Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV. Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV. Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin"

Transkript

1 Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin

2 Disposisjon Generelt om virus og antivirale egenskaper av geitemelk komponenter Geitemelk mot HIV? Geitemelk mot enteriske virus

3 Virus er obligatoriske celleparasitter. De er som regel verts- og vevsspesifikke, og bruker spesifikke reseptorer på overflate av målcellene hos verten Små genomer (ned til 1500 nt)- De bruker store deler av vertscellens maskineri for å formere seg Det er en utfordring å utvikle gode antivirale midler Virus har høye mutasjonsrater, og utvikler ofte resistens mot disse midler

4 Mulige antivirale av mekanismer melkekomponenter Ved direkte hemming av virus replikasjonen Ved binding til viruset Ved binding til reseptorer på virusets målcelle som hemmer virusbinding. Ved intracellulær lokalisering i målcelle, med effekt på apoptose, inflammatoriske prosesser, og hemming av virale enzymer Indirekte, ved påvirkning av vertens immunresponsen Berlutti et al

5 Kjente antivirale komponenter i melk Bovint laktoferrin har tidligere blitt vist til å utvise antivirale egenskaper (HIV, Herpesvirus, rotavirus, enterovirus), og effekten antas å skyldes binding til virus partikler/cellereseptorer, og dermed hindring av virus/reseptor binding, og dermed smitte. Antiviral effelt på ulike virus også funnet med andre melkeproteiner ( -lactoglobulin, mucin, Ig). Det er også funnet direkte enzymhemmende effekte av ulike melkeproteiner (hemende på revers transkriptase, virale polymeraser) Vist ulike antivirale aktiviter i melkeproteiner fra ulike dyrearter 5

6 HIV 35 Millioner mennesker lever med HIV smitte i verden, de fleste i fattige/middelsinntekts land. Kun en tredjedel av de smittede i disse landene har tilgang til antiviral terapi HIV er et retrovirus (genus lentivirus) som replikerer hovedsakelig i CD4+ T celler, makrofager og DC Engelman and Cherepanov 2012

7 HIV smitter ikke fekalt/oralt, men via blod, sex, eller vertikalt (fra mor til barn) Tarmdysfunksjon er en av hovedsymptomer hos AIDS patienter, og viruset replikerer da hovedsaklig i CD4+ T Healthy gastrointestinal tract HIV-infected gastrointestinal tract Brenchley and Douek 2008)

8 helsegevinst ved drikking av geitemelk mot HIV? Lactoferriner er kjent for å hemme HIV replikasjon, tilsetning av blf i diett hos barn på antiviralterapi senker virus-load, og hever CD4+ tall. Nativ blf er også blitt vist å være signifikant mer potent til å hindre HIV transmisjon fra DC til CD4+ T celler enn hlf. Likevel: Ikke direkte kontakt mellom selve geitemelken ved normalkonsum, og det blod/genitalielokaliserte HIV eller målcellene for hindring av nysmitte, men mulighet for gunstig effekt i tarmen på HIV smittede, samt mulighet for at bioaktive komponenter kommer over til blodbanen der viruset replikerer

9 Konsum av geitemelk kan likevel være gunstig av flere årsaker i bekjempelsen av HIV/AIDS I bekjempelsen av vertikalsmitte til spebarn via morsmelk hos kvinner som ikke har tilgang til antiviral behandling, er geitemelk en bedre erstatning til morsmelk enn kumelk (mer likhet med humant melk på viktige punkter) Geitemelk inneholder mye Selenium, som fremmer immunforsvaret, og Se status hos HIV smittede er positivt assosiert med utsetting av sykdomsprogresjon. Geitemelk er også vist til å ha en gunstig effekt på biotilgjengelighet av Zn, Se og Cu i rotter.

10 I tillegg Geiter er naturlig vert for et annet lentivirus, CAEV. Viruset kan gå over i melken Det er funnet kryssreaktivitet av antistoffer mot CAEVs overflate glykoprotein gp135, med HIVs gp120 I Mexico ble det nylig vist at over halvparten av barn som drikker jevnlig geitemelk utvikler antistoffer mot CAEV. Mulig positiv effekt mot HIV??

11 I samarbeid med UMB (v/ Prof. G. Vegarud), er det blitt utført in vitro studier av antivirale egenskaper av geitemelk (myseproteiner), fordøyd med human mage/tarmsaft på enteriske virus. Rasjonale: -Geitemelkekomponenter kommer i direktekontakt med virus som smitter tarmepithel. -For at geitemelk skal kunne ha en virkning in vivo kan det være viktig at det beholder eventuelle antivirale egenskaper gjennom fordøyelse

12 Enteriske virus hos mennesker Human enteriske virus definerer gruppen virus som kan infisere mennesker gjennom og/eller replikere i tarmen og forårsake 1) Gastroenteritt (astrovirus, rotavirus, norovirus) Astrovirus 2) Smittsom hepatitt (Hepatitis A and E virus) 3) Sykdom i indre organer (hjerte, hjerne, for eks), etter migrasjon fra initiell replikasjon i tarm (enteroviruses) Rotavirus Overføres faecalt-oralt Tåler ulike ph (3-10), varme, frysing, tining. Modifisert fra Colbere-Garapin. F. et al (2007) 12 Poliovirus (enterovirus)

13 Master prosjekt på Ås i 2008 på antivirale egenskaper av geitemyseproteiner (C. Furlund) Myseprotein fraksjoner fra geitemelk ble studert, ufordøyd, fordøyd med mage saft, og fordøyd med både mage og tarmsaft. De ulike melkefraksjonene: 1) Whey Protein Concentrate of Goat Milk (WPCG) 2) A1: WPCG fordøyd med humant Magesaft i 30 min, ph 2.5, 37 C. - Hel fordøyd fraksjon - Fraksjon <8000 Da - Fraksjon >8000 Da 3) A2: A1, ph justert til 7.5, fordøyd videre 30 min med human tarmsaft. Fraksjon 5000<A2<8000 prøvd ut 13

14 Antivirale assay Utført på echovirus 1 (ATCC stamme) og astrovirus 8 (fått ved Nederlandske Public Health Institute, Bilthoven) og dyrket i Caco2 celler Alle geitemelkeprotein fraksjonene ble tilsatt i konsentrasjon 10mg/ml (1% vkt/vol) i dyrkningsmedium. Negative (virus frie, med og uten fraksjon), og viruspositive kontroller inkludert Fraksjoner og virus ble pre-inkubert sammen, så ble blandingen satt på celler og latt stå for virus replikasjon. Prøver (supernatant/lysert celleteppe) ble tatt på ulike tidspunkter 3 paralleler ble kjørt/fraksjon/virus/tidspunkt Antiviral effekt ble målt ved observasjon av cytopatisk effekt (CPE) på cellene, og ved virus spesifikk real-time RT-PCR, normalisert med GAPDH for de korte tidspunkt

15 Resultater Det ble observert en svak hemming av Echovirus 1 replikasjon med WPCG og A1>8000 Da, men ikke signifikant. Både WPCG og 5000<A2<8000 (for de første tidspunktene) førte til signifikant hemming av astrovirus, målt med realtime RT-PCR. I tillegg, virus dyrket sammen med WPCG fraksjon ga ingen CPE, selv etter 4 dager Bilde ved C. Furlund

16 Sammenligning av ufordøyd clf og blf effekt på echovirus 5 Echovirus 5 tilsatt ved multiplicity of infection (MOI) 1 plaque forming units per celle konfluent Caco-2 celler 1mg/ml Lf 1h 37 C 5%CO 2 EV5 MOI 1 3 ulike antivirale forsøksbetingelser 1. Effekt av Lf på cellene før virusinfeksjonen (ingen kontakt mellom Lf og viruset) 2. Effekt av Lf tilsatt samtidig med viruset på cellene 3. Effekt av Lf tilsatt etter at viruset har bundet seg til cellene 4. Lf var tilstede under hele forsøket 16 1mg/ml Lf Virus binding 1h 37 C 5%CO 2 1mg/ml Lf Virus propagering 5h 37 C 5%CO 2 Celleteppe lyseres, og NA ekstraheres Figur etter C. Furlund 1mg/ml Lf Virus inoculums fjernes, cellene vaskes 1mg/ml Lf Enterovirus og husholdnings gen måles med RT-PCR

17 Sammenligning av antiviral effekt av clf og blf på enterovirus 0, Fig. 2: Box plots (2 - CT ) for pos.ctr, blf (1mg/ml) and clf (1mg/ml) in different stages of infection (S1, S2 and S4). Data normalized with the endogenous control GAPDH 0, , , , Positiv Ctr Caprine S1 Bovine S1 Caprine S2 Bovine S2 Caprine S4 Bovine S4 Furlund et al, Poster, Int Symp on Sheep, Goat and other Non-Cow milk, 2011

18 Videre studier på fordøyd blf viste at den HGJ fordøyd blf fraksjon hadde en signifikant høyere antiviral effekt enn intakt blf på echovirus 5 replikasjon (Furlund et al. 2012) Til gjengjeld hadde blf ingen antiviral effekt på astrovirus. Effekt av fordøyde clf på enteriske virus er ikke blitt utprøvd

19 Konklusjon Det finnes komponenter i geitemelk som har direkte antiviral effekt på enteriske virus in vitro. Den ene fordøyde fraksjonen av geitemyseprotein beholdt en antiviral effekt mot det diarrheassosierte astrovirus I tillegg til en direkte effekt på virus replikasjon, kan geitemelk også indirekte påvirke menneskers immunstatus, og fremme bedre helse.

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

3-06. Medisiner mot nervegasser. Foto: FMS

3-06. Medisiner mot nervegasser. Foto: FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t o k t o b e r 2 0 0 6 3-06 Medisiner mot nervegasser Foto: FMS Motmidler

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad:

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad: Nr. 1 2012 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Matentusiast Andreas Viestad: Barna liker mer enn vi tror Allergi eller intoleranse, hva er forskjellen? Lavkarbo

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Håndhygiene i boliger - hvorfor, når og hvordan

Håndhygiene i boliger - hvorfor, når og hvordan Håndhygiene i boliger - hvorfor, når og hvordan 1. Hvorfor er håndhygiene så viktig? Forskningen viser at helsearbeideres hender har en viktig rolle i smittespredning mellom pasienter. Det er en klar sammenheng

Detaljer

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske!

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske! ØNSKER DU MER INFORMASJON? På www.kreftforeningen.no finner du under Forebygging oversikt over aktuelt informasjonsmateriell og brosjyrer, og under Om kreft / Brosjyrer og temabrosjyrer - en felles, oppdatert

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Hvordan skal vi lage barn? Side 8

Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Tidsskrift fra Bioteknologirådet // 3 2014// 23. årgang Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Bioteknologiloven evalueres Side 3 Elever gir råd Side 7 INNHOLD // 3 2014 Bioteknologiloven skal revideres, og

Detaljer

Bacheloroppgave. Ulike aktivitetsobjekter hos mink

Bacheloroppgave. Ulike aktivitetsobjekter hos mink Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Hilde Hegnes Bacheloroppgave Ulike aktivitetsobjekter hos mink Kan kjøttbein redusere pelsgnag hos minktisper? Different enrichment in mink Can meat bones reduce

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer