Nord-Trøndelag ÅRSMELDING Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa

2 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2

3 Innhold 1 Tillitsvalgte Fylkesårsmøtet Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon Styremøter Politiske saker Organisatoriske saker Distriktsvise arbeidslag Sommertreff Senterpartiets hedersmerke Besøk rundt om i fylket Ekstraordinært landsmøte Jämt trøndersk samarbeid Senterpartiets Studieforbund i Nord-Trøndelag Lokallaga Medlemsoversikt lokallaga Ordførerforum Mediafondet Senterungdommen Tillitsvalgte Administrasjon Medlemmer og lokallag Arrangementer Informasjon Samarbeid med Senterpartiet Representasjon og deltakelse Senterkvinnene Organisatorisk arbeid Politisk arbeid Representasjon KS Fylkestingsgruppas virksomhet Medlemmer i fylkestingsgruppa og gruppestyret. Sekretariat Arbeidet i fylkestingsgruppa Viktige politiske saker i Trøndelag som strategisk enhet / mandat for felles utredning av Trøndelagsfylkene / «nye Nord-Trøndelag 2030» Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 3

4 Framtidig eierskap av NTE Innspill til jordbruksforhandlingene for 2014 og Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Økonomi, årsbudsjett og økonomiplan Andre saker det er arbeidet med og fremmet forslag eller merknader om i fylkestinget i løpet av Interpellasjoner fremmet av Sp-representanter i Nr. 1/14 - om økt avgift på diesel, Randi Dille (februar) Nr. 3/14 - om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning, Camilla Vågan (februar) Nr. 6/14 - om omorganisering av kulturavdelingen, Trude Holm (juni) Nr. 9/14 - om læreplasser i videregående skole, Tomas Iver Hallem (september) Skriftlige spørsmål i Medlemmer i en del styrer, råd, komiteer og utvalg, valgt av fylkestinget m.fl Valg Nominasjon Senterpartiets liste til fylkestingsvalget Programarbeid Økonomi og administrasjon Økonomi Ansatte Lokaler Vedlegg Lokal forankring og nær tilstedeværelse viktig for beredskapen Senterpartiet vil ha firefelts motorveg mellom Stjørdal og Trondheim Fagutdanningen må styrkes og utvikles Et framtidsretta og bærekraftig landbruk, med investeringslyst og kompetanse Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 4

5 1 Tillitsvalgte Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: Tomas Iver Hallem Verdal Leder Randi Dille Namsos 1. nestleder Kari Anita Furunes Meråker 2. nestleder Hege Nordheim-Viken Høylandet Studieleder Johan Petter Skogseth Frosta Styremedlem Alf Magnar Reberg Levanger Styremedlem Ida Stuberg Inderøy Styremedlem Hans Oskar Devik Røyrvik 1. vararepresentant I tillegg møter: Magnus Delbekk Steinkjer Leder i Senterungdommen (til ) Martin Josteinsson Myhr Stjørdal Leder i Senterungdommen (fra ) Christina Ramsøy Steinkjer Leder Senterkvinnene Bjørg Tingstad Fosnes Leder i ordførerforum Trude Holm Verdal Nestleder i fylkestingsgruppa Marit Arnstad Stjørdal Stortingsrepresentant Vararepresentanter: Marit Voll Verdal 2. vararepresentant Kjartan Tørum Vikna 3. vararepresentant Anne Berit Lein Steinkjer 4. vararepresentant Representant i Senterungdommens fylkesstyre: Vararepresentant: Randi Dille Kari Anita Furunes Marit Arnstad er stortingsrepresentant og var leder i Næringskomiteen til Fra ble hun medlem i Energi- og miljøkomiteen. Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe (fra ) og medlem i den utvidede utenrikskomiteen fra samme dato. Tomas Iver Hallem var 1. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre. (til ) Tomas Iver Hallem er 4. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre. (fra ) Tomas Iver Hallem er medlem av landsstyret. Bjørn Arild Gram var medlem i valgkomiteen til ekstraordinært landsmøte Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 5

6 2 Fylkesårsmøtet 2014 Årsmøtet ble holdt på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7. og lørdag 8. februar. Det møtte 108 delegater og 6 observatører/gjester. Fylkesleder Tomas Iver Hallem ønsket velkommen til fylkesårsmøtet og hadde en kort innledning hvor han blant annet takket alle for innsatsen i valgkampen. Stortingsrepresentant Marit Arnstad hadde innledning til debatt fredag ettermiddag. Innledningsvis hadde hun Det var stor medieinteresse for fylkesårsmøtet fokus på de store hendelsene i fylket (branner og flodbølge) og takket nødetatene, frivillige, kommunene og ordførerne for innsatsen i de dramatiske hendelsene. Videre var hunn innom flere sentrale temaer; sentralisering av nødetatene, kommunestruktur, de viktige naturressursene, landbruk, miljø og fornybar energi og rovdyr. 16 delegater hadde innlegg i den påfølgende debatten. Lørdag innledet 1. nestleder Ola Borten Moe med tema grunnlovsjubileet, innvandring- og asylpolitikk, boligpolitikken og behovet for forenkling og avslutningsvis landbrukspolitikk. I den påfølgende debatten hadde 8 delegater innlegg. Fylkesleder Hallem innledet til gruppearbeid om kommune- og regionreform. Etter gruppearbeidene presenterte gruppeleder fra hver enkelt gruppe hva gruppa hadde kommet fram til. Randi Dille takket Ola B. Moe for innledninga. Resolusjonskomiteen bestående av Johan Petter Skogseth (leder), Hege Nordheim-Viken, Gunnar Alstad, Stian Aakre og Bjørn Ludvig Bergsmo (sekretær) la fram fire resolusjoner som ble vedtatt av årsmøtet: «Lokal forankring og nær tilstedeværelse viktig for beredskapen» «Senterpartiet vil ha firefelts motorveg mellom Stjørdal og Trondheim» «Fagutdanningen må styrkes og utvikles» «Et framtidsretta og bærekraftig landbruk, med investeringslyst og kompetanse» Årsmelding for 2013 ble enstemmig vedtatt. Regnskap 2013 ble godkjent med et underskudd på kr ,-. Underskuddet ble dekket inn med å overføre kr fra valgfondet. (Det var budsjettert med å bruke kr ,- fra valgfondet.) Resterende, kr ,- ble overført fri egenkapital. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 6

7 Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag ble satt til kr. 65,- pr. medlem for (Andelen til Senterpartiets Hovedorganisasjon er kr. 330,-.) Virksomhetsplan 2014 ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2014 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet er på kr ,- med et budsjettert overskudd på kr ,- etter avsetninger til valgfond på kr ,-. På vegne av valgkomiteen bestående av Hans Heieraas, Ida Lise Letnes, Aud Solrun Bergin, Randi Holien Bartnes, Trude Holm og Espen Lauritzen og presenterte leder Hans Heieraas valgkomiteens innstilling. Tomas Iver Hallem ble gjenvalg som leder, Hege Nordheim- Viken ble gjenvalgt som studieleder, Johan Petter Skogseth ble gjenvalgt som styremedlem, Ida Stuberg ble valgt inn som nytt styremedlem etter at Lillian Hatling ikke ønsket gjenvalg. Som varamedlemmer for ett år ble Hans Oskar Devik, Marit Voll, Kjartan Tørum og Anne Berit Lein valgt. Under festmiddagen delte stortingsrepresentant Marit Arnstad ut stortingsgaven til Olav Jørgen Bjørkås. Gjester som deltok på fylkesårsmøtet var Asbjørn Skjervold, Per Åsling, Johannes Brandtzæg og Ola Borten Moe. Olav Jørgen Bjørkås fikk stortingsgaven Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon 3.1 Styremøter Fylkesstyret har hatt 11 styremøter og behandlet 90 saker i Fylkesstyrets arbeidsutvalg (leder og nestledere) har hatt AU-møter ved behov gjennom hele AU har i tillegg hatt tett kontakt på telefon gjennom arbeidsåret. Fylkespartiet har i året hatt en rekke møter med representanter fra forskjellige organisasjoner. Fylkesstyret og andre tillitsvalgte har deltatt i, og representert ved en rekke møter, kurs og tilstelninger. 3.2 Politiske saker Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. De sakene det er brukt mest tid på i løpet av arbeidsåret er: Kommunereformen Regionreform, forslag om ett Trøndelag Beredskap, politireform, Landbruk; herunder jordvern, rovdyr og lovverk Fylkeslaget har hatt jevnlig dialog med våre folk i stortinget på aktuelle saker for Nord-Trøndelag. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 7

8 3.3 Organisatoriske saker Fylkesstyret har gjennom arbeidsåret satt sterkt fokus på verving. Partiet satte seg høye mål for verving av nye medlemmer i Fylkesstyret sin hovedoppgave i vervearbeidet var å følge opp og bistå lokallaga i vervearbeidet. Erfaringene viser at de lokallaga som ble fulgt opp tett av fylkesstyrets medlemmer hadde gode ververesultater. Dessverre hadde ikke fylkesstyret kapasitet til å følge opp alle laga like tett. I januar 2014 kunngjorde daværende partileder Liv Signe Navarsete at hun trakk seg som partileder. Det ble raskt avklart å innkalle til ekstraordinært landsmøte der ny partiledelse og nytt sentralstyre skulle velges. Ekstraordinært landsmøte ble fastsatt til 7. april. Perioden fra januar til april ble sterkt preget av en uavklart situasjon rundt partiledelsen. Det ble raskt klart at oppslutningen om Trygve Slagsvold Vedum som ny partileder var stor. Det ble imidlertid interne diskusjoner om hvem som burde bli nestledere. I Nord-Trøndelag var det tilnærmet full oppslutning om at Ola Borten Moe måtte fortsette som 1. nestleder. Fylkesstyret og spesielt fylkeslederen brukte mye tid i perioden fram til ekstraordinært landsmøte på å sikre et flertall for Ola Borten Moe som 1. nestleder. 3.4 Distriktsvise arbeidslag Distriktsvise arbeidslag er regionmøter som fylkesstyret gjennomfører sammen med lokallaga i hver enkelt region. Arbeidslaget sør bestående av kommunene Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Leksvik, Inderøy, Verran og Steinkjer Arbeidslaget midtre bestående av kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes. Arbeidslaget ytre: bestående av Vikna, Nærøy og Leka. I 2014 ble det gjennomført en runde med møter i de distriktsvise arbeidslagene. 21. mai var det møte på Verdal for innherredslagene. 28. mai var det møte på Namsos for Namdalen og 2. juni var det møte på Kolvereid for Ytre-Namdal. Tema for møtene var aktuelle politiske saker, nominasjon og programarbeid i lokallaga. Møtene i Namsos og Kolvereid ble arrangert som medlemsmøter da vi hadde hhv. Ola Borten Moe og Marit Arnstad som innledere på de to møtene. 3.5 Sommertreff En nyskaping i 2014 var Sommertreff. Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i Sør- Trøndelag gikk sammen for å arrangere et sosialt møtepunkt. Alle medlemmene i Nord- og Sør- Trøndelag Senterparti ble invitert til Sommertreff på Stiklestad Nasjonale kulturhus. Godt og vel 120 medlemmer deltok på en hyggelig festaften 20. juni. Det ble servert trøndertapas, og det var festtaler med partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe. Det ble også delt ut to hedersmerker. Lørdag 21. juni var det samling for lokallagslederne i de to fylkene der parlamentarisk leder Marit Arnstad og stortingsrepresentant Heidi Greni hadde innlendinger om aktuelle politiske saker, deriblant kommunereformen. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 8

9 3.6 Senterpartiets hedersmerke I 2014 er det utdelt tre hedersmerker i Nord-Trøndelag til tre meget markante Sp politikere gjennom en årrekke. Her er et utdrag av vedtektene for Senterpartiets hedersmerke: «Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i loka- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse. Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra fylkesstyret.» Johan Arnt Elverum Johan Arnt Elverum ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av 1. nestleder Ola Borten Moe under en SP fest Senterpartilaga i Stjørdal arrangerte til ære for Johan Arnt Elverum 26.april Kolbjørn Almlid Kolbjørn Almlid ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe under Senterpartiets sommertreff på Stiklestad 20. juni Johan Arnt Elverum får hedersmerket av Ola Borten Moe. Erik Bartnes Erik Bartnes ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe under Senterpartiets sommertreff på Stiklestad 20. juni Kolbjørn Almlid og Erik Bartnes har fått hedersmerket av Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe. 3.7 Besøk rundt om i fylket Gjennom året er det gjennomført en god del besøk rundt om i fylket hvor sentrale personer har vært med. Som tidligere nevnt var Marit Arnstad med til Ytre-Namdal i forbindelse med regionmøte der den 2. juni. I forkant av dette møtet var det besøk på Ytre-Namdal videregående skole og Ytre- Namdal vekst. I forbindelse med regionmøtet i Namsos 28. mai var 1. nestleder Ola Borten Moe og fylkesleder Tomas Iver Hallem på besøk til Moelven Van Severen i Namsos. Under AgriSjå på Stjørdal var leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk. På AgriSjå var Vedum med på stand, i tillegg inviterte vi til åpent møte med partilederen inne på messeområdet. Det var suksess Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 9

10 med rundt 60 tilhørere. Tidligere på dagen besøkte Vedum med følge Aasen Sparebank og Ole Vig videregående skole. 3. september var Marit Arnstad invitert til Skogmo industripark. Programkomiteen til fylkestingsprogrammet koblet seg også på dette besøket. 20. november arrangerte Lierne SP næringskonferanse der blant andre 1. nestleder Ola Borten Moe og fylkesleder Tomas Iver Hallem var innledere. De benyttet anledningen til flere besøk i Lierne og Namdalen den 20. og 21. november. Etter at nominasjonsmøtet var avsluttet var det et åpnet møte med innledning av parlamentarisk leder Marit Arnstad. Hun innledet om aktuelle politiske saker nasjonalt. Etter Arnstad sin innledning ble det mulighet for spørsmål og kommentarer. 3.8 Ekstraordinært landsmøte Partileder Liv Signe Navarsete kunngjorde i januar 2014 at hun trakk seg som partileder. Det ble da berammet ekstraordinært landsmøte til mandag 7. april 2014 på Lillestrøm. Senterpartiet i Nord- Trøndelag deltok med følgende delegasjon: Fylkesleder Tomas Iver Hallem, fylkesleder Senterkvinnene Christina Ramsøy, fylkesleder Senterungdommen Magnus Delegasjonen fra Nord-Trøndelag på plass i landsmøtesalen. Delbekk, Gruppeleder ft. gruppa Bjørn Arild Gram (møtte for Trude Holm), Stortingsrepresentant Marit Arnstad, fylkesutsendinger; Gunnar Alstad (for Randi Dille), Ida Stuberg, Johan Petter Skogseth, Alf Magnar Reberg, lokallagsrepresentanter; Marit Voll (for Bjørn A.Gram), Vigdis Hjulstad Belbo (for Bjørg Tingstad), Erik Seem, Lillian Hatling, Ivar Vigdenes, Anne Berit Lein, Stian A. Aakre, Hege Nordheim-Viken, Hans Heieraas, Bjørn Aasvold (for Linn Merete Barstad) og Hans Skjervold. I tillegg møtte som observatører Rune Hjulstad, Kari Anita Furunes og Jostein Grande. 3.9 Jämt trøndersk samarbeid I forbindelse med valget og valgkampen i Sverige inviterte Centern i Jämtland til «Jämt- trönderska seminarium» i Östersund den 30. august. Her var både Senterpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag representert. Fra Nord-Trøndelag var Tomas Iver Hallem, Kari Anita Furunes, Marit Arnstad og Rune Hjulstad representert. Der ble det vedtatt en felles uttalelse «Mer samarbete stärker Nordens Gröna Bälte». Marit Arnstad er også populær i «Øst-Trøndelag». Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 10

11 4 Senterpartiets Studieforbund i Nord-Trøndelag Det er registrert åtte avsluttede studieringer i Nord-Trøndelag i Totalt 191 studietimer. Dette er en fin økning fra 2013 hvor vi hadde 169 studietimer. Det er fortsatt et stort potensiale for å registrere mer studieaktivitet. Med nytt regelverk for registrering av studiearbeid kan nesten alt arbeid registreres som studiearbeid. For eksempel kan gruppemøter i kommunestyregrupper og fylkestingsgruppa registreres som studiearbeid. Det er viktig for alle ledd i organisasjonen at vi blir betydelig bedre på dette da det gir en betydelig økonomisk gevinst, spesielt til Senterpartiets Studieforbund sentralt, men også til lokallaga og fylkeslaget. 5 Lokallaga Senterpartiet i Nord-Trøndelag har pr medlemmer som har betalt kontingenten for Dette er en nedgang på 25 medlemmer i løpet av Det er vervet 101 nye medlemmer i løpet av 2014, det er meget bra men vi har altså mistet 126 medlemmer som betalte kontingenten i Senterungdommen i Nord-Trøndelag har pr betalende medlemmer. Dette er en gledelig oppgang på 6 fra forrige år og andre året på rad med medlemsoppgang. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har ved utgangen av lokallag. Det er lag i alle kommunene i fylket med unntak av Røyrvik. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 11

12 5.1 Medlemsoversikt lokallaga LOKALLAG Endring Meråker Hegra Lånke Stjørdal Skatval Frosta Leksvik Åsen Ekne Skogn Frol Ytterøy Verdal Inderøy Verran Namdalseid Sparbu Steinkjer/Egge Ogndal Stod Kvam Beitstad Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Namsos Fosnes Flatanger Vikna Foldereid Kolvereid Gravvik Nærøy Leka Totalt I tillegg kommer Senterungdommens 175 medlemmer. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 12

13 6 Ordførerforum Ordførerforum består av Senterpartiets ordførere i fylket, gruppelederen i fylkestingsgruppa og Senterpartiets gruppeledere eller varaordførere i de kommunene som ikke har ordfører fra Senterpartiet. Styret for ordførerforum er: Bjørg Tingstad, leder Hege Nordheim-Viken, nestleder Tomas Iver Hallem, styremedlem Det er avholdt tre møter i ordførerforum i Det første var på Frosta 20. juni. Her var temaene i all hovedsak kommunereform, regionreform og eventuelle konsekvenser for eierskapet til NTE. Stortingsrepresentant Heidi Greni Ordførerforum samlet på Steinkjer innledet om kommunereformen, Even Ystgård (fra NTFK), Bjørn Skjelstad og Marit Voll hadde innledninger om strategi og beredskap for framtidig nordtrøndersk eierskap av NTE. Det andre møtet var på Steinkjer 11. september. Her var også hovedtemaene kommunereform og eierskap til NTE. Marit Arnstad innledet om kommunereform og andre aktuelle saker, Tomas Iver Hallem innledet om regionreform og Senterpartiets posisjonering i den debatten. Det tredje møtet var på Steinkjer 12. desember. Her var politisk rådgiver for stortingsgruppa Ole Gustav Narud hovedinnleder med tema kommunereform. Marit Arnstad hadde ei innledning om aktuelle politiske saker. 7 Mediafondet Mediafondet er på kr ,-. Det er tilført kr 26,- i Det er renteinntekter på bankinnskuddet i Mediafondet skal brukes til investeringer, motiverende tiltak og utdanning innenfor informasjon presse media. Midler fra fondet skal fortrinnsvis ha som siktemål å fremme Senterpartiet i Nord-Trøndelags innflytelse i mediebedrifter, bedre organisasjonens kunnskap innenfor media og informasjon og støtte opp om fylkesorganisasjonens langsiktige politiske mål gjennom mediepolitiske tiltak. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 13

14 8 Senterungdommen 8.1 Tillitsvalgte Fylkesstyret besto frem til fylkesårsmøtet i oktober 2014 av følgende: Leder: Magnus Wåtland Delbekk, Steinkjer Politisk nestleder: Stian Aleksander Aakre, Nærøy Organisatorisk nestleder: Mari Bergin, Grong Styremedlemmer: Henrik Josteinsson Myhr, Stjørdal Camilla Elden, Steinkjer Andreas Steinvik, Stjørdal Olaf Stuberg, Inderøy Varamedlemmer: Adrian Aspli, Nærøy Aina Kjønstad, Steinkjer Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal Hanne Slørdahl Kristensen, Stjørdal Morten Solberg, Inderøy Fylkesstyret består etter fylkesårsmøtet i oktober 2014 av følgende: Leder: Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal Politisk nestleder: Magnus Wåtland Delbekk, Steinkjer Organisatorisk nestleder: Dorthea Elverum, Stjørdal Styremedlemmer: Mari Bergin, Grong Camilla Elden Melting, Steinkjer Andreas Steinvik, Stjørdal Olaf Stuberg, Inderøy Varamedlemmer: Adrian Barstad Aspli, Nærøy Ingrid Elise Hamnes Vangstad, Steinkjer Lars Emil Haugen, Meråker Katrine Sjaastad Hanssen, Grong Petter Vesterdal, Steinkjer 8.2 Administrasjon Stillingen som ungdomssekretær ble tatt bort i 2014 og skal erstattes av at arbeidsutvalget i Senterungdommen fungert sammen med Senterpartiets fylkessekretær som fylkeslagets administrasjon. 8.3 Medlemmer og lokallag Ved årsskiftet 2014/15 nådde Senterungdommen i Nord-Trøndelag 175 betalende medlemmer. Dette er opp seks betalende medlemmer fra årsskiftet 2013/14. Men, Nord-Trøndelag ble i 2014 slått av Rogaland Senterungdom med sine 211 betalende medlemmer. Dette er selvfølgelig en posisjon vi skal vinne tilbake etter målrettet arbeid i inneværende arbeidsår. Likesom hadde vi ved årsskiftet 2014/15 fem aktive lokallag i fylket, hvorav Indre Namdal er det nyeste, opprettet i slutten av november måned. Det skal tillegges at i forrige arbeidsår ble fjernet såkalte «papirlag» som ikke hadde valgt noe form for styre og ikke gjennomført noen aktivitet i lokallaget de siste årene. Dette fikk som konsekvens at vi i Nord-Trøndelag halverte antall lokallag. Men, nye lokallag over hele fylket er under planlegging. 8.4 Arrangementer Vårslepp Vårslepp 2014 ble avholdt på Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden i Buskerud. Nord-Trøndelag Senterungdom stilte med en god del nord-trønderske deltakere på arrangementet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 14

15 Samling med Centerpartiets ungdomsförbund Jämtland og Sør-Trøndelag Senterungdom Den 25. til 27. april var de to vest-trønderske fylkeslagene i Senterungdommen invitert til Østersund, for å delta på foredrag, diskusjoner og sosiale aktiviteter. Vømmølfestivalen I 2014 som så mange år tidligere deltok Nord-Trøndelag Senterungdom på den årlige Vømmølfestivalen i Verdal. Fylkeslaget bidro med både innslag i opptoget og med overnatting for senterungdommer på Stiklestad Camping under festivalen Sommertreff på Stiklestad Gledelig nok inviterte Senterpartiet i Nord-Trøndelag til festivitas på Stiklestad, lørdag den 21. juni. Vi deltok selvfølgelig, sammen med senterpartister fra hele Trøndelag! Sommerleir For 2014 arrangerte Oppland Senterungdom sommerleir for Senterungdommen. Lokalisering av arrangementet var ved Bygdin i Jotunheimen, lagt til siste uke av juni måned. Nord-Trøndelag Senterungdom stilte med én deltaker. Fylkesårsmøte Fylkesårsmøtet 2014 ble avholdt på Finsås kurssenter i Snåsa kommune, den 3. til 5. oktober. Hele 19 delegater møtte opp og deltok på fylkesårsmøtet. I løpet av helga fikk vi flere gode innledninger fra henholdsvis Snåsa-ordfører Vigdis Hjulstad Belbo og fylkesleder i NTSP, Tomas Iver Hallem. Det ble fremlagt 2 resolusjoner for fylkesårsmøtet, hvorav én ble vedtatt og én ble oversendt til fylkesstyret. Vi behandlet også to manifester i forkant av landsmøtet som skulle avholdes i november, herunder Skolepolitisk -, og Jordbrukspolitisk manifest. Fylkesstyrekurs og delegasjonsmøte Lørdag til søndag før landsmøtet samlet en del av delegatene, samt deler av fylkesstyret seg til virksomheter på Litjtrøa i Stjørdal. Her var det blant annet kursing ved daværende sentralstyremedlem i Senterungdommen, Kristine Graneng. Landsmøte Landsmøtet 2014 ble avholdt på Sørmarka kurs og konferansesenter i Akershus, den 7. til 9. november. Delegasjonen fra Nord-Trøndelag besto av 12 delegater, hvorav 5 var utsendinger fra lokallagene og 7 fra fylket. I tillegg møtte Nils Ramsøy som var leder av resolusjonskomiteen, Ada Johanna Arnstad som ble valgt som politisk nestleder i Senterungdommen og Anna Dybwad Alstad som møtte på vegne av Hordaland Senterungdom. Julebord Julebordet ble arrangert fra 20. til 21. desember på Langvassheimen, i Namdalseid kommune. Meget god deltakelse med hele 29 Senterungdommer på arrangementet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 15

16 8.5 Informasjon Grønt Sentrum er Nord-Trøndelag Senterungdom sin medlemsavis. Den ble utgitt 3 ganger i 2014, herunder én påskeutgave, én høstutgave og én juleutgave. Sistnevnte utgave hadde et opplag på 250! Grønt Sentrum går ut til alle medlemmer i NTSUL. Nord-Trøndelag Senterungdom er å finne på Facebook. Der legges det ut blider og informasjon om vår aktivitet igjennom arbeidsåret i tillegg til å annonsere for arrangement i Nord-Trøndelag og nasjonalt i Senterungdommen. Vi har også hjemmeside, en side man finner på Denne siden har vært lite oppdatert siden I tillegg til å bruke Facebook som informasjonskanal er vi også å finne med sporadisk aktivitet på Twitter & Instagram, henholdsvis 8.6 Samarbeid med Senterpartiet Senterungdommen i Nord-Trøndelag har siden Senterpartiets siste fylkesårsmøte i 2014 hatt et godt samarbeid seg i mellom. De to fylkeslederene i Senterungdommen har i hver sin periode hatt jevnlig tilholdssted på fylkeskontoret, og møtt fast på fylkesstyremøtene til Senterpartiet. I tillegg er fylkesleder invitert til å delta på møtene til fylkestingsgruppa. Det har vært, og vil fortsatt være viktig med felles engasjement og innsats for verving av medlemmer. Et medlem i Senterungdommen vil som oftest fortsette medlemskapet sitt i Senterpartiet ved utgangen av fylte 30 år. Noen steder samarbeider lokallagene i Senterungdommen og Senterpartiet godt. Men, det er med en selvfølgelighet at det jevnt over bør samarbeides mer mellom ungdommen og moderpartiet i kommunene over hele fylket. Randi Dille har siden fylkesårsmøtet i 2013 vært Senterungdommens kontaktperson inn til Senterpartiet. Kontakten mellom Senterungdommen og Senterpartiet i Nord- Trøndelag har i hovedsak vært mellom fylkesleder i Senterungdommen og fylkesleder & fylkessekretær i Senterpartiet. 8.7 Representasjon og deltakelse Senterungdommen i Nord-Trøndelag har alltid mål om å være representert i Senterungdommens sentralstyre. Dette har vi også i 2014 lyktes med. Ada Johanna Arnstad var frem til landsmøtet i 2014 internasjonal leder i Senteungdommen og ble ved sist landsmøte valgt som politisk nestleder. Hun var også frem til august 2014 valgt som president av Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF). Frem til siste landsmøte var Petter Smågård innvalgt som 3. varamedlem i Senterungdommen. Tidligere fylkesleder Magnus Wåtland Delbekk har vært medlem av landsstyret, som har 4-5 fysiske møter i året og han er nå avløst av Martin Josteinsson Myhr som i dag er fylkesleder. Sistnevnte var ansatt inntil 18. juni 2014 som organisasjonssekretær på hovedkontoret i Oslo. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 16

17 9 Senterkvinnene Det ble avholdt årsmøte 2.mars 2014 på Radisson Blue i Stjørdal. Dette ble kombinert med en innledning fra Marte Løvik, leder i utdanningskomiteen i Trondheim, om barnehager og familiepolitikk. Fylkesårsmøte valgte følgende styre: Leder valgt for 1 år: Nestleder valgt for 1 år: Studieleder valgt for 1 år: Styremedlem valgt for 1 år: Christina Ramsøy Berit Kristine Bjoner Marna Ramsøy Tone Beate Fossli 9.1 Organisatorisk arbeid Styret har hatt møter på telefon og kontakt via epost. Styret har sendt ut et nyhetsbrev til medlemmene i partiet. Leder og studieleder (representerte sentralstyret) deltok på landsmøtet til Senterkvinnene som ble avholdt i Telemark og det ekstraordinære landsmøte i Senterpartiet i mars. Leder deltok på seminaret Grønn inspirasjon som ble avholdt i Oslo, der det blant annet var fokus på klima, miljø og mat. 9.2 Politisk arbeid Senterkvinnene i Nord-Trøndelag var representert på Senterkvinnenes landsmøte i Telemark. Leder ble valgt som leder i resolusjonskomiteen. Senterkvinnne i Nord-Trøndelag fremmet resolusjoner om vold i nære relasjoner, familiepolitikk og barnehagepolitikk. Styret var aktiv i utforming av Senterkvinnenes politiske plattform som ble vedtatt på landsmøtet. Målet var at kvinneperspektivet må komme tydeligere fram, og at familiepolitikken må få større plass. 9.3 Representasjon Leder og studieleder har delt på deltagelse i fylkesstyret. Studieleder representerer Nord-Trøndelag i sentralstyret. Leder har møtt i landsstyret. Nestleder har representert oss i nominasjonskomiteen. 10 KS Marit Voll er leder for KS i Nord-Trøndelag. Bjørn Arild Gram er nestleder i KS sitt sentralstyre. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 17

18 11 Fylkestingsgruppas virksomhet 11.1 Medlemmer i fylkestingsgruppa og gruppestyret. Sekretariat Tomas Iver Hallem er gruppeleder, Trude Holm nestleder og Bjørn Arild Gram styremedlem i gruppestyret. Gruppelederen har sin kontorplass på Senterpartiets fylkeskontor, slik som tidligere. Han er medlem av fylkeskommunens forretningsutvalg. Ettersom Hallem også innehar vervet som fylkesleder, møter Trude Holm i Senterpartiets fylkesstyre (og landsmøte) som gruppeleder. Senterpartiets fylkestingsrepresentanter er i valgperioden fordelt slik i komiteene og kontrollutvalget: Komité for plan og økonomi: Tomas Iver Hallem, Verdal - leder Randi Dille, Namsos Komité for samferdsel, næring og miljø: Siv Sætran, Hegra - nestleder Camilla Vågan, Nærøy Komité for utdanning, kultur og helse: Gunnar Alstad, Skatval Trude Holm, Verdal Kontrollutvalget: Bjørn Arild Gram, Steinkjer - nestleder Følgende vararepresentanter har møtt i komiteer og/eller i fylkestinget i løpet av 2014: Steinar Bach, Lierne Ida Stuberg, Inderøy Lillian Hatling, Steinkjer Bjørg Tingstad, Fosnes Stian Aakre, Nærøy Bjørn Ludvig Bergsmo er gruppesekretær i 80 % stilling. Han har sin faste kontorplass på Senterpartiets fylkeskontor. Han er i løpet av året frikjøpt på timebasis i f.b.m. verv han har som folkevalgt i Steinkjer kommune. Fylkestingsgruppa har også i 2014 hatt en avtale med Skeikom AS om kjøp av tjenester innenfor strategisk kommunikasjon, retorikk og medierådgivning, slik som i Arbeidet i fylkestingsgruppa For å være best mulig forberedt til komitemøter og fylkesting, har fylkestingsgruppa lagt opp til å ha en første gjennomgang av sakene ca. to uker før fylkesting. I den første runden med komitémøter, som t.o.m ble holdt én uke før fylkestinget, startet saksbehandlingen med mulighet til å legge fram skriftlige forslag og merknader. Bl.a. på grunn av innsparingskrav, utgår f.o.m ordningen med komitemøter én uke før fylkesting. I tillegg til å lage interpellasjoner med ulike tema, er også gruppa svært aktiv med å stille spørsmål til fylkesrådets medlemmer i spontanspørretimen på fylkestingssamlingene. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 18

19 Oversikt over interpellasjoner fremmet av Senterpartiet i løpet av 2014 er gjengitt lenger bak i dette kapitlet. I tillegg er det innsendt ett skriftlig spørsmål, se også her lenger bak i kapitlet. Gruppeleder, gruppesekretær og andre i fylkestingsgruppa har i løpet av året deltatt på en del møter og konferanser, med et vidt spekter både når det gjelder tema og arrangører Viktige politiske saker i Trøndelag som strategisk enhet / mandat for felles utredning av Trøndelagsfylkene / «nye Nord-Trøndelag 2030» Den nye Høyre/Frp-regjeringen meldte i f.b.m. regjeringsskiftet høsten 2013 at de ville legge opp til en stor kommunereform, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har i spissen for sitt departement satt i gang flere utredninger og prosesser for å legge til rette for endringer i kommunestrukturen i løpet av de nærmeste årene. Selv om regjeringen i utgangspunktet først og fremst var opptatt av kommunenivået, sørget Stortingets flertall for at det også skal ses på fylkeskommunene, herunder struktur og oppgavefordeling når en så stor reform skal debatteres. I tillegg meldte fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) like etter valget 2013 at ho ønsket en sammenslåing av Nord og Sør-Trøndelag fylker. Dette ble begrunnet med at det er behov for en sterkere og mer samordnet «motmakt» for å hindre at statlig nivå skal bli for dominerende. Dette har vært den helt dominerende saken i fylkestinget i Nord- Trøndelag gjennom hele Det ble fort klart at de partiene som utgjør grunnlaget for fylkesrådet i Nord-Trøndelag Ap, Høyre og KrF ville sette i gang en utredning med ett alternativ nemlig å slå sammen Nord og Sør- Trøndelag til ett fylke. For Senterpartiet i fylkestinget var det like klart at man ville ha en mer åpen holdning til framtidig organisering av fylkesnivået, med ulike alternativer. Viktige premisser for Senterpartiet var: Faksimile Trønder-Avisa Nord-Trøndelag fylkeskommune har stor legitimitet i det nordtrønderske samfunnet. Oppgavene løses på en tilfredsstillende måte, og fylkeskommunenes oppgaveportefølje gir ikke behov for å endre fylkesinndelingen. Nord-Trøndelag er best tjent med at Nord-Trøndelag fylkeskommune videreføres som egen enhet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 19

20 Stortingets stillingstaken til regjeringens kommunestrukturreform og forslag om regionnivået kan komme til å endre forutsetningene for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette ønsker man å ha en aktiv holdning til. Dersom denne situasjonen (endrede forutsetninger) skulle oppstå, kan det bli nødvendig å vurdere endringer i fylkesinndelingen for å sikre et nødvendig regionnivå. I tilfelle bes fylkesrådet om å komme tilbake til fylkestinget med forslag til et mandat for en prosess med Sør-Trøndelag fylkeskommune. I mandatet må det legges på plass en del grunnleggende premisser for å sikre Nord- Trøndelags interesser i en slik prosess. Det viste seg altså at de definerte flertallspartiene Ap, Høyre og KrF, og i tillegg Venstre, i stedet ville gå rett på en utredning som ensidig har som mål en sammenslåing av Nord og Sør-Trøndelag. For Senterpartiet i fylkestinget er det en svært viktig premiss at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om hvor vidt Nord-Trøndelag skal slås sammen med ett eller flere fylker. Grunnlaget for en eventuell slik folkeavstemning skal i så fall være en framforhandlet avtale mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og den/de fylkeskommunen(e) som er aktuelle for en eventuell sammenslåing med Nord-Trøndelag. Det har vært viktig for Senterpartiet i fylkestinget å ikke ensidig si nei til enhver endring, uten at man samtidig ser på muligheten til å definere nye muligheter for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Senterpartiet definerte dette alternativet som «Nye Nord-Trøndelag 2030», og pekte på at fylkeskommunen sammen med barn og ungdom, næringslivet, frivilligheten og kommunene skal satse sammen for å løfte fylket vårt fram mot Hovedmålet skulle være: «Et bærekraftig Nord- Trøndelag i 2030 med økt verdiskaping, optimale tjenesteleveranser, økt kompetanse og trivsel blant folk flest». Gjennom dette alternativet har Senterpartiet som ambisjon at man skal få en styrking av fylkeskommunens rolle, og at det finnes ulike måter å utvikle et «robust» fylkesnivå på. Det dreier seg om å konsentrere seg om kjerneoppgavene - de oppgavene som må løses der folk bor, og videre se på de oppgavene som i dag løses gjennom ulike former for samarbeid. På denne måten vil fylkeskommunen ha mulighet til å få en bredere oppgaveportefølje, større betydning som tjenesteutøver og derigjennom større legitimitet hos innbyggerne i Nord-Trøndelag. Regjeringen vil i løpet av våren komme med forslag om hvilke oppgaver framtidige kommuner og fylkeskommuner/regioner skal ha. Dette vil derfor fortsatt være en sak som blir mye drøftet framover Framtidig eierskap av NTE Foregående sak medfører også et stort behov for å klargjøre en beredskap for det framtidige eierskapet av NTE. Senterpartiet fremmet i oktober derfor følgende forslag i fylkestinget: 1. Fylkestinget legger til grunn at NTE skal overdras til, og eies av de kommunene som geografisk i dag utgjør Nord -Trøndelag fylke dersom fylkeskommunen som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette den beredskap og de prosesser som er nødvendige for å sikre dette. 2. Fylkestinget ber videre om at fylkesrådet iverksetter kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre eierskapet av NTE i Nord-Trøndelag: - Det bør raskt utredes en felles utbyttestrategi for kommunene Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 20

21 - Det bør raskt startes et arbeid om prinsipper og prosess for fordeling av aksjer - Det må utskrives B-aksjer til de nordtrønderske kommunene raskt som tar over dagens eierskap hvis Nord -Trøndelag fylkeskommune som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker - Ved en eventuell overlevering av eierskapet må NTE sikres mot utsalg fra de nye eierne. Dette forslaget var for øvrig helt i tråd med entydige signaler fra alle ordførere i Nord-Trøndelag, men selv det gjorde ikke inntrykk på fylkesrådspartiene, som i dette tilfellet ønsker å utrede flere alternativer. Det mest ytterliggående alternativet som fylkestingets flertall har bedt om å utrede, er faktisk å selge NTE. Senterpartiet er svært overrasket over at Ap, Høyre og KrF ikke har eliminert denne muligheten Innspill til jordbruksforhandlingene for 2014 og 2015 Fylkestinget behandlet i februar innspill til årets jordbruksoppgjør, og i desember ble det samme gjort til neste års jordbruksoppgjør. Fylkestinget er i hovedsak enige om viktige premisser som økt lønnsomhet, forutsigbare rammebetingelser, styrking av investeringsmidler og viktigheten av importvern for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri. Senterpartiet ønsket utover dette å være enda tydeligere på at landbruket må gis en kronemessig inntektsutvikling og velferdsutfordringer på linje med andre yrkesgrupper, sterk prioritering av jordvern, samt tilrettelegging av en variert bruksstruktur Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Regjeringens tilsiktede endring av distriktspolitikkens virkemidler er dårlig nytt for Nord-Trøndelag. Kuttene til regional utvikling kan gi mindre framdrift for viktige utviklingsområder i Nord-Trøndelag. Det er mye uutnyttet potensial innen næringsutviklingen i fylket vårt og det ligger store næringsressurser i naturgrunnlaget i distriktene som det kreves økonomiske virkemidler for å kunne videreutvikle. Vi vet dessuten at de store industrimiljøene på Innherred er sårbare, og vi ser også at bedrifter vakler, uavhengig av hvor de er lokalisert i fylket. Det trengs derfor en beredskap i form av økonomiske og menneskelige ressurser for å møte omstillingsutfordringer som kan komme, og for å bygge opp rundt viktige arbeidsplasser og bransjer med entreprenørskap, knoppskyting og nyskaping. Senterpartiet fremmet i fylkestinget i desember forslag om å sette av 6 mill. kroner av de frie midlene innen RUP for 2015 til formål å styrke verdiskaping og næringsutviklingen i næringsklynger med følgende fordeling: - Leksvik 1 mill. kroner - Verdal 2 mill. kroner - Overhalla 2 mill. kroner - Ytre Namdal 1 mill. kroner Dette ble nedstemt Økonomi, årsbudsjett og økonomiplan Senterpartiet utarbeidet i budsjettbehandlingen før jul et helhetlig endringsforslag både for budsjettåret 2015 og for den resterende økonomiplanperioden t.o.m Fylkestingsgruppa ønsket å gi mer investeringstilskudd til bredbånd og nybygg i landbruket, samt økte satsinger på Faksimile Trønder-Avisa Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 21

22 lærlingekontrakter og maskinistutdanning i Ytre Namdal. Inndekning av disse postene ble gjort gjennom mindre avsetninger til disposisjonsfondet, mindre overføringer til investeringsbudsjettet, effektivisering av politisk virksomhet, ledelse og stab, samt forventet vekst i frie inntekter utover i perioden Andre saker det er arbeidet med og fremmet forslag eller merknader om i fylkestinget i løpet av Regional planstrategi Nord-Trøndelag , statusoppdatering - Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring - Fylkesveg 17-prosjektet Steinkjer-Namsos-Malm orientering og status i prosjektet - Ungdomssatsing i Nord-Trøndelag fylkeskommune - Driftsrapport 1/2014 pr til fylkestinget budsjettjustering - Fjellandbruksprosjektet i Lierne, Røyrvik og Namsskogan - Økonomistrategi Eiermelding 2014 NTE - Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF - NTE Energi AS-Trongfoss kraftverk NVEs innstilling til olje og energidep. - Høringsuttalelse «Utviklingsplan 2013 for Helse Nord-Trøndelag» - Utvikling av Mære landbruksskole - investeringer - Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge - Høring av utkast til ny postlov - Høringsuttalelse forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt - Eventuelt avvikling av den parlamentariske styringsformen i fylkeskommunen - Rovdyrsituasjonen og oppfølging av Stortingets rovviltforlik fra Interpellasjoner fremmet av Sp-representanter i 2014 I 2014 er det levert 4 interpellasjoner fra Senterpartiets gruppe: Nr. 1/14 - om økt avgift på diesel, Randi Dille (februar) Konsekvensene for nordtrøndersk næringsliv, industri og landbruk som følge av vedtaket om økt dieselavgift, som foreslått av Høyre/Frp-regjeringen, var et sentralt tema i denne interpellasjonen. Videre ble det spurt om det er en risiko for at det må utarbeides nye kostnadsoverslag både for Fv17- prosjektet og andre investeringsprosjekter i regi av Nord-Trøndelag Fylkeskommune som følge av at økt dieselavgift også kan øke de generelle anbudsprisene fra entreprenørene Nr. 3/14 - om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning, Camilla Vågan (februar) Interpellanten tok opp hva som kan gjøres i Nord- Trøndelag for å bidra til at flere flyktninger kan kvalifiseres til arbeid og utdanning. Fylkesråden for utdanning ble også spurt om det kan utvikles et praktisk utdanningsløp i samarbeid med bedrifter for å kunne gi flyktninger tilstrekkelig faglig kompetanse som etterspørres i arbeidslivet Nr. 6/14 - om omorganisering av kulturavdelingen, Trude Holm (juni) Interpellasjonen var laget som følge av beslutningen om å legge kultur inn under regional utvikling, som har som konsekvens at Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke lenger skal ha en egen fylkeskultursjef. Fylkesråden for kultur ble også spurt om et slikt grep vil signalisere en endring av fylkeskommunens kultursyn, og bidra til å redusere kulturens betydning og egenverdi. Det ble videre tatt opp om den skisserte omorganiseringen av kulturavdelingen er en tilpasning til Sør-Trøndelag sin organisering av kulturområdet (jfr. den pågående debatten om eventuell sammenslåing av de to fylkene). Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 22

23 Nr. 9/14 - om læreplasser i videregående skole, Tomas Iver Hallem (september) Dette temaet har det vært arbeidet mye med i 2014, bl.a. gjennom denne interpellasjonen. Det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel, der tradisjonelle yrkesfag som tømrer, stillasbygger, elektriker, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, IKT-service, salg, bilmekaniker og industrimekaniker har lærlinger som ønsker læreplass men som ikke har fått det. Læreplasser i v.g. skole er også bredt omtalt i forslaget til nytt fylkesvalgprogram. Alle saker behandlet av fylkestinget i løpet av 2014 (enten de er nevnt her eller ikke), kan leses ved å gå inn på gå deretter inn på møteplan 2014 og velg aktuell fylkestingssamling. Fylkestingsgruppa har i tillegg engasjert seg i mange av de interpellasjonene som er fremmet fra andre representanter i løpet av året, og har også fremmet og fått vedtatt forslag i den sammenheng Skriftlige spørsmål i 2014 Spørsmål fra Tomas Iver Hallem om Norsk Kulturråd sin støtte til MINK m.m. Spørsmål, svar og eventuelle vedtak i f.b.m. alle interpellasjoner som er fremmet i fylkestinget i løpet av 2014 kan leses ved å gå inn på gå deretter inn på møteplan 2014 og velg aktuell fylkestingssamling. Skriftlige spørsmål med svar kan leses i sin helhet ved å gå inn på under hovedvalg fylkesrådet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 23

24 11.6 Medlemmer i en del styrer, råd, komiteer og utvalg, valgt av fylkestinget m.fl. Styre/råd/komité/utvalg Fylkeskommunens eldreråd Fylkestingets valgnemnd Midtnorden-komiteen NTE Holding AS styret NTE Holding AS bedriftsforsamlingen Regional rovviltnemnd Rådet for likestilling av funksjonshemmede i N-T Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge Trafikksikkerhetsutvalget Trøndelagsrådet Medlemmer og/eller varamedlemmer perioden Aasta Arnstad, Skatval - varamedlem Tomas Iver Hallem, Verdal nestleder Trude Holm, Verdal medlem Trude Holm, Verdal Randi Dille, Namsos varamedlemmer Jon Håvard Solum, Grong nestleder Trude Holm, Verdal nestleder Gunnar Alstad, Skatval medlem Gunnar Alstad, Skatval varamedlem Trude Holm, Verdal varamedlem Camilla Vågan, Nærøy medlem Camilla Vågan, Nærøy nestleder Tomas Iver Hallem, Verdal medlem Skoleutvalgene: Medlemmer Meråker v.g.s. Kari Anita Furunes Ole Vig v.g.s. Johan A.Elverum - nestleder Leksvik v.g.s. (ingen medlemmer eller vara) Levanger v.g.s (ingen medlemmer eller vara) Verdal v.g.s. Pål Sverre Fikse - leder Inderøy v.g.s. Ida Stuberg - nestleder Mære v.g.s. Steinar Klev Steinkjer v.g.s. Johan Christian Mørkved Grong v.g.s Erik Seem - leder Olav Duun v.g.s. Alfred Skogmo Ytre Namdal v.g.s Espen Lauritzen - nestleder Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 24

25 12 Valg 2015 Forberedelsene til valget 2015 er godt i gang. Fylkesstyret vedtok rammeplan for valgkampen i fylkesstyremøtet Hovedorganisasjonen har også vedtatt sin strategiplan for valgkampen 2015 og fylkeslaget følger opp de føringene som ligger i den. Videre oppnevnte fylkesstyret nominasjonskomiteen til fylkestingslista Programkomite for fylkesvalgprogrammet ble oppnevnt i fylkesstyremøtet Nominasjon Nominasjonskomiteens sammensetning: Leder: Medlemmer: Anne Berit Lein, Steinkjer Oddvar Vigdenes, Stjørdal Bjørg Tingstad, Fosnes Jonas Vie, Grong Ole Anders Iversen, Inderøy Berit Kristine Bjoner, Senterkvinnene Magnus Wåtland Delbekk, Senterungdommen Komiteen startet sitt arbeide med at leder i komiteen snakket med de faste medlemmene i fylkestinget om de stilte seg til disposisjon for en ny periode. Dette var avklart til rundt 10. mai. Det ble videre sendt ut brev til alle lokallaga den med oversikt over hvem som ønsket gjenvalg samt spørsmål om innspill på inntil 10 navn i alfabetisk rekkefølge, derav maksimalt 4 navn fra egen kommune som lokallaga ville skulle være med på fylkestingslista. Svarfrist ble satt til Komiteen fikk tilbakemelding fra 22 lokallag og Senterungdommen med totalt 68 navn på kandidater til fylkestingslista. Resultatet fra første runde ble så sendt ut til kommunelaga den , med forespørsel om å sette opp forslag på de 20 første plassene på fylkestingslista. Det ble lagt opp til at alle kommunelaga skulle ha åpent medlemsmøte hvor listeforslaget ble satt opp, på felles dato den av 23 kommuner holdt møte på denne datoen, to hadde møtet dagen før. Kommunelaga valgte også utsendinger til nominasjonsmøte på dette møte. Komiteen fikk inn forslagene til fylkestingsliste fra kommunene og startet sitt arbeid med å sette opp forslag til fylkestingsliste for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Det komplette listeforslaget ble presentert den Nominasjonsmøte behandlet nominasjonskomiteens listeforslag lørdag Der møtte 68 utsendinger fordelt på 20 kommuner, samt representanter fra Senterungdommen og Senterkvinnene. Nominasjonsmøtet vedtok enstemmig nominasjonskomiteens innstilling til Senterpartiets liste for fylkestingsvalget Alle kandidatene ble også valgt enstemmig. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 25

26 12.2 Senterpartiets liste til fylkestingsvalget 2015 Fotograf: Ole Alexander Kirknes Nr Nr Navn Født Kommune.. Navn Født Kommune 1 Tomas Iver Hallem 1975 Verdal 22 Ingrid Elise Hamnes Vangstad 1997 Steinkjer 2 Randi Dille 1962 Namsos 23 Bjørnar Buhaug 1984 Leksvik 3 Gunnar Alstad 1963 Stjørdal 24 Siv Sætran 1986 Stjørdal 4 Ida Stuberg 1981 Inderøy 25 Jo Arne Kjøglum 1977 Høylandet 5 Stian Aleksander Aakre 1989 Nærøy 26 Tone Beate Fossli 1972 Namdalseid 6 Bjørn Arild Gram 1972 Steinkjer 27 Alf Magnar Reberg 1964 Levanger 7 Hege Nordheim-Viken 1969 Høylandet 28 Hege Merethe Lindstrøm Ericson 1969 Verran 8 Britt Tønne Haugan 1965 Stjørdal 29 Pål Sverre Fikse 1982 Verdal 9 Steinar Aspli 1957 Nærøy 30 Bjørg Tingstad 1959 Fosnes 10 Trude Marian Nøst 1969 Levanger 31 Hans Oskar Devik 1969 Røyrvik 11 Magnus Wåtland Delbekk 1989 Steinkjer 32 Camilla Sollie Finsmyr 1977 Leksvik 12 Kari Anita Furunes 1978 Meråker 33 Olav Jørgen Bjørkås 1959 Flatanger 13 Einar Otto Ingulfsvann 1985 Lierne 34 Siv By 1971 Levanger 14 Mari Bergin 1989 Grong 35 Erik Seem 1955 Grong 15 Espen Lauritzen 1973 Vikna 36 Anlaug Sellæg Asbøll 1970 Overhalla 16 Marit Voll 1958 Verdal 37 Odd Inge Myrvold 1968 Namsskogan 17 Johan Petter Skogseth 1964 Frosta 38 Lillian Hatling 1973 Steinkjer 18 Trine Hasvang Vaag 1970 Snåsa 39 Oddvar Vigdenes 1948 Stjørdal 19 Per Olav Tyldum 1964 Overhalla 40 Kristin Floa 1966 Leka 20 Borgny Kjølstad Grande 1979 Grong 41 Steinar Klev 1959 Inderøy 21 Martin Josteinsson Myhr 1992 Stjørdal Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 26

27 12.3 Programarbeid Programkomiteens sammensetning: Leder: Tomas Iver Hallem Medlemmer: Hege Nordheim-Viken Gunnar Alstad Ida Stuberg Steinar Bach Olaf Stuberg / Martin Josteinsson Myhr (Senterungdommen) Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for programkomiteen. Komiteen har siden juni 2014 arbeidet med å lage et nytt fylkesvalgprogram for valgperioden Komiteen har lagt stor vekt på å ha kontakt med flere etater, organisasjoner og institusjoner innen ulike felt underveis i denne prosessen. Blant annet kan nevnes lag og foreninger innen idrett og kultur, fagpersoner/miljø innenfor fylkeskommunen, fagmiljøer innenfor samferdsel, næring, landbruk, fiskeri. Diverse besøk på fylkeskommunale institusjoner, til næringsaktører og næringsliv og ikke minst besøk til- og kontakt med lokallag, ordførere og medlemmer. Programkomiteen m. fl. på besøk hos Skogmo næringspark, her Overhallahus. Programkomiteen sender sitt utkast til fylkesvalgprogram på høring i organisasjonen Lokallaga, Senterungdommen, Senterkvinnene og utsendingene til fylkesårsmøtet kan komme med endringsforslag til fylkesvalgprogrammet innen Disse endringsforslagene blir så lagt fram for fylkesårsmøtet for endelig avgjørelse. Fylkesårsmøtet skal også vedta det endelige fylkesvalgprogrammet Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 27

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen,

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer