Elevtjenester Rådgiverne side 4 Stipend/lån side 4 PPT/OT side 5 Helsesøster side 5 Bibliotek side 5 Kantine side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevtjenester Rådgiverne side 4 Stipend/lån side 4 PPT/OT side 5 Helsesøster side 5 Bibliotek side 5 Kantine side 5"

Transkript

1 Skoleåret 2015/2016

2 INNHOLD: velkommen side 3 Skoleutvalget side 4 Skolens personale Ledelsen side 3 Rådgiverne side 4 Pedagogisk personale side 4-9 Fagarbeidere side 10 Merkantilt personale side 11 Driftspersonalet side 11 Elevtjenester Rådgiverne side 4 Stipend/lån side 4 PPT/OT side 5 Helsesøster side 5 Bibliotek side 5 Kantine side 5 Opplæringstilbud Studiespesialiserende utdanningsprogram m/realfag, språk, samfunnsfag og økonomi og formgivingsfag side 6 Studiespesialisering forskerklasse side 6 Studiespesialisering toppidrett side 6 Studiespesialisering internasjonal klasse side 6 Helse- og oppvekstfag side 7 Påbygging til studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram side 7 Musikk/Dans/Drama side 7 Lærere ved Ålesund kulturskole side 7 Vurdering og karakterer Utdrag fra forskrift til opplæringsloven side 8 ELEVAKTIVITETER Elevrådet side 9 Skolelaget side 9 Praktiske opplysninger Skolerute side 10 Informasjon om bærbar pc, pc-stipend og lærebøker side Skolereisekort side 11 Organisering av skoledagen side 11 Reglement Ordensreglement ved dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylke side Rutine for fråværsføring side IKT-reglement side Utlånsreglement for skulebiblioteka i Møre og Romsdal fylke side 17 Organisasjon og beliggenhet Branninstruks side 18 Organisasjonskart side 18 Plan over skolen side 19 2

3 VELKOMMEN! Kjære elev! Velkommen til Fagerlia videregående skole. Velkommen til et nytt skoleår. Det er nå du skal utvikle din kompetanse som kvalifiserer deg til å nå de fremtidige mål du har satt deg. Vi som er ansatt ved skolen er her for å bidra til din videre utvikling. Dette er vårt viktigste mål. Bruk oss. Vi er her for deg. Denne brosjyren gir deg viktig informasjon. For at en så stor organisasjon som vår skole skal fungere, er det viktig at vi alle følger de instrukser og reglement som til enhver tid gjelder. Det er derfor viktig at du som elev setter deg inn i disse. Vi vet at et godt skolemiljø, der trivsel, likeverd, toleranse og respekt for enkeltmennesket er sentrale verdier, gir et godt grunnlag for faglig og menneskelig utvikling. Vår visjon peker på tre sentrale verdier, KUNNSKAP, MANGFOLD OG TRIVSEL. Det er gjennom disse verdiene vi ønsker å utvikle arbeidsmiljøet ved skolen, sammen med deg som elev. Yngve Omenås rektor SKOLENS LEDELSE: Samarbeidet mellom elever og ansatte ved skolen er svært godt. De elevundersøkelsene vi gjennomfører årlig, peker på stor trivsel, tydelige og godt forberedte lærere, og elever med god faglig utvikling. Jeg håper at du som elev bidrar til å holde dette arbeidsmiljøet ved like. Med dette vil jeg ønske deg lykke til med et viktig og spennende nytt skoleår. Tor Andreas Dyrseth assisterende rektor Kathrine Walderhaug Sæther studierektor, leder Elevtjenesten Med vennlig hilsen Yngve Omenås rektor Siw Klokkersund avdelingsleder Helse- og oppvekstfag Ivar Karsten Lerstad avdelingsleder Realfag Oskar Skulstad avdelingsleder Musikk/Dans/ Drama og Formgivingsfag Sissel Standal avdelingsleder Økonomi og samfunnsfag Helge Strømsheim avdelingsleder Engelsk og kroppsøving Rune Olav Nilsen avdelingsleder Fremmedspråk og norsk 3

4 SKOLEUTVALGET Skoleutvalget er et rådgivende organ for skolen, med et spesielt ansvar i forhold til kvalitetsarbeidet ved skolen. Utvalget har 7 medlemmer, hvert med sitt personlige varamedlem. Utvalget har denne sammensetningen: To elever valgt av elevrådet. Et medlem valgt fra det pedagogiske personalet eller driftspersonalet. Et medlem valgt blant foreldrene/foresatte til elever på Vg1. To medlemmer fra lokalt samfunnsliv oppnevnt av fylkesrådmannen etter forslag fra rektor. Representantene for elevene og de foresatte velges for ett år, de øvrige medlemmene blir valgt/oppnevnt for to år. Arbeidsområde Skoleutvalget har ansvar innefor disse områdene: oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skolen godkjenning av mål- og tiltaksplan og årsmelding initiering av utviklingsarbeid Skoleutvalget har rett til å uttale seg innenfor disse områdene: mindre investeringer i tråd med fylkestingets vedtak om økonomiske rammer disponering av driftsbudsjettet justering av skolens organisasjonsmodell tilbudsstrukturen ved skolen skolebruksplanen ELEVTJENESTER Rådgivere Skolen har tre rådgivere. De finner du i blokk A på rommene A503, A504 og A505. Rådgiverne skal hjelpe elevene i spørsmål om fagvalg, studieog yrkesveiledning og mer personlige spørsmål. De vil også være behjelpelig med å skaffe den spesialhjelp du måtte trenge. Rådgiverne har taushetsplikt. Oppslag og brosjyrer om høyere utdanning, kurs etc. vil du finne på rådgiverkontorene. Ta gjerne kontakt med oss det er derfor vi er her! Stipend fra Lånekassen Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre lån og stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/ lanekassen.vgs Hvis du har spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling, ring mandag - fredag kl OPPFØLGINGS- TJENESTEN: RÅDGIVERE: PEDAGOGISK PERSONALE: Lise Backlund SPES.PED.: Stine Margrethe Lerheim rådgiver Joakim Austnes Sonja Gausdal Berge Solfrid Borgund Åshild Skarshaug Breivik Anne-Marthe Nerland leder tilrettelagt undervisning Dag Sigurd Mæle rådgiver Lisa Vedde Fiskerstrand Åke Fiskerstrand Viktoriya Fiveland permisjon Reidun Anita Flem Merete Årvik spesialpedagogisk koordinator Toril Tømmerdal rådgiver Kjell Sigve Haugland Anna Karina Aas Herje Øystein Hildre Vegard Hillestad 4

5 Pedagogisk/Psykologisk tjeneste (PPT) PPT i Ålesund har et team som arbeider i forhold til de videregående skolene. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av: Pedagogiskpsykologisk rådgiver, spesialpedagog og sosionom. PPT gir råd til elever, lærere og foreldre, - og kan, der det blir gitt tillatelse til det, samarbeide med andre instanser innenfor hjelpeapparatet. Av temaer kontoret arbeider med kan vi nevne: fagvansker funksjonshemminger av ulikt slag emosjonelle problem (angst, tristhet m.m) mobbing vansker i forhold til familie eller jevnaldrende klassemiljø/konfliktløsning sakkyndig i forhold til rettigheter etter skolelovene Elever og foreldre kan ta kontakt med PPT direkte eller gjennom en av skolens rådgivere. De tilsatte ved PPT har taushetsplikt, og hjelpen er gratis. Adresse: Pedagogisk-psykologisk kontor, Rådhuset 5 etg Ålesund Telefon: , Faks: , e-post: Helsesøster Helsesøster har kontortid på skolen tirsdag og torsdag. Kontoret finner du i blokk B, rom B324b. Det vil bli gitt nærmere orientering av helsesøster ved skolestart. Oppfølgingstjenesten (OT) Alle skoler er tilknyttet en oppfølgingstjeneste som arbeider med ungdom som har rett til videregående opplæring. Dersom du ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, har avbrutt opplæringen før den er ferdig og heller ikke har fast arbeid, kan du bli kontaktet av OT og spurt om du trenger hjelp. Du kan selvsagt ta kontakt med OT på egen hånd. Bibliotek Bibliotek og lesesal i blokk A, 5. etg. har åpent alle skoledager fra kl 07:30 til 16:30. Bibliotekleder Malin Øye Finsæther har kontortid fra kl. 08:15 til 15:45. Biblioteket har bøker, tidsskrifter og aviser. De fleste bøkene kan lånes med hjem. Det finnes PC-er for tekstbehandling, søking i bokbaser og internett. Lærebøker lånes også ut fra biblioteket. Orientering om biblioteket vil bli gitt i begynnelsen av skoleåret. Nye elever får utdelt lånekort av kontaktlærer når de begynner på skolen. Lånekortet må elevene ha med når de skal låne lærebøker og andre bøker. Elevene går sammen med lærer når de skal låne lærebøker. Lærebøkene skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret. Bøkene er personlige lån og elevene er ansvarlige for disse bøkene. De må derfor passe på å ikke bytte bøker med andre elever. Bøker som er ødelagt eller ikke blir levert, må erstattes av eleven. Elever som allerede har det nasjonale lånekortet, kan også bruke det her. For mer opplysninger, se: Kantine Skolens kantine finner du i underetasjen i blokk A, rom A247. Kantina tilbyr et bredt utvalg av matvarer og drikke, med egen salatbar. Her kan du lese dagens Sunnmørspost, gjøre lekser og omgås dine medelever. Åpningstiden er fra kl 09:30 til 14:30. Ingunn Brevik Einar Didriksen Renate Walderhaug Dimmen Ingvar Faanes Flack Ivar Sigurd Gaupseth Marit Haugan Gjøsund Julianne Gryt permisjon Ellen Karin Grytten Kjell Endre Grønningsæter Arnstein Hjelle Sylvi Holmemo Andreas Holmström Berit Holstad Therese Indresøvde Arnhild Elin Johansen 5

6 OPPLÆRINGSTILBUD Fag og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering/ Programområder for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (ST)/ Programområde formgivingsfag (SF): Fag Vg1 Vg2 Vg3 Sum ST SF ST SF ST SF ST SF Norsk Engelsk Samfunnsfag Matematikk Naturfag Fremmedspråk Kroppsøving Geografi Historie Religion og etikk Programfag fra eget programområde Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Totalt omfang Studiespesialisering forskerklasse Høsten 2013 startet Fagerlia videregående skole et tilbud for elever som ønsker å satse litt ekstra. Denne klassen får styrket undervisning i matematikk (1T) og starter med programfaget teknologi og forskningslære eller samfunnsøkonomi på Vg 1. Elevene velger deretter fordypning innenfor Realfag eller Samfunnsfag, Økonomi og språkfag og har 33 undervisningstimer pr. uke på Vg1 og inntil 34 t pr uke på Vg2 og Vg3. Gjennom et nært samarbeid med Høyskolen i Ålesund, Rolls-Royce, Sparebanken Møre samt andre bedrifter i området, får elevene mulighet til å utvikle en bred og solid faglig kompetanse og får også førstehåndskunnskap om næringslivet i regionen. Studiespesialisering toppidrett Fagerlia videregående skole har gjennom mange år hatt et tilbud til elever som satser mye på idretten sin og samtidig ønsker å gjennomføre et utdanningsløp innen studiespesialisering. Elevene til idrett tas inn til Vg 1 og bruker fire år på sin utdanning. De har derfor færre undervisningstimer pr. uke enn andre elever. I tillegg til de ordinære fagene vil elevene få et programfag i toppidrett på 10 timer fordelt på fire år. Skolen samarbeider med utvalgte idrettslag om det elevene gjennomfører i de frigjorte timene. Aalesunds fotballklubb har f.eks. ansvar for fotball og de stiller sine trenere og lokaliteter til disposisjon tre dager pr. uke. På den måten er vi i stand til å gi et tilbud av høy kvalitet. Også innen andre idretter samarbeider vi med trenere om den enkelte elevs treningsopplegg. Studiespesialisering internasjonal klasse Fagerlia videregående skole har årlig tatt opp elever til internasjonalt tilbud siden skoleåret 1993/94. Skolen møter på denne måten utfordringene fra et stadig mer internasjonalt samfunn, der mulighetene for arbeid og utdanning på tvers av landegrensene blir større, og der behovet for å bryte ned de kulturelle barrierene er økende. Elevene i internasjonal klasse føres fram til ordinær eksamen fra videregående skole (utdanningsprogram studiespesialisering), men vil følge et opplegg som er noe annerledes enn for de ordinære gruppene. Undervisningen rettes i Vg1 inn mot Norden og de skolene Fagerlia videregående skole samarbeider med i Finland, Sverige, Estland og Island. På Vg2 og Vg3 er perspektivet i undervisningen rettet mot samarbeidsskoler i Italia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia og Ungarn. Flere opplysninger om internasjonalt tilbud, bl.a. om hvordan du søker om opptak, opptakskriterier og kostnader finner du på skolens hjemmeside: Emily Kershaw Linda Strand Kjerstad Ragnhild Aasen Kjerstad Svein Inge Kleppe Kristin Linge Klock Siri Korsbrekke Terje Lied permisjon Kirsti Røsand Lillebø Anette Solbakken Lunheim Magda Løvoll permisjon Wenche Pettersen Mo Anne-Grethe Tusvik Molvær 6

7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for yrkesfaglig utdanningsprogram i helse- og oppvekstfag: Fag vg1 Vg2 Sum Norsk Engelsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 3 3 Naturfag 2 2 Kroppsøving Programfag fra eget programområde Prosjekt til fordyping Totalt omfang Fag og timefordeling i utdanningsprogram for musikk/dans/drama: Fag vg1 Vg2 Vg3 Sum Norsk Engelsk 5 5 Samfunnsfag 3 3 Matematikk Naturfag 5 5 Fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Programfag fra eget programområde Totalt omfang Fag- og timefordeling i påbygging til generell studiekompetanse for elever/lærlinger med bakgrunn fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Fag påbygging Påbygging Totalt over 3 år Totalt over 3 år uten fagbrev med fagbrev uten fagbrev med fagbrev Norsk Engelsk 5 5 Samfunnsfag 3 3 Matematikk Naturfag Kroppsøving Historie Programfag fra 5 5 studieforberedende utdanningsprogram Programfag fra eget programområde Prosjekt til fordyping Totalt omfang LÆRERE VED ÅLESUND KULTURSKOLE: Dalen, Gro: Virksomhetsleder Krinicka, Inna: Klaver Kielland, Grethe: Musikkfaglig leder Kvangarsnes, Ove: Fiolin Bønes Linda: Bratsj Lislevatn, Lisbet: Sang Campins, Miki: Slagverk Myhr, Bjørnar: Klaver Chiu, Ai-Ling: Fiolin Olsen, Per Arnt: Trombone (Tuba) Dyrhaug, Bente: Fagott Rørvik, Ingunn: Klaver Dyrseth, Tor Andreas: Kontrabass Sewerin, Johan: Klaver Gald, David: Tuba Skrede, Samuel: Cello Gjærde, Elise: Sang Skorgen, Audun: Haram, Tor: Waldhorn El-bass, kontrabass, akustisk/el-gitar Hatten, Jøran: Klarinett Sletfjerding, Oskar: Fløyte Holstad, Sten-Even: Klassisk gitar Slettebakk, Tatiana: Klaver Horie, Sho: Klaver Stavseng, Marianne Ravn: Sang Hummelsund Siri Gauslaa: Klaver Strand, Ketil: El.- gitar /El. bass Ingvaldsen, Kjetil Lunde: Saxofon Underseth, Vidar: Hardingfele Kielland, Grethe: Sang Ann Christin Korsedal Øystein Kummen Eldrid Schrøder Kvalvik Lars Lervik Langås Ingvild Motrøen Larsgård Petter Larsgård Elinn Devold Myklebust Tone Britt Myrseth Robert Mørch Karoline Nærø Thor Arne Nørve Hilde Gjerde Roald 7

8 VURDERING OG KARAKTERER Læreplanene og forskriften til opplæringsloven gir bestemmelser om vurdering i grunnopplæringen. UTDRAG FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN: 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven trekkjast inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven slik at den retten eleven har etter 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter Karakterar i fag for elevar og privatistar I vidaregåande opplæring skal vurdering givast med talkarakterar. Det skal brukast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal brukast. Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6. Departementet kan i spesielle tilfelle fastsetje ei anna grense for bestått i læreplanverket. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Det gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen. Det går fram av læreplanverket at det i enkelte fag skal brukast andre uttrykk enn talkarakterar. Dei andre uttrykka er: a) bestått/ikkje bestått: for å få karakteren bestått skal eleven ha vist tilfredsstillande kompetanse i faget b) delteke/ikkje delteke Karakterar i orden og i åtferd I vidaregåande opplæring skal vurdering i orden og i åtferd givast med karakterar. I orden og i åtferd skal då desse karakterane nyttast: a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd. Renate Ruth permisjon Mathias Sandulescu Nadhira De Saram Gro Mari Silseth Aase Tomren Silseth Anna Simonsen Knut Skaar Rune Synnes Rune Sæter Dag-Ove Sæther Vidar Sæther Rigmor Sætre Anita Sævik Eli-Sonja Kolset Vasset Evy-Janne Vegsund Endre Volden Hanna Marie Volle Lars Petter Vågnes Julianne Synes Vågsholm 8

9 ELEVAKTIVITETER Elevrådet Elevrådet jobber for at miljøet på skolen skal bli best mulig og at du skal få en trygg og god skolehverdag. Elevrådet er et viktig organ, og i flere saker rådfører skolens ledelse seg med oss. Samarbeidet vårt er godt og vi føler vi blir hørt når vi tar opp saker med ledelsen på våre faste møter. Dette er et viktig poeng, for på en så stor skole som Fagerlia er det viktig at elevenes ønsker og meninger når frem til ledelsen. Elevdeltakelse skjer blant annet gjennom Klassens time. Da diskuterer elevene saker de er opptatt av, med eller uten kontaktlærer. Hver gruppe har minst en tillitsvalgt og en vara som velges anonymt. Når gruppen ønsker å gå videre med en sak, gjør de dette i elevrådsmøtene. Om dette er noe som ledelsen kan ha interesse for, legger vi saken frem for dem. Dersom du liker å følge med på hva som skjer på skolen og kan tenke deg å være talsmann/kvinne for gruppen din, oppfordres du på det sterkeste til å bli med i elevrådet. Vi er stolte av at elevrådet på Fagerlia fungerer så godt som det gjør. Dette gjør at elevrådet har stor innflytelse over den enkeltes skoledag. Dersom du har noe på hjertet, så ta kontakt. Vi har ressurser og kontakter som kan hjelpe deg å løse dine problemer. Dessuten er alle elevene på Fagerlia medlem i Elevorganisasjonen i Norge (EO). Dette er en organisasjon som drives av unge for unge elever, og de kjemper hardt for sine medlemmer dersom vi har noe å sette fingeren på. I løpet av de årene du er elev ved Fagerlia vgs, vil du oppleve at du utvikler deg som person. Du får nye venner, mer frihet, men dertil også mer ansvar. Du er ansvarlig for skolegangen din og deg selv, og det er opp til deg hvordan du takler dette. Se på det som et steg på veien til personlig utvikling og selvstendighet. Elevrådets kontor finner du i A-bygningen, ved siden av aulaen. Skolelaget Enten du er kristen eller har lyst til å være med i et kristent miljø, er du velkommen til å være med på møtene i det kristne skolelaget på skolen. Vi har møter hver uke. Når og hvor, blir det opplyst om ved skolestart. Velkommen! Tove Karin Slinning Anne-Lise Solberg Kjell Arne Standal Kjell Stephansen Kari R. Svenslid Oddhild Svindseth Magnhild Tafjord Lisbeth Siem Taklo Aino Giskeødegård Tornes Målfrid Olufsen Tornes Eirik Sundquist Torp Anita Nansy Valderhaug Therese Wennevold Halvard Wold Sivert Ødegaard Kristine Tynes Øyen Rolf Magne Aasen Cathrin Wattø Aasgaard 9

10 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Skolerute for 2015/ : Merknader: antall skoledager: August: Første skoledag: mandag September: 22 Oktober: Høstferie: Uke 41, mandag 5. - fredag November: 21 Desember: Siste skoledag før jul: fredag : Merknader: antall skoledager: Januar: Første skoledag: mandag Februar: Vinterferie: Uke 8, mandag fredag Mars: Påskeferie: mandag mandag April: 21 Mai: Elevfri dag: fredag Juni: Siste skoledag: fredag Sum: 190 MATERIELL 2015/2016 Bærbare datamaskiner og stipend Vg1: Det er obligatorisk for alle elevene å bruke egen bærbar datamaskin i undervisninga. Skriftlig eksamen i de fleste fag (unntatt realfag) gjennomføres med bruk av bærbar PC. Elevene kan selv velge om de vil ha en bærbar PC som fylket kjøper inn eller få et tilskudd for å kjøpe/bruke egen PC. Det vises til nærmere opplysninger om tekniske krav til den bærbare PC-en på skolens hjemmeside: under ny elev og bærbar PC og informasjon fra Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke på Ved å bruke fylket sitt tilbud, vil elevene i Vg1 få utlevert PC-en på skolen ved skolestart. Når eleven slutter etter 3 år kan PC-en beholdes. Elever som slutter tidligere vil få tilbud om å kjøpe PC-en. Elever som heller vil bruke/kjøpe egen PC vil få utbetalt kr 2.500,- i tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Tilskuddet vil bli utbetalt til elevens egen bankkonto i løpet av november. Lærebøker og forbruksmateriell Elevene vil ved skoleårets begynnelse få utlevert de lærebøkene de trenger for å følge undervisninga. Alle elever må selv dekke utgiftene til forbruksmateriell. Se skolens hjemmeside for mer informasjon. Alle elever vil få et stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Stipendet (kr 967,-) blir gitt til alle uten behovsprøving, men elevene må selv søke om tildeling av stipendet via lånekassens nettsider: FAGARBEIDERE: Inger Karin Dybvik Stine Hellevik Anine Olsbø Hjelle Mette Standal Lunde permisjon Marit Muren Roar Myklebust David O Brien Ulrikke Rasmussen May Britt Sørøy Skorgevik Liv Stafseth Trine Lise Valderhaug 10

11 UNDERVISNINGSØKTER Skolereisekort Elever som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til gratis skyss til/fra skolen. Det samme gjelder elever som må bruke båt/ferge, selv om avstanden er mindre enn 6 km. For avstandsberegning kan du gå inn på Søknadsskjema og opplysninger finner du på skolens hjemmeside. Her finner du også link til fylkets skyssreglement. Organisering av skoledagen: (Blokkdag på fredag/6 ukers turnus) 1. time: 08 : : time: 09 : : time: 09 : : time: 10 : : time: 11 : : time: 12 : : time: 13 : : time: 14 : : 55 MERKANTILT PERSONALE: KANTINE: BIBLIOTEK: HELSESØSTER: Anja Iren Tuvik Rødset Kontorleder Trude Eiksund Elin Bente Hoel-Olsen Malin Øye Finsæther Ingeborg Øien RENHOLD: IT-AVDELING: Ingrid Fiskerstrand Kari Hotvedt Berit Aasestrand Wenche Nilsen Ledende renholder Berit Anne Dyb Jan Erik Løken IT-ansvarlig VAKTMESTERE: Janne Melseth Silje Strøm Trond Walter Wolstad Ledende vaktmester Karin Solevåg Esteves Wenche Hessen Odin Bjørkvoll IT-lærling Monica Wiik Norunn Aarskog Thor Valen vaktmester Rigmor Lund Wenche Thomassen Michal Zawadzki IT-lærling 11

12 REGLEMENT ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE 1 Formål ( 3-7) Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd. Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar Med hovudresultat legg ein til grunn ei samla vurdering av skulen. Gjennomføring av undervisningsevalueringa skal drøftast med elevrådet. Rett til informasjon I MØRE OG ROMSDAL FYLKE for alle i skulesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Reglementet skal gi Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, har rett til tilgang til den informasjon som er reglar om rettane og pliktene til elevane så langt nødvendig for å utføre oppdraget. Denne retten til Innhald: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Rettane til elevane ( 9a) HMS-kartlegging ( 9a-4 og 9a-5) Elevundersøkinga Undervisningsevaluering Rett til informasjon 4 Læringsmiljø ( 9a) 5 Pliktane til elevane 6 Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) 7 Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) 8 Sanksjonar Refsingstiltak utan klagerett 8.11 Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova: 9 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal difor innehalde reglar om orden og åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal handsamast. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle elevar ved skulen. Reglementet gjeld i timane, i friminutta og på veg til og frå skulen. Reglementet gjeld også ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skulen utanfor skulen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod. Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar og plikter etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Ordensreglementet gjeld i tillegg til desse rettane og pliktene. informasjon gjeld ikkje tilgang til opplysningar som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, skal ikkje vere til stades når utvalet handsamar saker som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. Elevane har rett til opplæring i skulemiljøarbeid og rett til nødvendig fritak frå undervisningstimar for å utføre oppgåvene slikt arbeid medfører. 4 Læringsmiljø ( 9a) 4.1 Elevane har rett på eit læringsmiljø fritt for vald, tjuveri, mobbing, hærverk, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd. 4.2 Elevane har rett på eit trygt læringsmiljø. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skulen sitt område eller ved aktivitet i regi av (Forvaltningsloven) Klagehandsaming Klageinstansar 10 Tillegg til ordensreglementet 3 Rettane til elevane ( 9a) Elevane har rett til medverknad i saker som vedkjem miljøet på skulen. skulen. 4.3 Elevane har rett på eit rusfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å vere påverka av, bruke eller oppbevare noka form for rusmiddel på skulen sitt HMS-kartlegging ( 9a-4 og 9a-5) område eller ved aktivitet i regi av skulen. Vedteke av Fylkesutdanningssjefen Alle skulane skal kvart år legge fram resultata frå jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14. den årlege HMS-kartlegginga til behandling både Iverksett f.o.m i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. 4.5 Elevane har rett på eit tobakksfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å bruke tobakk, LOV nr 61: Lov om grunnskolen Elevundersøkinga snus og e-sigarettar i skuletida eller ved aktivitet og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Alle skulane skal kvart år gjennomføre elevunder- i regi av skulen. Forskrift til Opplæringslova av nr 724 søkinga og legge fram resultata til behandling både Udir Om ordensreglement i grunnskoler i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. 4.6 Det er ikkje tillate å bruke ansiktsdekkjande og videregående skoler Undervisningsevaluering hovudplagg i skuletida. LOV nr 00: Lov om behandlingsmåten Alle skulane skal kvart år gjennomføre minst i forvaltningssaker (forvaltningslova) ei undervisningsevaluering og leiinga skal legge fram hovudresultata for skulen til handsaming både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. 12

13 5 Pliktane til elevane 5.1 Elevane skal ikkje forstyrre undervisninga. 5.2 Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld Det er elevane sitt ansvar at PC-en fungerer som han skal og kan brukast på det trådlause nettet til skulen Når elevane brukar Internett skal dei følgje 7 Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Elevane skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: Ikkje forstyrre i undervisninga Ikkje banne eller bruke anna grovt språk Ikkje mobbe eller på andre måtar krenke REGLEMENT nettvett- og IKT-reglementet til skulen. andre fysisk, verbalt eller digitalt 5.3 Elevane skal møte dei tilsette og medelevane Ikkje vere valdeleg eller kome med truslar sine med respekt Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar Vise respekt for eigedelane til skulen og andre og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som Ikkje røyke, snuse eller vere påverka av rusmiddel 5.4 Elevane skal varsle om mobbing som dei det vert sett krav om og/eller som er påbode av Ikkje ha med farlege gjenstandar eller våpen observerer. Arbeidstilsynet, departementet eller skulen. på skulen sitt område Ikkje fuske eller forsøke å fuske på prøver 5.5 Elevane er pliktige til å møte presis til opp- læringa og delta aktivt Fusk eller forsøk på fusk på prøver og innleveringar kan få konsekvensar for karakteren eller innleveringar Vere på skulen og delta i undervisninga heile i åtferd. Elevane skal ha høve til å uttale seg skuledagen 5.6 Elevane skal snarast mogleg ta kontakt med munnleg til rektor før det vert teke avgjerd i saka. Vise respekt og være høflege mot kvarandre faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan Ein konsekvens av å fuske er at arbeidet ikkje følgjast opp dersom dei ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid. kan vurderast, og dette kan få konsekvensar for grunnlaget for vurdering i faget. 8 Sanksjonar Elevane som bryt reglane i 4, 5, 6 eller 7, 5.7 Elevane må oppdatere seg om læringsarbeidet som er gjennomført i periodar dei ikkje 5.18 Elevar som hindrar eller forstyrrar gjennomføringa av ei prøve, kan bortvisast frå prøva. kan refsast etter reglane i paragrafen her. Andre refsingstiltak enn det som går fram av paragrafen har vore på skulen. Avgjerd om slik bortvising må fattast av rektor, med her, kan ikkje nyttast. mindre denne har delegert mynde til faglærar. Det er ikkje lov å bruke fysisk makt. 5.8 Elevane skal melde frå om fråvær frå første Nødrett og nødverje gir likevel ein viss rett for fråværsdag. Likeeins dersom dei må forlate opplæringa i løpet av skuledagen. Feriereiser skal 5.19 For eksamen gjeld reglane i forskrifta 3-36 om bortvising og 3-37 om fusk/forsøk på fusk. personalet på skulen til å gripe inn med fysisk makt for å stoppe basketak og slåsting mellom reknast som fråvær og kan ikkje avtalast som elevar. Personalet kan også verje seg sjølv mot organisert studiearbeid etter forskrifta Alle som deltek på ekskursjonar og reiser elevar som er trugande eller valdelege, jf. 47 i regi av skulen, skal vise omsorg og respekt for og 48 i straffelova. Det kan difor, uti frå tilhøva, 5.9 Det er læraren som bestemmer kva, korleis dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at og når utstyr (t.d. elektronisk utstyr) skal brukast og heimkomst er å sjå på som skuletid, og ordens- elevane skadar seg sjølve eller andre, eller i opplæringa. reglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå skadar eigedomen til skulen eller andre. reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet I tillegg vil personalet på skulen ha plikt til 5.10 Læremiddel og utstyr som tilhøyrer skulen for turen. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/ å ha omsorg for elevane, og for å hindre krenkingar. og skulen sin eigedom elles skal brukast med reiser i regi av skulen kan i grove enkelttilfelle føre I enkelte situasjonar vil tilsette difor ikkje berre ha omtanke. Hærverk og skade fører mellom anna til heimsending. Før det blir gjort vedtak om heim- rett, men også plikt til å gripe inn i situasjonar der til erstatningsansvar, jf skadeerstatningslova. sending skal rektor og foreldre kontaktast. Eventu- elevar er truga. Dette følgjer av opplærings- elle lokalgitte reglar kjem i tillegg, og sanksjonar må lova 9a-3, andre ledd. Ei slik plikt til å gripe inn 5.11 Elevane skal som brukarar av skulebiblioteket vere heimla i det overordna ordensreglementet. oppstår ikkje dersom dette kan føre til fare for følgje utlånsreglane (Sjå vedlegg til Ordensreglementet). helsa til den tilsette. Det er ikkje lov å refse ei gruppe kollektivt 5.12 Elevane har sjølve ansvaret for sine person- 6 Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) for noko enkeltelevar har gjort seg skuldig i. lege eigedelar. Elevar skal ha god orden. Det er god orden å: Møte presis på skulen og til undervisninga 5.13 Til grunn for bruk av PC i skulen er det Ha med nødvendige læremiddel og utstyr til fastsett eit eige IKT-reglement som gjeld for elevar undervisningsøktene, og å halde det i orden ved dei vidaregåande skulane (Sjå vedlegg til Ordens- Gjere arbeid ein blir pålagt så godt ein kan reglementet). og til rett tid Halde det ryddig på arbeidsplass og skuleområdet ellers 13

14 REGLEMENT I tillegg til refsingstiltaka kan det bli nødvendig å sette inn tilleggstiltak som t.d.: Ved skade eller tilgrising på skulen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing Elevar kan få høve til å utbetre skadane sjølv Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkes- utdanningssjefen om pålagt skifte av skule etter sak om vald eller mobbing Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og Dersom rektor opprettheld bortvisningsvedtaket og ikkje tek klagen til følgje, skal rektor sende klagen med utgreiinga si og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesutdanningssjefen som klageinstans. dersom dette er føremålstenleg arbeidsro på skulen, eller når ein elev Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast alvorleg forsømer pliktene sine, kan eleven kopiar av oversendingsbrevet, og rektor, å rydde opp etter seg/utbetre skadar som visast bort for resten av skuleåret. eventuelt fylkesutdanningssjefen, si utgreiing er gjort når oppryddinga er arbeid eleven I samband med eit vedtak om bortvising og grunngjeving når klagesaka vert sendt har føresetnad for å klare, og arbeidet står for resten av skuleåret kan fylkeskommunen vidare til klageinstansen. i rimeleg forhold til brotet på regelverket også vedta at eleven skal miste retten til (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging vidaregåande opplæring etter Klageinstansar og liknande.) 3-1 (Oppl.l. 3-8). Klagenemnda i Møre og Romsdal Fylkeskommune Elevar kan bli erstatningsansvarlege etter Nedsett karakter i orden eller i åtferd. er klageinstans for vedtak fatta av rektor. dei alminnelge erstatningsrettslege reglane Heimsending frå ekskursjonar. Fylkesmann er klageinstans for: Vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv. Refsingstiltak utan klagerett 8.1 Munnleg eller skriftleg påtale frå ein av dei tilsette ved skulen. 8.2 Ordens-og åtferdsmerknader. 8.3 Gjenstandar som blir brukt til å forstyrre 9 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett (Forvaltningsloven) Før det vert sett i verk sanksjonar, jmf ordensreglementet kapittel 8-11, skal eleven få høve til Vedtak fatta om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv. Vedtak om bortvisning for resten av skuleåret som er fatta av fylkesutdanningssjefen. Vedtak om tap av opplæringsrett. undervisninga kan beslagleggast å forklare seg i skriftleg fråsegn og har rett til å få (Beslaglagde gjenstandar skal leverast attende til eleven). 8.4 Ulovlege og/eller farlege gjenstandar møte med den som skal ta avgjerda. For umyndige elevar skal foreldre/føresette informerast og gjevast høve til å delta i møte. 10 Tillegg til ordensreglementet I tillegg til ordensreglementet er det fastsett: skal beslagleggast og kan overleverast Vedtak etter kapittel 8-11 skal grunngjevast IKT-reglement til politiet. 8.5 Rusmiddel vert beslaglagt og narkotika i eige brev. I grunngjevinga skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for Utlånsreglement Fråværsreglement blir overlevert til politiet. 8.6 Mobiltelefon, sigarettar, snusl e.l kan inn- reglar som er nytta. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett og klagefrist, og rett Rusreglement dragast som ein sanksjon, eller som eit til å sjå eventuelle dokument i saka. (Fvl. 27, 3.ledd) For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordens- ordensmessig tiltak etter ei åtvaring. 8.7 Rektor kan delegere til faglærar å utvise Klageretten gjeld sjølv om vedtaket kan setjast i verk umiddelbart. Eleven skal også få reglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor inntil 2 klokketimar. Ved slik bortvising har orientering om at det kan søkjast om at gjennom- fastsette tilleggsreglar etter behandling i skuleutvalet skulen framleis tilsynsansvar for eleven. 8.8 Bortvising frå resten av skuledagen etter føring av sanksjonen blir utsett til handsaming av ein eventuell klage er sluttført (Fvl 27, 3.ledd). og elevrådet. Desse kan ikkje vere i staden for, eller i strid med reglementa. vedtak fatta av rektor. 8.9 Kontakt med heimen og involvering av Klagehandsaming Dette kan t.d. gjelde: føresett for elevar som er under 18 år. Ein klage skal vere skriftleg og grunngjeven. Ekskursjonsreglement I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva Reglar for kantina 8.11 Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova: det vert klaga på, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. Internatreglement Reglar for skulekjøkken og verkstader Ordensteneste Annullering av eksamen etter vedtak Klagen skal sendast til den som har gjort Utlånsreglement fatta av rektor sjølv. vedtaket Reglar for skuleavisa Bortvising frå eksamen - etter vedtak Klage på bortvisning inntil 5 dagar skal Eventuelle andre spesielle tilhøve fatta av rektor sjølv. sendast til rektor Bortvising for ein heil skuledag - og inntil fem Klage på bortvisning for resten av skuleåret, skuledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv. eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesutdanningssjefen. 14

15 IKT-REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1 Formål Reglementet skal fremje god samhandling, god orden og gode arbeidsvanar. Det skal bidra til eit stabilt og sikkert driftsmiljø, og eit godt læringsog arbeidsmiljø for elevar i MRFK. 2 Virkeområde 4 Generelle reglar for god bruk av digitale ressursar Nettetikk Bruk digitale ressursar på ein god måte som ikkje er i strid med opphavsretten eller åndsverklova. Opptre ærleg, høfleg og vis respekt for andre personar. REGLEMENT Innhald: Definisjonar 1 Formål 2 Virkeområde 3 Rettar og plikter 4 Generelle reglar for god bruk av digitale ressursar Nettetikk 5 Logging og stenging 6 Brot på reglementet 7 Særlege reglar 8 Avslutte brukarkonto Reglementet regulerer elevane sine rettar og plikter ved bruk av nettverk, datatenester og digitale ressursar. Reglementet gjeld bruk av skulen sine, eigne og andre sine IKT-ressursar. 3 Rettar og plikter Elevnettet skal brukast til opplæring etter dei gjeldande læreplanane i vidaregåande opplæring, for å nå kompetansemåla. MRFK tildeler deg ein personleg brukarkonto. Du skal sørgje for at eige passord ikkje blir gjort kjend for andre. Dersom du får mistanke om dette må du endre ditt passord. Det er ikkje lov å bruke Det er ikkje lov å framsette truslar og hets, utøve mobbing, diskriminering eller opptre på rasistisk vis. Dette gjeld både publikasjon/ kommunikasjon på nettstader og sending av tekst, bilete eller film på mobiltelefon/nettbrett. Bilde eller video av ein eller fleire personar kan berre blir lagt ut dersom det er innhenta skriftlig samtykke frå den/dei personane det gjeld eller i dei tilfella som er nemnt i åndsverklova 45c. Meld frå om du ser noko ulovleg. Dette gjeld både ulovleg materiale og brot på rettar. Som elev må du rette deg etter det gjeldande IKTreglementet. Reglementet er underordna Ordensreglementet. ein annan person sin brukarkonto eller endre, slette eller øydelegge digitale ressursar som tilhøyrar andre brukarar. Du har ikkje lov til å gjennomføre tiltak for å skjule din identitet på Du må aldri opne eit e-postvedlegg frå ein sendar du ikkje kjenner, eller med eit innhald som verkar useriøst eller uforståeleg. Møre og Romsdal fylkeskommune forkortast her fylkesnettet eller på Internett. til MRFK. DEFINISJONAR: Elevnettet: Den delen av datanettverket som elev- Du har plikt til å sørgje for at eige datautstyr som blir brukt i fylkesnettet til ei kvar tid har installert oppdatert og aktivert antivirusprogramvare. 5 Logging og stenging Datatrafikk blir logga. Hensikta er å administrere systemet på ein forsvarleg måte, og sikre at reglementet til skulen blir følgd. Skulen vil ikkje ane koplar seg på med sine arbeidsstasjonar. Du har krav på at personvernet ditt blir ivaretatt. Data om deg sjølv og arbeidet ditt skal være utlevere loggar med mindre dette er pålagt av rettsvesen, gjennom dom eller lover. Datatenester: Kommunikasjonsressursar (t.d. elevnettet) og utstyr (t.d. servarar). beskytta mot innsyn og misbruk. MRFK kan gjennomføre elektronisk kontroll ved Det er ulovleg å kopiere eller bruke programvare prøver, tentamenar og eksamen når datautstyr Digitale ressursar: Programvare, læringsressursar, e-post, web-baserte datatenester (læringsplattform) m.m. Dette omfattar både ressursar som MRFK stiller til rådvelde og eigne ressursar (t.d. filar og dokument) eller andre ressursar som er stilt til rådvelde av MRFK utan å ha forsikra seg om at dette er i samsvar med lisens- eller abonnementsvilkåra. vert brukt. Bruk av ikkje tillatne hjelpemiddel, t.d. andre sine dataressursar og kommunikasjon under prøver og eksamen vil normalt vere definert som fusk eller forsøk på fusk. Det same gjeld inn- Du er personleg ansvarleg for dei krav av rettsleg levering av arbeid som ikkje er ditt eige produkt, Brukarkonto: Ein digital ressurs som gir eleven eit brukarnamn og passord for å få tilgang til ulike blir gitt tilgang til ulike IT-tenester. og økonomisk art som rettshavarar måtte fremje ved bruk eller distribusjon av materiale utan løyve, medrekna nedlasting og bruk av piratkopiert programvare. Du er sjølv ansvarleg for lagring og tryggleikskopiering av eigne datafiler. jf. Ordensreglementet. Du er sjølv ansvarlig for at IKT-bruken under prøver og eksamen er i samsvar med retningslinene for tillatne hjelpemiddel, og at moglegheit for kommunikasjon ikkje vert nytta utan at det er gitt særskilt løyve til det. Det er ulovleg å overvake fylkesnettet for å fange opp digital informasjon eller utføre aktivitetar som grip inn i drifta av fylkesnettet. 15

16 REGLEMENT MRFK kan stenge for utvalde IT-tenester viss desse tenestene går på kostnad av pedagogiske tenester. Tilgang til dei primære IT-tenestene vil alltid bli prioritert. MRFK kan sette i verk tiltak for å avgrense bruken av opne dataressursar ved å stenge for tilgang i RUTINE FOR FRÅVÆRS- FØRING VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL Fråvær i vidaregåande skule Det vert rekna som fråvær når eleven ikkje er til stades i opplæringa. Føring av fråvær 1. Fråværet skal førast av faglærar fortløpande, og normalt i løpet av veka. Fråvær som er kortare enn elevnettet. Dette kan vere spelesider, sider med pornografisk innhald, sider med rasistisk innhald, FYLKESKOMMUNE ein time, blir registrert i minutt. nedlasting av musikk og video og sider med under- 2. Det er eleven sitt ansvar å dokumentere fråværet haldning. 6 Brot på reglementet Dette IKT-reglementet er ein del av ordensreglementet. For brukarar som bryt reglane vil tiltak bli vurdert etter reglane fastsett i ordensreglementet. I særlege tilhøve vil brot på reglementet kunne føre til erstatningsansvar og straffeansvar. For brukarar som bryt reglane i dette reglementet kan brukarkontoen bli sperra. Innhald: Fråvær i vidaregåande skule Føring av fråvær Dokumentert fråvær: Fråvær som ikkje er dokumentert 10-dagars regel - fråvær som kan krevjast ikkje ført på vitnemål eller kompetansebevis Situasjonar som ikkje skal førast som fråvær i forhold til kontaktlærar. For at dokumentert fråvær skal bli synleg i Skoleraena, må kontaktlærar inn og endre fråværsårsaka. Dersom eleven er fråværande heile dagen, skal timefråvær gjerast om til heildagsfråvær. 3. Eleven pliktar å følgje med på eige fråvær. Eleven må melde frå om eventuell feilføring til faglæraren innan 2 veker etter fråværsdato. Eleven må også melde frå om timefråvær som skal gjerast om til heildagsfråvær, seinast innan 2 veker. Etter 2 veker vil det ikkje bli gjort endringar. Alvorlege brot på dette reglementet skal rapporterast til leiinga på skulen og mistanke om lovbrot kan bli meldt til politiet. Det vert vist til Forskrift til Opplæringslova 3-47 Føring av fråvær i vidaregåande opplæring, og 4. Dersom ein elev sluttar i eit fag, skal eventuelt fråvær førast fram til registrert sluttdato. gjeldande ordensreglement for dei fylkeskommunale vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. Denne 7 Særlege reglar MRFK er ikkje ansvarleg for tap av data, bortfall av rutinen er eit vedlegg til ordensreglementet. Dokumentert fråvær: 5. Alt fråvær skal førast. Fråvær skal dokumenterast digitale ressursar eller andre tap som skuldast svikt og takast hand om av kontaktlærar. Slik dokumen- i interne eller eksterne datatenester. Fylkeskom- tasjon kan for eksempel vere: munen/skulen har ikkje ansvar for private data- erklæring frå lege eller tannlege maskiner eller anna privat datautstyr. timekort frå køyreskule stadfesting på deltaking på turar eller møter MRFK kan gjere endringar i datatenester som har med ulike organisasjonar som korps, idrettslag, verknad for brukaren. foreiningar beskjed frå elev eller føresette om fråvær, for eksempel via sms, epost eller telefon 8 Avslutte brukarkonto Den som sluttar som elev i MRFK skal rydde kontoen 6. Dersom det er mogleg, skal eleven dokumentere sin. Du har sjølv ansvar for å lagre personlege data. fråværet på førehand. Ved sjukdom skal skulen ved kontaktlærar eller faglærar, ha melding i løpet av Materiell tilhøyrande MRFK skal leverast tilbake. Alle første fråværsdag. Dersom eleven må forlate skulen kopiar av programvare, dokumentasjon, digitale res- pga. sjukdom eller andre årsaker, skal faglærar eller sursar eigd av, eller lånt ut av MRFK, skal slettast slik kontaktlærar ha beskjed. at det ikkje lenger er tilgjengelig. 7. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. 16

17 Fråvær som ikkje er dokumentert 8. Fråvær utan dokumentasjon kan føre til nedsett karakter i orden eller åtferd. 9. Om eleven kjem for seint, forlet klassen eller ik- c) Politisk arbeid kan vere: landsmøtedelegat for eit politisk parti medlem i kommunestyret medlem i Ungdommens fylkesting medlem i Ungdomspanelet UTLÅNSREGLEMENT FOR SKULEBIBLIOTEKA VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE REGLEMENT kje møter frå delar av opplæringa utan at dokumentasjon vert lagt fram, skal det registrerast som brot medlem i politiske utval på fylkesnivå partirepresentant i skuledebattar I MØRE OG ROMSDAL på reglementet. d) Hjelpearbeid kan vere: FYLKESKOMMUNE 10-dagars regel - fråvær som kan krevjast ikkje ført på vitnemål eller kompetansebevis 10. For inntil samanlagt 10 skuledagar i skuleåret kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skuldast: deltaking i leiteaksjonar via humanitære organisasjonar deltaking i pålagte øvingar for trening til hjelpearbeid i humanitære organisasjonar e) Lovpålagt oppmøte kan vere: innkalling til rettssak, vitneinnkalling 1 Som brukar av skulebiblioteket skal eleven følgje utlånsreglane. Alt materiell som vert lånt ut av skulebiblioteket, også lærebøkene, er skulen sin eigedom. a) helse- og velferdsgrunnar sesjon b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g) inntil 2 dagar for elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norsk kyrkja. f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå kan vere: deltaking i ulike idrettslege meisterskap eller stemne deltaking på konsertar, kunst- og kulturarrangement 2 Det ein låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: ein ikkje skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene bøkene ikkje skal mangle sider, ha vasskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje Fråværet må være knytt opp mot ei religiøs høgtid. Krav med tilhøyrande dokumentasjon bør fremjast fortløpande og seinast 2 veker etter fråværet. Situasjonar som ikkje skal førast som fråvær 13. Organisert studiearbeid og skuleadministrative gjeremål, som deltaking i elevråd eller 3 Låntakaren er sjølv ansvarleg for alt materiell som vert lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller vert øydelagt, er låntakaren erstatnings- 11. For at fråvær som skuldast helsegrunnar ikkje fylkeselevråd med underliggjande utval, etter avtale med faglærar eller rektor, skal ikkje førast pliktig. skal førast på vitnemål/kompetansebevis, må eleven som fråvær. Med organisert studiearbeid meiner leggje fram legeerklæring som dokumentasjon. Fråvær som skuldast helsegrunnar, må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første ein den delen av opplæringa der elevane etter avtale med skulen arbeider på eiga hand for å nå læreplanmåla. Studiearbeidet skal vere organisert eller tilrettelagt av skulen i større eller mindre grad for klasser, grupper eller enkeltelevar. 4 Etter 3 purringar frå skulebiblioteket, utan reaksjon frå låntakaren, vert det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar. Dersom materiellet framleis ikkje vert innlevert, eller rekninga ikkje betalt, vil ein sende inkassokrav. fråværsdag. 14. Avtalar med rådgivar, helsesøster og pedagogisk-psykologisk teneste skal ikkje førast 12. Presiseringar pkt. a. f. som fråvær. Eleven har plikt til å dokumentere avtalen. a) Helse- og velferdsgrunner kan være: sjukdom gravferd 15. Utsett eksamen, særskilt eksamen og ny eksamen skal ikkje reknast som fråvær. Dersom eleven ikkje møter opp til eksamen, skal dette b) Arbeid som tillitsvald kan vere: førast som fråvær. representant i kommunen sitt ungdomsråd deltaking på møte eller i anna arbeid i Elevorganisasjonen 17

18 BRANNINSTRUKS BRANNINSTRUKS VED BRANN (STØTVISE RINGESIGNAL): 1: Utløs manuell brannmelder meld fra til resepsjonen 2: Ring ev. brannvesenet tlf : Forsøk å slokke med tilgjengelige hjelpemiddel ANSVARLIG FOR OPPTELLING I UNDERVISNINGSROMMET SKAL: 1: Skaffe seg oversikt over antall elever 2: Evakuere gruppen, eller lukke dører og bli i undervisningsrommet hvis rømning gjennom korridoren ikke er mulig (røyk/ild) 3: Ved evakuering skal lærer gå først ut av undervisningsrommet. En elev utpekes til å gå sist og ha ansvaret for at dører og vinduer blir lukket 4: Vesker etterlates i rommet 5: Følg anvist rømningsvei til samlingsplass, skoleplana foran blokk A. Evakuering skal skje rolig og disiplinert i samlet gruppe 6: Foreta ny opptelling og meld fra til ansvarshavende i ledelsen. 7: Ansvarshavende i ledelsen har selvlysende gul vest og befinner seg på skoleplana foran blokk A FOR FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE (Felles instruks for blokkene A, B, C, D og E) GENERELT: 1: Elever skal følge gitte instrukser 2: Elever som ikke har undervisning/andre som oppholder seg i bygningen skal evakuere til samlingsplass og gi melding om tilstedeværelse til kontaktlærer, evt. ansvarshavende i ledelsen 3: Alt personale og alle elever plikter å gjøre seg kjent med evakueringsplan 4: Heis skal ikke benyttes ved brann 5: Alt personale må gjøre seg kjent med plassering av brannslokkingsmateriell 6: Ingen må gå inn i bygningen før tillatelse er gitt av ansvarshavende 7: Ved opphold i skolebygningen utenom kontortid benyttes de manuelle brannmelderne eller tlf.: 110 SAMLINGSPLASS: Skoleplana foran (nord for) blokk D ANSVARSHAVENDE: Rektor STEDFORTREDER: Ass. rektor OPPTELLING: Gruppens lærer, bibliotekleder/kantinepersonell BRANNVERNLEDER: Vaktmester Trond Wolstad STEDFORTREDER: Vaktmester Thor Valen ORGANISASJONSKART: 18

19 BELIGGENHET: 19

20 STUDIE- SPESIALISERING Design: kreatoriet.no Miljømerket trykksak: Skipnes (no ) MUSIKK DANS DRAMA HELSE OG OPPVEKST

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2015 2016 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2015-2016... 5 Kjære elev,... 6 Ordensreglementet

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 28.08.2015 1 2 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer