F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg erstatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon."

Transkript

1 Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg erstatter

2 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen av de vanligste metodene som brukes for frostsikring i grunnen. Anbefalte typer isolasjonsmaterialer, isolasjonstykkelser og utforming er basert på NBI s bygg detaljer og er utarbeidet i samarbeid med NBI. Ønskes det ytterligere informasjon, står Jackon eller nærmeste forhandler av Jackon s produkter selvfølgelig til disposisjon. Hvorfor frostisolere? Kalde vintere gir frost og tele i bakken. Dette kan føre til store ulemper. INNHOLD Hvorfor frostisolere s. 3 Hva frostisolerer vi med s. 3 Mekanisk belastning s. 4 Denne faksimilen fra Asker og Bærums Budstikke illustrerer hvordan en vinter kan være. Hoved vannledningen til Snarøya ved Fornebu brøt saen. Brannvesenet måtte rykke ut og servere vann i bøtter og spann. Frostisolasjon over ledningen ville berget situasjonen. Konstruksjoner i grunnen kan sikres mot telehiv på en sikker og rasjonell måte med Jackofoam, ekstrudert polystyren. Jackofoam, ekstrudert polystyren er ideelt til telesikring av anlegg og konstruksjoner i grunnen fordi: Produktene opptar lite fukt og beholder sin gode isoleringsevne. Produktene tilfredsstiller de fleste krav til trykkfasthet og bæreevne. VA-isolasjon Jackofoam, plateisolasjon s. 5, 6 og 7 Isolasjonskasse s. 8 og 9 Veier og plasser s. 10 og 11 Idrettsanlegg s. s. 12 VA-produkter s. 13 Jackofoam sortimentet s. 14 og 15 Tekniske data s. 16 Krav til isolasjonsmateriale Varmeisolasjonsmaterialer brukes for å oppnå stor varmeledningsmostand med lite materialforbruk. Isolasjonsmaterialer som blir brukt i grunnen, må oppfylle visse krav til trykkstyrke og bestandighet. De bør også kunne beholde isolasjonsevnen i et tidsrom som svarer til anleggets levetid ( år). Isolasjonsplatene må tåle anleggs- og trafikklaster. I tillegg må platene kunne tåle fottråkking o.l. i anleggsperioden. Det anbefales å bruke plater med kortidsstyrke på min kn/m 2. Jackofoam isolasjonsplater i ekstrudert polystyren tilfredsstiller disse kravene. Jackofoam i grunnen krever ingen spesiell fuktbeskyttelse. Da fuktopptaket i isolasjons platene bl.a. er avhengig av isolasjonstykkelsen, bør en ikke bruke mindre isolasjonstykkelse enn 50. 2

3 Mekanisk belastning på isolasjon Mekanisk belastning på rør og isolasjonsmaterialer fra trafikkklaster vil reduseres hurtig med økende overdekning samtidig som jordlasten vil øke. Ved relativt små overdekninger og pukk i omfyllingen for isolasjonsmaterialer og rør, fordeles jordtrykket fra trafikklaster med god tilnærmelse etter 2:1 metoden, se fig. 1. Hvordan isolere? ISOLASJONSUTFORMING Da frostnedtrengningen er sterkt avhengig av materialene i grunnen og snødekke, vil dimen sjon eringen av isolasjonen for å frostsikre ledningene, være bestemt av forholdene på stedet. Plateisolasjon er en form for frostsikring som egner seg godt i områder med telefarlige løsmasser og der ledningene ligger i snødekket naturmark med begrenset frostnedtrengning. Kasseisolasjon egner seg godt i fjellterreng med stor frostbelastning. Frosten kan trenge betydelig dypere ned i grunnen enn ledningenes nivå. Det er derfor nødvendig å isolere ledningene helt fra de omliggende massene. Det kan oppnås ved å legge vannledningen inne i en isolasjonskasse fylt med finpukk som vil virke som et varmelager, se fig. 4c. Fig. 1. Fordeling av trafikklast på rør i grunnen. Omfyllingsmassen er finpukk. Med en dimensjonerende hjullast på 50 kn og en overdekning på en meter, vil trafikk- og jordlasten være omtrent like store. Med denne overdekning vil suen av trafikk- og jordlasten på rør og isolasjon være meget beskjeden og ligge i størrelsesorden 50 kn/m 2. For større overdekninger vil jordlasten være dominerende. Fig. 2 viser trykket på horisontal isolasjonsplate i grunnen for anleggstrafikk og jordmasser for forskjellig overdekning. Det er forutsatt fast undergrunn. Det fremgår av figuren at trykket på isolasjonsplaten fra trafikklast avtar hurtig med økende overdekning. Minste praktiske overdekning på isolasjonen i grunnen er ca. 0,3 m. Tabell 1 viser minimum overdekning for avløpsledninger i plast med pukkomfylling utsatt for trafikklast. Tabell 1. Minste overdekning for VA-ledninger utsatt for trafikklast. Parkeringsplasser Mindre trafikkerte Sterkt trafikkerte Private veier gater og veier gater og veier 0,4 m 0,6 m 0,8 m For å sikre at topplaten i kasseisolasjonen eller horisontal markisolasjon har tilfredsstillende trykkstyrke i rørgrøfter, bør man bruke ekstrudert polystyre n av typen Jackofoam 400 med tillatt langtidslast 180 kn/m 2. Bruk av horisontal isolasjon i grunnen over ledningene vil gi redusert trafikk last på røret. Dette kan ha betydning for rør som ligger grunt i grunn med dårlig bæreevne. Fig. 4a. Eksempler på stikkledninger frostsikret ved hjelp av horisontal Jackofoam isolasjons - plate over ledningene. Figur 4b. For å begrense isolasjonsbredden kan man legge isolasjonen over og på siden av rørene. Fig. 4c. Eksempel på stikkledninger lagt inne i en Jackopor kulvert m/ Jackofoam lokk. Minste overdekning på ledningene er ca. 0,5 m som gir en grøftedybde på 0,7-0,8 m. Det fylles pukk både inne i og rundt isolasjons - kassen. Hovedledninger med betydelig vannføring frostsikres generelt, uavhengig av grunnmaterialene, ved å legge en horisontal plateisolasjon over ledningene. Minste isolasjonsbredde er 1,2 m og isolasjonstykkelse 50, se NBI byggdetaljer 42/2006, «Lett kounalteknikk». 4

4 Hvor mye isolasjon skal benyttes? HORISONTAL JACKOFOAM PLATE OVER LEDNINGEN Hvis Jackofoam platen skal tjene som en frost isolering der man ser bort fra varme avgivelse fra ledningene, bør minste isolasjonsbredde være 1,2 m og tykkelse 50, fig. 5a. Dimensjonering av isolasjon med plater Tabellen gir saenhengen mellom dimensjonerende frostmengde F100 og tykkelse på horisontale isolasjonsplater Jackofoam 400 med bredde 600 og 1200 lagt over ledninger i løsmasser. Det er forutsatt at vannledningen utføres som en ringledning eller er tilsluttet minst 4-5 boligenheter. Om ikke må det legges en varmekabel inne i eller utenpå vannledningen. Det bør fortrinnsvis brukes en type selvregulerende varmekabel som avgir ca W/m for temperaturer 0 C. Varmekabelen kan da også brukes til å tine en frossen vannledning. Minste overdekning på vannledningen er 500. Ved høyere frostmengder enn vist i tabellen bør det benyttes kasseisolajon. Fig. 5a. Frostisolering av en ledningsgrøft. Størst effekt av isolasjonsplater over rørene får man når man i tillegg til jordvarme kan regne med noe varmeavgivelse fra rørene. Det forutsetter en felles ledningsgrøft for vann, avløp og elkabler, som vist på figur. Hvis vi forutsetter en gjennomsnittlig varme tilførel under isolasjonsplaten i størrelses - orden 4,0 W/m, vil allerede en isolasjons plate med bredde 0,6 m og tykkelse 50 over ledningene kunne forbedre frostsikkerheten betydelig, se fig. 5b. Fig. 5b Pukk 8-12 Jackofoam 50 Min I sand og grusmasser vil vannledningen som er plassert midt under isolasjonsplaten kunne tåle en frostmengde på ca h C (Arendalklima). Hvis grøfta ligger i naturmark med 0,2 m tykt snødekke, vil ledningene kunne tåle en frostmengde på ca h C eller Oslo-klima. Økes isolasjonsbredden til 1,2 m og tykkelsen til 60 vil ledningene tilsvarende tåle betydelig større frostmengde, se fig. 5c. Fig. 5c. Med en isolasjonsbredde på 1,2 m og tykkelse 60 vil vannledningen kunne tåle en frostmengde i sand og grusmasser på ca h C. Med et snødekke på ca. 0,2 m vil ledningen kunne tåle en frostmengde på ca h C. Man vil generelt få større nytte av en økt isolasjonstykkelse når isolasjonsbredden økes. For å unngå at grøfta blir for bred samtidig som man får redusert pukkmengden, kan isolasjonen trekkes ned på en eller begge sider av rørene. Isolasjonsmengden kan forøvrig være den sae som ved bruk av en horisontal isolasjonsplate. Hvis klimaforholdene krever større isolasjons - mengder, kan det som regel være mer hensiktsmessig å bruke kasseisolasjon. Kasseisolasjon brukes for mindre sekundær- og stikkledninger. Se neste side for nærmere detaljer! F KOMMUNE h C ØSTFOLD Moss Sarpsborg Hvaler Råde Rygge VESTFOLD Borre Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Våle Stokke Nøtterøy Tjøme TELEMARK Porsgrunn Bamble Kragerø AUST-AGDER Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårdshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Bygland Valle VEST-AGDER Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal ROGALAND Suldal Sauda HORDALAND Bergen Etne Ølen Sveio Bømlo Stord F KOMMUNE h C Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Ulvik Granvin Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden SOGN OG FJORDANE Aurland Lærdal Årdal Luster Jølster MØRE OG ROMSDAL Sunndal Surnadal Rindal SØR-TRØNDELAG Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Meldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu NORD- TRØNDELAG Steinkjer F KOMMUNE h C Namsos Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Inderøy Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka NORDLAND Bodø Bindal Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Nesna Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Steigen Hamarøy Lødingen Tjeldsund Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Torsken Berg Karlsøy

5 Hvor mye isolasjon skal benyttes? Isolasjonskassens størrelse og tykkelsen vil være bestemt av rørdimensjoner og frostmengde. For å redusere kassens overflateareal og dermed varmetap er det viktig at kassen er så liten som mulig. Samtidig er det en fordel i størst mulig utstrekning å bruke en standard Jackopor kulvert som kan dekke det fleste tilfellene. RØRDIMENSJONER OG KASSESTØRRELSER Største rørdimensjoner på stikk- og fellesledninger er normalt 63 Ø for vannledningen og 110 Ø for spillvannsledningen. Minste innvendig bredde og høyde i kassen kan da henholdsvis være 200 og 150, se fig. 6a ISOLASJONSKASSE I områder med større frostbelastning, og steder der ledningene ligger mer frostutsatt f.eks. i fjellterreng og snøryddede områder, vil frostnedtrengningen kunne bli betydelig. I dette tilfellet vil det være mer hensiktsmessig å bruke kasseisolasjon. Tilstrekkelig varmetilførsel kan oppnås ved å tilknytte vannledningen til flere boligenheter, anlegge et ringledningsnett, eller tilføre varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel. Pukk 8-12 Min Fig. 6a. Eksempel på vann- og avløpsledninger lagt i en Jackopor kulvert med innvendig bredde 200, høyde 150 med lokktykkelse 50. For de største rørdimensjonene kan det være hensiktsmessig å øke innvendig bredde og høyde til henholdsvis 340 og 220. Se tabell neste side for nærmere detaljer! Kassens isolasjonstykkelse kan fastlegges på bakgrunn av frostmengde og vannføring. Jo større vann- og avløpsledninger desto større vannføring og dermed varmeavgivelse. For de minste rørdimensjonene og isolasjonskassene, er det i kounetabellen neste side lagt til grunn en gjennomsnittlig varmeavgivelse fra ledningene over døgnet på ca. 4,0 W/m. For større sekundærledninger, og dermed isolasjonskasser der man er sikret en mer kontinuerlig vannføring, er det forutsett en varmeavgivelse på ca. 5,0 W/m. En effekt på 4-5 W/m er for liten til å sikre en hurtig tining av vannledningen hvis denne er frosset. Det kreves da som tidligere nevnt effekter på W/m. TYKKELSER PÅ LOKKET Lokket i isolasjonskassen ligger høyest i grøfta og er derfor utsatt for de største mekaniske belastningene og de laveste jordtemperaturene. Lokket skal derfor alltid utføres i kvalitet Jackofoam 400 eller bedre. For ikke å operere med for mange typer isolasjonskasser anbefales det standarddimensjoner hvor det kompensere for økt varmetap ved å øke tykkelsen på lokket. Bredden på lokket er bestemt av kassedimensjon. Tykkelsene på lokket er angitt i tabellen på neste side. Hvis det foreskrives en tykkelse på lokket på 100 kan man bruke to lokk på 50. I områder med mildt klima der det er beskrevet en tykkelse på lokket på 50, kan man bruke Jackopor kulvert type A i helstøpt EPS-isolasjon med tykkelse 60. For øvrig brukes Jackopor kulvert i tykkelse 80, eller limte kasser av 50 Jackofoam 400. Nødvendig tykkelse på lokket avleses av kounetabellen neste side. Det er her også angitt frostmengde for de aktuelle stedene. Dimensjonering av isolasjonskasse / kulvert TYKKELSE PÅ LOKKET FOR ISOLASJONSKASSER Tabellen gir saenhengen mellom isolasjonstykkelse for Jackofoam 400 lokk og dimensjonerende frostmengde F100. Minste isolasjonstykkelse er 50. I områder med mildt klima der det er beskrevet en tykkelse på lokket på 50 kan man bruke den minste isolasjonskassen type A i helstøpt EPS med tykkelse 60. For øvrig brukes Jackon isolasjonskasser i tykkelse 80, eller isolasjonskasse av 50 Jackofoam 400. Bruk av isolasjonskasser i kaldt klima forutsetter ikke telefarlig grunn. Hvis vannledningen ikke utføres som en ringledning eller tilsluttet minst 4 boligenheter, må det legges en varmekabel inne i vannledningen eller isolasjonskassen. Det bør fortrinnsvis brukes en type selvregulerende varmekabel som avgir ca W/m for temperaturer 0 C. Varmekabelen kan da også brukes til å tine en frosset vannledning. KOMMUNE F100 h C Lokk ØSTFOLD Rømskog Marker Trøgstad Spydeberg Fredrikstad Aremark Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Våler Hobøl Halden Moss Sarpsborg Råde Rygge Hvaler AKERSHUS Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Nittedal Gjerdrum Ullensaker Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker OSLO Nord For øvrig HEDMARK Engerdal Os Tolga Tynset Alvdal Folldal Trysil Stor-Elvdal Rendalen Åmot Elverum F100 Lokk KOMMUNE h C Ringsaker Løten Grue Åsnes Våler Kongsvinger Hamar Stange Nord Odal Sør Odal Eidskog OPPLAND Dovre Lesja Skjåk Etnedal Nord Aurdal Lom Vågå Sel Gausdal Vestre Slidre Øystre Slidre Nord Fron Vang Ringebu Nordre Land Sør-Aurdal Lillehaer Øyer Søndre Land Vestre Toten Lunner Gran Gjøvik Østre Toten Jevnaker BUSKERUD Gol Hol Nore og Uvdal Nes Hemsedal Ål Flå Sigdal Krødsherad Flesberg Rollag Ringerike Kongsberg Modum Øvre Eiker Draen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum F100 h C Lokk KOMMUNE VESTFOLD Svelvik Sande Hof Ramnæs Andebu Lardal Borre Holmestrand Tønsberg Sandefjord Våle Stokke Larvik Tjøme TELEMARK Tinn Vinje Hjartdal Notodden Seljord Bø Sauherad Skien Siljan Drangedal Nome Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Porsgrunn Bamble Kragerø AUST-AGDER Valle Bykle Gjerstad Åmli Evje og Hornes Bygland VEST-AGDER Alle ROGALAND Alle HORDALAND Voss Vaksdal Ulvik Granvin Modalen F100 h C Lokk KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Årdal Luster MØRE OG ROMSDAL Rindal SØR- TRØNDELAG Røros Holtålen Oppdal Tydal Rennebu Meldal Midtre Gauldal Selbu Melhus Klæbu NORD- TRØNDELAG Lierne Røyrvik Namsskogan Meråker Snåsa Grong Høylandet Steinkjer Verran Namdalseid NORDLAND Hattfjelldal Saltdal Hemnes Grane Rana Vefsn Fauske Narvik Beiarn Tysfjord Ballangen Skjerstad Sørfold Evenes Bodø Bindal Hamarøy F100 Lokk KOMMUNE h C Lødingen Tjeldsund TROMS Bardu Målselv Storfjord Kåfjord Nordreisa Kvænangen Lyngen Sørreisa Balsfjord Gratangen Salangen Dyrøy Tranøy Lenvik Skjervøy Tromsø Torsken Berg Kvæfjord Skånland Ibestad Karlsøy FINNMARK Kautokeino Karasjok Alta Porsanger Lebesby Tana Nesseby Sør-Varanger Vadsø Båtsfjord Vardø Berlevåg Kvalsund Gamvik Haerfest Måsøy Nordkapp Loppa Hasvik

6 Veier og plasser isolert med Jackofoam, ekstrudert polystyren Ved å isolere veier og andre markkonstruksjoner med Jackofoam, ekstrudert polystyren, kan man radikalt forenkle telesikringen av nye og eksisterende anlegg. Dette reduserer kostnadene, skaper bedre kjørekomfort og større sikkerhet. Telefare Telesikring av veier etc. og konstruksjoner i grunnen er nødvendig der undergrunnen er telefarlig. Er grunnens telefarlighet usikker eller ikke undersøkt, bør den alltid ansees som telefarlig. Ising Frostisolerte veier og anlegg med knust stein i overbygningen kan gi større risiko for ising på veidekket tidligere på høstparten enn uisolerte veier. Dimensjoneringen av tykkelsen på overbygningen er avgjørende for isingsfaren. Leggeanvisning Prinsippskisse for isolering av vei. Asfalt Bærelag/forsterkningslag Jackofoam OX-40 Avretting- og drenslag evt. filterduk Undergrunn Falsende plater kan legges i forbant i et lag. Falsen reduserer faren for at det skal oppstå sprekker som kan gi lokale teleproblemer. Isolasjon delt i 2 lag, legges uten fals. Platene legges med forskjøvde skjøter. Ved utlegging av masser over isolasjonen, må det kontrolleres at platene ikke glir fra hverandre. Ved bruk av låseklee (se bilde) gis det ekstra forsikring mot utglidning. Anleggsmaskiner må ikke kjøre over platene før overdekningen min. er 30 cm. Isolasjonens trykkfasthet og isolasjonsverdi Riktig produktkvalitet velges fra nedenforstående tabell PRODUKT Trykkfasthet Tillatt langtids- λ verdi, horisontalt 1) i grunnen kn/m 2 belastning kn/m 2 60 > 60 Jackofoam ,037 0,040 Jackofoam ,040 0,040 Jackofoam ,040 0,040 Jackofoam ,040 0,040 1) Ved dimensjonering av varmemotstand for anlegg i grunnen, skal det taes hensyn til den fukt som isolasjonen tar opp. For Jackofoam er fuktopptaket lite, og er medregnet i de oppgitte λ-verdiene. Normalt brukes alltid Jackofoam 400 i veier og plasser. Denne tåler belastningene med en gruspute ned til 30 cm tykkelse. På grunn av risikoen for overbelastning fra anleggstrafikk anbefales ikke å bruke lavere kvaliteter. Jackofoam 500 i Oslofjordforbindelsen-tunnelen. 10

7 Idrettsanlegg isolert med Jackofoam, sportsplate Med frostisolerte baner forhindres teleskader, og sesongen forlenges både vår og høst! For høyverdige sports- og idrettsbaner med store krav til jevnhet og kvalitet vil det ofte være lønnsomt å frostsikre med Jackofoam i stedet for omfattende masseutskifting. Frostsikring Frostsikring av idrettsbaner er aktuelt der det er fare for at frosten kan trenge ned i telefarlige materialer. Vannet i materialet fryser, ekspanderer og forårsaker teleløft, noe som kan få alvorlige følger for anlegget. Drenering Platenes unike kant gir nødvendig spalte for drenering av overbygningen. Er det tvil, så er det ikke tvil! Dersom resultatet av grunnundersøkelsene viser at massene i grunnen er mer eller mindre telefarlige, må anlegget telesikres. Dimensjonering av isolasjonslaget Nødvendig tykkelse av Jackofoam bestees av stedets frostmengde og årsmiddeltemperatur. Utlegging av isolasjon Jackofoam 300 i riktig tykkelse, legges i forbrand og holdes saen med spesial «Lås». Bærelaget bør være på minst 25 cm. Bærelaget må legges ut i et lag for å begrense belastningen på isolasjonen. Ved mindre tykkelse på bærelaget enn 25 cm, må det foretas spesielle beregninger. Prinsippskisse for isolering av idrettsanlegg. Dekke/topplag Bærelag/forsterk - ningslag Jackofoam OX-32 Avretting- og drenslag evt. filterduk Undergrunn VA-Produkter Isolasjonskasser i Jackopor og Jackofoam for isolering av grunne VA-ledninger. Isolasjonsskåler i Jackopor for isolering av vannledninger. Tradisjonell frostsikring forutsetter dype grøfter. På små tomtearealer i fjellterreng fører dette til en fullstendig rasering av terrenget. Ved frostsikring med Jackopor eller Jackofoam kan dybden på grøftene reduseres og terrengendringene beregnes. Frostsikkerhet må dimensjoneres på linje med andre klimarelaterte påvirkninger som snø- og vindlaster. Vårt servicekontor er behjelpelig med veiledning og mengdeberegninger. Jackopor 150 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Type A, B, C, D, E Kvalitet Jackopor 150 Innv. mål b x h 200x150, 340x150, 340x220, 510x220, 510x300 Tykkelse 60, 80 Lengde 1000 Annet Leveres med lokk av Jackofoam 400 Jackofoam 400 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Type 1, 2, 3 Kvalitet Jackofoam 400 Innv. mål b x h 200x200, 250x150, 300x200 Tykkelse 50, 80, 100 Lengde 600, 1200 Annet Brannventilisolasjon For frostsikring av brannventiler i kuer. Kan leveres i andre mål BRANNVENTILENS STØRRELSE 4" 6" Jackopor kulvertkasse. Jackofoam kulvertkasse. Jackofoam Sportsplate. Utlegging Jackofoam Sportsplate. Kantutformingen sikrer drenering av overbygningen. Jackofoam 300, lokk Isolasjonslokk for frostsikring DIAMETER TYKKELSE av VA-kuer * 50 12

8 Jackofoam sortimentet Jackofoam er Jackons varemerke for ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam har høy trykkfasthet, svært lavt fuktopptak og er kapillærbrytende. Jackofoam benyttes ved sterkt belastede konstruksjoner og som markisolering. Kravene til et materiale som benyttes til markisolering er strenge. Materialet skal tåle høye belastninger fra f.eks. trafikklast, skal ha gode isolasjonsegenskaper og beholde disse selv i fuktig miljø og i lang tid. Jackofoam tilfredsstiller disse strenge kravene. Jackofoam 200 For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, støttemurer, terrasser o.l. Jackofoam 500 For isolering og telesikring av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 500 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 225 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format 600x1200, 600x2400 Tykkelser 50, 60, 80, 100 Isolerende Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format 600x1200, 600x2400 Tykkelser 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jackofoam 300 For telesikring og isolering av fundamenter, idrettsanlegg, industrigulv og kjøle- og fryserom Jackofoam, rett kant. Jackofoam 700 For isolering og telesikring av fundamenter med meget stor belastning. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 700 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 250 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format 600x1200, 600x2400 Tykkelser 50 Trykkfast Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format 600x1200, 600x2400 Tykkelser 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jackofoam, falset kant. Kapillærbrytende Jackofoam 400 For isolering og telesikring av fundamenter, VA-ledninger, veier, jernbane og flyplasser Bestandig Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 400 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 180 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format 600x1200, 600x2400 Tykkelser 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jackofoam, pakke. Oslofjordtunellen Ny gangbro, Fredrikstad. 14

9 Teknisk informasjon TEKNISKE DATA - Jackofoam, ekstrudert polystyren (XPS) SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam 1) grunnmurplate Tykkelse Tykkelse Tykkelse Tykkelse Tykkelse Tykkelse Varmekonduktivitet Deklarert verdi, λ D NS-EN Dimensjonerende verdi, λ d I fuktbeskyttet bygningsdel x Horisontalt i grunnen, ) NS-EN W/mK Drensplate utenpå vegg Trykkfasthet Korttidslast (bruddlast) NS-EN 826 kn/m Langtidslast ved 2% kryp NS-EN 1606 kn/m Fuktopptak, neddykket NS-EN Vol% < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Diffusjon NS-EN Vol% < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 Fryse-tine NS-EN Vol% < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 Fuktopptak pr. tidsenhet SW 5 Vol%/h 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 1) Verdier målt på standard Jackofoam ) Ekstrudert polystyren brukt horisontalt i grunn skal også tilfredsstille klassene WD(V)3-FT1. WD(V)3 = fuktopptak ved diffusjon < 3 vol-% og FT1 = fuktopptak ved fryse-tine < 2 vol-%. Disse klassene tilfredsstilles av Jackofoam Møklegaards Trykkeri AS, Fr.stad - 04/12 Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: Telefaks: E-post: Ordrekontor: Ordretelefon: Ordrefaks: E-post: Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er koet til etter trykketidspunkt. Produkter kan variere i farge og spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er å finne på vår hjeeside jackon.no. tungvekter på lette løsninger

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer