Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009"

Transkript

1 Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2009 Innhold 1. Forskning Fagevalueringer Nye større forskningsprosjekter (LENA)... 2 Deltakelse i prosjekter under EUs rammeprogram for forskning (12) Internasjonale nettverk og tiltak (THT) Startpakkemidler Småforskmidler Gaver og donasjoner til SV i Totalt antall publiseringspoeng Eksternt finansiert virksomhet NFR inntekter fordelt på enhet EU-inntekter fordelt på enhet Indirekte kostnader fordelt på enhet Utdanning se Studiekvalitetsrapporten Kunnskap i bruk Organisasjon, medarbeidere, økonomi og infrastruktur Stillinger ved SV-fakultetet Regnskap og nøkkeltall Totalvirksomheten Basisvirksomheten Eksternt finansierte prosjekter Fakultetets styring og ledelse i Ledelse ved fakultet og enheter Programledere 2009 (TONE) Medlemmer av fakultetsstyret... 13

2 1. Forskning 1.1 Fagevalueringer Fagevalueringene av forskning innen sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi i regi av Forskningsrådet startet i november/desember 2008 med informasjons- og dialogmøter. Fagmiljøene har i løpet av 2009 spilt inn forslag til aktuelle nordiske/internasjonale forskere til evalueringspanelene og arbeidet med tilrettelegging av materiale for panelene. Arbeidet ventes avsluttet i løpet av 2010/2011. Fagevaluering av forskning innen psykologi Forskningsrådet ved Divisjonsstyret for vitenskap, har besluttet å gjennomføre en ny fagevaluering av biologi, medisin og helsefag. Fagevalueringen retter seg mot UoH-sektoren, inklusive helseforetak, og instituttsektoren. Det er ønskelig å se fagområdene i hele bredden på tvers av institusjonsgrensene. Evalueringen vil omfatte psykologi og skal gjennomføres i løpet av Nye større forskningsprosjekter (LENA) Deltakelse i prosjekter under EUs rammeprogram for forskning (12) Enheter ved SV-fakultetet deltar i syv prosjekter under EUs 6. rammeprogram ( ); og foreløpig fem prosjekter under EUs 7. rammeprogram ( ): Enhet (6RP/7RP) 6. rammeprogram 6RP 7. rammeprogram 7RP ARENA (2+1) 2 (Reconstituting Democracy in 1 (Europolis) Europe - RECON; Connecting Excellence on EU-Governance - CONNEX) ISS (2+1) 2 (Research Integration; Competence Platform on Energy Crop and Agroforestry Systems Africa - COMPETE) TIK 2+2 ISV (1+0) 2 (Micro-Dynamics MICRO-DYN; Dynamics of Institutions and Market in Europe - DIME) 1 (Globalisation and Regionalisation Studies Network GARNET) 1 (On the Margins of the European Community - EUMARGINS) 2 (MApping COntroversies on Science for POLitics - MACOSPOL; The changing nature of Internationalization of Innovation in Europe: impact on firms and the implications for innovation policy in the EU - GLOBINN) ØI (0+1) 1 (Growth and Sustainability Policies for Europe - GRASP) Diverse andre prosjekter - nye tildelinger fra 2009: ISS fikk i 2009 innvilget to prosjektsøknader og en postdoktorstilling under frittstående bevilgninger i Forskningsrådet (FRISAM og FRIMUF). Den eksterne bevilgningen til de tre prosjektene var på 16 mkr til sammen. Prosjektet The social meaning of children. Reproductive choice, gender and social class startet opp høsten 2009, under ledelse av Anne Lise Ellingsæter. Instituttet har fått en bevilgning på 4,7 mkr for årene 2009/2012. Prosjektet har samarbeidspartnere ved NTNU, 2

3 SFI, German Youth Institute, Univ. Paris 1/Sorbonne, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Linköping ofg SSB. Prosjektet Community solar power plants for development: Transfer of technological and social innovations from India to Kenya ledes av Karen O Brien og går fram til 2016, med en femåring bevilgning fra NFR. Prosjektet inkluderer flere forskere på samfunnsgeografi, og dessuten et eksternt firma (Sweco Grøner). Prosjektet Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place skal undersøke hvordan lokal tilhørighet skapes og undergraves, styrkes og svekkes, i en fleretnisk drabantby i Oslo. Prosjektet har fått finansiering på 9,7 mkr over NFRs program Velferd, Arbeid og Migrasjon (VAM), og løper fra høsten 2009 til våren Groruddalsprosjektet er tverrfaglig, og inkluderer forskere fra medievitenskap, sosiologi, forbruksforskning, sosialantropologi, historie, pedagogikk og teologi. Forskere fra NOVA og SIFO er også involvert. To doktorgradsstipendiater, fire postdoktorer og syv seniorforskere samarbeider om prosjektet, som også vil knytte til seg masterstudenter. 1.3 Internasjonale nettverk og tiltak (THT) Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2009 Fakultetets internasjonale sommerskole for doktorgradsstudenter, den syttende i rekken, ble i 2009 avholdt i perioden 27. juli 7. august. Sommerskolen hadde til sammen 171deltakere (doktorgradsstudenter, andre forskere, og noen få MA studenter) fra rundt 30 forskjellige land fordelt på de til sammen 10 doktorgradskursene innen fagene økonomi, sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk (UV-fakultetet), statsvitenskap, psykologi og samfunnsgeografi, teknologi- og innovasjonsstudier. De mest populære doktorgradskursene i 2009 var Studying Research Work, Innovations and Innovation Policy som var helt fullt med 30 deltakere, samt kurset Childhood: Changing Contexts med 22 deltakere. Deltakeroversikt Oslo Summer School 2009 Område: Antall På doktorgrad Essays Studiepoeng Norge 64 *49 -- Øvrige nordiske land Europa (primært EU-land) Øvrige land (primært USA) Totalt antall deltakere * Av de 49 på et doktorgradsprogram i Norge, er 34 tilknyttet et doktorgradsprogram ved UiO, og 23 av disse igjen tilknyttet et doktorgradsprogram ved SV-fakultetet. 7 kandidater har tilknytning til UVfakultetet og 4 kandidater til HF-fakultetet. De øvrige 15 er doktorgradskandidater ved andre læresteder i Norge, primært fra UiB, NTNU og UMB samt noen få høyskoler. Oversikt over deltakertall sammenlignet med de siste årene: Tidligere år: Deltakerantall På dr. grad Essays

4 1.4 Startpakkemidler Ordningen ble avviklet i 2008 og ingen startpakkemidler ble tildelt i (tall i hele tusen kr.) Tildelt Enhet Parayil TIK 400 Trenz ARENA 200 Walhovd / Andenæs PSI Ulltveit-Moe ØI 200 Ellingsæter / Krogstad ISS Semb / Claes ISV Brandtstadter SAI Sum SV-fakultetet Småforskmidler (tall i hele tusen kr.) Enhet TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Sum SV-fak Gaver og donasjoner til SV i 2009 Enhet Type gave Beløp Giver Mottatt år ØI Gaveprofessorat Norges Bank Flerårig ØI Gaveprofessorat SSB ØI Støtte til internasj Finansdep. tilsagn i -09 ØI symposium mai SSB tilsagn i -09 PSI 20% professor Helseforetak 2009 PSI 20% professor Helseforetak 2009 PSI 20%professor Helseforetak 2009 PSI 10% professor Folkehelseinstituttet

5 1.7 Totalt antall publiseringspoeng ARENA-Senter for europaforskning 38 39,5 32,2 43,3 61,6 42,9 Fakultetsadministrasjonen/fellesavdelinger- SV 2 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 62,8 89,3 77,9 80,8 92,2 80,6 Institutt for statsvitenskap 59,5 43,9 66, ,2 63,6 Psykologisk institutt 68,7 62,3 76,3 92,1 97,4 79,4 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 48,6 22,2 16,9 38,4 26,9 30,6 Sosialantropologisk institutt 36,2 30,5 47,5 32, ,6 Uspesifisert underenhet 1 1,0 Økonomisk institutt 36,6 32,8 57,4 45,5 47,1 43,9 SUM SV alle 353, Eksternt finansiert virksomhet Kostnader - Eksternt finansierte prosjekter Bidragsyter/Type finansiering 2005 %andel av totalen , 5 374,4 412,7 469,4 386,1 %andel av totalen 2007 %andel av totalen 2008 %andel av totalen Andre statlige enheter EU NFR - Individuelle stipendiater NFR - program Nordisk ministerråd Private Org., stiftelser, legater, fond Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn Utland, -andre TOT sum Antall prosjekter %andel av totalen 5

6 1.9 NFR inntekter fordelt på enhet (tall i hele tusen kr) 1.10 EU-inntekter fordelt på enhet 6

7 1.11 Indirekte kostnader fordelt på enhet 2. Utdanning se Studiekvalitetsrapporten 2009 For nøkkeltall for utdanningen vises det til studiekvalitetsrapporten for Kunnskap i bruk Fakultetet har høy formidlingsaktivitet i mange former: utredninger, evalueringer, uttalelser som sakkyndige, medlemskap i styrer og råd, foredrag, bøker rettet mot allmennheten og mot skoleverket, faste spalter og kronikker i avisene, annen mediedeltakelse og arrangementer for allmennheten. Det er også innført et system for medieovervåking av SV-forskernes representasjon i media. I forbindelsemed dette tilbys ansatte daglige nyhetsvarsel på epost med SV i media. Tiltaksplan for formidling ble vedtatt av fakultetsstyret 11. september 2008 utarbeidet på grunnlag av Handlingsplan for formidling fra

8 Psykologisk institutt 100 år Instituttet feiret sitt 100-års jubileum i 2009 med en rekke arrangemementer. Psykologiens dag ble arrangert 30. oktober med en rekke kortforelesninger åpne for alle og stor jubileumsmarkering samme dag. Alle foredragene ble filmet for Kunnskapskanalen Institutt gao gså ut en bok på Universitetsforlaget i forbindelse med 100-årsjubileet: Klinikk og laboratorium. Psykologi i 100 år. I tillegg viste Galleri Sverdrup glimt fra forskning og klinisk virksomhet ved Norges eldste psykologiske fagmiljø i utstillingen En levende organisme - Psykologisk institutt 100 år. TIK 10-års jubileumskonferanse Fredag 5. juni åpnet dekan Knut Heidar TIKs store jubileumskonferanse: Governing science and technology for a better future. Konferansen ble avsluttet med festmiddag på DogA for inviterte gjester. Eilert Sundt forelesningen Professor Michael Herzfeld fra Department of Anthropology, Harvard University var invitert til å holde holdt årets Eilert Sundt forelesning 12. November. Den hadde tittelen The Death of Responsibility: An Ethnographic Critique of Neoliberal Governance. ARENAs årlige Europakonferanse 1. desember med tema: Media og den offentlige sfære i Europa. Hensikten var å bringe sammen medieeksperter, journalister og samfunnsvitere for å diskutere i hvilken grad dagens fragmenterte mediedekning av de politiske prosessene i EU påvirker demokratiet i Europa. Konferansen hadde god deltakelse, ikke minst fra pressen selv. Frokost med Bernt Frokost med Bernt er akademiske frokostmøter ved Institutt for statsvitenskap i regi av professor Bernt Hagtvet og fagutvalget. Formålet er å styrke kontakten mellom politikere, myndigheter, forvaltningen, journalister, forfattere, næringslivet og akademia. Videre ønsker instituttet å vise hvordan statsvitenskapelige - og samfunnsvitenskaplige - tenkemåter og innsikt kan bidra til å belyse viktige endringer og utfordringer i dagens samfunn. Høsten 2009 ble et frokostmøte om medier og internasjonale konfliktar vist på Kunnskapskanalen på NRK2. Programmet har fått gode tilbakemeldinger fra seerne, og Kunnskapskanalen ønsker å vise mer fra Frokost med Bernt. Det kan bli aktuelt å filme flere av møtene våren Formidlingsprisen 2009 UiOs formidlingspris for 2009 gikk til Bernt Hagtvet som er professor ved Institutt for statvitskap. Han fikk prisen på kroner for blant annet frokostmøtene. Det bidrar til å styrke UiOs kontakt med samfunnet og det har trukket personer som statsrådene Jonas Gahr Støre, Tora Aasland og FNs spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide til Blindern. Også Hagtvet rike bokproduksjon ble trukket fram. Ikke minst "Folkemordenes svarte bok", som han var redaktør for. Også bidragene hans i NRKs program "Verdibørsen" ble grunngitt som en av årsakene til at han fikk tildelt UiOs formidlingspris. 4. Organisasjon, medarbeidere, økonomi og infrastruktur Fakultetets personale Tall fra DBH viser at fakultetet samlet gikk fra 499 årsverk i 2008 til 464 årsverk i Den største nedgangen har kommet i rekrutteringsstilintger og undervisnings- og forskerstillinger. Fakultetet hadde en sterk økning i antall vitenskapelige årsverk fram til og med Deretter altså en kraftig nedgang fra 2008 til Fakultetet har også halvert bruken av time- og hjelpelærere og kuttet hele 23 slike årsverk fra 2006 til

9 4.1 Stillinger ved SV-fakultetet Stilling Ingeniører 17,7 19,2 20,2 19,2 22 Mellomlederstillinger 15 16, Professor II 3,6 4,2 4,6 4,2 4 Rekrutteringsstillinger 104,1 118,8 121,6 155,3 135,5 Saksbehandler-/utrederstillinger 73 75, ,6 94,4 Undervisnings- og forskerstillinger 171,1 191,6 197, ,8 Sum 395,8 438,5 463,4 499,4 463,7 Kilde: DBH Likestilling Fakultetets tilsettingsutvalg følger opp tiltak i Handlingsplan for likestilling ( ) og Tilsettingsutvalget returnerer innstillinger som ikke er i samsvar med handlingsplanen. Ved utlysning av professor II må enhetene godtgjøre at det finnes kvalifiserte kvinnelige potensielle søkere innen det aktuelle fagområdet. Ved valg mellom flere fagområder, skal man utlyse innenfor det eller de områder der man vet det finnes kvalifiserte kvinnelige potensielle søkere. Avvik fra hovedregelen kan bare skje når det finnes særskilte faglige eller personalmessige årsaker, og slike avvik må begrunnes i hvert enkelt tilfelle. For fakultetet samlet er utviklingen når det gjelder tilsatte i professorater svakt positiv med en oppgang fra 2005 (21 %) til 2009 (26 %). For de fleste enhetene har opprykksordningen medført at de har få førsteamanuenser og at en relativ stor andel av disse er kvinner (50 % for fakultetet under ett). Samlet har fakultetet en kvinneandel i prof II stillinger på 24 %. Samlet kvinneandel for hele fakultetet for postdoktorer er 56 %, mens kvinneandelen i stipendiatstillinger ligger på 50 %. Likestillingsmidler Fakultetet fikk i 209 innvilget søknad om kr frikjøp av kvinnelig førsteamanuensis som ønsket å kvalifisere seg for opprykk til professor, samt kr i støtte til rekruttering av flere mannlige studenter til noen av fakultetets studieprogrammer der andelen menn ligger på < 30 % og dermed skape større kjønnsbalanse. Utvikling av administrative tjenester Arbeidet i nettverks- og prosjektgrupper hvor gruppene er satt sammen av ansatte ved instituttene og fakultetsadministrasjonen er etablert som en god arbeidsmetode ved fakultetet. Fakultetets nettverk for administrative ledere hadde i 2009 en gjennomgang av de administrative tjenestene og opprettet egne prosjekter med spesiell fokus på funksjonene økonomi og IT. Fire enheter (TIK, ISV, SAI og ARENA) valgte å samorganisere og samlokalisere sine IT-tjenester med virking fra Forslag til ny organisering av økonomifunksjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av fakultetsdirektøren. Forslaget ble presentert for instituttene og organisasjonene høsten Fakultetet tar sikte på å omorganisere økonomifunksjonen i løpet av våren

10 En full gjennomgang av bemanningsplan for de administrative tjenestene for hele fakultetet skjer i løpet av våren Areal Fakultetet har i samarbeid med Teknisk avdeling gjennomført prosjektering av nytt læringssenter for mastergradsstudenter i 4. etasje Eilert Sundts hus. Lokalene har stått uendret siden fakultetsbibliotekets administrasjon flyttet ut for ti år siden, Arbeider skulle etter planen starte opp medio Budsjettsituasjonen i 2009 gjorde at prosjektet må utsettes. Trolig vil ombygging tidligst kunne finne sted i Fakultetet er i gang med en plan for arealfordeling mer generelt som ventes ferdigstilt i før sommeren Regnskap og nøkkeltall Tabell 4.3 viser en regnskapsoversikt for SV-fakultetet for regnskapsårene 2008 og Oversikten viser fakultetets totalregnskap der alle inntekter og kostnader fremgår. 4.3 Totalvirksomheten Regnskap 2008 Regnskap 2009 Total Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum kostnader Investeringer Sum kostnader, inkl.investeringer Driftsresultat Avsluttede prosjekter Netto finans./ekstraord Resultat Basisvirksomheten Regnskap 2008 Regnskap 2009 Bevilgning Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Investeringer Avsluttede prosjekter Resultat Eksternt finansierte prosjekter Regnskap 2008 Regnskap 2009 EFV Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Investeringer

11 Avsluttede prosjekter Resultat Fakultetets styring og ledelse i Ledelse ved fakultet og enheter Dekan: Professor Knut Heidar Prodekan: Professor Marianne E. Lien Fakultetsdirektør: Gudleik Grimstad Assisterende fakultetsdirektør: Inger Ann Faye Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Instituttleder: Professor Karin Widerberg Kontorsjef: Max Demuth (Anne-Lene Andresen fra ) Institutt for statsvitenskap Instituttleder: Professor Øyvind Østerud Kontorsjef: Jenny Nornes Psykologisk institutt Instituttleder: Professor Siri Gullestad Kontorsjef: Kristin Nordseth Sosialantropologisk institutt Instituttleder: Professor Halvard Vike Kontorsjef: Birgitte Bøgh-Olsen Økonomisk institutt Instituttleder: Professor Nils-Henrik von der Fehr Kontorsjef: Merethe Aase Senter for teknologi, innovasjon og kultur Senterleder: Professor Merle Jacob Avdelingsleder: Jon Holm ARENA Senter for europaforskning Senterleder: Professor Erik Oddvar Eriksen Avdelingsleder: Ragnar Lie 11

12 5.2 Programledere 2009 (TONE) ÅRSENHETER: PSYKOLOGI Programleder: Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold BACHELORPROGRAMMER TVERRFAGLIGE: EUROPASTUDIER (EU) Programleder: Førsteamanuensis Elisabeth Bakke (ISV/SV) INTERNASJONALE STUDIER Programleder: Professor Janne Haaland Matlary (ISV/SV) KULTUR OG KOMMUNIKASJON Programleder: Professor Anne Krogstad (ISS/SV) OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Programleder: Professor Harald Baldersheim (ISV/SV) UTVIKLINGSSTUDIER Programleder: Professor Hege M. Knutsen (ISS/SV) BACHELORPROGRAMMER - DISIPLINÆRE: PSYKOLOGI Programleder: Professor Pål Kraft SAMFUNNSGEOGRAFI Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Professor Vidar Christiansen SOSIALANTROPOLOGI Programleder: Professor Arnd Schneider SOSIOLOGI Programleder: Professor Marianne Nordli Hansen STATSVITENSKAP Programleder: Professor Bjørn Erik Rasch MASTERPROGRAMMER: PEACE AND CONFLICT STUDIES PSYKOLOGI SAMFUNNSØKONOMI (2-årig) ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENT ECONOMICS SOSIALANTROPOLOGI SOSIOLOGI SAMFUNNSGEOGRAFI DEVELOPMENT GEOGRAPHY STATSVITENSKAP SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN EUROPE (ESST) TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KUNNSKAP PROFESJONSPROGRAMMER: PSYKOLOGI SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Førsteamanuensis Anne Julie Semb ISV V09/førsteamanuensis Karin Dokken ISV H09 Programleder: Professor Pål Kraft Programleder: Førsteamanuensis Tone Ognedal Programleder: Professor Finn Førsund Programleder: Professor Arve Sørum Programleder: Professor Marianne Nordli Hansen Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther Programleder: Førsteamanuensis Bjørnar Sæther Programleder: Professor Bjørn Erik Rasch Programleder: Førsteamanuensis Olav Wicken Programleder: Førsteamanuensis Olav Wicken Programleder: Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold Programleder: Professor Vidar Christiansen PH.D.- PROGRAMMET- STUDIERETNINGER PSYKOLOGI Programleder: Professor Tim Brennen SAMFUNNSGEOGRAFI Programleder: Professor Hege Knutsen SAMFUNNSØKONOMI Programleder: Professor Geir Asheim SOSIALANTROPOLOGI Programleder: Førsteamanuensis Ingjerd Hoem SOSIOLOGI Programleder: Professor Anne Lise Ellingsæter STATSVITENSKAP Programleder: Professor Dag Harald Claes TEKNOLOGI, INNOVASJON OG Programleder: Professor Göran Sundqvist KULTUR 12

13 5.3 Medlemmer av fakultetsstyret Medlemmer av fakultetsstyret 2009 (valgperiode ) Medlemmer Varamedlemmer Dekan Knut Heidar Prodekan Marianne E. Lien Fast vitenskapelig personale: Annika Melinder Ragnar Nymoen Teknisk/administrativt personale: Dagfinn Killinbergtrø Studenter: Knut Ulsrud Kathinka Holstmark Eksterne medlemmer (utenfor UiO) Per Magnus Mæhle Ingrid Rasmussen 1. Willy Pedersen 2. Ivar Reinvang 3. Lise Kjølsrød 1. Siv Håberg (permisjon) 1. Ida Fottland 1. Long Litt Woon 2. Torkil Berge 13

Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2008

Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2008 Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2008 Innhold 1. Forskning...2 1.1 Fagevalueringer... 2 1.2 Nye større forskningsprosjekter... 2 1.3 Internasjonale nettverk og tiltak... 3 Totalt

Detaljer

Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2007

Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2007 Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2007 Innhold 1. Forskning...2 1.1 Fremragende forskning... 2 1.2 Faglige priser... 2 1.3 Fagevalueringer... 3 1.4 Nye større forskningsprosjekter...

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Organisasjon Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER:

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER: Til instituttstyrets medlemmer Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED PSYKOLOGISK INSTITUTT 7. DESEMBER 2010 Protokollen vedtas formelt av styret på første møte

Detaljer

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24. september 2015 Notatdato: 10. september 2015

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I OSLO. Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Til MN-fakultetsstyret DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 23. april 2007 Notatdato: 12. april 2007 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel:

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 47/08 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.12.08 Budsjett 2009 - Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Vedtak: Sakslisten godkjennes med en ekstra orienteringssak samt en sak under Eventuelt.

Vedtak: Sakslisten godkjennes med en ekstra orienteringssak samt en sak under Eventuelt. ØKONOMISK INSTITUTT 09.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2004 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Aanund Hylland (t.o.m. sak 9), Kjetil Storesletten, Tore Nilssen, Tone Enger, Henrik Wiig, Kathrine

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 6. september 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Foreløpig fordeling

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2006 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Side 1 av 19 ÅRSRAPPORT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2006

Vedlegg til Årsrapport 2006 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Side 1 av 19 ÅRSRAPPORT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2006 Side 1 av 19 VEDLEGG ÅRSRAPPORT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2006 15. APRIL 2007 VEDLEGG: AKTIVITETER, HENDELSER OG NØKKELTALL...2 1 FORSKNING...2 1.1 To SFF søknader til finalen og en fikk

Detaljer

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret 15.12.05 Innledning Årsplanen gjør rede for hvilke av målene i strategisk plan 2005-2009 som fakultetet ønsker

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus, og varte fra kl. 09:15-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Vedlegg til sak S- 15/31 På styremøte i CREE 23. november 2015 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Forslag til vedtak: Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av

Detaljer

Se vedlagte notat (V-sak 32) fra instituttleder til instituttstyret ved Psykologisk institutt 21. juni 2016.

Se vedlagte notat (V-sak 32) fra instituttleder til instituttstyret ved Psykologisk institutt 21. juni 2016. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Dekanen Organisasjon Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 8. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Handlingsplan for likestilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for likestilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1 18.02.2009 Handlingsplan for likestilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Vedtakssak til fakultetsstyremøtet 13. september 2007 1. Bakgrunn... 2 2. Rekruttering grunnlaget for måltall... 3 3.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 23/2016 ephorte: Møtedato: 15.06.2016 Notatdato:

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 12.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 2015/15101 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 8. desember 2016, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Vedtatt november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Senter/program for konkurransepolitikk Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Forhistorie Sterk fagmiljø for næringsøkonomisk forskning i Bergen Aksen NHH, UiB, SNF Mangeårige NFR- prosjekter

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2016 Notatdato: 30.6.2016 Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 47/2010 Sak nr.: 2010/6927 Møte: 14.12.10 Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen har

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: TIKs styre Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: 4/2013 Møtedato: 28.02.2013 Notatdato: 20.02.2013 Saksbehandler: Oversikt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Vedtatt på Fakultetsstyret 15.11.2011 Handlingsplan for likestilling for perioden 2012-2020 Status for fakultetets likestillingsarbeid 2007

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 48 Saksnr.: 2015/3487 Møte: 11. juni 2015 VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D 2015 2016 FAKULTETSSTYRET

Detaljer

Å rsplan for

Å rsplan for TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Å rsplan for 2017-2019 1. Innledning Hensikten med TIKs treårige plan er å fastsette mål for senteret i den kommende treårsperioden,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: SV-fakultetet Dato: 18.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: Opprettelse av europeisk fellesgrad: European Master in the Psychology of Global Mobility,

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet.

Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 8.desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO

Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Likestillingsarbeidet ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,, UiO Annik M. Myhre Leder av likestillingsutvalget ved MNF 2000- Handlingsplan for likestilling UiO 2004-2006 2006 Ny handlingsplan

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2007 Vedtatt i instituttstyret 1.2.2007 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 1 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2007

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/11 22.02.2011 Dato: 03.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/11432 Opptaket ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer