aktuelt om misjon og kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aktuelt om misjon og kirke"

Transkript

1 april årgang aktuelt om misjon og kirke Nytt liv!

2 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024 Stavanger Telefon Telefax E-post: Redaksjonen: Generalsekretær: Kjetil Aano Redaktør: Eivind Hauglid Redaksjonssekretær: Marit Rødland (70 %) Redaksjonssekretær: Åsmund Johansen (40 %) Grafisk formgiver: Inger Marie K. Stangeland (50 %) 3 faste spalter faste spalter Kjære lesar Utgangspunkt Nistepakken Misjonsarkivet Bokomtaler Misjonærkontakten Rundturen Nytt Nettverk U-kid 4 En viktig del av påskefeiringen for menigheten i Ntuzuma i Sør-Afrika er fotvasking før nattverden Skjærtorsdags kveld. Les mer om feiringen på side 4-5. forsidefoto: påskeegg foto: inger marie k. stangeland Abonnement: Tlf Årsabonnement kr 360,- Studenter kr 180,- Utlandet utenom Skandinavia kr 420,- (med fly kr 520,-) Lyd-cd: KABB A/S. Årsabonnement kr 360,- Bankgironr.: Annonser: Halsne Reklame & Media tlf Dette bladet er trykt på svanemerket, klorfritt resirkulert papir hos Bryne Stavanger Offset AS. i dette nummer 4 i dette nummer sør-afrika: Påske i Ntuzuma hongkong: Tiden var moden! brasil: Dei 70 lilla i Juazeiro da Bahia mali: Ble sitt eget bønnesvar etiopia: På hjertespråket til Gumuz-folket i Metekel religionsdialog: Del 4: Gode naboer budapest-bamako: Bushens helter madagaskar: Misjonærmøte 2009 mali-norge: Stemmer fra Sahara noreg: De skal gje dei mat! -aksjonen kryssord

3 6 Denne sjansen må jeg gripe, 8 For niande år på rad reiste kristne frå 12 I Etiopia er NMS i ferd med å få fleire 18 Hva har rallyløp i Afrika å tenkte Alice i Hong- sør i Brasil nordover oppgåver i nytt områ- gjøre med pengeinn- kong, og rakte opp for å vere med å plan- de: Metekel-sona nord samling til kampen hånden da presten te ein ny menighet. for Blånilen. Der bur mot omskjæring? Les spurte om noen ville Ville Dei sytti lilla over halvparten av svaret på side ta imot Jesus. klare det denne gumuzfolket. gongen også? kjære lesar helsing frå redaktøren Få dagar før deadline låg det ei ny bok av Notto R. Thelle på pulten min. Boka har fått namnet mer skreiv vi om forsoning i Den etiopiske evan- og åtte personar vaskar 600 par føter. I førre num- Gåten Jesus. En fortelling mange stemmer. Eg geliske kirke Mekane Yesus (EECMY). I sjølve forsoningsgudstenesta var fotvasking ein viktig del. har tidlegare med stor glede lese andre bøker av Thelle, og byrja å bla litt i denne nye boka. Også på Madagaskar blir fotvasking brukt i ulike eivind hauglid samanhengar i kyrkja, bl.a. på vekkingssenteret Ein stor del av boka har med påske å gjere, og Ankaramalaza. sidan det var påskenummeret som var under produksjon, byrja eg der. Eit kapittel har overskrifta: Påskens glemte Etter at Jesus har vaska føtene til disiplane, stiller han fylgjande spørsmål: Skjønar de kva det er eg har gjort for sakrament. Her skriv Thelle: Johannesevangeliet bruker fem kapitler til å fortelle om dykk? Fotvasking er ei svært sterk symbolhandling. Som det som skjedde under Jesu siste måltid med disiplene, Jesus gjorde mot sine disiplar, skyldar vi å gjere mot våre men nevner ikke med et eneste ord at nattverden ble innstiftet. Han fremhever et annet sakrament som aldri fikk lar om tenarsinn. medmenneske. Gjer vi det, seier Jesus, er vi sæle! Det hand- noen posisjon i kirken: fotvaskingen. Boka til Notto R. Thelle er vel verd å lese. Det er ei påskebok som kan lesast heile året. I dette nummeret har vi ei større sak om påskefeiring i Sør- Afrika. I ei innhaldsrik markering av påske er fotvasking ein viktig del. På skjærtorsdagskvelden er kyrkjelyden samla, misjonstidende

4 Påske i Ntuzuma Først samler menigheten palmegrener. Så pynter de kirken med dem. Til slutt brenner de palmegrenene på bålet. Bli med på påskefeiring i Ntuzuma i Sør-Afrika. tekst & foto: jostein nesvåg sør-afrika: Påskefeiringen i Ntuzuma er spesiell. Vi begynner med å samle palmegrener til prosesjonen rundt kirken på palmesøndag. Når prosesjonen kommer inn i kirken, legges palmegrenene på gulvet i hele koret og noe av midtgangen. Hele tiden synger menigheten glade lovsanger til himmelkongen som er iblant oss. I denne gudstjenesten blir mange barn døpt. Etter gudstjenesten samles alle palmegrenene til et bål som skal brenne utenfor kirken natten mellom skjærtorsdag og langfredag. Dette symboliserer bålet der Peter kom for å varme seg. Noe av asken fra dette bålet blir gjemt i en blikkboks til neste års Askeonsdag. Da blandes asken med noe husholdningsolje, og alle får tegnet korsmerket på pannen. På den måten fornyes dåpsløftet. Kveldene i den stille uke brukes gjerne til fellesskap med andre kristne menigheter i området. Vi tilhører en stor familie av Guds barn, tross alle menneskelige skiller. Fornyelse Skjærtorsdags kveld er den store diakonale fornyelsen. Vi er satt til å tjene hverandre. Før vi feirer nattverd er det fotvask. Vi to prestene og seks medlemmer av menighetsrådet vasker føttene til alle som er tilstede - barn og voksne - i et fantastisk fellesskap. Den som vasker kneler ved siden av vaskevannsfatet, og den som vaskes sitter på en stol med sitt håndkle. Selv om vi er åtte som vasker, tar det gjerne en time å vaske 600 par føtter. Hele tiden ledes menigheten i vakker lovsang. Jeg tenker på sang fra en hærskare av engler! Kl langfredag samles vi til en økumenisk gudstjeneste sentralt i Durban. Etter en kort gudstjeneste i en utstillingshall, fortsetter vi i en korsvandring til byens rådhus. Underveis gjør den store prosesjonen korte stopp ved spesielle stasjoner for å be. (Dette ligner på korsvandringen man f.eks. har langfredag ettermiddag i Oslo.) Gudstjenesten i Ntuzuma begynner som vanlig kl Da minnes vi noen av de viktigste tingene som skjedde med Jesus denne morgenen. p Bildene over viser fotvasking på skjærtorsdagskveld i Ntuzuma. Ved ni-tiden markeres det at Jesus ble korsfestet, og at det var menneskehetens synd og skyld som ble naglet til korset sammen med han. Etter en kort pause begynner en ny gudstjeneste kl Da døde Jesus. Sentralt i denne gudstjenesten er Jesu sju ord på korset. Hvert ord etterfølges av et kort vitnesbyrd fra leke medlemmer. Det blir gjerne sent på kvelden før vi stille går hver til vårt. Stillheten markerer sorgen og smerten over Jesu død. Bibeltimer og sang Lørdag morgen samles menigheten igjen. Da holdes bibeltimer og foredrag om spesielle utfordringer i samfunnet. Om kvelden går bønnekvinnene, mannsgruppen og de unge til hver sine samlinger, hvor det samtales om utfordringene vi har fått. Det skal ikke bare være en teoretisk samtale. Konkret planlegging hører med! Kl begynner fellesgudstjenesten igjen. Da døpes alle voksne som har gått til dåpsundervisning. Andre 4 misjonstidende

5 p Mange ungdommer er med på påskefeiringen. voksne som har sluttet seg til menigheten, blir presentert og behørig ønsket velkommen. Der er mye sang i denne gudstjenesten, stille sang som stadig bygger seg opp. Oppstandelsens time er nær. Ved soloppgang, som på denne tiden er ca. kl , hilser presten menigheten: Kristus er oppstanden! Da lyder et rungende gjensvar: Ja, han er sannelig oppstanden! Gleden slippes løs med omfavnelser og mye latter. Han lever! Etter ca ti minutter deles forsamlingen i tre. Syngende går de nå ut i nabolaget i hver sin retning. Alle må få del i påskens glade budskap. Nye slutter seg til denne gledesprosesjonen. Etter omtrent en halv time vender alle tilbake til kirken, hvor vi feirer en kort nattverdsgudstjeneste. Til slutt lyder: Gå i fred. Tjen Herren med glede! Påskefeiringen i kirken er slutt. Resten av påsken brukes i familien. Mange drar sammen på pikniktur eller til badestranda. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Joh 12,13 misjonstidende

6

7 Tiden var moden Denne sjansen må jeg gripe, tenkte Alice, og rakte opp hånden da presten spurte om det var noen som ville ta imot Jesus. tekst: ole-jacob grønvold foto: zoealice chen redigert av eivind hauglid hongkong: Alice var ofte på gudstjeneste i Amazing Grace Lutheran Church i Hongkong. Hun trivdes godt i menigheten, men hadde ikke helt bestemt seg for om hun ville følge Jesus. Nå var hun til stede på påskegudstjenesten, og presten hadde nettopp spurt om det var noen som ville følge Jesus. Utfordring Kort tid etter påske er historien å lese på Ole-Jacobs blogg-side på internett. Her forteller han at han under forberedelsene til prekenen fikk en tanke om å gi de frammøtte en konkret anledning til å ta imot Jesus som sin frelser. Etter å ha konferert med menighetens leder, pastor Chow, ble de enige om at det var en god ide. Da prekenen var over, ba jeg forsamlingen lukke øynene. De som ikke var kristne og ønsket å ta i mot Kristus, ble bedt om å rekke opp en hånd. To jenter, Alice og Gwan Yi, rakk opp hånda, skriver Ole-Jacob. Tiden var moden Alice fortalte etter gudstjenesten at hun lenge hadde tenkt på å ta en bestemmelse om å bli kristen. Jeg kjente at denne sjansen måtte jeg gripe, sa hun. Gwan Yi hadde bestemt seg flere ganger tidligere, men ikke blitt t Gwan Yi ble døpt på juledag 2008 av Ole-Jacob Grønvold. Pastor Chow til venstre. p Gwan Yi vitner etter dåpen. Pastor Chow til venstre og mentoren Mei Lan til høyre. døpt og heller ikke deltatt på dåpsforberedelse. Etter denne gudstjenesten ble hun utfordret til det og på juledagen ble hun døpt. Alice har siden påske hatt ukentlige samtaler med sin mentor. Lydig Ole-Jacob skriver videre at han før gudstjenesten spurte seg selv: Tenk om ingen rekker opp hendene sine og vil bli kristne? Han fant mange grunner til ikke å stille spørsmålet. Men jeg måtte innrømme for meg selv at jeg nok var mest redd for å dumme meg ut, og at det hele skulle oppleves som pinlig. Det var derfor godt å vite at pastoren i menigheten var enig i det jeg skulle gjøre. Forbønn Under nattverden sa vi at det var mulig å bli bedt for etter at de hadde mottatt brød og vin, og vi var fire som skulle være tilgjengelig for en kort forbønnshandling. Vi tenkte kanskje at noen få ville benytte denne muligheten. Men plutselig ble det lang kø, og det virket som om hele forsamlingen kom til forbønn. I all hast måtte vi få tak i flere forbedere, sier Ole-Jacob. I menighetene til Den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong er det slik at alle kan komme fram til alteret, både døpte og udøpte. De døpte mottar nattverd, mens de som ikke er døpt kommer med armene i kors og blir velsignet. Denne dagen gikk de fleste videre for å bli bedt for, før de satte seg tilbake i benkeradene. Det ble en flott gudstjeneste der vi fikk kjenne Guds omsorg for den enkelte, avslutter Ole-Jacob. misjonstidende

8 Dei 70 lilla i Juazeiro da Bahia Dei går frå dør til dør og spør om dei kan få snakke om Guds kjærleik i eit område der det ikkje er så stor kristen aktivitet frå før. Dei er der i tre veker, og målet er klart: Å plante ein ny menighet. tekst & foto: inger øybekk redigert av marit rødland brasil: Det er niande året at kristne frå Sør-Brasil leiger ein buss og drar nordover for å vere med på å plante ein ny menighet. Det er misjonsorganisasjonen Missão Zero som er initiativtakar, men kvar deltakar må betale alle utgiftene sjølve. Det vil seie at noen tar av eiga lomme, medan andre får stønad frå ulike hald. Det var ikkje få vitnemål vi fekk høyre om korleis dei hadde fått dekka reisa. Størst inntrykk gjorde kanskje Seu Carlos. Ho er 60 år og ville gjerne vere med for tredje gong på eit evangeliseringsprosjekt, men ho hadde ikkje råd. Ei fattig dame i menigheten visste råd. Ho broderte ein flott duk som ho lodda ut. Slik vart Seu Carlos med! Flesteparten i bussen er under 25 år, medan omtrent ti er over 40 år. Dei brukar ferien sin på dette prosjektet. Utsendingar Søndag kveld var det utsendingsgudsteneste i Curitiba, og så tok 44 personar fatt på ei tre døgn lang bussreise. Mange hadde alt timars reise bak seg for å kome til Curitiba. Turen blei ekstra lang fordi busstrøbbel førte til ein ufrivillig stopp på vegen. Men vi fekk halde gudsteneste! var ungdomens omkvede. Bussturen vart fort gløymd, og snart var dagens rutinar godt innarbeidde. Stille stund, frukost, undervising og mykje lovsong, middag, og kl. 14 samlast gruppene for å starte evangeliseringa. Dagen vart avslutta med gudsteneste på torget og ein halvtimes nattevandring tilbake til skulen og sovesalane. Og ikkje minst ein dusj på nabo-skulen, for der vi låg var det kleint med vatn. Dei var 70 personar til saman, og eg var så heldig å få vere med i denne flotte flokken. Vi var delte inn i seks grupper, og kvar gruppe fekk ansvar for eitt område av dei tre bydelane som var målgruppa for ein ny menighet. Vi hadde tre veker på oss. 8 misjonstidende

9 t Dei 70 lilla vert teamet frå sør kalla. Også dette året har dei planta ein ny menighet. Dei 70 lilla q Ein treng mat for kroppen også. q q Dei 70 lilla i full gong med søppelhenting. Frå dør til dør Det var varmt, sola steikte, og etter ein halv times marsj kom vi til vårt utgangspunkt. Derifrå skulle vi gå to og to. Det var minus 17 då eg drog frå Noreg, og første dagen i steikande tropesol var det utruleg godt då vi stoppa ved eit hus og Josefa kom ut til oss med frosen mangosaft i plastpose. Eg kjende korleis armar, bein og hovud fekk nye krefter! Så gjekk vi frå dør til dør. Fortalde at vi var komne for å snakke om Guds kjærleik. Om dei ville høyre? Nokre opna døra, andre takka nei, nokre sa ja til Jesus, andre angra dagen derpå, nokre ville ha undervising, andre hadde vondt i hovudet eller var gått til byen eller stengde døra, og nokre ville at vi skulle halde gudsteneste i huset deira. Vi hadde alle slags reaksjonar. Men eit utruleg godt omdøme fekk vi. Måten vi møtte folk på, snakka med dei, omsorga og interessa, og ikkje minst vart det lagt merke til at våre folk var blodgjevarar og at vi ein dag plukka søppel. Det gjorde også inntrykk på dei at vi hadde kome så langvegs frå for å gje dei noko viktig. Kvar kveld samla vi omkring 300 personar med stort og smått. Straum fekk vi av ein nabo, stolar fekk vi låne frå ein skule og ein nabo som hadde hatt bar. Programmet var mykje song, flott program for ungane, tale og innbyding. Ikkje så mange sa ja til Jesus på torget, men var det forbøn for familie, ekteskap, arbeid og helse var behovet enormt. Ny menighet Vi var spente på kor vi ville få leige eit hus til kyrkje. Det drygde, men laurdag før siste gudsteneste var det klart. Og vi var ikkje mindre spente: Ville folk finne vegen til kyrkja? Kyrkjelokalet hadde tidlegare vore butikk, og hadde plass til 40 stolar. Den siste søndagskvelden brukte vi torget utanfor, og det var overraskande mange som kom. Like mange som vanleg. Men kva ville det bli til når vi skulle samlast på onsdag og nesten alle dei 70 lilla (alle i teamet hadde lilla T-skjorter) var reist sørover? Eg var så heldig å få vere att nokre dagar i den nye menigheten, og onsdag var det introduksjonsmøte. 25 vaksne og nesten like mange born stilte. Det var menneske som i løpet av dei tre vekene hadde møtt Jesus, og som ville vere med i den lutherske menigheten. I tillegg hadde vi dei som definerte seg som fråfalne, og som vi utfordra til å bli verande i sine menigheter. På bønnemøtet på fredag kom det like mange, og på gudstenesta på søndagen var vi oppe i 35 vaksne. I januar månad var vi altså vitne til at ein ny menighet i den lutherske kyrkja i Brasil såg dagens lys. Byen er Juazeiro da Bahia. Marli og Iris er arbeidarane i menigheten. Dette er nok ei bønneoppgåve, og ikkje minst eit takkeemne! misjonstidende

10 Magadji Thomas med Samuel Neergård på fanget. Ble sitt eget bønnesvar

11 Magadji Thomas fra Kamerun er ny generalsekretær i MICCAO. Dermed har paraplyorganisasjonen for kristent arbeid blant fulanier fått en afrikaner i lederstolen for første gang. Magadji overtar etter amerikaneren Viking Dietrich, som hadde base i Senegal. tekst: stina m. aa. neergård mali: Magadji er ikke selv fulani, men han har vært opptatt av og involvert i arbeid rettet mot fulanier i mange år. De siste seks årene har han vært direktør på Sawtu Linjiila, kirkens radiostudio, som lager kristne programmer på fulani. Men det var ingen selvfølge for Magadji at han skulle bli engasjert i fulaniarbeid, eller i kirkelige aktiviteter i det hele tatt. Som ung tok han faktisk avstand fra kirken. Guds stemme Min historie med Gud er en historie med mye nøling, sier Thomas om den lange veien fra en utagerende ungdomstid til et ansvarlig og sindig liv som generalsekretær og familiefar. Gud kjenner meg og vet hvordan han må gå fram for å nå inn til meg! Magadji Thomas er prestesønn. Derfor fikk han tilbud om stipend for utdannelse i utlandet. Siden han var glad i bøker, valgte han å bli trykkerilærling på Madagaskar. Men det skulle vise seg at det viktigste han hadde med tilbake til Kamerun ikke var kunnskap om boktrykkerkunsten, men en engasjert og blomstrende tro. På Madagaskar fikk han venner som var knyttet til vekkelsesbevegelsen, og gjennom dem ble han sakte men sikkert dratt tilbake til Gud. Han begynte å høre Guds stemme, ikke bare i hjertet, men fysisk i øret. Og stemmen sa at han måtte omvende seg. I begynnelsen var han slett ikke villig. Magadji forteller at han til og med prøvde å drikke seg full for å døyve stemmen i øret. Men alkoholen bet ikke på ham lenger, noe som imponerte svirebrødrene hans, men skremte ham selv. Til slutt ga han seg over, og etter to år kom han tilbake til Kamerun som en brennende kristen. Da hadde han også bak seg et møte med Nenilava, hyrdebevegelsens mor, som hadde gitt ham et profetisk oppmuntringsord med på veien. Engasjert kristen I Ngaoundéré ble han ansatt på kirkens trykkeri. Han ble også en engasjert voksenleder i ungdomsgruppen i sykehuskapellet, og i løpet av de neste par årene steg medlemstallet i denne gruppen til over 70 ungdommer. Også lagsarbeidet fikk glede av hans nye engasjement. I flere år var han med i landsstyret for de voksne lagsgruppene. I Kamerun tilbyr skolelaget nemlig også bibelgrupper for voksne. Ved siden av arbeidet på trykkeriet og på Sawtu Linjiila har han studert sosiologi på universitetet i Ngaoundéré. Når det gjelder fulaniarbeid, forteller Magadji at han i utgangspunktet ikke var særlig interessert i det. Fulaniene invaderte Nord-Kamerun før kolonitiden, og tok de andre folkegruppene som slaver. Dette utgangspunktet påvirker fremdeles de andre folkegruppenes forhold til fulanier. Jeg hadde ikke lyst til å lære meg fulani, for de vil ikke lære andre språk selv, forteller han. Men Gud sa til meg: De jeg elsker skal du elske! Det blir på en måte som med inkarnasjonen. Jesus ble menneske for å frelse menneskeheten, og vi må bli fulanier for å nå inn til dem! Generalsekretær Allerede mens han jobbet på trykkeriet, drev Magadji vennskapsevangelisering blant handelsfulaniene i Ngaoundéré. Jobbskiftet fra trykkeriet til radiostudio gjorde han derfor med glede. Å bli generalsekretær i MICCAO, derimot, var et langt steg for ham. Magadji forteller at en ny generalsekretær for MICCAO var et bønneemne for de ansatte på Sawtu Linjiila i lang tid før han begynte å tenke på seg selv som aktuell for stillingen. Til slutt ble jeg mitt eget bønnesvar, sier han og ler. Tanken på å stille som kandidat streifet ham for første gang for et års tid siden, og vokste etter hvert fram til en tydelig kallsfølelse. Etter at han også fikk støtteerklæringer fra andre som ønsket ham som kandidat, sendte han til slutt inn papirene sine, og dro til MICCAO s generalforsamling i Benin på jobbin- g misjonstidende

12 forts... tervju i september. Da han reiste tilbake igjen var jobben hans. Magadji gleder seg til å ta fatt på oppgavene som generalsekretær: MICCAO er et nettverk, og det blir min jobb å mobilisere alle medlemskirkene og organisasjonene i MIC- CAO for det som er hovedmålet vårt: å være et kristent vitnesbyrd for fulaniene. Dette må jeg gjøre på tre plan: i forhold til ledelsen i kirkene og organisasjonene som er medlemmer i MICCAO, i forhold til de ulike regionene i Vest-Afrika og de ansatte regionkoordinatorene, og sist men ikke minst på grasrotplan i lokalmenighetene, oppsummerer Magadji, som mener én setning sammenfatter det viktigste: Ansvaret for å forkynne evangeliet må tas lokalt! Kommunikator Magadji ser for seg mye reising for å bli kjent med arbeidet som drives, og for å oppmuntre og diskutere det som skjer. Jeg er en kommunikator, jeg kjenner viktigheten av god kommunikasjon, og det vil jeg bruke i arbeidet, sier Magadji. Men jeg kommer sikkert til å måtte revurdere noen av de tankene jeg har etter å ha blitt kjent med jobben! Ellers er jeg for det meste på linje med Dietrich, den tidligere generalsekretæren, så i det store og hele vil arbeidet fortsette på samme måte. Det som er sikkert er at MICCAO nå har fått en generalsekretær som er bærer av MICCAO s visjon, og som er en god samtalepartner. Magadji er genuint interessert i andre mennesker, og er en god lytter og veileder. De egenskapene vil sikkert komme godt med. Men det blir også spennende å se hvordan dette vil gå, ikke minst for kona Madeleine og de tre barna, som må belage seg på en flytting, enten til Garoua eller til Nigeria. Nå forstår jeg mer av det offeret misjonærene faktisk gjør, sier Magadji når han tenker på skolegang og jobbmuligheter for de andre i familien. Både arbeids- og familiesituasjonen til Magadji blir derfor viktige bønneemner framover! I tre dager hadde gumuzer fra nordsiden av Blånildalen gått på sine ben og krysset elva i uthulte trestokker for å få snakke med Gunvor Hofseth, presten i Sirba. De ville så gjerne at hun og kirken skulle komme til dem også. tekst & foto: gunvor kongsvik redigert av marit rødland Nåværende NMS-representant i Etiopia, Gunvor Kongsvik, fikk høre denne historien fra Gunvor Hofseth på et misjonærmøte. Selv hadde hun egentlig hatt nordsiden av Blånildalen i tankene en god stund, helt siden hun tidligere på høsten i 2007 var på besøk hos synodepresidenten i Vestre Synode, Kes Taresa. Han hadde nemlig et kart over regionen på kontoret sitt. Der så det ut til at kanskje mer enn halvparten av gumuzene bor nord for Blånilen. Spørsmålet som dannet seg for Kongsvik var: Er alle disse nådd med evangeliet? Samtidig var Kes Iteffa Gobena på rådsmøte i Stavanger. I møtet med ledelsen i NMS stilte han spørsmålet om NMS kunne være villig til å gå Evangelist Berhanu Dea i Gilgil Beles har satt opp et skur i hagen sin som han bruker til kirke. På hjertespråket til Gumuz-folket i Metekel til et nytt område av Etiopia. Kirkens tanke var egentlig at NMS skulle gå til Dire Dava/Harar-området i øst. Men dette ville strekke og splitte en misjonærflokk som i utgangspunktet er svært liten. Generalsekretær Kjetil Aanos svar var at dette måtte Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) utrede i samarbeid med NMSs representant i Etiopia. Og NMS-representantens ønske om heller å se på områdene nord for Blånilen, ble møtt positivt av både Kes Iteffa Gobena og kirkeledelsen. Vi forsøkte derfor å legge planer for en tur til Metekel, en sone nord for Blånilen, og turen ble bestemt utført i mai 2008, forteller Gunvor Kongsvik. Men da dagen for avreisen kom, hadde det brutt ut væpnet konflikt mellom gumuz og oromo i Nekemte-området. Situasjonen var uoversiktelig, og vi besluttet derfor å utsette turen. 12 misjonstidende

13 t Billedtekst Metekel og Gilgil Beles Turen ble utsatt til november De hadde klart å få tak i noen opplysninger om området, og dessuten navnet på flere personer de kunne kontakte. De som dro var: Kes Abera som selv er gumuz, Kes Ephrem, som er leder for evangelisering i Vestre synode, og Gunvor Kongsvik, som er fra Addis Abeba. De dro nordover. Turen gikk gjennom flatt terreng fra elven, men etter hvert kom det mer fjell. Vi passerte agaofolket sitt område. Da vi var kommet hit, ba Kes Abera en bønn om at Gud måtte åpne dører for oss hvis det er hans vilje at vi skal arbeide i Metekel, forteller Gunvor Kongsvik. Etter ca 600 km kom vi til Gilgil Beles, hovedbyen i Metekel sone, forteller Kongsvik videre. Gilgil betyr lillegutt, og byen har navn etter elva som renner gjennom byen og inn i en stor elv som heter Abbat Beles. Abbat betyr far. Byen er ny. Den er velregulert med brede, fine gater. Det er et college i byen som utdanner lærere i samfunnsfag. På colleget går tre jenter som gruppen hadde fått navnene på og kunne kontakte. I tillegg er det fem-seks unge menn der fra Agalo Meti som Kes Aberra kjente fra før. Evangelisten i området, Berhanu Dea, har vært der siden Han har før arbeidet som snekker, og satt opp sitt eget hus i Gilgil Beles. I hagen sin har han satt opp et fint skur som han bruker som kirke. Når han kom og hilste på Kongsvik og hennes følge, hadde han med seg to unge gumuzer som er elever i 8. klasse. Oppmuntring likevel Berhanu Dea får lønn gjennom EEC- MY, men ingen penger til arbeidsbudsjett. Han har etterlyst støtte, men ikke fått svar. Dette har gjort at han er blitt motløs og deprimert. De unge kan fortelle at han har sagt han skal bli til juni. Hvis ingenting skjer innen den tid, vil han flytte. Han vil gjerne forkynne for gumuzfolket. Men nå har han ikke kraft, sier han. Han fikk håp fra EECMY, men nå er alt mørkt. I Gilgil Beles er det 70 medlemmer som samles i et shelter av plast og gras. Fem km derfra samles en gruppe kristne under et tre. De er 35 medlemmer, og 60 går til konfirmasjonsundervisning. Dåp og nattverd får de et par ganger i året, når det kommer prest fra hovedkontoret i Addis Abeba. De har en korgruppe, kvinnegruppe, ungdomsgruppe, bønnemøter to ganger i uken og møte med lekpredikanter tre ganger i uken. Men de har ingen søndagsskole. I Gilgil Beles er det også noen oromoer, de andre stedene er det bare gumuzer. Berhanu har organisert gruppen i Esisa, og fått to unge menn til bibelskole i Addis Abeba. De kommer etter planen tilbake i juli Den mangelen på støtte som evangelisten Berhanu Dea har følt i arbeidet sitt i tre menigheter i dette området, har vært vanskelig for ham å kjenne på. Han har vært i ferd med å gi opp. For Berhanu Dea var det en stor oppmuntring at vi kom og at vi ønsker å støtte arbeidet hans. For oss ble det et tegn på at Gud sendte oss dit i rett tid, sier Gunvor Kongsvik. Omegnen Mot Beles er det en stor demning som vannet strømmer over. Berhanu forteller at det går vei gjennom demningen, som folk kan gå på. Demningen ble bygget i kommunisttiden, og var ment til bruk for vanningsanlegg til risdyrking. Det nye regimet har ikke gjort bruk av den enda, men det ryktes at noe skal skje. Jeg fikk opplyst at området rundt her var statsfarm som var ment som utstillingsvindu, sier Gunvor Kongsvik. Gumuzene som bodde her, motsatte seg sterkt at landområdet deres ble overtatt av andre i Det førte til borgerkrig, mange ble drept, og det resulterte i at gumuzene nå er fortrengt til utkantene. De bor hovedsakelig i lavlandet og langs elvene, i landsbyer spredt over hele området. Vi møtte på en misjonær i Debre Zeit; Deredje. Han fortalte til Kes Ephrem at han synes det er viktig å finne et kristent samlingssted for gumuzene. Nå bor de spredt og vet ikke hvor de skal samles. Vi møtte også en gumuzgutt som heter Belay. Han går i 8. klasse i Debre Zeit. Gutten har et kall til å bringe evangeliet til folket sitt. Kan han være en vi skal hjelpe til å studere teologi på seminaret? spør Kongsvik. Gudstjeneste Vi var med på gudstjeneste i Gilgel Beles på søndagen. Nærmere 100 mennesker kom til det lille stråhuset. Kes Aberra talte, og selv om det bare var gumuzer der, talte han på oromo. Jeg prøvde å bevisstgjøre mine medreisende om betydningen av å bruke språk som også blir forstått med hjertet, sier Gunvor Kongsvik. Hun forteller også at de la igjen 20 nytestamenter på gumuz her. På hjemturen til Addis Abeba satt vi igjen med opplevelsen av å ha oppdaget åpne dører, og vi er takknemlige til Gud for hva han har vist oss, sier Kongsvik til slutt. misjonstidende

14 4 gode naboer? Problemstilling: Hva kan true og hva kan styrke et godt naboskap mellom muslimer og kristne som lever side om side i samfunnet, som enkeltpersoner, familier, sosiale og etniske grupper, i Norge og internasjonalt? Dette spørsmålet vil Gerd Marie Ådna og Nora Sunniva Eggen samtale om utover våren. Redaksjonen tar gjerne imot innlegg fra lesere av bladet. Artikkelserien er støttet av Norads informasjonsstøtteordning for Nord-Sør spørsmål. pilegrimsreise Forrige gang jeg skrev skulle jeg reise til Mekka. Som Gerd Marie sier, har hennes ønske om å reise til Mekka vært relatert til hennes religionshistoriske interesse. For meg er imidlertid ikke et besøk i Mekka knyttet til en faglig interesse, selv om jeg også har en fot innenfor religionshistoriefaget. Nei, denne reisen er eksistensielt fundert og motivert. En pilegrimsreise er et lite stykke unntakstilstand på det personlige planet. Nærmere kommer jeg ikke, tenkte jeg. Men vel tilbake er det sannelig tilbake til hverdagen. Debattene raser om antisemittisme og Israel-kritikk i kjølvannet av Israels teppebombing av Gaza, blasfemiparagrafen blir opphevet med forutgående og påfølgende diskusjon, den årlige hijab-diskusjonen er også i gang. Gerd Marie og jeg har ulike innenfor- og utenforposisjoner i forhold til Mekka, som vi har det i forhold til våre respektive religiøse ståsteder. Hvordan kan vi hanskes med de ulike posisjonene? Som muslimer pålegges vi å utnytte kulturelt mangfold til å bli kjent med hverandre og kontemplere over Guds skaperkraft. Det at vi er forskjellige og snakker ulike språk, er av Guds tegn (Koranen 30:22), og vi finner ikke i islamske kilder noen spor av myten om den babelske forvirringen. Snarere er innenfor- og utenforposisjoner en fruktbar del av tingenes naturlige orden, slik Koranen fremhever: Mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk Nora Sunniva Eggen: 42 år, gift, en datter, bor på Risløkka i Oslo, bibliotekar, arabiskfilolog og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo ( ). og stammer så dere må bli kjent med hverandre. Den mest ansette hos Allah er den som er mest gudfryktig. Allah vet, er vel underrettet. (49:13) Vi skal lære hverandre å kjenne, for mangfoldet er med på å gjøre verden vakker og kan gi oss ny erkjennelse. Men vi skal ikke ukritisk overta alle slags skikker og verdier. Vi blir minnet på at vi skal søke gudsfrykt i all vår ferd. Gerd Marie fremhever gjestfrihet som en felles verdi med en fortelling fra vår felles åndelige forfar, Abraham. For muslimer er Abraham først og fremst en hanif den som søker Gud alene av hele sitt oppriktige hjerte. I dette er han et eksempel for alle muslimer, og profeten Muham- mad fremhevet at han fulgte Abrahams religion. Ifølge en overlevering sa Muhammad at den som tror på Gud og den ytterste dag, skal gjøre ære på sin gjest. Om man så selv skal gå sulten til sengs, skal man servere sin gjest. Men islam lærer oss alltid middelveien, og selv om gjestfriheten er et absolutt krav, er dette kravet begrenset til tre dager. Det overskytende er almisse, sa Profeten. Dessuten påligger det også gjesten et krav om måtehold: Ikke bli så lenge at verten ikke klarer å etterkomme gjesten hans rett. Men skal møter bli fruktbare må de bære preg av en viss symmetri, en utveksling. Gjestfriheten er en verdi, men den innebærer også posisjoner. Om du kommer til mitt hus og nyter min gjestfrihet, er det fremdeles mitt hus. Å møte og inkludere hverandre må derfor være noe annet enn gjestfrihet. Det er noe selvmotsigende og umodent over vårt forhold til de religiøse uttrykkenes plass i det offentlig liv, sier Harald Stanghelle i Aftenposten ( ). Ja, det norske samfunnet strever med å finne en måte å forholde seg til en religiøsitet som ikke kan eller vil oppføre seg etter den sekulære oppskriften på religiøsitet: Skjul den i det innerste (hjerte)kammer. At det er lett å blande sammen kortene når det gjelder islam, som i Norge er i en stigmatisert minoritetsposisjon, vitner hele den offentlige debatten om. Jeg skulle derfor gjerne høre Gerd Maries syn fra et kristent ståsted på dilemmaet å leve en tro i et samfunn hvor religiøse uttrykk blir sett på som problematisk. nora s. eggen 14 misjonstidende

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta mars 2009 3 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

februar 2008 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen

februar 2008 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen februar 2008 2 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Velkommen til GF i Bergen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 varig håp misjon s tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 Kjære leser Håp er grunnleggende for oss. Vi må kunne tro at ting skal endre seg, at drømmer skal gå i oppfyllelse, at det skal

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød hongkong/kina - madagaskar misjon s tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød 4 18 22 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere mai 2007 5 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch Fjellhaug #4/2011 løssalgspris kr. 40,- ved juletid organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag Maleri av Carl Bloch Leder Smånytt Foto: Sakarias Ingolfsson Tok bolig blant oss Bolig er et

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn NR. 1/07 ÅRGANG 48 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Hustavle-kåseri Kunsthitoriker og teolog Helge Unneland har studert tradisjonen med hustavler. Få med deg hans kåseri 18. februar. Side

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer