AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer."

Transkript

1 AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket, og i løpet av uka spiser vi omtrent 21 millioner egg. Eggene har sine røtter i både jødisk, kristen og hedensk tradisjon. Tradisjonelt har det vært dekorerte hønseegg, men i nyere tid har vi også fått påskeegg av sjokolade, marsipan og plastegg fylt med smågodt. En historie knyttet til påskeeggets opprinnelse sier at Jomfru Maria ga egg til de romerske soldatene som korsfestet Jesus og ba dem om å være milde. Tårene hennes falt da på eggene og ga dem vakre flekker i flere farger. En mer praktisk forklaring på eggenes tilknytning til påsken er forbindelsen med fastetiden før påske. Påsken sammenfaller med våren, tiden da hønene begynner å legge flere egg. For å bevare eggene til fastetiden var over ble de hardkokte så de ikke skulle bli dårlige. Fredag 6. februar var det igjen duket for Ungdommens kulturmønstring i Lensvik samfunnshus. Som i de senere år var dette et samarbeid mellom Agdenes Ungdomsråd og kulturkontoret. Rundt 250 tilskuere var møtt opp for å få med seg alle de flinke og kreative ungdommene vi har i Agdenes. Det var også i år en stor bredde de unge kunne vise oss; foto, film, sang, bilder etc. Juryen hadde sitt fulle hyre med å velge hvilke deltagere som skulle få sjansen videre i Fylkesmønstringa som i år blir arrangert i Hemne mars. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

2 Kommunedelplan for Vassbygda Høringsfristen for kommunedelplan for Vassbygda gikk ut Det framgår av tabellen at det er reist innsigelse mot alle framtidige byggeområder innenfor delplanen med unntak av ett (B10). Kommunen har nå avtalt møte med sektormyndighetene for å drøfte lokaliseringen på nytt. Flere av områdene som er vist til bebyggelse, er gitt en større utstrekning enn det som er bebyggbart. Tanken bak dette er at det skal utarbeides en reguleringsplan som avklarer detaljer i arealbruken, og dette må presiseres for sektormyndighetene. Antall bygde boliger i ytre Agdenes de siste 10 åra, viser at utbyggingsarealet i delplanen for Vassbygda er stort i forhold til behovet. Noen av de foreslåtte byggeområdene vil måtte tas ut av planen. Rådmannen (administrasjonen) vil vektlegge attraktivitet, nærhet til eksisterende infrastruktur og bevaring av dyrkbar jord i den videre prosessen. Store deler av det sjønære området i delplanen er foreslått til utbyggingsformål, noe som er problematisk i forhold til stortingets varsel om strengere holdning til bygging i 100-metersbeltet. Selv om områdene er vist som byggeområde, betyr det som tidligere nevnt, at ikke alt skal bebygges. Gjennom reguleringsplanprosessen vil rådmannen påse at areal nærmest sjøen reguleres til grønne formål. Etter møte med sektormyndighetene og nytt møte i planutvalget, vil det trolig bli utarbeidet et revidert forslag som må legges ut til nytt ettersyn. Se kart neste side Oppsummering av innsigelser til kommunedelplan for Vassbygda: Område: Innsigelsesmyndighet: Andre merknader: B1 Synnavika (30 daa) B2 Utv. Mølnhaugan (16 daa) B3 v/ gamlebanken (6 daa) Fylkesmannen Fylkeskommunen Fylkeslandbruksstyret Fylkeslandbruksstyret B4 vest for Rundhaugen (5 daa) Fylkeskommunen Fylkesmannen: Bebyggelse må trekkes 50-meter fra sjøen B5 sør for Rundhaugen, på sørsida av fv. 277 (4 daa) Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkeskommunen B6 Heggabakken (58 daa) Vegvesenet B7 øst for B6 (30 daa) B8 vest for Lysheim (23 daa) B9 langs fv. 277 (4 + 9 daa) B10 (10 daa) B/N 1 v/ gamlebanken (9daa) B/N 2 gamle barneh. (2 daa) S Framtidig småbåthavn Vegvesenet Fylkesmannen fylkeslandbruksstyret Vegvesenet Vegvesenet Fylkesmannen Fylkeslandbruksstyret Fylkesmannen Fylkeskommunen Krever at behov og lokalisering av nye anlegg er gitt en mer oversiktsplanmessig vurdering. F1 Fylkesmannen NVE: ber om at F1 tas ut. Framtidig naustområde N/T Næring / turisme Fylkesmannen Fylkesmannens vilkår: Fylkeskommunens vilkår: Må ut av 100-m.beltet el. ut av planen. Omr. må reduseres eller flyttes lengre unna sjøen.

3

4 Agdenes ønsker deg velkommen som ny innbygger Kommunestyret har et sterkt ønske om å snu den svakt negative befolkningsutviklingen. Tendensen over hele landet har vært at folk flytter fra distriktene og inn til byer og regionsentra. Skal vi i Agdenes klare å snu utviklingen, må vi finne smarte tiltak som kan friste potensielle tilflyttere. Kommunestyret har derfor som et første skritt på vegen, oppnevnt en egen tilflyttingskomite som har i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og aktiviteter som kan øke innflyttingen. Kommunestyret behandler forslagene i møte i mai. Bildet er fra Lensvik barnehage. Komiteen er i fullt arbeid. Iveren er så stor at de på egen hånd har iverksatt ett tiltak. I Brevet heimant får alle som har gått ut fra ungdomsskolen i perioden , og har bosted i annen kommune, oversendt relevant informasjon om vår kommune. Dette gjelder i alt 280 personer. Hver enkelt av disse er dessuten invitert til å gi tilbakemelding om hvilke forhold de legger størst vekt på for å etablere seg i kommunen. Vi håper at mange etter hvert blir fristet til å bosette seg i vakre Agdenes. RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP Etter introduksjonslovens 17 av varer den enkeltes rett til gratis opplæring i tre år fra vedkommende fikk innvilget første arbeids- eller oppholdstillatelse. Personer som fikk innvilget første arbeids- og oppholdstillatelse før 1.september 2005 vil i mange tilfelle også ha krav på opplæring i norsk. Denne opplæringen skal tilbys og søkes tilskudd for etter den tilskuddsordningen som var gjeldende før introduksjonsloven trådte i kraft, nå kalt overgangsordningen. Overgangsordningen varer til 1. september De av våre innbyggere som kan tilbys opplæring etter overgangsordningen må ta ut disse rettighetene innen ordningen faller bort. Har du spørsmål om ordningen eller dine rettigheter ta kontakt med Agdenes kommune og spør etter ansvarlig for norskopplæring til voksne innvandrere.

5 Den levende skogen ble framført av klasse på Lensvik skole torsdag den Først på dagen var barnehagen og resten av skolen invitert til samfunnshuset for å overvære forestillinga, og om kvelden var salen fullsatt av et begeistret publikum. Her ser vi noen av elevene utkledd som trær. Handlingen i denne musikalen foregår i en skog der trærne kan synge, danse og le. Vi følger både dyre- og plantelivet i takt med årstidene. Haren har hus under hver busk, trekkfuglene drar mot sør og bamsefar går i hi. Og den fineste sangen, det er fuglesangen. Vet du at du må telle årringer for å finne ut hvor gammelt et tre er? Og at treet er i alt, i huset som du bor i, i seng og stol og bord, og i ei bok som du kan bla i? Det er trærne i de store skogene som gir liv til alt i verden. Hvert et blad og hver ei lita gren er med og lager oksygen. Dessuten er alle trær tremenninga, om de vokser i Buskerud, på Bjørkelangen eller på Gran Canari. Men en dag kommer det en helt vanlig familie til denne levende skogen. Mor og far planlegger lettvint å lage maten på ei kokeplate. Er det så lurt? Ungene, Ola og Kari har derimot smurt matpakke. Ut på natta skjer det noe som gjør at mor og far blir skremt. De er ikke så vant til å være ute i naturen. Men alt ender selvsagt bra til slutt. Det har vært øvd jevnt og trutt i alle klasser i flere uker før forestillinga. Trine har vært en tålmodig instruktør og tilrettelegger. Fjerdeklassingene har vært hovedrolleinnehavere, men alle stemmene fra de 52 elevene har vært like viktige for at musikalen skulle bli vellykket. Søknadsfrist til Skolefritidsordning for skoleåret 2009/2010 er: Søknadsskjema kan hentes på følgende steder: Skolene Barnehagene Rådhuset Høstens 1.klassinger får tilsendt søknadsskjema fra skolen. Søknaden sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik Søknadsfrist til hovedopptak i barnehagene er: Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagene. Søknaden sendes: Agdenes kommune 7316 Lensvik for store og små på Lensvik Samfunnshus 19/3-09 kl Alle ønskes velkommen til en trivelig kveld. Moteoppvisning, Moe-senteret viser vårmoter med lokale modeller Underholdning Loddsalg Mat Arr: Stjerna 4H, Lensvik Bygdekvinnelag og Tilflyttingskomiteèn

6 Støtt Lensvik I.L. når du tipper Fra 1. mars vil de som spiller på Norsk Tipping sine spill kunne velge Lensvik I.L. som mottaker av 5% av innsatsen i spillet. Dette er mulig gjennom Norsk Tippings nye frivilligstøtte gjennom Grasrotandelen. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men er en unik mulighet til å støtte idrettslaget ditt! Dette har LENSVIK. I.L. gjort mulig ved å registrere foreninga i Frivillighetsregisteret. Alle lag og foreninger som har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen når dette tilbudet åpner fra 1. mars. LENSVIK I.L. er en av disse foreningene. Slik går du fram; Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. En må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen til LENSVIK I.L. Du registrerer LENSVIK I.L. som mottaker via spillkortet ditt. Dermed sikrer du at LENSVIK I.L. blir støttet hver gang du spiller selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Vinn vinn! Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut - og vi håper selvsagt at du velger LENSVIK I.L. Premien din blir like stor uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke. Fra 1. mars blir dette mulig ved alle spillsteder som er kommisjonærer for Norsk Tipping. Norsk Tipping skriver på sin hjemmeside: Når du skal levere spill fra og med mars 2009 av, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i terminalen hos en kommisjonær, skal spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen. Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene Norsk Tipping har. Når du har funnet deg en mottaker til Grasrotandelen, blir det avsatt penger til denne for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta grasrotandel av det du har spilt for så langt i Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sin hjemmeside, Lensvik Idrettslag med ny hjemmeside Vi har fått hjelp av Grytting på Orkanger til å lage hjemmeside. Den har blitt kjempebra. En god del informasjon er allerede på plass og vi prøver så godt vi kan å oppdatere den etter hvert. Besøk den nye sida vår på:

7 LENSVIK IL Handball 4 lag deltar i seriespill:b 10, G 12, J 12 og J 14. Barn 10 og Jenter 12 har hittil ikke tapt kamp i inneværende sesong. Jenter 12 vant Nattcup i Orklahallen høsten Vi har 2 grupper med minilag. Her ønsker vi oss flere deltagere! Som avslutning for sesongen 08/09 deltar vi på Shell Cup i Kristiansund April. Handballavdelingen trenger sårt inntekter. Derfor har avdelingen begynt med salg av dopapir. Kr 220,00 for en storsekk med 42 ruller. GOD KVALITET! Ta kontakt med en av oss i styret dersom dere er interessert. ( Beate Bonvik, Inger M Meland, Gunvor Berg og Olav Sterten) Som prøve har vi nå også fått i tørkeruller. Samme pris som dopapiret. Dette er viktig inntektskilde for avdelingen, slik at vi greier og holde treningsavgiften på et minimum.! Selbu Cup juni Tradisjon! Sang: Vi ønsker oss en sang om Lensvik Handballen, som vi kan bruke på våre arrangement i hallen. Forslag ønskes! LENSVIK IL Gym og Turn Helgen 5. til 7. juni braker det igjen løs med årets høydepunkt, nemlig barnekretsturnstevnet på Byneset. Avd. Gym og Turn håper denne gang å kunne stille med en fyldig tropp. Informasjon om stevnet vil bli lagt ut fortløpende på vår nye hjemmeside På vår hjemmeside finner du også informasjon om kurs, oppdaterte treningstider, kjøp av turnutstyr, andre aktuelle stevner etc. Lyst til å hjelpe til på våre treninger? Har du selv barn som er aktiv i avdelingen eller rett og slett bare har lyst til å hjelpe til, ser vi frem til å høre fra deg. Våre treningstider vinter/ vår 2009: Mandager: : Jenter 2. og 3. klasse : Jenter klasse Torsdager: : Jenter og gutter førskole og 1. klasse : Gutter klasse Vel møtt til gamle og nye turnere! Utfordring: Vi mangler dommere i vår klubb. Dette må det jobbes enda hardere med. Er dette av interesse, så ta kontakt med oss i styret. Handballavdelingen vil takke sin hovedsponsor: Lerøy Midnor, samt sine samarbeids-partnere: Quickpartner, Esso Indergårds Bilverksted og Agdenes Taxi og Turvogn. For styret Beate Bonvik, Leder For styret i Lensvik IL Avdeling Gym og Turn Øyvind Sletten, leder

8 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Årsmøte Agdenes Røde Kors Hjelpekorps avholdte årsmøte på Sandvollan fredag 23. januar. Valg av styremedlemmer var et av punktene på årets saksliste. Styret består nå av: Korpsleder: Ingrid Marie Meland Nestleder/adm.leder: Stein Indergård Operativ leder: Jørn Gården Styremedlem: Mari Bækkedal Styremedlem: Magnar Bonvik Vara: Jakob Meland Vara: Anne Marit Meland Agdenes Røde Kors Hjelpekorps ønsker det nye styret lykke til med arbeidsoppgavene fremover. Fjorårets blomsteraksjon Først på september 2008 var vi nok en gang ute med blomster. Denne gang skulle pengene gå til flytting av korpshytta. Takk til alle som støttet oss. For de som ikke vet det, så har vi ei korpshytte oppi Øyangen. Denne har i de senere årene blitt lite brukt. Mye pga avstanden og litt dårlige veier på vår og høst. Planen er å få korpshytta flyttet til en mer sentral tomt i Lensvik. Noe som også begynner å haste litt, siden den nye flerbrukshallen har byggestart i juni. Dette medfører at vi etter 25.mai ikke har noe depot for utstyret vårt. Aktiviteter Vi har korpskvelder hver 14. dag. Der samles vi og trener på mye førstehjelp, men også en del søkemetoder, lesing av kart og bruk av samband. Mange av våre medlemmer drar også på kurs rundt om i distriktet. De kursene våre medlemmer er nødt til å ha for å kunne være med på leteaksjoner og sanitetsvakter er: Grunnkurs Førstehjelp og Barmark C. Disse er grunnleggene kurs for å kunne drive med redning fra fjord til fjell. Korpsleder og nestleder har også en del oppgaver opp mot styre og stell i distriktet. De representerer oss på årsmøtene til distriktet, samt korpssamling. På korpssamlingen møter vi personer som hører til i andre Røde Kors foreninger. Her blir erfaringer vekslet, og planer for neste år for hjelpekorpset laget. De andre medlemmene våre, uansett om de sitter i styret eller ikke, får også muligheten til å være med som observatører. Noe som er utrolig lærerikt! Grasroandelen Fra den 1.mars i år vil det bli en mulighet til å støtte lag og organisasjoner gjennom Norsk Tipping. Når du hos din kommisjonær krysser av for å gi støtte til for eksempel Agdenes Røde Kors, vil Norsk Tipping gi 5 % av det du tipper for til oss. Du betaler kun for den kupongen som blir levert inn. Så uten ekstra kostnader for deg, kan du gi oss støtte for å drive aktivt i nærmiljøet. Utleie av korpshytta Dersom det er noen organisasjoner eller private som ønsker å leie korpshytta vår for kortere eller lengre perioder, så ta kontakt med korpsleder på Ønsker du å ta kontakt med Hjelpekorpset, kan du skrive en e-post til Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på

9 Nytt behandlingstilbud i Orkdal, Terapi-ridning HVA ER TERAPIRIDNING: Terapiridning er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Når den funksjonshemmede rider, er fysioterapeuten veileder for både hest og rytter. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og gir rytteren 3000 impulser gjennom en halv time på hesteryggen. De tredimensjonale bevegelsene fra hesten forplanter seg til sentralnervesystemet og stimulerer til et mangfoldig bruk av muskulatur, koordinasjon og ikke minst balanse. Ridestillingen og hestens bevegelser løser opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent. UTFØRES AV: Terapiridningen kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt etterutdanning i terapiridning. DOKUMENTERT OG FIN BEHANDLINGSFORM På bildet ser vi Line Ysland sammen med FOR PERSONER MED: Helle Tangvik Størdal på hesten Oda. CP, Hjerneskade, MS, Hjerneslag, Muskel/ neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi) Guillian-Barres syndrom, Poliomyelitt, Ryggmargsskader, Ryttere uten armer/bein, Reumatiske lidelser, Muskel- og skjelett lidelser, ADHD, Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling, Synshemmede, Psykiske lidelser NÅR OG HVOR: Berge gård i Hoston Fannrem, Mandager. Stedsbeskrivelse: Ta av til høyre ved Vormstad, skilt på venstre side, HOSTON. Kjør deretter 6,5 km. Ta til høyre og kjør 300 m etter en gårdsvei. Parkering på venstre side ved stallen. LEGEREKVISISJON: Rytterne vil trenge henvisning fra lege. NB! Rekvisisjonen må være godkjent og stemplet av NAV helsetj.forvaltning Levanger og leveres ved første ridetime for at rytteren skal kunne delta på timen. RIDETIMER: Rytterne vil kunne få 30 behandlinger/ ridetimer på en henvisning som varer i ett år. Høst semesteret har 13 timer (sep. -des.), og vår semesteret har 17 timer (feb.-juni) Ridetimene vil følge skoleåret med fri ved alle ferier. EGENANDEL: Kr. 150,- pr gang. Betales på forhånd gjennom faktura. Rytterne vil få drosje rekvisisjoner til og fra stedet. Fysioterapeut ordner med rekvisisjon. LEIERE: Rytterne må ha med seg en assistent på ridetimene. Assistenten må kunne leie hesten og være behjelpelig ved på- og avstigning. Noen ryttere vil kunne ha behov for to assistenter, avhengig av balanse og styrke. NB! Viktig for assistenter å ha godt fottøy! HJELM: Rytterne kan låne hjelm hos oss, men vi oppfordrer til å kjøpe etter hvert, pga. hygiene og riktig tilpasning. ANSVAR: All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar. Rideskolen har ikke ansvar skader som rytterne eller besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor gårdens område. Rideskolen har ikke ansvar for penger eller verdisaker. Berge Gård har ansvarsforsikring for sin virksomhet Forts. neste side

10 TAPTE TIMER: Tapte timer kan ikke refunderes eller overføres til nytt semester ved skade eller sykehusopphold og lignende. INSTRUKTØRER: Eva Berge, Rideinstruktør med kurs i handicap ridning Kristin Foss, Ridefysioterapeut med spesialutdannelse i terapiridning Begge vil være tilstede under ridetimene. VELKOMMEN TIL TERAPIRIDNING VED BERGE GÅRD Kristin Foss mob: Mail.adr. Eva G. Berge mob: Mail.adr. Påmelding på vår hjemmeside: LYST TIL Å GÅ PÅ JAKT? JEGERPRØVEKURS I VÅR Orkla Jeger- og Fiskeforening arrangerer kurs i Lensvik (30 t) Bestått kurs er kravet for å kunne gå på jakt med våpen. Kurs ved minimum 10 deltakere. Meld din interesse nå. Få gjerne med deg noen. Ved nok påmelding blir det innkalt til orientering der kurstider fastsettes. Meld din interesse snarest til Oddvar Størdal Tlf: eller Viktig informasjon angående syketransport i og ut av Agdenes kommune Fra 1.mars 2009 tar Agdenes Taxi og Turvogn over all syketransport i Agdenes kommune. Det vil si, all kjøring på drosjerekvisisjon til lege, fysioterapeut og sykehus. Turer til lege og fysioterapeut innenfor Agdenes kommune bestilles hvis mulig dagen før hos Agdenes Taxi og Turvogn på tlf: Kjøring til lege, fysioterapeut og sykehus utenfor Agdenes kommune, bestilles dagen før på tlf: Dersom du lurer på noe, kontakt Agdenes Taxi og Turvogn, tlf:

11 har i tida etter jul kunst, kultur og kreativitet som tema. Vi har laget gipsmasker, maler med ulike teknikker, lager collage og former i snø. Dessuten har vi øvd inn et show som vi skal framføre på barnehagedagen 24. mars. Barnehagedagen er landsomfattende og i Mølnbukt barnehage blir den markert med åpen dag fra kl Det vil bli SHOW og enkel bevertning. Motto for dagen er Barna i sentrum. Vi ser omsorg, lek og læring i sammenheng, og med utgangspunktet barna i sentrum, ønsker vi å vise frem og tydeliggjøre hva dette betyr i det daglige arbeidet i barnehagen. Una Selbæk ferdig maskert med gips. VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG I BARNEHAGEN 24. MARS KL HILSEN MØLNBUKT BARNEHAGE Sunn mat i barnehagen. Helsedirektoratet har gitt anbefaling om bruk av sunn mat i barnehagen. Lensvik barnehage følger på.. Vi spiser havregrøt hver morgen. Vi spiser frukt eller grønnsaker hver dag. Vi serverer fruktfat på bursdager. Vi drikker bare vann mellom måltidene. Vi spiser ikke syltetøy daglig. Når bærbuskene våre begynner å gi bær skal vi lage vårt eget syltetøy med lite sukker. Vi bruker havregryn og grovt mel i pizza og vafler når vi skal kose oss., og det må vi av og til! På bildene ser vi at Jørgen koser seg med havregrøt og at Ragnhild stolt serverer frukt til alle barna HILSEN LENSVIK BARNEHAGE

12 Velkommen til trivelig kursdag, Lørdag 25. april. Kurs 1: Kurs i bildebehandling - fra kamera til PC - organisering av bilder på PC - behandling av bilder optimalisering - brenning til CD lage back-up Ta med kamera og PC om du har. Kurs 2: "Strikk din egen lue" Nå kan du lære å strikke lue til deg selv - eller andre. Enkle mønstre og teknikker blir brukt. Garn og strikkepinner kan du få kjøpt på kurset. Kursholder: Leif Veland Kursholder: Toril Agnes Landrø Kurs 3: Kurs i lefsebaking Potetlefse forbindes kanskje mest med jula, men hvorfor ikke starte juleforberedelsene i god tid lær deg å bake allerede NÅ! Du får dermed hele høsten til å trene på lefsebakingen. I god tid før kursstart vil du få informasjon om potetsorten som anbefales, hvordan du bør lage deigen og hvilket utstyr du ellers har behov for. Steke takke trenger du i alle fall. Kursholder Gudrun Johnsen Kurs 4: Lag ditt eget bilde Kurs i kreative teknikker med akrylmaling Kurset passer for nybegynnere. Det er ingen forutsetning at du har malt før. Du vil få grunnleggende kjennskap til akrylmalingen og dens muligheter. Kursholder vil gi deg tips om artige teknikker, og du får individuell veiledning i ditt eget arbeid. Å leke seg med farger og uttrykksmåter, gjerne til musikk, kan være et fint utgangspunkt for å skape ditt eget billeduttrykk. I løpet av kurset skal du ha malt ditt eget bilde og forhåpentligvis ha lyst til å lage flere!! Kursholder: Elisabeth Espenes Elisabeth Espenes har 3 års utdanning i ulike kunstneriske uttrykksformer som tegning, maling, grafikk, foto og skulptur ved Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum og Kunstskolen på Rotvoll. Elisabeth har periodevis arbeidet heltid med egne bilder for salg og utstilling, og har holdt egne kurs i kreative maleteknikker. Praktisk info: Kursene holdes på Lensvik skole lørdag fra kl Pris: Kr. 200 for medlemmer, kr. 400 for ikkemedlemmer, for skoleungdom / barn kr. 50,-.Utgifter til materiell kommer i tillegg Bindende påmelding innen til Sissel Guttelvik Meland på mail: eller tlf , send gjerne en sms, men husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å delta på. Du vil få nærmere informasjon om kurset etter påmelding. Vi spiser felles lunsj. Du tar med matpakke og vi stiller med kaffe og vafler! Agdenes Kunst- og Hobbyforening

13 Kulturprisen 2008 Elin Landrø mottok på vegne av Leikaringen Bråsnu`n, Agdenes kommunes kulturpris for Ordfører Oddvar Indergård sto for overrekkelsen. Kulturstipend 2008 U K M 09 Bilder fra Ungdommens kulturmønstring Rakel Sterten Areal Prada, fra v. Anders Holm, Lars Daniel Skaaren og Øyvind Lystad. På trommer Arne Clifford Arnes. Agdenes kommunes Utdannings og kulturstipend, er et stipend på kr 5.000,- og ble tildelt Kristian Melby Nilssen. Her ser vi hans søster Vibeke som var hans representant for kvelden. Lisa og Gunhild Ingdal Marthe Leinhardt Ingdal og Lars Grostad Frida Johnsen

14 KOMMUNALT NÆRINGSFOND Prioriteringer: Agdenes kommunes næringsfond ønsker å stimulere nyskaping/ nyetablering og bedriftsutvikling i kommunen og bidra til et levende lokalsamfunn gjennom å støtte lønnsomme arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter. Hovedutvalg for Næring og Drift (HND) legger for sine prioriteringer også til grunn de generelle veiledende retningslinjene som er utarbeidet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Følgende retningslinjer nyttes for næringsfondet: Prosentvis tilskuddsandel til bedriftsutviklingsprosjekter kan maksimalt utgjøre 50 % av kostnadsoverslaget, og maksimalt godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. Bedriftsutviklingsprosjekter med kostnadsoverslag over kr ,- skal adresseres til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor INs virkemidler. For investeringer kan det ytes tilskudd inntil kr og da basert på 50 % av et godkjent kostnadsoverslag på maksimalt kr Større tiltaksprosjekter skal adresseres til IN eller Sør-Trøndelag fylkeskommune. En er varsom med å gi tilskudd til prosjekter som vurderes å være i konkurranse med allerede etablert virksomhet i regionen (pga konkurransevridning) Det ytes kun tilskudd, og lån eller garantier er ikke aktuelt Agdenes kommune ved Næring & Drift gir råd og veiledning både i forhold til søknader om kommunalt næringsfond og eventuelt søknader om støtte fra IN. Søknader sendes til Agdenes kommune, Næringsfondet eller på e-post til Søknadsfrist er 1.mai Agdenes musikk og kulturskole vil rette en spesiell takk til Agdenes Sanitetsforening for deres støtte på kr ,- til årets kulturverksted. De er med på å gjøre det mulig å arrangere gratis kulturverksted for alle barn og unge i Agdenes kommune. Hilsen Agdenes Musikk Og Kulturskole NHF Agdenes vil rette en stor takk for støtte til asfaltering ved Storvatnet Friområde tilsammen kr ,00 fra følgende: Agdenes Kommune Agdenes Taxi v/ Per A. Lystad Handberg Maskin & Transport LHL Agdenes NHF Agdenes Orkdal Sparebank SpareBank 1 Midt-Norge NHF Agdenes, Styret LHL Agdenes ønsker alle sine medlemmer et riktig Godt Nytt År! Og vil med det samme takke for den positive innstilling og oppslutning Dere viser overfor lagets arrangement og turer. DIKT til mor. Den beste mor i verden passer på sine barn. Den beste mor i verden er ikke hard som jern. Den beste mor i verden er like myk som garn. Den beste mor i verden har hjertet sitt åpent, for deg og for meg. Og slik er du. LHL Agdenes, Styret Skrevet av Tiril A. Førland til mor på morsdagen.

15 deltid 0,72% og 1,1% Agdenes kommune har ledig stillinger som brannkonstabel deltid ved Lensvik og Selva brannstasjon. Stillingene inngår i beredskapsavdelingen, som hovedsakelig er tillagt oppgaver i forbindelse med brann, ulykker og akutt forurensing. Brannkonstablene plikter å bære utlevert personsøker. Ønskede kvalifikasjoner: Fagutdanning/godkjenningsbevis innen relevante fag Praktisk erfaring God fysisk og psykisk helse (dokumenteres med helseattest og fysisk test før ansettelse) Førekort kl. C (kan skaffes tilveie innen 1 år) Bosted og arbeidssted nær brannstasjonene Godkjenning fra hovedarbeidsgiver Stillingene avlønnes etter gjeldende avtale. Vanlig kommunale ansettelsesvilkår. Det henvises ellers til sentrale forbundsvise og lokale særavtaler, samt tjenesteinstruks for brannmannskap og befal i Agdenes brannvern. Brannkonstablene er forpliktet til å gjennomgå nødvendig opplæring og utdanning. For nærmere opplysninger, kontakt brannsjef Ole Edvard Meland, tlf: Søknadsfrist: Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes: Agdenes kommune, 7316 Lensvik og merkes: Søknad Brannkonstabel deltid Medsendte papirer vil som hovedregel ikke bli returnert. Det har også Lensvik og Lysheim skole. For første gang blir Earth Hour gjennomført i Norge. Lørdag 28. mars fra klokken slukker folk over hele verden lyset i én time - Earth Hour. Da skal vi vise at vi er svært mange som vil ha en kraftfull innsats mot klimaendringer. De aller største byer og bedrifter har sagt JA til å være deltaker i denne globale opplevelsen. De oppfordrer herved alle kommunens innbyggere til å være med i denne kampanjen som altså foregår slik at vi lørdag 28 mars slukker alt lyset mellom kl

16 NAVN: ADR: POSTNR: Aktivitetskalender Dato Arrangement Sted / tid Arrangør Tema-møte Kvinneportrett fra litteraturen Biblioteket, Lysheim skole. Kl Agdenes Bygdekvinnelag Snillfjordrennet Start i Snillfjord Turskytterrennet Snillfjord - Lensvik Hyggekveld m/moteoppvisning fra Arne K. Moe Lensvik samfunnshus Kl Stjerna 4H og Lensvik Bygdekvinnelag Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Seven in Heaven`s Jubileumsforestilling ittjnå atthall Nordbygda Grendahus Kl Nordbygda Grendahus Årsmøte Lensvik samfunnshus Kl Coop Lensvik BA Syng med oss Nordbygda Grendahus Kl Lensvik Blandakor Årsmøte Lysheim skole Kl Sangkoret Bygdaljom Sangkorfest (påmelding) Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Syng med oss Åsheim, Mølnbukt Kl Sangkoret Bygdaljom Stoff til neste Agdenes-post bes sendt på e-post til: eller Innen Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske og en fin vår

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 13:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Heidi Tevik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 08:30 11:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Daniel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 HVA HAR LOFTEBARNA GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Vi startet tidlig med turer og fast ukeplan. Det å være på tur gir oss et godt samhold og en fin gruppeopplevelse,

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: Kl.10.00 14.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Hege Moe Hegg

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Ungdommens Turntreff er et arrangement rettet mot ungdom i alder 13-25 år. et går over to dager, lørdag til søndag, med overnatting. Gymnastikk Cup er for gymnaster fra det året de fyller 11 år og opp.

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Valgstyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Valgstyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Leif Veland Forfall: Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2009

Nyhetsbrev Desember 2009 Nyhetsbrev Desember 2009 Beklager sen utgivelse av dette nyhetsbrevet for desember. Perioden for normal utgivelse kom sammen med travel høstgasshuku forberedelser og gikk over i travle desember uker Viktige

Detaljer

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Uke Mandag 30.MARS Tirsdag 31. MARS Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april Uke 14 BARNEHAGEN STENGER 12.00 Uke 15 Mandag 6.april Tirsdag 7.april Onsdag 8.april

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Eiker Cheerleading Team Eagles

Eiker Cheerleading Team Eagles Eiker Cheerleading Team Eagles i samarbeid med NAIF seksjon cheerleading og cheerdance ønsker velkommen til WinterCup 2015 Lørdag 24. og søndag 25. januar 3. kvalifiseringscup til NM 2015 Åpent for alle

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Månedsrapport for Noor, mai 2015

Månedsrapport for Noor, mai 2015 Månedsrapport for Noor, mai 2015 Vi på Noor håper at både store og små har hatt en strålende mai måned og en fin 17. mai feiring Det har vært deilig med mange fridager i mai, og forhåpentligvis så har

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 11.10.11

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema FRIST FOR PÅMELDING ER SENEST 8. MARS 2011. Vedlagt finner dere invitasjon til Barnekretsturnstevnet som i år skal arrangeres av Sortland

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2015 Hei alle sammen! I løpet av oktober har vi forberedt oss til FN-dagen, jobbet videre med prosjektet, vært på kjekke turer, begynt med karate og hatt mange fine

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. I februar har vi hatt mye fint vintervær. Det har ikke vært så mye snø, men det har vært fint å ake og å klatre på snøhaugene. Ved et par anledninger

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer