INNHOLD FINANSKALENDER Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8"

Transkript

1 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008

2 INNHOLD Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen 14 Administrasjon og organisasjon 15 Styret i Farstad Shipping ASA 18 Årsberetning 19 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Kontantstrømoppstilling 46 Endring i egenkapital 47 Noter til regnskapet 49 Revisjonsberetning for Gjenstående byggeprogram 72 Farstad-Flåten 73 AHTS-Flåten - Befraktning 74 PSV-Flåten - Befraktning 76 Ordliste 79 Forsidebilde: Far Searcher på Mongstad - Foto: Fred Jonny Hammarø FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 14. mai Generalforsamling 14. mai Utbytte til aksjonærene 28. mai Resultat for 1. halvår 20. aug. Resultat for 3. kvartal 11. nov. Matros Erling Aarseth - Foto: Fred Jonny Hammerø

3 2008 POSITIVT - Engasjert og godt sikkerhetsarbeid - Ingen alvorlige hendelser - Generelt god driftskvalitet - Høy oljepris store deler av året - Godt marked og ratenivå - Nye kontrakter på bedrede betingelser - Rentefall mot slutten av året NEGATIVT - Fall i oljeprisen mot slutten av året - Finanskrise - Overkontrahering - Stramt arbeidsmarked - Liten ledig kapasitet hos underleverandører - Forsinkelser på egne nybygg

4 4 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad-rederiet ble etablert i I 1973 besluttet selskapet å gå inn i offshore som en av de første supply-skipsoperatører i Nordsjøen. Rederiet kontraherte da sitt første forsyningsskip, en AHTS av typen UT 704. Frem til midten av 1980-tallet vokste rederiet gjennom ulike samarbeidsløsninger både eiermessig og operasjonelt. Oppkjøp av to flåter i henholdsvis 1986 (Wilhelmsen-flåten) og 1989 (Seaforth-flåten) var grunnleggende for oppbyggingen av dagens rederi. Samtidig bygget rederiet opp selvstendige drifts- og markedsfunksjoner. Skipseie ble etter hvert samlet i ett selskap. Fra 1990 har fornyelse og økning av flåten i hovedsak skjedd ved bygging av ny tonnasje. Selskapet har i alle år bidratt til å utvikle det maritime klusteret i regionen og har satset på norsk design, norsk utstyr og norske verft i utviklingen av rederiet. Selskapet har vært notert på Oslo Børs under ticker koden FAR siden Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Verdensflåten innenfor segmentet ankerhåndteringsskip (AHTS) > BHK og plattform supplyskip (PSV) > DWT utgjør ca. 35 % av den samlede supplyskipstonnasjen. Det er innenfor dette segmentet den største veksten har funnet sted de siste årene. Dette har sammenheng med de siste års betydelige vekst i oljeaktiviteten på dypere og i mer værharde farvann. Farstad Shipping er i dag blant de største aktørene innenfor dette segmentet med en markedsandel på ca. 6 %. Selskapets flåte består av 51 skip, hvorav 23 PSV og 28 AHTS. Vårt fokus mot dypvanns- og subseasegmentet har blitt forsterket de siste årene. Nybyggingsprogrammet vårt må sees i sammenheng med dette. Totalt har selskapet nå 6 skip under bygging, hvorav 4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV. Salg av eldre tonnasje er en viktig del av flåtefornyelsen. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil. Selskapet har i tråd med markedsutviklingen de siste årene satset internasjonalt med den teknologi og de produkter som en har hatt erfaring med fra vårt tradisjonelle hjemmemarked i Nordsjøen. Dette har medført at 33 av selskapets 51 skip for tiden befinner seg i markeder utenfor Nordsjøen. Selskapet har opparbeidet seg en solid markedsposisjon i Australia med 18 skip i arbeid på australsk sokkel. For tiden befinner 18 skip seg i Nordsjøen, 21 skip i Indian Pacific, 11 skip i Brasil og 1 skip i Vest-Afrika. Kontraktsdekningen for Farstadflåten er ca. 84% for første halvår 2009 og ca. 57% for andre halvår. Kontraktsdekningen for 2010 er ca. 27%. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Macaé og Singapore med til sammen 150 ansatte. Vår etablerte driftsstruktur gjør at vi har stor fleksibilitet når det gjelder å flytte skip mellom de ulike markedene. Antall seilende er ca Farstad Shipping bruker årlig betydelige midler for å skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Dette gjøres for å opprettholde en sikker og miljøvennlig operasjon i henhold til nasjonale og internasjonale lover, regler og relevante standarder/retningslinjer innenfor offshore industrien. Alle ansatte på rederiets fartøy og på land er pålagt å følge sikkerhetsog miljøreglement og prosedyrer utstedt av rederiet til enhver tid. Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, sine kollegaer, fartøyet, last, offshore installasjoner, tredje part og miljøet. Selskapet har som mål at aksjonærene over tid skal oppnå en konkurransedyktig avkastning. Denne avkastningen må dels komme ved at den verdiøkning som skapes i selskapet reflekteres i kursutviklingen på selskapets aksjer, og dels ved utbetaling av utbytte. Størrelsen på utbyttet vil fortløpende bli vurdert i forhold til selskapets inntjening, investeringsplaner, markedsutsikter, omfanget av kjøp av egne aksjer og rammebetingelser for øvrig. For 2008 er det foreslått et utbytte på NOK 5,00 pr. aksje. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 22% av aksjene. Kursen på selskapets aksjer har i løpet av 2008 beveget seg mellom NOK 148,00 og NOK 66,50. Ved utgangen av februar 2009 var kursen NOK 82,50. Dette gir selskapet en markedsverdi på Oslo Børs på ca. NOK 3,2 mrd. FRAKTINNTEKTER (fordelt på region) 5 AHTS 13 PSV 1 PSV 2 AHTS Nordvest Europa = 32,0% Brasil = 18,8% Østen/Australia = 45,5% Andre = 3,7% 8 AHTS 3 PSV 1 PSV 13 AHTS 5 PSV Bilde på motstående side: Far Seeker på indre havn i Ålesund - Foto: Fuglefjellet

5 ØKONOMISK UTVIKLING VERDIUTVIKLING OG UTBYTTE PR. AKSJE 3000 (mill. NOK) % (Verdi NOK) (Utbytte NOK) Fraktinntekter EBITDA EBIT Utbytte VEK Aksjekurs Bokført verdi EBITDA-margin EBIT-margin Styrets forslag 0

6 6 FOKUS Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette skal gjelde alle ansatte. Det er avgjørende for å opprettholde og styrke vår konkurransesituasjon. Våre omgivelser stiller strenge krav til presisjon og sikkerhet både på sjø og på land. Vi satser store ressurser hvert år på å stimulere og videreutvikle ansattes holdninger og fokus på disse områdene. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker, utstyr og miljø. Vi er en ledende leverandør av kvalitets offshore tonnasje overfor den internasjonale oljeog gassindustrien med fokus på den større og mest avanserte tonnasjen innenfor segmentene ankerhåndtering, supply og subsea. Vi har en langsiktig befraktningsprofil. Kaptein Paul Fjørtoft - Foto: Fred Jonny Hammarø

7

8 VIKTIGE HENDELSER FEBRUAR Levering av PSV Far Seeker (UT 751E) fra verftet Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. Skipet gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro ASA. Offentliggjøring av resultat 4. kvartal 2007 / resultat 2007 den DN.no kommenterer: Skattebombe for Farstad. Offshorerederiet Farstad skuffer inn penger, men underskuddet er gigantisk. SUNNMØRSPOSTEN om resultatet: Knalltall og skattesmell. Fjoråret ble et rekordår for Farstad Shipping. Men skatteregningen fra Kristin Halvorsen svir, i hvert fall i regnskapet. DAGENS NÆRINGSLIV skriver: Til sak mot staten. Styret i Farstad Shipping mener at overgangsreglene i den nye rederibeskatningen strider mot Grunnlovens paragraf 97 og har besluttet å prøve saken rettslig. MARS Offentliggjøring av intensjonsavtale den SUNNMØRSPOSTEN kommenterer: Lang kontrakt for Farstad Shipping. Farstad Shipping ASA har fått melding fra StatoilHydro om at oljeselskapet har intensjon om å inngå en langsiktig befraktningsavtale. SUNNMØRSPOSTEN skriver: Nytt forsyningsskip klart for Farstad. Lørdag samlet et par hundre mennesker seg ved Toldboden for å bivåne dåpen av forsyningskipet Far Seeker. Skipet har langsiktig kontrakt med StatoilHydro. Offentliggjøring av endelig årsregnskap APRIL Levering av PSV Far Searcher fra verftet lørdag Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Fokus Bank. Skipet gikk inn på langsiktig kontrakt med StatoilHydro. Far Sapphire - Foto: Mike Davidson

9 9 MAI Generalforsamling avholdt den Offentliggjøring av resultat 1. kvartal 2008 den HEGNAR.no kommenterer: Farstad tjente nesten 200 millioner. Farstad Shipping øker topplinjen 15 prosent, og tjente mer enn ventet i 1. kvartal. SUNNMØRSPOSTEN skriver: Mange nybygg gir bekymring. Farstad Shipping med hovedkontor i Ålesund har fortsatt sterk økonomisk medvind, men er bekymret over det store antall skip som er under bygging og som kan påvirke markedsbalansen. DAGENS NÆRINGSLIV skriver: Lavere rater enn ventet. Ratenivået i spotmarkedet har vært lavere enn ventet. Farstad mener dette er et signal om at effekten av alle nybyggene nå begynner å gjøre seg gjeldende. Utbetaling av utbytte til aksjonærene den 27. mai JUNI Offentliggjøring av befraktningsavtaler den DN.no kommenterer: Fete fraktavtaler til Farstad. Farstad Shipping hanker inn avtaler for over en halv milliard. JULI Levering av Far Sabre fra verftet lørdag 12. juli. Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den DN.no kommenterer: Farstad håver inn. Rederiet Farstad Shipping har inngått nye kontrakter verdt mellom millioner kroner. AUGUST Offentliggjøring av salget av Lady Dawn den Hegnar.no kommenterer: Farstad Shipping selger skip med gevinst på over 50 millioner kroner. P/R International Offshore Services ANS, et heleid datterselskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av ankerhåndteringsskipet Lady Dawn (1982) til European Venture III AS. Hegnar.no skriver: Oppgraderer Farstad på dårlige forventninger. Carnegie oppgraderer Farstad Shipping, til tross for at analytikerne spår dårlig resultat andre kvartal. Offentliggjøring av resultat 2. kvartal 2008/ første halvår 2008 den Hegnar.no kommenterer: Farstad banker analytikerne. Farstad Shipping melder om et driftsresultat på 255,9 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 196 millioner kroner i fjor og ventet 222 millioner kroner. E24.no skriver: Skjulte verdier i Farstad. Farstad mener eget selskap er undervurdert. Supplyrederiet Farstad Shipping (FAR) oppgir i presentasjonsmateriell en verdijustert egenkapital på 235 kroner per aksje etter en flat utvikling av flåteverdiene i Men på børsen prises aksjen til kun 140 kroner. SEPTEMBER Smp.no skriver: Milliardnedgang for Farstad. Krakket farer hardt med verdien av Farstad Shipping. En blodig børsuke har gjort Farstad Shipping en milliard mindre verdt. OKTOBER Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Hegnar.no kommenterer: Farstad får inntil 665 millioner. For AHTS Far Sabre er det inngått kontrakt med BG E&P Brasil. For AHTS Far Sword og Far Saltire er det inngått en intensjonsavtale med Hess Australia. NOVEMBER Offentliggjøring av resultat 3. kvartal den Finansavisen kommenterer: Kanontall fra Farstad. For nordsjøens største supplyrederi, Farstad Shipping, var det nærmest eventyrinntjening i tredje kvartal. Overskuddet før skatt endte på 320,4 millioner kroner etter at rederiet omsatte for i overkant av 800 millioner kroner. Sunnmørsposten kommenter: Rekordkvartal for Farstad Shipping. Pengemaskinen Farstad Shipping seiler med stø kurs inn i finanskrisen. Knapt noe selskap på våre kanter har større økonomiske muskler. I tredje kvartal seilte rederiets 50 skip inn 836 millioner kroner. Det er rekord for et kvartal. Levering av Far Scimitar fra verftet fredag den Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Nordea Bank Norge. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Dn.no kommenterer: Farstad kontrakter på 100 millioner. Farstad har inngått kontrakt for AHTS Lady Sandra med ConocoPhillips i Australia og fornyet kontrakten til PSV Far Supporter med Talisman. Kontraktene er verdt mellom 100 og 125 milloner kroner, avhengig av opsjonene. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Hegnar.no kommenterer: Mer jobb for Farstad. StatoilHydro har erklært første års opsjon på forlengelse av kontrakten for PSV Far Symphony. Team Marine har erklært sine opsjoner på forlengelse av kontraktene med ett år for PSV Far Supplier og PSV Far Superior. DESEMBER Sunnmørsposten skriver: Farstad venter ruskevær. Finansdirektør i Farstad, Torstein Stavseng, ser med bekymring på at en rekke nye båter kommer inn på markedet, samtidig som oljeprisen faller kraftig. Han spår samtidig at mange av båtene som er kontrahert, aldri vil bli bygget fordi kontraktene vil bli kansellerte.

10 10 FINANSIELLE HOVEDTALL *) Farstad Shipping ASA konsern RESULTATREGNSKAP (NOK mill) Driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Driftskostnader Resultat før avskrivning Avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt 2 958, , , , ,4 61,1 196,1-161,9 30,1 (1 290,5) (1 137,4) (953,8) (861,0) (849,6) 1 729, ,8 987,1 954,7 712,0 (365,4) (336,8) (286,4) (281,4) (298,1) 1 363, ,1 700,7 673,3 413,9 (454,4) (114,9) (125,9) (184,2) (92,9) 909,3 925,2 574,9 489,1 321,0 BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 8 471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 879,1 831,3 772,7 LIKVIDITET Likvide midler Arbeidskapital (1) Kontantstrøm (2) 1 743, ,4 972, ,2 553, ,7 842,8 575,2 738,4 231, ,1 510,4 805,3 981,4 573,7 KAPITAL Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (3) , , , , , , , , , ,6 40,7 % 36,7 % 43,8 % 42,4 % 41,3 % FLÅTE Bokført verdi skip, skipsandeler Pantegjeld skip Leasingforpliktelser 7 853, , , , , , , , , , ,9 259,3 274,6 DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK EBITDA (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

11 NØKKELTALL *) Farstad Shipping ASA konsern Aksjekapital (NOK mill.) Børskurs pr Kapitalisert verdi (4) (NOK mill.) Aksjekurs høy Aksjekurs lav Fortjeneste pr. aksje inkl. salgsgevinster (5) Fortjeneste pr. aksje ekskl. salgsgevinster Kontantstrøm pr. aksje inkl. salgsgevinster (6) Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster Utbytte pr. aksje RISK-beløp (7) Avkastning på egenkapitalen (ROE) (8) Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (9) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 67,50 148,00 135,50 97,00 76, , , , , ,0 148,00 170,00 139,00 97,50 80,00 66,50 123,00 92,00 73,00 53,00 22,18 5,44 13,87 11,16 7,96 20,61 0,42 13,87 7,01 7,19 39,64 13,09 20,65 25,16 14,71 38,08 8,06 20,65 21,01 13,95 5,00 4,00 3,00 3,00 5, ,95-4,89-1,86 31,1 % -2,6 % 16,4 % 17,1 % 12,0 % 17,3 % 14,9 % 11,3 % 11,7 % 7,2 % DEFINISJONER: (1) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld. (2) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta. (3) Bokført egenkapital i % av totalkapitalen. (4) Antall utestående aksjer multiplisert med børskurs pr (5) Resultat før skatt - betalbar skatt, dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. (6) (2) dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. (7) Pr i regnskapsåret. (8) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital. (9) EBIT dividert på summen av gjennomsnittlig egenkapital og netto rentebærende gjeld. *) I 2007 er nøkkeltall påvirket av skatteforpliktelse ved ny rederiskatteordning. Sammenligningstallene for 2004 er omarbeidet slik at tallene reflekterer de samme prinsipper for avskrivning, plassering av utbytte og kortsiktig del av langsiktig gjeld, som er innført i forbindelse med overgangen til IFRS fra og med EBIT (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK KONTANTSTRØM (før skatt og salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

12

13 KONSERNSJEFEN HAR ORDET 13 Markedet for offshore service fartøy kulminerte i 2008 på et hittil historisk høyt nivå. Etter en relativt moderat periode, spesielt i andre kvartal, strammet markedet seg til utover høsten med rekordrater i Nordsjøen og generelt høye nivåer for langsiktige kontrakter på den internasjonale arena. Heller ikke finanskrisen, som brøt overflaten i 3. kvartal, maktet å svekke det stramme markedet på kort sikt. Farstad Shipping ASA omsatte i 2008 for vel 3 milliarder kroner og sikret et godt resultat med tilfredstillende marginer. Vi tok levering av to moderne og effektive plattformskip i første halvår, og fikk videre to ankerhåndteringsfartøy levert i andre halvår. Netto flåtetilvekst ble over året 3 skip etter at vi i tredje kvartal solgte ett av de eldste skipene våre. Med dette er den seilende flåten i dag på 51 fartøy, og har en profil som på en god og konkurransedyktig måte reflekterer det marked vi ser foran oss i tiden som kommer. Den første i rekken av selskapets fem verdier, er sikkerhetsbevisst. I Farstad Shipping ser vi at denne reflekteres tvers gjennom selskapets ulike aktiviteter. Vi har også i 2008 brukt betydelige ressurser på å videreføre og styrke kompetansen i selskapet. Det være seg alt fra engasjement og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og deltagelse i forskningsprosjekt, til praktisk erfaringsoverføring ombord i form av våre seilende coacher (trenere). Samspillet med våre sentrale leverandører gir også viktige bidrag til videre forbedring av utstyr, metoder og systemer. I løpet av året har vi tatt i bruk mye nytt og moderne utstyr gjennom nybyggene vi har fått levert. Vi ser at disse investeringene bidrar både til lettere og sikrere arbeidsforhold ombord, og til en mer effektiv operasjon til glede for våre kunder. Foto: Tony Hall De viktigste resultater innen sikkerhet har vi likevel oppnådd direkte gjennom hver enkelt ansatt sitt fokus og engasjement i det daglige arbeidet. En LTI-frekvens pr. million arbeidstimer på 0,8 for konsernet totalt er et bra resultat, men ligger i overkant av vår klare målsetting om null skade på mennesker og miljø. Gledelig da, at målsettingen allerede er nådd for brorparten av flåten, og derfor er innen rekkevidde totalt sett. Hva gjelder miljøet, så har vårt fokus og våre investeringer vært med på å redusere forurensende utslipp som følge av vår aktivitet. Det er gledelig da å kunne konstatere at de fartøy vi har tatt levering av i den senere tid, gir betydelige besparelser i bunkersforbruk. I tillegg har avgassrensing bidratt til betydelige reduksjoner i utslipp av både NOx og CO 2. Skipsfart og sjøveistransport er blant de mest miljøvennlige transportformene vi har. Men ut fra omfanget av aktiviteten til sjøs, er det av stor betydning at vi innenfor vår industri bidrar til reduserte utslipp og mer effektive og miljøvennlige løsninger. For Farstad Shipping er dette en interessant og utfordrende oppgave der vi vil fortsette vårt arbeid og engasjement. I tilknytning til den nybyggingsaktivitet som selskapet har stått for i den senere tid, har det vært investert flere titalls millioner på hvert skip i direkte miljørelaterte tiltak. Og det samme er tilfellet for de skip som i dag er under bygging for selskapet og som vil komme i drift innen første halvår av ble året for de store overskrifter. Rekordrater, god inntjening og global finansiell krise med påfølgende verdifall, konkurser og resesjon verden over. Med andre ord, året for de store omveltninger. Med en oljepris som har falt fra omkring 140 USD pr. fat, til rundt 40 USD over en periode på vel et halvt år, og med en tiltagende levering av ny tonnasje inn i et mettet marked, forbereder vi oss på at vi går inn i en periode med et svakt og utfordrende marked. Når det gjelder administrasjon av selskapet vil dette bety en endret agenda. Driftsmessig skal vi levere kvalitet til våre kunder i henhold til vår standard enten markedet er godt eller dårlig. Vi har en solid organisasjon med kompetente og erfarne ansatte i alle ledd. Det vil derfor være viktig for oss å fortsette den planmessige kompetanseutviklingen og det stadige forbedringsarbeidet vi forestår i forbindelse med den videre utvikling av våre prosedyrer og rutiner. Ny teknologi, nye muligheter og nye utfordringer vil også i 2009 bringe oss videre i vårt ønske om stadig å forbedre oss. Sentralt for Farstad Shipping står i denne sammenhengen samspillet med den maritime klyngen vi er en del av. Gjensidig utveksling av erfaring og ideer har vist seg å være fruktbart for videre utvikling av vår konkurranseevne og markedsposisjon. Farstad Shipping har i dag erfarne og solide organisasjoner i de geografiske områder som er sentrale for vår aktivitet. Vår internasjonale tilstedeværelse og fleksibilitet er og vil være viktig i den videre utviklingen av konsernet, og av tjenester for våre kunder. Sentralt i dette bildet står våre engasjerte og kompetente medarbeidere til sjøs og på land, som sammen med en moderne og effektiv flåte er godt rustet til å ta vare på de utfordringer og muligheter som markedet vil by på i tiden fremover.

14 14 KONSERNLEDELSEN Konsernets ledergruppe består av konsernsjef og finansdirektør fra hovedkontoret, samt Executive Vice President, Eastern Hemisphere, som til daglig er lokalisert i Australia. Karl-Johan Bakken Konsernsjef (f. 1958) Torstein L. Stavseng Finansdirektør (f. 1953) Joseph M. Homsey Executive Vice President, Eastern Hemisphere (f. 1949) Karl-Johan Bakken tiltrådte stillingen som konsernsjef 1. januar i Han har tidligere hatt stillingen som direktør for marked og drift siden juli Bakken kom til Farstad med 15 års internasjonal erfaring fra skipsdesign og skipsbyggingsindustrien. Sist som viseadm. direktør ved Ulstein Ship Technology og adm. direktør ved Ulstein Trading Ltd. AS. Bakken har en M.Sc. i skipsarkitektur fra Teknisk Høgskole i Trondheim (1984). Torstein L. Stavseng har hatt stillingen som finansdirektør og vært med i selskapets ledergruppe siden Stavseng startet i Farstad i Han har en Masters Degree fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Før han begynte i Farstad hadde han 6 års erfaring innenfor bankvirksomhet. Joseph M. Homsey, er også adm. dir. i Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Homsey tiltrådte sin stilling i Farstad i juni 2003, etter oppkjøp av P&Os andel i IOS, og deres driftsorganisasjon i Melbourne. Han kom fra stillingen som direktør i P&O Maritime Services, der han har var ansatt i 22 år. Homsey har en B. ECO. fra Monash University, Melbourne. Foto: Tony Hall

15 ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON Konsernet Farstad Shipping har skipseiende selskaper i Norge, Skottland, Singapore og Brasil (Joint Venture). Med unntak av i Norge har disse selskapene også operasjonelle funksjoner. Skipsdrift i Norge er organisert i egne selskap ved at morselskapet Farstad Shipping ASA ivaretar denne funksjonen for skipsdriften ut fra Norge. Aktiviteten i Østen/Australia samordnes gjennom vårt driftsselskap i Melbourne. 15 Farstad Shipping ASA (Ålesund) 49% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quimbriz Farstad Shipping Lda. (Luanda) BOS Navegação SA (Macaé - Rio) Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. (Melbourne) Farstad Shipping Pte. Ltd. (Singapore) Farstad Shipping Ltd. (Aberdeen) Farstad Offshore AS (Ålesund) Farstad Construction AS (Ålesund) Farstad Supply AS (Ålesund) 100% P/R International Offshore Services Ans (Ålesund) 51% Quimbriz, Angola 50% Pertoserv, Brasil Farstad Shipping ASA Konsernets hovedkontor ligger i sentrum av Ålesund. Selskapet hadde ved årsskiftet 63 kontoransatte knyttet til driften av 17 skip. I tillegg kommer konsernrelaterte oppgaver. Det er 391 seilende knyttet til kontoret i Ålesund. Fra kontoret administreres 10 skip i Nordsjøen og 7 skip i Brasil. Kontoret har dessuten byggetilsyn for 4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV som bygges ved norske verft. Skip som går i Brasil drives i samarbeid med BOS. Farstad Shipping Ltd. Selskapet har sitt kontor i Aberdeen. Kontoret ble etablert i 1989 og har 14 ansatte. De har det tekniske, bemanningsmessige og kommersielle ansvaret for driften av 10 skip, hvorav 1 skip i Angola, 1 skip i Mexico og 1 skip i Brasil. 264 seilende, i hovedsak britiske og portugisiske, er knyttet til disse skipene. Selskapet er underlagt den britiske rederiskatteordningen og eier 8 skip. Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Selskapet har sitt hovedkontor i Melbourne med avdelingskontor i Perth og Barry Beach Marine Terminal, og koordinerer driften av 18 skip i områdene rundt Australia. Kontorene har 38 ansatte. De har det tekniske, bemanningsmessige og kommersielle ansvaret for driften av Farstadskip som opererer i området. 465 seilende er knyttet til skipene. Farstad Shipping Pte. Ltd. Selskapet har sitt hovedkontor i Singapore. Selskapet ble etablert som skipseiende selskap i 2005 og eier i dag 6 skip. Driften av skipene samordnes med andre kontor avhengig av hvor skipene befinner seg. For tiden befinner det seg 3 skip i Australia, 2 skip i India, og 1 skip på Filippinene. Selskapet har 7 kontoransatte og 55 seilende. Farstad Supply AS Selskapet er Farstadgruppens største skipseiende selskap. Selskapet ble etablert i 1997 som et ledd i rederiets tilpasning til reglene i den norske skatteordningen for rederiselskaper fra Datterselskapet P/R International Offshore Services ANS (IOS) er også tilpasset reglene i rederiskatteordningen fra Ved inngangen til 2009 eide Farstad Supply 26 skip og IOS 8 skip. Selskapene har ingen ansatte. Driften av selskapene og selskapenes skip skjer i henhold til managementavtaler med andre selskaper i Farstadgruppen. Farstad Construction AS Selskapet ble opprettet i 2008 som eierselskap for et konstruksjonsskip (CSV) under bygging. Byggekontrakten til Far Samson tbn ble overtatt fra Farstad Shipping ASA i Skipet vil bli leid ut på en langtids bareboatavtale til Farstad Offshore AS. Selskapet har ingen ansatte. Farstad Offshore AS Selskapet ble opprettet for å leie inn og operere CSV Far Samson tbn fra Farstad Construction AS. Selskapet har ingen ansatte. Driften av selskapet og skipet skjer i henhold til managementavtaler med Farstad Shipping ASA. BOS Navegação SA BOS (Brazil Offshore Services) ble etablert i juni 1999 for å bemanne, operere og markedsføre Farstadgruppens supplyskip i Brasil. BOS er et joint venture (50/50) med Petroserv S/A. Petroserv er et brasiliansk offshoreselskap med lange tradisjoner innenfor brasiliansk oljeindustri. BOS innehar en såkalt Brazilian Shipping Licence og er derved autorisert til å innbefrakte skip med utenlandsk flagg for operasjon i brasiliansk farvann. Selskapet eier 3 AHTS og har i tillegg ansvaret for 8 skip som Farstad Shipping har på kontrakt til Petrobras og British Gas. Selskapets kontorer ligger sentralt til like ved basen til Petrobras i Macae. BOS har 27 landansatte. Antall seilende knyttet til Farstad/BOS skip er 268. Quimbriz Farstad Shipping Lda. Selskapet markedsfører og opererer offshore service fartøy med tilhørende tjenester i Angola. Farstad Shipping har ett skip på kontrakt med BP Angola i Angola.

16 ÅRSOPPGJØR OG UTSIKTENE FREMOVER Selskapets styre er fornøyd med driften av selskapet i Den positive utviklingen i offshoremarkedene fortsatte i 2008 og bidro til at selskapet oppnådde totale inntekter på NOK 3 019,7 mill., det høyeste i selskapets historie. Salg av 1 eldre skip og levering av 4 nybygg var viktig som en del av flåtefornyelsen. Vårt internasjonale engasjement er ytterligere befestet.

17 Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har også i 2008 hatt høyeste prioritet. Målsettingen om null fraværsskader for seilende personell ble dessverre ikke nådd i Betydelig uro i verdensøkonomien, fall i oljeprisen og et banksystem som nærmest har kollapset, vil få negative konsekvenser for vår næring i tiden som kommer. Overkontraheringen vil forsterke denne situasjonen ytterligere. Far Scout og Far Sapphire i Aberdeen - Foto: Alan Rose

18 18 STYRETS MEDLEMMER Sverre A. Farstad (f. 1952) Styrets leder Styremedlem / styrets nestleder / styrets leder siden Siviløkonom - Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland. Styreleder i Tyrholm & Farstad AS. En rekke tillits- og styreverv i bank, forsikring og Rederiforbundet. Sverre A. Farstad Per Norvald Sperre (f. 1946) Styrets nestleder Styremedlem/styrets nestleder siden Advokat med møterett for høyesterett. Juridisk embetseksamen 1972, Oslo. Praksis fra bank m.v. Egen advokatpraksis fra Fra nov partner i advokatfirma Schjødt DA. En rekke styreverv innenfor industri og rederivirksomhet. Gro Bakstad (f. 1966) Styremedlem - siden Siviløkonom NHH og statsautorisert revisor. Variert bakgrunn fra revisjon, rådgivning, finans og offshore industri. Konserndirektør økonomi og finans i Posten Norge AS. Per Norvald Sperre Gro Bakstad Bjørn Havnes (f. 1947) Styremedlem - siden Sivilingeniør, University of Newcastle upon Tyne. Direktør i Skips AS Tudor, Oslo. Variert shippingerfaring fra 1973, hovedsakelig innen offshore. Tidligere markedsansvarlig i Wilhelmsen Offshore Services (servicefartøy) og Wilh. Wilhelmsens riggdivisjon. En rekke styreverv innenfor industri og offshore. Bjørn Havnes Janne-Grethe Strand Aasnæs Janne-Grethe Strand Aasnæs (f. 1963) Styremedlem - siden MBA - University of San Francisco og autorisert finansanalytiker. Diverse stillinger som finansanalytiker og porteføljeforvalter innen kapitalforvaltning. Daglig leder i Strand Havfiske AS siden En rekke styreverv innenfor fiskerinæringen. Bjarne Sælensminde (f. 1947) Styremedlem - siden Siviløkonom NHH. Vice President, Gard AS. Variert finans- og shippingbakgrunn. Tidligere direktør i A/S Investas shipping- og offshoreseksjon. Bjarne Sælensminde Astrid Koppernæs Astrid Koppernæs (f. 1957) Styremedlem - siden Sivilingeniør NTH, MSc Stanford University. Diverse stillinger som petrolumsingeniør og leder innen oljeindustrien i Norge og UK. Konsulent for oppstrømsaktiviter i oljeselskap og rådgivning innen forretningsutvikling. Foto: Tony Hall

19 ÅRSBERETNING 19 Eierstyring og selskapsledelse Beskrivelsen nedenfor av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 28. november Avvik fra anbefalingen er kommentert. For enkelte emner er det gjort henvisninger til andre steder i årsrapporten. På selskapets hjemmeside; finnes ytterligere og mer detaljert informasjon som er direkte relatert til eierstyring og selskapsledelse i Farstad Shipping. Verdigrunnlag Selskapets mål er å skape verdier for eierne gjennom lønnsom drift og forretningsutvikling. I dette arbeidet legges det stor vekt på å utøve god virksomhetsstyring. Dette kan kun oppnås ved å skape de riktige holdninger og et bevisst ansvar blant de ansatte for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i det daglige arbeidet. Selskapet skal ha en god, åpen og etterrettelig kommunikasjon, noe som også vil sikre likebehandling av aksjonærene. Vi skal være synlige på en positiv måte både i lokalmiljøet og i andre relevante sammenhenger. I 2006 startet vi et holdningsprogram for å fremme selskapets verdier blant de ansatte. SVEIS er satt sammen av forbokstavene i våre verdier, som er: sikkerhetsbevisst, verdiskapende, etterrettelig, inkluderende og synlig. Disse verdiene skal sørge for at tilliten til konsernets virksomhet underbygges og videreutvikles. Arbeidet med å beskrive selskapets etiske retningslinjer i samsvar med verdigrunnlaget er under utarbeidelse. Virksomhet Formålsparagrafen i selskapets vedtekter lyder: Selskapets formål er kjøp, salg og drift av skip, annen rederivirksomhet og investeringsvirksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper med likeartet formål og garantistillelse for slike og hva som for øvrig står i forbindelse hermed. Innenfor dette formålet er forretningsideen å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapskapital og utbytte Selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. Egenkapitalen pr var på NOK 4,44 mrd., tilsvarende 40,7% av totalkapitalen. Styrets intensjon er å fortsette å dele ut utbytte. Størrelsen på utbyttet vil fortløpende bli vurdert i forhold til selskapets inntjening, investeringsplaner, markedsutsikter og omfanget av kjøp av egne aksjer. Styret har som målsetting at aksjonærene over tid skal ha en konkurransedyktig avkastning. Grunnlaget for aksjonærenes avkastning er den verdiøkning som skapes i selskapet. Denne er delvis avhengig av selskapets inntjening og delvis avhengig av verdiutviklingen på selskapets flåte. Det er en målsetting at denne verdiøkningen skal reflekteres i kursutviklingen på selskapets aksjer. I ordinær generalforsamling 14. mai 2008 fikk styret fornyet sin fullmakt til kjøp av inntil 3,9 mill. egne aksjer (10%) til kurser mellom NOK 75,00 og NOK 200,00. Fullmakten er ikke benyttet. Styret vil be generalforsamlingen om at fullmakten blir fornyet i 12 måneder med kursintervall fra NOK 50,00 til NOK 200,00. I samme generalforsamling fikk styret også fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalutvidelser på inntil 3,9 mill. aksjer. I tillegg til kapitalutvidelse i form av kontanter omfatter fullmakten også fusjoner, overtakelser av andre selskaper, samt investering i varige driftsmidler. Fullmakten er ikke benyttet. Styret vil be generalforsamlingen om at også denne fullmakten blir fornyet med 12 måneder. For øvrig vises til note 24. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående parter Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjonærer har de samme rettigheter. Fullmakten om kapitalforhøyelser, omtalt ovenfor, innebærer at eksisterende aksjonærer har fraskrevet seg fortrinnsrett til tegning i forbindelse med kapitalutvidelser under fullmakten. Konsernets kjøp av egne aksjer vil eventuelt skje over børs. Styremedlemmer og ledende ansatte vil rapportere til styret dersom de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i avtaler som selskapet inngår. I note 6 til regnskapet blir Tyrholm & Farstad AS definert som nærstående part. Styreleder i Farstad Shipping, Sverre A. Farstad, er også styreleder i Tyrholm & Farstad AS. Transaksjoner mellom Tyrholm & Farstad og selskapet skjer til markedsmessige vilkår se note 6. Fri omsettelighet Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og velger selskapets styre, godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen også utnevne revisor og godkjenne godtgjørelse til revisor. Generalforsamlingen skal også behandle erklæringen om retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i selskapet. Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i første halvdel av mai. Aksjonærer med kjent adresse mottar innkalling i posten og generalforsamlingen annonseres i pressen senest 14 dager før den avholdes. På selskapets hjemmeside skal innkallingen inkludert saksdokumenter være gjort tilgjengelig minst 21 dager før generalforsamlingen avholdes.

20 20

Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008

Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4

INNHOLD FINANSKALENDER. 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2007 INNHOLD 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4 Dette er Farstad Shipping 9 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 12 Konsernledelsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund

Detaljer

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3 Farstad Shipping ASA Årsrapport 25 INNHOLD 25 Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 7 Finansielle hovedtall 8 Nøkkeltall 9 Året 25 1 26 og videre 11 Administrasjon og organisasjon 12 Styret

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER R A P P O R T P R. 3. % 1 8 6 4 2 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 3.9.99 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 11.05.2006 FAR RESULTAT 1Q 2006 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer