HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund. Årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund. Årsmøte 2013"

Transkript

1 HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund Årsmøte 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Onsdag 24. mai 2013 kl Osloidrettens hus, Ekeberg 1

2 Åpning I leders fravær ønsket Administrasjonen i NBF v/ Kjell Nilsen alle velkommen. Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. Årsmøtet lovlig innkalt. Følgende 10 stemmeberettigede: 1. Jaswinder Pal Singh Garcha, Seksjonsstyret 2. Javes Shah Seksjonsstyret 3. Amir Arshad Seksjonsstyret 4. Inderjit Singh Kringsjå 5. Gurwinder Pal Singh Garcha Kringsjå 6. Wajid Khan Aker 7. Shahsad Saleem Aker 8. Ikarm Rasid Aker 9. Raheel N.Raja Sagene IF 10. Odd Arntsen Oslo og Akershus bandyregion Følgende til stede uten stemmerett: Ivar Nordberg Amjad Munir Oslo og Akershus Bandyregion Erik Hansen President i NBF Tomas Jonson Administrasjonen Kjell Nilsen Administrasjonen Shabbis Mohammad Aker Mohammad Parvez Kiany Aker Ikarm Rashid Aker Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Valg av dirigent Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Valg av sekretær Kjell Nilsen ble enstemmig valgt til sekretær for årsmøtet. Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll Gurwinder Pal Singh Garcha, Krinsjå og Odd Arntzen, Oslo og Akershus bandyregion, ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll. Godkjenne den oppsatte sakslisten Sakslisten ble enstemmig godkjent. Behandle beretningen 2

3 Merkand: Forsamlingen ville ha tidspunkt for fratredelse av styremedlemmer: Nestleder: Atif Kiany, Furuset Sentrum Landhockey IF : Godkjent på styremøte nr. 2, den 12 sept.2012 Medlem: Khalid Yousaf, Furuset Sentrum Landhockey IF : Godkjent på styremøte nr. 3, den 9.okt.2012 Varamedlem: Amjad Munir, Aker HK: Godkjent på styremøte nr. 3, den 9. okt : Klubb Aktive medlemmer Lisenser Aker Landhockeyklubb : Drammen Landhockeyklubb : Furuset Sentrum Landhockey IF : Kringsjå Sportsklubb-Landhockey : Sagene IF Strømmen 95 Oslo Sportsklubb 66 Skårer Hockeyklubb 54 Trondheim Hockeyklubb 20 (Asker og Bærum Tamil Sportsklubb 119) klubber med registrert aktivitet i klubb registrert uten aktivitet 119 Sum utøvere Merknad til Sagene IF: Tallet for lisenser og aktive medlemmer, blir noe høyere da bandyguttespillere fra Ullevål IF skal spille landhockey for Sagene IF. 3

4 Årsberetning for anleggskomiteen: Innendørs /Hallene: Merknad: Hockey kommer dessverre ikke inn i hallene for mer treningstid pgs. Mangelfull rapportering av våre serier og gjennomførte kamper. Det må settes fokus også på lagdannelse. Saken oversendes Oslo & Akershus bandyregion, som tar kontakt med Oslo IK (Gausen), for å belyse problemet og finne en løsning. Sak 7: Regnskap General sekretær Tomas Jonsson redegjorde for økonomien. Han presiserte at hockeyseksjonen er «flink» til ikke å bruke penger. Dvs. at økonomien er god, så lenge forbruket er beskjedent. Det fremlagte regnskap er et prosjektregnskap. Balansen ligger i NBF s totale regnskap, som skal opp til behandling på Forbundsstinget til høsten 4

5 Prosjektregnskap Hockeyseksjonen Tekst R-12/13 B-12/13 Diff 12/13 B-13/14 Styrke idrettens rolle i samfunnet Sum styrke idrettens rolle i samfunnet Idrettslagenes aktivitestilbud Sum idrettslagenes aktivitetstilbud Toppidrett Sum toppidrett Kompetanseutvikling Sum kompetanseutvikling Andre innsatsområder Styre og komiteer Sum styre og komiteer Administrasjon Sum administrasjon ÅRSAVGIFT LISENS RAMMETILSKUDD Andre inntekter Prosjektresultat *Prosjektregnskapet er ikke endelig og revidert Vedtak: Enstemmig godkjent 5

6 8. INNKOMNE FORSLAG Forslag fra Aker: :1: Alle lag må/blir pålagt å stille med barnelag u14 og u16 i både innendørs og utendørsserien. Det settes opp serie/nm kamper på disse klassene og føres poengtabeller på lik linje med voksen serie. Dette for å motivere nykommere slik at hockey beholder disse spillerne lengst mulig. Alle klubber pålegges å stille med u 14 og u 16 lag. Vedtak: Fikk 2 stemmer, ikke vedtatt S seksjonsstyret foreslår: Alle lag stiller aldersbestemt lag U16(for spillere år). Se også forslag fra Ivar Nordberg(forslag 3). Vedtak: Seksjonsstyrets forslag fikk 8 stemmer, vedtatt. 2. Trukket Forslag fra Sagene IF: 1. Regelen om å straffe lag som ikke stiller opp med enten dommer eller barn må gjeninnføres Seksjonsstyrets tillegg: Forslaget støttes, men gir vil gi regelen følgende tekst: a) Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til antall dommere og antall kamper disse må dømme i løpet av en sesong. b) Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til det å stille aldersbestemte lag,( med aldersbestemte lag menes, lag yngre enn U 19, og de klasser seksjonsstyret legger opp til. Blir tillegg i Kampreglementet: 6, Dommere og kampsekretærer Vedtak: Sagenes forslag med Seksjonsstyrets tillegg ble enstemmig vedtatt. 2. Saken overføres Oslo & Akershus Bandyregion. Seksjonsstyret følger opp i Strategi og Handlingsplan. 6

7 3. Oppsett for serien og NM settes bort til administrasjonen. Gjennomføres iht. Strategi og Handlingsplan. 4 Det igangsettes prosjekt for å få NBF hockeys hjemmesider enda bedre. Gjennomføres iht. Strategi og Handlingsplan. 5. Serieavgiften økes fra kr 3000,- pr. lag til kr 5000,- pr lag. Se pkt. 10 på agenda. 6. Dersom 1 klubb stiller med 3 dommere pr lag de melder på, så reduseres serieavgiften med kr 1.000,-. Pr. påmeldte seniorlag. Merknad til forslaget i ettertid: Antall dommere må også sees i forhold til klubbens totalt påmeldte lag. Saken overføres til Strategi og Handlingsplan for videre bearbeiding. 7. Forslaget ivaretas av kampreglementet.. 8 Forslaget trukket.. Vedtak: Forslaget ble trukket, dermed ingen avstemming Forslag om forlenget spilletid: : 2 x 5 min. innendørs 2 x 7,5 min. utendørs. 10. Punkt 6. Regler for rekkefølge. Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det klubbenes målforskjell i serien som er avgjørende. Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet. Regler for rekkefølge. Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Administrerende myndighet kan, hvis informert om før seriestart, sette innbyrdes oppgjør foran målforskjell hvis dette er mer hensiktsmessig. Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet. Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende. Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet mellom ett av disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell. 11. Forslaget trukket. 7

8 Forslag Strømmen: 1. Forslag trukket. 2. Lag som ikke møter til kamp: (jfr. kampreglementes 3) Et lag (både senior og aldersbestemt klasse) som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 500,- for første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr ,-, og laget diskvalifiseres fra serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille to divisjoner lavere. Dersom laget hører hjemme i laveste eller nest laveste divisjon, skal laget spille i laveste divisjon. Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 timer før kampen skal starte, forhøyes boten i setning en og to med kr 500,-. Spesielle situasjoner kan fritas fra denne regelen ved søknad til seksjonsstyret. Vedtak: Spesielle situasjoner kan fritas fra denne regelen ved søknad til seksjonsstyret., endres til: Spesielle situasjoner kan fritas fra denne regelen ved søknad til Sanksjonsutvalget. Enstemmig vedtatt, med denne endringen. 3. Allerede innført. 4. Jeg ønsker også å legge til ett punkt ved 2 pkt 4...kun reserve spillere og 1 trener/manager har mulighet til å oppholde seg på benken. Seksjonsstyrets forslag: Alle som er på «benken» skal stå på dommerkortet. Dvs. at de som befinner seg på «benken», som ikke står på dommerkortet, skal vises bort. Forslag fra Ivar Nordberg: Forslag 1: - Lån av spillere: Kun rene klubblag spiller obligatoriske kamper - Lånes spiller, tapes kampen 0-5, som på walk over. Forslag 2: - Jentelag. Det skal stilles med rene jentelag. Gutter kan ikke delta. - Guttelag. I Aldersbestemte kamper for gutter, kan jenter delta. Seksjonsstyrets presisering:: Brytes disse reglene tape kampen 0-5, som på walk over. Forslag 3:. Det betales inn et depositum kr fra hver klubb. Som returneres klubben etter endt seriespill, og klubben har stilt det antall aldersbestemte lag årsmøte beslutter. 8

9 9

10 Sak 9: Valg 1. Valg til styret. Følgende valg skal foretas i hockeyseksjonen; Leder 2 år 2. og 3. Styremedlem 2 år 2. og 3. Varamedlem 2 år Seksjonsstyret 2012/12 Følgende seksjonsstyremedlemmer ble valgt : Leder: Jaswinder Pal Singh Garcha, Kringsjå 1 år Nestleder: Khuram Shehzad, Strømmen 2 år 1 styremedlem Mohammad Shabbir, Aker 2 år 3 styremedlem Davinder Singh, Sagene 2 år 1 varamedlem Sukhwant Gill, Kringsjå 1 år 2 varamedlem Mascha Meland,Trondheim 2 år Det nye styret blir da som følger Leder: Jaswinder Pal Singh Garcha,Kringsjå 1 år Nestleder: Khuram Shehzad,Strømmen 2 år 1. Styremedlem: Mohammad Shabbir, Aker 2 år 2. Styremedlem: Javed Shah, Sagene IF 1 år 3. Styremedlem: Davinder Singh, Sagene 2 år 1. Varamedlem: Sukhwant Gill, Kringsjå 2 år 2. Varamedlem: Mascha Meland,Trondheim 2 år 3. Varamedlem: Sundeep Singh, Sagene IF 1 år Leder valgkomiteen: Shahzad Saleem, Aker Medlemmer i valgkomiteen: Inderjit Singh, Kringsjå Raheel Rana Aker Bemerkning: Valgkomiteen fikk honnør for sitt arbeide. Sak 10: Avgifter 2010/11 Kr , for seniorlag + kr pr klubb i depositum for aldersbestemte lag Kr for juniorlag (U19 og U16) og veteranlag Barnelag gratis. Det betales separat avgift for utendørs og innendørs serie. Landslagsavgift: Kr ,- pr klubb pr. semester (sommer/vinter) Satsningsprosjekt, U21, for evt. deltagelse i EM

11 Dommerhonorarer: Senior: Junior og veteranlag Barne kamper Kr, 250,- pr dommer Kr 100,- pr dommer Gratis Sak 11: Behandle arbeidsplan for perioden Se eget vedlegg. Administrasjonen redegjorde for den nye arbeidsplan. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong ( ) 11

12 Prosjektregnskap Hockeyseksjonen Tekst R-12/13 B-12/13 Diff 12/13 B-13/14 Styrke idrettens rolle i samfunnet Sum styrke idrettens rolle i samfunnet Idrettslagenes aktivitestilbud Sum idrettslagenes aktivitetstilbud Toppidrett Sum toppidrett Kompetanseutvikling Sum kompetanseutvikling Andre innsatsområder Styre og komiteer Sum styre og komiteer Administrasjon Sum administrasjon ÅRSAVGIFT LISENS RAMMETILSKUDD Andre inntekter Prosjektresultat *Prosjektregnskapet er ikke endelig og revidert Budsjettet ble presentert på årsmøte, som en orienteringssak. Budsjettet skal vedtas på NBF s ting i september (då) (Budsjettet justert iht. innspill på årsmøte. Vedtak: Enstemmig vedtatt 12

13 NBF s President Erik Hansen takket for et vel gjennomført årsmøte og fremhevet det gode potensial hockey har og sin egen begeistring for sporten Den nyvalgte leder Jaswinder Pal Singh Garcha, takket de fremmøtte for tilliten og et greit årsmøte med gode diskusjoner og lovet å gjøre en samvittighetsfull god jobb. Ønsket de nye styremedlemmene velkommen «om bord» i det nye styret. Protokollen er kontrollert og godkjent: Oslo, /, 2013 Oslo, /, 2013 (sign.) Gurwinder Pal Singh Garcha (sign.) Odd Arntzen Kjell Nilsen Referent 13

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Beretning Dokumenter Side nr. 1 av 17 Oslo Ishockeykrets 67. ordinære ting onsdag 30. mai 2007, kl. 18.00 på Ekeberg,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer