Frankeringssystem. Bruksanvisning Første skritt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frankeringssystem. Bruksanvisning Første skritt"

Transkript

1 Frankeringssystem Bruksanvisning Første skritt

2 2 PostBase Frankeringssystem Om denne bruksanvisningen Før du stiller opp frankeringssystemet PostBase og tar det i bruk, ber vi deg lese denne anvisningen. Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av frankeringssystemet PostBase. Ytterligere dokumenter I Bruksanvisningen PostBase (referansehåndbok) tilgjengelig som download hos Francotyp-Postalia finner du en komplett beskrivelse av frankeringssystemet og alle ekstrakomponentene. Referansehåndboken er for tiden tilgjengelig på engelsk, tysk og fransk. Informasjonene angående de produktvariantene som er tilgjengelige og de spesielle nasjonale forholdene ang. behandling av frankeringssystemet PostBase finner du i et Vedlegg til bruksanvisningen (hvis tilgjengelig for landet ditt). Denne bruksanvisningen beskriver alle konfigurasjonene og utstyrsvariantene til frankeringssystemet PostBase. Funksjoner som kun er disponible ved visse konfigurasjoner er påført en anmerkning, f.eks. (alternativ). Denne anvisningen fremstiller produktnavnene med en svært forenklet skrivemåte, PostBase. Følgende signalord og symboler markerer sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen: Advarsel! mot personskader og miljøskader, f.eks. fare for at man skader seg. OBS! henviser til mulig skade på frankeringssystemet eller uregelmessigheter under frankeringen. OBS! henviser til en mulig fare ved at man skremmes når frankeringsmaskinen plutselig starter. Følgende symboler og tekstelementer brukes i denne bruksanvisningen: Handlingsinstrukser begynner med et listepunkt. Ved oppramsinger brukes det tankestrek. Menynavn og alternativer fra betjeningsmenyen er skrevet med store bokstaver, f.eks. MENY. Et tips gir hjelp og ekstra idéer om forbedring av betjeningsprosedyren.

3 Innhold 3 Om denne bruksanvisningen 2 1 Sikkerhetsinstrukser 4 2 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall Frankeringsmaskinen PostBase oversikt Automatisk mater med brevlukker oversikt (alternativ) Verdt å vite om PostBase 9 3 Oppstilling og igangsetting 12 Punkt 1: Utpakking og kontroll av pakkens innhold 12 Punkt 2: Oppstilling av PostBase 13 Punkt 3: Koble til PostBase 17 Punkt 4: Installere PostBase 18 Punkt 5: Oppstiling av PostBase 19 Punkt 6: Installere automatisk mater (alternativ) 20 4 Grunnleggende informasjon angående betjening Slå på / av PostBase Hviletilstand (Standby) Innstille displayhellingen Forberede etikettmateren (alternativ) Oppstilling av brevoppsamler Skjermelementer og betjeningsmåte Touch Screenen Frankeringsmenyen Produktmenyen Menyen Utvalgslister Innstillingsmenyer Pop-up-vindu Prosesser (Wizards) Prøvetrykk 38 Tillegg Tekniske data 41 Declaration of conformity (samsvarserklæring) 46 Lisens 47 Sikkerhetserklæring for databruk 49 Kundeservice / Garanti 51

4 4 PostBase Frankeringssystem 1 Sikkerhetsinstrukser PostBase er et digitalt frankeringssystem med blekkskriver-teknologi for frankering av brevpost. PostBase oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for informasjonstekniske innretninger i kontoromgivelser. Av hensyn til din egen sikkerhet må du følge instruksjonene under: Unngå elektriske farer Frankeringssystemet PostBase må kun benyttes ved en jordet vernekontaktstikkontakt. Forsikre deg om at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene som du finner på typeskiltet. Kontroller at stikkontaktene for tilkopling av frankeringssystemet PostBase er i nærheten og lett tilgjengelige. Ved fare må du straks trekke ut nettstøpslet til frankeringssystemet PostBase fra stikkontakten. Kontakt kundeservice. Pass på at det ikke kommer uvedkommende gjenstander inn i de indre delene av frankeringssystemet PostBase. Vær svært forsiktig under håndteringen av væsker. Ved påfyllingen av låsvæske må du passe på at ingen deler som står under spenning fuktes. Trekk ut støpselet til frankeringssystemet PostBase, før systemet rengjøres. Unngå mekaniske farer Hold langt hår, fingre, løstsittende klær, slips, skjerf og smykker borte fra maskindeler som beveger seg. Ikke demonter noen deler av huset. Ikke fjern noen sikkerhets- og verneinnretninger. Du må verken deaktivere dem eller sette dem ut av funksjonsdyktig stand.

5 Sikkerhetsinstrukser 5 Tilbehør og forbruksmaterial Vi anbefaler at det kun benyttes FP-tilbehør og originale FP-frankeringsetiketter. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Produsenten FP kan på tross av markedsobservasjoner ikke vurdere eller bekrefte at produkter som ikke er frigitt av produsenten er pålitelige, sikkerhet og egnethet. Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller at kablene ikke er skadet. Det kan være helseskadelig å svelge blekk. Unngå at øynene kommer i kontakt med blekket. Sørg for at fargepatronene holdes utilgjengelige for barn. Videre veiledning om bruk er vedlagt fargepatronene. Vi anbefaler at man kun benytter de batteriene som kan kjøpes hos FP-partneren. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Følg de instruksjonene om korrekt bruk og destruksjon som leveres sammen med batteriene. Generelle sikkerhetsinstrukser Utfør oppstilling og første igangsettelse av frankeringssystemet PostBase i samsvar med denne veiledningen. For transport av frankeringssystemet PostBase må du aldri ta i påmonterte deler som vektplattform, etikettrom, display, skuff. For transport er det best at du tar fatt i de enkelte komponentene nede på huset. Hvis du flytter frankeringssystemet fra en kald omgivelse (dvs. under 10 C): Pakk ut frankeringssystemet og vent i minst 2 timer før du kobler til frankeringssystemet PostBase og tar det i bruk. PostBase trenger denne tiden for å kunne venne seg til omgivelsesbetingelsene. Eventuell fuktighet som har kondensert slipper ut. Den automatiske materen PostBase er kun ment brukt på frankeringsmaskinen PostBase. Det er ikke tillatt å drive den automatiske materen uten frankeringsmaskinen PostBase. Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fagpersonale som Francotyp-Postalia har autorisert. Ellers slettes garantikravet. Merk: Ved å legg inn et brev starter brevtransporten automatisk etter kort ventetid. Ikke skvett.

6 6 PostBase Frankeringssystem 2 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 2.1 Frankeringsmaskinen PostBase oversikt Display / Touch Screen (kan svinges), integrert i displayhuset: Penn for Touch Screen-betjening PostBase-taste: PÅ / AV Innstille displayhellingen: Trykk tasten Vekt med vektplattform Luken til skriversystemet Etikettrom* Påfyllingsåpning sealit Brevoppsamler Anslag Ledeflate for brev Skuff Frigjøring av luken Anslagskant Manuelt anlegg* / Manuell brevlukker* (vist her: manuell brevlukker) *(alternativ / ikke for alle produktvarianter)

7 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 7 Frankeringsmaskin sett bakfra USB-tilkopling Luke, bak Revenector-sikkerhetsmodul LAN / tilkopling lokalt computernettverk Tilkopling PC Utløsertast for fargepatronene CAN-BUS / tilkopling Automatisk mater Batterirom (på undersiden) Nettforbindelse Skyver for utløsning av sikkerhetsmodulen

8 8 PostBase Frankeringssystem 2.2 Automatisk mater med brevlukker oversikt (alternativ) Luke, derunder tank (belyst) Åpne luken: Trykk tasten Trykkarm Sikkerhetsmerking Rulletransportør Utløsertast (hev rulletransportøren) Rampe Bryter «Konvoluttlukker» Børste for fukting av laskene (under rulletransport) Brevhylle, Hellingen kan innstilles Brevføring (kan innstilles)

9 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 9 Automatisk mater med brevlukker oversikt Festepunkter (forbindelse til huset til frankeringsmaskinen) Nettforbindelse CAN-BUS / tilkopling frankeringsmaskin Endeplugg (stukket inn fra fabrikken) Beholder med svamp (Visning uten trykkarm) 2.3 Verdt å vite om PostBase PostBase er et digitalt frankeringssystem med berøringssensitiv skjerm (Touch Screen) og inkjetskriverteknologi (blekkpatronteknologi). Modulær oppbygning Grunnmodellen av frankeringssystemet består av frankeringsmaskinen PostBase med integrert vekt, manuelt anlegg og brevoppsamler. Denne grunnversjonen kan utvides med valgfrie komponenter.

10 10 PostBase Frankeringssystem Frankere Brev som reklameplattform Laste ned porto Fleksibel og aktuell Tilgangskontroll Tilleggsfunksjoner For frankering legger du brevet inntil PostBase griper fatt i brevet, frankerer det og kaster sendingen som er ferdig for forsendelse ut på høyre side. Maskinen kan frankere forsendelser i material som kan suge opp blekk fra portkort til brev i formatet ISO B4 og 10 mm tykkelse i tillegg til spesielle etiketter som kan klebes på forsendelsen. I tillegg til frankeringen kan du trykke en fritt valgt reklame og på samme måte som en SMS aktuelle informasjoner som tekstmelding direkte på forsendelsen (hvis det er tilgjengelig for landet ditt). Laste ned porto fra datasenteret i frankeringsmaskinen raskt, behagelig og ved behov hele døgnet (hvis det er tilgjengelig i landet ditt). Med frankeringssystemet PostBase kan du være sikker på at du alltid arbeider iht. Postens aktuelle portotakster. Om det gjelder nye portotakster eller bye rekalmemotiver, aktuelle data lastes direkte fra datasenteret og inn i frankeringssystemet ditt. Frankeringssystemet PostBase kan beskyttes mot uvedkommende ved hjelp av en PIN. Frankeringssystemet PostBase tilbyr en rekke komfortable tilleggsfunksjoner. Blant annet disse: Vekten som er integrert i frankeringsmaskinen hus på en plassparende måte beregner brev og pakkers vekt på en rask og nøyaktig måte. Den beregnete vekten går rett inn i portoberegningen. Hurtigvalgfunksjon for hyppig brukte produkter fra Posten. Kontofunksjon for registrering og beregning av portokostnader etter konto. Listeutstkrift for registerforhold og lasterapport. Innstillbar trykkforskyvning for å forskyve frankeringstrykkets posisjon på konvolutten til side. (Ikke tilgjengelig i alle land.)

11 Frankeringssystemet PostBase i et nøtteskall 11 Alternativer For å øke funksjonaliteten står følgende valgmuligheter til rådighet: Etikettmater (Etikettdispenser) for trykking av selvklebende frankeringsetiketter, f.eks. for store / tykke sendinger og for konvolutter, som er uegnet for blekkskriveren. Automatisk mater med brevlukker (Feeder). Brevene trekkes enkeltvist fra stabelen, etter valgt fuktet og lukket og deretter overgis de til frankeringsmaskinen. Brevlukker. Det åpne brevet føres gjennom fuktingen manuelt. Ved den etterfølgende frankeringen med PostBase utøves det et trykk på den fuktete lasken. (Ikke tilgjengelig i alle land.) Differanseveiingen er en spesiell veiemodus for vekten for tidssparende veiing og frankering av større mengder like sendinger. Styring av PostBase via PC-programvare. FP tilbyr programvare for styring og forvaltning av frankeringsmaskinen via en PC f.eks. Navigator (ikke tilgjengelig i alle land).

12 12 PostBase Frankeringssystem 3 Oppstilling og igangsetting Punkt 1: Utpakking og kontroll av pakkens innhold Advarsel! Du må ikke ta PostBase i drift hvis deler er skadet eller mangler. Ta kontakt med Kundeservice. OBS! Gjennomfør punktene i den rekkefølgen de er oppgitt. Ta en titt i PostBase installasjonsanvisning (liten brosjyre). Pakk ut fargepatronene. Kontroller at pakkens innhold er komplett og uskadet. Ta vare på emballasjen. Du har bruk for den senere hvis du skal transportere en gang eller levere PostBase til kundeservice. Inkludert i leveringen Frankeringsmaskinen PostBase Manuelt anlegg (ikke for alle produktvarianter) Brevoppsamler med anslag Vektplattform (utførelse som bestilt) Nettkabel USB-kabel Ethernet-kabel Patronsett Frankeretiketter Bruksanvisning «Første skritt» Installasjonsveiledning (liten brosjyre). Alternativ, kun hvis bestilt ekstra Brevlukker Eksternt USB-modem inkl. modemkabel (ikke tilgjengelig i alle land) Automatiske mater inkl. rampe, trykkarm, nettkabel, reserve-svampholder med svamp sealit (låsevæske).

13 Oppstilling og igangsetting 13 Punkt 2: Oppstilling av PostBase OBS! Hvis du flytter PostBase fra en kald omgivelse (dvs. under 10 C): Pakk ut frankeringssystemet og vent i minst 2 timer før du kobler til PostBase. PostBase trenger denne tiden for å kunne venne seg til omgivelsesbetingelsene. Velg oppstillingssted med følgende omgivelsesbetingelser: Romtemperatur: 15 C til 35 C Uten direkte innfallende sollys Stikkontakt like i nærheten Nettilkobling med internettilgang eller Telefontilkoblingskontakt for modemforbindelse i umiddelbar nærhet (ikke alle land). Plasser PostBase på et stabilt, plant og vannrett underlag som ikke er utsatt for vibrasjoner.

14 14 PostBase Frankeringssystem OBS! Den automatiske materen stilles opp og kobles til først i punkt 6. PostBase må være fullstendig installert. Ellers gjenkjenner ikke PostBase den automatiske materen. Frankeringssystemet arbeider ikke. PostBase med manuelt anlegg PostBase med manuell brevlukker Informasjoner angående montering finner du på sidene som følger.

15 Oppstilling og igangsetting 15 Brevoppsamler: Monter anslagsvinkelen Montering av anslagsvinkelen på brevoppsamleren: Skyv inn anslagsvinkelen i føringene på undersiden av brevoppsamleren. Montere vektplattformen Hold vektplattformen slik at det lange sporet i vektplattformens fot peker forover. Langt spor Sett vektplattformen ovenfra på stussene til vekten. Det lange sporet i vektplattformens spor må gli inn i føringen på vektstussen. Trykk lett med flat hånd ovenfra på vektplattformen. Montere brevoppsamleren og matekomponentene Plasser den respektive komponenten ved siden av frankeringsmaskinen (se overskriftene på forrige side). Hev den siden av frankeringsmaskinen hvor komponentene skal festes lett. På undersiden av huset befinner det seg to slisser for fiksering av påmonterte deler. Skyv de respektive komponentene under frankeringsmaskinen på en slik måte at nesene griper inn i slissene. Sett frankeringsmaskinen forsiktig ned.

16 16 PostBase Frankeringssystem Fylle på låsevæske i brevlukkeren Sving dekselet til påfyllingsåpningen til side. Fyll brevlukkeren med låsevæsken «sealit». Kontroller oppfyllingsnivået. Brevlukkeren må være fyllt til ca. «max»-markeringen. Lukk påfyllingsåpningen igjen med dekselet. Ved behov: Tørk brevlukkeren utvendig.

17 Oppstilling og igangsetting 17 Punkt 3: Koble til PostBase Advarsel! Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller at kablene ikke er skadet. PostBase får kun koples til jordete sikkerhets-stikkontakter. Forsikre deg om at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene som du finner på typeskiltet. Kontroller at stikkontakten for tilkobling av PostBase er i nærheten og alltid er lett tilgjengelig. Koble frankeringsmaskinen til det lokale datamaskinnettverket (LAN). Koble frankeringsmaskinen til PC-en. Stikk apparatstøpselet til nettkabelen inn i nettkontakten til frankeringsmaskinen. Nå kan du koble nettkabelen til stikkontakten.

18 18 PostBase Frankeringssystem Punkt 4: PostBase-tasten Installere PostBase Slå på PostBase: Trykk på PostBasetasten. Tast- og displaybelysningen slås på. PostBase gjennomfører en selvtest og starter installasjonsrutinen. Følg instruksjonene på displayet. PostBase fører deg skritt for skritt gjennom installasjonsrutinen: Velg språk Innstill forbindelsesdataene Legg inn Repository-PIN (R-PIN) Programvareoppdatering Sett inn patronene Laste porto / Kontakt med server. Utførelsen av installasjonsrutinen var vellykket. For informasjoner angående omgang med Touch Screenen og en oversikt over betjeningselementene ber vi deg lese kapittel 4.6.

19 Oppstilling og igangsetting 19 Punkt 5: Oppstiling av PostBase Nå kan du foreta ytterligere systeminnstilinger. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Advanced settings & system information» (Ytterligere innstillinger & Systeminformasjoner).) PIN-beskyttelse Kontofunksjon Laste porto automatisk (ikke tilgjengelig i alle land) Lydsignaler Displaykontrast Språk Standby tid Slå av automatisk (Auto Av)

20 20 PostBase Frankeringssystem Punkt 6: Installere automatisk mater (alternativ) OBS! Den automatiske materen stilles opp og kobles til først når PostBase er fullstendig installert. Ellers gjenkjenner ikke PostBase den automatiske materen. Frankeringssystemet arbeider ikke. Slå av frankeringsmaskinen. Trykk på PostBase-tasten i tre sekunder. Stille opp automatisk mater

21 Oppstilling og igangsetting 21 Koble til automatisk mater Koble den automatiske materen (Feeder) til frankeringsmaskinen PostBase. Stikk apparatstøpselet til nettkabelen inn i nettkontakten til den automatiske materen. Nå kan du koble nettkabelen til stikkontakten.

22 22 PostBase Frankeringssystem Fylle på låsevæske i tanken Advarsel! Vær svært forsiktig under håndteringen av væsker. Ved påfyllingen av tanken må du passe på at ingen deler som står under spenning fuktes. Hvis dette likevel skulle skje: Trekk ut nettstøpslet med en gang. Få kundeservice til å kontrollere frankeringssystemet PostBase før du tar det i bruk igjen. Åpne luken ved å trykke på utløsertasten. Ta tanken ut av huset og still den på et trygt sted.

23 Oppstilling og igangsetting 23 Skru av lokket til tanken. Fylle på låsevæsken «sealit» i tanken. Sett på lokket på vanntanken og skru det fast. Drei tanken om på et fareløst sted (f.eks. over en vaskeservant), for å kontrollere at lokket er tett.

24 24 PostBase Frankeringssystem Sett tanken inn i huset med lokket vendt ned. Steng luken. Montere trykkarm Sett foten til trykkarmen inn i holderen på rampen. Trykk trykkarmen nedover, helt til den smekker i lås.

25 Oppstilling og igangsetting 25 Slå på Slå på frankeringssystemet igjen. Trykk på Postbase-tasten. Etter ny oppstart er frankeringssystemet PostBase driftsklart med automatisk mater. Med tasten ETIKETTMATER. kan du kalle opp funksjonen «Stabelbearbeiding».

26 26 PostBase Frankeringssystem 4 Grunnleggende informasjon angående betjening I dette kapitlet blir du kjent med frankeringssystemet PostBase viktigste funksjoner og bruken av Touch Screen. 4.1 Slå på / av PostBase Frankeringssystemet er permanent tilkoplet nettet og derfor alltid raskt klar til drift. Med PostBase-tasten slår du frankeringssystemet PÅ / AV. Slå på PostBase-tasten Trykk på PostBase-tasten. Tast- og displaybelysningen slås på. Post- Base gjennomfører en selvtest og viser til slutt frankeringsmenyen. Alt etter innstilling spørres brukeren om PIN-en for tilgangskontroll. Slå av Du kan til enhver tid trykke på PostBasetasten i tre sekunder, for å slå av frankeringssystemet PostBase avslutter eventuelt pågående prosesser og slås så av. Taste- og displaybelysningen slukkes.

27 Grunnleggende informasjon angående betjening 27 Koble PostBase fra nettet OBS! Du må alltid slå av frankeringssystemet PostBase ved å trykke lenge på Postbase-tasten, før du kobler PostBase fra nettet. Trekk aldri ut nettstøpselet og avbryt heller aldri strømtilførselen på annen måte før skriversystemet er kjørt i tett posisjon. Bare på denne måten kan du forebygge en uttørking, slik at du opprettholder en jevn trykkvalitet. Du kan til enhver tid trykke på PostBasetasten i tre sekunder, for å slå av frankeringssystemet. Trekk nettstøpselet ut av nettkontakten. 4.2 Hviletilstand (Standby) Hvis frankeringssystemet PostBase står ubenyttet over en viss tid, kobles det automatisk i hviletilstand (Standby). I hviletilstand er displayet mørkt og Postbase-tasten lyser. Touchfunksjonen er ikke aktiv. Ved et kort trykk på PostBase-tasten «vekkes» PostBase igjen. 4.3 Innstille displayhellingen Trykk på tasten foran displayet og flytt displayet i ønsket posisjon. Justeringsmekanismen har ulike låsepunkter. Slipp tasten.

28 28 PostBase Frankeringssystem 4.4 Forberede etikettmateren (alternativ) OBS! Vi anbefaler at det kun benyttes FP-frankeringsetiketter. Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Produsenten FP kan på tross av markedsobservasjoner ikke vurdere eller bekrefte at produkter som ikke er frigitt av produsenten er pålitelige, sikkerhet og egnethet. Kun på denne måten kan vi garantere deg korrekt bearbeiding av etikettene. Klappe etikettrommet inn / ut For å klaffe et etikettrom inn og ut: Trykk på den riflete flaten til du hører en klikkelys og så slipper du. Legge inn etikettene Fjern båndet på etikettpakken. Legg den komplette pakken (50 etiketter) i etikettrommet: papirsiden som skal ha påtrykk peker oppover skyv inn etikettpakken så langt det går i retning pilen.

29 Grunnleggende informasjon angående betjening Oppstilling av brevoppsamler Brevoppsamleren kan tilpasses konvoluttformat ved forskyvning av anslagsvinkelen (inntil maksimalt ISO B4). Anslagsvinkelen har flere låsepunkter for de vanligste formatene.

30 30 PostBase Frankeringssystem 4.6 Skjermelementer og betjeningsmåte I dette kapittelet kan du lese mer om frankeringssystemet PostBase sin betjeningsflate. Du lærer mer om Touch Screen, skjermelementene og de ulike menyene, vindustypene og symbolene Touch Screenen Når displayet er belyst er Touch Screen aktiv. Du betjener Touch Screen helt enkelt ved berøring av skjermelementene med fingeren. Generell betjeningsmåte Du trykker kort på det ønskete elementet på skjermen med fingeren. PostBase utfører den aktuelle aksjonen. For skrollebalken bruker du piltastene for å bla i listen. Du kan også tippe på skyveren med fingeren og bevege den. Når du slipper aktualiseres innstillingen. Skyver Skrollebalke I stedet for fingeren kan du også bruke den vedlagte pennen. Pennen finner du i holderen på baksiden av displayet.

31 Grunnleggende informasjon angående betjening 31 Felt Feltene hever seg fra skjermbakgrunnen ved en skygge. Alt etter funksjon kan den ha ulike tilstander: Feltet kan berøres lett / er aktiv. Felt er valgt / passiv (kan berøres lett igjen). Bekreftelse: Feltet berøres lett akkurat nå. Feltet er deaktivert / kan ikke berøres lett. Standard-felt Med begrepet «Standard-felt» menes felt som LAGRE, AVBRYT, TILBAKE og NESTE. Påskriften kan variere alt etter funksjon. Feltet med AVBRYT / TILBAKE er (når det er tilgjengelig) alltid tilordnet nede til høyre i vinduet og fører et steg / et nivå tilbake.

32 32 PostBase Frankeringssystem Frankeringsmenyen Reklametrykk (Reklamemotiv / tilleggstekst) Portoverdi Vekt Informasjonsområde: Dato i portotrykket Vise flere Differanseveiing (alternativ) Forsendelsesdata Konto Meny Aktuelt minne Neste minner (alternativ) Produktmeny Etikettrykk / automatisk mater (alternativ) Frankeringsmenyen vises etter at maskinen er slått på og startrutinen er avsluttet på en vellykket måte. Den viser de aktuelle innstillingene for frankering. Portoverdien vises kun når alle nødvendige informasjoner angående produktet er valgt (mål, type, sendingens volum) og den viste vekten er større enn 0 g. I frankeringsmenyen har du en oversikt over alle innstillingene angående portotrykket frankerer du selv sendingene dine kan selv veie sendingene dine kan du åpne menyen vises altså innstillingene. Betjeningsmåte Du trykker lett på en button for å velge en funksjon eller innstilling. Alt etter valgt funksjon åpner PostBase så et utvalgsliste, en innstillingsmeny eller en meny med ytterligere valgmuligheter. De enkelte meny- og vindustypene og betjeningsmåte er beskrevet detaljert i de påfølgende kapitlene.

33 Grunnleggende informasjon angående betjening Produktmenyen Hente fram produktmenyen Med feltet PRODUKT åpner du produktmenyen, ved at du innstiller produktet for portotrykket. Til venstre i displayet viser produktmenyen de forsendelsesdataene som står til rådighet. Hvis det finnes mer enn fire valgmuligheter, kan du bla i listen med skrollebalken. Til høyre i displayet viser produktmenyen den aktuelle innstillingene: portoverdien vekten datoen de innstilte forsendelsesdataene. Portoverdien og OK-tasten vises kun når alle nødvendige forsendelsesdata er valgt og den viste vekten er større enn 0 g. Forsendelsesdata Aktuell innstilling Velge forsendelsesdata Ved å berøre de respektive buttons kort velger du forsendelsesdataene. PostBase leder deg skritt for skritt gjennom portoberegningen. Med feltet OK overtas de viste forsendelsesdataene og man går tilbake til frankeringsmenyen. Ytterligere forsendelsesdata: bla med skrollebalken Overta aktuell innstilling + tilbake til frankeringsmenyen Deaktivere forsendelsesdata Med feltet TILBAKE kan du slette de innstilte forsendelsesdataene trinnvis fra den aktuelle produktinnstillingen.

34 34 PostBase Frankeringssystem Gå til frankeringsmenyen OK TILBAKE Med feltet OK innstiller du det viste produktet for frankering og man går tilbake til frankeringsmenyen. Ved gjentatt kort berøring av feltet TILBAKE kan du slette de innstilte forsendelsesdataene trinnvis fra den aktuelle produktinnstillingen. Ved gjentatt kort berøring etter deaktivering av alle forsendelsesdataene avbryter du produktvalget. I frankeringsmenyen forblir det sist benyttede produktet innstilt Menyen Meny (eksempel) Med feltet MENY åpner du menyen. Fra denne har du tilgang til forvaltningsfunksjoner, i tillegg til systeminnstillinger og servicefunksjoner. Med piltastene kan du bla videre eller tilbake i menyen. Ytterligere funksjoner

35 Grunnleggende informasjon angående betjening Utvalgslister Aktuell innstilling De neste sidene: Bla med piltastene Utvalgslister (f.eks. for reklamemotiver, tilleggstekster) viser deg alle tilgjengelige innstillinger. Med piltastene kan du bla i listen. Ved å berøre det respektive feltet kort velger du en av de tilbudte innstillingene og går tilbake til frankeringsmenyen Innstillingsmenyer For tilpasning og valg av innstillinger åpnes det en egen meny. Den finnes i to utførelser: Lister og inntasting per tasteblokk. Aktuell innstilling Ytterligere som kan velges: bla med skrollebalken Overta aktuell innstilling Lister Funksjonsmåte: Til venstre i displayet viser PostBase de innstillingene som står til rådighet. Den aktuelle innstillingen er fremhevet mørkt og tydelig. Hvis det finnes mer enn fire valgmuligheter, kan du bla i listen med skrollebalken. Med LAGRE overtas den aktuelle innstillingen og du forlater innstillingsmenyen. Med AVBRYT forkaster du inntastingen din og forlater innstillingsmenyen.

36 36 PostBase Frankeringssystem Inntasting per tasteblokk Aktuell inndata Informasjonstekst (hvis tilstede) Belagt tast alt etter funksjon (her: tilbakestille til aktuell dato) Med tasteblokken til venstre i displayet taster du inn verdiene. Visningsfeltet oppe til høyre viser inntastingen din. Tasteblokken er alltid avstemt i forhold til den respektive situasjonen: Alt etter om rene tallverdier eller sifre og bokstaver skal tastes inn endres tastenes påskrift. Tasten nede til venstre er så langt den er tilstede belagt med en spesialfunksjon som er avstemt i forhold til den aktuelle betjeningsaksjonen, f.eks. bytte mellom store og små bokstaver Informasjonsteksten gir informasjoner angående særegenheter og gir ytterligere instrukser. Slette inndata mit CE. Med LAGRE overtas den aktuelle innstillingen og du forlater innstillingsmenyen. Med TILBAKE forkaster du inntastingen din og forlater innstillingsmenyen Pop-up-vindu Ved noen innstillinger åpnes et vindu som delvis dekker over det aktuelle vinduet (popup-vindu). Pop-up-vinduet oppfordrer til en handling. Meldinger og stabelbearbeiding vises også som pop-up. Noen pop-up-meldinger er selvkvitterende, dvs. at de etter en viss tid forsvinner av seg selv.

37 Grunnleggende informasjon angående betjening Prosesser (Wizards) For omfangrike innstillinger, f.eks. forbindelsesdata, åpnes en såkalt «prosedyre», som du fører PostBase gjennom alle inndata skritt for skritt. Alt etter behov benyttes ulike vindustyper. Med NESTE overtas den aktuelle innstillingen og du går til neste skritt. Med TILBAKE kan du gå tilbake til forrige skritt. Hvis du velger TILBAKE ved begynnelsen av prosedyren, forkaster du alle innstillingene og forlater prosedyren.

38 38 PostBase Frankeringssystem 4.7 Prøvetrykk Ved hjelp av et prøvetrykk kan du kontrollere innstillingene for portotrykk og trykkvaliteten. Prøvetrykk (eksempel) I henhold til det som er foreskrevet av postverket merkes prøvetrykk som dette. Prøvetrykk får ikke leveres inn til Posten. Innstille prøvetrykk Generering av et prøvetrykk kan, avhengig av det som er foreskrevet av det respektive postvesenet, avvike fra fremgangsmåten som er beskrevet her. Les det nasjonale vedlegget som er vedlagt bruksanvisningen. Innstill den ønskete parameteren for portotrykk (reklame, tilleggstekst osv.). Velg PRODUKT i frankeringsmenyen. Innstill det ønskete produktet. Så snart alle nødvendige forsendelsesdata er innstilt, kan du utføre et prøvetrykk. Du finner alternativet PRØVETRYKK på slutten av listen med tilleggstjenester. Velg PRØVETRYKK. PostBase oppfordrer deg til å opprette et brev.

39 Grunnleggende informasjon angående betjening 39 Trykk prøvetrykk på en tom konvolutt Brevpåleggingskant Legg en tom konvolutt (eller et postkort) på den manuelle materen: siden som skal trykkes peker oppover overkanten ligger kant i kant med brevpåleggingskanten. Skyv konvolutten noen centimeter inn i pilens retning. PostBase trekker inn konvolutten, trykker prøvetrykket og kaster konvolutten ut til høyre. Trykk prøvetrykk på en etikett (alternativ) Velg ETIKETT. PostBase trykker prøvetrykket på en etikett og kaster den ut til høyre. Legg konvolutten for prøvetrykk på den automatiske materen (alternativ) Legge en tom konvolutt på den automatiske materen: siden som skal trykkes peker oppover overkanten ligger kant i kant med brevpåleggingskanten. Eller, hvis du allerede har lagt inn en konvolutt: Velg MATER. PostBase trekker inn konvolutten, trykker prøvetrykket og kaster konvolutten ut til høyre.

40 40 PostBase Frankeringssystem Kontrollere trykkvaliteten Pass på at din PostBase alltid produserer rene og lesbare portotrykk. Kontroller trykkbildet. Det må ikke forekomme forskyvninger, uskarpheter eller blanke punkter. Vær spesielt oppmerksom på matrikskoden. Matrikskode Dette bildet viser et feilfritt trykk. (Eksempel; hvordan prøvetrykket ser ut avhenger av forskriftene til det nasjonale postvesenet.) Forskyvning Blanke punkter Hvis trykkbildet viser forskyvninger: Juster fargepatronene. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Aligning ink cartridges» (Justere fargepatronene). Hvis trykkbildet viser uskarpheter eller blanke punkter: Rengjøre skriversystemet. Les i «Operator Manual Reference Guide» (Referansehåndboken) kapittelet «Cleaning the print system» (Rengjøre skriversystemet).

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringssystem Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget kompletterer bruksanvisningen til frankeringssystemet PostBase. Dette dokumentet

Detaljer

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringsmaskin Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Mini Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget er et supplement til bruksanvisningen for PostBase Mini-frankeringsmaskinen.

Detaljer

Frankeringsmaskin. Bruksanvisning Første skritt

Frankeringsmaskin. Bruksanvisning Første skritt Frankeringsmaskin Bruksanvisning Første skritt 2 PostBase Mini Om denne bruksanvisningen Vi ber deg lese denne anvisningen før du stiller opp PostBase Mini-frankeringsmaskinen og tar den i bruk. Oppbevar

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Brukerhåndbok (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Innhold Innhold 1 Innledning... 3 2 Starte / lukke Navigator... 4 2.1 Starte og koble til PostBase automatisk... 4 2.2 Koble sammen

Detaljer

ultimail Frankeringssystem Bruksanvisning

ultimail Frankeringssystem Bruksanvisning ultimail Frankeringssystem Bruksanvisning 2 Betjeningsfeltet display og tastatur Multifunksjonstaster (Softkeys) Display (belyst) Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Frankering av etiketter SETUP-meny:

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg TRÅDLØS BASSHØYTTALER. Bruksanvisning. HEOS Subwoofer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg TRÅDLØS BASSHØYTTALER. Bruksanvisning. HEOS Subwoofer TRÅDLØS BASSHØYTTALER Bruksanvisning HEOS Subwoofer 1 Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg Innledning 4 Før du begynner 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav 5 Maskinvarekrav 6 Kontrollerkrav 7 Bli

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no OPERATØRHÅNDBOK d-copia3500mf/4500mf/5500mf N Code: 566005no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger. Bruksanvisning. HEOS Extend

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger. Bruksanvisning. HEOS Extend . Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger Bruksanvisning HEOS Extend 1 Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg INNLEDNING 4 FØR DU BEGYNNER 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav 5 Kontrollerkrav

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://no.yourpdfguides.com/dref/586956

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://no.yourpdfguides.com/dref/586956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 250 i bruksanvisningen

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 Installasjonsveiledning Gel-forseglinger, 1 kabel 1 Gel-forseglinger / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GELSEAL Kabel Diameter. 1 kabel ut 10.5 14 mm 2 kabler ut 7.5

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Copyright (C) 2008-2013, VisionAid Page International 1 Ltd, all rights reserved. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Readit forbedringsprogram...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett HT M O N T A S J E B E S K R I V E L S E Hybrid Terminal Utarbeidet i samarbeide med Telenor 1.2 Fiber skjøtebrett, sett Innholdsfortegnelse 1 Hybrid Terminal, sett. 2 Montering av Hybrid Terminal 3 Innføring

Detaljer