Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter"

Transkript

1 Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter E For implementering GMTND GMWEE GMFAG E For implementering GMTND GMWEE GMFAG E For implementering GMTND GMWEE GMFAG E For implementering GMTND GMWEE GMFAG A For høring GMTND GMWEE GMFAG REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6160 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 8 OSLAS AU SP 0005 E05 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Pkt.nr. Ny Fagkode (brukes kun av OSL) 4.3 Nye rutiner vedr U-revidering 4.5 Elektronisk format; innmålingsdata og tegninger og Innholdsfortegnelse 1 Formål Omfang Hva Hvem Når og hvor lenge Ansvarsforhold Gjennomføring Nummerering av tekstdokumenter Nummerering av tegninger Fag- og dokumenttypekoder Revisjonskoding Utgåtte dokumenter og tegninger Nummerering av forsendelser Elektronisk format Tekstdokumenter Innmålingsdata Tegninger Forsendelser via ProjectWise Referanser... 8 Side 2 av 8

3 1 FORMÅL Hensikten med dette dokumentet er å beskrive regler for forsendelse og nummerering av teknisk dokumentasjon fra leverandørene til Oslo Lufthavn AS (OSL), og leverandørene seg i mellom. For T2-prosjektet gjelder T20100-PDOSL-AO-PR-0006 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter. Dokumentet er et underdokument av OSLAS-AO-SP-0017 Overordnede krav til dokumentasjon av installasjoner og utstyr. 2 OMFANG 2.1 Hva Teknisk dokumentasjon er dokumentasjon som tekstdokumenter, tegninger og kart. Et viktig kjennetegn er at dokumentasjonen beskriver noe om et prosjekt, anlegg, en anleggsdel, en prosess, en komponent eller område. Et annet viktig kjennetegn er at dokumentasjonen normalt går igjennom flere revisjoner. All utveksling av teknisk dokumentasjon i gjennomføringsperioden, dvs. fra og med kontraktsinngåelsen til overtagelsesforretning er gjennomført, skal skje via OSLs elektroniske prosjekthotell ProjectWise (PW). 2.2 Hvem Prosedyren gjelder OSLs Leverandører og OSL. 2.3 Når og hvor lenge Prosedyren trer i kraft fra og med utstedelsesdato og gjelder inntil den erstattes eller utgår. 3 ANSVARSFORHOLD Alle leverandører som har inngått kontrakt med OSL skal følge de regler som er gitt i denne prosedyre. Leverandøren er ansvarlig for at eventuelle underleverandører blir gjort kjent med, og følger reglene gitt av prosedyren. 4 GJENNOMFØRING 4.1 Nummerering av tekstdokumenter Alle tekstdokumenter skal utstyres med forside, ref OSLAS-AU-SP Hvert enkelt dokument skal ha en unik nummerering bestående av; Dokumentnummer: AO-nummer: Arbeidsordrenummer tildelt av OSL Kontraktsnummer: OSL kontraktsnummer Fag: Se liste pkt 4.3 Dokumenttype: Se liste pkt 4.3 Løpenummer: Fortløpende nr. avhengig av de forestående faktorer Side 3 av 8

4 Revisjon: Se pkt 4.4 Logo Områdekode Systemkode Antall sider DD 20 1 av 4 Prosjektnummer Kontraktsnummer Fag Dokumenttype Løpenummer Revisjon A AB RA XXXX A01 Attributter: Områdekode: Systemkode: Områdekode, OSLAS-AU-LI-0005 Systemkoder, OSLAS-AU-LI-0007 Filnavn: Samtlige tekstdokumentfiler skal bestå av dokumentnummeret etterfulgt av underscore og revisjonsnummeret. Eksempel: A ab-ra-0001_e Nummerering av tegninger Alle tegninger skal ha et unikt og logisk oppbygd tegningsnummer. Modell- og layouttegninger kan ha samme tegningsnummer som presentasjonsfilene, men skal kunne skilles ved at; presentasjonsfilene er av filtypen.pre modellfilene er av filtypen.mod layoutfilene er av filtypen.lay Alle tegninger skal påføres gjeldende tittelfelt, gjelder også revisjon av eksisterende tegninger. Ved revisjon av tegninger med gammelt tittelfelt, skal kun siste revisjon synliggjøres i revisjonsblokken i gjeldende tittelfelt. Hver tegning skal ha en unik nummerering bestående av; Utgiver Fag Område System Løpenummer Revisjon NNNNN XX XXX NN NNNN XNN Utgiver: OSL kontraktsnummer Fag: Se liste pkt 4.3 Område: Områdekode OSLAS-AU-LI-0005 System: System/Bygningsdelstabell OSLAS-AU-LI-0007 Løpenummer: Fortløpende nr. (OBS: egen nummerering for tegninger i Terminalen, ref OSLAS-BU-OOO ) Revisjon: Se pkt 4.4 Side 4 av 8

5 Filnavn: Samtlige tegningsfiler skal bestå av tegningsnummeret etterfulgt av underscore og revisjonsnummeret. Eksempel: aa-ddc _e Fag- og dokumenttypekoder Fag: FAG NAVN FORKLARING AA Arkitekt AB Bygg Alle bygg (byggteknisk) AC Anlegg Veier, plasser, banesystemer, landskap AD Drivstoff(rørsystem) Rørsystem for tilførsel av drivstoff AE Elektro Elkraft(dekker også innflyvning og banelys), høyspent og lavspent AF Flyoperativt Navigasjon / kommunikasjon /NATS og bakkeradar/ Terminalradar / docking / integrerte arbeidsstasjoner AI IKT Styringssystemer (f.eks for kabling, alarmer, adgangsbegrensning, tavler og høytalere AL Eiendom Eiendom / marked utleie-, eiendoms- og markedsarealer, kommersiell utvikling AM Maskinteknikk Heis, rulletrapp, bevegelige broer, BHS, røntgen, sikkerhetsutstyr AN Miljø AO Generelt Dekker typiske tverrfagelige generelle emner (multidisipliner) AS Sikkerhet/Security Brukes kun til interne tegninger (laget av OSL) AV VVS Varme, ventilasjon, sanitær, termisk energi AW VA Vann og avløp BD Driftssentralen Brukes kun til interne tegninger (laget av OSL) BF Brann Dokumenttyper: TYPE BL ES FD KB LI PF PL PR RA RI SK NAVN Bøyeliste Eierskiftedokumentasjon FDV-dokumentasjon Kontraktsbilag HUL, Dokumentplan Prekval.dok/Forespørselsdok Planer (fremdrift, HMS, KS, organisasjon, opplæringsunderlag) Prosedyre/instruks Rapport/analyse//beregning/utredning Risikoanalyser Skjema/mal Side 5 av 8

6 4.4 Revisjonskoding I tillegg til dokumentnummeret skal dokumentasjonen gjennom en revisjonskoding. Revisjonsnummeret består av en revisjonskode (X) og et revisjonstall (01-99), totalt 3 karakterer. Følgende gyldige revisjonskoder skal angi formålet med revisjonen: A B E F U Intern utgave Oversendelse til OSL for kommentar/informasjon (brukes også for tilbudstegninger) For; bygging, fabrikasjon, implementering Som bygget Utgått Revisjonstallet er løpende og angir revisjonsrekkefølgen, for eksempel A01, B02, B03, E04, F05. KS-plan og HMS-plan, ref OSLAS-AQ-SP-0002, pkt. 6.2 Det skal etableres HMS- og kvalitetsplan for gjennomføring av kontraktsarbeidene, og på anmodning fra OSL skal entreprenøren oversende denne til OSL. Disse dokumentene oversendes OSL i en B-revisjon, for kommentar. Etter aksept av OSL løftes dokumentene opp i en E-revisjon, for implementering. 4.5 Utgåtte dokumenter og tegninger Når et dokument eller en tegning utgår skal dette synliggjøres ved revidering til revisjonskode U i dokumentplanen, ref. OSLAS-AU-SP Tegningsunderlaget i PW blir liggende urørt og vi krever ingen innsendelse av PDF. OSL vil gi disse status «utgått» ved mottak av dokumentplanen. For nye tegninger som erstatter en U-revisjon, skal tegningsnummeret til den U- reviderte tegningen stå i tittelfeltet; Erstatning for For nye dokumenter som erstatter et U-revidert dokument, skal dokumentnummeret til det U-reviderte dokumentet stå i tekstfeltet i revisjonsblokken 4.6 Nummerering av forsendelser Hver enkelt forsendelse skal inneholde tegninger og dokumenter med samme revisjonskode, ref. pkt 4.4. Dette gjelder ikke dokumentplan da dette er et levende dokument, ei heller for dokumenter/tegninger som sendes inn for Informasjon. Merk at alle dokumenter som følger med i forsendelsen, skal markeres ut i dokumentplanen. Tegnings- og dokumentforsendelser til OSL skal nummereres som følgende: K-NR A-NR FORSENDELSE LØPENR. NNNNN NNNNN F NNNN K-NR: Kontraktsnr med OSL. A-NR: Arbeidsordrenr FORSENDELSE: F LØPENR: Fortløpende nr. Side 6 av 8

7 Eksempel: A81286-F Elektronisk format Tekstdokumenter Alle tekstdokumenter skal leveres i.pdf-format (søkbare), med unntak av; Dokumentplan Hovedutstyrsliste som skal leveres i Microsoft Word/Excel-format. Der leverandøren utarbeider tekstdokumentasjon spesielt for sin leveranse, skal redigerbart originalformat overleveres. Dokumentasjonen skal være fri for hyperkoblinger og linker Innmålingsdata Dokumentasjon i utarbeidet i forhold til OSLAS-AI-SP-0012 Spesifikasjon for digital dataregistrering for tekniske anlegg og forhold i grunnen skal følge rutinen for forsendelser, ref pkt Tegninger Alle tegninger (plottefiler) skal leveres i.pdf-format (søkbar). Tegninger som ikke er basert på OSLs eksisterende underlag skal i tillegg leveres i sitt native format samt IFC-format. OSL skal ha mulighet til å kontrollere underlaget underveis i prosjekteringen. Dersom filene ikke er tilgjengelig i PW, må de følge øvrig forsendelse, ref 4.8. Eventuelt andre formater skal avtales og godkjennes av OSL før oversendelse. For krav til DAK/BIM, ref OSLAS-BU-SP Forsendelser via ProjectWise Alle forsendelser skal foregå via OSL v/teknisk Dokumentforvaltning, som vil foreta registrering, kontroll og videre distribusjon. Bruk av ProjectWise (PW) krever tilgangsgodkjennelse. Hvert enkelt prosjekt får en egen mappe i PW. Prosjektmappen deles inn i fag, hvor prosjekterende og entreprenør får tilgang til sine mapper. Forsendelser legges i egne mapper som undermapper til Forsendelser til OSL, med forsendelsesnummeret som mappenavn. Her legges dokumenter og tegninger som tilhører forsendelsen og som er avmerket på dokumentplanen. Merk; Oppdatert dokumentplan skal følge hver forsendelse, ref; OSLAS-AU-SP Leverandøren sender e-post med beskjed om at forsendelsessnr xxxxx-axxxxx-f-xxxx er klar for overtagelse. E-posten sendes OSL, v/teknisk Dokumentforvaltning Forsendelsen blir offisielt overtatt av OSL når forsendelsen er dokumentfaglig kontrollert, (ikke innholdet i dokumentasjonen). Overtagelsen bekreftes av OSLs dokumentforvalter ved å låse forsendelsesmappen, og tilføye OK. Side 7 av 8

8 5 REFERANSER Referanse OSLAS-AO-SP-0017 OSLAS-AU-SP-0008 OSLAS-AU-LI-0007 OSLAS-AU-LI-0005 OSLAS-BU-OOO OSLAS-AQ-SP-0002 OSLAS-BU-SP-0010 OSLAS-AU-SP-0007 OSLAS-AU-SP-0006 OSLAS-AI-SP-0012 Forklaring Overordnede krav til dokumentasjon av installasjoner og utstyr for leverandører Krav til standard forside System/Bygningsdelstabell Områdekoder Tegningsinndeling Terminalen Tilleggskrav for HMS- og kvalitetsstyring for entrepriser og leveranser Krav til DAK for leverandører Krav til hovedutstyrsliste Krav til dokumentplan Spesifikasjon for digital dataregistrering for tekniske anlegg og forhold i grunnen Side 8 av 8

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger

Tverrfaglig merkesystem for bygninger FoU-prosjekt nr 50083 Tverrfaglig merkesystem for bygninger REVIDERT SLUTTRAPPORT Versjon 2.00 30.01.98 Distribusjon: Åpen FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord,

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004

Detaljer

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8 Innholdsfortegnelse...3 1 1.1 Innledning 3 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken 3 1.3 Om Finale Systemer as 3 1.4 Produkter 3 3 1.4.1 FINALE Årsoppgjør 3 1.4.2 FINALE Skatt 4 1.4.3 FINALE Rapportering

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer