Høydepunkter Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente merkevarer innen oppdrettsteknologi, herunder biologisk og teknisk kompetanse, rådgivning, opplæring og tjenester, er AKVA groups teknologi egnet for de fleste arter. AKVA groups komplette produktspekter gir maksimal driftssikkerhet og kostnadseffektivitet, og inkluderer: Nøkkelferdige akvakulturprosjekter, Resirkuleringsanlegg, Plastmerder, Stålmerder, Fortøyninger, Nøter, Notvasking, Arbeidsbåter, Fôrflåter, Fôringsanlegg, Kamera- og Sensorsystemer, Undervannslys, Programvare for oppdrett og Programvare for sjømat. AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

3 Bla gjennom PDFen ved å bruke bokmerkene på venstre side Innhold 4 Høydepunkter Finansielle nøkkeltall 8 Konsernsjefens beretning 9 Ledelsen 11 Styrets årsberetning 16 Styret 18 Regnskap konsern 24 Regnskap konsern, noter 51 Regnskap morselskap 57 Regnskap morselskap, noter 68 Revisjonsberetning 70 Selskapets vedtekter 71 Eierstyring og selskapsledelse Nøkkelferdige akvakultur-prosjekter Resirkuleringsanlegg Plastmerder Stålmerder Fortøyninger Nøter Notvasking Arbeidsbåter Fôrflåter Fôringsanlegg Kamera- og sensorsystemer Undervannslys Software for oppdrett Software for sjømat

4 Høydepunkter 2010 Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert til de fleste markedene. Ordrereserven ved utgangen av 2010 var MNOK 348 sammenlignet med MNOK 204 ved utgangen av Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Et utfordrende år for forretningsområdet Resirkulering (RAS). Betydelige kostnadsoverskridelser på noen prosjekter. Tiltak er satt i verk for å forbedre engineering og prosjektledelse.

5 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 4 77 Finansielle nøkkeltall (Alle tall i NOK 1 000) * 2006* INNTJENING Inntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Årsresultat Kontantstrøm fra driften** EBITDA margin -1,3 % -1,9 % 6,1 % 9,7 % 12,0 % EBIT margin -5,5 % -7,1 % 2,7 % 7,1 % 9,0 % Avkastning på sysselsatt kapital -12,8 % -10,5 % 5,6 % 28,9 % 27,5 % Egenkapitalavkastning -15,5 % -13,8 % 1,7 % 17,0 % 20,3 % FINANSIELL POSISJON Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Brutto rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Egenkapitalandel 32,7 % 42,0 % 45,8 % 49,1 % 56,3 % Gjeld/egenkapital ratio 93,0 % 77,9 % 63,8 % 37,1 % 19,2 % AKSJEDATA Resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,11 3,26 Utvannet resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,10 3,26 Kontantstrøm per aksje -1,01 0,70 2,22 4,71 4,99 Utbytte per aksje ,00 - Bokført egenkapital per aksje 13,21 14,90 17,98 19,53 21,05 Aksjekurs per ,10 20,00 20,50 38,90 35,00 Markedsverdi per Utestående aksjer per Gjennomsnittlig utestående aksjer for året * Proforma tall viser de konsoliderte tall som om oppkjøpet av Maritech International ASA hadde funnet sted 1. januar ** Legale tall (ikke proforma)

6 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 5 77 Finansielle nøkkeltall 50 Kursutvikling etter børsintroduksjon Software 14% Recirc 8% Hardware 78% Inntekter fordelt på region Storbritannia 10% Norge 53% Chile 9% Canada 3% Middelhavet 12% Inntekter 2010 Island 5% Andre 4%

7 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 6 77 Finansielle nøkkeltall Inntekter EBITDA Resultat per aksje Inntekt andre arter * * * * * * * * * Proforma tall for 2006 og 2007

8 AKVA group årsrapport

9 AKVA group årsrapport 2010 Konsernsjefens beretning 8 77 Kjære aksjonærer og andre interessenter, 2010 ble et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i AKVA group. Bryne, 26. april 2011 Trond Williksen, Konsernsjef AKVA group er i dag godt posisjonert som en ledende internasjonal teknologipartner i en global oppdrettsnæring i vekst. Selskapet har dyktige, engasjerte og hardt arbeidende medarbeidere, og kjente industrielle merkevarer med en bred portefølje av godt posisjonerte produkter i de fleste havbruksregioner i verden. Til tross for dette ble 2010 et år med utfordringer, og økonomisk sett utviklet året seg lite tilfredsstillende. Derfor ble 2010 et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i selskapet. Tidlig i 2010 ble det klart at inntektene utviklet seg langsommere enn forventet, og at vi trengte å justere kostnadsbasen tilsvarende. Dette påvirket først og fremst de norske og danske organisasjonene og her ble det derfor gjort betydelige organisatoriske endringer. Vi endret også strategien i vår tilnærming til de asiatiske markedene. Lønnsomhet i kjernemarkedene må være tilstede før vi satser globalt i form av nye lokasjoner og andre arter. De lakseproduserende regionene forblir våre kjernemarkeder, som de har vært i årevis. Uavhengig av dette, fikk AKVA group i løpet av 2010 et sterkt fotfeste utenfor laksenæringen, spesielt inne sea bass og sea bream i Middelhavsområdet. Dette markedet har gjennomgått industrialisering og mekanisering, og er derfor mer likt lakseoppdrett. I 2010 sto dette markedet for 12% av AKVA groups inntekter. Vi mener at andre markeder vil utvikle seg på lignende måte over tid. For ytterligere å sikre inntjening har selskapet iverksatt flere tiltak for å bedre driften gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Satsingen innen resirkulering har vært et viktig skritt for AKVA group. Likevel har det vært med høyere kostnader enn forventet, noe som har forårsaket betydelige tap på noen av de større prosjektene. Som følge av dette, har vi opparbeidet oss betydelig erfaring og har identifisert problemene som må løses for å forbedre fremtidige prosjekter. Fremover mener vi at AKVA group er godt posisjonert blant de ledende leverandører av landbaserte resirkuleringsanlegg. Denne teknologien dekker en rekke arter. Landbasert produksjon av smolt er ansett til å bli standard i alle viktige regioner, og det er antatt at smoltstørrelsen vil øke før laksen settes i sjøen. Vi tror at dette er en del av fremtidens produksjon, og har posisjonert oss til å spille en ledende rolle i dette markedet fremover. Vi er forsiktige optimister når vi ser fremover. Ordrereserven forbedret seg i løpet av 2010, og markedsgrunnlaget har utviklet seg positivt. I løpet av andre halvdel av 2010 så vi investeringene i lakseoppdrett i Chile øke seg etter år med ISA-krise. I 2011 vil vi videreføre de viktige endringene som ble igangsatt i Vi vil ha fokus på å få tak i og beholde talent på alle nivåer. Vi vil ta sikte på å ytterligere forbedre virksomheten gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Kvalitet på produkter og tjenester vil være høyt prioritert. Vi vil investere i våre kjerneprodukter og forbedre vår service slik at vi blir en enda bedre partner til våre kunder i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

10 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen 9 77 Ledelsen Trond Williksen Konsernsjef Trond Williksen (født 1963) begynte i stillingen som konsernsjef i mars Før han kom til AKVA group, var han øverste leder for fangsten hos Aker Seafoods ASA, der han også var administrerende direktør for Aker Ocean Harvest AS. I løpet av sin 20 år lange karriere innen fiskeri og oppdrettsnæring har han ledet KPMG Center for Aquaculture and Fisheries, og han har òg vært ansatt som administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretters Forening. Trond har en MBA i Operational management, Finance and Strategy fra University of Washington. Han er norsk statsborger og bor i Bærum, Norge. Per Andreas Hjetland Driftsdirektør Per Andreas Hjetland (født 1961) har vært ansatt i AKVA group siden Hans bakgrunn omfatter i hovedsak industrielle teknologi og har omfattende erfaring innen forretningsdrift, salg og markedsføring. Hjetland har hatt flere ledende stillinger i internasjonale selskaper og virksomheter, og er i dag driftsdirektør (COO) i selskapet. Andrew Campbell Adm. direktør Amerika/Oceania Andrew Campbell (f. 1966), har vært ansatt i AKVA group siden 2000, og fra og med 2006 har han vært daglig leder for forretningsområdet Optech i AKVA group Chile og fra og med 2. halvår i 2009 daglig leder i AKVA group Chile. Før dette jobbet han i lakseoppdrettsindustrien i New Zealand mellom , med ansvar for produksjonsledelse i New Zealand Salmon Company Ltd. Campbell har universitetsgraden Bachelor of Science fra Victoria University i New Zealand. Han har statsborgerskap fra New Zealand, men bor permanent i Chile. Morten Nærland Finansdirektør Morten Nærland (f. 1966) har vært ansatt i Akva group siden Han tok over som finansdirektør i januar Tidligere hadde han stilling som finans direktør i perioden og daglig leder i Akva group Chile Han har bakgrunn som finansanalytiker i Pareto Securities/ Garde , porteføljeforvalter i Statoil Morten Nærland har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Høgskolen i Bodø og høyere avdeling i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Nærland er norsk statsborger og bor på Bryne i Rogaland.

11 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen Ledelsen Trond Severinsen Direktør BU-Export & Markedsdirektør Trond Severinsen (f. 1964) har vært ansatt i AKVA group siden 1993, frem til 2003 som daglig leder for selskapets virksomhet i Canada og fra 2003 som markedsdirektør. Han har jobbet med salg, markedsføring og utvikling av teknologi innen havbruksnæringen siden Severinsen har tidligere jobbet for Sea Farm Trading ( ) i forbindelse med etablering av dette selskapets kontor i Canada i 1987, og drev senere egen virksomhet frem til Severinsen er norsk statsborger og bor på Klepp i Rogaland. Odd Martin Solem Direktør PRU-Software Odd Martin Solem (f. 1970) har vært ansatt i AKVA group siden Han har tidligere jobbet for selskaper i den norske software-industrien, eksempelvis Abeo, Thales Communications og Ementor. Han er utdannet Sivilingeniør IKT ved Norges tekniske høgskole. Solem er norsk statsborger og bor i Trondheim. Stig Martin Bø Salgsdirektør Norden Stig Martin Bø (f. 1969) har en teknisk bakgrunn med erfaring fra mekanisk arbeid og sveising. Han har vært ansatt i AKVA group siden 2001, da han begynte å jobbe som prosjektleder. I 2003 ble han salgsleder for Akvasmart og Wavemaster. I 2008 ble han salgsdirektør for Norden. Bø er norsk statsborger og bor nær Bryne i Rogaland.

12 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Selskapet opplevde en bedret markedssituasjon i 2010 med vekst i ordreinngang og økte driftsinntekter. Inntjeningen var imidlertid negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekt, for høy kostnadsbase og restruktureringskostnader relatert til iverksatte tiltak for å bedre selskapets konkurransemessige posisjon. Styrets årsberetning 2010 Selskapets driftsinntekter i 2010 var MNOK 742,5 som er en økning på 23,9% sammenlignet med Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA) var MNOK -9,9 mot MNOK -11,5 i Resultat per aksje (EPS) var et tap på NOK 2,19 in resultatet var negativt påvirket av restruktureringskostnader og betydelige kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekter. Restruktureringsprosessen har vært rettet med å redusere kostnadsbasen, bedre engineeringsarbeidet bak prosjekter samt styrking av leveringsorganisasjonen for å sikre en effektiv og korrekt leveranse i tråd med kundenes forventninger. Denne prosessen vil holde fram inn i AKVA group forretningsområdene AKVA group er en ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrettsnæringen. Selskapets aktiviteter omfatter design, salg, innkjøp, produksjon og installasjon av teknologi samt service og konsulenttjenester. Den globale lakseoppdrettsnæringen er selskapets hovedmarked, men har som strategisk målsetting å utvide aktiviteten også innenfor andre arter utenom laks. I 2010 var selskapets aktiviteter delt inn i tre forretningsområder: Hardware (HW), Recirculation (RAS) og Software (SW). HW s hovedprodukter er Akvasmart sentralforingsanlegg, sensorikk, kamera, biomassemåling, lyssystemer, notvaskingssystemer designet og produsert på Bryne og Hitra, Norge. Forretningsområdet omfatter også oppdrettsmerder og foringsflåter. De sirkulære Polarcirkelmerdene laget av polyetylen blir produsert på selskapets anlegg i Mo i Rana, Norge og er et av de ledende merkenavnene innen akvakultur. Merkenavnet Polarcirkel omfatter også polyetylen båter for ulike formål inkludert akvakultur samt generelle rørleveranser for ulike formål. Stålmerder er sogt under merkenavnet Wavemaster og er markedsleder i Chile, Kanada og Storbritania. Wavemaster s hovedproduksjon skjer i Chile. Wavemaster foringsflåter har en ledende markedsposisjon innenfor laksenæringen og blir levert med sentralforingsanlegg. Produksjonen av foringsflåter er satt ut til eksterne underleverandører. Forretningsområdet RAS leverer landbaserte anlegg for produksjon ferskvannsarter og marine arter basert på resirkuleringsteknologi. Systemene blir levert fra Fredericia i Danmark. SW leverer markedsledende software løsninger for fiskeoppdrett og for sjømatnæringen generelt. Softwaren er utviklet på våre kontorer på Averøy/Molde, Trondheim, i Chile og på Island. AKVA group s hovedkontor er på Bryne, Norge. Selskapet har kontor og servicestasjoner langs kysten i Norge, i Chile, Skottland, Kanada, Tyrkia, Island, Danmark og Vietnam. I tillegg har selskapet representasjon i flere andre land globalt sett. Videre drift I henhold til regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at selskapets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Markedssituasjonen i 2010 Den norske laksenæringen opplevde i 2010 sitt beste år noensinne inntjeningsmessig hjulpet av høye laksepriser. Det hadde en positiv effekt på selskapets ordreinngang og inntekter i det norske markedet og tilsvarende også i Skottland. I løpet av andre halvår var det også klare indikasjoner på en bedring i det chilenske markedet etter år med lav aktivitet på grunn av nedturen etter utbruddet av ILA i Etter en bedring i den sanitære situasjonen, har den chilenske næringen startet å investere på ny for å øke produksjonen igjen. Det førte til økt aktivitet og salg av teknologi og utstyr, service og vedlikehold i fjerde kvartal. AKVA group hadde inntekter fra andre arter på MNOK 115,2 (110,1). Leveranser til andre arter enn laks utgjorde 15,5%. Markedet i Middelhavsområdet gjorde det spesielt bra med en betydelig kontrakt for sjøbasert oppdrett i Kroatia, men også i andre markeder i denne regionen var det god aktivitet. Driftsinntektene fra salg i Middelhavsområdet utgjorde 12% av selskapets totale driftsinntekter i Som følge av kostnadsreduserende tiltak ble markedsstrategien for Asia endret for å fokusere seg mer mot et fåtall utvalgte resirkuleringsprosjekter. Det medførte redusert direkte tilstedeværelse gjennom egne kontorer i Asia.

13 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Tallene for 2009 er presentert i parentes etter tallene for 2010 i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert. Resultatregnskap (konsolidert) Driftsinntektene for AKVA i 2010 var MNOK 742,5 (599,3) en økning på 23,9% sammenlignet med EBITDA for 2010 var MNOK -9,9 (-11,5). I tallene for 2009 var det inkludert en gevinst på totalt MNOK 20,9 relatert til salg av Wavemaster Net Services Ltd (Kanada) and Surefish Inc (USA). Økningen i inntektene er relater til økt volum i alle store lakseproduserende regioner samt økning i middelhavsområdet. Laksenæringen på den nordlige halvkule opplevde gode priser gjennom hele 2010 som har ført til økt investeringsaktivitet. I tillegg viste det chilenske markedet en bedring i andre halvår etter klare tegn på bedring i den sanitære situasjonen etter ILA krisen. Inntjeningen var negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsanlegg samt restruktureringskostnader relatert til prosessen med å redusere kapasitetskostnader innen HW i Norge. Avskrivningene i 2010 var MNOK 31,0 (30,9). Driftsresultatet (EBIT) for 2010 var MNOK -40,9 (-42,4). Netto finanskostnader utgjorde MNOK -9,9 (-9,6) og resultat før skatt var på MNOK -50,9 (-52,0). Beregnet skatt for 2010 er MNOK -13,3 (-12,9), hvorav MNOK -13,7 (-14,6)er endring i utsatt skatt og MNOK 0,4 (1,7) i betalbar skatt. Årets resultat var på MNOK -37,6 (-39,1). Driftsinntektene i HW var på MNOK 574,5 (431,7), en økning på 33%. EBITDA var MNOK 16,8 (-3,3). Justert for gevinst på salg av Wavemaster Net Services Inc på MNOK 7,8 i 2009, var 2010 EBITDA MNOK 27,9 bedre enn i 2009.

14 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Bedringen skyldes høyere volum fra de større lakseproduserende markedene samt fra Middelhavet. Likevel var inntjeningen negativt påvirket av for høye kostnader i forhold til volum i første halvår og restruktureringskostnader relatert til tiltakene gjennom året for å redusere kostnader. RAS hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 62,0 (55,9) med en EBITDA på MNOK -35,8 (-19,0). Resultatet er sterkt påvirket av kostnadsoverskridelser på noen større landbaserte resirkuleringsanlegg i hovedsak i Norge. Flere tiltak ble iverksatt i løpet av andre halvår for å bedre situasjonen og unngå slike tilfeller fremover. SW hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 106,1 (111,7) med en EBITDA på MNOK 9,0 (10,8). Justert for gevinsten for salget av Surefish Inc i 2009 (MNOK 13,1), hadde SW en bedring i både inntekter og resultat sammenlignet med Resultat per aksje i 2010 var på NOK -2,19 mot NOK -2,27 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Styret er ikke tilfreds med det finansielle resultatet. Tiltak som er innført i 2010 for å redusere kostnadsbase, forbedringer i operativ drift samt prosjektstyring, bør gi grunnlag for en bedre drift og inntjening fremover. Balanse og kontantstrøm (konsern) Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 695,2 (611,3) ved utgangen av 2010, herav utgjorde gjeld MNOK 467,6 (354,7) og egenkapital MNOK 227,6 (256,6), hvilket gir en egenkapital på 32,7%. Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebærende

15 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i I august gikk Knut Molaug av som CEO av AKVA group ASA og Trond Williksen ble utnevnt ny CEO. Han tiltrådte stillingen i mars Trond Williksen har bred erfaring fra fiskeri og fiskeoppdrett og kom fra stillingen som flåtekortsiktig gjeld, var på MNOK 101,6 ved utgangen av 2010, som er ned fra MNOK 120,0 i begynnelsen av året. Egenkapitalen var i 2010 positivt påvirket av valutaomregninger på MNOK 8,9, herav er MNOK 4,1 relatert til revaluering av goodwill og andre immaterielle eiendeler i henhold til IFRS. Brutto rentebærende gjeld var på MNOK 211,7 (200,0) ved utgangen av Kontanter og ubenyttede trekkrettigheter utgjorde ved utgangen av 2010 NOK 51,7. Selskapet inngikk i fjerde kvartal en avtale med sin hovedbankforbindelse om lettelse i sine lånebetingelser knyttet til sine lånefasiliteter som gjelder fram til andre kvartal i Lettelsen er relatert til forholdet netto rentebærende gjeld over 12-måneders rullerende EBITDA som i henhold til låneavtalen skal være mindre eller lik 4. Samlet beregnet utsatt skattefordel var per 31. desember 2010 på MNOK 50,0 (31,7), herav var MNOK 38,6 (24,8) balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er i hovedsak relatert til den norske virksomheten. Netto investeringer i 2010 utgjorde MNOK 23,2 (24,1) inklusiv MNOK 9,0 (15,7) i aktiverte FoU-utgifter i henhold til IFRS. Risikofaktorer Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk risiko og har historisk sett vært utsatt for svingninger. AKVA søker å redusere denne type markedsrisiko gjennom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset en rekke oppdrettsarter og geografiske områder. For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valutarisiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntekter i samme valuta kombinert med bruk av terminkontrakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK). Rentebærende gjeld er basert på flytende rente og netto rentekostnader vil således variere sammen med variasjoner i rentenivået. AKVA group søker å ha tilstrekkelig med disponibel likviditet til enhver tid for å møte sine betalingsforpliktelser og opprettholde sin finansielle handlefrihet. Selskapet ser på alternative måter å styrke balansen. Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til fremdriften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor kundene derved reduseres. AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus under fremforhandling av større kontrakter, og ved å sikre prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av signerte kontrakter. Produktutvikling I 2010 investerte konsernet MNOK 32,2 (34,5) i produktutvikling, hvorav MNOK 9,0 (15,7) ble aktivert og MNOK 23,2 (18,8) ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Organisasjon og arbeidsmiljø AKVA group hadde 548 ansatte ved utløpet av I Norge hadde selskapet 173 ansatte. Kvinner utgjorde 16,4% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene på de ulike nivåene i organisasjonen. Den norske diskrimineringslovens målsetting er å fremme likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter, og forhindre diskriminering på etnisk, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller tro. Selskapet arbeider innenfor sin virksomhet for å fremme formålet bak loven. Dette gjøres blant annet gjennom rekruttering, avlønning, tilrettelegging av arbeidsforhold, forfremmelser, personalutvikling og beskyttelse mot trakassering. Selskapet ønsker å være en arbeidsplass som ikke har diskriminering på grunn av reduserte funksjonsevner og arbeider aktivt for å designe og tilrettelegge fysiske arbeidsforhold slik at så mange som mulig kan utnytte og bruke de ulike funksjonene. For ansatte og nye søkere med redusert funksjonsevne blir det gjort individuell tilrettelegging av arbeidsplassen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten. Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 3,0% (3,9%) i Korttidsfraværet utgjorde 1,0% (1,2%). Det er ikke registrert skader eller ulykker ved bedriften i 2010.

16 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning direktør i Aker Seafoods ASA. Trond Williksen har en MBA i strategi/finans og administrasjon fra University of Washington, USA. AKVA group og det ytre miljø Selskapet har i sin virksomhet iverksatt tiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har som eneste norske leverandør etablert et system for å motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets Akvasmartprodukter sikrer at fiskefôret kan utnyttes optimalt, og reduserer fôrspill. På denne måten bidrar AKVAs produkter til å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringen. Framtidsutsikter Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert de de fleste markedene. For laksenæringen er de underliggende markedsforholdene gode. Den norske laksenæringen hadde rekordresultater i 2010 og er forventet å ha et godt år også i Dette synes også å være reflektert i økte investeringer både på sjøsiden og på landbaserte operasjoner. Tilsvarende ser man også i Skottland. Middelhavsmarkedet har fått en økende betydning for AKVA group og utgjorde 12% av samlede inntekter i Ordreinngangen fra dette markedet har holdt seg relativt stabilt. Konkurransesituasjonen er preget av relativt få aktører og strek konkurranse med tilhørende press på marginer. I 2010 gjennomførte selskapet tiltak for å forbedre produksjon og logistikk samt prosjektstyring for å redusere kostnadene. Inntjeningen i 2010 var betydelig påvirket av kostnadsoverskridelser på resirkuleringsprosjekter. Det er gjort endringer organisatorisk samt endringer på engineering og prosjektstyringssiden for å redusere risikoen for dette fremover. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årets resultat i AKVA group ASA: Overført til annen egenkapital NOK Sum disponert NOK Ved utgangen av 2010 hadde AKVA group ASA en egenkapital på MNOK 281,3 hvorav MNOK 17,2 i aksjekapital, MNOK 256,2 i overkursfond, MNOK 2,3 i annen innskutt egenkapital og MNOK 5,5 i annen egenkapital. Ved utgangen av året hadde morselskapet ingen fri egenkapital. Oslo, 26. april 2011 Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Med mindre det er et tilbakeslag i oppgangen på grunn av sanitære problemer, er utsiktene for den chilenske næringen gode. Amund Skarholt Styrets leder Thore Michalsen Anne Breiby Styrets nestleder Frode Teigen Thorhild Widvey Kjell A. Corneliussen Steinar Mykløy Tore Obrestad Trond Williksen Administrerende direktør Bekreftelse fra styret og konsernsjefen Ifølge de forhold vi er kjent med kan vi bekrefte at de økonomiske opplysningene og årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2010 har blitt utarbeidet i henhold til den EU-godkjente IFRS-standarden, og gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av konsernet og dets eiendeler, samt gjeld, finansielle situasjon og resultatene av driften. Vi bekrefter også at styrets beretning gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av utviklingen og selskapets/konsernets stilling og ytelse i markedet sammen med en beskrivelse av de viktigste risikofaktorene og usikkerhetsmomentene som selskapet/konsernet møter. Oslo 26. april 2011

17 AKVA group årsrapport 2010 Styret Styret Amund Skarholt Styrets leder Thorhild Widvey Styremedlem Thore Michalsen Styremedlem Frode Teigen Styremedlem Amund Skarholt (f. 1948) er bosatt i Oslo. Har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som direktør for IBM ABS systems Europe (Paris, ), assisterende administ rerende direktør ved IBM Norge ( ), administrerende direktør for Securitas Norge ( ), vise-konsernsjef for Securitas Group (Stockholm, ), vise-konsernsjef for Securitas Group og ansvarlig for operasjonelle aktiviteter i USA (Chicago, ), konsernsjef for Bravida ( ), konsernsjef for Tomra Systems ASA ( ). Skarholt ble valgt til styreleder ved generalforsamlingen 10. juni Thorhild Widvey (f. 1956), bor i Oslo, og har idrettsfaglig utdannelse. Widvey var stortingsrepresentant fra 1989 til 1997 og statssekretær i Fiskeridepartementet og i Utenriks departementet Olje- og energiminister I dag har hun flere styreverv i norske private og offentlige selskaper (Pharmaq AS, Bjørge ASA, Gresvig ASA, Deep Ocean ASA, Aker Drilling ASA). Widvey ble valgt til styret for første gang på general forsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Thore Michalsen (f. 1944), bor i Mo i Rana, sivilingeniør fra NTH (NTNU i Trondheim) i Michaelsen er nå administrerende direktør i Eka Chemicals Rana AS og Eka Chemicals Norge AS og har styreverv i Helgeland Sparebank, Helgeland Marinfisk og Kunnskapsparken, og er dessuten styremedlem i flere selskaper eid av Akzo Nobel. Han ble valgt til styret for første gang på generalforsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Frode Teigen (f. 1962) bor i Bangkok, Thailand. Han er privat investor og har styreverv i andre norske selskaper. Teigen ble valgt til styremedlem ved generalforsamlingen 10. juni 2009.

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer