HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2016-2017"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret

2 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: VENNSKAP NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon TALL telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. SPRÅK OG SPRÅKLÆRING gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre. FORSKERSPIREN stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. LOKALE LÆRINGSMÅL 1. Kan lytte til andre i samtaler og ta ordet etter tur. 2. Kan lytte til andre, ta ordet etter tur og gi respons i samtaler. 2. (+) Kan lytte til andre, ta ordet etter tur, gi respons og stille oppfølgende spørsmål i samtaler. 1. Kan gjenta eller videreføre en muntlig beskjed. 2. Kan kombinere informasjon og utføre flere beskjeder. 2. (+) Kan videreformidle gitt informasjon til andre. 1. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. 2. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hoderegning i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2+. telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. 1. fortelle om en situasjon hvor det er nyttig å kunne engelsk 2. forklare hvorfor det er nyttig å kunne flere språk 2. (+) forklare hvorfor det er nyttig å ha verdensspråk og gi eksempler på situasjoner der engelsk er nyttig 1. kjenne igjen noen enkle engelske ordbilder og vite hvordan de uttales (f.eks. tallene til 10, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. kjenne igjen og lese enkle lydrette ord 2. (+) lese og skrive enkle ord (f.eks. frukt, tallene til 10, dyr m.m.) 1. sammenligne og finn likheter og ulikheter mellom mennesker, dyr og planter. 2. reflektere og fortelle om en opplevelse i naturen som gjorde inntrykk. 2+. diskutere og forklare hvorfor det er viktig å ta vare på naturen. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 2

3 KRLE SAMFUNNS- KROPPS- ØVING MUSIKK FILOSOFI OG ETIKK føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. FILOSOFI OG ETIKK gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. SAMFUNNSKUNNSKAP lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene. SAMFUNNSKUNNSKAP Utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet. utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter. være trygg i vann og svømmedyktig. MUSISERE bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder. 1 forklare hva ordet samvittighet betyr. 2 beskrive tre regler som er viktige for meg. 3 forklare hva samvittighet er 4 reflektere over egne verdier, leveregler og egen samvittighet 4+ reflektere rundt verdier som er viktige i et fellesskap 1 si noe om hvordan man liker at andre er mot en 2 forklare hvordan og når man deler med andre 3 forklare hva ordet gjensidighet betyr. 4 forklare hva ordet likeverd betyr. 4+ beskrive hvorfor mennesker har ulike behov, og kunne reflektere over forskjellen mellom likhet og likeverd 1. Kan gi eksempler på normer 1. (+) Kan diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme og normer. 2. Kan diskutere konsekvenser av å bryte normene. 3. Kan lage en oversikt over normene som regulerer forholdet mellom mennesker. 4. Kan lage en fortelling om en person som har problemer med å forholde seg til samfunnets normer. 4. (+) Kan reflektere om normene som eksisterer i samfunnet og drøfte om disse er viktige. 1. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan finne ut hva elevrådet er og hvordan det fungerer på skolen. 2. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan forklare hva elevrådet er og gjøre rede for hvordan elevrådet fungerer. 3. Kan utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse, samt foreslå konsekvenser ved å ikke følge disse. Delta i demokratiske avgjørelser 4. Kan finne likheter mellom elevråd og andre demokratiske organer. Kan bidra til godt elevrådsarbeid ved å velge representanter til elevrådet og delta aktivt i deres arbeid 4. (+) Kan definere ordet demokrati 1 krype, springe, hinke, vende og rulle. 2 klatre i trær. 3 satse på et springbrett og lande på en matte. 2 være trygg i vann. 3 svømme 25 meter. 4 holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4 svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen. 1. synge ulike typer sanger. 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader 2+. bruke stemmen i ulike tonehøyder KUNST OG HÅNDVERK gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. K kjenne til forskjellige kunstverk i Sandefjord. Bestemme hvilket kunstverk man ønsker å kopiere Lage en kopi av et kunstverk i Sandefjord, både bilde og skulptur. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 3

4 Jeg henger klærne mine på knaggen. PALS Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko. Jeg er alltid presis. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 4

5 2. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: VENNSKAP NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR KRLE SAMFUNNS- KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster, enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. STATISTIKK samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter. MANGFOLD I NATUREN gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. LIVSSYN lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn. FILOSOFI OG ETIKK samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. UTFORSKEREN formulere spørsmål om samfunnsfaglige temaer, reflektere og delta i fagsamtaler om de. LOKALE LÆRINGSMÅL 1. Kan skrive ord etter mønster 2. Kan skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2. (+) Kan skrive lengre tekster etter kriterier. 1. Kan kjenne igjen periodens bokstaver, si bokstavene med språklyd og bokstavnavn og avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 2. Kan gjenkjenne, lese og skrive diftonger og lydrette språklyder. 2. (+) Kan bruke fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord. 1. samle og sortere enkle data, telle opp antall i kategorier med tellestreker og tallsymboler. 2. samle, sortere, notere og illustrere enkle data i tabeller og søylediagram og forklare hva illustrasjonene viser. 2+. lese av tabeller og søylediagram. 1. lytte ut, gjenkjenne og gjengi noen av de engelske bokstavene og lydene ved bruk av rim, sang, regler 2. si en regle/et rim eller synge en sang med engelsk uttale 2. (+) uttale engelske setninger med god intonasjon. ( f. eks fremføre regler, dikt osv.) 1. identifisere fem ulike blomster, trær og dyr i nærområdet 2. formulere argumenter om hvorfor det er viktig å lære om naturen. 2+. sammenligne planter, dyr og trær på to biotoper i nærmiljøet 1 kjenne til humanistisk livssyn 2 beskrive kjennetegn på humanistisk livssyn 3 forklare i hovedtrekk hva et humanistisk livssyn er 4 forklare hva det vil si å være livssynshumanist 4+ forklare forskjeller mellom livssynshumanisme og religion. 1 beskrive egen rolle for at andre har det bra 2 forklare hva respekt og toleranse innebærer 3 forklare ordet respekt. 4 forklare hva å mobbe betyr. 4+ oppfører seg slik at andre føler seg vel. 1. Kan samtale omkring egne eller andres spørsmål. 2. Kan formulere et spørsmål omkring noe han/hun lurer på. 3. Kan reflektere rundt egne og medelevers spørsmål og drøfte om spørsmålene kan ha flere svar. 4. Kan organisere egne spørsmål, forkunnskap og tanker, reflektere rundt disse og delta i fagsamtale. 4. (+) Kan argumentere for hvorfor han/hun mener et svar er riktig. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 5

6 KROPPS- ØVING utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter 1 krype, springe, hinke, vende og rulle. 2 klatre i trær. 3 satse på et springbrett og lande på en matte. MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK være trygg i vann og svømmedyktig MUSISERE imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. D 2 være trygg i vann. 3 svømme 25 meter. 4 holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4 svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen. 1. gjenta/imitere ulike enkle rytmer og melodier 2. synge i ulike tempi, taktarter og tonearter. 2+. bruke stemmen på en kontrollert måte Kunne bruke saks og lim. Kunne tvinne og flette. Lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette. PALS Jeg holder armer og bein for meg selv. Jeg går raskt og rolig til plassen min. Jeg bruker innestemme Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 6

7 3. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Skrive setninger med store og små bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. TALL bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter. KROPP OG HELSE sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. KROPP OG HELSE samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. LOKALE LÆRINGSMÅL 1. Kan lese enkle tekster og gjengi innholdet. 2. Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og forklare innholdet. 2. (+) Kan lese enkle tekster på papir og skjerm og reflektere over innholdet. 1. Kan skrive periodens bokstaver med små og store bokstaver på papir og digitalt. 2. Kan skrive setninger med små og store bokstaver på papir og digitalt. 2. (+) Kan skrive enkle tekster på papir og digitalt. 1. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til bruke tallinjen til større tall enn 100. Angi tallstørrelser 1. lytte ut, gjenkjenne og gjengi noen av de engelske bokstavene og lydene ved bruk av rim, sang, regler 2. si en regle/et rim eller synge en sang med engelsk uttale 2. (+) uttale engelske setninger med god intonasjon. ( f. eks fremføre regler, dikt osv.) 1. beskrive kroppen og sette navn på noen kroppsdeler. 2. sette navn på kroppens viktigste indre organer. 2+. foklare og samtale om funksjonen til noen av kroppens viktigste organer. 1. beskrive grensesetting i forhold til egen kropp 2. forklare hvorfor det er viktig å respektere andres grenser 2+. reflektere over kropp, og egne og andres grenser Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 7

8 KRLE SAMFUNNS- FILOSOFI OG ETIKK bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett GEOGRAFI sette navn på og plassere landene i Norden, verdenshavene og verdensdelene og finne geografiske benevninger på kart. SAMFUNNSKUNNSKAP Gi eksempler på barns rettigheter, på ulike forventninger jenter og gutter møter i hverdagen, og samtale om hvordan forventningene kan oppleves. 1 beskrive hvorfor barn er viktige 2 nevne noe om hva barn har rett til 3 forklare hva FNs barnekonvensjon er 4 komme med minst fem eksempler på rettigheter barn har 4+ reflektere over sammenheng mellom rettigheter og plikter, og bruke digitale hjelpemidler i denne sammenhengen 2.Kan sette navn og plassere verdensdelene på et kart. 3.Kan sette navn og plassere verdensdelene på et kart. Kan finne geografiske benevnelser på et kart. 4.Kan sette navn og plassere verdenshavene på et kart. Kan sette navn og plassere de nordiske landene på et kart. 4.(+) Kan beskrive land i Norden ved å bruke geografiske benevninger. 1. Kan gi eksempler på barns rettigheter. 2. Kan reflektere over hva et barn bør ha rett til 3. Kan lage en oversikt som beskriver barns rettigheter. 4. Kan gi eksempler på ulike forventninger jenter og gutter møter i hverdagen og hvordan disse oppleves. 4. (+) Kan reflektere omkring hvorfor det er ulike forventninger til jenter og gutter. KROPPS- ØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK PALS være trygg i vann og svømmedyktig. samarbeide med andre i ulike aktiviteter. MUSISERE delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. VK 2 være trygg i vann. 3 svømme 25 meter. 4 holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4 svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen. 1 delta på en positiv måte i ulike lagaktiviteter. 2 delta i samarbeidsleker. 3 inkludere andre i ulike aktiviteter. 4 forklare hva som skal til for å få til et godt samarbeid. 1. leke sangleker i en liten gruppe. 2. leke sangleker i en stor gruppe. 2+. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. Kjenne til forskjellige tegneredskaper. Kunne tegne enkle former som viser mennesker, dyr, bygninger, fremkomstmidler el. Tegne bilder som forteller om noe du har opplevd. Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk. Jeg lar andres ting være i fred. Jeg arbeider rolig uten å forstyrre noen. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 8

9 4. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR KRLE SAMFUNNS- KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. TALL gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. KROPP OG HELSE beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne. JØDEDOM samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider. GEOGRAFI plassere hjemsted, egen kommune og eget fylke på kart. SAMFUNNSKUNNSKAP samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. LOKALE LÆRINGSMÅL 1. Kan skrive en beskrivelse av et menneske, dyr eller sted. 2. Kan skrive en kort fortelling. 2. (+) Kan skrive en kort fortelling med begynnelse, midtdel og avslutning. 1. Kan samtale om forskjellen på dikt, regler og sang. 2. Kan samtale om forskjellen på vers og refreng. 2. (+) Kan samtale om og sammenligne innholdet i nye og eldre sanger 1. si hvilket tall som kommer før og etter et ensifret tall (nabotall). 2. si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) opp til 20, og kunne partall og oddetall opp til si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) utover utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner (f.eks.: find, sit down, stand up, point at, look at) 2. delta aktivt i en instruksjonslek (f.eks. Simon says ) 2. (+) utføre instruksjoner gitt på engelsk i forhold til oppgaver som skal gjøres. (read, write, draw..) 1.forklare hvilke sanser man har forklare og anvende våre fem sanser i hverdagslige aktiviteter 2.beskrive når sansene er nyttige bruke sansene i observasjon 2+. forestille seg hvordan et menneske blir hemmet dersom man mister en eller flere sanser ute og inne. 1 Kjenne til jødedommen som religion 2 kjenne til sabbaten 3 forklare noe om det å være jøde. 4 beskrive ulike jødiske leveregler og bønn. 4+ beskrive jødisk Tora-lesing, matregler og høytider. 1. Kan plassere Sandefjord og Vestfold på et norgeskart. 2. Kan finne Norge på en globus og et verdenskart. 3.Kan finne nærområdet sitt på et kart. 4. Kan vise eget fylke, kommune, nærområde og hjemsted på digitalt kart 4. (+) Kan bruke innholdsregister i et atlas for å finne eget fylke, kommune og nærområde. 1. Kunne fortelle om egne og familiemedlemmers oppgaver. 2. Kan samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner. 2. (+) Kan reflektere over hvorfor familiemedlemmene har forskjellige oppgaver. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 9

10 KROPPS- ØVING være trygg i vann og svømmedyktig. samarbeide med andre i ulike aktiviteter. 2 være trygg i vann. 3 svømme 25 meter. 4 holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4 svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen. 1 delta på en positiv måte i ulike lagaktiviteter. 2 delta i samarbeidsleker. 3 inkludere andre i ulike aktiviteter. 4 forklare hva som skal til for å få til et godt samarbeid. MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK PALS kan lage enkle gjenstander i leire. D Vite hvordan man former og setter sammen leire. Forklare hva som er hensiktsmessig i forhold til form og størrelse Lage figurer i leire. Jeg deler med andre. Jeg lar andre være med på leken. Jeg hører etter og følger beskjeder. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 10

11 5. ARBEIDSPERIODE UKE TVERRLIG TEMA: ÅRET RUNDT NORSK MATE- MATIKK ENGELSK NATUR KRLE SAMFUNNS- KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing. MÅLING nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. FENOMENER OG STOFFER beskrive og illustrere hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre og beskrive årstider, døgn og månefaser. KRISTENDOM fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamentet. HISTORIE bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. Samfunnskunnskap Samtale om temaer knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt LOKALE LÆRINGSMÅL 1. Kan gå sammen med en voksen til biblioteket og med hjelp finne en bok som passer for seg. 2. Kan finne en faktabok og en skjønnlitterær bok på biblioteket på egen hånd 2. (+) Kan finne en faktabok til periodens tema på egen hånd. 1. ukedagene i rekkefølge. 2. månedene, hele og halve timer (analog) og skrive dato med tall. 2+. avlese dato på en kalender og kunne klokke analogt med kvarter. 1. utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner (f.eks.: find, sit down, stand up, point at, look at) 2. delta aktivt i en instruksjonslek (f.eks. Simon says ) 2. (+) utføre instruksjoner gitt på engelsk i forhold til oppgaver som skal gjøres. (read, write, draw..) 1. reflektere om hvorfor vi har dag og natt og ulike årstider 2. beskrive hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre. 2+. illustrere en modell av sola, månen og jorda 1 forklare hvem Jesus var 2 gjengi noen kjennetegn på Jesu virke 3 beskrive i hovedtrekk bibelen og om forskjellen mellom GT og NT. 4 beskrive Jesu fødsel og hvordan kristne ser på Jesus. 4+ gjengi i hovedtrekk om Jesu liv og virke slik det framstilles i NT. 1. Kan fortelle om noe som har skjedd, og om noe som skjer nå, og om noe som skal skje, ved å bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid. 2. Kan beskrive/illustrere familien sin i fortid, nåtid og fremtid og fortelle om egne tanker knyttet til dette. 2 (+) Kan beskrive/illustrere familien sin i fortid, nåtid og fremtid og fortelle om egne tanker knyttet til dette, samt bruke begrepene i andre sammenhenger hvor de snakker om seg selv. 2. (+) Kan forklare begrepene vold, seksualitet, egne grenser og respekt. 3. Kan samtale om seksualitet, vold, egne grenser og respekt. 3. (+) Kan reflektere over ulike handlinger og hvordan disse kan påvirke mennesker. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 11

12 KROPPS- ØVING leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret. være trygg i vann og svømmedyktig 1 leke sangleker. 2 lære bort en sanglek. 3 klatre, kaste ball, hinke, hoppe og rulle. 2 være trygg i vann. 3 svømme 25 meter. 4 holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4 svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen. MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK PALS MUSISERE delta i framføring med sang, samspill og dans. LYTTE gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider. K 1. vise fram sanger eller danser for et publikum. 2. delta i en framføring sammen med andre. 2+. lede en framføring. 1. fortelle om musikkopplevelser gjennom språk, enkel dramatisering og dans 2. beskrive opplevelser gjennom språk, dramatisering og dans 2+. gi uttrykk for opplevelser gjennom dans og opplevelser Diskutere hva dekorative elementer er. Vite hvordan man kan male, feste perler, glitter, fjær osv. Pynte en figur med dekorative elementer f.eks maling, fjær, perler, glitter osv. Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe og venter til jeg får ordet. Jeg rydder opp etter meg. Jeg er innenfor tillatt område. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole side 12

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE HALVÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2016-2017 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 33-36 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 2 Skoleår: 2015/2016 Jødedom Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider. Samtale om:

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider.

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4. Mandag 7. november er det konsert på skolen (Den Kulturelle Skolesekken)

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4. Mandag 7. november er det konsert på skolen (Den Kulturelle Skolesekken) PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 48-50 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1. TRINN UKE 1-4 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen

Årsplan 2015 / 2016. Trinn: 1.trinn. Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle. Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden. Faglærer(e): Linda Lauritsen Årsplan 2015 / 2016 Fag: Samfunnsfag/ naturfag/krle Trinn: 1.trinn Læreverk: Cumulus, Mylder, Vi i verden Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstinn Tema Utfyllende

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 45-47 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

2 åringen Øve på turtaking i å fortelle og lytte. Bruke bilder fra barnehagehverdagen til å sette ord på aktiviteter og skape samtale.

2 åringen Øve på turtaking i å fortelle og lytte. Bruke bilder fra barnehagehverdagen til å sette ord på aktiviteter og skape samtale. Halvårsplan for avdeling Rosa høsten 2013 Villabyen barnehage. Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon Øve på å uttrykke seg for å oppnå kontakt og ytre behov. Bruke bilder fra barnehagehverdagen til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2017-2018 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Underveis i 35. Sokrates

Underveis i 35. Sokrates ÅRSPLAN I RLE FOR 4. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: BOB Læreverk: Vi i verden 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Filosofi og etikk fortelle om lære om hva det er å Vi i verden

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret HALVÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk Krle samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

PERIODEPLAN 3.TRINN. Periode 2 fra 11/9-29/9-2017, Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN 3.TRINN. Periode 2 fra 11/9-29/9-2017, Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Periode 2 fra 11/9-29/9-2017, Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Tall: Kap. 6: Tallene 7-10 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Etter 4. årstrinn Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok ÅRSPLAN I RLE FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: «Vi i verden 4» lesebok og arbeidsbok MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2014-2015 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2014-2015 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj116 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Rle for 3. og 4.trinn 2014-2015 35-43 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Etikk og filosofi, del A: Livet og familien: -livet jorda

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK...

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-51

Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 Halvårsplan/årsplan i KRLE for 5. trinn 2015/2016 Læringsmål 34 Jeg vet hva «VIVO» og «RLE» står for. Jeg har laget mitt eget våpenskjold! 35 39 filosofi, religion og

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 6 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 10 KROPPSØVING... 11

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Krle Filosofi og etikk: Samtale om familieskikker i hverdagen på tvers av religioner Kapittel

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-11

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016

Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016 Årsplan i KRLE 5. trinn 2015-2016 Uke Emne Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 36 37 38 39 40 Kristendom Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.06.2016 av Randi Bakke Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåte Tverrfaglig august uke 34 36 Klasseregler og demokrati Eleven

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1 KOMPETANSE 1. KLASSE FAG: Engelsk Hovedlæreverk: Stairs 1 Numbers Hilse på engelsk og presentere seg selv Spørre hverandre hva de heter Telle til 6 Colours 4 farger Spørre om hvilken farge som blir vist

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

Trinn 4. Periodeplan 1. Gjennomgående læringsmål for alle periodene KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE

Trinn 4. Periodeplan 1. Gjennomgående læringsmål for alle periodene KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Trinn 4 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 3. trinn 2015/2016 Uke/ perio de

Årsplan i kroppsøving for 3. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål i kroppsøving etter 4.årssteget som ikke blir dekket i denne årsplanen følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar (4.trinn) ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane,

Detaljer

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN 4.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 4.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 Vi vil benytte anledningen til å ønske alle velkommen til et nytt og spennende barnehageår! Nasse nøff teamet består av 6 jenter og 6 gutter i alderen 1-3 år. De voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Læreplan RLE, kompetansemål etter 4.trinn:

Læreplan RLE, kompetansemål etter 4.trinn: Lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget religion. livssyn og etikk fra Opplæringsloven 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen. Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2013/14 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GUL

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GUL HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GUL VILLABYEN BARNEHAGE HØSTEN 2013 Villabyen barnehage, Øranvn 2, 6600 Sunndalsøra E-post: postmottak.villabyen.barnehage@sunndal.kommune.no Tlf. avd Gul: 71699341. Mob. avd.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

PERIODEPLAN 3.TRINN. Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 3.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunna 35 Filosofi og fortelle om filosofen Fortelja om Sokrates - Sokrates 36 Filosofi og 37 Filosofi og føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka: Vi i verden 2 Kopier fra Vi i verden- lærerens perm og elevboka. Digitale

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE FOR 1.TRINN Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine

Detaljer

Månedsbrev mai Valhaug.

Månedsbrev mai Valhaug. Månedsbrev mai Valhaug. Dette har vi gjort i april: På tur ha vi hatt flokus på hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Sett litt på skilter. Hva betyr de forskjellige skiltene? Alle barna har vært gjennom

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN Eleven skal kunne Matte Måling Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Norsk Geometri Kjenne igjen, bruke og samtale

Detaljer