Fremgangsmåte for å produsere en gnager med evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller tunge antistoffkjeder, idet fremgangsmåten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremgangsmåte for å produsere en gnager med evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller tunge antistoffkjeder, idet fremgangsmåten"

Transkript

1 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å produsere en gnager med evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller tunge antistoffkjeder, idet fremgangsmåten omfatter: innsetting inn i et gnagercellegenom; (a) en mengde av humane IgH V regioner, en eller flere humane D regioner og en eller flere humane J regioner oppstrøms for en konstant region av vertsgnageren; og (b) eventuelt en eller flere humane Ig lett kjede kappa V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede kappa J regioner oppstrøms for vertsgnagerpattedyr kappa konstant region og/eller en eller flere humane Ig lett kjede lambda V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede lambda J regioner oppstrøms for 1 vertsgnagerpattedyr lambda konstant regionen; henholdsvis er innsettingen slik at gnageren har evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller tunge antistoffkjeder som har en gnager konstant region og en human variabel region, idet trinnene (a) og (b), når begge er tilstede, kan bli utført i en hvilken som helst rekkefølge, idet, en eller flere innskuddshendelser anvender den setespesifikke rekombinasjonen, 2 idet innsettingsprosessen begynner ved et sete hvor en initieringskassett er blitt satt inn i genomet til gnagercellen, slik som en ES celle, og hvor innsettingen av et første DNA fragment inn i initieringskassetten blir fulgt ved innsetting av et andre DNA fragment inn i en del av det første DNA fragmentet, og hvor innskuddet av det humane DNA blir gjort mellom gnager konstant regionen og den siste, 3, gnager J regionen. 2. Fremgangsmåte for fremstilling av en gnager med evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller lette antistoffkjeder, idet fremgangsmåten 3 omfatter innsetting inn i et gnagercellegenom;

2 2 (a) en mengde humane Ig lett kjede kappa V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede kappa J regioner oppstrøms for vertsgnager kappa konstant regionen og/eller en mengde humane Ig lett kjede lambda V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede lambda J regioner oppstrøms for vertsgnager lambda konstant region; og (b) eventuelt en eller flere humane IgH V regioner, en eller flere humane D regioner og en eller flere humane J regioner oppstrøms for vertsgnager konstant regionen; 1 idet innsettingen er slik at gnageren har evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller lette antistoffkjeder som har en gnager konstant region og en human variabel region, idet trinnene (a) og (b), når begge er tilstede, kan bli utført i en hvilken som helst rekkefølge, hvor en eller flere innskuddshendelser anvender setespesifikk rekombinasjon, idet innskuddsprosessen begynner ved et sete hvor en initieringskassett er blitt satt inn i genomet til gnagercellen, så som en ES celle; og hvor innsettingen av et første DNA fragment inn i initieringskassetten blir etterfulgt av innsetting av et andre DNA fragment inn i en del av det første DNA fragmentet, og hvor innsettingen av det humane DNA blir utført mellom gnager konstant regionen og den siste, 3, gnager J regionen En fremgangsmåte for å produsere en gnagercelle, idet fremgangsmåten omfatter innsetting inn i et gnagercellegenom; (a) en mengde humane IgH V regioner, en eller flere humane D regioner og en eller flere humane J regioner oppstrøms for en konstant region av vertsgnageren; og (b) eventuelt en eller flere humane Ig lett kjede kappa V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede kappa J regioner oppstrøms for vertsgnagerpattedyr kappa konstant region og/eller en eller flere humane Ig lett kjede lambda V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede lambda J regioner oppstrøms for vertsgnagerpattedyr lambda konstant regionen; henholdsvis, idet trinnene (a) og (b), når begge er tilstede, kan bli utført i en hvilken som helst rekkefølge, hvor, en eller flere innskuddshendelser anvender setespesifikk rekombinasjon, hvor innskuddsprosessen forløper ved et sete hvor en initieringskassett er blitt satt inn i genomet til gnagercellen, så som ES cellen, og hvor innskudd av et første DNA fragment inn i initierinskassetten blir etterfulgt av innsetting av et andre DNA fragment inn i en del av det første DNA fragmentet, og hvor innsettingen av det

3 3 humane DNA blir utført mellom gnager konstant regionen og siste, 3, gnager J regionen En fremgangsmåte for fremstilling av en gnagercelle, idet fremgangsmåten omfatter innsetting inn i et gnagercellegenom; (a) en mengde humane Ig lett kjede kappa V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede kappa J regioner oppstrøms for vertsgnager kappa konstant regionen og/eller en mengde av humane Ig lett kjede lambda V regioner og en eller flere humane Ig lett kjede lambda J regioner oppstrøms for vertsgnager lambda konstant regionen; og (b) eventuelt en eller flere humane IgH V regioner, en eller flere humane D regioner og en eller flere humane J regioner oppstrøms for vertsgnager konstant regionen; idet trinnene (a) og (b), når begge er tilstede, kan bli utført i en hvilken som helst rekkefølge, hvor en eller flere innsettingshendelser anvender setespesifikk rekombinasjon hvor innsettingsprosessen forløper ved et sete hvor initieringskassetten er blitt satt inn i genomet til gnagercellen, så som en ES celle; og hvor innsettingen av et første DNA fragment inn i initieringskassetten blir fulgt ved innsetting av et andre DNA fragment inn i en del av det første DNA fragmentet, og hvor innsettingen av det humane DNA blir utført mellom gnager konstant regionen og siste, 3 gnager J regionen.. En fremgangsmåte ifølge krav 1-4, hvor den setespesifikke rekombinasjonen er RMCE. 6. En fremgangsmåte ifølge krav, hvor RMCE er sekvensiell (SRMCE) En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene omfattende følgende trinn: i. innsetting av DNA som danner en initieringskassett inn i genomet til en celle; ii. innsetting av et første DNA fragment inn i innskuddssete, idet det første DNA fragmentet omfatter en første del av en human VDJ eller VJ DNA region og en første vektordel inneholdende en første selekterbar markør og som danner en selekterbar markør ved innsetting; iii. eventuelt fjerning av en del av vektor DNA; iv. innsetting av et andre DNA fragment inn i den vektordelen til det første DNA fragmentet, idet det andre DNA fragmentet inneholder en andre del av human VDJ eller VJ DNA og en andre vektordel, idet den andre vektordelen

4 4 inneholder en andre selekterbar markør, eller som danner en andre selekterbar markør ved innskudd; v. fjerning av eventuelt vektor DNA for å muliggjøre at første og andre DNA fragmentene danner en sammenhengende sekvens; og vi. gjentagelse av trinnene omfattende innsetting av en del av det humane V(D)J DNA og vektor DNA fjerning, etter behov, for å produsere en celle med hele eller en del av den humane VDJ eller VJ regionen som er tilstrekkelig for å kunne danne et kimært antistoff i sammenheng med en vert konstant region. 8. En fremgangsmåte ifølge krav 7, hvor de tre heterospesifikke og inkompatible IoxP setene blir anvendt En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående krav hvor de setespesifikke rekombinasjonssetene er IoxP seter, eller varianter derav, eller FRT seter, eller varianter derav.. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav hvor de setespesifikke rekombinase systemene er valgt fra Cre-lox og FLP/FRT, eller kombinasjoner derav En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav som anvender en vektor, idet vektoren omfatter et innskudd omfattende en region av humant DNA fra noen av de humane VDJ eller VJ lokus flankert av DNA som ikke er fra det lokuset, og hvor det flankerende DNA omfatter en eller flere selekterbare markører eller en eller flere setespesifikke rekombinante seter. 12. En fremgangsmåte ifølge krav 11, idet vektoren omfatter 2 eller flere, så som 3, heterospesifikke og inkompatible setespesifikke rekombinasjonsseter. 13. En fremgangsmåte ifølge krav 11 eller 12, idet vektoren omfatter en eller flere transposon ITR (invertert terminale gjentagelse) sekvenser En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, idet initieringskassetten blir satt inn i gnager tung kjede lokuset, for anvendelse ved innskudd av humant tung kjede DNA.

5 1. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, idet initieringskassetten blir satt inn i gnager lett kjede lokuset, for anvendelse ved innsetting av humant lett kjede VJ DNA. 16. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, idet initeringskassetten blir satt inn mellom posisjon 114,667,090 og 114,66,190 av mus kromosom 12 (NCBI m37, April 07 ENSEMBL Release,37h for mus C7BL/6J stammen. 17. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, hvor det første humane variable regionfragmentet blir satt inn med homolog rekombinasjon ved initieringskassett skjelettsekvensen og deretter blir DNA til en hvilken som helst negativ seleksjonsmarkør og initieringskassetten i vektoren deretter fjernet ved rekombinasjon mellom rekombinase målsekvensene En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, hvor enden av det humane innskuddet er forøket i lengde. 19. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, hvor cellen er en ES celle. En fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst foregående krav, hvor: 2 en eller flere gnager kontrollsekvenser så som enhancersekvensen blir opprettholdt oppstrøms for gnager Mu konstant regionen, fortrinnsvis i dets native posisjon med hensyn til avstanden fra konstant region; eller en eller flere gnager kontrollsekvenser så som en enhancersekvens(er) blir opprettholdt nedstrøms for gnager Mu konstant regionen, fortrinnsvis i dets native posisjon med hensyn til avstanden fra konstant region; eller en gnager switch sekvens, fortrinnsvis den endogene switch sekvensen, blir opprettholdt oppstrøms for gnager Mu konstant regionen, fortrinnsvis i dets native posisjon med hensyn til avstanden fra konstant regionen En fremgangsmåte ifølge krav 19, hvor ES cellen omfatter en fullstendig human VDJ eller VJ sekvens, eller del derav.

6 6 22. En fremgangsmåte for produsering av et antistoff spesifikt for et ønsket antigen, idet metoden omfatter immunisering av en gnager dannet ifølge kravene 1, 2, eller -21, med ønsket antigen og isolering av antistoffet. 23. Fremgangsmåten ifølge krav 22, som videre omfatter isolering av antistoffet eller celler som uttrykker antistoffet, og deretter erstatning av den ikke-humane pattedyr konstant regionen med en human konstant region for å produsere et fullstendig humanisert antistoff. 24. Fremgangsmåte ifølge krav 22 eller krav 23, som videre omfatter dannelse av et kimært antistoff derivat av det kimære antistoffet ifølge krav 22 eller Fremgangsmåte ifølge krav 24, idet de kimære antistoffene ifølge krav 22 eller 23 er manipulerte, eventuelt på DNA nivå, for å danne molekyler med antistofflignende egenskaper eller struktur valgt fra: et domene antistoff; eller en human variabel region med en hvilken som helst konstant region fra enten tung eller lett kjede fra den samme eller annen art; eller human variabel region sammen med en hvilken som helst annen fusjonspartner Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 22 til 2, som videre omfatter fremstilling av en farmasøytisk sammensetning som omfatter kombinering av antistoffet, med en farmasøytisk akseptabel bærer eller en annen eksipient for å produsere sammensetningen. 27. En fremgangsmåte ifølge krav 22, som videre omfatter dyrking eller tilveiebringing av en antistoffproduserende celle eller cellelinje fra gnagercellen, eventuelt hvor antistoffcellen eller cellelinjen er udødeliggjort enten ved fusjon til en tumorcelle for å tilveiebringe en antistoffproduserende celle og cellelinje, eller ved direkte cellulær udødliggjøring. 28. En gnager dannet ved fremgangsmåtene ifølge et hvilket som helst av kravene 1, 2 eller En gnager ifølge krav 28, omfattende en fullstendig human VDJ eller VJ sekvens eller del derav.

7 7. En gnagercelle isolert fra gnageren ifølge krav 28 eller 29, idet cellen omfatter en fullstendig human VDJ eller VJ sekvens, eller del derav.

idet, en eller flere innskuddshendelser anvender den setespesifikke rekombinasjonen,

idet, en eller flere innskuddshendelser anvender den setespesifikke rekombinasjonen, 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å produsere en gnager med evne til å produsere et repertoar av kimære antistoffer eller tunge antistoffkjeder, idet fremgangsmåten omfatter: innsetting inn i et gnagercellegenom;

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2176 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A01K 67/027 (06.01) C07K 16/00 (06.01) C07K 16/46 (06.01) C12N 1/8 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2564695 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A01K 67/027 (2006.01) C07K 16/00 (2006.01) C07K 16/46 (2006.01) C12N 15/85 (2006.01) C12N 15/90 (2006.01)

Detaljer

PATENTKRAV. og en første lett kjede og en andre lett kjede, hvor første og andre lette kjeder er forskjellige.

PATENTKRAV. og en første lett kjede og en andre lett kjede, hvor første og andre lette kjeder er forskjellige. 1 PATENTKRAV 1. Isolert monoklonalt antistoff som bærer en forskjellig spesifisitet i hvert kombinasjonssete og som består av to kopier av et enkelt tung kjede polypeptid og en første lett kjede og en

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150617 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 15/85 (2006.01) C12N 15/86 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.02 (80) Dato for

Detaljer

2. Polypeptid ifølge krav 1, hvor polypeptidet utløser en beskyttende immunrespons hos en pattedyrvert mot stammer av C.difficile.

2. Polypeptid ifølge krav 1, hvor polypeptidet utløser en beskyttende immunrespons hos en pattedyrvert mot stammer av C.difficile. 1 Patentkrav 1 1. Polypeptid som omfatter et første fragment og et andre fragment, hvor (i) det første fragmentet er et toksin A repeterende domenefragment; (ii) det andre fragmentet er et toksin B repeterende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 20093386 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. C07K 16/18 (2006.01) C07K 16/12 (2006.01) C07K 16/08 (2006.01) A61K 39/395 (2006.01) C12P 21/08 (2006.01) C12N 15/13 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2606064 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 16/00 (06.01) C07K 16/24 (06.01) C07K 16/28 (06.01) C07K 16/46 (06.01) C12N 1/ (06.01) Norwegian

Detaljer

1. En ikke-naturlig forekommende eller konstruert sammensetning omfattende:

1. En ikke-naturlig forekommende eller konstruert sammensetning omfattende: 1 Patentkrav EP2931898 1. En ikke-naturlig forekommende eller konstruert sammensetning omfattende: et leveringssystem som er operativt konfigurert for å levere CRISPR-Caskomplekskomponenter eller polynukleotidsekvenser

Detaljer

EP Patentkrav. 1. En sammensetning som omfatter:

EP Patentkrav. 1. En sammensetning som omfatter: 1 Patentkrav EP2129 1 2 3 1. En sammensetning som omfatter: et fusjonsprotein som omfatter første og andre peptid-deler, karakterisert ved at nevnte første peptid-del består av en aminosyresekvens valgt

Detaljer

Genkartlegging. Hva er egentlig et genkart? Genetisk og fysisk kartlegging

Genkartlegging. Hva er egentlig et genkart? Genetisk og fysisk kartlegging NTNU Genkartlegging 1 Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Hva er egentlig et genkart? Kartet over det humane genom gir oss posisjonen av de ca 25,000 genene

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 26098 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 14/08 (06.01) C12Q 1/70 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16..24

Detaljer

Beskrivelse BAKGRUNN [0001] [0002]

Beskrivelse BAKGRUNN [0001] [0002] Beskrivelse BAKGRUNN 2 [0001] Blekkskrivere opererer ved å støte ut små dråper med blekk fra et skrivehode på et utskriftsmedium, slik som papir. Skrivehodet innbefatter generelt en dyseplate med en flerhet

Detaljer

2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori dsrna-duplekset har en lengde fra 8 basepar (bp) ti 30 bp.

2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori dsrna-duplekset har en lengde fra 8 basepar (bp) ti 30 bp. 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for å endre et mål-dna, der fremgangsmåten omfatter å bringe mål-dna-et i kontakt med et kompleks omfattende: (a) et Cas9-polypeptid og (b) et enkeltmolekyl-rna som er målrettet

Detaljer

EP Patentkrav

EP Patentkrav 1 EP26727 Patentkrav 1. Monoklonalt antistoff, eller et funksjonelt fragment derav som spesifikt gjenkjenner ett eller flere Siglec- polypeptider bestående av en aminosyresekvens som beskrevet i hvilket

Detaljer

Oversikt over kap. 11. Kap. 11 Den direkte påvisning av genotype skiller individuelle genomer. Fire klasser av DNA polymorfismer.

Oversikt over kap. 11. Kap. 11 Den direkte påvisning av genotype skiller individuelle genomer. Fire klasser av DNA polymorfismer. Kap. 11 Den direkte påvisning av genotype skiller individuelle genomer Oversikt over kap. 11 Fire klasser av DNA variasjon til direkte påvisning av genotype. Metoder som bruker hybridisering, elektroforese,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2131860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 39/395 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli Ervervet immunitetnødvendig for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli 1 Ervervet (spesifikk) immunitet Celle-mediert immunrespons Løselig immunrespons jenkjenner/ responderer

Detaljer

Opptelling - forelesningsnotat i Diskret matematikk 2015. Opptelling

Opptelling - forelesningsnotat i Diskret matematikk 2015. Opptelling Opptelling Produktregelen. Anta at en oppgave kan deles opp i to deloppgaver og at hver av dem kan løses uavhengig av hverandre. Anta et første deloppgave kan løses på m forskjellige måter og at andre

Detaljer

Sigbjørn Hals. Nedenfor har vi tegnet noen grafer til likningen y = C, der C varierer fra -2 til 3, med en økning på 1.

Sigbjørn Hals. Nedenfor har vi tegnet noen grafer til likningen y = C, der C varierer fra -2 til 3, med en økning på 1. Retningsdiagrammer og integralkurver Eksempel 1 Den enkleste av alle differensiallikninger er nok y' = 0. Denne har løsningen y = C fordi den deriverte av en konstant er 0. Løsningen vil altså bli flere

Detaljer

7.Rostafuroksinet for anvendelse ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 6,

7.Rostafuroksinet for anvendelse ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 6, Patentkrav 1.Rostafuroksin for anvendelse ved behandling eller forebygging av en kardiovaskulær tilstand hos et individ hvori individet er blitt valgt til å være en bærer av: minst én polymorfisme valgt

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 171288 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. C07K 16/18 (06.01) C07K 16/28 (06.01) A61K 39/39 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 171288 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 0.09.02 PCT/US0/031401

Detaljer

PEPTIDER FOR VAKSINER MOT BJØRKEALLERGI

PEPTIDER FOR VAKSINER MOT BJØRKEALLERGI PEPTIDER FOR VAKSINER MOT BJØRKEALLERGI 1 P a t e n t k r a v 1. Sammensetning egnet for anvendelse ved forebygging eller behandling av allergi mot bjørkepollen omfattende: i) polypeptidet ifølge SEQ ID

Detaljer

GENETISKE MEKANISMER INVOLVERT I SPREDING AV RESISTENS

GENETISKE MEKANISMER INVOLVERT I SPREDING AV RESISTENS GENETISKE MEKANISMER INVOLVERT I SPREDING AV RESISTENS KRISTIN HEGSTAD OUTLINE Hvordan erverves nye egenskaper? Mekanismer for horisontal genoverføring (HGT) Genetiske elementer involvert i spredning Definisjoner

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2152880 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 15/13 (2006.01) A01K 67/027 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.19 (80) Dato for

Detaljer

Polynukleotid som omfatter en nukleinsyre valgt fra gruppen som består av: a) en nukleinsyre med en nukleinsyresekvens som vist i SEKV. ID nr.

Polynukleotid som omfatter en nukleinsyre valgt fra gruppen som består av: a) en nukleinsyre med en nukleinsyresekvens som vist i SEKV. ID nr. 168 PATENTKRAV 1. Polynukleotid som omfatter en nukleinsyre valgt fra gruppen som består av: a) en nukleinsyre med en nukleinsyresekvens som vist i SEKV. ID nr. 1; 5 b) en nukleinsyre som koder for et

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2480676 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 16/18 (2006.01) A01K 67/027 (2006.01) C07K 16/00 (2006.01) C07K 16/46 (2006.01) C12N 1/ (2006.01)

Detaljer

Utarbeidelse av forskningsprotokoll

Utarbeidelse av forskningsprotokoll Utarbeidelse av forskningsprotokoll Rubrikker :Utarbeidelsen av forskningsprotokollen skjer gjerne i flere trinn. Det er vanlig at man tar utgangspunkt i en problemstilling eller et spesifikt forskningsspørsmål

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2336329 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 15/13 (2006.01) A01K 67/027 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.02.04 (80) Dato for

Detaljer

Kap.14 Det prokaryote kromosom: Genetisk analyse i bakterier

Kap.14 Det prokaryote kromosom: Genetisk analyse i bakterier Kap.14 Det prokaryote kromosom: Genetisk analyse i bakterier Oversikt over kapittel 14 Generell oversikt over bakterier Variasjon i størrelser Metabolsk aktivitet Hvordan dyrke dem for å studere dem Det

Detaljer

Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare

Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare Et system, en fremgangsmåte og en kapsel for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde av en drikkevare Patentkrav 1. System for fremstilling av en forhåndsbestemt mengde drikkevare egnet for fortæring

Detaljer

GENER, genregulering, og genfamilier

GENER, genregulering, og genfamilier GENER, genregulering, og genfamilier 1-A, H-11 Forelesning 21.11.11 Frank Skorpen, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, DMF, NTNU Gener Kromosom, kromatin og DNA Hva er et gen?

Detaljer

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons Mononukleære celler, metylfiolett farging 1 Nøytrofile granulocytter Gjenkjennelsesprinsipper medfødt vs. adaptiv immunitet Toll Like Receptors Mikroorganismer

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Arv Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om arvestoffet, DNA celledeling genetisk variasjon arv 2 DNA Arvestoffet kalles DNA. DNA er kjempestore molekyler som inneholder

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden. runde 6. oktober 6. november 05 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

Hvordan standardisere en metode for isolering av plasmid til syntese av diabetes antigener?

Hvordan standardisere en metode for isolering av plasmid til syntese av diabetes antigener? Hvordan standardisere en metode for isolering av plasmid til syntese av diabetes antigener? Ranveig Østrem, Bioingeniør Hormonlaboratoriet, Aker Oslo Universitetssykehus Bakgrunn for analysen Pasienter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129396 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 39/39 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2242771 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 16/28 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 99826 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 16/18 (06.01) A61K 39/39 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.17 (80)

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Enzymer

Flervalgsoppgaver: Enzymer Flervalgsoppgaver - Enzymer Hver oppgave har ett riktig svaralternativ Enzym 1 Et enzym ekstraheres fra Sulfolobus acidocaldarius (en bakterie som finnes i sure, varme kilder med temperaturer opp til 90

Detaljer

MAT 1001, Høsten 2009 Oblig 2, Løsningsforslag

MAT 1001, Høsten 2009 Oblig 2, Løsningsforslag MAT 1001, Høsten 009 Oblig, sforslag a) En harmonisk svingning er gitt som en sum av tre delsvingninger H(x) = cos ( π x) + cos (π (x 1)) + cos (π (x )) Skriv H(x) på formen A cos (ω(x x 0 )). siden H(x)

Detaljer

PATENTKRAV. 2. Analog av glukagon (SEQ ID nr. 1) som har GIP-agonistaktivitet, med de. følgende modifiseringene:

PATENTKRAV. 2. Analog av glukagon (SEQ ID nr. 1) som har GIP-agonistaktivitet, med de. følgende modifiseringene: 1 PATENTKRAV 1 2 1. Analog av glukagon (SEQ ID nr. 1) som har GIP-agonistaktivitet, med de følgende modifiseringene: (a) en aminosyremodifisering på posisjon 1 som overfører GIPagonistaktivitet, eventuelt

Detaljer

Øving 4 Egenverdier og egenvektorer

Øving 4 Egenverdier og egenvektorer Øving Egenverdier og egenvektorer En egenvektor til en matrise A er løsning av likningen A.x = Λ x hvor Λ er en konstant. Det betyr at virkningan av å multiplisere en matirse med en vektor gir en ny vektor

Detaljer

Dagens temaer. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Kort repetisjon fra forrige gang. Kombinatorisk logikk

Dagens temaer. Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Kort repetisjon fra forrige gang. Kombinatorisk logikk Dagens temaer Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture Kort repetisjon fra forrige gang Kombinatorisk logikk Analyse av kretser Eksempler på byggeblokker Forenkling

Detaljer

Forstørrelse og skjermforsterkning programvare for øye trykk/press lettelse. Hurtigveiledning

Forstørrelse og skjermforsterkning programvare for øye trykk/press lettelse. Hurtigveiledning Forstørrelse og skjermforsterkning programvare for øye trykk/press lettelse Hurtigveiledning Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er en rimelig og enkel å bruke forstørrelse program for datamaskinen

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Søker: University of Massachusetts og E. R. Squibb & Sons L.L.C.

Søker: University of Massachusetts og E. R. Squibb & Sons L.L.C. O.nr. 113075/ EH/KN/KN Patentsøknad nr. 20063767 Søker: University of Massachusetts og E. R. Squibb & Sons L.L.C. Tittel: Isolert monoklonalt antistoff eller antigen bindende del derav, samt anvendelse

Detaljer

Fortsettelses kurs i Word

Fortsettelses kurs i Word Fortsettelses kurs i Word Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innholdsfortegnelse Formål med dagens kurs... 2 Sette inn forsider... 2 Sette inn tabeller... 2 Topptekst Bunntekst Sidetall... 2 Sett

Detaljer

Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a.

Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a. Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a. Antall gener som er involvert i cellulær kommunikasjon og signaloverføring

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 8 Den biologiske tidsalderen Figur s. 214 BIOTEKNOLOGI. Næringsmiddelindustri. Landbruk. Akvakultur

Kosmos SF. Figurer kapittel 8 Den biologiske tidsalderen Figur s. 214 BIOTEKNOLOGI. Næringsmiddelindustri. Landbruk. Akvakultur Figurer kapittel 8 Den biologiske tidsalderen Figur s. 214 Proteiner fra olje og gass Bryggerier Meierivirksomhet Næringsmiddelindustri Fiskeavl Akvakultur Genmodifiserte organismer Planteavl Landbruk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 076 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 16/46 (06.01) C07K 16/ (06.01) C07K 16/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2068887 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/70 (2006.01) A61K 38/16 (2006.01) A61K 39/395 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) C07H 21/00 (2006.01) C07K

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222697 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 14/70 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

GENTEKNOLOGISK ARBEID MED NAKENT DNA

GENTEKNOLOGISK ARBEID MED NAKENT DNA Sosial- og helsedepartementet Pb 8011 Dep. 0030 OSLO Oslo, 2. mai 1996. Ref. 96/00015-003RKA/401 GENTEKNOLOGISK ARBEID MED NAKENT DNA Det vises til brev fra Sosial- og helsedepartementet datert 6. februar

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2328616 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 39/39 (2006.01) C07K 16/18 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

TMA4140 Diskret matematikk Høst 2011 Løsningsforslag Øving 7

TMA4140 Diskret matematikk Høst 2011 Løsningsforslag Øving 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av?? TMA4140 Diskret matematikk Høst 011 Løsningsforslag Øving 7 7-1-10 a) Beløpet etter n 1 år ganges med 1.09 for å

Detaljer

Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke

Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke Løsningsforslag til seminar 4 Undervisningsfri uke Iman Ghayoornia February 22, 2016 Oppgave 2.1 Se Excel-filen som er tilgjengelig på emnesiden. Hvis du lurer på hvordan jeg fikk verdiene i cellene så

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER BIOTEKNOLOGI

FLERVALGSOPPGAVER BIOTEKNOLOGI FLERVALGSOPPGAVER BIOTEKNOLOGI FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver

Detaljer

individ som lider av dette eller til å forhindre forekomst hos et risikoindivid.

individ som lider av dette eller til å forhindre forekomst hos et risikoindivid. 1 OPPFINNELSESOMRÅDE Foreliggende beskrivelse vedrører fremgangsmåter for behandling og/eller forebyggelse av reumatoid artritt. Slike fremgangsmåter kan benyttes til å behandle et individ som lider av

Detaljer

Forelesning 4 torsdag den 28. august

Forelesning 4 torsdag den 28. august Forelesning 4 torsdag den 28. august 1.10 Rekursjon Merknad 1.10.1. Hvert tall i sekvensen 1, 2, 4, 8, 16,... er to ganger det foregående. Hvordan kan vi beskrive sekvensen formelt? Vi kan ikke skrive

Detaljer

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Side 10 av 35 Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Del 1: Ola har en arvelig betinget kombinert immundefekt med mangel på både T-celler og B-celler. Ola får derfor gjentatte Hvorfor er Ola beskyttet mot

Detaljer

(b2) vannløselige fosfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle

(b2) vannløselige fosfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle 1 Patentkrav 1. Vandig alkalisk sammensetning som omfatter: (A) minst ett kvaternært ammoniumhydroksid; (b1) vannløselige sulfonsyrer og deres vannløselige salter med den generelle (R 1 -SO3 - )nx n+ (I),

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification NO/EP20 (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 20 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 16/28 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office

Detaljer

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER

ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Eksamen i ALGORITMER OG DATASTRUKTURER Høgskolen i Østfold Avdeling for Informatikk og Automatisering Onsdag 11.desember, 1996 Kl. 9.00-15.00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne. Kalkulator.

Detaljer

Metode for å kartlegge DNA-et og båndmønsteret det har. Brukes for å kartlegge slektskap eller identifisere individer innenfor rettsmedisin.

Metode for å kartlegge DNA-et og båndmønsteret det har. Brukes for å kartlegge slektskap eller identifisere individer innenfor rettsmedisin. 8: Den bioteknologiske tidsalderen Figur side 238 Proteiner fra olje og gass Bryggerier Meierivirksomhet Næringsmiddelindustri Fiskeavl Akvakultur Genmodifiserte organismer Planteavl Landbruk Husdyravl

Detaljer

Oversikt over kap.10. Kap 10. Rekonstruksjon av Genomet. Splitt og overvinn strategien imøtekommer de fleste utfordringer

Oversikt over kap.10. Kap 10. Rekonstruksjon av Genomet. Splitt og overvinn strategien imøtekommer de fleste utfordringer Kap 10. Rekonstruksjon av Genomet Gjennom genetisk og molekylær analyse Oversikt over kap.10 Utfordringer og strategier ved genomanalyse Genomstørrelse Egenskaper må også analyseres Problemer med DNA polymorfismer

Detaljer

Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn

Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn Matematisk julekalender for 1. - 4. trinn Årets julekalender for 1. 4. trinn består av ni oppgaver. Alle oppgavene er laget i tre utgaver; lett, middels og vanskelig (merket med hhv. L, M og V). Alle tre

Detaljer

Matriser og Kvadratiske Former

Matriser og Kvadratiske Former Eivind Eriksen Matriser og Kvadratiske Former 15 mars 2012 Handelshøyskolen BI Innhold 1 Matriser og vektorer 1 11 Matriser 1 12 Matriseaddisjon 2 13 Matrisesubtraksjon 3 14 Skalarmultiplikasjon 3 15

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Hfr-stammer Kartlegging ved avbrutt konjugasjon (time of entry)

Hfr-stammer Kartlegging ved avbrutt konjugasjon (time of entry) BAKTERIE OG FAG GENETIKK Man studerer ofte E. coli fordi den inneholder få gener (4700 kb)sammenlihgnet med menneskets ca 6 mill kb, har kort generasjonstid (20 min) og er hele livssyklusen i haploid tilstand.

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Levende naturfag et elevaktivt klasserom

Levende naturfag et elevaktivt klasserom Levende naturfag et elevaktivt klasserom av Kari Folkvord, lektor ved Bamble vgs, Stathelle og Grethe Mahan, avd.leder i realfag ved St Olav vgs, Stavanger Hvordan finne finne ideer ideer til til andre

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C12N 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Pensum fra øving 2 og 3: if, switch, for, matriser. Benjamin A. Bjørnseth 14. september 2015 2 Innhold If-setninger Switch For-løkker Diverse 3 Oversikt If-setninger Switch

Detaljer

Hva GMO er, utbredelse og forventede nye produkter. Professor Hilde-Gunn O Hoen-Sorteberg

Hva GMO er, utbredelse og forventede nye produkter. Professor Hilde-Gunn O Hoen-Sorteberg Hva GMO er, utbredelse og forventede nye produkter Professor Hilde-Gunn O Hoen-Sorteberg Inst. Plante & Miljøvitenskap (IPM) Universitetet for Miljø & Biovitenskap (UMB) 1 Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Detaljer

1. Isolert protein omfattende et stabilisert aktivin IIB reseptor polypeptid, hvori polypeptidet er valgt fra gruppen bestående av:

1. Isolert protein omfattende et stabilisert aktivin IIB reseptor polypeptid, hvori polypeptidet er valgt fra gruppen bestående av: 1 Patentkrav. 1. Isolert protein omfattende et stabilisert aktivin IIB reseptor polypeptid, hvori polypeptidet er valgt fra gruppen bestående av: (a) et polypeptid bestående av sekvensen representert ved

Detaljer

Dagens tema. Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Sekvensiell logikk. Flip-flop er. Tellere og registre

Dagens tema. Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture. Sekvensiell logikk. Flip-flop er. Tellere og registre Dagens tema Dagens tema hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture Sekvensiell logikk Flip-flop er Tellere og registre Design av sekvensielle kretser (Tilstandsdiagram) 1/19 Sekvensiell

Detaljer

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil!

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! 1. Husk at vi kan definere BNP på 3 ulike måter: Inntektsmetoden:

Detaljer

Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering

Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering Innhold: 1. Det humane genom 2. Struktur av protein-kodende gener 3. RNA processering 4. Transkripsjonell kontroll 5. Posttranskripsjonell kontroll

Detaljer

INF2810: Funksjonell Programmering. Dataabstraksjon og Trerekursjon

INF2810: Funksjonell Programmering. Dataabstraksjon og Trerekursjon INF2810: Funksjonell Programmering Dataabstraksjon og Trerekursjon Stephan Oepen & Erik Velldal Universitetet i Oslo 15. februar, 2013 Tema 2 Forrige uke Høyere-ordens prosedyrer: Prosedyrer som argumenter

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2188312 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 16/28 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published.11.02

Detaljer

BLAST. Blast. Noen mulige sammenstilling av CHAEFAP og CAETP. Evolusjonær basis for sekvenssammenstilling. Sekvenssammenstilling og statistikken brukt

BLAST. Blast. Noen mulige sammenstilling av CHAEFAP og CAETP. Evolusjonær basis for sekvenssammenstilling. Sekvenssammenstilling og statistikken brukt Blast BLAST Sekvenssammenstilling og statistikken brukt Finner best mulig sammenstilling(er), evt. finner veldig gode sammenstillinger. Kan teoretisk unngå å finne beste sammenstilling. Avgjør om sammenstillingen

Detaljer

Tittel: Bøyemaskin for bøying til høyre og venstre

Tittel: Bøyemaskin for bøying til høyre og venstre V2527NO00 EP2569110 Tittel: Bøyemaskin for bøying til høyre og venstre 1 5 10 15 20 25 30 35 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning og en fremgangsmåte for bøying av rør i rørbøyemaskiner

Detaljer

Idrett og energiomsetning

Idrett og energiomsetning 1 Medisin stadium IA, Tonje S. Steigedal 2 ATP er den eneste forbindelsen som kan drive kontraksjon av musklene. ATPnivået i muskelcellene er imidlertid begrenset, og må etterfylles kontinuerlig. Ved ulike

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF2300 Grunnkurs i bioinformatikk Eksamensdag : Tirsdag 15. juni 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : 13

Detaljer

5.6 Diskrete dynamiske systemer

5.6 Diskrete dynamiske systemer 5.6 Diskrete dynamiske systemer Egenverdier/egenvektorer er viktige for å analysere systemer av typen x k+1 = A x k, k 0, der A er en kvadratisk diagonaliserbar matrise. Tenker her at x k angir systemets

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET

BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET BLAD FOR VINDTURBIN OG FREMGANGSMÅTE FOR MONTERING AV BLADET PATENTKRAV 1. Blad (6) for en vindturbingenerator (1) for omdanning av vindenergi til elektrisk energi, omfattende: - en bladkonstruksjon (7)

Detaljer

Kap 12. Det eukaryote kromosom. En organelle for pakking og styring av DNA

Kap 12. Det eukaryote kromosom. En organelle for pakking og styring av DNA Kap 12. Det eukaryote kromosom En organelle for pakking og styring av DNA Oversikt over kapittel 12 Komponentene i et kromosom: DNA, histoner, og nonhiston proteiner Ett langt DNA molekyl og mange typer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen

T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen T-celler og Thymus T cellens identifisering av antigener Human Leukocyt Antigen (HLA) restriksjon, CD4 og CD8 Antigen prosessering: cytosol- og endocytisk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2391650 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07K 16/24 (2006.01) A61K 39/00 (2006.01) A61K 39/395 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.09

Detaljer

Epigenetikk; arvesynden i ny innpakning? Dag O. Hessen University of Oslo, Dept. Biology Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

Epigenetikk; arvesynden i ny innpakning? Dag O. Hessen University of Oslo, Dept. Biology Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Epigenetikk; arvesynden i ny innpakning? Dag O. Hessen University of Oslo, Dept. Biology Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Den genetiske kode Oppnøstingen av den genetiske kode foregikk

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn:

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: a. tilveiebringe en eller flere informasjonsbærer(e) (1) omfattende et substrat (2) dannet av et første materiale med et dielektrisk eller ledende mønster

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsvn. 73, Tlf. 21 02 90 00, www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796 Til: Kopi: * Alle

Detaljer

Mikroalger til medisin; krefthemmere

Mikroalger til medisin; krefthemmere Mikroalger til medisin; krefthemmere Kari Skjånes og Hanne Skomedal Bioforsk Jord og Miljø og Plantehelse Agenda Hvorfor mikroalger som krefthemmere Kreftutvikling Potensiale Hva kan utvikles Hvordan utvikle

Detaljer