Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken til videre utlån. PS 7/09 PS 8/09 PS 9/09 RS 2/09 Ny svømmehall / idrettshall - Oppnevnelse av prosjektgruppe. Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Referatsaker: Status i brusaken RS 3/09 Kommuneplan for Fosnes kommune, vedtatt RS 4/09 RS 5/09 Oppdaterte vedtekter for Namdal IUA Partnerskapsavtale om regionalt utviklingsarbeid mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og Namdalseid, Namsos, Fosnes og overhalla kommuner 2009 Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 13.april 2009 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne, Mars 2009 Ferjeavløsningsmidler i 30 år - et viktig delmål for Jøabrua Den 26. februar ble det offentliggjort at regjeringa går inn for at det skal bli lettere å bygge bruer eller tunneler på riksvegstrekninger der det i dag går ferje; En kan nå beregne 30 års kostnader på ferjedrift inn i ei brufinansiering. Hurra! Hurra! Dette er ei sak vi har kjempet iherdig for! Og vi liker sjølsagt å tro at også vår aktivitet har bidratt til dette vedtaket. Både tidligere og nåværende politisk ledelse i Fosnes, og Jøa veg- og brulag, har lenge hatt dette som en strategi for å kunne få på plass et solid grunnlag for brufinansiering. Det er ikke få brev som er skrevet til politikere på alle nivå vedrørende dette. Vi har frontet ferjeavløsningsmiddel-saka på politiske møter i ulike parti. Vi har snakket om ferjeavløsningsmidler til stortingsbenken fra Nord-Trøndelag. Vi har tatt saka opp i møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè. Og vi har vært på møte i samferdselsdepartementet i lag med Fjaler kommune og fylkesråd Jensen. Vi har gjentatt og gjentatt at vi har funnet det urimelig at staten ikke gjøre om ferjepenger til brupenger for mer enn 15 år slik reglene var fram til nå. Og sjølsagt har andre med bru- eller tunnelprosjekt jobbet for det samme. Og plutselig blir det vi har kjempet for faktisk vedtatt!! Da er det lov å glede seg og kjenne på at det faktisk nytter med engasjement!! Da er det lov å rope JIPPI og feire det vi opplever som en delseier!! MEN vi har fortsatt en kjempejobb å gjøre. Vi vet ennå ikke hva disse 30-årene betyr i kroner og øre for vårt prosjekt. Og dette er ikke penger som settes inn på noen konto merket Jøabrua. Reglene for å få utløst disse pengene er som før; det er fortsatt Nord-Trøndelag fylkesting som må prioritere Jøabrua inn på sin vegplan. Og det er fortsatt ei nokså kraftig rest-finansiering som må på plass. For oss lokalt går arbeidet inn i en ny fase. Vi kan legge bak oss ferjeavløsningskampen, og konsentrere oss om arbeidet med å ha et best mulig beslutningsgrunnlag på plass før fylkestinget skal vedta sin transportplan i september. Men del-seiere gir friskt mot og nye krefter! Og det er viktigere enn noen gang at det vises et bredt engasjement!! Jeg oppfordrer derfor til at så mange som mulig slutter opp om veg- og brulagets arrangement og fylkestings-turer i april og juni. Vi kommer ikke til å vinne denne saka på kjøttvekta, men på engasjementet! Bjørg Tingstad ordfører

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Fotballtrening J og G Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Allaktivitet unger født år Allaktivitet unger født år Øvelse Gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Jøa Skytetrening voksne Skytterbanen Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Drill Jøa samfunnshus Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa > Stavgang trim Oppmøte Jøa samfunnshus Trygge, spreke eldre Fotballtrening J og G Familiesvømming Jøa Svømmehall Svømming klasse (svømmedyktige) Fotballtrening J og G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Fotballtrening J og G Allaktivitet født år Jøa samfunnshus Jøa svømmehall 7. 9.kl Jøa svømmehall fra 10 kl - voksne Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender MARS MANDAG 16. Ungdomsklubb Dun bedehus kl MANDAG 16. Åpent møte om næringsutvikling Jøa skole kl ONSDAG 18. Gospelkoret Branok konsert Dun kirke kl TORSDAG 19. Kommunestyremøte, Dun kl FREDAG 20. Tur til Rørvik og Skreifestivalen med MK Straumingen MANDAG 23. Tid for hage inspirasjonskveld Jøa skole kl MANDAG 23. Årsmøte Jøa kystlag Kantina kommuneh. kl SØNDAG 29. Jøamesterskap i feltskyting Jøa skytebane kl MANDAG 30. Åpent møte om næringsutvikling Salsnes oppvekstsenter kl TIRSDAG 31. Innsamlingsaksjon Kirkens nødhjelps fasteaksjon APRIL LØRDAG 4. Påskeskirenn arrangør UL LIV TORSDAG 9. Påskefelten Namdalscup Jøa skytterlag Skytebanen TORSDAG 9. Påskemåltid Dun bedehus kl SØNDAG 12. Gudstjeneste Dun kirke kl SØNDAG 12. Gudstjeneste Salen kapell kl LØRDAG 18. Lørdagstreff Dun bedehus kl MANDAG 20. Ungdomsklubb Dun bedehus kl ONSDAG 22. Menighetens årsmøte Fellesrommet Jøa skole kl TORSDAG 23. Kommunestyremøte, Dun kl MAI SØNDAG 3. Friidrettsstevne - NA-karusell Jøa stadion MANDAG 4. Ungdomsklubb avslutning og tur SØNDAG 10. Baneskyting Åpningsstevne m/pokalskyting ONSDAG 13. Samtalegudstjeneste konfirmantene Dun kirke kl TORSDAG 21. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke kl JUNI SØNDAG 7. Skytingens dag (familieskyting) Jøa skytebane SØNDAG 14. Sommerstevne med pokal og merkeskyting Jøa skytebane LØRDAG 20. Jøastevne Namdalscup Baneskyting Jøa skytebane JULI FREDAG - ONSDAG 24. Toillpinninj Festival på Jøa juli -29. LØRDAG 25. Plattdans på Åsly TORSDAG 30. Olav Duun-stemnet i Namdalen 2009 FREDAG 31. Olav Duun-stemnet i Namdalen 2009 AUGUST LØRDAG 1. Olav Duun-stemnet i Namdalen 2009 SØNDAG 2. Olav Duun-stemnet i Namdalen 2009

5 Er du interessert i gårdshistorie? Fosnes kommune inngikk allerede i mai 2001 en avtale med Øystein Hoff om rettighetene til manuset hans EN BRUKARHISTORIE. Gårder, brukere og eiere gjennom tida. Han har lagt ned et enormt og verdifullt arbeid over lang tid med omfattende og grundig dokumentasjon av gårder, eiere og drivere i Fosnes fram til 1960-tallet. Hele manuset er på mer enn 800 sider! Selve brukarhistoria omfatter følgende deler: JØA. Gårder, brukere og eiere fram til 1960-tallet MOE-SALEN. Salgodset og SALNES-landet. ELVALANDET NORDSUNDA- BOTNET TINGSTAD. OTTERØYODDEN. En del av gamle Fosnes herred. Vi mottok manuset både i papirutgave og elektronisk utgave og hadde derfor et håp om å kunne trykke og utgi dette. Etter flere runder med diverse forlag og trykkerier med ulike tekniske løsninger, har vi dessverre ikke klart å få dette til innen en rimelig økonomisk ramme. Kommunen har nå imidlertid selv tilgang til god programvare for å scanne manuset og kan dermed utgi det nøyaktig slik Øystein selv har skrevet det! (Sidene er scannet i Acrobat Reader og er i såkalt PDF-fomat. Dette er et standardformat for å vise og lagre digitale filer og programmet som trengs for å lese filene finnes allerede på de fleste datamaskiner, men kan også lastes ned og installeres gratis og er krever heller ikke noen super-pc!) Innholdet er sortert etter hoveddeler og gårdsnummer og er raskt å finne fram i ved hjelp av såkalte bokmerker. Vi har faktisk fått plass til hele manuset på en CD og kan nå omsider tilby denne til en beskjeden pris på kr 250 for interesserte. (Dette er til sammenligning bare en brøkdel av hva det koster å kopiere de samme sidene.) Før vi begynner å brenne CD-er, vil vi imidlertid gjerne vite om det er noen som er interessert i å kjøpe disse? Dere kan allerede nå bestille CD-en hos Servicekontoret i Fosnes per telefon eller gjerne til e-post: eller Oppvekst- og kulturavdelingen

6 Ønsker du oppdatert informasjon om Jøabrua? Vi minner om prosjekt Jøabrua sin nettside med oppdatert informasjon om prosjektet. Nettsiden drives av Fosnes Kommune og omfatter nyheter, dokumentasjon på prosjektet, utbyggingsløsninger, samt litt historikk om arbeidet med bruprosjektet. Prosjektets ledelse håper med dette å kunne få kommunisert ut hvor viktig en fastlandsforbindelse er for Jøa, Fosnes og Midtre Namdal. Gå inn på og les mer. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

7 Informasjon fra Fosnes legekontor. Endring av legedag i perioden uke 12 tom. uke 18. Dette skyldes at vi ikke klarer å skaffe vikar på mandagene for legesekretær Cathrine mens hun har sin siste praksisperiode i forbindelse med sine studier. Legen vil i denne perioden være på legekontoret hver tirsdag og annenhver torsdag. Håper dette ikke vil by på problemer for noen. Legesekretær Monica vil være vikar i perioden dette gjelder. Fra juni er Cathrine ferdig med sine studier, og alle vil være på plass igjen. De nye legedagene i perioden uke 12 tom uke 18 blir: Partallsuker: tirsdag og torsdag Oddetallsuker: tirsdag (torsdag kun legesekretær) Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom de dagene vi har lege her, må legevakta benyttes som tidligere. Øyeblikkelig hjelp ettermiddag/kveld tlf Behov for akutt hjelp tlf. 113 Med hilsen Helse og sosialsjefen

8 Orientering om barneverntjenesten i Midtre Namdal Barneverntjenesten i Midtre Namdal har besluttet, i samråd med rådman og helse- og sosialsjefen i Fosnes kommune, å forbedre samarbeidet med kommunen gjennom endring av dagens ordning. Dette innebærer at Jøadager, faste kontordager for barneverntjenesten på Jøa, avvikles fra d.d. Dette vil ikke påvirke barneverntjenesten sin tilgjengelighet for samarbeidsinstanser og innbyggere. Den nye ordningen vil bestå av faste samarbeidsmøter med aktuelle instanser to ganger i året hvor situasjoner/ bekymringer kan drøftes anonymt eller med samtykke fra foresatte. Barneverntjenesten er tilgjengelig fem dager i uken fra kl 08:00-15:45 pr telefon alt Ta kontakt dersom du har spørsmål! Med vennlig hilsen Karin Bergström Barneverntjenesten i Midtre Namdal INFO FRA HELSESTASJON: I St.meld. nr. 8 utgitt av Barne og fam.dep; ( ) OM MENN, MANNSROLER OG LIKESTILLING oppfordres at Helsestasjon skal innkalle barnet og med barnefaren til 8-10 mnd konsultasjonen! Fosnes Helsestassjon skal i fremtiden gjøre dette systematisk, men det er ingen grunn til at mor også kan være med... VELKOMMEN! Jamfør; kap s. 83 i følgende dokument: 000DDDPDFS.pdf

9 Nasjonal kampanje mot hodelus fortsetter! Følg spesielt de nasjonale avlusningskampanjene i uke Mars til 8.mars Hvordan kan barn/elever og foreldre delta? 1. Les sidene våre under fakta og behandling. 2. Fortell barnet/barna om hodelus. Hodelus er ikke farlig, men ubehagelig. 3. Gå til innkjøp av lusekam. De små kammene kan fåes av inspektør/rektor på JØA og Salsnes skolen og BHG personell. Ønskes kamm som er ment for langt hår selges de til innkjøpspris. 4. Gre regelmessig gjennom hele håret. 5. Følg spesielt de nasjonale avlusningskampanjene i uke 10 og uke 35. For å stanse store epidemier er den aller beste måten å koordinere lusesjekker. Når flest mulige(helst alle) som er smittet av hodelus blir oppdaget samtidig og får behandling mot hodelus i samme tidsperiode blir faren for gjensmitte minimal. Dersom barnet/barna står bøyd fremover over en vask eller et hvitt underlag mens du grer er det svært enkelt å oppdage om rusket som detter ned beveger seg. Dersom det er dyr uten vinger er det mest sannsynlig hodelus. Håret bør være tørt når du gjennomgår denne sjekken. Finner du ut at barnet/barna har hodelus må du sjekke alle familiemedlemmer, og si ifra til de dere/barna har mest kontakt med, skolen eller barnehagen. Det er ikke flaut å ha lus men flaut og ikke gjøre noe med det. De små kammene kan fåes av inspektør/rektor på skolen og BHG personell og ønskes de som er ment for langt hår selges de til innkjøpspris. Les om hvordan finne lusa og behandling på nettside.

10 Litt om amming Informasjon om amming finnes på internett på Her finnes mange gode råd om utfordringer en nybakt mor kan møte på. Du er velkommen til å kontakte både helsesøster Isabel og jordmor Synnøve i kommunen. Det går også an å kontakte fødeavdelingen i Namsos. Melkestuvning fører til at brystet føles sprengt, med harde knuter, rødhet og ømhet i deler av brystet. Det er vanlig med feber. Det er viktig å få tømt brystet godt. La barnet suge. Hvis barnet ikke får til å ta skikkelig tak, kan en håndmelke litt, slik at brystet blir litt mykere. Tøm brystet hver andre eller hver tredje time til sprenget gir seg. Da går også feberen ned. Hvis dette ikke hjelper i løpet av noen timer, kan det være at du har fått brystbetennelse (mastitt). Da har du gjerne skikkelig vondt og har influensasymptomer. Da må du ta kontakt med helsesøster, jordmor eller lege, slik at du kan bli undersøkt. Kanskje kan du trenge å låne en brystpumpe, slik at du får tømt brystet skikkelig. Å tømme brystet er det aller viktigste tiltaket. Det er vanlig å gi antibiotka ved brystbetennelse.og det er viktig at du fortsetter å amme, selv om du har brystbetennelse. Pass på at du ikke fryser. Ullkluter inni BH en er fint. Pass på at BH en ikke strammer.det kan være lurt å massere brystet mens barnet suger, selv om det kan gjøre litt vondt. Du kan også prøve en annen ammestilling, f.eks slik mange ammer tvillinger, ved at du sitter med barnet godt støttet opp med en pute og med kroppen til barnet under din arm. Da får du stimulert andre deler av brystet. Lykke til. Jordmor Synnøve

11 Den årlige folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Fredag 4. september 2009 Årets tema: Politikk og folkehelse to sider av samme sak Dagen vil inneholde foredrag om livskvalitetens kår i det moderne samfunn, politiske innspill i forhold til folkehelse og rapportering vedr. HUNT 3 - og UNGHUNT data. Spesialisthelsetjenestens ansvar vedrørende helsefremmende oppgaver vil også bli belys! Detaljert program kommer senere! Sett av datoen! Vel møtt på Stiklestad! Arrangør: Kompetansenettverket i forebygging/helsefremmende arbeide i Helse Nord-Trøndelag (Helse Nord-Trøndelag HF, Kommunenes Sentralforbund, HUNT Verdal NTNU, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, avd. helse og Nord-Trøndelag fylkeskommune) Kontakperson: Ingrid Hallan Per W. Tvete kommuneoverlege/smittevernlege Midtre Namdal Region

12 Merk av i kalenderen! Åpne temamøter om næringsutvikling: Jøa skole, mandag 16. mars kl. 19:15 Salsnes oppvekstsenter, mandag 30. mars kl. 19:30 - Næringslivsutfordringer i Namdalen og Fosnes innledning v/ ordfører Bjørg Tingstad - Midtre Namdal Utviklingskontor presenterer seg v/ Odd Arne Flasnes og Kjell Ivar Tranås o Hvem er vi? o Hvor finner du oss? o Hvilke tjenester tilbyr utviklingskontoret? o Spørsmål fra publikum - Min erfaring med utviklingskontorets tjenester en lokal etablerer forteller om egne erfaringer. - Utfordringer og muligheter for lokalt næringsliv v/ lokal næringsutøver. Kaffesalg. Alle velkommen! Arr.: Fosnes kommune

13 Fosnes Landbruksfond skal benyttes som stipend til ungdom fra Fosnes kommune, som tar landbruksutdanning. Stipendet deles ut etter innkomne søknader, en gang pr. år, og skal nå deles ut for skoleåret 2008/2009. Det tildeles årlig inntil kr 1.000,- pr. godkjent søknad, begrenset oppad til total tildeling på kr ,-. Hvis antallet søknader overstiger ti stykker, justeres beløpet som tildeles tilsvarende. Frist for å søke om tildeling settes til Søknad om stipend skal være skriftlig og inneholde opplysninger om søkers navn, adresse og kontonummer. I tillegg vedlegges bekreftelse fra studiested på hvilket studium som gjennomføres. Søknaden sendes pr post til Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 JØA og merkes: søknad landbruksfond, eller pr e-post til For spørsmål Telefon Sonja Høkholm eller Telefon Fosnes Servicekontor

14 Til husstandene i Fosnes kommune STIPEND ELIAS HELTBERG BEDSVAAG OG HUSTRU KAREN BERGITTE JOHANSDATTERS LEGAT Avkastningen til legatet skal bl.a. brukes til stipender for ungdom fra Fosnes kommune som er opptatt som elever ved videregående skoler (gjelder også folkehøgskoler) som driver på et kristent grunnlag. Ungdom fra Fosnes kommune inviteres med dette til å søke stipend fra legatet. Øvre aldersgrense for å søke er 20 år Makismalt stipend pr elev er kr pr år Søknadsfrist: Fredag 17. april 2009 Søknaden vedlegges dokumentasjon fra skolen og sendes til: Oppvekst- og kulturkontoret i Fosnes, 7856 JØA Søkere bes oppgi kontonummer! Henvendelser om saken kan rettes til undertegnede, direkte telefon eller til e-post: Med hilsen Oppvekst- og kulturavdelingen

15 DEN NORSKE KIRKE Fosnes menighetsråd 7856 Jøa Tlf / Menighetenes årsmøte Onsdag 22. april kl avholdes Fosnes menighets årsmøte på fellesrommet ved Jøa skole. Årsmøte legges inn som en del av en menighetskveld. Saker som ønskes tatt opp, må meldes menighetsrådet v/leder Atle Lajord før påske. Fasteaksjonen 2009 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Tirsdag 31. mars vil konfirmanter og menighetsrådet med flere gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. Ta godt imot våre bøssebærere når de kommer!

16 Kirkevalget er et helt spesielt valgår. Samtidig med stortingsvalget i september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir deg som velger langt større innflytelse på hvem som skal styre kirka i tida framover. Flere spennende endringer gir de 3,8 millioner medlemmene i Den norske kirke større medbestemmelsesrett. De største forskjellene er følgende: Det er økt bruk av direktevalg velgerne kan stemme direkte på kandidater til bispedømmeråd/kirkemøtet (kirkas øverste representative organ) disse er hittil valgt av medlemmene i menighetsrådene Du kan avgi stemme samtidig med stortingsvalget kirkevalget skal foregå samme dag og i nærheten av de offentlige stemmelokalene Du har stemmerett også som 15, 16, eller 17-åring - hele sju årganger er førstegangsvelgere i år Kandidatene velges for to år dette er et forsøksvalg hvor de valgte sitter i kun to år. Nytt valg er allerede i 2011, samtidig med kommune- og fylkesvalg. Alle disse endringene er viktige skritt på veien fram mot målet om økt demokrati i kirka. Dette igjen vil legge grunnlaget for ei grunnlovsendring fra 2012 der paragrafene som regulerer forholdet mellom Konge, stat og kirke endres. De siste åra har valgoppslutninga ligget på 4,2 %. Vi har tro på at langt flere vil putte si mening i stemmeurnene blant anna på grunn av de endringene vi har nevnt her. Alle som er døpt og dermed er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten et kort som gir deg lokal informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Dersom du mottar dette valgkortet og ikke er medlem i Den norske kirke, kan du returnere valgkortet og be om at denne feilen i kirkas medlemsregister blir rettet. Valg til Fosnes menighetsråd Nominasjonskomiteen til Fosnes menighetsråd arbeider med å lage ei kandidatliste. Har du forslag på kandidater eller sjøl kan tenke deg å stille til valg, ta kontakt med en i nominasjonskomiteen: Toril O Holthe, leder Cylvhild Haltnes Viggo Nufsfjord Harald Tranås

17 Nominasjonskomiteen er svært takknemlig for forslag på kandidater. Forslag må være komiteen i hende innen 1. april. Menighetsrådet er opptatt av å få et bredt sammensatt råd, det være seg både alder, kjønn og geografi. Gjennom å sitte i menighetsrådet er man med og former kirkas viktige arbeid og posisjon på sitt hjemsted. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirka di skal virke, er det vel investert tid å delta i menighetsrådet. Det er anledning til å stille alternative lister til menighetsrådsvalget. Slike lister må ha 10 underskrivere, og leveres kirkekontoret innen 15. mai INFO FRA FOSNES SANITETSFORENING Fosnes sanitetsforening hadde årsmøte 4. mars med ca 30 frammøtte. Årsmeldinga viser at foreninga jobber aktivt, selv om det er blitt et arbeidslag mindre. Mange tror nok at sanitetsforeninga har mye penger, for søknader om støtte er både mange og store. Vi vil så gjerne være med å støtte både eldre, unge og andre, og det er mange gode tiltak, men det koster penger, og vi er avhenging av støtte fra dere. Og dere er utrolig flinke til å kjøpe lodd, fastelavnsris og annet vi selger! Men de som betaler kontingent er det færre av. Når en studerer eldre medlemslister, savner vi mange av dere nå. I 2004 hadde vi 133 hovedmedlemmer og 49 støttemedlemmer. I 2008 var tallene 86 og 18. Det er selvfølgelig noe naturlig avgang, men også noen nye er kommet til. Hva med dere andre? Hvorfor er dere ikke der fortsatt? Er dette kanskje noen av årsakene: - Uenig i det sentrale kontingentsystemet: Nå er den saken avgjort forlengst, og sanitetsforeninga tjener på det, 100 kr pr hovedmedlem, 50 kr pr støttemedlem tilbakeføres til oss - For dyrt: 325 kr pr hovedmedlem, 225 pr støttemedlem, mindre enn 1kr/dag! - Redd for å bli valgt til noe: Ingen blir valgt inn i verv uten å bli spurt! - Ikke tid/interessert i å delta på møter: De fleste av medlemmene våre er ikke med i arbeidslag, men betaler kontingent med glede! - Bare for gamle folk: Selv om gjennomsnittsalderen er ganske høy, har vi også mange medlemmer under 50 år, til og med noen under 40! - Vanskelig å melde seg inn: Ta en telefon / si fra til undertegnede eller andre som er med i saniteten! el. send en e-post til: - Synes ikke saniteten gjør noe nyttig: Tror ikke det er mange! Se her: Dette er noe Fosnes sanitetsforening har bevilget penger til de to siste årene:

18 Årsmøtet 2008: 3-motorssykeseng til sykeheimen (ca ) Spirometri til Fosnes legekontor (ca ) Jøa friidrettsgruppe, tilskudd (ca 4.500) Årsmøtet 2009: Tilskudd 24 t blodtrykksmålerapparat, legekontoret (20.000), Tilskudd til varmbading(6.000), Slyngetreningsutstyr fysioterapitjenesten (4.500), Helsesøstertjenesten(spes. opplegg).: Tilsammen har vi bevilget over kr på de to årene; i tillegg kommer fotpleie, eldrefester, skolefrokost mm. Dette har dessverre tært hardt på kapitalen vår. I 2008 ble det en nedgang på , og for 2009 har budsjettet en nedgang på Slik kan vi ikke fortsette, da vil kapitalen være oppbrukt på få år! Derfor vil vi de kommende årene bli nødt til å si nei til flere av dere som søker pengestøtte hos saniteten hvis vi ikke får mer inntekter. Styret i saniteten skriver dette i håp om at kanskje noen av dere tidligere medlemmene tenker dere om og kommer tilbake; husk 10 medlemmer er 1000 kr til foreninga vår! Og selvfølgelig ønsker vi også nye medlemmer hjertelig velkommen. Meld ifra til meg eller noen andre som er med i saniteten, så skal vi sørge for å få dere innmeldt! Vi har nettopp registrert Fosnes sanitetsforening i Frivillighetsregistret i håp om å få støtte fra Grasrotandelen, så dere som vil støtte saniteten gjennom tippinga, skal få tilgang til det om ikke altfor lenge håper vi! Det nåværende styret består av: Ingebjørg Sandberg, Gøril Tranås, Aase H. Aglen, Åse Jorun T. Gjeset og Guri Langaas Mvh Styret i Fosnes sanitetsforening v/ Guri Langaas ÅRSMØTE I JØA IL. Årsmøtet i Jøa il ble holdt på Jøa skole 2. mars. Det har vært stor aktivitet i de forskjellige gruppene i idrettslaget. Torgeir Strøm ble gjenvalgt som leder. Styremedlemmer er Sonja Høkholm, Harald Tranås, Ingebrigt Leithe og Kjerstin Sandberg. Varamedlemmer til styret er Jan Tranaas og Leif Konrad Tranås. Av den vedtatte arbeidsplanen går det fram at: 1. Arbeide med ferdigstillelse av skibua og tilrettelegging av uteområdet. 2. Intensivere arbeidet med å få til flerbrukshall. 3. Fokus på integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i idrettslaget. 4. Vedlikeholdsarbeid på hytta ved Fosnesvatnet. 5. Vedlikeholdsarbeid på Jøa Stadion. 6. Deltakelse på bygdadag med sykkel-lotteri. 7. Dugnadsarbeid i forbindelse med Olav Duun-stemnet. 8. Få på plass ordninga med politiattester for trenere av barn og unge.

19 9. Igangsetting av kampanjen Hold deg i form svett for Jøabrua!. Uttalelse på årsmøtet i Jøa il : Hold deg i form - svett for Jøabrua! Når går ferja? Rekker vi ferja? Kan vi korte inn fotballkampen litt, så rekker vi ti på åtte ferja? Hei, kan dere utsette friidrettsstevne litt, for det var fullt på ferja? Hvor er alle som skulle få premie? De skulle nå ferja! Skal dere ikke dusje? Nei vi må nå ferja! Så feil fokus kan det bli på idrettsbanen når vi er avhengige av ei ferje som går i ny og ne. Med Jøabrua på plass vil vi kunne dra på idrettsarrangement utafor øya uten å stresse med ferjetider. De som besøker oss kan få tid til pause i fotballkampen. De vil få tid til å nyte vaffel og saft. Da kan de få tatt av seg sine svette klær og vaska seg før de drar. Da kan vi alle konsentrere oss om idrettsopplevelsene og ha tida til å prate med idrettsvenner etterpå. På Jøa mangler vi i dag den eldste tenåringsgruppa på de fleste idrettsarenaer. Med brua på plass ville våre åringer kunne bo heime og fylle våre flotte idrettsanlegg på ettermiddager og kvelder. Fosnes mangler også en representant på fylkestinget. Men spreke fosnesbygger utgjør den 12. spilleren på fylkestingets tilhørerbenk. Hilsen Torgeir Strøm Da er det tid for å betale kontingent for Kontingenten gjelder som forsikring når du deltar i trening / aktivitet i idrettslagets regi. Giroer vil bli sendt alle husstander på Jøa med det første, men dere kan gjerne betale inn direkte på kontonummer HUSK å skrive NAVN på hvem kontingenten gjelder! Medlemskap koster det samme som for 2008: Barn kr 40,- Voksen kr 100,- Støttemedlem kr 125,- Familie kr 250,- (familie med foresatte og barn under 18 år) Støtt opp om idrettslaget betal kontingent nå. Styret

20 Olav Duun-stemnet i Namdalen Foto: Steinar Johansen Tema for årets stemne er KJÆRLEIK Førebels program: Torsdag 30. juli Fjelltur over Dunafjellet Kultur-pøbb på Faksdalbryggan Fredag 31. juli Åpning av stemnet av påtroppande fylkesmann Inge Ryan ved Olav Duuns barndomsheim på Øver-Dûn. Bokbad Jøa samfunnshus. Konsert ved Brakstad Havn Lørdag 1. august

21 Båttur til Abelvær Blant anna med framsyning av teaterstykket Medmenneske oppsett av Teater Marintim og Barbroteateret. Kirkekonsert i Dun kirke med Tone Hulbekmo, Hans Fredrik Jakobsen, Jøa blandakor og Groms Vocalis. Søndag 2. august Litteraturseminar i Jøa samfunnshus For bestilling eller spørsmål om overnatting ta kontakt med Sonja Høkholm eller mobil For spørsmål om program eller anna ta kontakt med stemnesekretær Kristen Dille eller mobil Håper du allerede setter av dagene og merker deg arrangementene, og at du reklamerer for stemne til kjente og kjære. Stemneprogrammet vil bli oppdatert med flere detaljer og aktører fortløpende på Med hilsen stemnekomiteen. Har du sengeplass å leie ut? Vi håper på stor oppslutning om årets Duun-stemnet som varer fra 30. juli til 2. august. Erfaringa er at tilreisende stort sett ønsker sengeplasser på Jøa framfor hotell i Namsos. Tilbakemeldingene fra tidligere stemner er også at folk er veldig godt fornøyde med overnattingsplasser og service. Vi håper derfor at mange lokalt kan tenke seg å leie ut private senger, ledige hus og hytter. Vi tilbyr deg kr. 250 pr. seng pr. døgn for oppredde senger (ikke frokost). Dersom du har overnattingsplasser uten oppredde senger, diskuterer vi pris. For oss er det viktig at du melder fra så tidlig som mulig. Vi håper mange stiller opp på denne lokale dugnaden, slik at mange kan komme å besøke stemnet og Jøa. Meld fra til Sonja Høkholm på mob eller på e-post:

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TORSDAGSBREVET T O R S D A G 2 8. A U G U S T 2014

TORSDAGSBREVET T O R S D A G 2 8. A U G U S T 2014 TORSDAGSBREVET T O R S D A G 2 8. A U G U S T 2014 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant Rapport Statusvurdering Kommune: Fosnes Fylke: Nord-Trøndelag Dato: 18.12.2013 Deltakere: Rolle: Ordfører Rådmann Utviklingskonsulent Navn: Bjørg Tingstad Rønnaug Aaring Kjell Ivar Tranås Frivillighetsrepresentant

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 15. 16. JUNI 2013 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 15. og 16. JUNI 2013 Ålen

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer