STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015."

Transkript

1 STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/ DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT OVER FAG OG STUDIESTEDER 74 ANDRE SATSINGER HANDELSHØYSKOLEN BI 02. HØGSKOLEN I BERGEN 03. HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 04. HØGSKOLEN I HEDMARK 05. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 06. HØGSKOLEN I NESNA 07. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 08. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 09. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 10. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 11. HØGSKOLEN I TELEMARK 12. HØGSKOLEN I ØSTFOLD 13. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14. HØGSKULEN I VOLDA 15. NLA HØGSKOLEN 16. NORGES IDRETTSHØGSKOLE 17. NORGES MILJØ- OG BIOVITEN SKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 18. NORGES MUSIKKHØGSKOLE 19. NTNU 20. SAMISK HØGSKOLE 21. UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 22. UNIVERSITETET I AGDER 23. UNIVERSITETET I BERGEN 24. UNIVERSITETET I NORDLAND 25. UNIVERSITETET I OSLO 26. UNIVERSITETET I STAVANGER 22 UDIR 59

2 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER: Tilbudet om statlig støtte til videreutdanning gjelder alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på grunnopplæringens område. HVA ER NYTT I ÅR? Matematikk og naturfag I år dekker staten alle kostnadene til vikar for de som tar videreutdanning i matematikk eller naturfag. Skoleeiers kostnader er redusert til kun å gjelde kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv. Lærers andel er fortsatt 25 prosent, som er bruk av egen tid. Alle andre fag og områder For alle andre fag og områder dekker staten 60 prosent av kostnadene til vikar, og skoleeiers andel er redusert til 15 prosent, samt kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv. Lærers andel er fortsatt 25 prosent, som er bruk av egen tid. Vikar- eller stipendordning Nytt av året er at du kan velge om du vil søke på den tradisjonelle vikarordningen og/eller om du vil søke en ny stipendordning. STIPENDORDNING I stipendordningen kan om lag 450 lærere få kr i stipend for å ta 30 studiepoeng i prioriterte fag. I den nye stipendordningen kan om lag 450 lærere få kr i stipend for å ta 30 studiepoeng i prioriterte fag, spesielt i matematikk. Det er også mulig å få kr for å ta 15 studiepoeng. Denne ordningen gir deg større muligheter til, etter avtale med din arbeidsgiver, å bestemme hvordan du ønsker å bruke støtten, enten til frikjøp av tid eller som ekstra inntekt. Omfang av eventuell studiepermisjon ut over det som er fastsatt i lov- og avtaleverk, samt når og hvordan en eventuell studiepermisjon skal tas ut, må avtales mellom den enkelte lærer og skoleleder/skoleeier. Studiestipend er i utgangspunktet skattepliktig dersom stipendet overstiger kostnadene til utdanningen. For mer informasjon om skatteregler for utdanningsstipender henvises det til Lignings-ABC og emnet Om utdanningsstipend, lønn under studietid mv, under kapittelet «Stipend». Lignings-ABC finner du på skatteetaten.no. Ved fordeling av stipend, vil søknader om videreutdanning i matematikk prioriteres først, deretter naturfag, og så andre fag. Det forutsettes at lærere som får stipend, følger planlagt studieprogresjon. STUDIETILBUD Du kan som tidligere ta videreutdanning i prioriterte fag og områder, eller i andre fag eller tema skolen din trenger økt kompetanse i og som skoleeier prioriterer. Fag og områder I tillegg til studietilbudene som ble tilbudt i de prioriterte fagene i fjor, er det for studieåret 2014/2015 opprettet en rekke nye tilbud i matematikk, naturfag og regning som grunnleggende ferdighet. Merk at det også er utviklet et eget fjernstudium i matematikk. Tilbudene er forbeholdt lærere som deltar i vikar- eller stipend ordningen. Studietilbudene er i hovedsak på 30 studiepoeng, og er delt i to moduler på 15 studiepoeng hver. Du kan selv velge om du vil søke om å delta på en eller begge modulene. Informasjon om disse studietilbudene finnes i dette magasinet, samt på udir.no/videreutdanning. Andre ordinære studietilbud Lærere som ønsker å delta i vikar- eller stipendordningen, kan velge om de vil søke på studietilbudene som omtales i denne katalogen, eller på andre ordinære studietilbud som tilbys av universitet og høgskoler. Andre ordinære studietilbud kan også være andre fag enn de som er prioritert. Informasjon om andre ordinære studietilbud finnes på hver enkelt institusjon sine hjemmesider. Hvis du velger et slikt studium, kan du også søke om å få dekket en eventuell studieavgift. HUSK at hvis du vil søke på andre ordinære studietilbud, må du både søke om å få delta i vikar- eller stipendordningen via Utdanningsdirektoratets side, OG søke direkte til det aktuelle studiestedet om opptak.

3 61 VIKARORDNING Lærere som deltar i vikarordningen, skal frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver slik at de sikres tid til å studere. Hvordan tiden du skal frigjøres skal fordeles i løpet av året, må avtales lokalt. Du går ikke ned i lønn mens du studerer. For å finne ut hvor mye du skal frigjøres, tar man utgangspunkt i at arbeidet som legges ned for å ta 30 studiepoeng, tilsvarer et halvt arbeidsår. Tar du 60 studiepoeng, tilsvarer det et helt arbeidsår. Under kan du se en oversikt over totalt omfang av ordinære arbeidsoppgaver som du skal ha mens du studerer, avhengig av antall studiepoeng du skal ta og hvilken stillingsprosent du har. HVORDAN SØKER JEG? Avklar muligheten for å delta i stipend- eller vikarordningen med din arbeidsgiver. Gå til nettsiden udir.no/ videreutdanning STUDIEPOENG I LØPET AV ETT SKOLEÅR LÆRERENS STILLINGSPROSENT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 60p 25% 15% 5% 55p 31,3% 21,3% 11,3% 1,3% 50p 37,5% 27,5% 17,5% 7,5% 45p 43,8% 33,8% 23,8% 13,8% 3,8% 40p 50% 40% 30% 20% 10% 30p 62,5% 52,5% 42,5% 32,5% 22,5% 12,5% 2,5% 25p 68,8% 58,8% 48,8% 38,8% 28,8% 18,5% 8,8% 20p 75% 65% 55% 45,0% 35% 25% 15% 5% 15p 81,3% 71,3% 61,3% 51,3% 41,3% 31,3% 21,3% 11,3% 1,3% 10p 87,5% 77,5% 67,5% 57,5% 47,5% 37,5% 27,5% 17,5% 7,5% Trykk på lenken «Søk her». Lenken vil være aktiv i perioden 1. februar 15. mars På denne siden får du generell informasjon om hvordan du fyller ut søknadsskjemaet. Sett deg godt inn i dette før du går videre for å fylle ut skjemaet. Fyll ut skjemaet. Du får en kvittering på at søknaden din er mottatt. Sjekk med en gang om opplysningene som er registrert, er korrekte. Oppdager du feil, ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på 5p 93,8% 83,8% 73,8% 63,8% 53,8% 43,8% 33,8% 23,8% 13,8% 3,8% Eksempelvis vil en lærer som arbeider i 100 prosent stilling, og som deltar på et studie tilsvarende 30 studiepoeng, frigjøres fra sine arbeidsoppgaver med 37,5 prosent. Dette betyr at læreren må arbeide i 62,5 prosent stilling under studiene. Siden 30 studiepoeng over et år tilsvarer en arbeidsbelastning på 50 prosent, vil en samlet arbeidsbelastning (50 prosent + 62,5 prosent) bli 112,5 prosent under studiene. Arbeider du i mindre enn 100 prosent stilling, skal du likevel frigjøres like mye, da det er omfanget av studiet (15, 30 eller 60 stp.) som avgjør hvor mye du skal frigjøres fra din stilling under studiene. HVA SKJER ETTER AT JEG HAR LEVERT MIN SØKNAD? Når søknaden din er registrert, vil den gå automatisk til din skoleeier (kommune, fylkeskommune eller skoleleder i private skoler). Skoleeier skal godkjenne eller avslå søknaden din innen 15. april, og du vil motta en e-post fra søkesystemet der resultatet av skoleeiers behandling fremgår. Søknader som er avslått eller ikke behandlet av skoleeier, vil ikke bli behandlet av Utdanningsdirektoratet. Godkjente søknader vil behandles av Utdanningsdirektoratet innen 1. juni. Skoleeier har ansvar for å informere sine ansatte om utfallet av egen behandling, samt resultatet at Utdanningsdirektoratets behandling når det er kjent. Har du spørsmål, ta kontakt med din skoleleder eller skoleeier. Trenger du ytterligere informasjon enn det de kan gi, kontakt Utdanningsdirektoratet på: Innen 1. juni vil skole eier få tilbakemelding på fordelingen av studieplasser. Skoleeier har ansvaret for å gi deg tilbakemelding om behandlingen av søknaden din. NÅR OG HVOR KAN JEG SØKE? Søknadsportalen finnes på udir.no, og åpner 1. februar Søknadsfristen er 15. mars, og gjelder studier i skoleåret 2014/2015

4 62 OVERSIKT OVER FAG OG STUDIESTEDER Andrespråkspedagogikk Engelsk Kroppsøving Kunst og håndverk 01. HANDELSHØYSKOLEN BI 1 Ledelse i skolen Leseopplæring Mat og helse Musikk Matematikk Naturfag Norsk Regning som grunn leggende ferdighet Rådgivning Samisk Yrkesfag/vgs 02. HØGSKOLEN I BERGEN & & HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD & HØGSKOLEN I HEDMARK Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen 05. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 2* 2 Læringsledelse og vurdering 06. HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Sørsamisk kulturkunnskap 08. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS & 2 1 & & 2 Yrkesretting av programfag Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeidet 09. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG & HØGSKOLEN I TELEMARK Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående opplæring 12. HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 & 2 1 & 2 1 Teknikk og industriell produksjon 13. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1 1 1* 1 Prosjekt til fordypning 14. HØGSKULEN I VOLDA 1 1 Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram 15. NLA HØGSKOLEN 1 & 2 2* 16. NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES MILJØ- OG BIOVITEN SKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) med fagdidaktikk Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk 18. NORGES MUSIKKHØGSKOLE NTNU SAMISK HØGSKOLE Samisk kulturkunnskap Teknikk og industriell produksjon Fysikk 2 Utvikling og endrings arbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring 21. UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I AGDER 1 1 1*, 1 & 2 1, 1* & 2* Sjøsamisk kultur og historie Naturfag for videregående opplæring Kjemi UNIVERSITETET I BERGEN 2 1 Matematikk for videregående opplæring 24. UNIVERSITETET I NORDLAND Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område 25. UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I STAVANGER 1 1 & 2 1 & 2 Lesing, læring og vurdering i videregående opplæring Matematikk som fjernundervisning markert med*

5 HANDELSHØYSKOLEN BI Ledelse i skolen Med utgangspunkt i lærernes ulike roller i skolen med økende vekt på ledelse, vil en i dette studietilbudet analysere, diskutere og trene lærerne i å utføre de oppgaver som er nødvendig å løse for å fylle en slik leder rolle. Ledelse i skolen er derfor ikke et opplegg for å bli en del av skolens toppledelse, men laget for å fylle de roller og oppgaver som ligger på lærernivå, men som krever ledelse av endring, utvikling og fornyelse. Tilbudet tar også utgangspunkt i at arbeidshverdagen til en lærer innebærer bruk av nye pedagogiske verktøy. Programmet gir deltakerne en innsikt og en trygghet i bruk av disse. 02. HØGSKOLEN I BERGEN Andrespråkspedagogikk Studietilbudet retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i tilbudet er på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, og som har hatt relativt kort skolegang til nå i Norge. Studiet gir også generell bakgrunn for å arbeide med tospråklige elever i grunnskolen. Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkeserfaring knyttes til arbeidet med faget slik at deltakerne får prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisninga eller i pensum og se disse emnene i forhold til praksissituasjonen. Engelsk 2 Engelsk 2 består av to emner og gir videreutvikling av egenkompetanse og egne ferdigheter i tillegg til didaktisk kompetanse. Fokus på utvikling av elevers muntlige og skriftlige kompetanse, sjangerkunnskap og andre grunnleggende ferdigheter i engelskfaget. Deltakerne skal gjennomføre et klasseromsrettet didaktisk prosjekt der deltakerne reflekterer over egen praksis. Første emne: Språk og kultur med didaktikk, tverrfaglig fokus som inneholder intonasjon, språkanalyse, skjønnlitteratur i kulturell kontekst. Andre emne: Språk og kultur med didaktikk, tema og prosjekt: som inneholder språkvarianter, komplekse grammatiske strukturer, litteratur fra engelskspråklige land. Studiet er nett- og samlingsbasert. Det er tre samlinger som går over tre dager per semester ved Høg skolen i Bergen / Høgskolen Stord Haugesund. Samlingene foregår på dagtid i ukedager. trinn. Formålet med studiet er å utvikle det faglige grunnlaget for matematikkundervisning i barneskolen. Det innebærer å forstå, vurdere, beskrive og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikk. Dette inkluderer språk og kommunikasjon i matematikkfaget, bruk av digitale verktøy, ulike undervisningsformer og kunnskap om læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Begynneropplæring og tilpasset undervisning er didaktiske fokusområder som knyttes til matematiske emner som er relevante for barnetrinnet. Studiet er nettbasert med 2 3 samlinger per semester. trinn. Formålet med studiet er å fordype seg videre i fagdidaktisk teori og matematiske emner som er relevante for barnetrinnet. Studiet har en sterk praksisforankring, forskning på og i egen praksis er et gjennomgående tema. Sentrale temaer i studietilbudet er grunnleggende ferdigheter, undersøkende virksomhet, IKT i undervisningen, modellering og læringssamtalen som instrument i matematikkfagets praksis. Studiet er nett basert med 2 3 samlinger per semester. Studiet er et tilbud til lærere som underviser i ungdomsskolen. Tall, algebra og didaktikk (15 sp.) og geometri, måling og didaktikk (15sp.). Studiet har en sterk praksisforankring, der forskning på og i egen praksis er et gjennomgående tema. Sentrale stikkord for studiet er: grunnleggende ferdigheter, undersøkende virksomhet, IKT i undervisningen, modellering og læringssamtalen som instrument i matematikkfagets praksis. Tall, algebra og didaktikk høst Geometri, måling og didaktikk vår Det er 3 samlinger pr. semester Studiet er et tilbud til lærere, som retter seg inn mot undervisning i matematikk i ungdomsskolen. Studiet har to emner: Emne 1 består av statistikk, kombinatorikk, sannsynlighetsregning og fagdidaktikk. Emne 2 består av funksjonslære og fagdidaktikk. Studiet har sterk praksisforankring, og forsking på og i egen praksis er et gjennomgående tema. Sentrale tema i studietilbudet er grunnleggende ferdigheter, undersøkende virksomhet, IKT i undervisningen, modellering og læringssamtalen som instrument i matematikkfaglig praksis. Statistikk, kombinatorikk, sannsynlighetsregning og didaktikk høst Funksjonslære og fagdidaktikk vår Det er 3 samlinger pr. semester

6 64 trinn. Det består av to emner, naturfagdidaktikk og grunnleggende ferdigheter inngår i begge. Sammen vil emnene dekke de fem hovedområdene i læreplanen: Forsker spiren, mangfold i naturen, kropp og helse, fenomener og stoffer og teknologi og design. Arbeidsformene vil veksle mellom felt, laboratoriearbeid, forelesninger og seminarer. Norsk 1 Modul 1: Tekstkunnskap med tekstlesing og tekstteori står sentralt. Tekstene er hentet fra ulike sjangrer og medier (muntlige, skriftlige og sammensatte tekster; fiksjonstekster og fagtekster), og de vil bli knyttet til litteraturteori. Vekten ligger på tekster fra vår egen samtid, rettet mot barne- og ungdomslesere, men det vil også være innslag av historiske tekster og tekster for voksne. Et hovedperspektiv vil være hvordan en kan arbeide med slike tekster i klasserommet. Modul 2: Språkkunnskap står norsk grammatikk sentralt. Studiet vil gi en systematisk innføring i norsk lydlære, ordlære, setningslære og tekstlære. Disse språknivåene blir koplet tett til arbeid med elevtekster. Norsk 2 Modul 1 Språkdidaktikk inneholder ulike språklige emner med relevans for undervisning i norsk språk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen. Studiet vil m.a. ta for seg delemner som skriving i ulike sjangrer, nynorskdidaktikk, norsk som andre språk, talemål, språkhistorie, den andre skriveopplæringen, bruk av digitale verktøy i språkundervisningen, læreplananalyse og vurdering. Modul 2: Lesekunnskap tar for seg hvordan man kan videreutvikle lese- og skrive ferdighetene til elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Sentrale delemner er bl.a. litteraturhistoriske lesninger, barne- og ungdomslitteratur, lesing av sammensatte tekster, bruk av digitale verktøyer i litteraturundervisningen og vurdering. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn i alle fag og har to moduler. Målsettingen er å styrke læreres kunnskaper om hvordan man kan sette fokus på regning som grunnleggende ferdighet. Tilbudet har to overordnede tema: regning og didaktisk teori. Først en bevisstgjøring om hva regneferdigheter er, hva regning kan være i ulike fag og repetisjon av sentrale matematiske begreper. Videre måter å jobbe med regning: den matematiske samtalen, problemløsning, undersøkelseslandskap og situert læring. Rådgivning 1 Rådgiving 1 er et kombinert nett- og samlingsbasert studium i rådgiving/ veiledning for rådgivere og lærere på ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæringen. Studiet består av to emner: Første emne omhandler veiledning og kommunikasjon, og etikk i veiledning. Dette danner grunnlaget for veiledningsarbeidet generelt og spesifikkt for rådgiving/veiledning i skolen. Andre emne knyttes opp mot ungdomskultur og ulike vansker blant elever, samt rådgiverens rolle i individ- og systemrettet arbeid med forebygging og tilrettelegging for enkelt elever og skolemiljøet. Det er 3 obligatoriske samlinger pr. semester. 03. HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Leseopplæring 1 I studiet skal studentene utvikle teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i arbeid med språk og tekster. De skal styrke det faglige og didaktiske grunnlaget sitt for å planlegge og gjennomføre lese- og skriveopplæring i alle fag, bedre sin egen handlingskompetanse og utvikle evnen til å vurdere kvaliteten i opplæringen på de nevnte områdene. Mat og helse Gjennom studiet skal studentene utvikle fag -og fagdidaktisk kompetanse slik at de kan ivareta mat-og helsefagets praktiske, helse fremmende og bærekraftige dimensjon i tråd med fagbeskrivelsen i læreplanen. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen, norsk folke helsepolitikk spesielt knyttet til Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Innholdet vil delvis bli differensiert, og deltakerne får tilrettelegging etter hvilket nivå de arbeider på. Temaene er basert på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i lærerutdanningen. Det er hovedsakelig innrettet mot lærere i barne- eller ungdomsskole uten formell utdanning i matematikk. Tilbudet er samlingsbasert med ca. 3 samlinger pr semester. Det er nettbasert veiledning mellom samlingene. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Det vil bli arbeidet med et bredt utvalg av sentrale emner knyttet til faget matematikk slik det framgår av Kunnskapsløftet. Studiet gir en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Tilbudet er nettbasert med tre helgesamlinger per semester. Studietilbudet retter seg mot lærere fra trinn som skal undervise naturfag i grunnskolen. Det henter sine kunnskaper fra vitenskapsfagene biologi, kjemi, fysikk, geofag og naturfagdidaktikk. Det vil bli arbeidet med et bredt utvalg av sentrale temaer knyttet til faget naturfag, jf læreplanen. Gjennom grunnleggende teori, varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon vil studiet gi kunnskaper og ferdigheter som fremmer læring, utforskende aktivitet, engasjement og motivasjon i faget naturfag. Norsk 2 Studiet gir studentene anledning til å til egne seg faglige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter innenfor sentrale områder i faget. I modul 1 er det lagt særlig vekt på leseog skrivedidaktikk, muntlige ferdigheter, dialektlære, sosiolingvistikk og språkhistorie. I modul 2 er det lagt vekt på digitale ferdigheter i sammenheng med adaptasjonskunnskap. I tillegg vil sammensatte tekster, skjønnlitteratur og litteraturhistorie være sentrale emner. 04. HØGSKOLEN I HEDMARK Andrespråkspedagogikk Studietilbudet er sammensatt av to moduler: Språk og språkutvikling i flerspråklig pers pektiv og lese-, skrive- og språkopplæring for elever med norsk som andrespråk. I modul 1 vil hovedvekten ligge på språk-

7 65 kunnskap og kunnskap om språkutvikling og språk læring som er nyttig ved undervisning i norsk som andrespråk. I modul 2 vil hovedvekten ligge på didaktiske utfordringer og muligheter ved opplæring for minoritetsspråklige elever. Engelsk 1 Studiet retter seg mot lærere på trinn i grunnskolen. Sentrale tema er læring i engelsk, engelskspråklig barnelitteratur og hvordan den kan fremme den språklige mestringen blant elevene. Studiet skal heve lærerne sin egen kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk og øke kunnskapen deres om engelske lydsystem og grammatikk. Dessuten skal studiet bidra til erfaringsutveksling og refleksjon som hjelper lærere med å undervise i engelsk. Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen Dette studiet er et videreutdanningstilbud til lærere i videregående skole som ønsker økt kompetanse innenfor didaktikk og undervisningsmetodikk. Hovedhensikten er å utvikle lærernes og elevenes kompetanse i entreprenørskap og innovasjon. Emnet gir en generell kunnskap om pedagogisk entreprenørskap, samt en innføring i entreprenørielle læringsformer og vurdering av disse. Leseopplæring 2 Studiet har en klar fagdidaktisk profil og retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen. Arbeidskravene er praksisnære oppgaver som skal gi innsikt i lese- og skriveopplæring. Drøfting og refleksjon over egen praksis er sentralt i studiet. Deltakerne vil blant annet få veiledning i klasseromsforskning som ledd i utviklingen av et praksisbasert arbeid. trinn i grunnskolen. Deltakerne får fagdidaktisk og faglig fordypning i grunnleggende naturfagemner som er sentrale for deres undervisning. I tillegg får de verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning med vekt på utforsking og grunnleggende ferdigheter. Læreplanarbeid, vurdering og tilpasset opplæring integreres i de naturfaglige temaene. Mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og klasseromspraksis. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn og har to moduler. Målet er at studentene skal utvikle god regneopplæring og kompetanse til å spre dette til kolleger. Studiet tar for seg hvordan regning kan fremme elevenes kompetanse i alle fag. Sentrale emner er veiledning og innovasjon, læreplanforståelse, Vurdering for læring, tilpasset opplæring og matematikkvansker, bruk av IKT og overgangen mellom barnehage og skole. Studiet har sterk praksisforankring og utprøving på egen arbeidsplass er en gjennomgående arbeidsform. 05. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Læringsledelse og vurdering Studiet er rettet mot lærere og ledere i videre gående skole og ungdomsskole, og fokuserer på faktorer i opplæringen som har stor innvirkning på elevers læring: Læringsledelse, vurderingsarbeid og læreplanforståelse. Studentenes skoleledelse forventes å engasjere seg i programmet og må møte på en av samlingene, da studentene skal utvikles som ressurspersoner og forske på egen skole. Programmet skal både gi kompetanseutvikling for enkeltstudentene og kvalitets utvikling for deltakernes skoler. som fjernundervisning Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn i grunnskolen og har to moduler. Det er et helt nettbasert studium for lærere med 30 stp i matematikk fra før. Innholdet er rettet mot matematikkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Teori knyttes tett til lærerpraksis. Du kan studere hvor du vil via pc/mac, nettbrett og mobil. Læringsprosessen er organisert med fri fart innenfor hver 2 3 ukers leksjon, slik at du kan studere når det passer deg, men uten å komme på etterskudd. Rådgivning 2 Studiet er rettet mot rådgivere og lærere ved ungdomsskoler og videregående skoler som har fullført rådgivning 1 eller tilsvarende. Studiemodellen legger vekt på en helhetlig tilnærming til rådgivningens to fagområder: Utdanning- og yrkesrådgivning og sosial pedagogisk rådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som i den konkrete praksishver dagen behersker sentral rådgiverkomp etanse, blant annet i det nødvendige s amar beidet mellom de to fagområdene. Videre er to hoved funksjoner vektlagt gjennom hele videre utdanningen: veilederrollen og koordinatorrollen. 06. HØGSKOLEN I NESNA Studiet er rettet mot lærere på trinn. Studiet vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til undring og læring i naturfag. Det består av to deler: «Undring og læring i naturfag» og «Bærekraftig utvikling og noen verktøy i naturfag». Første del legger vekt på natur opplevelser, det naturfaglige språket, Vurdering for læring, de grunnleggende ferdig hetene og argumentering i naturfag. Den andre delen legger i tillegg vekt på det å undervise og lære om lokale og globale miljøutfordringer, fysikk, kjemi og teknologi i grunnskolen. Studiet er lagt opp med tre samlinger hvert semester kombinert med nett. Samlingene er lagt til Campus Helgeland, Mo i Rana. Rådgivning 1 Studiet er delt i to emner: Sosialisering og danning, og Rådgiverrollen. Studiet er forankret i relevante teorier, tradisjoner, perspektiver og modeller knyttet til en sosialpedagogisk danningsforståelse. Det legges vekt på å utvikle studentenes kyndighet i sosialt samspill generelt og rådgivning/veiledning spesielt. Studiet gir kunnskap om samfunnsmessige forhold som har betydning for oppvekst og sosialisering og utvikler evne til kritisk analyse av sosiale situasjoner og gir studentene innsikt blant annet i flerkulturelle problemstillinger. Studentene får kjennskap til nyere og pågående forskning. 07. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Mat og helse Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse slik at de kan støtte barn og

8 66 unge i valg av helsefremmende, kulturorientert og forbrukeransvarlig atferd. Hovedemner er «Mat i et læringsperspektiv» og «Mat og fysisk aktivitet i et helseperspektiv». Det legges vekt på praktisk matlaging, kostplanlegging og betydningen som fysisk aktivitet, mat og måltider har for enkeltindivider og samfunn. Gjennom ulike didaktiske og metodiske tilnærminger til forebyggende og helsefremmende tiltak, vil studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter om emnet. Målgruppa for studietilbudet er lærere på klassetrinn som arbeider med eller vil arbeide med matematikk, og som har under 30 studiepoeng fra før. Tilbudet er også aktuelt for de som ønsker en faglig oppdatering. Gjennom studiet skal deltakerne få et solid grunnlag for å drive god matematikkundervisning i tråd med forskningsbasert kunnskap. Studiet bygger på gjeldende studietilbud i matematikk 1 for klassetrinn, med en tilpassing for den aktuelle deltakergruppen og er mer praktisk rettet. Musikk Studiet skal gi studenten et større repertoar av musikkpedagogiske arbeidsmåter ved hjelp av rytmisk metodisk arbeid og erfaringslæring. En stor del av studiet er viet ulike former for musikkverksted, med videre utprøving på studentens arbeidssted. Det legges vekt på arbeidsformer som gir god musikalsk ferdighetstrening og samtidig sikrer viktige perspektiver knyttet til mestring og opplevelse i møte med kunstfaget musikk. Studiet gir i tillegg innføring i bruk av en rekke digitale verktøy i utøvelse av faget. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn og har to moduler. Regning er en grunnleggende ferdighet som innebærer å bruke matematikk innen en rekke livsområder og som redskap for læring og utvikling i alle fag på alle trinn. Utvikling av gode regneferdigheter og fagkompetanse i alle fag forutsetter god planlegging av undervisningen, samt tett samarbeid mellom lærere innen flere fag. Lærerne skal ta i bruk ulike prinsipper for undervisning med aktiviteter som legger til rette for mestring hos et mangfold av elever. Sørsamisk kulturkunnskap Studiet skal utvikle kompetanse til å undervise med grunnlag i det samiske innholdet i kunnskapsmåla for grunnskolen og den videregående skolen. Studentene skal tilegne seg kunnskap om sørsamisk historie, kultur og samfunn både på norsk og på svensk side. Studentene skal kunne analysere og bruke denne kunnskapen i relasjon til egen praksis. Studiet skal kvalifisere studentene til å arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Gjennom faglig og fagdidaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer samfunnsbevisstheten til elevene. 08. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeidet Studiet er rettet mot yrkesfagene BA, EL og TIP i videregående opplæring. Studiet omhandler hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver og metoder i yrkene kan gjøres om til gode læringsoppgaver for elevene. Studentene skal kartlegge dagsaktuelle arbeidsoppgaver ute i virksomhetene. Ved hjelp av yrkesdidaktiske prinsipper og digitale hjelpemidler skal arbeidsoppgavene gjøres om til relevante læringsoppgaver. Ulike tilnærminger til hvordan slik opplæring kan utformes, gjennomføres og evalueres, er sentralt i studiet. Engelsk 2 Studiet er et tilbud til lærere som har 30 studiepoeng i faget fra før og som arbeider på klassetrinn. Studiet tar blant annet opp temaområdene grunnleggende muntlig og skriftlig ferdighet i engelsk, grammatikk og ordlæring, fonetikk, sjanger- og tekstkompetanse, og dessuten Vurdering for læring, tilpasset opplæring og bruk av digitale verktøy. Det er lagt opp til at studentene mellom samlingene arbeider med oppgaver og et utviklingsprosjekt som knytter sammen teori, praksisaktiviteter i klasserommet og didaktisk refleksjon. Kunst og håndverk Studiet er et delvis nettbasert studium rettet mot lærere i kunst og håndverk i grunnskolen. Studiet dekker hovedområdene visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur i grunnskolen. Deltakerne får en innføring i ulike materialer og teknikker på verksted og opplæring i digitale medier og verktøy. Det blir lagt stor vekt på tverrfaglighet og samarbeid i studiet og på egen skole. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Leseopplæring 1 Leseopplæring 1 er et videreutdanningstilbud for lærere på barnetrinnet. Første semester har hovedvekt på grunnleggende leseopplæring, herunder lesing når norsk er andrespråket og forebygging av lesevansker. Andre semester har hovedvekt på barnelitteratur og lesestimulering. IKT er integrert i alle emnene. Det er tre todagers samlinger i semesteret. Praktisk arbeid med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet er gjennomgående i studiet. Leseopplæring 2 Leseopplæring 2 er en nettbasert videreutdanning for lærere på barnetrinnet med tre todagers samlinger i semesteret. Studiet er delt i to emner, ett med hovedvekt på lesing og skriving av fagtekster og ett med hovedvekt på lese- og skrivestrategier og vurdering av lese- og skrivekompetanse. IKT er integrert i alle emnene. Mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter. er en nettbasert videreutdanning for lærere som ønsker å kvalifisere seg som matematikklærer i ungdomsskolen. Studiet har en fagdidaktisk tilnærming til matematikkemner med spesiell vekt på ungdomstrinnet. Tema som vurdering, bruk av IKT og overgang mellom mellomtrinn og ungdomstrinn inngår. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver og oppdrag knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. En nettbasert videreutdanning for lærere som har 30 studiepoeng i matematikk. Studiet har en fagdidaktisk tilnærming til matematikkemner med spesiell vekt på ung-

9 67 domstrinnet. Tema som vurdering, bruk av IKT og overgang mellom mellomtrinn-ungdomstrinn og ungdomstrinn-videregående skole inngår. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver og oppdrag knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. trinn. Studiet er praksisnært og knyttes til både utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkforståelse. Noen av temaene som inngår, er tall og tallforståelse, regningsartene og geometri. Studiet er nettbasert med tre samlinger per semester, og mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter. trinn. Studiet er praksisnært og knyttes til både utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkforståelse. Noen av temaene som inngår, er algebraisk tenkning, sannsynlighet, begrunnelse og bevis. Studiet er nettbasert med tre samlinger per semester, og mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter. Studietilbudet er videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet. Studiet er delt i to emner, ett med hovedvekt på biologi, geofag og miljø og ett med hovedvekt på kjemi, fysikk og teknologi. Studiet går over to semestre. I hvert semester er det tre tredagerssamlinger og eksamen. Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og didaktiske oppgaver. Norsk 1 Studiet er rettet mot lærere som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk. Studiet gir en fagdidaktisk tilnærming til skjønnlitteratur, sakprosa, skjermtekster, språkkunnskap, retorikk, videregående lese- og skriveopplæring, mappe som vurderingsform, annen form for vurdering og IKT som redskap i norskfaget. Mellom samlingene arbeider deltakerne med didaktiske oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Norsk 2 Studiet er en videreføring av norsk 1 for lærere som ønsker 60 studiepoeng i faget. Arbeid med eldre skjønnlitteratur, språkendringer i fortid og samtid og nynorskdidaktikk er sentrale emner i den historiske delen av studiet. Emner som fokuserer på samtiden er flerspråklighet, andrespråkslæring, vurdering og skriveopplæring, sjangerlære, utvikling av leseferdigheter, retorikk og samtidsdikting i flere sjangrer. Tilbudet legger opp til jevn tekstproduksjon fra deltakerne med tett oppfølging fra faglærere i form av tilbakemelding og veiledning via læringsplattformen Fronter. Mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som kobler sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Yrkesretting av programfag Studiet skal kvalifisere studentene til å gjennomføre interessedifferensiert og yrkesrelevant opplæring for alle elever i utdanningsprogrammet. Studiet består av to emner. Det første omhandler prinsipper og metoder for yrkesretting av programfag, herunder utvikling av yrkesrelevante læringsoppgaver med vurderingskriterier. Det andre emnet legger vekt på å utvikle kvaliteten av undervisnings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet som grunnlag for vurdering. Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling, arbeidspraksis i ulike yrker, fellessamlinger og studieoppgaver mellom samlingene. 09. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Musikk Studiet er satt sammen av to moduler og er knyttet til praksisfelt. Arbeidsoppgaver skal prøves ut i klasserommet. Studiet krever ingen formelle forkunnskaper i musikk, men studentene bør ha musikalsk erfaring (sang/ spel). Modul 1 (Musikk grunnmodul) blir gjennomført ved Høgskolen i Bergen høsten 2014 og gir blant annet opplæring i musikkdidaktikk, sang/stemmebruk, musikkteori/ hørelære, komponering og bruksinstrument (gitar/klaver). Modul 2 er lagt til Høgskolen Stord/Haugesund (avdeling Stord) våren Modulen gir en innføring i arbeidet med musikksceniske produksjoner i grunnskolen, Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere trinn og har to moduler. Regning som grunnleggende ferdighet handler om å tolke og forstå informasjon om blant annet størrelser, tid og mengde i ulike fag og i dagliglivet. Spennvidden er stor fra naturfag til musikk eller samfunnsfag til kroppsøving. Regning som grunnleggende ferdighet bidrar til elevenes utvikling i fagene samtidig som de ulike fagene bidrar til å styrke elevenes regneferdigheter. Regning som grunnleggende ferdighet vil i mange fag henge sammen med bruk av IKT. 10. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Engelsk 1 Studiet gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæringa i engelsk. Utvikling av egen språkforståelse og tekstkompetanse er sentralt. Studiet omfatter engelskundervisning for barnetrinnet og hva som kjennetegner barn i denne aldersgruppen og deres språkutvikling. Vi tar for oss varierte aktiviteter og metoder innen engelskopplæringa i skolen. Vi legger vekt på å bruke praksiserfaringer som deltakerne selv har, for å forstå språkutviklinga hos yngre barn. Leseopplæring 2 Studiet har to moduler: Lesing i ulike medier og for mange formål og Lesing, skriving og læring på mellomtrinnet. I dette studiet ønsker vi at studenten skal videreutvikle egen tekstkompetanse, og opparbeide et bredt repertoar av metoder til arbeid med ulike tekster tilpasset eget arbeidssted. Studenten skal kunne bidra i drøfting av relevante problemstillinger knyttet til lesing og tekstarbeid, samt utveksle erfaringer i et fagfellesskap, og derigjennom bidra til utvikling av god praksis. Studiet vektlegger matematikkfaglige tema som er sentrale på ungdomstrinnet, slik som algebra, geometri, funksjonslære og sannsynlighetsregning. Fagdidaktiske tema er knyttet til å identifisere, karakterisere og forstå fenomener og prosesser som inngår

10 68 i læring og undervisning av matematikk, spesielt innenfor de faglige tema som inngår i dette studiet. I hvert av de to emnene blir det gitt konkrete oppdrag som har karakter av klasseromsforskning, der målet er at deltakerne skal utvikle større kunnskap om hvordan elever lærer matematikk. trinn. Det vil bli arbeidet med sentrale fagområder som geometri, tallforståelse og tidlig algebra. Resonnering og matematisk argumentasjon vil ha en sentral rolle under arbeidet med alle de matematikkfaglige emnene. De fagdidaktiske emnene vil blant annet være kommunikasjon i klasserommet, undersøkende aktiviteter og tilpasset opplæring. Sentralt er det å forstå prosesser som kan inngå i undervisning og læring av matematikk. Studiet er nettbasert med tre samlinger i hvert semester. trinn. Det er inndelt i to moduler, begge har en gjennomgående utforskende tilnærming og gir kunnskaper og ferdigheter for arbeid med hovedområdet «Forskerspiren» i Kunnskapsløftet. Modul 1 inneholder kjemi- og biologitema knyttet til hovedområdene fenomener og stoffer og mangfoldet i naturen. Modul 2 inneholder fysikk- og biologitema knyttet til hovedområdene fenomener og stoffer og kropp og helse. Begge moduler vektlegger varierte arbeidsmåter, og grunnleggende ferdigheter og hvordan lærere selv kan utnytte naturfagdidaktiske forskningsresultater i praksisfeltet. Norsk 1 Studiet har to emner, Norskfaget på trinn 1 3 og Norskfaget på trinn 4 7. Sammen gir disse en bred innføring i sentrale norskdidaktiske emner som språk og språkutvikling, metaspråklig bevissthet, den første og den videre lese- og skriveopplæringa, litteraturarbeid, muntlig arbeid, norsk for minoritetsspråklige elever og utvikling av digital kompetanse. Arbeid med de grunnleggende språklige ferdighetene er gjennomgående, sammen med perspektiv på kartlegging og vurdering. Norsk 2 Studiet er inndelt i to emner: Skriftlige og muntlige tekstkulturer i endring og Språk, tekst og litteratur. Et overgripende perspektiv er norskfaget i endring, og deltakerne studerer alle emner i lys av den historiske utviklinga. Studentene arbeider med språk, tekst, språklig mangfold og kommunikasjon i ulike medium, og muntlige og skriftlige sjangere i endring. Litteraturarbeid og arbeid med lese- og skrivestrategier står sentralt. Regning som grunnleggende ferdighet. Studiet retter seg mot lærere trinn og har to moduler. I studiet vil en drøfte innholdet i begrepet «grunnleggende regneferdighet». Det omfatter blant annet det å beskrive, forklare og forstå hva som skjer i en regneprosess og hvordan regning er nødvendig for å kunne ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte. En vil også ha fokus på «regning i alle fag» gjennom å belyse og drøfte hvordan regning brukes i ulike fag i dagens skole og samfunn. 11. HØGSKOLEN I TELEMARK Kunst og håndverk Kunst og håndverk er et nettbasert studium for lærere som ønsker formell undervisningskompetanse eller faglig oppdatering. Utstrakt bruk av digitale verktøy og allsidig, skapende arbeid i ulike materialer og teknikker vektlegges. Studiearbeidet veksler mellom teori, praktisk arbeid, faglige utprøvinger og didaktisk refleksjon. Faglig utviklingsarbeid på egen arbeidsplass inngår som obligatorisk del av studiet. Deltakernes egen yrkespraksis brukes som utprøving og refleksjonsgrunnlag. Vi tilbyr et fleksibelt, nettbasert studie via læringsplattformen Fronter og fire intensive 2-dagers samlinger for lærere som underviser eller ønsker å undervise på trinn. For hver modul utgis 8 undervisningsbrev hvor pensum presiseres og utdypes. Obligatoriske arbeidskrav er fire innleveringsoppgaver og et praksisorientert, fagdidaktisk arbeid. Det fagdidaktiske arbeidet omfatter planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning. Hver modul avsluttes med 5 timers skriftlig prøve. Studietilbudet retter seg mot lærere på trinn. Tema i modul 1 er planter, dyr og bergarter i økosystemer i nærområdet. Tema i modul 2 er kropp og helse, kjemi, elektrisitet og magnetisme, verdensrommet og været. Studiet er nett- og samlingsbasert. Studiearbeidet veksler mellom teori, praktisk arbeid, faglige utprøvinger på egen skole og didaktisk refleksjon. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg erfaring med varierte arbeidsformer og verktøy i naturfag. Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående opplæring Studiet består av to moduler og er rettet mot alle lærere i videregående opplæring som vil utvikle sin vurderingskompetanse for å bidra til å fremme elevenes læring i fagene. Studentene jobber ut fra sine fag. Erfaringene blir satt inn i et forsknings- og teoretisk perspektiv som setter vurdering inn i den videregående skoles praktiske læringsarbeid. Gjennom utprøving av vurderingsmåter skal deltakerne begrunne erfaringer og reflektere over egen praksis. 12. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Engelsk 1 Studiet retter seg mot lærere i grunnskolen som har mindre enn 30 studiepoeng i faget. Deltakernes undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Studiet går over to semestre og er emnebasert. Studiet er delvis organisert med samlinger og delvis ved bruk av læringsplattform. Engelsk 2 Studiet retter seg mot lærere i grunnskolen som har 30 studiepoeng eller tilsvarende i faget fra før. Deltakere skal bruke undervisningserfaring og undervisningskompetansen sin som utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Studiet går over to semestre og er emnebasert. Studiet er delvis organisert med samlinger og delvis ved bruk av læringsplattform.

11 69 Studiet retter seg primært mot lærere som underviser på ungdomstrinnet, men lærere på mellomtrinnet kan også delta. Studiet er sammensatt av to emner. Tall og algebra, funksjoner og geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Studiet går over to semestre og er emnebasert, Studiet er delvis organisert med samlinger og delvis ved bruk av læringsplattform. Studiet retter seg primært mot lærere som underviser på ungdomstrinnet, men lærere på mellomtrinnet kan også delta. Studiet er sammensatt av to emner, Tall og algebra, funksjoner 2 og Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet 2. Studiet går over to semestre, 15 studiepoeng per semester, og er delvis organisert med samlinger og delvis ved bruk av læringsplattform. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn i alle fag og har to moduler. Gjennom studiet, der arbeid med kompetansemålene i fagene er sentralt, vil lærerne få en forbedret forståelse av og kunnskap om den grunnleggende ferdigheten å regne i alle fag. Studiet har en didaktisk tilnærming med fokus på å utvikle elevenes regneferdigheter og dermed også fagkompetanse i alle fag. Lærerne vil arbeide med å bruke resultater frå nasjonale prøver i eget undervisnings- og planleggingsarbeid. Teknikk og industriell produksjon Studiet skal sikre kompetanseheving av lærere som underviser på utdanningsprogrammet «Teknikk og industriell produksjon». Studiet har både en teoretisk og praktisk tilnærming og skal bidra til bedre informasjon og veiledning til elevene, samt bidra til en konkurransedyktig næringsindustri i regionene ved at disse får god tilgang til lærlinger og arbeidskraft. Studiet har faglig innretting mot fagområdene industrielle enhetsoperasjoner, styring, måling og regulering, kjemi og vurdering i faget. 13. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE Kroppsøving Studiet passer for deg som vil undervise i kroppsøving på klassetrinn i grunnskolen. Temaene er hvordan man gjør faglige og fagdidaktiske vurderinger knytta til undervisning og læring, hvordan kroppsøving kan komplementere grunnleggende ferdigheter, fysisk aktivitet, friluftsliv og kroppsøving i et folkehelseperspektiv, hvordan fysisk aktivitet kan brukes til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede, og hvordan man kan legge til rette for og lede læringsarbeid i aktiviteter. Samlingen e er lagt til Nordfjordeid. Ledelse i skolen Studietilbudet skal bidra til å bedre forutsetningene for å gå inn i og utføre lederoppgaver i skolen. Gjennom studiet får man utvikle kompetanse i ledelse, samt utvide organisasjons- og systemforståelse. Studiet bygger på erfaringsbasert refleksjon. Deltakerne analyserer egne erfaringer fra skolehverdagen gjennom teorier, modeller og metoder innenfor de enkelte temaene i studiet. Mellom samlingene skal man teste ut ny kunnskap. Målgruppa er lærere med flere års erfaring, og lærere som allerede har lederoppgaver som teamleder eller lignende. som fjernundervisning Studietilbudet er retta mot lærere på trinn i grunnskolen og har to moduler. Arbeidsformer i matematikk vil få en sentral plass i studiet. Studiet har ni arbeidskrav som skal utføres i nettbaserte grupper. Du trenger ikke tilhøre en gruppe når du søker. Bruken av digitale verktøy vil bli vektlagt. Det er et reint nettstudium, med nettbaserte samlinger som veksler mellom læringsplattformen Fronter og læringsverktøyet Adobe Connect. Prosjekt til fordypning Studiet vil gi deg innføring i faget Prosjekt til fordyping (PTF), ulike modeller for organisering og gjennomføring. Sentrale tema er erfaringsbaserte læringsformer, rådgivning og veiledningsstrategier, yrkesdidaktiske perspektiv, vurdering, læring, ungdom og identitetsutvikling. Vi ser på ulike modeller for samhandling mellom skole, lokalsamfunn og arbeidsliv. De får innføring i pedagogisk entreprenørskap og et erfaringsbasert læringsverktøy, REAL. Deltakerne skal gjennom studiet planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid i PTF på egen skole, knyttet til aksjonslæring. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn og har to moduler på 15 stp. Den første modulen tar opp regning fra klassetrinn, mens den andre modulen gjør det mulig å spesialisere seg enten på småskoletrinnet, mellomtrinnet eller ungdomstrinnet. Det er et rent nettstudium, med nettbaserte samlinger som veksler mellom læringsplattformen Fronter og læringsverktøyet Adobe Connect. Arbeidskrava skal utføres i nettbaserte grupper. Du trenger ikke tilhøre en gruppe når du søker. 14. HØGSKULEN I VOLDA Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram Sentrale tema vil være kunnskap om flerspråklig og flerkulturell oppvekst, utvikling av et inkluderende læringsmiljø, andrespråkslæring, utvikling av norskspråklige lese- og skriveferdigheter og av muntlige ferdigheter i et andrespråksperspektiv, systematisk arbeid med ord og begreper i fagtekster, bruk av kartleggingsverktøy og kunnskap om lov- og planverk som gjelder for minoritetsspråklige elever i videregående skole. Studiet gir kompetanse i å tilpasse opplæringen for minoritetsspråklige elever i en flerspråklig og flerkulturell læringssituasjon en kompetanse det er stort behov for i videregående skole. Leseopplæring 1 Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i alle fag på trinn. Lesing er både en norskfaglig og en flerfaglig kompetanse, og studiet vil fokusere på de tekniske, kommunikative og dannende sidene ved lesing av skriftlige og sammensatte tekster, så vel som faglitteratur som skjønnlitteratur.

12 70 Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Studiet gir didaktisk og faglig grunnlag for å kunne lede læreprosesser i matematikk for elever på trinn. Innholdet er faglige tema som tallære, algebra, statistikk, sannsynlighet, geometri, måling og funksjonsomgrepet, og didaktiske tema som arbeidsmåter og metoder i klasserommet, matematikkvansker, vurdering og bruk av IKT i matematikk som GeoGebra og regneark. Nettbasert undervisning i Fronter og Adobe Connect. To samlinger i hvert semester. 15. NLA HØGSKOLEN Leseopplæring 1 Leseopplæring 1 er et studium for lærere på grunnskolens barnetrinn. Studiet skal gi grunnlag for refleksjon over og videreutvikling av praktisk yrkesutøvelse. Modul 1 fokuserer på begynneropplæringen. Det rettes søkelys mot å lære å lese, lese for å lære og å lese for å oppleve. Tilpasset leseopplæring og lesing som grunnleggende ferdighet er overordnede perspektiver. Modul 2 fokuserer på den andre leseopplæringen. Det rettes søkelys mot både å lese for å lære og å lese for å oppleve. Tilpasset leseopplæring og lesing som grunnleggende ferdighet er overordnede perspektiver. Studiet er nettbasert, men med tre obligatoriske samlinger. Leseopplæring 2 Leseopplæring 2 er et studium for lærere på grunnskolens barnetrinn. Studiet skal gi grunnlag for refleksjon over og videreutvikling av praktisk yrkesutøvelse. Modul 1 fokuserer på leseopplæring når lesingen er utfordrende. Sentrale emner er lesevansker og lesing når norsk er andrespråket. Det rettes søkelys mot både å lese for å lære og å lese for å oppleve. Modul 2 fokuserer på leseveilederrollen, utviklingsarbeid i skolen og lesestimulering. I tillegg legges det opp til fordypning i valgfritt emne innen leseveiledning. Høgskolen i Bergen har ansvaret for modul 2. som fjernundervisning Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn i grunnskolen og har to moduler. Modul 1: Matematisk analyse, eksperimentering, visuell bevisføring og didaktikk (undervisningsfokus). Modul 2: Matematisk analyse, didaktikk (elevfokus), vurdering, matematikkvansker og matematisk bevisføring. Studiet går grundig inn i utvalgte tema fra matematikk 1 og er mer forskningsrettet. Studiet er lagt opp i samsvar med de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningen. Studiet er nettbasert, men med tilbud om tre lørdagssamlinger per semester. Samlingene er ikke obligatoriske. 16. NORGES IDRETTS- HØGSKOLE Kroppsøving Studiet retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving og har mindre enn 30 studiepoeng i faget fra før. Studiet egner seg for lærere på alle klassetrinn i grunnskolen, men kan også tilpasses lærere i videregående opplæring. Gjennom studiet får studentene kunnskap om mål, innhold, gjennomføring og vurdering av opplæringen i kroppsøving. I tillegg vil studentene får kunnskaper om grunnleggende ferdigheter, kroppsøving i et tverrfaglig perspektiv og fysisk aktivitet i skolehverdagen. 17. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk Studiet består av to moduler á 15 stp. Modul 1 er Fornybar energi og klima for lærere i naturfag, realfag og naturbruk. Modulen har samlinger to dager per uke i uke Modul 2 er Yrkesdidaktikk i naturbruk for naturbrukslærere. Deltakerne får innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning og yrkesdidaktiske metoder. Modulen er samlingsbasert med 3 ganger á 3 dager. med fagdidaktikk Studiet er delt inn i to moduler. Modul 1 omhandler grunnleggende temaer innen statistikk, lineær algebra og differensiallikninger. Modul 2 (vår 2015) fokuserer på anvendt lineær algebra som numerisk løsning av likningssystemer, indreprodukter, ortogonale projeksjoner, minste kvadraters metode mm. Begge modulene har fagdidaktikk i matematikk inkludert. 18. NORGES MUSIKKHØGSKOLE Musikk Studiet består av to moduler der begge omfatter musikalsk egenutvikling og musikkdidaktikk. Modul 1 har fokus på lytting og musisering med musikalsk egenutvikling i bruksinstrumenter, klasseromsinstrumenter og sang/stemmebruk. Modul 2 har fokus på lytting og komponering med musikalsk egenutvikling i bruksinstrumenter, klasseromsinstrumenter og dans/drama. Det kreves ingen særskilte forkunnskaper, men det anbefales at studenten har musikalsk erfaring fra kor, orkester, korps, band eller liknende. 19. NTNU Fysikk 2 Studietilbudet er tilpasset lærere som er i arbeid, og er ment for lærere som ønsker å undervise i programfagene i fysikk i videregående skole. Studiet handler om elektromagnetisme, elektronikk, elektromagnetiske bølger og moderne fysikk. Studiet bygger på Fysikk 1. Fysikkdidaktikk er en integrert del av alle emnene. Det er to samlingsuker per semester med forelesninger, øvinger, diskusjoner og eksperimentelt arbeid. Engelsk 2 Studiet bygger på engelsk 1 og gir et godt faglig grunnlag for undervisning i engelsk. Videreutdanningstilbudet vil gi nødvendig kompetanse til undervisning på ungdomstrinnet i grunnskolen og er et praksisrettet studium der utprøving av undervisning i egen klasse og refleksjon over egen undervisningspraksis står sentralt. Differensiering, vurdering, kompetansemål og grunnleggende ferdigheter er viktige element, og deltakerne får mye trening i bruk av IKT gjennom arbeidet med studiet. Målgruppa er lærere som har 30 studiepoeng i engelsk fra før, og som ønsker å undervise i engelsk på ungdomstrinnet.

13 71 Ledelse i skolen Studietilbudet skal bidra til å gi lærere bedre forutsetninger for å kunne ta på seg og utføre lederoppgaver i skolen på en god måte. Gjennom studiet vil lærere utvikle kompetanse i ledelse, både kunnskaper og ferdigheter, og dessuten utvide sin organisasjons- og systemforståelse. Studiet skal bygge på erfaringsbasert refleksjon, det vil si at deltakerne analyserer sine egne erfaringer fra skolehverdagen ved hjelp av teorier, modeller og metoder innenfor de enkelte temaene i studiet. Deltakerne skal mellom samlingene bruke og teste ut ny kunnskap. Målgruppa er lærere som helst har flere års erfaring, og lærere som allerede har lederoppgaver som teamleder eller lignende. Leseopplæring 1 Studiet er et videreutdanningstilbud i lesing som grunnleggende ferdighet for lærere som underviser i ungdomsskolen. Målet med studiet er å forstå sammenhengene mellom lesing og læring i fag. Studiet legger vekt på hvordan leseforståing blir utviklet, bruk av ulike vurderingspraksiser som støtter leseforståelse, lese- og læringsstrategier, digitalt arbeid med lesing og skriving, i tillegg til leseveiledning og ledelse av utviklingsprosjekt i skolen. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn som ønsker faglig fordypning. Det er en forutsetning for opptak at søkere har fullført lærerutdanning der matematikk inngår. Tilbudet er bygd opp slik at innholdet i noen grad kan tilpasses avhengig av den enkeltes bakgrunn i matematikk fra lærerutdanningen. Sentrale tema er funksjonslære, tallteori og statistikk/sannsynlighetsregning, samt fagdidaktiske tema som spesielt støtter opp om de matematikkfaglige temaene som behandles. Nettbasert studium med to helgesamlinger samt en samling før skolestart. Rådgivning 2 Studiet er erfaringsbasert og studentene skal utvikle egen rådgiverrolle. Studentene får erfaring med verktøy i studie- og karriererådgiving. I studiet inngår praktiske øvelser i kommunikasjon og veiledning. Innholdet i studiet oppfyller behovet for ulike rådgivningstjenester i skolen. Blant emnene som blir tatt opp, er rådgiving i det senmoderne samfunnet og studie- og karriererådgiving. Målgruppa er lærere, veiledere, rådgivere og andre med rådgiveroppgaver i grunnskole eller videregående skole, eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet. Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studiet er organisert i to moduler som kan tas separat. Studenten skal utvikle sin yrkesdidaktiske kompetanse på en måte som ivaretar både bredde- og dybdekompetanse i eget utdanningsprogram. Det handler om å ivareta en yrkesrelevant opplæring for alle elever, som har ulike utdanningsplaner og yrkesønsker. Videre skal studentene kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utviklings- og endringsarbeid i egen undervisning. Endringsbehovene skal ivareta intensjonene i Kunnskapsløftet med fokus på en yrkesrelevant tilpasset opplæring, elevmedvirkning, og meningsfullt og relevant læringsarbeid for elevene. Det anbefales at flere lærere fra samme skole deltar sammen på studiet. Teknikk og industriell produksjon Studiet er organisert i to moduler som kan tas separat: Materiallære med verkstedteknikk og automatiseringsteknikk med hydraulikk. Yrkesdidaktikk utgjør en vesentlig del av modulene. Undervisningen skjer i form av forelesninger, laboratoriearbeid, teoretiske øvinger og ekskursjoner. studiet vil studentene blant annet kunne tilegne seg grunnleggende kunnskap om kultur, kunnskap om variasjoner i den samiske språksituasjonen, om sentrale historiske prosesser i samisk samfunnsutvikling, og om kunnskap om urfolk og nyere samisk rettsutvikling. 21. UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Engelsk 1 Studiet er praksisnært og profesjonsrettet, og har som mål at lærerens undervisningserfaring og kompetanse skal være utgangspunkt for tilegnelse og videreutvikling av de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å være lærer i engelsk. Kjemi 1 Kjemi 1 er beregnet for lærere som vil kvalifisere seg til å undervise programfaget kjemi. Studiet er et tilbud til lærere som ønsker grunnkunnskaper og påbygning i faget. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. Studietilbudet består av Generell kjemi (høst 2014) og Organisk og biokjemi for lærere (vår 2015). Leseopplæring 1 Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som arbeider på barnetrinnet i grunnskolen. Blant emnene som blir tatt opp i tilbudet, er lese- og skriveopplæring, grunnleggende og videre leseopplæring, IKT i lese- og skriveopplæringen, videreutvikling og motivering for lesing og skriving, lesing på et andrespråk, og lesevansker, barnelitteratur og lesestimulering. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn og lærere i Vg1. Studiet gir grunnleggende kompetanse i naturfag. Sentrale fagtema er økologi med artskunnskap, humanfysiologi, cellebiologi og genetikk, stoffer og reaksjoner, universet, elektrisitet og mekanikk. Studiet ivaretar også hovedområdene teknologi og design samt forskerspiren, og omfatter de fagdidaktiske temaene som er relevante i naturfagundervisningen. Studiet er nettbasert med tre samlinger. 20. SAMISK HØGSKOLE Samisk kulturkunnskap (15 stp) Studiet ved Sami allskuvla er en generell introduksjon til samisk kulturkunnskap for norsktalende samer og ikke-samer. Studiet vil gjennomføres slik at det oppfyller kravene i de nye lærerutdanningene. Gjennom Mat og helse Studiet Mat og helse er delt opp i to emner: Ernæring, helse og fysisk aktivitet 1 og 2. Det er avsluttende eksamen etter hvert emne. Sentralt i undervisningen er blant annet å planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske aktiviteter i faget knyttet til kostråd for utøvere av fysisk aktivitet og aktivitet generelt og vurdere dietter og kosttilskudd spesielt, og gi en kritisk vurdering av disse.

14 72 Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Første modul handler om tall, tallforståelse og addisjon, subtraksjon og multiplikasjon og divisjon i tallområdet 1 20, så til strategier for større tall. Modul 2 tar opp geometri, statistikk, sannsynlighet, pre-algebra, måling og problemløsning. Felles for modulene er fokus på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg. Studiet er nettbasert med tre samlinger i hvert semester. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Målet med tilbudet er at læreren skal kunne fungere i en stilling som ressurslærer i matematikk for trinn, spesielt rettet mot kartlegging av elever og utviklingsarbeid knyttet til undervisning. Aktuelle matematiske emner er brøk og desimaltall, algebra, funksjonslære, måling og geometri, og alt blir knyttet til kartlegging og endring av praksis. Studiet er nettbasert med tre samlinger i hvert semester. fjernundervisning/ sommerundervisning Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn i grunnskolen og har to moduler. Første modul handler om tall og algebra. Det blir brukt mye tid på hvordan elevene tenker og hvordan de kan utvikle evnen til å tenke mer logisk og forstå bedre. Andre modul tar opp geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og problemløsning. Alle temaene vil bli knyttet til undervisningen på trinnet. Felles for begge modulene er at det blir lagt vekt på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise. I tillegg til nettbasert veiledning, inneholder studiet en ukes samlingsbasert undervisning til sommeren, og enkelte helgesamlinger i vårsemesteret. Naturfag 2 Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn som allerede har 30 stp naturfag. Studiet inneholder relevante temaer i forhold til kompetansemål etter 7. og 10. trinn i læreplanen. Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. Studiet er nettbasert med tre samlinger (8 dager) i hvert semester. På samlingene vil det bli lagt vekt på praktisk arbeid og erfaringsutveksling. Naturfag for videregående opplæring Studietilbudet i naturfag er primært beregnet for lærere som vil kvalifisere seg til å undervise naturfag på videregående skole men passer også for naturfaglærere i ungdoms skolen som vil bedre sin kompetanse. Studiet fokuserer på følgende hovedområder i læreplanen i naturfag etter Vg1: ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden, bioteknologi og forskerspiren. Norsk 2 Studietilbudet består av to moduler. Modul 1 er knyttet opp til hovedområdet Utforsking av språk og tekst i «Læreplan i fordypning i norsk» og til kompetansemål i hovedområdene Skriftlige tekster og Språk og kultur i «Læreplan i norsk». Modul 2 er knyttet opp til hovedområdet Tekst og mening i Læreplan i fordypning i norsk og til kompetansemål i hovedområdene Skriftlige tekster, Sammensatte tekster og Språk og kultur i Læreplan i norsk. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn og har to moduler på 15 stp. Tilbudet vil ta utgangspunkt i matematikkfaget, slik regning blir definert der. Dette utgjør derfor om lag halve studiet. Andre halvparten av studiet vil bli brukt på regning i ulike andre skolefag, først og fremst naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag og mat og helse. Her blir det viktig å lære hvordan det å regne kan utvikles i det enkelte faget, hvordan en kan øve på dette, og hvordan det kan samkjøres med det elevene lærer i matematikk. Sjøsamisk kultur og historie (15 stp) Studiet skal utvikle en brei forståelse for samisk historie, kultur og samfunn i kyst- og fjordstrøkene i Nord-Norge fra steinalderen fram til i dag. Gjennom studiet skal studenten analysere og bruke denne kunnskapen i relasjon til egen praksis, og gjennom fagdidaktisk refleksjon skal studenten utvikle en lærerrolle som fremmer elevene sin samfunnsbevissthet. Studiet gir kompetanse til å undervise i emnet i grunnskolen og videregående opplæring. 22. UNIVERSITETET I AGDER Ledelse i skolen Studietilbudet skal bidra til å gi lærere bedre forutsetninger for å kunne ta på seg og utføre lederoppgaver i skolen på en god måte. Gjennom studiet vil lærere få utvikle kompetanse i ledelse, både kunnskaper og ferdigheter, og dessuten utvidet organisasjons- og systemforståelse. Studiet skal bygge på erfaringsbasert refleksjon, det vil si at deltakerne analyserer sine egne erfaringer fra skolehverdagen ved hjelp av teorier, modeller og metoder innenfor de enkelte temaene i studiet. Deltakerne skal mellom samlingene bruke og teste ut ny kunnskap. Målgruppen er lærere som helst har flere års erfaring, og lærere som allerede har lederoppgaver som teamleder eller lignende. To av samlinge gjennomføres ved Universitet i Agder og to ved Universitet i Stavanger. Mat og helse Studiet er et tilbud som er sammensatt av modulene Mat og ernæring, og Mat og læring. Hovedvekten vil ligge på klassetrinn, men studiet vil også komme inn på klassetrinn. Undervisningen vil legge til rette for utforsking, diskusjon, refleksjon og undring. Forskning rundt egen praksis og trening i utvikling av undervisningsopplegg i mat og helse er sentrale elementer i begge emnene. Studiet inngår i samarbeidet «Matematikkompetanse for kvalitet» mellom høgskolene i Bergen, Bodø og Sør-Trøndelag, NTNU og Universitetet i Agder. Studiet er sammensatt av emnene tall og algebra og funksjoner. Begge modulene vil være innretta mot ungdomstrinnet. som fjernundervisning Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn i grunnskolen og har to moduler. Første modul handler om tall, algebra og didaktikk, modul 2 tar opp funksjoner og didaktikk. I begge modulene bli studentene kjent med sentrale ideer, begreper, læresetninger og arbeidsmåter innenfor disse områdene. Bruk av digitalt verktøy til visualisering og analyse. Utforskning og anvendelser. Utvikling av arbeidsopplegg og forskning rundt egen praksis. Studiet er nettbasert utan samlinger og bruker læringsplattformen Fronter.

15 73 som fjernundervisning trinn i grunnskolen og har to moduler. Første modul handler om geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og didaktikk. Modul 2 tar opp tall, algebra, funksjoner og didaktikk. I begge modulene inngår bruk av digitalt verktøy og IKT-ressurser. Utforskning og anvendelse. Utvikling av undervisningsopplegg og forsking rundt egen praksis inngår i studiet. Studiet er nettbasert uten samlinger og bruker læringsplattformen Fronter. Norsk 2 Studiet er et tilbud mynta på lærere i grunnskolen som trenger å øke kompetansen sin. (Norsk 2 bygger på Norsk 1). Studiet tar sikte på å styrke kompetansen til norsklærere med særlig vinkling mot undervisning på ungdomstrinnet. Studentene blir også oppdaterte på sentrale felt i faget som har vært i særlig sterk utvikling de senere årene. 23. UNIVERSITETET I BERGEN Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Det er to moduler der den første tar opp funksjoner og modellering, den andre tar opp geometri og kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger à 3 dager i hvert modul med nettbasert oppfølging. Matematikk for videregående opplæring Studiet gir en gjennomgang av viktige trekk i matematikkens historie fra oldtiden og frem til slutten av det nittende århundret. Det legges vekt på emner som står sentralt i skolematematikken fra algebra, analyse, geometri og statistikk. Det vil også gis en grunnleggende innføring i diskret matematikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Temaene i studiet bygger på hovedområdene under naturfag i læreplanen. Alle tema behandles didaktisk og metodisk. Tilbudet fokuserer på naturfag i samfunnsog næringsliv. Studiet knyttes til utvikling av klasseromspraksis, både på samlingsdagene og i eget arbeid. Deltakerne arbeider i grupper. I hvert semester er det 8 samlingsdager. 24. UNIVERSITETET I NORDLAND Kunst og håndtverk Studiet er basert på grunnskolefaget kunst og håndtverk (1. 7. og ). Viktige deler av fagkunnskapen blir utviklet og internalisert gjennom skapende formgivning, og studentene skal derfor selv arbeide praktisk på samlingene. Det blir lagt stor vekt på praktisk og fagteoretisk arbeid. Det blir videre lagt vekt på fagdidaktisk refleksjon og på visuell og digital kompetanse. Målgruppen for studiet er primært lærere på ungdomstrinnet, men lærere i barneskolen som ønsker fordypning i matematikk kan også søke. Studiet gir en faglig og didaktisk fordypning innen funksjonslære, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. Sentrale element i Kunnskapsløftet inngår i studiet, slik som kompetansemål, vurdering, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter. Det blir fokusert spesielt på bruk av digitale læremiddel i undervisningen. Studiet er nettbasert, med tre korte samlinger pr semester. Regning som grunnleggende ferdighet Studiet retter seg mot lærere på trinn i alle fag. Tilbudet tar for seg alle grunnskolens fag med fordypning i 2 3 valgte fagområder. Undervisningen vil foregå over nett som nettdiskusjoner, nettmøter (i arbeidstida ca 1 time hver 3. uke) og oppgaveinnleveringer. Alt med obligatorisk deltakelse. I tillegg vil det legges ut videoforelesninger og litteratur for selvstudium. Hjemmeeksamen i begge moduler. Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle en bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på de lulesamiske områdene. Studiet har som utgangspunkt kunnskapsmålene slik de er formulert om samiske forhold for grunnskole og videregående skole, med grunnlag i fagene naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. Det vil bli lagt vekt på hvordan faget kan anvendes i praktiske, didaktiske sammenhenger. Studiet er samlingsbasert, med ulike former for nettstøtte. 25. UNIVERSITETET I OSLO Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Emner som vektlegges er funksjonslære, sannsynlighetsregning, algebra og geometri. Stoffet vil bli satt inn i en matematisk-historisk kontekst. Gjennom alle temaene vil formidling av faget og problemstillinger rundt dette være sentrale elementer. Problemløsning og ferdigheter i å anvende fagstoffet i skolehverdagen vil bli særskilt behandlet. Studiet er nettbasert med tre to-dagers samlinger hvert semester. Naturfag 2 Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn og lærere i Vg1. Naturfag 2 består av temaene kjemi i naturfaget, biologi i naturfaget og fysikk i naturfaget. Hvert tema tar utgangspunkt i skolens læreplan og behandler faglige, didaktiske og metodiske temaer. Det legges vekt på praktisk arbeid, forankring i lærernes egen praksis, og sammenheng mellom de tre fagdisiplinene. 26. UNIVERSITETET I STAVANGER Engelsk 1 Studiet er et tilbud for lærere i 1 7. klasse. Dette er engelskundervisning i tråd med gjeldende læreplan og relevant forskning

16 74 knyttet til språkdidaktikk og undervisningskunnskap. Studiet fokuserer på språklæring, det engelske språket, ulike former for språkbruk, språklæringsprosesser og strategier. Målet med studiet er å forbedre lærerens språklige og didaktiske kompetanse, slik at engelsklærerne blir trygge modeller i klasserommet, med gode språkferdigheter og god innsikt i egne læringsstrategier. Det skal også gjennomføres et Lesson Study- prosjekt med fokus på elevenes språklæring og utvikling av egen undervisningskompetanse Leseopplæring 1 Studiet er et tilbud til lærere på klassetrinn som setter søkelyset på lesing som grunnleggende ferdighet, hvilke metoder som ifølge forskingen fremmer leseferdighet, hvordan man kartlegger leseferdighet, sammenhenger mellom lesing og skriving og muntlig bruk av språket og hva det innebærer å bruke digitale verktøy i lese- og skriveopplæringen. Undervisninga vil legge til rette for utforsking og refleksjon av egen praksis. Leseopplæring 2 Studiet er et tilbud til lærere på klassetrinn. Studiet har to moduler. Modul 1 setter søkelyset på sammenhenger mellom lesing, hvordan vurdere ulike læreverk med god leseundervisning, spesielle utfordringer elever med norsk som andrespråk kan møte når de skal lese og lære. Modul 2 er konsentrert rundt gjennomføring av et FoU-arbeid i egen klasse. Lesing, læring og vurdering i videregående opplæring (15 stp) I Kunnskapsløftet er det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter i alle fag, bruk av læringsstrategier og Vurdering for læring. Derfor tilbyr vi et studium der lærerne ved hjelp av både teori og praksis tilegner seg kunnskap om et helhetlig undervisningssystem som hjelper elevene til å bruke relevante læringsstrategier, særlig ved lesing av fagtekster. Studentene lærer også å bruke vurdering konstruktivt i skolearbeidet. Målgruppa for studiet er lærere i både fellesfag og programfag i videregående opplæring. trinn. Målet er å utvikle lærernes undervisningskunnskap i matematikk. Fokus er på tall og algebra, geometri, måling, statistikk, sannsynlighetsregning og fagdidaktiske problemstillinger (f.eks. problemløsning og differensiering, IKT og dialogen i klasserommet), slik at læreren kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser. Gjennom variasjon og tilpasning skal læreren tilrettelegge matematikkundervisning for elever med forskjellige behov og bakgrunn, slik at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever. Studiet er nettbasert med 2 3 samlinger à 2 dager per semester. Studietilbudet er rettet mot lærere på trinn. Målet er å utvikle lærernes undervisningskunnskap i matematikk. Fokus er på algebra, funksjonslære, tallteori og fagdidaktikk. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles på de neste trinnene i skolen. Det er dessuten lagt vekt didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning tilrettelegge matematikkundervisningen. Studiet er nettbasert med 2 3 samlinger à 2 dager per semester. ANDRE SATSINGER Rektorutdanning Rektorutdanningen er et videreutdanningstilbud for skoleledere. Studiet skal bidra til at skolelederne blir bedre kvalifiserte til å ivareta lederoppgavene i skolen. Det er laget et rammeverk for skoleledelse med beskrivelse av kompetansemål for Rektorutdanningen. Dette er felles for alle seks tilbydere av Rektorutdanningen. Studiet gir 30 studiepoeng og kan innpasses i en masterutdanning i ledelse. Studiet strekker seg over 3 4 semester, er samlingsbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Les mer om studiet og de seks tilbyderne på udir.no/rektorutdanning Nasjonal lederutdanning for styrere Lederutdanning for styrere er et videreutdanningstilbud for styrere/ daglige ledere i kommunale og ikke kommunale barnehagen. Studiet skal bidra til kvalitetsutvikling i barnehagen gjennom styrking av den pedagogiske og administrative lederkompetansen. Lederutdanningen gjennomføres mens styrer/daglig leder er i arbeid. Studiet gir 30 studiepoeng og kan innpasses i en masterutdanning i ledelse. Lederutdanningen skal tilbys fra høsten Opplysninger om studiesteder, innhold og organisering av studietilbudet, med søknadsfrist blir tilgjengelig på UDIR.no fra 1. februar 2014: Les mer på udir.no/styrerutdanning Videreutdanning og lederutdanning for ansatte PPT Formålet med Strategi for etter- og videreutdanning i PPT er å styrke ansattes kompetanse, og bidra til at økt fokus på systemrettet arbeid i PPT øker. Målgruppen for satsingen er ansatte og ledere i PPT. Fra høsten 2013 tilbys det videreutdanningstilbud og lederutdanning ved en rekke høgskoler og universiteter. Se informasjon om tilbudene, informasjon om finansieringsordning og søk om å delta på tilbudene på: udir.no/sevu-ppt Søknadsfristen for alle satsingene er 15. mars 2014.

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Studiepoeng: 30 (15+15). Separat eksamen høst 2014 (muntlig) og vår 2015 (skriftlig). INNLEDNING

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Matematikk 5. 10. trinn

Matematikk 5. 10. trinn 13.04.2015 Matematikk 5. 10. trinn «Det å være mattelærer er noe mer enn å være matematiker, og det å være mattelærer er noe mer enn å være pedagog» Ellen Konstanse Hovik og Helga Kufaas Tellefsen Hva

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studiekatalog 2011. kompetanse for kvalitet

Studiekatalog 2011. kompetanse for kvalitet Studiekatalog 2011 kompetanse for kvalitet innhold 3 Forord 5 Videreutdanning en del av en helhet 7 Finansiering 8 Intervju med lærere 16 Hvordan søke 18 Spørsmål og svar 20 Studietilbud 2 Høyere kompetanse

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 2MA25 Matematikk Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 Læringsutbytte : Etter endt opplæring skal studentene ha kunnskaper om og ferdigheter i

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Fagplan i Engelsk 2 modulbasert, 30 studiepoeng

Fagplan i Engelsk 2 modulbasert, 30 studiepoeng 1 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 160908 A 19/08 Vedlegg: Fagplan i Engelsk 2 modulbasert, 30 studiepoeng Forslag til fagplan i Engelsk 2 modulbasert, 30

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (asak 13/08) med senere justeringer av dekan våren 2009

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (asak 13/08) med senere justeringer av dekan våren 2009 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ENGELSK 2 Kode: 4EN230 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 1. juni 2008 (asak 13/08) med senere justeringer av dekan våren 2009 Fagplanens

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Matematikk GLU 5-10 Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium på et år. Innledning Studieplan 2015/2016 e skal gjennom faget matematikk bli i stand til å gjøre en

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer 5. Vurderingsordning 6. Pensum

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer