AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer."

Transkript

1 AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket, og i løpet av uka spiser vi omtrent 21 millioner egg. Eggene har sine røtter i både jødisk, kristen og hedensk tradisjon. Tradisjonelt har det vært dekorerte hønseegg, men i nyere tid har vi også fått påskeegg av sjokolade, marsipan og plastegg fylt med smågodt. En historie knyttet til påskeeggets opprinnelse sier at Jomfru Maria ga egg til de romerske soldatene som korsfestet Jesus og ba dem om å være milde. Tårene hennes falt da på eggene og ga dem vakre flekker i flere farger. En mer praktisk forklaring på eggenes tilknytning til påsken er forbindelsen med fastetiden før påske. Påsken sammenfaller med våren, tiden da hønene begynner å legge flere egg. For å bevare eggene til fastetiden var over ble de hardkokte så de ikke skulle bli dårlige. Fredag 6. februar var det igjen duket for Ungdommens kulturmønstring i Lensvik samfunnshus. Som i de senere år var dette et samarbeid mellom Agdenes Ungdomsråd og kulturkontoret. Rundt 250 tilskuere var møtt opp for å få med seg alle de flinke og kreative ungdommene vi har i Agdenes. Det var også i år en stor bredde de unge kunne vise oss; foto, film, sang, bilder etc. Juryen hadde sitt fulle hyre med å velge hvilke deltagere som skulle få sjansen videre i Fylkesmønstringa som i år blir arrangert i Hemne mars. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

2 Kommunedelplan for Vassbygda Høringsfristen for kommunedelplan for Vassbygda gikk ut Det framgår av tabellen at det er reist innsigelse mot alle framtidige byggeområder innenfor delplanen med unntak av ett (B10). Kommunen har nå avtalt møte med sektormyndighetene for å drøfte lokaliseringen på nytt. Flere av områdene som er vist til bebyggelse, er gitt en større utstrekning enn det som er bebyggbart. Tanken bak dette er at det skal utarbeides en reguleringsplan som avklarer detaljer i arealbruken, og dette må presiseres for sektormyndighetene. Antall bygde boliger i ytre Agdenes de siste 10 åra, viser at utbyggingsarealet i delplanen for Vassbygda er stort i forhold til behovet. Noen av de foreslåtte byggeområdene vil måtte tas ut av planen. Rådmannen (administrasjonen) vil vektlegge attraktivitet, nærhet til eksisterende infrastruktur og bevaring av dyrkbar jord i den videre prosessen. Store deler av det sjønære området i delplanen er foreslått til utbyggingsformål, noe som er problematisk i forhold til stortingets varsel om strengere holdning til bygging i 100-metersbeltet. Selv om områdene er vist som byggeområde, betyr det som tidligere nevnt, at ikke alt skal bebygges. Gjennom reguleringsplanprosessen vil rådmannen påse at areal nærmest sjøen reguleres til grønne formål. Etter møte med sektormyndighetene og nytt møte i planutvalget, vil det trolig bli utarbeidet et revidert forslag som må legges ut til nytt ettersyn. Se kart neste side Oppsummering av innsigelser til kommunedelplan for Vassbygda: Område: Innsigelsesmyndighet: Andre merknader: B1 Synnavika (30 daa) B2 Utv. Mølnhaugan (16 daa) B3 v/ gamlebanken (6 daa) Fylkesmannen Fylkeskommunen Fylkeslandbruksstyret Fylkeslandbruksstyret B4 vest for Rundhaugen (5 daa) Fylkeskommunen Fylkesmannen: Bebyggelse må trekkes 50-meter fra sjøen B5 sør for Rundhaugen, på sørsida av fv. 277 (4 daa) Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkeskommunen B6 Heggabakken (58 daa) Vegvesenet B7 øst for B6 (30 daa) B8 vest for Lysheim (23 daa) B9 langs fv. 277 (4 + 9 daa) B10 (10 daa) B/N 1 v/ gamlebanken (9daa) B/N 2 gamle barneh. (2 daa) S Framtidig småbåthavn Vegvesenet Fylkesmannen fylkeslandbruksstyret Vegvesenet Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkesmannen Fylkeskommunen Krever at behov og lokalisering av nye anlegg er gitt en mer oversiktsplanmessig vurdering. F1 Fylkesmannen NVE: ber om at F1 tas ut. Framtidig naustområde N/T Næring / turisme Fylkesmannen Fylkesmannens vilkår: Fylkeskommunens vilkår: Må ut av 100-m.beltet el. ut av planen. Omr. må reduseres eller flyttes lengre unna sjøen.

3

4 Agdenes ønsker deg velkommen som ny innbygger Kommunestyret har et sterkt ønske om å snu den svakt negative befolkningsutviklingen. Tendensen over hele landet har vært at folk flytter fra distriktene og inn til byer og regionsentra. Skal vi i Agdenes klare å snu utviklingen, må vi finne smarte tiltak som kan friste potensielle tilflyttere. Kommunestyret har derfor som et første skritt på vegen, oppnevnt en egen tilflyttingskomite som har i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og aktiviteter som kan øke innflyttingen. Kommunestyret behandler forslagene i møte i mai. Bildet er fra Lensvik barnehage. Komiteen er i fullt arbeid. Iveren er så stor at de på egen hånd har iverksatt ett tiltak. I Brevet heimant får alle som har gått ut fra ungdomsskolen i perioden , og har bosted i annen kommune, oversendt relevant informasjon om vår kommune. Dette gjelder i alt 280 personer. Hver enkelt av disse er dessuten invitert til å gi tilbakemelding om hvilke forhold de legger størst vekt på for å etablere seg i kommunen. Vi håper at mange etter hvert blir fristet til å bosette seg i vakre Agdenes. RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Etter introduksjonslovens 17 av varer den enkeltes rett til gratis opplæring i tre år fra vedkommende fikk innvilget første arbeids- eller oppholdstillatelse. Personer som fikk innvilget første arbeids- og oppholdstillatelse før 1.september 2005 vil i mange tilfelle også ha krav på opplæring i norsk. Denne opplæringen skal tilbys og søkes tilskudd for etter den tilskuddsordningen som var gjeldende før introduksjonsloven trådte i kraft, nå kalt overgangsordningen. Overgangsordningen varer til 1. september De av våre innbyggere som kan tilbys opplæring etter overgangsordningen må ta ut disse rettighetene innen ordningen faller bort. Har du spørsmål om ordningen eller dine rettigheter ta kontakt med Agdenes kommune og spør etter ansvarlig for norskopplæring til voksne innvandrere.

5 Den levende skogen ble framført av klasse på Lensvik skole torsdag den Først på dagen var barnehagen og resten av skolen invitert til samfunnshuset for å overvære forestillinga, og om kvelden var salen fullsatt av et begeistret publikum. Her ser vi noen av elevene utkledd som trær. Handlingen i denne musikalen foregår i en skog der trærne kan synge, danse og le. Vi følger både dyre- og plantelivet i takt med årstidene. Haren har hus under hver busk, trekkfuglene drar mot sør og bamsefar går i hi. Og den fineste sangen, det er fuglesangen. Vet du at du må telle årringer for å finne ut hvor gammelt et tre er? Og at treet er i alt, i huset som du bor i, i seng og stol og bord, og i ei bok som du kan bla i? Det er trærne i de store skogene som gir liv til alt i verden. Hvert et blad og hver ei lita gren er med og lager oksygen. Dessuten er alle trær tremenninga, om de vokser i Buskerud, på Bjørkelangen eller på Gran Canari. Men en dag kommer det en helt vanlig familie til denne levende skogen. Mor og far planlegger lettvint å lage maten på ei kokeplate. Er det så lurt? Ungene, Ola og Kari har derimot smurt matpakke. Ut på natta skjer det noe som gjør at mor og far blir skremt. De er ikke så vant til å være ute i naturen. Men alt ender selvsagt bra til slutt. Det har vært øvd jevnt og trutt i alle klasser i flere uker før forestillinga. Trine har vært en tålmodig instruktør og tilrettelegger. Fjerdeklassingene har vært hovedrolleinnehavere, men alle stemmene fra de 52 elevene har vært like viktige for at musikalen skulle bli vellykket. Søknadsfrist til Skolefritidsordning for skoleåret 2009/2010 er: Søknadsskjema kan hentes på følgende steder: Skolene Barnehagene Rådhuset Høstens 1.klassinger får tilsendt søknadsskjema fra skolen. Søknaden sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik Søknadsfrist til hovedopptak i barnehagene er: Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagene. Søknaden sendes: Agdenes kommune 7316 Lensvik for store og små på Lensvik Samfunnshus 19/3-09 kl Alle ønskes velkommen til en trivelig kveld. Moteoppvisning, Moe-senteret viser vårmoter med lokale modeller Underholdning Loddsalg Mat Arr: Stjerna 4H, Lensvik Bygdekvinnelag og Tilflyttingskomiteèn

6 Støtt Lensvik I.L. når du tipper Fra 1. mars vil de som spiller på Norsk Tipping sine spill kunne velge Lensvik I.L. som mottaker av 5% av innsatsen i spillet. Dette er mulig gjennom Norsk Tippings nye frivilligstøtte gjennom Grasrotandelen. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men er en unik mulighet til å støtte idrettslaget ditt! Dette har LENSVIK. I.L. gjort mulig ved å registrere foreninga i Frivillighetsregisteret. Alle lag og foreninger som har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen når dette tilbudet åpner fra 1. mars. LENSVIK I.L. er en av disse foreningene. Slik går du fram; Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. En må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen til LENSVIK I.L. Du registrerer LENSVIK I.L. som mottaker via spillkortet ditt. Dermed sikrer du at LENSVIK I.L. blir støttet hver gang du spiller selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Vinn vinn! Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut - og vi håper selvsagt at du velger LENSVIK I.L. Premien din blir like stor uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. Fra 1. mars blir dette mulig ved alle spillsteder som er kommisjonærer for Norsk Tipping. Norsk Tipping skriver på sin hjemmeside: Når du skal levere spill fra og med mars 2009 av, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i terminalen hos en kommisjonær, skal spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen. Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene Norsk Tipping har. Når du har funnet deg en mottaker til Grasrotandelen, blir det avsatt penger til denne for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta grasrotandel av det du har spilt for så langt i Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sin hjemmeside, Lensvik Idrettslag med ny hjemmeside Vi har fått hjelp av Grytting på Orkanger til å lage hjemmeside. Den har blitt kjempebra. En god del informasjon er allerede på plass og vi prøver så godt vi kan å oppdatere den etter hvert. Besøk den nye sida vår på:

7 LENSVIK IL Handball 4 lag deltar i seriespill:b 10, G 12, J 12 og J 14. Barn 10 og Jenter 12 har hittil ikke tapt kamp i inneværende sesong. Jenter 12 vant Nattcup i Orklahallen høsten Vi har 2 grupper med minilag. Her ønsker vi oss flere deltagere! Som avslutning for sesongen 08/09 deltar vi på Shell Cup i Kristiansund April. Handballavdelingen trenger sårt inntekter. Derfor har avdelingen begynt med salg av dopapir. Kr 220,00 for en storsekk med 42 ruller. GOD KVALITET! Ta kontakt med en av oss i styret dersom dere er interessert. ( Beate Bonvik, Inger M Meland, Gunvor Berg og Olav Sterten) Som prøve har vi nå også fått i tørkeruller. Samme pris som dopapiret. Dette er viktig inntektskilde for avdelingen, slik at vi greier og holde treningsavgiften på et minimum.! Selbu Cup juni Tradisjon! Sang: Vi ønsker oss en sang om Lensvik Handballen, som vi kan bruke på våre arrangement i hallen. Forslag ønskes! LENSVIK IL Gym og Turn Helgen 5. til 7. juni braker det igjen løs med årets høydepunkt, nemlig barnekretsturnstevnet på Byneset. Avd. Gym og Turn håper denne gang å kunne stille med en fyldig tropp. Informasjon om stevnet vil bli lagt ut fortløpende på vår nye hjemmeside På vår hjemmeside finner du også informasjon om kurs, oppdaterte treningstider, kjøp av turnutstyr, andre aktuelle stevner etc. Lyst til å hjelpe til på våre treninger? Har du selv barn som er aktiv i avdelingen eller rett og slett bare har lyst til å hjelpe til, ser vi frem til å høre fra deg. Våre treningstider vinter/ vår 2009: Mandager: : Jenter 2. og 3. klasse : Jenter klasse Torsdager: : Jenter og gutter førskole og 1. klasse : Gutter klasse Vel møtt til gamle og nye turnere! Utfordring: Vi mangler dommere i vår klubb. Dette må det jobbes enda hardere med. Er dette av interesse, så ta kontakt med oss i styret. Handballavdelingen vil takke sin hovedsponsor: Lerøy Midnor, samt sine samarbeids-partnere: Quickpartner, Esso Indergårds Bilverksted og Agdenes Taxi og Turvogn. For styret Beate Bonvik, Leder For styret i Lensvik IL Avdeling Gym og Turn Øyvind Sletten, leder

8 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Årsmøte Agdenes Røde Kors Hjelpekorps avholdte årsmøte på Sandvollan fredag 23. januar. Valg av styremedlemmer var et av punktene på årets saksliste. Styret består nå av: Korpsleder: Ingrid Marie Meland Nestleder/adm.leder: Stein Indergård Operativ leder: Jørn Gården Styremedlem: Mari Bækkedal Styremedlem: Magnar Bonvik Vara: Jakob Meland Vara: Anne Marit Meland Agdenes Røde Kors Hjelpekorps ønsker det nye styret lykke til med arbeidsoppgavene fremover. Fjorårets blomsteraksjon Først på september 2008 var vi nok en gang ute med blomster. Denne gang skulle pengene gå til flytting av korpshytta. Takk til alle som støttet oss. For de som ikke vet det, så har vi ei korpshytte oppi Øyangen. Denne har i de senere årene blitt lite brukt. Mye pga avstanden og litt dårlige veier på vår og høst. Planen er å få korpshytta flyttet til en mer sentral tomt i Lensvik. Noe som også begynner å haste litt, siden den nye flerbrukshallen har byggestart i juni. Dette medfører at vi etter 25.mai ikke har noe depot for utstyret vårt. Aktiviteter Vi har korpskvelder hver 14. dag. Der samles vi og trener på mye førstehjelp, men også en del søkemetoder, lesing av kart og bruk av samband. Mange av våre medlemmer drar også på kurs rundt om i distriktet. De kursene våre medlemmer er nødt til å ha for å kunne være med på leteaksjoner og sanitetsvakter er: Grunnkurs Førstehjelp og Barmark C. Disse er grunnleggene kurs for å kunne drive med redning fra fjord til fjell. Korpsleder og nestleder har også en del oppgaver opp mot styre og stell i distriktet. De representerer oss på årsmøtene til distriktet, samt korpssamling. På korpssamlingen møter vi personer som hører til i andre Røde Kors foreninger. Her blir erfaringer vekslet, og planer for neste år for hjelpekorpset laget. De andre medlemmene våre, uansett om de sitter i styret eller ikke, får også muligheten til å være med som observatører. Noe som er utrolig lærerikt! Grasroandelen Fra den 1.mars i år vil det bli en mulighet til å støtte lag og organisasjoner gjennom Norsk Tipping. Når du hos din kommisjonær krysser av for å gi støtte til for eksempel Agdenes Røde Kors, vil Norsk Tipping gi 5 % av det du tipper for til oss. Du betaler kun for den kupongen som blir levert inn. Så uten ekstra kostnader for deg, kan du gi oss støtte for å drive aktivt i nærmiljøet. Utleie av korpshytta Dersom det er noen organisasjoner eller private som ønsker å leie korpshytta vår for kortere eller lengre perioder, så ta kontakt med korpsleder på Ønsker du å ta kontakt med Hjelpekorpset, kan du skrive en e-post til Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på

9 Nytt behandlingstilbud i Orkdal, Terapi-ridning HVA ER TERAPIRIDNING: Terapiridning er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Når den funksjonshemmede rider, er fysioterapeuten veileder for både hest og rytter. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og gir rytteren 3000 impulser gjennom en halv time på hesteryggen. De tredimensjonale bevegelsene fra hesten forplanter seg til sentralnervesystemet og stimulerer til et mangfoldig bruk av muskulatur, koordinasjon og ikke minst balanse. Ridestillingen og hestens bevegelser løser opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent. UTFØRES AV: Terapiridningen kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt etterutdanning i terapiridning. DOKUMENTERT OG FIN BEHANDLINGSFORM På bildet ser vi Line Ysland sammen med FOR PERSONER MED: Helle Tangvik Størdal på hesten Oda. CP, Hjerneskade, MS, Hjerneslag, Muskel/ neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi) Guillian-Barres syndrom, Poliomyelitt, Ryggmargsskader, Ryttere uten armer/bein, Reumatiske lidelser, Muskel- og skjelett lidelser, ADHD, Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling, Synshemmede, Psykiske lidelser NÅR OG HVOR: Berge gård i Hoston Fannrem, Mandager. Stedsbeskrivelse: Ta av til høyre ved Vormstad, skilt på venstre side, HOSTON. Kjør deretter 6,5 km. Ta til høyre og kjør 300 m etter en gårdsvei. Parkering på venstre side ved stallen. LEGEREKVISISJON: Rytterne vil trenge henvisning fra lege. NB! Rekvisisjonen må være godkjent og stemplet av NAV helsetj.forvaltning Levanger og leveres ved første ridetime for at rytteren skal kunne delta på timen. RIDETIMER: Rytterne vil kunne få 30 behandlinger/ ridetimer på en henvisning som varer i ett år. Høst semesteret har 13 timer (sep. -des.), og vår semesteret har 17 timer (feb.-juni) Ridetimene vil følge skoleåret med fri ved alle ferier. EGENANDEL: Kr. 150,- pr gang. Betales på forhånd gjennom faktura. Rytterne vil få drosje rekvisisjoner til og fra stedet. Fysioterapeut ordner med rekvisisjon. LEIERE: Rytterne må ha med seg en assistent på ridetimene. Assistenten må kunne leie hesten og være behjelpelig ved på- og avstigning. Noen ryttere vil kunne ha behov for to assistenter, avhengig av balanse og styrke. NB! Viktig for assistenter å ha godt fottøy! HJELM: Rytterne kan låne hjelm hos oss, men vi oppfordrer til å kjøpe etter hvert, pga. hygiene og riktig tilpasning. ANSVAR: All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar skader som rytterne eller besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor gårdens område. Rideskolen har ikke ansvar for penger eller verdisaker. Berge Gård har ansvarsforsikring for sin virksomhet Forts. neste side

10 TAPTE TIMER: Tapte timer kan ikke refunderes eller overføres til nytt semester ved skade eller sykehusopphold og lignende. INSTRUKTØRER: Eva Berge, Rideinstruktør med kurs i handicap ridning Kristin Foss, Ridefysioterapeut med spesialutdannelse i terapiridning Begge vil være tilstede under ridetimene. VELKOMMEN TIL TERAPIRIDNING VED BERGE GÅRD Kristin Foss mob: Mail.adr. Eva G. Berge mob: Mail.adr. Påmelding på vår hjemmeside: LYST TIL Å GÅ PÅ JAKT? JEGERPRØVEKURS I VÅR Orkla Jeger- og Fiskeforening arrangerer kurs i Lensvik (30 t) Bestått kurs er kravet for å kunne gå på jakt med våpen. Kurs ved minimum 10 deltakere. Meld din interesse nå. Få gjerne med deg noen. Ved nok påmelding blir det innkalt til orientering der kurstider fastsettes. Meld din interesse snarest til Oddvar Størdal Tlf: eller Viktig informasjon angående syketransport i og ut av Agdenes kommune Fra 1.mars 2009 tar Agdenes Taxi og Turvogn over all syketransport i Agdenes kommune. Det vil si, all kjøring på drosjerekvisisjon til lege, fysioterapeut og sykehus. Turer til lege og fysioterapeut innenfor Agdenes kommune bestilles hvis mulig dagen før hos Agdenes Taxi og Turvogn på tlf: Kjøring til lege, fysioterapeut og sykehus utenfor Agdenes kommune, bestilles dagen før på tlf: Dersom du lurer på noe, kontakt Agdenes Taxi og Turvogn, tlf:

11 har i tida etter jul kunst, kultur og kreativitet som tema. Vi har laget gipsmasker, maler med ulike teknikker, lager collage og former i snø. Dessuten har vi øvd inn et show som vi skal framføre på barnehagedagen 24. mars. Barnehagedagen er landsomfattende og i Mølnbukt barnehage blir den markert med åpen dag fra kl Det vil bli SHOW og enkel bevertning. Motto for dagen er Barna i sentrum. Vi ser omsorg, lek og læring i sammenheng, og med utgangspunktet barna i sentrum, ønsker vi å vise frem og tydeliggjøre hva dette betyr i det daglige arbeidet i barnehagen. Una Selbæk ferdig maskert med gips. VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG I BARNEHAGEN 24. MARS KL HILSEN MØLNBUKT BARNEHAGE Sunn mat i barnehagen. Helsedirektoratet har gitt anbefaling om bruk av sunn mat i barnehagen. Lensvik barnehage følger på.. Vi spiser havregrøt hver morgen. Vi spiser frukt eller grønnsaker hver dag. Vi serverer fruktfat på bursdager. Vi drikker bare vann mellom måltidene. Vi spiser ikke syltetøy daglig. Når bærbuskene våre begynner å gi bær skal vi lage vårt eget syltetøy med lite sukker. Vi bruker havregryn og grovt mel i pizza og vafler når vi skal kose oss., og det må vi av og til! På bildene ser vi at Jørgen koser seg med havregrøt og at Ragnhild stolt serverer frukt til alle barna HILSEN LENSVIK BARNEHAGE

12 Velkommen til trivelig kursdag, Lørdag 25. april. Kurs 1: Kurs i bildebehandling - fra kamera til PC - organisering av bilder på PC - behandling av bilder optimalisering - brenning til CD lage back-up Ta med kamera og PC om du har. Kurs 2: "Strikk din egen lue" Nå kan du lære å strikke lue til deg selv - eller andre. Enkle mønstre og teknikker blir brukt. Garn og strikkepinner kan du få kjøpt på kurset. Kursholder: Leif Veland Kursholder: Toril Agnes Landrø Kurs 3: Kurs i lefsebaking Potetlefse forbindes kanskje mest med jula, men hvorfor ikke starte juleforberedelsene i god tid lær deg å bake allerede NÅ! Du får dermed hele høsten til å trene på lefsebakingen. I god tid før kursstart vil du få informasjon om potetsorten som anbefales, hvordan du bør lage deigen og hvilket utstyr du ellers har behov for. Steke takke trenger du i alle fall. Kursholder Gudrun Johnsen Kurs 4: Lag ditt eget bilde Kurs i kreative teknikker med akrylmaling Kurset passer for nybegynnere. Det er ingen forutsetning at du har malt før. Du vil få grunnleggende kjennskap til akrylmalingen og dens muligheter. Kursholder vil gi deg tips om artige teknikker, og du får individuell veiledning i ditt eget arbeid. Å leke seg med farger og uttrykksmåter, gjerne til musikk, kan være et fint utgangspunkt for å skape ditt eget billeduttrykk. I løpet av kurset skal du ha malt ditt eget bilde og forhåpentligvis ha lyst til å lage flere!! Kursholder: Elisabeth Espenes Elisabeth Espenes har 3 års utdanning i ulike kunstneriske uttrykksformer som tegning, maling, grafikk, foto og skulptur ved Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum og Kunstskolen på Rotvoll. Elisabeth har periodevis arbeidet heltid med egne bilder for salg og utstilling, og har holdt egne kurs i kreative maleteknikker. Praktisk info: Kursene holdes på Lensvik skole lørdag fra kl Pris: Kr. 200 for medlemmer, kr. 400 for ikkemedlemmer, for skoleungdom / barn kr. 50,-.Utgifter til materiell kommer i tillegg Bindende påmelding innen til Sissel Guttelvik Meland på mail: eller tlf , send gjerne en sms, men husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å delta på. Du vil få nærmere informasjon om kurset etter påmelding. Vi spiser felles lunsj. Du tar med matpakke og vi stiller med kaffe og vafler! Agdenes Kunst- og Hobbyforening

13 Kulturprisen 2008 Elin Landrø mottok på vegne av Leikaringen Bråsnu`n, Agdenes kommunes kulturpris for Ordfører Oddvar Indergård sto for overrekkelsen. Kulturstipend 2008 U K M 09 Bilder fra Ungdommens kulturmønstring Rakel Sterten Areal Prada, fra v. Anders Holm, Lars Daniel Skaaren og Øyvind Lystad. På trommer Arne Clifford Arnes. Agdenes kommunes Utdannings og kulturstipend, er et stipend på kr 5.000,- og ble tildelt Kristian Melby Nilssen. Her ser vi hans søster Vibeke som var hans representant for kvelden. Lisa og Gunhild Ingdal Marthe Leinhardt Ingdal og Lars Grostad Frida Johnsen

14 KOMMUNALT NÆRINGSFOND Prioriteringer: Agdenes kommunes næringsfond ønsker å stimulere nyskaping/ nyetablering og bedriftsutvikling i kommunen og bidra til et levende lokalsamfunn gjennom å støtte lønnsomme arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter. Hovedutvalg for Næring og Drift (HND) legger for sine prioriteringer også til grunn de generelle veiledende retningslinjene som er utarbeidet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Følgende retningslinjer nyttes for næringsfondet: Prosentvis tilskuddsandel til bedriftsutviklingsprosjekter kan maksimalt utgjøre 50 % av kostnadsoverslaget, og maksimalt godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. Bedriftsutviklingsprosjekter med kostnadsoverslag over kr ,- skal adresseres til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor INs virkemidler. For investeringer kan det ytes tilskudd inntil kr og da basert på 50 % av et godkjent kostnadsoverslag på maksimalt kr Større tiltaksprosjekter skal adresseres til IN eller Sør-Trøndelag fylkeskommune. En er varsom med å gi tilskudd til prosjekter som vurderes å være i konkurranse med allerede etablert virksomhet i regionen (pga konkurransevridning) Det ytes kun tilskudd, og lån eller garantier er ikke aktuelt Agdenes kommune ved Næring & Drift gir råd og veiledning både i forhold til søknader om kommunalt næringsfond og eventuelt søknader om støtte fra IN. Søknader sendes til Agdenes kommune, Næringsfondet eller på e-post til Søknadsfrist er 1.mai Agdenes musikk og kulturskole vil rette en spesiell takk til Agdenes Sanitetsforening for deres støtte på kr ,- til årets kulturverksted. De er med på å gjøre det mulig å arrangere gratis kulturverksted for alle barn og unge i Agdenes kommune. Hilsen Agdenes Musikk Og Kulturskole NHF Agdenes vil rette en stor takk for støtte til asfaltering ved Storvatnet Friområde tilsammen kr ,00 fra følgende: Agdenes Kommune Agdenes Taxi v/ Per A. Lystad Handberg Maskin & Transport LHL Agdenes NHF Agdenes Orkdal Sparebank SpareBank 1 Midt-Norge NHF Agdenes, Styret LHL Agdenes ønsker alle sine medlemmer et riktig Godt Nytt År! Og vil med det samme takke for den positive innstilling og oppslutning Dere viser overfor lagets arrangement og turer. DIKT til mor. Den beste mor i verden passer på sine barn. Den beste mor i verden er ikke hard som jern. Den beste mor i verden er like myk som garn. Den beste mor i verden har hjertet sitt åpent, for deg og for meg. Og slik er du. LHL Agdenes, Styret Skrevet av Tiril A. Førland til mor på morsdagen.

15 deltid 0,72% og 1,1% Agdenes kommune har ledig stillinger som brannkonstabel deltid ved Lensvik og Selva brannstasjon. Stillingene inngår i beredskapsavdelingen, som hovedsakelig er tillagt oppgaver i forbindelse med brann, ulykker og akutt forurensing. Brannkonstablene plikter å bære utlevert personsøker. Ønskede kvalifikasjoner: Fagutdanning/godkjenningsbevis innen relevante fag Praktisk erfaring God fysisk og psykisk helse (dokumenteres med helseattest og fysisk test før ansettelse) Førekort kl. C (kan skaffes tilveie innen 1 år) Bosted og arbeidssted nær brannstasjonene Godkjenning fra hovedarbeidsgiver Stillingene avlønnes etter gjeldende avtale. Vanlig kommunale ansettelsesvilkår. Det henvises ellers til sentrale forbundsvise og lokale særavtaler, samt tjenesteinstruks for brannmannskap og befal i Agdenes brannvern. Brannkonstablene er forpliktet til å gjennomgå nødvendig opplæring og utdanning. For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Ole Edvard Meland, tlf: Søknadsfrist: Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik og merkes: Søknad Brannkonstabel deltid Medsendte papirer vil som hovedregel ikke bli returnert. Det har også Lensvik og Lysheim skole. For første gang blir Earth Hour gjennomført i Norge. Lørdag 28. mars fra klokken slukker folk over hele verden lyset i én time - Earth Hour. Da skal vi vise at vi er svært mange som vil ha en kraftfull innsats mot klimaendringer. De aller største byer og bedrifter har sagt JA til å være deltaker i denne globale opplevelsen. De oppfordrer herved alle kommunens innbyggere til å være med i denne kampanjen som altså foregår slik at vi lørdag 28 mars slukker alt lyset mellom kl

16 NAVN: ADR: POSTNR: Aktivitetskalender Dato Arrangement Sted / tid Arrangør Tema-møte Kvinneportrett fra litteraturen Biblioteket, Lysheim skole. Kl Agdenes Bygdekvinnelag Snillfjordrennet Start i Snillfjord Turskytterrennet Snillfjord - Lensvik Hyggekveld m/moteoppvisning fra Arne K. Moe Lensvik samfunnshus Kl Stjerna 4H og Lensvik Bygdekvinnelag Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Årsmøte Lensvik samfunnshus Kl Coop Lensvik BA Syng med oss Nordbygda Grendahus Kl Lensvik Blandakor Årsmøte Lysheim skole Kl Sangkoret Bygdaljom Sangkorfest (påmelding) Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Syng med oss Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Stoff til neste Agdenes-post bes sendt på e-post til: eller Innen Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske og en fin vår

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 08:30 11:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Daniel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 13:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Heidi Tevik Medlem

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 09.00 12.35 Til stede på møtet Medlemmer: Inger L. Ingdal Dag E. Ysland Hege Moe Hegg Runa

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Uke Mandag 30.MARS Tirsdag 31. MARS Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april Uke 14 BARNEHAGEN STENGER 12.00 Uke 15 Mandag 6.april Tirsdag 7.april Onsdag 8.april

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 HVA HAR LOFTEBARNA GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Vi startet tidlig med turer og fast ukeplan. Det å være på tur gir oss et godt samhold og en fin gruppeopplevelse,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Informasjon fra Loppa april 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi valgte å jobbe med høne, kyllinger og hane da det nærmet seg påske. Vi laget dermed påskepynt samtidig i

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

Hei alle sammen. Prosjekt

Hei alle sammen. Prosjekt Hei alle sammen Er det mulig at tiden kan gå så fort? September har flydd forbi, men det er jo som regel et tegn på at man har hatt det kjekt. Og i september har vi gjort mye forskjellig sammen, som føles

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Månedsrapport for Noor, mai 2015

Månedsrapport for Noor, mai 2015 Månedsrapport for Noor, mai 2015 Vi på Noor håper at både store og små har hatt en strålende mai måned og en fin 17. mai feiring Det har vært deilig med mange fridager i mai, og forhåpentligvis så har

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Ungdommens Turntreff er et arrangement rettet mot ungdom i alder 13-25 år. et går over to dager, lørdag til søndag, med overnatting. Gymnastikk Cup er for gymnaster fra det året de fyller 11 år og opp.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2015 Hei alle sammen! I løpet av oktober har vi forberedt oss til FN-dagen, jobbet videre med prosjektet, vært på kjekke turer, begynt med karate og hatt mange fine

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Glimt i fra september 2017 og framtidsplaner for oktober

Glimt i fra september 2017 og framtidsplaner for oktober MÅNEDSBREV Glimt i fra september 2017 og framtidsplaner for oktober 1 Oktober Vi har hatt kjempevær i mesteparten av september og vi har brukt mye tid ute. Det har gjort at de nye har fått mye plass og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: Kl.10.00 14.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Hege Moe Hegg

Detaljer

ENKELTBARNET I FOKUS. Hold deg oppdatert om oss på:

ENKELTBARNET I FOKUS. Hold deg oppdatert om oss på: MÅNEDSPOST FRA ENKELTBARNET I FOKUS BJØRKA OKTOBER 2016 Hold deg oppdatert om oss på: http://www.trondheim.kommune.no/kroppanmarka-bhg Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013.

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2013. Hei alle sammen! Da er september måned også slutt, og vi nærmer oss høsten med stormskritt. Det har vært en fin måned med fokus på trygghet, tilvenning, tur,

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

April. Bursdagfeiring!

April. Bursdagfeiring! April månedsbrev I mars måned har vi lest, sunget og snakket om hvorfor vi feirer påske. Barna har fulgt nøye med på hva Jesus gikk igjennom for å så stå opp fra de døde, gjennom å høre på påskehistorien.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år.

Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Kjære foreldre og foresatte. Godt nytt år. Her kommer info nr. 5 fra Lillefryd. For å forsikre oss om at alle får info om vinterferiepåmeldingen, sender vi denne gangen vinterferiepåmeldingsskjemaet på

Detaljer