Kongelig beskytterskap. Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongelig beskytterskap. Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til 31.12.2015."

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Kongelig beskytterskap Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til

3 Innholdsfortegnelse 1. Forbundslederen har ordet Forbundsstyret Arbeidsutvalget (AU) Ansatte Medlemsservice og medlemsforeninger Det skjedde i Organisasjon Interessepolitiske saker Landsråd og seminar Kulturarbeidet Tolket teater Norges Døveforbund Ungdom (NDFU) Foreldre- og oppvekstutvalget Seniorutvalget Arbeidslivsutvalget Likemannsarbeid Kursvirksomhet ExtraStiftelsen og prosjekter Internasjonalt arbeid Representasjoner NDFs utvalg og komiteer Hedersmedalje Sluttord...35 Forsidebilde: 16. august 2012: Hilde Maria Haualand forsvarte doktoravhandlingen sin om Tolking av bildetelefonsamtaler, en sammenligning av tjenesten i Norge, Sverige og USA. 3

4 1. Forbundslederen har ordet Dette er siste gang jeg skriver forord i årsmeldingen. På landsmøtet i juni 2013 går jeg av etter 10 år som forbundsleder. Det er heldigvis ikke så mange uværsdager i NDF, men forbundets økonomi er en evig kilde til bekymring. Statstilskuddet er gradvis redusert for hvert år. Vi er helt avhengig av egne midler for å drive det interessepolitiske arbeidet for alle døve i landet. Vårt arbeid omfatter både barn, ungdom, voksne og eldre og kommer alle til gode enten de er medlemmer eller ikke medlemmer av NDF. Jeg er skuffet over at NDF ikke gis tilskudd også som en språkpolitisk organisasjon. Kulturdepartementet arbeider nå med en allmenn språklov som skal legges frem til våren og som vil styrke tegnspråkbrukernes rettigheter og heve statusen for norsk tegnspråk. Dette er resultat av mange års arbeid i NDF. Forbundet har gjennomført viktige møteplasser gjennom året, med likemannsseminarer, sentrale kurs og landsråd. I tillegg har det lokalt blitt gjennomført en rekke kurs og andre arrangementer. Kristiansand døveforening var ansvarlig for årets kulturdager som bød på fagdag, filmverksted for unge og et variert program i Kilden kulturhus. En milepæl ble nådd da Hilde Haualand, som første døve i Norge, forsvarte doktoravhandlingen sin om: «Tolking av bildetelefonsamtaler, en sammenligning av tjenesten i Norge, Sverige og USA». Jeg vil fremheve den gode og viktige innsatsen alle tillitsvalgte og frivillige gjør både lokalt og sentralt. Mange medlemmer fortjener honnør for den tiden de bruker for at andre skal få det bedre. Vi gleder oss over alle barn og unge som benytter seg av NDFs tilbud gjennom ulike leirer og Skilekene på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Det er viktig med rekruttering av og investering i de unge. NDF driver et godt arbeid på mange områder, blant annet gjennom våre utvalg. Foreldre- og oppvekstutvalget, senior-, arbeidslivsutvalget og NDFU er gode eksempler på dette. Spesielt har barn, unge og oppvekst vært et prioritert område i år. Internasjonalt deltar vi i WFD, EUD og DNR. Det er viktig at vi er med og bidrar i disse fora vi kan hente inspirasjon og faglig påfyll men kan også bidra med egne erfaringer og resultater. Et område som også bør løftes fram er det kommunale ansvaret og tilbudet til eldre døve som trenger omsorgs- og sykehjemsplass, et språklig godt skoletilbud og døveforeningenes rolle som viktige sosialkulturelle møteplasser for døve. Vi ser mer og mer overlates til kommunene og dette blir en utfordring fremover. Takk for givende samarbeid med forbundsstyret, ansatte, enheter, døveforeninger og medlemmer. Forbundet og kampen for likestilling skal fortsette å utvikles. Videre fremgang er avhengig av at vi alle spiller på lag. Hanne B. Kvitvær - forbundsleder 4

5 Forbundsleder: Hanne B. Kvitvær, Stavanger Nestleder: Bjørn Stensvoll, Sem Styremedlemmer: Finn Arild Thordarson, Bergen/Sandefjord Siv Mittet, Trondheim Hedvig Sinnes, Stavanger Arne Lundqvist, Tromsø (permisjon fra 16.september) Sonja M. Holten, Oslo Bjørn A. Kristiansen (ansattes representant til 1. mai) Sissel Gjøen (ansattes representant fra 1. mai) 2. Forbundsstyret 3. Arbeidsutvalget (AU) Varamedlemmer: Kenneth Ommundsen, Stavanger (styremedlem fra 16. september) Martin Skinnes, Bergen Generalsekretær: Sissel Gjøen (konstituert til 1. mai) Bjørn A. Kristiansen (fra 1. mai) Forbundsstyret har hatt 6 møter og behandlet 83 saker Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær. Frem til 1. mai bestod AU av: Hanne B. Kvitvær Bjørn Stensvoll Sissel Gjøen Vara: Finn Arild Thordarson Fra 1. mai bestod AU av: Hanne B. Kvitvær Bjørn Stensvoll Bjørn A. Kristiansen Vara: Finn Arild Thordarson AU har hatt 4 møter og behandlet 31 saker. 5

6 4. Ansatte i NDFs administrasjon Sissel Gjøen Konstituert generalsekretær - til 1. mai Interessepolitisk rådgiver - fra 1. mai Ivar Sveberg Regnskapsfører - 60% til 1. august Bjørn A. Kristiansen Prosjektkoordinator - til 1. mai Generalsekretær - fra 1. mai Tor Inge Gausnes Regnskapsfører - 80 % fra 15. mai Hanne B. Kvitvær Forbundsleder: 40 % Bibbi Hagerupsen Medlemsansvarlig - 30% Helge Herland Redaktør - 50% Kulturkonsulent - 50% Maren Oriola Oppvekstkonsulent - 50% Thomas Blix Prosjektkoordinator - fra 1. august Jannicke Kvitvær Ungdomskonsulent - 50% fra 1. august Elisabeth F. Holte Sentralbord - fra 50 til 70% fra 1. november Margareth Hartvedt Prosjektleder 20% knyttet til TOBRUprosjektet med midler fra ExtraStiftelsen - fra 1. august Maria Andersen Rådgiver - permisjon René Stub-Christiansen Advokat - fra 19. november jobbet han 50% i NDF på frivillig basis Forbundets administrasjon holder til sentralt i Oslo sentrum i Grensen 9. NDFs arbeidsgiverorganisasjon er Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) og NDF hører til feltet Virke Ideell. 6

7 5. Medlemsforeninger 2. Medlemsforeninger Antall medlemmer pr H = Hovedmedlem, U = Ungdomsmedlem, B = Barnemedlem, T = Hovedmedlem trygdede Direkte medlemmer - NDF H U B T Østfold H U 1 1 B 0 0 T Romerike H U 1 1 B 0 0 T Innlandet H U 7 7 B 1 1 T Drammen H U 2 0 B 0 0 T Ringerrike H 2 2 T Hallingdal H U 5 4 B 7 6 T Vestfold H U 10 9 B 5 4 T Telemark H U 0 0 B 2 3 T Aust-Agder H 4 4 U 1 1 B 0 0 T Kristiansand H U 7 4 B 0 0 T Sandnes H 10 9 T Stavanger H U B 3 4 T

8 5. Medlemsforeninger (forts.) Haugaland HH UU 00 0 B B 99 2 T T Sogn Sogn og Fjordane HH 99 9 T T Møre Møre og og Romsdal HH UU B B T T Trondheim HH UU B B T T Nord-Trøndelag HH UU T T Helgeland Helgeland HH UU T T Salten Salten HH UU B B T T Narvik Narvik H H U U 1 1 T T Tromsø H Tromsø H B 1 1 B 1 1 T T Bergen H Bergen H U U B 9 9 B 9 9 T T Oslo H Oslo H U U B B T T Østfold Foreldreforening H Østfold Foreldreforening H Oslo/Akershus Foreldrelag H Oslo/Akershus Foreldrelag H U Vestfold Foreldrelag U H Vestfold Agder Foreldrelag Foreldrelag H H Agder Sogn Foreldrelag og Fjordane foreldrelag H H Sogn Sør-Trøndelag og Fjordane foreldreforening foreldrelag HH Sør-Trøndelag Nord-Vestlandets foreldreforening foreldrelag HH Nord-Vestlandets foreldrelag HT T Total antall medlemmer Total antall medlemmer

9 5. Medlemsforeninger (forts.) Bibbi Hagerupsen har hatt ansvaret for medlemsservice sentralt og har hatt god dialog med lokale foreninger i hele Landsrådet 2011 vedtok å opprette et ad hoc utvalg for å utbedre medlemsservicen. Utvalget ble opprettet i 2012 og består av Oslo Døveforening v/vidar Sæle, Bergen Døvesenter v/rune Anda, Trondheim Døveforening v/trude Nilsen og Stavanger Døvesenter v/tore Djuvik. Fra NDF Bibbi Hagerupsen. Utvalget hadde 3 møter i Utvalget hadde fokus på bedre medlemsservice, bedre dialog mellom NDF sentralt og lokale foreninger, og det ble diskutert om medlemskontingent medlemskategori. Komiteen ønsker endringer vedr medlemskontingent fra Det jobbes med bedre medlemsfordeler. Feriehjemmet til Innlandet Døveforening. Kristiansand Døvesenter. 9

10 6. Det skjedde i august var en historisk dag på Universitetet i Oslo da Hilde Maria Haualand forsvarte doktoravhandlingen sin om Tolking av bildetelefonsamtaler, en sammenligning av tjenesten i Norge, Sverige og USA. (Se forsiden.) Hun har presentert sin avhandling i en bok på ca 200 sider, skrevet på engelsk, som er bedømt av professorer i Norge, Sverige og Nederland. Med det skriftlige arbeidet viste hun at hun har kompetanse på området og at hun kan gjennomføre vitenskapelig forskning. Haualand presenterte en prøveforelesning om Det globale døvesamfunnet før selve doktordisputasen. Haualand er første døve med doktorgrad i Norge og det er første gang vi får se norsk tegnspråk på dette nivået. Hun er sosialantropolog og jobber som forsker på Fafo. 21. november mottok Toralf Ringsø Kongens fortjenstmedalje i sølv, ved en høytidelig tilstelning i Bergen Døvesenter (BGDS). Medaljen ble overrakt av byens ordfører, Trude Drevland og gratulantene sto i kø for å skryte av jubilanten. Det var styret i BGDS som sendte søknad til Fylkesmannen for å hedre en tillitsmann som har bidratt i organisasjonen i mer enn 40 år. Toralf takket hjertelig for både medaljen og tilliten og håpet at dette kunne inspirere andre i organisasjonen til å på ta seg frivillig arbeid. Vi fikk oppleve nok en doktoravhandling da Rolf Piene Halvorsen, 15. november i Universitetets gamle festsal, forsvarte sin doktorgrad på en liten, men viktig del av norsk tegnspråk; En studie av blunk, blikkendring og nikk i norsk tegnspråk. For å bli gode i tegnspråk trenger vi å vite mer om blunk, blikkendringer og nikk det er veldig tydelig hos nybegynnere de forandrer blikkretning og nikker på en annen måte enn døve. Halvorsen jobber på Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse med undervisning og forskning i norsk tegnspråk. Norsk Døvemuseum i Trondheim var en av tre nominerte til prisen Årets Museum Døve museet ble opprettet av NDF i 1992 og ble i 2002 overfør til Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. 10

11 6. Det skjedde i 2012 (forts.) ExtraStiftelsen bidrar til mange prosjekter gjennom NDF og ett av prosjektene resulterte i fellesreise til Solgården i Spania. I april reiste 47 godt voksne døve for å oppleve spansk kultur, sol og varme og tegnspråklig felleskap. Seniorutvalget i NDF sto som arrangør og fikk nyttige erfaringer og gode tilbakemeldinger. Det satses på ny tur i 2014 da også med nordiske venner slik at vi fyller opp hele Solgården og kan ha et opphold på tegnspråkliges premisser. 7. Organisasjon Døves Tidsskrift Døves Tidsskrift utkom med 8 nummer, 4 før sommerferien og 4 etter sommerferien. Bladet prøver å fortelle om det som skjer i døvemiljøet, primært fra vårt eget land, og fungerer på den måten som en slags lokalavis. Stoffet favner vidt, som: idrett, kirke, skole, utdanning, yrke, personalia, interessepoltikk og nytt fra utlandet. Redaktør for bladet var Helge Herland. Annonsetilgangen har hatt en markant nedgang. Spesielt trist er det at ikke de store arbeidsplassene for døve annonserer sine ledige stillinger og arrangementer i bladet. Layout er utført av Andata og bladet er som alltid blitt trykket på A2G-Grafisk (tidligere Døves Trykkeri). Vår hjemmeside har ikke hatt den funksjonen vi ønsket. Spesielt den siste tiden har det vært vanskelig å få til jevnlig oppdateringer. Noe skyldes kapasitet i administrasjonen og noe skyldes plattform og tekniske 11

12 7. Organisasjon (forts.) utfordringer. Forbundsstyret vedtok å investere i helt ny hjemmeside og arbeidet startet i begynnelsen av etter en anbudsrunde engasjerte vi firmaet JØSS AS til å lage en ny nettside for NDF. I midten av desember kunne vi endelig foreta åpning av nye deafnet. Mer informasjon på tegnspråk er målet og økt bruk av bilder. Gode tilbakemeldinger tyder på at vi er på rett vei. Tekst-tv Fra 1989 har vi hatt avtale med NRK om at vi disponerer deres tekst-tv sider til meldinger fra NDF, døveforeningene, enhetene, døvekirken og døve idretten. Det er en forutsetning at meldingene skal være korte, i form av påmin nelser om arrangementer. Alle meldingene blir redigert av NDF før de sendes til NRK. I 2012 ble det sendt til sammen 920 ulike meldinger til sidene. Kongelig beskytterskap Prinsesse Märtha Louise er beskytter for Norges Døveforbund, i en ny femårsperiode til Tolketeam Etter lange perioder hvor vi har slitt med å få tegnspråktolk til møter, seminarer osv har vi etablert et tolketeam på fire tegnspråktolker i administrasjonen. Disse bytter på å jobbe og tar også oppdrag utenfor NDF. Det siste halvåret har vi hatt tilgang til tegnspråktolk når det har vært nødvendig og det er mer forutsigbart når vi vet at vi har tilgjengelige tegnspråktolker. Fra september er 92 % av våre oppdrag blitt dekket. Lån til Ål folkehøgskole og kurssenter for døve Det ble gitt et lån på kr 1mill til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve i Forbundsstyret har gitt inntil et års utsettelse på tilbakebetaling av restgjelden på kr Lån til Døves Media Det ble gitt et lån på kr 1,5 mill til Døves Media i Forbundsstyret har gitt inntil et års utsettelse på tilbakebetaling av restgjelden på kr Frivillighet Norge NDF er medlem av Frivillighet Norge som er en sammenslutning av frivillige virksomheter som drives på ikke-kommersiell basis. Frivillighet Norge arbeider blant annet for å bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige frivillige innsatsen i samfunnet. En av kjernesakene er opptrapping av momskompensasjon. Organisasjonene får refundert 49 % i dag målet er full momskompensasjon noe Regjeringen har lovet fra Generalsekretær Birgitte Brekke (bildet) deltok på NDFs landsråd og foreleste om rekruttering og opplæring av frivillige og tillitsvalgte. Strategimøte Forbundsstyret, ansatte, foreldre- og oppvekstutvalget og NDFU gjennomførte strategimøte februar på Gardermoen. Handlingsplanen, budsjett, deafnet og sosiale medier ble diskutert. Stadig mer av informasjonsflyten skjer på sosiale medier, som Facebook og Twitter og alle må vise evne til omstilling. Skolesituasjonen er høyt prioritert og det jobbes med ulike tiltak overfor Utdanningsdirektoratet og andre, om hva forbundet ønsker når de tre statlige døveskoler nedlegges i Når dette skjer blir det større behov for tegnspråksentre i de store byene og både døveforeningene og Ål folkehøgskole og kurssenter for døve blir enda viktigere arenaer for hørselshemmede barn og deres pårørende. Aina T. Fossum og Hilde Holtsmark i foreldre- og oppvekstutvalget holdt et innlegg, over satsingsområder og mål for at en inkludert oppvekst i barnehage eller skole skal lykkes for hørselshemmede barn. Profilering av NDF ble diskutert og det er viktig å fremheve NDF som også en språkpolitisk organisasjon. Vi vil derfor arbeide for å sikre årlig tilskudd også som språkog kulturorganisasjon. 12

13 8. Interessepolitiske saker Tegnspråk I februar arrangerte NDF og FONTS (foreningen for norsk tegnspråk) et tegnspråkseminar hvor vi samlet representanter fra høyskolene, Møller kompetansesenter, Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, Språkrådet, Døvekirken og Universitetet i Oslo. Tema var tolkeutdanningen, tegnspråk som språkfag, tegnordboka, evaluering av foreldreopplæring i tegnspråk, forskning, prosjekter og språkmeldingen. Vi venter fortsatt på den allmenne språkloven og i oktober ba vi stortingsrepresentant Trine Skei Grande be om status, i spørretimen. Det ble sendt skriftlig spørsmål til kulturminister Hadia Tajik som måtte svare innen en uke. I svaret fremgår det at departementet jobber med en utforming av en mest mulig samlet språklovgivning. Her vil formalisering av norsk tegnspråks status etter forutsetningene inngå som et viktig tema. For å styrke norsk tegnspråk som et fullverdig språk er det i seg selv viktig at de overordnede tegnspråkbestemmelser blir utformet som et ledd i en mer helhetlig språklovgivning. Det tas sikte på at et samlet lovutkast sendes på høring våren Språkrådet Språkrådet har ansatt egen rådgiver i tegnspråk (bildet: Sonja Myhre Holten). Rådgiveren har dette året hatt mange forelesinger både i og utenfor døvesamfunnet. NDF har hatt møter med Språkrådet hvor vi har diskutert hvordan NDF og Språkrådet kan utfylle hverandre i arbeidet for norsk tegnspråk og hvem kan gjøre hva på beste måte. En viktig oppgave for Språkrådet i forhold til tegnspråk er å informere om tegnspråk, gi råd om bruk av tegnspråk til det offentlige og private. Målet er å styrke bruk av tegnspråk i samfunnet. Norges Døveforbund er glad for at også det offentlige nu tar større ansvar for norsk tegnspråk. Kulturdepartementet Det var skuffende at Kulturdepartementet heller ikke i 2012 støttet NDFs arbeid for tegnspråk, med økonomisk tilskudd. Alarmtjenester Fremdeles er det noe utredningsarbeid for å få til det teletekniske når det gjelder nødmeldinger via SMS. NDF er skuffet over at dette har tatt mye lenger tid enn forventet. Vi har jobbet med saken i mange år og håpet på et gjennombrudd i Vi har tatt saken opp med Justisdepartementet ifm Meld St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan hvor det fremgår at regjeringen ønsker å sikre befolkningen likeverdig tilgang til nødmeldetjenesten. NDF har vært høringsinstans for NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, og understreket nødvendigheten av at Justisdepartementet følger opp; varsling ved katastrofer og nødmeldetjeneste tilgjengelig for alle. Siden høsten 2008 har Mobilarm AS arbeidet med problemstillingen Brannvarsling for hørselshemmede i det offentlige rom. NDF har hatt møter med ansvarlige som utvikler varslingstjeneste for hørselshemmede via mobil. Offentlige bygg med brannsentral kan tegne et abonnement for å kunne varsle om brann via SMS. Døve og hørselshemmede kan registrere mobilnummeret sitt hos Det er i 2012 satt i gang et større prosjekt sammen med 110 sentralen, Statsbygg, brannvesenet med flere. Dette prosjektet handler hovedsakelig om evakuering / katastrofe og beredskap sett opp mot universell utforming. Mobilarm tjenesten er en del av dette, men vil da rette seg mot publikum generelt. Målsettingen er å gjøre katastrofe og beredskap like tilgjengelig for alle i samfunnet, uansett funksjonsnedsettelse. Det er gitt signaler om å teste ut første versjon i mars Skole og utdanning Opplæring og oppvekst for hørselshemmede barn har vært sterkt prioritert. Det er spesielt to områder forbundsstyret vil vektlegge: barn og unges rettigheter ifm opplæring/politisk arbeid og foreldrearbeid, både informasjon og rekruttering. Forbundsstyret ser med bekymring på utviklingen i Statped og manglende satsing på tospråklig opplæring. I tillegg til å kommentere høringssaker, har NDF også sørget for å være representert i flere relevante fora (se mer i eget punkt om foreldre og oppvekst). Tolketjenesten Norges Døveforbund har vært pådriver for oppfølging av Tolkeutredningen 2008 men er fortsatt skuffet over manglende tiltak fra NAV og Arbeidsdepartementets (AD) side. Vi har hatt flere samarbeidsmøter med HLF, LSHDB og FNDB og sammen deltatt på møter med NAV sentralt. NAV har satt i gang prosjektet Fornying av 13

14 8. Interessepolitiske saker (forts.) tolketjenesten og Gjennomgang av rundskriv på tolkeområdet. NDF følger opp dette. Krav om 30 nye stillinger per år er fremsatt for AD og statsbudsjettet samt for Stortingskomiteen. NDF har dette året også satt fokus på rett til tolk på sykehus. Vi har tatt det opp med Helsedepartementet, i samtale med statssekretæren og i Stortingskomiteen. Vi har sendt inn kommentarer til Meld. St. 10 ( ) God kvalitet- trygge tjenester og påpekt døves rett til tolk på sykehus og at dette må innlemmes i meldingen. Da først kan man garantere for kvalitet og pasientsikkerhet for døve og hørselshemmede. Tolketjeneste er en individuell rettighet og administreres av NAV men NDF er også opptatt av at regjeringen tar ansvar for tolketjeneste på offentlige arrangementer og har bedt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet følge opp intensjonen både i FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vi har også tatt opp tolking for døve og hørselshemmede i straffesaker. Telekommunikasjon for døve og hørselshemmede Telenor skal fase ut det gamle telefonnettet og erstatte dette med fiber og mobilnett noe som vil ramme teksttelefonbrukere. Dette er i dag eneste muligheten døve har til og direkte ta i bruk telefoni. Det er ingen teknologi som gir døve direkte tilgang til telefoni, som kan erstatte teksttelefonen. NDF mener det er et prinsipp at alle døve og hørselshemmede skal ha mulighet til å ringe alle med telefon, uansett hva slags utstyr man har og uansett når på døgnet det er. Vi har tatt saken opp med Post- og Teletilsynet (PT) og Telenor og utfordret de til å si noe om deres rolle og ansvar i forhold til fremtidens telekommunikasjon for døve og hørselshemmede. Post- og teletilsynet svarte like før jul at innspillet fra NDF gir de et godt grunnlag for videre diskusjon med Telenor om hvordan selskapet skal ivareta plikten til å tilby teksttelefontjenester og andre forpliktelser som følger av USO-avtalen. PT vil påse at de planlagte omleggingene ivaretar dagens krav til tjenestetilbud for alle brukerne, inkludert døve og hørselshemmede. PT vil videre holde NDF oppdatert om utviklingen ifm teknologiomleggingen til Telenor der dette angår telekommunikasjon for døve og hørselshemmede, og teksttelefon spesielt. TV og film Kampen for bedre tilgjengelighet gir, på sikt, resultater. Mens NRK tekster og tolker flere og flere programmer er det ikke samme tilgjengelighet på de andre TV kanalene. Vi har fått signaler om at Morgennytt vil bli tekstet i Vi har vært høringsinstans for Kulturdepartementets arbeid med AMT-direktivet, et direktiv som vil gi strenge regler for teksting av norskproduserte tvprogrammer. Kanaler med større seeroppslutning enn 5 prosent av befolkningen vil få plikt til å tekste alle ikke-direktesendte programmer mellom kl 18 og kl 23. NRK sin målsetning går lenger enn dette, og de tekster og tegnspråktolker i dag stadig mer. NDF tok initiativ til et samarbeid med HLF og Pensjonistforbundet og arrangerte demonstrasjon mot TV2 20. september i Oslo og Bergen. De tre organisasjonene holdt appeller utenfor TV2 husene og overleverte krav til TV2 ledelsen. I Oslo holdt generalsekretær Bjørn A. Kristiansen appellen fra NDF mens daglig leder i Bergen Døvesenter, Rune Anda holdt appellen i Bergen. Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy mottok kravene og innrømmet at aksjonene og talene gjorde inntrykk. Han lovet å gå en ny runde og vurdere mulighetene for direkteteksting. På slutten av året svarer TV2 at de vil gjøre en mer utfyllende økonomisk konsekvensanalyse og at hele sakskomplekset skal behandles i ledergruppen 28. januar Statsbudsjett 2013 I oktober var Bjørn A. Kristiansen, Thomas Blix og Helge Herland i møte med Stortingets kulturkomite og argumenterte for tilskudd til NDFs språkpolitiske arbeid. 14

15 8. Interessepolitiske saker (forts.) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009 dekker ikke de mest sentrale diskrimineringsområder for døve og hørselshemmede. Tilgang til varer, tjenester og informasjon skulle utredes ytterligere. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har trenert saken og NDF har purret på flere ganger. I høst tok vi saken opp i Stortingets spørretime og representanten Elisabeth Aspaker fra H sendte skriftlig spørsmål til statsråd Inga Marte Thorkildsen og etterlyste status for arbeidet. I svaret sier statsråden at døve og hørselshemmede er omfattet av lovens diskrimineringsvern og at forbudet mot indirekte diskriminering innebærer en viss plikt til å iverksette aktive tiltak og tilrettelegge for å sikre reell likebehandling. Videre er det på høring forslag om forskrift til universell utforming av IKT ( 11). NDF vil sende innspill i januar Partiprogrammer 2013 er valgår og flere partier har derfor fått innspill fra NDF til sine partiprogrammer. Vi har prioritert flere stillinger til tolketjenesten (oppfølging av Tolkeutredning 2008). Flere tegnspråklige programmer på NRK. Oppfølging av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven døves tilgang til varer, tjenester og informasjon. Og eldre døve sin situasjon med rett til å velge omsorg i tegnspråkmiljø. 15

16 9. Landsråd og seminar Landsrådet er den viktigste møteplassen mellom tillitsvalgte i døveforeningene og forbundsstyret og ansatte i NDF, i de årene det ikke er landsmøte oktober var 55 representanter samlet på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, til seminar og landsråd. Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge åpnet seminaret og snakket om rekruttering og opplæring av tillitsvalgte i organisasjonen. Hennes påstand var at Norge er verdens beste land når det gjelder frivillig arbeid. Hun understreket også at det er uheldig at myndighetene først og fremst ser på antall medlemmer et forbund har når de tildeler driftstilskudd. Hun mente videre at NDF må ha en klar strategi for rekruttering i fremtiden og bør særlig være oppmerksom på innvandrergruppen, de kan være vanskelig å få inkludert i begynnelsen, men med riktig informasjon og mottakelse kan de bli verdifulle medspillere i enhver organisasjon. Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen reiste i sitt foredrag spørsmål om NDF er en organisasjon for funksjonshemmede eller en språkpolitisk organisasjon eller begge deler. NDF må profilere seg mer som språkpolitisk organisasjon og kreve tilskudd til dette arbeidet. Medlemsservice og kontingentsatser ble også diskutert og ad hoc utvalget ved Vidar R. Sæle la frem sitt forslag til nye retningslinjer for medlemsservice, lokalt og sentralt. Flere temaer etter innspill fra døveforeningene ble også diskutert. Thorbjørn J. Sander holdt et inspirerende foredrag om Johannes M. Berge og stiftelsen av NDF, i Videre var det informasjon og siste nytt fra NDF hvor oppvekst og opplæringssituasjonen for døve og hørselshemmede barn sto sentralt. Lørdag ettermiddag var de fleste med på teambygging ute i flott vær og skjønn natur. Her gjaldt å jobbe sammen, tenke felleskap og gode løsninger. Selve landsrådet ble holdt søndagen og da var det gjennomgang av årsmelding og regnskap for Videre en gjennomgang av handlingsplanen forbundsstyret legger frem rapport på landsmøte i Navneendringer på døveforeningene ble tatt opp og det ble en diskusjon hvorvidt vedtak fra landsmøtet ikke er blitt fulgt. Saken blir fulgt opp til neste landsmøte. Lovkomiteen la frem sine forslag til endringer og representantene kom med innspill. Forslagene vil bli sendt foreningene i god tid før neste landsmøte. Til slutt var det valgkomiteen som orienterte om frister for å sende inn forslag på kandidater til forbundsstyre. Døves Tidsskrift skal presentere kandidatene i aprilutgaven. Rektor på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, Berglind Stefansdottir ble takket for god tilrettelegging for landsrådet. 16

17 10. Kulturarbeidet Døves Kulturdager Døves Kulturdager, som startet i 1967, er fortsatt døves kulturelle flaggskip. I 2012 ble arrangementet gjennomført i Kristiansand september. Det nye kulturhuset Kilden var basen for aktivitetene som samlet ca. 500 døve fra hele landet. Det var mer enn 20 stands under kulturdagene. dyktige forelesere var førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder og lektor Tone-Britt Handberg som gav sin vinkling av fordelene som er i flerspråklighet også for hørselshemmede. Egentlig tyvstartet det tre dager før. Da samlet arrangøren Kristiansand Døveforening en gruppe hørselshemmede elever fra ungdomstrinnet til et filmverksted (bildet). Med profesjonelle instruktører lærte ungdommene det grunnleggende i å lage videofilmer og animasjonsfilmer. Elevene kom fra skoler i Hordaland, Akershus, Rogaland og Agder-fylkene. Finansieringen var et spleiselag mellom Den kulturelle skolesekken, Sørnorsk filmsenter og NDF. På den måten slapp deltakerne en kostbar deltakeravgift. Evalueringen av verkstedet gav ensidig ros til instruktører og arrangør. Suksessen med Fagdag (bildet) ble videreført i Kristiansand. Fredagen var derfor ca. 150 deltakere samlet i Kildens amfi, og tospråklighet for hørselshemmede var temaet. Som forelesere deltok det to gjester fra Sverige: Professor Kristina Svartholm som foreleste om «Tospråklighet i et historisk og kulturelt perspektiv» og psykolog Maria Midbøe som snakket varmt om hvordan tegnspråk og talespråk utfyller hverandre. Andre Fredag kveld ble Kulturdagene offisielt åpnet av NDFs forbundsleder og Kristiansands ordfører. For første gang i historien bød åpningen på en filmkonkurranse. Publikum var derfor samlet i Fønix kino og kunne applaudere for en fin vinnerfilm laget av Dag Bøe. Senere på kvelden var det velkomstparty på Christiansholms festning. Programmet lørdag var omfattende og bød på noe for enhver smak, med ulike verksteder, barneprogram, ungdomsdebatter, utstillinger og amatørteatergrupper. Teater Manu viste glimt fra Thorbjørn Egners verden og Anne-Line Kirste og Stina Nedberge fikk vist at døve danser like god ballett som hørende. Både Teater Manu og balletten ble vist for et inkluderende publikum, der det kom overraskende mange barnefamilier fra Sørlandets hovedstad, som på den måten fikk sitt første møte med døves kultur. Om kvelden var det både ungdomsfest og middag for de 400 som fikk plass rundt bordene på Radison Blu Caledonien Hotell. På samme hotell var det nattklubb med diskotek til langt ut i de små timer. De mest morgenfriske var likevel på plass til den historiske byvandringen klokken 9.45 og enda flere tok turen til byens domkirke søndag klokken 11 der døvekirken samarbeidet med domkirkens folk om en inkluderende gudstjeneste. Heldige var de som fikk avslutte dagen og kulturhelgen på Kristiansand Døveforenings praktfulle døvesenter på Dvergnestangen. Takk til Kristiansand Døveforening for det store arbeidet de gjorde med de vellykkede kulturdagene, imponerende av en såpass liten forening! 17

18 10. Kulturarbeidet (forts.) Amatørteater Det har vært større aktivitet enn på mange år i amatørteatergruppene. Både i Oslo, Bergen og Trondheim har de jobbet fram scenefremførelser. Kanskje er treningskveldene fram til premieren like viktig som selve visningene. Norges Døveforbund har som vanlig gitt økonomisk støtte til instruktørlønn. Det er viktig å være klar over at vi er medlemmer av Norsk amatørteaterlag og at vi der kan få hjelp både med manus, instruktør og i noen tilfeller også med kostymer og kulisser. Marianne Rasmussen og Bjarte Bø fra NRK1s "Ingen grenser" holdt foredrag i flere døveforeninger. Bildet er fra Bergen 12. april Kenneth Birkenes (til venstre) var også der. Det var over hundre som møtte fram. Foredrag Tilskudd fra Norges Døveforbund til foredrag i foreningene er en svært populær ordning. I 2012 sprengte vi de økonomiske rammene for ordningen, slik at vi for neste år er nødt for å stramme inn på de sjenerøse tilskuddene. Vi tror ikke det er mange foreninger i Norge som driver den form for folkeopplysning som døveforeningene gjør gjennom sine foredragskvelder. Tema for foredragene spenner vidt, fra temaer som tar opp kunnskap om døves egen historie til temaer som gir kunnskap om den tredje verden. Ekstra populære foredragsholdere var Bjarte Bø og Marianne Rasmussen Kolvik som fortalte om sine erfaringer fra NRK-susessen «Ingen grenser». I det hele tatt er foredrag en svært populær sjanger. 16 av foreningene gjennomførte foredragskvelder og antall foredrag nærmer seg 100. Kulturuken på Golsfjellet Kulturuken på Golsfjellet samlet i juli 100 døve fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, svært mange av delta kerne kommer fra mindre kommuner der de er eneste døve innbygger. Da betyr det enormt å kunne bade i tegnspråk og egen kultur i en uke. Uken er et samarbeid med Frelses armeen. De har drevet arbeid for døve i 100 år og uken på Storefjell har et svært godt rykte i døvemiljøet. I Frelsesar-meen er det høyt under taket og brede porter, alle kan delta på arrangementet og alle utfordres til å bidra i programmet. Dette tiltaket er nå det eneste fellestilbudet om kultur- / leirtiltak for eldre døve om sommeren. Norsk Døvehistorisk Selskap Gjennom Norsk Kulturråd gir vi et driftstilskudd på kr til Norsk Døvehistorisk Selskap. I tillegg gir NDF tilskudd til kurs og i 2012 også et lite ekstra tilskudd til kjøp av bøker som en markering av 300 årsjubileet for Abbè de Lèpees fødsel. I tillegg finansieres en rekke døvehistoriske foredragskvelder med NDF-midler. Selskapets mål er å samle ny kunnskap om døves historie og formidle kunnska pen gjennom foredrag, utgivelse av bøker, dvd og medlems bladet Nye Journal for Døve som utkommer fire ganger årlig. Selskapet har eget kontor i Bergen Døvesenter og har over 300 aktive medlemmer. Selskapets hjemmeside er Norges Døveforbund og Norsk Døvehistorisk Selskap utfyller hverandre på en utmerket måte, «moderorganisasjonen» bidrar økonomisk slik at selskapet kan arbeide for stadig mer opplysning rundt døves historie. Det er en vinn-vinn situasjon for begge parter. Lokale kulturtiltak Lokale kulturaktiviteter er tiltak som samler mange døve til en kveldsstund med teater, deklamasjon, dans og annet. Eller det er utflukter der døve grupper blir inkludert i større arran gementer ved museumsbesøk og omvisninger - eller ved Kinnaspelet, Herøyspelet og Spelet om Heilag Olav for å nevne noe. Nordland fylkeslag samlet ca. 30 døve fra hele det vidstrakte fylket for å se forestillingen Jack og Bønnestengelen» og «Tre manns show» av Teater Manu. 18

19 11. Tolket teater Tegnspråktolkede teaterforestillinger 20. mars Natta Mamma Ål kulturhus 02. mai Anna Karenina Ål kulturhus juli Kaptein Sabeltann Kristiansand dyrepark 12. oktober Balckbird Ål kulturhus november Hakkebakkeskogen Ål kulturhus 06. november Robin Hood Oppegård 24. nov /6. des Kardemommeby Nationaltheatret 24. november Fruen fra havet Ål kulturhus 02. desember Gråtass Nøtterøy kulturhus 16. desember Putti Plutti Plott Oslo Spektrum 19. desember Jul i Blåfjell Folketeatret NDF har mottatt over Statstilskuddet 2012 kap 320 post 74 tegnspråktolking av teaterforestillinger kr KAPTEIN SABELTANN OG HAVETS HEMMELIGHET GEVIR Vi har også et underskudd fra tidligere år på rundt kr som vi ikke har fått dekket. Nytt i år er at Kulturrådet har overtatt ansvaret for tildeling av midler tidligere var det Kulturdepartementet. Samtidig overtok Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ansvaret for koordinering av arbeidet for dette året. Fra 2013 overtar NDF igjen. Det har vært totalt 16 forestillinger på 7 forskjellige steder og vi ser en økning i etterspørsel fra år til år. Teaterforestillinger i Ål kulturhus har vært kombinert med uker det har vært mange døve på kurs på skolen. GEVIR Kaptein Sabeltann og havets hemmelighet avslutter triologien etter Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt og Kaptein Sabeltann og den forheksede øya. Forestillingen var ny i fjor og Dyreparken fortsetter suksessen i Selveste Kaptein Sabeltann har aldri Forestillingen glemt skatten spilles han i Kjuttaviga ikke fant. og Grusomme vil bli tegnspråktolket: Gabriels gjenferd som kom opp fra dypet. Og Pinky, guttungen som takket nei til å bli en av hans menn. Men så avsløres den store hemmeligheten. Tirsdag 17. juli - Fredag 20. juli - Søndag 22. juli - Tirsdag 24. juli Og en trollkvinne vender tilbake for å hjelpe en mystisk skikkelse. Kappløpet er i gang... Forestillingen starter kl og varer en og en halv time. Portene åpner kl Pris: kr. 320,- (inkl. gebyr) samme pris for voksne og barn. *Barn under 3 år går gratis dersom de sitter på fanget til en voksen. Bestill billetter hos Dyreparken booking på tlf: JULI - 2. AUGUST 2012 Oppgi DØVETOLK som referanse ved bestilling. Bestill billetter på dyreparken.no 26 4/

20 12. Norges Døveforbund Ungdom (NDFU) Representasjoner: NDFU har hatt 4 styremøter. Styret har frem til 21. oktober bestått av: Leder: Ingvild Larsen Skjong Nestleder: Tor Fiksen Styremedlem: Jannicke Kvitvær (overtok et tidligere styremedlems verv, valgt inn for ett år) Styremedlem: Marcus Lid Styremedlem: Maiken Andrea Sudmann Varamedlem: Julie Ane Holst Varamedlem: Gabrielle Kverneland Tor Fiksen fungerte som leder i tidsperioden Ved NDFUs valgmøte i Stavanger den ble disse valgt inn i NDFU: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Ingvild Larsen Skjong Maiken Andrea Sudmann Sondre Uteng Olsen (overtok Tor Fiksens verv, valgt inn for ett år) Julie Ane Holst Gabrielle Kverneland Ingrid Grønning By Tor Fiksen Fra 1. januar frem til 31. juli var 2012 var Maren Oriola ansatt som ungdomskonsulent i 25 % stilling og hadde det administrative ansvaret for NDFU. Fra 1. august ble Jannicke Kvitvær ansatt som ungdomskonsulent i 50 % stilling. Nasjonalt: - Strategiseminar på Gardermoen ved Norges Døveforbund, februar: Ingvild Larsen Skjong, Jannicke Kvitvær, Tor Fiksen, Maiken Sudmann og Julie Ane Holst. - Utviklingsmøte med Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner, april: Jannicke Kvitvær og Maren Oriola - Barne-, inkludering og likestillingsdepartementet, september: Ingvild Larsen Skjong og Jannicke Kvitvær - Døves Kulturdager, september: Ingvild Larsen Skjong, Tor Fiksen, Julie Holst og Maiken Sudmann - Norges Døveforbunds landsråd oktober: Ingvild Larsen Skjong, Gabrielle Kverneland og Maiken Sudmann - Unge funksjonshemmedes generalforsamling, november: Ingvild Larsen Skjong - Norges Døveforbunds styremøte, en gang vår og en gang høst: Ingvild Larsen Skjong og Tor Fiksen Internasjonalt: - Døves Nordisk Ungdomsrådsmøte, Færøyene, april: Ingvild Larsen Skjong og Jannicke Kvitvær - Sveriges Ungdomsforbunds årsmøte i Karlstad, Sverige, april: Jannicke Kvitvær og Petter Noddeland - IFHOHYP`s (HLFU) verdenskongress, Bergen, juni: Tor Fiksen og Gabrielle Kverneland - EUDY generalforsamling i Sarajevo, Bosnia, juli: Tor Fiksen og Petter Noddeland - Døves Nordisk Ungdomsrådsmøte, Grønland, 29. august-3 september: Ingvild Larsen Skjong og Jannicke Kvitvær * Til EUDYs ungdomsleir i Bosnia juli sendte Norge tre representanter: Petter Noddeland, Katrine Grindheim Søyland og Remi Maresova Roos. * NDFU dekker Jannicke Kvitværs utgifter i forbindelse med hennes verv som styremedlem i WFDYS (Word Federation of the Deaf Youth Section). 20

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe 5 September 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 5-2012 Side 4 Side 12 Side 03 Leder: TV2

Detaljer

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92)

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 92) Forsiden: 8 av de 10 elevene som bruker Signo CSS sitt botilbud for elever ved Nydalen videregående skole i Oslo. Elevene mener både skolen og botilbudet er det beste i Norge og redaktøren er hel enig.

Detaljer

NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken

NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken 9 November 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 9-2009 Side 14 Side 24 Side 30 Side 03 Vi trenger

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 Døves Tidsskrift Nr. 2-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 - Vi restaurerte hele huset til en kostnad på 23 millioner. Vi bygget 7 mindre leiligheter som vi solgte for 14 millioner, så måtte vi

Detaljer

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics 6 August 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 6-2009 Side 28 Side

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2014 Tore Granum, målvakt, Hamar Leif Foss, målvakt, Oslo Side 6 VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I

Detaljer

Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen

Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen Ungdom + Arbeid = Sant Er Norge delt i to? Drømmer om et liv i Norge Døve dyrere i drift enn hørende? Tegnspråkbølgen 1 Februar 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2009 Side 03 Leder: Godt nytt år Side 04 Ungdom

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet»

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» 01 Februar 2007 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2007 Side 6 Side 11 Side 16 Side 03 Side 05

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 2-2014 Side 6 Side 16 Side 03 Leder: Godt årsmøtet Side 04 Tegnspråkhus i Oslo? Side 05 Får vi språklov? Side 06

Detaljer

Skolestart Fremgang på Madagaskar Møt Ipek! Ballsidig jente fra Volda Hvem har ansvar for døveidretten?

Skolestart Fremgang på Madagaskar Møt Ipek! Ballsidig jente fra Volda Hvem har ansvar for døveidretten? Skolestart Fremgang på Madagaskar Møt Ipek! Ballsidig jente fra Volda Hvem har ansvar for døveidretten? 7 September 2008 Teater Manu Premiere 4. nov En julefortelling av Charles Dickens Dramatisert av

Detaljer

Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser

Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser 5 Juni 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 5-2009 Side 10 Side 14

Detaljer

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt??? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 7 28. november 2013 53. årgang Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14 (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 6-2014 Side 10 Side 18 Side 03 Leder: Bli medlem av NDF Side 04 Hvor mange kirkebygg bør vi ha? Side 07 Personalia

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer