dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT"

Transkript

1 dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT Viser til tidligere brev datert og hvor Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) orienterte alle landets kommuner om utbyggingen av Nødnett. DNK vil med dette igjen informere om status for utbyggingen og andre aktuelle tema. Utbyggingen av Nødnett berører mange deler av kommunen. Vi anbefaler derfor at kopi av dette brevet som et minimum distribueres til kommunens ledelse og områder som beredskap, plan og bygg, kommunehelsetjenesten, teknisk etat og brannvesen. Om utbyggingen Utbyggingen gjøres fasevis med utgangspunkt i dagens politidistriktsinndeling. Innføring hos brukerne i nødetatene gjøres etter at nettet er klart til bruk i et distrikt. Det er opprettet egne innføringsprosjekt for brannvesenet og helsetjenesten. Disse styres sentralt av hhv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)og Helsedirektoratet. For mer informasjon, se deres websider: nodnett og nodnett Status i utbyggingen Fase 0:Første utbyggingstrinn for Nødnett ble ferdigstilt i 2010og innen sommeren 2012var Nødnett blitt tatt i bruk i nødetatene i Oslo, Akershus, Østfold og Søndre Buskerud. Fase 1:Radionettet i Hedmarkog Oppland ble ferdigstilt i november 2013og tatt i bruk av nødetatene første kvartal Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord: Telefaks: Saksbehandler: Nydalen alle 37a Posthoks 7 Nydalen PIB Siri Grimsrud Oslo 0410 Oslo Organisasjonsnummer: MVA

2 Fase 2: Radionettet i Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder ble ferdigstilt i juni 2014.Politi og brannvesen i hele fasen har tatt i bruk Nødnett, mens helsetjenesten i Nordre Buskerud har brukt Nødnett siden uke 11 i Oppstart med Nødnett for AMK Telemark-Vestfold og AMK Sørlandet med tilhørende akuttmottak og legevaktsentraler ble utsatt fra høsten 2014grunnet tekniske feil som nå i hovedsak er løst. Det er besluttet at oppstart for helsetjenesten i disse områdene ikke vil skje første halvår Fase 3: Radionettet i politidistriktene Rogaland og Haugaland og Sunnhordland ble ferdigstilt 4. kvartal 2014og politi og brannvesen i distriktene har tatt i bruk Nødnett. Helsetjenestens AMK-sentraler i Fonna og Stavanger planlegger å ta i bruk Nødnett i uke 16 og 17.Det er videre planlagt å ta i bruk akuttmottak og legevaktsentraler i andre kvartal Oppdaterte prognoser fra leverandøren viser at radionettet i Hordaland og Sogn og Fjordane vil ferdigstilles og bli driftsklare i andre kvartal 2015med påfølgende innføring i nødetatene. Fase 4: Radionettet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var klart til bruk 4.kvartal 2014.Politiet i Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre, samt brannvesenet i Møre og Romsdal har tatt i bruk Nødnett. Politi og brannvesen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og Helsetjenestens AMK-sentraler i Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag planlegger alle å ta i bruk Nødnett våren Fase 5: For Nordland, Troms og Finnmark vil radionettet være klart til bruk fra 2.kvartal til 3.kvartal 2015med påfølgende innføring i nødetatene. Det er besluttet at 110-sentralen i Bodø utsetter oppstart med Nødnett til nytt bygg står klart i Tunneler Gjennom Nødnettkontrakten får alle tunneler med årsdøgntrafikk på mer enn 5000biler og en lengde på mer enn 500 meter, samt tunneler som allerede har installert analogt samband, Nødnettdekning. Statens vegvesen bestiller Nødnett til alle nye tunneler over 500 meter og dette fører til at stadig flere tunneler kommer til på listen. Det er nå planlagt Nødnettdekning i 290 norske vegtunneler. For fullstendig liste over hvilke tunneler som har eller får Nødnettdekning, se tunneler. 2

3 Kostnaderfor kommunene Nødnettleveransen består av tre hoveddeler; radionettet, radioterminalene og kommunikasjonssentralene. Staten dekker utbygging av radionettet og førstegangs investering i utstyr (radioterminaler og kommunikasjonssentraler). Abonnementskostnader Stortinget har besluttet at drift av Nødnett skal dekkes gjennom brukerbetaling. Det vil derfor påløpe abonnementskostnader for kommunikasjonssentralene (per operatørplass) og for radioterminaler. Abonnementsavgiften går til å dekke driften av selve nettverksinfrastrukturen. Drifts- og transmisjonskostnader Kommunikasjonssentralene får også kostnader i forbindelse med transmisjonslinjene som knytter sentralen mot Nødnett og supportavgifter for drift i hele dens levetid. Kostnadene er avhengig av ulike faktorer som størrelse og geografi. Egne driftsorganisasjoner drifter Nødnettutstyret. Helsetjenesten driftes av Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO). Brannvesen og andre brukergrupper driftes av DNKs brukertjenestesenter/branns driftsorganisasjon(bdo). Det er mange faktorer som påvirker totalkostnaden for den enkelte kommunen: antall leger i vakt, om de har egen legevakt og 110-sentral, antall brannvesen, antall brannmenn og så videre. På finnes det mer informasjon, oversikt over de ulike abonnementene og en priskalkulator. Nye brukere i Nødnett Flere brukergrupper gir nye muligheter til informasjonsdeling og økt samarbeid på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. En bred utnyttelse av Nødnett har derfor vært et hovedmål fra begynnelsen av Nødnettprosjektet. Stortinget har påpekt at flere brukergrupper skal kunne bruke Nødnett og regjeringen besluttet i 2014at aktører utenfor nødetatene skal kunne søke om å bli brukere. Hvem kan bli brukere av Nødnett? Virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder innen samfunnssikkerhet skal gis mulighet til å søke DNK om å bli bruker i Nødnett: Samvirkeaktør som bistår politi, helsetjeneste og brann/redning Virksomheter som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur, har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner eller som er utøver av sarnfunnstjenester av stor betydning for samfunnet Statlige og kommunale virksomheter som har et definert ansvar innen beredskap 3

4 Kommunal beredskap Kommunene har en sentral rolle innen beredskap for å ivareta befolkningen og iverksette planlagte tiltak under kriser og ved store hendelser. Et robust og sikkert kommunikasjonsverktøy er viktig for å løse oppgavene, og Nødnett legger effektivt til rette for dette. Viktige kommunale beredskapsaktører i tillegg til nødetatene er brukere tilknyttet elforsyning, vann og avløp, forurensningsberedskap og helsetjenester i forlengelsen av kommunal legevakt. DNK starter nå et prøveprosjekt med noen utvalgte kommuner for å vinne erfaring fra bruk av Nødnett i kommunene. DNK er også i dialog med KS om å etablere flere prøveprosjekter. DNK ser på utvidet bruk i kommunene med mål om at beredskapen skal bli enda bedre. Nødnettdagene mars arrangeres årets Nødnettdager i Trondheim. Nødnettdagene blir et av årets viktigste møtepunkter for utveksling av erfaringer, ideer og informasjon om nødkommunikasjon i Norge. Programmet er variert og inneholder temaer tilpasset ulike målgrupper. For mer informasjon og påmelding, se våre websider. Mer informasjon? Se våre websider og følg utbyggingen på kart. Ved spørsmål om å bli bruker ta kontakt med DNKs markedsseksjon på telefon eller -)ostw,dinkom.no. Kontaktperson for utbygging er kommunikasjonsrådgiver Kristine Utheim, kristine.utheimdinkom.no Nødnettmagasinet er en årlig publikasjon fra DNK. I oktober ble utgaven for 2014/2015 lansert. Tema for utgaven er Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp. Magasinet kan lastes ned eller bestilles på våre websider. Med vennlig hilsen Nina Myren Dag inn Sjøvik Avdelingsdirektør Kunder og beredskap Utbyggingsdirektør 4

5 Hovedmotta ere; A denes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK Alstahau kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Alta kommune Postboks ALTA Alvdal kommune Nyborg, Alvdal 2560 ALVDAL kommunehus Andebu kommune Andebu sentrum ANDEBU Andø kommune Postboks ANDENES Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Asker kommune Postboks ASKER Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Askvoll kommune Postboks ASKVOLL Askø kommune Postboks KLEPPESTØ Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO Aukra kommune Kommunehuset 6480 AUKRA Aure kommune Postboks AURE Aurland kommune Van en AURLAND Aursko -Høland kommune Rådhusveien BJØRKELANGEN Austevoll kommune Kommunehuset 5392 STOREBØ Austrheim kommune Sætremarka AUSTRHEIM Averø kommune Postboks 152 Bruha en 6538 AVERØY Balestrand kommune Kon Beles ve BALESTRAND Ballan en kommune Postboks BALLANGEN Bals 'ord kommune Rådhus ata STORSTEINNES Bamble kommune Postboks LANGESUND Bardu kommune Postboks BARDU Beiarn kommune Mold'ord 8110 MOLDJORD Ber kommune Skaland 9385 SKALAND Ber en kommune Postboks BERGEN Berlevå kommune Tor et BERLEVAG Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRAK Birkenes kommune Postboks BIRKELAND B'arkø kommune Rådhuset 9426 BJARKØY Werkreim kommune Postboks VIKESA Wu n kommune Rådhuset 7160 BJUGN Bodø kommune Postboks BODØ Bokn kommune Boknatun 5561 BOKN Breman er kommune Postboks SVELGEN Brønnø kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND B land kommune Kommunehuset 4745 BYGLAND B kle kommune Rådhuset 4754 BYKLE Bærum kommune 1304 SANDVIKA Bø kommune Postboks BØ I TELEMARK Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 5

6 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES Båts 'ord kommune Postboks BATSFJORD Dovre kommune Kon sve en DOVRE Drammen kommune En ene DRAMMEN Dran edal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL D rø kommune D rø tunet BRØSTADBOTN Dønna kommune Sol ellsøen 8820 DØNNA Eid kommune Rådhusve en NORDFJORDEID Eide kommune 6490 EIDE Eid 'ord kommune Simadalsve en EIDFJORD Eidsber kommune Ordfører Voldens vei MYSEN Eidsko kommune Postboks SKOTTERUD Eidsvoll kommune Rådhus ata EIDSVOLL Ei ersund kommune Postboks EGERSUND Elverum kommune Postboks ELVERUM Enebakk kommune Preste årdsveien ENEBAKK En erdal kommune Postboks ENGERDAL Etne kommune Postboks ETNE Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL Evenes kommune Postboks BOGEN I OFOTEN Ev'e o Hornnes kommune Ev'emoen 4735 EVJE Farsund kommune Postboks FARSUND Fauske kommune Postboks FAUSKE Fed'e kommune Kommunehuset 5947 FEDJE Fet kommune Postboks FETSUND Finnø kommune Rådhuset 4160 FINNØY Fi 'ar kommune Postboks FITJAR Fjaler kommune Postboks DALE I SUNNFJORD kommune Postboks STRAUME Flakstad kommune 8380 RAMBERG Flatan er kommune Postboks FLATANGER Flekke 'ord kommune Kirke aten FLEKKEFJORD Flesberg kommune Postmottak 3623 LAMPELAND kommunehuset Flora kommune Marke ata FLORØ Flå kommune Kommunehuset 3539 FLA Folldal kommune N ber 2580 FOLLDAL Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA Fredrikstad kommune Postboks FREDRIKSTAD Fro n kommune Postboks DRØBAK Froland kommune Osedalen 4820 FROLAND Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVAGEN 6

7 Frø a kommune Postboks SISTRANDA Fusa kommune Postboks EIKELANDSOSEN F resdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Førde kommune Postboks FØRDE Gamvik kommune Postboks MEHAMN Gaular kommune 6973 SANDE I SUNNFJORD Gausdal kommune Vestrin sve en ØSTRE GAUSDAL Gildeskål kommune Postboks INNDYR Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA Gemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA Cerdrum kommune Postboks GJERDRUM Gerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD Gesdal kommune Rettedalen ALGARD G'øvik kommune Postboks GJØVIK Glo en kommune Grandave en SANDANE Gol kommune Gamleve en GOL Gran kommune Rådhusve en JAREN Grane kommune Industriveien TROFORS Gratan en kommune Arstein 9470 GRATANGEN Grimstad kommune Postboks GRIMSTAD Gron kommune Postboks GRONG Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR Gulen kommune 5966 EIVINDVIK Hadsel kommune Rådhus ata STOKMARKNES Halden kommune Postboks HALDEN Halsa kommune Liabø 6683 VAGLAND Hamar kommune Postboks HAMAR Hamarø kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY Hammerfest kommune Postboks HAMMERFEST Haram kommune Stor ata BRATTVAG Hareid kommune Rådhus lassen HAREID Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD Hasvik kommune Postboks BRE1VIKBOTN Hatt 'elldal kommune 0.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL Hau esund kommune Postboks HAUGESUND Hemne kommune Trondheimsveien KYRKSÆTERØRA Hemnes kommune Sentrumsveien KORGEN Hemsedal kommune Kommunehuset 3560 HEMSEDAL Herøv kommune Postboks FOSNAVAG Herø kommune Kommunehuset 8850 HERØY Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA F1'artdal kommune Sauland 3692 SAULAND 1Telmeland kommune Vå en 4130 HJELMELAND Hobøl kommune Elvestadv HOBØL 7

8 Hof kommune Hofslundveien HOF Hol kommune Almannve en HOL Hole kommune Viksveien RØYSE Holmestrand kommune Postboks HOLMESTRAND Holtålen kommune Hovsletta 7380 ALEN Hornindal kommune Postboks HORNINDAL Horten kommune Postboks HORTEN Hurdal kommune Minneåsve en HURDAL Hurum kommune Preste årdsalleen KLOKKARSTUA Hvaler kommune Storveien SKJÆRHALDEN H Ilestad kommune H llestad kommunehus 6957 HYLLESTAD Hæ ebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN Hø an er kommune Postboks HØYANGER Hø landet kommune Administras'onsb et 7977 HØYLANDET Hå kommune Postboks VARHAUG Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK Inderø 7kommune Vennaliveien INDERØY Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND Jevnaker kommune Kirke ata JEVNAKER Jondal kommune Kommunehuset 5627 JONDAL Jølster kommune Kommunehuset 6843 SKEI I JØLSTER Karas'ok kommune Raddeviesso eaidnu KARASJOK Karlsø kommune Rådhuset 9130 HANSNES Karmøy kommune Statsråd Vin'es ate KOPERVIK Kautokeino kommune Bredbuktnesvn KAUTOKEINO Kle kommune Postboks KLEPPE Klæbu kommune Postboks KLÆBU Kon sber kommune Postboks KONGSBERG Kon svin er kommune Postmottak 2226 KONGSVINGER Kra erø kommune Postboks KRAGERØ Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Kristiansund kommune Postboks KRISTIANSUND N Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Kvalsund kommune Rådhusv KVALSUND Kvinesdal kommune Nes ata KVINESDAL Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL Kviteseid kommune Kviteseid ata KVITESEID Kvitsø kommune 4180 KVITSØY Kvæ 'ord kommune B deveien BORKENES Kvænan en kommune Bur 'ord 9161 BURFJORD Kå 'ord kommune Postboks OLDERDALEN Lardal kommune Svarstadtunet SVARSTAD Larvik kommune Postboks LARVIK Lavan en kommune Nessveien TENNEVOLL Lebesbv kommune Postboks KJØLLEFJORD 8

9 Leikan er kommune Skrivarve en LEIKANGER Leir 'ord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD Leka kommune Lekatun 7994 LEKA Leksvik kommune Kommunehuset 7120 LEKSVIK Lenvik kommune Postboks FINNSNES Les'a kommune 2665 LESJA Levan er kommune Postboks LEVANGER Lier kommune Postboks LIER Lierne kommune Administras'onsb et 7882 NORDLI Lillehammer kommune Postboks LILLEHAMMER Lillesand kommune Postboks LILLESAND Lindesnes kommune Postboks LINDESNES Lindås kommune Felles postmottak 5914 ISDALSTØ Kvernhusm rane 20 Lom kommune Midt ard 2686 LOM Lo a kommune Parkveien ØKSFJORD Lund kommune Moiveien MOI Lunner kommune Sandsve en ROA Lurø kommune Rådhuset 8766 LURØY Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE Lyn dal kommune Postboks LYNGDAL Lyn en kommune 1Cosveien LYNGSEIDET Lærdal kommune Postboks LÆRDAL Lødin en kommune Postboks LØDINGEN Lørensko kommune Rådhuset 1470 LØRENSKOG Løten kommune Postboks LØTEN Malvik kommune Postboks HOMMELVIK Mandal kommune Postboks MANDAL Marker kommune Postboks ØRJE Marnardal kommune Rådhuset 4534 MARNARDAL Mas 'orden kommune Sandnes 5981 MASFJORDNES Meland kommune Postboks FREKHAUG Meldal kommune Kvamsveien MELDAL Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS Melø kommune Gammelveien ØRNES Meråker kommune Rådhuset 7530 MERAKER Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN Modalen kommune Mo 5729 MODALEN Modum kommune Postboks VIKERSUND Molde kommune Rådhus lassen MOLDE Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE Moss kommune Postboks MOSS Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN Måsø kommune Tor et HAVØYSUND 9

10 Namdalseid kommune Gløttve en NAMDALSEID Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 NAMSOS Namssko an kommune 7890 NAMSSKOGAN Nannestad kommune Teiealleen NANNESTAD Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK Naustdal kommune Postboks NAUSTDAL Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 MJØNDALEN Nes kommune Kommunehuset 3540 NESBYEN Nes kommune Postboks ARNES Nesna kommune Move en NESNA Nesodden kommune Postboks NESODDTANGEN Nesseb kommune Postboks VARANGERBOTN Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVAG I ROMSDAL Nissedal kommune Kommunehuset 3855 TREUNGEN Nittedal kommune Postboks HAGAN Nome kommune Rin sev.a ULEFOSS Nord-Aurdal kommune Postboks FAGERNES Norddal kommune Postboks VALLDAL Nord-Fron kommune Nedre ata VINSTRA Nordka kommune Postboks HONNINGSVAG Nord-Odal kommune Herredsve en SAGSTUA Nordre Land kommune Postboks DOKKA Nordreisa kommune Postboks STORSLETT Nore o Uvdal kommune Kommunehuset Rødber 3630 RØDBERG Notodden kommune Postboks NOTODDEN Nærøv kommune Idrettsve en KOLVEREID Nøtterø kommune Postboks 250 Bor heim 3163 NØTTERØY Odda kommune 0 heims ata ODDA O dal kommune In e Krokanns vei OPPDAL O e ård kommune Postboks KOLBOTN Orkdal kommune Postboks ORKANGER Os kommune R trøa OS I ØSTERDALEN Os kommune Postboks OS Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Oslo kommune Rådhuset 37 OSLO Osterø kommune Rådhuset 5282 LONEVAG Overhalla kommune 7863 OVERHALLA Porsan er kommune Rådhuset 9712 LAKSELV Pors runn kommune Postboks PORSGRUNN Radøv kommune Radø ve en MANGER Rakkestad kommune Postboks RAKKESTAD Rana kommune Postboks MO I RANA Randaber kommune Postboks RANDABERG Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ANDALSNES 10

11 Re kommune Postboks REVETAL Rendalen kommune Øvre Rendal 2485 RENDALEN Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU Rennesø kommune Postboks RENNESØY Rindal kommune Rindalsve en RINDAL Rin ebu kommune Hanstad ata RINGEBU Rin erike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS Rin saker kommune Postboks BRUMUNDDAL Rissa kommune Rådhusveien RISSA Risør kommune Postboks RISØR Roan kommune 7180 ROAN Rolla kommune Kommunehuset 3626 ROLLAG R e kommune Larkollveien DILLING Rælin en kommune Postboks FJERDINGBY Rødø kommune Postboks VAGAHOLMEN Rømsko kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG Røros kommune Ber manns ata RØROS Røst kommune Rådhuset 8064 RØST Rø ken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN Rø rrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN Råde kommune Postuttak 1640 RADE Salan en kommune Postboks SJØVEGAN Saltdal kommune Kirke t ROGNAN Samnan er kommune Kommunehuset 5650 TYSSE Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES Sande kommune Postboks SANDE I VESTFOLD Sande "ord kommune Postboks SANDEFJORD Sandnes kommune Postboks SANDNES Sandø kommune Harneshau 6487 HARØY Sar sbor kommune Postboks SARPSBORG Sauda kommune Postboks SAUDA Sauherad kommune Idunsvoll AKKERHAUGEN Sel kommune Botten Hansens ate OTTA Selbu kommune Gelbakken SELBU Sel'e kommune 6740 SELJE SeFord kommune Brøløsve en 13 A 3840 SELJORD Si dal kommune Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Sil'an kommune Postboks SILJAN Sirdal kommune Tonstad 4440 TONSTAD Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA Skedsmo kommune Postboks LILLESTRØM Ski kommune Postboks SKI Skien kommune Postboks SKIEN Ski tvet kommune Postboks SKIPTVET

12 Sk.ervø kommune Postboks SKJERVØY Sk.åk kommune Kommunehuset 2690 SKJAK Skod'e kommune Rådhuset 6260 SKODJE Skånland kommune Postboks EVENSKJER Smøla kommune Postboks SMØLA Snill 'ord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD Snåsa kommune Sentrum 7760 SNASA So ndal kommune Postboks SOGNDAL Sokndal kommune Gamleveien HAUGE I DALANE Sola kommune Postboks SOLA Solund kommune Postboks HARDBAKKE Son dalen kommune Postboks NODELAND Sortland kommune Postboks SORTLAND S deber kommune Stas'ons ata SPYDEBERG Stan e kommune Postboks STANGE Stavan er kommune Postboks STAVANGER Stei en kommune Leines "ord 8283 LEINESFJORD Steink.er kommune Postboks STEINKJER S *ørdal kommune Postboks STJØRDAL Stokke kommune Postboks STOKKE Stord kommune Postboks STORD Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL Stor-Elvdal kommune Postboks KOPPANG Stor "ord kommune Hatten 9046 OTEREN Strand kommune Postboks JØRPELAND Stranda kommune Postboks STRANDA Str n kommune Tonnin s ata STRYN Sula kommune Postboks LANGEVAG Suldal kommune Eidsve en SAND Sund kommune Postboks SKOGSVAG Sunndal kommune Postboks SUNNDALSØRA Surnadal kommune Bårdshau ve en SURNADAL Sveio kommune Postboks SVEIO Svelvik kommune As t SVELVIK Svelvik kommune Postboks SVELVIK S kk Iven kommune 6230 SYKKYLVEN Sø ne kommune Postboks SØGNE Sømna kommune Vik 8920 SØMNA Søndre Land kommune Hovsbakken HOV Sør-Aurdal kommune Kommunehuset 2930 BAGN Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN Sør-Fron kommune Kommuneve en SØR-FRON Sør-Odal kommune Ø ardsve en SKARNES Sørreisa kommune Storveien SØRREISA Sørum kommune Postboks SØRUMSAND 12

13 Sør-Varan er kommune Postboks KIRKENES Tana kommune Rådhusveien TANA Time kommune Postboks BRYNE Tin voll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL Tinn kommune Postboks RJUKAN Teldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND røme kommune Røds ata TJØME Tokke kommune Storve en DALEN Tol a kommune Kommunehuset 2540 TOLGA Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Tranø kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK Tromsø kommune Postboks TROMSØ Trondheim kommune Postboks 2300 Slu en 7004 TRONDHEIM Tr sil kommune Postboks TRYSIL Træna kommune Postboks TRÆNA Trø stad kommune Postboks TRØGSTAD Tvedestrand kommune Postboks TVEDESTRAND T dal kommune As 7590 TYDAL T nset kommune Torv ata TYNSET T s 'ord kommune Postboks KJØPSVIK T snes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL T svær kommune Postboks AKSDAL Tønsber kommune Postboks TØNSBERG Ullensaker kommune Postboks JESSHEIM Ulstein kommune Postboks ULSTEINVIK Utsira kommune Postboks UTSIRA Vadsø kommune Postboks VADSØ Vaksdal kommune Konsul Jebsens ate DALEKVAM Valle kommune Postboks VALLE Van kommune Kommunehuset 2975 VANG I VALDRES Van lven kommune Rådhuset 6143 FISKA Vardø kommune Postboks VARDØ Vefsn kommune Postboks MOSJØEN Ve a kommune Gladstad 8980 VEGA Ve årshei kommune Administras'onsb et 4985 VEGARSHEI Vennesla kommune Postboks VENNESLA Verdal kommune Postboks VERDAL Verran kommune Liave en MALM Vestb kommune Rådhuset 1540 VESTBY Vestb kommune Postboks VESTBY Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES Vestre Slidre kommune Slidretun 2966 SLIDRE Vestre Toten kommune Postboks RAUFOSS Vestvå ø kommune Postboks LEKNES Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 13

14 Vik kommune Vikna kommune Vinda 'ord kommune Vin'e kommune Volda kommune Voss kommune Postboks 134 Postboks 133 Sentrum Rådhuset Vin'eve en 192 Storm ra 2 Postboks VIK I SOGN RØRVIK ØLEN VINJE VOLDA VOSS Værø kommune Værø kommune 8063 VÆRØY Vå an kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR Vå sø kommune Postboks MALØY Vå å kommune Edvard Storms ve VAGA Våler kommune K'osveien VALER I ØSTFOLD Våler kommune Sentral ården 2436 VALER I SOLØR Øksnes kommune Postboks MYRE Ørland kommune Postboks BREKSTAD Ørsko kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG Ørsta kommune Daleve en ØRSTA Østre Toten kommune Postboks LENA Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND Ø er kommune Kon sve en ØYER Ø arden kommune Ø arden rådhus 5337 RONG Ø stre Slidre kommune B dinve en HEGGENES A 'ord kommune Øvre Arnes AFJORD Al kommune Tor et AL Alesund kommune Postboks ALESUND Amli kommune Administras'onsb et 4865 AMLI Amot kommune Tor et RENA Ardal kommune Postboks ARDALSTANGEN As kommune Postboks AS Åseral kommune Rådhuset 4540 ASERAL Asnes kommune Rådhus ata FLISA Kopimottaker: Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 14

15 Kopimottaker: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Kommunesektorens organisasjon Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Politiets fellestjenester Politidirektoratet Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 15

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no TransportGuiden Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01 www.collicare.no INNHOLD ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen shipping, spedisjon, transport og lagring. Med stor

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Oppdatert framskrivning av havstigning langs norskekysten

Oppdatert framskrivning av havstigning langs norskekysten Oppdatert framskrivning av havstigning langs norskekysten Helge Drange 1,2, Jan Even Øie Nilsen 3,2, Kristin Richter 2 og Atle Nesje 4,2 1 Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2 Uni Bjerknessenteret

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

FORHANDLER Adresse I Postnr Poststed Fylke BM ARENDAL 4856 ARENDAL Aust-Agder BM HØNEFOSS ARNEMANNSVEIEN 7 3510 HØNEFOSS Buskerud BM GILHUS 3412

FORHANDLER Adresse I Postnr Poststed Fylke BM ARENDAL 4856 ARENDAL Aust-Agder BM HØNEFOSS ARNEMANNSVEIEN 7 3510 HØNEFOSS Buskerud BM GILHUS 3412 FORHANDLER Adresse I Postnr Poststed Fylke BM ARENDAL 4856 ARENDAL Aust-Agder BM HØNEFOSS ARNEMANNSVEIEN 7 3510 HØNEFOSS Buskerud BM GILHUS 3412 LIERSTRANDA Buskerud BM BLOCH 9601 HAMMERFEST Finnmark BYGGVAREHUSET

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer