Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009"

Transkript

1 Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009 Innhold 1. Forskning Fagevalueringer Nye større forskningsprosjekter (LENA)... 2 Deltakelse i prosjekter under EUs rammeprogram for forskning (12) Internasjonale nettverk og tiltak (THT) Startpakkemidler Småforskmidler Gaver og donasjoner til SV i Totalt antall publiseringspoeng Eksternt finansiert virksomhet NFR inntekter fordelt på enhet EU-inntekter fordelt på enhet Indirekte kostnader fordelt på enhet Utdanning se Studiekvalitetsrapporten Kunnskap i bruk Organisasjon, medarbeidere, økonomi og infrastruktur Stillinger ved SV-fakultetet Regnskap og nøkkeltall Totalvirksomheten Basisvirksomheten Eksternt finansierte prosjekter Fakultetets styring og ledelse i Ledelse ved fakultet og enheter Programledere 2009 (TONE) Medlemmer av fakultetsstyret... 13

2 1. Forskning 1.1 Fagevalueringer Fagevalueringene av forskning innen sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi i regi av Forskningsrådet startet i november/desember 2008 med informasjons- og dialogmøter. Fagmiljøene har i løpet av 2009 spilt inn forslag til aktuelle nordiske/internasjonale forskere til evalueringspanelene og arbeidet med tilrettelegging av materiale for panelene. Arbeidet ventes avsluttet i løpet av 2010/2011. Fagevaluering av forskning innen psykologi Forskningsrådet ved Divisjonsstyret for vitenskap, har besluttet å gjennomføre en ny fagevaluering av biologi, medisin og helsefag. Fagevalueringen retter seg mot UoH-sektoren, inklusive helseforetak, og instituttsektoren. Det er ønskelig å se fagområdene i hele bredden på tvers av institusjonsgrensene. Evalueringen vil omfatte psykologi og skal gjennomføres i løpet av Nye større forskningsprosjekter (LENA) Deltakelse i prosjekter under EUs rammeprogram for forskning (12) Enheter ved SV-fakultetet deltar i syv prosjekter under EUs 6. rammeprogram ( ); og foreløpig fem prosjekter under EUs 7. rammeprogram ( ): Enhet (6RP/7RP) 6. rammeprogram 6RP 7. rammeprogram 7RP ARENA (2+1) 2 (Reconstituting Democracy in 1 (Europolis) Europe - RECON; Connecting Excellence on EU-Governance - CONNEX) ISS (2+1) 2 (Research Integration; Competence Platform on Energy Crop and Agroforestry Systems Africa - COMPETE) TIK 2+2 ISV (1+0) 2 (Micro-Dynamics MICRO-DYN; Dynamics of Institutions and Market in Europe - DIME) 1 (Globalisation and Regionalisation Studies Network GARNET) 1 (On the Margins of the European Community - EUMARGINS) 2 (MApping COntroversies on Science for POLitics - MACOSPOL; The changing nature of Internationalization of Innovation in Europe: impact on firms and the implications for innovation policy in the EU - GLOBINN) ØI (0+1) 1 (Growth and Sustainability Policies for Europe - GRASP) Diverse andre prosjekter - nye tildelinger fra 2009: ISS fikk i 2009 innvilget to prosjektsøknader og en postdoktorstilling under frittstående bevilgninger i Forskningsrådet (FRISAM og FRIMUF). Den eksterne bevilgningen til de tre prosjektene var på 16 mkr til sammen. Prosjektet The social meaning of children. Reproductive choice, gender and social class startet opp høsten 2009, under ledelse av Anne Lise Ellingsæter. Instituttet har fått en bevilgning på 4,7 mkr for årene 2009/2012. Prosjektet har samarbeidspartnere ved NTNU, 2

3 SFI, German Youth Institute, Univ. Paris 1/Sorbonne, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Linköping ofg SSB. Prosjektet Community solar power plants for development: Transfer of technological and social innovations from India to Kenya ledes av Karen O Brien og går fram til 2016, med en femåring bevilgning fra NFR. Prosjektet inkluderer flere forskere på samfunnsgeografi, og dessuten et eksternt firma (Sweco Grøner). Prosjektet Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place skal undersøke hvordan lokal tilhørighet skapes og undergraves, styrkes og svekkes, i en fleretnisk drabantby i Oslo. Prosjektet har fått finansiering på 9,7 mkr over NFRs program Velferd, Arbeid og Migrasjon (VAM), og løper fra høsten 2009 til våren Groruddalsprosjektet er tverrfaglig, og inkluderer forskere fra medievitenskap, sosiologi, forbruksforskning, sosialantropologi, historie, pedagogikk og teologi. Forskere fra NOVA og SIFO er også involvert. To doktorgradsstipendiater, fire postdoktorer og syv seniorforskere samarbeider om prosjektet, som også vil knytte til seg masterstudenter. 1.3 Internasjonale nettverk og tiltak (THT) Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2009 Fakultetets internasjonale sommerskole for doktorgradsstudenter, den syttende i rekken, ble i 2009 avholdt i perioden 27. juli 7. august. Sommerskolen hadde til sammen 171deltakere (doktorgradsstudenter, andre forskere, og noen få MA studenter) fra rundt 30 forskjellige land fordelt på de til sammen 10 doktorgradskursene innen fagene økonomi, sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk (UV-fakultetet), statsvitenskap, psykologi og samfunnsgeografi, teknologi- og innovasjonsstudier. De mest populære doktorgradskursene i 2009 var Studying Research Work, Innovations and Innovation Policy som var helt fullt med 30 deltakere, samt kurset Childhood: Changing Contexts med 22 deltakere. Deltakeroversikt Oslo Summer School 2009 Område: Antall På doktorgrad Essays Studiepoeng Norge 64 *49 -- Øvrige nordiske land Europa (primært EU-land) Øvrige land (primært USA) Totalt antall deltakere * Av de 49 på et doktorgradsprogram i Norge, er 34 tilknyttet et doktorgradsprogram ved UiO, og 23 av disse igjen tilknyttet et doktorgradsprogram ved SV-fakultetet. 7 kandidater har tilknytning til UVfakultetet og 4 kandidater til HF-fakultetet. De øvrige 15 er doktorgradskandidater ved andre læresteder i Norge, primært fra UiB, NTNU og UMB samt noen få høyskoler. Oversikt over deltakertall sammenlignet med de siste årene: Tidligere år: Deltakerantall På dr. grad Essays

4 1.4 Startpakkemidler Ordningen ble avviklet i 2008 og ingen startpakkemidler ble tildelt i (tall i hele tusen kr.) Tildelt Enhet Parayil TIK 400 Trenz ARENA 200 Walhovd / Andenæs PSI Ulltveit-Moe ØI 200 Ellingsæter / Krogstad ISS Semb / Claes ISV Brandtstadter SAI Sum SV-fakultetet Småforskmidler (tall i hele tusen kr.) Enhet TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Sum SV-fak Gaver og donasjoner til SV i 2009 Enhet Type gave Beløp Giver Mottatt år ØI Gaveprofessorat Norges Bank Flerårig ØI Gaveprofessorat SSB ØI Støtte til internasj Finansdep. tilsagn i -09 ØI symposium mai SSB tilsagn i -09 PSI 20% professor Helseforetak 2009 PSI 20% professor Helseforetak 2009 PSI 20%professor Helseforetak 2009 PSI 10% professor Folkehelseinstituttet

5 1.7 Totalt antall publiseringspoeng ARENA-Senter for europaforskning 38 39,5 32,2 43,3 61,6 42,9 Fakultetsadministrasjonen/fellesavdelinger- SV 2 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 62,8 89,3 77,9 80,8 92,2 80,6 Institutt for statsvitenskap 59,5 43,9 66, ,2 63,6 Psykologisk institutt 68,7 62,3 76,3 92,1 97,4 79,4 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 48,6 22,2 16,9 38,4 26,9 30,6 Sosialantropologisk institutt 36,2 30,5 47,5 32, ,6 Uspesifisert underenhet 1 1,0 Økonomisk institutt 36,6 32,8 57,4 45,5 47,1 43,9 SUM SV alle 353, Eksternt finansiert virksomhet Kostnader - Eksternt finansierte prosjekter Bidragsyter/Type finansiering 2005 %andel av totalen , 5 374,4 412,7 469,4 386,1 %andel av totalen 2007 %andel av totalen 2008 %andel av totalen Andre statlige enheter EU NFR - Individuelle stipendiater NFR - program Nordisk ministerråd Private Org., stiftelser, legater, fond Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn Utland, -andre TOT sum Antall prosjekter %andel av totalen 5

6 1.9 NFR inntekter fordelt på enhet (tall i hele tusen kr) 1.10 EU-inntekter fordelt på enhet 6

7 1.11 Indirekte kostnader fordelt på enhet 2. Utdanning se Studiekvalitetsrapporten 2009 For nøkkeltall for utdanningen vises det til studiekvalitetsrapporten for Kunnskap i bruk Fakultetet har høy formidlingsaktivitet i mange former: utredninger, evalueringer, uttalelser som sakkyndige, medlemskap i styrer og råd, foredrag, bøker rettet mot allmennheten og mot skoleverket, faste spalter og kronikker i avisene, annen mediedeltakelse og arrangementer for allmennheten. Det er også innført et system for medieovervåking av SV-forskernes representasjon i media. I forbindelsemed dette tilbys ansatte daglige nyhetsvarsel på epost med SV i media. Tiltaksplan for formidling ble vedtatt av fakultetsstyret 11. september 2008 utarbeidet på grunnlag av Handlingsplan for formidling fra

8 Psykologisk institutt 100 år Instituttet feiret sitt 100-års jubileum i 2009 med en rekke arrangemementer. Psykologiens dag ble arrangert 30. oktober med en rekke kortforelesninger åpne for alle og stor jubileumsmarkering samme dag. Alle foredragene ble filmet for Kunnskapskanalen Institutt gao gså ut en bok på Universitetsforlaget i forbindelse med 100-årsjubileet: Klinikk og laboratorium. Psykologi i 100 år. I tillegg viste Galleri Sverdrup glimt fra forskning og klinisk virksomhet ved Norges eldste psykologiske fagmiljø i utstillingen En levende organisme - Psykologisk institutt 100 år. TIK 10-års jubileumskonferanse Fredag 5. juni åpnet dekan Knut Heidar TIKs store jubileumskonferanse: Governing science and technology for a better future. Konferansen ble avsluttet med festmiddag på DogA for inviterte gjester. Eilert Sundt forelesningen Professor Michael Herzfeld fra Department of Anthropology, Harvard University var invitert til å holde holdt årets Eilert Sundt forelesning 12. November. Den hadde tittelen The Death of Responsibility: An Ethnographic Critique of Neoliberal Governance. ARENAs årlige Europakonferanse 1. desember med tema: Media og den offentlige sfære i Europa. Hensikten var å bringe sammen medieeksperter, journalister og samfunnsvitere for å diskutere i hvilken grad dagens fragmenterte mediedekning av de politiske prosessene i EU påvirker demokratiet i Europa. Konferansen hadde god deltakelse, ikke minst fra pressen selv. Frokost med Bernt Frokost med Bernt er akademiske frokostmøter ved Institutt for statsvitenskap i regi av professor Bernt Hagtvet og fagutvalget. Formålet er å styrke kontakten mellom politikere, myndigheter, forvaltningen, journalister, forfattere, næringslivet og akademia. Videre ønsker instituttet å vise hvordan statsvitenskapelige - og samfunnsvitenskaplige - tenkemåter og innsikt kan bidra til å belyse viktige endringer og utfordringer i dagens samfunn. Høsten 2009 ble et frokostmøte om medier og internasjonale konfliktar vist på Kunnskapskanalen på NRK2. Programmet har fått gode tilbakemeldinger fra seerne, og Kunnskapskanalen ønsker å vise mer fra Frokost med Bernt. Det kan bli aktuelt å filme flere av møtene våren Formidlingsprisen 2009 UiOs formidlingspris for 2009 gikk til Bernt Hagtvet som er professor ved Institutt for statvitskap. Han fikk prisen på kroner for blant annet frokostmøtene. Det bidrar til å styrke UiOs kontakt med samfunnet og det har trukket personer som statsrådene Jonas Gahr Støre, Tora Aasland og FNs spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide til Blindern. Også Hagtvet rike bokproduksjon ble trukket fram. Ikke minst "Folkemordenes svarte bok", som han var redaktør for. Også bidragene hans i NRKs program "Verdibørsen" ble grunngitt som en av årsakene til at han fikk tildelt UiOs formidlingspris. 4. Organisasjon, medarbeidere, økonomi og infrastruktur Fakultetets personale Tall fra DBH viser at fakultetet samlet gikk fra 499 årsverk i 2008 til 464 årsverk i Den største nedgangen har kommet i rekrutteringsstilintger og undervisnings- og forskerstillinger. Fakultetet hadde en sterk økning i antall vitenskapelige årsverk fram til og med Deretter altså en kraftig nedgang fra 2008 til Fakultetet har også halvert bruken av time- og hjelpelærere og kuttet hele 23 slike årsverk fra 2006 til

9 4.1 Stillinger ved SV-fakultetet Stilling Ingeniører 17,7 19,2 20,2 19,2 22 Mellomlederstillinger 15 16, Professor II 3,6 4,2 4,6 4,2 4 Rekrutteringsstillinger 104,1 118,8 121,6 155,3 135,5 Saksbehandler-/utrederstillinger 73 75, ,6 94,4 Undervisnings- og forskerstillinger 171,1 191,6 197, ,8 Sum 395,8 438,5 463,4 499,4 463,7 Kilde: DBH Likestilling Fakultetets tilsettingsutvalg følger opp tiltak i Handlingsplan for likestilling ( ) og Tilsettingsutvalget returnerer innstillinger som ikke er i samsvar med handlingsplanen. Ved utlysning av professor II må enhetene godtgjøre at det finnes kvalifiserte kvinnelige potensielle søkere innen det aktuelle fagområdet. Ved valg mellom flere fagområder, skal man utlyse innenfor det eller de områder der man vet det finnes kvalifiserte kvinnelige potensielle søkere. Avvik fra hovedregelen kan bare skje når det finnes særskilte faglige eller personalmessige årsaker, og slike avvik må begrunnes i hvert enkelt tilfelle. For fakultetet samlet er utviklingen når det gjelder tilsatte i professorater svakt positiv med en oppgang fra 2005 (21 %) til 2009 (26 %). For de fleste enhetene har opprykksordningen medført at de har få førsteamanuenser og at en relativ stor andel av disse er kvinner (50 % for fakultetet under ett). Samlet har fakultetet en kvinneandel i prof II stillinger på 24 %. Samlet kvinneandel for hele fakultetet for postdoktorer er 56 %, mens kvinneandelen i stipendiatstillinger ligger på 50 %. Likestillingsmidler Fakultetet fikk i 209 innvilget søknad om kr frikjøp av kvinnelig førsteamanuensis som ønsket å kvalifisere seg for opprykk til professor, samt kr i støtte til rekruttering av flere mannlige studenter til noen av fakultetets studieprogrammer der andelen menn ligger på < 30 % og dermed skape større kjønnsbalanse. Utvikling av administrative tjenester Arbeidet i nettverks- og prosjektgrupper hvor gruppene er satt sammen av ansatte ved instituttene og fakultetsadministrasjonen er etablert som en god arbeidsmetode ved fakultetet. Fakultetets nettverk for administrative ledere hadde i 2009 en gjennomgang av de administrative tjenestene og opprettet egne prosjekter med spesiell fokus på funksjonene økonomi og IT. Fire enheter (TIK, ISV, SAI og ARENA) valgte å samorganisere og samlokalisere sine IT-tjenester med virking fra Forslag til ny organisering av økonomifunksjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av fakultetsdirektøren. Forslaget ble presentert for instituttene og organisasjonene høsten Fakultetet tar sikte på å omorganisere økonomifunksjonen i løpet av våren

10 En full gjennomgang av bemanningsplan for de administrative tjenestene for hele fakultetet skjer i løpet av våren Areal Fakultetet har i samarbeid med Teknisk avdeling gjennomført prosjektering av nytt læringssenter for mastergradsstudenter i 4. etasje Eilert Sundts hus. Lokalene har stått uendret siden fakultetsbibliotekets administrasjon flyttet ut for ti år siden, Arbeider skulle etter planen starte opp medio Budsjettsituasjonen i 2009 gjorde at prosjektet må utsettes. Trolig vil ombygging tidligst kunne finne sted i Fakultetet er i gang med en plan for arealfordeling mer generelt som ventes ferdigstilt i før sommeren Regnskap og nøkkeltall Tabell 4.3 viser en regnskapsoversikt for SV-fakultetet for regnskapsårene 2008 og Oversikten viser fakultetets totalregnskap der alle inntekter og kostnader fremgår. 4.3 Totalvirksomheten Regnskap 2008 Regnskap 2009 Total Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Investeringer Sum kostnader, inkl.investeringer Driftsresultat Avsluttede prosjekter Netto finans./ekstraord Resultat Basisvirksomheten Regnskap 2008 Regnskap 2009 Bevilgning Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Investeringer Avsluttede prosjekter Resultat Eksternt finansierte prosjekter Regnskap 2008 Regnskap 2009 EFV Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Investeringer

11 Avsluttede prosjekter Resultat Fakultetets styring og ledelse i Ledelse ved fakultet og enheter Dekan: Professor Knut Heidar Prodekan: Professor Marianne E. Lien Fakultetsdirektør: Gudleik Grimstad Assisterende fakultetsdirektør: Inger Ann Faye Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Instituttleder: Professor Karin Widerberg Kontorsjef: Max Demuth (Anne-Lene Andresen fra ) Institutt for statsvitenskap Instituttleder: Professor Øyvind Østerud Kontorsjef: Jenny Nornes Psykologisk institutt Instituttleder: Professor Siri Gullestad Kontorsjef: Kristin Nordseth Sosialantropologisk institutt Instituttleder: Professor Halvard Vike Kontorsjef: Birgitte Bøgh-Olsen Økonomisk institutt Instituttleder: Professor Nils-Henrik von der Fehr Kontorsjef: Merethe Aase Senter for teknologi, innovasjon og kultur Senterleder: Professor Merle Jacob Avdelingsleder: Jon Holm ARENA Senter for europaforskning Senterleder: Professor Erik Oddvar Eriksen Avdelingsleder: Ragnar Lie 11

12 5.2 Programledere 2009 (TONE) ÅRSENHETER: PSYKOLOGI Programleder: Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold BACHELORPROGRAMMER TVERRFAGLIGE: EUROPASTUDIER (EU) Programleder: Førsteamanuensis Elisabeth Bakke (ISV/SV) INTERNASJONALE STUDIER Programleder: Professor Janne Haaland Matlary (ISV/SV) KULTUR OG KOMMUNIKASJON Programleder: Professor Anne Krogstad (ISS/SV) OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Programleder: Professor Harald Baldersheim (ISV/SV) UTVIKLINGSSTUDIER Programleder: Professor Hege M. Knutsen (ISS/SV) BACHELORPROGRAMMER - DISIPLINÆRE: PSYKOLOGI Programleder: Professor Pål Kraft SAMFUNNSGEOGRAFI Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Professor Vidar Christiansen SOSIALANTROPOLOGI Programleder: Professor Arnd Schneider SOSIOLOGI Programleder: Professor Marianne Nordli Hansen STATSVITENSKAP Programleder: Professor Bjørn Erik Rasch MASTERPROGRAMMER: PEACE AND CONFLICT STUDIES PSYKOLOGI SAMFUNNSØKONOMI (2-årig) ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENT ECONOMICS SOSIALANTROPOLOGI SOSIOLOGI SAMFUNNSGEOGRAFI DEVELOPMENT GEOGRAPHY STATSVITENSKAP SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN EUROPE (ESST) TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KUNNSKAP PROFESJONSPROGRAMMER: PSYKOLOGI SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Førsteamanuensis Anne Julie Semb ISV V09/førsteamanuensis Karin Dokken ISV H09 Programleder: Professor Pål Kraft Programleder: Førsteamanuensis Tone Ognedal Programleder: Professor Finn Førsund Programleder: Professor Arve Sørum Programleder: Professor Marianne Nordli Hansen Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther Programleder: Professor Bjørn Erik Rasch Programleder: Førsteamanuensis Olav Wicken Programleder: Førsteamanuensis Olav Wicken Programleder: Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold Programleder: Professor Vidar Christiansen PH.D.- PROGRAMMET- STUDIERETNINGER PSYKOLOGI Programleder: Professor Tim Brennen SAMFUNNSGEOGRAFI Programleder: Professor Hege Knutsen SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Professor Geir Asheim SOSIALANTROPOLOGI Programleder: Førsteamanuensis Ingjerd Hoem SOSIOLOGI Programleder: Professor Anne Lise Ellingsæter STATSVITENSKAP Programleder: Professor Dag Harald Claes TEKNOLOGI, INNOVASJON OG Programleder: Professor Göran Sundqvist KULTUR 12

13 5.3 Medlemmer av fakultetsstyret Medlemmer av fakultetsstyret 2009 (valgperiode ) Medlemmer Varamedlemmer Dekan Knut Heidar Prodekan Marianne E. Lien Fast vitenskapelig personale: Annika Melinder Ragnar Nymoen Teknisk/administrativt personale: Dagfinn Killinbergtrø Studenter: Knut Ulsrud Kathinka Holstmark Eksterne medlemmer (utenfor UiO) Per Magnus Mæhle Ingrid Rasmussen 1. Willy Pedersen 2. Ivar Reinvang 3. Lise Kjølsrød 1. Siv Håberg (permisjon) 1. Ida Fottland 1. Long Litt Woon 2. Torkil Berge 13

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 23/14 BEMANNINGSPLAN 2014-2017 FOR SV ephortesak: 2014/1091 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 22.4.2014 Informasjonsansvarlig: Lone Litlehamar./.

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i 2012 4 Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Forord I forbindelse med den

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer