AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer."

Transkript

1 AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket, og i løpet av uka spiser vi omtrent 21 millioner egg. Eggene har sine røtter i både jødisk, kristen og hedensk tradisjon. Tradisjonelt har det vært dekorerte hønseegg, men i nyere tid har vi også fått påskeegg av sjokolade, marsipan og plastegg fylt med smågodt. En historie knyttet til påskeeggets opprinnelse sier at Jomfru Maria ga egg til de romerske soldatene som korsfestet Jesus og ba dem om å være milde. Tårene hennes falt da på eggene og ga dem vakre flekker i flere farger. En mer praktisk forklaring på eggenes tilknytning til påsken er forbindelsen med fastetiden før påske. Påsken sammenfaller med våren, tiden da hønene begynner å legge flere egg. For å bevare eggene til fastetiden var over ble de hardkokte så de ikke skulle bli dårlige. Fredag 6. februar var det igjen duket for Ungdommens kulturmønstring i Lensvik samfunnshus. Som i de senere år var dette et samarbeid mellom Agdenes Ungdomsråd og kulturkontoret. Rundt 250 tilskuere var møtt opp for å få med seg alle de flinke og kreative ungdommene vi har i Agdenes. Det var også i år en stor bredde de unge kunne vise oss; foto, film, sang, bilder etc. Juryen hadde sitt fulle hyre med å velge hvilke deltagere som skulle få sjansen videre i Fylkesmønstringa som i år blir arrangert i Hemne mars. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

2 Kommunedelplan for Vassbygda Høringsfristen for kommunedelplan for Vassbygda gikk ut Det framgår av tabellen at det er reist innsigelse mot alle framtidige byggeområder innenfor delplanen med unntak av ett (B10). Kommunen har nå avtalt møte med sektormyndighetene for å drøfte lokaliseringen på nytt. Flere av områdene som er vist til bebyggelse, er gitt en større utstrekning enn det som er bebyggbart. Tanken bak dette er at det skal utarbeides en reguleringsplan som avklarer detaljer i arealbruken, og dette må presiseres for sektormyndighetene. Antall bygde boliger i ytre Agdenes de siste 10 åra, viser at utbyggingsarealet i delplanen for Vassbygda er stort i forhold til behovet. Noen av de foreslåtte byggeområdene vil måtte tas ut av planen. Rådmannen (administrasjonen) vil vektlegge attraktivitet, nærhet til eksisterende infrastruktur og bevaring av dyrkbar jord i den videre prosessen. Store deler av det sjønære området i delplanen er foreslått til utbyggingsformål, noe som er problematisk i forhold til stortingets varsel om strengere holdning til bygging i 100-metersbeltet. Selv om områdene er vist som byggeområde, betyr det som tidligere nevnt, at ikke alt skal bebygges. Gjennom reguleringsplanprosessen vil rådmannen påse at areal nærmest sjøen reguleres til grønne formål. Etter møte med sektormyndighetene og nytt møte i planutvalget, vil det trolig bli utarbeidet et revidert forslag som må legges ut til nytt ettersyn. Se kart neste side Oppsummering av innsigelser til kommunedelplan for Vassbygda: Område: Innsigelsesmyndighet: Andre merknader: B1 Synnavika (30 daa) B2 Utv. Mølnhaugan (16 daa) B3 v/ gamlebanken (6 daa) Fylkesmannen Fylkeskommunen Fylkeslandbruksstyret Fylkeslandbruksstyret B4 vest for Rundhaugen (5 daa) Fylkeskommunen Fylkesmannen: Bebyggelse må trekkes 50-meter fra sjøen B5 sør for Rundhaugen, på sørsida av fv. 277 (4 daa) Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkeskommunen B6 Heggabakken (58 daa) Vegvesenet B7 øst for B6 (30 daa) B8 vest for Lysheim (23 daa) B9 langs fv. 277 (4 + 9 daa) B10 (10 daa) B/N 1 v/ gamlebanken (9daa) B/N 2 gamle barneh. (2 daa) S Framtidig småbåthavn Vegvesenet Fylkesmannen fylkeslandbruksstyret Vegvesenet Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkesmannen Fylkeskommunen Krever at behov og lokalisering av nye anlegg er gitt en mer oversiktsplanmessig vurdering. F1 Fylkesmannen NVE: ber om at F1 tas ut. Framtidig naustområde N/T Næring / turisme Fylkesmannen Fylkesmannens vilkår: Fylkeskommunens vilkår: Må ut av 100-m.beltet el. ut av planen. Omr. må reduseres eller flyttes lengre unna sjøen.

3

4 Agdenes ønsker deg velkommen som ny innbygger Kommunestyret har et sterkt ønske om å snu den svakt negative befolkningsutviklingen. Tendensen over hele landet har vært at folk flytter fra distriktene og inn til byer og regionsentra. Skal vi i Agdenes klare å snu utviklingen, må vi finne smarte tiltak som kan friste potensielle tilflyttere. Kommunestyret har derfor som et første skritt på vegen, oppnevnt en egen tilflyttingskomite som har i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og aktiviteter som kan øke innflyttingen. Kommunestyret behandler forslagene i møte i mai. Bildet er fra Lensvik barnehage. Komiteen er i fullt arbeid. Iveren er så stor at de på egen hånd har iverksatt ett tiltak. I Brevet heimant får alle som har gått ut fra ungdomsskolen i perioden , og har bosted i annen kommune, oversendt relevant informasjon om vår kommune. Dette gjelder i alt 280 personer. Hver enkelt av disse er dessuten invitert til å gi tilbakemelding om hvilke forhold de legger størst vekt på for å etablere seg i kommunen. Vi håper at mange etter hvert blir fristet til å bosette seg i vakre Agdenes. RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Etter introduksjonslovens 17 av varer den enkeltes rett til gratis opplæring i tre år fra vedkommende fikk innvilget første arbeids- eller oppholdstillatelse. Personer som fikk innvilget første arbeids- og oppholdstillatelse før 1.september 2005 vil i mange tilfelle også ha krav på opplæring i norsk. Denne opplæringen skal tilbys og søkes tilskudd for etter den tilskuddsordningen som var gjeldende før introduksjonsloven trådte i kraft, nå kalt overgangsordningen. Overgangsordningen varer til 1. september De av våre innbyggere som kan tilbys opplæring etter overgangsordningen må ta ut disse rettighetene innen ordningen faller bort. Har du spørsmål om ordningen eller dine rettigheter ta kontakt med Agdenes kommune og spør etter ansvarlig for norskopplæring til voksne innvandrere.

5 Den levende skogen ble framført av klasse på Lensvik skole torsdag den Først på dagen var barnehagen og resten av skolen invitert til samfunnshuset for å overvære forestillinga, og om kvelden var salen fullsatt av et begeistret publikum. Her ser vi noen av elevene utkledd som trær. Handlingen i denne musikalen foregår i en skog der trærne kan synge, danse og le. Vi følger både dyre- og plantelivet i takt med årstidene. Haren har hus under hver busk, trekkfuglene drar mot sør og bamsefar går i hi. Og den fineste sangen, det er fuglesangen. Vet du at du må telle årringer for å finne ut hvor gammelt et tre er? Og at treet er i alt, i huset som du bor i, i seng og stol og bord, og i ei bok som du kan bla i? Det er trærne i de store skogene som gir liv til alt i verden. Hvert et blad og hver ei lita gren er med og lager oksygen. Dessuten er alle trær tremenninga, om de vokser i Buskerud, på Bjørkelangen eller på Gran Canari. Men en dag kommer det en helt vanlig familie til denne levende skogen. Mor og far planlegger lettvint å lage maten på ei kokeplate. Er det så lurt? Ungene, Ola og Kari har derimot smurt matpakke. Ut på natta skjer det noe som gjør at mor og far blir skremt. De er ikke så vant til å være ute i naturen. Men alt ender selvsagt bra til slutt. Det har vært øvd jevnt og trutt i alle klasser i flere uker før forestillinga. Trine har vært en tålmodig instruktør og tilrettelegger. Fjerdeklassingene har vært hovedrolleinnehavere, men alle stemmene fra de 52 elevene har vært like viktige for at musikalen skulle bli vellykket. Søknadsfrist til Skolefritidsordning for skoleåret 2009/2010 er: Søknadsskjema kan hentes på følgende steder: Skolene Barnehagene Rådhuset Høstens 1.klassinger får tilsendt søknadsskjema fra skolen. Søknaden sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik Søknadsfrist til hovedopptak i barnehagene er: Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagene. Søknaden sendes: Agdenes kommune 7316 Lensvik for store og små på Lensvik Samfunnshus 19/3-09 kl Alle ønskes velkommen til en trivelig kveld. Moteoppvisning, Moe-senteret viser vårmoter med lokale modeller Underholdning Loddsalg Mat Arr: Stjerna 4H, Lensvik Bygdekvinnelag og Tilflyttingskomiteèn

6 Støtt Lensvik I.L. når du tipper Fra 1. mars vil de som spiller på Norsk Tipping sine spill kunne velge Lensvik I.L. som mottaker av 5% av innsatsen i spillet. Dette er mulig gjennom Norsk Tippings nye frivilligstøtte gjennom Grasrotandelen. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men er en unik mulighet til å støtte idrettslaget ditt! Dette har LENSVIK. I.L. gjort mulig ved å registrere foreninga i Frivillighetsregisteret. Alle lag og foreninger som har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen når dette tilbudet åpner fra 1. mars. LENSVIK I.L. er en av disse foreningene. Slik går du fram; Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. En må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen til LENSVIK I.L. Du registrerer LENSVIK I.L. som mottaker via spillkortet ditt. Dermed sikrer du at LENSVIK I.L. blir støttet hver gang du spiller selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Vinn vinn! Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut - og vi håper selvsagt at du velger LENSVIK I.L. Premien din blir like stor uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. Fra 1. mars blir dette mulig ved alle spillsteder som er kommisjonærer for Norsk Tipping. Norsk Tipping skriver på sin hjemmeside: Når du skal levere spill fra og med mars 2009 av, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i terminalen hos en kommisjonær, skal spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen. Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene Norsk Tipping har. Når du har funnet deg en mottaker til Grasrotandelen, blir det avsatt penger til denne for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta grasrotandel av det du har spilt for så langt i Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sin hjemmeside, Lensvik Idrettslag med ny hjemmeside Vi har fått hjelp av Grytting på Orkanger til å lage hjemmeside. Den har blitt kjempebra. En god del informasjon er allerede på plass og vi prøver så godt vi kan å oppdatere den etter hvert. Besøk den nye sida vår på:

7 LENSVIK IL Handball 4 lag deltar i seriespill:b 10, G 12, J 12 og J 14. Barn 10 og Jenter 12 har hittil ikke tapt kamp i inneværende sesong. Jenter 12 vant Nattcup i Orklahallen høsten Vi har 2 grupper med minilag. Her ønsker vi oss flere deltagere! Som avslutning for sesongen 08/09 deltar vi på Shell Cup i Kristiansund April. Handballavdelingen trenger sårt inntekter. Derfor har avdelingen begynt med salg av dopapir. Kr 220,00 for en storsekk med 42 ruller. GOD KVALITET! Ta kontakt med en av oss i styret dersom dere er interessert. ( Beate Bonvik, Inger M Meland, Gunvor Berg og Olav Sterten) Som prøve har vi nå også fått i tørkeruller. Samme pris som dopapiret. Dette er viktig inntektskilde for avdelingen, slik at vi greier og holde treningsavgiften på et minimum.! Selbu Cup juni Tradisjon! Sang: Vi ønsker oss en sang om Lensvik Handballen, som vi kan bruke på våre arrangement i hallen. Forslag ønskes! LENSVIK IL Gym og Turn Helgen 5. til 7. juni braker det igjen løs med årets høydepunkt, nemlig barnekretsturnstevnet på Byneset. Avd. Gym og Turn håper denne gang å kunne stille med en fyldig tropp. Informasjon om stevnet vil bli lagt ut fortløpende på vår nye hjemmeside På vår hjemmeside finner du også informasjon om kurs, oppdaterte treningstider, kjøp av turnutstyr, andre aktuelle stevner etc. Lyst til å hjelpe til på våre treninger? Har du selv barn som er aktiv i avdelingen eller rett og slett bare har lyst til å hjelpe til, ser vi frem til å høre fra deg. Våre treningstider vinter/ vår 2009: Mandager: : Jenter 2. og 3. klasse : Jenter klasse Torsdager: : Jenter og gutter førskole og 1. klasse : Gutter klasse Vel møtt til gamle og nye turnere! Utfordring: Vi mangler dommere i vår klubb. Dette må det jobbes enda hardere med. Er dette av interesse, så ta kontakt med oss i styret. Handballavdelingen vil takke sin hovedsponsor: Lerøy Midnor, samt sine samarbeids-partnere: Quickpartner, Esso Indergårds Bilverksted og Agdenes Taxi og Turvogn. For styret Beate Bonvik, Leder For styret i Lensvik IL Avdeling Gym og Turn Øyvind Sletten, leder

8 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Årsmøte Agdenes Røde Kors Hjelpekorps avholdte årsmøte på Sandvollan fredag 23. januar. Valg av styremedlemmer var et av punktene på årets saksliste. Styret består nå av: Korpsleder: Ingrid Marie Meland Nestleder/adm.leder: Stein Indergård Operativ leder: Jørn Gården Styremedlem: Mari Bækkedal Styremedlem: Magnar Bonvik Vara: Jakob Meland Vara: Anne Marit Meland Agdenes Røde Kors Hjelpekorps ønsker det nye styret lykke til med arbeidsoppgavene fremover. Fjorårets blomsteraksjon Først på september 2008 var vi nok en gang ute med blomster. Denne gang skulle pengene gå til flytting av korpshytta. Takk til alle som støttet oss. For de som ikke vet det, så har vi ei korpshytte oppi Øyangen. Denne har i de senere årene blitt lite brukt. Mye pga avstanden og litt dårlige veier på vår og høst. Planen er å få korpshytta flyttet til en mer sentral tomt i Lensvik. Noe som også begynner å haste litt, siden den nye flerbrukshallen har byggestart i juni. Dette medfører at vi etter 25.mai ikke har noe depot for utstyret vårt. Aktiviteter Vi har korpskvelder hver 14. dag. Der samles vi og trener på mye førstehjelp, men også en del søkemetoder, lesing av kart og bruk av samband. Mange av våre medlemmer drar også på kurs rundt om i distriktet. De kursene våre medlemmer er nødt til å ha for å kunne være med på leteaksjoner og sanitetsvakter er: Grunnkurs Førstehjelp og Barmark C. Disse er grunnleggene kurs for å kunne drive med redning fra fjord til fjell. Korpsleder og nestleder har også en del oppgaver opp mot styre og stell i distriktet. De representerer oss på årsmøtene til distriktet, samt korpssamling. På korpssamlingen møter vi personer som hører til i andre Røde Kors foreninger. Her blir erfaringer vekslet, og planer for neste år for hjelpekorpset laget. De andre medlemmene våre, uansett om de sitter i styret eller ikke, får også muligheten til å være med som observatører. Noe som er utrolig lærerikt! Grasroandelen Fra den 1.mars i år vil det bli en mulighet til å støtte lag og organisasjoner gjennom Norsk Tipping. Når du hos din kommisjonær krysser av for å gi støtte til for eksempel Agdenes Røde Kors, vil Norsk Tipping gi 5 % av det du tipper for til oss. Du betaler kun for den kupongen som blir levert inn. Så uten ekstra kostnader for deg, kan du gi oss støtte for å drive aktivt i nærmiljøet. Utleie av korpshytta Dersom det er noen organisasjoner eller private som ønsker å leie korpshytta vår for kortere eller lengre perioder, så ta kontakt med korpsleder på Ønsker du å ta kontakt med Hjelpekorpset, kan du skrive en e-post til Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på

9 Nytt behandlingstilbud i Orkdal, Terapi-ridning HVA ER TERAPIRIDNING: Terapiridning er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Når den funksjonshemmede rider, er fysioterapeuten veileder for både hest og rytter. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og gir rytteren 3000 impulser gjennom en halv time på hesteryggen. De tredimensjonale bevegelsene fra hesten forplanter seg til sentralnervesystemet og stimulerer til et mangfoldig bruk av muskulatur, koordinasjon og ikke minst balanse. Ridestillingen og hestens bevegelser løser opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent. UTFØRES AV: Terapiridningen kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt etterutdanning i terapiridning. DOKUMENTERT OG FIN BEHANDLINGSFORM På bildet ser vi Line Ysland sammen med FOR PERSONER MED: Helle Tangvik Størdal på hesten Oda. CP, Hjerneskade, MS, Hjerneslag, Muskel/ neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi) Guillian-Barres syndrom, Poliomyelitt, Ryggmargsskader, Ryttere uten armer/bein, Reumatiske lidelser, Muskel- og skjelett lidelser, ADHD, Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling, Synshemmede, Psykiske lidelser NÅR OG HVOR: Berge gård i Hoston Fannrem, Mandager. Stedsbeskrivelse: Ta av til høyre ved Vormstad, skilt på venstre side, HOSTON. Kjør deretter 6,5 km. Ta til høyre og kjør 300 m etter en gårdsvei. Parkering på venstre side ved stallen. LEGEREKVISISJON: Rytterne vil trenge henvisning fra lege. NB! Rekvisisjonen må være godkjent og stemplet av NAV helsetj.forvaltning Levanger og leveres ved første ridetime for at rytteren skal kunne delta på timen. RIDETIMER: Rytterne vil kunne få 30 behandlinger/ ridetimer på en henvisning som varer i ett år. Høst semesteret har 13 timer (sep. -des.), og vår semesteret har 17 timer (feb.-juni) Ridetimene vil følge skoleåret med fri ved alle ferier. EGENANDEL: Kr. 150,- pr gang. Betales på forhånd gjennom faktura. Rytterne vil få drosje rekvisisjoner til og fra stedet. Fysioterapeut ordner med rekvisisjon. LEIERE: Rytterne må ha med seg en assistent på ridetimene. Assistenten må kunne leie hesten og være behjelpelig ved på- og avstigning. Noen ryttere vil kunne ha behov for to assistenter, avhengig av balanse og styrke. NB! Viktig for assistenter å ha godt fottøy! HJELM: Rytterne kan låne hjelm hos oss, men vi oppfordrer til å kjøpe etter hvert, pga. hygiene og riktig tilpasning. ANSVAR: All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar skader som rytterne eller besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor gårdens område. Rideskolen har ikke ansvar for penger eller verdisaker. Berge Gård har ansvarsforsikring for sin virksomhet Forts. neste side

10 TAPTE TIMER: Tapte timer kan ikke refunderes eller overføres til nytt semester ved skade eller sykehusopphold og lignende. INSTRUKTØRER: Eva Berge, Rideinstruktør med kurs i handicap ridning Kristin Foss, Ridefysioterapeut med spesialutdannelse i terapiridning Begge vil være tilstede under ridetimene. VELKOMMEN TIL TERAPIRIDNING VED BERGE GÅRD Kristin Foss mob: Mail.adr. Eva G. Berge mob: Mail.adr. Påmelding på vår hjemmeside: LYST TIL Å GÅ PÅ JAKT? JEGERPRØVEKURS I VÅR Orkla Jeger- og Fiskeforening arrangerer kurs i Lensvik (30 t) Bestått kurs er kravet for å kunne gå på jakt med våpen. Kurs ved minimum 10 deltakere. Meld din interesse nå. Få gjerne med deg noen. Ved nok påmelding blir det innkalt til orientering der kurstider fastsettes. Meld din interesse snarest til Oddvar Størdal Tlf: eller Viktig informasjon angående syketransport i og ut av Agdenes kommune Fra 1.mars 2009 tar Agdenes Taxi og Turvogn over all syketransport i Agdenes kommune. Det vil si, all kjøring på drosjerekvisisjon til lege, fysioterapeut og sykehus. Turer til lege og fysioterapeut innenfor Agdenes kommune bestilles hvis mulig dagen før hos Agdenes Taxi og Turvogn på tlf: Kjøring til lege, fysioterapeut og sykehus utenfor Agdenes kommune, bestilles dagen før på tlf: Dersom du lurer på noe, kontakt Agdenes Taxi og Turvogn, tlf:

11 har i tida etter jul kunst, kultur og kreativitet som tema. Vi har laget gipsmasker, maler med ulike teknikker, lager collage og former i snø. Dessuten har vi øvd inn et show som vi skal framføre på barnehagedagen 24. mars. Barnehagedagen er landsomfattende og i Mølnbukt barnehage blir den markert med åpen dag fra kl Det vil bli SHOW og enkel bevertning. Motto for dagen er Barna i sentrum. Vi ser omsorg, lek og læring i sammenheng, og med utgangspunktet barna i sentrum, ønsker vi å vise frem og tydeliggjøre hva dette betyr i det daglige arbeidet i barnehagen. Una Selbæk ferdig maskert med gips. VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG I BARNEHAGEN 24. MARS KL HILSEN MØLNBUKT BARNEHAGE Sunn mat i barnehagen. Helsedirektoratet har gitt anbefaling om bruk av sunn mat i barnehagen. Lensvik barnehage følger på.. Vi spiser havregrøt hver morgen. Vi spiser frukt eller grønnsaker hver dag. Vi serverer fruktfat på bursdager. Vi drikker bare vann mellom måltidene. Vi spiser ikke syltetøy daglig. Når bærbuskene våre begynner å gi bær skal vi lage vårt eget syltetøy med lite sukker. Vi bruker havregryn og grovt mel i pizza og vafler når vi skal kose oss., og det må vi av og til! På bildene ser vi at Jørgen koser seg med havregrøt og at Ragnhild stolt serverer frukt til alle barna HILSEN LENSVIK BARNEHAGE

12 Velkommen til trivelig kursdag, Lørdag 25. april. Kurs 1: Kurs i bildebehandling - fra kamera til PC - organisering av bilder på PC - behandling av bilder optimalisering - brenning til CD lage back-up Ta med kamera og PC om du har. Kurs 2: "Strikk din egen lue" Nå kan du lære å strikke lue til deg selv - eller andre. Enkle mønstre og teknikker blir brukt. Garn og strikkepinner kan du få kjøpt på kurset. Kursholder: Leif Veland Kursholder: Toril Agnes Landrø Kurs 3: Kurs i lefsebaking Potetlefse forbindes kanskje mest med jula, men hvorfor ikke starte juleforberedelsene i god tid lær deg å bake allerede NÅ! Du får dermed hele høsten til å trene på lefsebakingen. I god tid før kursstart vil du få informasjon om potetsorten som anbefales, hvordan du bør lage deigen og hvilket utstyr du ellers har behov for. Steke takke trenger du i alle fall. Kursholder Gudrun Johnsen Kurs 4: Lag ditt eget bilde Kurs i kreative teknikker med akrylmaling Kurset passer for nybegynnere. Det er ingen forutsetning at du har malt før. Du vil få grunnleggende kjennskap til akrylmalingen og dens muligheter. Kursholder vil gi deg tips om artige teknikker, og du får individuell veiledning i ditt eget arbeid. Å leke seg med farger og uttrykksmåter, gjerne til musikk, kan være et fint utgangspunkt for å skape ditt eget billeduttrykk. I løpet av kurset skal du ha malt ditt eget bilde og forhåpentligvis ha lyst til å lage flere!! Kursholder: Elisabeth Espenes Elisabeth Espenes har 3 års utdanning i ulike kunstneriske uttrykksformer som tegning, maling, grafikk, foto og skulptur ved Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum og Kunstskolen på Rotvoll. Elisabeth har periodevis arbeidet heltid med egne bilder for salg og utstilling, og har holdt egne kurs i kreative maleteknikker. Praktisk info: Kursene holdes på Lensvik skole lørdag fra kl Pris: Kr. 200 for medlemmer, kr. 400 for ikkemedlemmer, for skoleungdom / barn kr. 50,-.Utgifter til materiell kommer i tillegg Bindende påmelding innen til Sissel Guttelvik Meland på mail: eller tlf , send gjerne en sms, men husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å delta på. Du vil få nærmere informasjon om kurset etter påmelding. Vi spiser felles lunsj. Du tar med matpakke og vi stiller med kaffe og vafler! Agdenes Kunst- og Hobbyforening

13 Kulturprisen 2008 Elin Landrø mottok på vegne av Leikaringen Bråsnu`n, Agdenes kommunes kulturpris for Ordfører Oddvar Indergård sto for overrekkelsen. Kulturstipend 2008 U K M 09 Bilder fra Ungdommens kulturmønstring Rakel Sterten Areal Prada, fra v. Anders Holm, Lars Daniel Skaaren og Øyvind Lystad. På trommer Arne Clifford Arnes. Agdenes kommunes Utdannings og kulturstipend, er et stipend på kr 5.000,- og ble tildelt Kristian Melby Nilssen. Her ser vi hans søster Vibeke som var hans representant for kvelden. Lisa og Gunhild Ingdal Marthe Leinhardt Ingdal og Lars Grostad Frida Johnsen

14 KOMMUNALT NÆRINGSFOND Prioriteringer: Agdenes kommunes næringsfond ønsker å stimulere nyskaping/ nyetablering og bedriftsutvikling i kommunen og bidra til et levende lokalsamfunn gjennom å støtte lønnsomme arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter. Hovedutvalg for Næring og Drift (HND) legger for sine prioriteringer også til grunn de generelle veiledende retningslinjene som er utarbeidet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Følgende retningslinjer nyttes for næringsfondet: Prosentvis tilskuddsandel til bedriftsutviklingsprosjekter kan maksimalt utgjøre 50 % av kostnadsoverslaget, og maksimalt godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. Bedriftsutviklingsprosjekter med kostnadsoverslag over kr ,- skal adresseres til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor INs virkemidler. For investeringer kan det ytes tilskudd inntil kr og da basert på 50 % av et godkjent kostnadsoverslag på maksimalt kr Større tiltaksprosjekter skal adresseres til IN eller Sør-Trøndelag fylkeskommune. En er varsom med å gi tilskudd til prosjekter som vurderes å være i konkurranse med allerede etablert virksomhet i regionen (pga konkurransevridning) Det ytes kun tilskudd, og lån eller garantier er ikke aktuelt Agdenes kommune ved Næring & Drift gir råd og veiledning både i forhold til søknader om kommunalt næringsfond og eventuelt søknader om støtte fra IN. Søknader sendes til Agdenes kommune, Næringsfondet eller på e-post til Søknadsfrist er 1.mai Agdenes musikk og kulturskole vil rette en spesiell takk til Agdenes Sanitetsforening for deres støtte på kr ,- til årets kulturverksted. De er med på å gjøre det mulig å arrangere gratis kulturverksted for alle barn og unge i Agdenes kommune. Hilsen Agdenes Musikk Og Kulturskole NHF Agdenes vil rette en stor takk for støtte til asfaltering ved Storvatnet Friområde tilsammen kr ,00 fra følgende: Agdenes Kommune Agdenes Taxi v/ Per A. Lystad Handberg Maskin & Transport LHL Agdenes NHF Agdenes Orkdal Sparebank SpareBank 1 Midt-Norge NHF Agdenes, Styret LHL Agdenes ønsker alle sine medlemmer et riktig Godt Nytt År! Og vil med det samme takke for den positive innstilling og oppslutning Dere viser overfor lagets arrangement og turer. DIKT til mor. Den beste mor i verden passer på sine barn. Den beste mor i verden er ikke hard som jern. Den beste mor i verden er like myk som garn. Den beste mor i verden har hjertet sitt åpent, for deg og for meg. Og slik er du. LHL Agdenes, Styret Skrevet av Tiril A. Førland til mor på morsdagen.

15 deltid 0,72% og 1,1% Agdenes kommune har ledig stillinger som brannkonstabel deltid ved Lensvik og Selva brannstasjon. Stillingene inngår i beredskapsavdelingen, som hovedsakelig er tillagt oppgaver i forbindelse med brann, ulykker og akutt forurensing. Brannkonstablene plikter å bære utlevert personsøker. Ønskede kvalifikasjoner: Fagutdanning/godkjenningsbevis innen relevante fag Praktisk erfaring God fysisk og psykisk helse (dokumenteres med helseattest og fysisk test før ansettelse) Førekort kl. C (kan skaffes tilveie innen 1 år) Bosted og arbeidssted nær brannstasjonene Godkjenning fra hovedarbeidsgiver Stillingene avlønnes etter gjeldende avtale. Vanlig kommunale ansettelsesvilkår. Det henvises ellers til sentrale forbundsvise og lokale særavtaler, samt tjenesteinstruks for brannmannskap og befal i Agdenes brannvern. Brannkonstablene er forpliktet til å gjennomgå nødvendig opplæring og utdanning. For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Ole Edvard Meland, tlf: Søknadsfrist: Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik og merkes: Søknad Brannkonstabel deltid Medsendte papirer vil som hovedregel ikke bli returnert. Det har også Lensvik og Lysheim skole. For første gang blir Earth Hour gjennomført i Norge. Lørdag 28. mars fra klokken slukker folk over hele verden lyset i én time - Earth Hour. Da skal vi vise at vi er svært mange som vil ha en kraftfull innsats mot klimaendringer. De aller største byer og bedrifter har sagt JA til å være deltaker i denne globale opplevelsen. De oppfordrer herved alle kommunens innbyggere til å være med i denne kampanjen som altså foregår slik at vi lørdag 28 mars slukker alt lyset mellom kl

16 NAVN: ADR: POSTNR: Aktivitetskalender Dato Arrangement Sted / tid Arrangør Tema-møte Kvinneportrett fra litteraturen Biblioteket, Lysheim skole. Kl Agdenes Bygdekvinnelag Snillfjordrennet Start i Snillfjord Turskytterrennet Snillfjord - Lensvik Hyggekveld m/moteoppvisning fra Arne K. Moe Lensvik samfunnshus Kl Stjerna 4H og Lensvik Bygdekvinnelag Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Årsmøte Lensvik samfunnshus Kl Coop Lensvik BA Syng med oss Nordbygda Grendahus Kl Lensvik Blandakor Årsmøte Lysheim skole Kl Sangkoret Bygdaljom Sangkorfest (påmelding) Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Syng med oss Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Stoff til neste Agdenes-post bes sendt på e-post til: eller Innen Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske og en fin vår

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2010, 21. januar Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jula er over - og pepperkakehusene er knust! Mye fint i potteplanter

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer