Frankeringssystem. Bruksanvisning Første skritt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frankeringssystem. Bruksanvisning Første skritt"

Transkript

1 Frankeringssystem Bruksanvisning Første skritt

2 2 PostBase Frankeringssystem Om denne bruksanvisningen Før du stiller opp frankeringssystemet PostBase og tar det i bruk, ber vi deg lese denne anvisningen. Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av frankeringssystemet PostBase. Ytterligere dokumenter I Bruksanvisningen PostBase (referansehåndbok) tilgjengelig som download hos Francotyp-Postalia finner du en komplett beskrivelse av frankeringssystemet og alle ekstrakomponentene. Referansehåndboken er for tiden tilgjengelig på engelsk, tysk og fransk. Informasjonene angående de produktvariantene som er tilgjengelige og de spesielle nasjonale forholdene ang. behandling av frankeringssystemet PostBase finner du i et Vedlegg til bruksanvisningen (hvis tilgjengelig for landet ditt). Denne bruksanvisningen beskriver alle konfigurasjonene og utstyrsvariantene til frankeringssystemet PostBase. Funksjoner som kun er disponible ved visse konfigurasjoner er påført en anmerkning, f.eks. (alternativ). Denne anvisningen fremstiller produktnavnene med en svært forenklet skrivemåte, PostBase. Følgende signalord og symboler markerer sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen: Advarsel! mot personskader og miljøskader, f.eks. fare for at man skader seg. OBS! henviser til mulig skade på frankeringssystemet eller uregelmessigheter under frankeringen. OBS! henviser til en mulig fare ved at man skremmes når frankeringsmaskinen plutselig starter. Følgende symboler og tekstelementer brukes i denne bruksanvisningen: Handlingsinstrukser begynner med et listepunkt. Ved oppramsinger brukes det tankestrek. Menynavn og alternativer fra betjeningsmenyen er skrevet med store bokstaver, f.eks. MENY. Et tips gir hjelp og ekstra idéer om forbedring av betjeningsprosedyren.

3 Innhold 3 Om denne bruksanvisningen 2 1 Sikkerhetsinstrukser 4 2 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall Frankeringsmaskinen PostBase oversikt Automatisk mater med brevlukker oversikt (alternativ) Verdt å vite om PostBase 9 3 Oppstilling og igangsetting 12 Punkt 1: Utpakking og kontroll av pakkens innhold 12 Punkt 2: Oppstilling av PostBase 13 Punkt 3: Koble til PostBase 17 Punkt 4: Installere PostBase 18 Punkt 5: Oppstiling av PostBase 19 Punkt 6: Installere automatisk mater (alternativ) 20 4 Grunnleggende informasjon angående betjening Slå på / av PostBase Hviletilstand (Standby) Innstille displayhellingen Forberede etikettmateren (alternativ) Oppstilling av brevoppsamler Skjermelementer og betjeningsmåte Touch Screenen Frankeringsmenyen Produktmenyen Menyen Utvalgslister Innstillingsmenyer Pop-up-vindu Prosesser (Wizards) Prøvetrykk 38 Tillegg Tekniske data 41 Declaration of conformity (samsvarserklæring) 46 Lisens 47 Sikkerhetserklæring for databruk 49 Kundeservice / Garanti 51

4 4 PostBase Frankeringssystem 1 Sikkerhetsinstrukser PostBase er et digitalt frankeringssystem med blekkskriver-teknologi for frankering av brevpost. PostBase oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for informasjonstekniske innretninger i kontoromgivelser. Av hensyn til din egen sikkerhet må du følge instruksjonene under: Unngå elektriske farer Frankeringssystemet PostBase må kun benyttes ved en jordet vernekontaktstikkontakt. Forsikre deg om at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene som du finner på typeskiltet. Kontroller at stikkontaktene for tilkopling av frankeringssystemet PostBase er i nærheten og lett tilgjengelige. Ved fare må du straks trekke ut nettstøpslet til frankeringssystemet PostBase fra stikkontakten. Kontakt kundeservice. Pass på at det ikke kommer uvedkommende gjenstander inn i de indre delene av frankeringssystemet PostBase. Vær svært forsiktig under håndteringen av væsker. Ved påfyllingen av låsvæske må du passe på at ingen deler som står under spenning fuktes. Trekk ut støpselet til frankeringssystemet PostBase, før systemet rengjøres. Unngå mekaniske farer Hold langt hår, fingre, løstsittende klær, slips, skjerf og smykker borte fra maskindeler som beveger seg. Ikke demonter noen deler av huset. Ikke fjern noen sikkerhets- og verneinnretninger. Du må verken deaktivere dem eller sette dem ut av funksjonsdyktig stand.

5 Sikkerhetsinstrukser 5 Tilbehør og forbruksmaterial Vi anbefaler at det kun benyttes FP-tilbehør og originale FP-frankeringsetiketter. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Produsenten FP kan på tross av markedsobservasjoner ikke vurdere eller bekrefte at produkter som ikke er frigitt av produsenten er pålitelige, sikkerhet og egnethet. Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller at kablene ikke er skadet. Det kan være helseskadelig å svelge blekk. Unngå at øynene kommer i kontakt med blekket. Sørg for at fargepatronene holdes utilgjengelige for barn. Videre veiledning om bruk er vedlagt fargepatronene. Vi anbefaler at man kun benytter de batteriene som kan kjøpes hos FP-partneren. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Følg de instruksjonene om korrekt bruk og destruksjon som leveres sammen med batteriene. Generelle sikkerhetsinstrukser Utfør oppstilling og første igangsettelse av frankeringssystemet PostBase i samsvar med denne veiledningen. For transport av frankeringssystemet PostBase må du aldri ta i påmonterte deler som vektplattform, etikettrom, display, skuff. For transport er det best at du tar fatt i de enkelte komponentene nede på huset. Hvis du flytter frankeringssystemet fra en kald omgivelse (dvs. under 10 C): Pakk ut frankeringssystemet og vent i minst 2 timer før du kobler til frankeringssystemet PostBase og tar det i bruk. PostBase trenger denne tiden for å kunne venne seg til omgivelsesbetingelsene. Eventuell fuktighet som har kondensert slipper ut. Den automatiske materen PostBase er kun ment brukt på frankeringsmaskinen PostBase. Det er ikke tillatt å drive den automatiske materen uten frankeringsmaskinen PostBase. Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fagpersonale som Francotyp-Postalia har autorisert. Ellers slettes garantikravet. Merk: Ved å legg inn et brev starter brevtransporten automatisk etter kort ventetid. Ikke skvett.

6 6 PostBase Frankeringssystem 2 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 2.1 Frankeringsmaskinen PostBase oversikt Display / Touch Screen (kan svinges), integrert i displayhuset: Penn for Touch Screen-betjening PostBase-taste: PÅ / AV Innstille displayhellingen: Trykk tasten Vekt med vektplattform Luken til skriversystemet Etikettrom* Påfyllingsåpning sealit Brevoppsamler Anslag Ledeflate for brev Skuff Frigjøring av luken Anslagskant Manuelt anlegg* / Manuell brevlukker* (vist her: manuell brevlukker) *(alternativ / ikke for alle produktvarianter)

7 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 7 Frankeringsmaskin sett bakfra USB-tilkopling Luke, bak Revenector-sikkerhetsmodul LAN / tilkopling lokalt computernettverk Tilkopling PC Utløsertast for fargepatronene CAN-BUS / tilkopling Automatisk mater Batterirom (på undersiden) Nettforbindelse Skyver for utløsning av sikkerhetsmodulen

8 8 PostBase Frankeringssystem 2.2 Automatisk mater med brevlukker oversikt (alternativ) Luke, derunder tank (belyst) Åpne luken: Trykk tasten Trykkarm Sikkerhetsmerking Rulletransportør Utløsertast (hev rulletransportøren) Rampe Bryter «Konvoluttlukker» Børste for fukting av laskene (under rulletransport) Brevhylle, Hellingen kan innstilles Brevføring (kan innstilles)

9 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 9 Automatisk mater med brevlukker oversikt Festepunkter (forbindelse til huset til frankeringsmaskinen) Nettforbindelse CAN-BUS / tilkopling frankeringsmaskin Endeplugg (stukket inn fra fabrikken) Beholder med svamp (Visning uten trykkarm) 2.3 Verdt å vite om PostBase PostBase er et digitalt frankeringssystem med berøringssensitiv skjerm (Touch Screen) og inkjetskriverteknologi (blekkpatronteknologi). Modulær oppbygning Grunnmodellen av frankeringssystemet består av frankeringsmaskinen PostBase med integrert vekt, manuelt anlegg og brevoppsamler. Denne grunnversjonen kan utvides med valgfrie komponenter.

10 10 PostBase Frankeringssystem Frankere Brev som reklameplattform Laste ned porto Fleksibel og aktuell Tilgangskontroll Tilleggsfunksjoner For frankering legger du brevet inntil PostBase griper fatt i brevet, frankerer det og kaster sendingen som er ferdig for forsendelse ut på høyre side. Maskinen kan frankere forsendelser i material som kan suge opp blekk fra portkort til brev i formatet ISO B4 og 10 mm tykkelse i tillegg til spesielle etiketter som kan klebes på forsendelsen. I tillegg til frankeringen kan du trykke en fritt valgt reklame og på samme måte som en SMS aktuelle informasjoner som tekstmelding direkte på forsendelsen (hvis det er tilgjengelig for landet ditt). Laste ned porto fra datasenteret i frankeringsmaskinen raskt, behagelig og ved behov hele døgnet (hvis det er tilgjengelig i landet ditt). Med frankeringssystemet PostBase kan du være sikker på at du alltid arbeider iht. Postens aktuelle portotakster. Om det gjelder nye portotakster eller bye rekalmemotiver, aktuelle data lastes direkte fra datasenteret og inn i frankeringssystemet ditt. Frankeringssystemet PostBase kan beskyttes mot uvedkommende ved hjelp av en PIN. Frankeringssystemet PostBase tilbyr en rekke komfortable tilleggsfunksjoner. Blant annet disse: Vekten som er integrert i frankeringsmaskinen hus på en plassparende måte beregner brev og pakkers vekt på en rask og nøyaktig måte. Den beregnete vekten går rett inn i portoberegningen. Hurtigvalgfunksjon for hyppig brukte produkter fra Posten. Kontofunksjon for registrering og beregning av portokostnader etter konto. Listeutstkrift for registerforhold og lasterapport. Innstillbar trykkforskyvning for å forskyve frankeringstrykkets posisjon på konvolutten til side. (Ikke tilgjengelig i alle land.)

11 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 11 Alternativer For å øke funksjonaliteten står følgende valgmuligheter til rådighet: Etikettmater (Etikettdispenser) for trykking av selvklebende frankeringsetiketter, f.eks. for store / tykke sendinger og for konvolutter, som er uegnet for blekkskriveren. Automatisk mater med brevlukker (Feeder). Brevene trekkes enkeltvist fra stabelen, etter valgt fuktet og lukket og deretter overgis de til frankeringsmaskinen. Brevlukker. Det åpne brevet føres gjennom fuktingen manuelt. Ved den etterfølgende frankeringen med PostBase utøves det et trykk på den fuktete lasken. (Ikke tilgjengelig i alle land.) Differanseveiingen er en spesiell veiemodus for vekten for tidssparende veiing og frankering av større mengder like sendinger. Styring av PostBase via PC-programvare. FP tilbyr programvare for styring og forvaltning av frankeringsmaskinen via en PC f.eks. Navigator (ikke tilgjengelig i alle land).

12 12 PostBase Frankeringssystem 3 Oppstilling og igangsetting Punkt 1: Utpakking og kontroll av pakkens innhold Advarsel! Du må ikke ta PostBase i drift hvis deler er skadet eller mangler. Ta kontakt med Kundeservice. OBS! Gjennomfør punktene i den rekkefølgen de er oppgitt. Ta en titt i PostBase installasjonsanvisning (liten brosjyre). Pakk ut fargepatronene. Kontroller at pakkens innhold er komplett og uskadet. Ta vare på emballasjen. Du har bruk for den senere hvis du skal transportere en gang eller levere PostBase til kundeservice. Inkludert i leveringen Frankeringsmaskinen PostBase Manuelt anlegg (ikke for alle produktvarianter) Brevoppsamler med anslag Vektplattform (utførelse som bestilt) Nettkabel USB-kabel Ethernet-kabel Patronsett Frankeretiketter Bruksanvisning «Første skritt» Installasjonsveiledning (liten brosjyre). Alternativ, kun hvis bestilt ekstra Brevlukker Eksternt USB-modem inkl. modemkabel (ikke tilgjengelig i alle land) Automatiske mater inkl. rampe, trykkarm, nettkabel, reserve-svampholder med svamp sealit (låsevæske).

13 Oppstilling og igangsetting 13 Punkt 2: Oppstilling av PostBase OBS! Hvis du flytter PostBase fra en kald omgivelse (dvs. under 10 C): Pakk ut frankeringssystemet og vent i minst 2 timer før du kobler til PostBase. PostBase trenger denne tiden for å kunne venne seg til omgivelsesbetingelsene. Velg oppstillingssted med følgende omgivelsesbetingelser: Romtemperatur: 15 C til 35 C Uten direkte innfallende sollys Stikkontakt like i nærheten Nettilkobling med internettilgang eller Telefontilkoblingskontakt for modemforbindelse i umiddelbar nærhet (ikke alle land). Plasser PostBase på et stabilt, plant og vannrett underlag som ikke er utsatt for vibrasjoner.

14 14 PostBase Frankeringssystem OBS! Den automatiske materen stilles opp og kobles til først i punkt 6. PostBase må være fullstendig installert. Ellers gjenkjenner ikke PostBase den automatiske materen. Frankeringssystemet arbeider ikke. PostBase med manuelt anlegg PostBase med manuell brevlukker Informasjoner angående montering finner du på sidene som følger.

15 Oppstilling og igangsetting 15 Brevoppsamler: Monter anslagsvinkelen Montering av anslagsvinkelen på brevoppsamleren: Skyv inn anslagsvinkelen i føringene på undersiden av brevoppsamleren. Montere vektplattformen Hold vektplattformen slik at det lange sporet i vektplattformens fot peker forover. Langt spor Sett vektplattformen ovenfra på stussene til vekten. Det lange sporet i vektplattformens spor må gli inn i føringen på vektstussen. Trykk lett med flat hånd ovenfra på vektplattformen. Montere brevoppsamleren og matekomponentene Plasser den respektive komponenten ved siden av frankeringsmaskinen (se overskriftene på forrige side). Hev den siden av frankeringsmaskinen hvor komponentene skal festes lett. På undersiden av huset befinner det seg to slisser for fiksering av påmonterte deler. Skyv de respektive komponentene under frankeringsmaskinen på en slik måte at nesene griper inn i slissene. Sett frankeringsmaskinen forsiktig ned.

16 16 PostBase Frankeringssystem Fylle på låsevæske i brevlukkeren Sving dekselet til påfyllingsåpningen til side. Fyll brevlukkeren med låsevæsken «sealit». Kontroller oppfyllingsnivået. Brevlukkeren må være fyllt til ca. «max»-markeringen. Lukk påfyllingsåpningen igjen med dekselet. Ved behov: Tørk brevlukkeren utvendig.

17 Oppstilling og igangsetting 17 Punkt 3: Koble til PostBase Advarsel! Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller at kablene ikke er skadet. PostBase får kun koples til jordete sikkerhets-stikkontakter. Forsikre deg om at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene som du finner på typeskiltet. Kontroller at stikkontakten for tilkobling av PostBase er i nærheten og alltid er lett tilgjengelig. Koble frankeringsmaskinen til det lokale datamaskinnettverket (LAN). Koble frankeringsmaskinen til PC-en. Stikk apparatstøpselet til nettkabelen inn i nettkontakten til frankeringsmaskinen. Nå kan du koble nettkabelen til stikkontakten.

18 18 PostBase Frankeringssystem Punkt 4: PostBase-tasten Installere PostBase Slå på PostBase: Trykk på PostBasetasten. Tast- og displaybelysningen slås på. PostBase gjennomfører en selvtest og starter installasjonsrutinen. Følg instruksjonene på displayet. PostBase fører deg skritt for skritt gjennom installasjonsrutinen: Velg språk Innstill forbindelsesdataene Legg inn Repository-PIN (R-PIN) Programvareoppdatering Sett inn patronene Laste porto / Kontakt med server. Utførelsen av installasjonsrutinen var vellykket. For informasjoner angående omgang med Touch Screenen og en oversikt over betjeningselementene ber vi deg lese kapittel 4.6.

19 Oppstilling og igangsetting 19 Punkt 5: Oppstiling av PostBase Nå kan du foreta ytterligere systeminnstilinger. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Advanced settings & system information» (Ytterligere innstillinger & Systeminformasjoner).) PIN-beskyttelse Kontofunksjon Laste porto automatisk (ikke tilgjengelig i alle land) Lydsignaler Displaykontrast Språk Standby tid Slå av automatisk (Auto Av)

20 20 PostBase Frankeringssystem Punkt 6: Installere automatisk mater (alternativ) OBS! Den automatiske materen stilles opp og kobles til først når PostBase er fullstendig installert. Ellers gjenkjenner ikke PostBase den automatiske materen. Frankeringssystemet arbeider ikke. Slå av frankeringsmaskinen. Trykk på PostBase-tasten i tre sekunder. Stille opp automatisk mater

21 Oppstilling og igangsetting 21 Koble til automatisk mater Koble den automatiske materen (Feeder) til frankeringsmaskinen PostBase. Stikk apparatstøpselet til nettkabelen inn i nettkontakten til den automatiske materen. Nå kan du koble nettkabelen til stikkontakten.

22 22 PostBase Frankeringssystem Fylle på låsevæske i tanken Advarsel! Vær svært forsiktig under håndteringen av væsker. Ved påfyllingen av tanken må du passe på at ingen deler som står under spenning fuktes. Hvis dette likevel skulle skje: Trekk ut nettstøpslet med en gang. Få kundeservice til å kontrollere frankeringssystemet PostBase før du tar det i bruk igjen. Åpne luken ved å trykke på utløsertasten. Ta tanken ut av huset og still den på et trygt sted.

23 Oppstilling og igangsetting 23 Skru av lokket til tanken. Fylle på låsevæsken «sealit» i tanken. Sett på lokket på vanntanken og skru det fast. Drei tanken om på et fareløst sted (f.eks. over en vaskeservant), for å kontrollere at lokket er tett.

24 24 PostBase Frankeringssystem Sett tanken inn i huset med lokket vendt ned. Steng luken. Montere trykkarm Sett foten til trykkarmen inn i holderen på rampen. Trykk trykkarmen nedover, helt til den smekker i lås.

25 Oppstilling og igangsetting 25 Slå på Slå på frankeringssystemet igjen. Trykk på Postbase-tasten. Etter ny oppstart er frankeringssystemet PostBase driftsklart med automatisk mater. Med tasten ETIKETTMATER. kan du kalle opp funksjonen «Stabelbearbeiding».

26 26 PostBase Frankeringssystem 4 Grunnleggende informasjon angående betjening I dette kapitlet blir du kjent med frankeringssystemet PostBase viktigste funksjoner og bruken av Touch Screen. 4.1 Slå på / av PostBase Frankeringssystemet er permanent tilkoplet nettet og derfor alltid raskt klar til drift. Med PostBase-tasten slår du frankeringssystemet PÅ / AV. Slå på PostBase-tasten Trykk på PostBase-tasten. Tast- og displaybelysningen slås på. Post- Base gjennomfører en selvtest og viser til slutt frankeringsmenyen. Alt etter innstilling spørres brukeren om PIN-en for tilgangskontroll. Slå av Du kan til enhver tid trykke på PostBasetasten i tre sekunder, for å slå av frankeringssystemet PostBase avslutter eventuelt pågående prosesser og slås så av. Taste- og displaybelysningen slukkes.

27 Grunnleggende informasjon angående betjening 27 Koble PostBase fra nettet OBS! Du må alltid slå av frankeringssystemet PostBase ved å trykke lenge på Postbase-tasten, før du kobler PostBase fra nettet. Trekk aldri ut nettstøpselet og avbryt heller aldri strømtilførselen på annen måte før skriversystemet er kjørt i tett posisjon. Bare på denne måten kan du forebygge en uttørking, slik at du opprettholder en jevn trykkvalitet. Du kan til enhver tid trykke på PostBasetasten i tre sekunder, for å slå av frankeringssystemet. Trekk nettstøpselet ut av nettkontakten. 4.2 Hviletilstand (Standby) Hvis frankeringssystemet PostBase står ubenyttet over en viss tid, kobles det automatisk i hviletilstand (Standby). I hviletilstand er displayet mørkt og Postbase-tasten lyser. Touchfunksjonen er ikke aktiv. Ved et kort trykk på PostBase-tasten «vekkes» PostBase igjen. 4.3 Innstille displayhellingen Trykk på tasten foran displayet og flytt displayet i ønsket posisjon. Justeringsmekanismen har ulike låsepunkter. Slipp tasten.

28 28 PostBase Frankeringssystem 4.4 Forberede etikettmateren (alternativ) OBS! Vi anbefaler at det kun benyttes FP-frankeringsetiketter. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Produsenten FP kan på tross av markedsobservasjoner ikke vurdere eller bekrefte at produkter som ikke er frigitt av produsenten er pålitelige, sikkerhet og egnethet. Kun på denne måten kan vi garantere deg korrekt bearbeiding av etikettene. Klappe etikettrommet inn / ut For å klaffe et etikettrom inn og ut: Trykk på den riflete flaten til du hører en klikkelys og så slipper du. Legge inn etikettene Fjern båndet på etikettpakken. Legg den komplette pakken (50 etiketter) i etikettrommet: papirsiden som skal ha påtrykk peker oppover skyv inn etikettpakken så langt det går i retning pilen.

29 Grunnleggende informasjon angående betjening Oppstilling av brevoppsamler Brevoppsamleren kan tilpasses konvoluttformat ved forskyvning av anslagsvinkelen (inntil maksimalt ISO B4). Anslagsvinkelen har flere låsepunkter for de vanligste formatene.

30 30 PostBase Frankeringssystem 4.6 Skjermelementer og betjeningsmåte I dette kapittelet kan du lese mer om frankeringssystemet PostBase sin betjeningsflate. Du lærer mer om Touch Screen, skjermelementene og de ulike menyene, vindustypene og symbolene Touch Screenen Når displayet er belyst er Touch Screen aktiv. Du betjener Touch Screen helt enkelt ved berøring av skjermelementene med fingeren. Generell betjeningsmåte Du trykker kort på det ønskete elementet på skjermen med fingeren. PostBase utfører den aktuelle aksjonen. For skrollebalken bruker du piltastene for å bla i listen. Du kan også tippe på skyveren med fingeren og bevege den. Når du slipper aktualiseres innstillingen. Skyver Skrollebalke I stedet for fingeren kan du også bruke den vedlagte pennen. Pennen finner du i holderen på baksiden av displayet.

31 Grunnleggende informasjon angående betjening 31 Felt Feltene hever seg fra skjermbakgrunnen ved en skygge. Alt etter funksjon kan den ha ulike tilstander: Feltet kan berøres lett / er aktiv. Felt er valgt / passiv (kan berøres lett igjen). Bekreftelse: Feltet berøres lett akkurat nå. Feltet er deaktivert / kan ikke berøres lett. Standard-felt Med begrepet «Standard-felt» menes felt som LAGRE, AVBRYT, TILBAKE og NESTE. Påskriften kan variere alt etter funksjon. Feltet med AVBRYT / TILBAKE er (når det er tilgjengelig) alltid tilordnet nede til høyre i vinduet og fører et steg / et nivå tilbake.

32 32 PostBase Frankeringssystem Frankeringsmenyen Reklametrykk (Reklamemotiv / tilleggstekst) Portoverdi Vekt Informasjonsområde: Dato i portotrykket Vise flere Differanseveiing (alternativ) Forsendelsesdata Konto Meny Aktuelt minne Neste minner (alternativ) Produktmeny Etikettrykk / automatisk mater (alternativ) Frankeringsmenyen vises etter at maskinen er slått på og startrutinen er avsluttet på en vellykket måte. Den viser de aktuelle innstillingene for frankering. Portoverdien vises kun når alle nødvendige informasjoner angående produktet er valgt (mål, type, sendingens volum) og den viste vekten er større enn 0 g. I frankeringsmenyen har du en oversikt over alle innstillingene angående portotrykket frankerer du selv sendingene dine kan selv veie sendingene dine kan du åpne menyen vises altså innstillingene. Betjeningsmåte Du trykker lett på en button for å velge en funksjon eller innstilling. Alt etter valgt funksjon åpner PostBase så et utvalgsliste, en innstillingsmeny eller en meny med ytterligere valgmuligheter. De enkelte meny- og vindustypene og betjeningsmåte er beskrevet detaljert i de påfølgende kapitlene.

33 Grunnleggende informasjon angående betjening Produktmenyen Hente fram produktmenyen Med feltet PRODUKT åpner du produktmenyen, ved at du innstiller produktet for portotrykket. Til venstre i displayet viser produktmenyen de forsendelsesdataene som står til rådighet. Hvis det finnes mer enn fire valgmuligheter, kan du bla i listen med skrollebalken. Til høyre i displayet viser produktmenyen den aktuelle innstillingene: portoverdien vekten datoen de innstilte forsendelsesdataene. Portoverdien og OK-tasten vises kun når alle nødvendige forsendelsesdata er valgt og den viste vekten er større enn 0 g. Forsendelsesdata Aktuell innstilling Velge forsendelsesdata Ved å berøre de respektive buttons kort velger du forsendelsesdataene. PostBase leder deg skritt for skritt gjennom portoberegningen. Med feltet OK overtas de viste forsendelsesdataene og man går tilbake til frankeringsmenyen. Ytterligere forsendelsesdata: bla med skrollebalken Overta aktuell innstilling + tilbake til frankeringsmenyen Deaktivere forsendelsesdata Med feltet TILBAKE kan du slette de innstilte forsendelsesdataene trinnvis fra den aktuelle produktinnstillingen.

34 34 PostBase Frankeringssystem Gå til frankeringsmenyen OK TILBAKE Med feltet OK innstiller du det viste produktet for frankering og man går tilbake til frankeringsmenyen. Ved gjentatt kort berøring av feltet TILBAKE kan du slette de innstilte forsendelsesdataene trinnvis fra den aktuelle produktinnstillingen. Ved gjentatt kort berøring etter deaktivering av alle forsendelsesdataene avbryter du produktvalget. I frankeringsmenyen forblir det sist benyttede produktet innstilt Menyen Meny (eksempel) Med feltet MENY åpner du menyen. Fra denne har du tilgang til forvaltningsfunksjoner, i tillegg til systeminnstillinger og servicefunksjoner. Med piltastene kan du bla videre eller tilbake i menyen. Ytterligere funksjoner

35 Grunnleggende informasjon angående betjening Utvalgslister Aktuell innstilling De neste sidene: Bla med piltastene Utvalgslister (f.eks. for reklamemotiver, tilleggstekster) viser deg alle tilgjengelige innstillinger. Med piltastene kan du bla i listen. Ved å berøre det respektive feltet kort velger du en av de tilbudte innstillingene og går tilbake til frankeringsmenyen Innstillingsmenyer For tilpasning og valg av innstillinger åpnes det en egen meny. Den finnes i to utførelser: Lister og inntasting per tasteblokk. Aktuell innstilling Ytterligere som kan velges: bla med skrollebalken Overta aktuell innstilling Lister Funksjonsmåte: Til venstre i displayet viser PostBase de innstillingene som står til rådighet. Den aktuelle innstillingen er fremhevet mørkt og tydelig. Hvis det finnes mer enn fire valgmuligheter, kan du bla i listen med skrollebalken. Med LAGRE overtas den aktuelle innstillingen og du forlater innstillingsmenyen. Med AVBRYT forkaster du inntastingen din og forlater innstillingsmenyen.

36 36 PostBase Frankeringssystem Inntasting per tasteblokk Aktuell inndata Informasjonstekst (hvis tilstede) Belagt tast alt etter funksjon (her: tilbakestille til aktuell dato) Med tasteblokken til venstre i displayet taster du inn verdiene. Visningsfeltet oppe til høyre viser inntastingen din. Tasteblokken er alltid avstemt i forhold til den respektive situasjonen: Alt etter om rene tallverdier eller sifre og bokstaver skal tastes inn endres tastenes påskrift. Tasten nede til venstre er så langt den er tilstede belagt med en spesialfunksjon som er avstemt i forhold til den aktuelle betjeningsaksjonen, f.eks. bytte mellom store og små bokstaver Informasjonsteksten gir informasjoner angående særegenheter og gir ytterligere instrukser. Slette inndata mit CE. Med LAGRE overtas den aktuelle innstillingen og du forlater innstillingsmenyen. Med TILBAKE forkaster du inntastingen din og forlater innstillingsmenyen Pop-up-vindu Ved noen innstillinger åpnes et vindu som delvis dekker over det aktuelle vinduet (popup-vindu). Pop-up-vinduet oppfordrer til en handling. Meldinger og stabelbearbeiding vises også som pop-up. Noen pop-up-meldinger er selvkvitterende, dvs. at de etter en viss tid forsvinner av seg selv.

37 Grunnleggende informasjon angående betjening Prosesser (Wizards) For omfangrike innstillinger, f.eks. forbindelsesdata, åpnes en såkalt «prosedyre», som du fører PostBase gjennom alle inndata skritt for skritt. Alt etter behov benyttes ulike vindustyper. Med NESTE overtas den aktuelle innstillingen og du går til neste skritt. Med TILBAKE kan du gå tilbake til forrige skritt. Hvis du velger TILBAKE ved begynnelsen av prosedyren, forkaster du alle innstillingene og forlater prosedyren.

38 38 PostBase Frankeringssystem 4.7 Prøvetrykk Ved hjelp av et prøvetrykk kan du kontrollere innstillingene for portotrykk og trykkvaliteten. Prøvetrykk (eksempel) I henhold til det som er foreskrevet av postverket merkes prøvetrykk som dette. Prøvetrykk får ikke leveres inn til Posten. Innstille prøvetrykk Generering av et prøvetrykk kan, avhengig av det som er foreskrevet av det respektive postvesenet, avvike fra fremgangsmåten som er beskrevet her. Les det nasjonale vedlegget som er vedlagt bruksanvisningen. Innstill den ønskete parameteren for portotrykk (reklame, tilleggstekst osv.). Velg PRODUKT i frankeringsmenyen. Innstill det ønskete produktet. Så snart alle nødvendige forsendelsesdata er innstilt, kan du utføre et prøvetrykk. Du finner alternativet PRØVETRYKK på slutten av listen med tilleggstjenester. Velg PRØVETRYKK. PostBase oppfordrer deg til å opprette et brev.

39 Grunnleggende informasjon angående betjening 39 Trykk prøvetrykk på en tom konvolutt Brevpåleggingskant Legg en tom konvolutt (eller et postkort) på den manuelle materen: siden som skal trykkes peker oppover overkanten ligger kant i kant med brevpåleggingskanten. Skyv konvolutten noen centimeter inn i pilens retning. PostBase trekker inn konvolutten, trykker prøvetrykket og kaster konvolutten ut til høyre. Trykk prøvetrykk på en etikett (alternativ) Velg ETIKETT. PostBase trykker prøvetrykket på en etikett og kaster den ut til høyre. Legg konvolutten for prøvetrykk på den automatiske materen (alternativ) Legge en tom konvolutt på den automatiske materen: siden som skal trykkes peker oppover overkanten ligger kant i kant med brevpåleggingskanten. Eller, hvis du allerede har lagt inn en konvolutt: Velg MATER. PostBase trekker inn konvolutten, trykker prøvetrykket og kaster konvolutten ut til høyre.

40 40 PostBase Frankeringssystem Kontrollere trykkvaliteten Pass på at din PostBase alltid produserer rene og lesbare portotrykk. Kontroller trykkbildet. Det må ikke forekomme forskyvninger, uskarpheter eller blanke punkter. Vær spesielt oppmerksom på matrikskoden. Matrikskode Dette bildet viser et feilfritt trykk. (Eksempel; hvordan prøvetrykket ser ut avhenger av forskriftene til det nasjonale postvesenet.) Forskyvning Blanke punkter Hvis trykkbildet viser forskyvninger: Juster fargepatronene. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Aligning ink cartridges» (Justere fargepatronene). Hvis trykkbildet viser uskarpheter eller blanke punkter: Rengjøre skriversystemet. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Cleaning the print system» (Rengjøre skriversystemet).

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg Trådløs forsterker Bruksanvisning HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg INNLEDNING 4 FØR DU BEGYNNER 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien

Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Digital frankeringsmaskin DM300c, DM400c og DM475-serien Brukerveiledning Norsk versjon Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Introduksjon Om din frankeringsmaskin...1-2 Om IntelliLink...1-3 Frankeringsvilkår...1-3

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer