Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/ / ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/ / SB/SKV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Odd-rne Thorbjørnsen RÅD/KL Gjeld søknad om fastlønstilskott for kommunefysioterapeutane i 2. halvår 2015 Fastlønstilskott - kommunefysioterapeutane / / HO/OK Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) HO/OK nnhenting av tilbod på vikartenester innan pleie- og omsorgstenestar (LO) i nnhenting av tilbod på vikartenester pleie- og omsorg (LO) ved / / HO/OK Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK Side: 1 av 28

2 Vedlegg til søknad om ekstraløyving for tilskott til dagtilbod til heimebuande personar med demens Tilskott til dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens / / HO/OK 234 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Helsedirektoratet HO/OK rbeidsavtale - fastlege 100% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KH/HNO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK Rapport på spesialpedagogisk hjelp - barnehageåret Spesialpedagogiske tiltak / / BO/BE B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/HEH Rapport på spesialpedagogisk hjelp - barnehageåret Spesialpedagogiske tiltak / / BO/BE B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/HEH Side: 2 av 28

3 Svar på søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter - D 703 Ledig assistentstillingar ved Brunkeberg oppvekstsenter - søknadsfrist D / / BO/SKV 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/SKV rbeidsavtale - barnevernkonsulent 60% vikarstilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stillingar ved Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 692 og D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 3 av 28

4 Om tilsetting i stilling som barnevernkonsulent og teamleiar i Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stillingar ved Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 692 og D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnsynskrav i barnevernsmappe Barnevernsbarn / / F47 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnsynskrav kring rettferdsvederlag Barnevernsbarn / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 4 av 28

5 K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 18/53 - Kilen Grendehus K - Kommunale gebyr - fritak - 15/53 - Kilen grendehus 2016/ / STD/RBR 018/053 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Bente Kårstein STD/RBR Førespurnad om å take i mot turnuskandidat i fysioterapi Førespurnad om å take i mot turnuskandidat i fysioterapi / / KH/HNO 435 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO Fylkesmannen i Telemark K - Trekker søknaden om godkjenning av plan for nydyrking - 7/2 - Vråli K - Nydyrking - 7/2 - Vråli 2016/ / LK/R 007/002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R TE Magne Myrene Bestilling av nøklar til kommunehuset - Nøklar - bestilling til kommunehuset / /2016 STD/RBR Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TrioVing as STD/RBR Side: 5 av 28

6 rbeidsavtale ved intern overflytting - pedagogisk leiar 100% ved Straumsnes oppvekstsenter, barnehage ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2008/ /2016 SO/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/SKV Lønsendring- pedagogisk leiar 100% vikarstilling - endring av ansvarsområde til Straumsnes oppvekstsenter, barnehage ersonalmappe - - løn 2008/ /2016 SO/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og BO/SKV K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 14/260 - Eidstodfeltet, tomt nr. 13 K - Kommunale gebyr - endring av abonnement - 14/260 - Eidstodfeltet, tomt nr / /2016 STD/RBR 014/260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/RBR B 2 Jeanett Heistad rbeidsavtale - assistent 13,84% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2013/ /2016 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK Side: 6 av 28

7 Varsel om vedtak - kontroll av elektriske anlegg anleggsnr tilsynsrapport Kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnr tilsynsrapport / / STD/KJS 663 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS Vest-Telemark Kraftlag S rbeidsavtale - assistent 13,5% vikariat ved Brunkeberg oppbvekstsenter, skule og SFO Ledig assistentstillingar ved Brunkeberg oppvekstsenter - søknadsfrist D / /2016 BO/SKV 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/SKV rbeidsavtale - assistent 12,91% mellombels stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2008/ /2016 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/OK Tilsyn - internkontroll over helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i verksemda - Kviteseid omsorgssenter - rapportnr Tilsyn - internkontroll over helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i verksemda - Kviteseid omsorgssenter - rapportnr / /2016 STD/KJS 440 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS Vest-Telemark Kraftlag S Side: 7 av 28

8 Signert arbeidsavtale - hjelpepleiar 67% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2008/ /2016 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER TE rene. Midtbøen K - Svar på klage på utbetalt avløysartilskott ved sjukdom - K - vløysartilskott ved sjukdom / / LK/R vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/R TE Fylkesmannen i Telemark Søknad om permisjon i 14,08% stilling frå ersonalmappe - - diverse 2008/ /2016 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER Oppseiing av leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Midtsundtoppen 10 Leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Midtsundtoppen / /2016 KHE/ER H41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER TE Side: 8 av 28

9 Signert leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Midtsundvegen 10, leil. nr. H 102 Leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Midtsundvegen 10, leil. nr. H / / KHE/ER H41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KHE/ER TE nnsynskrav - fil sendt til -registeret nnsynskrav - fil sendt til -registeret / /2016 FT/LED 041 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LED Data Kommunal Rapport Lønstilvising - 25% sekretær fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter og 25% sekretær fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2016 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og Olav O. Kaasa HO/OK Søknad på stilling som sjukepleiar ved heimetenestene - D 699 ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2011/ /2016 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Elisabeth Riis KHE/ER Side: 9 av 28

10 Lønstilvising - assistent 13,5% vikariat ved Brunkeberg oppvekstsenter, skule og SFO ersonalmappe - - løn 2014/ /2016 BO/SKV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og BO/SKV Lønsstopp - pedagogisk leiar 100% fast stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter ersonalmappe - - løn 2008/ / SO/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og BO/SKV Side: 10 av 28

11 Svar på søknad om stilling som sekretær for heimetenestene og Kviteseid omsorgssenter - D 690 Ledig stilling som sekretær i 50% fast stilling ved heimetenestene og Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D / / KHE/ER 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nn ren Dale ud nger Trandheim Kroken Charlotte Bergland edersen Egil Didriksen Heidi Svalestuen Helene Gjerlid Brobakken Jan Roger Werner Kathrine Fossli Løyte Kviteseid omsorgsenter Lillian edersen Linda Fatima Siguerdjidjene Mari Solvang Songe Marianne Eikland Marianne Jamgrav Grave Marianne Tveit Molly Marie Haugan Nina Herfoss Ruth Ellinor Draugedal Signe Berge Tellef Kleggetveit Tereza de Freitas Tone Solli Lundstad Tone Øvrebøe Fosse Veronica Bergland edersen KHE/BEH nformasjon om Barnevoldsutvalget og lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Høyringar/rundskriv - barnevern / / F47 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Barnevoldsutvalget Side: 11 av 28

12 Om utbetaling - tilskott til særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester i kommunane Tilskottsordning for særleg ressurskrevjande helse- og sosialtenester i kommunane / / L/NO 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO Helsedirektoratet K - Svar på søknad om konsesjon på erverv av eigedom - 1/87 - Veslegrenda 13 K - Konsesjon på erverv av eigedom - 1/87 - Veslegrenda / / LK/R 001/087 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Svenn Viggo Bruun Jan Roger Weie og Siw Hansen LK/R Høyring - forvaltningsrevisjon av arkiv- og dokumenthandtering Forvaltningsrevisjonsprosjekt - arkiv- og dokumenthandtering / / RÅD/ØTV C66 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV Telemark Kommunerevisjon KS Spørsmål kring bu- og jobbmoglegheiter i Kviteseid Spørsmål kring bu- og jobbmoglegheiter i Kviteseid 2016/ / FT/EL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/EL Rudolf og Janka Franova Side: 12 av 28

13 nformasjon om pårørandeskule for pårørande til personar med demens årørandeskule for pårørande med personar med demens X 2016/ / HO/S F10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nne Tørre sprusten HO/S Søknad om leige av kviteseidhallen - skuleåret trimrom - nne Marie Stykket Leige av tider i Kviteseidhallen - skuleåret / / LK/MSK D11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK nne Marie Stykket Søknad om leige Kviteseidhallen - skuleåret trimrom - Kviteseid drettslag Leige av tider i Kviteseidhallen - skuleåret / / LK/MSK D11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK Kviteseid drettslag Søknad om leige av Kviteseidhallen - skuleåret Vest-Telemark modellflyklubb Leige av tider i Kviteseidhallen - skuleåret / /2016 LK/MSK D11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK Vest-Telemark modellflyklubb Side: 13 av 28

14 Tilmelding til Vest-Telemark T KS Spesialpedagogiske tiltak / / KB/EL B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Vest-Telemark T KS KB/EL roduksjonstilskott - papirskjema til søknadsomgangen nformasjon landbruk / /2016 LK/R V00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Dei som leverte papirskjema i august 2015 LK/R Søknad om dekning av utgifter til terminalbriller ersonalmappe - - diverse 2010/ /2016 FT/LED vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV Oppmoding om utbetaling av tilskott til Staumsnes skule fotballbinge anl.nr Spelemidlar / /2016 LK/MSK 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Telemark fylkeskommune LK/MSK Side: 14 av 28

15 Ordrebekreftelse på ltibox-tenester - Høgvollvegen 37 ltibox - Høgvollvegen / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Telefiber S Lønstilvising - assistent vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2012/ /2016 KOS/T vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og HO/OK Lønstilvising - spesialsjukepleiar 63% fast stilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2016 KHE/ER vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og HO/OK Revidert tenesteattest ved Kviteseid skule ersonalmappe - - søknadar/attestar 2011/ /2016 KS/OTH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Heidi Holmby KS/OTH Side: 15 av 28

16 Lønsendring - ordførar ved ersonalmappe - - løn 2015/ /2016 RÅD/ØTV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og RÅD/ØTV Signert arbeidsavtale - barnevernkonsulent 60% vikarstilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2009/ /2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nne Ågot Stensland Signert arbeidsavtale - barnevernkonsulent 30% fast stilling og 70% vikarstilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2015/ /2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE Kathrine ollestad Side: 16 av 28

17 Signert arbeidsavtale - intern flytting til anna eining - pedagogisk leiar 100% vikarstilling ved Straumsnes oppvekstsenter, barnehage ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2008/ / SO/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/SKV TE nne Berge Staaland Lønsendring - varaordførar ved ersonalmappe - - løn 2015/ /2016 RÅD/ØTV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og RÅD/ØTV tfylt sjekkeliste - tilpassa opplæring (TO) for rektor ved Brunkeberg oppvekstsenter - skuleåret Sjekkeliste - tilpassa opplæring (TO) for rektor ved Brunkeberg oppvekstsenter - skuleåret X 2016/ / BO/SKV 24 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Sigrun Kvamme BO/SKV Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 686 ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2016/ /2016 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: auline Gundersen Nordbø L/NO Side: 17 av 28

18 Godkjenning av avtale etter arbeidsmiljølova (4) - alternativ arbeidstidordning Langvakter på avlastinga ved eining for funksjonshemma - tariffavtale 2016/ / L/NO 403 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO Fellesorganisasjonen (FO) Fråsegn om teieplikt ersonalmappe - - diverse 2016/ /2016 L/NO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO stri Cathrine Bjørgum Nærpolitireformen - representasjon i styringsgruppe fra Telemark Dialogmøte politiets nærmiljøreform - Sør-Øst politidistrikt 2016/ /2016 ORD/TGJ X31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ olitiet i Søndre Buskerud Svar om klage på tilsett i ersonalmappe - - diverse 2016/ /2016 RÅD/ØTV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV Side: 18 av 28

19 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 706 Ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / /2016 KH/HNO 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO Søknad om stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar ved eining for funksjonshemma - D 709 ntern utlysing - ledig stilling som hjelpepleiar 10,33% fast stilling ved eining for funksjonshemma - søknadsfrist D / /2016 HO/OK 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/NO Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 706 Ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / /2016 KH/HNO 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KH/HNO Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 707 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 19 av 28

20 Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 707 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 708 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Melding om motteke søknad Ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / /2016 KH/HNO 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/GDE Svar på høyring forvaltningsrevisjonsprosjekt - arkiv- og dokumenthandtering Forvaltningsrevisjonsprosjekt - arkiv- og dokumenthandtering / /2016 RÅD/ØTV C66 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Telemark kommunerevisjon KS RÅD/ØTV Side: 20 av 28

21 Søknad om barnehageplass f.o.m Barnehageplass / /2016 SO/MS B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SO/MS B 2 Lønstilvising - utrykningsleiar ved Kviteseid Brannvesen ersonalmappe - - løn 2013/ /2016 RÅD/ØTV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og RÅD/ØTV nnkalling til omframt årsmøte Vest-Telemark Næringsbygg S Årsmøte Ves-Telemark Næringsbygg /S 2016/ /2016 ORD/TGJ 026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/TGJ Vest-Telemark Næringsbygg S Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer fra kunde nr barnehage og SFO vtalegiro - L226 BBS kvitteringslister oppdragsgiver / /2016 FT/BME 231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/BME Nets CS ayment Norway Side: 21 av 28

22 Signert avtale om drift av turistinformasjonen på Kviteseid bryggje - sommaren 2016 vtale om drift av turistinformasjonen på Kviteseid bryggje - sommaren 2016 X 2016/ / FT/EL 64 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Elisabeth Lid FT/EL Klage på reinhaldsplan ersonalmappe - - diverse 2011/ /2016 STD/VE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/ØTV Busetting av overføringsflyktningar - våren 2016 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Melding om busetting av flyktingar i Norge frå veke 22 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 22 av 28

23 Kopi av flybilett til Norge for familien Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: tlendingsdirektoratet tfylt intervjuskjema - overføringsflyktningar Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Busetting av overføringsflyktningar - våren 2016 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 23 av 28

24 Melding om busetting av flyktingar i Norge frå veke 22 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kopi av flybilett til Norge for familien Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: tlendingsdirektoratet tfylt intervjuskjema - overføringsflyktningar Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 24 av 28

25 Busetting av overføringsflyktningar - våren 2016 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Melding om busetting av flyktingar i Norge frå veke 22 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kopi av flybilett til Norge for familien Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: tlendingsdirektoratet Side: 25 av 28

26 tfylt intervjuskjema - overføringsflyktningar Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Busetting av overføringsflyktningar - våren 2016 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Melding om busetting av flyktingar i Norge frå veke 22 Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 26 av 28

27 Kopi av flybilett til Norge for familien Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: tlendingsdirektoratet tfylt intervjuskjema - overføringsflyktningar Busetting av flyktningar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet nnvilga søknad om opphald i Norge Busetting av flyktningar / / FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nformasjon om midlertidig opphaldstilatelse Busetting av flyktningar / /2016 FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 27 av 28

28 Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 707 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 708 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 707 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - D 708 Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 28 av 28

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Offentlig journal. Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter 2008/ / SO/SKI. Kviteseid kommune SO/SKI

Offentlig journal. Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter 2008/ / SO/SKI. Kviteseid kommune SO/SKI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.03.17-22.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.03.2017 Ny attest hospitant - Straumsnes oppvekstsenter Attestar - 2008/243-4 2019/2017 16.03.2017 SO/SK

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17-14.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.02.2017 nnhold: rbeidsavtale - ferievikar 2017 - inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.17-12.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 13.06.2017 Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling

Detaljer

Journaldato: 13.5.2015, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær

Journaldato: 13.5.2015, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2015, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 18.05.2015 Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som teamleiar/spesialsjukepleiar

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.10.2017 Søknad om databriller ersonalmappe - 2016/178-9 5843/2017 SK/HS

Detaljer

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ /

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval

Detaljer

Offentlig journal. Kommunedeltakingsskjema. Rammeavtale på rørleggjartenester 2009/920-1 4867/2009 01.04.2009 29.04.2014

Offentlig journal. Kommunedeltakingsskjema. Rammeavtale på rørleggjartenester 2009/920-1 4867/2009 01.04.2009 29.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-29.4.2014, Journalenhet: SJ - Sentralt postmottak, Dokumenttype:,,n, Status: J - Journalført og/eller kontrollert av arkivet. 02.05.2014 Kommunedeltakingsskjema

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04.

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J, 20.04.2016 Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% D 413 - tlysing av stilling

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 033 ORD/BLU

Dok.dato: Klassering: 033 ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.18-04.01.18, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 08.01.2018 olitikeropplæring olitikeropplæring 2015 2015/1562-1 6812/2015 28.10.2015 ORD/BL 033 olitikarar

Detaljer

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 17:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 24.02.2016 nnhold: Søknad om reduksjon av barnehagepris Barnehagemappe 2015 2015/78-75 925/2016 KLT/HT O Offl 13, jfr Fvl 13,

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 26.02.2014 Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter - 2014 Brannsyn - Vestheim Leirsted 2008/143-7 2530/2014 19.02.2014 TEK/FSKOR

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 07.02.2017 nnhold: søknad om fradeling/omregulering Gnr 11 Bnr 1 - Gry Cecilie

Detaljer

Journaldato: 01.09.2015-04.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.

Journaldato: 01.09.2015-04.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2015 -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 07.09.2015 nnhold: Tillatelse til transport av skutt elg Søknad

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2016 nnhold: N - 13/4 og 12/6 - Stemtjønn tomt 121 - Ny eigarbrøk N - 12/6 - Stemtjønn - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2016-05.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2016 nnhold: Søknad om refusjon av honorar Oppfølgjing sjukemeldt arbeidstakar - 2016/199-7 2770/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2016, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Søknad - D 394 - D 394 Stillingar skule/barnehage/kulturskule

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.02.2016 nnhold: Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16 OSO Vesterålen 2016 - innkallinger

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17-23.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.06.2017 Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen

Detaljer

Offentlig journal. Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog 2016/ /

Offentlig journal. Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J, 22.02.2016 nnhold: Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog Utlysning av fast

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Svar på tilsynsrapport fra Kystlab Kystlab - Tilsyn Svanviken barehage 2016/1028-2 10832/2016 25.10.2016 10 vs./mottaker: Navn:

Detaljer

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.16-30.09.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 03.10.2016 Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad 2016/391-11 4133/2016 11.04.2016 10.04.2016 STO/ANH STO/ANH. Søknad 2016/391-12 4134/2016 11.04.2016 STO/ANH 10.04.

Offentlig journal. Søknad 2016/391-11 4133/2016 11.04.2016 10.04.2016 STO/ANH STO/ANH. Søknad 2016/391-12 4134/2016 11.04.2016 STO/ANH 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J, nnhold: Rekrutteringssak To undervisningsstillinger 100/50 % fast Eide barneskole 2016/391-11 4133/2016 vs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass 2015/ /2016 KAV/BDL KAV/BDL. Søknad om fri fra undervisning

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass 2015/ /2016 KAV/BDL KAV/BDL. Søknad om fri fra undervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J, 11.08.2016 nnhold: Søknad om barnehageplass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Kavringen barnehage (9/445) 2015/924-94

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 2014/921-5 3367/2015 04.05.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 2014/921-5 3367/2015 04.05.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 20.05.2015 nnhold: Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 Vassmålaravgift Lårdal hotell 2014/921-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 28.08.2015 rbeidsattest rbeidsattester - tidligere ansatte og vikarer 2015/202-17 5055/2015 400 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2016 Kroppsøving Notat - 2015/168-3 6270/2014 29.10.2014 Off.l. 5a, jf. FVL 13 nr 1 Flyttemelding Flyttemelding

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.10.2015 nntekstopplysning Bekreftelser - 2015/201-54 5751/2015 400 vs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 19.11.2015 nnhold: Oppsigelse av 100 % stilling som hjelpepleier på Gargo sykehjem.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.09.2016 nnhold: nnkalling møte 21.10.16 levmappe 2016/534-5 11473/2016 02.09.2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Offentlig journal. Svar tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med vassforsyningssystem 2016/ /

Offentlig journal. Svar tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med vassforsyningssystem 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.02.2016 nnhold: Svar tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med vassforsyningssystem Tilsyn vannverk U 2016/183-3

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015.

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 28.09.2015 Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe - Sak/dok nr: 2004/2297-109

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse. Bekreftelse Lånekassen 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011 09.06.2011 SKHELSOS/JAO. Skjervøy kommune SKHELSOS/JAO

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse. Bekreftelse Lånekassen 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011 09.06.2011 SKHELSOS/JAO. Skjervøy kommune SKHELSOS/JAO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.06.2011 nnhold: Arbeidsbekreftelse Bekreftelse Lånekassen U 2009/144-39 21761/2011 07.06.2011

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: 22.02.2016.

Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 22.02.2016. Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: 22.02.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 26.02.2016 nnhold: Frist for kommunen til å registrere og behandle ferdig alle søknader i WESP Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 15.03.2017 nnhold: rbeidsbekreftelse Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/549-6 1399/2017 13.03.2017 P Offl 23 ***** vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. N - 38/186 - Felehovet nord 132 - Byggesøknad - Sanitærtekniske installasjonar - Godkjent

Offentlig journal. N - 38/186 - Felehovet nord 132 - Byggesøknad - Sanitærtekniske installasjonar - Godkjent Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2015-23.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2015 N - 38/186 - Felehovet nord 132 - Byggesøknad - Sanitærtekniske installasjonar - Godkjent N -

Detaljer

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok.

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 VS: Notat - kartlegging av naturmangfold vedr. ønske om massedeponier

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2016 Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. Logopedmappe - 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 LO Offl 13 fvl 13 nr. 1 Svar

Detaljer

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** "Ny virkelighet" ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ny virkelighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2016-20.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Referat "Ny virkelighet" U 2015/518-22 24/2016 05.01.2016 U Off.l. 14 150 Avs./mottaker:

Detaljer

Stuvestøyl 26/64, tomt 3 - Søknad om dispensasjon frå hytteplan Våmur Nordre 26/9 i samband med oppsetting av anneks

Stuvestøyl 26/64, tomt 3 - Søknad om dispensasjon frå hytteplan Våmur Nordre 26/9 i samband med oppsetting av anneks Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2016 Stuvestøyl 26/64, tomt 3 - Søknad om dispensasjon frå hytteplan Våmur Nordre 26/9 i samband med oppsetting

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 Tilbud på kopimaskin nnkjøp av ny kopimaskin for helse og omsorg.

Detaljer

Journaldato: 02.07.2015-07.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 02.07.2015-07.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 08.07.2015 Oversending av klage på vedtak om avslag på deling

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2012. Klassering: PERS/LAK FOBHG/VBR. Dok.dato: 28.08.2012. Klassering: PERS/LAK ØK/PER. Dok.dato: 30.08.2012.

Dok.dato: 13.08.2012. Klassering: PERS/LAK FOBHG/VBR. Dok.dato: 28.08.2012. Klassering: PERS/LAK ØK/PER. Dok.dato: 30.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2012, Dokumenttype:,U,X,, Status: J, 11.09.2012 nnhold: Still.nr. 2276 - signert møteprotokoll D 895-100% pedagogisk leder ved Fosna barnehage, st. nr.

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelseskontrakt utviding av fast stilling fra / / BOV/LAL BOV/LAL

Offentlig journal. Ansettelseskontrakt utviding av fast stilling fra / / BOV/LAL BOV/LAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, nsettelseskontrakt utviding av fast stilling fra 06.02.2017 ersonalmappe 2014/1003-13 2319/2017 27.02.2017 BOV/LL vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/HCHA. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** PLMI/HCHA. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/OMTE. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.5.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.05.2016 nnhold: Evaluering av Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland Samordning av statlige

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 24.10.2016 ermisjon i forbindelse med kurs - avslag - ersonalmappe 2004/1413-28

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i stilling som vernepleier 2017/ / Søknad om leie av gymsalen til trening 2017/2018

Offentlig journal. Tilsetting i stilling som vernepleier 2017/ / Søknad om leie av gymsalen til trening 2017/2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.17, Dokumenttype:,, Status: J, 22.06.2017 Tilsetting i stilling som vernepleier tlysning av fast 100 % stilling som vernepleier, id 211 2017/379-12

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase Brannsyn - Kollen ungdomsbase 2014/176-2 3004/2014 27.02.2014 TEK/KKVT M71 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd 2015/ / OPPK/ANH

Offentlig journal. Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd 2015/ / OPPK/ANH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 24.08.2016 Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd Tilsyn i barnehagene 2015/853-28 8404/2016 15.08.2016

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016.

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 02.05.2016 Oppsigelse av 40 % stilling som hjelpepleier ved Malangstun - ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015.

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.01.2016 Arbeidsavtale - fast tilsetting - personalmappe 2014/510-11 14051/2015

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 07.06.2016 nnhold: GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik Dahl GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik

Detaljer

Offentlig journal. Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune ID 483-486 2016/441-1 1348/2016 18.02.2016 23.02.

Offentlig journal. Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune ID 483-486 2016/441-1 1348/2016 18.02.2016 23.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.03.2016 nnhold: Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune D 483-486 Ledig stilling

Detaljer

Journaldato: 30.03.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2016.

Journaldato: 30.03.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 01.04.2016 nnhold: svar: rrangement i Kulturhuset - flytting av skjenking Skjenkebevillinger

Detaljer