VERKSTED - HISTORIKK 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN. ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSTED - HISTORIKK 2KZ8X002257 TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN. ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR"

Transkript

1 31/03/ :3~ !a~/2ell 03:20 3~~~3~50 22C ALBJERK BI!.. LIER AS I4LBJERK BIL VERKSTED - HISTORIKK SIDE SIDE: 1 Ell/~2 CHASSNR: WV:;' 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN Fl>.KTURANR. FAKTDA7C ORDRE~""R VISKERBLAD-SETT FNR KUNDENA VK KM -STAND 851 DNB NOR Bfu~K ASA, AUTOLEAS ~ FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR ~ FNR KUNDENAVN 220 AUTOLEAS.E, mm IO~-STAND GIRKASSE UT- OG rr Sv:NGHJtJL UT- OG. KUNDE KLAGER PÅ U: SVINGHJUL CI,UTCi-!- SETT LAGER SKRUE SYi..INDRISK SKRU ONTERT -"10N:'BRT FRA MOTOR :r BJ"l ::; AX A M 90S Ol 3435B SUN 8438,85 sur>'! 12690,25 JET 10- TOTAL 21129,00 FAKTUR.r..NR. FAK7DATC ORDRE~""P. r FNR KUNDENAVN ::" '1 220 AUTOLEASB, DNE I<M- ST,\}"-rJ G~ØDEPLUGGER GLØDEP~UGGER GLØDEPLUG3 KO~ UT- -'.l.jert INNl'-IONTERT los ARBE:::D 1579, ,00 -,JET 20- TOTAL 2752,00 FAKTURANR. F'AKTDATO ORDRBW", /I' FNR KUNDENAVN E ;1 220 NOKAS SECURITY Kl1-STAND KODE?JERNKONTROI SKIFTET DEF PÆRE~ ETTERFYJ.. DT 1/2L WEBASTO OK, SENDEENHET LYSPÆRE H7 G12+ FROSTVESKE ~o G 989 _14 :. ":;,ROST Sur-l 561,53 SUH 990,73 ""NET.26- TOTALSUf , ~ ~ FAKTURl>.NR. F.A.KTDATC ORDRE.td or FNR KCJNDENAVN Kl'1-STAND ::" E 'Il.220 DNB NOR FINANS.l\UTOLEA S E + * BREMSESKIVER Bål<: intervallservice STØ'! - OG PO:'LENF VASK A'J BIL, HØY r10torvask BREMSESKIVE LONGLIFEOLJE BREMSEKI,OSSER 'JISKERBL.l\J)- SEIT TTET MOBILITETSG ER BYTTET.KKSPYLING KO : AC 0700B _KO G T: VASK MV

2 AL3JERK 3IL 220 ALBJE~K BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK S:DE : 2 CHASSNR: WV: 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN POLLENFILTER ) B AREEID 3898, ,12,L..\T 2 TOTAL 7661,00 FAKTURANR. FhKTDATO ORDRENR GL0DELANPE r F~ KUNDENAVN DNB NOR FINfu~S AUTOLEASE*k SUl 104,95 J ET 05 TOTALSUN 105,00 FAKTURAN"R, 6876:11 FAKTDATO ORDRENtt ~ l' FNR KUNDENAVN, l. 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** JGvJ-STAND ULYD KOMNE R FRA G KASSE,DENNE MÅ BYTTE AREEID 1500,00 'JET TOTAL 1500,00 FAKTWANR. FAKTDATO ORDRENR )T FNR KUNDENAVN S '1 220 DNB NOR FINANS P.UTOLEASEu KONDENSATOR UT- 0 FBILS0K CLIMANLEC BREMSEKLOSSER FOP UITERVALLSERVICE DRIVA3;SEL UT- OG KONDENSATOR LONGLIFEOLJE beemseklosser VISI<ERBLAD-SET7 DR IVAI<SELMANSJE UlNMONTERT ;EFEKT CO~ENSATOR BYTTET "10BILITETSG NT'10NTERT ro E ~o C ri KO A l90C 12073, ,45 :JET r,.22 TOTAL 19642,00 FAKTURA18, FAKTDATO ORDRENT OT FNR K:1NDENAVN : D2 220 VAKT SERVICE A/S Kl'-I -STAND JEKK NØKKEL DEI..ER 7CO,06 FAKT~~, FAKTDATO ORDREN KO B KG lli"e1', 06- TOTAL 700, OT FNR KUNDENA\rn Vl 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** 142~24 BYTTET GIVER G'=" GIVER LYSPÆRE El LYSPÆRE 5\' A 1111 :.621 A2

3 3.?:?43~50 AL3JERK 3IL ---- SIDE 03/ ALBJERK BIl, LIER AS VERKSTED - H;STORI~K 1:' SIDE: 3 KHS0689 CHASSNR: trv;: 2KZ8X TYPE: 2KM42 FARGE-HrT: B4B4AN 1135,05 SUN 818,07 Al 'T 2- TOTAL 1953,00 KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR C FNR KUNDENAVN 220 VAKT SERVICE A/S HÅNDTAK UT- OG INN 1TERT ~TITAK F ,41 DELE.R 869,59,~,j J. lo - TOTAL 1142,00 FAKTURANR F'AKTDATO ORDRENR r FNR KUNDENAV1'1,.L 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** KM-STJ~ND ~TAK ljt- OG IID' NTERT ~TAK o 827 ~74 F 041 ARBE:D 272,41 SOM 869,69 j. let 10- TO':'ALStJl'.l 1142,00 FAKT.l~. FAKTDATO ORDRENR T FNR KUNDENAVN 'l 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** :31953 GIRIG\SSE UT- OG I CLUTCHUTLØSERSYL: C~UTCHANLEGG LUFT CLUTCH UT.- OG INN CLUTCH-SETT r.18ttagersyluroe SKRVE 'IJONTERT -:::R 'JT - OG INNNo.NTERT 'ITERT G p.y... KO L Ol O ARBZID 9617,31 SUN 4874,45 HET 24 TOTAl, 14492,00 FAKTURANR. FAKTD}:,TO ORDREN). <)T FNR KUNDENAVN _ 'J. 220 D~'"B NOR FINANS AlJTOLEASEH VI:mJUSHEVERNOTOR BRY.F VINDUSHEV. FORBINDELSESTANG NOTOR STANG BRYTER f-iutter - OG INNMONTERT H.S. NTIL.) UT/INN V.S. STABILISATO H.S. TO N Z07 KO K KO A REH '± , ,41 l\1et,48 TOTA::', 3724,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREW:JT FNR KUNDEl'TA\lN C KITTELSEN,NARIUS STAKG MUTTER lko K

4 28!~2/2Hll B3:CH 3:: AL3JERV 3IL SIDE 0a; ALBJERK BIL.TJIER AS VERKSTED - HISTOR:KK SID3: 4 CHASSNR: W"Jl: 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4AN SUN 275,95 TOTALSl)M 276,00 FAKTl~~. FAKTDATO ORDRENF NOTOR BRYTER f FNR KUNDENAVN \ 220 KJTTELSEN,MARIUS J N Z07.J A REH K~-STAND SUH Stw. 1763,J TOTAL 2203,95 KREDITNOTA FAKTDATO ORDRE~ e r FNR KUNDENA \i'n J 220 KITT.ELSBN,~~J.US HÅNDTAK OT- OG It>.J'1 'NTERT HÅNDT}\K o F 041 ARBEI~ 272,4:1. 8tJrtl 869,69 r 'let 10- TOTAL 1J.42,CO KREDITNOTA FAK':'DATO ORDRENR 'T FNR KUNDENAVN : 'l 220 KITTELSEN, MARIUS!(M-STM"D HÅNDTAK UT- OG IK JNTERT H.~NDT]:I.K ', F ,41 869,69 \let 10- TOTAL 1142,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREN} JT FNR KUNDENAVN l : VAKT SERVICE A/S K1-1-STAND ),24093 HrumTAI< UT- OG n '')NTERT HÅNDT.l\K 1( F 041 SUN 272,41 stm DSLER 869,69 "JET,10 - TOTAL 1142,00 FAKTuRA.NR. FAKTDATO ORDRErlJT FNR KUNDENAVN VI 220 KIITELSEN,MARIUS KM-STM"D HÅNDTA.K UT - OG IT 'ONTERT HÅNDTAK KO F C41 272,41 :JELER 869,69 ry.jet,10- TOTALSU}'! 1142,00 FAKTURANR. ~AKTDATO ORDREN J~ )T FNR KUNDENAVN v i 220 KITTELSEN,f.1ARI'JS KT1-STAND HÅNDTAK UT- OG l 10NTERT HÅND':'.Zl..K -.KO F 04~ SfJtvl ARBEJ.D SU!IJ D.ELER 869,69 NN~T,10- TOTAL 1142,00

5 3:?243:: Al,BJERK BIL LIER AS AL BJERK 3IL SIDE 05/12 VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 5 BIL~iR: KH CHASSNR: WVl~ 2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-1NT: B4B4AN FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR FNR KUNDENAv~ 2~0 DNB NOR FINANS AUTOLEASE** V-H :NDRE STABFORI GUMMIMET}l.LLAGER KL.l\MT1ER SKRUE ~R BYTTET ) 511 4J.3 D j 511 4J.7 A e ,53 184,18 TOTAL8UI1 593,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR.r FNR KUNDENAVN J :A 220 KITTELSEN,MARIUS IQ.l-STAND HÅNDTAK UT- OG INl' NTERT SUX 267,96 8(;1-1 s.,et 99 TOTAT~S'JIIol 334,95 FAKTCPJillR. FAKTDATO ORDRENE )T FNR KTJNDENlWN KM-STA-.~ /.'1 220 ~ NOR FlNJI.NS AUTOLEASE** ~~E ORDNET SELV Ktn-J'"DE ORDNET SELv SUIVJ TOTALSIDl KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR JT FNR icundenavn }1 220 DNB NOR FINANS AUTOLEASE~* TANNR:SM BYTTET INSPEKSJONSSERVI( 8REMSEKLOSSER BAl- INTERVAI.LSERVICE VANNPLl"lPE UT- OG SPENNRULJ. E LOl'JGLIFEOLJE TM'"NRE~M BREMSEKLOSSER VANNI?UI1PE 'ittet r 10B::LITETSG 1I1JvIONTERT M 07QOB ? KO G 4S l HX ls J ,57 FAKTURANR :05,81 TNE7,38- TOTAI., 170n, ~~ FAKTDATO ORDREN' er FNR KUNDENAVN VI 220 DNB.010R FINANS AUTOLEASE** 'T'ANNEEM BYTTET I~SPEKSJONSSERVT 3REMSEKLOSSER BA INTERVALLSERVIn VANNPUf>IPE UT - OG SPENli!RULLE LONGLIFEOLJE TA...'JlIJREIM ''1Y7TET MOEILITETSG \J'NriJONTERT B M )0700B ) P

6 28!a~!2Bll 03:~ ~50 ALBJER~< 3IL SIDE 05/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 6 CHASSNR: W'J1 Z2KZ8X TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: B4B4A.l~ 10965,57 BREMSEKLOSSER VANNPUlV:PE SLl'l 592:",63 J G IS 121 Ol: HX TOTAfJSUIvl 16887,00 FAKTURANR. Fj.,j~TDATO ORDRENR T FNR KUNDENAVN KM- STAND "l 220 DNB NOR FINANS AUTOI..EASEu lu ,57 TANNREl'>l BYTTET INSPEKSJONSSERVICI EREMSEKLOSSER BAK INTERVA:..LSERVrCE I \iat"%tpunpe UT - OG - SPF.:NNRULLE LONGLIFEOLJE. TANNREIM BRENSEKL,OSSE:K VANNPllYJPE SUl"! 6105,81 FAK~~. FAK7DATQ ORDRENP TT ET 10BILITETSG 'fmontert ' r-1 '7COE -s P el G O:i.l}IX J J JET TOTF.L ,00 J 'T Fl:ffi KUNDENAVN AM-STAND "4 220 VAKT SERV:CE A/S (DRAMMEN ~- GASSPEDAL UT- OG KUNDE KLAGER PÅ A GASSPEDAL PAF'.NING )IMONTERT ;:lilen IKKE GÅR ORDENT ], H ' Z\Z A.~BEID 28'7,10 ::JELER 598,11 'JE':\.21- TOTA::" 885,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR S0908C 'T FNR KUNDENAVN K.l'l-STAND '1 220 DNB NOR FINANS AS AUTOL.** BREMSESKIVER FORA :3YT.TET INTERVALLSERVICE 'IOBILITETSG SKIFTE H/BAKLAMPE la SPREKK ST0V- OG POl,LENFI (..~R 8YTTET Kt7NDE KLAGER pa ]1. 8R.LAMPE LYSER BREMSESKIVE :-: : T LONGLIFEOLJE FA.KLAHPE )7008,,~O i"1 3RE~SEKLOSSER -: B POLLENFIT,JTER r'~l B J ARBElD 4836, ,78!\ET.1:)- TOTALSJIvl 9324,00 FAKTJRANR. FAKTDATO ORDRENF ')T FNR KUNDENAVN 685< ( 14 2/.0 VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) Kl"1-STAND BRE~~KAMMERINNSA1 3~IDET FEILSØKING KUNDE KLAGER f;'å ;. 'JT- OG INNMONTERT AS 5052 BIL,EN IKKE BLIR VARM

7 32::-l3~50 AL3JER~ 3IL --- SIDE 07/~2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - EISTORIKK 1: SIDE: 7 CHA.SS~: W'VI 2KZ8X TYPE: 2KA.J.'\12 FARGE- HrT: B4B4AN sen 1914,OC BREN.NKAMMERINNS PA::<.:-J:LNGSSETT TY_2/2 1566, E /2 TOTAL 3481,00 KREDIT~OTA FAK7DATO ORDRENR FNR KUNDENA'JN KM-ST~~ 210 VAKT SERVJ,CE AlS (DRAMMEN) f1va+, KUNDEBET.,: 'JE NÆRINGSBIL KREDITNOTA FA~TDATO ORDREN R : p FNR KUNDENA\~ 210 GJENSI~IGE FORSIKR~NG KIli-STAND RE.l?PJ<ERSK.n.DEETT!- REPARER S~~E ETT TANN STA..\1G DEKK 19S!6S-15R BlJNNPANNE TAKST TAKST C 'J G9 '0 B E 7G9 EIG< 195!65-15R G H PAKTURANR. FJI.KTD~.TO ORDREN:-' J 'T FNR KUNDENAVN 210 V~l;,KTSERVICE AlS (DRAMMEN) MVA+, Ktr:IDEBET. '.DENÆRINGSB IL FAK~~. FAKTDATO ORDRE~' C rr FNR Ku'"NDENAVN 210 AJ-G EUROPE REPARER SKADE ET' REPARER SKADE ET- 1'ANNSTAN'G DEKK 195/65-15R BUNNPANNE TAKST TAKST Kl C KO G9 KO E 7G9 9EKK 19S/6S-:SR 1G H FAKTur~'ffi. 68H009?.n.,KTDATO ORDREN -:> ')T V: FNR KUNDENAVN 220 DNB ~OR FINM'S AS AUTOL,** KM-STAN:J INSP.LJ.OLJESK.N. BREMSEKLOSSER Br INTERVA.:..LSERVICF MO'J:'ORVASK STØV- OG POL:'ENF PD HOTOROLJE BREMSEKLOSSER VISKERBJ~AD POLLENFILTER IJISKERBLAD ~.GAR.. WTTET r.job::litetsg rer BYTTE':' ')05 01S 1KO G,Kl B 1K B "Kl B C MV 85: , ,56 t~t,13- TOTALSmt. 8644,00

8 AL3JERV 3IL SIDE 08/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS CRTl.S SNR: WV1 VExKSTED - HIS~ORIKK SIDE: B 2KZ8X TYPE: 2K&~42 FARGE-INT: B~B4AN KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR FNR KlJlIDEN1WN 210 GJENSIDIGE FORSIKRING REPA..:zERSKADE ETT.? REPARER SKADE ETT~ TANN STANG BFTLEDNING DEKK J.95/65-15R BUNN PANNS r'aks'.:' 1'AKS':', C lj G9 J E 789 SKK 195/65-1SR "} H KREDITNOTA FAKTDATO ORDRENR C7-03 5:3987 MVA +, KUKDEBET., r FNR KUNDENA\~ ~~-STAND 210 VAKT SERVICE Als (DRAl-1MEN) j)e NÆRINGSBIL MVA + KREDITNOl~. FAKTDP.'I'O ORDRENR IT FNR KUNDENAVN VAKT-SERVICE DP~MZN Als RSTTE H-FORSKJERM KA..\!AL FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENR ")T FNR KUNDENAW 6B VAKT SERVICE A/S (DR1>.MMEN) GE~E:' VED SK.t... E+ FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENF )J.' FNR KUNDEN.ll.VN C7-03 5:398' 210 VAKT SERVICE Als (DRN~MEN) MVA+, KUNDEBET., FAKTURANR, FAKTDATO ORDRE ~E NÆRINGSBIL MVA + )T FNR KUNDENAVN 210 GJENSIDIGE FORSIKRING l:qi: - STAND Rb:PARER SKADE ET REPARBR SKADE ET" TANNSTANG BEKJÆDNING DEKK 195/65-15R B t"'idjp ANNE TAKST TAKST n C KO G9 KO E 7G9 DEKK 195/65-15R 3G H FAKTURA;:.JR. FAKTDATO ORDREl\ C~-03 5:69C OT Ft-.J~ KUNDENAVN Kl1-STAND 210 VAKT SERVICE AlS (DRN1rv:E:-J) RETTE H-FORSKJE?' ~-KP.NAL FAKTURANR. FAKTDA~O ORDREN R OT FNR KUNDENAVN 210 VAKT SERVICB A/S (DR.A!.t:N3Ni fvrva+, Kt."NDEBET. lade NÆRINGSBIL 11VA+ FAKTURJI.NR. FAKTDATO ORDRu' f OT FNR K~E~A'~T 210 GJENSIDIGE FORSII(RlNG!{Il! - STAND 4850J. REPARER SKADE E~ ~R TAKST 1'.Z

9 28!B2/2Bll D3:CO AL~JERK 3IL SUlE 0'31 ~::' 220 ALBJERK BIL L:ER AS VERKSTED - HISTORIKK SIDE: 9 KHS0689 CH1\SSNR: WVl '2KZ8X0022S7 TYPE: 2KAA42 FARGE-INT: E4B4AN RE?"l.R3R SKADE ETTE TANNSTANG BEKLEDNI.NG DEKK 195/65-1SR B UNN PANNE ~.r:st ~ C, G9, E 7G9 '::KK J.9S/65-15R i rt FAKTURANR. Fl\KTDATO ORDRENR r FNR KUNDEKA'JN K!>I-STAND VAKT SERVICE l'\/s (DRAMMEN) ~EIEBIL ~H B20010LEBJ. LEI SUN ET TOTAJ~SJN 4.38,00 FAKTURANR. FAKTDA~O ORDRENP ~ JT FNR KUNDENAVN Q 220 VAKT 8ERVIC8 A/S (DRAMNSN) EKPfu~SJONSBEHOLDE RENGJ0RINGSMIDD RD.NDTA.~ BEHOLDER PlU,,'"NING JI- OG INNMONTERT A3 <o F 041.o A ' B ,00 SUN 1048,49 'JET 49- TOTAL 1518,00 Ft\KT"JRM.."R. FAKTDATO ORDRENF )T FNR KUNDENAVN 584J76C ' vi 220 VAKT SERVICE 1\/S ldrammen) FI~R IKKE NOE j ~~SJE 'NET TOTAL FAKTURANR. FAKTCAT.O ORDRID-n 01' FNR KUNDENAVN VAKT-SERVICE DRAMMEN AlS Kf>l-STAND i<.stte H-FORSKJER l-kanal" KREDITNOTA?AKTDATO ORDREN U OT FNR KUNDENAVN VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) 406:1.0 DI?FERENSETRYKK ::;UIDETFEILS0KI;,; KUNDE K::..AGERpA TRYKKSENSOR ~SOR UT- OG!~ONTBRT las 5052 MOTORLAMPF. smi LYSER ' B J ,20 463,25 NNET,45- TOTAL 979,OCl FAKTURANR. FAKTDATO ORDRE], OT FNR KUNDENAVN Kf>l-STAND I9 220 VAKT SERVICE AlS (DRAM1"'EN) KUNDE KLAGER pji. KUNI::E KLAGER PA TRYKKSBNSOR BILEN RYKER GUJ." LANPE LYSER J B

10 28!a~/2B11 03:[0 i4lbjerv 3IL SIDE 10/:2 220 ALBJERK BIL LIER AS VERKSTED - HISTORIKK : SIDE: 10 CHASSNR: NVI,2KZ8X TYPS: 2KAA42 FARGE-INT: B484AK TY U/3.-:"1/3 463,25 Ar ~T ~5- TOTALST.IT1 463,00 FAKTaRANR. FAKTDATO ORDRENR i 57940C DIFFERENSETRYKK S~ GuIDET FEILSØKING KUNDE KLAGER PÅ A~ GIVER T FNR KUNDEKA"VN KI'<I-STAND J 220 VAKT SERVICE A/S (DRAM111IEN) JR UT- OG lnnj1oi0t-j""7ert S OTORLAMPE SOM LYSER G A SUN ARBE:L~ 516,20 smlj 463,25 let 45- TO-:;'AL 979,00 FAKTURJ>._NR. FAKTDATO ORDRENP 'jt FNR KUNDENAVN CO VAKT SERVl~E Als (DRAMMEN) 406J.0 DIFFERENSETRYKK G~IDE~ FEILSØKING KL~E KLAGER PÅ P TRYKKSENSOR ~OR UT- OG INNMONTERT S 5052 "10TORLAMPE SOM LYSER B ,20 463,25 NET 45- TOTAL 979,:)0 FAKTUP~~~. FAKTDATO ORDREN~ )T FNR KG~ENAVN C L 220 VAKT SERVICE AS EGENANDEL SKADE LEIE3IL KH47518 E+ LEI SID'J!NE':',50- TOTAL 9562,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDREN OT FNR KUN"'DENAVN vi 220 DNENOR FINANS AS AUTOL~ASE ::",ASHOJ.. DER LØSNET r:jøret0y FORAN. LYSKASTER UT/INN INTERVALLSERVICE SPORVIDDE FORHJTJ HO'UDER LYSKASTER HOLDER PD MOTOROLJE POLLENFILTER BSTET.SKIFTET ~K {UTMÅLING :KIFTET 'J. SIDE MOBI!..ITETSG JUSTERT 'KO ~K.O B l':'o B J05 01S _KO B C 9535, ,56.}1NET,39 TOTAJ.,I 16211,00 FAKTURANR.?AKTDATO ORDREr c OT FNR K{Th.1DENAVN KI-l-STAND VI 220 DNBNOR F!NANS AS AUTOLEASE KLAGER Pl>. DET ER EN LAMPE LYSER

11 28!B~/2ell 03:CO 32243~50 AL3JER~ 31L ::,1 DE 111 ~2 220 ALBJERK BIL LIER AS VE~KSTED - HIS~ORIKK SIDE: 11 KHS0689 ca~sskr: WVl 2KZ8X TYPE: 2~~42 FARGE-JNT: E4B4AN SOM AREEI~ A ST TOTAL?"AKTUR..1lliR FAI(TDA:'O ORDRENR FNR /.20 KUNDENAVN DNBNOR FINANS AS AVTOLEASE KK-STAND ::"9<;,'65X15VC3 2KO ';5/65X15VC3 KO AREEID 2427,63 J:;T n TOTAL 2428,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDR.ENR r F~~ KL~ENA\~ Y~-STAND DN"BNOR FINA..1I:!S AS AUTOLEASE INTERVA~LSERVICE ST0V- OG POLLENFI PD MOTOROJJJE POLLENFILTER O::".1EFILTER SKRUE SPYi"ERV)lSKE ' 10BILITE':'SG -R BYTTET J 5 OlS 'l B ~ ~ 908 l32 02,PYL : , ,74 TOTAJ..JSW. 3069,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRENf.)T FNR KUNDENAVN K1"l-STAND c [4 220 DNBNOR FINk~S AS AUTOLEASE LgIEBIL KH30952 LEIEBIL KH ;,EIEBIL KH30952 R. B20010LEBl R.VERKSTED R.NOE LEI LEI :::"EI.JET TOTAL 5330,08 FAKTURANR. F.ZI,.ICTDATO ORDREN C-~ OT FNR KUNDRNAVN B 220 VAK7. SERVICE A/S (DRAMMEN) OLJEKJ01,ER UT - C EKPANSJONSBEHOLD RENSET KJ0LESYST STILLET DIAGNOSE KUNDE REKLAMERER 8LJEKJØLER HOLDER FROSTVÆSKE G12~ DEKSETJ BEHOLDER NNMONTERT u~- OG INNMONTERT '\ OLJE I KJ0LEVM"N ) L J _ 012 ABF Ml F.' l Ko 12 ~, l.; o 7 A SUT'! 1642,05 SUYl 2794,56 NNET S, 39 TOTAL 55'72,00 FAKTURANR. FAKTDATO ORDRFl ' GT FNR KUNDENAVN KM-STANJ Il 220 V.l\KTSERVICE A/S (DRAMMEN) 1

12 28!8~/ :CO 3~~43~ ALBJERK BIL L~ER AS AL3JER~~3IL SIDE 12i~2 'ffirksted - HISTORIKK SIDE: 12 CHASS)1R: wvi :2KZ8X TYPE: 2KAA42?ARGE-INT: B4B4A..lIJ MONTERING MOmERING rv:omerj.ng INOX PÅ SOMMER X-B 195!S5R15 '?1Q T D10X 7X15 DEH-40MP SETT CADDY ADAPTER PÅ ORG. FELG H 329 ~ 175 C: 266 ')502 o :) ,00 SUN 8726,37 J-. :ET 37- TOTAL S 'JN 10001,00 FAKTtJRANR. FAKTDATO ORDREN.P.. T FNR KUNDENAVN Kl\!! - STAND _2 220 VAKT SERVICE A/S (DRAMMEN) 1 TEKNISK K.LARGJØR: ETTERKLARGJ0RD1G VEDLEGGES VEDLEGGES GULVNA.TTE 13 > 7 PIN Jl..DAP REFLEXSVEST BIL LONGl,IFE OLJE SPYLERVÆSKE - PRØVEKJØRING,_ 061 SOl OSS 300 B ONGLIFE.3?Yl, TKP EICL eooa ,75 381,19.NET,06 TOTALSmJl 2175,00

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Citroen BERLINGO VF7GC9HWC Kjennemerke

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Volkswagen PASSAT 1,9TDI,77kw,stv Comfort

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse v/otera Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Volvo C30 M Kjennemerke DL93048

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Ford S-MAX 1,8TDCI,92kw,vare Kjennemerke

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Volvo V50 1,6D, 80kw Kjennemerke DL81897

Detaljer

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017 Norsk fysikklærerforening Fysikkolympiaden Norsk finale 7 Fredag. mars kl. 8. til. Hjelpemidler: abell/formelsamling, lommeregner og utdelt formelark Oppgavesettet består av 6 oppgaver på sider Lykke til!

Detaljer

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER ORIGINALE IVECO-BREMSER: PRIS FRA KR: FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK 2 995,- PRISEKSEMPEL KR.: 810,-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

GJELDER TIL 31. JULI 2014

GJELDER TIL 31. JULI 2014 GJELDER TIL 31. JULI 2014 ÅPNE OG SE VÅRE GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICE Sol, sommer og serviceettersyn Er du helt klar til sommeren? FÅ REN LUFT I BILEN AIRCONDITION PAKKE Klimaanlegget skal renses

Detaljer

Garantert Audi Service Behold Forspranget

Garantert Audi Service Behold Forspranget Garantert Audi Service Behold Forspranget Audi Service- og vedlikeholdsprogram Hvorfor velge Audi Service? Har du kikket under et Audi panser i det siste? La oss være ærlige, der finnes noe av den mest

Detaljer

Åpning av BILs møte på Laholmen 8-9.juni 2011 V/ Stein O.Håvelsrud

Åpning av BILs møte på Laholmen 8-9.juni 2011 V/ Stein O.Håvelsrud Åpning av BILs møte på Laholmen 89.juni 2011 V/ Stein O.Håvelsrud Ant personbiler 13 005 11 330 12 901 10 543 10 372 Personbilmarked utvikling de siste årene 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KOPI - NAF Vurdering av unormal slitasje

KOPI - NAF Vurdering av unormal slitasje KOPI - NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Volkswagen TRANSPORTER 7HKX0 Kjennemerke

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Citroen C4 PICASSO U***** Kjennemerke

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Nissan QASHQAI J10 2,0B 104,00kw Person.

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Klart språk i staten status slik Arkitekst ser det 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Gulp Hva nå? Puh Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager.

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

11-11 18.10.11 SC11-463. Rapport nr. Vedlegg: Dato: Referanse: Introduksjon.

11-11 18.10.11 SC11-463. Rapport nr. Vedlegg: Dato: Referanse: Introduksjon. Rapport nr. 11-11 Vedlegg: Dato: Referanse: 18.10.11 SC11-463 Til: Gudbrand Dynna Båttype: 750 Magnum fra år 2002 Kopi: Produksjon Byggnr: 15108 Fra: QC - Ronald Schartner Kunde: Statoil Rapport type:

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 6 Navn DNB Nor AS, avd Autolease Adresse Postboks 7125 5020 BERGEN Telefon Fax 06007 Kundenummer X99000900075 Bilmerke Volkswagen TOURAN 1T Kjennemerke AR98652

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL klasse D Frogner Trafikkskole AS Org nr 99 80 40 876 TLF 22 50 55 55 WWW.FROGNERTRAFIKKSKOLE.NO Karosseri/påbygg LUKER Se etter at alle luker og skap er ordentlig lukket DØRER Se etter

Detaljer

IflII HIN IIII NII Nill IIIIN

IflII HIN IIII NII Nill IIIIN IflII HIN IIII NII Nill IIIIN Peri oderap porter ing for Sti ftelsen Tys nesfes t 31O8.2O12 O KO*N ACCOUNTOR OR GROUP økonor Fusa - - 5641 FIJSA - Telefon: 5658 00 80 oko* NOR ACCOUNTOR GROUP Stiftelsen

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

PD Diesel. PD S Diesel. MPF Diesel. MPL Diesel. Spesial modeller

PD Diesel. PD S Diesel. MPF Diesel. MPL Diesel. Spesial modeller PD Diesel PRISLISTE 2011-2 PRISLISTE 2011 PD S Diesel MPF Diesel MPL Diesel Spesial modeller MASE STRØMAGGREGATER AS Postboks 295 Sentrum, 3701 SKIEN - www.mase.no Gyldig fra 01.05.2011 Vi tar forbehold

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER NAVN VÅRE KATALOGER: VARENUMMER UTSTYR & TILBEHØR UT 002 ELEKTRISK KRAFTOVERFØRINGS AKSLER SETER HYDRAULIKK VOLVO BM VO 001 CASE IH CA 001 DAVID BROWN DB 001 DEUTZ DE 001 FENDT FE 001 FIAT FI 001 JOHN

Detaljer

Nå gir vi inntil 2 års bruktbilgaranti

Nå gir vi inntil 2 års bruktbilgaranti Nå gir vi inntil 2 års bruktbilgaranti Kjøper du bruktbil fra oss kan du slappe helt av Det skal være en trygg og hyggelig opplevelse å kjøpe bruktbil fra Smiths Auto Som kunde skal du være sikret en

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Betinget bevegelse og friksjon

Betinget bevegelse og friksjon Betinget beegele og rikjon 1.0.014 nete uke: ingen orelening (17. og 19.) ingen ata erkte (19. og 1.) gruppetimer om anlig Manag, 17.. innleering oblig 3 Manag, 4.. ingen innleering jane or repetijon FYS-MEK

Detaljer

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His Havfrskningsinstituttt Frskningsstasjnn Fødvign 4817 His IT VII-91 Tktrapprt Fartøy: G.M. Dannvig Tidsrm: 1-5 januar 1991 Områd: Skagrrak Frmå: Hydrgrafisk snitt, fiskarvundrsøksr Prsn: K. Hansn(Tktdr),

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER... INNHOLD A3 SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CRAWFORD SEKSJONER...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CLEVER SEKSJONER...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. KONKURERENDE SEKSJONER FRA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

GYLDIG TIL 31. DESEMBER 2014 BLA OM OG SJEKK UT VÅRE GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG TJENESTER. WWW.IVECO.NO

GYLDIG TIL 31. DESEMBER 2014 BLA OM OG SJEKK UT VÅRE GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG TJENESTER. WWW.IVECO.NO GYLDIG TIL 31. DESEMBER 2014 BLA OM OG SJEKK UT VÅRE GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG TJENESTER. WWW.IVECO.NO Slik møter du de kalde månedene best Klar for kalde, våte og glatte veier? FÅ EN GOD START PÅ DAGEN

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Tilbudsavis. Gjelder desember 2000-31. januar 2001 Alle priser ex.meverdiavgift CLS.500. Air Condition Fyller og væske etterfyllere. fra kr 27.412.

Tilbudsavis. Gjelder desember 2000-31. januar 2001 Alle priser ex.meverdiavgift CLS.500. Air Condition Fyller og væske etterfyllere. fra kr 27.412. VEST BILUTSTYR AS KOMPLETTE TEST GATER fra kr 131000. - savis Gjelder desember 2000-31. januar 2001 Alle priser ex.meverdiavgift CLS.500 - Fremtidssikret bremsetester - 14 eller 21 fjernsynsskjerm. - 4

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond

Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond taureringsve US dq6) Vikna kommune Rådmannen v/trine Kvalø Pb. 133, sentrum 7901 Rørvik Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond Takker for tilsagn, og viser til tilsagnsbrev

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

FOA 191 EKSAMEN I KLASSE. Undervannsteknologistudiet DATO

FOA 191 EKSAMEN I KLASSE. Undervannsteknologistudiet DATO H ØGSKOLEN I B ERGEN Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMEN I KLASSE DATO FOA 191 Undervannsteknologistudiet 18.12.07 ANTALL OPPGAVER ANTALL SIDER VEDLEGG HJELPEMIDLER TID MÅLFORM SENSOR FAGLÆRER MERKNADER

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Arbeidstid: med skift av styreenhet for rattelektronikk (J527) 130 ZE uten skift av styreenhet for rattelektronikk (J527) 100 ZE

Arbeidstid: med skift av styreenhet for rattelektronikk (J527) 130 ZE uten skift av styreenhet for rattelektronikk (J527) 100 ZE Service Monteringsanvisning Elektrisk anlegg Tema: Ettermontering av Cruise Control (GRA) Gjelder for: Audi A4 Lim. 2008 Arbeidstid: med skift av styreenhet for rattelektronikk (J527) 130 ZE uten skift

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

NAF Vurdering av unormal slitasje

NAF Vurdering av unormal slitasje NAF Vurdering av unormal slitasje Side 1 av 7 Navn SG Finans AS Bilmerke Opel Vivaro WOLF7BHA6 Adresse Postboks 105 Kjennemerke DL95871 Km.stand 107158 1325 LYSAKER Første gang reg. 05.09.2008 Årsmodell

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Priser sommer-/vinterdekk Mai 2011

Priser sommer-/vinterdekk Mai 2011 Priser sommer-/vinterdekk Personbil Varebil 4x4/SUV Norges mest kjøpte dekk EU dekketikett Ny EU dekketikett For å kunne gi standardisert informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, introduserer

Detaljer

NCC ROADS AS Oppdragid: 12222542-0 INNSPURTEN 9 Rekvirert: 06.06.2012 0663 OSLO Bes. dato: 06.06.2012

NCC ROADS AS Oppdragid: 12222542-0 INNSPURTEN 9 Rekvirert: 06.06.2012 0663 OSLO Bes. dato: 06.06.2012 ************************ ******** Kalkyle - sammenstilling Status: I arbeid Utskrevet: 26.06.2012 Side 1 Dette er ikke en faktura ******** ************************ Oppdragid: 12222542-0 INNSPURTEN 9 Rekvirert:

Detaljer

Trygg trailer Frits Karlsen Staten Vegvesen Bjørn Olvik Nova Sea

Trygg trailer Frits Karlsen Staten Vegvesen Bjørn Olvik Nova Sea Trygg trailer Frits Karlsen Staten Vegvesen Bjørn Olvik Nova Sea Agenda Trygg Trailer Utekontrollseksjon i Region nord Hvem blir med? Bakgrunn I media var det de 14 første dagene av november 2010 53 trailere

Detaljer

INNKJØRINGSKONTROLL. Dato for inspeksjon. Signatur autorisert forhandler. Navn på forhandler

INNKJØRINGSKONTROLL. Dato for inspeksjon. Signatur autorisert forhandler. Navn på forhandler VEDLKEHOLD 107 NNKJØRNGSKONTROLL BRP anbefaler at ATVen kontrolleres etter de første 10 timene drift eller 300 km bruk av en autorisert Can-Am-forhandler, avhengig av hva som inntreffer først. Den første

Detaljer

Renseprodukter for Optiske Kontakter

Renseprodukter for Optiske Kontakter DS-GX-00010-1-NO-REV-E Renseprodukter for Optiske Kontakter Studier visere at inntil 85 % av feil registrert i optiske nettverk skyldes smuss, sår eller andre feil på kontaktoverflaten. Det er derfor av

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere

Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere DIGITALISERINGSKONFREANSEN 2017 Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere Lavrans Løvlie «82 % av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC.

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC. 8 6 3 MØROM, m ledseog personal ledseog personal ledseog personal, m Å TVE I TH AL L E N TØRRV., m 3, m, m, m ledseog personal 8, m 8, m 6, m KJØKKEN, m ERVERING 3, m KJØL 8, m FRY, m OPPVAK, m, m R 6,

Detaljer