Dok.dato: Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 28.04.2009. Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AUKRA kommune"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personal 2009/ / P Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 Vedtak om økonomisk tilskudd til utviklingsarbeid om koordinerende enhet og ip på rus og psykiatri område i AKRA kommune Koordineredne enhet i Aukra 2012/ / NAV Aukra Arbeidsavtale og dokumentsgrunnlag Personal 2009/ / P Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1 nvitasjon til samarbeid på rusområde DGNAD Ørsta kommune 2012/ / Ørsta kommune Side: 1 av 54

2 Bestridelse av faktura Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ / Det norske Kartselskap Bestridelse av faktura Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ / Det norske Kartselskap Avtalebekreftelse Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ / Det norske Kartselskap Avtalebekreftelse Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ / Det norske Kartselskap Side: 2 av 54

3 Vekter til pump-sett TRKL: Anskaffelser / / Klubben.no Fakturanummer Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ / Det Norske kartselskapet m.fl. nnkalling ledermøte 08 mars 2013 Ledermøte Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ / RMN v/ledergruppen m.fl. Referat fra ledermøte 08 mars 2013 Ledermøte Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ / RMN v/ledergruppen m.fl. Side: 3 av 54

4 Lån av kantina Trondheimsklinikken, utlån av lokaler til egne ansatte 2012/ / Lunde Rønning, Kristin TBA: Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste TRKL FT: Oppfølging av sykemeldte P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Til ledermøte - Statusrapport pr april fra foretaksledelsen Ledermøte Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ / RMN v/ledergruppen m.fl. Sak til ledermøte RMN : Strategisk handlingsplan for LMS Ledermøte Rusbehandling Midt-Norge HF 2013/ / RMN v/ledergruppen Side: 4 av 54

5 Korrigert lønn Personal 2012/ / HMR v/lønn Arbeidsavtale ferievikar Personal O 2013/ /2013 Offl 13 jfr. FVL 13 nr Arbeidsavtale tilkallingsvikar ut 04/14 Personal P 2011/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Arbeidskontrakt 50 % natt, fast Personal 2013/ / Guro Julnes Hesthol Side: 5 av 54

6 Arbeidskontrakt tilkallingsvikar ut 05/14 Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Sluttmelding lønn Personal 2009/ / HMR, lønn Oppfølgingsplan ved sykmelding Personal P 2012/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr CheckWare - Avtale Tekniske tjenester - KT 2011/ /2013 CheckWare Side: 6 av 54

7 Skoleskulk/prosjekt Spissområdet - skolefrafall 2013/ / Korus Levanger Prosjektskisse Spissområdet - skolefrafall 2013/ / VGS Verdal/Levanger Ang avbrutt videregående opplæring Spissområdet - skolefrafall 2013/ / SSB Ang avbrutt videregående opplæring Spissområdet - skolefrafall 2013/ / SSB Side: 7 av 54

8 Amfetamin/sentralstimulerende Spissområdet - generelt 2013/ / SERAF Cannabisforskning Spissområdet - generelt 2013/ / SERAF ndervisning HST. jan 2012 Spissområdet - undervisning 2013/ / HiST ndervisning HST. jan 2012 Spissområdet - undervisning 2013/ / HiST Side: 8 av 54

9 Veiledning 27.jan Spissområdet - undervisning 2013/ / HiST Presentasjoner nettverkssamling Trondheim Spissområdet - generelt 2013/ / Anti-Doping Norge Vedr henvendelse om oppdrag Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Bestillinger Bestilling nr 504. Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Side: 9 av 54

10 Svarbrev bestilling 504, Kunnskapssenteret Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Bestilling til Kunnskapssenteret Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Bestilling til Kunnskapssenteret Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Kunnskapsoppsummering/bestilling 504 Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Side: 10 av 54

11 Oppsummering artikler Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Rusforebygging,ungdom og unge voksne, prosjektplan Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Rusforebygging,ungdom og unge voksne, prosjektplan Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Rus og forebygging - prosjektplan Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Side: 11 av 54

12 Rus og forebygging - prosjektplan Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret 681 rus og forebygging arbeidsmøte tirsdag rom Ø226 Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Mulig møte ang Kunnskapsoppsummering Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret En faglig innledning på rapporten, MereMed Spissområdet - generelt 2013/ / Korus Levanger Side: 12 av 54

13 Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk for ungdom og unge voksne. Litteratursøk med sortering Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret 681 Rus og tidlig intervensjon, oppsummering Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Notatet ferdig Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret 728 Kunnskapsoppsummering Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Kunnskapssenteret Side: 13 av 54

14 tkast artikkel tidlig intervensjon Kunnskapsoppsummeringen 2013/ / Rusbehandling Midt-Norge HF Festivaler og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Pstereo festival Vedr. Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Bussekaillfestivalen Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Minimalen Short Film Festival Side: 14 av 54

15 Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Kammermusikkfestivalen Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Raumarock Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Bussekaill Festival Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Storåsfestivalen Side: 15 av 54

16 Festivalavvikling og rus Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Steinkjerfestivalen Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Korus Levanger Sikkerhetshåndboken festivaler/konserter Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Norsk Rockforbund Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Korus Levanger Side: 16 av 54

17 Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Korus Levanger Ansvarlig Vertskap, møte med NRF den Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Korus Levanger Ansvarlig Vertskap, møte med NRF den Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Norsk Rockforbund ntervju, Adressa Ansvarlig alkoholhåndtering - festivaler 2013/ / Adresseavisa Side: 17 av 54

18 Søknad OPTMAL STDENT 2010/ / Alexit AB Protokoll for askaffelser mellom og eks. mva. Anbudskonkurranse vedlikehold - utvendig maling, Molde Behandlingssenter 2013/ / Tilbydere anbud Søknad på stilling Stillingsutlysning, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Side: 18 av 54

19 Søknad på stilling Stillingsutlysning, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Side: 19 av 54

20 Svar ang. stilling Personal 2011/ / Årsund, Karine Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Side: 20 av 54

21 Søknad på stilling Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter O 2013/ / Faktura, bompasseringer, feilsendt Trondheimsklinikken, VH administrasjonsmappe 2012/ / LeasePlan Norge AS Feilsendt faktura Trondheimsklinikken, VH administrasjonsmappe 2012/ /2013 LeasePlan Norge AS Klage på avslag om LAR-behandling Klage pasient PA 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl 6-1 Side: 21 av 54

22 Bestilling ny opptaker videovervåkning Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/ /2013 Beslag Consult AS Offentlig søkerliste, fagkonsulent poliklinikken - Molde Behandlingssenter Stillingsutlysning, Fagkonsulent, poliklinikken - Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Rusbehandling Midt-Norge, postmottak Offentlig søkerliste, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter Stillingsutlysning, Nattevakt døgnavdeling 32% - Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Rusbehandling Midt-Norge HF, postmottak nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Sommervikar resepsjon, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ / Side: 22 av 54

23 Oversendelse av dokumentasjon ift ansettelse TRKL: Tilsetting: Sommervikar resepsjon, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ / Vedr. Sommervikar resepsjon annonse TRKL: Tilsetting: Sommervikar resepsjon, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ / Vedrørende søknad på stilling som administrasjonskonsulent TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ / Vedrørende søknad på følgende utlysning: Sommervikar respesjon - ønske om søkerliste TRKL: Tilsetting: Sommervikar resepsjon, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ / Side: 23 av 54

24 tvidet søkerliste TRKL: Tilsetting: Sommervikar resepsjon, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Tjenestebevis HMR Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Fødselsattester; Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr CV / Attester / Vitnemål Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Side: 24 av 54

25 Attester / vitnemål Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Tilbakemelding på melding om behandling av personopplysninger Kvalitetssikringsstudie Molde Behandlingssenter - brutte pasientforløp 2013/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Statoilkort Biler Molde Behandlingssenter - Skoda Octavia stv R89541 O 2013/ /2013 Offl Prosjektvurdering - kommentar fra NSD Kvalitetssikringsstudie Molde Behandlingssenter - brutte pasientforløp 2013/ / NSD Side: 25 av 54

26 Arbeidsavtale, signert begge parter Personal 2009/ / Jarle Tørresen Endring i funksjonsområdet Personal P 2009/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Endring i funksjonsområdet Personal P 2011/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Klostergata /404/46 - Trondheimsklinikken Tilsynsrapport med varsel om pålegg TRKL, brannvern, samlemappe, tilsyn 2011/ / Trøndelag brann- og redningstjeneste KS Side: 26 av 54

27 Klostergata /404/46 - Trondheimsklinikken Tilsynsrapport med varsel om pålegg TRKL, brannvern, samlemappe, tilsyn 2011/ /2013 North Bridge Eiendomsforvaltning AS Attester / vitnemål Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Tauhetserklæring Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Autorisasjon / vitnemål / attester Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 27 av 54

28 Tilbud fagkonsulent poliklinikk Tilsetting 2013 VBS 2013/ /2013 Carina Flatnes Tilbud vikariat poliklinikk Tilsetting 2013 VBS 2013/ /2013 Elisabeth Westrum Attester / vitnemål Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Attester / vitnemål Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 28 av 54

29 Taushetserklæring / regler for T-sikring Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Handlingsplan Rindal DGNAD Rindal kommune 2011/ /2013 Rindal kommune Avtale i.f.m. bindingstid Personal P 2010/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr nkassovarsel Avtale Det Norske Kartselskap 2011/ /2013 Det Norske Kartselskapet Side: 29 av 54

30 Evaluering av Dugnad _ Tidlig innsats DGNAD Eide kommune 2009/ / Eide kommune Handlingsplan DGNAD Eide kommune 2009/ / Eide kommune DGNAD - Tidlig innsats DGNAD Eide kommune 2009/ / Eide kommune Attester Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Side: 30 av 54

31 Søknad om praksisplass Åpen søknad Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Søknad på Helgestilling/ringevikar Åpen søknad Molde Behandlingssenter O 2013/ /2013 Tilbakeføring av overskudd KLP - avregning mot premie Forsikring 2013, pensjon, KLP, F, Willis 2013/ /2013 Helse Midt-Norge RHF Tildeling av samhandlingsmidler 2013 Samhandlingsmidler 2013 Helse Midt-Norge RHF 2013/ /2013 Helse Midt-Norge RHF Side: 31 av 54

32 Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Personal P 2010/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Personal P 2011/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Påminnelse Klagesak, 2011/ /2013 Norsk pasientskadeerstatning Autorisasjon lege Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Side: 32 av 54

33 Forespørsel om maling på verneverdig bygg: Glomstua, Molde Periodisk vedlikehold - utvendig maling - utbedring av råteskade Glomstua, Molde Behandlingssenter 2013/ / M&R fylke, kulturavdelingen nformasjon om pasienterfaringsundersøkelser innen tsb i 2013 Trondheimsklinikken - Pasienterfaringsundersøkelse innen TSB / / kunnskapssenteret Bekreftelse på mottak av signert avtale Trondheimsklinikken - Pasienterfaringsundersøkelse innen TSB / / Marit Skarpaas Tenestebevis / karakterutskrift Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 33 av 54

34 tlån , bruk av AV-utstyr TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ /2013 NA nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Side: 34 av 54

35 nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Godtatt intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Arbeidsavtale, timevikar - nattevakt mellom og Molde Behandlingssenter signert arb.giver Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 35 av 54

36 Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av "tvidelse av sprinkleranlegg Glomstua" tvidelse sprinkleranlegg - Molde Behandlinssenter - Glomstua O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av "tvidelse av sprinkleranlegg i Glomstua" tvidelse sprinkleranlegg - Molde Behandlinssenter - Glomstua O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av "tvidelse av sprinkleranlegg i Glomstua" tvidelse sprinkleranlegg - Molde Behandlinssenter - Glomstua O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Lisens psykolog Personal P 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 36 av 54

37 Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av "tvidelse av sprinkleranlegg i Glomstua" tvidelse sprinkleranlegg - Molde Behandlinssenter - Glomstua O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av "tvidelse av sprinkleranlegg i Glomstua" tvidelse sprinkleranlegg - Molde Behandlinssenter - Glomstua O 2013/ /2013 Offl 23, 3. ledd Tilbakeføring av overskudd for 2012 Forsikring 2013, pensjon, KLP, F, Willis 2013/ /2013 Kommunal Landspensjonskasse Skademelding mottatt, skadenr WK Transportmidler - VW Transporter F / / KLP Skadeforsikring Side: 37 av 54

38 tbetaling av tilskudd - juni Regnskap - tbetaling av tilskudd / /2013 Helse Midt-Norge RHF Oversikt over ansatte som jobber med gjestepasient Fossen Rusbehandling AS HOTL / /2013 Fossen Rusbehandling Skadenr HTF, kollisjon, rygget på F53653 Transportmidler - VW Transporter F / / KLP Skadeforsikring Vedtak om tvangsmulkt - ndersøkelse om arbeidskraftskostnader i 2012 Statistisk Sentralbyrå (SSB) / /2013 Statistisk sentralbyrå Side: 38 av 54

39 Skademelding F Transportmidler - VW Transporter F / / Vestmo Tilbakemelding på rapport vedr. oljefyring i statlige bygg - Molde Behandlingssenter tfasing av oljefyr som grunnlast i statlig bygningsmasse, Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Miljøverndepartementet Kjemisk malingsfjerning med STS nr 7 på Glomstua, Molde Behandlingssenter Periodisk vedlikehold - utvendig maling - utbedring av råteskade Glomstua, Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 Stig Vaagsether AS AV Molde - referat fra møte 18.juni 2013 Ansvarlig Alkoholhåndtering Møre og Romsdal 2013/ /2013 Molde kommune Side: 39 av 54

40 Husleiekontrakt signert Rusbehandling Midt-Norge v/molde Behandlingssenter (leietaker) og Molde Eiendom KF (utleier) Molde Behandlingssenter - Dagbehandling, Glomstuveien / / Molde Eiendom KF Vedrørende invitasjon til DelTa DelTa Steinkjer kommune 2013/ / Steinkjer kommune Vernefaglig vurdering av Glomstua under Molde Behandlingssenter Periodisk vedlikehold - utvendig maling - utbedring av råteskade Glomstua, Molde Behandlingssenter 2013/ /2013 M&R fylke fylkeskonservator Påminning om svar på medisinske opplysninger vedr. helsekrav til førerkort Pasient PA 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Side: 40 av 54

41 Bestilling fra Molde Behandlingssenter - nytt mikro sim-kort til ipad - prosjekt 1113 FO Molde Behandlingssenter - telefoni O 2012/ /2013 Offl. 15 Oppsigelse av to mobilabb. Molde Behandlingssenter - telefoni O 2012/ /2013 Offl. 15 Anmodning om journal Pasient PA 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Anmodning om journal Pasient PA 2013/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Side: 41 av 54

42 Tilsynsrapport Gnr 50 Bnr 209 Brann 2011/ / Ålesund Brannvesen KF nnhenting av komparentopplysninger i.f.m. personundersøkelse Pasient PA 2012/ /2013 Offl. 13 jfr. Sphlsl Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker. Forhåndsvarsel om sanksjon Personal P 2010/ /2013 Offl. 13 jfr. FVL 13 nr Mottatt skademelding, Skadenr WK Skadedato F Transportmidler - VW Transporter F / / KLP Skadeforsikring Side: 42 av 54

43 tfyllende opplysninger etter intervju - referanser TRKL: Tilsetting: Fo-koordinator, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 tfyllende opplysninger etter intervju - referanser TRKL: Tilsetting: Fo-koordinator, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Parkeringsplasser i Klostergata 56 TRKL: Parkering Studentsamskipnaden, uteområde ved Trondheimsklinikken 2013/ /2013 SiT Bolig Fjerning av ulovlig oppsatt skilt TRKL: Parkering Studentsamskipnaden, uteområde ved Trondheimsklinikken 2013/ /2013 SiT Bolig Side: 43 av 54

44 Endring av intervjutidspunkt TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Bekreftelse på feilsendt faktura Trondheimsklinikken, VH administrasjonsmappe 2012/ /2013 LeasePlan Norge AS Vurdering av grunnlag for faktura TRKL Serviceavtale, Ventilasjon GK 2013/ /2013 GK Trondheim Tilbakemelding: vurdering av grunnlag for faktura TRKL Serviceavtale, Ventilasjon GK 2013/ /2013 GK Trondheim Side: 44 av 54

45 Dialog vedr innkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 nnkalling til intervju TRKL: Tilsetting: Administrasjonskonsulent, Fellestjenesten, mai 2013 O 2013/ /2013 Elektriske installasjoner i Trondheimsklinikken TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / North Bridge Eiendomsforvaltning AS Elektriske installasjoner i Trondheimsklinikken TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / GK Trondheim Side: 45 av 54

46 Elektriske installasjoner i Trondheimsklinikken TRKL Serviceavtale, Ventilasjon GK 2013/ / GK Trondheim Problemer med nøkkelkort TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ / AA Div vedr. lån av kantine 2 juni 2013 Trondheimsklinikken, utlån av lokaler til egne ansatte 2012/ / Lunde Rønning, Kristin Lån av lokale lørdag 1.juni kl til TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ / AA Side: 46 av 54

47 Elektronisk lås på dør mellom PT og vrimleareal 4. etg bygg A. Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/ / St. Olavs Hospital, Psykiatrisk ngdomsteam Bestilling lås dør Adgangskontroll Trondheimsklinikken 2011/ / Beslag Consult AS Kablet gjestenett HEMT Trondheimsklinikken 2011/ / HEMT Forespørsel om lån av møterom TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ / BL Klostergata 37 AL Side: 47 av 54

48 Vedr lukking av sak, kloakklukt TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / North Bridge Eiendomsforvaltning AS Ecolab 360 Besøksrapport TRKL FT: Kantine og kjøkken, administrasjonsmappe 2012/ / Ecolab Norge Ecolab 360 Besøksrapport TRKL FT: Kantine og kjøkken, administrasjonsmappe 2012/ / Ecolab Norge Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Side: 48 av 54

49 Ordebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Side: 49 av 54

50 Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Kablet gjestenett HEMT Trondheimsklinikken 2011/ / HEMT Side: 50 av 54

51 Bestilling av nytt glass TRKL: A: Knust vindu pasientrom mai / / Daaland AS Elektriske installasjoner i Trondheimsklinikken TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / North Bridge Eiendomsforvaltning AS Konsert med Lisa Dillan - Trondheimsklinikken 30.mai TRKL: Konsert på jobben - Rikskonsertene 2013/ / Rikskonsertene Ordrebekreftelse TRKL: Adecco, kantine 2012/ / Adecco Norge AS Side: 51 av 54

52 Avlysning: Førstehjelpskurs TRKL: Beredskap, hendelser, øvelser og planlegging / / Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring as Estimat på felleskostnader RS TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / North Bridge Eiendomsforvaltning AS Henvendelse angående lån/leie av lokaler TRKL: tleie av lokaler i Trondheimsklinikken 2011/ / Regionsenter vold og traumatisk stress tbedring av feil på bad i Trondheimsklinikken TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / Buvik Elektro AS Side: 52 av 54

53 Svar vedr: Henvendelse vedr. ubetalt faktura TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / Canon Norge AS Svar vedr: : Henvendelse vedr. ubetalt faktura TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / Canon Norge AS Henvendelse vedr. ubetalt faktura TRKL: North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/ / Canon Norge AS Ecolab 360 Besøksrapport TRKL FT: Kantine og kjøkken, administrasjonsmappe 2012/ / Ecolab Norge Side: 53 av 54

54 Ecolab 360 Besøksrapport TRKL FT: Kantine og kjøkken, administrasjonsmappe 2012/ / Ecolab Norge Side: 54 av 54

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01.

Offentlig journal. Møretun og tilpassninger for endring i bruk. Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2013-6.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2013 Møretun og tilpassninger for endring i bruk Møretun - ombygging 2012 2012/490-3 2919/2012 06.08.2012

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** ***** 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2013 Arbeidsavtale, ersonal 2012/520-7 1898/2013 26.04.2013 Arbeidsavtale - 18,3 % helg, fast ersonal

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2013 2013/78-1 396/2013 21.12.2012 2013/78-2 397/2013 2013/79-1 398/2013 02.10.2012 NAV forvaltning Molde, avdeling

Detaljer

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Bestilling rullegardiner til møterom Glomstua - Fasadeprodukter AS nventar, utstyr - Molde behandlingssenter

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** NAV spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2014 NAV spesialisterklæring - NAV spesialisterklæring - 2014/1278-3 6414/2014 NAV Ålesund 20.03.2014 Journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer