Nord-Trøndelag ÅRSMELDING Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa

2 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2

3 Innhold 1 Tillitsvalgte Fylkesårsmøtet Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon Styremøter Politiske saker Organisatoriske saker Distriktsvise arbeidslag Sommertreff Senterpartiets hedersmerke Besøk rundt om i fylket Ekstraordinært landsmøte Jämt trøndersk samarbeid Senterpartiets Studieforbund i Nord-Trøndelag Lokallaga Medlemsoversikt lokallaga Ordførerforum Mediafondet Senterungdommen Tillitsvalgte Administrasjon Medlemmer og lokallag Arrangementer Informasjon Samarbeid med Senterpartiet Representasjon og deltakelse Senterkvinnene Organisatorisk arbeid Politisk arbeid Representasjon KS Fylkestingsgruppas virksomhet Medlemmer i fylkestingsgruppa og gruppestyret. Sekretariat Arbeidet i fylkestingsgruppa Viktige politiske saker i Trøndelag som strategisk enhet / mandat for felles utredning av Trøndelagsfylkene / «nye Nord-Trøndelag 2030» Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 3

4 Framtidig eierskap av NTE Innspill til jordbruksforhandlingene for 2014 og Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Økonomi, årsbudsjett og økonomiplan Andre saker det er arbeidet med og fremmet forslag eller merknader om i fylkestinget i løpet av Interpellasjoner fremmet av Sp-representanter i Nr. 1/14 - om økt avgift på diesel, Randi Dille (februar) Nr. 3/14 - om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning, Camilla Vågan (februar) Nr. 6/14 - om omorganisering av kulturavdelingen, Trude Holm (juni) Nr. 9/14 - om læreplasser i videregående skole, Tomas Iver Hallem (september) Skriftlige spørsmål i Medlemmer i en del styrer, råd, komiteer og utvalg, valgt av fylkestinget m.fl Valg Nominasjon Senterpartiets liste til fylkestingsvalget Programarbeid Økonomi og administrasjon Økonomi Ansatte Lokaler Vedlegg Lokal forankring og nær tilstedeværelse viktig for beredskapen Senterpartiet vil ha firefelts motorveg mellom Stjørdal og Trondheim Fagutdanningen må styrkes og utvikles Et framtidsretta og bærekraftig landbruk, med investeringslyst og kompetanse Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 4

5 1 Tillitsvalgte Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: Tomas Iver Hallem Verdal Leder Randi Dille Namsos 1. nestleder Kari Anita Furunes Meråker 2. nestleder Hege Nordheim-Viken Høylandet Studieleder Johan Petter Skogseth Frosta Styremedlem Alf Magnar Reberg Levanger Styremedlem Ida Stuberg Inderøy Styremedlem Hans Oskar Devik Røyrvik 1. vararepresentant I tillegg møter: Magnus Delbekk Steinkjer Leder i Senterungdommen (til ) Martin Josteinsson Myhr Stjørdal Leder i Senterungdommen (fra ) Christina Ramsøy Steinkjer Leder Senterkvinnene Bjørg Tingstad Fosnes Leder i ordførerforum Trude Holm Verdal Nestleder i fylkestingsgruppa Marit Arnstad Stjørdal Stortingsrepresentant Vararepresentanter: Marit Voll Verdal 2. vararepresentant Kjartan Tørum Vikna 3. vararepresentant Anne Berit Lein Steinkjer 4. vararepresentant Representant i Senterungdommens fylkesstyre: Vararepresentant: Randi Dille Kari Anita Furunes Marit Arnstad er stortingsrepresentant og var leder i Næringskomiteen til Fra ble hun medlem i Energi- og miljøkomiteen. Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe (fra ) og medlem i den utvidede utenrikskomiteen fra samme dato. Tomas Iver Hallem var 1. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre. (til ) Tomas Iver Hallem er 4. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre. (fra ) Tomas Iver Hallem er medlem av landsstyret. Bjørn Arild Gram var medlem i valgkomiteen til ekstraordinært landsmøte Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 5

6 2 Fylkesårsmøtet 2014 Årsmøtet ble holdt på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7. og lørdag 8. februar. Det møtte 108 delegater og 6 observatører/gjester. Fylkesleder Tomas Iver Hallem ønsket velkommen til fylkesårsmøtet og hadde en kort innledning hvor han blant annet takket alle for innsatsen i valgkampen. Stortingsrepresentant Marit Arnstad hadde innledning til debatt fredag ettermiddag. Innledningsvis hadde hun Det var stor medieinteresse for fylkesårsmøtet fokus på de store hendelsene i fylket (branner og flodbølge) og takket nødetatene, frivillige, kommunene og ordførerne for innsatsen i de dramatiske hendelsene. Videre var hunn innom flere sentrale temaer; sentralisering av nødetatene, kommunestruktur, de viktige naturressursene, landbruk, miljø og fornybar energi og rovdyr. 16 delegater hadde innlegg i den påfølgende debatten. Lørdag innledet 1. nestleder Ola Borten Moe med tema grunnlovsjubileet, innvandring- og asylpolitikk, boligpolitikken og behovet for forenkling og avslutningsvis landbrukspolitikk. I den påfølgende debatten hadde 8 delegater innlegg. Fylkesleder Hallem innledet til gruppearbeid om kommune- og regionreform. Etter gruppearbeidene presenterte gruppeleder fra hver enkelt gruppe hva gruppa hadde kommet fram til. Randi Dille takket Ola B. Moe for innledninga. Resolusjonskomiteen bestående av Johan Petter Skogseth (leder), Hege Nordheim-Viken, Gunnar Alstad, Stian Aakre og Bjørn Ludvig Bergsmo (sekretær) la fram fire resolusjoner som ble vedtatt av årsmøtet: «Lokal forankring og nær tilstedeværelse viktig for beredskapen» «Senterpartiet vil ha firefelts motorveg mellom Stjørdal og Trondheim» «Fagutdanningen må styrkes og utvikles» «Et framtidsretta og bærekraftig landbruk, med investeringslyst og kompetanse» Årsmelding for 2013 ble enstemmig vedtatt. Regnskap 2013 ble godkjent med et underskudd på kr ,-. Underskuddet ble dekket inn med å overføre kr fra valgfondet. (Det var budsjettert med å bruke kr ,- fra valgfondet.) Resterende, kr ,- ble overført fri egenkapital. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 6

7 Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag ble satt til kr. 65,- pr. medlem for (Andelen til Senterpartiets Hovedorganisasjon er kr. 330,-.) Virksomhetsplan 2014 ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2014 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet er på kr ,- med et budsjettert overskudd på kr ,- etter avsetninger til valgfond på kr ,-. På vegne av valgkomiteen bestående av Hans Heieraas, Ida Lise Letnes, Aud Solrun Bergin, Randi Holien Bartnes, Trude Holm og Espen Lauritzen og presenterte leder Hans Heieraas valgkomiteens innstilling. Tomas Iver Hallem ble gjenvalg som leder, Hege Nordheim- Viken ble gjenvalgt som studieleder, Johan Petter Skogseth ble gjenvalgt som styremedlem, Ida Stuberg ble valgt inn som nytt styremedlem etter at Lillian Hatling ikke ønsket gjenvalg. Som varamedlemmer for ett år ble Hans Oskar Devik, Marit Voll, Kjartan Tørum og Anne Berit Lein valgt. Under festmiddagen delte stortingsrepresentant Marit Arnstad ut stortingsgaven til Olav Jørgen Bjørkås. Gjester som deltok på fylkesårsmøtet var Asbjørn Skjervold, Per Åsling, Johannes Brandtzæg og Ola Borten Moe. Olav Jørgen Bjørkås fikk stortingsgaven Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon 3.1 Styremøter Fylkesstyret har hatt 11 styremøter og behandlet 90 saker i Fylkesstyrets arbeidsutvalg (leder og nestledere) har hatt AU-møter ved behov gjennom hele AU har i tillegg hatt tett kontakt på telefon gjennom arbeidsåret. Fylkespartiet har i året hatt en rekke møter med representanter fra forskjellige organisasjoner. Fylkesstyret og andre tillitsvalgte har deltatt i, og representert ved en rekke møter, kurs og tilstelninger. 3.2 Politiske saker Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. De sakene det er brukt mest tid på i løpet av arbeidsåret er: Kommunereformen Regionreform, forslag om ett Trøndelag Beredskap, politireform, Landbruk; herunder jordvern, rovdyr og lovverk Fylkeslaget har hatt jevnlig dialog med våre folk i stortinget på aktuelle saker for Nord-Trøndelag. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 7

8 3.3 Organisatoriske saker Fylkesstyret har gjennom arbeidsåret satt sterkt fokus på verving. Partiet satte seg høye mål for verving av nye medlemmer i Fylkesstyret sin hovedoppgave i vervearbeidet var å følge opp og bistå lokallaga i vervearbeidet. Erfaringene viser at de lokallaga som ble fulgt opp tett av fylkesstyrets medlemmer hadde gode ververesultater. Dessverre hadde ikke fylkesstyret kapasitet til å følge opp alle laga like tett. I januar 2014 kunngjorde daværende partileder Liv Signe Navarsete at hun trakk seg som partileder. Det ble raskt avklart å innkalle til ekstraordinært landsmøte der ny partiledelse og nytt sentralstyre skulle velges. Ekstraordinært landsmøte ble fastsatt til 7. april. Perioden fra januar til april ble sterkt preget av en uavklart situasjon rundt partiledelsen. Det ble raskt klart at oppslutningen om Trygve Slagsvold Vedum som ny partileder var stor. Det ble imidlertid interne diskusjoner om hvem som burde bli nestledere. I Nord-Trøndelag var det tilnærmet full oppslutning om at Ola Borten Moe måtte fortsette som 1. nestleder. Fylkesstyret og spesielt fylkeslederen brukte mye tid i perioden fram til ekstraordinært landsmøte på å sikre et flertall for Ola Borten Moe som 1. nestleder. 3.4 Distriktsvise arbeidslag Distriktsvise arbeidslag er regionmøter som fylkesstyret gjennomfører sammen med lokallaga i hver enkelt region. Arbeidslaget sør bestående av kommunene Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Leksvik, Inderøy, Verran og Steinkjer Arbeidslaget midtre bestående av kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes. Arbeidslaget ytre: bestående av Vikna, Nærøy og Leka. I 2014 ble det gjennomført en runde med møter i de distriktsvise arbeidslagene. 21. mai var det møte på Verdal for innherredslagene. 28. mai var det møte på Namsos for Namdalen og 2. juni var det møte på Kolvereid for Ytre-Namdal. Tema for møtene var aktuelle politiske saker, nominasjon og programarbeid i lokallaga. Møtene i Namsos og Kolvereid ble arrangert som medlemsmøter da vi hadde hhv. Ola Borten Moe og Marit Arnstad som innledere på de to møtene. 3.5 Sommertreff En nyskaping i 2014 var Sommertreff. Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i Sør- Trøndelag gikk sammen for å arrangere et sosialt møtepunkt. Alle medlemmene i Nord- og Sør- Trøndelag Senterparti ble invitert til Sommertreff på Stiklestad Nasjonale kulturhus. Godt og vel 120 medlemmer deltok på en hyggelig festaften 20. juni. Det ble servert trøndertapas, og det var festtaler med partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe. Det ble også delt ut to hedersmerker. Lørdag 21. juni var det samling for lokallagslederne i de to fylkene der parlamentarisk leder Marit Arnstad og stortingsrepresentant Heidi Greni hadde innlendinger om aktuelle politiske saker, deriblant kommunereformen. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 8

9 3.6 Senterpartiets hedersmerke I 2014 er det utdelt tre hedersmerker i Nord-Trøndelag til tre meget markante Sp politikere gjennom en årrekke. Her er et utdrag av vedtektene for Senterpartiets hedersmerke: «Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i loka- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse. Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra fylkesstyret.» Johan Arnt Elverum Johan Arnt Elverum ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av 1. nestleder Ola Borten Moe under en SP fest Senterpartilaga i Stjørdal arrangerte til ære for Johan Arnt Elverum 26.april Kolbjørn Almlid Kolbjørn Almlid ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe under Senterpartiets sommertreff på Stiklestad 20. juni Johan Arnt Elverum får hedersmerket av Ola Borten Moe. Erik Bartnes Erik Bartnes ble tildelt Senterpartiets hedersmerke av partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. nestleder Ola Borten Moe under Senterpartiets sommertreff på Stiklestad 20. juni Kolbjørn Almlid og Erik Bartnes har fått hedersmerket av Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe. 3.7 Besøk rundt om i fylket Gjennom året er det gjennomført en god del besøk rundt om i fylket hvor sentrale personer har vært med. Som tidligere nevnt var Marit Arnstad med til Ytre-Namdal i forbindelse med regionmøte der den 2. juni. I forkant av dette møtet var det besøk på Ytre-Namdal videregående skole og Ytre- Namdal vekst. I forbindelse med regionmøtet i Namsos 28. mai var 1. nestleder Ola Borten Moe og fylkesleder Tomas Iver Hallem på besøk til Moelven Van Severen i Namsos. Under AgriSjå på Stjørdal var leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk. På AgriSjå var Vedum med på stand, i tillegg inviterte vi til åpent møte med partilederen inne på messeområdet. Det var suksess Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 9

10 med rundt 60 tilhørere. Tidligere på dagen besøkte Vedum med følge Aasen Sparebank og Ole Vig videregående skole. 3. september var Marit Arnstad invitert til Skogmo industripark. Programkomiteen til fylkestingsprogrammet koblet seg også på dette besøket. 20. november arrangerte Lierne SP næringskonferanse der blant andre 1. nestleder Ola Borten Moe og fylkesleder Tomas Iver Hallem var innledere. De benyttet anledningen til flere besøk i Lierne og Namdalen den 20. og 21. november. Etter at nominasjonsmøtet var avsluttet var det et åpnet møte med innledning av parlamentarisk leder Marit Arnstad. Hun innledet om aktuelle politiske saker nasjonalt. Etter Arnstad sin innledning ble det mulighet for spørsmål og kommentarer. 3.8 Ekstraordinært landsmøte Partileder Liv Signe Navarsete kunngjorde i januar 2014 at hun trakk seg som partileder. Det ble da berammet ekstraordinært landsmøte til mandag 7. april 2014 på Lillestrøm. Senterpartiet i Nord- Trøndelag deltok med følgende delegasjon: Fylkesleder Tomas Iver Hallem, fylkesleder Senterkvinnene Christina Ramsøy, fylkesleder Senterungdommen Magnus Delegasjonen fra Nord-Trøndelag på plass i landsmøtesalen. Delbekk, Gruppeleder ft. gruppa Bjørn Arild Gram (møtte for Trude Holm), Stortingsrepresentant Marit Arnstad, fylkesutsendinger; Gunnar Alstad (for Randi Dille), Ida Stuberg, Johan Petter Skogseth, Alf Magnar Reberg, lokallagsrepresentanter; Marit Voll (for Bjørn A.Gram), Vigdis Hjulstad Belbo (for Bjørg Tingstad), Erik Seem, Lillian Hatling, Ivar Vigdenes, Anne Berit Lein, Stian A. Aakre, Hege Nordheim-Viken, Hans Heieraas, Bjørn Aasvold (for Linn Merete Barstad) og Hans Skjervold. I tillegg møtte som observatører Rune Hjulstad, Kari Anita Furunes og Jostein Grande. 3.9 Jämt trøndersk samarbeid I forbindelse med valget og valgkampen i Sverige inviterte Centern i Jämtland til «Jämt- trönderska seminarium» i Östersund den 30. august. Her var både Senterpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag representert. Fra Nord-Trøndelag var Tomas Iver Hallem, Kari Anita Furunes, Marit Arnstad og Rune Hjulstad representert. Der ble det vedtatt en felles uttalelse «Mer samarbete stärker Nordens Gröna Bälte». Marit Arnstad er også populær i «Øst-Trøndelag». Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 10

11 4 Senterpartiets Studieforbund i Nord-Trøndelag Det er registrert åtte avsluttede studieringer i Nord-Trøndelag i Totalt 191 studietimer. Dette er en fin økning fra 2013 hvor vi hadde 169 studietimer. Det er fortsatt et stort potensiale for å registrere mer studieaktivitet. Med nytt regelverk for registrering av studiearbeid kan nesten alt arbeid registreres som studiearbeid. For eksempel kan gruppemøter i kommunestyregrupper og fylkestingsgruppa registreres som studiearbeid. Det er viktig for alle ledd i organisasjonen at vi blir betydelig bedre på dette da det gir en betydelig økonomisk gevinst, spesielt til Senterpartiets Studieforbund sentralt, men også til lokallaga og fylkeslaget. 5 Lokallaga Senterpartiet i Nord-Trøndelag har pr medlemmer som har betalt kontingenten for Dette er en nedgang på 25 medlemmer i løpet av Det er vervet 101 nye medlemmer i løpet av 2014, det er meget bra men vi har altså mistet 126 medlemmer som betalte kontingenten i Senterungdommen i Nord-Trøndelag har pr betalende medlemmer. Dette er en gledelig oppgang på 6 fra forrige år og andre året på rad med medlemsoppgang. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har ved utgangen av lokallag. Det er lag i alle kommunene i fylket med unntak av Røyrvik. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 11

12 5.1 Medlemsoversikt lokallaga LOKALLAG Endring Meråker Hegra Lånke Stjørdal Skatval Frosta Leksvik Åsen Ekne Skogn Frol Ytterøy Verdal Inderøy Verran Namdalseid Sparbu Steinkjer/Egge Ogndal Stod Kvam Beitstad Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Namsos Fosnes Flatanger Vikna Foldereid Kolvereid Gravvik Nærøy Leka Totalt I tillegg kommer Senterungdommens 175 medlemmer. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 12

13 6 Ordførerforum Ordførerforum består av Senterpartiets ordførere i fylket, gruppelederen i fylkestingsgruppa og Senterpartiets gruppeledere eller varaordførere i de kommunene som ikke har ordfører fra Senterpartiet. Styret for ordførerforum er: Bjørg Tingstad, leder Hege Nordheim-Viken, nestleder Tomas Iver Hallem, styremedlem Det er avholdt tre møter i ordførerforum i Det første var på Frosta 20. juni. Her var temaene i all hovedsak kommunereform, regionreform og eventuelle konsekvenser for eierskapet til NTE. Stortingsrepresentant Heidi Greni Ordførerforum samlet på Steinkjer innledet om kommunereformen, Even Ystgård (fra NTFK), Bjørn Skjelstad og Marit Voll hadde innledninger om strategi og beredskap for framtidig nordtrøndersk eierskap av NTE. Det andre møtet var på Steinkjer 11. september. Her var også hovedtemaene kommunereform og eierskap til NTE. Marit Arnstad innledet om kommunereform og andre aktuelle saker, Tomas Iver Hallem innledet om regionreform og Senterpartiets posisjonering i den debatten. Det tredje møtet var på Steinkjer 12. desember. Her var politisk rådgiver for stortingsgruppa Ole Gustav Narud hovedinnleder med tema kommunereform. Marit Arnstad hadde ei innledning om aktuelle politiske saker. 7 Mediafondet Mediafondet er på kr ,-. Det er tilført kr 26,- i Det er renteinntekter på bankinnskuddet i Mediafondet skal brukes til investeringer, motiverende tiltak og utdanning innenfor informasjon presse media. Midler fra fondet skal fortrinnsvis ha som siktemål å fremme Senterpartiet i Nord-Trøndelags innflytelse i mediebedrifter, bedre organisasjonens kunnskap innenfor media og informasjon og støtte opp om fylkesorganisasjonens langsiktige politiske mål gjennom mediepolitiske tiltak. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 13

14 8 Senterungdommen 8.1 Tillitsvalgte Fylkesstyret besto frem til fylkesårsmøtet i oktober 2014 av følgende: Leder: Magnus Wåtland Delbekk, Steinkjer Politisk nestleder: Stian Aleksander Aakre, Nærøy Organisatorisk nestleder: Mari Bergin, Grong Styremedlemmer: Henrik Josteinsson Myhr, Stjørdal Camilla Elden, Steinkjer Andreas Steinvik, Stjørdal Olaf Stuberg, Inderøy Varamedlemmer: Adrian Aspli, Nærøy Aina Kjønstad, Steinkjer Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal Hanne Slørdahl Kristensen, Stjørdal Morten Solberg, Inderøy Fylkesstyret består etter fylkesårsmøtet i oktober 2014 av følgende: Leder: Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal Politisk nestleder: Magnus Wåtland Delbekk, Steinkjer Organisatorisk nestleder: Dorthea Elverum, Stjørdal Styremedlemmer: Mari Bergin, Grong Camilla Elden Melting, Steinkjer Andreas Steinvik, Stjørdal Olaf Stuberg, Inderøy Varamedlemmer: Adrian Barstad Aspli, Nærøy Ingrid Elise Hamnes Vangstad, Steinkjer Lars Emil Haugen, Meråker Katrine Sjaastad Hanssen, Grong Petter Vesterdal, Steinkjer 8.2 Administrasjon Stillingen som ungdomssekretær ble tatt bort i 2014 og skal erstattes av at arbeidsutvalget i Senterungdommen fungert sammen med Senterpartiets fylkessekretær som fylkeslagets administrasjon. 8.3 Medlemmer og lokallag Ved årsskiftet 2014/15 nådde Senterungdommen i Nord-Trøndelag 175 betalende medlemmer. Dette er opp seks betalende medlemmer fra årsskiftet 2013/14. Men, Nord-Trøndelag ble i 2014 slått av Rogaland Senterungdom med sine 211 betalende medlemmer. Dette er selvfølgelig en posisjon vi skal vinne tilbake etter målrettet arbeid i inneværende arbeidsår. Likesom hadde vi ved årsskiftet 2014/15 fem aktive lokallag i fylket, hvorav Indre Namdal er det nyeste, opprettet i slutten av november måned. Det skal tillegges at i forrige arbeidsår ble fjernet såkalte «papirlag» som ikke hadde valgt noe form for styre og ikke gjennomført noen aktivitet i lokallaget de siste årene. Dette fikk som konsekvens at vi i Nord-Trøndelag halverte antall lokallag. Men, nye lokallag over hele fylket er under planlegging. 8.4 Arrangementer Vårslepp Vårslepp 2014 ble avholdt på Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden i Buskerud. Nord-Trøndelag Senterungdom stilte med en god del nord-trønderske deltakere på arrangementet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 14

15 Samling med Centerpartiets ungdomsförbund Jämtland og Sør-Trøndelag Senterungdom Den 25. til 27. april var de to vest-trønderske fylkeslagene i Senterungdommen invitert til Østersund, for å delta på foredrag, diskusjoner og sosiale aktiviteter. Vømmølfestivalen I 2014 som så mange år tidligere deltok Nord-Trøndelag Senterungdom på den årlige Vømmølfestivalen i Verdal. Fylkeslaget bidro med både innslag i opptoget og med overnatting for senterungdommer på Stiklestad Camping under festivalen Sommertreff på Stiklestad Gledelig nok inviterte Senterpartiet i Nord-Trøndelag til festivitas på Stiklestad, lørdag den 21. juni. Vi deltok selvfølgelig, sammen med senterpartister fra hele Trøndelag! Sommerleir For 2014 arrangerte Oppland Senterungdom sommerleir for Senterungdommen. Lokalisering av arrangementet var ved Bygdin i Jotunheimen, lagt til siste uke av juni måned. Nord-Trøndelag Senterungdom stilte med én deltaker. Fylkesårsmøte Fylkesårsmøtet 2014 ble avholdt på Finsås kurssenter i Snåsa kommune, den 3. til 5. oktober. Hele 19 delegater møtte opp og deltok på fylkesårsmøtet. I løpet av helga fikk vi flere gode innledninger fra henholdsvis Snåsa-ordfører Vigdis Hjulstad Belbo og fylkesleder i NTSP, Tomas Iver Hallem. Det ble fremlagt 2 resolusjoner for fylkesårsmøtet, hvorav én ble vedtatt og én ble oversendt til fylkesstyret. Vi behandlet også to manifester i forkant av landsmøtet som skulle avholdes i november, herunder Skolepolitisk -, og Jordbrukspolitisk manifest. Fylkesstyrekurs og delegasjonsmøte Lørdag til søndag før landsmøtet samlet en del av delegatene, samt deler av fylkesstyret seg til virksomheter på Litjtrøa i Stjørdal. Her var det blant annet kursing ved daværende sentralstyremedlem i Senterungdommen, Kristine Graneng. Landsmøte Landsmøtet 2014 ble avholdt på Sørmarka kurs og konferansesenter i Akershus, den 7. til 9. november. Delegasjonen fra Nord-Trøndelag besto av 12 delegater, hvorav 5 var utsendinger fra lokallagene og 7 fra fylket. I tillegg møtte Nils Ramsøy som var leder av resolusjonskomiteen, Ada Johanna Arnstad som ble valgt som politisk nestleder i Senterungdommen og Anna Dybwad Alstad som møtte på vegne av Hordaland Senterungdom. Julebord Julebordet ble arrangert fra 20. til 21. desember på Langvassheimen, i Namdalseid kommune. Meget god deltakelse med hele 29 Senterungdommer på arrangementet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 15

16 8.5 Informasjon Grønt Sentrum er Nord-Trøndelag Senterungdom sin medlemsavis. Den ble utgitt 3 ganger i 2014, herunder én påskeutgave, én høstutgave og én juleutgave. Sistnevnte utgave hadde et opplag på 250! Grønt Sentrum går ut til alle medlemmer i NTSUL. Nord-Trøndelag Senterungdom er å finne på Facebook. Der legges det ut blider og informasjon om vår aktivitet igjennom arbeidsåret i tillegg til å annonsere for arrangement i Nord-Trøndelag og nasjonalt i Senterungdommen. Vi har også hjemmeside, en side man finner på Denne siden har vært lite oppdatert siden I tillegg til å bruke Facebook som informasjonskanal er vi også å finne med sporadisk aktivitet på Twitter & Instagram, henholdsvis 8.6 Samarbeid med Senterpartiet Senterungdommen i Nord-Trøndelag har siden Senterpartiets siste fylkesårsmøte i 2014 hatt et godt samarbeid seg i mellom. De to fylkeslederene i Senterungdommen har i hver sin periode hatt jevnlig tilholdssted på fylkeskontoret, og møtt fast på fylkesstyremøtene til Senterpartiet. I tillegg er fylkesleder invitert til å delta på møtene til fylkestingsgruppa. Det har vært, og vil fortsatt være viktig med felles engasjement og innsats for verving av medlemmer. Et medlem i Senterungdommen vil som oftest fortsette medlemskapet sitt i Senterpartiet ved utgangen av fylte 30 år. Noen steder samarbeider lokallagene i Senterungdommen og Senterpartiet godt. Men, det er med en selvfølgelighet at det jevnt over bør samarbeides mer mellom ungdommen og moderpartiet i kommunene over hele fylket. Randi Dille har siden fylkesårsmøtet i 2013 vært Senterungdommens kontaktperson inn til Senterpartiet. Kontakten mellom Senterungdommen og Senterpartiet i Nord- Trøndelag har i hovedsak vært mellom fylkesleder i Senterungdommen og fylkesleder & fylkessekretær i Senterpartiet. 8.7 Representasjon og deltakelse Senterungdommen i Nord-Trøndelag har alltid mål om å være representert i Senterungdommens sentralstyre. Dette har vi også i 2014 lyktes med. Ada Johanna Arnstad var frem til landsmøtet i 2014 internasjonal leder i Senteungdommen og ble ved sist landsmøte valgt som politisk nestleder. Hun var også frem til august 2014 valgt som president av Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF). Frem til siste landsmøte var Petter Smågård innvalgt som 3. varamedlem i Senterungdommen. Tidligere fylkesleder Magnus Wåtland Delbekk har vært medlem av landsstyret, som har 4-5 fysiske møter i året og han er nå avløst av Martin Josteinsson Myhr som i dag er fylkesleder. Sistnevnte var ansatt inntil 18. juni 2014 som organisasjonssekretær på hovedkontoret i Oslo. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 16

17 9 Senterkvinnene Det ble avholdt årsmøte 2.mars 2014 på Radisson Blue i Stjørdal. Dette ble kombinert med en innledning fra Marte Løvik, leder i utdanningskomiteen i Trondheim, om barnehager og familiepolitikk. Fylkesårsmøte valgte følgende styre: Leder valgt for 1 år: Nestleder valgt for 1 år: Studieleder valgt for 1 år: Styremedlem valgt for 1 år: Christina Ramsøy Berit Kristine Bjoner Marna Ramsøy Tone Beate Fossli 9.1 Organisatorisk arbeid Styret har hatt møter på telefon og kontakt via epost. Styret har sendt ut et nyhetsbrev til medlemmene i partiet. Leder og studieleder (representerte sentralstyret) deltok på landsmøtet til Senterkvinnene som ble avholdt i Telemark og det ekstraordinære landsmøte i Senterpartiet i mars. Leder deltok på seminaret Grønn inspirasjon som ble avholdt i Oslo, der det blant annet var fokus på klima, miljø og mat. 9.2 Politisk arbeid Senterkvinnene i Nord-Trøndelag var representert på Senterkvinnenes landsmøte i Telemark. Leder ble valgt som leder i resolusjonskomiteen. Senterkvinnne i Nord-Trøndelag fremmet resolusjoner om vold i nære relasjoner, familiepolitikk og barnehagepolitikk. Styret var aktiv i utforming av Senterkvinnenes politiske plattform som ble vedtatt på landsmøtet. Målet var at kvinneperspektivet må komme tydeligere fram, og at familiepolitikken må få større plass. 9.3 Representasjon Leder og studieleder har delt på deltagelse i fylkesstyret. Studieleder representerer Nord-Trøndelag i sentralstyret. Leder har møtt i landsstyret. Nestleder har representert oss i nominasjonskomiteen. 10 KS Marit Voll er leder for KS i Nord-Trøndelag. Bjørn Arild Gram er nestleder i KS sitt sentralstyre. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 17

18 11 Fylkestingsgruppas virksomhet 11.1 Medlemmer i fylkestingsgruppa og gruppestyret. Sekretariat Tomas Iver Hallem er gruppeleder, Trude Holm nestleder og Bjørn Arild Gram styremedlem i gruppestyret. Gruppelederen har sin kontorplass på Senterpartiets fylkeskontor, slik som tidligere. Han er medlem av fylkeskommunens forretningsutvalg. Ettersom Hallem også innehar vervet som fylkesleder, møter Trude Holm i Senterpartiets fylkesstyre (og landsmøte) som gruppeleder. Senterpartiets fylkestingsrepresentanter er i valgperioden fordelt slik i komiteene og kontrollutvalget: Komité for plan og økonomi: Tomas Iver Hallem, Verdal - leder Randi Dille, Namsos Komité for samferdsel, næring og miljø: Siv Sætran, Hegra - nestleder Camilla Vågan, Nærøy Komité for utdanning, kultur og helse: Gunnar Alstad, Skatval Trude Holm, Verdal Kontrollutvalget: Bjørn Arild Gram, Steinkjer - nestleder Følgende vararepresentanter har møtt i komiteer og/eller i fylkestinget i løpet av 2014: Steinar Bach, Lierne Ida Stuberg, Inderøy Lillian Hatling, Steinkjer Bjørg Tingstad, Fosnes Stian Aakre, Nærøy Bjørn Ludvig Bergsmo er gruppesekretær i 80 % stilling. Han har sin faste kontorplass på Senterpartiets fylkeskontor. Han er i løpet av året frikjøpt på timebasis i f.b.m. verv han har som folkevalgt i Steinkjer kommune. Fylkestingsgruppa har også i 2014 hatt en avtale med Skeikom AS om kjøp av tjenester innenfor strategisk kommunikasjon, retorikk og medierådgivning, slik som i Arbeidet i fylkestingsgruppa For å være best mulig forberedt til komitemøter og fylkesting, har fylkestingsgruppa lagt opp til å ha en første gjennomgang av sakene ca. to uker før fylkesting. I den første runden med komitémøter, som t.o.m ble holdt én uke før fylkestinget, startet saksbehandlingen med mulighet til å legge fram skriftlige forslag og merknader. Bl.a. på grunn av innsparingskrav, utgår f.o.m ordningen med komitemøter én uke før fylkesting. I tillegg til å lage interpellasjoner med ulike tema, er også gruppa svært aktiv med å stille spørsmål til fylkesrådets medlemmer i spontanspørretimen på fylkestingssamlingene. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 18

19 Oversikt over interpellasjoner fremmet av Senterpartiet i løpet av 2014 er gjengitt lenger bak i dette kapitlet. I tillegg er det innsendt ett skriftlig spørsmål, se også her lenger bak i kapitlet. Gruppeleder, gruppesekretær og andre i fylkestingsgruppa har i løpet av året deltatt på en del møter og konferanser, med et vidt spekter både når det gjelder tema og arrangører Viktige politiske saker i Trøndelag som strategisk enhet / mandat for felles utredning av Trøndelagsfylkene / «nye Nord-Trøndelag 2030» Den nye Høyre/Frp-regjeringen meldte i f.b.m. regjeringsskiftet høsten 2013 at de ville legge opp til en stor kommunereform, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har i spissen for sitt departement satt i gang flere utredninger og prosesser for å legge til rette for endringer i kommunestrukturen i løpet av de nærmeste årene. Selv om regjeringen i utgangspunktet først og fremst var opptatt av kommunenivået, sørget Stortingets flertall for at det også skal ses på fylkeskommunene, herunder struktur og oppgavefordeling når en så stor reform skal debatteres. I tillegg meldte fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) like etter valget 2013 at ho ønsket en sammenslåing av Nord og Sør-Trøndelag fylker. Dette ble begrunnet med at det er behov for en sterkere og mer samordnet «motmakt» for å hindre at statlig nivå skal bli for dominerende. Dette har vært den helt dominerende saken i fylkestinget i Nord- Trøndelag gjennom hele Det ble fort klart at de partiene som utgjør grunnlaget for fylkesrådet i Nord-Trøndelag Ap, Høyre og KrF ville sette i gang en utredning med ett alternativ nemlig å slå sammen Nord og Sør- Trøndelag til ett fylke. For Senterpartiet i fylkestinget var det like klart at man ville ha en mer åpen holdning til framtidig organisering av fylkesnivået, med ulike alternativer. Viktige premisser for Senterpartiet var: Faksimile Trønder-Avisa Nord-Trøndelag fylkeskommune har stor legitimitet i det nordtrønderske samfunnet. Oppgavene løses på en tilfredsstillende måte, og fylkeskommunenes oppgaveportefølje gir ikke behov for å endre fylkesinndelingen. Nord-Trøndelag er best tjent med at Nord-Trøndelag fylkeskommune videreføres som egen enhet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 19

20 Stortingets stillingstaken til regjeringens kommunestrukturreform og forslag om regionnivået kan komme til å endre forutsetningene for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette ønsker man å ha en aktiv holdning til. Dersom denne situasjonen (endrede forutsetninger) skulle oppstå, kan det bli nødvendig å vurdere endringer i fylkesinndelingen for å sikre et nødvendig regionnivå. I tilfelle bes fylkesrådet om å komme tilbake til fylkestinget med forslag til et mandat for en prosess med Sør-Trøndelag fylkeskommune. I mandatet må det legges på plass en del grunnleggende premisser for å sikre Nord- Trøndelags interesser i en slik prosess. Det viste seg altså at de definerte flertallspartiene Ap, Høyre og KrF, og i tillegg Venstre, i stedet ville gå rett på en utredning som ensidig har som mål en sammenslåing av Nord og Sør-Trøndelag. For Senterpartiet i fylkestinget er det en svært viktig premiss at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om hvor vidt Nord-Trøndelag skal slås sammen med ett eller flere fylker. Grunnlaget for en eventuell slik folkeavstemning skal i så fall være en framforhandlet avtale mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og den/de fylkeskommunen(e) som er aktuelle for en eventuell sammenslåing med Nord-Trøndelag. Det har vært viktig for Senterpartiet i fylkestinget å ikke ensidig si nei til enhver endring, uten at man samtidig ser på muligheten til å definere nye muligheter for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Senterpartiet definerte dette alternativet som «Nye Nord-Trøndelag 2030», og pekte på at fylkeskommunen sammen med barn og ungdom, næringslivet, frivilligheten og kommunene skal satse sammen for å løfte fylket vårt fram mot Hovedmålet skulle være: «Et bærekraftig Nord- Trøndelag i 2030 med økt verdiskaping, optimale tjenesteleveranser, økt kompetanse og trivsel blant folk flest». Gjennom dette alternativet har Senterpartiet som ambisjon at man skal få en styrking av fylkeskommunens rolle, og at det finnes ulike måter å utvikle et «robust» fylkesnivå på. Det dreier seg om å konsentrere seg om kjerneoppgavene - de oppgavene som må løses der folk bor, og videre se på de oppgavene som i dag løses gjennom ulike former for samarbeid. På denne måten vil fylkeskommunen ha mulighet til å få en bredere oppgaveportefølje, større betydning som tjenesteutøver og derigjennom større legitimitet hos innbyggerne i Nord-Trøndelag. Regjeringen vil i løpet av våren komme med forslag om hvilke oppgaver framtidige kommuner og fylkeskommuner/regioner skal ha. Dette vil derfor fortsatt være en sak som blir mye drøftet framover Framtidig eierskap av NTE Foregående sak medfører også et stort behov for å klargjøre en beredskap for det framtidige eierskapet av NTE. Senterpartiet fremmet i oktober derfor følgende forslag i fylkestinget: 1. Fylkestinget legger til grunn at NTE skal overdras til, og eies av de kommunene som geografisk i dag utgjør Nord -Trøndelag fylke dersom fylkeskommunen som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette den beredskap og de prosesser som er nødvendige for å sikre dette. 2. Fylkestinget ber videre om at fylkesrådet iverksetter kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre eierskapet av NTE i Nord-Trøndelag: - Det bør raskt utredes en felles utbyttestrategi for kommunene Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 20

21 - Det bør raskt startes et arbeid om prinsipper og prosess for fordeling av aksjer - Det må utskrives B-aksjer til de nordtrønderske kommunene raskt som tar over dagens eierskap hvis Nord -Trøndelag fylkeskommune som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker - Ved en eventuell overlevering av eierskapet må NTE sikres mot utsalg fra de nye eierne. Dette forslaget var for øvrig helt i tråd med entydige signaler fra alle ordførere i Nord-Trøndelag, men selv det gjorde ikke inntrykk på fylkesrådspartiene, som i dette tilfellet ønsker å utrede flere alternativer. Det mest ytterliggående alternativet som fylkestingets flertall har bedt om å utrede, er faktisk å selge NTE. Senterpartiet er svært overrasket over at Ap, Høyre og KrF ikke har eliminert denne muligheten Innspill til jordbruksforhandlingene for 2014 og 2015 Fylkestinget behandlet i februar innspill til årets jordbruksoppgjør, og i desember ble det samme gjort til neste års jordbruksoppgjør. Fylkestinget er i hovedsak enige om viktige premisser som økt lønnsomhet, forutsigbare rammebetingelser, styrking av investeringsmidler og viktigheten av importvern for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri. Senterpartiet ønsket utover dette å være enda tydeligere på at landbruket må gis en kronemessig inntektsutvikling og velferdsutfordringer på linje med andre yrkesgrupper, sterk prioritering av jordvern, samt tilrettelegging av en variert bruksstruktur Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Regjeringens tilsiktede endring av distriktspolitikkens virkemidler er dårlig nytt for Nord-Trøndelag. Kuttene til regional utvikling kan gi mindre framdrift for viktige utviklingsområder i Nord-Trøndelag. Det er mye uutnyttet potensial innen næringsutviklingen i fylket vårt og det ligger store næringsressurser i naturgrunnlaget i distriktene som det kreves økonomiske virkemidler for å kunne videreutvikle. Vi vet dessuten at de store industrimiljøene på Innherred er sårbare, og vi ser også at bedrifter vakler, uavhengig av hvor de er lokalisert i fylket. Det trengs derfor en beredskap i form av økonomiske og menneskelige ressurser for å møte omstillingsutfordringer som kan komme, og for å bygge opp rundt viktige arbeidsplasser og bransjer med entreprenørskap, knoppskyting og nyskaping. Senterpartiet fremmet i fylkestinget i desember forslag om å sette av 6 mill. kroner av de frie midlene innen RUP for 2015 til formål å styrke verdiskaping og næringsutviklingen i næringsklynger med følgende fordeling: - Leksvik 1 mill. kroner - Verdal 2 mill. kroner - Overhalla 2 mill. kroner - Ytre Namdal 1 mill. kroner Dette ble nedstemt Økonomi, årsbudsjett og økonomiplan Senterpartiet utarbeidet i budsjettbehandlingen før jul et helhetlig endringsforslag både for budsjettåret 2015 og for den resterende økonomiplanperioden t.o.m Fylkestingsgruppa ønsket å gi mer investeringstilskudd til bredbånd og nybygg i landbruket, samt økte satsinger på Faksimile Trønder-Avisa Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 21

22 lærlingekontrakter og maskinistutdanning i Ytre Namdal. Inndekning av disse postene ble gjort gjennom mindre avsetninger til disposisjonsfondet, mindre overføringer til investeringsbudsjettet, effektivisering av politisk virksomhet, ledelse og stab, samt forventet vekst i frie inntekter utover i perioden Andre saker det er arbeidet med og fremmet forslag eller merknader om i fylkestinget i løpet av Regional planstrategi Nord-Trøndelag , statusoppdatering - Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring - Fylkesveg 17-prosjektet Steinkjer-Namsos-Malm orientering og status i prosjektet - Ungdomssatsing i Nord-Trøndelag fylkeskommune - Driftsrapport 1/2014 pr til fylkestinget budsjettjustering - Fjellandbruksprosjektet i Lierne, Røyrvik og Namsskogan - Økonomistrategi Eiermelding 2014 NTE - Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF - NTE Energi AS-Trongfoss kraftverk NVEs innstilling til olje og energidep. - Høringsuttalelse «Utviklingsplan 2013 for Helse Nord-Trøndelag» - Utvikling av Mære landbruksskole - investeringer - Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge - Høring av utkast til ny postlov - Høringsuttalelse forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt - Eventuelt avvikling av den parlamentariske styringsformen i fylkeskommunen - Rovdyrsituasjonen og oppfølging av Stortingets rovviltforlik fra Interpellasjoner fremmet av Sp-representanter i 2014 I 2014 er det levert 4 interpellasjoner fra Senterpartiets gruppe: Nr. 1/14 - om økt avgift på diesel, Randi Dille (februar) Konsekvensene for nordtrøndersk næringsliv, industri og landbruk som følge av vedtaket om økt dieselavgift, som foreslått av Høyre/Frp-regjeringen, var et sentralt tema i denne interpellasjonen. Videre ble det spurt om det er en risiko for at det må utarbeides nye kostnadsoverslag både for Fv17- prosjektet og andre investeringsprosjekter i regi av Nord-Trøndelag Fylkeskommune som følge av at økt dieselavgift også kan øke de generelle anbudsprisene fra entreprenørene Nr. 3/14 - om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning, Camilla Vågan (februar) Interpellanten tok opp hva som kan gjøres i Nord- Trøndelag for å bidra til at flere flyktninger kan kvalifiseres til arbeid og utdanning. Fylkesråden for utdanning ble også spurt om det kan utvikles et praktisk utdanningsløp i samarbeid med bedrifter for å kunne gi flyktninger tilstrekkelig faglig kompetanse som etterspørres i arbeidslivet Nr. 6/14 - om omorganisering av kulturavdelingen, Trude Holm (juni) Interpellasjonen var laget som følge av beslutningen om å legge kultur inn under regional utvikling, som har som konsekvens at Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke lenger skal ha en egen fylkeskultursjef. Fylkesråden for kultur ble også spurt om et slikt grep vil signalisere en endring av fylkeskommunens kultursyn, og bidra til å redusere kulturens betydning og egenverdi. Det ble videre tatt opp om den skisserte omorganiseringen av kulturavdelingen er en tilpasning til Sør-Trøndelag sin organisering av kulturområdet (jfr. den pågående debatten om eventuell sammenslåing av de to fylkene). Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 22

23 Nr. 9/14 - om læreplasser i videregående skole, Tomas Iver Hallem (september) Dette temaet har det vært arbeidet mye med i 2014, bl.a. gjennom denne interpellasjonen. Det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel, der tradisjonelle yrkesfag som tømrer, stillasbygger, elektriker, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, IKT-service, salg, bilmekaniker og industrimekaniker har lærlinger som ønsker læreplass men som ikke har fått det. Læreplasser i v.g. skole er også bredt omtalt i forslaget til nytt fylkesvalgprogram. Alle saker behandlet av fylkestinget i løpet av 2014 (enten de er nevnt her eller ikke), kan leses ved å gå inn på gå deretter inn på møteplan 2014 og velg aktuell fylkestingssamling. Fylkestingsgruppa har i tillegg engasjert seg i mange av de interpellasjonene som er fremmet fra andre representanter i løpet av året, og har også fremmet og fått vedtatt forslag i den sammenheng Skriftlige spørsmål i 2014 Spørsmål fra Tomas Iver Hallem om Norsk Kulturråd sin støtte til MINK m.m. Spørsmål, svar og eventuelle vedtak i f.b.m. alle interpellasjoner som er fremmet i fylkestinget i løpet av 2014 kan leses ved å gå inn på gå deretter inn på møteplan 2014 og velg aktuell fylkestingssamling. Skriftlige spørsmål med svar kan leses i sin helhet ved å gå inn på under hovedvalg fylkesrådet. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 23

24 11.6 Medlemmer i en del styrer, råd, komiteer og utvalg, valgt av fylkestinget m.fl. Styre/råd/komité/utvalg Fylkeskommunens eldreråd Fylkestingets valgnemnd Midtnorden-komiteen NTE Holding AS styret NTE Holding AS bedriftsforsamlingen Regional rovviltnemnd Rådet for likestilling av funksjonshemmede i N-T Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge Trafikksikkerhetsutvalget Trøndelagsrådet Medlemmer og/eller varamedlemmer perioden Aasta Arnstad, Skatval - varamedlem Tomas Iver Hallem, Verdal nestleder Trude Holm, Verdal medlem Trude Holm, Verdal Randi Dille, Namsos varamedlemmer Jon Håvard Solum, Grong nestleder Trude Holm, Verdal nestleder Gunnar Alstad, Skatval medlem Gunnar Alstad, Skatval varamedlem Trude Holm, Verdal varamedlem Camilla Vågan, Nærøy medlem Camilla Vågan, Nærøy nestleder Tomas Iver Hallem, Verdal medlem Skoleutvalgene: Medlemmer Meråker v.g.s. Kari Anita Furunes Ole Vig v.g.s. Johan A.Elverum - nestleder Leksvik v.g.s. (ingen medlemmer eller vara) Levanger v.g.s (ingen medlemmer eller vara) Verdal v.g.s. Pål Sverre Fikse - leder Inderøy v.g.s. Ida Stuberg - nestleder Mære v.g.s. Steinar Klev Steinkjer v.g.s. Johan Christian Mørkved Grong v.g.s Erik Seem - leder Olav Duun v.g.s. Alfred Skogmo Ytre Namdal v.g.s Espen Lauritzen - nestleder Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 24

25 12 Valg 2015 Forberedelsene til valget 2015 er godt i gang. Fylkesstyret vedtok rammeplan for valgkampen i fylkesstyremøtet Hovedorganisasjonen har også vedtatt sin strategiplan for valgkampen 2015 og fylkeslaget følger opp de føringene som ligger i den. Videre oppnevnte fylkesstyret nominasjonskomiteen til fylkestingslista Programkomite for fylkesvalgprogrammet ble oppnevnt i fylkesstyremøtet Nominasjon Nominasjonskomiteens sammensetning: Leder: Medlemmer: Anne Berit Lein, Steinkjer Oddvar Vigdenes, Stjørdal Bjørg Tingstad, Fosnes Jonas Vie, Grong Ole Anders Iversen, Inderøy Berit Kristine Bjoner, Senterkvinnene Magnus Wåtland Delbekk, Senterungdommen Komiteen startet sitt arbeide med at leder i komiteen snakket med de faste medlemmene i fylkestinget om de stilte seg til disposisjon for en ny periode. Dette var avklart til rundt 10. mai. Det ble videre sendt ut brev til alle lokallaga den med oversikt over hvem som ønsket gjenvalg samt spørsmål om innspill på inntil 10 navn i alfabetisk rekkefølge, derav maksimalt 4 navn fra egen kommune som lokallaga ville skulle være med på fylkestingslista. Svarfrist ble satt til Komiteen fikk tilbakemelding fra 22 lokallag og Senterungdommen med totalt 68 navn på kandidater til fylkestingslista. Resultatet fra første runde ble så sendt ut til kommunelaga den , med forespørsel om å sette opp forslag på de 20 første plassene på fylkestingslista. Det ble lagt opp til at alle kommunelaga skulle ha åpent medlemsmøte hvor listeforslaget ble satt opp, på felles dato den av 23 kommuner holdt møte på denne datoen, to hadde møtet dagen før. Kommunelaga valgte også utsendinger til nominasjonsmøte på dette møte. Komiteen fikk inn forslagene til fylkestingsliste fra kommunene og startet sitt arbeid med å sette opp forslag til fylkestingsliste for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Det komplette listeforslaget ble presentert den Nominasjonsmøte behandlet nominasjonskomiteens listeforslag lørdag Der møtte 68 utsendinger fordelt på 20 kommuner, samt representanter fra Senterungdommen og Senterkvinnene. Nominasjonsmøtet vedtok enstemmig nominasjonskomiteens innstilling til Senterpartiets liste for fylkestingsvalget Alle kandidatene ble også valgt enstemmig. Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 25

26 12.2 Senterpartiets liste til fylkestingsvalget 2015 Fotograf: Ole Alexander Kirknes Nr Nr Navn Født Kommune.. Navn Født Kommune 1 Tomas Iver Hallem 1975 Verdal 22 Ingrid Elise Hamnes Vangstad 1997 Steinkjer 2 Randi Dille 1962 Namsos 23 Bjørnar Buhaug 1984 Leksvik 3 Gunnar Alstad 1963 Stjørdal 24 Siv Sætran 1986 Stjørdal 4 Ida Stuberg 1981 Inderøy 25 Jo Arne Kjøglum 1977 Høylandet 5 Stian Aleksander Aakre 1989 Nærøy 26 Tone Beate Fossli 1972 Namdalseid 6 Bjørn Arild Gram 1972 Steinkjer 27 Alf Magnar Reberg 1964 Levanger 7 Hege Nordheim-Viken 1969 Høylandet 28 Hege Merethe Lindstrøm Ericson 1969 Verran 8 Britt Tønne Haugan 1965 Stjørdal 29 Pål Sverre Fikse 1982 Verdal 9 Steinar Aspli 1957 Nærøy 30 Bjørg Tingstad 1959 Fosnes 10 Trude Marian Nøst 1969 Levanger 31 Hans Oskar Devik 1969 Røyrvik 11 Magnus Wåtland Delbekk 1989 Steinkjer 32 Camilla Sollie Finsmyr 1977 Leksvik 12 Kari Anita Furunes 1978 Meråker 33 Olav Jørgen Bjørkås 1959 Flatanger 13 Einar Otto Ingulfsvann 1985 Lierne 34 Siv By 1971 Levanger 14 Mari Bergin 1989 Grong 35 Erik Seem 1955 Grong 15 Espen Lauritzen 1973 Vikna 36 Anlaug Sellæg Asbøll 1970 Overhalla 16 Marit Voll 1958 Verdal 37 Odd Inge Myrvold 1968 Namsskogan 17 Johan Petter Skogseth 1964 Frosta 38 Lillian Hatling 1973 Steinkjer 18 Trine Hasvang Vaag 1970 Snåsa 39 Oddvar Vigdenes 1948 Stjørdal 19 Per Olav Tyldum 1964 Overhalla 40 Kristin Floa 1966 Leka 20 Borgny Kjølstad Grande 1979 Grong 41 Steinar Klev 1959 Inderøy 21 Martin Josteinsson Myhr 1992 Stjørdal Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 26

27 12.3 Programarbeid Programkomiteens sammensetning: Leder: Tomas Iver Hallem Medlemmer: Hege Nordheim-Viken Gunnar Alstad Ida Stuberg Steinar Bach Olaf Stuberg / Martin Josteinsson Myhr (Senterungdommen) Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for programkomiteen. Komiteen har siden juni 2014 arbeidet med å lage et nytt fylkesvalgprogram for valgperioden Komiteen har lagt stor vekt på å ha kontakt med flere etater, organisasjoner og institusjoner innen ulike felt underveis i denne prosessen. Blant annet kan nevnes lag og foreninger innen idrett og kultur, fagpersoner/miljø innenfor fylkeskommunen, fagmiljøer innenfor samferdsel, næring, landbruk, fiskeri. Diverse besøk på fylkeskommunale institusjoner, til næringsaktører og næringsliv og ikke minst besøk til- og kontakt med lokallag, ordførere og medlemmer. Programkomiteen m. fl. på besøk hos Skogmo næringspark, her Overhallahus. Programkomiteen sender sitt utkast til fylkesvalgprogram på høring i organisasjonen Lokallaga, Senterungdommen, Senterkvinnene og utsendingene til fylkesårsmøtet kan komme med endringsforslag til fylkesvalgprogrammet innen Disse endringsforslagene blir så lagt fram for fylkesårsmøtet for endelig avgjørelse. Fylkesårsmøtet skal også vedta det endelige fylkesvalgprogrammet Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 27

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER

Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Steinkjer 31.10.2014 Til Valgte utsendinger til Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2015 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Tlf: 74 60 00 60 Faks: 74 60

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag

ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Valgkampåpninga på Øyna, Inderøy: Marit Arnstad blir tildelt Centerpartiets ærespris av riksdagsmedlem Per Åsling for hennes innsats for å

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2012. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Foto: Sivert Rossing

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2012. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Foto: Sivert Rossing Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2012 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Sivert Rossing Årsmelding 2012 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1. Tillitsvalgte... 5 2. Fylkesårsmøtet 2012... 6 3. Styrets

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2010. Foto: Marna Ramsøy

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2010. Foto: Marna Ramsøy SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2010 Foto: Marna Ramsøy Årsmelding 2010 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1. Tillitsvalgte... 5 2. Fylkesårsmøtet 2010... 6 3. Styrets arbeid, møteaktivitet

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2007 Årsmelding 2007 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1. Tillitsvalgte... 5 2. Fylkesårsmøtet... 7 3. Ekstraordinært fylkesårsmøte... 8 4. Styrets arbeid,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2015 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 15.9.2015 Årsmelding 2015 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold Innhold... 3 1 Tillitsvalgte... 5 2 Fylkesårsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Rammene for nominasjonsarbeidet er fastsatt slik i partiets vedtekter: 7. Nominasjonsarbeidet i lokallag og fylkeslag 1. Nominasjonskomiteen velges

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/4748 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes FRITAK FRA POLITISKE VERV- SUPPLERINGSVALG Valgnemndas forslag

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016

Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Referat Årsmøte NTFN Lierne 16.03.2016 Innhold Oppsummering:... 1 Årsmøtet... 2 1. Åpning av årsmøtet og konstituering... 2 2. Årsmelding 2015 (vedlagt)... 2 3. Årsregnskap 2015 (vedlagt)... 2 4. Valg

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.11.2011 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Levanger 20.05.04 REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Elin Rognes Solbu Steinkjer kommune

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Nord -Trøndelag Forum for Næringsutvikling. Årsmøtet

Nord -Trøndelag Forum for Næringsutvikling. Årsmøtet Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/04843-72 Jorunn Braseth 25.03.2014 Årsmøtet 19.3.2014. Referat fra Årsmøtet ble holdt på Zanzibar Inn, Lauvsnes 19.3.2014 kl 17.00 18.30. Det deltok

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Sør-Trøndelag fylkeskommune v/odd Ingen Mjøen Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Onsdag 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 17:00-18:25 Saksliste Saksnr Tittel 034/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Verran kommune. Kommunestyret. Utvalg: Amfiet, Malm oppvekstsenter Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00-19.35

Møteprotokoll. Verran kommune. Kommunestyret. Utvalg: Amfiet, Malm oppvekstsenter Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00-19.35 Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Amfiet, Malm oppvekstsenter Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00-19.35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm AP

Detaljer