Høydepunkter Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente merkevarer innen oppdrettsteknologi, herunder biologisk og teknisk kompetanse, rådgivning, opplæring og tjenester, er AKVA groups teknologi egnet for de fleste arter. AKVA groups komplette produktspekter gir maksimal driftssikkerhet og kostnadseffektivitet, og inkluderer: Nøkkelferdige akvakulturprosjekter, Resirkuleringsanlegg, Plastmerder, Stålmerder, Fortøyninger, Nøter, Notvasking, Arbeidsbåter, Fôrflåter, Fôringsanlegg, Kamera- og Sensorsystemer, Undervannslys, Programvare for oppdrett og Programvare for sjømat. AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

3 Bla gjennom PDFen ved å bruke bokmerkene på venstre side Innhold 4 Høydepunkter Finansielle nøkkeltall 8 Konsernsjefens beretning 9 Ledelsen 11 Styrets årsberetning 16 Styret 18 Regnskap konsern 24 Regnskap konsern, noter 51 Regnskap morselskap 57 Regnskap morselskap, noter 68 Revisjonsberetning 70 Selskapets vedtekter 71 Eierstyring og selskapsledelse Nøkkelferdige akvakultur-prosjekter Resirkuleringsanlegg Plastmerder Stålmerder Fortøyninger Nøter Notvasking Arbeidsbåter Fôrflåter Fôringsanlegg Kamera- og sensorsystemer Undervannslys Software for oppdrett Software for sjømat

4 Høydepunkter 2010 Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert til de fleste markedene. Ordrereserven ved utgangen av 2010 var MNOK 348 sammenlignet med MNOK 204 ved utgangen av Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Et utfordrende år for forretningsområdet Resirkulering (RAS). Betydelige kostnadsoverskridelser på noen prosjekter. Tiltak er satt i verk for å forbedre engineering og prosjektledelse.

5 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 4 77 Finansielle nøkkeltall (Alle tall i NOK 1 000) * 2006* INNTJENING Inntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Årsresultat Kontantstrøm fra driften** EBITDA margin -1,3 % -1,9 % 6,1 % 9,7 % 12,0 % EBIT margin -5,5 % -7,1 % 2,7 % 7,1 % 9,0 % Avkastning på sysselsatt kapital -12,8 % -10,5 % 5,6 % 28,9 % 27,5 % Egenkapitalavkastning -15,5 % -13,8 % 1,7 % 17,0 % 20,3 % FINANSIELL POSISJON Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Brutto rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Arbeidskapital Egenkapitalandel 32,7 % 42,0 % 45,8 % 49,1 % 56,3 % Gjeld/egenkapital ratio 93,0 % 77,9 % 63,8 % 37,1 % 19,2 % AKSJEDATA Resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,11 3,26 Utvannet resultat per aksje -2,19-2,27 0,32 3,10 3,26 Kontantstrøm per aksje -1,01 0,70 2,22 4,71 4,99 Utbytte per aksje ,00 - Bokført egenkapital per aksje 13,21 14,90 17,98 19,53 21,05 Aksjekurs per ,10 20,00 20,50 38,90 35,00 Markedsverdi per Utestående aksjer per Gjennomsnittlig utestående aksjer for året * Proforma tall viser de konsoliderte tall som om oppkjøpet av Maritech International ASA hadde funnet sted 1. januar ** Legale tall (ikke proforma)

6 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 5 77 Finansielle nøkkeltall 50 Kursutvikling etter børsintroduksjon Software 14% Recirc 8% Hardware 78% Inntekter fordelt på region Storbritannia 10% Norge 53% Chile 9% Canada 3% Middelhavet 12% Inntekter 2010 Island 5% Andre 4%

7 AKVA group årsrapport 2010 Finansielle nøkkeltall 6 77 Finansielle nøkkeltall Inntekter EBITDA Resultat per aksje Inntekt andre arter * * * * * * * * * Proforma tall for 2006 og 2007

8 AKVA group årsrapport

9 AKVA group årsrapport 2010 Konsernsjefens beretning 8 77 Kjære aksjonærer og andre interessenter, 2010 ble et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i AKVA group. Bryne, 26. april 2011 Trond Williksen, Konsernsjef AKVA group er i dag godt posisjonert som en ledende internasjonal teknologipartner i en global oppdrettsnæring i vekst. Selskapet har dyktige, engasjerte og hardt arbeidende medarbeidere, og kjente industrielle merkevarer med en bred portefølje av godt posisjonerte produkter i de fleste havbruksregioner i verden. Til tross for dette ble 2010 et år med utfordringer, og økonomisk sett utviklet året seg lite tilfredsstillende. Derfor ble 2010 et år hvor man anerkjente behov for, og initierte endring i selskapet. Tidlig i 2010 ble det klart at inntektene utviklet seg langsommere enn forventet, og at vi trengte å justere kostnadsbasen tilsvarende. Dette påvirket først og fremst de norske og danske organisasjonene og her ble det derfor gjort betydelige organisatoriske endringer. Vi endret også strategien i vår tilnærming til de asiatiske markedene. Lønnsomhet i kjernemarkedene må være tilstede før vi satser globalt i form av nye lokasjoner og andre arter. De lakseproduserende regionene forblir våre kjernemarkeder, som de har vært i årevis. Uavhengig av dette, fikk AKVA group i løpet av 2010 et sterkt fotfeste utenfor laksenæringen, spesielt inne sea bass og sea bream i Middelhavsområdet. Dette markedet har gjennomgått industrialisering og mekanisering, og er derfor mer likt lakseoppdrett. I 2010 sto dette markedet for 12% av AKVA groups inntekter. Vi mener at andre markeder vil utvikle seg på lignende måte over tid. For ytterligere å sikre inntjening har selskapet iverksatt flere tiltak for å bedre driften gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Satsingen innen resirkulering har vært et viktig skritt for AKVA group. Likevel har det vært med høyere kostnader enn forventet, noe som har forårsaket betydelige tap på noen av de større prosjektene. Som følge av dette, har vi opparbeidet oss betydelig erfaring og har identifisert problemene som må løses for å forbedre fremtidige prosjekter. Fremover mener vi at AKVA group er godt posisjonert blant de ledende leverandører av landbaserte resirkuleringsanlegg. Denne teknologien dekker en rekke arter. Landbasert produksjon av smolt er ansett til å bli standard i alle viktige regioner, og det er antatt at smoltstørrelsen vil øke før laksen settes i sjøen. Vi tror at dette er en del av fremtidens produksjon, og har posisjonert oss til å spille en ledende rolle i dette markedet fremover. Vi er forsiktige optimister når vi ser fremover. Ordrereserven forbedret seg i løpet av 2010, og markedsgrunnlaget har utviklet seg positivt. I løpet av andre halvdel av 2010 så vi investeringene i lakseoppdrett i Chile øke seg etter år med ISA-krise. I 2011 vil vi videreføre de viktige endringene som ble igangsatt i Vi vil ha fokus på å få tak i og beholde talent på alle nivåer. Vi vil ta sikte på å ytterligere forbedre virksomheten gjennom engineering, produksjon, prosjektledelse, effektivitet, tid og kostnader. Kvalitet på produkter og tjenester vil være høyt prioritert. Vi vil investere i våre kjerneprodukter og forbedre vår service slik at vi blir en enda bedre partner til våre kunder i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

10 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen 9 77 Ledelsen Trond Williksen Konsernsjef Trond Williksen (født 1963) begynte i stillingen som konsernsjef i mars Før han kom til AKVA group, var han øverste leder for fangsten hos Aker Seafoods ASA, der han også var administrerende direktør for Aker Ocean Harvest AS. I løpet av sin 20 år lange karriere innen fiskeri og oppdrettsnæring har han ledet KPMG Center for Aquaculture and Fisheries, og han har òg vært ansatt som administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretters Forening. Trond har en MBA i Operational management, Finance and Strategy fra University of Washington. Han er norsk statsborger og bor i Bærum, Norge. Per Andreas Hjetland Driftsdirektør Per Andreas Hjetland (født 1961) har vært ansatt i AKVA group siden Hans bakgrunn omfatter i hovedsak industrielle teknologi og har omfattende erfaring innen forretningsdrift, salg og markedsføring. Hjetland har hatt flere ledende stillinger i internasjonale selskaper og virksomheter, og er i dag driftsdirektør (COO) i selskapet. Andrew Campbell Adm. direktør Amerika/Oceania Andrew Campbell (f. 1966), har vært ansatt i AKVA group siden 2000, og fra og med 2006 har han vært daglig leder for forretningsområdet Optech i AKVA group Chile og fra og med 2. halvår i 2009 daglig leder i AKVA group Chile. Før dette jobbet han i lakseoppdrettsindustrien i New Zealand mellom , med ansvar for produksjonsledelse i New Zealand Salmon Company Ltd. Campbell har universitetsgraden Bachelor of Science fra Victoria University i New Zealand. Han har statsborgerskap fra New Zealand, men bor permanent i Chile. Morten Nærland Finansdirektør Morten Nærland (f. 1966) har vært ansatt i Akva group siden Han tok over som finansdirektør i januar Tidligere hadde han stilling som finans direktør i perioden og daglig leder i Akva group Chile Han har bakgrunn som finansanalytiker i Pareto Securities/ Garde , porteføljeforvalter i Statoil Morten Nærland har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Høgskolen i Bodø og høyere avdeling i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Nærland er norsk statsborger og bor på Bryne i Rogaland.

11 AKVA group årsrapport 2010 Ledelsen Ledelsen Trond Severinsen Direktør BU-Export & Markedsdirektør Trond Severinsen (f. 1964) har vært ansatt i AKVA group siden 1993, frem til 2003 som daglig leder for selskapets virksomhet i Canada og fra 2003 som markedsdirektør. Han har jobbet med salg, markedsføring og utvikling av teknologi innen havbruksnæringen siden Severinsen har tidligere jobbet for Sea Farm Trading ( ) i forbindelse med etablering av dette selskapets kontor i Canada i 1987, og drev senere egen virksomhet frem til Severinsen er norsk statsborger og bor på Klepp i Rogaland. Odd Martin Solem Direktør PRU-Software Odd Martin Solem (f. 1970) har vært ansatt i AKVA group siden Han har tidligere jobbet for selskaper i den norske software-industrien, eksempelvis Abeo, Thales Communications og Ementor. Han er utdannet Sivilingeniør IKT ved Norges tekniske høgskole. Solem er norsk statsborger og bor i Trondheim. Stig Martin Bø Salgsdirektør Norden Stig Martin Bø (f. 1969) har en teknisk bakgrunn med erfaring fra mekanisk arbeid og sveising. Han har vært ansatt i AKVA group siden 2001, da han begynte å jobbe som prosjektleder. I 2003 ble han salgsleder for Akvasmart og Wavemaster. I 2008 ble han salgsdirektør for Norden. Bø er norsk statsborger og bor nær Bryne i Rogaland.

12 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Selskapet opplevde en bedret markedssituasjon i 2010 med vekst i ordreinngang og økte driftsinntekter. Inntjeningen var imidlertid negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekt, for høy kostnadsbase og restruktureringskostnader relatert til iverksatte tiltak for å bedre selskapets konkurransemessige posisjon. Styrets årsberetning 2010 Selskapets driftsinntekter i 2010 var MNOK 742,5 som er en økning på 23,9% sammenlignet med Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA) var MNOK -9,9 mot MNOK -11,5 i Resultat per aksje (EPS) var et tap på NOK 2,19 in resultatet var negativt påvirket av restruktureringskostnader og betydelige kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsprosjekter. Restruktureringsprosessen har vært rettet med å redusere kostnadsbasen, bedre engineeringsarbeidet bak prosjekter samt styrking av leveringsorganisasjonen for å sikre en effektiv og korrekt leveranse i tråd med kundenes forventninger. Denne prosessen vil holde fram inn i AKVA group forretningsområdene AKVA group er en ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrettsnæringen. Selskapets aktiviteter omfatter design, salg, innkjøp, produksjon og installasjon av teknologi samt service og konsulenttjenester. Den globale lakseoppdrettsnæringen er selskapets hovedmarked, men har som strategisk målsetting å utvide aktiviteten også innenfor andre arter utenom laks. I 2010 var selskapets aktiviteter delt inn i tre forretningsområder: Hardware (HW), Recirculation (RAS) og Software (SW). HW s hovedprodukter er Akvasmart sentralforingsanlegg, sensorikk, kamera, biomassemåling, lyssystemer, notvaskingssystemer designet og produsert på Bryne og Hitra, Norge. Forretningsområdet omfatter også oppdrettsmerder og foringsflåter. De sirkulære Polarcirkelmerdene laget av polyetylen blir produsert på selskapets anlegg i Mo i Rana, Norge og er et av de ledende merkenavnene innen akvakultur. Merkenavnet Polarcirkel omfatter også polyetylen båter for ulike formål inkludert akvakultur samt generelle rørleveranser for ulike formål. Stålmerder er sogt under merkenavnet Wavemaster og er markedsleder i Chile, Kanada og Storbritania. Wavemaster s hovedproduksjon skjer i Chile. Wavemaster foringsflåter har en ledende markedsposisjon innenfor laksenæringen og blir levert med sentralforingsanlegg. Produksjonen av foringsflåter er satt ut til eksterne underleverandører. Forretningsområdet RAS leverer landbaserte anlegg for produksjon ferskvannsarter og marine arter basert på resirkuleringsteknologi. Systemene blir levert fra Fredericia i Danmark. SW leverer markedsledende software løsninger for fiskeoppdrett og for sjømatnæringen generelt. Softwaren er utviklet på våre kontorer på Averøy/Molde, Trondheim, i Chile og på Island. AKVA group s hovedkontor er på Bryne, Norge. Selskapet har kontor og servicestasjoner langs kysten i Norge, i Chile, Skottland, Kanada, Tyrkia, Island, Danmark og Vietnam. I tillegg har selskapet representasjon i flere andre land globalt sett. Videre drift I henhold til regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at selskapets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Markedssituasjonen i 2010 Den norske laksenæringen opplevde i 2010 sitt beste år noensinne inntjeningsmessig hjulpet av høye laksepriser. Det hadde en positiv effekt på selskapets ordreinngang og inntekter i det norske markedet og tilsvarende også i Skottland. I løpet av andre halvår var det også klare indikasjoner på en bedring i det chilenske markedet etter år med lav aktivitet på grunn av nedturen etter utbruddet av ILA i Etter en bedring i den sanitære situasjonen, har den chilenske næringen startet å investere på ny for å øke produksjonen igjen. Det førte til økt aktivitet og salg av teknologi og utstyr, service og vedlikehold i fjerde kvartal. AKVA group hadde inntekter fra andre arter på MNOK 115,2 (110,1). Leveranser til andre arter enn laks utgjorde 15,5%. Markedet i Middelhavsområdet gjorde det spesielt bra med en betydelig kontrakt for sjøbasert oppdrett i Kroatia, men også i andre markeder i denne regionen var det god aktivitet. Driftsinntektene fra salg i Middelhavsområdet utgjorde 12% av selskapets totale driftsinntekter i Som følge av kostnadsreduserende tiltak ble markedsstrategien for Asia endret for å fokusere seg mer mot et fåtall utvalgte resirkuleringsprosjekter. Det medførte redusert direkte tilstedeværelse gjennom egne kontorer i Asia.

13 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Tallene for 2009 er presentert i parentes etter tallene for 2010 i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert. Resultatregnskap (konsolidert) Driftsinntektene for AKVA i 2010 var MNOK 742,5 (599,3) en økning på 23,9% sammenlignet med EBITDA for 2010 var MNOK -9,9 (-11,5). I tallene for 2009 var det inkludert en gevinst på totalt MNOK 20,9 relatert til salg av Wavemaster Net Services Ltd (Kanada) and Surefish Inc (USA). Økningen i inntektene er relater til økt volum i alle store lakseproduserende regioner samt økning i middelhavsområdet. Laksenæringen på den nordlige halvkule opplevde gode priser gjennom hele 2010 som har ført til økt investeringsaktivitet. I tillegg viste det chilenske markedet en bedring i andre halvår etter klare tegn på bedring i den sanitære situasjonen etter ILA krisen. Inntjeningen var negativt påvirket av kostnadsoverskridelser på landbaserte resirkuleringsanlegg samt restruktureringskostnader relatert til prosessen med å redusere kapasitetskostnader innen HW i Norge. Avskrivningene i 2010 var MNOK 31,0 (30,9). Driftsresultatet (EBIT) for 2010 var MNOK -40,9 (-42,4). Netto finanskostnader utgjorde MNOK -9,9 (-9,6) og resultat før skatt var på MNOK -50,9 (-52,0). Beregnet skatt for 2010 er MNOK -13,3 (-12,9), hvorav MNOK -13,7 (-14,6)er endring i utsatt skatt og MNOK 0,4 (1,7) i betalbar skatt. Årets resultat var på MNOK -37,6 (-39,1). Driftsinntektene i HW var på MNOK 574,5 (431,7), en økning på 33%. EBITDA var MNOK 16,8 (-3,3). Justert for gevinst på salg av Wavemaster Net Services Inc på MNOK 7,8 i 2009, var 2010 EBITDA MNOK 27,9 bedre enn i 2009.

14 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Bedringen skyldes høyere volum fra de større lakseproduserende markedene samt fra Middelhavet. Likevel var inntjeningen negativt påvirket av for høye kostnader i forhold til volum i første halvår og restruktureringskostnader relatert til tiltakene gjennom året for å redusere kostnader. RAS hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 62,0 (55,9) med en EBITDA på MNOK -35,8 (-19,0). Resultatet er sterkt påvirket av kostnadsoverskridelser på noen større landbaserte resirkuleringsanlegg i hovedsak i Norge. Flere tiltak ble iverksatt i løpet av andre halvår for å bedre situasjonen og unngå slike tilfeller fremover. SW hadde driftsinntekter i 2010 på MNOK 106,1 (111,7) med en EBITDA på MNOK 9,0 (10,8). Justert for gevinsten for salget av Surefish Inc i 2009 (MNOK 13,1), hadde SW en bedring i både inntekter og resultat sammenlignet med Resultat per aksje i 2010 var på NOK -2,19 mot NOK -2,27 i Beregningen er basert på gjennomsnittlig utestående aksjer. Samlet antall utestående aksjer var ved utgangen av Styret er ikke tilfreds med det finansielle resultatet. Tiltak som er innført i 2010 for å redusere kostnadsbase, forbedringer i operativ drift samt prosjektstyring, bør gi grunnlag for en bedre drift og inntjening fremover. Balanse og kontantstrøm (konsern) Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 695,2 (611,3) ved utgangen av 2010, herav utgjorde gjeld MNOK 467,6 (354,7) og egenkapital MNOK 227,6 (256,6), hvilket gir en egenkapital på 32,7%. Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebærende

15 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i I august gikk Knut Molaug av som CEO av AKVA group ASA og Trond Williksen ble utnevnt ny CEO. Han tiltrådte stillingen i mars Trond Williksen har bred erfaring fra fiskeri og fiskeoppdrett og kom fra stillingen som flåtekortsiktig gjeld, var på MNOK 101,6 ved utgangen av 2010, som er ned fra MNOK 120,0 i begynnelsen av året. Egenkapitalen var i 2010 positivt påvirket av valutaomregninger på MNOK 8,9, herav er MNOK 4,1 relatert til revaluering av goodwill og andre immaterielle eiendeler i henhold til IFRS. Brutto rentebærende gjeld var på MNOK 211,7 (200,0) ved utgangen av Kontanter og ubenyttede trekkrettigheter utgjorde ved utgangen av 2010 NOK 51,7. Selskapet inngikk i fjerde kvartal en avtale med sin hovedbankforbindelse om lettelse i sine lånebetingelser knyttet til sine lånefasiliteter som gjelder fram til andre kvartal i Lettelsen er relatert til forholdet netto rentebærende gjeld over 12-måneders rullerende EBITDA som i henhold til låneavtalen skal være mindre eller lik 4. Samlet beregnet utsatt skattefordel var per 31. desember 2010 på MNOK 50,0 (31,7), herav var MNOK 38,6 (24,8) balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er i hovedsak relatert til den norske virksomheten. Netto investeringer i 2010 utgjorde MNOK 23,2 (24,1) inklusiv MNOK 9,0 (15,7) i aktiverte FoU-utgifter i henhold til IFRS. Risikofaktorer Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk risiko og har historisk sett vært utsatt for svingninger. AKVA søker å redusere denne type markedsrisiko gjennom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset en rekke oppdrettsarter og geografiske områder. For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valutarisiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntekter i samme valuta kombinert med bruk av terminkontrakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK). Rentebærende gjeld er basert på flytende rente og netto rentekostnader vil således variere sammen med variasjoner i rentenivået. AKVA group søker å ha tilstrekkelig med disponibel likviditet til enhver tid for å møte sine betalingsforpliktelser og opprettholde sin finansielle handlefrihet. Selskapet ser på alternative måter å styrke balansen. Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til fremdriften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor kundene derved reduseres. AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus under fremforhandling av større kontrakter, og ved å sikre prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av signerte kontrakter. Produktutvikling I 2010 investerte konsernet MNOK 32,2 (34,5) i produktutvikling, hvorav MNOK 9,0 (15,7) ble aktivert og MNOK 23,2 (18,8) ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Organisasjon og arbeidsmiljø AKVA group hadde 548 ansatte ved utløpet av I Norge hadde selskapet 173 ansatte. Kvinner utgjorde 16,4% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene på de ulike nivåene i organisasjonen. Den norske diskrimineringslovens målsetting er å fremme likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter, og forhindre diskriminering på etnisk, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller tro. Selskapet arbeider innenfor sin virksomhet for å fremme formålet bak loven. Dette gjøres blant annet gjennom rekruttering, avlønning, tilrettelegging av arbeidsforhold, forfremmelser, personalutvikling og beskyttelse mot trakassering. Selskapet ønsker å være en arbeidsplass som ikke har diskriminering på grunn av reduserte funksjonsevner og arbeider aktivt for å designe og tilrettelegge fysiske arbeidsforhold slik at så mange som mulig kan utnytte og bruke de ulike funksjonene. For ansatte og nye søkere med redusert funksjonsevne blir det gjort individuell tilrettelegging av arbeidsplassen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetansen til de ansatte for å beholde posisjonen som den ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten. Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 3,0% (3,9%) i Korttidsfraværet utgjorde 1,0% (1,2%). Det er ikke registrert skader eller ulykker ved bedriften i 2010.

16 AKVA group årsrapport 2010 Styrets årsberetning direktør i Aker Seafoods ASA. Trond Williksen har en MBA i strategi/finans og administrasjon fra University of Washington, USA. AKVA group og det ytre miljø Selskapet har i sin virksomhet iverksatt tiltak for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har som eneste norske leverandør etablert et system for å motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets Akvasmartprodukter sikrer at fiskefôret kan utnyttes optimalt, og reduserer fôrspill. På denne måten bidrar AKVAs produkter til å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringen. Framtidsutsikter Ordreinngangen viste en bedring i løpet av 2010 og var en bedring relatert de de fleste markedene. For laksenæringen er de underliggende markedsforholdene gode. Den norske laksenæringen hadde rekordresultater i 2010 og er forventet å ha et godt år også i Dette synes også å være reflektert i økte investeringer både på sjøsiden og på landbaserte operasjoner. Tilsvarende ser man også i Skottland. Middelhavsmarkedet har fått en økende betydning for AKVA group og utgjorde 12% av samlede inntekter i Ordreinngangen fra dette markedet har holdt seg relativt stabilt. Konkurransesituasjonen er preget av relativt få aktører og strek konkurranse med tilhørende press på marginer. I 2010 gjennomførte selskapet tiltak for å forbedre produksjon og logistikk samt prosjektstyring for å redusere kostnadene. Inntjeningen i 2010 var betydelig påvirket av kostnadsoverskridelser på resirkuleringsprosjekter. Det er gjort endringer organisatorisk samt endringer på engineering og prosjektstyringssiden for å redusere risikoen for dette fremover. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årets resultat i AKVA group ASA: Overført til annen egenkapital NOK Sum disponert NOK Ved utgangen av 2010 hadde AKVA group ASA en egenkapital på MNOK 281,3 hvorav MNOK 17,2 i aksjekapital, MNOK 256,2 i overkursfond, MNOK 2,3 i annen innskutt egenkapital og MNOK 5,5 i annen egenkapital. Ved utgangen av året hadde morselskapet ingen fri egenkapital. Oslo, 26. april 2011 Bedringen i den chilenske laksenæringen styrket seg mot slutten av 2010 og førte til økt ordreinngang for AKVA group. Med mindre det er et tilbakeslag i oppgangen på grunn av sanitære problemer, er utsiktene for den chilenske næringen gode. Amund Skarholt Styrets leder Thore Michalsen Anne Breiby Styrets nestleder Frode Teigen Thorhild Widvey Kjell A. Corneliussen Steinar Mykløy Tore Obrestad Trond Williksen Administrerende direktør Bekreftelse fra styret og konsernsjefen Ifølge de forhold vi er kjent med kan vi bekrefte at de økonomiske opplysningene og årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2010 har blitt utarbeidet i henhold til den EU-godkjente IFRS-standarden, og gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av konsernet og dets eiendeler, samt gjeld, finansielle situasjon og resultatene av driften. Vi bekrefter også at styrets beretning gir en sannferdig og korrekt beskrivelse av utviklingen og selskapets/konsernets stilling og ytelse i markedet sammen med en beskrivelse av de viktigste risikofaktorene og usikkerhetsmomentene som selskapet/konsernet møter. Oslo 26. april 2011

17 AKVA group årsrapport 2010 Styret Styret Amund Skarholt Styrets leder Thorhild Widvey Styremedlem Thore Michalsen Styremedlem Frode Teigen Styremedlem Amund Skarholt (f. 1948) er bosatt i Oslo. Har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som direktør for IBM ABS systems Europe (Paris, ), assisterende administ rerende direktør ved IBM Norge ( ), administrerende direktør for Securitas Norge ( ), vise-konsernsjef for Securitas Group (Stockholm, ), vise-konsernsjef for Securitas Group og ansvarlig for operasjonelle aktiviteter i USA (Chicago, ), konsernsjef for Bravida ( ), konsernsjef for Tomra Systems ASA ( ). Skarholt ble valgt til styreleder ved generalforsamlingen 10. juni Thorhild Widvey (f. 1956), bor i Oslo, og har idrettsfaglig utdannelse. Widvey var stortingsrepresentant fra 1989 til 1997 og statssekretær i Fiskeridepartementet og i Utenriks departementet Olje- og energiminister I dag har hun flere styreverv i norske private og offentlige selskaper (Pharmaq AS, Bjørge ASA, Gresvig ASA, Deep Ocean ASA, Aker Drilling ASA). Widvey ble valgt til styret for første gang på general forsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Thore Michalsen (f. 1944), bor i Mo i Rana, sivilingeniør fra NTH (NTNU i Trondheim) i Michaelsen er nå administrerende direktør i Eka Chemicals Rana AS og Eka Chemicals Norge AS og har styreverv i Helgeland Sparebank, Helgeland Marinfisk og Kunnskapsparken, og er dessuten styremedlem i flere selskaper eid av Akzo Nobel. Han ble valgt til styret for første gang på generalforsamlingen 25. september 2006 og gjenvalgt sist på generalforsamlingen 10. juni Frode Teigen (f. 1962) bor i Bangkok, Thailand. Han er privat investor og har styreverv i andre norske selskaper. Teigen ble valgt til styremedlem ved generalforsamlingen 10. juni 2009.

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Høydepunkter Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Høydepunkter Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Årsrapport 2010 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over.

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer