PRISANTYDNING: KR ,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-"

Transkript

1 MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager

4

5 EIENDOMMEN LIGGER RETT VED F V 813 Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Beliggenhet Eiendommen ligger landlig til på Savjord ca10 km, sør for Misvær sentrum, like ved innkjøring til FV 813 Eiendommen har gode lys- og solforhold Området rundt er bebygget med frittliggende boliger og landbrukseiendommer

6

7 OMRÅDET ER ASFALTERT Innhold Kontorbygg inneholder: Stue/kjøkken/oppholdsrom, toalett, bad, ganger, kontorer, soverom og skifterom BRA: 142 kvm BTA: 150 kvm Garasje/Verksted: BRA: 235 kvm BTA: 240 kvm Sandlager: BRA: 180 kvm BTA: 202 kvm Arealer oppmålt av takstmann, ikke kontrollmålt av megler Rubbhall på eiendommen er oppført av leietaker og at denne ikke inngår i salget Leietaker er selv ansvarlig for denne hallen og alle forhold tilknyttet den

8

9 ROMSLIG KONTOR Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Jan Eirik Olsen, datert Bta 592 m² Bra 557 m² Byggeår: Sandlager: 1999 Garasje/verksted ca 1978 Kontorbygning ca 1970

10

11 OPPHOLDSROM OG KJØKKEN- KROK Tomt Gnr 223, Bnr 15, i Bodø kommune Tomten er flat/lett skrående, delvis oppgruset og med asfaltert parkeringsplass Liten lagerbygg på eiendommen Bygningen tilhører ikke Mesta Eiendom AS Mesta Eiendom AS kjenner ikke til hvorvidt bygningen er oppført på/innenfor 223/15 og er heller ikke kjent med hvorvidt det foreligger noen tidligere avtale med tidligere grunneier/ hjemmelshaver som regulerer dette forholdet Tomteareal: 14454m² Tomtetype: Eiertomt Det er usikkerhet vedr tomtegrenser/arealer på eiendommen Det er å anta at det vil være arealavvik da tomtearealer er hentet fra kart salten Dette aksepteres av kjøper

12

13 BAD Standard Bygget holder normal standard Oppgraderinger må likevel påregnes Se vedlagt takst Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker

14 Oppdrag /SW Eier Mesta Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter PENGEHEFTELSER BORETT Overført fra: 1804 / 223 / 19 / / RETTIGHETSHAVER: BREKKE GUNVOR GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE LIVSVARIG BORETT RETTIGHETSHAVER: BREKKE GUNVOR ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1804 / 223 / 19 / / VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Se forøvrig vedlagt grunnbok datert Tilliggende rettigheter Ingen kjente Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra FV812 Vann- og kloakkforhold Avløp til septikktank Vannforsyning antatt privat, kontakt megler for nærmere informasjon Leieavtale Leietaker: Veidekke Industri AS Leieinntekter pr år er kr ,- Akonto felleskostander på kr 2 000,- pr år Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale Leieavtalen følger med salget og er uoppsigelig

15 Kommunale avgifter Kontakt Bodø kommune for informasjon om kommunale avgfiter og eiendomskatt Tøming av septikk: kr 1749,- pr år 2014 Eiendommens ligningsverdi For 2013 kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Energimerke F og oppvarmingskarakter RØD Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås Offentlige planer/ Reguleringsbest Eiendommen ligger i LNF-område For nærmere informasjon se vedlagt kommundelsplan Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess

16 Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum Registrering av eierskifte kr 525- Gebyr for grunnboksutskrift kr 172,- (gjelder for hvert gnr og bnr) Registrering av pantedokument kr 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 33) Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 35) Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning Vedlegg Takst datert Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, FDVU rapport, Utkast til kjøpekontrakt,el-kontroll 2013, rapport fra utbedring av el-kontroll, forsikringsdetaljer, miljørapport, Energiattest, pcb vinduer, tegninger, tinglyste erklæringer, kommunedelsplan, Budskjema Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag

17 Tilbudet er uten forbindtlighet Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss Alle forhandlinger må føres med vårt kontor Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse Vi kan bistå med utfylling av budskjema Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr 73 Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr avhendingsloven 3-9 Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr reguleringen i avhendingsloven 3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse Ut over vedlagte miljørapport, er ikke selger kjent med at det er forurensing i tomtengrunnen mv Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig for, men som rettes mot Selger, kan Selger videreføre direkte og uavkortet til Kjøper Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom) 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold 2 Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden 3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart Konferer gjerne med megler før bud avgis 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist 5 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4 6 Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt 7 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form 8 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på wwwaeiendomno Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling wwwaeiendomno Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS Jan Eirik Olsen Venset, 8214 FAUSKE Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Vei , 8100 MISVÆR Matrikkelnr Gnr 223 Bnr 15 Kommune Bodø Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Dato for befaring Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

25 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Vei Postnr Poststed 8100 MISVÆR Rekvirent Mesta Eiendom AS Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Tilstede / opplysninger gitt av Ingen til stede ved befaring VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Gnr 223 Kommune Bodø Bnr 15 Snr Område/bydel Savjord Besiktigelsesdato Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Leiekontrakt, dokument over el-kontroll og tilsyn, energiattester, miljørapport og pcb-dokument vinduer Sammendrag Bygningsmassen er oppført på 70 og 90-tallet, og består av verkestedbygg, kontor/skifte/hvilerom og sandlager/hall I tillegg er det oppført et eldre uthus, samten nyere plasthall som tilhører leietaker Tilbygget brakkerigg som er oppført tidlig på 70-tallet er en del slitt og trenger oppgradering Leietaker opplyser at denne delen har hatt vannlekkasje Eiendommen og bygningsmassen er stort sett tilpasset dagens bruk Premisser - Generelle opplysninger Befaringen er utført som en visuell besiktigelse, noe opplysninger fra leietaker og framlagte dokumenter tilsendt fra hjemmelshaver/a-eiendom Bygningene var møblert/innredet da befaringen fant sted, samt en del lagret løsøre, utstyr mm i enkelte av rommene Informasjon om tomtforhold, bygningers alder mm bygger på opplysninger fra leietaker og dokumenter som er beskrevet fremlagt Byggesaksmappe i kommunens arkiver er ikke undersøkt Det gjøres oppmerksom på at en verdi- og lånetakst ikke er en tilstandsrapport Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring Noen har kort levetid, andre kan ha tilnærmet ubegrenset levetid Jo eldre bygningen er, desto større tiltak må påregnes En brukt bygning har ofte svakheter og egenskaper som en ny bygning ikke har Eksempel er slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter, tekniske løsninger som ikke holder dagens standard osv Jo eldre bygningen er, desto flere slike forhold må en kjøper forvente Det gjøres oppmerksom på at bygningene er oppført i en periode med andre byggeforskrifter og krav enn de som gjelder i dag Dette gjelder bla krav ihht isolasjon, varmetap, tetthet osv Skjulte feil og mangler i konstruksjonene kan ikke avdekkes uten bygningsmessige inngrep Det er ikke opplyst om spesielle forhold utover det som fremkommer i denne rapporten Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger landlig til på Savjord ca10 km, sør for Misvær sentrum, like ved innkjøring til FV 813 Eiendommen har gode lys- og solforhold Området rundt er bebygget med frittliggende boliger og landbrukseiendommer Reguleringsmessige forhold Fnr Området er ikke regulert Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side1av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

26 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendommens tomt Tomteareal (m²) Type tomt Festet Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Tomtearealer er hentet fra infoland og er ikke kontrollert opp mot kommunale kart Tomten er flat/lett skrående, delvis oppgruset og med asfaltert parkeringsplass Deler av tomten med noe beplantning av busker/trær El-port fremfor inngang til eiendommen, samt delvis inngjerdet område Eiendommens bygninger Type bygg A Kontorbygning Byggeår ca 1970 B Garasje/ verksted ca 1978 C Sandlager 1999 Likningstakst Kjøpsår Ikke oppgitt --- Forsikringsselskap Polisenummer Ikke oppgitt Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Kontorbygning Rehab - ombygd år 1998 Kjøpesum / kostpris --- Type forsikring Beskrivelse Støpt ringmur Kryprom og blindkjeller Ingen inspeksjonsluke etablert Yttervegger delvis med bindingsverk og brakke-element, som er sammenbygd og utvendig kledd med trekledning Vinduer med 2-lags glass Saltak som er tekket med A-takplater og bølgeblikk over brakkene Stedvis noe rust på bølgeblikk Metall takrenner Stedvis noe defekt Innvendige finerdører, furudører og speildører Teak og trepanelt ytterdører Innvendig avdelte kontorer, stue, kjøkken, garderober/ skifterom, bad og toalett El-anlegg med fordelingsskap i gang, med 63A hovedsikring, a automatkurser Jordfeilbryter Delvis åpen og skjult ledningsnett 2 eldre veggbokser med skrusikringer, i brakkedel Bygningsmessig beskrivelse; Bygg B - Garasje/ verksted Beskrivelse Støpt plate og ringmur på oppfylte masser Bærende konstruksjoner av jern/ stålkonstruksjon Yttervegger av isolerte "systemvegger" og tak, som er utvendig kledd med profilerte metallplater Innlagt strøm med eget sikringskap Innlagt vann med stål skyllekar og ca 40L VVB 2 stk el verkstedporter og 3 verksteddører Ellers er det innvendig innredet som verksted med luftavsug, løftebukk, hyller -og arbeidsbenker, mm Tilbygget takoverbygg over 2 containere Generelt er bygget med en del bruksslitasje og småskader, både utvendig -og innvendig Bygningsmessig beskrivelse; Bygg C - Sandlager Beskrivelse Støpt dekker og ringmur med høyde på ca 2,5 m Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side2av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

27 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Buet bærende stålkonstruksjon som er kledd med A-takplater El-verkstedport Innlagt strøm med eget el-skap med 25A hovedsikring og 4 automatkurser Generelt er bygget med en del bruksslitasje og småskader, både utvendig -og innvendig Generelle kommentarer Bygningens standard pr dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol Bygningsmassen fremstår med varierende vedlikehold på overflater og teknisk utstyr Tilbygget "brakkedel" på kontorbygget, med en del brukslitasje og skader Det må på generelt grunnlag påregnes jevnlig vedlikehold av bygningsmassen Desto eldre bygningsmassen er jo større vil dette behovet være Det er ikke fremlagt vedlikeholdskontrakter eller vedlikeholdsrutiner Eiendommens potensial Dagens bruk, ansees å være hensiktsmessig og god Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) Kontorbygg 1 etg Stue/kjøkken/oppholdsrom, toalett, bad, ganger, kontorer, soverom og skifterom (totalt 12 rom) Delsum bygg Kontorbygg Garasje/Verksted 1 etg Garasje/Verksted Delsum bygg Garasje/Verksted Sandlager 1 etg Sandlager Delsum bygg Sandlager SUM Kommentarer til planløsningen Planløsningen til bygningsmassen, gjenspeiler datidens byggeskikk Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side3av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

28 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Areal og leier Bygg Et plan Utleid Leieinntekt / Ledig (m²) Eget bruk BTA (m²) Markedsleie Sum (m²) år BTA (m²) BTA kr/m² markedsleie Kontorbygg 1 etg Garasje/Verksted 1 etg Sandlager 1 etg SUM Andre leieinntekter Andre leieinntekter A Sum leieinntekter B Sum normal markedsleie Spesifiser evt andre leieinntekter Leie av tomtearealer Kommentarer til leiekontrakt(er) Det er framlagt en leiekontrakter mellom Mesta Eiendom AS og Veidekke Industri AS, som har utløp , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør, er seks måneder Leien kan indeksreguleres hvert år, etter SSB`s konsumprisindeks Kommentar til ledige utleiearealer Alle arealer er utleid Spesielle forhold Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Evt kommentarer Det er ikke opplyst om spesielle forhold utover det som fremkommer i denne taksten Kommentarer til Grunnboksbladet Ingen heftelser eller servitutter som har betydning for denne verditakst Ja Nei Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side4av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

29 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Beregnede byggekostnader, Bygg B Verdireduksjon - Bygg B Beregnede byggekostnader etter fradrag = Beregnede byggekostnader, Bygg C Verdireduksjon - Bygg C Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Kommentar til teknisk verdiberegning Teknisk verdiberegning er basert på tilgjengelig statistikk for oppføringskostnader for tilsvarende bygninger Vedrørende verdireduksjon er det hensyntatt at tilgjengelig statistikk for oppføringskostnader i stor grad gjelder for dagens nyoppførte og moderne bygninger Verdireduksjonen er derfor vektlagt dette, samt at bygningsmassen har behov for kontinuerlig vedlikehold, oppgraderinger, moderniseringer mm Det er også påregnelig med skjulte feil og mangler i en eldre bygningsmasse Tomteverdi er beregnet ut fra dagens kostnader med tillegg for opparbeidelse Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer Vedlikehold / adm Inntektsfradrag Normal leieinntekt A Normal leieinntekt B Tap ved ledighet 5 -Tap ved ledighet 5 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav For beregning av kapitaliseringsfaktor er det benyttet dagen realrente med tillegg av risikorente Kapitalisert verdi A ut fra 11 % avkastn B ut fra 11 % avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet For administrasjon og vedlikehold er det benyttet stipulerte kostnader på ca 85,- pr m2 Offentlige avgifter og forsikring er stipulert Tap ved ledighet er satt til ca 5 % av leieinntekter Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side5av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

30 Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Næringseiendom med landlig beliggenhet ca 10 km sør for Misvær, i Bodø Kommune Denne eiendommen har leieinntekter med stabile og langsiktige leiekontrakter, som utgår i 2019 Dette har innvirkning på beregnet markedsverdi Eiendommen ansees som kurant og omsettelig Markedsvurderingen er en helhetlig vurdering av beliggenhet, opparbeidelseskostnader og attraktivitet Med bakgrunn i dette settes en markedsverdi som angitt Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Fauske Dokumentkontroll Leiekontrakt, dokument over el-kontroll og tilsyn, energiattester, miljørapport og pcb-dokument vinduer Vei MISVÆR Gnr:223Bnr:15 Side6av FauskeTakstAS JanEirikOlsen

31 01 KJØPEKONTRAKT Mellom: Mesta Eiendom AS onr Adresse: Postboks 256 Tlf: Lysaker heretter kalt Selger, og [ ] onr [ ] Adresse: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] heretter kalt Kjøper, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt («Kjøpekontrakten»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter seg herved til å overdra til Kjøper sin eiendom: gnr [] bnr [] med påstående bygninger og anlegg i [] kommune ( Eiendommen ) for en kjøpesum stor: [ ] heretter kalt Kjøpesummen som gjøres opp på følgende måte: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant ved overtakelse kr [ ],- Til sammen kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle panterettsdokumenter Kostnadene utgjør: Dokumentavgift: kr [ ] Tinglysningsgebyr kr [ ] I tillegg kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i forbindelse med etablering av lån Side 1 av 5 selger kjøper

32 Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer/avgifter Omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen 3 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler Alle innbetalinger forbundet med denne Kjøpekontrakten skal skje til meglers klientkonto [xxxxxxxxxxx] innen avtalt overtagelsestidspunkt, jf punkt 8 Beløpet settes på rentebærende konto Oppgjør til megler fratar Kjøper rådighet over Kjøpesummen med omkostninger Megler har ugjenkallelig fullmakt til å forestå oppgjøret Kjøper har ansvar for at Kjøpesummen og omkostninger er betalt på meglers konto eller er bokført på klientkonto innen avtalt overtakelsestidspunkt, også for finansinstitusjoners betalingsmåte/forsinkelse For den del av Kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer Kjøper den til enhver tid lovbestemte forsinkelsesrente til Selger Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i punkt 1 og 8 Selger har rett til å heve Kjøpekontrakten og dekke sitt tap av Kjøpesummen dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne Partene foretar selv avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret Megler foretar ingen pro & contra pr overtagelsesdato 4 HEFTELSER MV Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen, jfr vedlegg 1 Eiendommen overdras fri for pengeheftelser Eventuelle eksisterende pengeheftelser skal slettes for Selgers regning Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som grunnboken viser Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette Kjøper dersom slike forretninger blir avholdt innen overtagelse/tinglysing av skjøtet Kjøper er gjort kjent med, og aksepterer, øvrige tinglyste heftelser på Eiendommen Kjøper er videre gjort kjent med, og aksepterer, eksisterende leieavtaler på Eiendommen Eventuelle feil og mangler påberopt av leietaker overfor Selger, kan ikke danne krav fra Kjøper mot Selger Dette gjelder også feil og mangler Selger har påtatt seg å utbedre overfor leietaker, men som ikke er utbedret ved overtagelsen Kjøper er således ansvarlig for dette Selger forplikter seg til å betale alle avgifter og lignende som vedrører Eiendommen og som er forfalt før overtagelse Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnbokkopi/ oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med denne Kjøpekontraktens underskrift Skjøtet skal oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt Kjøpesummen med omkostninger jf pkt 1 og 2 Side 2 av 5 selger kjøper

33 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøper har forut for kjøpet undersøkt og gjort seg kjent med Eiendommen, og er innforstått med Eiendommens generelle tilstand Eiendommen og dens tilbehør overtas as is Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at alene manglende opplysninger om Eiendommen etter avhendingsloven 3-7 og feil opplysninger om Eiendommen etter Avhendingsloven 3-8 kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel Risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd For eventuelle rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc), og som er vedlagt denne Kjøpekontrakten og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, er Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil fravikes avhendingsloven 3-7 og 3-8 Opplysninger gitt i nevnte rapporter kan etter dette under ingen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Tilsvarende gjelder også for eventuelle opplysninger gitt muntlig av megler eller andre på vegne av Selger i forbindelse med transaksjonen Heller ikke slike opplysninger kan under noen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for reguleringsmessige problemstillinger, offentligrettslige krav mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Risikoen for eventuell forurensning i grunnen tilligger Kjøper Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig for, men som rettes mot Selger, kan Selger videreføre direkte og uavkortet til Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Selger tar med seg hva Selger selv ønsker av innbo/tilbehør fra Eiendommen forut for overtagelse Alt Selger ikke har fjernet fra Eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller Kjøper uten ytterligere rettigheter eller forpliktelser fra noen av partene Dette gjelder ikke utstyr/løsøre som eies av eventuelle leietakere på Eiendommen Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag overstiger 10 % av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve Kjøpekontrakten med Kjøper Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen Utover tilbakeføring av Kjøpesummen og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre Selger kan i stedet for å heve Kjøpekontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper Selgers eventuelle valg om ikke å heve Kjøpekontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne kontrakt med bilag, kommer lov om avhending av fast eigedom til anvendelse, dog slik at den absolutte reklamasjonsfristen etter lovens 4-19 begrenses til 6 måneder fra overtakelsesdato Side 3 av 5 selger kjøper

34 Ved forbrukerkjøp, jf avhendingsloven 1-2, skal lovens ufravikelige bestemmelser gå foran Kjøpekontraktens bestemmelser ved eventuell motstrid 8 OVERTAGELSE Eiendommen overtas av Kjøper den [ ], forutsatt at Kjøper har oppfylt sine forpliktelser, herunder betalt Kjøpesummen med omkostninger Kjøper har følgelig ikke rett til å ta Eiendommen i besittelse før fullt oppgjør er registrert på meglers klientkonto Når overtagelse er gjennomført skal overtagelsesprotokoll signeres av begge parter på overtagelsesdato og sendes megler Ved overtagelsen skal hele Eiendommen stilles til Kjøpers disposisjon Nødvendig rydding og rengjøring foretas av Kjøper for egen regning Kjøper svarer fra overtagelsen for alle Eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter Risikoen går over på Kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos han, har han risikoen fra det tidspunktet da han tidligst kunne ha fått overta bruken av eiendommen Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til å betale Kjøpesummen med omkostninger bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke svarer for 9 FORSIKRING Eiendommen er fullverdiforsikret, og Selger er forpliktet til å opprettholde forsikringen frem til overtagelsen jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøper er selv ansvarlig/bærer risikoen for eventuell konsesjon, herunder utferdigelse av konsesjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal være skriftlig Slik meddelelse skal anses mottatt når den er overlevert direkte til den annen part, eller ved alminnelig post eller telefaks til den annen parts oppgitte adresse Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter: Vedlegg 1: Grunnboksutskrift Vedlegg 2: Målebrev Vedlegg 3: Firmaattest Selger [Vedlegg x: Takst] [Vedlegg x: Firmaattest Kjøper] [Vedlegg x: Oppgjørsinstruks] 12 BILAG Denne kontrakt er utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar Side 4 av 5 selger kjøper

35 [ ],, Som Selger: Som Kjøper: Mesta Eiendom AS [ ] Side 5 av 5 selger kjøper

36 k' T)TTATT 23 U K T L014 nteret LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS Veidekke Industri AS vedrørende Misvær vegstasjon --- Tà _ i: i1

37 I UTLEIER Mesta Eiendom AS Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Orgnr: Roar Bratland Erichsen Tlf: E-post: Daglig drift, tekniske problemer: Jan-Egil Haraldsvik Tlf: E-post: 2 LEIETAKER Veidekke Industri AS Orgnr: Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Daglig drift: Jørgen Andreas Winther Tlf: E-post: JorgenAndreasWintherveidekkeno Hans Idar Rendall Tlf: E-post: Fakturaadresse: 3 EIENDOMMEN Adresse: Misvær Gnr: 223 / bnr: 15 i Bodø kommune 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av hele eiendommen med påstående bygninger og anlegg, inklusive utomhusareal og parkeringsplasser, som vist i vedlagte tegning, vedlegg 3 42 Alle arealer oppgitt etter NS 3940 Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser 43 Leietaker disponerer følgende uteareal: areal som det fremgår av avtalens pkt 8, plassering ihht vedlagte tomtekart 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Leieobjektet må kun benyttes til kontor/oppmøte/lager/verksted og for alle tilfeller i h h t gjeldende reguleringsbestemmelser mit- Side 2 av 14

38 Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn skal alltid regnes at den endrede bruk vil medføre endret avgiftsmessig belastning for utleier Skifte av bransje mv uten samtykke fra utleier skal anses som vesentlig mislighold av leieavtalen Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc i fellesarealer 52 Leietaker bærer selv risikoen for at lokalene kan brukes til det formål leietaker etter nærværende avtale skal bruke lokalene til 6 OVERTAKELSE I MELDING OM MANGLER 61 Leieobjektet overtas i den stand det var ved oppstart av denne leieavtalen Leietaker har disponert lokalene også i foregående leieperiode Skader/mangler som er påført eiendommen i foregående leieperiode er leietakers ansvar og kan ikke senere påtales som mangel 62 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter 63 Eventuell klage over leieobjektets stand ved overtakelse må fremsettes skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse Det som kreves rettet må angis i klagen Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses leieobjektets stand akseptert Forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel Leietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden 72 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr husleielovens 9-2 tredje ledd 8 LEIESUM Bygg (matnr/navn) Antall m2 Leie per m 2 Leie per år eksmva Garasje, verksted 240 m Oppmøtested 150 m Sandlager 202 m Tomt 5265m Sum leie A-konto felleskostnader 2000 Sum leie og â-konto felleskostnader Alle priser i NOK eks mva Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift) Side 3 av 14

39 Leien og eventuelle fellesutgifter forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleier 83 Leie og andre ytelser skal betales til utleiers konto etter nærmere angivelse 84 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto 85 Leietaker dekker alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf vedlegg 2 Utleier dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale 86 Direkte og for egen regning betaler leietaker: Energi til eget leieobjekt, etter egen måler, brøyting, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og vaktmestertjenester for egen bruk Det vises for øvrig til kostnads og ansvarsfordeling i vedlegg 1 87 Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine ol, må utleiers samtykke innhentes Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket 88 I den grad eierskap til/utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 81 i forhold til total leie for eiendommen Forutgående setning gjelder også eiendomsskatt, slik at eiendomsskatt som er eller måtte bli innført for eiendommen, eller endringer i denne, dekkes forholdsmessig av leietaker 89 Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17 desember 1976 nr 100 eller lov som trer i stedet for denne Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring 810 Leietaker kan ikke foreta motregning i leien med krav leietaker mener å ha mot utleier, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av utleier eller avgjort ved rettskraftig dom Videre kan ikke leietaker i noe tilfelle holde tilbake eller deponere leie eller øvrige ytelser 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget slik avkrysningen viser: nx A Helt (100 %) Fl B Delvis: kvm av totalt kvm C Ikke (0 %) Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv, og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet ffl Side 4 av 14

40 Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats 93 Utleier står fritt til på ethvert tidspunkt i leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier 94 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer i dette i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn 95 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert Tilsvarende er leietaker i tilfeller som nevnt i dette punkt 95 erstatningsansvarlig overfor utleier for eventuelt tap som følge av at utleier får redusert sin fradragsrett med fremtidig virkning 96 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for leieperioden Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi utleier en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31 desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsrett for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivningen, samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett Side 5 av 14

41 Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at utleier kan overholde egne frister mv i henhold til merverdiavgiftslovgivningen Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt 98 Ved opphør av leiekontrakten skal leietaker skriftlig gi utleier fullstendige opplysninger om leietakers justeringsplikter og justeringsretter, knyttet til leieobjektet Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal leietaker innen leiekontraktens opphør sørge for at alle justeringsforpliktelser som leietaker/fremleier har i tilknytning til leieobjektet er betalt I innfridd overfor avgiftsmyndighetene Dersom det er avtalt overføring av justeringsforpliktelser til utleier, plikter leietaker å gi utleier alle opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle merverdiavgiftslovgivningens dokumentasjonskrav, slik denne lovgivningen måtte være på tidspunkt for overføring av justeringsforpliktelser Det samme gjelder dersom leietaker har justeringsretter i tilknytning til leieobjektet 99 Leietakers erstatningsplikt etter avsnitt (5) ovenfor gjelder tilsvarende ved brudd på leietakers forpliktelser etter avsnitt (6) - (8) Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet 102 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler ol som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden Dette medfører at det er leietakers ansvar å oppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard som relaterer seg til leietakers drift Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12 (3) Denne ansvarsfordelingen gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige kravet Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav 103 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre, herunder leietakere eller naboer Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i Side 6avl4

42 forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar 104 Avfall er leietakers ansvar og må deponeres i egne avfalls/søppelkasser for videre deponering/fjerning Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning 105 For utleie av leieobjekter i 1 etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold, snemåking og strøing mv i henhold til gjeldende politivedtekter 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc Leietaker skal varsles med rimelig frist I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT 121 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc, når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte 122 Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen, eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold Kostnader etter dette avsnitt skal dekkes som felleskostnader i henhold til punkt 85, eventuelt av leietaker i henhold til punkt Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10, dette punkt 12 eller punkt Avbrudd som ikke er vesentlige, herunder men ikke begrenset til forsyninger av vann, strøm, luft etc, plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet i henhold til avtaler som inngås av utleier Leietaker er klar over at enkelte mindre vedlikeholdsposter, som enkel utskiftning av slitasjedeler (pakninger, filter mv) ikke nødvendigvis er omfattet av utleiers avtaler, og at slikt vedlikehold i så tilfelle skal besørges og bekostes direkte av leietaker Eksempler på hvilke kostnadsposter leietaker skal bekoste fremkommer av vedlegg 1 Vedlikehold som er utført i henhold til avtaler inngått av utleier plikter leietaker å betale etter regning med 14 dagers forfall Ved fakturering er utleier berettiget til inntil 5 % av opprinnelig fakturabeløp i administrasjonshonorar grunnet nødvendig oppfølgning av avtaler som utleier inngår tilknyttet leietakers vedlikeholdsplikt _ Side 7 av 14 7w

43 Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og porter Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye 133 Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt Dersom deler av leietakers vedlikeholdsplikt ikke omfattes av de avtaler utleier inngår, og leietaker ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET / EIENDOMMEN 141 Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv) så vel i som utenfor leieobjektet Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc 142 Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker Leietaker skal varsles med rimelig frist 143 Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn 152 Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering Samtykke etter dette avsnitt (152) kan ikke nektes uten saklig grunn 153 Radio- og TV-anlegg mv, uthengsskap, automater ol må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan nektes på fritt grunnlag 154 Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand Side 8 av 14

44 Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav for eventuelle arbeider som utføres i henhold til dette punkt FORSIKRING 161 Hver av partene holder sine interesser forsikret 162 Utleier forsikrer eiendommen/bygningen 163 Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar på kombinert bedriftsforsikring I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet Forsikringen skal også dekke skader som følge av innbrudd/ hærverk på/i leieobjektet Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar Ved skade på leieobjektet skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes 164 Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke kostnaden Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv, ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold 165 Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke 17 BRANN/DESTRUKSJON 171 Blir hele eller vesentlige deler av leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden Leietaker har ikke rett til å holde tilbake eller deponere leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot utleier som følge av mangel eller forsinkelse 182 Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Indirekte tap dekkes ikke Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kvartals leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden ffl Side 9 av 14

45 Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, se for øvrig kravene i husleieloven 2-12, krever dette skriftlig forhåndsvarsling med minimum 30 dagers frist om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD I UTKASTELSE 191 Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy 192 Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven 193 Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet Forsinket leiebetaling med mer enn 14 dager etter avtalt forfall skal alltid anses som vesentlig mislighold Det skal også anses som vesentlig mislighold dersom leietaker blir insolvent, innleder gjeldsforhandling eller antas å komme i en slik økonomisk situasjon innen kort tid Videre anses brudd på sikkerhetsforskrifter/bestemmelser som vesentlig mislighold 194 En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andre forpliktelser i henhold til leieavtalen for den tid som måtte være igjen av leietiden Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold, får punkt 20 tilsvarende anvendelse 20 FRAFLYTTING 201 Ved fraflytting, dvs på det avtalte opphørstidspunkt for leieforholdet, skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Leietaker kan ikke gjøre gjeldende at det er inngått muntlige avtaler om endret fraflyttingstidspunkt 202 Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/nøkkelkort i slik orden at nøkler/kort er enkelt identifiserbare Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar, delevegger, ledninger ol ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse Utleier kan kreve at leietaker ved fraflytting fjerner helt eller delvis leietakers endringsarbeider, herunder innredning og innretninger, ledninger oa han har montert i leieobjektet, og at skader og merker som følge av dette utbedres Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for leietakers regning 203 Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning ffl Side 10 av 14

46 I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering 205 I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at leieobjektet blir ledig I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 2 dager pr uke i kontor/forretningstid 206 Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning 207 Leietaker er gjort kjent med at dersom leieobjektet ikke tilbakeleveres på avtalt opphørstidspunkt, vil utleier ha krav på leie og øvrige ytelser (herunder felleskostnader) inntil det er praktisk mulig for utleier å gjennomføre tilbakelevering, dog er leietaker i et slikt tilfelle forpliktet til å betale vederlag tilsvarende minimum 14 dagers leie inklusive felleskostnader og andre ytelser Videre er leietaker ved forsinket tilbakelevering forpliktet til å dekke utleiers merkostnader som følge av forsinkelsen, herunder utleiers reisekostnader 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 21 1 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Samtykker utleier, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med tinglysingen Videre skal leieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører Kostnader forbundet med slettingen dekkes av leietaker 212 Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører 22 LEIEREGULERING 221 Leien reguleres hver 1 januar, første gang 1 januar i kalenderåret umiddelbart etter kalenderåret for leieforholdets start Leien skal reguleres fullt ut i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks Første gangs regulering av leien skjer basert på eventuell økning i konsumprisindeksen fra den 15 i den måned leieforholdet har oppstart (basisindeks) til 15 oktober samme år Deretter skal leiereguleringen baseres på økningen i KPl fra basisindeksen og frem til 15 oktober året før reguleringstidspunktet Leiebeløpet skal ikke kunne nedreguleres 223 Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted 224 Ved offentlig inngrep (prisstopp 01) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt Side 11 av 14

47 etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det 23 BANKGARANTI 231 Leietaker stiller selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leieavtalen, herunder rettidig betaling Garantien skal tilsvare 6 måneders leie inklusive andel felleskostnader og mva i den grad dette følger av punkt 9, dvs ,- kr I forbindelse med leieregulering kan utleier kreve garantien regulert forholdsmessig Garantien skal være gyldig, og uoppsigelig fra leietakers og garantists side, i leieperioden samt tre måneder etter fraflytting Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (inkludert tillegg som nevnt over) kreves dekket av garantien uavhengig av leietakers samtykke Mot utbetaling av andre krav under garantien kan garantisten gjøre gjeldende leietakers mulige innsigelser 232 Garanti må foreligge senest én måned etter signering av leieavtalen og for alle tilfeller innen overtakelse Garanti anses ikke etablert før utleier har godkjent garantiens ordlyd 233 Mislighold av bestemmelsen i dette punkt 23 anses som vesentlig mislighold som gir utleier hevingsrett 24 FREMLEIE 241 Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for utleier 242 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses ikke som samtykke 25 OVERDRAGELSE I SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 251 Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis må ikke finne sted uten utleiers skriftlige foråndssamtykke Utleier kan på fritt grunnlag nekte overdragelse 252 Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom han ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 253 Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke Bestemmelsen i Q\Pc-- " ' Side 12av 14 7tx/

48 dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 254 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt anses ikke som samtykke 26 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ingen 27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5 For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler 28 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 281 Leietaker er selv ansvarlig for oppfyllelse av internkontrollforskriften og dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak i egne lokaler Herunder kontroll av nødlys, rømningsveier, slukkeutstyr, elektroinstallasjoner med mer Leietaker er selv ansvarlig for organisering av brannvern i egne lokaler 282 Utleier er ansvarlig for dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak for drift og vedlikehold av eiendommens fellesinstallasioner og fellesarealer 283 Leietaker skal utpeke en brannvernansvarlig og en HMS-koordinator 284 Leietaker plikter å informere utleier om eventuelle endringer av kontaktpersoner umiddelbart Side 13 av 14 T7i

49 [IIIJI 29 SIGNATUR 291 Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter leietakers signatur 292 Denne kontrakter utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplarer Hver av partene får hvert sitt eksemplar VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vedlegg 1: Retningslinjer for ansvars- og kostnadsfordeling mellom utleier og leietaker Vedlegg 2: Eksempler på poster som inngår i felleskostnader og eventuell fordeling pr bygg Vedlegg 3: Tomtekart Sted dato: Sted/dato: as Utleier Leietaker Mesta Eiendom AS Signatur iht fullmakt sta VeldekL Industri AS Mesta Eierttdom AS Signatur iht fullmakt Orgnr 993 O379 MVA Side 14 av 14

50 Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Eiere Utføres av eier, Leietakers Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og ansvar leietaker ansvar I Administrasjon nlemkoelrol av Mestas bygningsmasse og bygningstekrtiske inalalaagtner, herunder mnrmslekriske inspeksjoner og registrering avawk og bak nternkoelrut av leietakers areal Dette fo(å hindre fortalt av Mestas bygningsmasse 2 Administrasjon utover det som er beregnet sans normal slitasje 0554 å sikre at bygningstekniske X slajasioner samt øvrig bvgrinqsrrorsse ikke forringes 7drninlstrasjon Løpendelpeifingavtyriradgtvrengde bestinq av etterforsynrirm X 4 Administrasjon Avlesning av esergjmålerefvannanlltere i forbindelse med insnsendng av statuskon samt årsavregning 5 Administrasjon Daglig normal rerrejorrrg av leieobetdet, herunder mm- og ulvevdlg vask avvinduer, kuringi boning av gule etter behov x Rengjøring/ opprydding i bygg og uteareal etter avsluttet leieforhold Evrrt kostnader ved 6 Administrasjon gjennomføring etter utflytting faktureres leielaker Leie vil løpe ti leieobjekt er overlatt og X Jnrret i orden 7 Administrasjon Liserrsavgitter ilm t'dalarmerporter(tvertanngsaignat) som knyttes lå eiendommens drift X 8 Administrasjon tgangkjnring av tyranlegg sans folge av behov los tileggsvsrme eier i tlltrrryflnkrg ti utkobling av uttrioriert elektrisk kraft (på de eiendommer avtaler er irorghlr) 9 Administrasjon Iverksette tiltak for å sikre bygninger/eiendom not frostskader på roranlegg, bygninger osv 10 ')niftsstrytte/avgitter/slratler Forbruk av vann, rensing av avløpsvann og faste off augher tar vungiavlap å Il Vedlikehold Innvendig vedlikehold (Eksempelvis gule, vegger, vinduer, dører, brrikeratatyr WS, elektrisk utstyr fastmontert og løst) Utskiftninger av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid ene 12 Vedlikehold selve byggverket (Eks: skifte eksisterende vinduer med vinduer av oansne kvalitet og X standard I dette byger normal oppgradering av bygningsmaterialer i knstbelsbegrepet( 13 Vedlikehold 14 Vedlikehold 15 Vedlikehold 16 Vedhlsotreld 17 Vedlikehold lan og utvendig vedlikehold av dører, vinduer, og garasjeporter I dette ligger også 'ksyegrioder, bommer og slagporter inn litt på eiendom Planlagt vedlikehold og utskifting av overflater på veier, plasser, parkeringsareat og andre istalas(oner ute Rengjøring av takrenner/ nedlagt utvendige rister for nedap Herunder også gsrrt takstuker ved flate tak Iverksette tiltak ler ijerning av snø på tak inn store snømengder som kan ~ore at 'aldronstruksjon skades eler bogen sammen Støv personer og materiell rast ras (for eksempel snøfis) fra tak og alaliklrende deltiljer på bygningen Dette gjelder avsperntrrg av farlig område og fjerning av snø og is 18 Vedlikehold Iverksette tiltak los å sikre eiendom og bygg mot plutselige ytre påvirkninger, herunder 'vd-/utormskader flem/ smeltevann 19 Vedlikehold E'ygningssressigo skader som Irlre slryhoes knetakers/ brukers forheldlaosvan X 20 Vedlikehold 'heder ener innbrudd art hærverk, herunder bygningsdeler/gissa etc X 21 Vedlikehold Vedlikehold av gronløntegg, planer, vekker og bsskerfjernlog av uønsket vegetasjon inntil 2 meter fra hfltervegg og langs gjerder 22 Bygg/Anlegg rorveodige og utvendige persienner, gardinbrelt/gardinoppheng cips, rute- og blendingsgardiner 23 ByggiMlegg 24 ByggMlegg Vedlikehold av låsesystemer, sytindere og låsplaner Gjelder stlasjeskader, vie behov for nalrier etc, samt oppgradedng av låssystem som følge an leietakers behov Fordetrrg av nekter Anskaffelse av noklrvlskap, hengelåser, også særlig sterke hengelåser Elelrtrn - elektriske Intemkontrollf vedlikehold av lade, fordetogseett last opplegg med faslmontorle varme- 25 anlagglbygruogsinstallasjaoer og og paselavnier, varmekabler, armaturer, brgtere og koolaldertllak som krever godkjent X apparater autorisert personell Ved påførte skader på opplislel utstyr overføres ansvar li) leielaker - Eteldra - elektriske 26 anlegglbygningsinalatasjoner og - apparater Eleldra - elektriske 27 - nlemkaolrot/ vedlikehold av leietakers maskiner, utstyr, maleriet og inventar, herunder egenk'jroltåajç narr medføre bruk av autorisert personell Skitring av sikringer, tennere, lyspærer og lysror, herunder også i letliesareatttelariske rom adegglbygrdngalnslalasjoner og vonaraler EleIrire - elektriske 28 aoleggibygningslnalaflaajoner og Flyltbare elektriske varmeovner og -eder, flyttbare gass-, pelroleorns- og katalyftovner å - vttttaraler Eleldro- elektriske Utskifting av lade, lordellngsnett, fast opplegg med fastmonterte varme- og panlenuner 29 gutnstallasjoeen og varmekabler, armaturer, brytere og kootaider når dette ikke lenger ler seg vedlikeholde - apparater x Branntekniske og organisatoriske 2-1 Krav Il ar brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende krav (Jfr FOBTOT) Iver og lorsknlher om forebygging av brann (teknisk Island) Branntekniske og organisatoriske Adskattelse av hensiklstnesslg manuelt alekireutstyr tilpasset brannobjektet og - krav (Jfr FOBTOT) ptlerfvoende nrent,lng av utstyret 32 /vrig kontroll av manueft slsklrostslyn leveo med bygget $551 ment sleklseulalyr som en Branntekniske og organisatoriske Il~brarmobjektet i etterkant (Ved rannneavtalen blir delte punktet endret rå krav (Jfr F013TO "Jtfares av eier, dekkes av bruker ') X 2-2 Krav Il virksonnlrel/ bruker 51k at brann ikke lett kan oppstå og slik at sdvrtngståak 33 Branntekniske og organisaloriske og sikringsinnretninger virker som forutsatt Dette vil om at det ikke skal utføres spesielle krav (Jfr FOBTOT) arbeldsoperaajonen eier at aikringslibak settes ut av drit Sen at kongrenserende tiltak x 34 innføres Påse at bygningstekniske bnansnvennlåak og synge slluingslåak idet forringes og Branrrtekrriske og organisaloniake rapportere alle forhold av betydning (aevik( far brannsikkerheten, herunder ha ruiner far krav (Jfr F013T0 'Ifølge med nå brarnralarnraentnalen om den viser normal dnlf X Branntekniske og organisatoriske 35 - krav (Jfr FOBTO1'( 24 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg rntv X Ettersyn og proving av tekniske sikringstiltak som dører/ leker/ vinduer med brannteknisk Brarnrtelaniske og orgæmsatorisire funksjon, røykvarsler- og bnararalanmanlegg, ledesyslemor lor rømning, stasjonære krav (Jfr F0BT0 lslokkeinstallatsioner, ravinvenliasion å x x x x x å x x x x Side 1 av 3 sider 7uy

51 Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker t7 1ijn Elers Utføres av eier, Leletakers Pkt Inndeling Aktiviteterl kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og ansvar leietaker ansvar Branntekniske og organisatoriske 37 - rav (Jfr FOBTOT) Nodaenolg skifte av ball eder i røykvarsler batterier og lysror/ pærer i nedynarmalurer X 38 Brannlekråske og organisatoriske 2-4 Krav om at fyringsanlegg, etter varsel om leiing, i sin helhet er tilgjengelig for fang, utstyrt og innrettet Slik at det kan feies på tii redostilende måte og med krav (Jfr FOBTO1) _ I) redsalitevde atkonrut, leietaker er ansvarlig for adkomst lar teisoersoset X Branntekniske og organisatoriske 39 3-I Krav om brannsikkerheten I det særskilte brannobjektet er tilfredsstillende - 'jan (Jfr FOBTOT) dokumenter Branntekniske og organisatoriske Utarbeider dokumentasjon p0 teknisk brannvern og samordne denne med brannab(ekt krav (Jfr FOBTOT) lokumenlaojon p0 organisatorisk brannvern x 41 Branntekniske og organisatoriske Utarbeide dokumentasjon på organisatorisk hrarmvem (opplæring, anelse, instrukser, krav (Jfr FOBTOT) planer vakt risiko) Branntekniske og organisatoriske Krav om brannvernleder utpekt av bruker som koordinerer det forebyggende - krav (Jfr FOBTOT) learorvernarbektet 43 Brannlekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT( 3-3 Krav til 0 gjennomføre brannvernopplæring og brannoselser av eget personel X Branntekniske og organisatoriske 44 wetorrånest bruker Skal sørge lar opplæring avbrainrvernfedere X - krav (Jfr FOBTOT) Braontekidskn og organisatoriske Krav utarbeidetse og iverksetting av ordensregler og instrukser som regulerer - krav (Jfr FOBTOT( hraeoforebyqoende ss -Ireidennsende tiltak far vann virksomhet x 46 Branntekniske og organisatoriske 3-5 Krav om vaktordning på overnattingssted som står i forhold fl risikoen i krav (Jfr FOBTO1),rarnrnldekf et 34 Krav om gjennomføring av ekstraordinære tiltak ved drifts- og bruksforhold som 47 Branntekniske og organisatoriske Iran føre til markert økning i fare lar aol esnelse eller braenopsedning F eks krav (Jfr FOBTOT) doldrernaterieli ved varmt arbeid på steder der bygninger/plastballer har særlig lett x rrtererbar avælkrtedrvaninaodeinr 48 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 4-I Krav om tekniske tiltak i særakihe brannofrjekier mtrp personsikkentref X 49 Branntekniske og organisatoriske 4-2 Krav om stasjonært slofdreantegg i særskilte brannobjekter rntrp materieisildrerlret krav (Jfr FOBTO1) X 50 Branntekniske og organisatoriske 4-3 Krav om fordeling av slakkevaron innenfor eget område ear'o etablering av krav (Jfr FOBTOT( tilstreklcefic; antall brannkummer (eier tilsvarende) 51 Representant fra bruker skal delta på tilsyn, dette gjelder både samordnet eier enkeltvis Branntekniske og orgarrisaloriske offentlig tilsyn Herunder er ebisyn, arbeidstilsynog branntilsyn Eier avgjer hvilke tilsyn krav (Jfr FOBTOT) _ som skal være representert ved eier X X 52 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Forskriftom brannfarlig vare Ivareta forskrift rot veiledning X 53 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Forskrift om håndtering av ekspfos)onsfartg slott Ivareta forskrift ml vnlfndrdrrg, herunder også hæhent'rrg av spesielle lagringstillatelser for for ekserrpel gassflasker si Vedlikehold av servanter, dusjer, Idosetter, fappekraner og armaturer ol (slutt ut olyr( 54 VanolAvløp/Saniær Med vedlikehold gjelder pakkhekser og pakninger og brukerretalert vedlikehold basert på X viftogje, Ulskiftång av hoved- og fordelingsnett med varm-, og idaaldqromper, mengdemålere 55 VarnrdAvlop/Sarriær ventiler, varmt vnrrnsberedere, servanter, dusjer, klosetter, lappekraner og armaturer ol X (statlatstyr) når delte ikke er lønnsamt å vedlikeholde 0)eatsidllere og spiloljetankor: Ansvar for konstruksjon av selve instatasjonen ned sluk 56 Vann/Avløp/Sanitær x rtil røreyslem, i VonrifAvfop/Saniær Tgmmtng/ årlig kontroll og vedlikehold av eutokitlere X 57k r'svn/aviarl5nftær 'omndnftl kontroll og vedlkehvld avsplle(etaoker x ammirrg og rengjøring av bronnerfegnn vannanlegg, rorsyslemer, litre, samt 58a Vann/AvingiSantær revetakino og vannbehandling 58k Vann/Avlop/Sontær Tøirnrdog og rensjøriag av septiktanker X do vedrørende puaktovsug for materiell, utstyr, maskiner (eksempelvis: eksosavtrelds, 59 Ventlasjordlslirri&lole- og fyrsereom antrekk fra vaskemaskiner, slipemaskiner, lakkeringsbokser, miljøskap varmeskap med X irer), og rnohile punktovlrelds for leietakers prosesser som en del av maskiner og verktøy 60 Venlilasjonfldinna/hjnle- og Iryseream Brsdrorelalerte kostnader vedrørende drift av varme-/ ventilasjonsanlegg, herunder liter og tgnnndv x 61 Kostnader vedrørende service ovvanne- ventilasjonsanlegg, herunder rekner og VenlifasjoWldtma/hele- og trynnreom lignende Fjernivarrre-, aer6rvlvarme ljelarrlegq og andre Ildsteder Vedlikekoldl utskifting av fast monterte ildsleden/ ovner inklusive piper og karer X Fjernvarme', sentralvarme-, Nedgravde oljelaeken med tilhørende rotsystem og sikringsanordninger mot overfylling 63 - ljelardeqg og andre Ildsteder Tilstandskontroll og lenhvtapravhrg Fnvne-, oontrafvnrrne-, 64 - Melanless og andre fdstodnr Fetng Feieavgift x 65 Saniband/svakstrondlele og IT installasjoner Anskaffelse, drift og vndtkehold av innbruddsalsrnner X 66 Sarrband/svakslrsrrntlele og IT Utvidelse av eksisterende innbruddsatanner X 67 Sanrband/uvokslrorrdlelo og IT "nslaltasjaner Ede-anlegg ah opplegg og utstyr Vedlikehold og periodisk kontroll ptawrg av tanker, rør- og ventilsyntemen, herunder 68 Tankanlegg også kontroll av elektrisk anlegg, jordingssystemer og katodluk beskyttelse, etter rekekert X behov fra ansvarshavende, og i tråd med utførte utbedringer eller koef rolt etc 69 Tankanfeos Årlig eftersyrdsemlce/ka9rrenintt av psoppeariegg X Ansvarshavende lar daglig bnrilu' drift til lov om brannfarlig vare, herunder ansvar far 70 Tankanlegg ajourhold av dokumentasjon på gjennomføring avegenksntrol og periodisk kontroll,? X vedlikehold/ lenimino Try4dåvfrkel utstyr sarn tilhører bygget, herunder korpprvssvrer med rørsystem og 71 Tryldduftanlegg ventiler Utskifting av komponenter, herunder korr'prnosorlrus, rørledninger samt X lrvldrlankvr rfldduttanlvog akiryndie konrtrui avtrlildq,ådrkef utstyr X x X Side 2 av 3 sider lit)

52 Vedlegg leietaker av byggl Dokumerrtddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov2011 7fJ Elers Utføres av eter, Leietakers Pkt Inndeling Aktiviteterl kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og ansvar leietaker ansvar - 73 Tråldrkiftonlegg Tekraska anlegg- løfte- og 74 transportinnretninger, oppheng og - bfteutstw 75 Tryldrpåwket utstyr, herunder kompressorer med rorsyslem og ventiler Da* vedlikehold, kontroll og ettersyn Artig konlrot av kroner og ta)er samt utskifting av slltaedeler i forbindelse med den lebyv kontrollen Penodisk årlig sakkyndig kontroll og prøving av alle typer faslmonlerte løfteinnretninger Tekniske anlegg - løfte- og med kranbaner, bjelker og faste oppheng for bfteinnretniorg, Herunder kommer også transportinnretninger, oppheng og kategorien gutrerronterfe kraner Inkluderer også løfteramper I innretninger som integrert X løfteutstyr det av bygg samt utskifting av styringen og ellers bevegelige deler, l dette ligger også utskifting av sttasjedeler i labkrdeise med den årlige kontrollen - Tekniske anlegg løfte- og Me typer transportable løfteinoretninger og alt løfteutstyr (den utstyr mellom krok og 76 frenspvrlinrvelnlnger, oppheng og last), herunder periodisk sakkyndig kontroll og prøving - løfteutstyr x Tekniske anlegg - løfte- og Vedlikehold, kontroll og ulskiftinger av alle typer løftebord, bremsepravere, biloftene, 77 transportinnretninger, oppheng og heytrybesspyfere/ utstyr i vaskehaller, jektoer, transportbånd, deleanskere, dreleheruker X - løfteutstyr on lovende teknisk utstyr 78 Tekniske anlegg - løfte- og Ututdel periodisk kontroll (UPK) av kroner og fa)ei' Ulsldfting an normale slitedeler som lranoparttinnselninger, Oppheng og kremsekllosser/skollager etcsom tillegges normal bruksslitasje x sfteutslw Tekniske anlegg - løfte- og Utskifting bærende konstruksjoner samt store og dyre hovedkomponenter som for 79 transportinnretninger, oppheng og eksempel heismastrineri og tgnende itnr UK Delte gjelder ulsldfting på grunn se lang X ofteutstyr tids normal bruk - Tekniske anleggløfte- og Resertitlsedng ener at kranen har vært parkert og gjeldende sertflral har talept Gjelder 80 ransporturnoetninger, oppheng og ikke dersom kranen har vært i bruk i kontraktsperioden - vfteutstyr X Spesielle tekniske anlegg - inventar- Speslallrvnednlng/ inuenlar installert far eller av bruker herunder kantinej kjøkkenutstyr, spesialinnredninger - med mer avtrekksskap etc rfnskaffeise/ monlerin flytting av alle typer iruentar herunder tfyttbare (frittstående) Spesielle tekniske anlegg iewnf arskap, senger, renter, benker, hyller og reoler selv om disse er festet tå vegg/gule med spesiatnerednårger - med mer toruer on besfarr o fastmonterto mcløitreoter - x x X Side 3 av 3 sider -7L-i

53 Dersom det ikke er avtalt fast felleskostnadsbeløp betales felleskostnader a-konto Innbetalte a-kontobeløp avregnes mot påløpte felleskostnader ved årsoppgjør/felleskostfordeling På mindre eiendommer eller i mindre leieforhold hvor det ikke påløper større driftsutgifter faktureres driftskostnader fortløpende eller samlet ved årsoppgjør Eksempler på poster som inngår i felleskostnader: Elektrisitet Fyringsolje Kommunale avgifter Service/vedlikehold porter (skader/reparasjoner faktureres fortløpende) Service/vedlikehold brannsiokkere Service og slitedeler fyringsanlegg Service og slitedeler ventilasjonsanlegg SD - anlegg EOS - system Tømming/ kontroll av oljeutskiller Kontroll av kraner og løfteutstyr (ikke billøftebukker) Administrasjonspåslag på inntil 5 % av felleskostnader Listen er ikke uttømmende Ql~~ 7ij

54 GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift Side i av i I is / U bodø7 (' KC)MMUNF / Grunnkart / 7 Målestokk: 1:1 635 Dato / 40 rn Krtopplysrunger som kreves ved omsetning av eiendommer skal bestilles skriftlig hos kommunen _ Ellers står ikke kommunen onsvwlig http ://webhotel2 gisl inc no/gislinewebiimsyn_bodo/advanccdprintcomponent/printf

55 Dato: 10 desember 2014 Veidekke Industri AS Kontraktsobjekt Årsbeløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eiendomobjekt Felleskost a konto mva pliktig , Tomt Leie kombinasjonsbygg mva pliktig Garasje, verksted Leie kombinasjonsbygg mva pliktig Overnatting, kontor, sosiale rom Leie strømiddellager mva pliktig Sandlager Leie tomt mva pliktig Tomt

56 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : J a n - E g i l H a r a l d s v i k Alta Rapportnummer: 3895 Anlegg: M ø l n m y r a v e g s t a s j o n Anleggsadresse: M i s v æ r Kontaktperson: J a n - E g i l H a r a l d s v i k Telefon: Telefaks: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: U t l e i d t i l V e i d e k k e Vår referanse: J a n A r n e J o h a n s e n Utført dato: Utført av: Jan Arne Johansen Underskrift: Merknader: Mølnmyra Kontrollen er utført i henhold til FEB 91 og FEL Vår kontroll er din sikkerhet mot

57 10 Garasje Overnatting, kontor, sosialerom 7 30 Sandlager 7 40 Tomt 8 Huskeliste for Mesta-bygg 1 Ta bilde av bygget, les inn tekst, sjekk med referanse på byggoversikt 2 Ta bilde av sikringsskap, måler og les inn Mnr og målerstand og avlest dato 3 Husk å notere, lese inn målertrafoer Inntakssikringer, kortslutningsvern og kabeldimensjon (der dette er tilgjengelig) 4 Sjekk sikringsskap om kursfortegnelsen stemmer, sikringsstørrelser, kabelkvadrat, merking av komponenter 5 Isolasjonstesting av anlegget (husk utstyr over kontaktor) få med verdier 6 Kontinuitetsmålinger: Bruk kabel med referanse fra hovedjording 7 Sjekk om det er hovedjording for bygget 8 Sjekk utjevning mot vannrør (om bereder går over plugg, ta ut pluggen og mål mot vannrør 9 Bruk Euro-tester til å sjekke utløsetid/strøm på jordfeilbrytere 10 Sjekk installasjonen i samtlige rom (feiler og mangler leses inn) 11 Sjekk røykmeldere 12 Kontroller pulverapparat visuelt og ved å snu dem opp/ned og lytt om pulveret er porøst 13 Se etter om det er andre feiler (vannskader, knuste vinduer) Vår kontroll er din sikkerhet mot

58 3 Informasjon Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl1 Lite avvik Kategori 2 = Kl2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl3 Alvorlig avvik Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9) Inspektør Navn: Tittel: Jan Arne Johansen El sikkerhetskonsulent Sertifikatnr: / /T Telefon: E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

59 4 Overbelastningsvern 3x200A Strømmåler Strømmålere: Garasje/verksted Måler Målerstand 9451 Målertrafo 200/5 Dato Inntak/kabler: Kabel Overbvern Kurs Lekkstrøm Garasje PFSP SLP Q1 52 ma x3x95Cu 3x200A Overnatting, kontor, sosi PFSP UZ-element Q18 3 ma x16 Cu 3x63A Sandlager PFSP UZ-element Q22 2 ma x16 Cu 3x63A Målinger: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test Garasje ,8 ka >15M-ohm Sandhall ,8kA >200M-ohm Overnatting ,9 ka >55M-ohm Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Garasje Hovedtavle Garasje Garasje Overnattingsbolig stue Overnattingsbolig Toalett Overnattingsbolig kontor Sandlager Sikringskap Sandlager Kontinuitet Ω Kortsl Strøm Amp Jordfeilbryter Ms ma R Isolasjon MΩ Anmerkn <1 1,8 >15 På SLP Inntak <1 468 >70 Stikk o/arbeidsbenk K15 <1 480 >200 Stikk v/port < >200 Stikkontakt < >200 Stikkontakt < >200 Stikkontakt <1 798 >200 Inntak <1 602 >200 Stikk v/skap Vår kontroll er din sikkerhet mot

60 5 Andre opplysninger Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget (se rapporter) Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll rundt om på bygget Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var Det ble utført visuell inspeksjon av montasjen og dokumentasjonen for el-anlegget Det ble også utført en del måling- testing av anlegget med instrumenter (impedans, spenning, isolasjonstest, samt at det ble gjennomført kontroll av utstyr og komponenter Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser bla kjøkken, toalett og oppholdsrom Samtlige målinger var < 1 ohm Det ble benyttet referanse mot hovedjording Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm Jordfeilbryter ble også testet (Kontor-rigg) Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget Målingene viste liten variasjon på spenningen Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på antatt utsatte kurser Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser som var hardt belastet Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik Vår kontroll er din sikkerhet mot

61 6 10 Garasje Sted Sikringsskap Avvik Det ble registrert jordfeil over C7 Varmekabel sør Den kabelen med jordfeil ble frakoblet Kategori Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar Sted Avvik Garasje Det var et lysarmatur over dør (biinngang) som manglet kuppel Kategori Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar Sted Avvik Garasje, arbeidsbenk Det var en stikkontakt med en delvis defekt klapplokk Kategori Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

62 7 Sted Avvik Kategori Garasje Det var en løs kabelende oppunder taket, mellom portene Kabelen må fjernes eller avsluttes forskriftsmessig Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar 20 Overnatting, kontor, sosialerom Sted Avvik Treningsrom Det var en delvis løs kabel til panelovn Kabelen var vridd over festebrakett til panelovnen Kategori Utbedret Dato/Sign Kommentar 30 Sandlager Sted Avvik Kategori Sandlager/sikringsskap Det var en Al-kabel (tilførsel) som var tilkoblet direkte på automatsikring Det skal være godkjente overgangsklemmer Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

63 8 Sted Avvik Sandlager Det var et delvis defekt lysarmatur i taket, (høyre side sett fra døren) Kategori Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar Sted Avvik Kategori Sandlager/sikringsskap Det var en løs kabelende mellom port og sikringsskap Kabelen må fjernes eller avsluttes forskriftsmessig Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar 40 Tomt Sted Avvik Tomt Det virket ryddig og greit på tomten Det var lagret noe bak garasje Kategori Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

64

65

66

67

68 Du har søkt på: Knr: 1804 Gnr: 223 Bnr: 15 Fnr: Snr: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet MESTA EIENDOM AS ORGNR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER BORETT Overført fra: 1804 / 223 / 19 / / RETTIGHETSHAVER: BREKKE GUNVOR GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE LIVSVARIG BORETT RETTIGHETSHAVER: BREKKE GUNVOR ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 1804 / 223 / 19 / / VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1804 / 223 / 3 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 1804 / 223 / 19 / / MÅLEBREV Veggrunn gnr 43 bnr 1 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Adresse MØLLNMYRA Postnr 8100 Sted MISVÆR Leilighetsnr Gnr 223 Bnr 15 Seksjonsnr Festenr Bygn nr Bolignr Merkenr A Dato Eier Innmeldt av MESTA EIENDOM AS AUDUN FINSVEEN Energiattesten er bekreftet og offisiell Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir bygningens energistandard Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningtypen Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- snittlig klima Det er bygningens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er lite energieffektiv En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme Om bakgrunnen for beregningene, se wwwenergimerkingno Målt energibruk: Ikke oppgitt Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen

78 Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, og kan forklare avvik mellom forventet og målt energibruk Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av bygningen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker bygningen, eller den ikke brukes hele året Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energibehov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på bygningen Nærmere informasjon, se vedlegg 1 Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om bygningen Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf naringenovano

79 Bygningsdata som er grunnlag for energimerket Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier da attesten ble registrert Nedenfor er en oversikt over de viktigste opplysninger som er gitt som grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen For mer informasjon om beregninger, se wwwenergimerkingno/beregninger Bygningskategori: Kontorbygg Bygningstype: Annet kontorbygg Byggeår: 1976 BRA: 173 For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på wwwenergimerkingno, logge seg inn og lese den registrerte energiattesten (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang) Oppgitte opplysninger om bygingen kan finnes ved å gå inn på wwwenergimerkingno, og logge inn via MinID/Altinn Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbilde "Adresse" Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen Eier kan når som helst lage en ny energiattest

80 Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen rettes til Enova svarer på tlf 08049, eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009 (wwwenergimerkingno/ns3031) og endret i juni 2010 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på wwwenergimerkingno

81 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: MØLLNMYRA Gnr: 223 Postnr/Sted: 8100 MISVÆR Bnr: 15 Seksjonsnr: Festenr: Bygnnr: Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Isolering av yttervegg Det anbefales å etterisolere vegger i gammel del (oppholdsrom) og brakkedel (se generelle kommentarer) Tiltak 2: Isolering av gulv Det anbefales å etterisolere Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i hulrom i gulv Eller det kan legges isolasjonsmatte i/under/over gulv Tiltak 3: Isolering av yttertak/mot kaldt loft Det anbefales å etterisolere Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i yttertak/mot kaldt loft Eller det kan legges isolasjonsmatte mot yttertak/kaldt loft Tiltak 4: Utskifting av vinduer/dører/porter Gamle og dårlige isolerte vinduer/dører/porter skiftes ut med nye som er bedre isolerte For nye vinduer og dører anbefales U- verdi =< 1,2 W/m²K medregnet ramme og karm Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 5: Termostat- og tidsstyring av elvarme Det anbefales en utskiftning til nye ovner med elektronisk termostat og med automatikk for tidsstyring av temperaturen Generell informasjon Energiforbruk er ukjent Sovedel (brakker) er i svært dårlig bygningsmessig stand og en bør vurdere ett av følgende: 1 Fjerne brakkedelen helt 2 Etterisolere vegger, tak og gulv og legge ny taktekking og veggtetting 3 Sette inn dør eller blinde området helt igjen mot oppholdsrom og så etterisolere mot oppholdsrommet

82 Adresse MØLLNMYRA Postnr 8100 Sted MISVÆR Leilighetsnr Gnr 223 Bnr 15 Seksjonsnr Festenr Bygn nr Bolignr Merkenr A Dato Eier Innmeldt av MESTA EIENDOM AS AUDUN FINSVEEN Energiattesten er bekreftet og offisiell Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir bygningens energistandard Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningtypen Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- snittlig klima Det er bygningens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er lite energieffektiv En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme Om bakgrunnen for beregningene, se wwwenergimerkingno Målt energibruk: Ikke oppgitt Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen

83 Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, og kan forklare avvik mellom forventet og målt energibruk Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av bygningen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker bygningen, eller den ikke brukes hele året Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energibehov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på bygningen Nærmere informasjon, se vedlegg 1 Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om bygningen Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf naringenovano

84 Bygningsdata som er grunnlag for energimerket Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier da attesten ble registrert Nedenfor er en oversikt over de viktigste opplysninger som er gitt som grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen For mer informasjon om beregninger, se wwwenergimerkingno/beregninger Bygningskategori: Lett industri, verksteder Bygningstype: Annen industri- og lagerbygning Byggeår: 1976 BRA: 240 For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på wwwenergimerkingno, logge seg inn og lese den registrerte energiattesten (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang) Oppgitte opplysninger om bygingen kan finnes ved å gå inn på wwwenergimerkingno, og logge inn via MinID/Altinn Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbilde "Adresse" Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen Eier kan når som helst lage en ny energiattest

85 Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen rettes til Enova svarer på tlf 08049, eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009 (wwwenergimerkingno/ns3031) og endret i juni 2010 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på wwwenergimerkingno

86 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: MØLLNMYRA Gnr: 223 Postnr/Sted: 8100 MISVÆR Bnr: 15 Seksjonsnr: Festenr: Bygnnr: Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Isolering av yttervegg Det anbefales å etterisolere Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i hulrom i yttervegg Eller det kan legges isolasjonsmatter på yttervegg og ny kledning Eller det kan være aktuelt å etterisolere innvendig Tiltak 2: Isolering av yttertak/mot kaldt loft Det anbefales å etterisolere Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i yttertak/mot kaldt loft Eller det kan legges isolasjonsmatte mot yttertak/kaldt loft Tiltak 3: Nye tettelister rundt ytterdører / balkongdører Inntil dører og porter skiftes ut bør det tettes bedre under dørene og generelt rundt begge portene Tiltak 4: Utskifting av vinduer/dører/porter Både porter og dører er gamle, svært dårlige og har store luftlekkasjer Det anbefales å skifte begge dørene og begge portene Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 5: Tidsstyring av elvarme Det kan vurderes å installere automatikk for tidsstyring av varmekablene i gulvet Generell informasjon Energiforbruk er ikke kjent

87 2nd October SUMMARY REPORT Screening Environmental Due Diligence Review of Sites owned by Mesta Submitted to: Mesta Eiendom AS Postboks Lysaker Project Number

88 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Golder Associates AS ( Golder ) was commissioned by Mesta Eiendom AS (hereafter referred to as the Client or Mesta ), to perform a screening Environmental Due Diligence (EDD) review It is Golder s understanding that the Client is considering to sell its shares of the portfolio on Norwegian properties The total number of Sites is 163, hereafter jointly referred to as the Mesta portfolio or the Sites In summary, the screening EDD has consisted of a review of information and documents provided to Golder by the Client mainly regarding tanks, oil/water separators, potential or confirmed contamination, leaseholders, building use and hazardous building materials, as well as information obtained by Golder from public databases on surroundings and registered contamination In addition, 14 Sites have been subject to Site visits, where information has been provided to Golder from interviews with Site representatives and from observations Subsequently, a relative environmental risk classification followed by environmental liability cost estimation has been completed For further information regarding the methodology applied, please see chapter 2 on methodology The purpose of this Screening Environmental Due Diligence (EDD) review has been to assist the Client in assessing the environmental risk associated with the Sites Using the methodology described in brief above, the main objectives have been to: Identify environmental issues which may give rise to or relate to liability (structural, cultural history or heritage issues has not been considered), specifically, environmental issues associated with identified contamination, oil/water separators, tank parks, chemicals storage or other environmental issues; Identify areas relating to environmental compliance with applicable environmental regulations; Identify issues relating to potential or confirmed contamination issues; and, Based on statistics gained from the Client make a cost estimate on removal/replacement of old tanks and/or oil separators also including assumed contaminated soil where applicable Review data on mapped asbestos in buildings and measures done by the Client prior to this assignment This summary report has been prepared for the exclusive use of the Client and is intended to supplement the Portfolio Summary Table presented in Appendix 3 with general framework information and portfolio aggregate statistics of potential issues of concern identified during the course of this Screening EDD review 2 nd October 2014 Project No

89 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 General Methodology The general methodology used by Golder in carrying out the Screening EDD review has been as follows: Collection of basic information: eg information on location, age, types, numbers and volumes of storage tanks and oil separators Reported incidents and authority inspections etc has been reviewed where available See full list of references provided in Appendix 1 Through review of publicly available information (see Appendix 1) site sensitivity has also been assessed Review of selected documents: of environmental relevance, provided by the Client upon request of Golder Documents included are tank and oil separator information (age, material etc), inspection reports, environmental inspection/remediation reports and generally reports of environmental relevance which were reviewed in order to assess any confirmed or potential presence of subsurface contamination Information collected from national registers: on risk classification, any investigations and remediation conducted was obtained for the majority of the Sites Information relevant for assessment of environmental compliance issues eg inspections performed recently by the local environmental department has also been reviewed when available Relative environmental risk classification: based on the information collected, all Sites were classified according to a relative environmental risk classification system The risk classification is based on a classification system developed for the portfolio with criterias set up by Golder The relative risk classes applied are: high risk, medium risk and low risk For further information on risk rating, see Section 6 Relative Environmental Risk Classification Environmental costing: The environmental costs have been calculated manually by assigning each Site to a probable, best and worst cost, respectively The presented costing in this report solely represents costs associated with investigation and remediation activities regarding tanks, oil/water separators The costing methodology applied in this Screening EDD review is presented in further detail in Chapter 7 of this report Data documentation: Data for each site has been documented in a web based sharepoint database developed by Golder Each site is documented in terms of general information (eg site id, site name, location etc), description of the site and the surrounding area, current site activities (number and type of storage tanks and oil/water separators, permits, tank inspections and authority demands), contamination issues (eg known impacts, investigations and remediation), and the Golder relative environmental risk classification Reporting: This Summary Report was prepared together with Appendix 3 containing the portfolio summary table for the Sites The summary table presents the information collected and environmental issues of potential concern identified together with the relative environmental risk classification on a site specific basis The results of the cost calculations are presented in Table 2 in Chapter 73 of this report 2 nd October 2014 Project No

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,-

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- Storgata 23 Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Storgata - Her kan du gå til alt du trenger -

Detaljer

Kvarv. Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,-

Kvarv. Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,- Kvarv Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,- Desember 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvarv, 8226 Straumen Unik mulighet for

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Naustveien. Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,-

Naustveien. Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,- Naustveien Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Naustveien 19 Sjarmerende enebolig med

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,-

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,- Erikksbakkveien Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,- M a i 2015 STOR GATA 59, 8200 FAUS KE Erikksbakkveien

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Trivselveien. Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,-

Trivselveien. Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,- Trivselveien Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Trivselveien 125 Enebolig i et landlig

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Bjørkmoveien. Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,-

Bjørkmoveien. Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,- Bjørkmoveien Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Bjørkmoveien 3-4 soverom med mulighet for

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE JUNKERDAL Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Junkerdal Hytte med fin standard i populært område. - 4 soverom - Dusj og opplegg

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

Erikshøgda 12. Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Erikshøgda 12. Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Erikshøgda 12 Rekkehus med fin standard i barnevennlige omgivelser Prisantydning 1 390 000,- Fellesgjeld 132 332,- Totalpris: 1 522 322,- Månedlig fellesutgifter/husleie: kr 2.900,- Oktober 2014 STORGATA

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Trostveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Trostveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Trostveien Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 280 000,- Fellesgjeld 200 122,- Totalpris: 1 480 122,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Trostveien 7

Detaljer

Vinkelen. Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Vinkelen. Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vinkelen Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vinkelen 4 C Bolig over 3 plan med fin beliggenhet i Vinkelen. - God plass,

Detaljer

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen 9 Her kan du få deg en nett og sentrumsnær leilighet med

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Mons Pettervei. Her kan du bo godt til en behagelig pris. Prisantydning 590 000,- Verditakst 800 000,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Mons Pettervei. Her kan du bo godt til en behagelig pris. Prisantydning 590 000,- Verditakst 800 000,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Mons Pettervei Her kan du bo godt til en behagelig pris. Prisantydning 590 000,- Verditakst 800 000,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Mons Pettervei 10 Gunstig inngang i boligmarkedet. Her får du

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

Vatnbygdveien. Romslig selveierleilighet med garasje og utsikt til en gunstig pris Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,-

Vatnbygdveien. Romslig selveierleilighet med garasje og utsikt til en gunstig pris Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Vatnbygdveien Romslig selveierleilighet med garasje og utsikt til en gunstig pris Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Mars 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vatnbygdveien 8d Selveierleilighet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Furnes. Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Furnes. Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Furnes Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Furnes, Røsvik Nedlagt småbruk i et naturskjønt område til en meget gunstig pris.

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

Haugveien. Unik mulighet Prisantydning 3 680 000,- Verditakst 3 680 000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Haugveien. Unik mulighet Prisantydning 3 680 000,- Verditakst 3 680 000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Haugveien Unik mulighet Prisantydning 3 680 000,- Verditakst 3 680 000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Haugveien 11 Arkitekttegnet bolig over 3 plan med flott utsikt. Her har du nesten 400 m2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Ingeborgvatnet. Ny innflytningsklar hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 190 000,- Verditakst 1 450 000,-

Ingeborgvatnet. Ny innflytningsklar hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 190 000,- Verditakst 1 450 000,- Ingeborgvatnet Ny innflytningsklar hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 190 000,- Verditakst 1 450 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ingeborgvatn Hytte med god standard - 3 soverom

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Vatnbygdveien. Bolig i et naturskjønt område Prisantydning 1 680 000,- Verditakst 1 680 000,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Vatnbygdveien. Bolig i et naturskjønt område Prisantydning 1 680 000,- Verditakst 1 680 000,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vatnbygdveien Bolig i et naturskjønt område Prisantydning 1 680 000,- Verditakst 1 680 000,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vatnbygdveien 35 Sjarmerende enebolig med garasje i et naturskjønt område

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Malmveien. Her bor du behagelig til en forholdsvis billig penge. Prisantydning 930 000,-Fellesgjeld 252 964,- Totalpris: 1 182 964,-

Malmveien. Her bor du behagelig til en forholdsvis billig penge. Prisantydning 930 000,-Fellesgjeld 252 964,- Totalpris: 1 182 964,- Malmveien Her bor du behagelig til en forholdsvis billig penge. Prisantydning 930 000,-Fellesgjeld 252 964,- Totalpris: 1 182 964,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Malmveien 6 B Sentrumsnær leilighet

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Bregneveien. Velholdt og innflytningsklar enebolig i et etablert område Prisantydning 1 890 000,- Verditakst 2 150 000,-

Bregneveien. Velholdt og innflytningsklar enebolig i et etablert område Prisantydning 1 890 000,- Verditakst 2 150 000,- Bregneveien Velholdt og innflytningsklar enebolig i et etablert område Prisantydning 1 890 000,- Verditakst 2 150 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Bregneveien 13 Romslig enebolig med nærhet

Detaljer

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Torget 8, 5411 STORD Salg Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Prisant. kr 6 900 000 + omk. INNHOLD 02 04 05 06 11 Informasjon om eiendommen Prisinformasjon

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Kopparveien. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 1 250 000,- Verditakst 1 200 000,- Mars 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Kopparveien. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 1 250 000,- Verditakst 1 200 000,- Mars 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kopparveien Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 1 250 000,- Verditakst 1 200 000,- Mars 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kopparveien 10 Enebolig med romslig tomt midt mellom skoler,

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Hjemåsveien. Stor eiendom i landlige omgivelser ca. 4 km fra sentrum. Prisantydning 1 490 000,- Verditakst 1 600 000,-

Hjemåsveien. Stor eiendom i landlige omgivelser ca. 4 km fra sentrum. Prisantydning 1 490 000,- Verditakst 1 600 000,- Hjemåsveien Stor eiendom i landlige omgivelser ca. 4 km fra sentrum. Prisantydning 1 490 000,- Verditakst 1 600 000,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Hjemåsveien 6 Stor eiendom på 75 118 m2 i landlige

Detaljer