INNHOLD FINANSKALENDER Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8"

Transkript

1 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008

2 INNHOLD Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen 14 Administrasjon og organisasjon 15 Styret i Farstad Shipping ASA 18 Årsberetning 19 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Kontantstrømoppstilling 46 Endring i egenkapital 47 Noter til regnskapet 49 Revisjonsberetning for Gjenstående byggeprogram 72 Farstad-Flåten 73 AHTS-Flåten - Befraktning 74 PSV-Flåten - Befraktning 76 Ordliste 79 Forsidebilde: Far Searcher på Mongstad - Foto: Fred Jonny Hammarø FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 14. mai Generalforsamling 14. mai Utbytte til aksjonærene 28. mai Resultat for 1. halvår 20. aug. Resultat for 3. kvartal 11. nov. Matros Erling Aarseth - Foto: Fred Jonny Hammerø

3 2008 POSITIVT - Engasjert og godt sikkerhetsarbeid - Ingen alvorlige hendelser - Generelt god driftskvalitet - Høy oljepris store deler av året - Godt marked og ratenivå - Nye kontrakter på bedrede betingelser - Rentefall mot slutten av året NEGATIVT - Fall i oljeprisen mot slutten av året - Finanskrise - Overkontrahering - Stramt arbeidsmarked - Liten ledig kapasitet hos underleverandører - Forsinkelser på egne nybygg

4 4 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad-rederiet ble etablert i I 1973 besluttet selskapet å gå inn i offshore som en av de første supply-skipsoperatører i Nordsjøen. Rederiet kontraherte da sitt første forsyningsskip, en AHTS av typen UT 704. Frem til midten av 1980-tallet vokste rederiet gjennom ulike samarbeidsløsninger både eiermessig og operasjonelt. Oppkjøp av to flåter i henholdsvis 1986 (Wilhelmsen-flåten) og 1989 (Seaforth-flåten) var grunnleggende for oppbyggingen av dagens rederi. Samtidig bygget rederiet opp selvstendige drifts- og markedsfunksjoner. Skipseie ble etter hvert samlet i ett selskap. Fra 1990 har fornyelse og økning av flåten i hovedsak skjedd ved bygging av ny tonnasje. Selskapet har i alle år bidratt til å utvikle det maritime klusteret i regionen og har satset på norsk design, norsk utstyr og norske verft i utviklingen av rederiet. Selskapet har vært notert på Oslo Børs under ticker koden FAR siden Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Verdensflåten innenfor segmentet ankerhåndteringsskip (AHTS) > BHK og plattform supplyskip (PSV) > DWT utgjør ca. 35 % av den samlede supplyskipstonnasjen. Det er innenfor dette segmentet den største veksten har funnet sted de siste årene. Dette har sammenheng med de siste års betydelige vekst i oljeaktiviteten på dypere og i mer værharde farvann. Farstad Shipping er i dag blant de største aktørene innenfor dette segmentet med en markedsandel på ca. 6 %. Selskapets flåte består av 51 skip, hvorav 23 PSV og 28 AHTS. Vårt fokus mot dypvanns- og subseasegmentet har blitt forsterket de siste årene. Nybyggingsprogrammet vårt må sees i sammenheng med dette. Totalt har selskapet nå 6 skip under bygging, hvorav 4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV. Salg av eldre tonnasje er en viktig del av flåtefornyelsen. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil. Selskapet har i tråd med markedsutviklingen de siste årene satset internasjonalt med den teknologi og de produkter som en har hatt erfaring med fra vårt tradisjonelle hjemmemarked i Nordsjøen. Dette har medført at 33 av selskapets 51 skip for tiden befinner seg i markeder utenfor Nordsjøen. Selskapet har opparbeidet seg en solid markedsposisjon i Australia med 18 skip i arbeid på australsk sokkel. For tiden befinner 18 skip seg i Nordsjøen, 21 skip i Indian Pacific, 11 skip i Brasil og 1 skip i Vest-Afrika. Kontraktsdekningen for Farstadflåten er ca. 84% for første halvår 2009 og ca. 57% for andre halvår. Kontraktsdekningen for 2010 er ca. 27%. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Macaé og Singapore med til sammen 150 ansatte. Vår etablerte driftsstruktur gjør at vi har stor fleksibilitet når det gjelder å flytte skip mellom de ulike markedene. Antall seilende er ca Farstad Shipping bruker årlig betydelige midler for å skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Dette gjøres for å opprettholde en sikker og miljøvennlig operasjon i henhold til nasjonale og internasjonale lover, regler og relevante standarder/retningslinjer innenfor offshore industrien. Alle ansatte på rederiets fartøy og på land er pålagt å følge sikkerhetsog miljøreglement og prosedyrer utstedt av rederiet til enhver tid. Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, sine kollegaer, fartøyet, last, offshore installasjoner, tredje part og miljøet. Selskapet har som mål at aksjonærene over tid skal oppnå en konkurransedyktig avkastning. Denne avkastningen må dels komme ved at den verdiøkning som skapes i selskapet reflekteres i kursutviklingen på selskapets aksjer, og dels ved utbetaling av utbytte. Størrelsen på utbyttet vil fortløpende bli vurdert i forhold til selskapets inntjening, investeringsplaner, markedsutsikter, omfanget av kjøp av egne aksjer og rammebetingelser for øvrig. For 2008 er det foreslått et utbytte på NOK 5,00 pr. aksje. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 22% av aksjene. Kursen på selskapets aksjer har i løpet av 2008 beveget seg mellom NOK 148,00 og NOK 66,50. Ved utgangen av februar 2009 var kursen NOK 82,50. Dette gir selskapet en markedsverdi på Oslo Børs på ca. NOK 3,2 mrd. FRAKTINNTEKTER (fordelt på region) 5 AHTS 13 PSV 1 PSV 2 AHTS Nordvest Europa = 32,0% Brasil = 18,8% Østen/Australia = 45,5% Andre = 3,7% 8 AHTS 3 PSV 1 PSV 13 AHTS 5 PSV Bilde på motstående side: Far Seeker på indre havn i Ålesund - Foto: Fuglefjellet

5 ØKONOMISK UTVIKLING VERDIUTVIKLING OG UTBYTTE PR. AKSJE 3000 (mill. NOK) % (Verdi NOK) (Utbytte NOK) Fraktinntekter EBITDA EBIT Utbytte VEK Aksjekurs Bokført verdi EBITDA-margin EBIT-margin Styrets forslag 0

6 6 FOKUS Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette skal gjelde alle ansatte. Det er avgjørende for å opprettholde og styrke vår konkurransesituasjon. Våre omgivelser stiller strenge krav til presisjon og sikkerhet både på sjø og på land. Vi satser store ressurser hvert år på å stimulere og videreutvikle ansattes holdninger og fokus på disse områdene. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker, utstyr og miljø. Vi er en ledende leverandør av kvalitets offshore tonnasje overfor den internasjonale oljeog gassindustrien med fokus på den større og mest avanserte tonnasjen innenfor segmentene ankerhåndtering, supply og subsea. Vi har en langsiktig befraktningsprofil. Kaptein Paul Fjørtoft - Foto: Fred Jonny Hammarø

7

8 VIKTIGE HENDELSER FEBRUAR Levering av PSV Far Seeker (UT 751E) fra verftet Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. Skipet gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro ASA. Offentliggjøring av resultat 4. kvartal 2007 / resultat 2007 den DN.no kommenterer: Skattebombe for Farstad. Offshorerederiet Farstad skuffer inn penger, men underskuddet er gigantisk. SUNNMØRSPOSTEN om resultatet: Knalltall og skattesmell. Fjoråret ble et rekordår for Farstad Shipping. Men skatteregningen fra Kristin Halvorsen svir, i hvert fall i regnskapet. DAGENS NÆRINGSLIV skriver: Til sak mot staten. Styret i Farstad Shipping mener at overgangsreglene i den nye rederibeskatningen strider mot Grunnlovens paragraf 97 og har besluttet å prøve saken rettslig. MARS Offentliggjøring av intensjonsavtale den SUNNMØRSPOSTEN kommenterer: Lang kontrakt for Farstad Shipping. Farstad Shipping ASA har fått melding fra StatoilHydro om at oljeselskapet har intensjon om å inngå en langsiktig befraktningsavtale. SUNNMØRSPOSTEN skriver: Nytt forsyningsskip klart for Farstad. Lørdag samlet et par hundre mennesker seg ved Toldboden for å bivåne dåpen av forsyningskipet Far Seeker. Skipet har langsiktig kontrakt med StatoilHydro. Offentliggjøring av endelig årsregnskap APRIL Levering av PSV Far Searcher fra verftet lørdag Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Fokus Bank. Skipet gikk inn på langsiktig kontrakt med StatoilHydro. Far Sapphire - Foto: Mike Davidson

9 9 MAI Generalforsamling avholdt den Offentliggjøring av resultat 1. kvartal 2008 den HEGNAR.no kommenterer: Farstad tjente nesten 200 millioner. Farstad Shipping øker topplinjen 15 prosent, og tjente mer enn ventet i 1. kvartal. SUNNMØRSPOSTEN skriver: Mange nybygg gir bekymring. Farstad Shipping med hovedkontor i Ålesund har fortsatt sterk økonomisk medvind, men er bekymret over det store antall skip som er under bygging og som kan påvirke markedsbalansen. DAGENS NÆRINGSLIV skriver: Lavere rater enn ventet. Ratenivået i spotmarkedet har vært lavere enn ventet. Farstad mener dette er et signal om at effekten av alle nybyggene nå begynner å gjøre seg gjeldende. Utbetaling av utbytte til aksjonærene den 27. mai JUNI Offentliggjøring av befraktningsavtaler den DN.no kommenterer: Fete fraktavtaler til Farstad. Farstad Shipping hanker inn avtaler for over en halv milliard. JULI Levering av Far Sabre fra verftet lørdag 12. juli. Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den DN.no kommenterer: Farstad håver inn. Rederiet Farstad Shipping har inngått nye kontrakter verdt mellom millioner kroner. AUGUST Offentliggjøring av salget av Lady Dawn den Hegnar.no kommenterer: Farstad Shipping selger skip med gevinst på over 50 millioner kroner. P/R International Offshore Services ANS, et heleid datterselskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av ankerhåndteringsskipet Lady Dawn (1982) til European Venture III AS. Hegnar.no skriver: Oppgraderer Farstad på dårlige forventninger. Carnegie oppgraderer Farstad Shipping, til tross for at analytikerne spår dårlig resultat andre kvartal. Offentliggjøring av resultat 2. kvartal 2008/ første halvår 2008 den Hegnar.no kommenterer: Farstad banker analytikerne. Farstad Shipping melder om et driftsresultat på 255,9 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 196 millioner kroner i fjor og ventet 222 millioner kroner. E24.no skriver: Skjulte verdier i Farstad. Farstad mener eget selskap er undervurdert. Supplyrederiet Farstad Shipping (FAR) oppgir i presentasjonsmateriell en verdijustert egenkapital på 235 kroner per aksje etter en flat utvikling av flåteverdiene i Men på børsen prises aksjen til kun 140 kroner. SEPTEMBER Smp.no skriver: Milliardnedgang for Farstad. Krakket farer hardt med verdien av Farstad Shipping. En blodig børsuke har gjort Farstad Shipping en milliard mindre verdt. OKTOBER Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Hegnar.no kommenterer: Farstad får inntil 665 millioner. For AHTS Far Sabre er det inngått kontrakt med BG E&P Brasil. For AHTS Far Sword og Far Saltire er det inngått en intensjonsavtale med Hess Australia. NOVEMBER Offentliggjøring av resultat 3. kvartal den Finansavisen kommenterer: Kanontall fra Farstad. For nordsjøens største supplyrederi, Farstad Shipping, var det nærmest eventyrinntjening i tredje kvartal. Overskuddet før skatt endte på 320,4 millioner kroner etter at rederiet omsatte for i overkant av 800 millioner kroner. Sunnmørsposten kommenter: Rekordkvartal for Farstad Shipping. Pengemaskinen Farstad Shipping seiler med stø kurs inn i finanskrisen. Knapt noe selskap på våre kanter har større økonomiske muskler. I tredje kvartal seilte rederiets 50 skip inn 836 millioner kroner. Det er rekord for et kvartal. Levering av Far Scimitar fra verftet fredag den Langsiktig finansiering ved Eksportfinans, garantert av Nordea Bank Norge. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Dn.no kommenterer: Farstad kontrakter på 100 millioner. Farstad har inngått kontrakt for AHTS Lady Sandra med ConocoPhillips i Australia og fornyet kontrakten til PSV Far Supporter med Talisman. Kontraktene er verdt mellom 100 og 125 milloner kroner, avhengig av opsjonene. Offentliggjøring av befraktningsavtaler den Hegnar.no kommenterer: Mer jobb for Farstad. StatoilHydro har erklært første års opsjon på forlengelse av kontrakten for PSV Far Symphony. Team Marine har erklært sine opsjoner på forlengelse av kontraktene med ett år for PSV Far Supplier og PSV Far Superior. DESEMBER Sunnmørsposten skriver: Farstad venter ruskevær. Finansdirektør i Farstad, Torstein Stavseng, ser med bekymring på at en rekke nye båter kommer inn på markedet, samtidig som oljeprisen faller kraftig. Han spår samtidig at mange av båtene som er kontrahert, aldri vil bli bygget fordi kontraktene vil bli kansellerte.

10 10 FINANSIELLE HOVEDTALL *) Farstad Shipping ASA konsern RESULTATREGNSKAP (NOK mill) Driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Driftskostnader Resultat før avskrivning Avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt 2 958, , , , ,4 61,1 196,1-161,9 30,1 (1 290,5) (1 137,4) (953,8) (861,0) (849,6) 1 729, ,8 987,1 954,7 712,0 (365,4) (336,8) (286,4) (281,4) (298,1) 1 363, ,1 700,7 673,3 413,9 (454,4) (114,9) (125,9) (184,2) (92,9) 909,3 925,2 574,9 489,1 321,0 BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 8 471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 879,1 831,3 772,7 LIKVIDITET Likvide midler Arbeidskapital (1) Kontantstrøm (2) 1 743, ,4 972, ,2 553, ,7 842,8 575,2 738,4 231, ,1 510,4 805,3 981,4 573,7 KAPITAL Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (3) , , , , , , , , , ,6 40,7 % 36,7 % 43,8 % 42,4 % 41,3 % FLÅTE Bokført verdi skip, skipsandeler Pantegjeld skip Leasingforpliktelser 7 853, , , , , , , , , , ,9 259,3 274,6 DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK EBITDA (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

11 NØKKELTALL *) Farstad Shipping ASA konsern Aksjekapital (NOK mill.) Børskurs pr Kapitalisert verdi (4) (NOK mill.) Aksjekurs høy Aksjekurs lav Fortjeneste pr. aksje inkl. salgsgevinster (5) Fortjeneste pr. aksje ekskl. salgsgevinster Kontantstrøm pr. aksje inkl. salgsgevinster (6) Kontantstrøm pr. aksje ekskl. salgsgevinster Utbytte pr. aksje RISK-beløp (7) Avkastning på egenkapitalen (ROE) (8) Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (9) Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 67,50 148,00 135,50 97,00 76, , , , , ,0 148,00 170,00 139,00 97,50 80,00 66,50 123,00 92,00 73,00 53,00 22,18 5,44 13,87 11,16 7,96 20,61 0,42 13,87 7,01 7,19 39,64 13,09 20,65 25,16 14,71 38,08 8,06 20,65 21,01 13,95 5,00 4,00 3,00 3,00 5, ,95-4,89-1,86 31,1 % -2,6 % 16,4 % 17,1 % 12,0 % 17,3 % 14,9 % 11,3 % 11,7 % 7,2 % DEFINISJONER: (1) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld. (2) Resultat før skatt - betalbar skatt + avskrivninger + endring opp- og nedskrivning av gjeld i valuta. (3) Bokført egenkapital i % av totalkapitalen. (4) Antall utestående aksjer multiplisert med børskurs pr (5) Resultat før skatt - betalbar skatt, dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. (6) (2) dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. (7) Pr i regnskapsåret. (8) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital. (9) EBIT dividert på summen av gjennomsnittlig egenkapital og netto rentebærende gjeld. *) I 2007 er nøkkeltall påvirket av skatteforpliktelse ved ny rederiskatteordning. Sammenligningstallene for 2004 er omarbeidet slik at tallene reflekterer de samme prinsipper for avskrivning, plassering av utbytte og kortsiktig del av langsiktig gjeld, som er innført i forbindelse med overgangen til IFRS fra og med EBIT (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK KONTANTSTRØM (før skatt og salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

12

13 KONSERNSJEFEN HAR ORDET 13 Markedet for offshore service fartøy kulminerte i 2008 på et hittil historisk høyt nivå. Etter en relativt moderat periode, spesielt i andre kvartal, strammet markedet seg til utover høsten med rekordrater i Nordsjøen og generelt høye nivåer for langsiktige kontrakter på den internasjonale arena. Heller ikke finanskrisen, som brøt overflaten i 3. kvartal, maktet å svekke det stramme markedet på kort sikt. Farstad Shipping ASA omsatte i 2008 for vel 3 milliarder kroner og sikret et godt resultat med tilfredstillende marginer. Vi tok levering av to moderne og effektive plattformskip i første halvår, og fikk videre to ankerhåndteringsfartøy levert i andre halvår. Netto flåtetilvekst ble over året 3 skip etter at vi i tredje kvartal solgte ett av de eldste skipene våre. Med dette er den seilende flåten i dag på 51 fartøy, og har en profil som på en god og konkurransedyktig måte reflekterer det marked vi ser foran oss i tiden som kommer. Den første i rekken av selskapets fem verdier, er sikkerhetsbevisst. I Farstad Shipping ser vi at denne reflekteres tvers gjennom selskapets ulike aktiviteter. Vi har også i 2008 brukt betydelige ressurser på å videreføre og styrke kompetansen i selskapet. Det være seg alt fra engasjement og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og deltagelse i forskningsprosjekt, til praktisk erfaringsoverføring ombord i form av våre seilende coacher (trenere). Samspillet med våre sentrale leverandører gir også viktige bidrag til videre forbedring av utstyr, metoder og systemer. I løpet av året har vi tatt i bruk mye nytt og moderne utstyr gjennom nybyggene vi har fått levert. Vi ser at disse investeringene bidrar både til lettere og sikrere arbeidsforhold ombord, og til en mer effektiv operasjon til glede for våre kunder. Foto: Tony Hall De viktigste resultater innen sikkerhet har vi likevel oppnådd direkte gjennom hver enkelt ansatt sitt fokus og engasjement i det daglige arbeidet. En LTI-frekvens pr. million arbeidstimer på 0,8 for konsernet totalt er et bra resultat, men ligger i overkant av vår klare målsetting om null skade på mennesker og miljø. Gledelig da, at målsettingen allerede er nådd for brorparten av flåten, og derfor er innen rekkevidde totalt sett. Hva gjelder miljøet, så har vårt fokus og våre investeringer vært med på å redusere forurensende utslipp som følge av vår aktivitet. Det er gledelig da å kunne konstatere at de fartøy vi har tatt levering av i den senere tid, gir betydelige besparelser i bunkersforbruk. I tillegg har avgassrensing bidratt til betydelige reduksjoner i utslipp av både NOx og CO 2. Skipsfart og sjøveistransport er blant de mest miljøvennlige transportformene vi har. Men ut fra omfanget av aktiviteten til sjøs, er det av stor betydning at vi innenfor vår industri bidrar til reduserte utslipp og mer effektive og miljøvennlige løsninger. For Farstad Shipping er dette en interessant og utfordrende oppgave der vi vil fortsette vårt arbeid og engasjement. I tilknytning til den nybyggingsaktivitet som selskapet har stått for i den senere tid, har det vært investert flere titalls millioner på hvert skip i direkte miljørelaterte tiltak. Og det samme er tilfellet for de skip som i dag er under bygging for selskapet og som vil komme i drift innen første halvår av ble året for de store overskrifter. Rekordrater, god inntjening og global finansiell krise med påfølgende verdifall, konkurser og resesjon verden over. Med andre ord, året for de store omveltninger. Med en oljepris som har falt fra omkring 140 USD pr. fat, til rundt 40 USD over en periode på vel et halvt år, og med en tiltagende levering av ny tonnasje inn i et mettet marked, forbereder vi oss på at vi går inn i en periode med et svakt og utfordrende marked. Når det gjelder administrasjon av selskapet vil dette bety en endret agenda. Driftsmessig skal vi levere kvalitet til våre kunder i henhold til vår standard enten markedet er godt eller dårlig. Vi har en solid organisasjon med kompetente og erfarne ansatte i alle ledd. Det vil derfor være viktig for oss å fortsette den planmessige kompetanseutviklingen og det stadige forbedringsarbeidet vi forestår i forbindelse med den videre utvikling av våre prosedyrer og rutiner. Ny teknologi, nye muligheter og nye utfordringer vil også i 2009 bringe oss videre i vårt ønske om stadig å forbedre oss. Sentralt for Farstad Shipping står i denne sammenhengen samspillet med den maritime klyngen vi er en del av. Gjensidig utveksling av erfaring og ideer har vist seg å være fruktbart for videre utvikling av vår konkurranseevne og markedsposisjon. Farstad Shipping har i dag erfarne og solide organisasjoner i de geografiske områder som er sentrale for vår aktivitet. Vår internasjonale tilstedeværelse og fleksibilitet er og vil være viktig i den videre utviklingen av konsernet, og av tjenester for våre kunder. Sentralt i dette bildet står våre engasjerte og kompetente medarbeidere til sjøs og på land, som sammen med en moderne og effektiv flåte er godt rustet til å ta vare på de utfordringer og muligheter som markedet vil by på i tiden fremover.

14 14 KONSERNLEDELSEN Konsernets ledergruppe består av konsernsjef og finansdirektør fra hovedkontoret, samt Executive Vice President, Eastern Hemisphere, som til daglig er lokalisert i Australia. Karl-Johan Bakken Konsernsjef (f. 1958) Torstein L. Stavseng Finansdirektør (f. 1953) Joseph M. Homsey Executive Vice President, Eastern Hemisphere (f. 1949) Karl-Johan Bakken tiltrådte stillingen som konsernsjef 1. januar i Han har tidligere hatt stillingen som direktør for marked og drift siden juli Bakken kom til Farstad med 15 års internasjonal erfaring fra skipsdesign og skipsbyggingsindustrien. Sist som viseadm. direktør ved Ulstein Ship Technology og adm. direktør ved Ulstein Trading Ltd. AS. Bakken har en M.Sc. i skipsarkitektur fra Teknisk Høgskole i Trondheim (1984). Torstein L. Stavseng har hatt stillingen som finansdirektør og vært med i selskapets ledergruppe siden Stavseng startet i Farstad i Han har en Masters Degree fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Før han begynte i Farstad hadde han 6 års erfaring innenfor bankvirksomhet. Joseph M. Homsey, er også adm. dir. i Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Homsey tiltrådte sin stilling i Farstad i juni 2003, etter oppkjøp av P&Os andel i IOS, og deres driftsorganisasjon i Melbourne. Han kom fra stillingen som direktør i P&O Maritime Services, der han har var ansatt i 22 år. Homsey har en B. ECO. fra Monash University, Melbourne. Foto: Tony Hall

15 ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON Konsernet Farstad Shipping har skipseiende selskaper i Norge, Skottland, Singapore og Brasil (Joint Venture). Med unntak av i Norge har disse selskapene også operasjonelle funksjoner. Skipsdrift i Norge er organisert i egne selskap ved at morselskapet Farstad Shipping ASA ivaretar denne funksjonen for skipsdriften ut fra Norge. Aktiviteten i Østen/Australia samordnes gjennom vårt driftsselskap i Melbourne. 15 Farstad Shipping ASA (Ålesund) 49% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quimbriz Farstad Shipping Lda. (Luanda) BOS Navegação SA (Macaé - Rio) Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. (Melbourne) Farstad Shipping Pte. Ltd. (Singapore) Farstad Shipping Ltd. (Aberdeen) Farstad Offshore AS (Ålesund) Farstad Construction AS (Ålesund) Farstad Supply AS (Ålesund) 100% P/R International Offshore Services Ans (Ålesund) 51% Quimbriz, Angola 50% Pertoserv, Brasil Farstad Shipping ASA Konsernets hovedkontor ligger i sentrum av Ålesund. Selskapet hadde ved årsskiftet 63 kontoransatte knyttet til driften av 17 skip. I tillegg kommer konsernrelaterte oppgaver. Det er 391 seilende knyttet til kontoret i Ålesund. Fra kontoret administreres 10 skip i Nordsjøen og 7 skip i Brasil. Kontoret har dessuten byggetilsyn for 4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV som bygges ved norske verft. Skip som går i Brasil drives i samarbeid med BOS. Farstad Shipping Ltd. Selskapet har sitt kontor i Aberdeen. Kontoret ble etablert i 1989 og har 14 ansatte. De har det tekniske, bemanningsmessige og kommersielle ansvaret for driften av 10 skip, hvorav 1 skip i Angola, 1 skip i Mexico og 1 skip i Brasil. 264 seilende, i hovedsak britiske og portugisiske, er knyttet til disse skipene. Selskapet er underlagt den britiske rederiskatteordningen og eier 8 skip. Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Selskapet har sitt hovedkontor i Melbourne med avdelingskontor i Perth og Barry Beach Marine Terminal, og koordinerer driften av 18 skip i områdene rundt Australia. Kontorene har 38 ansatte. De har det tekniske, bemanningsmessige og kommersielle ansvaret for driften av Farstadskip som opererer i området. 465 seilende er knyttet til skipene. Farstad Shipping Pte. Ltd. Selskapet har sitt hovedkontor i Singapore. Selskapet ble etablert som skipseiende selskap i 2005 og eier i dag 6 skip. Driften av skipene samordnes med andre kontor avhengig av hvor skipene befinner seg. For tiden befinner det seg 3 skip i Australia, 2 skip i India, og 1 skip på Filippinene. Selskapet har 7 kontoransatte og 55 seilende. Farstad Supply AS Selskapet er Farstadgruppens største skipseiende selskap. Selskapet ble etablert i 1997 som et ledd i rederiets tilpasning til reglene i den norske skatteordningen for rederiselskaper fra Datterselskapet P/R International Offshore Services ANS (IOS) er også tilpasset reglene i rederiskatteordningen fra Ved inngangen til 2009 eide Farstad Supply 26 skip og IOS 8 skip. Selskapene har ingen ansatte. Driften av selskapene og selskapenes skip skjer i henhold til managementavtaler med andre selskaper i Farstadgruppen. Farstad Construction AS Selskapet ble opprettet i 2008 som eierselskap for et konstruksjonsskip (CSV) under bygging. Byggekontrakten til Far Samson tbn ble overtatt fra Farstad Shipping ASA i Skipet vil bli leid ut på en langtids bareboatavtale til Farstad Offshore AS. Selskapet har ingen ansatte. Farstad Offshore AS Selskapet ble opprettet for å leie inn og operere CSV Far Samson tbn fra Farstad Construction AS. Selskapet har ingen ansatte. Driften av selskapet og skipet skjer i henhold til managementavtaler med Farstad Shipping ASA. BOS Navegação SA BOS (Brazil Offshore Services) ble etablert i juni 1999 for å bemanne, operere og markedsføre Farstadgruppens supplyskip i Brasil. BOS er et joint venture (50/50) med Petroserv S/A. Petroserv er et brasiliansk offshoreselskap med lange tradisjoner innenfor brasiliansk oljeindustri. BOS innehar en såkalt Brazilian Shipping Licence og er derved autorisert til å innbefrakte skip med utenlandsk flagg for operasjon i brasiliansk farvann. Selskapet eier 3 AHTS og har i tillegg ansvaret for 8 skip som Farstad Shipping har på kontrakt til Petrobras og British Gas. Selskapets kontorer ligger sentralt til like ved basen til Petrobras i Macae. BOS har 27 landansatte. Antall seilende knyttet til Farstad/BOS skip er 268. Quimbriz Farstad Shipping Lda. Selskapet markedsfører og opererer offshore service fartøy med tilhørende tjenester i Angola. Farstad Shipping har ett skip på kontrakt med BP Angola i Angola.

16 ÅRSOPPGJØR OG UTSIKTENE FREMOVER Selskapets styre er fornøyd med driften av selskapet i Den positive utviklingen i offshoremarkedene fortsatte i 2008 og bidro til at selskapet oppnådde totale inntekter på NOK 3 019,7 mill., det høyeste i selskapets historie. Salg av 1 eldre skip og levering av 4 nybygg var viktig som en del av flåtefornyelsen. Vårt internasjonale engasjement er ytterligere befestet.

17 Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har også i 2008 hatt høyeste prioritet. Målsettingen om null fraværsskader for seilende personell ble dessverre ikke nådd i Betydelig uro i verdensøkonomien, fall i oljeprisen og et banksystem som nærmest har kollapset, vil få negative konsekvenser for vår næring i tiden som kommer. Overkontraheringen vil forsterke denne situasjonen ytterligere. Far Scout og Far Sapphire i Aberdeen - Foto: Alan Rose

18 18 STYRETS MEDLEMMER Sverre A. Farstad (f. 1952) Styrets leder Styremedlem / styrets nestleder / styrets leder siden Siviløkonom - Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland. Styreleder i Tyrholm & Farstad AS. En rekke tillits- og styreverv i bank, forsikring og Rederiforbundet. Sverre A. Farstad Per Norvald Sperre (f. 1946) Styrets nestleder Styremedlem/styrets nestleder siden Advokat med møterett for høyesterett. Juridisk embetseksamen 1972, Oslo. Praksis fra bank m.v. Egen advokatpraksis fra Fra nov partner i advokatfirma Schjødt DA. En rekke styreverv innenfor industri og rederivirksomhet. Gro Bakstad (f. 1966) Styremedlem - siden Siviløkonom NHH og statsautorisert revisor. Variert bakgrunn fra revisjon, rådgivning, finans og offshore industri. Konserndirektør økonomi og finans i Posten Norge AS. Per Norvald Sperre Gro Bakstad Bjørn Havnes (f. 1947) Styremedlem - siden Sivilingeniør, University of Newcastle upon Tyne. Direktør i Skips AS Tudor, Oslo. Variert shippingerfaring fra 1973, hovedsakelig innen offshore. Tidligere markedsansvarlig i Wilhelmsen Offshore Services (servicefartøy) og Wilh. Wilhelmsens riggdivisjon. En rekke styreverv innenfor industri og offshore. Bjørn Havnes Janne-Grethe Strand Aasnæs Janne-Grethe Strand Aasnæs (f. 1963) Styremedlem - siden MBA - University of San Francisco og autorisert finansanalytiker. Diverse stillinger som finansanalytiker og porteføljeforvalter innen kapitalforvaltning. Daglig leder i Strand Havfiske AS siden En rekke styreverv innenfor fiskerinæringen. Bjarne Sælensminde (f. 1947) Styremedlem - siden Siviløkonom NHH. Vice President, Gard AS. Variert finans- og shippingbakgrunn. Tidligere direktør i A/S Investas shipping- og offshoreseksjon. Bjarne Sælensminde Astrid Koppernæs Astrid Koppernæs (f. 1957) Styremedlem - siden Sivilingeniør NTH, MSc Stanford University. Diverse stillinger som petrolumsingeniør og leder innen oljeindustrien i Norge og UK. Konsulent for oppstrømsaktiviter i oljeselskap og rådgivning innen forretningsutvikling. Foto: Tony Hall

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994 Dette er Belships Belships er et rederi notert på Oslo Børs med virksomhet innenfor produkttank, tørrlast og gass. Handysize produkttank Det heleide datterselskapet Belships Tankers disponerer seks eide

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer