Høydepunkter Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente merkevarer innen oppdrettsteknologi, herunder biologisk og teknisk kompetanse, rådgivning, opplæring og tjenester, er AKVA groups teknologi egnet for de fleste arter. AKVA groups komplette produktspekter gir maksimal driftssikkerhet og kostnadseffektivitet, og inkluderer: Nøkkelferdige akvakulturprosjekter, Resirkuleringsanlegg, Plastmerder, Stålmerder, Fortøyninger, Nøter, Notvasking, Arbeidsbåter, Fôrflåter, Fôringsanlegg, Kamera- og Sensorsystemer, Undervannslys, Programvare for oppdrett og Programvare for sjømat. AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

3 Bla gjennom PDFen ved å bruke bokmerkene på venstre side Innhold 4 Høydepunkter Finansielle nøkkeltall 8 Konsernsjefens beretning 9 Ledelsen 11 Styrets årsberetning 16 Styret 18 Regnskap konsern 24 Regnskap konsern, noter 51 Regnskap morselskap 57 Regnskap morselskap, noter 68 Revisjonsberetning 70 Selskapets vedtekter 71 Eierstyring og selskapsledelse Nøkkelferdige akvakultur-prosjekter Resirkuleringsanlegg Plastmerder Stålmerder Fortøyninger Nøter Notvasking Arbeidsbåter Fôrflåter Fôringsanlegg Kamera- og sensorsystemer Undervannslys Software for oppdrett Software for sjømat

4 Høydepunkter 2010 Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert til de fleste markedene. Ordrereserven ved utgangen av 2010 var MNOK 348 sammenlignet med MNOK 204 ved utgangen av Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Et utfordrende år for forretningsområdet Resirkulering (RAS). Betydelige kostnadsoverskridelser på noen prosjekter. Tiltak er satt i verk for å forbedre engineering og prosjektledelse.

5 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 4 77 Finansielle nøkkeltall (Alle tall i NOK 1 000) * 2006* INNTJENING Inntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Årsresultat Kontantstrøm fra driften** EBITDA margin -1,3 % -1,9 % 6,1 % 9,7 % 12,0 % EBIT margin -5,5 % -7,1 % 2,7 % 7,1 % 9,0 % Avkastning på sysselsatt kapital -12,8 % -10,5 % 5,6 % 28,9 % 27,5 % Egenkapitalavkastning -15,5 % -13,8 % 1,7 % 17,0 % 20,3 % FINANSIELL POSISJON Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Brutto rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Egenkapitalandel 32,7 % 42,0 % 45,8 % 49,1 % 56,3 % Gjeld/egenkapital ratio 93,0 % 77,9 % 63,8 % 37,1 % 19,2 % AKSJEDATA Resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,11 3,26 Utvannet resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,10 3,26 Kontantstrøm per aksje -1,01 0,70 2,22 4,71 4,99 Utbytte per aksje ,00 - Bokført egenkapital per aksje 13,21 14,90 17,98 19,53 21,05 Aksjekurs per ,10 20,00 20,50 38,90 35,00 Markedsverdi per Utestående aksjer per Gjennomsnittlig utestående aksjer for året * Proforma tall viser de konsoliderte tall som om oppkjøpet av Maritech International ASA hadde funnet sted 1. januar ** Legale tall (ikke proforma)

6 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 5 77 Finansielle nøkkeltall 50 Kursutvikling etter børsintroduksjon Software 14% Recirc 8% Hardware 78% Inntekter fordelt på region Storbritannia 10% Norge 53% Chile 9% Canada 3% Middelhavet 12% Inntekter 2010 Island 5% Andre 4%

7 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 6 77 Finansielle nøkkeltall Inntekter EBITDA Resultat per aksje Inntekt andre arter * * * * * * * * * Proforma tall for 2006 og 2007

8 AKVA group årsrapport

9 AKVA group årsrapport 2010 Konsernsjefens beretning 8 77 Kjære aksjonærer og andre interessenter, 2010 ble et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i AKVA group. Bryne, 26. april 2011 Trond Williksen, Konsernsjef AKVA group er i dag godt posisjonert som en ledende internasjonal teknologipartner i en global oppdrettsnæring i vekst. Selskapet har dyktige, engasjerte og hardt arbeidende medarbeidere, og kjente industrielle merkevarer med en bred portefølje av godt posisjonerte produkter i de fleste havbruksregioner i verden. Til tross for dette ble 2010 et år med utfordringer, og økonomisk sett utviklet året seg lite tilfredsstillende. Derfor ble 2010 et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i selskapet. Tidlig i 2010 ble det klart at inntektene utviklet seg langsommere enn forventet, og at vi trengte å justere kostnadsbasen tilsvarende. Dette påvirket først og fremst de norske og danske organisasjonene og her ble det derfor gjort betydelige organisatoriske endringer. Vi endret også strategien i vår tilnærming til de asiatiske markedene. Lønnsomhet i kjernemarkedene må være tilstede før vi satser globalt i form av nye lokasjoner og andre arter. De lakseproduserende regionene forblir våre kjernemarkeder, som de har vært i årevis. Uavhengig av dette, fikk AKVA group i løpet av 2010 et sterkt fotfeste utenfor laksenæringen, spesielt inne sea bass og sea bream i Middelhavsområdet. Dette markedet har gjennomgått industrialisering og mekanisering, og er derfor mer likt lakseoppdrett. I 2010 sto dette markedet for 12% av AKVA groups inntekter. Vi mener at andre markeder vil utvikle seg på lignende måte over tid. For ytterligere å sikre inntjening har selskapet iverksatt flere tiltak for å bedre driften gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Satsingen innen resirkulering har vært et viktig skritt for AKVA group. Likevel har det vært med høyere kostnader enn forventet, noe som har forårsaket betydelige tap på noen av de større prosjektene. Som følge av dette, har vi opparbeidet oss betydelig erfaring og har identifisert problemene som må løses for å forbedre fremtidige prosjekter. Fremover mener vi at AKVA group er godt posisjonert blant de ledende leverandører av landbaserte resirkuleringsanlegg. Denne teknologien dekker en rekke arter. Landbasert produksjon av smolt er ansett til å bli standard i alle viktige regioner, og det er antatt at smoltstørrelsen vil øke før laksen settes i sjøen. Vi tror at dette er en del av fremtidens produksjon, og har posisjonert oss til å spille en ledende rolle i dette markedet fremover. Vi er forsiktige optimister når vi ser fremover. Ordrereserven forbedret seg i løpet av 2010, og markedsgrunnlaget har utviklet seg positivt. I løpet av andre halvdel av 2010 så vi investeringene i lakseoppdrett i Chile øke seg etter år med ISA-krise. I 2011 vil vi videreføre de viktige endringene som ble igangsatt i Vi vil ha fokus på å få tak i og beholde talent på alle nivåer. Vi vil ta sikte på å ytterligere forbedre virksomheten gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Kvalitet på produkter og tjenester vil være høyt prioritert. Vi vil investere i våre kjerneprodukter og forbedre vår service slik at vi blir en enda bedre partner til våre kunder i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

10 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen 9 77 Ledelsen Trond Williksen Konsernsjef Trond Williksen (født 1963) begynte i stillingen som konsernsjef i mars Før han kom til AKVA group, var han øverste leder for fangsten hos Aker Seafoods ASA, der han også var administrerende direktør for Aker Ocean Harvest AS. I løpet av sin 20 år lange karriere innen fiskeri og oppdrettsnæring har han ledet KPMG Center for Aquaculture and Fisheries, og han har òg vært ansatt som administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretters Forening. Trond har en MBA i Operational management, Finance and Strategy fra University of Washington. Han er norsk statsborger og bor i Bærum, Norge. Per Andreas Hjetland Driftsdirektør Per Andreas Hjetland (født 1961) har vært ansatt i AKVA group siden Hans bakgrunn omfatter i hovedsak industrielle teknologi og har omfattende erfaring innen forretningsdrift, salg og markedsføring. Hjetland har hatt flere ledende stillinger i internasjonale selskaper og virksomheter, og er i dag driftsdirektør (COO) i selskapet. Andrew Campbell Adm. direktør Amerika/Oceania Andrew Campbell (f. 1966), har vært ansatt i AKVA group siden 2000, og fra og med 2006 har han vært daglig leder for forretningsområdet Optech i AKVA group Chile og fra og med 2. halvår i 2009 daglig leder i AKVA group Chile. Før dette jobbet han i lakseoppdrettsindustrien i New Zealand mellom , med ansvar for produksjonsledelse i New Zealand Salmon Company Ltd. Campbell har universitetsgraden Bachelor of Science fra Victoria University i New Zealand. Han har statsborgerskap fra New Zealand, men bor permanent i Chile. Morten Nærland Finansdirektør Morten Nærland (f. 1966) har vært ansatt i Akva group siden Han tok over som finansdirektør i januar Tidligere hadde han stilling som finans direktør i perioden og daglig leder i Akva group Chile Han har bakgrunn som finansanalytiker i Pareto Securities/ Garde , porteføljeforvalter i Statoil Morten Nærland har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Høgskolen i Bodø og høyere avdeling i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Nærland er norsk statsborger og bor på Bryne i Rogaland.

11 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen Ledelsen Trond Severinsen Direktør BU-Export & Markedsdirektør Trond Severinsen (f. 1964) har vært ansatt i AKVA group siden 1993, frem til 2003 som daglig leder for selskapets virksomhet i Canada og fra 2003 som markedsdirektør. Han har jobbet med salg, markedsføring og utvikling av teknologi innen havbruksnæringen siden Severinsen har tidligere jobbet for Sea Farm Trading ( ) i forbindelse med etablering av dette selskapets kontor i Canada i 1987, og drev senere egen virksomhet frem til Severinsen er norsk statsborger og bor på Klepp i Rogaland. Odd Martin Solem Direktør PRU-Software Odd Martin Solem (f. 1970) har vært ansatt i AKVA group siden Han har tidligere jobbet for selskaper i den norske software-industrien, eksempelvis Abeo, Thales Communications og Ementor. Han er utdannet Sivilingeniør IKT ved Norges tekniske høgskole. Solem er norsk statsborger og bor i Trondheim. Stig Martin Bø Salgsdirektør Norden Stig Martin Bø (f. 1969) har en teknisk bakgrunn med erfaring fra mekanisk arbeid og sveising. Han har vært ansatt i AKVA group siden 2001, da han begynte å jobbe som prosjektleder. I 2003 ble han salgsleder for Akvasmart og Wavemaster. I 2008 ble han salgsdirektør for Norden. Bø er norsk statsborger og bor nær Bryne i Rogaland.

12 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Selskapet opplevde en bedret markedssituasjon i 2010 med vekst i ordreinngang og økte driftsinntekter. Inntjeningen var imidlertid negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekt, for høy kostnadsbase og restruktureringskostnader relatert til iverksatte tiltak for å bedre selskapets konkurransemessige posisjon. Styrets årsberetning 2010 Selskapets driftsinntekter i 2010 var MNOK 742,5 som er en økning på 23,9% sammenlignet med Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA) var MNOK -9,9 mot MNOK -11,5 i Resultat per aksje (EPS) var et tap på NOK 2,19 in resultatet var negativt påvirket av restruktureringskostnader og betydelige kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekter. Restruktureringsprosessen har vært rettet med å redusere kostnadsbasen, bedre engineeringsarbeidet bak prosjekter samt styrking av leveringsorganisasjonen for å sikre en effektiv og korrekt leveranse i tråd med kundenes forventninger. Denne prosessen vil holde fram inn i AKVA group forretningsområdene AKVA group er en ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrettsnæringen. Selskapets aktiviteter omfatter design, salg, innkjøp, produksjon og installasjon av teknologi samt service og konsulenttjenester. Den globale lakseoppdrettsnæringen er selskapets hovedmarked, men har som strategisk målsetting å utvide aktiviteten også innenfor andre arter utenom laks. I 2010 var selskapets aktiviteter delt inn i tre forretningsområder: Hardware (HW), Recirculation (RAS) og Software (SW). HW s hovedprodukter er Akvasmart sentralforingsanlegg, sensorikk, kamera, biomassemåling, lyssystemer, notvaskingssystemer designet og produsert på Bryne og Hitra, Norge. Forretningsområdet omfatter også oppdrettsmerder og foringsflåter. De sirkulære Polarcirkelmerdene laget av polyetylen blir produsert på selskapets anlegg i Mo i Rana, Norge og er et av de ledende merkenavnene innen akvakultur. Merkenavnet Polarcirkel omfatter også polyetylen båter for ulike formål inkludert akvakultur samt generelle rørleveranser for ulike formål. Stålmerder er sogt under merkenavnet Wavemaster og er markedsleder i Chile, Kanada og Storbritania. Wavemaster s hovedproduksjon skjer i Chile. Wavemaster foringsflåter har en ledende markedsposisjon innenfor laksenæringen og blir levert med sentralforingsanlegg. Produksjonen av foringsflåter er satt ut til eksterne underleverandører. Forretningsområdet RAS leverer landbaserte anlegg for produksjon ferskvannsarter og marine arter basert på resirkuleringsteknologi. Systemene blir levert fra Fredericia i Danmark. SW leverer markedsledende software løsninger for fiskeoppdrett og for sjømatnæringen generelt. Softwaren er utviklet på våre kontorer på Averøy/Molde, Trondheim, i Chile og på Island. AKVA group s hovedkontor er på Bryne, Norge. Selskapet har kontor og servicestasjoner langs kysten i Norge, i Chile, Skottland, Kanada, Tyrkia, Island, Danmark og Vietnam. I tillegg har selskapet representasjon i flere andre land globalt sett. Videre drift I henhold til regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at selskapets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Markedssituasjonen i 2010 Den norske laksenæringen opplevde i 2010 sitt beste år noensinne inntjeningsmessig hjulpet av høye laksepriser. Det hadde en positiv effekt på selskapets ordreinngang og inntekter i det norske markedet og tilsvarende også i Skottland. I løpet av andre halvår var det også klare indikasjoner på en bedring i det chilenske markedet etter år med lav aktivitet på grunn av nedturen etter utbruddet av ILA i Etter en bedring i den sanitære situasjonen, har den chilenske næringen startet å investere på ny for å øke produksjonen igjen. Det førte til økt aktivitet og salg av teknologi og utstyr, service og vedlikehold i fjerde kvartal. AKVA group hadde inntekter fra andre arter på MNOK 115,2 (110,1). Leveranser til andre arter enn laks utgjorde 15,5%. Markedet i Middelhavsområdet gjorde det spesielt bra med en betydelig kontrakt for sjøbasert oppdrett i Kroatia, men også i andre markeder i denne regionen var det god aktivitet. Driftsinntektene fra salg i Middelhavsområdet utgjorde 12% av selskapets totale driftsinntekter i Som følge av kostnadsreduserende tiltak ble markedsstrategien for Asia endret for å fokusere seg mer mot et fåtall utvalgte resirkuleringsprosjekter. Det medførte redusert direkte tilstedeværelse gjennom egne kontorer i Asia.

13 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Tallene for 2009 er presentert i parentes etter tallene for 2010 i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert. Resultatregnskap (konsolidert) Driftsinntektene for AKVA i 2010 var MNOK 742,5 (599,3) en økning på 23,9% sammenlignet med EBITDA for 2010 var MNOK -9,9 (-11,5). I tallene for 2009 var det inkludert en gevinst på totalt MNOK 20,9 relatert til salg av Wavemaster Net Services Ltd (Kanada) and Surefish Inc (USA). Økningen i inntektene er relater til økt volum i alle store lakseproduserende regioner samt økning i middelhavsområdet. Laksenæringen på den nordlige halvkule opplevde gode priser gjennom hele 2010 som har ført til økt investeringsaktivitet. I tillegg viste det chilenske markedet en bedring i andre halvår etter klare tegn på bedring i den sanitære situasjonen etter ILA krisen. Inntjeningen var negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsanlegg samt restruktureringskostnader relatert til prosessen med å redusere kapasitetskostnader innen HW i Norge. Avskrivningene i 2010 var MNOK 31,0 (30,9). Driftsresultatet (EBIT) for 2010 var MNOK -40,9 (-42,4). Netto finanskostnader utgjorde MNOK -9,9 (-9,6) og resultat før skatt var på MNOK -50,9 (-52,0). Beregnet skatt for 2010 er MNOK -13,3 (-12,9), hvorav MNOK -13,7 (-14,6)er endring i utsatt skatt og MNOK 0,4 (1,7) i betalbar skatt. Årets resultat var på MNOK -37,6 (-39,1). Driftsinntektene i HW var på MNOK 574,5 (431,7), en økning på 33%. EBITDA var MNOK 16,8 (-3,3). Justert for gevinst på salg av Wavemaster Net Services Inc på MNOK 7,8 i 2009, var 2010 EBITDA MNOK 27,9 bedre enn i 2009.

14 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Bedringen skyldes høyere volum fra de større lakseproduserende markedene samt fra Middelhavet. Likevel var inntjeningen negativt påvirket av for høye kostnader i forhold til volum i første halvår og restruktureringskostnader relatert til tiltakene gjennom året for å redusere kostnader. RAS hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 62,0 (55,9) med en EBITDA på MNOK -35,8 (-19,0). Resultatet er sterkt påvirket av kostnadsoverskridelser på noen større landbaserte resirkuleringsanlegg i hovedsak i Norge. Flere tiltak ble iverksatt i løpet av andre halvår for å bedre situasjonen og unngå slike tilfeller fremover. SW hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 106,1 (111,7) med en EBITDA på MNOK 9,0 (10,8). Justert for gevinsten for salget av Surefish Inc i 2009 (MNOK 13,1), hadde SW en bedring i både inntekter og resultat sammenlignet med Resultat per aksje i 2010 var på NOK -2,19 mot NOK -2,27 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Styret er ikke tilfreds med det finansielle resultatet. Tiltak som er innført i 2010 for å redusere kostnadsbase, forbedringer i operativ drift samt prosjektstyring, bør gi grunnlag for en bedre drift og inntjening fremover. Balanse og kontantstrøm (konsern) Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 695,2 (611,3) ved utgangen av 2010, herav utgjorde gjeld MNOK 467,6 (354,7) og egenkapital MNOK 227,6 (256,6), hvilket gir en egenkapital på 32,7%. Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebærende

15 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i I august gikk Knut Molaug av som CEO av AKVA group ASA og Trond Williksen ble utnevnt ny CEO. Han tiltrådte stillingen i mars Trond Williksen har bred erfaring fra fiskeri og fiskeoppdrett og kom fra stillingen som flåtekortsiktig gjeld, var på MNOK 101,6 ved utgangen av 2010, som er ned fra MNOK 120,0 i begynnelsen av året. Egenkapitalen var i 2010 positivt påvirket av valutaomregninger på MNOK 8,9, herav er MNOK 4,1 relatert til revaluering av goodwill og andre immaterielle eiendeler i henhold til IFRS. Brutto rentebærende gjeld var på MNOK 211,7 (200,0) ved utgangen av Kontanter og ubenyttede trekkrettigheter utgjorde ved utgangen av 2010 NOK 51,7. Selskapet inngikk i fjerde kvartal en avtale med sin hovedbankforbindelse om lettelse i sine lånebetingelser knyttet til sine lånefasiliteter som gjelder fram til andre kvartal i Lettelsen er relatert til forholdet netto rentebærende gjeld over 12-måneders rullerende EBITDA som i henhold til låneavtalen skal være mindre eller lik 4. Samlet beregnet utsatt skattefordel var per 31. desember 2010 på MNOK 50,0 (31,7), herav var MNOK 38,6 (24,8) balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er i hovedsak relatert til den norske virksomheten. Netto investeringer i 2010 utgjorde MNOK 23,2 (24,1) inklusiv MNOK 9,0 (15,7) i aktiverte FoU-utgifter i henhold til IFRS. Risikofaktorer Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk risiko og har historisk sett vært utsatt for svingninger. AKVA søker å redusere denne type markedsrisiko gjennom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset en rekke oppdrettsarter og geografiske områder. For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valutarisiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntekter i samme valuta kombinert med bruk av terminkontrakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK). Rentebærende gjeld er basert på flytende rente og netto rentekostnader vil således variere sammen med variasjoner i rentenivået. AKVA group søker å ha tilstrekkelig med disponibel likviditet til enhver tid for å møte sine betalingsforpliktelser og opprettholde sin finansielle handlefrihet. Selskapet ser på alternative måter å styrke balansen. Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til fremdriften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor kundene derved reduseres. AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus under fremforhandling av større kontrakter, og ved å sikre prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av signerte kontrakter. Produktutvikling I 2010 investerte konsernet MNOK 32,2 (34,5) i produktutvikling, hvorav MNOK 9,0 (15,7) ble aktivert og MNOK 23,2 (18,8) ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Organisasjon og arbeidsmiljø AKVA group hadde 548 ansatte ved utløpet av I Norge hadde selskapet 173 ansatte. Kvinner utgjorde 16,4% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene på de ulike nivåene i organisasjonen. Den norske diskrimineringslovens målsetting er å fremme likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter, og forhindre diskriminering på etnisk, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller tro. Selskapet arbeider innenfor sin virksomhet for å fremme formålet bak loven. Dette gjøres blant annet gjennom rekruttering, avlønning, tilrettelegging av arbeidsforhold, forfremmelser, personalutvikling og beskyttelse mot trakassering. Selskapet ønsker å være en arbeidsplass som ikke har diskriminering på grunn av reduserte funksjonsevner og arbeider aktivt for å designe og tilrettelegge fysiske arbeidsforhold slik at så mange som mulig kan utnytte og bruke de ulike funksjonene. For ansatte og nye søkere med redusert funksjonsevne blir det gjort individuell tilrettelegging av arbeidsplassen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten. Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 3,0% (3,9%) i Korttidsfraværet utgjorde 1,0% (1,2%). Det er ikke registrert skader eller ulykker ved bedriften i 2010.

16 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning direktør i Aker Seafoods ASA. Trond Williksen har en MBA i strategi/finans og administrasjon fra University of Washington, USA. AKVA group og det ytre miljø Selskapet har i sin virksomhet iverksatt tiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har som eneste norske leverandør etablert et system for å motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets Akvasmartprodukter sikrer at fiskefôret kan utnyttes optimalt, og reduserer fôrspill. På denne måten bidrar AKVAs produkter til å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringen. Framtidsutsikter Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert de de fleste markedene. For laksenæringen er de underliggende markedsforholdene gode. Den norske laksenæringen hadde rekordresultater i 2010 og er forventet å ha et godt år også i Dette synes også å være reflektert i økte investeringer både på sjøsiden og på landbaserte operasjoner. Tilsvarende ser man også i Skottland. Middelhavsmarkedet har fått en økende betydning for AKVA group og utgjorde 12% av samlede inntekter i Ordreinngangen fra dette markedet har holdt seg relativt stabilt. Konkurransesituasjonen er preget av relativt få aktører og strek konkurranse med tilhørende press på marginer. I 2010 gjennomførte selskapet tiltak for å forbedre produksjon og logistikk samt prosjektstyring for å redusere kostnadene. Inntjeningen i 2010 var betydelig påvirket av kostnadsoverskridelser på resirkuleringsprosjekter. Det er gjort endringer organisatorisk samt endringer på engineering og prosjektstyringssiden for å redusere risikoen for dette fremover. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årets resultat i AKVA group ASA: Overført til annen egenkapital NOK Sum disponert NOK Ved utgangen av 2010 hadde AKVA group ASA en egenkapital på MNOK 281,3 hvorav MNOK 17,2 i aksjekapital, MNOK 256,2 i overkursfond, MNOK 2,3 i annen innskutt egenkapital og MNOK 5,5 i annen egenkapital. Ved utgangen av året hadde morselskapet ingen fri egenkapital. Oslo, 26. april 2011 Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Med mindre det er et tilbakeslag i oppgangen på grunn av sanitære problemer, er utsiktene for den chilenske næringen gode. Amund Skarholt Styrets leder Thore Michalsen Anne Breiby Styrets nestleder Frode Teigen Thorhild Widvey Kjell A. Corneliussen Steinar Mykløy Tore Obrestad Trond Williksen Administrerende direktør Bekreftelse fra styret og konsernsjefen Ifølge de forhold vi er kjent med kan vi bekrefte at de økonomiske opplysningene og årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2010 har blitt utarbeidet i henhold til den EU-godkjente IFRS-standarden, og gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av konsernet og dets eiendeler, samt gjeld, finansielle situasjon og resultatene av driften. Vi bekrefter også at styrets beretning gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av utviklingen og selskapets/konsernets stilling og ytelse i markedet sammen med en beskrivelse av de viktigste risikofaktorene og usikkerhetsmomentene som selskapet/konsernet møter. Oslo 26. april 2011

17 AKVA group årsrapport 2010 Styret Styret Amund Skarholt Styrets leder Thorhild Widvey Styremedlem Thore Michalsen Styremedlem Frode Teigen Styremedlem Amund Skarholt (f. 1948) er bosatt i Oslo. Har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som direktør for IBM ABS systems Europe (Paris, ), assisterende administ rerende direktør ved IBM Norge ( ), administrerende direktør for Securitas Norge ( ), vise-konsernsjef for Securitas Group (Stockholm, ), vise-konsernsjef for Securitas Group og ansvarlig for operasjonelle aktiviteter i USA (Chicago, ), konsernsjef for Bravida ( ), konsernsjef for Tomra Systems ASA ( ). Skarholt ble valgt til styreleder ved generalforsamlingen 10. juni Thorhild Widvey (f. 1956), bor i Oslo, og har idrettsfaglig utdannelse. Widvey var stortingsrepresentant fra 1989 til 1997 og statssekretær i Fiskeridepartementet og i Utenriks departementet Olje- og energiminister I dag har hun flere styreverv i norske private og offentlige selskaper (Pharmaq AS, Bjørge ASA, Gresvig ASA, Deep Ocean ASA, Aker Drilling ASA). Widvey ble valgt til styret for første gang på general forsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Thore Michalsen (f. 1944), bor i Mo i Rana, sivilingeniør fra NTH (NTNU i Trondheim) i Michaelsen er nå administrerende direktør i Eka Chemicals Rana AS og Eka Chemicals Norge AS og har styreverv i Helgeland Sparebank, Helgeland Marinfisk og Kunnskapsparken, og er dessuten styremedlem i flere selskaper eid av Akzo Nobel. Han ble valgt til styret for første gang på generalforsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Frode Teigen (f. 1962) bor i Bangkok, Thailand. Han er privat investor og har styreverv i andre norske selskaper. Teigen ble valgt til styremedlem ved generalforsamlingen 10. juni 2009.

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over. Årsrapport 2008 Kort om AKVA group AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer