsbok Forlagssjef i Dinamo Forlag, Ottar Samuelsen Redaktør i Dinamo Forlag, Merete Henriksen Hovedforfatter for Ledernes jubileumsbok, Eva Grinde Vedlagt dette magasinet til alle Ledernes medlemmer er jubileumsboken Balansekunstnerne: Lederne og ledelse i 100 år. Den kan også bestilles fra no/100 og lastes ned som app for ipad og iphone. Her forteller forlagssjef Ottar Samuelsen i Dinamo Forlag om prosessen bak boken. Forfatter av jubileumsbokens historiske del, Yngve Nilsen Fotoredaktør for Ledernes jubileumsbok, Ingrid S. Harboe Forfatter av den nasjonalhistoriske delen av jubileumsboken, Kåre Valebrokk Dinamo Forlags forretningside er Med basis i innovative oppdragsutgivelser skal forlaget drive seriøst allmenforleggeri. Denne formuleringen sier det meste om hvordan vi ønsker å drive vår virksomhet og hvor viktig oppdragsutgivelser er for forlaget. Samtidig legger den listen for våre prosjekter. Innovative oppdragsutgivelser er et kvalitativt mål som hele tiden skal gi oss noe å strekke oss etter. Samtidig er vi sjanseløse om ikke våre oppdragsgivere gir oss tillit og frihet til å løse oppgaven på en relevant og tilfredsstillende måte. Dette var utgangspunktet da Dinamo Forlags Jan Kristian Mardal, som var vår ansvarlige for oppdragspublikasjoner, tok kontakt med ledelsen hos Lederne, representert ved Jan Olav Brekke og Tor Hæhre. Vi hadde fått informasjon om at Lederne var 100 år i 2010, men hadde på det tidspunktet ingen utmeislet idé om hvordan vi ville løse prosjektet. Vi fikk imidlertid anledning til å treffe nevnte herrer og i vårt innledende møte presenterte vi prosjekter vi hadde utviklet for så ulike virksomheter som Jordmorforeningen, Modum bad, Gilde Norsk Kjøtt og Camillo Eitzens rederi. Vårt innspill var at medlemmene og organisasjonen Lederne fortjente en bokutgivelse i forbindelse med jubileet. Vår grunnidé ble tatt godt imot av Brekke og Hæhre, og vi ble gitt anledning til å presentere tankene våre til en utvidet gruppe sentrale personer tilknyttet organisasjonen. Den 27. mars 2009 ble avtalen mellom våre to virksomheter undertegnet, og arbeidet med dette meget spennende arbeidet kunne igangsettes. I løpet av prosessen var også kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov etablert som prosjektansvarlig internt hos Lederne. Den aller viktigste jobben sto foran oss. Innholdet i boken skulle defineres og hovedstikkordet var relevans. Boken skulle være relevant for organisasjonen, den skulle være relevant for medlemmene og ikke minst skulle den være relevant for dem som mottok den fra organisasjonen. Som for eksempel presse, samarbeidspartnere og politikere. Og det var her forlaget virkelig opplevde hvordan det var å samarbeide med Lederne. Ledelse er i stor grad å motivere til å yte og gi. Fra dag én møtte vi en organisasjon som var lydhør og som var opptatt å få fram det beste i deltagerne. Vi har sjelden opplevd innholdet i ordene til Nils Arne Eggen å spæll hverain go som i denne prosessen. Det ble raskt klart at boken måtte ha tre bærende ideer. For det første måtte den ha en grad av historisk forankring. Ikke kun gjennom historisk-kronologisk fremstilling, men vel så mye gjennom presentasjon av historiene til mennesker som hadde levd historien. Derfor måtte dette kombineres gjennom portrettintervjuer med åtte sentrale personer i organisasjonen samtidig som kravet til historiske tilbakeblikk ble ivaretatt. Tiden Lederne har virket i vårt samfunn, er på mange måter det mest spennende hundreåret for landet vårt. Vi ble derfor enige med Lederne om at det på mange måter kunne være interessant å få beskrevet disse årene. Ikke nødvendigvis for å ha norgeshistorie med i boken, men vel så mye for å gi et bakteppe av hvilket samfunn ledere i Lederne har vært aktører i. Til slutt og ikke minst - vi ville være aktuelle når det gjelder ledelsesutfordringer. Vi ønsket å sette fokus på de utfordringer det er å være ledere, og ikke minst mellomleder i dagens Norge. Alle disse tre hovedområdene var vår grunnmur da vi igangsatte arbeidet med å finne egnede forfattere. Vi var derfor veldig glad da vi fikk på plass noen av landets fremste på sine felt. For det første takket Eva Grinde, profilert journalist i Dagens Næringsliv, ja til å skrive om ledelse og mellomledelse. Hun har selv mellomledelseserfaring fra avisen og var en person vi fikk sterkt anbefalt. Hoveddelen av hennes arbeid ble derfor å skrive noen essays om ledelse og mellomledelse. I tillegg påtok Eva seg å skrive de åtte portrettene. Det var et meget omfattende arbeid som hun gjennomførte med betydelig entusiasme, klokskap og tyngde. Når det gjaldt den historiske delen, var Yngve Nilsen ved Handelshøyskolen/BI vårt klare førstevalg. Etter å ha jobbet med ham blant annet på Gilde Norsk Kjøtts jubileumsbok i 2006 var den delen vel ivaretatt når han valgte å si ja. Og som prikken over i-en ble prosjektet formfullendt da Kåre Valebrokk ga oss anledning til å benytte artikkelen Et land av melk og honning fra praktverket Norge - portrettet av en nasjon fra Valebrokk trenger neppe nærmere presentasjon. Samtidig har det skjedd mye i vårt land de siste seks årene fra Norge-boken ble gitt ut, og derfor ble det raskt enighet om at han skrev til et hendelsesforløp fra de siste årene. Vi engasjerte en ung, nyutdannet fotograf, Ingrid S. Harboe, til å ta portrettene. Ingrid løste dette på en god måte, samtidig som hun fungerte som fotoredaktør på prosjektet. Hun har for øvrig også tatt bildet av tannhjulene på forsiden av boken. Valget av designer falt også helt naturlig. Etter års samarbeid med designer Mona Dahl var hun vårt avgjorte førstevalg. Mona har en meget sterk formsans samtidig, hun legger lista høyt og hun er meget behagelig å samarbeide med. Dermed var prosjektteamet fullstendig. Samtidig hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre fra forlagets side uten at det stod en klok og erfaren person bak som redaktør. Jeg har gjennom årene hatt gleden av å arbeide med mange flinke folk, men Merete Henriksen går utenpå de aller fleste. Uansett om hun jobber med høyprofilerte litterære forfattere eller fagpersoner har hun den unike evnen at hun alltid får frem de beste i dem. Så også med boken Balansekunstnere. Men som sagt - prosjektet hadde vært en umulighet uten samarbeidet med Jan Olav, Tor og Sverre hos Lederne. Det er et faktum at man etter hvert har fått mange år på nakken og har jobbet med mange prosjekter og mennesker. Men det er ingen tvil om at det etterlatte inntrykket etter å ha samarbeidet med dere i Lederne er noe helt spesielt. Og med hånden på hjertet er Balansekunstnere den oppdragspublikasjonen jeg som forlagssjef er aller mest stolt av å ha vært med på å gi ut i mine ti år som forlegger. Grunnene er mange. For det første opplevde jeg en helt unik vilje til å lytte hos Lederne. Sammen utviklet vi en solid bokidé. Jeg har tidligere jobbet i reklamebransjen og med grafisk design. Det visuelle uttrykket er derfor svært viktig for meg. Mona Dahls vakre design bidro til at boken er blitt slik den er blitt. Ledelse er på mange måter prosesstyring. Og gjennom mine mange år, først som konsulent og byråleder og så som forlegger, kan jeg ikke komme på noe prosjekt som har gått like smertefritt som dette. Det sier alt. Tusen takk til Lederne for at dere trodde på Dinamo Forlag. Tusen takk til Jan Olav, Tor og Sverre for en prosess som i vårt forlag alltid vil være en rettesnor for hvordan prosjekter skal gjennomføres. Og til slutt gratulerer med jubileet til alle dere som er medlemmer i Lederne. Det er vårt håp at dere vil lese boken Balansekunstnere Om Lederne og ledelse i 100 år med interesse og at den yter deres organisasjon den rettferdighet den fortjener. Fornebu, 17. september 2010 Ottar Samuelsen Forlagssjef Dinamo Forlag Lederne OKT

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 12 SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant

www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant www.lederne.no 01 10 MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant Innhold LEDER 3 Leder Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

Fire nye år for Lederne-veteranen

Fire nye år for Lederne-veteranen www.lederne.no ÅRGANG NR 102 04 12 DES Fire nye år for Lederne-veteranen Norsk Ledelsesbarometer vekker debatt Duracellkaninen Magne Lerø Nytt magasin og nye websider Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Mobilen betyr 24 timers jobb. SAS i krise -likevel Europas punktligste. Fiskens vandring til spisebordet. Lam etter sykehusfeil.

Mobilen betyr 24 timers jobb. SAS i krise -likevel Europas punktligste. Fiskens vandring til spisebordet. Lam etter sykehusfeil. www.lederne.no 03 09 SEP Lam etter sykehusfeil SAS i krise -likevel Europas punktligste Transport: Fiskens vandring til spisebordet Mobilen betyr 24 timers jobb Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 2 2014 / årgang 104 Portrett Pluss! xxxxxx gassnæringen Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager dette tjener din bransje Olje- og gassnæringen

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

www.lederne.no mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk

www.lederne.no mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk www.lederne.no 01 09 mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar,

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Lederne Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Ledernes kongress på historisk grunn Samarbeid om CO2-rensing Tips til styremedlemmer 04 07 www.lederne.no des Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2013 / årgang 103 Portrett Kjersti Løken Stavrum xxxxxx gassnæringen Pluss! Overstyres av ledelsen Helt Sjefvinneren Populære dingser under juletreet

Detaljer